for Viby Andelsboligforening 1/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Viby Andelsboligforening 1/2009"

Transkript

1 Beboerblad for Viby Andelsboligforening 1/2009

2 Kære læser Tro det eller ej, men administrationssamarbejdet mellem Højbjerg Andelsboligforening og Viby Andelsboligforening, Alboa, - har ledige boliger. I dette blad sender vi fire alderspensionister på en gratis (alt betalt) ferie på Hotel Haraldskær, - lige midt i juli. - Dog ex. drikkevarer. Vi andre, kan i mellemtiden glæde os til en spritny bolig på Engelundsvej. Afdeling 50. Det viser og skriver Erlind om. Beboere der bor tæt på Viby Centret, er ofte plaget af indkøbsvogne der flyder i afdelingen weekenden over. En af disse beboere har skrevet og klaget sin nød til bladet. Jeg ved ikke hvormange gange vi har trykt et par sider omkring regler for opsætning af antenner og paraboler, men nu kommer den så igen. Så burde der ikke være nogen undskyldning, det vidste jeg ikke. Det er sjældent at vi får indblik i vore ungdomsboliger, men det sørger Ina for fra Damtoften. Indhold Leder Tur - men ikke retur Ur-aftemning Orientering fra bestyrelsen Temaaften Lidt af hvert Velkommen til Pessimisme er farlig Egelundsvej Administrative vink Beboer Quiz Antenner og paraboler Petangue Seks nye boliger nye boliger Vi har talt med vores nabo i dag 26 Helhedsplan i Søndervangen.. 28 Huset på den anden side af vejen ÅRGANG marts 2009 blad nr. 144 Udkommer 4 gange årligt Redaktion sluttet 24. februar 2009 Næste nummer af bladet udkommer i juni 2009 Et super godt blad ligger foran dig og venter på at blive læst. God læselyst Øyvind Kragh-Larsen Læs bl.a.: Kim ved alt om legepladsregler - læs side 8. Forsiden: Fest/mødesal i Fælleshuset - se side 12. Foto: Erlind Daugaard Stof til næste nummer modtages indtil 15. maj 2009 Ret til ændringer forbeholdes l Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Hans Nielsen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej Viby J Tlf Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside l l Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. l Oplag: eksemplarer Ene og forladt - læs side 4 l Tryk/Layout: Uni-Tryk

3 Leder Er småt godt? Der har været kørt en debat om strukturen i den almene sektor. Ja, den pågår endnu og venter som sædvanligt på et udspil fra regeringen eller rettere Velfærdsministeriet, som jo dækker vort område i stedet for det hedengangne Boligministerium. En del af forslagene til forenkling af vor sektor har gået på sammenlægning af boligorganisationer enten som fusioner eller som hos os i form af administrationsfællesskab. Sammenlægning af afdelinger er også med i udspillet. Af Poul Ankersen, formand Det, som hidtil har besværliggjort sammenlægninger af afdelinger, har været, at prioritetslånene i de forskellige afdelinger skulle harmoniseres over en periode på 10 år. Dette krav bliver taget af bordet, hvis regeringens udvalg om den almene sektor får sine forslag igennem, og herved fjernes en hurdle, som har vanskeliggjort afdelingssammenlægninger, fordi huslejeharmonisering altid vil betyde, at en afdeling skal stige og en anden falde i husleje. Og så er der lagt gift ud for en måske ganske udmærket idé om at sammenlægge en eller flere afdelinger. Nu er det jo ikke helt lige til at foretage afdelingssammenlægninger. Det er beboerdemokratiet, og det vil sige afdelingsmødet og repræsentantskabet, som bestemmer. Først skal et forslag herom vedtages af et afdelingsmøde i de berørte afdelinger. Afdelingsmødets beslutning kan, efterfølgende bekræftes ved en urafstemning blandt afdelingens beboere. Strengt taget kan afdelingsmødet tage beslutningen, men et forslag med så vidtrækkende konsekvenser bør sendes til urafstemning, så alle afdelingens beboere kan gøre deres indflydelse gældende. Dernæst skal sammenlægningen godkendes af et repræsentantskabsmøde og sluttelig af kommunalbestyrelsen. Afd. 5 Øster Allé og afd 6 Byvangen Afd. 7 Hømosevej og afd. 14 Høvænget Afd. 18, 19 og 22 Ny Vestergårdspark I, II og III Afd. 15 og 27 Søndervangen I og II Andre steder kunne man måske opnå besparelser ved mere formaliserede driftssamarbejder f.eks afdelingerne i Stavtrup, Beder og Bøgeskovparken sammen med de to nye afdelinger på Engelundsvej. Lad mig understrege endnu engang, at afdelingssammenlægninger er en sag for beboerdemokratiet, men det kunne være rart at få lavet nogle økonomiske beregninger på, hvor store besparelser, der kan opnås. Det er sikkert en problemstilling, der får mange følelser op i vore beboerdemokrater; men det ville være godt at få en debat herom. Der vil helt klart ligge store besparelser og administrative lettelser i at sammenlægge nogle af VA s afdelinger. Lad mig prøve at komme med et bud på mulige sammenlægninger: Afd. 1 Grundtvigsvej, afd. 2 Den gule Gård og afd 13 Altangangshuset

4 Tur men ikke retur...! Henrik returnerer. på. Den er også lettere at få op over fortovskanter m.v. Bare et forslag! De fleste af vore afdelinger har ikke mange hundrede meter til nærmeste butik. De forskellige butikskæder, især discountkæderne, er hurtige til at søge om lov til at etablere sig, når kundeunderlaget vurderes at være tilstrækkeligt. Da ikke alle beboere råder over et motorkøretøj, er denne konkurrence selvfølgelig til fordel for beboerne. Men, låner du en indkøbsvogn, så bring den venligst tilbage igen! -hed Et besynderligt dagligt fænomen, som kan opleves i mange af vore afdelinger, er efterladte kundevogne hidhørende fra det/de nærmeste supermarkeder. Mange beboere finder det bekvemt at trille sit ugentlige indkøb hjem i indkøbsvognen. Når vognen så er tømt for sit indhold af pasta, salater, porrer, Nutella, fars og cola, bliver den efterladt på stedet til sin egen skæbne. Er afstanden til butikken ikke længere end man kan trille vognen hjem, så kan den vel også trilles tilbage igen. Det sker bare ikke i alle tilfælde. Der kommer nok en eller anden og fjerner den. når der så er et passende antal, også at få dem transporteret tilbage. Er det for billigt at leje en vogn i supermarkedet? Man må jo formode, at de efterladte vogne indeholder en tier eller en tyver. Man kan kun appellere til beboerne om, at lånte vogne bliver bragt tilbage til butikken samme dag. Eller bedre, køb en pensionistvogn med en stor taske Ene og forladt. En beboer (navnet er red. bekendt), har i sin irritation over vogn-rodet henvendt sig til VA-bladet for at få problemet frem i lyset. Især i weekenderne hvor der normalt ikke er ejendomsfunktionærer på arbejde, føler beboeren det problematisk. Efterladte vogne bliver bl. a. brugt som legetøj af børnene og det foregår ikke særlig skånsomt. Om mandagen kan viceværten så få tiden til at gå med at samle vogne ind og få dem midlertidig anbragt for senere, En samling. 4

5 AFSTEMNING Poul Fisker fortæller, at han aldrig i VA har oplevet en urafstemning før nu I sidste nummer bragte vi en lille artikel om en urafstemning i afd. 27, Søndervangen II, hvor der blev stemt om fast hegn og låge. Resultatet forelå lige før bladet blev trykt, så jeg fik "ordre" til at hente resultatet på VA`s kontor. Formanden for afd. 27, Jørgen Thagaard skulle sammen med administrationschef Kjeld Jespersen lige til at tælle stemmesedlerne op. De to herrer kunne straks se, at der nu var tre, der kunne tælle de mange stemmesedler. Jeg sagde tak for "jobbet" og kan fortælle, at der var udsendt 267 stemmesedler retur kom 106, d.v.s. en stemmeprocent på 39,7. Der var således en del, der ikke kom med deres mening! HVORDAN GIK DET? Forslaget om fast hegn gav 58 jastemmer, 133 skrev nej, - 6 stemmesedler var blanke, 4 ugyldige. Forslaget om låger gav 85 ja-stemmer, 116 nej, - 3 stemmesedler var blanke, 1 ugyldig. Så det levende hegn mellem haverne til stuelejlighederne bliver ikke udskiftet nu og ingen får tilladelse til at opsætte en låge i den udadvendte hæk. HVAD SIGER VEDTÆGTERNE? "Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens bolighavende medlemmer, hvor hver husstand har to stemmer uanset størrelse". Er antallet af JA- og NEJ-stemmer det samme, falder afstemningen. LICITATION Poul Fisker fortæller, at han aldrig i VA har oplevet en licitation før nu NYE VINDUER OG MEGET MERE I GRØNNEGÅRDEN Da Grønnegården afd. 8 på et afdelingsmøde snakkede om vinduer og meget mere, tog det ikke lang tid at vedtage behovet. Men der gik godt nok et stykke tid, før projektet var klar til licitation den 13. januar men endelig oprandt dagen for bl.a. skribenten! Til en licitation indbydes normalt 5-6 entreprenører til at afgive tilbud, men vi havde indbudt 7. Licitationen varede kun 4 minutter så var det afgjort, at firmaet Egil Rasmussen A/S var det billigste! Hvad koster sådan en omgang? Der var priser fra kr ,00 til kr ,00. Resultatet blev at vi tog det billigste. Men reglerne for en licitation er nu, at det billigste altid vinder! Reglerne for en licitation er bl.a., at alle priser skal være inklusiv moms. Brevene med tilbuddene åbnes først på licitationsdagen i alles påsyn. Når dette nummer af vort blad udkommer, er vi nok i gang??? 5

6 Orientering fra bestyrelsen Det går stærkt! Vi er på vej i har været et år med store udfordringer. Men vi har efterhånden fået etableret en velfungerende administration i ALBOA. Det er vor opfattelse, at der breder sig en tilfredshedsfornemmelse i de boligorganisationer, som bliver administreret af ALBOA. Vi ønsker alle et godt nytår, og vi vil benytte lejligheden til at takke for et rigtig godt samarbejde i Det er vort håb, at det gode samarbejde må fortsætte i Vigtige mødedatoer: l Regnskabsmøder: Afholdes lørdag den 21. marts, Vestergårdsvej l Temamøde, budget og regnskabsforståelse: Afholdes torsdag den 16. april, Beboerhuset Pottemagertoften 4 l Repræsentantskabsmøde: Afholdes tirsdag den 26. maj, Viby Bibliotek l Budgetmøder: Afholdes mandag-torsdag den august, Vestergårdsvej l VA-konference: Afholdes lørdag-søndag den november, Haraldskær Byggeri: l Nybyggeri: Afd Engelundsvej: Omfatter 25 stk. +55 boliger og et fælleshus. Blev påbegyndt i september 007. Der var aflevering den 20. november Afd Engelundsvej: Omfatter 47 familieboliger. Opstilling af træelementer er ved at være afsluttet. Der har været tidsmæssige problemer med leveringen af de tyske træelementer - men 12 boliger indflyttes 1. april boliger indflyttes 1. maj 2009 tidspunktet for indflytningen af de sidste 19 boliger er endnu ikke fastlagt. l Ombygning: Afd Sprogskolen Er under ombygning til 21 boliger for psykisk handicappede. Arbejdet blev påbegyndt umiddelbart før sommerferien, og ombygningen vil være afsluttet omkring 1. juli Vi sælger den ombyggede sprogskole til Århus Kommune. Afd Søndervang Kollegiet De 80 kollegieværelser er ombygget til 47 ungdomsboliger. Ombygningen blev påbegyndt i december 2007, og den sidste bolig blev indflyttet pr. 1. oktober Afd. 18 og 19 - Vestergårdsparken Her er vi i gang med at ombygge 6 værelser til 18 lejligheder. Ombygningen blev påbegyndt i august 2008 og forventes afsluttet i april l Renovering/modernisering/ forbedring: Afd. 1 - Grundtvigsvej Vinduesudskiftning påbegyndes i januar 2009, og udskiftningen vil vare ca. 2 måneder. 6

7 Afd Høvænget Her er vi i gang med at få udarbejdet en ny rapport vedr. renovering af klimaskærm m.v. Rapporten skal sendes over til Landsbyggefonden, da det er nødvendigt med Landsbyggefondsstøtte, hvis sagen skal realiseres. Afd Søndervangen Her har vi gang i et projekt vedr. renovering af klimaskærm m.v. Det forventes, at der kan fremsendes en rapport til Landsbyggefonden primo Afd Kjærslund Her skal vi have genoptaget renoveringssagen, og vi skal have fremsendt materiale til Landsbyggefonden. Det forventes, at arbejderne igangsættes i Afd. 8 - Grønnegården Her er udskiftning af vinduer m.v. i udbud. Afd Altangangshuset Her blev ombygning af boliger i tagetagen afsluttet i oktober 008. Afd Søndervangen og afd Vårkjærparken Udskiftning af rør m.v. er påbegyndt. Afd Søndervangen Vinduesudskiftning på indgangssiden skal behandles på afdelingsmøde i april l Den Sociale Boligtildeling: Vi får månedsstatistikker fra den sociale boligtildeling vedr. anvendelsen af de boliger, som stilles til rådighed for løsning af boligsociale problemer. Vi skal som bekendt stille hver fjerde ledigblevne bolig til rådighed. Med udgangen af oktober 2008 har kommunen anvendt knap 48% af de boliger, som er stillet til rådighed. l Udlejningssituationen: Engelundsvej +55 boliger Vi har en ledig bolig i den nye afdeling. Engelundsvej, familieboliger Vi skal til at udleje boligerne. Interessen er beskeden, så det vil nok være nødvendigt med en reklamekampagne, eventuelt med "åbent hus"-arrangement. Vi har nogle enkelte afdelinger, som har en noget tynd venteliste: - afd. 18 og afd Vestergårdsparken - afd. 31 Byagerparken l Sydsamarbejdet Udlejningsarbejdet mellem Bo & Liv Århus Omegn Højbjerg Andelsboligforening Viby Andelsboligforening har også i 2008 fungeret godt! l Helhedsplan, skoledistrikt Søndervangen Et større projekt som pågår. Det er naturligvis i Rosenhøj de største bygningsmæssige tilpasninger skal foregå. Vore afdelinger er en del af helhedsplanen. Det er en opgave, hvori der skal investeres en hel del timer. Vi har "ansat" tidligere forretningsfører i Viby Andelsboligforening, Ole Maltesen, til at forestå denne opgave, og vi er sikre på, at Ole Maltesen er den helt rigtige til denne opgave (se side 28 og 29). l Indskudsstørrelsen I flere af vore afdelinger er indskuddet så lavt, at der er risiko for tab ved fraflytning, da indskuddet i princippet er den eneste sikkerhed vi har. Det er besluttet, at vi skal se på denne problemstilling, således at vi får hævet indskuddet ved genudlejning. Vi har ansøgt kommunen om tilladelse til en generel forhøjelse af indskuddet til 200 kr./m2. Skal det forhøjes yderligere, er vi indstillet på at rette en specifik henvendelse. Vi har endnu ikke hørt fra kommunen! l Ingen kontanter på Vestergårdsvej: P.g.a. utryghed er det besluttet, at der ikke længere kan betales husleje med kontanter på kontoret. Der kan betales med Visa- Dankort. ALBOA: Resultatet af det første hele regnskabsår, 2007, udviste et overskud på kr For 2008 er der budgetteret med et overskud på kr , og det netop godkendte budget for 2009 udviser et overskud på kr Vi er fortsat afhængige af indtægt fra byggesagshonorar. I 2009 er indregnet kr Målet er naturligvis at frigøre os for denne indtægt. I 2009 vil ALBOA administrere lejemålsenheder Vi er nu nået dertil, hvor skellet mellem HAB- og VA-ansatte er væk. D.d. fungerer samarbejdet mellem de ansatte rigtig godt, og det er vor klare fornemmelse, at ALBOA er på vej til at blive en "succes". Dette skyldes ikke mindst den opbakning vi fornemmer fra bestyrelser og repræsentantskaber fra de boligorganisationer, som bliver administreret af ALBOA. Hovedbestyrelsen i Viby Andelsboligforening vil gerne takke alle ansatte i ALBOA for den indsats der er ydet i Redaktion: Poul Fisker 7

8 BLÅ BOG Temaaften i VA om legepladssikkerhed Kim Bøgholm Olsen er inspektør i ALBOA. Kim kom til ALBOA i februar 2008 fra et job som legepladskonsulent i Viborg. Han har været inspektør ved boligorganisation gennem 10 år. Kim er diplomuddannet. Han har ingen juridisk kompetence men kan henstille - ikke stille egentlige krav. Redaktion: Poul Fisker Forsikringsoplysningen fortæller, at lever legepladsen op til kravene fra Dansk Standard kan ejeren ikke drages til ansvar hvis der sker en ulykke så er det i givet fald familiens ulykkesforsikring der dækker. Anderledes forholder det sig, hvis legepladsen IKKE lever op til kravene, så er det ejeren der hæfter d.v.s. boligorganisationen (afdelingen) eller kommunen. HVAD MENES MED SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN? På legepladsen har såvel forældre som børn en berettiget forventning om, at man vil kunne lege med mindst mulig risiko for skader. M.h.t. ansvar er der tale om et lovpligtigt ansvar og et moralsk ansvar. HVEM ER ANSVARLIG? I en boligforening er det afdelingsbestyrelsen, der er ansvarlig for legepladsens tilstand, da det er afdelingsbestyrelsen, der beslutter eventuelle forbedringsarbejder. Tilsynsmyndighed er kommunen. Etablering skal byggesagsbehandles (byggetilladelser). Ved etablering af en legeplads bør man foretage en fornuftig risikovurdering m.h.t. skader under leg. HOVEDINSPEKTION Ved hovedinspektion kontrolleres alle redskaber med tilhørende faldunderlag. ÅRLIG INSPEKTION Som et led i legepladsens sikkerhedsforanstaltninger foretages årligt en inspektion af legepladsen. STOR SPØRGELYST Må man nedlægge en legeplads, lød et spørgsmål. Svaret lød, at det ikke er tilladt, hvis det var en betingelse for byggeriet. Men legepladsen må gerne ændres til f.eks. en boldbane m.v. En deltager havde hørt om legeredskaber, der er lejet mod at reklameskilte blev opstillet. Det kan f. eks. give en indtægt på kr kr. pr. måned. Eventuelt hærværk er for egen regning. Tonny Mikkelsen ledede temamødet, der var arrangeret af kursusudvalget i VA. Blandt det pæne fremmøde var en ung moder, der havde taget den lille med. Den lille snakkede med på sin egen måde. Inden temamødet sluttede efter halvanden time, sov den lille. Det gjorde vi ikke! For resten: Jeg har lige set en annonce for et 1- dages kursus om legepladssikkerhed. Det koster pr. deltager kr ,75 incl. moms og inklusiv en frokost (i VA fik vi en øl der gjorde godt). 8

9 Lidt af hvert Klippet af Poul Fisker FOTOBOG OM BEBOERNE Atter har Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) i Århus fået udgivet en bog om sine beboere. For to år siden hed udgivelsen 50 beboerportrætter. Nu er titlen Fri: tid. Her får læseren eller kiggeren, skulle man snarere sige syn for sagen: De naboer/genboer/overboer/ underboer, som man møder på trappeopgangen/i vaskeriet/på fortovet/i nærbutikken, og som man bare hilser høfligt på/snakker lidt med, viser sig at indeholde meget mere, end man kan forestille sig. De viser sig at være for eksempel hattedamer, bikere, hiphoppere, balletdansere og lystfiskere. BEBOERE ARVEDE EN HALV MILLION En taknemlig beboer på plejehjemmet Gildhøjhjemmet i Brøndby havde været så glad for at bo der, at hun testamenterede kr. til en stor fest for beboerne. Og beboerne fik da også en stor fest. Men derudover var der blandt andet også penge til at omlægge det meste af Gildhøjhjemmets have til en såkaldt sansehave. For de penge af arven, som fortsat er tilbage, er der oprettet en fond, som forvalter pengene til beboernes bedste. LÆR AT SKRIVE DIN EGEN LIVSHISTORIE Hvordan får man samlet og skrevet sine erindringer mens man stadig kan huske dem? Pensioneret journalist Kiss Rønholm står klar med råd og dåd i Ebeltoft. - Vi er jo selv historie, og hvis ikke vi får fortalt om vores barndom, skolegang, ungdom og livet som voksen, mens vi kan huske, hvad der er sket, og hvad vi har oplevet, ja, så er den historie bare væk. Deltagerne mødes en gang om måneden og hjælper og inspirerer hinanden til at huske og genfortælle om opvækst og arbejde, leg og hverdagsliv, skolegang og familiebesøg tilbage i 30'erne og 40'erne og årene frem. En tid, som mange unge i dag slet ikke kan fatte har eksisteret. KAN DU FORTÆLLE? Foregår der noget, dèr hvor du bor, som er værd at fortælle om? Noget der er sødt, tankevækkende, inspirerende, selskabeligt og uventet? Noget der er småt, men som giver stor glæde? Stort set ingen af Folketingets medlemmer har personlige erfaringer fra alm. boligbyggeri en undersøgelse i Beboerbladet viste for nylig, at det kun er to af Folketingets 179 medlemmer, der bor i almen bolig. Selv om den sociale boligsektor rummer 674 boligorganisationer, administreret af godt boligafdelinger med over beboere fylder den ikke meget i det politiske og mediemæssige landskab. Meget besynderligt fordi alt hvad der foregår i almene boligforeninger genspejler både de problemer og de muligheder, vi har i det danske samfund. FORSØG MED NYE OG BILLIGE ALMENE BOLIGER Velfærdsminister Karen Jespersen har nu godkendt et forsøg: Ideen med de billigere almene boliger er, at beboerne selv skal bidrage til indretningen af de nyopførte boliger og efterfølgende deltage i driften af dem. Det betyder, at beboerne i fællesskab skal klare renholdelse og vedligeholdelsesopgaver, så bor man i en Almen-Bolig+-bolig, skal man være indstillet på selv at slå græs, klippe hæk, feje, rydde sne, rense tagrender og smøre døre og vinduer. Mit liv som Showbisse v/h.c. Vartenberg. Den århusianske revymand sanger, musiker og entertainer fortæller om sig selv og andre usandsynlige historier. Ind imellem skal vi høre sange og revyviser og hans uundværlige saxofon. Vi bliver heller ikke snydt for et par monologer med bodegahelten Brians far, og får genopfrisket nogle af de populære numre fra hans tid i Østjysk Musikforsyning (kommer han i VA?). FODBOLDFANS TVUNGET TIL SØNDAGSRENGØRING Det var hverken sommervejr, almindelig medmenneskelig kærlighed eller glæden over en fodboldsejr, der fik tilhængere af AaB til at gå i gang med hovedrengøringen på Statoil på Ejer Baunehøj. Det var derimod politiet, der blev tilkaldt af personalet på tankstationen, da AaB-fansene valgte at hærge butikken på vej hjem fra Sønderjylland. Bøllerne svinede og rodede rundt i butikken i en sådan grad, at der blev sendt fem patruljevogne til tanken. Da ordensmagten nåede frem, var bussen på vej til at køre, men alle AaB-tilhængerne blev gennet ud af bussen og sat i gang med at rydde op og gøre rent. AaB'erne fik først lov til at vende snuden nord på, da betjentene og personalet mente, der var pænt på tankstationen igen. 9

10 Velkommen til 2009 Hvem er det vi byder velkommen? Det er de, der har lyst til at skrive i dette blad. Der er jo meget at skrive om. Her er nogle emner: Afdelingsnyt bladet bad i 1997 om nyt fra vore mange afdelinger men fik ingen svar! Forsikringer vi har eksempler på, at det ikke er alle vore beboere, der f. eks. har en indboforsikring (koster cirka 917 kr. om året). Fritidsklubber har vi det? Fællesspisninger/fælleshuse har DU oplevet sådanne? Medlemsaftener er der behov? Afholder vi sådanne? Vi har hørt om et PIGE-TRÆF! Nabo-snak Ros/ris fra læserne hvordan får vi det? Røgalarm har alle vore beboere det? 6 spørgsmål til dine naboer: 1. Tilfredse med området? 2. Trygge? 3. Kommer godt ud af det med hinanden? 4. Initiativ til fællesarrangementer eller aktiviteter? 5. Indendørs og udendørs samlingsmuligheder? 6. Temaer har du et forslag til et emne? "Prøv at se hvad de skriver" Har du lyst til at hjælpe?. VA klarer selv nedenstående så godt, som muligt,. men vi vil gerne have hjælp affald og affaldsøer (der er for få!) beboerfester (for os alle) bocciastævne hvert år byggeri (nyt) formanden er en kvinde forretninger i VA forretningsorden (afdelingsbestyrelserne) hovedbestyrelsen orienterer hovedbestyrelsens udvalg jubilæer konferencer kunst i VA kurser (bl.a. for afdelingsbestyrelserne) lederen i bladet målsætningsprogram i VA pensionistfest (den årlige) pensionistophold personalet i VA portrætter i VA rammebeløb/rådighed regnskaber og budgetter (kritik nu afdelingerne skal selv fremover) repræsentantskabsmøde (årlig) revy hvert år i Viby Stavtrupscenen VA med.. 10

11 Pessimismen er farlig Redigeret af Poul Fisker Direktør for Danmarks Nationalbank, Nils Bernstein, opfordrer på samme måde som finansminister Lars Løkke Rasmussen danskerne til at åbne tegnebogen og finde dankortet frem. Det er helt nye toner fra Danmarks Nationalbank, som ellers gennem generationer har advaret mod, at forbruget steg for meget, og at danskerne brugte for mange penge. Men nu er der fare for, at økonomien går helt i stå, fordi alle er begyndt at frygte for fremtiden. Frygt uden grund - Forbrugerne holder mere på pengene. Al den tale om krise, dårligere tider og faldende boligpriser sætter sit præg på købelysten, siger Nils Bernstein. Nationalbankens førstemand peger endvidere på, at hvis alle begynder at frygte fremtiden, alle begynder at bruge færre penge, og alle sparer mere op, så kan det hele komme til at gå meget slemt. Men det er der slet ingen grund til, fremhæver han, eftersom de fleste danskere faktisk har det godt rent økonomisk. - Vi er i den lidt paradoksale situation, at det kan være fornuftigt for den enkelte at holde igen med indkøb og gemme lidt til en regnvejrsdag. Men den samme virkning af denne i og for sig fornuftige adfærd, vil være negativ for økonomien som helhed, siger Nils Bernstein. Sortseere Med andre ord: Pessimismen bliver selvopfyldende, hvis alle pludselig bliver sortseere. - Men det er der slet ikke grund til. Fakta er, at langt de fleste husholdninger til næste år vil få en pæn stigning i indkomsten efter skat og inflation. Det skyldes udsigten til fortsat pæne lønstigninger og lavere skatter. Samtidig ventes lavere inflation. Danmarks Nationalbank venter nulvækst og stigende arbejdsløshed. Men peger på, at Danmark er på vej mod de dårligere tider fra et solidt udgangspunkt med lav ledighed, udbredt mangel på arbejdskraft og relativt høje lønstigninger. Det står i kontrast til situationen i mange af de lande, som vi normalt sammenligner os med. Vi er optimister VA tror på opgangstider VA har gang i nybyggeriet har flere ombygningsprojekter og masser af renoveringer, moderniseringer og forbedringer. Vi tror, byggekrisen er afblæst og udsigterne for fremtiden er gode. Vi har mange anlægsarbejder i sving, selv om der er lidt ventetid på nogle af opgaverne. Nogle har skrevet, at håndværksmestrene er mere sultne, og de giver mange tilbud. Vi vil gerne give dem lidt at spise, så det hjælper på sulten. Ny i redaktionen? Der er nu kun fem i redaktionen der desværre er plaget af skader i øjeblikket. Så for tiden er kun tre friske. Een er plaget af sygdom een har bedt om en pause. Flemming Knudsen, rådmand i Århus, 62 år, træder tilbage, så der kan komme yngre kræfter til. Vores redaktion har en gennemsnitsalder på 68 år. Kan den sættes ned? Et fodboldhold har 11 spillere + reserver på bænken. Men så mange behøver vi dog ikke. Vi har hørt om beboerjournalister, som vi vel kan uddanne! Har DU lyst til at hjælpe, så hører vi gerne fra dig! 11

12 Engelundsvej. De nye familieboliger Tekst og foto Erlind Daugaard I sidste nummer af VA-bladet bragte vi en reportage fra rejsegildet på afdeling 50, Engelundsvej. Det er den med Træhusene. Afdelingen omfatter 47 velindrettede familieboliger. Administrationen er nu klar med udlejningsmateriale til interesserede medlemmer. Som mange andre af Viby Andelsboligforenings afdelinger har vejnavnet baggrund i en lokalitet, nemlig gården Engelund. På et kort over Viby Kommune, udfærdiget i 1922, er gården tydeligt markeret sammen med nabogårdene i samme område, dengang kaldet Viby Mark. Boligerne Men nok om det. Afdelingen får nr. 50 og bliver nær nabo til afdeling 49, der er en såkaldt +55 afdeling som allerede er beboet. Afdeling 50 er bygget i blokke på en og to etager. Nogle boliger findes i to plan andre i et plan. Alle boliger har have og eget udhus. Der bygges enormt meget langs Engelundsvej, så vi må formode, at Århus Sporveje snart vil forlænge busruten, der i dag har endestation ved Bøgeskov Høvej hvortil der i dag er et godt stykke vej. Vi må bede læserne kigge på kortet, eventuelt på nettet. Ellers fordeler de 47 boliger sig således (se skema): Materialer/teknik Uden at gå i detaljer kan der omkring de anvendte materialer nævnes, at de udvendige vægge er hvidpudsede og at vinduer og døre er af træ/alu med tolags energiglas. Indvendig er der ingen dørtrin, der er finerede lakerede parketgulve og klinkegulv i bad og entre. I køkkenet findes glaskeramisk komfur og emhætte, hvorimod køl/frys må anskaffes af beboeren. Bad og toilet er totalindrettet med brus. For de basale fornødenheder, el, vand og varme findes egen måler i teknikrum. For varmens vedkommende, (fjernvarme) bliver der gulvvarme i badeværelse og radiatorer i øvrige rum. Telefon: 1 stik med mulighed for flere stik i rummene. Der etableres to til fem antennestik afhængig af boligstørrelse, leverandør: Stofa. Fælleshus Der er bygget et virkelig velindrettet fælleshus for de to afdelinger. Huset er på hele 225 m2 med et dejligt stort køkken og 2 gæsteværelser, der kan lejes af beboerne. Indtil videre er huset umøbleret, idet beboerne i begge afdelinger skal have mulighed for at sætte deres eget præg på finishen efter valg af afdelingsbestyrelser. Åben hus Søndag d. 22. februar var der arrangeret åbent hus i den nye afdeling kl To lejligheder var klargjort til fremvisning, dels en type 2 i et plan og dels en type 3 som er i to plan. Begge lejligheder blev grundigt efterset af de ca. 200 mennesker, der havde ladet sig friste af tilbuddet. Lejlighederne gav et særdeles positivt indtryk på de besøgende. Inspektøren, som vi talte med, sagde, at der var god gang i udlejningen. Ikke alle blokke er færdige, så området ser stadig ud som det det er, en byggeplads. Men konturerne begynder et tegne sig. På dagen var der god gang i vestenvinden, så plastafdækningerne blafrede lystigt, men det holdt da tørt, så man kunne bevæge sig mellem bygningerne. Alt i alt et spændende byggeri med tilhørende særdeles flot fælleshus. Se billederne. 12

13 13

14 14 Fælleshuset er højt beliggende

15 Flotte toiletter. Møde/festsalen. Møde/festsalen. Køkkenet. 15

16 Type 1-10 stk. 2 rum, ét plan 67,52-67,86 m 2 Type 2-23 stk. 3 rum, ét plan 84,45-84,80 m 2 Type 3-10 stk. 4 rum, i to plan 104,16-107,74 m 2 (7 stk. gavlboliger på 107,74 m 2 ) Type 4-4 stk. 5 rum, i to plan 110,59-114,17 m 2 (1 stk. gavlbolig på 114,17 m 2 ) 16

Velkommen til. orienteringsmøde torsdag den 26. februar Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. orienteringsmøde torsdag den 26. februar Trivsel og fornyelse i Velkommen til orienteringsmøde torsdag den 26. februar 2009 19.00 Velkomst v. Kuben Processen frem til sommer 2009 Udsendelse af foldere og øvrigt informationsmateriale Processen fra sommer til december

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007

Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referat Anime Kita Foreningsrådsmøde 22 November 2007 Referent: Louise Johansen 8th February 2008 1 1 Deltagere Louise Johansen Casper Jensen Mike Hallund Claes Borg Silas Agerskov 2 Fremtidige træf Hvad

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Råderet. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark. Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007

Råderet. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark. Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007 Råderet 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007 Råderet Generelt om boligændringer og boligforbedringer i en almen bolig. Udvidet råderet inde i boligen. Udvidet

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Glostrup, den 12. september 2013 Referat Den 11. september 2013 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 6/5-2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). Afbud: Ernst (nr. 259) og Jørgen (nr. 157). Referent: Thora.

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivning herom: Lov om almene boliger af 10/12-2009 Lov om leje af almene boliger af 21/10-2009 Bekendtgørelse

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012 Boliganvisningen 15. august 2013 Boliganvisningen/Liz/1 Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2012 Rapporterne for 2008-2011 findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk borgerservice

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere