Billige boliger i Helsingør (v4/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014)"

Transkript

1 Indhold 1. Resumé Metode, definitioner og afgrænsning mv...3 A. Kommissorie...3 B. Definition af billige boliger...3 C. Afgrænsning af målgruppen...3 D. Metodebeskrivelse Analyse...4 A. Udbuddet Helsingørs boliger...4 I. Oversigt over boliger efter ejerform...4 II. De almene boliger...5 III. Sammenfatning vedrørende udbud af boliger i Helsingør Kommune...6 B. Efterspørgslen - tendenser i behovet for billige boliger...6 I. Midlertidig indkvartering og Boliganvisning (25 % boligerne)...6 II. Unge borgere på kontanthjælp med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder i alderen 20 og 29 år, og som er enlige uden børn...8 III. Hjemløse...10 IV. Andre enlige på kontanthjælp uden børn...12 V. Flygtninge...13 C. Ansøgninger og afslag på 25 % boligerne - Helsingør Kommunes praksis i tal...15 D. Beskrivelse af støttemuligheder vedrørende Startboliger og Skæve boliger Sammenfatning og konklusioner Anbefalinger...17 A. Unge borgere på kontanthjælp med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder i alderen 20 og 29 år, og som er enlige uden børn...17 B. Hjemløse...17 C. Andre enlige på kontanthjælp uden børn...17 D. Flygtninge...17 E. Generelle anbefalinger Liste over bilag til rapporten...18 Side 1

2 1. Resumé Nærværende rapport er udarbejdet med henblik på at afdække behovet for billige og skæve boliger i Helsingør Kommune. Rapporten er udarbejdet med afsæt i en række delnotater fra administrationen og på baggrund af Boligorganisationens velvillige deltagelse i en spørgeskemaundersøgelse. Derudover er der foretaget række kvantitative opgørelser, ligesom der er blevet tilvejebragt data fra Danmarks Statistik. Rapporten sætter fokus på de grupper, hvor Helsingør Kommune i varierende grad er forpligtet til at træde til. Her ser det ud til, at behovet for anvisning af små og billige boliger ikke modsvares af boligorganisationernes tilbud om hver fjerde ledige bolig. Blandt de tilbudte lejligheder er der således mange, der ikke er relevante for de aktuelt berettigede borgere pga. lejemålets størrelse og dermed boligens pris. Dertil kommer, at boligorganisationerne løbende i forbindelse med renoveringen af boligafdelingerne nedlægger de mindste og dermed billigste lejligheder med det formål at sikre, at boligorganisationen stadig kan tilbyde moderne og attraktive lejligheder. Det må endvidere konstateres, at tilbuddet om en billig bolig i forhold til hver af de fire udvalgte målgrupper både på kortere og længere sigt, vil kunne spare kommunen for nogle driftsomkostninger enten i form af her og nu besparelser på midlertidig indkvartering eller via forebyggelse, der kan minimere udgifter til sundhedsindsats eller kriminalitetsbekæmpelse og resocialisering. På den baggrund anbefales det, at der i samarbejde med boligorganisationerne udvælges 20 permanente, billige boliger, der er øremærket til målgruppen af Unge borgere på kontanthjælp med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder i alderen 20 og 29 år, og som er enlige uden børn (Målgruppe 1). Det skal aftales med boligorganisationerne, at Helsingør Kommune får anvisningsretten til disse boliger der til målgruppen Hjemløse (Målgruppe 2) tilvejebringes 10 såkaldt skæve boliger der til målgruppen Andre enlige på kontanthjælp uden børn (Målgruppe 3) i samarbejde med boligorganisationerne udvælges 35 permanente, billige boliger, der er øremærket til denne målgruppe. Det skal aftales med boligorganisationerne, at Helsingør Kommune får anvisningsretten til disse boliger. Det anbefales endvidere, at der først skabes ro omkring boligsituationen med en permanent bolig, således at det bliver muligt for borgeren at koncentrere sig om andre forhold, der også har betydning for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet der følges op på aftalen med boligorganisationerne om, at Helsingør Kommune til målgruppen Flygtninge (Målgruppe 4) har anvisningsretten til 6 boliger pr. halvår Disse aftaler om anvisningsret til de omhandlede boliger, der nævnes ovenfor, skal søges indgået med de relevante boligorganisationer inden Side 2

3 2. Metode, definitioner og afgrænsning mv A. Kommissorie Der skal gennemføres en kortlægning af boligmassen i Helsingør Kommune. Formålet er at skabe et overblik over behovet for billige og skæve boliger forud for en kommende politisk behandling af spørgsmålet. Projektet er politisk forankret i Socialudvalget, og udvalget skal drøfte nærværende rapport på sit møde d. 12. august B. Definition af billige boliger Ved en billig bolig forstås i denne rapport en bolig, der bebos af én person og som udgøres af 1 rum, og uanset beliggenhed koster kr. pr. måned eller derunder i husleje. Ved husleje forstås det beløb, som boligorganisationen hver måned opkræver uafhængigt af individuelt forbrug. Beløbet på er fastsat som et bedste bud på, hvad en borger som absolut minimum kan leve for pr. måned, jfr. tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Budget for en enlig borger under 30 år på kontanthjælp Ydelse før/efter skat Husleje til en billig bolig (tvunget) bidrag til fælles tv/internet kabling Medieafgift (licens) Forbrugsafgift (el, vand, varme) Transport (2 zoners månedskort) Husstandsforsikring Til rest til mad, tøj og sociale aktiviteter / kr kr. 200 kr. 200 kr. 350 kr. 365 kr. 250 kr kr. C. Afgrænsning af målgruppen Målgrupperne er alle udvalgt efter relevans, da det er disse gruppers økonomi, der skønnes at være mest påvirket af prisen på deres bolig. Der arbejdes med følgende målgrupper i analysen: 1. De unge årige, enlige uden børn på kontanthjælp 2. Hjemløse 3. Andre enlige på kontanthjælp uden børn 4. Flygtninge. D. Metodebeskrivelse Analysen er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem en række af Helsingør Kommunes Centre og arbejdet har været ledet af en tværgående styregruppe bestående af: Stine Johansen (Direktionen formand for styregruppen) Charlotte Aagaard (Særlig Social Indsats) Stella Hansen (Kultur, Idræt og Byudvikling) Mette Gregersen (Job og Uddannelse) Pernille Madsen (Borgerservice, IT og Digistalisering) Per Korup-Lauridsen Projektleder (Kultur, Idræt og Byudvikling) Side 3

4 Der er til brug for analysen udarbejdet en række delnotater fra de medvirkende centre, herunder en række kvantitative opgørelser, ligesom der er blevet tilvejebragt data fra Danmarks Statistik. Derudover er der blevet gennemført en kvantitativ undersøgelse, hvor boligorganisationerne i kommunen har besvaret et spørgeskema, der indeholder 11 spørgsmål. Hovedformålet med undersøgelsen har været at afdække, hvor mange boliger i kommunens almene boligsektor, der lever op til definitionen af at være en billig bolig, jfr. Kapitel 2 B. Spørgeskemaet vedlægges som bilag Analyse A. Udbuddet Helsingørs boliger I. Oversigt over boliger efter ejerform Det fremgår af nedenstående tabel 2 1 og 2a, at privatejede boliger udgør ca. 70 % af kommunens samlede boligmasse. Tabel 2: Boligsammensætningen i Helsingør Kommune Boliger i alt Stue- og parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Kollegieboliger Øvrige boliger Beboede fritidshuse Fælleshusholdninger I alt Ejerlejligheder Øvrige ejerboliger Private lejeboliger Private andelsboligforeninger Almene boligselskaber Offentlige Øvrige og uoplyst Tabel 2.a. Boligsammensætningen procentuelt fordelt Ejerlejligheder Private lejeboliger Almene boligselskaber Øvrige og uoplyst Øvrige ejerboliger Private andelsboligforeninger Offentlige 1% 14% 28% 4% 11% 41% 1 Tallene er taget fra Helsingør Kommunens Boliganalyse, 2009, da sammensætningen i kommunens boligmasse kun har ændret sig marginalt siden dette opgørelsestidspunkt Side 4

5 Denne analyses målgrupper er som udgangspunkt afskåret fra at kunne erhverve en privatejet bolig, hvorfor analysens fokus rettes mod lejeboliger. Da analysens målgruppe tilhører kommunens mest udsatte og mindst ressourcestærke borgere, indsnævres analysen yderligere til de almene boliger; dels fordi Helsingør Kommune har anvisningsretten til principielt hver fjerde ledige bolig hos de almene boligorganisationer, og dels fordi der er et meget begrænset udbud af relevante, private lejeboliger. En indikation herpå er, at der på Boligportalen.dk ultimo maj 2014 blev udbudt mindre end 20 lejligheder i postnummer 3000, hvoraf den billigste kostede kr. pr. måned. II. De almene boliger De almene boligselskaber i Helsingør Kommune disponerer over ca boliger. Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, er der 79 lejemål, der lever op til definitionen af en billig bolig i Kapitel 2.B. Det fremgår endvidere, at der findes 617 ét-værelses lejligheder, der koster mere end kr. pr. måned i husleje (ex. forbrugsafhængige udgifter). Tabel 3 2 Boligorganisation Afdeling Antal 1-værelses boliger Husleje pr. måned Boliggården 18 Sundparken kr. Nordkysten 6 Tibberupparken kr. Nordkysten 81 Hovparken kr. Boliggården 28 Rønnebærhaven kr. Boliggården 8 Rolighed kr. Boliggården 1 Ved Møllen kr. Boliggården 31 Ellekildehave kr. Boliggården 12 Blichersparken kr. Boliggården 19 Soldal kr. Boliggården 11 Gefionsparken kr. DVB Helsingør Bretagnevej/Sauntevej 2A-8B kr. Nordkysten 9 Grydemosegård Syd kr. Nordkysten 8 Grydemosegård kr. Marienlyst Boligselskab Marienlyst Park I kr. Boliggården 105 Nøjsomhed kr. Boliggården 113 Lindevangsvej/Dyresøvej kr. Boliggården 35 Sct. Olaigade kr. Boliggården 24 Vapnagaard kr. Boliggården 112 Vingen kr. Boliggården 117 Mads Holms Vej/Gl. Banegårdsvej kr. Boliggården 114 Sydvej kr. Boliggården 36 Bjerggade kr. Boliggården 32 Stævnen kr. Nordkysten 86 Borgen kr. Nordkysten 87 Borupgård II kr. Nordkysten 83 Borupgård I kr. DUAB Kronborg Kollegiet kr. 2 Kilde: Helsingør Kommunes spørgeskemaundersøgelse data indsamlet hos boligorgansationerne i kommunen, maj 2014 Side 5

6 Nordkysten 13 Lerbakken kr. Nordkysten 14 Rønnedalen kr. Boliggården 38 HP Christensensvej kr. I alt 696 III. Sammenfatning vedrørende udbud af boliger i Helsingør Kommune Det må konstateres, at der pt. er 79 boliger, der falder ind under definitionen af, hvad der er en billig bolig i Helsingør Kommune. Umiddelbart er dette et pænt antal, men dels er de ikke alle i løbende udbud og dels kan man ikke uden risiko for Ghettoisering samle alle borgere med et behov for en billig bolig i Hovparken og Tibberupparken. Dertil kommer, at Byrådet i november 2012 godkendte, at alle 36 ét-værelses lejligheder i Tibberupparken nedlægges under den igangværende fysiske renovering af boligafdelingen, og Boligselskabet Nordkysten har endvidere i 2013 udarbejdet forslag til en fysisk helhedsplan for Hovparken, der, under forudsætning af Byrådets godkendelse, i løbet af et par år vil føre til nedlæggelse af 18 ud de 42 nuværende ét-værelses lejligheder. Dermed er der de facto om få år reelt kun 25 billige lejligheder i Helsingør Kommune, og de er tilmed koncentreret i ét boligområde i Espergærde. B. Efterspørgslen - tendenser i behovet for billige boliger Forinden behovet for billige boliger i Helsingør Kommune behandles, skal der kort redegøres for de to muligheder, som Helsingør Kommune har for at hjælpe borgerne i tilfælde af, at borgeren mangler en bolig: Det er Midlertidig indkvartering og Boliganvisning (25 % boligerne). Disse tilbud beskrives kort nedenfor. Derudover har borgerne mulighed for at søge om følgende ydelser: Boligsikring/boligstøtte (ikke pensionister) Udbetaling Danmark Boligydelse (pensionister) Udbetaling Danmark Varmetilskud (pensionister) Udbetaling Danmark 34 (kontanthjælps modtagere) søges individuelt Ydelsescentret Helsingør Kommune I. Midlertidig indkvartering og Boliganvisning (25 % boligerne) a. Midlertidig indkvartering Helsingør Kommunes Boligkontor kan hjælpe borgere, der efter 80 i Lov om Social Service, har mistet en bolig - det vil sige, at borgeren er husvild. I de tilfælde er kommunen forpligtet til at skaffe familier og enlige en midlertidig indkvartering. Begrebet Husvild forudsætter, at det drejer sig om en person eller en familie, der har mistet sin hidtidige bolig og altså står helt uden tag over hovedet - for eksempel hvis boligen er brændt. Forudsætningen for en midlertidig indkvartering er, at de boligløse i den akutte situation ikke selv har mulighed for at skaffe sig indkvartering. Derudover har kommunerne ansvaret for de flygtninge, der meddeles opholdstilladelse efter den 1. januar Kommunens opgaver er fastlagt i Integrationslovens 4, hvorefter Helsingør Kommune bl.a. har ansvaret for boligplacering af flygtningene. Side 6

7 I forbindelse med at kommunen har pligt til at anvise permanente boliger til de flygtninge, der har opnået asyl og bliver boligplaceret i Helsingør, skal kommunen sørge for midlertidig indkvartering, indtil kommunen kan anvise en permanent bolig. Helsingør Kommune har en række boliger til rådighed for midlertidige indkvarteringer. I bilag 2 bringes en oversigt vedrørende (CE skal give de rigtige tal): Beliggenhed Størrelse Husleje Det kan konstateres, at Helsingør Kommunes månedlige nettoudgifter til midlertidig indkvartering på et hotel kan svinge mellem ca kr. for en enlig flygtning på et værelse uden bad og til ca kr. for et flygtningepar med et eller flere børn på et værelse med bad. Tilsvarende svinger Helsingør Kommunes månedlige nettoudgifter til midlertidig indkvartering af ikkeflygtninge på et hotel fra ca kr. for en enlig i en ét-værelses uden bad til ca kr. for et par med et eller flere børn i en ét-værelses med bad. Primo juni 2014 ser ventelisten af midlertidigt indkvarterede, der venter på en permanent bolig, således ud: Mænd med børn (alle flygtninge) 2 Mænd uden børn 5 flygtninge og 3 andre Kvinder med børn 4 flygtninge Kvinder uden børn 4 flygtninge b. Boliganvisning (25 % boligerne) I 1984 fik landets byråd mulighed for egenhændigt at beslutte, at hver fjerde bolig i de almene boligafdelinger skal stilles til rådighed for kommunen. Efter aftale med boligorganisationen kan denne andel øges helt op til 100 procent. Hermed kan kommunen opnå anvisningsret til en andel af familieboligerne i de almene boligafdelinger, der ligger inden for kommunegrænsen. 3 I Helsingør Kommune er det besluttet, at Center for Borgerservice, It og Digitalisering skal have hver fjerde ledige bolig tilbudt som en 25 % bolig med anvisningsret. Centerets Boligkontor 4 træffer beslutning efter at have foretaget en konkret individuel vurdering af den enkelte boligs match med de borgere, der aktuelt er berettiget til en 25 % bolig efter nedenstående kriterier vedtaget af Socialudvalget: 1. Flygtninge omfattet af "Integrationsloven" 2. Borgere, der udskrives fra krisecenter 3. Borgere, der udsluses fra herberg og bofællesskaber 4. Misbrugere i døgnbehandling, som efter færdigbehandling, anses for at have gavn af egen bolig 5. Børnefamilier med særlige behov pga. børnenes handicap 6. Borgere, som har brug for en mindre og billigere bolig på grund af nylig opstået social begivenhed (f.eks. arbejdsløshed, men ikke samlivsophør), og som er i fare for effektiv udsættelse 3 Hjemlen findes i Almenboliglovens 59, stk Der er ikke ankemulighed på fordelingen af 25 % boligerne, da der er tale om en administrativ afgørelse. Side 7

8 7. Unge mellem 18 og 25 år, der udskrives fra institution eller familiepleje 8. Unge på år, der af familiemæssige og personlige årsager ikke længere kan bo hjemme (i samarbejde med Center for Børn, Unge og Familier (BUF), der fortsat har den 24 timers støtteforpligtelse overfor de unge). Helsingør Kommune skal sikre, at anvisningsproceduren foregår så hensigtsmæssigt som muligt i lyset af skiftende udfordringer. Dette sker bl.a. i samarbejde med Boligorganisationerne under gensidig hensyntagen til parternes respektive opgaver. Den største udfordring er aktuelt at sikre, at der er 25 % boliger nok til alle de borgere, der lever op til kriterierne for at få anvist en sådan bolig. Konkret er en praksis, hvor boligselskaberne sender hver fjerde ledige bolig (uanset størrelse og pris) til Boligkontoret, i sig selv en barriere for at skaffe det nødvendige antal boliger. Typisk modsvares behovet for anvisning af små og billige boliger således ikke af boligorganisationernes tilbud om hver fjerde ledige bolig, jfr. ovenfor. Blandt de tilbudte lejligheder er der således mange, der ikke er relevante for de aktuelt berettigede borgere pga. lejemålets størrelse og dermed boligens pris. Det er Boligkontorets erfaring, at de mindre lejemål sjældnere fraflyttes og det kan endvidere konstateres, at der bliver færre små lejligheder, da boligselskaberne i forbindelse med større renoveringsarbejder løbende omdanner / sammenlægger de små lejligheder til større lejligheder. Dette er således tilfældet i Tibberupparken, hvor Byrådet i november 2012 godkendte, at alle 36 ét-værelses lejligheder i bebyggelsen nedlægges. Dertil kommer, at Boligselskabet Nordkysten har orienteret Helsingør Kommune om, at der er udarbejdet forslag til en fysisk helhedsplan for Hovparken, der under forudsætning af Byrådets godkendelse i løbet af få år vil føre til nedlæggelse af 18 ud de 42 nuværende ét-værelses lejligheder. II. Unge borgere på kontanthjælp med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder i alderen 20 og 29 år, og som er enlige uden børn I 2012 dvs. før kontanthjælpsreformen trådte i kraft boede der jfr. Tabel 4 nedenfor, unge i alderen år med en A-indkomst på under kr. i Helsingør Kommune. Af disse var der med grundskolen som højeste uddannelsesniveau på et tidspunkt i løbet af 2012 på kontanthjælp 5. Det må derfor antages, at det samlede antal af unge i hele aldersgruppen, der er potentielt kan have brug for en billig bolig i alt udgør minimum ca. 600 borgere. 5 Kilde: Danmarks Statistik Side 8

9 Tabel 4 A-indkomst (før skat) Alder 2012 Under kr år år kr år år kr år år kr år år kr år år 124 I alt A. Definition af målgruppen Nedenfor beskrives den del af aldersgruppen, der i denne rapport defineres som Målgruppen af unge borgere på kontanthjælp med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder i alderen 20 og 29 år, og som er enlige uden børn. B. Beskrivelse af målgruppens udfordringer Unge med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder er karakteriseret ved at stå meget alene i livet uden det netværk af venner og familie, som andre unge har, når de skal stå på egne ben og flytte hjemmefra. Unge med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder har behov for en fast base, tryghed og støtte til at systematisere hverdagen og få en så normal hverdag som muligt, hvor der lægges vægt på den unges ressourcer. C. Fakta og tal vedr. målgruppen i Helsingør kommune Helsingør Kommune har i gennemsnit 140 unge mellem 20 og 29 år i målgruppen, som modtager kontanthjælp. D. Tendenser Tendenserne viser, at der er en stigende forekomst af unge, som debuterer med en psykisk lidelse 6 eller har psykiske vanskeligheder 7. Helsingør Kommunes Center for Særlig Social Indsats har således i forbindelse med Udviklingsstrategien i Rammeaftalen på det specialiserede socialområde meldt ind til KKR i Region Hovedstaden: At gruppen af unge voksne med stof- og alkoholmisbrug er stigende. At gruppen af unge voksne med sindslidelser og dobbeltdiagnoser er uændret At gruppen af unge voksne med ADHD og autisme er stigende At gruppen af hjemløse er stigende 6 Målgruppen omfatter unge der er diagnosticeret med en psykisk lidelse 7 Målgruppen omfatter unge, ikke diagnosticerede, med psykiske vanskeligheder der er i progression Side 9

10 At gruppen af unge voksne med kognitive vanskeligheder som følge af en skade i hjernen er stigende At gruppen af unge voksne med psykosociale problemer er stigende At gruppen af udviklingshæmmede derimod anset for faldende i Helsingør. E. Vurdering Det vurderes, at målgruppen af unge voksne således har væsentlige psykosociale udfordringer: Unge med en psykisk lidelse /psykiske vanskeligheder uden fast bolig har ringe vilkår for at få eller fastholde et arbejde Unge med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder uden bolig har ringe muligheder for at blive uddannelsesparate Unge med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder uden fast bolig, job og/eller uddannelse har vanskeligt ved at begå sig på lige fod med andre jævnaldrende og at skabe sig sunde sociale netværker Unge med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder har større tendens til social isolation og trusler om selvmord Unge med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder der lever på en minimumsindtægt har risiko for at stifte gæld, blive hjemløse, starte misbrug, kriminalitet, social deroute, mv. Det kan konstateres, at kontanthjælpen til denne målgruppe efter kontanthjælpsreformen er væsentligt lavere end kontanthjælpen er for aldersgruppen over 30 år. III. Hjemløse a. Definition af målgruppen Hjemløse Som udgangspunkt defineres hjemløse som Personer, der ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige bo-alternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat. B. Beskrivelse af målgruppens udfordringer Hjemløse lever typisk skiftevis på gaden, på herberg og hos familie/venner. Størstedelen lever i hjemløshed i mere end to år. Borgere uden fast bolig har ikke lige vilkår for at kunne opbygge relationer og anvende deres ressourcer til at udnytte deres potentiale sammenlignet med andre jævnaldrende borgere. Der er endvidere risiko for yderligere marginalisering og eksklusion af målgruppen, da hjemløshed ofte fører andre sociale, menneskelige, psykiske, helbredsmæssige og økonomiske problemer med sig eller forværrer allerede eksisterende problemstillinger. C. Fakta og tal vedr. målgruppen i Helsingør kommune Antallet af hjemløse borgere i Danmark i uge 6, 2013 er opgjort til personer. Det er en stigning på 530 personer i forhold til kortlægningen i 2011, svarende til en stigning på ca. 11 pct. Side 10

11 Ved sidste hjemløsetælling i uge 6 i 2013 havde Helsingør 52 hjemløse - en stigning på 8 i forhold til 2 år tidligere. På opgørelsestidspunktet opholdt der sig 11 borgere på herberget Stubben, 10 borgere på Pensionatet i Hornbæk og 5 på herberg uden for kommunen, hvilket betyder, at de resterende 26 borgere opholdt sig på gaden og rundt omkring hos venner. Tallene viser et øjebliksbillede, og er derfor forbundet med usikkerhed, især for den yngre del af målgruppen. Det kan konstateres, at Helsingør Kommune i 2013 har haft borgere midlertidigt indkvarteret på Skansegården (her har 22 borgere taget ophold) Pensionatet i Hornbæk (her har 11 borgere taget ophold) Andre steder i landet (her har 20 borgere taget ophold). Der er i 2013 brugt (før statsrefusion) samlet kr. til herberg samt kr. til Pensionatet. Center for Særlig Social Indsats disponerer herudover pt. over 30 egne boliger til de særligt udsatte borgere på henholdsvis Klostermosevej, Bøghsvej, Søren Kannes Vej, Folehavevej. Hornbækvej, Apperupvej og Sauntevej. Her er huslejen pr. måned mellem kr. og kr. D. Tendenser Udviklingen viser at hjemløse henholdsvis med eller uden misbrugsproblemer er i stigning. Antallet af hjemløse er steget i de Københavnske omegnskommuner i de senere år, herunder også i Helsingør Kommune. E. Vurdering Det vurderes, at de fleste af de 52 borgere kunne bo i et almindeligt boligområde. Der vil dog løbende være en mindre gruppe på ca. 10 borgere, der pga. deres adfærd ikke kan bo i et almindeligt boligområde. Denne gruppe er heller ikke målgruppe for et botilbud, da deres adfærd er af social karakter, og fx kan være relateret til misbrug. Enkelte i denne målgruppe kan have en psykiatrisk lidelse, som de imidlertid ikke ønsker at få behandlet. Disse borgere flytter typisk rundt mellem forskellige herberg, da herbergene ligeledes har svært ved at inkludere dem. I perioder opholder de sig på gaden i Helsingør og bliver dermed synlige i bybilledet. Det er vigtigt at understrege, at der er taget og løbende bliver taget mange initiativer i forhold til denne gruppe borgeres boligsituation. Aktuel forskning viser 8, at antallet af hjemløse falder, hvis målgruppen tilbydes passende boliger, der kan betales med kontanthjælpsydelsen. Erfaringerne viser også, at trygge rammer og en fast bolig stabiliser den hjemløse borger både psykisk og fysisk, og forebygger dermed en helbredsmæssig forværring. Derudover kan en permanent bolig: 8 Effekten af Housing First er veldokumenteret gennem international forskning (Benjaminsen 2013:14). Housing First indebærer, at borgeren tilbydes en permanent bolig så hurtigt som muligt i forløbet samtidig med, at der gives intensiv social støtte. Der er evidens for, at man på denne måde kan sikre, at selv borgere med komplekse støttebehov kan bo i egen bolig. For eksempel har erfaringerne fra hjemløsestrategien været, at 90 procent af de borgere, som både får en bolig og støtte med en af strategiens tre bostøttemetoder, fastholder boligen over observationsperioden, mens kun ca. 10 procent efterfølgende mister boligen igen (Benjaminsen 2013:5, 14-15). Side 11

12 medvirke til at bryde isolation og understøtte mulighederne for at opbygge sociale netværk og/eller mulighed for deltagelse i aktiviteter understøttet af social færdighedstræning, styrke borgeren i at mestre et liv i egen bolig, varetage egen økonomi, opretholde daglige strukturer, varetage praktiske gøremål i hjemmet, etc. understøttet af social færdighedstræning, styrke borgeren at søge beskæftigelse og/eller opretholde/retablere sociale relationer til fx familie og venner. Konkret vurderes det, at målgruppen har behov for billige ét-rums boliger, der bl.a. har en beliggenhed, der tager hensyn til at borgerne i målgruppen kan have svært ved at bo tæt på andre mennesker. Derudover er det væsentligt, at der er tilladelse til at have husdyr i boligen. IV. Andre enlige på kontanthjælp uden børn A. Definition af målgruppen Målgruppen består primært af enlige mænd på offentlig forsørgerydelse (kontanthjælp). Målgruppen er på flere områder sammenfaldende med målgruppen Hjemløse og målgruppen Flygtninge, da de også er Uden fast bopæl eller midlertidigt indkvarteret på hotel eller i Fiolgade (nyankomne flygtninge). B. Beskrivelse af målgruppens udfordringer Mange i målgruppen befinder sig i en dårlig økonomisk situation. De har ofte stor gæld både til private og til det offentlige og de mangler ofte overblik over deres økonomiske situation. Hvis en borger fra målgruppen starter i arbejde og dermed får øget sin indtægt, vil det ofte medføre, at der foretages lønindeholdelse i deres indtægt på grund af misligholdt gæld til det offentlige. Ved start i arbejde, vil de dermed forsat ikke have mulighed for at betale for en dyrere bolig, da kreditorerne som oftest vil gøre deres krav gældende. Målgruppen har ofte ingen eller kun korterevarende uddannelse/kurser. De har kun sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet og de har gentagne eller længere perioder på offentlig forsørgelse. For flygtningegruppen er der endvidere tale om sprogbarrierer (nogle er også analfabeter på eget sprog) og har ingen eller kun begrænset uddannelse fra hjemlandet. Målgruppen har dermed svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af ringe erfaring og manglende uddannelse. Målgruppens fokus er endvidere ofte på deres boligsituation fremfor deres beskæftigelsessituation, og det er derfor vanskeligt at flytte dem rent beskæftigelsesmæssigt eller motivere til f.eks. misbrugsbehandling. Mange borgere fra målgruppen (dog ikke flygtningene) bliver afvist i boligformidlingen i forhold til 25 %- boliger, da de ofte er tilmeldt en folkeregisteradresse hos en bekendt eller familie, uagtet der typisk er tale om et midlertidigt opholdssted, hvor de fx sover på sofaen, hvilket sjældent er en holdbar løsning på længere sigt. De skifter erfaringsmæssigt ofte opholdsadresse. Nogle opholder sig reelt ikke på den adresse, hvor de er tilmeldt. Dette kan give dem problemer i forhold til at reagere på postomdelte mødeindkaldelser eller lignende med kort varsel. Udeblivelser fra samtaler kan medføre sanktioner og dermed igen bidrage til en endnu dårligere økonomisk situation. Side 12

13 Flere i målgruppen har måske et misbrug og/eller psykiske helbredsmæssige udfordringer, og bor som nævnt ovenfor ofte midlertidigt hos venner og bekendte. For misbrugere kan det have den konsekvens, at de fastholdes i et misbrugsmiljø ved overnatning hos andre misbrugere, hvilket yderligere kan påvirke deres motivation til at starte i misbrugsbehandling. C. Fakta og tal vedr. målgruppen i Helsingør kommune Det følger af Kapitel 3.B.I.a, at der primo juni er tre fra denne målgruppe, der er midlertidigt indkvarteret og venter på en permanent bolig. D. Tendenser Se under målgrupperne Hjemløse samt Flygtninge. E. Vurdering Hvis jobcenteret skal kunne arbejde beskæftigelsesrettet med denne målgruppe, er det af afgørende betydning, at de får en permanent bolig, som de kan betale af deres kontanthjælp. Ofte nævnes det, at hvis blot borgeren får et arbejde, løses deres boligproblem efterfølgende, da de derved vil have et større økonomisk råderum. Dette er dog sjældent tilfældet. Dels er målgruppens fokus primært på deres boligsituation, hvilket vanskeliggør en beskæftigelsesrettet indsat. Samtidig vil en tilknytning til arbejdsmarkedet som nævnt ovenfor ikke nødvendigvis medføre en mærkbar bedre økonomi for dem. V. Flygtninge A. Beskrivelse af målgruppen Flygtningene kommer fra en lang række lande; i de seneste år flest fra Syrien, Afghanistan, Tjetjenien samt en række afrikanske lande. Helsingør Kommune modtager både enlige og familier; enkelte unge uledsagede flygtninge under 18 år, enlige mænd og kvinder, store og små familier. B: Beskrivelse af målgruppens udfordringer Da det ikke er muligt at skaffe flygtningene en permanent bolig umiddelbart ved deres ankomst til Helsingør, skal de indkvarteres i midlertidige boliger, hvilket er uhensigtsmæssige af flere grunde: Skole og dagtilbud. Midlertidigheden betyder, at eventuelle børn begynder på skole/daginstitution i nærheden af midlertidig bolig. Det betyder enten lang transport eller skift i skole/daginstitution når familien får en permanent bolig. Flygtninge er klar til integration. Flygtninge har ofte levet i midlertidighed i måneder eller år, når de opnår asyl i Danmark. Derfor er lysten og forventningerne til at blive en del af et lokalsamfund, lære dansk osv. ofte store når flygtningene ankommer til Helsingør. Midlertidig indkvartering kan sætte dette integrationspotentiale på stand by. Vant til lav husleje. Flygtninge har vænnet sig til den lave månedlige huslejeudgift i midlertidig bolig, og ønsker derfor også en permanent bolig med lav husleje. Da disse krav og forventninger sjældent bliver indfriet, har dette medført tidskrævende sagsbehandling for både Center for Job og Uddannelse og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering i forbindelse med flygtninges flytning fra midlertidig til permanent bolig. Side 13

14 C. Fakta og tal vedr. målgruppen i Helsingør kommune Flygtninge boligplaceres i kommunerne ud fra en landsdækkende kvoteordning, og Helsingør Kommune har i de sidste tre år haft en årlig kvote på personer. Da der kommer et stigende antal flygtninge til landet, forventes det dog igen i år, at kommunen kommer til at modtage personer. Der har i 2013 været en samlet betaling til Hotel Scandia på kr. Flygtninge, der har været indkvarteret, har haft en egenbetaling svarende til de gældende regler i Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i Flygtninge, der er midlertidig indkvarteret i Fiolgade, er ligeledes omfattet af ovenstående bekendtgørelse, og har en egenbetaling til huslejen efter disse regler. Egenbetalingen dækker som nævnt i Kapitel 3.B.I.a. ikke den faktiske udgift til hverken hotel eller den oprindelige husleje i Fiolgade. I forbindelse med modtagelse af en flygtning, betaler kommunen transportudgifterne for flygtningen og dennes ejendele fra modtagecenter og til bolig i dette tilfælde til hotel eller Fiolgade. Såfremt flygtningen først kommer i midlertidig indkvartering (hotel eller Fiolgade), vil der i forbindelse med flytningen til den permanente bolig være en ekstra udgift til transport af ejendele, som kunne være undgået ved en permanent boligplacering fra start. Den største ressourcemæssige ulempe ved brug af midlertidig indkvartering er dog nok det arbejde, der altid er for integrationsmedarbejderne i forbindelse med en flytning. Det er dem, der står for at arrangere transport m.m. Ved midlertidig indkvartering i Fiolgade er det endvidere integrationsmedarbejderne i jobcenteret, der står for at gøre værelset klar til indflytning herunder møblering, udlevering af nøgler m.m. D. Tendenser Beskæftigelsesudvalget gav i marts 2014 Center for Job og Uddannelse bemyndigelse til at gå i forhandlinger med boligselskaberne om at tilvejebringe det relevante antal boliger. Dialogen med de to store boligselskaber Boliggården og Boligselskabet Nordkysten er igangsat. Center for Job og Uddannelse har vurderet, at behovet for boliger vil være følgende pr. halve år: 2 stk. 1 værelses lejligheder 2 stk. 2 værelses lejligheder 2 stk. 3 værelses lejligheder Dette antal lejligheder vil ikke kunne opfylde behovet fuldt ud, men det vil kunne holde hoteludgifterne nede, og samtidig vil det være muligt at få fyldt lejlighederne op løbende. Kronborg Kollegiet har været med i overvejelserne, men som udgangspunkt er værelserne her for dyre. E. Vurdering Midlertidig indkvartering er en dyr løsning for kommunen. Der er lovgivningsmæssigt sat et maksimalt beløb, som kommunen må kræve i huslejebetaling for ophold i midlertidig indkvartering uanset kommunens faktiske udgift til f.eks. hotelværelser. Der ydes ikke direkte statsrefusion på den kommunale Side 14

15 merudgift, da den forventes at blive dækket af det grundtilskud, som kommunen modtager hver måned for alle personer omfattet af Integrationsloven. Hvis kommunen derimod har boliger stående tomme til permanent indkvartering, kan kommunen få 100 procent i statsrefusion på udgiften til tomgangsleje. Der er 100 procents refusion på tomgangsleje samt på kommunens eventuelle udgifter til istandsættelse ved flygtningenes fraflytning. Dette gælder både for private boliger samt for almene boliger. Hvis kommunen køber en ejendom med henblik på at leje den ud til flygtninge, er der ligeledes 100 refusion på kommunens løbende udgifter, indtil boligerne udlejes dog kun, hvad der svarer til almindelig huslejeniveau. Hvis kommunen allerede ejer en ejendom, er der 100 procents refusion på løbende udgifter fra det øjeblik, hvor der træffes afgørelse om at bruge ejendommen til udlejning til flygtninge, og indtil boligerne udlejes dog kun, hvad der svarer til almindelig huslejeniveau. C. Ansøgninger og afslag på 25 % boligerne - Helsingør Kommunes praksis i tal Nedenfor vises i tabel 5.1 og 5.2 kommunens praksis i administrationen af anvisning til 25 % boligerne 9 : Tabel 5.1: Visiterede til at komme i betragtning til at få en bolig i 2012 Center Indstillinger Afslag eller annulleret Bevilget* Job & Uddannelse Integration Børn & Unge(BUF) Borgerservice Psykiatri & Handicap I alt * Er ikke ensbetydende med, at borgeren dermed også har fået en bolig Tabel 5.2: Visiterede til at komme i betragtning til at få en bolig i 2013 Center Indstillinger Afslag eller annulleret Bevilget* Job & Uddannelse Integration Børn & Unge(BUF) Borgerservice Psykiatri & Handicap I alt * Er ikke ensbetydende med, at borgeren dermed også har fået en bolig Det er administrationens erfaring, at det er gruppen af enlige mænd uden børn, der modtager flest afslag på at få anvist en bolig i henhold til kriterierne nævnt i Kapitel 3.B.I.b. D. Beskrivelse af støttemuligheder vedrørende Startboliger og Skæve boliger Helsingør Kommune har mulighed for at få tilskud til etablering af billige boliger til to målgrupper: 1) Unge i aldere år (Startboliger) og 2) borgere med en væsentlig anderledes adfærd og ofte et misbrug (Skæve boliger). I tabel 6 10 nedenfor beskrives rammerne for ansøgning om tilskud til de to boligtyper. Tabel 6 9 Kilde: Helsingør Kommune, egen opgørelse, juni Kilde: Baseret på oplysninger indsamlet på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside, april 2014 Side 15

16 Intro Startboliger Målet med startboliger er, at den unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse samt formår at fastholde en bolig. Startboliger er en særlig type ungdomsboliger, hvor der er knyttet voksenstøtte direkte til boligen og boligmiljøet. Startboliger kan etableres som individuelle boliger eller mindre bofællesskaber evt. som del af i en større bebyggelse. Med startboliger ønskes det, at der skal ske en samlet styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte unge i egen bolig. Skæve boliger At give tilskud til etablering af Skæve Boliger for at skabe passende økonomiske rammer for etableringen af en bred vifte af byggerier til hjemløse og særligt udsatte befolkningsgrupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. Hvem er målgruppen Udsatte unge i alderen år Der lægges vægt på, at boligerne skal kunne rumme beboere med en væsentlig anderledes adfærd og ofte et misbrug. Hvem kan ansøge Hvad kan der ansøges om Almene boligorganisationer og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner (Kommunen skal afgive indstilling vedrørende ansøgningen) Startboligbidraget fastsættes, så det helt eller delvist dækker bruttoudgifterne til aflønning af sociale viceværter og andre omkostninger i forbindelse med den boligsociale indsats (realistisk 1,4 3 timer pr. uge pr. beboer) Der kan derudover ydes et engangstilskud (startboligtilskud) til mindre ombygninger af eksisterende boliger, såfremt de er nødvendiggjort af, at boligerne tages i anvendelse som startboliger, jf. 101 a i almenboligloven og 2 i støttebekendtgørelsen. Tilskuddet kan fx anvendes til etablering eller forbedring af fællesfaciliteter eller faciliteter til brug for den sociale vicevært, hvis der er behov herfor. Tilskud til ombygning kan som vejledende udgangspunkt maksimalt udgøre kr. pr. bolig. Tilsagn om tilskud kan gives til privatpersoner, private organisationer, selskaber, fonde, institutioner, foreninger, nye afdelinger tilhørende almene boligorganisationer, almene selvejende institutioner og kommuner. Varige boliger med selvstændigt toilet, bad og køkkenfaciliteter, der skal udlejes efter den almene lejelovs bestemmelser. Der gives tilskud til nybyggeri, erhvervelse med eventuel efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme, såfremt ejendommen ikke er opført med offentlig støtte, og ombygning, herunder på- og tilbygning, af eksisterende ejendom. Der ydes normalt ikke tilskud til projektansøgninger, der indeholder flere end 15 boliger. Støtten ydes som et engangsbeløb. Der ydes op til kr. i støtte pr. bolig bl.a. afhængig af boligens størrelse og indretning. Hvem skal ansøges Ministeriet (MBBL) Ministeriet (MBBL) Hvornår skal der ansøges Ansøgninger kan indsendes løbende. Puljens størrelse 39 mio. i 2014 Ikke oplyst Boligselskabet Boliggården har medio maj 2014 efter aftale med Helsingør Kommune indsendt ansøgning om tilskud til etablering af 6 startboliger i boligselskabets afdeling 7, Rolighed, på Pontoppidansvej/Mads Holms Vej, til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Konkret søges der om tilskud til etablering af en Bostøtte i 18 timer ugentligt. 4. Sammenfatning og konklusioner Det kan konstateres, at der at der er behov for flere billige boliger, end der bliver udbudt af de almene boligorganisationer via den kommunale anvisning. Ifølge Danmarks Statistik var der således i 2012 i Helsingør Kommune var ca borgere mellem 20 og 29 år (med grundskolen som højeste uddannelsesniveau) på kontanthjælp. Det må derfor antages, at det samlede antal af unge i hele aldersgruppen, der er potentielt kan have brug for en billig bolig i alt udgør minimum ca. 600 borgere. Rettes fokus derefter udelukkende på de grupper, hvor Helsingør Kommune er forpligtet til at træde til, peger alt på, at behovet for anvisning af små og billige boliger ikke modsvares af boligorganisationernes Side 16

17 tilbud om hver fjerde ledige bolig. Blandt de tilbudte lejligheder er der således mange, der ikke er relevante for de aktuelt berettigede borgere pga. lejemålets størrelse og dermed boligens pris. Dertil kommer, at boligorganisationerne løbende i forbindelse med renoveringen af boligafdelingerne nedlægger de mindste og dermed billigste lejligheder med det formål at sikre, at boligorganisationen stadig kan tilbyde moderne og attraktive lejligheder. Det må endvidere konstateres, at tilbuddet om en billig bolig i forhold til hver af de fire udvalgte målgrupper både på kort og længere sigt, vil kunne spare kommunen for nogle driftsomkostninger enten i form af her og nu besparelser på midlertidig indkvartering eller via forebyggelse, der kan minimere udgifter til helbredssvækkelse eller kriminalitetsbekæmpelse og resocialisering. 5. Anbefalinger A. Unge borgere på kontanthjælp med en psykisk lidelse/psykiske vanskeligheder i alderen 20 og 29 år, og som er enlige uden børn Det anbefales, at der i samarbejde med boligorganisationerne udvælges 20 permanente, billige boliger, der er øremærket til denne målgruppe. Det skal aftales med boligorganisationerne, at Helsingør Kommune får anvisningsretten til disse boliger. B. Hjemløse Det anbefales, at der tilvejebringes 10 såkaldt skæve boliger til målgruppen. C. Andre enlige på kontanthjælp uden børn I forhold til den resterende gruppe af hjemløse, der godt kan bo i en mere ordinær bolig anbefales det, at der i samarbejde med boligorganisationerne udvælges 35 permanente, billige boliger, der er øremærket til denne målgruppe. Det skal aftales med boligorganisationerne, at Helsingør Kommune får anvisningsretten til disse boliger. Det anbefales, at der først skabes ro omkring boligsituationen med en permanent bolig, således at det bliver muligt for borgeren at koncentrere sig om andre forhold eksempelvis start i misbrugsbehandling eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. D. Flygtninge Det anbefales, at det aftales med boligorganisationerne, at Helsingør Kommune får anvisningsretten til 6 boliger til målgruppen pr. halvår disse boliger. Konkret skal der udvælges: 2 stk. 1 værelses lejligheder 2 stk. 2 værelses lejligheder 2 stk. 3 værelses lejligheder. E. Generelle anbefalinger Som nævnt ovenfor i relation til målgruppe 1, 2 og 3 forslås det, at det skal aftales med boligorganisationerne, at Helsingør Kommune får anvisningsretten til de omhandlede boliger. Denne aftale skal søges indgået med de relevante boligorganisationer inden Side 17

18 6. Liste over bilag til rapporten Bilag 1: Henvendelse til Boligorganisationerne med spørgeskema Bilag 2: Oversigt over boliger til rådighed for midlertidige indkvarteringer Side 18

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

SU-møde. Tirsdag den 4. marts

SU-møde. Tirsdag den 4. marts SU-møde Tirsdag den 4. marts Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Tema om boliger Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Orientering om tilkendelse af boliger Midlertidig indkvartering

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet.

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet. Notat Deltagere: Bente Borg Donkin, Byrådet Christian Holm Donatzky, Byrådet (til kl. 17) Jens Bertram, Byrådet Marlene Harpsøe, Byrådet Afbud Charlotte Olsen, formand Boliggården Palle Wørmann, formand

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 2. november 2015 2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Hjemløse og hjemløsetælling 2013

Hjemløse og hjemløsetælling 2013 Hjemløse og hjemløsetælling 2013 for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Lotte Kragelund Tilbudsleder Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, Center for Psykiatri og Handicap Sted:

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Notat Vedrørende permanente boliger til flygtninge

Notat Vedrørende permanente boliger til flygtninge Vedrørende permanente boliger til flygtninge Kontakt Anja V. Johansen Leder af Ydelsesteam og Integration avj@horsholm.dk Direktetlf. 4849 3285 Center for Arbejdsmarked Team Rådgivning og ydelser horsholm.dk

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%.

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%. Sagsnr. 03.02.10-P20-1-16 Cpr. Nr. Dato 05-12-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Behov for billige boliger i Næstved Dette notat forsøger at belyse behovet for små og billige boliger i Næstved.

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Notat vedr. status på flygtningeområdet pr

Notat vedr. status på flygtningeområdet pr Notat vedr. status på flygtningeområdet pr. 31.5.2016 Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de fleste kommuner. Området

Læs mere

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 13. Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering opfølgning på handleplan

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Kapitel 1 Beskrivelse af området Udvalget beskæftiger sig med en række overordnede politiske og strategiske opgaver i relation til integration og

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune Afrapportering Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune 1 Baggrund Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever i flere sammenhænge tiltagende udfordringer med at boligplacere en række

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørforum for almene : Fredag den 04. december 2015 Mødetidspunkt:Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hoff Andersen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Kapitel 1 Beskrivelse af området Udvalget beskæftiger sig med en række overordnede politiske og strategiske opgaver i relation til integration og

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen Titel på forsøg Faglig kontaktperson Frikommunenetværk

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Udvalget skal beskæftige sig med den umiddelbare forvaltning af de boligsociale opgaver. Driftsopgaverne i den sammenhæng

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Juni 2017 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Midlertidig og varig boligplacering af flygtninge og andre med akut boligbehov

Læs mere

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning.

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning. Statsforvaltningens brev til en borger 2014-214656 Dato: 12-12-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende boliganvisning i Holbæk Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Social- og Arbejdsmarked Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Generelt vedr. situationen omkring boligplacering af flygtninge i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Notat 25. april Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016

Notat 25. april Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016 Notat 25. april 2016 Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016 Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de fleste

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Oplæg faggruppen for boformer for hjemløse. SANDs UngeCrew En platform-et talerør og et nationalt netværk

Oplæg faggruppen for boformer for hjemløse. SANDs UngeCrew En platform-et talerør og et nationalt netværk Oplæg faggruppen for boformer for hjemløse SANDs UngeCrew En platform-et talerør og et nationalt netværk Dagens program Præsentation af SAND & UngeCrew Det bløde. Teorierne bag mennesket. Det nørdede.

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Indhold Ansøgt beløb... 1 Projektets formål... 1 Projektets målgruppe... 1 Antal forskellige brugere... 2 Hvordan opgøres antallet af brugere?...

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Introduktion Greve Kommune bevilger husly efter Lov om Social Service 80. Kvalitetsstandarden for husly beskriver Greve Kommunes politiske fastsatte

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger. Forebyggelse af udsættelser

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger. Forebyggelse af udsættelser NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Forebyggelse af udsættelser Titel på forsøg Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Forebyggelse af udsættelser

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

FAQ om flygtningeboliger

FAQ om flygtningeboliger FAQ om flygtningeboliger KL har svaret på en række hyppige spørgsmål vi får fra kommuner vedr. flygtningeboliger. Spørgsmål og svar fremgår nedenfor og er grupperet under følgende overskrifter, hvor også

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Afprøvning af midlertidige boligløsninger. Aarhus Kommune. Høje -Taastrup Kommune

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Afprøvning af midlertidige boligløsninger. Aarhus Kommune. Høje -Taastrup Kommune NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidige boligløsninger Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Kapitel 1 Beskrivelse af området Udvalget beskæftiger sig med en række overordnede politiske og strategiske opgaver i relation til integration og

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation

Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation Status på ankomne flygtninge i Fanø Kommune I perioden 2006-2015 er der ankommet 70 1 flygtninge til Fanø (5 er fraflyttet igen 2 ). Figur 1.

Læs mere