TekSam Nyt April 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TekSam Nyt April 2014"

Transkript

1 TekSam Nyt April 2014 Peder Nielsens Beslagfabrik tjente ingen penge. Det skal den, og nu bliver samarbejdsudvalget inddraget Sygefraværet på ACO Engineering A/S er faldet, efter samarbejdsudvalget har været med til at lave et nyt lønsystem. Side 12

2 Temadag SIDE 2 Peder Nielsens Beslagfabrik SIDE 3 Social kapital er en vigtig ressource Gratis temadage om en overset ressource TekSam holder i løbet af foråret en række temadage om social kapital. Arbejdsmiljøkonsulent Eva Thoft fra TeamArbejdsliv holder oplæg om, hvad social kapital er, og hvordan man arbejder med begrebet. Social kapital er en vigtig, men ofte overset ressource i virksomhe- Haldor Topsøe SIDE 8 ACO Engineering A/S SIDE 12 derne. Begrebet dækker over den sammenhængskraft, der gør, at virksomhedens medarbejdere er andet og mere end en samling individer. På temadagene vil Eva Thoft og deltagerne komme med ideer til, hvordan virksomheden kan styrke den sociale kapital. TEMADAGENE HOLDES KL TORSDAG DEN 15. MAJ I ROSKILDE, TIRSDAG DEN 27. MAJ I AALBORG OG FREDAG DEN 6. JUNI I KOLDING. Invitationen gælder medarbejdere, der er beskæftiget i en DI medlemsvirksomhed. Deltagelse er gratis, men det er en forudsætning, Peter Holdt Christensen SIDE 17 at der tilmeldes både en repræsentant fra medarbejder- og ledelsessiden. Programmet finder du her Tilmeldingsblanket kan du downloade her Værd at vide SIDE 19 ANSVARSHAVENDE UDGIVER: TEKSAM SEKRETARIAT, DI/CO-industri REDAKTION: SAMARBEJDSKONSULENTER DION DANEKILDE, DI PETER DRAGSBÆK, CO-Industri JOURNALIST: INGRID PEDERSEN GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: JANNIE JALLOH FOTO: ISTOCKPHOTO MICHAEL BO RASMUSSEN JØRGEN TRUE PALLE PETER SKOV 2

3 Vi kan jo ikke have en kinesisk fabrik i Danmark A/S Peder Nielsens Beslagfabrik kørte fint. Men den tjente ingen penge, og det skulle der laves om på. TEKST: INGRID PEDERSEN FOTO: MICHAEL BO RASMUSSEN 3

4 Samarbejdsudvalget spiller en vigtig rolle i virksomhedens forandring Jacob Bøhme Christensen: - Virksomheden har tidligere tjent gode penge, men der var ikke krav om store afkast. Det holdt ikke i længden Da produktionsdirektør Jacob Bøhme Christensen i 2012 blev ansat på Peder Nielsens Beslagfabrik i Brønderslev, skulle han skabe forandringer. Den mere end 130 år gamle fabrik var ikke fulgt med tiden. Det sidste familiemedlem, der havde ejet og drevet fabrikken, Rigmor Nielsen, havde overdraget ejerskabet til en fond med hendes eget navn. Et af formålene var at bevare arbejdspladser i Brønderslev. Det var lykkedes, og blandt folk i Brønderslev var det kendt, at kom man først ind på fabrikken, var man sikret, og mange medarbejdere blev rekrutteret blandt allerede ansattes familiemedlemmer. Men i længden duede det ikke. Der var ingen udvikling, og fabrikken brugte af sin formue. - Og vi kunne jo ikke have sådan en kinesisk fabrik i Brønderslev, siger Jacob Bøhme Christensen og henviser til, at der ikke var blevet automatiseret, og medarbejdernes ressourcer ikke blev brugt optimalt. De passede hver deres maskine, og var man fraværende en dag, stod maskinen stille, og værktøjet var låst inde i et skab. Det betød ikke så meget, for der blev alligevel produceret til et omfangsrigt lager. INTET PRES - Det var en ulempe, at der ikke var noget pres for bundlinjen, siger Jacob Bøhme Christensen, og i længden duede det heller ikke, at virksomheden ikke gav overskud og tærede på pengekassen. Det var en udfordring at få vendt kulturen, så virksomheden kunne overleve og ikke bare fungere som en slags socialøkonomisk virksomhed. - I den nødvendige forandring spillede samarbejdsudvalget en helt afgørende rolle. Det skulle være med til at overbevise resten af fabrikken både blandt medarbejdere og ledere om, at forandringerne var nødvendige og ville føre til en bedre arbejdsplads. NY LEDELSE A/S Peder Nielsens Beslagfabrik i Brønderslev blev grundlagt i 1877 og var i familiens eje, indtil tredje generation, Rigmor Nielsen, i 1973 overdrog ejerskabet af fabrikken til den erhvervsdrivende fond, Rigmor Nielsens Fond, der stadig ejer fabrikken. I 2012 gik den gamle ledelse af, og Jacob Bøhme Christensen blev ansat som produktionsdirektør og Per Albæk som administrerende direktør. Virksomheden har i dag ca. 150 ansatte heraf ca. 85 3F ere og 15 medlemmer af Dansk Metal i produktionen. Virksomheden eksporterer cirka halvdelen af sin produktion. 4

5 Små serier kan det godt betale sig at producere i Danmark TO FORRETNINGSOMRÅDER Fabrikken har to forretningsområder: Hængsler og beslag til detailområdet. De sælges gennem kæder som Silvan, Bauhaus og XL-Byg. Lukkemekanismer og beslag til vinduesbranchen. Desuden er virksomheden handelsselskab for en række varer, bl.a. dørhåndtag, som hører med i sortimentet, men som de ikke producerer selv. Ca. 20 procent af omsætningen stammer her fra. FRA 18 MÅNEDER TIL 15 ÅR Det sidste har ikke været nemt. En af helt store forskelle for Jacob Bøhme Christensen var, at han kom fra Vestas, hvor gennemsnitsancienniteten var på 18 måneder, til en virksomhed hvor den var over 15 år, og 40 års-jubilæer er ganske almindelige. Virksomheden var også præget af en kultur om, at dårlige tider ville drive over. Man skulle ikke gøre noget specielt for at forbedre situationen. Jonna Jensen, 3F, er nyvalgt tillidsrepræsentant. Hun har siddet i samarbejdsudvalget i en årrække, og været på PN Beslag i over 25 år. - Mange af os har jo været her i mange år og var måske ikke særlig parate til forandring. Vi kørte jo bare vores akkordræs, siger hun. Samarbejde var ikke højt prioriteret, og ledelsesstilen var meget top-down. En medarbejder har fortalt, at han blev så befippet, da direktøren kom forbi, mens hun var ved at pille en appelsin, at hun smed appelsinen i skraldespanden. Salgsdirektøren og den administrerende direktør var på skift formand for SU, så det kneb med kontinuiteten. - Vi bidrog ikke ret meget, siger Jonna Jensen. SEMINAR Jacob Bøhme Christensen og adm. dir. Per Albæk ville inddrage medarbejderne meget mere, og et nyt samarbejdsudvalg foreslog, at de brugte TekSam som konsulenter for at få inspiration til at bruge SU mere aktivt. Både Jacob Bøhme Christensen og Jonna Jensen husker, hvordan konsulenterne fik gang i dialogen ved hjælp af billeder. - Jeg brugte et billede af en mor, der sad og læste højt for sine børn, som et billede på fortiden og et billede af søjler, der sammen bærer en konstruktion, til at beskrive fremtiden, fortæller Jonna Jensen. Jacob Bøhme Christensens billede af fremtiden var en nyfødt baby. - Jeg så på virksomheden som noget helt nyt, der kunne udvikle sig til hvad som helst, siger han. 5

6 Begge er enige om, at der var tale om en stor forandring, og sammenligner med fugle i bur, der er lidt skræmte og afventende, før de flyver ud, når lågen bliver åbnet. - De fleste griner af det i dag og kan godt genkende billedet, siger Jonna. Senere blev alle medarbejdere inviteret til et heldagsseminar, hvor de nye værdier og arbejdsgange blev diskuteret, og alle blev inddraget i en diskussion af, hvad der er en god og en dårlig arbejdsdag. Det var vigtigt, at alt blev lagt åbent frem, så medarbejderne kunne føle sig trygge ved, at der ikke var nogen skjulte dagsordener. På workshoppen blev alle medarbejdere fordelt i grupper på tværs af afdelinger og funktioner og diskuterede, hvad der i fremtiden skulle være virksomhedens værdier. De fleste bidrog ihærdigt til diskussionen, og resultatet var, at de gamle mentale mure mellem afdelingerne blev brudt ned. FINDER SELV NYE OPGAVER Efterfølgende er produktionen blevet ændret, så medarbejderne kan flytte rundt mellem flere forskellige funktioner, og hver dag starter med et overblik over, hvad der skal laves i dagens løb, og når man er færdig med sine planlagte opgaver, kan man selv finde ud af, hvilke nye man skal påtage sig. - Der er kommet en anden kultur, og det er jeg positiv over for, siger Jonna Jensen. Ændringen medførte også et nyt lønsystem. De gik over til systemet Plusløn. Det var ikke optimalt, for der er elementer i det, der får folk til at hænge fast i akkordsystemet, og det hæmmer lysten til at flytte rundt. Derfor er lønsystemet i øjeblikket neutraliseret, så alle midlertidigt arbejder på en fast timeløn, mens samarbejdsudvalget drøfter, hvordan lønsystemet skal være i fremtiden, så det både er retfærdigt og fremmer de nye intentioner for fabrikken. For tiden er virksomheden i gang med et stort rotationsprojekt, der i løbet af et år sender alle medarbejdere på en måneds efteruddannelse, mens deres pladser overtages af et korps af vikarer, der senere får chance for et fast job, hvis de er dygtige og passer ind. FÆLLES PERSONALEFORENING En anden nyskabelse er en fælles personaleforening, der blandt andet holder sommerfester og julefrokoster, så nu er der heller ikke forskel på virksomhedens tilskud til forskellige klubber. - Vi fokuserer på de nuværende medarbejdere, ikke de tidligere, erklærer Jacob Bøhme Christensen. De faglige klubber eksisterer fortsat uafhængigt af personaleforeningen, og stort set alle medarbejdere er organiserede. PRODUKTION I DANMARK Fabrikken producerer stadig det meste i Danmark, men de er godt klar over, at de er sårbare. For eksempel opfandt og producerede de et år en smart juletræsfod, som var en stor succes det første år. Julen efter var den kopieret, produceret i Kina og blev solgt til en meget lavere pris. Jacob Bøhme Christensen siger, at virksomhedens produktion har en god mellemstørrelse, for serier på 5000 enheder kan det ikke betale sig at få produ- Jonna Jensen: - Vi passede jo bare vores akkord 6

7 ceret i udlandet, men serier på kan det godt. Men han nævner også, at der er problemer med produktion i Asien. Forsinkelser, fortoldning, fordyrelse og fejl. Flere tusinde sikkerhedsbeslag til et vindue blev leveret i en forkert nuance af hvid. RAL-koder er ikke så entydige i Kina, som de er i Europa. Den slags fejl er både dyre og irriterende. Mange af de nye produkter vil fortsat blive produceret i udlandet, men en produktion vil også i de næste mange år blive fastholdt i Danmark. - Og så er der det med kineserne, at de er gode til at gøre præcis det, de får besked på. Men de er ikke gode til selv at tage initiativ og påtage sig opgaver, og det er der bestemt masser af potentiale for, at medarbejderne her på fabrikken kan. Den proces er vi godt i gang med, siger Jacob Bøhme Christensen. - Og virksomheden er nu begyndt at forbedre sine økonomiske nøgletal. TRE PÅ 101 ÅR I de første 101 år, virksomheden eksisterede, havde den kun tre ejere, der foruden ejerskabet også var bestyrelsesformand og administrerende direktør. Det var grundlæggeren Peder Nielsen, hans søn Niels Juul Nielsen og barnebarnet Rigmor Nielsen. 7

8 TEKST: INGRID PEDERSEN FOTO: JØRGEN TRUE OG ARKIVBILLEDER Haldor Topsøe Sund mad og Samarbejdsudvalget på virksomheden Haldor Topsøe har været med til at træffe beslutninger om både sund mad og screeninger for euforiserende stoffer og alkohol. De er også med til at sikre kollegerne kompetenceudvikling og videreuddannelse 8

9 EJERSKAB Ingeniør Haldor Topsøe grundlagde sin virksomhed i 1940 og var selv aktiv i ledelsen af den frem til han døde kort før sin 100 års fødselsdag i maj Virksomheden er i dag 100 procent familieejet, men var frem til 2007 delvist ejer af en italiensk partner. I 2007 købte Haldor Topsøe de udenlandsk ejede aktier tilbage. Når natholdet på virksomheden Haldor Topsøe i Frederikssund går til fyraften i de tidlige morgentimer, er det en dårlig ide at drikke kaffe og spise franskbrød. I stedet kan de allerede fra tidlig morgen købe mysli og yoghurt i Kat Cafeen, som er navnet på katalysatorfabrikkens kantine. Den er åben til midnat, så de 700 ansatte kan spise sund mad, når de er på arbejde. - Vi i samarbejdsudvalget har været med til at indføre en ny kantineordning, siger Jørn Nielsen, 3F og fællestillidsrepræsentant. Han indrømmer, at ordningen, der skulle få kollegerne til at spise den kost, der passede til skifteholdsarbejdernes døgnrytme, ikke var populær fra begyndelsen. Nogle kolleger fandt den formynderisk og hentede demonstrativt pizzaer. Men i dag er det kun få, der ikke benytter cafeens sunde og meget billige tilbud. Cafeen er blevet populær. Maden er også indrettet efter den mangfoldighed af medarbejdere fra forskellige lande, der arbejder på fabrikken, så der er både halal- og vegetarmad. MISBRUGSNETVÆRK På en kemisk fabrik med skifteholdsarbejde er der lovpligtige helbredsundersøgelser. De bliver selvfølgelig overholdt, men samtidig giver skifteholdsarbejde nogle ansatte en mindre sund livsstil. - Nogle af os ryger og drikker måske en anelse mere end gennemsnittet og spiser mere usundt, siger fællestillidsmanden. Indtagelse af alkohol og rygning indendørs på fabrikken er forbudt på alle arbejdssteder, mens det er tilladt at ryge på bestemte udendørs rygeområder. Et andet og mere kontroversielt emne har været screeningen for alkohol og euforiserende stoffer. Og på det område har virksomheden i årevis haft en misbrugspolitik. 9

10 MEDARBEJDERE Omsætningen var i 2013 på 5,34 milliarder kroner, mens den året før var på 5,24 milliarder. Overskuddet var i 2013 på 701 millioner kroner især var der stigning i katalysatorforretningen. Virksomheden har 2430 ansatte. Heraf 1886 i Danmark. De 700 på fabrikken i Frederikssund. I løbet af sidste år blev antallet udvidet med 300, og heraf var 60 nyansatte på en ny katalysatorfabrik i Frederikssund. - Hvis en medarbejder selv henvender sig til vores misbrugsnetværk, tilbyder vi behandling, fortæller fabriksdirektør Ole Jacobsen. Det sker ud fra omsorg for medarbejderne. Det er vigtigt at hjælpe dem ud af misbruget, når de selv ønsker det. Fra tid til anden har ledelsen haft begrundet mistanke om, at enkelte medarbejdere har indtaget alkohol eller taget stoffer på fabriksområdet eller er mødt ind påvirkede. - Den slags er både ulovligt og alt for farligt på en kemisk virksomhed, så derfor har vi taget hånd om at få problemet løst, siger Ole Jacobsen. Ingen danske virksomheder har meldt ud, at de foretager screeninger for alkohol eller narkotika, så efter samråd med DI og efter at have indhentet erfaringer fra søsterfabrikken i Houston i USA, besluttede virksomheden at lave uvarslede screeninger, når man havde mistanke til personer i en konkret afdeling. - Der skal naturligvis være begrundet mistanke. Ellers må vi ikke lave screeninger, siger laborant Tina Styltsvig. Sagen blev drøftet i samarbejdsudvalget, og nu fortages uanmeldte screeninger, når der er mistanke. Testen foretages af professionelt sundhedspersonale der er tilknyttet virksomhedens sundhedsordning. UD Screeningerne har kostet nogle få medarbejdere jobbet, for der er næsten ingen brugbare undskyldninger. Sølvbryllup dagen før er ikke grund til at arbejde med alkohol i blodet. - Mange er ikke klar over, at det kan spores i blodet om mandagen, hvis man har indtaget euforiserende stoffer i weekenden, siger Jørn Nielsen. Men det er ingen undskyldning. Man skal tænke sig om. Jørn Nielsen erklærer, at nogle kolleger føler, at virksomheden med sin screening berører privatsfæren. Men alle er klar over, at screeningerne kan forekomme, og at den for alkohol er strengere end færdselsloven. På fabrikken er den nemlig på 0 promille. - Det har i sig selv en meget præventiv virkning, siger Ole Jacobsen. SIKKER TRAFIK I det hele taget har sikkerheden en høj prioritet på fabrikken, og hver morgen holder først alle afdelinger og derefter alle afdelingsledere et morgenmøde, hvor man gennemgår det seneste døgns begivenheder. Hvis noget af det berører samarbejdsudvalget, kan man hurtigt samles, men ellers holdes der møder fire gange om året, og på møderne følger de virksomhedens KPI er, Key Performance Indicators, der indgår i fabrikkens ledestjerne, der handler om arbejdsmiljø, kunder, forbedring af dagligdagen, investering i medarbejdere og vækst. Sikkerheden spillede også en rolle, da samarbejdsudvalget var inddraget i beslutningen om at lave gangog cykelveje på fabrikkens område. Området er stort, og blandingen af fodgængere, cyklister, trucks, personbiler og lastbiler var lidt for tilfældig, så derfor har de fået trafikken opdelt i hver deres områder. MERITAFKLARING Et af de emner, der berører samarbejdsudvalget, er, at medarbejderomsætningen er lidt større end ønsket, og 10

11 Tina Styltsvig:-Vi tilbyder uddannelse for at kunne holde på medarbejderne LIVSSTIL En stor international undersøgelse fra 2010 godtgjorde, at skifteholdsarbejderne generelt har en mere usund livsstil en andre, og seniorforsker Anne Helene Gardes, Det Nationale Center for Arbejdsmiljø, bekræfter, at danske undersøgelser viser, at der er flere rygere blandt folk der arbejder om natten. samarbejdsudvalget er med til at drøfte, hvordan virksomheden kan sikre sig, at de rigtige bliver rekrutteret. Det skal være folk med produktionserfaring og erfaring med skiftende arbejdstider og den rette adfærd, så de ved, hvad de går ind til. Produktionsdirektør John Rasmussen fremhæver, at et af problemerne er, at folk godt kender Haldor Topsøe fra Lyngby, hvor hovedkontoret ligger. - Men mange er faktisk ikke klar over, at der ligger en stor fabrik i Frederikssund, siger han. Han fremhæver samtidig, at virksomheden tilbyder videreuddannelse og kompetenceudvikling. Uddannelse og kompetenceudvikling er også et af SU s områder. Mange af de ufaglærte bliver uddannet som industrioperatører, og for tiden diskuterer de muligheden af meritafklaring for de ufaglærte, så nogle af dem kan få kurser eller korte uddannelsesforløb og samtidig få papir på deres viden. - Det er alt sammen noget vi gør for at kunne holde på kollegerne, siger Tina Styltsvig. Dygtige, veluddannede, stabile medarbejdere er afgørende for virksomhedens fremtid. Selv om der bygges nye fabrikker i USA og Kina, er der ikke planer om udflytning af produktionen. - De nye fabrikker skal producere til et nyt hjemmemarked nær dem, fordi det er for dyrt og besværligt at transportere varerne her fra, og fordi det kan være en forudsætning for at få adgang til at lokalt marked, at produkterne fremstilles lokalt, siger John Rasmussen. ORDBOG Katalyse er en proces, der omdanner kemiske stoffer til andre kemiske stoffer, for eksempel ved at omdanne brint og kvælstof til ammoniak. Katalysatorer kan også fjerne svovl fra olie eller fjerne skadelige stoffer fra udstødningsgas, så den bliver til ren luft. Katalyse får den kemiske proces til at ske hurtigere end ellers, og det sparer derfor energi. Produkterne fra Haldor Topsøe bruges bl.a. til at: fjerne svovl, kvælstof og andre forurenende og giftige stoffer fra råolie fjerne svovl fra dieselolie til biler fjerne sodpartikler fra udstødningen på lastbiler og busser fremstille ammoniak fremstille metanol der bruges i en lang række industrier fjerne giftige stoffer fra kraftværkers skorstene, så den røg der kommer fra skorstenene faktisk kun er vanddamp fremstille kunstgødning der er med til at øge verdens fødevareproduktion. 11

12 TEKST: INGRID PEDERSEN FOTO: PALLE PETER SKOV ACO Engineering A/S - Vi er til at følge op ACO Engineering A/S i Kolding har gendannet samarbejdsudvalget. Det betyder, at der er indført nyt lønsystem og mere efteruddannelse, for de beslutninger, der bliver truffet, skal gennemføres. Den første gang, der blev udbetalt bonus, gav den alle 6,20 kr. i timen. Nogle mister penge på systemet, andre tjener. Men der er enighed om, at det er mere retfærdigt end det gamle. 12

13 ACO Engineering A/S ejes af fire private aktionærer. Ole Andersen er selv blevet en af dem, efter han i 2012 blev ansat som administrerende direktør. Han startede i sin tid som arbejdsdreng i virksomheden og blev udlært som smed her, men var i en årrække ansat på andre virksomheder og fik en lederuddannelse, inden han vendte tilbage i Denne gang som en administrerende direktør. Virksomhedens samarbejdsudvalg blev nedlagt i 2008, fordi medarbejderstaben på grund af krisen var faldet til 25 personer. Sidste år, da antallet var steget til over 100, blev SU på medarbejdernes foranledning genoprettet. 90 procent af virksomhedens produktion eksporteres. Martin Hald, Dansk Metal og medlem af samarbejdsudvalget på ACO Engineering A/S i Kolding, er selv med til at betale prisen for en af de beslutninger, samarbejdsudvalget har truffet. Sidste år blev det besluttet, at virksomheden skulle have et nyt lønsystem, principperne for systemet blev fastlagt i SU, og omfatter blandt andet en ny måde at beregne bonus på. - Det kommer nok til at koste mig omkring kroner årligt, konstaterer han, og for nogle af kollegerne bliver prisen endnu højere. Et nyt lønsystem har været en af de store opgaver for virksomhedens nystartede samarbejdsudvalg, for det gamle var uretfærdigt og førte til uendelige, udsigtsløse diskussioner. Det nye består af en timeløn plus en fælles bonus der er beregnet ud fra virksomhedens overskud i produktionen. Det betyder, at fejl, materialespild, sygdom og alle andre variable udgifter påvirker den fælles bonus. Tidligere bestod lønnen af timeløn og en individuel bonus. Det system var fordelagtigt for nogle få, der kunne score 5-6 procent i bonus. Det var altid de samme, der fik bonus, for de var dygtige til nogle bestemte produktioner, mens andre, der typisk arbejdede på mindre ordrer, aldrig fik bonus. Alle kunne se, at det ikke duede, og i samarbejde med fællesklubben besluttede SU, at det skulle laves om. Det endelige forslag til, hvordan lønsystemet skulle bygges op, kom fra administrerende direktør Ole Andersen, der var blevet ansat året før. Men der var enighed om det i samarbejdsudvalget, og det betød, at da bonus skulle betales første gang her i april, gav den 6,20 kr. oveni timelønnen til alle i produktionen. Bonus betales kun for de timer, man har været på arbejde. Ferie og sygdom tæller ikke med. Der er generel tilfredshed med det nye lønsystem. - Men det er klart, at et system, der har fungeret i 30 år, ikke bliver ændret til alles tilfredshed på et kvartal, siger Martin Hald. SYGEFRAVÆRET NED Sygefraværet er et af de parametre, der påvirker den fælles bonus, men medarbejderne betaler også selv for deres sygefravær. Fra februar måned næste år, når systemet er fuldt implementeret, får man 4,50 kr. ekstra i Martin Hald: - Det er klart, at et system, der har fungeret i 30 år, ikke lige bliver lavet om til alles 13 tilfredshed på et enkelt kvartal. timen, hvis man ikke har haft sygefravær i det foregående kvartal. I dag er forskellen på

14 Martin Hald: - Vi skal overleve på vores knowhow, vores mentalitet og holdning til arbejdet. Ole Andersen: - Selvfølgelig er det følsomt, at man mister et tillæg, hvis man er syg. Men man beslutter jo selv, om man for eksempel vil vaccineres mod influenza. 3,50 kr. i timen, og det har allerede påvirket sygefraværet, der på et tidspunkt har været helt oppe på omkring 11 procent, men nu er faldet til omkring 4,5 procent. Ole Andersen og Martin Hald er enige om, at emnet er særdeles følsomt, og derfor bliver eksempelvis barns første sygedag ikke indregnet i ordningen. - Vi er godt klar over, at det kan medføre, at nogle mennesker kommer på arbejde med influenza og risikerer at smitte kollegerne, siger administrerende direktør Ole Andersen. - Men det er også sket før, fordi folk har opgaver, de vil være færdige med. Det er jo ikke alle her på fabrikken, der kun kommer på arbejde på grund af lønnen, siger han. Diskussionen om retfærdighed i lønsystemet er ikke ophørt, men systemet er fuldstændig gennemsigtigt, og CO-i's og DI s lønkonsulenter har været inddraget undervejs for at sikre, at systemet var acceptabelt på begge sider. - Og hele samarbejdsudvalget er enigt om det, og vi er naturligvis med til at forklare kollegerne, hvorfor det er et bedre og mere retfærdigt system end det gamle, siger Martin Hald. Ole Andersen vurderer, at det nye lønsystem ville have været meget vanskeligt at implementere, hvis ikke der var et samarbejdsudvalg, der selv har diskuteret det grundigt, og som kan argumentere for det overfor kollegerne. Mens SU ikke eksisterede, blev medarbejderne orienteret på månedlige møder, men Martin Hald siger, at tingene ikke blev drøftet så grundigt, og det var ikke alle, der havde lyst til at sige noget, når alle kolleger var til stede. Desuden var det svært at drøfte problemer, der omfattede mellemledere og værkførere. Nu ved ledelsen meget mere om, hvad der foregår på værkstedet, for det bliver den orienteret om på SU-møderne. - Og det er meget mere forpligtende at følge op, når vi har besluttet noget i SU, siger Martin Hald. LIDT STILLE Et af de emner, der har været meget fokus på gennem en del år, er efteruddannelse, men det var også et af de emner, der aldrig blev gjort noget ved. - Det endte altid med, at det må vi kigge på, siger Ole Andersen. Og nu bliver der kigget på det. Hver eneste fastansatte medarbejder har haft en samtale med en uddannelseskonsulent, der dels kortlagde deres nuværende kompetencer og dels registrerede, hvilke ønsker de har til efteruddannelse. - Det betyder, at vi får et samlet overblik over, hvad de enkelte medarbejdere kan, og hvad de vil, siger Ole Andersen. ACO Engineering A/S er en 100 procent ordreproducerende virksomhed, så der er uundgåeligt nogle stille perioder. Dem kan de forudse, og de skal bru- 14

15 Ole Andersen: - Vi har fået bestilling på 12 af disse avancerede varmevekslere til Kina. Der er ikke så mange danske virksomheder, der leverer rustfri stål til Kina. Kineserne kan godt pille den fra hinanden og kopiere den. Men de har ikke vores erfaring i at beregne tryk og temperaturer. ges til at sende folk på uddannelse. Der er et meget stort efterslæb, og Industriens Kompetenceudviklingsfond er slet ikke blevet udnyttet i det omfang, den kan, så nu kommer medarbejderne på kurser i fx. kommunikation, konflikthåndtering, sidemandsoplæring foruden på alle de traditionelle kurser med trucks og kraner. Selve det tekniske inden for produktion af rustfri stål er der ikke så meget nyt i. Men der kommer konstant nye krav om for eksempel sporbarhed i materialer der bliver brugt af fødevareindustrien og den kemiske industri. - Nogle kunder forlanger, at vi kan redegøre for, hvor hver eneste lille materialedel kommer fra, og hvilken medarbejder der har svejset hver eneste lille samling. Det kræver omhu og viden at kunne udfylde en svejselog og en VPS, en arbejdsprocesbeskrivelse, siger Martin Hald. - Det giver også selvtillid hos medarbejderne at vide, at de kan mere og mere, siger Ole Andersen. Han nævner, at alle sikkerhedsrepræsentanterne har fået en ipad. Så kan de hurtigt selv slå forskellige emner op i stedet for at spørge en af lederne. - En af medarbejderne fandt frem til en app som kan bruges til at tage før og efter billeder i forbindelse med bestemte arbejdsopgaver. Dem kan de sende til kvalitetschefen i stedet for at skulle hen og spørge ham hver gang. Det er godt tænkt, siger Ole Andersen og konstaterer, at den slags innovative tankegang ikke forekom før i tiden i værkstedet. - Det er den slags, der også sker, når folk kommer på kurser, hvor de lærer af andre og finder ud af, hvor dygtige de også selv er, siger han og tilføjer, 15

16 at der stadig findes medarbejdere der ikke har e-boks eller bruger netbank. Han indrømmer, at han lejlighedsvis provokerer værkførerne med at fortælle, at medarbejderne efterhånden selv kan overtage hele produktionen. Martin Hald har for nylig haft ansvaret for et team på mand der stod for en hel produktion. Han havde ansvaret for, at arbejdet blev gjort på den rigtige måde og i den rigtige rækkefølge. - Men jeg kunne stadig gå til værkføreren, når der var brug for det, siger han. Ole Andersen fremhæver, at fremtidens industriproduktion i Danmark kræver dygtige faglærte, der er fleksible, har en selvstændig tankegang og selv kan tage ansvar. De mere simple, rutinemæssige produktioner kan Danmark ikke konkurrere på, og dem får ACO Engineering A/S også lavet i Polen, hvor virksomheden netop har åbnet en ny fabrik. INTRODAG Inden det nye samarbejdsudvalg kom i funktion, havde det en introduktionsdag med to konsulenter fra TekSam. På den måde fik medlemmerne inspiration til arbejdet og viden om, hvad SU skal beskæftige sig med. - Og vi lærte, at vi ikke skal bruge tiden på at jamre over, at en lampe i værkstedet ikke virker, siger Martin Hald. De lærte også, hvor vigtigt det er, at formalia bliver overholdt, at der skrives referat og den slags. Og et af de emner, udvalget har taget fat på, er mere styring af lærlingene. Virksomheden har ti lærlinge, og der var været en tendens til, at de har indgået i produktionen og lavet det, de var dygtigst til. Nu tager SU ansvar for, at de alle kommer gennem alle dele af produktionen. Både Ole Andersen og Martin Hald fremhæver, at de er glade for det fokus, der er kommet på erhvervsuddannelserne, og de forventer, at det vil få flere af de dygtige unge til at vælge erhvervsskolerne. - Især når de og deres mødre kan se, at der er en fremtid i dansk industriproduktion, siger Martin Hald. VARME TIL FREDERIKSSUND En af årsagerne, til at virksomheden producerer mere og derfor ansætter flere folk, er produktionen af meget avancerede varmevekslere. Ole Andersen fortæller, at de bl.a. har leveret 12 af dem til kemiske virksomheder i Kina og en til virksomheden Haldor Topsøe, så nu kan virksomhedens overskudsvarme genbruges og i ni måneder om året varme boligerne op hos Frederikssunds indbyggere. - Vi laver flere og flere af den slags produkter, siger han. Og så er virksomheden begyndt at markedsføre sig selv mere intensivt. Det er kun tre år siden, at virksomheden ansatte sin første salgsmedarbejder. Indtil da havde de bare taget telefonen, når den ringede. 16

17 Peter Holdt Christensen: - Økonomisk belønning i sig selv er ikke grund nok til at vi arbejder. Det kan man blandt andet se af flere undersøgelser af lottovindere. De holder ikke op med at arbejde, selv om de får penge nok. Peter Holdt Christensen TEKST: INGRID PEDERSEN er ikke nok Når man overvejer motivationsfaktorer, skal man også overveje, hvilken arbejdskultur man vil fremme, siger lektor Peter Holdt Christensen, CBS Penge er en stærk motivationsfaktor, men ikke stærk nok til at stå alene. På arbejdspladserne skal der mere til for at få de ansatte til at yde deres bedste, og når man overvejer, hvilke man vil bruge, skal man også tænke på, hvilken arbejdspladskultur, man vil fremme. - Der er meget lidt, man er enige om, når man diskuterer, hvad der motiverer folk, siger lektor på Copenhagen Business School, Peter Holdt Christensen, der sidste år udgav bogen Motivation i Organisationer. Men at penge ikke er det eneste, fremgår blandt andet af flere forskellige undersøgelser af vindere af store lottogevinster - både i Danmark og i udlandet. - Danske Spils reklamer med Tænk hvis du vandt, der viser, at folk dropper arbejdet og slår sig ned under palmerne, holder nemlig ikke i virkeligheden. Folk tisser ikke på chefen, selv om de får råd, siger han. Arbejde opfylder nemlig også et socialt behov, det giver os identitet og følelsen af at være en del af en gruppe. Det er en del af forklaringen på, at vi holder fast i arbejdet, også når vi ikke er økonomisk motiverede til at gøre det. 17

18 EKSTERN OG INTERN Alligevel er den økonomiske motivation sammen med andre eksterne belønninger - den mest anvendte. Men den interne motivation, der eksempelvis består af, at arbejdet er fagligt interessant, der giver identitet, og fagligt fællesskab, kan også få folk til at arbejde med større energi. Den eksterne og interne motivation kan i værste fald underminere hinanden. - Hvis nogen påtager sig en ekstra opgave, fordi de synes, den er spændende, ødelægges, hvis de eksempelvis får udbetalt en bonus. Det giver en negativ effekt, siger han, fordi man så vender sig bort fra de interne værdier, opgaven rummer. Han nævner også, at bloddonorer, der altid har betragtet donorindsatsen som altruistisk, ikke er interesseret i at få belønning for indsatsen. Det ødelægger følelsen af at gøre noget godt, hvis man bliver tilbudt penge eller andre værdier for gerningen. SAMLEBÅNDET KRÆVEDE NY BELØNNING De moderne arbejdspladser, der blev skabt med industrialiseringen omkring , krævede en ny form for motivation i form af penge. I de tidligere landsbyfællesskaber var funktion og identitet sammenhængende. Hvis jobbet var at være smed, var det også ens identitet. De blev opløst, da samlebåndet blev indført, og man ikke længere havde nogen identitet i kraft af sit arbejde. - Det fjernede forståelsen af, hvem man var, for man gik fra et identitetsskabende job til et anonymt, som Chaplin har beskrevet så glimrende i Moderne Tider, forklarer han og fortsætter, at den tids belønning udelukkende var økonomisk, og mennesket blev nærmest betragtet som en maskine. Der blev gjort forsøg med produktiviteten, og der skete forbedringer for at få den til at stige yderligere. - Det lykkedes blandt andet, når der var forskere til stede. Når de vimsede rundt, fik alene opmærksomheden folk til at arbejde mere effektivt, siger han. SKRALDEBILEN Forsøg med at øge produktiviteten fortsætter. Han fortæller om et canadisk forsøg, der skulle motivere mandskabet på skraldebilerne til at være færdige med indsamlingen inden klokken ni. De tre mand på bilen ville få en fælles bonus, hvis de var færdige til tiden. Det var de. Den eksterne belønning i form af bonus motiverede, men den betød også, at antallet af ulykker steg. - Så når man overvejer motivationsfaktorer, skal man også overveje, hvilken kultur, man ønsker at fremme, siger Peter Holdt Christensen. Belønningen afhænger selvsagt af arbejdsopgaven. Hvis den i høj grad består af ensidigt gentaget arbejde er økonomiske faktorer oplagte, for man kan stille objektive krav til udførelsen. Hvis der kan stilles mere subjektive krav til opgaven, skal de være velbegrundede for at undgå misundelse, når belønningen opleves uretfærdig. - Og det opleves som direkte demotiverende, erklærer han. BRUG SU Han nævner også fælles personalegoder som en belønning. - Det kan for eksempel være julefrokosten, der kan have en motiverende effekt, men her skal man også tænke på vedligeholdelsesfaktoren. Det vil virke meget demotiverende, hvis den lige pludselig ikke er der. Derfor skal man sørge for, at den slags belønninger er afgrænsede, så man ved, at de kun gælder i en afgrænset periode, siger han. Overenskomster er gode til at skabe en følelse af retfærdighed i belønningen, men de hindrer ikke, at nogle alligevel synes, de er mere værd end kollegerne. Peter Holdt Christensen er lektor ved Institut for Strategi og Globalisering på Copenhagen Business School. Han forsker i, hvordan mennesker opfører sig på arbejdspladsen og har især fokus på motivation, samarbejde, videndeling og på, hvordan de fysiske rum påvirker menneskers adfærd, interaktion, jobtilfredshed og performance. Han har blandt andet udgivet Rumforskning (2009), Mere videndeling (2010), Samarbejde i organisationen (2012) og senest Motivation i organisationer (2013). Han mener, det er oplagt at bruge samarbejdsudvalget, når det handler om principper for lønsystemer og tildeling af fælles goder. - Vi kan som sagt ikke sige noget afgørende om, hvad der motiverer den enkelte, men samarbejdsudvalget kender virksomheden, medarbejderne og den konkrete situation, og medlemmerne der vil derfor være i stand til at træffe de beslutninger, der passer bedst til den enkelte virksomhed, siger han. Samtidig sikrer repræsentation i samarbejdsudvalget som regel, at alle grupper føler sig hørt, så de ikke bare er små brikker, men har en følelse af at have indflydelse. - Samarbejdsudvalget kan netop være deres kanal til indflydelse, siger han. 18

19 Værd at vide NY TEKSAM KONSULENTTJENESTE PÅ KOMPETENCEUDVIKLING I forbindelse med den seneste fornyelse af Industriens Overenskomst , er der indgået aftale om at styrke uddannelsesarbejdet i virksomhederne. Uddannelses-, samarbejdsudvalg eller tillidsrepræsentant/ledelse kan kontakte TekSam sekretariatet for rådgivning om de mange muligheder der er for kompetenceudvikling. Rådgivningen er gratis. KONTAKT TIL TEKSAM Samarbejdskonsulenterne kan kontaktes via TekSams sekretariat: Dion Danekilde, DI: Telefon: Peter Dragsbæk, CO-industri: Telefon:

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Fremtidens sociale ansvar fremtidens ledere. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Fremtidens sociale ansvar fremtidens ledere. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremtidens sociale ansvar fremtidens ledere Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 8000 Befolkningsudviklingen i Danmark 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Lønsom produktion i Danmark

Lønsom produktion i Danmark Royal Greenland Seafood A/S Royal Greenland A/S er en verdensomspændende koncern inden for fisk & skaldyr med godt 2.000 ansatte og en omsætning på ca. 5 mia. dkk. * Primære markeder europæiske lande +

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Effektive lønsystemer

Effektive lønsystemer Effektive lønsystemer i dag og i morgen invitation DI s Lønsystemkonference 2009 Onsdag den 28. oktober 2009, kl. 8.00 16.30 Odense Congress Center INVITATION DI s Lønsystemkonference 2009 Onsdag den 28.

Læs mere

Veje til højere dansk produktivitetsvækst

Veje til højere dansk produktivitetsvækst Veje til højere dansk produktivitetsvækst En af forudsætningerne for, at Danmark kan klare sig godt i den globale konkurrence er, at danske virksomheder anvender sit udstyr og medarbejdernes kvalifikationer

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Nej 47,3% Ja 52,7% 1 Besparelser på personalegoder Uddannelse efter medarbejdernes ønske Behandling Kommunikation Mad og drikke Andet 0% 5% 10%

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

APV som effektivt virkemiddel -viden, erfaringer og anbefalinger

APV som effektivt virkemiddel -viden, erfaringer og anbefalinger APV som effektivt virkemiddel -viden, erfaringer og anbefalinger Hans Hvenegaard, Hans Jørgen Limborg og Eva Thoft AM2011 d.7. november 2011 Formål og metode Formål: Finde uudnyttede potentialer i virksomhedernes

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time!

Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time! Tænk hvis du kunne flytte dit liv en time! Nutidens samfund: 8-16 samfundet B-samfundet blev stiftet d. 27. december 2006 og har medlemmer i 50 lande. Vi arbejder for et fleksibelt samfund, der understøtter

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Skab motiverede medarbejdere

Skab motiverede medarbejdere Køb bøgerne i dag 240 kr. / 180 kr. Mobil: Swipp Skab motiverede medarbejdere V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law

Medarbejderpolitik. Virksomhedens soft law Medarbejderpolitik Virksomhedens soft law Hårde facts om soft law Sygefravær der bliver ved i årevis. En medarbejder, som fungerer halvt, fordi ingen spørger, hvordan det går. Sygefraværet i virksomheder

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1 Industrigruppen 2013 Oplæg Mads Andersen 1 Intet er smukkere end Danske Arbejdspladser Oplæg Mads Andersen 2 Industriarbejdspladser i DK Har din virksomhed flyttet produktion ud af Danmark inden for de

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lundbeck & S-O Gruppen PERSONLIG LØN. Samarbejde. Udvikling af nyt løn- og performancesystem, og dets anvendelse som ledelsesværktøj.

Lundbeck & S-O Gruppen PERSONLIG LØN. Samarbejde. Udvikling af nyt løn- og performancesystem, og dets anvendelse som ledelsesværktøj. Initiativ Samarbejde Resultat Lundbeck & S-O Gruppen PERSONLIG LØN Kvalitet Fleksibilitet Udvikling af nyt løn- og performancesystem, og dets anvendelse som ledelsesværktøj. Udfordringen Lundbeck Supply

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Uddannelse er vigtig fordi...

Uddannelse er vigtig fordi... Uddannelse er vigtig fordi... - Inspiration til hvordan I fanger målgruppens opmærksomhed og får succes med at kommunikere jeres vigtige budskab Resultat af workshop på IF seminar den 31-10-2013 HR Manager

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere