Møde om udbud og indkøb i Middelfart Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde om udbud og indkøb i Middelfart Kommune"

Transkript

1 Møde om udbud og indkøb i Middelfart Kommune 1

2 Dagsorden Erhvervslivet og Dansk Industris undersøgelse Budget 2013 Indkøb generelt Byggeopgaver håndtering - Energiprojekt Boligforeningerne Middelfart Spildevand Anlæg håndtering Infrastruktur Afrunding 2

3 Kommunaldirektør Steen Vinderslev 3

4 Formålet Information og dialog om kommunens håndtering af indkøb og udbud Sikre at lokale virksomheder er velorienteret om aktuelle projekter og udbudsplaner Skabe godt grundlag for, at lokale leverandører også er på banen, når der skal bydes på opgaver 4

5 Den politiske ramme Den offentlige sektor skal blive bedre til at købe ind + udbyde opgaver Store besparelsesmuligheder, jf. staten, Dansk Industri og Dansk Byggeri Byrådet ønsker leverancer til rette kvalitet og pris i respekt for skatteyderne Byrådet ser gerne, at lokale virksomheder vinder opgaverne og tilskynder til, at udbud bliver tilpasset lokale forhold Byrådet ønsker et konkurrencedygtigt erhvervsliv Byrådet vil animere til, at virksomhederne tager sociale hensyn 5

6 Bygge- og anlægsaktiviteter Grimmerhus Motorvej Håndværkerydelser Højspændingsledninger Rådhus byggerri 6

7 Middelfart Kommune Løn- og Økonomiafdelingen Indkøbschef Ulla Skovgaard 7

8 Varer Tjenesteydelser Bilag ll A Tjenesteydelser Bilag ll B Bygge og Anlæg Lovgrundlag Kr ,- Kr ,- Over kr ,- Annonceringspligt Under kr ,- Tilbudsloven Over kr ,- Over kr ,- Udbudsdirektivet 8

9 Tildelingskriterier Laveste pris Økonomisk mest fordelagtigt

10 Varer og Tjenesteydelser 2013 Bisættelser Asfalt Ortopædisk fodtøj Vejsalt Lyskilder Brystproteser Kontoartikler Legetøj Vejskilte IT Lys og lyd Vikarydelser Håndværker - drift 10

11 Indkøbssamarbejder Middelfart Kommune KomUdbud 15 jyske og fynske kommuner Kommunale samarbejder SKI

12 Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Plan- og Bygningsafdelingen Jørgen Knudsen 12

13 Temaer Byggeopgaver i Middelfart Kommune 2012 Fordeling af opgavetildeling lokalt/udenbys Byggeopgaver i Middelfart Kommune 2013 Middelfart Kommunes praksis for udbud af byggeopgaver 13

14 Anlægsopgaver 2012 Skolerenoveringspulje 2012 ca. 18,6 mill kr. + 7 mill kr. til energirenovering af Gelsted Skole Pengene er fordelt på 3 projekter: Gelsted Skole 17 mill. kr. Østre Skole, 4 tape 7,4 mill. kr. Ejby Skole, del af ombygning af tandklinik 1 mill. kr. Alle projekter har været udbudt i indbudt licitation kun ca. 14 % af arbejderne vundet af udenbys entreprenører. 14

15 Anlægsopgaver 2012 Dagtilbudsområdet 2012 Ny vuggestue og børnehave i Gelsted 15 mill. kr. Energirenovering Myretuen i Ejby 3.8 mill. kr. 15

16 Drifts- anlægsopgaver i Plan- og Bygningsafdelingen ,8 mill. kr. til almindelig drift, service og vedligehold 4 mill. kr. som anlægspulje til enkelte større renoveringer En stor del af afdelingens forbrug er til dato i 2012 udført af lokale firmaer fra Middelfart Kommune 70 % udført lokalt 21 % udført af ikke lokale men fag, som ikke er repræsenteret i Middelfart Kun 9 % er udført af udenbys firmaer efter konkurrence med lokale 16

17 Kommende anlægsopgaver 2013 Skolerenoveringspulje 2013 ca. 21 mill. kr. Gelsted Skole færdiggøres, - der har været licitation i år 10 mill. kr. Strib Skole, sidste etape 10 mill. kr. Diverse 1 mill. kr. Anlæg dagtilbudsområdet Til og ombygning børnehave i Strib 8 mill. kr. Arbejderne vil blive udbudt i indbudt fagentreprise 17

18 Drifts- anlægsopgaver i Plan- og Bygnings-afdelingen ,4 mill. kr. til almindelig drift, service og vedligehold 2,3 mill. kr. som anlægspulje til enkelte større renoveringer 18

19 Plan og Bygningsafdelingens nuværende praksis for udbud af Byggearbejder Opgaverne opdeles i det væsentlige i 3 kategorier Mindre service- og vedligeholdelsesarbejder op til kr. Mindre byggeprojekter med samlet anlægssum på mill. kr. Større byggeprojekter, mellem 3 mill. kr. og EU s tærskelværdi 19

20 1. Mindre service- og vedligeholdelsesarbejder op til kr. Her indhentes 1 3 underhåndsbud fortrinsvis fra lokale håndværkere. Suppleres af tilbud udefra for at sikre tilstrækkelig konkurrence og i tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelig faglig ekspertise i lokalområdet. Komplekse og akutte arbejder, hvor arbejdets præcise omfang ikke eller kun vanskeligt kan fastlægges på forhånd kan udføres i regning. 20

21 2. Mindre byggeprojekter mellem kr. og 3 mill. kr Der indhentes altid minimum 2 underhåndsbud Oftest udbydes opgaver i den størrelsesorden i Indbudt licitation i fagentreprise med 4 7 bydende, hvoraf mindst én bydende er uden for lokalområdet. 21

22 3. Større byggeprojekter kr. EU s tærskelværdi Udbydes i indbudt licitation, som beskrevet under 2. Ved større sager inden for denne ramme kan der gennemføres en prækvalifikationsrunde for at udpege de firmaer, som opfordres til at afgive tilbud. I øjeblikket udbydes byggearbejder i Middelfart Kommune ikke i totalentreprise uden forudgående politisk godkendelse 22

23 Hvordan kommer man i betragtning til at afgive tilbud? Vi kan ikke følge med i alt inden for branchen i kommunen. Firmaer, som ønsker at arbejde for kommunen, opfordres derfor til at henvende sig til Plan- og Bygningsafdelingen og præsentere deres firma: kompetencer erfaringer/referencer kapacitet Når afdelingen har kendskab til et firma kommer det i betragtning, når der skal findes bydende på en opgave inden for deres kompetenceområde. 23

24 Hvem bliver indbudt til afgive tilbud? Ikke formaliseret Rotationsprincip så bred en skare bliver indbudt over tid Ved licitationer indbydes de firmaer, som var konkurrencedygtige ved sidste licitationer, suppleret med nye firmaer i forhold til sidste licitation 24

25 25

26 26

27 Nordvestfyns Boligforening Alex Gren, Formand 27

28 Nordvestfyns Boligforening Planlagte projekter: Færdiggørelse af trækgener,bøgeparken Planlagte vedligeholdelsesopgaver (116) 28

29 Nordvestfyns Boligforening Hvordan tildeles opgaverne: Budgetlagt arbejder almindelig vedligehold kr Budgetlagt arbejder planlagt vedligehold kr Procedure for indhentning af tilbud Vi indhenter tilbud fra 3 leverandører og har ingen vedtagne beslutninger om lokale leverandører. 29

30 Boligselskabet af 1945 i Strib Knud Kingo Christensen, Formand 30

31 Boligselskabet af 1945 i Strib Planlagte projekter: Færdiggørelse af etape I Grønningen Option etape II Grønningen 31

32 Boligselskabet af 1945 i Strib Hvordan tildeles opgaverne: Budgetlagt arbejder almindelig vedligehold kr Budgetlagt arbejder planlagt vedligehold kr Procedure for indhentning af tilbud Vi indhenter tilbud fra 3 leverandører og har ingen vedtagne beslutninger om lokale leverandører. 32

33 Boligselskabet af 1945 i Strib Hvordan tildeles opgaverne fortsat Vi er opmærksomme på, at vi fremadrettet skal have udviklet en indkøbspolitik, der giver større driftsbesparelser 33

34 Højstrup Boligforening Jens Pilholm, Direktør 34

35 Højstrup Bolig Middelfart Boligselskab fusioneret med Højstrup pr. 1. juli 2012 herefter Højstrup Bolig Ingen praktiske ændringer i øvrigt. Konto 115 almindelig vedligeholdelse: Regnskab 2011/12 kr. 2,4 mio. Budget 2013 kr. 2,3 mio. Konto 116 planlagt og periodisk vedligehold: Regnskab 2011/12 kr. 4,5 mio. Budget 2013 kr. 7,6 mio. Malerarbejder Opretninger flytninger Maskiner. og alt det andet 35

36 Højstrup Bolig Bruger som udgangspunkt og meget gerne lokale håndværkere og leverandører men Skal være bedst og billigst Lovgrundlag offentlige udbudsregler Troværdighed, uafhængighed Omfattet af de offentlige udbudsregler, men herudover interne procedurer: Over kr : Udbud begrænset Over kr : Underhåndsbud Under kr : Regningsarbejde oftest kontrolpriser 36

37 Højstrup Bolig Fremadrettet: Igangværende nybyggeri: Teglgårdshaven Solcelleanlæg Ungdomsboligerne Østre Hougvej Total ombygning Under behandling i Landsbyggefonden Lillebæltsvænget Helhedsplan kr mio. Problemer med facader Under behandling i Landsbyggefonden Nybyggeri? vi er klar! Vinduer, bad, køkkener, installationer, kloak m.v. løbende Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden: Kr. 5,0 mio., heraf kr. 3,0 almindelige renovering og kr. 2,0 mio. energirenoveringer Svarer til investeringer op til kr. 150,0 mio. omfatter også Middelfart! 37

38 Middelfart Spildevand - samarbejde med det lokale erhvervsliv v/ direktør Allan Bruus Middelfart Spildevand A/S

39 Middelfart Spildevands kerneydelser Drifts- og anlægsopgaver på spildevandsområdet: - Håndtering af regnvand - Transport af spildevand - Rensning af spildevand - Slamhåndtering

40 Middelfart Spildevand i tal - Behandler ca m3 spildevand - 7 renseanlæg km kloakledninger pumper og pumpestationer - 78 bassiner, overfaldsbygværker m.m slambede - 26 medarbejdere - Egenkapital 1,6 mia. kr - Omsætning mio. kr.

41 Igangværende projekter - Regnvandsstyring i industriom-råder nye bassiner Middelfart og Ejby - Spildevandsrensning i det åbne land - Nedlæggelse af Harndrup renseanlæg - Ny administrationsbygning - Byggemodninger erhverv og bolig

42 Planlagte projekter renseanlæg - Nyt sandfang og ristehus Nr. Aaby renseanlæg - Skivefiltre til Middelfart renseanlæg - Videreudvikling af on-line styring renseanlæg og pumpestationer

43 Planlagte projekter - kloak - Klimatilpasning og byudvikling i kvarteret ved Kongebrovej / Skovgade arkitektkonkurrence 2013, anlægsarbejder Kloakfornyelse Møgelvænget (Strib), Ellemosevej (Røjle), Bubbelvej og Altonavej (Harndrup) - Nye regnvandsbassiner i Fjelsted og ved Assensvej Syd - Fornyelse af kritiske overløbsbygværker i Nr. Åby, herunder indmåling og registrering - Båring - kloaksanering og klimatilpasning

44 Hvordan tildeles opgaverne? EU-udbud : Køb af vare og tjenesteydelser over kr. Køb af bygge og anlæg over kr. Over kr. indhentes 3 tilbud Under kr. skal der sikres markedspris

45 Klimatilpasning Forslag om netværksgruppe om klimatilpasning, f.eks.: Landskabsarkitekter (design af løsninger) Ingeniører (projektering) Leverandører (produktudvikling og leverance) Kloakmestre og entreprenører (anlæg, drift og vedligehold) Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand, boligforeninger og private (bygherre)

46 Klimatilpasning Fornyelsesfondens klimatilpasningspartnerskab (Erhvervsstyrelsen) Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune deltager i partnerskabet Konkrete udbud på udvikling af nye innovative løsninger til klimatilpasning i foråret 2013 (30 mio. kr.) Standardiserede elementer tilpasset lokale behov og samlet udgør anlæg til lokal afledning af regnvand i gadeforløb i tæt bebygget bykvarter Løsning til afledning og afkobling af overfladevand fra villaområder f.eks. Ved at afkoble overfladevand fra kloak i korte tidsrum og optimering af nedsivningsmuligheder 46

47 Klimatilpasning Næste skridt Netværksgruppe - Interesserede deltagere kan tilmelde sig til Allan Bruus, Middelfart Spildevand, mail eller tlf Fornyelsesfondens klimatilpasningspartnerskab: Teknisk markedsdialog på VANDTEK-konferencen i Odense d / Funktionsudbud og PCP-konkurrence foråret 2013 Koordineres med Realdania (60 mio. kr.) til støtte af danske virksomheders udvikling af nye innovative klimatilpasningsløsninger Nærmere information hos Peter Pedersen, Middelfart Spildevand, eller tlf

48 Middelfart Kommune Trafik og Vejchef Uffe Høybye 48

49 Anlægsprojekter 2013 og 2014 Projekt Sti fra Odensevej til Banevænget under banen. 2,1 mio. Pulje til trafiksikkerhed Udbygning af cykel- og vandrestier Udviklingsplan Gl. Havn Etablering af stenkastning ved kaj 6 Udskiftning af broer i Middelfart Marina Natur- og energiprojekter Energirenovering af gadelysanlæg 1,0 mio. 0,5 mio. 2,25 mio. 8,4 mio. 1,0 mio. Ca. 28 mio. kr over 15 år 0,5 mio. 49

50 Anlægsprojekter 2013 Projekt 2013 Asfaltslidlag 10,5 mio. kr. Ombygning af Aulbyvej 31,0 mio. kr. Etablering af svingbane på Hovedvejen ved Langkærvej 0,3 mio. kr. Vejdirektoratet motorvejsudvidelse Ca. 1 mia. kr. 51

51 Motorvejsudvidelsen 52

52 Syd 2013 Nord

53 Ny motorvejstilslutning 58B Middelfart C 54

54 Ny motorvejstilslutning 58B Middelfart C 55

55 56

56 Tidsplan: Åbner for lokaltrafik juli 2013 Færdig 1. september 2013 Afkørsel 58A Middelfart Øst åbner ultimo

57 58

58 Tidsplan for motorvejsudvidelsen m.v. Udvidelse af sydlige spor påbegyndes Primo 2013 Udvidelse af de nordlige spor påbegyndes Primo 2014 Motorvejsudvidelsen åbner Ultimo 2014 Aulbyvej åbnes for gennemkørsel Juli 2013 Aulbyvej Færdig September 2013 Ny afkørsel 58A åbner Ultimo 2014 Ny bro over Jyllandsvej åbner Efterår

59 Erhvervsarealer til salg Areal Ejby Nørre Aaby Middelfart Ved motorvej Bag motorvej Kontakt: Jørgen Knudsen Mail: 60

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Notat Til: Vedrørende: Bilag: Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Ingen Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune Nærværende notat er udarbejdet med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015

Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015 Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015 Dagsorden Udbuds- og indkøbsstrategi 2014-2017 Fordeling af Kommunens forbrug Varer

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 5. oktober 2009 EM 2009/115 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag udstikker de fremtidige rammer for indhentning af tilbud på bygge og anlægsområdet og afløser

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige

Beskytte værdien af de kommunale bygninger samtidig med at rammerne for at løse kommunens kerneopgaver bliver bedst mulige NOTAT Projekt Analyse af Ejendomsdriften Kunde Randers Kommune Dato 31. juli 2014 Til Randers Kommune Fra Rambøll 1. Principper for fremtidig organisering af ejendomsdriften Rambøll foreslår at etablere

Læs mere