Introduktion til Koranen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Koranen"

Transkript

1 Introduktion til Koranen Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Koranen? Hvordan Koranen er blevet bevaret Recitationer af Koranen Koranen er Allahs tale Opsummering Kilder... 8

2 Bismillahi al-rahmani al-raheem. Al lovprisning er til Allah, og må fred og velsignelser være over vores Profet. Dette er en kort introduktion til Koranen 1 Hvad er Koranen? Koranen er: Allahs åbenbarede tale til Profeten, der er utvivlsomt bevaret i Mushaf, og er et mirakel i sit sprog, og tilbedelse at recitere. Allahs åbenbaring kaldes wahy, og Profeten fik to slags wahy. Den som er tilbedelse at recitere. Og det er den wahy, der er Koranen. Den som ikke er tilbedelse at recitere i sig selv. Og det er den wahy, der er Sunna, dvs. Profetens Hadith. Mushaf er det som vi normalt kalder for Koranen, og er den bog, hvori man har hele Koranen samlet. Islam centrerer sig omkring Koranen og dens vejledning og retledning til mennesket. Derfor er det vigtigt, at man som muslim har kendskab til Koranens historie, og hvad Koranen egentlig er. 2 Hvordan Koranen er blevet bevaret Koranen blev åbenbaret til Profeten i små bidder. Nogle gange ville det være et enkelt vers, og andre gange ville det være en hel Sura, der blev åbenbaret. At Koranen blev åbenbaret på denne langsomme måde, gjorde, at det blev relativt nemt at lære Koranen udenad. For det var ikke så meget, man skulle lære udenad for hver gang. Så Sahaba var meget ivrige efter at kunne lære Koranen udenad, og det var også udenadslære, der var det primære middel til bevarelse af Koranen under Profetens tid. Men foruden at lære Koranen udenad, så blev den også skrevet ned af Sahaba, på hvad de nu engang havde tilgængeligt, som f.eks. skind og sten. Koranen blev åbenbaret i en anden rækkefølge, end den der findes i Mushaf i dag. Men mod slutningen af Profetens tid, så blev de enkelte Suras (kapitler) og Ayas (vers), sat i forhold til den rækkefølge, vi har i dag. Da Profeten gik bort, gjorde mange arabiske stammer oprør mod Islam. Så under Abu Bakrs tid, skulle disse oprør nedkæmpes, og det krævede mange muslimske ofre, heriblandt mange Sahaba, der kunne Koranen udenad. Det fik Umar til at foreslå, at man samlede Koranen i en ensrettet bog af frygt for, at for mange af dem, der kunne Koranen udenad ville dø. Så Abu Bakr satte Zaid ibn Thabit til at lede et projekt, der skulle samle Koranen i en ensrettet bog (ca. år 632). Idéen med det projekt var at sikre, at Koranen blev skriftligt bevaret, og det lykkedes fuldt ud. Side 1

3 Under Uthmans tid (650) havde Islam spredt sig i alle retninger, og mange nye kulturer, der ikke kunne arabisk, blev muslimer. Da de ikke var gode til arabisk, betød det, at de kom til at recitere Koranen med uacceptable fejl. Fordi den Koran, der blev samlet under Abu Bakrs tid, var skrevet ned uden at tage hensyn til udtalen af ordene, for araberne kunne godt regne udtalen ud selv. Men de ikke-arabiske muslimer kunne ikke, og derfor blev det nødvendigt at lave et nyt Koran-projekt, der ville sikre, at Koranen også blev bevaret rent udtalelses-mæssigt. Det blev altså nødvendigt at lave en komplet standardisering, af den måde som Koranen blev skrevet på, for at forhindre, at folk ville læse det forkert. Dette projekt blev startet under Uthmans tid (ca. 650), og igen blev Zaid ibn Thabit, sat til at lede det. Resultatet blev det, vi i dag kender som Mushaf, og det er derfor, at det nogle gange kaldes Mushaf Uthman. Der blev lavet en antal standardiserede kopier, og de blev hver især sendt ud til forskellige dele af det islamiske rige, så man kunne skrive Koranen af fra dem. Den Koran, vi har i dag, kan i høj grad tilskrives at være noget, som Abu Bakr, Uthman og Zaid ibn Thabit knoklede for at få bevaret. Men det betyder ikke, at de var de eneste, der var involveret i det. Nej, faktisk var det et kæmpe-projekt, der involverede rigtig mange Sahaba, og der skulle mindst to Sahaba til for at bekræfte rigtigheden af hvert enkelt vers, før det blev skrevet ned. Eksempler på, hvordan Koranens skrift så ud dengang: Læg mærke til, at der ikke er nogen prikker overhovedet, der f.eks. adskiller ba fra ta. Samtidig er der heller ingen vokaler (fatha, damma, kasra eller zer, zabr, pesh). Den måde man skrev arabisk på dengang, var uden brug af prikker, sådan så at den der læste det, selv var i stand til at vide, om det skulle være ba eller ta, der skulle læses. Disse ting er noget, der er blevet tilføjet senere, populært tilskrevet Abu Aswad al-duali (688) og Hajaj ibn Yusuf (714). Det samme gælder for alle de andre tegn, der i dag findes i den Mushaf, vi har i dag. Den er baseret på samme standardiserede skrift, som under Uthmans tid, og der er blot introduceret hjælpemidler i form af prikker og andre tegn, så det nemt kan læses, uden at være ekspert i arabisk. Side 2

4 Den Koran, vi har i dag, er altså 100% identisk i skrift med den, som Uthman fik standardiseret, og den var i forhold til, hvad Abu Bakr fik samlet. Så muslimerne sikrede sig meget hurtigt, faktisk indenfor 20 år efter, at Profeten gik bort, at samle og standardisere Koranens skrift. Og kan Kristendommen eller Jødedommen frembringe noget tilsvarende med Bibelen og Toraen? Hvem samlede f.eks. Bibelen, og hvornår blev den skrevet ned? 20 år eller flere hundreder år efter? Ud over dette er der en anden ting, der er meget værd at ligge mærke til. Blandt muslimer er der enighed om, hvad der er skrevet i Koranen. Det har der været gennem hele historien blandt samtlige muslimer, med undtagelse af få individer. F.eks. er det værd at tænke over, at selvom shia og sunni er forskellige på nogle områder, så har de ikke ændret så meget som et enkelt ord i Koranen. Hvor nemt ville det ikke være at tilføje et vers eller ændre et ord, sådan så at man kunne lukke munden på modparten? Men ingen af dem gjorde det, og selv hvis der var individer, der gjorde det, så var begge enige om at erklære det for falsk. Det er altså en helt enestående bedrift, at på trods af alle de forskelligheder der er i Islam, så er alle muslimer 100% enige om, hvordan Koranens tekst er. 3 Recitationer af Koranen Koranen er først og fremmest reciteret og lært udenad, og dette har gennem historien altid været den reelle bevarelse af Koranen. Fra Marokko i Vest til Indonesien i Øst findes der den dag i dag millioner af muslimer, der kan Koranen udenad og det er selvom, de måske ikke kan forstå arabisk. Og sådan har det været gennem hele historien. Hvis samtlige bøger brændte i morgen, så er der kun en bog, som man kan være 100% sikker på, ville overleve uden nogen som helst ændring, og det er Koranen. Simpelthen fordi, at der er så mange, der kan den udenad. Og hvilken anden bog kan gøre sådan? Kan Bibelen eller Toraen præstere noget lignende? Så at Koranen blev bevaret i skrift, er altså kun et ekstra plus for muslimerne. Men i første omgang var det altså recitationen af Koranen, der var grundstenen i bevarelsen af Koranen. Koranen blev åbenbaret på arabisk. Og arabisk har ligesom alle andre sprog dialekter, hvor man udtaler ordene forskelligt, eller hvor grammatikken kan være lidt anderledes. Sådan var det også dengang, da Koranen blev åbenbaret. Og for at gøre det nemmere at kunne recitere og dermed lære Koranen udenad, så blev Koranen åbenbaret på en sådan måde, at der var plads til at kunne recitere den på forskellige dialekter. Dvs. at under Profetens tid, så blev Koranen reciteret på forskellige måder. Forskellene i de forskellige måder at recitere på kommer til udtryk på mange forskellige måder. F.eks. kunne bogstavet saad ص blive udtalt, som om det var zhaa ظ, sådan så at man i Fatiha f.eks. ville udtale (Sirat), som om der stod: (Zhirat), uden at det ville være forkert at recitere det på den måde. Side 3

5 Så under Profetens tid blev Koranen reciteret i forskellige dialekter, og det fortsatte op gennem Sahabas tid, og ligesom at der blev undervist i Fiqh og Aqeeda, så blev der også undervist i recitationer af Koranen. Og ligesom at man fik imamer i Fiqh, så fik man også imamer i recitation af Koranen. Så med tiden blev der mange kendte imamer indenfor Koran-recitation, og hvert område i Islam fik deres egen måde at recitere Koranen på i forhold til de Sahaba, der levede og underviste der. Men i dag er der kun 10 måder at recitere Koranen på (Qira a), der er overleveret til os gennem stærke uafbrudte kæder helt tilbage til Profeten. Hver af de 10 stammer fra en kendt Imam indenfor recitation, og de har hver især to berettere. Og der er forskel på, hvordan hver beretter reciterer. Så man kan faktisk sige, at man ender med 20 forskellige måder: 1. Ibn Kathir (120H). Var est udbredt i Makka. Hans to berettere er: 1. Bazzi og 2. Qunbul. 2. Ibn Amir (118H). Var mest udbredt i Syrien. Hans to berettere er: 1. Hisham og 2. Ibn Dhakwan. 3. Asim (127H) Var mest udbredt i Kufa i Irak. Hans to berettere er: 1. Hafs og 2. Shu ba 4. Abu Amr (154H) Var est udbredt i Basra i Irak. Hans to berettere er: 1. Duri og 2. Susi 5. Hamza (156H) Hans to berettere er: 1. Khalaf og 2. Khallad. 6. Nafe (169H). Var mest udbredt i Madina. Hans to berettere er: 1. Qalun og 2. Warsh 7. Kisai (189H) Var mest udbredt i Irak. Hans to berettere er: 1. Laith og 2. Duri 8. Abu Jafar (130H) Var mest udbredt i Madina. Hans to berettere er: 1. Isa ibn Wirdan og 2. Ibn Jummaz 9. Yaqub (205H) Var mest udbredt i Basra i Irak. Hans to berettere er: 1. Ruwais og 2. Rawh 10. Khalaf (229H) Var mest udbredt i Kufa i Irak. Hans to berettere er: 1. Ishaq og 2. Idris De første syv kaldes for de syv recitationer af Koranen, og det skyldes, at en alim ibn Mujahid dokumenterede de syv og skrev dem ned. Derfra blev de 7 kendt. Senere kom Abu Bakr ibn Mehran og dokumenterede de sidste tre. Disse 10 recitationer er alle mutawatir. Dvs, at udover at have en uafbrudt kæde tilbage til Profeten, så har der i hvert led i kæden været så mange mennesker, der har reciteret på denne Side 4

6 måde, at der ingen tvivl kan være om, at det er en rigtig måde at gøre det på. Der har simpelthen været så mange mennesker i hvert led i kæden, at det udelukker muligheder for fejl. At de er mutawatir, betyder også, at de alle sammen er gyldige måder at recitere Koranen på, og der er ikke nogen af dem, der er bedre end de andre. Alle er lige meget Koranen, uanset om vi er vant til at høre dem eller ej, og uanset om vi synes, det lyder godt eller ej. Uanset hvilken af disse 10 som man har lært, så er det tilladt at recitere Koranen på den måde eller recitere det i bønnen på den måde. Ud over disse 10, så findes der også andre recitationer, der har uafbrudte kæder tilbage til Profeten, som f.eks: Hasan al-basri (110H), ibn Muhaysan (123H) og andre. Men modsat de første 10, så er disse ikke mutawatir. Dvs. der har ikke altid været nok mennesker i hvert led til at viderebringe denne måde at recitere på, så derfor er de ikke lige så stærke. Der er altså en teoretisk mulighed for fejl i recitationen, og derfor er det f.eks. ikke tilladt at recitere dem i bønnen. Derfor er disse nogle, der kun bør læres af folk, der har specialiseret sig i Koran-recitation. I dag er langt den mest udbredte recitation Asim i form af Hafs s beretning. Det er også i forhold til den, at den Mushaf der normalt købes, er printet. Men særligt i Nord og Vestafrika er Nafe i form af Warsh s beretning meget udbredt. I andre områder som f.eks. Libyen og Sudan reciteres Duri. En af årsagerne til, at Hafs er så udbredt, er, at den typisk er nemmest at lære for ikke-arabere, og derfor er det klart, at den har vundet så meget indpas. Men det betyder ikke, at man absolut skal recitere med Hafs. Så når man kan Hafs, så kan man faktisk kun en beretter fra den recitation, der hedder Asim. Det er først, når man kan begge berettere fra Asim (Hafs og Shu ba), at man har en komplet recitation. Side 5

7 4 Koranen er Allahs tale Man hører altid, at Koranen er Allahs tale, men hvad betyder det egentlig? Det er en af Allahs attributter, at Han kan tale. Men alt, hvad der har med Allah at gøre er jo evigt. Vil det så sige, at Koranen er evig? Svaret på det spørgsmål er ja. Men svaret skal ses i forhold til, hvad Koranen egentlig er. Når man siger, at Koranen er Allahs tale, så betyder det ikke at selve bogen, papiret, skriften eller recitationen af Koranen er Allahs tale. For disse ting er jo alle skabte, og Allahs tale er ikke skabt. Allah taler ikke arabisk, for det er et sprog blandt mennesker, og består af bogstaver og lyde, og findes i tid og rum. Alle disse ting har begrænsninger, så hvis Allah snakkede arabisk, så ville man have begrænset Allah, og Han ville ikke kunne være Skaberen. Derfor kan det ikke være bogen, skriften eller sproget, der egentlig er Allahs tale -i stedet er det betydningen af de arabiske ord, der er Allahs tale. I ethvert sprog er det betydningen af ordene, der er det centrale, pointen er ikke så meget, hvad der bliver sagt, men mere betydningen der kommer. Det der rent faktisk er Allahs tale, er betydningen af det, der står i Koranen. Det er betydningen af det, vi reciterer, der er sammenfaldende med noget af Allahs evige tale. Så betydningen af de arabiske ord vi reciterer, f.eks. i Sura al-fatiha, peger på det samme, som noget af Allahs tale peger på. Men det betyder ikke, at vi nu skal opfatte Mushaf som en almindelig bog. Nej, i vores dagligdag behandler vi den med den respekt, at det er Allahs tale. Samtidig står vi også ved, at det er Allahs tale, og vi siger, at det er Allahs bog. Som muslim er det sådan, man er opdraget og også sådan, det er blevet nedarvet gennem de sidste 1400 år. Derfor skal vi ikke ændre på noget som helst af det, men vi skal bare vide, at Allahs tale ikke er de skabte arabiske ord. Så skulle der komme en person og sige, at der er en bog, og den er skabt, og den er jo skrevet på papir, så vil vi give ham ret og sige, at det er betydningen af det arabiske, der peger på noget af Allahs tale. Til slut skal vi være klar over, at pointen er betydningen af Koranen og ikke kun det arabiske i sig selv. Derfor er det vigtigt, at man gør sit bedste for at recitere Koranen med tanke på, hvad det arabiske betyder. Og hvis man ikke kan arabisk, så bør man læse en oversættelse af Koranen. Det er først, når vi fanger betydningerne, at vi for alvor kan mærke Koranen, og det er klart for det er betydningen, der er Allahs tale. Dog skal man være opmærksom på, at man skal læse oversættelser lavet af muslimske lærde. Og desværre findes en sådan oversættelse endnu ikke på dansk. Derfor er det bedste, man kan gøre at læse nogle af de eksisterende engelske, pakistanske eller tyrkiske oversættelser i stedet. Side 6

8 5 Opsummering Koranen er, hvad der blev åbenbaret til Profeten, og som er bevaret i Mushaf. Koranen er blevet bevaret, dels ved at den blev skrevet ned på en standardiseret måde, og dels ved at recitationerne af Koranen er blevet bevaret gennem uafbrudte kæder. Koranen er Allahs ord, men i den forstand, at betydningen af Koranen peger på det samme som betydningen af noget af Allahs tale. Skrevet af Waseem Hussain, 23. oktober 2009, Amman, Jordan Side 7

9 6 Kilder Al-Azami, The history of the Qur anic text, UK Islamic Academy Baijuri, Tuhfatu al-murid Nur al-din al-itr, Ulum al-quran, 1996 Sakhawi, Fath al-mughith, Maktaba al-sunna 2003 Taqi Uthmani, Ulum al-quran, Maktaba Dar al-ulum Side 8

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Hvor får din viden fra?

Hvor får din viden fra? Hvor får din viden fra? Indholdsfortegnelse 1 Idéen om at følge Quran og Sunna... 1 2 Kompetencer... 2 3 Et spørgsmål om tillid... 4 4 Den rette vej... 5 1 Idéen om at følge Quran og Sunna I enhver tid

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Introduktion til en Madhab

Introduktion til en Madhab Introduktion til en Madhab Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer idéen om en madhab fra?... 1 2 En anden vinkel... 4 3 Hvorfor følger man så en madhab?...

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

Selam Friskole. Koran. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Koran. Målsætning og læseplan Selam Friskole Koran Målsætning og læseplan September 2009 Koranlæsning, recitation og -forståelse Formål: Ordet Koran (arabisk Quran) betyder egentligt fremsigelse eller deklamation, og de første ord

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Oversigt over Hanafi-madhab

Oversigt over Hanafi-madhab Oversigt over Hanafi-madhab Indholdsfortegnelse 1 Hanafi-madhab... 1 2 Den historiske udvikling af Hanafi-madhab... 2 3 Den praktiske udvikling af Hanafi-madhab... 3 4 Vigtige tekster i Hanafi-madhab...

Læs mere

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 7 Disposition Hvad skete der med al-qur ân efter 1 Efter tiden med Uthmân og fremover

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Hvorfor muslimer følger retsskoler (madhahib)[i]

Hvorfor muslimer følger retsskoler (madhahib)[i] Hvorfor muslimer følger retsskoler (madhahib)[i] Af Shaykh Nuh Ha Mim Keller 8.1.a (n): Introduktionen til det nuværende værk[ii] havde til hensigt at skabe klarhed over, hvad fiqh eller islamisk retslære

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august ISAGHOJI - MANTIQ 1 Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august 2017 E-mail: zeshan@saifi.dk Islamstudier 1 (2017, 2. halvår) al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm Tlf.: 30 58

Læs mere

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund Munida KursusCenter E F T E R Å R 2010 F O R Å R 2011 Koran Arabisk Det islamiske trossamfund 1 Munida KursusCenter Viden, handling og broderskab Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ærede brødre

Læs mere

2 Forlængelser, der skyldes hamzah:... 27. 2- Forlængelser, der skyldes sukuun:... 29

2 Forlængelser, der skyldes hamzah:... 27. 2- Forlængelser, der skyldes sukuun:... 29 Første-hjælp til store og små koranlæsere af Abû Yûsuf Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Indledning:... 4 En kort introduktion til Koranens historie:... 5 * Alfabetet:... 6 Nogle konsonanter,

Læs mere

En kort oversigt over zakat. Skrevet af Waseem Hussain, 3 september 2010, Helsingør, Danmark

En kort oversigt over zakat. Skrevet af Waseem Hussain, 3 september 2010, Helsingør, Danmark Skrevet af Waseem Hussain, 3 september 2010, Helsingør, Danmark Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1 Vigtige punkter... 1 2 Hvad man skal betale zakat af... 3 2.1 Penge... 4 2.2

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Principper for hvad der bryder fasten

Principper for hvad der bryder fasten Principper for hvad der bryder fasten Baseret på artiklen Dabit al-mufattirat af mufti Rafi Usmani. Skrevet af Waseem Hussain, 23 juli 2010, Helsingør, Danmark Principper for hvad der bryder fasten Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 Kristendom & Islam Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Kristendom & Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sandheder udelukker ikke hinanden Konfliktarbejder: Hvorfor

Læs mere

Muslimsk Ungdom I Danmark Kursuskatalog 15/16

Muslimsk Ungdom I Danmark Kursuskatalog 15/16 Muslimsk Ungdom I Danmark Kursuskatalog 15/16 Koran Arabisk Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Ærede brødre og søstre, Allah (subhanahu wa ta ala) sagde: Sig, vil de vidende være ligeværdige

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

Introduktion til Aqida

Introduktion til Aqida Introduktion til Aqida Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Aqida?... 1 2 Hvor kommer Aqida fra?... 2 3 Aqida-politiet... 4 4 Tage stilling til alt i Aqida?...

Læs mere

ebog ISBN 9788799348411 *hii7j9 TUYURr

ebog ISBN 9788799348411 *hii7j9 TUYURr ebog ISBN 9788799348411 *hii7j9 TUYURr Sendebudet Historien om profeten Muhammed og islam Amér majid TRONEN Sendebudet Historien om profeten Muhammed og islam. Udgivet første gang i 2004 af Forlaget Gyldendal.

Læs mere

2 Forlængelse, der skyldes hamzah... 26. 2- Forlængelse, der skyldes sukuun - al-maddu l-laazim... 28

2 Forlængelse, der skyldes hamzah... 26. 2- Forlængelse, der skyldes sukuun - al-maddu l-laazim... 28 Første hjælp til store og små koranlæsere af Abu Yusuf Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Indledning:... 4 En kort introduktion til Den Hellige Korans historie:... 5 * Alfabetet:... 6 Nogle

Læs mere

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah i TAIBA MOSKEEN Intro I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Fasten (Sawm) Oversat fra (Inner Dimensions Of Islamic Worship: From Ghazali's Ihya Ulum Uddin - by Muhtar Holland)

Fasten (Sawm) Oversat fra (Inner Dimensions Of Islamic Worship: From Ghazali's Ihya Ulum Uddin - by Muhtar Holland) Fasten (Sawm) - af Imam Abū Hāmid al-ghazālī (1050-1111) Oversat fra (Inner Dimensions Of Islamic Worship: From Ghazali's Ihya Ulum Uddin - by Muhtar Holland) Fastens hemmeligheder Det bør blive kendt

Læs mere

Religionernes spiseregler

Religionernes spiseregler Religionernes spiseregler Stinna Ahrenst Omtalen af, hvad der er rent og urent, og hvad man må spise og ikke må spise, findes i alle fem hovedreligioner Inden for alle religioner spiller begreberne renhed

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag 2 J.nr. 2006-41-0151 15. marts 2006 Islam og profeten Muhammed 1. Indledning Dette bilag indeholder en kort beskrivelse af islam og

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Muslimsk Ungdom i Danmark Kursuskatalog 15/16

Muslimsk Ungdom i Danmark Kursuskatalog 15/16 Muslimsk Ungdom i Danmark Kursuskatalog 15/16 Quran Arabisk Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Ærede brødre og søstre, Allah (subhanahu wa ta ala) siger: Sig, vil de vidende være ligeværdige

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

Islam og Kristendom Forskelle og Ligheder

Islam og Kristendom Forskelle og Ligheder Islam og Kristendom Forskelle og Ligheder Diskussioner om islam og kristendom er meget oppe i tiden, og det er svært at komme igennem sin avis uden referencer til begge religioner. Men hvor store er forskellene,

Læs mere

2.1. RELIGIONSUNDERVISNING I GODKENDTE TROSSAMFUND

2.1. RELIGIONSUNDERVISNING I GODKENDTE TROSSAMFUND 2.1. RELIGIONSUNDERVISNING I GODKENDTE TROSSAMFUND Religiøs undervisning af børn og unge i Danmark Det er et velkendt faktum, at børn, der har modtaget en eller anden form for religiøs opdragelse, har

Læs mere

ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Denne bog er en af to små bøger af Nadeem Irani, der forklarer centrale begreber fra islam. Den anden bog er Islam og den islamistiske ideologi. En kort introduktion. DIIS 2008 ISBN 978-87-7605-261-4 9

Læs mere

3. søndag efter påske, den 17. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Johs 14,1-11 Salmer: 749, 434, 20, 332, 379, 242, 474, 484.

3. søndag efter påske, den 17. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Johs 14,1-11 Salmer: 749, 434, 20, 332, 379, 242, 474, 484. 1 3. søndag efter påske, den 17. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 14,1-11 Salmer: 749, 434, 20, 332, 379, 242, 474, 484. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere

Undervisningsforlob for 2.klasse

Undervisningsforlob for 2.klasse 1 Årsplan for Deen (Reiigion) 2. Klasse i 2015-2016. Ahi Intemational Privatskole er en dansksproget skole for muslimske elever er faget Deen (Religion) vil følgende være gældende: 1. I fager Deen (Religion)

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

ARABISKUNDERVISNING MAJLIS SIBAWAYH

ARABISKUNDERVISNING MAJLIS SIBAWAYH ARABISKUNDERVISNING MAJLIS SIBAWAYH DAR AL-HIJRAH MAJLIS SIBAWAYH VI HAR SANDELIG NEDSENDT EN ARABISK QUR AN FOR AT I MÅTTE FORSTÅ! [12:2] MAJLIS SIBAWAYH er opkaldt efter den store grammatiker og lærd

Læs mere

ISLAM OG DEN ISLAMISTISKE IDEOLOGI

ISLAM OG DEN ISLAMISTISKE IDEOLOGI Denne bog er en af to små bøger af Nadeem Irani, der forklarer centrale begreber fra islam. Den anden bog er Islamisk lov. Om sharia og andre begreber, DIIS 2008 ISBN 978-87-7605-260-7 9 7 8 8 7 7 6 0

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2.

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Fatma: Min mand og jeg er inde i en periode, hvor vi har en del diskussioner. Vi er uenige om nogle ting, og han hidser sig op. Vi er

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

Azadari (Sørgeceremonier) 40 Beretninger

Azadari (Sørgeceremonier) 40 Beretninger Azadari (Sørgeceremonier) 40 Beretninger Wilayah Organisationen Www.Wilayah.dk 1 Samlet af: Agha Jawad Muhaddathi & Shahnawaz Mahdavi Oversat af: Wilayah Organisationen 2 Introduktion Den Hellige Profet

Læs mere

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM 1 FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Forsoning mellem Vesten og Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) 1. Diagnose: Denne artikel slutter med en oversigt med

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

2 Islams opståen. Islam som verdensreligion. Profeten Muhammad

2 Islams opståen. Islam som verdensreligion. Profeten Muhammad 2 Islams opståen Islam som verdensreligion Ifølge muslimsk opfattelse har islam eksisteret, lige siden Gud skabte himlene og jorden og alt derimellem. Gud har skabt de love, som naturen følger. Og Han

Læs mere

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM):

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM): Islam - kort fortalt Islam og muslimer Budskabets sammenhæng Islams "fem søjler" Mennesket og den frie vilje Koranen og Hadith Meningen med tilbedelsen Islamisk livsførelse Det historiske perspektiv Islams

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Arabisk A Hakam

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi Downloaded from: justpaste.it/manhajym Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi SPREDNINGEN AF DEN KORREKTE MANHAJ. Spredning af islamisk viden, gi folk

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Artikelsamling om islam og Mellemøsten

Artikelsamling om islam og Mellemøsten AGuide Artikelsamling om islam og Mellemøsten Forfatter: Jesper Petersen Indhold MUHAMMEDS LIV.... 4 DE FØRSTE KALIFFER... 14 ISLAMISK JURA.... 22 KVINDER OG KØN... 30 OPDAGELSESREJSENDE.... 40 BASARER

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Hvad er det, du siger - 6

Hvad er det, du siger - 6 Hvad er det, du siger - 6 Hvad er det, DU siger? Mål: Børn indser, at det ikke er lige meget, hvad vi siger. Vil vi ære Gud med vores ord, eller vil vi bare sige det samme, som alle andre siger? Gør børnene

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Hvem er vismændene? Hvad er de for nogle mennesker? Hvilken religion er

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Metode. Historisk baggrund

Metode. Historisk baggrund Metode De kilder, jeg bruger, er udvalgte Korantekster fra Ellen Wolfs koranoversættelse og oversatte uddrag af ad th, som findes opgjort i pensum. Da der er tale om oversættelser, vil der sandsynligvis

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

Det arabiske sprogs vigtighed i Islam

Det arabiske sprogs vigtighed i Islam Det arabiske sprogs vigtighed i Islam Det arabiske sprogs vigtighed i Islam kan ikke understreges nok. Det arabiske sprog er vejen til at forstå den Åbenbarede Tekst. Det er værktøjet, de retslærde bruger

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke.

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke. Prædiken til 3. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 15. dec. kl. 10.00 3. s. e. i advent 78 Blomstre som en rosengård 80 Tak og ære være Gud 89 Vi sidder i mørket 86 Hvorledes skal jeg møde 439 O, du

Læs mere

Muslimsk omsorgsarbejde

Muslimsk omsorgsarbejde Muslimsk omsorgsarbejde Naveed Baig, imam i Vridsløselille Statsfængsel, underviser og supervisor i sjælesorg i IKS Denne artikel indeholder en begyndende refleksion over en muslimsk omsorgsteologi, baseret

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

VORES FORHOLD TIL DØDEN

VORES FORHOLD TIL DØDEN R.I.P. - om døden i Danmark Når mennesker i Danmark dør sker det for 49% på hospital 25% på plejehjem eller i en beskyttet bolig 22% i eget hjem 4% et andet sted De fleste dør altså ikke i eget hjem. I

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Islam og det arabiske sprog Bismillahir Rahmanir Raheem Sprog spiller en central rolle i ethvert givent samfund. Det er ikke kun et middel, hvormed individer kan kommunikere med hinanden, men det er det

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere