Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014"

Transkript

1 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening på rejsekort.dk Priser = Initiativ er gennemført = Initiativ følger planen = Initiativ er forsinket Kundernes anvendelse af rejsekort ID* Emne Initiativ Tid Fremdrift 2 Oplevet problem: Januar marts For mange glemmer at checke ud På procent af alle rejser checker kunderne ud. Hvis kunder glemmer check ud, sker det ofte på togstationer. Trafikvirksomhederne vil intensivere deres nuværende kommunikation for at få kunderne til at huske check ud. Det drejer sig om: Stickers tæt ved udgangen af bus og tog, samt på vej mod udgangen på stationen; infotainment skærme i bus og tog, samt på stationerne; højttalerudkald i toget, bussen og på perronen og servic s til kunder med mange manglende check ud per år. Firmaet New Danish Design har med støtte fra Rejsekort A/S udviklet app en Rejs Nemt til iphone og Android. App en viser startsted og slutsted for rejsen på et kort og kan give besked om at huske check ud, når man er inden for en valgt afstand fra slutstedet. App en vil blive udvidet med påmindelse om check ind og påmindelse om skifte check ind. Lancering i januar Aktiviteter gennemføres i dag. Intensivering besluttet. Gennemførsel af aktiviteterne. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog og Rejsekort A/S. App en er udviklet og planlægges lanceret i januar. Lancering. Side 1

2 Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S har taget initiativ til at gennemføre en analyse af, hvor og i hvilke situationer kunderne glemmer at checke ud samt hvilke kundetyper, der glemmer check ud.. Baseret på indsigterne fra analysen vil Rejsekort A/S og trafikvirksomhederne både vurdere den nuværende opstilling af check ud kortlæsere og udvikle en større kommunikationskampagne, der skal hjælpe kunderne til at huske check ud. Analyse: Januarmarts Kampagne: April juni Rejsekort A/S har taget kontakt til konsulentfirmaer. Kommissorium for analysen og eventuel indgåelse af kontrakt med konsulentfirma. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog og Rejsekort A/S. Kommunikationskampagnen vil foregå i kanaler i bus, tog og metro, på stationen, i form af happenings og i andre medier. I udviklingen inddrages erfaringer fra Nordjyllands Trafikselskab, hvor kunderne er landets bedste til at huske check ud. 3 Oplevet problem: Ingen mulighed for at checke ud, når man opdager, at man har glemt det I langt de fleste tilfælde vil man kunne gå tilbage til en station eller vente på den næste bus for at checke ud. Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S er opmærksomme på, at kunderne i dag ikke har en ekstra mulighed for check ud, hvis de har glemt det og er kommet for langt væk fra en station, eller der er for lang tid til den næste bus kommer. Derfor vil Rejsekort A/S nu udskrive en idekonkurrence om at udvikle en app, der muliggør efterindmelding af manglende check ud f.eks. via gps positionering. Den vil desuden indeholde betalingsmulighed for kunden. I den forbindelse er det afgørende at undgå åbenlyse misbrugsmuligheder. Forbrugerrådet Tænk og eksterne eksperter inviteres til at deltage i dommerpanelet. Idekonkurrence: januar marts Lancering af app: Ultimo (8 9 måneders udviklingstid) Rejsekort A/S er i gang med at udskrive idekonkurrencen for at udvikle en app. Forbrugerrådet Tænk og eksterne eksperter inddrages. Ideerne vurderes, og der træffes beslutning om, hvilken ide der vinder samt hvem der skal udvikle app en. Konklusioner fra undersøgelsen i ID 2 skal anvendes i denne sammenhæng. 4 Oplevet problem: For høj straf for glemt check ud for korte rejser Der er ikke tale om en straf, men om at en del af forudbetalingen for rejsen (50 kr.) bliver tilbageholdt. Det, der bliver tilbageholdt, skal fratrækkes rejsens pris. [Punkt 4 og 5 er to sider af samme sag.] Trafikvirksomhederne er enige om at imødekomme det politiske ønske om at nedsætte forudbetalingen for rejser fra 50 kr. til 25 kr. Det kan ske med effekt for kunderne fra 20. januar. Konsekvenserne af den nedsatte forudbetaling vil blive evalueret. Arriva forudsætter økonomisk kompensation Igangsættes: 20. januar Beslutning om prisnedsættelse. Evaluering af prisnedsættelse. Evaluering af kampagne for check ud. Side 2

3 Den gennemsnitlige pris for en rejse er 25 kr. Det vil sige, at tilbageholdt forudbetaling koster i gennemsnit kunden 25 kr. Parallelt med prisnedsættelsen vil trafikvirksomhederne evaluere effekterne af de kommunikationsinitiativer, der bliver sat i gang for at reducere antallet af glemte checkud (ID 2 og 3). 5 Oplevet problem: For lav straf for glemt check ud på lange rejser Rejsekortsystemet er designet, således at forudbetalingen altid er bestemt af det lokale takstsæt, hvor rejsen påbegyndes. Systemet kan ikke skelne mellem, om intentionen er en kort eller lang rejse. Trafikvirksomhederne vil hurtigst muligt begynde at opkræve betaling for lange rejser, hvor kunden har glemt check ud og evt. skifte check ind Trafikvirksomhederne vil evaluere, om ændringerne har betydning for kundernes adfærd. Parallelt vil trafikvirksomhederne evaluere effekterne af de kommunikationsinitiativer, der bliver sat i gang for at reducere antallet af glemte check ud (ID 2 og 3). Analyse: januar februar Opkrævning iværksættes marts Beslutning om undersøgelse. Finde model for fastsættelse og opkrævning af højere straf. Beslutning om eventuel videreførelse. Evaluering af kampagne for check ud. 7 Oplevet problem: For dyrt at glemme skifte check ind Check ind ved skift af transportmiddel er nødvendig for at sikre den korrekte pris for en del lange rejser på tværs af takstområder. Den viden om kundernes rejsemønstre, der indhentes via check ind, bruges også til at planlægge trafikken. Trafikvirksomhederne nedsætter kontrolafgiften fra 50 til 10 kr. samtidig med, at kunderne modtager vejledning i skifte Check Ind af kontrolpersonalet. Trafikvirksomhederne viderefører deres konduite i om ikke at opkræve afgift ved glemt skifte check ind. Det er vigtigt for trafikvirksomhederne at hjælpe kunderne til nye rejsevaner. Trafikvirksomhederne vil evaluere, om ændringerne har betydning for kundernes adfærd. Kontrolafgift opkræves ikke i. Konduite vedr. glemt skiftecheck ind videreføres. Ændring af kontrolafgift. Check ind er altid nødvendigt ved påstigning af bus. Side 3

4 13 Oplevet problem: Forvirring omkring reglerne for fortsatte rejser For at gøre det enkelt for kunden, er den generelle rejseregel for alle; check ind, check ind ved skift og check ud til slut. Der er behov for fortsat at kommunikere den regel til kunderne, så de kan bruge deres rejsekort rigtigt. Trafikvirksomhederne er opmærksomme på, at reglerne ved skift af transportmiddel fortsat opleves som uklare for nogle kunder. Derfor vil dette emne blive en del af den analyse og efterfølgende kommunikationskampagne, der gennemføres i første halvår af (se ID 2), herunder i hvilke situationer check ud for en sikkerheds skyld kan anbefales. Trafikvirksomhederne producerer hurtigst muligt en instruktionsfilm om check ind og check ud, som kan bruges på infotainment skærme og DRs OBS udsendelser. Analyse: januar marts Evt. instruktionsvideo: januar marts Kampagne: april juni Rejsekort A/S har taget kontakt til konsulentfirma. Kommissorium for analysen og indgåelse af kontrakt med konsulentfirma. Produktion af instruktionsfilm. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog og Rejsekort A/S. Kundeservice og selvbetjening på rejsekort.dk ID* Emne Initiativ Tid Fremdrift 1 Oplevet problem: Kunderne har allerede mulighed for at blive slettet fra Februar Problemer med generhvervelse af spærret kort spærrelisten. Vurdering af procedure besluttet. Et rejsekort bliver spærret, hvis kunden har glemt at checke ud tre gange på rejser, der går på tværs af takstområder. Det sker dog først efter to skriftlige advarsler og en individuel vurdering af, om der kan være tale om misbrug. Kunden har herefter mulighed for én gang at købe sig fri af spærrelisten mod betaling for de manglende rejser og et gebyr. Trafikvirksomhederne vil tage initiativ til at vurdere den eksisterende procedure for advarsler og den individuelle vurdering i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Desuden vil trafikvirksomhederne følge op på, at reglen administreres rigtigt på tværs af alle trafikvirksomheder, så kunderne oplever en ensartet service på dette område, herunder om muligheden for at købe sig fri af spærrelisten er kommunikeret tydeligt nok. Kommunikation af den implementerede proces gøres tydeligere. Der følges op på håndtering af processen i trafikvirksomhederne. Antal spærrede rejsekort januar til november 2014: 4.582, heraf er over 1000 anonyme kort. Antal henvendelser til Rejsekort Kundecenter vedrørende spærringer: 503 sager. Heraf var de 408 vedrørende udbetaling af kortsaldoen. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog samarbejdet. Forbrugerrådet Tænk inddrages. Side 4

5 De resterende 95 sager har givet anledning til, at 62 kunder er fjernet fra advarselsregistret og har kunnet købe et nyt, personligt kort. 6 Oplevet problem: For svært at ændre dankortoplysninger En kunde kan ændre betalingskort til sin tank op aftale ved at ringe til Rejsekort Kundecenter og bestille ændringen. Næste gang, kunden bruger sit rejsekort, er det nye betalingskort tilknyttet rejsekort. Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S er opmærksomme på, at den selvbetjente løsning ikke er god nok. Derfor sker der en ændring på dette område i forbindelse med den planlagte, mindre systemopdatering af rejsekort i februar, således at rejsekort.dk bliver mere brugervenlig. Februar Systemopdatering bestilt hos leverandøren East West Denmark. Systemopdatering. Selvbetjening via rejsekort.dk er i dag for besværlig for kunden. 8 Oplevet problem: Utryghed omkring personfølsomme oplysninger Rejsekort overholder gældende lovkrav og regler, herunder lov om beskyttelse af personoplysninger og er underlagt Datatilsynets tilsyn. Rejsekort A/S vil tage initiativ til at forbedre kommunikationen til brugerne om, hvordan Rejsekort A/S registrerer og anvender personlige oplysninger. Det vil ske via både digital information og en trykt brochure. Planlægningen af kommunikationen vil ske i et samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Januar februar Besluttet at forbedre kommunikationen om personlige data til kunderne. Kommunikation planlægges. I dag opbevarer Rejsekort A/S kun en anonymiseret identifikation af brugernes Dankort, som kun kan bruges ved betalinger med rejsekort. Desuden opbevares udløbsdatoen for Dankortet, så kundens tank op aftale kan tildeles samme udløbsdato. Pligt til registrering af CPR numre følger af lovgivningen, og rejsemønstre registreres af hensyn til kundernes indsigelsesadgang og bogføringsloven. Rejsekort er forpligtiget til at opbevare disse oplysninger i fem år, jf. bogføringsloven. Forbrugerrådet Tænk inddrages. 9 Oplevet problem: For få har tank op aftaler Trafikvirksomhederne har en stor interesse i at øge tilfredsheden med rejsekort blandt brugerne og har derfor Januar februar Kampagne besluttet og budget afsat. Side 5

6 50 procent af brugerne af rejsekort har valgt en tank op aftale. Samtidig viser kundeundersøgelser, at brugere med en tank op aftale er mere tilfredse med deres rejsekort end brugere uden en sådan aftale. 10 Oplevet problem: Ikke penge nok på tank op aftalen Kunder med en tank op aftale kan have behov for at lægge flere penge manuelt på rejsekortet inden en lang rejse for at være sikker på at have nok penge til returrejsen. Alternativt kan kunden hæve beløbet på tank op aftalen. Når kunden etablerer en automatisk tankop aftale er default beløbet 300 kr. og op til to daglige optankninger. Hvis rejsen koster mere end 600 kr., vil tank op aftalen ikke dække betalingen for rejsen. Derfor kan kunden ikke starte en ny rejse samme dag, før der kommer flere penge på kortet. taget initiativ til at gennemføre en landsdækkende kampagne, der bl.a. skal motivere flere til at få en tank op aftale. Trafikvirksomhederne vil desuden overveje forskellige incitamentsordninger. Rejsekort A/S har gjort det tydeligt på selvbetjeningen på rejsekort.dk, hvordan kunden let kan ændre sit tank op beløb, samt hvad det betyder, hvis beløbet er for lille. Trafikvirksomhedernes landsdækkende kampagne (se ID 9), der bl.a. skal motivere flere til at få en tank op aftale, skal også forklare kommende kunder med en tank op aftale, hvordan de let kan ændre deres tank op beløb, samt hvad det betyder, hvis beløbet er for lille. Rejsekort A/S har taget initiativ til, at kunderne bliver informeret om for lavt tank op beløb på mitrejsekort.dk, hvor de i praksis foretager selvbetjening af deres tank op aftale. Udvikling af kampagne. December 2014 Information besluttet. Januar februar Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog samarbejdet. Information gennemføres. Kampagne besluttet og budget afsat. Udvikling af kampagne. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog samarbejdet. Februar Ændring af mitrejsekort.dk besluttet. Ændring af mitrejsekort.dk. 11 Oplevet problem: Besværlig vej fra bestilling på selvbetjening til brug af sin bestilling Når kunder via selvbetjening på mitrejsekort.dk har bestilt en optankning af deres rejsekort, skal de aktivere bestillingen ved at bruge kortet på en check ind kortlæser inden for 10 dage. Hvis kunden ikke har Rejsekort A/S har undersøgt hos leverandøren og Nets, hvad konsekvenserne vil være ved at øge antallet af dage mellem kundens bestilling af en optankning og aktiveringen af bestillingen ved en check ind kortlæser. Undersøgelsen viser at det teknisk godt kan lade sig gøre at øge antallet af dage uden uhensigtsmæssigheder for rejsekortsystemets kapacitet til at have flere bestillinger liggende i systemet. December 2014 Undersøgelse er afsluttet. Afventer konklusioner af undersøgelse. Side 6

7 nået at bruge kortet, annulleres optankningen. Det skal afklares om og hvordan kunderne kan sikres mod uhensigtsmæssigheder. Derefter implementeres ændringen, så de 10 dage ændres til 30 dage. April Afventer undersøgelse. Ændring af system, tekster, breve og mails. 15 Oplevet problem: Proceduren for ændring af Rejsekortkundetype er for besværlig Rejsekort A/S kontakter hver måned ca. 600 kunder, der er fyldt 16 år, men som stadig rejser på børnekort, og fortæller, at de skal skifte rejsekort, og hvordan dette kan gøres. Pr. måned fylder ca rejsekortkunder 65 år, men for f.eks. kunder, der udelukkende bruger rejsekort i Hovedstadsområdet, har det ikke nogen prismæssig betydning af skifte fra voksen til pensionist. Til gengæld kan et skift af passagertype medføre fysisk ændring af kortet, hvis kunden ikke har foto på rejsekortet på forhånd. Rejsekort A/S har i december udsendt en servic til kunderne i måneden før de fylder 16 år med vejledning om, hvordan de ændrer kundetype. Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S arbejder på et tilsvarende initiativ over for kunder, der fylder 65 år. Vejledningen er mere kompleks her, da det ikke nødvendigvis er en fordel for kunden at fortsætte med at bruge rejsekort som pensionist. Første udsendelse er planlagt til uge 5. December 2014 Januar Informationsmail (16 år) er udsendt. Informationsmail (65 år) udsendes i uge 5,. 16 Oplevet problem: Rejsekortets og kundecentrets image er for dårligt 65 procent af kunderne er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres henvendelse til Rejsekort kundecenter i følge den seneste tilfredshedsmåling fra januar 2014 af analysevirksomheden Wilke. Trafikvirksomhederne har taget initiativ til at udarbejde informationsmateriale, der kan forklare kunderne, hvad Rejsekort Kundecenter kan hjælpe med, og hvordan kunderne kan hjælpe sig selv på rejsekort.dk (øget selvbetjeningsgrad) Marts Besluttet at udarbejde informationsmateriale. Konkret planlægning af indhold og form på informationsmaterialet. Side 7

8 For at fastholde en høj tilfredshed og nå målet i SLA for Rejsekort Kundecenter på 70 procent er det vigtigt, at Rejsekort Kundecenter fortsat har fokus på at optimere kundernes oplevelser af ekspeditionstid og svar fra kundecentret på spørgsmål. Brugere af rejsekort er godt tilfredse med deres rejsekort. 79 procent af brugerne synes, at det er en god eller meget god idé med et rejsekort. Og 71 procent synes så godt om rejsekort, at de vil anbefale det til andre (Epinion 2013). Medieomtalen af rejsekort er generelt negativ. 17 Oplevet problem: Det er uklart, hvilke løsninger der findes for turister For danske turister er det mest fordelagtigt at benytte sig af rejsekort. Det giver rabat på rejser i weekenden og uden for myldretiden, og det gør det nemt at rejse rundt i landet uden at kende zoner noget sted i landet. Udenlandske turister skal ikke anskaffe sig et rejsekort, men i stedet anvende et af de billetprodukter, der er specielt udviklet til turister, og som minder om de produkter, de kender fra andre større byer i Europa. Der er behov for fortsat at informere hoteller, turistattraktioner og trafikvirksomhedernes kundecentre om billetprodukterne til udenlandske turister. Trafikvirksomhederne har taget initiativ til at udarbejde en vejledning til medarbejderne i Rejsekort Kundecenter med 5 råd til at give det gode svar til kunden, så de svarer kunder bedst muligt på deres spørgsmål. Vejledningen udarbejdes med udgangspunkt i tilfredshedsmålingen af Rejsekort Kundecenter (januar 2014). Efterfølgende gennemgås og revideres eksisterende svarskabeloner med henblik på, at disse tilpasses vejledningen om det gode svar. Trafikvirksomhederne vil tage initiativ til at udarbejde en plan for at forbedre rejsekorts generelle omdømme. Fokus vil være på at skabe en bedre forståelse for brugen af og mulighederne med rejsekort (150 forskellige) Trafikvirksomhederne i Hovedstaden vil i forbindelse med udfasningen af klippekort i Hovedstaden den 8. februar informere dels egne kundecentre, dels hoteller, turistattraktioner mv. om de eksisterende billetprodukter, som er specielt udviklet til turister. Der sker bl.a. ved hjælp af en oversigt over samtlige billetprodukter. Udenlandske turister kan i dag købe City Pass, 24 hour ticket, Flex Card og Copenhagen Card. Desuden findes der flere forskellige billettyper, som kan købes som papirbilletter i de betjente salg og i billetautomaterne på samtlige stationer i Hovedstaden, herunder også Københavns Lufthavn og Hovedbanegården. Turisterne kan også vælge at bestille billetterne online som mobilbilletter hjemmefra, hvorefter de modtager billetterne direkte på deres mobiltelefon ved ankomst til f.eks. Københavns Lufthavn. Trafikvirksomhederne i hovedstadsområdet udbyder desuden et særligt konferenceprodukt til erhvervsturister, Travel Pass. Marts Besluttet at udarbejde vejledning. Udarbejdelse af vejledning. Januar marts Beslutning taget. Udarbejde plan. 8. februar Information planlagt. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog og Rejsekort A/S. Udsendelse af information. Side 8

9 Priser ID* Emne Initiativ Tid Fremdrift 12 Oplevet problem: For høj forudbetaling på rejsekort anonymt på rejser mellem landsdele Forudbetalingen på rejsekort anonymt for rejser mellem landsdelene nedsættes fra 750 til 600 kr. Januar Beslutning truffet Anonyme kort er tiltænkt de kunder, der ikke ønsker at afgive personlige oplysninger. Der var den 30. november aktive rejsekort. Heraf var de anonyme, svarende til 6 procent. Trafikvirksomhederne har ikke et ønske om at skabe incitamenter til brug af anonyme kort. Implementering Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S kan konstatere et uforholdsmæssigt stort snyd ved lange rejser via anonyme kort 14 Oplevet problem: En fortsat rejse kan være dyrere end 2 separate rejser Fortsat rejse funktionen i rejsekortsystemet er udviklet for at beskytte de kunder, der kommer til at checke ud, før deres rejse er slut. Hvis funktionen ikke var der, kom kunden til at betale for skifte zonen to gange. Tidspris bruges på lokale rejser, når forholdet mellem rejsens længde og rejsens varighed ikke stemmer overens. Kombinationen af fortsat rejse og tidspris kan i nogle tilfælde medføre, at en fortsat rejse bliver dyrere, mens det i andre tilfælde betyder, at rejsen bliver billigere. Trafikvirksomhederne vil undersøge mulighederne for en større logik mellem prisen for to separate rejser og en såkaldt fortsat rejse udført på samme strækninger og inden for tilnærmelsesvis samme tidspunkter i de lokale takstområder. Problemet kan ikke elimineres 100 %. Trafikvirksomhederne vil derfor have hovedparten af kunderne for øje i evt. nye tidsgrænser. Marts Problemstillingen er drøftet. Analyse af fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder skal gennemføres. Side 9

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik Business case 25. 2. december november 2011 US BUS INESS CA CA SE Rejsekortet t som reinvesteringsobjekt i Midttrafik Indholdsfortegnelse 0 Indledning...2 1 Baggrund for business case om rejsekort...3

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003

Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003 Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003 Titel: Rejsekort Forfatter: Projektchef Hans Holmgren, Projekt Rejsekort Resume Rejsekortet er nu på vej. DSB, HUR, Ørestadsselskabet, STS, VT, VAT og NT stiftede Rejsekort

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune Kollektiv Trafik Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 Hermed svar på 10-dages forespørgsel omkring dels kontantautomaterne i bybusserne og dels alternative muligheder

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort.

Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort. Projekt REJSEKORT af Projektchef Hans Holmgren, Hovedstadens Trafikselskab Projekt REJSEKORT er et fælles projekt mellem HT, DSB, Ørestadsselskabet og privatbanerne (Østbanen, Hornbækbanen, Gribskovbanen,

Læs mere