ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, USB-nøgle samt onlineversion, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2010 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 ROI for ERP-projekter ROI for ERP-projekter hvorfor det kan være svært at opstille en god business case af partner Martin J. Ernst, 1stroke ApS Signifikant investering Return on Investement ERP-projekter er typisk en signifikant investering for de fleste firmaer både med hensyn til tid og penge. Investeringen afhænger naturligvis af, om det er en ny implementering, en opgradering eller en udvidelse. Det er svært at generalisere omfanget, da det afhænger af virksomhedens/ koncernens størrelse, typen af ERP-applikation samt det funktionelle og tekniske omfang af løsningen. Afhængigt af dette, vil det tage alt fra få måneder til flere år med et team på alt mellem én person og flere hundrede interne og eksterne ressourcer. Formålet med denne artikel er at sætte fokus på det økonomiske afkast eller Return on Investment (ROI) for et ERPprojekt. ROI er traditionelt defineret ved det procentvise forhold mellem indtægten i indeværende år sammenlignet med den gennemførte investering, men artiklen gennemgår også business casen, som er den kvantitative analyse der beskriver det eventuelle økonomiske afkast. Artiklen vil ikke komme ind på hard core økonomiske betragtninger om, hvad et korrekt afkast på et ERP-projekt er, men vil dog berøre nogle af de problemstillinger som betyder, at ERP-projekter ikke nødvendigvis giver et positivt afkast af den forventede investering og dermed bliver sammenlignet med udskiftningen af en bil; typisk dyrt og man kan stadigvæk kun komme fra A til B. 4/September 2007 ERP 1

3 ROI for ERP-projekter Mange elementer i denne artikel kan også bruges i forbindelse med beregning af afkast for andre systemer end ERP, såvel standardsystemer som egenudviklede systemer. Artiklens indhold Artiklen indeholder indledningsvis en kort beskrivelse af de elementer, som en ERP business case kan indeholde, samt en mulig proces for opstilling af en business case. Baseret på denne proces opstilles der et eksempel fra det virkelige liv. Derefter behandler artiklen de områder, som kan medvirke til, at business casen ikke bliver god samt de områder som kan medvirke til at gøre den god. Artiklen slutter af med hvordan man realiserer en business case. 1. Hvad vil en ERP business case typisk indeholde? Struktur for Business Casen Håndgribelige og kvantificerbare Der er skrevet udmærkede lærebøger omkring opstilling af business cases, og de forskellige projektledelsesmetoder 1 har hver deres måde til og struktur for, hvordan en business case skal opstilles. Denne artikel tager primært udgangspunkt i de business cases, som forfatteren har været med til at opstille i forbindelse med opstart af et betydeligt antal ERP-projekter og mere generelle it-projekter. Primært kan man sige, at ændringer i en ERP-applikation eller andet it-udstyr sker med det formål at skabe en merværdi. Denne merværdi kan være økonomisk kvantificerbar eller ikke-økonomisk kvantificerbar. I figuren nedenfor er vist sammenhængen mellem håndgribelig og kvantificerbar merværdi. 1) PRINCE2 og PMI er to eksempler på kendte projektledelsesmetoder 2 ERP 4/September 2007

4 ROI for ERP-projekter Figur 1. Eksempler på håndgribelige og kvantificerbare indtægter Business caseelementer Større it-investeringer har en kompleksitet, som gør, at man bliver nødt til at dele problemstillingen op i elementer, da det gør en business case-analyse nemmere, hvis man adskiller problemstillingerne i håndterlige størrelser. Dette er af forfatteren kaldt business case-elementer. Et business caseelement kan deles op i fire typer som vist i figuren nedenfor: Figur 2. Eksempler på engangs- og løbende indtægter og udgifter Benchmarking For at måle om de enkelte business case-elementer forbedres under og efter implementeringsprojektet kan man lave en Benchmarking, som er et praktisk værktøj til måling og forbedring af performance gennem at lære af best practice og de tilhørende processer. Benchmarking må ikke betragtes som en engangsforeteelse. For at være effektiv, skal værktø- 4/September 2007 ERP 3

5 ROI for ERP-projekter jet gøres til en integreret del af en kontinuerlig forbedringsproces. Selve implementeringsomkostningerne er defineret som et business case-element og er en estimeringsøvelse for sig selv, som ikke vil blive behandlet yderligere i denne artikel. Der er en skrevet en separat artikel 2 i Børsens ERP-håndbog, som behandler implementeringsforløbet. 2. Hvordan kan en business case udarbejdes? Løbende evaluering Erfaringerne har vist, at man kan bruge uanede mænger tid på at opstille en god business case. Primært fordi man skal se ind i fremtiden, og ikke kender alle forhold i det øjeblik en business case skal opstilles. Derfor anbefales det altid, hele tiden at revurdere relevansen af forbedring af estimater og evt. potentialers økonomiske omfang gennem hele projektet. Tiden brugt på en business case kan også relatere sig til, at der ikke bliver brugt en struktureret tilgang til opstillingen, og der derfor bliver brugt unødigt meget tid på at få processen materialiseret ned i et håndgribeligt materiale. En typisk og struktureret tilgang til identificering af business case-elementer er vist i figuren nedenfor. 2) ERP Implementeringsforløbet hvorfor metode, ERP-viden og opgaveforståelse er vigtig af chefkonsulent Martin J. Ernst, A-2, og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, A-2, 4 ERP 4/September 2007

6 ROI for ERP-projekter Figur 3. Eksempel på proces for udarbejdelse af business case De enkelte steps er kort beskrevet her med relation til en ERP business case: 1) Undersøgelse og kortlægning af virksomhedens strategi Både teoretikere og praktikere er enige om, at man er nødt til at kende den overordnede strategi for virksomheden og dermed den opgave, som virksomhedens processer, systemer, rapportering, bonusordninger etc. skal understøtte. Proprietære og lukkede vs. standardkomponenter Faren er, at der indføres et it-system (ERP-applikation), som ikke understøtter den overordnede strategi, da den opstillede business case ikke inkluderer, hvad der er vigtigt for virksomheden. Generelt bør strategiske indsatsområder ikke understøttes af proprietære og lukkede standardsystemer, men af udviklingsplatforme baseret på standardkomponenter med høj mulighed for integration. De fleste ERPleverandører har i dag implementeret eller er i gang med at realisere en SOA strategi til understøttelse af de sidstnævnte forhold. 4/September 2007 ERP 5

7 ROI for ERP-projekter 2) Opstilling af mål for forbedringsprojektet Igen understøttet af teorierne, praktikken og igen ikke mindst de forskellige projektledelsesmetoder, er det vigtigt fra starten at have et klart og veldefineret mål med projektet. Dette er i denne forbindelse kaldt et forbedringsprojekt, da det ikke giver mening, at gennemføre it-projekter, der ikke giver en klar forbedring i forhold til status quo. Teoretisk pull eller push Faren er her, at nogle it-implementeringer sker med det der kaldes teoretisk pull, hvor det er ønsket om teknologien, som driver beslutningen, i stedet for at det forretningsmæssige behov, der skaber forbedringsprojekterne. Blandt andet har en undersøgelse foretaget af A-2 3 vist, at f.eks. SOA typisk bliver drevet af it-afdelingen og ikke som det bør af forretningen, der kan bruge denne nye teknologi til at understøtte nye forretningsmuligheder. 3) AS-IS undersøgelse hvordan er det i dag Formålet med undersøgelse af AS-IS (den nuværende situation) er at kende hvad man går fra. Denne baseline er således med til at sætte 0-punktet i den business case, som opstilles senere i denne proces, og ikke mindst det forbedringsprojekt, som skal til at starte. Udeladelse af AS-IS Faren er, at man ikke gennemfører denne del, da man ved godt, hvordan vi arbejder og vi skal bare i gang i stedet for at analysere os selv til døde, og dermed gør sig selv og projektet en bjørnetjeneste. Dermed ikke sagt, at man skal udarbejde store og dyre analyser, men derimod dokumentere de vigtigste forhold, som skal have fokus under projektet. Det kan være hovedprocesser, vigtige KPI ere, principper, strukturer etc. 4) TO-BE undersøgelse hvordan skal det være efter implementeringen TO-BE undersøgelsen skal dokumentere den løsning og de forbedringer, der skal implementeres under selve projektet. Dette er stjernen eller overliggeren for det mål, der skal følges og opfyldes i projektet. Typisk vil ERP-leverandørerne have en implementeringsmodel for lige netop deres applikation, men TO-BE definitionen skal også tælle de ikkeapplikationsafhængige forhold, som er nævnt under punkt 3) Se for undersøgelsen Danske Oracle kunders tilfredshed og forventninger til Oracle Fusion og SOA 6 ERP 4/September 2007

8 ROI for ERP-projekter 3) nemlig vigtige KPI ere, principper, strukturer, forretningsprocesser, etc. Kender for lidt til tobe løsningen Faren er, at man ikke kender eller ikke er skarpe nok på, hvad det er man får ved en implementering. Dette falder tilbage på de rådgivere og eksperter, der kender den nye løsning (hvis den overhovedet eksisterer). Derfor er det vigtigt, at projektet og ikke mindst leverandørerne forstår, hvad deres produkt skal være med til at forbedre hos virksomheden. business casen bør være et primært bidrag til go/no-go beslutning vedr. projektet. Der er også en fare ved, at TO-BE analysen ikke er dokumenteret på samme måde eller niveau som AS-IS analysen. Det gør det svært at identificere evt. ændringer. 5) Identificer ændringer Identifikationen af business case-elementer kræver kompetence og viden om den nuværende løsning (hvis den overhovedet er it-understøttet) og viden om den nye løsning og derfor er AS-IS og TO-BE analyserne så vigtige input hertil. Forandring i organisationen Ikke relation til it-investeringen Lige som ved opstilling af målet for projektet skal de fundne business case-elementer bekræftes af både projektsponsor og projektets referencegruppe. Det er vigtigt at pointere involveringen af organisationen/forretningen og ejerskabet (både til ændringerne og til potentialerne og dermed til business casen). Der er set talrige eksempler på, at business casen er it/økonomichefens alene og resultatet heraf fører ofte til manglende gevinstrealisering ( business case-opfyldelse ), da organisationen ikke er taget i ed. Faren er, at identificerede ændringer mange gange medtages, selv om de ikke har en direkte relation til selve it-implementeringsforløbet. Dette er endnu en grund til, at kalde det et forbedringsprojekt og ikke et rent it-projekt, da tingene ikke bør skilles ad. 6) Opdel/prioriter ændringer i kvantificerbare og ikkekvantificerbare business case-elementer Prioriteringen eller fordeling af business case-elementerne i ikke-økonomiske kvantificerbare og en økonomisk kvantificerbar gruppe sker for at sikre, at der bliver brugt tid på de områder, som giver det bedste billede for mindst mulig tid. I nogle situationer bliver et business case-element kategori- 4/September 2007 ERP 7

9 ROI for ERP-projekter seret som ikke-kvantificerbart og andre gange som kvantificerbart dette kan både være situations- eller virksomhedsbestemt. Meget hurtigt kan man konkludere, at de identificerede ikke-økonomiske kvantificerbare business case-elementer er uinteressante i forbindelse med en udregning af en afkastningsgrad. Ikke-økonomiske kvantificerbare elementer bliver betydende Faren er dog, at det netop er de ikke-økonomiske kvantificerbare elementer, som i mange tilfælde bliver den afgørende faktor for, om en investering gennemføres, især hvis ROI i business casen ikke viser et positivt resultat. Når dette er tilfældet, bør man vurdere om der ikke kan gøres en del mere ud af at kvantificere flere af business case-elementerne, så bidraget til ROI bliver bedre og rigtigere. 7) Kvantificer business case-elementer Under dette kvantificeres de udvalgte business case-elementer. Dette beskrives mere udførligt i eksemplet i næste afsnit. Dokumentationen af bidrag skal være gennemskuelig Faren er, at mange går for let henover de beregninger, der understøtter beslutningsgrundlaget. Det er generelt vigtigt at dokumentationen er i orden og specielt ved kvantificering af forbedringspotentialer skal det være let at gå tilbage og se de forudsætninger beløbene er udregnet fra. 8) Estimer implementeringsindsatsen Selve implementeringsindsatsen estimeres ved en struktureret metode, som ikke berøres i denne artikel. Der er skrevet en separat artikel 4 i Børsens ERP-håndbog, som behandler implementeringsforløbet. Kun bidrag vedr. leverandør og ikke interne omkostninger Faren er her, at kun leverandørens tilbud indgår, som omkostningen ved implementeringen. Mange gange undlader en leverandør at nævne de interne omkostninger der typisk løber på, i forbindelse med deres indsats og at disse kan have en signifikant størrelse. Primært indeholder den interne indsats en intern projektleder, specifikation af krav, gennemførelse af test, eventuel manuel konvertering af data etc. 4) ERP Implementeringsforløbet hvorfor metode, ERP-viden og opgaveforståelse er vigtig af chefkonsulent Martin J. Ernst, A-2, og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, A-2, 8 ERP 4/September 2007

10 ROI for ERP-projekter Det er vigtigt, at den interne projektleder er med fra starten og har det holistiske estimat med i business casen. 9) Færdigskrivning af business casen inklusivt beslutningsoplæg og kommunikation til øvrige interessenter Processen med udarbejdelsen af en ERP business case slutter af med en afrapportering, som typisk indeholder en indstilling og beslutningsgrundlag til ledelsen. Dette kan have en udformning som alt mellem store rapporter på flere hundrede sider og helt ned til en præsentation på én slide. Statisk rapport vs. løbende vurdering og opdatering Faren er, at der bruges alt for meget tid på en rapport. Det skal i stedet være et håndterbart dokument, som løbende skal vurderes og opdateres i forbindelse med ERP-implementeringen. 3. Eksempel på en business case Anonymiseret eksempel For at eksemplificere og bruge teorien i foregående afsnit, vil dette afsnit indeholde et eksempel fra det virkelige liv. Virksomheden er anonymiseret, da det primære er selve processen der er interessant i denne sammenhæng. Dette handler om at implementere en applikation, som understøtter håndteringen af indkøb af ikke-strategiske varer. Indkøbsprocessen optimeres med implementering af ekstra funktionalitet til virksomhedens allerede implementerede ERP-system. Alle beløb i dette afsnit er opdigtede. Der beskrives en business case ud fra den opstillede model i det forrige afsnit. 1) Undersøgelse og kortlægning af virksomhedens strategi Virksomhedens strategi er at være kost-effektiv for at kunne tiltrække og fastholde sine kunder inden for deres branche. Virksomheden er af administrationstypen, så det gælder specielt om at holde omkostningerne per administrerede enhed nede, da det er benchmarkmålepunktet generelt i branchen. 2) Opstilling af mål for forbedringsprojektet Virksomheden ønsker at effektivisere nogle af deres interne processer, da benchmark har vist, at deres interne omkost- 4/September 2007 ERP 9

11 ROI for ERP-projekter ninger er for høje i forhold til sammenlignelige virksomheder inden for samme branche. I denne proces er indkøbsprocessen også analyseret og det vurderes muligt at opnå besparelser, så dette er målet i denne omgang. 3) AS-IS undersøgelse hvordan er det i dag Analyse af den nuværende indkøbsproces viser, at alle kan købe ind, og der findes ikke fælles indkøbsaftaler, som ville kunne sikre en rabat og dermed en besparelse. Selve processen er vist i figuren nedenfor: Figur 4. AS-IS indkøbsprocessen Processen er kendetegnet ved at der bruges mange ressourcer på sende den fysiske faktura rundt i huset for at få den anvist og attesteret. Denne forsendelse betyder, at selve betalingstiden til tider bliver meget lang, da de attestationsansvarlige kan glemme en faktura i sine bunker og ikke mindst kan fakturaen blive væk undervejs i forsendelsen. Ydermere er der også en manuel arbejdsgang ved selve betalingerne, da de tastes manuelt ind via UNITEL. 4) TO-BE undersøgelse hvordan skal det være efter implementeringen Virksomheden har i forvejen et ERP-system, hvor der inden for standardapplikationen er mulighed for at tilføje et elektronisk indkøbssystem. Standardprocessen for dette bygger 10 ERP 4/September 2007

12 ROI for ERP-projekter jf. leverandøren på best pracsis og er vist i figuren nedenfor: Figur 5. TO-BE indkøbsprocessen Processen er kendetegnet ved, at attestationsinformationerne omkring fakturaen er registeret i forbindelse med oprettelse af rekvisitionen, hvor der kan anvendes et elektronisk indkøbskatalog, samt at købet er godkendt via en elektronisk godkendelsesprocedure. Dette gør, at når fakturaen modtages fra leverandøren, så skal den blot registreres, matches og betales. Fakturaen skal ikke længere sendes fysisk rundt i huset. 5) Identificer ændringer Ændringer kan illustreres ved følgende figur: 4/September 2007 ERP 11

13 ROI for ERP-projekter Figur 6. Væsentlige ændringer i flowet Følgende ændringer og dermed business case-elementer er identificeret: Forbedring af indkøbsaftaler ved oprettelse af en central indkøbsfunktion, der sikrer de bedste indkøbsaftaler herunder en bedre udnyttelse af allerede indgåede aftaler. Procesforbedringen i indkøbsprocessen bl.a. ved forenkling af papirgangen ved attestation og anvisning af leverandørfakturaer. Rapportering (Compliance) ved at indføre en ens rapportering og opfølgning på de enkelte leverandører kan nye aftaler indgås på baggrund af aktuelt behov hos virksomheden og vurderet på leverandørens performance. Reduktion af rykkersager ved at der ikke bruges tid på eftersøgning af forsvundne fakturaer i huset samt eventuel betaling af rykkergebyrer og morarenter. Mindre tid på fremsøgning af fakturaer i arkivet ved at indføre et elektronisk arkiv i forbindelse med indscanning af fakturaerne. Automatisering af UNITEL betalinger ved at få ERPsystemet til at sende en elektronisk fil til UNITEL, baseret på de godkendte fakturaer der er sendt til betaling. Forbedret leverandørtilfredshed ved sikring af klare aftaler om levering og rabatordninger. Forbedret medarbejdertilfredshed at de enkelte medarbejdere føler at deres tid bliver brugt effektivt. 12 ERP 4/September 2007

14 ROI for ERP-projekter 6) Opdel/prioriter ændringer i kvantificerbare og ikkekvantificerbare business case-elementer Under business case-analysen blev det besluttet, at opdele business case-elementerne på følgende måde: Kvantificerbare: Ikke-kvantificerbare: Forbedring af indkøbsaftaler Procesforbedringen i indkøbsprocessen Automatisering af UNITEL betalinger Rapportering Reduktion af rykkersager Forbedret leverandørtilfredshed Forbedret medarbejdertilfredshed Figur 7. Opdeling i kvantificerbare og ikke-kvantificerbare elementer Rapporteringsdelen er generelt et problem, og dette behandles senere i afsnit Hvilke ERP-forhold vil generelt kunne bidrage til en god ROI? i denne artikel. Reduktion af rykkersager blev vurderet som et mindre problem, da man ikke mente det var et stort antal rykkersager. En efterfølgende stikprøvekontrol af dette problem viste, at der i sidste regnskabsår kun var betalt ca kr. i morarenter. Set i forhold til det øvrige potentiale og ikke mindst implementeringsomkostninger, var dette et meget lille bidrag. 7) Kvantificer business case-elementer Herefter blev de valgte business case-elementer kvantificeret. Forbedring af indkøbsaftaler En analyse af de sidste års fakturaer viste, at en potentiel besparelse var isoleret til bestemt række af varegrupper, da hovedparten af udgifterne viste sig at være relateret til løn, pension og personaleomkostninger. De identificerede varegrupper var i dette tilfælde kontorartikler og -inventar, firmabilerne, firmagaver, rejser samt indkøb og standardisering af bærbare computere. Det konkrete miks af disse varegrupper ville give en gennemsnitlig besparelse på omkring 15 %. Et årligt forbrug i relation til de varegrupper var 13 mio. kr., så ville potentialet være omkring 1,95 mio. kr. under forudsætning af, at man følger de indgåede indkøbsaftaler samt at omkostningsniveauet er konstant. 4/September 2007 ERP 13

15 ROI for ERP-projekter Procesforbedring i indkøbsprocessen bl.a. ved forenkling af papirgangen ved attestation og anvisning af leverandørfakturaer. AS-IS og TO-BE procesanalysen viste, at den gamle procedure tog mellem 26 og 53 minutter (best og worst case scenario) at gennemføre en betaling af en faktura, hvor i mod den nye procedure ville give en procestid på mellem 4 og 10 minutter. Dette giver en besparelse på mellem 15 og 45 minutter. Det blev besluttet, at besparelsen ville være gennemsnitlig 30 minutter per faktura, og besparelsen ville primært ligge hos regnskabsafdelingen samt hos den interne service, da deres primære opgave har været at skubbe de fysiske fakturaer rundt i huset. Virksomheden har over fakturaer om året, og derfor ville den forventelige årlige besparelse være timer svarende næsten til otte årsværk. Virksomheden havde selv defineret en gennemsnitlig medarbejder til en intern omkostning på kr. (inkl. alt). og derfor en procesmæssig besparelse svarende til 6,0 mio. kr. Automatisering af UNITEL betalinger Kvantificeringen af dette var en rimelig simpel stopurs-øvelse, hvor AS-IS og TO-BE processen for det samme step i processen blev målt. Da AS-IS processen inkluderede en manuel søgning af fakturaen for at få bankkontonummeret, tog dette step i gennemsnit 4 minutter per faktura. Som nævnt tidligere har virksomheden over fakturaer om året, så det betød, at der konstant var en medarbejder, der udelukkende udførte denne del af opgaven. Dette var jf. sidste eksempel svarende til en intern omkostning på kr. 8) Estimer implementeringsindsatsen Implementeringsprojektet blev vurderet af den ERP-leverandør, som virksomheden tidligere havde anvendt til at implementere den nuværende ERP-applikation. Denne leverandør fik forelagt formålet med forbedringsprojektet og estimerede opgaven for implementeringen af den nye funktionalitet til ERP-applikationen sammen med automatisk overførelse af UNITEL betalinger. Dette blev vurderet til tre fuldtidsmedarbejdere i tre måneder fra leverandøren svarende til en omkostning på omkring kr. Dertil skulle der lægges intern tid svarende til kr. i samme periode, da der skulle implementeres en ny indkøbsfunktion og løsningen skulle testes og sættes i værk. 14 ERP 4/September 2007

16 ROI for ERP-projekter I dette tilfælde skulle man inkludere øvrige omkostninger til drift og evt. vedligeholdelse. Dette inkluderede et køb af nye licenser (var ikke med i deres nuværende pakke og det var en omkostning omkring 1,5 mio kr.), omkostninger til løbende vedligeholdelsesafgift bestående af 5 kr. per rekvisitionslinie samt evt. omkostninger ved den nye centrale indkøbsfunktion. Omkostninger til den nye centrale indkøbsfunktion forventes at andrage én fuldtidsansat svarende til kr. Og antallet af rekvisitionslinier forventes at være mere end det årlige antal fakturaer. Dette blev sat til linier svarende til kr. i årlig afgift. 9) Færdigskrivning af business casen inklusivt beslutningsoplæg og kommunikation til øvrige interessenter Følgende cashflow analyse blev fremlagt i business casen for nærværende projektet: Figur 8. Cashflow analysen Det blev nævnt, at der var en stor risiko ved at tage den store procesforbedring (6 mio. kr.) ind som en reel besparelsesmulighed, da man ikke ville fyre folk i regnskabsafdelingen. Dette var relateret til at regnskabsafdelingen kronisk har været på overarbejde. Besparelsen blev accepteret, da man ellers på sigt skulle hyre flere medarbejdere, da det nuværende arbejdspres allerede nu har været hårdt for mange, men det har jo også en værdi. Der var også en risiko forbundet med etableringen af nye indkøbsaftaler og ikke mindst at få folk til at følge dem. Til dette punkt var topledelsen enig i at gøre et forsøg, og man 4/September 2007 ERP 15

17 ROI for ERP-projekter ville bede alle om at følge dette. Hvis man ikke gjorde det, skulle man svare herfor direkte til topledelsen. Trods dette viste det sig at være muligt at kunne spare omkring 4,8 mio. kr. det første år og de efterfølgende ville det give en årlig besparelse på omkring 8 mio. kr. Denne case er ikke generel for et projekt, hvor der skal implementeres et elektronisk indkøbssystem. Der er set eksempler på, at de samme ændringer i en anden virksomhed, ikke vil give den samme økonomiske gevinst. 4. Hvilke ERP-forhold vil generelt ikke bidrage til en god ROI? Primært kan man sige, at der er business case-elementer, som ikke bidrager med indtjeningspotentiale eller bare ikke er kvantificerbare, og så er der de elementer, som decideret bidrager negativt. Eksempler på typiske ikke-økonomiske, kvantificerbare elementer Eksempler på typiske ikke-økonomiske, kvantificerbare business case-elementer, der har haft en betydning for gennemførelsen af investeringen er bl.a. en strategiske understøttelse, bedre ledelsesrapportering, bedre medarbejderfastholdelse, bedre kundefastholdelse, bedre mulighed for forecast af trends, bedre mulighed for at tilpasse sig etc. Straksafskrivninger Bevidst valg om bidrag I tilfælde af at den eksisterende løsning/system er aktiveret i virksomhedens balance, skal der foretages en økonomisk vurdering af, hvorvidt eller i hvilket omfang afskrivningen af dette gamle aktiv bør være en del af business casen. Typisk vil et sådan aktiv indeholde bidrag fra: Licenser (førstegangsomkostningen og både applikations- og serverlicenser) Hardware Implementeringsomkostninger som eksterne konsulenter (eller intern tid) Større millionbeløb Et sådan aktiv kan, hvis der er implementeret et af de store ERP-systemer, som SAP og ORACLE, have en størrelse på flere millioner. Dette millionbeløb kan mange virksomheder være tvunget til at straksafskrive, da løsningen udfases og ikke længere kan figurere som et aktiv i regnskabet. 16 ERP 4/September 2007

18 ROI for ERP-projekter Alle dem som har været med til større ERP- og it-implementeringer ved, at virksomhederne er nødt til at aktivere denne investering, da det ikke kan inkluderes som omkostning i et enkelt regnskabsår. Det er set før, at der skal gennemføres en straksafskrivning på et tocifret millionbeløb for nogle af de store koncerner. Hvis man skal færdiggøre en udgift på en sådan størrelse, så skal der virkelig være en god grund til at gennemføre en itinvestering. Genbrug I nogle af tilfældene indeholder den aktiverede investering hardware, som evt. kan sælges eller genbruges i det nye ERP set-up. Hvis der er tale om en re-implementering som sker for ERP-applikationer, da det forretningsmæssige behov har ændret sig så markant, at ændringen ikke kan gennemføres ved små justeringer i nuværende set-up så kan evt. aktiverede licenser genbruges. Implementeringsomkostningerne Estimering af løsningen Der er også valgt her kort at berøre den primære udgift nemlig omkostningerne ved at implementere løsningen. Som tidligere nævnt i denne artikel, så er det en disciplin i sig selv, at estimere et ERP-projekt (it-projekt) eller nogle gange et ERP-program, da det ofte har en størrelse, som gør at man opdeler det i mindre projekter eller virksomhedsversioner. Umiddelbart vil artiklen kort berøre to problemstillinger: kosteffektiv implementering og en implementering der sikrer en løbende realisering af business casen. Den kosteffektive implementering handler i virkeligheden om, at sikre to ting; 1) at der ikke bliver brugt for mange timer og 2) at timeprisen er så lav som mulig. De to punkter berøres ikke mere i denne artikel, da det er to selvstændige problemstillinger, som er en videnskab for sig selv. Den løbende realisering af business casen; Projektets implementeringsforløb tilrettelægges på en måde så man kan se, at omkostningerne har et direkte link til de indtægter, der er beskrevet i business casen. På den måde bliver omkostningen eller rettere investeringsomfanget mere spiseligt for ledelsen. 4/September 2007 ERP 17

19 ROI for ERP-projekter 5. Hvilke ERP-forhold vil generelt kunne bidrage til en god ROI? Dette afsnit handler om de bidrag, som normalt bidrager positivt til business casen. Dermed er ikke sagt, at de altid gør det, men det er erfaringen, at det normalt forholder sig sådan. Procesforbedringer Svært realiserbar Bidrag tilskrives f.eks. Lean Generel besparelse Fyringsrunder og fratrædelsesordninger Generelt er procesforbedringer et business case-element, som ikke nødvendigvis i praksis vil bidrage til en positiv ROI. Der er der flere årsager til at procesforbedringer er svært realiserbare eller bidrager decideret negativt. Procesforbedringer er ikke nødvendigvis et produkt af implementering af ERP-systemet i sig selv. Procesforbedringerne kunne også være et produkt af et procesforbedringsprojekt som Lean eller tilsvarende, hvorfor bidraget til ERP business casen bliver vanskelig at retfærdiggøre. Nogle gange udelades de af samme årsag. Under selve udregningen af besparelsespotentialet, kan procesforbedringerne være relateret til en generel besparelse som vil påvirke mange medarbejdere, og ikke kun bestemte medarbejdere eller -grupper. Den generelle besparelse er således svært realiserbar af flere grunde, men kan retfærdiggøres med ikke-kvantificerbare argumenter, som at organisationen er gearet til vækst, at medarbejderne tid kan bruges til mere værdiskabende aktiviteter, at medarbejdernes overarbejdskvote kan nedbringes eller at samarbejdet på tværs af organisatoriske og geografiske skel forbedres markant. Med betragtelige procesforbedringer er der tale om egentlige fyringsrunder af et større eller mindre antal medarbejdere. Uanset antallet af medarbejdere, skal man i business casen medregne en udgift til fratrædelsesordninger. Størrelsen på fratrædelsesordninger svinger meget fra virksomhed til virksomhed, medarbejdergruppe til medarbejdergruppe og land til land. Ikke alle processer bliver bedre med et ERP-system Vigtigt er det også at huske på, at et ERP-system er et standardsystem og med et standardsystem følger der standard arbejdsgange. Det ses ofte, at nogle af disse arbejdsgange giver en procesforbedring men der er også andre processer, 18 ERP 4/September 2007

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær Forretningsoptimering i ERP-projekter v/managementkonsulent Jan Damkjær Indhold Tilgang til ERP-projekter Indhold i en Business case Eksempel på forretningsorienteret ERP projekt Afrunding Udvalgte referencer

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Business casen for PPM-applikationer

Business casen for PPM-applikationer Business casen for PPM-applikationer Foredrag hos Computerworld Event Martin J. Ernst -10. april. 2014 Slide 1 Vi vil gerne have det nyeste men der er typisk en person i vores organisation, vi lige skal

Læs mere

Business case skabelon

Business case skabelon Business case skabelon 27. februar 2016 Den gode business case - fra beslutningsdokument til styringsdokument Forfatter: Martin J. Ernst, Jimmy Kevin Pedersen og Peter Hellmann Index Forord... 3 Ledelsesresumé...

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet

Lad os rydde op i e-handelsbøvlet Lad os rydde op i e-handelsbøvlet E-handel kan forbedre og effektivisere de offentlige indkøb. Men succesen er afhængig af, at de praktiske problemer bliver løst. For både kunder og leverandører er der

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Scriptor Print Mapping

Scriptor Print Mapping Scriptor Print Mapping Veldokumenteret ledelsesoverblik til værdiskabende optimering af print- og dokumentløsninger. Vores lange erfaring med drift og optimering af print- og dokumentløsninger giver vores

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse

MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse MacMann Berg morgenmøde 2014 Return On Investment værdiskabende ledelse Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Vores ambitioner med morgenmøder Kan det betale sig? En hurtig

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

ERP Hurtigruten. Præsentation af et nyt salgs- og leveringskoncept

ERP Hurtigruten. Præsentation af et nyt salgs- og leveringskoncept ERP Hurtigruten Præsentation af et nyt salgs- og leveringskoncept for ERP-løsninger Hvordan forbedrer it-branchen sit image? Start Analyse Kravspeci- fikation Udvælgelse Kontrahering Implementering Når

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen!

GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen! GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen! Kyösti Schmidt Berlingske Business PBJ A/S København, 4. december 2012 Kyösti Schmidt LEO Pharmaceuticals Personnel development consultant Kuwait Petroleum

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Februar 2016-nyhedsbrev fra businesscase.dk

Februar 2016-nyhedsbrev fra businesscase.dk Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 22. februar 2016 08:01 Til: Martin J Ernst Emne: Alt for mange

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Battle. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. Leverandørfakturahåndtering med MediusFlow XI. www.medius-group.com

Battle. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. Leverandørfakturahåndtering med MediusFlow XI. www.medius-group.com Battle Leverandørfakturahåndtering med MediusFlow XI FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen Forudsætninger International børsnoteret selskab Datterselskaber i 20 lande Europa, USA & Asien I gang med at

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Businesscase undersøgelse

Businesscase undersøgelse Businesscase undersøgelse 2016 - altid en god businesscase 1stroke.dk info@1stroke.dk businesscase.dk 1 Danskernes brug af business case og gevinstrealisering Udgivet af: 1stroke ApS Gammel Kongevej 1

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Indkøbsundersøgelse. Effektiv forandring. Effektiv indkøb og procesunderstøttelse: `fra ordre til betaling. Forsommeren 2015 2015 A-2 A/S

Indkøbsundersøgelse. Effektiv forandring. Effektiv indkøb og procesunderstøttelse: `fra ordre til betaling. Forsommeren 2015 2015 A-2 A/S Indkøbsundersøgelse Effektiv indkøb og procesunderstøttelse: `fra ordre til betaling Forsommeren 2015 2015 A-2 A/S Effektiv forandring Introduktion Kære læser, Få optimeret indkøbet i din virksomhed Deltag

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere