Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014"

Transkript

1 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening på rejsekort.dk Priser = Initiativ er gennemført = Initiativ følger planen = Initiativ er forsinket Kundernes anvendelse af rejsekort ID* Emne Initiativ Tid Fremdrift 2 Oplevet problem: Januar marts For mange glemmer at checke ud På procent af alle rejser checker kunderne ud. Hvis kunder glemmer check ud, sker det ofte på togstationer. Trafikvirksomhederne vil intensivere deres nuværende kommunikation for at få kunderne til at huske check ud. Det drejer sig om: Stickers tæt ved udgangen af bus og tog, samt på vej mod udgangen på stationen; infotainment skærme i bus og tog, samt på stationerne; højttalerudkald i toget, bussen og på perronen og servic s til kunder med mange manglende check ud per år. Firmaet New Danish Design har med støtte fra Rejsekort A/S udviklet app en Rejs Nemt til iphone og Android. App en viser startsted og slutsted for rejsen på et kort og kan give besked om at huske check ud, når man er inden for en valgt afstand fra slutstedet. App en vil blive udvidet med påmindelse om check ind og påmindelse om skifte check ind. Lancering i januar Aktiviteter gennemføres i dag. Intensivering besluttet. Gennemførsel af aktiviteterne. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog og Rejsekort A/S. App en er udviklet og planlægges lanceret i januar. Lancering. Side 1

2 Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S har taget initiativ til at gennemføre en analyse af, hvor og i hvilke situationer kunderne glemmer at checke ud samt hvilke kundetyper, der glemmer check ud.. Baseret på indsigterne fra analysen vil Rejsekort A/S og trafikvirksomhederne både vurdere den nuværende opstilling af check ud kortlæsere og udvikle en større kommunikationskampagne, der skal hjælpe kunderne til at huske check ud. Analyse: Januarmarts Kampagne: April juni Rejsekort A/S har taget kontakt til konsulentfirmaer. Kommissorium for analysen og eventuel indgåelse af kontrakt med konsulentfirma. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog og Rejsekort A/S. Kommunikationskampagnen vil foregå i kanaler i bus, tog og metro, på stationen, i form af happenings og i andre medier. I udviklingen inddrages erfaringer fra Nordjyllands Trafikselskab, hvor kunderne er landets bedste til at huske check ud. 3 Oplevet problem: Ingen mulighed for at checke ud, når man opdager, at man har glemt det I langt de fleste tilfælde vil man kunne gå tilbage til en station eller vente på den næste bus for at checke ud. Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S er opmærksomme på, at kunderne i dag ikke har en ekstra mulighed for check ud, hvis de har glemt det og er kommet for langt væk fra en station, eller der er for lang tid til den næste bus kommer. Derfor vil Rejsekort A/S nu udskrive en idekonkurrence om at udvikle en app, der muliggør efterindmelding af manglende check ud f.eks. via gps positionering. Den vil desuden indeholde betalingsmulighed for kunden. I den forbindelse er det afgørende at undgå åbenlyse misbrugsmuligheder. Forbrugerrådet Tænk og eksterne eksperter inviteres til at deltage i dommerpanelet. Idekonkurrence: januar marts Lancering af app: Ultimo (8 9 måneders udviklingstid) Rejsekort A/S er i gang med at udskrive idekonkurrencen for at udvikle en app. Forbrugerrådet Tænk og eksterne eksperter inddrages. Ideerne vurderes, og der træffes beslutning om, hvilken ide der vinder samt hvem der skal udvikle app en. Konklusioner fra undersøgelsen i ID 2 skal anvendes i denne sammenhæng. 4 Oplevet problem: For høj straf for glemt check ud for korte rejser Der er ikke tale om en straf, men om at en del af forudbetalingen for rejsen (50 kr.) bliver tilbageholdt. Det, der bliver tilbageholdt, skal fratrækkes rejsens pris. [Punkt 4 og 5 er to sider af samme sag.] Trafikvirksomhederne er enige om at imødekomme det politiske ønske om at nedsætte forudbetalingen for rejser fra 50 kr. til 25 kr. Det kan ske med effekt for kunderne fra 20. januar. Konsekvenserne af den nedsatte forudbetaling vil blive evalueret. Arriva forudsætter økonomisk kompensation Igangsættes: 20. januar Beslutning om prisnedsættelse. Evaluering af prisnedsættelse. Evaluering af kampagne for check ud. Side 2

3 Den gennemsnitlige pris for en rejse er 25 kr. Det vil sige, at tilbageholdt forudbetaling koster i gennemsnit kunden 25 kr. Parallelt med prisnedsættelsen vil trafikvirksomhederne evaluere effekterne af de kommunikationsinitiativer, der bliver sat i gang for at reducere antallet af glemte checkud (ID 2 og 3). 5 Oplevet problem: For lav straf for glemt check ud på lange rejser Rejsekortsystemet er designet, således at forudbetalingen altid er bestemt af det lokale takstsæt, hvor rejsen påbegyndes. Systemet kan ikke skelne mellem, om intentionen er en kort eller lang rejse. Trafikvirksomhederne vil hurtigst muligt begynde at opkræve betaling for lange rejser, hvor kunden har glemt check ud og evt. skifte check ind Trafikvirksomhederne vil evaluere, om ændringerne har betydning for kundernes adfærd. Parallelt vil trafikvirksomhederne evaluere effekterne af de kommunikationsinitiativer, der bliver sat i gang for at reducere antallet af glemte check ud (ID 2 og 3). Analyse: januar februar Opkrævning iværksættes marts Beslutning om undersøgelse. Finde model for fastsættelse og opkrævning af højere straf. Beslutning om eventuel videreførelse. Evaluering af kampagne for check ud. 7 Oplevet problem: For dyrt at glemme skifte check ind Check ind ved skift af transportmiddel er nødvendig for at sikre den korrekte pris for en del lange rejser på tværs af takstområder. Den viden om kundernes rejsemønstre, der indhentes via check ind, bruges også til at planlægge trafikken. Trafikvirksomhederne nedsætter kontrolafgiften fra 50 til 10 kr. samtidig med, at kunderne modtager vejledning i skifte Check Ind af kontrolpersonalet. Trafikvirksomhederne viderefører deres konduite i om ikke at opkræve afgift ved glemt skifte check ind. Det er vigtigt for trafikvirksomhederne at hjælpe kunderne til nye rejsevaner. Trafikvirksomhederne vil evaluere, om ændringerne har betydning for kundernes adfærd. Kontrolafgift opkræves ikke i. Konduite vedr. glemt skiftecheck ind videreføres. Ændring af kontrolafgift. Check ind er altid nødvendigt ved påstigning af bus. Side 3

4 13 Oplevet problem: Forvirring omkring reglerne for fortsatte rejser For at gøre det enkelt for kunden, er den generelle rejseregel for alle; check ind, check ind ved skift og check ud til slut. Der er behov for fortsat at kommunikere den regel til kunderne, så de kan bruge deres rejsekort rigtigt. Trafikvirksomhederne er opmærksomme på, at reglerne ved skift af transportmiddel fortsat opleves som uklare for nogle kunder. Derfor vil dette emne blive en del af den analyse og efterfølgende kommunikationskampagne, der gennemføres i første halvår af (se ID 2), herunder i hvilke situationer check ud for en sikkerheds skyld kan anbefales. Trafikvirksomhederne producerer hurtigst muligt en instruktionsfilm om check ind og check ud, som kan bruges på infotainment skærme og DRs OBS udsendelser. Analyse: januar marts Evt. instruktionsvideo: januar marts Kampagne: april juni Rejsekort A/S har taget kontakt til konsulentfirma. Kommissorium for analysen og indgåelse af kontrakt med konsulentfirma. Produktion af instruktionsfilm. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog og Rejsekort A/S. Kundeservice og selvbetjening på rejsekort.dk ID* Emne Initiativ Tid Fremdrift 1 Oplevet problem: Kunderne har allerede mulighed for at blive slettet fra Februar Problemer med generhvervelse af spærret kort spærrelisten. Vurdering af procedure besluttet. Et rejsekort bliver spærret, hvis kunden har glemt at checke ud tre gange på rejser, der går på tværs af takstområder. Det sker dog først efter to skriftlige advarsler og en individuel vurdering af, om der kan være tale om misbrug. Kunden har herefter mulighed for én gang at købe sig fri af spærrelisten mod betaling for de manglende rejser og et gebyr. Trafikvirksomhederne vil tage initiativ til at vurdere den eksisterende procedure for advarsler og den individuelle vurdering i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Desuden vil trafikvirksomhederne følge op på, at reglen administreres rigtigt på tværs af alle trafikvirksomheder, så kunderne oplever en ensartet service på dette område, herunder om muligheden for at købe sig fri af spærrelisten er kommunikeret tydeligt nok. Kommunikation af den implementerede proces gøres tydeligere. Der følges op på håndtering af processen i trafikvirksomhederne. Antal spærrede rejsekort januar til november 2014: 4.582, heraf er over 1000 anonyme kort. Antal henvendelser til Rejsekort Kundecenter vedrørende spærringer: 503 sager. Heraf var de 408 vedrørende udbetaling af kortsaldoen. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog samarbejdet. Forbrugerrådet Tænk inddrages. Side 4

5 De resterende 95 sager har givet anledning til, at 62 kunder er fjernet fra advarselsregistret og har kunnet købe et nyt, personligt kort. 6 Oplevet problem: For svært at ændre dankortoplysninger En kunde kan ændre betalingskort til sin tank op aftale ved at ringe til Rejsekort Kundecenter og bestille ændringen. Næste gang, kunden bruger sit rejsekort, er det nye betalingskort tilknyttet rejsekort. Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S er opmærksomme på, at den selvbetjente løsning ikke er god nok. Derfor sker der en ændring på dette område i forbindelse med den planlagte, mindre systemopdatering af rejsekort i februar, således at rejsekort.dk bliver mere brugervenlig. Februar Systemopdatering bestilt hos leverandøren East West Denmark. Systemopdatering. Selvbetjening via rejsekort.dk er i dag for besværlig for kunden. 8 Oplevet problem: Utryghed omkring personfølsomme oplysninger Rejsekort overholder gældende lovkrav og regler, herunder lov om beskyttelse af personoplysninger og er underlagt Datatilsynets tilsyn. Rejsekort A/S vil tage initiativ til at forbedre kommunikationen til brugerne om, hvordan Rejsekort A/S registrerer og anvender personlige oplysninger. Det vil ske via både digital information og en trykt brochure. Planlægningen af kommunikationen vil ske i et samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Januar februar Besluttet at forbedre kommunikationen om personlige data til kunderne. Kommunikation planlægges. I dag opbevarer Rejsekort A/S kun en anonymiseret identifikation af brugernes Dankort, som kun kan bruges ved betalinger med rejsekort. Desuden opbevares udløbsdatoen for Dankortet, så kundens tank op aftale kan tildeles samme udløbsdato. Pligt til registrering af CPR numre følger af lovgivningen, og rejsemønstre registreres af hensyn til kundernes indsigelsesadgang og bogføringsloven. Rejsekort er forpligtiget til at opbevare disse oplysninger i fem år, jf. bogføringsloven. Forbrugerrådet Tænk inddrages. 9 Oplevet problem: For få har tank op aftaler Trafikvirksomhederne har en stor interesse i at øge tilfredsheden med rejsekort blandt brugerne og har derfor Januar februar Kampagne besluttet og budget afsat. Side 5

6 50 procent af brugerne af rejsekort har valgt en tank op aftale. Samtidig viser kundeundersøgelser, at brugere med en tank op aftale er mere tilfredse med deres rejsekort end brugere uden en sådan aftale. 10 Oplevet problem: Ikke penge nok på tank op aftalen Kunder med en tank op aftale kan have behov for at lægge flere penge manuelt på rejsekortet inden en lang rejse for at være sikker på at have nok penge til returrejsen. Alternativt kan kunden hæve beløbet på tank op aftalen. Når kunden etablerer en automatisk tankop aftale er default beløbet 300 kr. og op til to daglige optankninger. Hvis rejsen koster mere end 600 kr., vil tank op aftalen ikke dække betalingen for rejsen. Derfor kan kunden ikke starte en ny rejse samme dag, før der kommer flere penge på kortet. taget initiativ til at gennemføre en landsdækkende kampagne, der bl.a. skal motivere flere til at få en tank op aftale. Trafikvirksomhederne vil desuden overveje forskellige incitamentsordninger. Rejsekort A/S har gjort det tydeligt på selvbetjeningen på rejsekort.dk, hvordan kunden let kan ændre sit tank op beløb, samt hvad det betyder, hvis beløbet er for lille. Trafikvirksomhedernes landsdækkende kampagne (se ID 9), der bl.a. skal motivere flere til at få en tank op aftale, skal også forklare kommende kunder med en tank op aftale, hvordan de let kan ændre deres tank op beløb, samt hvad det betyder, hvis beløbet er for lille. Rejsekort A/S har taget initiativ til, at kunderne bliver informeret om for lavt tank op beløb på mitrejsekort.dk, hvor de i praksis foretager selvbetjening af deres tank op aftale. Udvikling af kampagne. December 2014 Information besluttet. Januar februar Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog samarbejdet. Information gennemføres. Kampagne besluttet og budget afsat. Udvikling af kampagne. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog samarbejdet. Februar Ændring af mitrejsekort.dk besluttet. Ændring af mitrejsekort.dk. 11 Oplevet problem: Besværlig vej fra bestilling på selvbetjening til brug af sin bestilling Når kunder via selvbetjening på mitrejsekort.dk har bestilt en optankning af deres rejsekort, skal de aktivere bestillingen ved at bruge kortet på en check ind kortlæser inden for 10 dage. Hvis kunden ikke har Rejsekort A/S har undersøgt hos leverandøren og Nets, hvad konsekvenserne vil være ved at øge antallet af dage mellem kundens bestilling af en optankning og aktiveringen af bestillingen ved en check ind kortlæser. Undersøgelsen viser at det teknisk godt kan lade sig gøre at øge antallet af dage uden uhensigtsmæssigheder for rejsekortsystemets kapacitet til at have flere bestillinger liggende i systemet. December 2014 Undersøgelse er afsluttet. Afventer konklusioner af undersøgelse. Side 6

7 nået at bruge kortet, annulleres optankningen. Det skal afklares om og hvordan kunderne kan sikres mod uhensigtsmæssigheder. Derefter implementeres ændringen, så de 10 dage ændres til 30 dage. April Afventer undersøgelse. Ændring af system, tekster, breve og mails. 15 Oplevet problem: Proceduren for ændring af Rejsekortkundetype er for besværlig Rejsekort A/S kontakter hver måned ca. 600 kunder, der er fyldt 16 år, men som stadig rejser på børnekort, og fortæller, at de skal skifte rejsekort, og hvordan dette kan gøres. Pr. måned fylder ca rejsekortkunder 65 år, men for f.eks. kunder, der udelukkende bruger rejsekort i Hovedstadsområdet, har det ikke nogen prismæssig betydning af skifte fra voksen til pensionist. Til gengæld kan et skift af passagertype medføre fysisk ændring af kortet, hvis kunden ikke har foto på rejsekortet på forhånd. Rejsekort A/S har i december udsendt en servic til kunderne i måneden før de fylder 16 år med vejledning om, hvordan de ændrer kundetype. Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S arbejder på et tilsvarende initiativ over for kunder, der fylder 65 år. Vejledningen er mere kompleks her, da det ikke nødvendigvis er en fordel for kunden at fortsætte med at bruge rejsekort som pensionist. Første udsendelse er planlagt til uge 5. December 2014 Januar Informationsmail (16 år) er udsendt. Informationsmail (65 år) udsendes i uge 5,. 16 Oplevet problem: Rejsekortets og kundecentrets image er for dårligt 65 procent af kunderne er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres henvendelse til Rejsekort kundecenter i følge den seneste tilfredshedsmåling fra januar 2014 af analysevirksomheden Wilke. Trafikvirksomhederne har taget initiativ til at udarbejde informationsmateriale, der kan forklare kunderne, hvad Rejsekort Kundecenter kan hjælpe med, og hvordan kunderne kan hjælpe sig selv på rejsekort.dk (øget selvbetjeningsgrad) Marts Besluttet at udarbejde informationsmateriale. Konkret planlægning af indhold og form på informationsmaterialet. Side 7

8 For at fastholde en høj tilfredshed og nå målet i SLA for Rejsekort Kundecenter på 70 procent er det vigtigt, at Rejsekort Kundecenter fortsat har fokus på at optimere kundernes oplevelser af ekspeditionstid og svar fra kundecentret på spørgsmål. Brugere af rejsekort er godt tilfredse med deres rejsekort. 79 procent af brugerne synes, at det er en god eller meget god idé med et rejsekort. Og 71 procent synes så godt om rejsekort, at de vil anbefale det til andre (Epinion 2013). Medieomtalen af rejsekort er generelt negativ. 17 Oplevet problem: Det er uklart, hvilke løsninger der findes for turister For danske turister er det mest fordelagtigt at benytte sig af rejsekort. Det giver rabat på rejser i weekenden og uden for myldretiden, og det gør det nemt at rejse rundt i landet uden at kende zoner noget sted i landet. Udenlandske turister skal ikke anskaffe sig et rejsekort, men i stedet anvende et af de billetprodukter, der er specielt udviklet til turister, og som minder om de produkter, de kender fra andre større byer i Europa. Der er behov for fortsat at informere hoteller, turistattraktioner og trafikvirksomhedernes kundecentre om billetprodukterne til udenlandske turister. Trafikvirksomhederne har taget initiativ til at udarbejde en vejledning til medarbejderne i Rejsekort Kundecenter med 5 råd til at give det gode svar til kunden, så de svarer kunder bedst muligt på deres spørgsmål. Vejledningen udarbejdes med udgangspunkt i tilfredshedsmålingen af Rejsekort Kundecenter (januar 2014). Efterfølgende gennemgås og revideres eksisterende svarskabeloner med henblik på, at disse tilpasses vejledningen om det gode svar. Trafikvirksomhederne vil tage initiativ til at udarbejde en plan for at forbedre rejsekorts generelle omdømme. Fokus vil være på at skabe en bedre forståelse for brugen af og mulighederne med rejsekort (150 forskellige) Trafikvirksomhederne i Hovedstaden vil i forbindelse med udfasningen af klippekort i Hovedstaden den 8. februar informere dels egne kundecentre, dels hoteller, turistattraktioner mv. om de eksisterende billetprodukter, som er specielt udviklet til turister. Der sker bl.a. ved hjælp af en oversigt over samtlige billetprodukter. Udenlandske turister kan i dag købe City Pass, 24 hour ticket, Flex Card og Copenhagen Card. Desuden findes der flere forskellige billettyper, som kan købes som papirbilletter i de betjente salg og i billetautomaterne på samtlige stationer i Hovedstaden, herunder også Københavns Lufthavn og Hovedbanegården. Turisterne kan også vælge at bestille billetterne online som mobilbilletter hjemmefra, hvorefter de modtager billetterne direkte på deres mobiltelefon ved ankomst til f.eks. Københavns Lufthavn. Trafikvirksomhederne i hovedstadsområdet udbyder desuden et særligt konferenceprodukt til erhvervsturister, Travel Pass. Marts Besluttet at udarbejde vejledning. Udarbejdelse af vejledning. Januar marts Beslutning taget. Udarbejde plan. 8. februar Information planlagt. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog og Rejsekort A/S. Udsendelse af information. Side 8

9 Priser ID* Emne Initiativ Tid Fremdrift 12 Oplevet problem: For høj forudbetaling på rejsekort anonymt på rejser mellem landsdele Forudbetalingen på rejsekort anonymt for rejser mellem landsdelene nedsættes fra 750 til 600 kr. Januar Beslutning truffet Anonyme kort er tiltænkt de kunder, der ikke ønsker at afgive personlige oplysninger. Der var den 30. november aktive rejsekort. Heraf var de anonyme, svarende til 6 procent. Trafikvirksomhederne har ikke et ønske om at skabe incitamenter til brug af anonyme kort. Implementering Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S kan konstatere et uforholdsmæssigt stort snyd ved lange rejser via anonyme kort 14 Oplevet problem: En fortsat rejse kan være dyrere end 2 separate rejser Fortsat rejse funktionen i rejsekortsystemet er udviklet for at beskytte de kunder, der kommer til at checke ud, før deres rejse er slut. Hvis funktionen ikke var der, kom kunden til at betale for skifte zonen to gange. Tidspris bruges på lokale rejser, når forholdet mellem rejsens længde og rejsens varighed ikke stemmer overens. Kombinationen af fortsat rejse og tidspris kan i nogle tilfælde medføre, at en fortsat rejse bliver dyrere, mens det i andre tilfælde betyder, at rejsen bliver billigere. Trafikvirksomhederne vil undersøge mulighederne for en større logik mellem prisen for to separate rejser og en såkaldt fortsat rejse udført på samme strækninger og inden for tilnærmelsesvis samme tidspunkter i de lokale takstområder. Problemet kan ikke elimineres 100 %. Trafikvirksomhederne vil derfor have hovedparten af kunderne for øje i evt. nye tidsgrænser. Marts Problemstillingen er drøftet. Analyse af fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder skal gennemføres. Side 9

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Rejsekort erhverv din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Ejes af virksomheden, bruges af medarbejderen Rejsekort erhverv er et rejsekort, som en virksomhed, institution, myndighed eller organisation

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Rejsekort projektet status

Rejsekort projektet status Rejsekort projektet status TØF - 2009 7.oktober 2009 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet + Betalingsmiddel Til alle rejser For alle rejsende Med alle trafikvirksomheder

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Rejsekort-app idékonkurrence. Check ud

Rejsekort-app idékonkurrence. Check ud Rejsekort-app idékonkurrence Check ud 1 Rejsekort-appen Check ud Rejsekort a/s har med udviklingen af en app - der giver slutbrugeren mulighed for at checke ud, uden at bruge en rejsekortstander - mulighed

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Sms-klippekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0084 Klageren: Indklagede: XX 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 14. august 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport for første halvår 2013 indeholder 4 afsnit. I det første afsnit sætter Helle Fuhrmann fokus på, hvad

Læs mere

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012 Bilag B. NOTAT Til: Midttrafik Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Tlf. 33 43 24 00 Fax 33 43 24 01 Kopi til: RK- ledelse CVR 27 33 20 72 D-nummer 16078 v3 Initialer GEM Mobil 4030

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet.

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0319 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: DSB S-tog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0273 Klageren: XX 2300 Amager Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning.

Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet ikke modtaget før påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0283 Klageren: Indklagede: XX 2750 Ballerup Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Sms-billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

FanøFærgen. Færgen Periodekort Fanø 2013 Færgen Turkort Fanø 2013. www.faergen.dk

FanøFærgen. Færgen Periodekort Fanø 2013 Færgen Turkort Fanø 2013. www.faergen.dk FanøFærgen Færgen Periodekort Fanø 2013 Færgen Turkort Fanø 2013 INDHOLD Færgen Periodekort Færgen Periodekort Fanø 2013 3+4-5 Check-in med Færgen Periodekort 4 Sådan bestiller du et Færgen Periodekort

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0291 Klageren: XX 4690 Haslev Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Cykelkontrolafgift

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015 25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE 25. marts 2015 25-03-2015 2 BAGGRUND FlexDanmark, et samarbejde Ydrepulje midler 2013, 15 mio. kr. Sammen med Rejseplanen, Rejsekortet Den samlede rejse, Den

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

FanøFærgen. Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) www.faergen.dk

FanøFærgen. Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) www.faergen.dk FanøFærgen Færgen Turkort Fanø (10-Turskort) Færgen Periodekort Fanø (Månedskort eller Årskort) INDHOLD Færgen Turkort Færgen Turkort Fanø 3+4-5 Køb, check-in, priser og betingelser Færgen Periodekort

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0258 Klageren: XX på vegne af YY 2740 Skovlunde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere NemID Problemløsningsguide Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere 1. Indledning... 3 1.1 Om denne guide... 3 1.2 Generelle anbefalinger... 3 2. Hvad er borgerens nuværende situation... 4 2.1 Har

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet samt 250 kr. i rykkergebyr. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0304 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune Kollektiv Trafik Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 Hermed svar på 10-dages forespørgsel omkring dels kontantautomaterne i bybusserne og dels alternative muligheder

Læs mere

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014.

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 5. december 2013, men sekretariatet fik ikke besked om indbetalingen før den 12. marts 2014. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0108 Klageren: XX 4700 Næstved Indklagede: Metroselskabet I/SV/Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0050 Klageren: Indklagede: Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby Metro Service A/S

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0423 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: CVRnummer: Metro Selskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Følgende løsningsforslag indeholder funktioner som beskrevet i konkurrencebeskrivelsen;

Følgende løsningsforslag indeholder funktioner som beskrevet i konkurrencebeskrivelsen; Følgende løsningsforslag indeholder funktioner som beskrevet i konkurrencebeskrivelsen; Indmeld glemt Check Ud - før og efter Check Ind information er registeret. Bekræfte sammenhæng mellem Check Ind og

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende tjek-ind på rejsekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0209 Klageren: XX på vegne YY 9000 Ålborg Indklagede: CVRnummer: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere