for Viby Andelsboligforening 1/2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Viby Andelsboligforening 1/2009"

Transkript

1 Beboerblad for Viby Andelsboligforening 1/2009

2 Kære læser Tro det eller ej, men administrationssamarbejdet mellem Højbjerg Andelsboligforening og Viby Andelsboligforening, Alboa, - har ledige boliger. I dette blad sender vi fire alderspensionister på en gratis (alt betalt) ferie på Hotel Haraldskær, - lige midt i juli. - Dog ex. drikkevarer. Vi andre, kan i mellemtiden glæde os til en spritny bolig på Engelundsvej. Afdeling 50. Det viser og skriver Erlind om. Beboere der bor tæt på Viby Centret, er ofte plaget af indkøbsvogne der flyder i afdelingen weekenden over. En af disse beboere har skrevet og klaget sin nød til bladet. Jeg ved ikke hvormange gange vi har trykt et par sider omkring regler for opsætning af antenner og paraboler, men nu kommer den så igen. Så burde der ikke være nogen undskyldning, det vidste jeg ikke. Det er sjældent at vi får indblik i vore ungdomsboliger, men det sørger Ina for fra Damtoften. Indhold Leder Tur - men ikke retur Ur-aftemning Orientering fra bestyrelsen Temaaften Lidt af hvert Velkommen til Pessimisme er farlig Egelundsvej Administrative vink Beboer Quiz Antenner og paraboler Petangue Seks nye boliger nye boliger Vi har talt med vores nabo i dag 26 Helhedsplan i Søndervangen.. 28 Huset på den anden side af vejen ÅRGANG marts 2009 blad nr. 144 Udkommer 4 gange årligt Redaktion sluttet 24. februar 2009 Næste nummer af bladet udkommer i juni 2009 Et super godt blad ligger foran dig og venter på at blive læst. God læselyst Øyvind Kragh-Larsen Læs bl.a.: Kim ved alt om legepladsregler - læs side 8. Forsiden: Fest/mødesal i Fælleshuset - se side 12. Foto: Erlind Daugaard Stof til næste nummer modtages indtil 15. maj 2009 Ret til ændringer forbeholdes l Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Hans Nielsen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej Viby J Tlf Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside l l Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. l Oplag: eksemplarer Ene og forladt - læs side 4 l Tryk/Layout: Uni-Tryk

3 Leder Er småt godt? Der har været kørt en debat om strukturen i den almene sektor. Ja, den pågår endnu og venter som sædvanligt på et udspil fra regeringen eller rettere Velfærdsministeriet, som jo dækker vort område i stedet for det hedengangne Boligministerium. En del af forslagene til forenkling af vor sektor har gået på sammenlægning af boligorganisationer enten som fusioner eller som hos os i form af administrationsfællesskab. Sammenlægning af afdelinger er også med i udspillet. Af Poul Ankersen, formand Det, som hidtil har besværliggjort sammenlægninger af afdelinger, har været, at prioritetslånene i de forskellige afdelinger skulle harmoniseres over en periode på 10 år. Dette krav bliver taget af bordet, hvis regeringens udvalg om den almene sektor får sine forslag igennem, og herved fjernes en hurdle, som har vanskeliggjort afdelingssammenlægninger, fordi huslejeharmonisering altid vil betyde, at en afdeling skal stige og en anden falde i husleje. Og så er der lagt gift ud for en måske ganske udmærket idé om at sammenlægge en eller flere afdelinger. Nu er det jo ikke helt lige til at foretage afdelingssammenlægninger. Det er beboerdemokratiet, og det vil sige afdelingsmødet og repræsentantskabet, som bestemmer. Først skal et forslag herom vedtages af et afdelingsmøde i de berørte afdelinger. Afdelingsmødets beslutning kan, efterfølgende bekræftes ved en urafstemning blandt afdelingens beboere. Strengt taget kan afdelingsmødet tage beslutningen, men et forslag med så vidtrækkende konsekvenser bør sendes til urafstemning, så alle afdelingens beboere kan gøre deres indflydelse gældende. Dernæst skal sammenlægningen godkendes af et repræsentantskabsmøde og sluttelig af kommunalbestyrelsen. Afd. 5 Øster Allé og afd 6 Byvangen Afd. 7 Hømosevej og afd. 14 Høvænget Afd. 18, 19 og 22 Ny Vestergårdspark I, II og III Afd. 15 og 27 Søndervangen I og II Andre steder kunne man måske opnå besparelser ved mere formaliserede driftssamarbejder f.eks afdelingerne i Stavtrup, Beder og Bøgeskovparken sammen med de to nye afdelinger på Engelundsvej. Lad mig understrege endnu engang, at afdelingssammenlægninger er en sag for beboerdemokratiet, men det kunne være rart at få lavet nogle økonomiske beregninger på, hvor store besparelser, der kan opnås. Det er sikkert en problemstilling, der får mange følelser op i vore beboerdemokrater; men det ville være godt at få en debat herom. Der vil helt klart ligge store besparelser og administrative lettelser i at sammenlægge nogle af VA s afdelinger. Lad mig prøve at komme med et bud på mulige sammenlægninger: Afd. 1 Grundtvigsvej, afd. 2 Den gule Gård og afd 13 Altangangshuset

4 Tur men ikke retur...! Henrik returnerer. på. Den er også lettere at få op over fortovskanter m.v. Bare et forslag! De fleste af vore afdelinger har ikke mange hundrede meter til nærmeste butik. De forskellige butikskæder, især discountkæderne, er hurtige til at søge om lov til at etablere sig, når kundeunderlaget vurderes at være tilstrækkeligt. Da ikke alle beboere råder over et motorkøretøj, er denne konkurrence selvfølgelig til fordel for beboerne. Men, låner du en indkøbsvogn, så bring den venligst tilbage igen! -hed Et besynderligt dagligt fænomen, som kan opleves i mange af vore afdelinger, er efterladte kundevogne hidhørende fra det/de nærmeste supermarkeder. Mange beboere finder det bekvemt at trille sit ugentlige indkøb hjem i indkøbsvognen. Når vognen så er tømt for sit indhold af pasta, salater, porrer, Nutella, fars og cola, bliver den efterladt på stedet til sin egen skæbne. Er afstanden til butikken ikke længere end man kan trille vognen hjem, så kan den vel også trilles tilbage igen. Det sker bare ikke i alle tilfælde. Der kommer nok en eller anden og fjerner den. når der så er et passende antal, også at få dem transporteret tilbage. Er det for billigt at leje en vogn i supermarkedet? Man må jo formode, at de efterladte vogne indeholder en tier eller en tyver. Man kan kun appellere til beboerne om, at lånte vogne bliver bragt tilbage til butikken samme dag. Eller bedre, køb en pensionistvogn med en stor taske Ene og forladt. En beboer (navnet er red. bekendt), har i sin irritation over vogn-rodet henvendt sig til VA-bladet for at få problemet frem i lyset. Især i weekenderne hvor der normalt ikke er ejendomsfunktionærer på arbejde, føler beboeren det problematisk. Efterladte vogne bliver bl. a. brugt som legetøj af børnene og det foregår ikke særlig skånsomt. Om mandagen kan viceværten så få tiden til at gå med at samle vogne ind og få dem midlertidig anbragt for senere, En samling. 4

5 AFSTEMNING Poul Fisker fortæller, at han aldrig i VA har oplevet en urafstemning før nu I sidste nummer bragte vi en lille artikel om en urafstemning i afd. 27, Søndervangen II, hvor der blev stemt om fast hegn og låge. Resultatet forelå lige før bladet blev trykt, så jeg fik "ordre" til at hente resultatet på VA`s kontor. Formanden for afd. 27, Jørgen Thagaard skulle sammen med administrationschef Kjeld Jespersen lige til at tælle stemmesedlerne op. De to herrer kunne straks se, at der nu var tre, der kunne tælle de mange stemmesedler. Jeg sagde tak for "jobbet" og kan fortælle, at der var udsendt 267 stemmesedler retur kom 106, d.v.s. en stemmeprocent på 39,7. Der var således en del, der ikke kom med deres mening! HVORDAN GIK DET? Forslaget om fast hegn gav 58 jastemmer, 133 skrev nej, - 6 stemmesedler var blanke, 4 ugyldige. Forslaget om låger gav 85 ja-stemmer, 116 nej, - 3 stemmesedler var blanke, 1 ugyldig. Så det levende hegn mellem haverne til stuelejlighederne bliver ikke udskiftet nu og ingen får tilladelse til at opsætte en låge i den udadvendte hæk. HVAD SIGER VEDTÆGTERNE? "Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens bolighavende medlemmer, hvor hver husstand har to stemmer uanset størrelse". Er antallet af JA- og NEJ-stemmer det samme, falder afstemningen. LICITATION Poul Fisker fortæller, at han aldrig i VA har oplevet en licitation før nu NYE VINDUER OG MEGET MERE I GRØNNEGÅRDEN Da Grønnegården afd. 8 på et afdelingsmøde snakkede om vinduer og meget mere, tog det ikke lang tid at vedtage behovet. Men der gik godt nok et stykke tid, før projektet var klar til licitation den 13. januar men endelig oprandt dagen for bl.a. skribenten! Til en licitation indbydes normalt 5-6 entreprenører til at afgive tilbud, men vi havde indbudt 7. Licitationen varede kun 4 minutter så var det afgjort, at firmaet Egil Rasmussen A/S var det billigste! Hvad koster sådan en omgang? Der var priser fra kr ,00 til kr ,00. Resultatet blev at vi tog det billigste. Men reglerne for en licitation er nu, at det billigste altid vinder! Reglerne for en licitation er bl.a., at alle priser skal være inklusiv moms. Brevene med tilbuddene åbnes først på licitationsdagen i alles påsyn. Når dette nummer af vort blad udkommer, er vi nok i gang??? 5

6 Orientering fra bestyrelsen Det går stærkt! Vi er på vej i har været et år med store udfordringer. Men vi har efterhånden fået etableret en velfungerende administration i ALBOA. Det er vor opfattelse, at der breder sig en tilfredshedsfornemmelse i de boligorganisationer, som bliver administreret af ALBOA. Vi ønsker alle et godt nytår, og vi vil benytte lejligheden til at takke for et rigtig godt samarbejde i Det er vort håb, at det gode samarbejde må fortsætte i Vigtige mødedatoer: l Regnskabsmøder: Afholdes lørdag den 21. marts, Vestergårdsvej l Temamøde, budget og regnskabsforståelse: Afholdes torsdag den 16. april, Beboerhuset Pottemagertoften 4 l Repræsentantskabsmøde: Afholdes tirsdag den 26. maj, Viby Bibliotek l Budgetmøder: Afholdes mandag-torsdag den august, Vestergårdsvej l VA-konference: Afholdes lørdag-søndag den november, Haraldskær Byggeri: l Nybyggeri: Afd Engelundsvej: Omfatter 25 stk. +55 boliger og et fælleshus. Blev påbegyndt i september 007. Der var aflevering den 20. november Afd Engelundsvej: Omfatter 47 familieboliger. Opstilling af træelementer er ved at være afsluttet. Der har været tidsmæssige problemer med leveringen af de tyske træelementer - men 12 boliger indflyttes 1. april boliger indflyttes 1. maj 2009 tidspunktet for indflytningen af de sidste 19 boliger er endnu ikke fastlagt. l Ombygning: Afd Sprogskolen Er under ombygning til 21 boliger for psykisk handicappede. Arbejdet blev påbegyndt umiddelbart før sommerferien, og ombygningen vil være afsluttet omkring 1. juli Vi sælger den ombyggede sprogskole til Århus Kommune. Afd Søndervang Kollegiet De 80 kollegieværelser er ombygget til 47 ungdomsboliger. Ombygningen blev påbegyndt i december 2007, og den sidste bolig blev indflyttet pr. 1. oktober Afd. 18 og 19 - Vestergårdsparken Her er vi i gang med at ombygge 6 værelser til 18 lejligheder. Ombygningen blev påbegyndt i august 2008 og forventes afsluttet i april l Renovering/modernisering/ forbedring: Afd. 1 - Grundtvigsvej Vinduesudskiftning påbegyndes i januar 2009, og udskiftningen vil vare ca. 2 måneder. 6

7 Afd Høvænget Her er vi i gang med at få udarbejdet en ny rapport vedr. renovering af klimaskærm m.v. Rapporten skal sendes over til Landsbyggefonden, da det er nødvendigt med Landsbyggefondsstøtte, hvis sagen skal realiseres. Afd Søndervangen Her har vi gang i et projekt vedr. renovering af klimaskærm m.v. Det forventes, at der kan fremsendes en rapport til Landsbyggefonden primo Afd Kjærslund Her skal vi have genoptaget renoveringssagen, og vi skal have fremsendt materiale til Landsbyggefonden. Det forventes, at arbejderne igangsættes i Afd. 8 - Grønnegården Her er udskiftning af vinduer m.v. i udbud. Afd Altangangshuset Her blev ombygning af boliger i tagetagen afsluttet i oktober 008. Afd Søndervangen og afd Vårkjærparken Udskiftning af rør m.v. er påbegyndt. Afd Søndervangen Vinduesudskiftning på indgangssiden skal behandles på afdelingsmøde i april l Den Sociale Boligtildeling: Vi får månedsstatistikker fra den sociale boligtildeling vedr. anvendelsen af de boliger, som stilles til rådighed for løsning af boligsociale problemer. Vi skal som bekendt stille hver fjerde ledigblevne bolig til rådighed. Med udgangen af oktober 2008 har kommunen anvendt knap 48% af de boliger, som er stillet til rådighed. l Udlejningssituationen: Engelundsvej +55 boliger Vi har en ledig bolig i den nye afdeling. Engelundsvej, familieboliger Vi skal til at udleje boligerne. Interessen er beskeden, så det vil nok være nødvendigt med en reklamekampagne, eventuelt med "åbent hus"-arrangement. Vi har nogle enkelte afdelinger, som har en noget tynd venteliste: - afd. 18 og afd Vestergårdsparken - afd. 31 Byagerparken l Sydsamarbejdet Udlejningsarbejdet mellem Bo & Liv Århus Omegn Højbjerg Andelsboligforening Viby Andelsboligforening har også i 2008 fungeret godt! l Helhedsplan, skoledistrikt Søndervangen Et større projekt som pågår. Det er naturligvis i Rosenhøj de største bygningsmæssige tilpasninger skal foregå. Vore afdelinger er en del af helhedsplanen. Det er en opgave, hvori der skal investeres en hel del timer. Vi har "ansat" tidligere forretningsfører i Viby Andelsboligforening, Ole Maltesen, til at forestå denne opgave, og vi er sikre på, at Ole Maltesen er den helt rigtige til denne opgave (se side 28 og 29). l Indskudsstørrelsen I flere af vore afdelinger er indskuddet så lavt, at der er risiko for tab ved fraflytning, da indskuddet i princippet er den eneste sikkerhed vi har. Det er besluttet, at vi skal se på denne problemstilling, således at vi får hævet indskuddet ved genudlejning. Vi har ansøgt kommunen om tilladelse til en generel forhøjelse af indskuddet til 200 kr./m2. Skal det forhøjes yderligere, er vi indstillet på at rette en specifik henvendelse. Vi har endnu ikke hørt fra kommunen! l Ingen kontanter på Vestergårdsvej: P.g.a. utryghed er det besluttet, at der ikke længere kan betales husleje med kontanter på kontoret. Der kan betales med Visa- Dankort. ALBOA: Resultatet af det første hele regnskabsår, 2007, udviste et overskud på kr For 2008 er der budgetteret med et overskud på kr , og det netop godkendte budget for 2009 udviser et overskud på kr Vi er fortsat afhængige af indtægt fra byggesagshonorar. I 2009 er indregnet kr Målet er naturligvis at frigøre os for denne indtægt. I 2009 vil ALBOA administrere lejemålsenheder Vi er nu nået dertil, hvor skellet mellem HAB- og VA-ansatte er væk. D.d. fungerer samarbejdet mellem de ansatte rigtig godt, og det er vor klare fornemmelse, at ALBOA er på vej til at blive en "succes". Dette skyldes ikke mindst den opbakning vi fornemmer fra bestyrelser og repræsentantskaber fra de boligorganisationer, som bliver administreret af ALBOA. Hovedbestyrelsen i Viby Andelsboligforening vil gerne takke alle ansatte i ALBOA for den indsats der er ydet i Redaktion: Poul Fisker 7

8 BLÅ BOG Temaaften i VA om legepladssikkerhed Kim Bøgholm Olsen er inspektør i ALBOA. Kim kom til ALBOA i februar 2008 fra et job som legepladskonsulent i Viborg. Han har været inspektør ved boligorganisation gennem 10 år. Kim er diplomuddannet. Han har ingen juridisk kompetence men kan henstille - ikke stille egentlige krav. Redaktion: Poul Fisker Forsikringsoplysningen fortæller, at lever legepladsen op til kravene fra Dansk Standard kan ejeren ikke drages til ansvar hvis der sker en ulykke så er det i givet fald familiens ulykkesforsikring der dækker. Anderledes forholder det sig, hvis legepladsen IKKE lever op til kravene, så er det ejeren der hæfter d.v.s. boligorganisationen (afdelingen) eller kommunen. HVAD MENES MED SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN? På legepladsen har såvel forældre som børn en berettiget forventning om, at man vil kunne lege med mindst mulig risiko for skader. M.h.t. ansvar er der tale om et lovpligtigt ansvar og et moralsk ansvar. HVEM ER ANSVARLIG? I en boligforening er det afdelingsbestyrelsen, der er ansvarlig for legepladsens tilstand, da det er afdelingsbestyrelsen, der beslutter eventuelle forbedringsarbejder. Tilsynsmyndighed er kommunen. Etablering skal byggesagsbehandles (byggetilladelser). Ved etablering af en legeplads bør man foretage en fornuftig risikovurdering m.h.t. skader under leg. HOVEDINSPEKTION Ved hovedinspektion kontrolleres alle redskaber med tilhørende faldunderlag. ÅRLIG INSPEKTION Som et led i legepladsens sikkerhedsforanstaltninger foretages årligt en inspektion af legepladsen. STOR SPØRGELYST Må man nedlægge en legeplads, lød et spørgsmål. Svaret lød, at det ikke er tilladt, hvis det var en betingelse for byggeriet. Men legepladsen må gerne ændres til f.eks. en boldbane m.v. En deltager havde hørt om legeredskaber, der er lejet mod at reklameskilte blev opstillet. Det kan f. eks. give en indtægt på kr kr. pr. måned. Eventuelt hærværk er for egen regning. Tonny Mikkelsen ledede temamødet, der var arrangeret af kursusudvalget i VA. Blandt det pæne fremmøde var en ung moder, der havde taget den lille med. Den lille snakkede med på sin egen måde. Inden temamødet sluttede efter halvanden time, sov den lille. Det gjorde vi ikke! For resten: Jeg har lige set en annonce for et 1- dages kursus om legepladssikkerhed. Det koster pr. deltager kr ,75 incl. moms og inklusiv en frokost (i VA fik vi en øl der gjorde godt). 8

9 Lidt af hvert Klippet af Poul Fisker FOTOBOG OM BEBOERNE Atter har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Århus fået udgivet en bog om sine beboere. For to år siden hed udgivelsen 50 beboerportrætter. Nu er titlen Fri: tid. Her får læseren eller kiggeren, skulle man snarere sige syn for sagen: De naboer/genboer/overboer/ underboer, som man møder på trappeopgangen/i vaskeriet/på fortovet/i nærbutikken, og som man bare hilser høfligt på/snakker lidt med, viser sig at indeholde meget mere, end man kan forestille sig. De viser sig at være for eksempel hattedamer, bikere, hiphoppere, balletdansere og lystfiskere. BEBOERE ARVEDE EN HALV MILLION En taknemlig beboer på plejehjemmet Gildhøjhjemmet i Brøndby havde været så glad for at bo der, at hun testamenterede kr. til en stor fest for beboerne. Og beboerne fik da også en stor fest. Men derudover var der blandt andet også penge til at omlægge det meste af Gildhøjhjemmets have til en såkaldt sansehave. For de penge af arven, som fortsat er tilbage, er der oprettet en fond, som forvalter pengene til beboernes bedste. LÆR AT SKRIVE DIN EGEN LIVSHISTORIE Hvordan får man samlet og skrevet sine erindringer mens man stadig kan huske dem? Pensioneret journalist Kiss Rønholm står klar med råd og dåd i Ebeltoft. - Vi er jo selv historie, og hvis ikke vi får fortalt om vores barndom, skolegang, ungdom og livet som voksen, mens vi kan huske, hvad der er sket, og hvad vi har oplevet, ja, så er den historie bare væk. Deltagerne mødes en gang om måneden og hjælper og inspirerer hinanden til at huske og genfortælle om opvækst og arbejde, leg og hverdagsliv, skolegang og familiebesøg tilbage i 30'erne og 40'erne og årene frem. En tid, som mange unge i dag slet ikke kan fatte har eksisteret. KAN DU FORTÆLLE? Foregår der noget, dèr hvor du bor, som er værd at fortælle om? Noget der er sødt, tankevækkende, inspirerende, selskabeligt og uventet? Noget der er småt, men som giver stor glæde? Stort set ingen af Folketingets medlemmer har personlige erfaringer fra alm. boligbyggeri en undersøgelse i Beboerbladet viste for nylig, at det kun er to af Folketingets 179 medlemmer, der bor i almen bolig. Selv om den sociale boligsektor rummer 674 boligorganisationer, administreret af godt boligafdelinger med over beboere fylder den ikke meget i det politiske og mediemæssige landskab. Meget besynderligt fordi alt hvad der foregår i almene boligforeninger genspejler både de problemer og de muligheder, vi har i det danske samfund. FORSØG MED NYE OG BILLIGE ALMENE BOLIGER Velfærdsminister Karen Jespersen har nu godkendt et forsøg: Ideen med de billigere almene boliger er, at beboerne selv skal bidrage til indretningen af de nyopførte boliger og efterfølgende deltage i driften af dem. Det betyder, at beboerne i fællesskab skal klare renholdelse og vedligeholdelsesopgaver, så bor man i en Almen-Bolig+-bolig, skal man være indstillet på selv at slå græs, klippe hæk, feje, rydde sne, rense tagrender og smøre døre og vinduer. Mit liv som Showbisse v/h.c. Vartenberg. Den århusianske revymand sanger, musiker og entertainer fortæller om sig selv og andre usandsynlige historier. Ind imellem skal vi høre sange og revyviser og hans uundværlige saxofon. Vi bliver heller ikke snydt for et par monologer med bodegahelten Brians far, og får genopfrisket nogle af de populære numre fra hans tid i Østjysk Musikforsyning (kommer han i VA?). FODBOLDFANS TVUNGET TIL SØNDAGSRENGØRING Det var hverken sommervejr, almindelig medmenneskelig kærlighed eller glæden over en fodboldsejr, der fik tilhængere af AaB til at gå i gang med hovedrengøringen på Statoil på Ejer Baunehøj. Det var derimod politiet, der blev tilkaldt af personalet på tankstationen, da AaB-fansene valgte at hærge butikken på vej hjem fra Sønderjylland. Bøllerne svinede og rodede rundt i butikken i en sådan grad, at der blev sendt fem patruljevogne til tanken. Da ordensmagten nåede frem, var bussen på vej til at køre, men alle AaB-tilhængerne blev gennet ud af bussen og sat i gang med at rydde op og gøre rent. AaB'erne fik først lov til at vende snuden nord på, da betjentene og personalet mente, der var pænt på tankstationen igen. 9

10 Velkommen til 2009 Hvem er det vi byder velkommen? Det er de, der har lyst til at skrive i dette blad. Der er jo meget at skrive om. Her er nogle emner: Afdelingsnyt bladet bad i 1997 om nyt fra vore mange afdelinger men fik ingen svar! Forsikringer vi har eksempler på, at det ikke er alle vore beboere, der f. eks. har en indboforsikring (koster cirka 917 kr. om året). Fritidsklubber har vi det? Fællesspisninger/fælleshuse har DU oplevet sådanne? Medlemsaftener er der behov? Afholder vi sådanne? Vi har hørt om et PIGE-TRÆF! Nabo-snak Ros/ris fra læserne hvordan får vi det? Røgalarm har alle vore beboere det? 6 spørgsmål til dine naboer: 1. Tilfredse med området? 2. Trygge? 3. Kommer godt ud af det med hinanden? 4. Initiativ til fællesarrangementer eller aktiviteter? 5. Indendørs og udendørs samlingsmuligheder? 6. Temaer har du et forslag til et emne? "Prøv at se hvad de skriver" Har du lyst til at hjælpe?. VA klarer selv nedenstående så godt, som muligt,. men vi vil gerne have hjælp affald og affaldsøer (der er for få!) beboerfester (for os alle) bocciastævne hvert år byggeri (nyt) formanden er en kvinde forretninger i VA forretningsorden (afdelingsbestyrelserne) hovedbestyrelsen orienterer hovedbestyrelsens udvalg jubilæer konferencer kunst i VA kurser (bl.a. for afdelingsbestyrelserne) lederen i bladet målsætningsprogram i VA pensionistfest (den årlige) pensionistophold personalet i VA portrætter i VA rammebeløb/rådighed regnskaber og budgetter (kritik nu afdelingerne skal selv fremover) repræsentantskabsmøde (årlig) revy hvert år i Viby Stavtrupscenen VA med.. 10

11 Pessimismen er farlig Redigeret af Poul Fisker Direktør for Danmarks Nationalbank, Nils Bernstein, opfordrer på samme måde som finansminister Lars Løkke Rasmussen danskerne til at åbne tegnebogen og finde dankortet frem. Det er helt nye toner fra Danmarks Nationalbank, som ellers gennem generationer har advaret mod, at forbruget steg for meget, og at danskerne brugte for mange penge. Men nu er der fare for, at økonomien går helt i stå, fordi alle er begyndt at frygte for fremtiden. Frygt uden grund - Forbrugerne holder mere på pengene. Al den tale om krise, dårligere tider og faldende boligpriser sætter sit præg på købelysten, siger Nils Bernstein. Nationalbankens førstemand peger endvidere på, at hvis alle begynder at frygte fremtiden, alle begynder at bruge færre penge, og alle sparer mere op, så kan det hele komme til at gå meget slemt. Men det er der slet ingen grund til, fremhæver han, eftersom de fleste danskere faktisk har det godt rent økonomisk. - Vi er i den lidt paradoksale situation, at det kan være fornuftigt for den enkelte at holde igen med indkøb og gemme lidt til en regnvejrsdag. Men den samme virkning af denne i og for sig fornuftige adfærd, vil være negativ for økonomien som helhed, siger Nils Bernstein. Sortseere Med andre ord: Pessimismen bliver selvopfyldende, hvis alle pludselig bliver sortseere. - Men det er der slet ikke grund til. Fakta er, at langt de fleste husholdninger til næste år vil få en pæn stigning i indkomsten efter skat og inflation. Det skyldes udsigten til fortsat pæne lønstigninger og lavere skatter. Samtidig ventes lavere inflation. Danmarks Nationalbank venter nulvækst og stigende arbejdsløshed. Men peger på, at Danmark er på vej mod de dårligere tider fra et solidt udgangspunkt med lav ledighed, udbredt mangel på arbejdskraft og relativt høje lønstigninger. Det står i kontrast til situationen i mange af de lande, som vi normalt sammenligner os med. Vi er optimister VA tror på opgangstider VA har gang i nybyggeriet har flere ombygningsprojekter og masser af renoveringer, moderniseringer og forbedringer. Vi tror, byggekrisen er afblæst og udsigterne for fremtiden er gode. Vi har mange anlægsarbejder i sving, selv om der er lidt ventetid på nogle af opgaverne. Nogle har skrevet, at håndværksmestrene er mere sultne, og de giver mange tilbud. Vi vil gerne give dem lidt at spise, så det hjælper på sulten. Ny i redaktionen? Der er nu kun fem i redaktionen der desværre er plaget af skader i øjeblikket. Så for tiden er kun tre friske. Een er plaget af sygdom een har bedt om en pause. Flemming Knudsen, rådmand i Århus, 62 år, træder tilbage, så der kan komme yngre kræfter til. Vores redaktion har en gennemsnitsalder på 68 år. Kan den sættes ned? Et fodboldhold har 11 spillere + reserver på bænken. Men så mange behøver vi dog ikke. Vi har hørt om beboerjournalister, som vi vel kan uddanne! Har DU lyst til at hjælpe, så hører vi gerne fra dig! 11

12 Engelundsvej. De nye familieboliger Tekst og foto Erlind Daugaard I sidste nummer af VA-bladet bragte vi en reportage fra rejsegildet på afdeling 50, Engelundsvej. Det er den med Træhusene. Afdelingen omfatter 47 velindrettede familieboliger. Administrationen er nu klar med udlejningsmateriale til interesserede medlemmer. Som mange andre af Viby Andelsboligforenings afdelinger har vejnavnet baggrund i en lokalitet, nemlig gården Engelund. På et kort over Viby Kommune, udfærdiget i 1922, er gården tydeligt markeret sammen med nabogårdene i samme område, dengang kaldet Viby Mark. Boligerne Men nok om det. Afdelingen får nr. 50 og bliver nær nabo til afdeling 49, der er en såkaldt +55 afdeling som allerede er beboet. Afdeling 50 er bygget i blokke på en og to etager. Nogle boliger findes i to plan andre i et plan. Alle boliger har have og eget udhus. Der bygges enormt meget langs Engelundsvej, så vi må formode, at Århus Sporveje snart vil forlænge busruten, der i dag har endestation ved Bøgeskov Høvej hvortil der i dag er et godt stykke vej. Vi må bede læserne kigge på kortet, eventuelt på nettet. Ellers fordeler de 47 boliger sig således (se skema): Materialer/teknik Uden at gå i detaljer kan der omkring de anvendte materialer nævnes, at de udvendige vægge er hvidpudsede og at vinduer og døre er af træ/alu med tolags energiglas. Indvendig er der ingen dørtrin, der er finerede lakerede parketgulve og klinkegulv i bad og entre. I køkkenet findes glaskeramisk komfur og emhætte, hvorimod køl/frys må anskaffes af beboeren. Bad og toilet er totalindrettet med brus. For de basale fornødenheder, el, vand og varme findes egen måler i teknikrum. For varmens vedkommende, (fjernvarme) bliver der gulvvarme i badeværelse og radiatorer i øvrige rum. Telefon: 1 stik med mulighed for flere stik i rummene. Der etableres to til fem antennestik afhængig af boligstørrelse, leverandør: Stofa. Fælleshus Der er bygget et virkelig velindrettet fælleshus for de to afdelinger. Huset er på hele 225 m2 med et dejligt stort køkken og 2 gæsteværelser, der kan lejes af beboerne. Indtil videre er huset umøbleret, idet beboerne i begge afdelinger skal have mulighed for at sætte deres eget præg på finishen efter valg af afdelingsbestyrelser. Åben hus Søndag d. 22. februar var der arrangeret åbent hus i den nye afdeling kl To lejligheder var klargjort til fremvisning, dels en type 2 i et plan og dels en type 3 som er i to plan. Begge lejligheder blev grundigt efterset af de ca. 200 mennesker, der havde ladet sig friste af tilbuddet. Lejlighederne gav et særdeles positivt indtryk på de besøgende. Inspektøren, som vi talte med, sagde, at der var god gang i udlejningen. Ikke alle blokke er færdige, så området ser stadig ud som det det er, en byggeplads. Men konturerne begynder et tegne sig. På dagen var der god gang i vestenvinden, så plastafdækningerne blafrede lystigt, men det holdt da tørt, så man kunne bevæge sig mellem bygningerne. Alt i alt et spændende byggeri med tilhørende særdeles flot fælleshus. Se billederne. 12

13 13

14 14 Fælleshuset er højt beliggende

15 Flotte toiletter. Møde/festsalen. Møde/festsalen. Køkkenet. 15

16 Type 1-10 stk. 2 rum, ét plan 67,52-67,86 m 2 Type 2-23 stk. 3 rum, ét plan 84,45-84,80 m 2 Type 3-10 stk. 4 rum, i to plan 104,16-107,74 m 2 (7 stk. gavlboliger på 107,74 m 2 ) Type 4-4 stk. 5 rum, i to plan 110,59-114,17 m 2 (1 stk. gavlbolig på 114,17 m 2 ) 16

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen 2. årgang Nr. 5 marts 2012 inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen Side 15-18-19 Side 7 Side 22 Side

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år.

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. 2. årgang Nr. 6 juli 2012 inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. Side 44 Side 43 Side 23 Side 44 Kære læsere ALBOA inside var sidste gang på

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december.

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. t skræppebladet Det er planen at bygge et 28 etagers højhus på hjørnet af Edwin

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

rejseberetning fra cambodia fødderne i Ti skarpe til provsten støvet har lagt sig Dit blad

rejseberetning fra cambodia fødderne i Ti skarpe til provsten støvet har lagt sig Dit blad Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 Januar 2004-16. årgang - nr. 53 fødderne i himlen rejseberetning fra cambodia Hanne Ziebe lagde fødder til et interview med den nyeste forretning

Læs mere

Beboerbladet Sofus. Information. 7. maj 2009

Beboerbladet Sofus. Information. 7. maj 2009 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforening afdeling 6 Holmstrup. Sofus udkommer seks til syv gange årligt. Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne og afd. bestyrelserne kan

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere