Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November Velkommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen"

Transkript

1 Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen

2 Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud og Indkøb varer og tjenesteydelser (Leon) Udbud og Indkøb bygge og anlæg (Marie) Dialog og kommunikation

3 Oplægsholdere er: Thomas Harfot Centerchef ØPU Sorø Leon K. Johansen Ressourcecenterchef Ringsted (Daglig ansvarlig) Marie Caspersen Udbudsjurist Vej- og Ejendomscenter Ringsted

4 Lidt om Sorø Kommune Indkøbsvolumen

5 Lidt om Sorø Kommune Strategisk udbud i form af egne udbud i sammenhæng med SKI og FUS Står nu overfor et skift Samarbejde med Ringsted

6 Samarbejde Ringsted/Sorø Hvorfor samarbejde Faglighed & kompetencer Undgå dobbeltarbejde Større volumen Mål med samarbejde Forbedret økonomi Bedre udbud Højere compliance Standardisering

7 Samarbejde Ringsted/Sorø Hvordan samarbejde i praksis Samling af udbuds og indkøbsmedarbejdere i Ringsted Daglig ledelse i Ringsted Fælles koordinering og prioritering af udbudsplan Fælles brugersupport omkring indkøb Fælles FUS bidrag

8 Spørgsmål vedr. indkøb Indkøbsteamet - - Tlf.: mandag torsdag fra kl til fredag fra kl til Vej- og Ejendomscenter - Ringsted - - Tlf.: Fagcenter Teknik, Miljø og Drift - Sorø - - Tlf.: Skriv og/ eller ring alle spørgsmål er velkomne :0))

9 Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

10 Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca. 800 mio. kr. af varer og tjenesteydelser samt anlæg, i hver af kommunerne Der indkøbes fra ca. 100 forskellige indkøbssteder, i hver af kommunerne Der koordineres fra 3 hovedområder: Teknik, Miljø og Drift (Sorø) Teknik- og Miljøcenter og Vej- og Ejendomscenter (Ringsted) Ressourcecenter, Team Indkøb (Fælles) Team Indkøb (Ressourcecenter) Indkøb (support) Udbud Controller

11 Hvor køber Sorø og Ringsted Kommuner ind? Egne konkurrenceudsættelser Egne udbud Samhandelsaftaler Samarbejde med andre SKI FUS (K17) Staten (FM) Indkøbet sker på: Frivillige aftaler Obligatoriske aftaler

12 Oplysninger om indkøb ud udbud Udbudspolitik- og Indkøbspolitik Betalingsfrister Udbudsplan/ udbudsstrategi Kursusmateriale Opdateres i 2014 Udbudsstrategi Udbuds- og Indkøbspolitik

13 Offentlige udbud love og regler

14 Lovgivning EU lovgivning Forsyningsdirektivet Bygge- og anlægsdirektivet Varer- og tjenesteydelsesdirektivet Tilbudsloven og Forvaltningsloven Annonceringspligten Økonomisk ansvarlighed Gennemskuelighed

15 Tærskelværdier for kommuner Hvornår skal vi i EU udbud? Forsyningsvirksomhed Varer- og tjenesteydelser: Bygge- og anlægsarbejder: Udbudsdirektivet Varer- og tjenesteydelser: Bygge- og anlæg: Tærskelværdien beregnes som summen af anskaffelsessummen inkl. 3-4 års drift. Hvad er varer/tjenesteydelser og hvad er anlæg?

16 Under tærskelværdien hvad så? Tilbudsloven Alle indkøb på mellem kr. og tærskelværdien skal annonceres Konkurrenceudsættelse Alle indkøb på mellem 1 kr. og konkurrenceudsættes Reguleret aftale eller f.eks. 3 tilbud

17 Udbud hvordan gør man? Varer- og tjenesteydelser

18 Når der gennemføres et udbud Annoncering (forskelligt efter udbud - dog altid på Ringsted Kommunes hjemmeside) Dialog? Nej! Information/spørgsmål: Skriftligt eller på informationsmøder Egnethed generelle krav Tro- og loveerklæring (evt. serviceattest eller bankoplysninger) Accept af betalingsbetingelser Elektronisk fakturering Ingen gebyrer

19 Kriterier Udvælgelseskriterier Overholder generelle krav Fyldestgørende og rettidigt tilbud Tildelingskriterier Vægtning af delkriterier F.eks. Økonomi 60%, faglighed/kvalitet 40%

20 Klage! Konkurrencestyrelsen Klagenævnet for udbud Sø- og Handelsretten Byretten

21 Kontrakt - samarbejdsdokumentet Kontrakt eller aftalepapir ved hver aftale Kontraktforhandling i det omfang det er muligt 2-7 års varighed Vedligehold af kontrakt i forhold til udviklingen Controlling Er kontrakten god nok hvis samarbejdet slår revner? Evaluering før evt. forlængelse Leverandørens deltagelse i nyt udbudsgrundlag

22 Så er vi i gang!

23 Når samarbejdet er etableret Kontrakten er tilgængelig på Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsteds fælles Indkøbsportal Alle institutioner skal benytte aftalerne Team Indkøb kontrollerer om aftalerne benyttes Leverandøren må kun levere de aftalte varer/ydelser Team Indkøb foretager priskontrol og afholder evalueringsmøder Team Indkøb rapporterer til FUS, SI, SKI m.fl.

24 Spørgsmål og kommentarer

25 Udbud og Kontrahering Bygge- og Anlægsopgaver Tjenesteydelser/ Rådgiveropgaver Udbudsjurist Marie Caspersen Vej- og Ejendomscenter, Ringsted

26 Udbudspligt og valg af udbudsform

27 Valg af udbudsform Bygge og Anlæg: Underhåndsbud Entreprisesum < kr ,- vi kan nøjes med 1 tilbudsgiver. Entreprisesum kr. 0,3 mio. kr. 3,0 mio. max. 3 tilbudsgivere, dog 4 hvis denne hentes udenfor lokalområdet.

28 Valg af udbudsform Bygge og Anlæg: - Entreprisesum >= kr. 3,0 mio. Licitation: - Offentlig licitation - Indbudt licitation / Begrænset udbud

29 Valg af udbudsform Rådgiveraftaler: - Underhåndsbud - Offentlig licitation - Indbudt licitation / Begrænset udbud For aftalebeløb >= kr ,- er der annonceringspligt før udbud

30 Valg af entrepriseform Totalentreprise Hovedentreprise Fagentreprise Andet: Rammeaftaler Partnering

31 Valg af rådgiverform Totalrådgivning Delt rådgivning

32 Før tilbud Gennemsigtighed Ligebehandling Proportionalitet

33 Tilbuddets indhold Tilbuddet skal afgives iht. udbudsmaterialet: Tilbudsliste Forsikringsoplysninger Tro og love-erklæring Forbehold Alternative tilbud

34 Vurdering af tilbud Tildelingskriterier Laveste pris Økonomisk mest fordelagtige tilbud Eksempel på kriterier: Kvalitet, pris, byggetid, driftsomkostninger, teknisk værdi, arkitektur, miljø- og arbejdsforhold m.m.

35 Særlige muligheder for SMV er Konsortier Definition: Et aftalebaseret samarbejde ml. 2 eller flere virksomheder m.h.p. at afgive tilbud på en offentlig kontrakt. Fordele for små og mellemstore virksomheder : Flere virksomheder han gå sammen om en opgave, der ellers ville være for stor at byde på (teknisk, faglig, økonomisk) Omkostningsbesparelse Fælles udnyttelse af knowhow Effektivitetsfordele (ex. Stordriftsfordel) Konkurrencedygtige tilbud, større udvalg af produkter/tjst.ydelser NB! Konkurrenceretligt forbud mod Karteldannelse : Hvis virksomhederne hver især vil kunne byde på opgaven som konkurrenter, kan det være konkurrencebegrænsende, og dermed forbudt. Fordele ved konsortiedannelse skal opveje begrænsninger. Vurderingsparametre: Kapacitet, økonomiske ressourcer, knowhow.

36 Konsortier vs. konkurrenter

37 Fordele ved konsortier Fordele for tilbudsgiver (virksomheder) Der kan gives tilbud på opgaver der fordeler sig over flere fagområder Rådgiverudbud der omfatter flere faglige discipliner, f.eks. Arkitekt- & ingeniørydelser Håndværkerudbud ex. Ejendomsvedligeholdelse Hoved- og delentrepriser i bygge- og anlægsopgaver Fordele for ordregiver (kommunen - borgerne) Styrker konkurrencen Understøtter små og mellemstore virksomheder Opnår løsninger, der er bedst til prisen

38 Konsortieaftaler En konsortieaftale regulerer de indbyrdes rettigheder og pligter mellem deltagere i konsortiet i forbindelse med deltagelse i udbudsproces og i forbindelse med den egentlige udførelse af opgaven. Krav i udbud Hæftelse (solidarisk eller proratarisk) Forskellige hæftelsesformer for forskellige dele af opgaven eller for forskellige ansvarstyper, f.eks.: Proratarisk hæftelse for mangler, solidarisk hæftelse for forsinkelse Solidarisk hæftelse i byggeperiode, proratarisk for ansvarsperiode Sikkerhedsstillelse (% ift total/delopgave eller for særlige risici) Konsortieaftale indgås før ansøgning om prækvalifikation eller før afgivelse af tilbud i off. udbud.

39 Spørgsmål og kommentarer

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Notat Til: Vedrørende: Bilag: Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Ingen Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune Nærværende notat er udarbejdet med

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere