Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer"

Transkript

1 11 Herning Arnborg Brande Mulighed for indsættelse af X busrute med 2 dobbeltture Herning Billund undersøges. n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. Der bliver fra juni 2009 etableret en X-busrute 908X Herning Brande Billund Lufthavn. Indskrænket betjening i forhold til i dag. Ca årlige rejsende mister deres bus. Region Nettobesparelse ved nedlæggelse kr. Løsningen vil medføre en nettoudgift på ca kr. incl. kørsel formiddag. Samlet regional besparelse: kr. Herning: kr. Ikast-Brande: kr. Evt. yderligere kørsel skal finansieres af ne. og evt. Herning. Ikast Brande. 14 Videbæk Fjelstervang Herning n nedlægges som regionalrute. Rabatrute 578 opgraderes til lokalrute og skal sørge for at uddannelsessøgende fra området bliver befordret til/fra rute 15 i Haunstrup. Herning Kommune vil se på, om en rabatrute skal sørge for Tanderupkær. Ingen betjening Tanderupkær-Herning. Kunderne fra Fjelstervang, Rimmerhus/Vorgod Østerby får busskift og evt. ventetid. Omfatter ca årlige rejsende. Nettobesparelse på kr. Herning: kr. Ringk.-Skjern: kr. Udvidelse af rute 578 medfører en ekstraudgift på ca kr. Herning. Ringk. Skjern. 19 Herning Hammerum Brande n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. Indskrænket betjening i forhold til i dag. Ca årlige rejsende mister deres bus. Nettobesparelse ved nedlæggelse kr. Løsningen vil medføre en nettoudgift på ca kr. incl. kørsel formiddag. Samlet regional besparelse kr. Evt. yderligere kørsel skal finansieres af ne. Herning. Ikast Brande. Herning: kr. Ikast-Brande: kr. 1

2 21 Holstebro Vildbjerg n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. Region Forventet besparelse for Regionen: kr. Nettoudgift ved minimumsbetjeningen er ca kr. Samlet regional besparelse kr. Herning kr. Holstebro kr. Ved fælles finansiering mellem Herning og Holstebro kommune, bliver der følgende merudgifter ved delvis regional finansiering: Herning Kommune: ca kr. Holstebro - Kommune: Ca kr. og evt. Herning. Holstebro. 24 Holstebro Lemvig Det overvejes om enkelte ture skal betjene Bækmarksbro. 24 bevares uændret, og der etableres tilbringerkørsel med rabatruter. Lomborg og Lemvig betjenes med yderligere en tur. Ingen for kunderne på rute 24. Der må forventes en merindtægt som følge af overflytning af udd. fra rute 45. Se rute 45 (Lemvig Bækmarksbro Holstebro) Gennemført Ændringer gennemføres til køreplansskift 2009 Ca kr. Lemvig: kr. Holstebro: kr. Gennemført i K Holstebro Spjald Skjern n foreslås opretholdt i reduceret omfang. Midttrafik har udarbejdet udkast til opretholdelse af rute 26, dog i en noget reduceret udgave. Der er hverdage opretholdt en minimumsbetjening mellem Spjald og Skjern. Den reducerede betjening går ud over kunder mellem Spjald og Skjern. Samlet regional besparelse kr. Ringk.-Skjern: kr. Ringk. Skjern. Holstebro. I weekenden er der planlagt 2 ture i hver retning til/fra Skjern. 2

3 29 Holstebro Feldborg Haderup n nedlægges. Der arbejdes med udvidelser af rute 140 i stedet finansieret af Herning og Holstebro Kommune. Det kan komme på tale at foretage en mindre udvidelse af rute 12. Forringet betjening mellem Feldborg-/Hodsager og Holstebro i form af ventetid og længere køretid. Omfatter ca årlige rejsende. Region Nettobesparelse ved nedlæggelse kr. Herning: kr. Holstebro: kr. Udvidelse af rute 140 medfører en nettoudgift på ca kr. fordelt mellem Herning og Holstebro Kommune. Merudgift Herning Kommune: kr. Holstebro Kommune: kr. og evt. Herning. Holstebro. 41 Esbjerg Varde Skjern n foreslås nedlagt, for så vidt angår kørsel i Region Midtjylland, og nord for Varde i Region Syddanmark Der opretholdes på hverdage en minimumsbetjening mellem Varde og Skjern, som tilgodeser uddannelsessøgende i både Varde og Skjern. Omfatter ca årlige rejsende. Kunder som skal til/fra Skjern skal måske foretage busskift. Nettobesparelse ca kr. Ringk.-Skjern: kr. Udgiften for Ringkøbing-Skjern bliver ca kr. Ringk. Skjern. Ændringen forventes gennemført fra K (98) Skive Oddense Nykøbing n nedlægges som regionalrute. 40 (97) ændres, således den dækker det meste af rute 41. Dette gøres ved, at køretiden forøges med ca. 10 min. pr. tur. Løsningen afhænger tillige af planer om udvidelse af X Busrute 926X. Regionen afholder omkostninger til ekstrakørslen på rute 40 (97)/926 X. NT har foreslået fælleskommunal finansiering af hensyn til uddannelsessøgende til Nykøbing. Gennemrejsende kunder nord for Oddense (1.000) vil opleve en længere rejsetid til / fra Skive. Udvidelse af 926 X tilgodeser alene kunder mellem Skive og Nykøbing. Der tilbydes også kørsel søndage. Forventet nettobesparelse for Regionen: 1.2 mio. kr. Nettoomkostning til udvidelse af rute 40 (97) kr. I alt kr. Skive: kr. Ingen. Skive. 3

4 45 Lemvig Bøvling Bækmarksbro Holstebro n nedlægges. Lemvig Kommune etablerer tilbringerkørsel med rabatruter til rute 24. I Holstebro Kommune arbejdes med en løsning med betjening af Naur med rabatrute. Busskift. Omfatter ca årlige rejsende. Region Forventet nettobesparelse for Regionen: kr. Lemvig: kr. Holstebro: kr. Gennemført i K09 kr. Udgift til mere rabatrutekørsel for Lemvig og Holstebro Kommune (fra 2009). og evt. Gennemført Skive Sjørup 51 Viborg Stoholm Skive n foreslås nedlagt herunder også teletaxa. n nedlægges som regional rute. n videreføres med delt finansiering af Skive og Viborg. Se også rute 51der inddrages i en ny planlægning af kørsel i området mellem Vridsted og Skive. Lokale ruter benyttes som tilbringer i Kjeldbjerg. n nedlægges som regionalrute. n videreføres med delt finansiering af Skive og Viborg. 45 inddrages i løsningen. Der arbejdes videre med 2 løsninger, heraf en med minimumsbetjening. Hvis Sparkær Station genåbnes, skal et revurderes. Antallet af afgange tilpasses studerende. Der kan blive tale om omstigning i Kjeldbjerg. Omkring årlige rejsende skal omstige i Kjeldbjerg. Romlund med ca årlige kunder betjenes ikke fremover. Forventet nettobesparelse for Regionen: kr. Skive: kr. Viborg: kr. Forventet nettobesparelse for Regionen: kr. Skive: kr. Viborg: kr. n kører alene i Viborg kommune. Omkostning ca kr. Uændret kørsel dog uden Romlund giver en nettoomkostning på kr. fordelt med 1,3 mio. kr. til Viborg Kommune og kr. til Skive Kommune. Evt. minimumskørsel giver nettoomkostning på kr. Skive. Skive. Kørsel Stoholm Skive via Kjeldbjerg på skoledage giver en nettoomkostning på kr. 4

5 54 Viborg Thorning Engesvang n nedlægges som regionalrute. Der indsættes ekstrature på rute 926 X, der tilpasses studerende og arbejdsplads rejsende. Der oprettes stoppesteder ved Engesvang og Neder Hvam. Ca årlige rejsende henvises til 926 X ved hovedvejen, tog via Silkeborg eller til lokale ruter. Region Forventet nettobesparelse for Regionen: kr. Ekstrakørsel på rute 926X er ikke prissat. Løsning i sammenhæng med andre ruter kan udløse erstatning. De lokale ruter syd for Viborg tilpasses de nye tider for 926 X. og evt. Ikast Brande. Silkeborg. Ikast-Brande: kr. Silkeborg: kr. Viborg: kr. 55 Viborg Bjerringbro - Hammel n nedlægges som regionalrute mellem Viborg og Bjerringbro. Strækningen Bjerringbro Hammel opretholdes som regionalt finansieret rute med minimumsbetjening. Viborg Kommune overvejer en model for betjening af området, set i sammenhæng med rute 61 og rute 891. Hammel Bjerringbro får færre afgange. Strækningen Viborg Bjerringbro omlægges. Det skønnes at ½ delen af netto omkostningerne kan spares. En netto besparelse til regionen på kr. Løsning i sammen hæng med andre ruter kan udløse erstatning. Favrskov: kr. Viborg: kr. Viborg kommune vil ændre kørselstilbuddet for hele området mellem Bjerringbro og Nettoomkostning for Viborg kommune på ca kr. Favrskov. 58 Ringkøbing Hvide Sande Nr. Nebel og 56 Ringkøbing - Skjern Nedlægges som regionalrute. Til erstatning kan rute 952X på udvalgte tidspunkter køre til/fra Hvide Sande. Standsningsmønster vurderes ud fra konkret behov. 952X suppleres med lokalrute (Bjerregaard) /Hvide Sande- Ringkøbing. Strækningen Ringkøbing-Skjern betjenes af lokalrute 560. Ingen forbindelser til/fra Nr. Nebel. Ca årlige rejsende vil blive berørt, hvis der ikke etableres kørsel udover rute 952X. Nettobesparelse ved nedlæggelse af rute 58 er kr. Udgiften til udvidelse af rute 952X er ca kr. Ringk.-Skjern: kr. Nettoudgift til ny lokalrute Ringkøbing- Hvide Sande er kr. Ringk. Skjern. 5

6 61 Skjern Borris Sdr. Felding Nedlægges som regionalrute. Kunder Sdr. Felding-Skjern henvises til rute 81 Sdr. Felding- Kibæk samt tog Kibæk-Skjern. Kan klares med mindre justering på rute 81. Forøgelse af køretiden med ca minutter og evt. ventetid. Berører ca årlige rejsende. Region Nettobesparelse på ca kr. Herning: kr. Ringk-Skjern: kr. og evt. Herning. Ringk. Skjern. 61 Viborg Løvskal - Randers n nedlægges som regionalrute. Viborg kommune påtænker nyt samlet tilbud til kunder i området. n indgår i nyt til betjening af området mellem Bjerringbro og Viborg Randers kommune påtænker at betjene Ålum med bybus linje 11. Årligt rejsende. Kunder øst for Tulstrup dækkes ikke af nyt til betjening. Der sikres dog korrespondancer. Forventet nettobesparelse for Regionen: kr. Løsning i sammen hæng med andre ruter kan udløse erstatning. Randers: kr. Viborg: kr. Der skal etableres kørsel i området Viborg Tapdrup Vejrumbro Løvskal med ruterne 77/55/891. Merudgifter til bybusbetjening i Randers er anslået til kr. Randers. 63 Viborg Tjele Sjørring (Hobro) 65 Viborg Klejtrup Hobro n nedlægges som regionalrute. X Bus rute 953 X suppleres med flere ture, og Foulum betjenes af 953 X. Øvrige kunder tilbydes korrespondancer med lokale rute 652 og 654 til regionalrute 62 og 64. n nedlægges som regionalrute. n lægges sammen med rute 66 til en ny lokalrute Klejstrup Møldrup Skals Evt. dubleringsbehov mellem Skals og Viborg afholdes af Regionen. NT har foreslået fælles kommunal rute Viborg, Mariagerfjord årlige rejsende i området mister direkte forbindelse til Kunder til Foulum opnår bedre forbindelser. Forbindelsen Klejtrup Hobro ophører. Der fås færre forbindelser til Viborg, (10 dobbeltture), men alle årlige rejsende har fortsat tilbud om transport. Kunder i Hobro har andre muligheder. Forventet nettobesparelse til Regionen på kr. Løsning i sammenhæng med andre ruter kan udløse erstatning. Viborg: kr. Forventet netto besparelse til Regionen: kr. (rute 65 og 66). Evt. dubleringskørsel på rute 67 er ikke prissat. Viborg: kr. De lokale ruter skal tilpasses de regionale ruter og evt. have flere afgange. Omkostning til etablering af ny rute på ca kr. ved forventet biholdelse af 70 % billetindtægt. 6

7 66 Viborg Skals - Ålestrup 68 Gedsted Ålestrup Hobro 69 Skjern Tarm Nr. Nebel 73 Bjerringbro Silkeborg 77 Bjerringbro Kjellerup Delstrækningen i Region Midtjylland foreslås nedlagt. Weekendkørsel foreslås reduceret. n nedlægges som regionalrute. n lægges sammen med rute 65 til ny lokalrute Klejtrup Møldrup Skals Evt. dubleringsbehov på rute 67 mellem Skive og Viborg afholdes af Regionen. Delstrækningen i Region Midtjylland nedlægges. Det meddeles NT, at Midttrafik fremover ikke vil bidrage til ruten og den ikke behøver at køre via Hvam n nedlægges som regionalrute. Dog vil RM overveje at finansiere en del af ruten, da det er konstateret, at ruten løser regionale formål. Tynde ture nedlægges. n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. Viborg kommune overvejer at udvide betjeningen så den tilgodeser pendlere. Silkeborg kommune ser positivt på at tilpasse rute 805 til pendler betjening mellem Kjellerup Nørskovlund - Ans. Strækningen Møldrup Ålestrup betjenes med rute 59. Der er fortsat mulighed for betjening mellem Møldrup og Aalestrup via rute 59. Reduceret betjening til/fra Nr. Nebel. Lidt reduceret weekendbetjening på ruten Der er fortsat betjening med minimums betjening. Ca årlige rejsende der ikke er uddannelses søgende berøres af ændringen. Region Se rute 65. Se rute 65. Forventet nettobesparelse til Regionen: kr. Viborg: kr. Nettobesparelse på ca kr. Ringk.-Skjern: kr. Forventet besparelse: kr. årligt Randers: kr. Favrskov: kr. Silkeborg: kr. Løsningen vil medføre en midlertidig nettoudgift på ca kr. finansieret af regionen. Den samlede nettobesparelse til Regionen: kr. Silkeborg: kr. Viborg: kr. Ingen. Udgift til lokal betjening kr. og evt. Forventes gennemført Ringk. Skjern. - Randers. Favrskov. Silkeborg. Forventede merudgifter til Silkeborg Kommune på ca kr. Silkeborg. 7

8 96 Grindsted Filskov Brande Sydtrafik har meddelt, at ruten forventes nedlagt allerede fra køreplanskiftet n nedlægges som regionalrute. Ikast-Brande Kommune og Midttrafik kontakter Billund Kommune/Sydtrafik med henblik på fælleskommunal finansiering. Ingen Region Nettobesparelse: ca kr. Ikast-Brande: kr. Udgift på ca kr. såfremt der indgås aftale med Billund Kommune. og evt. Ikast Brande. 101 Skanderborg Skejby Hornslet Der skal laves en opfølgning med baggrund i de første erfaringer. Forslaget indgår som en del af arbejdet om samlet kollektiv trafikplan for Århus Kommune. Århus. Syddjurs. 103 Odder Hou Foreslås forlænget til Århus N (Skejby). Forslaget indgår som en del af arbejdet om samlet kollektiv trafikplan for Århus Kommune. Århus. Odder. 104 Horsens Juelsminde Alternativt overvejes udretning af ruten, så Snaptun ikke betjenes. n bevares i nuværende form, da en generel udretning af rute 104 vil medføre et større indtægtstab end besparelse. Horsens. 108 Horsens Vejle n nedlægges i sin nuværende form. Umiddelbart vurderer Horsens Kommune ikke, at det er nødvendigt, at der etableres alternativ kørsel i Horsens mellem Horsens og Hatting, da denne fortsat er betjent af rute 117. En række forbindelser vil forsvinde, og betjeningen af mindre byer i Hedensted Kommune forringes. Forventet besparelse: ca kr. Besparelsen vedrører kun kørsel i Region Midtjylland. Besparelsen fordelt på : Medfører merudgift for Hedensted Kommune på anslået kr., naturligvis afhængig af endelige løsning. Horsens. Der etableres alternativ kørsel i Hedensted formentlig ind til Hedensted Station. Horsens: kr. Hedensted: kr. 8

9 109 Hørning Skovby Galten n nedlægges. Skanderborg Kommune og Midttrafik går i dialog omkring rute 109 som lokalrute i Skanderborg Kommune. Kunder der bor mellem Hørning og Galten får vanskeligere ved at komme til Århus og Skanderborg. Region Forventet besparelse: kr. årligt Århus: kr. Skanderborg: kr. Afhænger af konkret løsning. Udgifter til betjening på nuværende niveau mellem Hørning og Galten vil udgøre ca. 1,2 mio. kr. og evt. Århus. Skanderborg. 111 Foldby Hinnerup 112 Sorring Silkeborg Frekvens nedsættes til timesdrift. Frigjort kapacitet anvendes på ny rute 124. Betjeningen af Toustrup st. by indskrænkes. Region Midtjylland skal fortsat betjene Toustrup St. By med 2 dobbeltture om morgenture og 3 dobbeltture om eftermiddagen til/fra Silkeborg på hverdage. De fleste kunder, herunder uddannelsessøgende vil være rimeligt dækket ind med disse ture. Forventet besparelse kr. Silkeborg: kr. Ingen ekstraudgift for kommunen. Forslag gennemført Århus. Silkeborg. 114 Horsens Tørring Betjening af Tørring Gymnasium skal dog vurderes n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. De kundemæssige afhænger af konkrete kommunale ønsker. Forventet besparelse ca kr. årligt Besparelsen fordelt på : Horsens: kr. Hedensted: kr. Merudgift Horsens Kommune: ca kr. årligt. Hedensted Kommune: ca kr. årligt. Regionen (overgang): kr. Ved uændret kørselsomfang. Horsens. 115 Hinnerup Hadsten Randers Betjening af Vissing ophører. Betjening af Vissing ophører. Som et alternativ foreslår Midttrafik etableret teletaxi eller omlægning af rabatrute. Reduceret tilbud til borgere i Vissing hvor der er meget få kunder afhængig af konkret løsning. Til gengæld bedre betjening mellem Hadsten og Randers på grund af hurtigere ruteforløb. Forventet besparelse: kr. årligt Favrskov: kr. Merudgifter for Favrskov Kommune anslået: kr. årligt. Favrskov. Århus. Randers. 9

10 116 Skovby Galten 117 Horsens Billund 119 Hornslet Auning Ørsted n foreslås omlagt for at betjene Sabro, som konsekvens af ændring på rute 111. Evt. koordineres med rute 114 Horsens Tørring. n rettes ud, så Mørke ikke betjenes, og så Ørsted, Vivild og Gjesing ikke betjenes. Region og evt. Gennemført fra Muligheder undersøges. Horsens. Strækningen Ørsted Allingåbro Auning bibeholdes, men ingen kørsel via Mørke på de gennemgående ture og ingen betjening af Vivild og Gjesing da uddannelses-søgende til Randers kan benytte 213. I Mørke bibeholdes en række direkte ture på rute 119 ml. Mørke-Hornslet og Århus. 217 Hornslet-Mørke- Rønde foreslås bibeholdt endvidere vil Grenaabanen også være et tilbud. Samlet set en løsning om forventes at kunne tiltrække nye kunder pga. mindre omvejskørsel. Indgår som del af Trafikplan Århus. Reduceret betjening af Vivild, Gjesing og Mørke. Forventet besparelse: kr. årligt Syddjurs: kr. Norddjurs: kr. - Syddjurs. Norddjurs. Århus. 120 Rønde Kolind Grenaa 124 Hammel Hinnerup Århus N Strækningen Grenaa Kolind nedlægges som regional strækning. Ny rute foreslås etableret. Muliggøres af koordinerings med rute 111 og 116. Der etableres minimumsbetjening svarende til 2 dobbeltture om morgenen og 3 om eftermiddagen. Skal ses i sammenhæng med rute 122 og Grenaabanen, som kører uændret. Reduceret betjening mellem Grenaa og Kolind. Forventet besparelse: kr. årligt Syddjurs: kr. Norddjurs: kr. Syddjurs. Norddjurs. Århus. Gennemført fra

11 130 Ilskov Sunds Ikast Nedlægges som regionalrute. Fælles finansiering Herning og Ikast-Brande eller forlængelse af lokalrute 17 til Ilskov og Sunds. Nogle kunder får busskift, hvis de fortsat vælger uddannelse i Ikast. Omfatter ca årlige rejsende. Region Nettobesparelse på ca kr. Herning: kr. Ikast-Brande: kr. Udvidelse af lokalrute 171 koster ca kr. og evt. Herning. Ikast Brande. 202 Vejle Horsens Århus Flere overvejelser om mulig udvikling af ruten. Forslaget indgår som en del af arbejdet om samlet kollektiv trafikplan for Århus Kommune. Der arbejdes med til ændret ruteforløb gennem Solbjerg. Evt. bedre anvendelse af ruten gennem Solbjerg, der giver bedre betjening til dele af byen. Århus. Horsens. 205 Vejle Juelsminde Svagt benyttede afgange nedlægges. Svagt benyttede ture nedlægges i 2009 i henhold til aftalte principper herfor. Reduceret betjening på tynde tidspunkter. 209 Vejle Rask Mølle Brædstrup n foreslås nedlagt herunder også teletaxa mellem Rask Mølle og Brædstrup. Strækningen mellem Rask Mølle og Brædstrup nedlægges. Det foreslås at strækningen Regionsgrænsen Rask Mølle opretholdes med kommunal finansiering. Ingen betjening mellem Rask Mølle og Brædstrup. Der er meget få passagerer. Betjening mellem Vejle og Rask Mølle afhænger af endelig løsning Anslået besparelse: kr. årligt. Besparelsen vedrører kun kørsel i Region Midtjylland. Besparelsen fordelt på : Horsens: kr. Hedensted: kr. Merudgifter for Hedensted Kommune anslået: kr. årligt. Merudgifter for kørslen i Region Syd anslået: kr. årligt. Horsens. 211 Ørsted Udbyhøj Strækningen Ørsted Udbyhøj foreslås nedlagt. Der opretholdes en minimumsbetjening svarende til 2 dobbeltture om morgenen og 3 om eftermiddagen. Vil formentlig delvist kunne integreres med nuværende rabatrutekørsel og skabe et ret fornuftigt tilbud. Reduceret betjening mellem Ørsted, Udbyhøj og Randers. Forventet besparelse: ca kr. Norddjurs: kr. Norddjurs. Randers. 11

12 212 Ryomgaard Ebeltoft Strækningen Ryomgaard Ebeltoft foreslås nedlagt. Strækningen Ryomgaard Ebeltoft ophører som regional finansieret. Midttrafik undersøger, om rute 123 kan få bedre korrespondancer i Rønde til Randers, Ryomgaard og Kolind. Syddjurs Kommune og Midttrafik overvejer den samlede lokalrutebetjening i kommunen. Afhænger af endelig løsning. Region Forventet besparelse: ca. 1 mio. kr. Syddjurs: 1 mio. kr. Ved uændret kørsel med kommunal finansiering: Udgift for Syddjurs Kommune ca. 1 mio. kr. Ved etablering af minimumsløsning: Udgift for Syddjurs Kommune ca kr. årligt. og evt. Syddjurs. Norddjurs. Randers. 213 Fjellerup Grenaa Strækningen Fjellerup Grenaa foreslås nedlagt som regional strækning. Strækningen opretholdes som regionalt finansieret strækning. Randers. Norddjurs. 214 Auning Grenaa Foreslås udrettet, så Ryomgaard ikke betjenes. Evt. X-bus betjening. n kører fortsat gennem Ryomgaard. På sigt kan det overvejes, at lade enkelte ture vende i Ryomgaard. På grund af begrænset pendling vurderes der ikke grundlag for X-bus Grenaa. Ingen. Randers. Norddjurs. 215 Vejle Silkeborg Strækningen via Gjessø foreslås nedlagt. Kørsel via Gjessø ophører ved køreplansskift Reduceret betjening af Gjessø. Gjessø har bybusbetjening i øvrigt, men forbindelse mellem Gjessø og Them forsvinder. Gennemført Rønde Strækningen Hornslet Rønde foreslås nedlagt. n ændres ikke Randers. Syddjurs. 12

13 219 Vejle Hornsyld Rårup n foreslås nedlagt n nedlægges som regionalrute. Mulighederne for betjening mellem Hornsyld og Stouby ved hjælp af nuværende rabatrute vurderes. Rabatrute kan i så fald evt. opgraderes til lokalrute. Fra Stouby er der videreforbindelse til Vejle. Reduceret forbindelse fra Rårup og primært Hornsyld til Vejle. Region Forventet besparelse: ca kr. Besparelsen vedrører kun kørsel i Region Midtjylland. Besparelsen fordelt på : Hedensted: Evt. merudgifter til mere kørsel på rabat- /lokalrute afhænger af valgte løsning. Anslået merudgift for Hedensted Kommune ca kr. årligt og evt. 221 Voldum Hornslet n ophører som regional finansieret rute. Midttrafik udarbejder til løsning på rute 221 med begrænset kørsel, samt til mulig finansiering herunder med regional medfinansiering i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. Skal ses i sammenhæng med at rute 217 Hornslet-Randers fortsætter uændret Afhængig af endelig løsning, men formentlig generelt indskrænket drift. Løsning tilpasses uddannelsessøgende. Forventet årlig besparelse, hvis Region Midtjylland nedlægger kørsel 1,5 mio. kr. Region Midtjylland financierer i en overgangsperiode 3/5 af minimumsløsningen og modtager alle indtægter. Nettoudgift ved minimumsbetjening kr. Herefter bliver besparelsen på: kr. Minimumsløsning: Indtægter: kr. Udgifter: kr. Nettoudg.: kr. Kommunale udgifter ved minimumsbetjening: Randers Kommune: kr. Favrskov Kommune: kr. Syddjurs Kommune: kr. Randers. Favrskov. Syddjurs. Randers: kr. Favrskov: kr. Syddjurs: kr. 223 Hammel Silkeborg Der overvejes at nedlægge ture/delstrækninger. Udsat til

14 230 Fårup Hobro n ophører som regionalt finansieret rute. Der arbejdes videre med en model med delt finansiering mellem Randers og Mariagerfjord. Afhænger af endelig løsning, men næppe de store. Region Forventet årlig besparelse kr. Randers: kr. Forventet merudgift for Randers Kommune: kr. Afhænger dog af konkret løsnings. og evt. Randers. 235 Mariager Hadsund 237 Gjerlev Havndal Hadsund Spentrup betjenes ikke. n forslås nedlagt. n betjener fortsat Spentrup. Der arbejdes videre med en løsning med delt finansiering, men ellers nogenlunde samme kørselsomfang som nu. Regionen betaler kørsel nord for Spentrup og de gennemgående ture. Randers Kommune betaler kørslen Spentrup Randers. n ophører som regionalt finansieret rute. Randers Kommune ønsker ruten bevaret. Region Midtjylland finansierer de 7 afgange der er på 918X. På sigt overvejes udvidet X- bus betjening. Afhængig af endelig løsning, men næppe de store. Afhængig af endelig løsning. Forventet årlig besparelse: kr. Randers: kr. Forventet årlig besparelse kr. Randers: kr. Forventet merudgift for Randers Kommune: 1,3 mio. kr. Forventet merudgift for Randers Kommune kr. Randers. Randers. 306 Odder Horsens n betjener ikke Gylling og Falling. Gylling og Falling betjenes ikke med regionalrute. Det foreslås at der indsættes 2 ekstra ture til Odder på rabatrute. Mulighed for betjening med enkeltture søndag med regionalrute af hensyn til efterskole undersøges Reduceret betjening af Gylling og Falling, hvor der er meget få kunder. Til gengæld bedre betjening mellem Odder og Horsens på grund af hurtigere ruteforløb passagerer mister deres bus. Forventet besparelse: kr. årligt. Odder: kr. Merudgift for Odder Kommune anslået: kr. årligt. Odder. Horsens. 14

15 307 Vejle-Sdr. Omme-Skjern Sydtrafik har meddelt, at ruten nedlægges som regional rute fra K2009. I 2009 finansieres ruten i Region Syddanmark af Billund og Vejle. På baggrund af Sydtrafiks meddelelse om nedlæggelse af rute 307 som regional rute er rutens regionale betydning i Region Midtjylland, herunder økonomi blevet revurderet. Forslaget er herefter, at ruten nedlægges som regionalrute. Der foreslås oprettet en lokalrute Hoven Tarm Skjern. Ingen forbindelser Skjern- Vejle udover 2 daglige afgange med rute 907X. Ifølge tællinger er der kun få gennemrejsende på rute 307. Region Nettobesparelse på ca kr. Ringk.-Skjern: kr. Nettoudgift til ny rute Skjern Hoven Ørbæk er ca kr. og evt. Ringk. Skjern. 311 Silkeborg Ry Skanderborg n ophører som regionalt finansieret rute. n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. Silkeborg og Skanderborg aftaler en delt finansiering af resten af turene. Næppe væsentlige afhænger dog af konkret løsning. Forventet besparelse: kr. I en overgangsperiode finansierer regionen 3,5 ture på rute 311. Udgift kr. Herefter er besparelsen på kr. Skanderborg: kr. Silkeborg: kr. Region Midtjylland financierer 3,5 ture på rute 311. Udgift til Region Midtjylland: kr. Udgift til Skanderborg Kommune: kr. Udgift til Silkeborg Kommune: kr. Skanderborg. Silkeborg. 312 Ejstrupholm Silkeborg n nedlægges. Nedlæggelsen forventes at skabe et behov for dublering mellem Bryrup og Silkeborg Gymnasium på ture 215. Dette finansieres af Regionen Betjening på strækningen ophører. Der er dog alternative muligheder til uddannelsessteder. Besparelse: ca kr. Herfra skal trækkes udgifter til dublering på 215 anslået kr. årligt. Besparelsen fordelt på : Silkeborg: kr. Ikast-Brande: kr. Ikast Brande. Silkeborg. 15

16 331 Skanderborg Odder 352 Ryomgaard Bønnerup Grenaa 400 Sommerrute Djursland n betjener ikke Virring. Virring betjenes ikke med regionalrute. Skanderborg Kommune arbejder videre på, at betjene de berørte områder Svinsager, Virring og Fruering med rabatrute. Der blev samtidig fremlagt om betjening af gymnasieelever fra Solbjerg med teletaxa i en overgangsperiode på 1-2 år. Midttrafik ser på muligheden for koordinering af korrespondancer mellem rute 202 og 331, så de berørte områder får et alternativ til den omlagte kørsel. n opretholdes mellem Ryomgaard og Grenaa. Strækningen Ryomgaard Bønnerup finansieres af Region Midtjylland og strækningen Bønnerup-Grenaa overgår til kommunal betjening, hvor rejsestrømmene vurderes til at være meget lokale. Stenvad betjenes ikke længere af ruten. Norddjurs Kommune indsætter minimumsbetjening mellem Bønnerup og Grenaa og løse Stenvad-problematikken evt. via skolebuskørsel. Reduceret betjening af Virring, hvor der er meget få kunder. Til gengæld bedre betjening mellem Skanderborg og Odder på grund af hurtigere ruteforløb. Reduceret betjening mellem Bønnerup og Grenaa. Men forbedret betjening mellem Ryomgaard og Bønnerup (bedre korrespondancer til/fra bus og tog i hhv. Glesborg og Ryomgaard). n nedlægges fra sommer Enkelte - primære turister - mister betjeningen. Der er dog alternative rejseveje. Region Besparelse: ca kr. årligt. Skanderborg: kr. Odder: kr. Besparelse: 1,6 mio. kr. Norddjurs: 1,6 mio. kr. Besparelse: kr. (i 2009) Evt. merudgifter for Skanderborg Kommune til udvidelser af rabatrute, samt evt. midlertidig teletaxabetjening. Anslået merudgift kr. Anslået udgift til kommunalbetjening: kr. og evt. Skanderborg. Odder. Norddjurs. Syddjurs. Nedlagt i

17 502 Brædstrup Skanderborg n foreslås nedlagt herunder også teletaxa. n ophører som regionalt finansieret rute. Der arbejdes videre med en løsning med fælles finansiering mellem Horsens og Skanderborg Kommune, med evt. indskrænkning i kørslen. Region Besparelse: ca. 1,3 mio. kr. Besparelsen fordelt på : Horsens: kr. Skanderborg: kr. Merudgifter ved uændret betjeningsomfang: Horsens Kommune: ca kr. Skanderborg Kommune: ca kr. og evt. Horsens. Skanderborg. 506 Tørring Jelling Det foreslås at Regionen finansierer enkelte ture morgen og eftermiddag til bl.a. Tørring Gymnasium. n nedlægges. Der opretholdes regionalt finansieret kørsel til Tørring Gymnasium morgen og eftermiddag i en overgangsperiode. Evt. yderligere kørsel finansieres af ne. Region Syddanmarks holdning til 2010 er ikke kendt. Afventer stillingtagen i Region Syddanmark. Der kan dog blive tale om indskrænkninger på ruten. Besparelse anslået kr. årligt. Besparelsen vedrører kun kørsel i Region Midtjylland. Besparelsen fordelt på : Hedensted: kr. Merudgift for Hedensted Kommune ved uændret betjeningsomfang: kr. Afhænger dog af konkrete kommunale bestillinger. 508 Thyregod - Tørring Det foreslås, at Regionen finansierer enkelte ture morgen og eftermiddag til bl.a. Tørring Gymnasium. n nedlægges. Der opretholdes regionalt finansieret kørsel til Tørring Gymnasium morgen og eftermiddag i en overgangsperiode. Resten overgår til kommunal finansiering. Afventer stillingtagen i Region Syddanmark. Der kan dog blive tale om indskrænkninger på ruten. Besparelse anslået kr. årligt. Besparelsen vedrører kun kørsel i Region Midtjylland. Besparelsen fordelt på : Merudgift for Hedensted Kommune ved uændret betjeningsomfang: kr. Afhænger dog af de konkrete kommunale bestillinger. Region Syddanmarks holdning til 2010 er ikke kendt. Hedensted: kr. 17

18 509 Ejstrupholm Brædstrup n nedlægges. 523 tilpasses så passagerer fra rute 509 kan bruge den. Region Nettoudgift for regionen er anslået kr. årligt ved bibeholdelse af en enkelt tur om morgenen. og evt. Horsens. Ikast Brande. Evt. bibeholdelse af en enkelt morgenforbindelse Ejstrupholm- Nørre Snede-Klovborg til Tørring gymnasium. Anslået besparelse ca kr. årligt Besparelsen vedrører kun kørsel i Region Midtjylland. Besparelsen fordelt på : Horsens: kr. Hedensted: kr. Ikast-Brande: kr. 513 Vejle Tørring (Brædstrup) n nedlægges som regionalrute. Hedensted Kommune vurderer, om alternativerne er tilstrækkelige for gymnasieeleverne. Reduceret betjening mellem Vejle og Tørring Besparelse: ca kr. Besparelsen vedrører kun kørsel i Region Midtjylland. Afhænger af evt. kommunale bestillinger. Besparelsen fordelt på : Hedensted: kr. 523 Tørring Brædstrup n forventes styrket i forbindelse med nedlæggelse af 509 Ejstrupholm Brædstrup. 18

19 908X Herning- Brande- Billund 913 X Silkeborg Esbjerg 914 X Viborg 918 X Aalborg 926 X Thisted Viborg Vejle Ny X busrute, som forbinder Herning/MCH og Brande med Billund Lufthavn. n betjener Billund i stedet for Brande. Overvejelser om ændret ruteforløb. Det overvejes at flytte lynture fra 118 til 918X. Der overvejes et stop i Engesvang og evt. større frekvens mellem Thorning og Gennemføres til køreplanskiftet i Forslaget gennemføres fra Ny forbindelse Herning- Billund. Der skabes forbindelse mellem Århus og Silkeborg til Billund Lufthavn. Tilsvarende forsvinder forbindelser til Brande. Region Udgift på ca kr. Går op med 913X. Besparelse: kr. Går op med 908X. Merudgift for Region Syddanmark: kr. Afventer erfaringer med rute Forslag om flytning af lynture udskydes. NT har foreslået generel udvidelse på ruten så der bliver afgang hver time i dagtimerne på arbejdsdage (suppleret med afgang hver ½ time i myldretiden på delstrækninger), og afgang hver anden time om aftenen, i weekenden og i ferieperioder. Dette analyseres. Der etableres stop i Engesvang og Nede Hvam og indsættes pendlerrettet morgentur til Viborg med stop i Thorning og Hvam. NT foreslår ruten udbygget, så der bliver afgang hver time i dagtimerne på arbejdsdage (suppleret med afgang hver ½ time i myldretiden på delstrækninger), og afgang hver anden time om aftenen, i weekenden og i ferieperioder. Dette analyseres. - Pendlerrettet morgentur til Viborg er ikke prissat. - - og evt. Gennemført Gennemført

20 928 X Nr. Nissum Lemvig Holstebro Viborg Strækningen Lemvig-Holstebro nedlægges på rute 928X. Strækningen Holstebro-Viborg opretholdes. Det skal undersøges, om der er potentiale for at forbinde rute 928X med Lemvig evt. via Struer. På hverdage er der i Holstebro forbindelse mellem 928X og 23/24 med en overgangstid på 20 min. På søndage opretholdes betjeningen på strækningen Lemvig-Holstebro, dog via Struer. Ændringerne planlægges gennemført til sommerkøreplanskiftet i Ingen X bus forbindelser Lemvig-Holstebro på fredage. Omfatter få kunder. Region Besparelse: kr. Holstebro: kr. Lemvig: kr. og evt. - Holstebro. Lemvig. 953 X Viborg - Herning Der arbejdes med om betjening af Forskningscenter Foulum. Der indsættes fra juni 2009 ekstra morgentur Viborg, der betjener Forskningscenter Foulum, og eksisterende tur om eftermiddagen omlægges så Foulum betjenes. Styrket betjening for studerende og ansatte på Forskningscenter Foulum, der er bosiddende i Århus og Randers. Bruttoudgift: kr. (fra 2009). Gennemført X Aalborg Viborg Silkeborg Det overvejes at forlænge ruten fra Silkeborg til Horsens. Desuden overvejes stop ved Møldrup ved landevejen. Forslaget om at forlænge ruten er udsat, da det ikke vurderes at kunne gennemføres omkostningsneutralt. NT foreslår ruten udbygget så der bliver afgang hver time i dagtimerne på arbejdsdage mellem Aalborg og Viborg (suppleret med afgang hver ½ time i myldretiden på delstrækninger), og afgang hver anden time om aftenen, i weekenden og i ferieperioder. Dette analyseres

21 992 X Thisted Hurup Struer n nedlægges. Det etableres anden betjening med andre ruter mellem Hurup og Thisted. Region Berører kun få passagerer. Nettobesparelse på ca kr. Struer: kr. og evt. Struer. Forventes gennemført Ny X-Bus Horsens Vejle Ny X-bus Århus - Billund Etablering af X-bus kørsel med forsigtig opstart. Etablering af X-bus kørsel. Forslaget er udsat, da det ikke vurderes at kunne gennemføres omkostningsneutralt. Analyse af kørselsbehov og til kørselsstart i 2011 er under udarbejdelse. Vurderes omkostningsneutralt 21

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 15 Skitse til det regionale rutenet - fra 2010/2011 Signaturforklaring: Regionale

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog 2009 fremsender hermed forslag til projektkatalog for 2009 i høring hos kommuner

Læs mere

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet April 2010 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - april 2010 1 Regionshuset Viborg Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet 3 8500 Grenå Regional

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Rute 11: Antallet af ture reduceres fra 9 til 3. Ruten betjener fremover strækningen Herning-Arnborg- Skarrild-Karstoft med 1 tur om tur

Læs mere

Budget 2013 til politisk høring

Budget 2013 til politisk høring Budget 2013 til politisk høring Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter 467.384.000 (bilag 2) Indtægter -270.018.000 Regionalt tilskud 7.375.000 Netto 204.741.000 "Kan-kørsel" (bilag

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Rute 11 Herning Arnborg - Brande

Rute 11 Herning Arnborg - Brande Rute 11 Herning Arnborg - Brande Der indsættes en ny X busrute 911 på strækningen Herning-Brande-Billund. Følgende afgange fra Herning på rute 11 ændres: Kl. 8.30 ændres til 9.40. Kl. 13.40 kører kun til

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008 Region Midtjylland Regional Udvikling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2007 1-30-75-24-07 Rikke Strandgaard rss@midttrafik.dk 87 40 82 57 Projekt 21 - Gennemgang af det regionale

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 1. Indledning Med udgangspunkt i den regionale administrations forslag til gennemførelse

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 2

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 2 Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 2 Rute Rutenavn Anslået regional besparelse Bemærkninger 2. juni 2008 Oversigt

Læs mere

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1)

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1) 112 Horsens - Østbirk - Voerladegård Afg. kl. 13.50 fra Horsens på hverdage ændres til 13.57, for at opnå forbindelse fra bybuslinje 5. Afg. kl. 10.00 fra Vestbirk på lørdage ændres til kl. 9.55. Der er

Læs mere

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11.

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11. Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Spørgsmål 1254 Offentligt Fra: Karin Sørensen Sendt: 31. maj 2010 09:19 Til: 'britta.indraccolo@arriva.dk' Emne: Bemærkninger til togkøreplanerne Midttrafik har nu gennemgået

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

10 Emner til det ordinære møde i Repræsentantskabet for Midttrafik og efterfølgende politisk konference 5. november 2010

10 Emner til det ordinære møde i Repræsentantskabet for Midttrafik og efterfølgende politisk konference 5. november 2010 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og fællesaktiviteter 3 Forslag til budget

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 32 TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Borgere der har fået præhospital hjælp

Borgere der har fået præhospital hjælp Borgere der har fået præhospital hjælp Aktivitet og servicemålsoverholdelse 1. kvartal 2015 Præhospitalet Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Aktivitet og servicemålsoverholdelse

Læs mere

Rikke Strandgaard September 2012 MIDTTR FIKS PAS AGERTÆL ING 2012

Rikke Strandgaard September 2012 MIDTTR FIKS PAS AGERTÆL ING 2012 Rikke Strandgaard September MIDTTR FIKS PAS AGERTÆL ING Midttrafik Passagertælling INDHOLD Indhold... 1 Indledning... 2 Metode og beregning... 3 Datakorrektion og dataopregning... 3 Generelle kommentarer

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og : Ruteoversigt for

Læs mere

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: oversigt for

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet Region Midtjylland Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 28 Indkomne kommentarer

Læs mere

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 2. juni 2017 1-30-75-1-216-2-12 Karin Sørensen ks@midttrafik.dk 87 40 83 26 Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Resume Holstebro Kommune

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013

NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013 Regionshuset Århus NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013 Præhospitalet Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Århus N Tel. +45 7841 4848 www.regionmidtjylland.dk I det følgende

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup-(Hammel) Høringsforslag Både rute 109 og rute 200 har fået justeret køretider pga. forsinkelser. For at stabilisere køreplanen yderligere,

Læs mere

Busalternativer til Vestbanen

Busalternativer til Vestbanen 12. november 2009 Busalternativer til Vestbanen I den netop vedtagne trafikplan for Sydtrafik er det forudsat, at der i planperioden (2009-2012) er fortsat togdrift på Vestbanen, og at togkørslen i 2011

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008 Punkt nr. 17 Udskrift af protokol Dagsorden til mødet i Regionsrådet den 20. februar

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1 Indledende undersøgelser Boligundersøgelse bliver udført løbende på anmodning fra grundejere. Desuden bliver undersøgelser på yderligere en række lokaliteter i indsatsområder udført i samråd med kommuner

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Midttrafiks høring 2015, rute 352 og bybusrute 2 13.05.00.G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Midttrafik har haft køreplanerne, som træder i kraft 28. juni 2015 i høring. Høringen er afviklet

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel UDFORDRINGER ØKONOMI Region Midtjylland ønsker at fastholde en maksimal ramme på ca 51 % af Regional Udviklings budget Øgede udgifter bus-tog samarbejde (flere passagerer i tog) Øgede omkostninger rejsekort

Læs mere

Indkomne henvendelser fra borgere m.fl. vedr. regionens forslag til ændringer i rutenettet (tekst er forkortet)

Indkomne henvendelser fra borgere m.fl. vedr. regionens forslag til ændringer i rutenettet (tekst er forkortet) Indkomne henvendelser fra borgere m.fl. vedr. regionens forslag til ændringer i rutenettet (tekst er forkortet) Rute 14 Videbæk Fjelstervang - Herning Vorgod Østerby & Omegns beboerforening Connie Stenholt

Læs mere

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Spørgsmål 996 Offentligt Djurslands Erhvervsskoler Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center

Læs mere

Fortsat god og stabil drift

Fortsat god og stabil drift Fortsat god og stabil drift Busserne kører til tiden og få klager Fortsat fremgang i indtægterne: 2% over i forhold til 10 (hvor der var 10 % fremgang) Fly Highog God tur skal løfte servicen -fokus fra

Læs mere

Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00. Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten

Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00. Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00 Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten 8964 2505 Lukket onsdag FAX: 8964 2396 visitation@favrskov.dk FVR08.movie@vconf.dk

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

BILAG til trafikplan for Randers Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Randers Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side : Kort : Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel og : Ruteoversigt for X bus

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland

Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland Det er kommunerne, der har ansvaret for affaldsbehandlingen i regionen. Nedenfor kan du finde telefonnumre, hjemmesider og e- mail adresser på kommunerne

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

BILAG til trafikplan for Ikast-Brande Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Ikast-Brande Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for : Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X bus

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Forslag til Kollektiv Trafikplan Djursland Version 1 - Juli 2017 FORSLAG TIL TRAFIKPLAN DJURSLAND

Forslag til Kollektiv Trafikplan Djursland Version 1 - Juli 2017 FORSLAG TIL TRAFIKPLAN DJURSLAND Forslag til Kollektiv Trafikplan Djursland 2018 Version 1 - Juli 2017 FORSLAG TIL TRAFIKPLAN DJURSLAND 2018 FORSLAG TIL KOLLEKTIV TRAFIKPLAN DJURSLAND 2018 INDHOLD Resumé... 3 Indledning... 5 Baggrund...

Læs mere

BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

BILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for -Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Rute 11 Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft

Rute 11 Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft Rute 11 Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft Afgang kl. 6.55 fra Herning ændres til kl. 6.10. Turen kører helt til Skarrild og Karstoft for at hente uddannelsessøgende, som skal til Herning. Afgang

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Driftsbudget for. buskørsel

Driftsbudget for. buskørsel Trafikselskab i Region Midtjylland under dannelse 1. udkast Driftsbudget 2007 for buskørsel 8. juni 2006 Version 2 Generelle bemærkninger... 1 I alt pr. bestiller... 2 Favrskov Kommune... 3 Hedensted Kommune...

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund Svendborg Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI 28/08-2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Horsens Kommune har i forbindelse med høringen af Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 modtaget i alt 45 høringssvar, herunder fra Horsens Business,

Læs mere

BILAG til trafikplan for Norddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Norddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Norddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet April 2010 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - april 2010 1 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Indhold Indledning og

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010 Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland Dato 12. maj 2009 Journalnummer 1-30-75-1-23-07 Kontaktperson Poul Masud Høring om projektkatalog 2010 Midttrafik fremsender hermed forslag til

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund Langeland Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Oplægget

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus 8. december 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus er i henhold til "Lov om trafikselskaber" ved at udarbejde en samlet plan for den kollektive trafik på

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere