TekSam Nyt April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TekSam Nyt April 2014"

Transkript

1 TekSam Nyt April 2014 Peder Nielsens Beslagfabrik tjente ingen penge. Det skal den, og nu bliver samarbejdsudvalget inddraget Sygefraværet på ACO Engineering A/S er faldet, efter samarbejdsudvalget har været med til at lave et nyt lønsystem. Side 12

2 Temadag SIDE 2 Peder Nielsens Beslagfabrik SIDE 3 Social kapital er en vigtig ressource Gratis temadage om en overset ressource TekSam holder i løbet af foråret en række temadage om social kapital. Arbejdsmiljøkonsulent Eva Thoft fra TeamArbejdsliv holder oplæg om, hvad social kapital er, og hvordan man arbejder med begrebet. Social kapital er en vigtig, men ofte overset ressource i virksomhe- Haldor Topsøe SIDE 8 ACO Engineering A/S SIDE 12 derne. Begrebet dækker over den sammenhængskraft, der gør, at virksomhedens medarbejdere er andet og mere end en samling individer. På temadagene vil Eva Thoft og deltagerne komme med ideer til, hvordan virksomheden kan styrke den sociale kapital. TEMADAGENE HOLDES KL TORSDAG DEN 15. MAJ I ROSKILDE, TIRSDAG DEN 27. MAJ I AALBORG OG FREDAG DEN 6. JUNI I KOLDING. Invitationen gælder medarbejdere, der er beskæftiget i en DI medlemsvirksomhed. Deltagelse er gratis, men det er en forudsætning, Peter Holdt Christensen SIDE 17 at der tilmeldes både en repræsentant fra medarbejder- og ledelsessiden. Programmet finder du her Tilmeldingsblanket kan du downloade her Værd at vide SIDE 19 ANSVARSHAVENDE UDGIVER: TEKSAM SEKRETARIAT, DI/CO-industri REDAKTION: SAMARBEJDSKONSULENTER DION DANEKILDE, DI PETER DRAGSBÆK, CO-Industri JOURNALIST: INGRID PEDERSEN GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: JANNIE JALLOH FOTO: ISTOCKPHOTO MICHAEL BO RASMUSSEN JØRGEN TRUE PALLE PETER SKOV 2

3 Vi kan jo ikke have en kinesisk fabrik i Danmark A/S Peder Nielsens Beslagfabrik kørte fint. Men den tjente ingen penge, og det skulle der laves om på. TEKST: INGRID PEDERSEN FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN 3

4 Samarbejdsudvalget spiller en vigtig rolle i virksomhedens forandring Jacob Bøhme Christensen: - Virksomheden har tidligere tjent gode penge, men der var ikke krav om store afkast. Det holdt ikke i længden Da produktionsdirektør Jacob Bøhme Christensen i 2012 blev ansat på Peder Nielsens Beslagfabrik i Brønderslev, skulle han skabe forandringer. Den mere end 130 år gamle fabrik var ikke fulgt med tiden. Det sidste familiemedlem, der havde ejet og drevet fabrikken, Rigmor Nielsen, havde overdraget ejerskabet til en fond med hendes eget navn. Et af formålene var at bevare arbejdspladser i Brønderslev. Det var lykkedes, og blandt folk i Brønderslev var det kendt, at kom man først ind på fabrikken, var man sikret, og mange medarbejdere blev rekrutteret blandt allerede ansattes familiemedlemmer. Men i længden duede det ikke. Der var ingen udvikling, og fabrikken brugte af sin formue. - Og vi kunne jo ikke have sådan en kinesisk fabrik i Brønderslev, siger Jacob Bøhme Christensen og henviser til, at der ikke var blevet automatiseret, og medarbejdernes ressourcer ikke blev brugt optimalt. De passede hver deres maskine, og var man fraværende en dag, stod maskinen stille, og værktøjet var låst inde i et skab. Det betød ikke så meget, for der blev alligevel produceret til et omfangsrigt lager. INTET PRES - Det var en ulempe, at der ikke var noget pres for bundlinjen, siger Jacob Bøhme Christensen, og i længden duede det heller ikke, at virksomheden ikke gav overskud og tærede på pengekassen. Det var en udfordring at få vendt kulturen, så virksomheden kunne overleve og ikke bare fungere som en slags socialøkonomisk virksomhed. - I den nødvendige forandring spillede samarbejdsudvalget en helt afgørende rolle. Det skulle være med til at overbevise resten af fabrikken både blandt medarbejdere og ledere om, at forandringerne var nødvendige og ville føre til en bedre arbejdsplads. NY LEDELSE A/S Peder Nielsens Beslagfabrik i Brønderslev blev grundlagt i 1877 og var i familiens eje, indtil tredje generation, Rigmor Nielsen, i 1973 overdrog ejerskabet af fabrikken til den erhvervsdrivende fond, Rigmor Nielsens Fond, der stadig ejer fabrikken. I 2012 gik den gamle ledelse af, og Jacob Bøhme Christensen blev ansat som produktionsdirektør og Per Albæk som administrerende direktør. Virksomheden har i dag ca. 150 ansatte heraf ca. 85 3F ere og 15 medlemmer af Dansk Metal i produktionen. Virksomheden eksporterer cirka halvdelen af sin produktion. 4

5 Små serier kan det godt betale sig at producere i Danmark TO FORRETNINGSOMRÅDER Fabrikken har to forretningsområder: Hængsler og beslag til detailområdet. De sælges gennem kæder som Silvan, Bauhaus og XL-Byg. Lukkemekanismer og beslag til vinduesbranchen. Desuden er virksomheden handelsselskab for en række varer, bl.a. dørhåndtag, som hører med i sortimentet, men som de ikke producerer selv. Ca. 20 procent af omsætningen stammer her fra. FRA 18 MÅNEDER TIL 15 ÅR Det sidste har ikke været nemt. En af helt store forskelle for Jacob Bøhme Christensen var, at han kom fra Vestas, hvor gennemsnitsancienniteten var på 18 måneder, til en virksomhed hvor den var over 15 år, og 40 års-jubilæer er ganske almindelige. Virksomheden var også præget af en kultur om, at dårlige tider ville drive over. Man skulle ikke gøre noget specielt for at forbedre situationen. Jonna Jensen, 3F, er nyvalgt tillidsrepræsentant. Hun har siddet i samarbejdsudvalget i en årrække, og været på PN Beslag i over 25 år. - Mange af os har jo været her i mange år og var måske ikke særlig parate til forandring. Vi kørte jo bare vores akkordræs, siger hun. Samarbejde var ikke højt prioriteret, og ledelsesstilen var meget top-down. En medarbejder har fortalt, at han blev så befippet, da direktøren kom forbi, mens hun var ved at pille en appelsin, at hun smed appelsinen i skraldespanden. Salgsdirektøren og den administrerende direktør var på skift formand for SU, så det kneb med kontinuiteten. - Vi bidrog ikke ret meget, siger Jonna Jensen. SEMINAR Jacob Bøhme Christensen og adm. dir. Per Albæk ville inddrage medarbejderne meget mere, og et nyt samarbejdsudvalg foreslog, at de brugte TekSam som konsulenter for at få inspiration til at bruge SU mere aktivt. Både Jacob Bøhme Christensen og Jonna Jensen husker, hvordan konsulenterne fik gang i dialogen ved hjælp af billeder. - Jeg brugte et billede af en mor, der sad og læste højt for sine børn, som et billede på fortiden og et billede af søjler, der sammen bærer en konstruktion, til at beskrive fremtiden, fortæller Jonna Jensen. Jacob Bøhme Christensens billede af fremtiden var en nyfødt baby. - Jeg så på virksomheden som noget helt nyt, der kunne udvikle sig til hvad som helst, siger han. 5

6 Begge er enige om, at der var tale om en stor forandring, og sammenligner med fugle i bur, der er lidt skræmte og afventende, før de flyver ud, når lågen bliver åbnet. - De fleste griner af det i dag og kan godt genkende billedet, siger Jonna. Senere blev alle medarbejdere inviteret til et heldagsseminar, hvor de nye værdier og arbejdsgange blev diskuteret, og alle blev inddraget i en diskussion af, hvad der er en god og en dårlig arbejdsdag. Det var vigtigt, at alt blev lagt åbent frem, så medarbejderne kunne føle sig trygge ved, at der ikke var nogen skjulte dagsordener. På workshoppen blev alle medarbejdere fordelt i grupper på tværs af afdelinger og funktioner og diskuterede, hvad der i fremtiden skulle være virksomhedens værdier. De fleste bidrog ihærdigt til diskussionen, og resultatet var, at de gamle mentale mure mellem afdelingerne blev brudt ned. FINDER SELV NYE OPGAVER Efterfølgende er produktionen blevet ændret, så medarbejderne kan flytte rundt mellem flere forskellige funktioner, og hver dag starter med et overblik over, hvad der skal laves i dagens løb, og når man er færdig med sine planlagte opgaver, kan man selv finde ud af, hvilke nye man skal påtage sig. - Der er kommet en anden kultur, og det er jeg positiv over for, siger Jonna Jensen. Ændringen medførte også et nyt lønsystem. De gik over til systemet Plusløn. Det var ikke optimalt, for der er elementer i det, der får folk til at hænge fast i akkordsystemet, og det hæmmer lysten til at flytte rundt. Derfor er lønsystemet i øjeblikket neutraliseret, så alle midlertidigt arbejder på en fast timeløn, mens samarbejdsudvalget drøfter, hvordan lønsystemet skal være i fremtiden, så det både er retfærdigt og fremmer de nye intentioner for fabrikken. For tiden er virksomheden i gang med et stort rotationsprojekt, der i løbet af et år sender alle medarbejdere på en måneds efteruddannelse, mens deres pladser overtages af et korps af vikarer, der senere får chance for et fast job, hvis de er dygtige og passer ind. FÆLLES PERSONALEFORENING En anden nyskabelse er en fælles personaleforening, der blandt andet holder sommerfester og julefrokoster, så nu er der heller ikke forskel på virksomhedens tilskud til forskellige klubber. - Vi fokuserer på de nuværende medarbejdere, ikke de tidligere, erklærer Jacob Bøhme Christensen. De faglige klubber eksisterer fortsat uafhængigt af personaleforeningen, og stort set alle medarbejdere er organiserede. PRODUKTION I DANMARK Fabrikken producerer stadig det meste i Danmark, men de er godt klar over, at de er sårbare. For eksempel opfandt og producerede de et år en smart juletræsfod, som var en stor succes det første år. Julen efter var den kopieret, produceret i Kina og blev solgt til en meget lavere pris. Jacob Bøhme Christensen siger, at virksomhedens produktion har en god mellemstørrelse, for serier på 5000 enheder kan det ikke betale sig at få produ- Jonna Jensen: - Vi passede jo bare vores akkord 6

7 ceret i udlandet, men serier på kan det godt. Men han nævner også, at der er problemer med produktion i Asien. Forsinkelser, fortoldning, fordyrelse og fejl. Flere tusinde sikkerhedsbeslag til et vindue blev leveret i en forkert nuance af hvid. RAL-koder er ikke så entydige i Kina, som de er i Europa. Den slags fejl er både dyre og irriterende. Mange af de nye produkter vil fortsat blive produceret i udlandet, men en produktion vil også i de næste mange år blive fastholdt i Danmark. - Og så er der det med kineserne, at de er gode til at gøre præcis det, de får besked på. Men de er ikke gode til selv at tage initiativ og påtage sig opgaver, og det er der bestemt masser af potentiale for, at medarbejderne her på fabrikken kan. Den proces er vi godt i gang med, siger Jacob Bøhme Christensen. - Og virksomheden er nu begyndt at forbedre sine økonomiske nøgletal. TRE PÅ 101 ÅR I de første 101 år, virksomheden eksisterede, havde den kun tre ejere, der foruden ejerskabet også var bestyrelsesformand og administrerende direktør. Det var grundlæggeren Peder Nielsen, hans søn Niels Juul Nielsen og barnebarnet Rigmor Nielsen. 7

8 TEKST: INGRID PEDERSEN FOTO: JØRGEN TRUE OG ARKIVBILLEDER Haldor Topsøe Sund mad og Samarbejdsudvalget på virksomheden Haldor Topsøe har været med til at træffe beslutninger om både sund mad og screeninger for euforiserende stoffer og alkohol. De er også med til at sikre kollegerne kompetenceudvikling og videreuddannelse 8

9 EJERSKAB Ingeniør Haldor Topsøe grundlagde sin virksomhed i 1940 og var selv aktiv i ledelsen af den frem til han døde kort før sin 100 års fødselsdag i maj Virksomheden er i dag 100 procent familieejet, men var frem til 2007 delvist ejer af en italiensk partner. I 2007 købte Haldor Topsøe de udenlandsk ejede aktier tilbage. Når natholdet på virksomheden Haldor Topsøe i Frederikssund går til fyraften i de tidlige morgentimer, er det en dårlig ide at drikke kaffe og spise franskbrød. I stedet kan de allerede fra tidlig morgen købe mysli og yoghurt i Kat Cafeen, som er navnet på katalysatorfabrikkens kantine. Den er åben til midnat, så de 700 ansatte kan spise sund mad, når de er på arbejde. - Vi i samarbejdsudvalget har været med til at indføre en ny kantineordning, siger Jørn Nielsen, 3F og fællestillidsrepræsentant. Han indrømmer, at ordningen, der skulle få kollegerne til at spise den kost, der passede til skifteholdsarbejdernes døgnrytme, ikke var populær fra begyndelsen. Nogle kolleger fandt den formynderisk og hentede demonstrativt pizzaer. Men i dag er det kun få, der ikke benytter cafeens sunde og meget billige tilbud. Cafeen er blevet populær. Maden er også indrettet efter den mangfoldighed af medarbejdere fra forskellige lande, der arbejder på fabrikken, så der er både halal- og vegetarmad. MISBRUGSNETVÆRK På en kemisk fabrik med skifteholdsarbejde er der lovpligtige helbredsundersøgelser. De bliver selvfølgelig overholdt, men samtidig giver skifteholdsarbejde nogle ansatte en mindre sund livsstil. - Nogle af os ryger og drikker måske en anelse mere end gennemsnittet og spiser mere usundt, siger fællestillidsmanden. Indtagelse af alkohol og rygning indendørs på fabrikken er forbudt på alle arbejdssteder, mens det er tilladt at ryge på bestemte udendørs rygeområder. Et andet og mere kontroversielt emne har været screeningen for alkohol og euforiserende stoffer. Og på det område har virksomheden i årevis haft en misbrugspolitik. 9

10 MEDARBEJDERE Omsætningen var i 2013 på 5,34 milliarder kroner, mens den året før var på 5,24 milliarder. Overskuddet var i 2013 på 701 millioner kroner især var der stigning i katalysatorforretningen. Virksomheden har 2430 ansatte. Heraf 1886 i Danmark. De 700 på fabrikken i Frederikssund. I løbet af sidste år blev antallet udvidet med 300, og heraf var 60 nyansatte på en ny katalysatorfabrik i Frederikssund. - Hvis en medarbejder selv henvender sig til vores misbrugsnetværk, tilbyder vi behandling, fortæller fabriksdirektør Ole Jacobsen. Det sker ud fra omsorg for medarbejderne. Det er vigtigt at hjælpe dem ud af misbruget, når de selv ønsker det. Fra tid til anden har ledelsen haft begrundet mistanke om, at enkelte medarbejdere har indtaget alkohol eller taget stoffer på fabriksområdet eller er mødt ind påvirkede. - Den slags er både ulovligt og alt for farligt på en kemisk virksomhed, så derfor har vi taget hånd om at få problemet løst, siger Ole Jacobsen. Ingen danske virksomheder har meldt ud, at de foretager screeninger for alkohol eller narkotika, så efter samråd med DI og efter at have indhentet erfaringer fra søsterfabrikken i Houston i USA, besluttede virksomheden at lave uvarslede screeninger, når man havde mistanke til personer i en konkret afdeling. - Der skal naturligvis være begrundet mistanke. Ellers må vi ikke lave screeninger, siger laborant Tina Styltsvig. Sagen blev drøftet i samarbejdsudvalget, og nu fortages uanmeldte screeninger, når der er mistanke. Testen foretages af professionelt sundhedspersonale der er tilknyttet virksomhedens sundhedsordning. UD Screeningerne har kostet nogle få medarbejdere jobbet, for der er næsten ingen brugbare undskyldninger. Sølvbryllup dagen før er ikke grund til at arbejde med alkohol i blodet. - Mange er ikke klar over, at det kan spores i blodet om mandagen, hvis man har indtaget euforiserende stoffer i weekenden, siger Jørn Nielsen. Men det er ingen undskyldning. Man skal tænke sig om. Jørn Nielsen erklærer, at nogle kolleger føler, at virksomheden med sin screening berører privatsfæren. Men alle er klar over, at screeningerne kan forekomme, og at den for alkohol er strengere end færdselsloven. På fabrikken er den nemlig på 0 promille. - Det har i sig selv en meget præventiv virkning, siger Ole Jacobsen. SIKKER TRAFIK I det hele taget har sikkerheden en høj prioritet på fabrikken, og hver morgen holder først alle afdelinger og derefter alle afdelingsledere et morgenmøde, hvor man gennemgår det seneste døgns begivenheder. Hvis noget af det berører samarbejdsudvalget, kan man hurtigt samles, men ellers holdes der møder fire gange om året, og på møderne følger de virksomhedens KPI er, Key Performance Indicators, der indgår i fabrikkens ledestjerne, der handler om arbejdsmiljø, kunder, forbedring af dagligdagen, investering i medarbejdere og vækst. Sikkerheden spillede også en rolle, da samarbejdsudvalget var inddraget i beslutningen om at lave gangog cykelveje på fabrikkens område. Området er stort, og blandingen af fodgængere, cyklister, trucks, personbiler og lastbiler var lidt for tilfældig, så derfor har de fået trafikken opdelt i hver deres områder. MERITAFKLARING Et af de emner, der berører samarbejdsudvalget, er, at medarbejderomsætningen er lidt større end ønsket, og 10

11 Tina Styltsvig:-Vi tilbyder uddannelse for at kunne holde på medarbejderne LIVSSTIL En stor international undersøgelse fra 2010 godtgjorde, at skifteholdsarbejderne generelt har en mere usund livsstil en andre, og seniorforsker Anne Helene Gardes, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø, bekræfter, at danske undersøgelser viser, at der er flere rygere blandt folk der arbejder om natten. samarbejdsudvalget er med til at drøfte, hvordan virksomheden kan sikre sig, at de rigtige bliver rekrutteret. Det skal være folk med produktionserfaring og erfaring med skiftende arbejdstider og den rette adfærd, så de ved, hvad de går ind til. Produktionsdirektør John Rasmussen fremhæver, at et af problemerne er, at folk godt kender Haldor Topsøe fra Lyngby, hvor hovedkontoret ligger. - Men mange er faktisk ikke klar over, at der ligger en stor fabrik i Frederikssund, siger han. Han fremhæver samtidig, at virksomheden tilbyder videreuddannelse og kompetenceudvikling. Uddannelse og kompetenceudvikling er også et af SU s områder. Mange af de ufaglærte bliver uddannet som industrioperatører, og for tiden diskuterer de muligheden af meritafklaring for de ufaglærte, så nogle af dem kan få kurser eller korte uddannelsesforløb og samtidig få papir på deres viden. - Det er alt sammen noget vi gør for at kunne holde på kollegerne, siger Tina Styltsvig. Dygtige, veluddannede, stabile medarbejdere er afgørende for virksomhedens fremtid. Selv om der bygges nye fabrikker i USA og Kina, er der ikke planer om udflytning af produktionen. - De nye fabrikker skal producere til et nyt hjemmemarked nær dem, fordi det er for dyrt og besværligt at transportere varerne her fra, og fordi det kan være en forudsætning for at få adgang til at lokalt marked, at produkterne fremstilles lokalt, siger John Rasmussen. ORDBOG Katalyse er en proces, der omdanner kemiske stoffer til andre kemiske stoffer, for eksempel ved at omdanne brint og kvælstof til ammoniak. Katalysatorer kan også fjerne svovl fra olie eller fjerne skadelige stoffer fra udstødningsgas, så den bliver til ren luft. Katalyse får den kemiske proces til at ske hurtigere end ellers, og det sparer derfor energi. Produkterne fra Haldor Topsøe bruges bl.a. til at: fjerne svovl, kvælstof og andre forurenende og giftige stoffer fra råolie fjerne svovl fra dieselolie til biler fjerne sodpartikler fra udstødningen på lastbiler og busser fremstille ammoniak fremstille metanol der bruges i en lang række industrier fjerne giftige stoffer fra kraftværkers skorstene, så den røg der kommer fra skorstenene faktisk kun er vanddamp fremstille kunstgødning der er med til at øge verdens fødevareproduktion. 11

12 TEKST: INGRID PEDERSEN FOTO: PALLE PETER SKOV ACO Engineering A/S - Vi er til at følge op ACO Engineering A/S i Kolding har gendannet samarbejdsudvalget. Det betyder, at der er indført nyt lønsystem og mere efteruddannelse, for de beslutninger, der bliver truffet, skal gennemføres. Den første gang, der blev udbetalt bonus, gav den alle 6,20 kr. i timen. Nogle mister penge på systemet, andre tjener. Men der er enighed om, at det er mere retfærdigt end det gamle. 12

13 ACO Engineering A/S ejes af fire private aktionærer. Ole Andersen er selv blevet en af dem, efter han i 2012 blev ansat som administrerende direktør. Han startede i sin tid som arbejdsdreng i virksomheden og blev udlært som smed her, men var i en årrække ansat på andre virksomheder og fik en lederuddannelse, inden han vendte tilbage i Denne gang som en administrerende direktør. Virksomhedens samarbejdsudvalg blev nedlagt i 2008, fordi medarbejderstaben på grund af krisen var faldet til 25 personer. Sidste år, da antallet var steget til over 100, blev SU på medarbejdernes foranledning genoprettet. 90 procent af virksomhedens produktion eksporteres. Martin Hald, Dansk Metal og medlem af samarbejdsudvalget på ACO Engineering A/S i Kolding, er selv med til at betale prisen for en af de beslutninger, samarbejdsudvalget har truffet. Sidste år blev det besluttet, at virksomheden skulle have et nyt lønsystem, principperne for systemet blev fastlagt i SU, og omfatter blandt andet en ny måde at beregne bonus på. - Det kommer nok til at koste mig omkring kroner årligt, konstaterer han, og for nogle af kollegerne bliver prisen endnu højere. Et nyt lønsystem har været en af de store opgaver for virksomhedens nystartede samarbejdsudvalg, for det gamle var uretfærdigt og førte til uendelige, udsigtsløse diskussioner. Det nye består af en timeløn plus en fælles bonus der er beregnet ud fra virksomhedens overskud i produktionen. Det betyder, at fejl, materialespild, sygdom og alle andre variable udgifter påvirker den fælles bonus. Tidligere bestod lønnen af timeløn og en individuel bonus. Det system var fordelagtigt for nogle få, der kunne score 5-6 procent i bonus. Det var altid de samme, der fik bonus, for de var dygtige til nogle bestemte produktioner, mens andre, der typisk arbejdede på mindre ordrer, aldrig fik bonus. Alle kunne se, at det ikke duede, og i samarbejde med fællesklubben besluttede SU, at det skulle laves om. Det endelige forslag til, hvordan lønsystemet skulle bygges op, kom fra administrerende direktør Ole Andersen, der var blevet ansat året før. Men der var enighed om det i samarbejdsudvalget, og det betød, at da bonus skulle betales første gang her i april, gav den 6,20 kr. oveni timelønnen til alle i produktionen. Bonus betales kun for de timer, man har været på arbejde. Ferie og sygdom tæller ikke med. Der er generel tilfredshed med det nye lønsystem. - Men det er klart, at et system, der har fungeret i 30 år, ikke bliver ændret til alles tilfredshed på et kvartal, siger Martin Hald. SYGEFRAVÆRET NED Sygefraværet er et af de parametre, der påvirker den fælles bonus, men medarbejderne betaler også selv for deres sygefravær. Fra februar måned næste år, når systemet er fuldt implementeret, får man 4,50 kr. ekstra i Martin Hald: - Det er klart, at et system, der har fungeret i 30 år, ikke lige bliver lavet om til alles 13 tilfredshed på et enkelt kvartal. timen, hvis man ikke har haft sygefravær i det foregående kvartal. I dag er forskellen på

14 Martin Hald: - Vi skal overleve på vores knowhow, vores mentalitet og holdning til arbejdet. Ole Andersen: - Selvfølgelig er det følsomt, at man mister et tillæg, hvis man er syg. Men man beslutter jo selv, om man for eksempel vil vaccineres mod influenza. 3,50 kr. i timen, og det har allerede påvirket sygefraværet, der på et tidspunkt har været helt oppe på omkring 11 procent, men nu er faldet til omkring 4,5 procent. Ole Andersen og Martin Hald er enige om, at emnet er særdeles følsomt, og derfor bliver eksempelvis barns første sygedag ikke indregnet i ordningen. - Vi er godt klar over, at det kan medføre, at nogle mennesker kommer på arbejde med influenza og risikerer at smitte kollegerne, siger administrerende direktør Ole Andersen. - Men det er også sket før, fordi folk har opgaver, de vil være færdige med. Det er jo ikke alle her på fabrikken, der kun kommer på arbejde på grund af lønnen, siger han. Diskussionen om retfærdighed i lønsystemet er ikke ophørt, men systemet er fuldstændig gennemsigtigt, og CO-i's og DI s lønkonsulenter har været inddraget undervejs for at sikre, at systemet var acceptabelt på begge sider. - Og hele samarbejdsudvalget er enigt om det, og vi er naturligvis med til at forklare kollegerne, hvorfor det er et bedre og mere retfærdigt system end det gamle, siger Martin Hald. Ole Andersen vurderer, at det nye lønsystem ville have været meget vanskeligt at implementere, hvis ikke der var et samarbejdsudvalg, der selv har diskuteret det grundigt, og som kan argumentere for det overfor kollegerne. Mens SU ikke eksisterede, blev medarbejderne orienteret på månedlige møder, men Martin Hald siger, at tingene ikke blev drøftet så grundigt, og det var ikke alle, der havde lyst til at sige noget, når alle kolleger var til stede. Desuden var det svært at drøfte problemer, der omfattede mellemledere og værkførere. Nu ved ledelsen meget mere om, hvad der foregår på værkstedet, for det bliver den orienteret om på SU-møderne. - Og det er meget mere forpligtende at følge op, når vi har besluttet noget i SU, siger Martin Hald. LIDT STILLE Et af de emner, der har været meget fokus på gennem en del år, er efteruddannelse, men det var også et af de emner, der aldrig blev gjort noget ved. - Det endte altid med, at det må vi kigge på, siger Ole Andersen. Og nu bliver der kigget på det. Hver eneste fastansatte medarbejder har haft en samtale med en uddannelseskonsulent, der dels kortlagde deres nuværende kompetencer og dels registrerede, hvilke ønsker de har til efteruddannelse. - Det betyder, at vi får et samlet overblik over, hvad de enkelte medarbejdere kan, og hvad de vil, siger Ole Andersen. ACO Engineering A/S er en 100 procent ordreproducerende virksomhed, så der er uundgåeligt nogle stille perioder. Dem kan de forudse, og de skal bru- 14

15 Ole Andersen: - Vi har fået bestilling på 12 af disse avancerede varmevekslere til Kina. Der er ikke så mange danske virksomheder, der leverer rustfri stål til Kina. Kineserne kan godt pille den fra hinanden og kopiere den. Men de har ikke vores erfaring i at beregne tryk og temperaturer. ges til at sende folk på uddannelse. Der er et meget stort efterslæb, og Industriens Kompetenceudviklingsfond er slet ikke blevet udnyttet i det omfang, den kan, så nu kommer medarbejderne på kurser i fx. kommunikation, konflikthåndtering, sidemandsoplæring foruden på alle de traditionelle kurser med trucks og kraner. Selve det tekniske inden for produktion af rustfri stål er der ikke så meget nyt i. Men der kommer konstant nye krav om for eksempel sporbarhed i materialer der bliver brugt af fødevareindustrien og den kemiske industri. - Nogle kunder forlanger, at vi kan redegøre for, hvor hver eneste lille materialedel kommer fra, og hvilken medarbejder der har svejset hver eneste lille samling. Det kræver omhu og viden at kunne udfylde en svejselog og en VPS, en arbejdsprocesbeskrivelse, siger Martin Hald. - Det giver også selvtillid hos medarbejderne at vide, at de kan mere og mere, siger Ole Andersen. Han nævner, at alle sikkerhedsrepræsentanterne har fået en ipad. Så kan de hurtigt selv slå forskellige emner op i stedet for at spørge en af lederne. - En af medarbejderne fandt frem til en app som kan bruges til at tage før og efter billeder i forbindelse med bestemte arbejdsopgaver. Dem kan de sende til kvalitetschefen i stedet for at skulle hen og spørge ham hver gang. Det er godt tænkt, siger Ole Andersen og konstaterer, at den slags innovative tankegang ikke forekom før i tiden i værkstedet. - Det er den slags, der også sker, når folk kommer på kurser, hvor de lærer af andre og finder ud af, hvor dygtige de også selv er, siger han og tilføjer, 15

16 at der stadig findes medarbejdere der ikke har e-boks eller bruger netbank. Han indrømmer, at han lejlighedsvis provokerer værkførerne med at fortælle, at medarbejderne efterhånden selv kan overtage hele produktionen. Martin Hald har for nylig haft ansvaret for et team på mand der stod for en hel produktion. Han havde ansvaret for, at arbejdet blev gjort på den rigtige måde og i den rigtige rækkefølge. - Men jeg kunne stadig gå til værkføreren, når der var brug for det, siger han. Ole Andersen fremhæver, at fremtidens industriproduktion i Danmark kræver dygtige faglærte, der er fleksible, har en selvstændig tankegang og selv kan tage ansvar. De mere simple, rutinemæssige produktioner kan Danmark ikke konkurrere på, og dem får ACO Engineering A/S også lavet i Polen, hvor virksomheden netop har åbnet en ny fabrik. INTRODAG Inden det nye samarbejdsudvalg kom i funktion, havde det en introduktionsdag med to konsulenter fra TekSam. På den måde fik medlemmerne inspiration til arbejdet og viden om, hvad SU skal beskæftige sig med. - Og vi lærte, at vi ikke skal bruge tiden på at jamre over, at en lampe i værkstedet ikke virker, siger Martin Hald. De lærte også, hvor vigtigt det er, at formalia bliver overholdt, at der skrives referat og den slags. Og et af de emner, udvalget har taget fat på, er mere styring af lærlingene. Virksomheden har ti lærlinge, og der var været en tendens til, at de har indgået i produktionen og lavet det, de var dygtigst til. Nu tager SU ansvar for, at de alle kommer gennem alle dele af produktionen. Både Ole Andersen og Martin Hald fremhæver, at de er glade for det fokus, der er kommet på erhvervsuddannelserne, og de forventer, at det vil få flere af de dygtige unge til at vælge erhvervsskolerne. - Især når de og deres mødre kan se, at der er en fremtid i dansk industriproduktion, siger Martin Hald. VARME TIL FREDERIKSSUND En af årsagerne, til at virksomheden producerer mere og derfor ansætter flere folk, er produktionen af meget avancerede varmevekslere. Ole Andersen fortæller, at de bl.a. har leveret 12 af dem til kemiske virksomheder i Kina og en til virksomheden Haldor Topsøe, så nu kan virksomhedens overskudsvarme genbruges og i ni måneder om året varme boligerne op hos Frederikssunds indbyggere. - Vi laver flere og flere af den slags produkter, siger han. Og så er virksomheden begyndt at markedsføre sig selv mere intensivt. Det er kun tre år siden, at virksomheden ansatte sin første salgsmedarbejder. Indtil da havde de bare taget telefonen, når den ringede. 16

17 Peter Holdt Christensen: - Økonomisk belønning i sig selv er ikke grund nok til at vi arbejder. Det kan man blandt andet se af flere undersøgelser af lottovindere. De holder ikke op med at arbejde, selv om de får penge nok. Peter Holdt Christensen TEKST: INGRID PEDERSEN er ikke nok Når man overvejer motivationsfaktorer, skal man også overveje, hvilken arbejdskultur man vil fremme, siger lektor Peter Holdt Christensen, CBS Penge er en stærk motivationsfaktor, men ikke stærk nok til at stå alene. På arbejdspladserne skal der mere til for at få de ansatte til at yde deres bedste, og når man overvejer, hvilke man vil bruge, skal man også tænke på, hvilken arbejdspladskultur, man vil fremme. - Der er meget lidt, man er enige om, når man diskuterer, hvad der motiverer folk, siger lektor på Copenhagen Business School, Peter Holdt Christensen, der sidste år udgav bogen Motivation i Organisationer. Men at penge ikke er det eneste, fremgår blandt andet af flere forskellige undersøgelser af vindere af store lottogevinster - både i Danmark og i udlandet. - Danske Spils reklamer med Tænk hvis du vandt, der viser, at folk dropper arbejdet og slår sig ned under palmerne, holder nemlig ikke i virkeligheden. Folk tisser ikke på chefen, selv om de får råd, siger han. Arbejde opfylder nemlig også et socialt behov, det giver os identitet og følelsen af at være en del af en gruppe. Det er en del af forklaringen på, at vi holder fast i arbejdet, også når vi ikke er økonomisk motiverede til at gøre det. 17

18 EKSTERN OG INTERN Alligevel er den økonomiske motivation sammen med andre eksterne belønninger - den mest anvendte. Men den interne motivation, der eksempelvis består af, at arbejdet er fagligt interessant, der giver identitet, og fagligt fællesskab, kan også få folk til at arbejde med større energi. Den eksterne og interne motivation kan i værste fald underminere hinanden. - Hvis nogen påtager sig en ekstra opgave, fordi de synes, den er spændende, ødelægges, hvis de eksempelvis får udbetalt en bonus. Det giver en negativ effekt, siger han, fordi man så vender sig bort fra de interne værdier, opgaven rummer. Han nævner også, at bloddonorer, der altid har betragtet donorindsatsen som altruistisk, ikke er interesseret i at få belønning for indsatsen. Det ødelægger følelsen af at gøre noget godt, hvis man bliver tilbudt penge eller andre værdier for gerningen. SAMLEBÅNDET KRÆVEDE NY BELØNNING De moderne arbejdspladser, der blev skabt med industrialiseringen omkring , krævede en ny form for motivation i form af penge. I de tidligere landsbyfællesskaber var funktion og identitet sammenhængende. Hvis jobbet var at være smed, var det også ens identitet. De blev opløst, da samlebåndet blev indført, og man ikke længere havde nogen identitet i kraft af sit arbejde. - Det fjernede forståelsen af, hvem man var, for man gik fra et identitetsskabende job til et anonymt, som Chaplin har beskrevet så glimrende i Moderne Tider, forklarer han og fortsætter, at den tids belønning udelukkende var økonomisk, og mennesket blev nærmest betragtet som en maskine. Der blev gjort forsøg med produktiviteten, og der skete forbedringer for at få den til at stige yderligere. - Det lykkedes blandt andet, når der var forskere til stede. Når de vimsede rundt, fik alene opmærksomheden folk til at arbejde mere effektivt, siger han. SKRALDEBILEN Forsøg med at øge produktiviteten fortsætter. Han fortæller om et canadisk forsøg, der skulle motivere mandskabet på skraldebilerne til at være færdige med indsamlingen inden klokken ni. De tre mand på bilen ville få en fælles bonus, hvis de var færdige til tiden. Det var de. Den eksterne belønning i form af bonus motiverede, men den betød også, at antallet af ulykker steg. - Så når man overvejer motivationsfaktorer, skal man også overveje, hvilken kultur, man ønsker at fremme, siger Peter Holdt Christensen. Belønningen afhænger selvsagt af arbejdsopgaven. Hvis den i høj grad består af ensidigt gentaget arbejde er økonomiske faktorer oplagte, for man kan stille objektive krav til udførelsen. Hvis der kan stilles mere subjektive krav til opgaven, skal de være velbegrundede for at undgå misundelse, når belønningen opleves uretfærdig. - Og det opleves som direkte demotiverende, erklærer han. BRUG SU Han nævner også fælles personalegoder som en belønning. - Det kan for eksempel være julefrokosten, der kan have en motiverende effekt, men her skal man også tænke på vedligeholdelsesfaktoren. Det vil virke meget demotiverende, hvis den lige pludselig ikke er der. Derfor skal man sørge for, at den slags belønninger er afgrænsede, så man ved, at de kun gælder i en afgrænset periode, siger han. Overenskomster er gode til at skabe en følelse af retfærdighed i belønningen, men de hindrer ikke, at nogle alligevel synes, de er mere værd end kollegerne. Peter Holdt Christensen er lektor ved Institut for Strategi og Globalisering på Copenhagen Business School. Han forsker i, hvordan mennesker opfører sig på arbejdspladsen og har især fokus på motivation, samarbejde, videndeling og på, hvordan de fysiske rum påvirker menneskers adfærd, interaktion, jobtilfredshed og performance. Han har blandt andet udgivet Rumforskning (2009), Mere videndeling (2010), Samarbejde i organisationen (2012) og senest Motivation i organisationer (2013). Han mener, det er oplagt at bruge samarbejdsudvalget, når det handler om principper for lønsystemer og tildeling af fælles goder. - Vi kan som sagt ikke sige noget afgørende om, hvad der motiverer den enkelte, men samarbejdsudvalget kender virksomheden, medarbejderne og den konkrete situation, og medlemmerne der vil derfor være i stand til at træffe de beslutninger, der passer bedst til den enkelte virksomhed, siger han. Samtidig sikrer repræsentation i samarbejdsudvalget som regel, at alle grupper føler sig hørt, så de ikke bare er små brikker, men har en følelse af at have indflydelse. - Samarbejdsudvalget kan netop være deres kanal til indflydelse, siger han. 18

19 Værd at vide NY TEKSAM KONSULENTTJENESTE PÅ KOMPETENCEUDVIKLING I forbindelse med den seneste fornyelse af Industriens Overenskomst , er der indgået aftale om at styrke uddannelsesarbejdet i virksomhederne. Uddannelses-, samarbejdsudvalg eller tillidsrepræsentant/ledelse kan kontakte TekSam sekretariatet for rådgivning om de mange muligheder der er for kompetenceudvikling. Rådgivningen er gratis. KONTAKT TIL TEKSAM Samarbejdskonsulenterne kan kontaktes via TekSams sekretariat: Dion Danekilde, DI: Telefon: Peter Dragsbæk, CO-industri: Telefon:

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Fremtidens sociale ansvar fremtidens ledere. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Fremtidens sociale ansvar fremtidens ledere. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremtidens sociale ansvar fremtidens ledere Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 8000 Befolkningsudviklingen i Danmark 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Virksomhedsnetværket

Virksomhedsnetværket Virksomhedsnetværket - udsatte unges vej til et godt arbejdsliv headspace er anderledes. De unge, der kommer her, kommer med en anden tilgang. De kommer, fordi de har brug for det, fordi de gerne vil gøre

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Rudersdal kommunes alkoholpolitik

Rudersdal kommunes alkoholpolitik Alkoholpolitik Rudersdal kommunes alkoholpolitik Medarbejderne er den vigtigste ressource for Rudersdal kommune og indtagelse af alkohol samt brug af rusmidler er ikke foreneligt med arbejdspladsen mål

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem DI og CO-industri har udviklet et Løntermometer til at tage temperaturen på din virksomheds lønsystem, så du løbende kan justere lønsystemet efter virksomhedens

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Lønsom produktion i Danmark

Lønsom produktion i Danmark Royal Greenland Seafood A/S Royal Greenland A/S er en verdensomspændende koncern inden for fisk & skaldyr med godt 2.000 ansatte og en omsætning på ca. 5 mia. dkk. * Primære markeder europæiske lande +

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem

Løntermometer. Vedligehold dit lønsystem Løntermometer Vedligehold dit lønsystem Et lønsystem fungerer godt, når medarbejderne er tilfredse med lønsystemet, og det har den effekt, virksomheden ønsker. Et lønsystem bør stemme overens med virksomhedens

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Skab motiverede medarbejdere

Skab motiverede medarbejdere Køb bøgerne i dag 240 kr. / 180 kr. Mobil: Swipp Skab motiverede medarbejdere V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 4-2008

Kampagnemagasin nr. 4-2008 Kampagnemagasin nr. 4-2008 Er din virksomhed cykelvenlig? - Nyt projekt i Dansk Cyklist Forbund Mette Jacobsen siger Ja tak til motionspolitik på arbejdspladsen - Store gevinster at hente for erhvervslivet

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for:

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Din kontaktperson er: som kan træffes på telefon: 2015 Velkommen til Center for Job og Oplevelse. Vi glæder os meget til, at du skal starte på Centeret. Center

Læs mere

HK Explore 2012 - Konstante forandringer hur1gere! Handletank # 1. Program Ø Inspiration Ø Fokus Ø Handlinger Ø Præsentationer

HK Explore 2012 - Konstante forandringer hur1gere! Handletank # 1. Program Ø Inspiration Ø Fokus Ø Handlinger Ø Præsentationer HK Explore 2012 - Konstante forandringer hur1gere! Handletank # 1 Program Ø Inspiration Ø Fokus Ø Handlinger Ø Præsentationer Metode &mål Metode Ø Udefraà ind Ø Medlemmet i centrum professionelt og personligt

Læs mere