Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014"

Transkript

1 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening på rejsekort.dk Priser = Initiativ er gennemført = Initiativ følger planen = Initiativ er forsinket Kundernes anvendelse af rejsekort ID* Emne Initiativ Tid Fremdrift 2 Oplevet problem: Januar marts For mange glemmer at checke ud På procent af alle rejser checker kunderne ud. Hvis kunder glemmer check ud, sker det ofte på togstationer. Trafikvirksomhederne vil intensivere deres nuværende kommunikation for at få kunderne til at huske check ud. Det drejer sig om: Stickers tæt ved udgangen af bus og tog, samt på vej mod udgangen på stationen; infotainment skærme i bus og tog, samt på stationerne; højttalerudkald i toget, bussen og på perronen og servic s til kunder med mange manglende check ud per år. Firmaet New Danish Design har med støtte fra Rejsekort A/S udviklet app en Rejs Nemt til iphone og Android. App en viser startsted og slutsted for rejsen på et kort og kan give besked om at huske check ud, når man er inden for en valgt afstand fra slutstedet. App en vil blive udvidet med påmindelse om check ind og påmindelse om skifte check ind. Lancering i januar Aktiviteter gennemføres i dag. Intensivering besluttet. Gennemførsel af aktiviteterne. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog og Rejsekort A/S. App en er udviklet og planlægges lanceret i januar. Lancering. Side 1

2 Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S har taget initiativ til at gennemføre en analyse af, hvor og i hvilke situationer kunderne glemmer at checke ud samt hvilke kundetyper, der glemmer check ud.. Baseret på indsigterne fra analysen vil Rejsekort A/S og trafikvirksomhederne både vurdere den nuværende opstilling af check ud kortlæsere og udvikle en større kommunikationskampagne, der skal hjælpe kunderne til at huske check ud. Analyse: Januarmarts Kampagne: April juni Rejsekort A/S har taget kontakt til konsulentfirmaer. Kommissorium for analysen og eventuel indgåelse af kontrakt med konsulentfirma. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog og Rejsekort A/S. Kommunikationskampagnen vil foregå i kanaler i bus, tog og metro, på stationen, i form af happenings og i andre medier. I udviklingen inddrages erfaringer fra Nordjyllands Trafikselskab, hvor kunderne er landets bedste til at huske check ud. 3 Oplevet problem: Ingen mulighed for at checke ud, når man opdager, at man har glemt det I langt de fleste tilfælde vil man kunne gå tilbage til en station eller vente på den næste bus for at checke ud. Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S er opmærksomme på, at kunderne i dag ikke har en ekstra mulighed for check ud, hvis de har glemt det og er kommet for langt væk fra en station, eller der er for lang tid til den næste bus kommer. Derfor vil Rejsekort A/S nu udskrive en idekonkurrence om at udvikle en app, der muliggør efterindmelding af manglende check ud f.eks. via gps positionering. Den vil desuden indeholde betalingsmulighed for kunden. I den forbindelse er det afgørende at undgå åbenlyse misbrugsmuligheder. Forbrugerrådet Tænk og eksterne eksperter inviteres til at deltage i dommerpanelet. Idekonkurrence: januar marts Lancering af app: Ultimo (8 9 måneders udviklingstid) Rejsekort A/S er i gang med at udskrive idekonkurrencen for at udvikle en app. Forbrugerrådet Tænk og eksterne eksperter inddrages. Ideerne vurderes, og der træffes beslutning om, hvilken ide der vinder samt hvem der skal udvikle app en. Konklusioner fra undersøgelsen i ID 2 skal anvendes i denne sammenhæng. 4 Oplevet problem: For høj straf for glemt check ud for korte rejser Der er ikke tale om en straf, men om at en del af forudbetalingen for rejsen (50 kr.) bliver tilbageholdt. Det, der bliver tilbageholdt, skal fratrækkes rejsens pris. [Punkt 4 og 5 er to sider af samme sag.] Trafikvirksomhederne er enige om at imødekomme det politiske ønske om at nedsætte forudbetalingen for rejser fra 50 kr. til 25 kr. Det kan ske med effekt for kunderne fra 20. januar. Konsekvenserne af den nedsatte forudbetaling vil blive evalueret. Arriva forudsætter økonomisk kompensation Igangsættes: 20. januar Beslutning om prisnedsættelse. Evaluering af prisnedsættelse. Evaluering af kampagne for check ud. Side 2

3 Den gennemsnitlige pris for en rejse er 25 kr. Det vil sige, at tilbageholdt forudbetaling koster i gennemsnit kunden 25 kr. Parallelt med prisnedsættelsen vil trafikvirksomhederne evaluere effekterne af de kommunikationsinitiativer, der bliver sat i gang for at reducere antallet af glemte checkud (ID 2 og 3). 5 Oplevet problem: For lav straf for glemt check ud på lange rejser Rejsekortsystemet er designet, således at forudbetalingen altid er bestemt af det lokale takstsæt, hvor rejsen påbegyndes. Systemet kan ikke skelne mellem, om intentionen er en kort eller lang rejse. Trafikvirksomhederne vil hurtigst muligt begynde at opkræve betaling for lange rejser, hvor kunden har glemt check ud og evt. skifte check ind Trafikvirksomhederne vil evaluere, om ændringerne har betydning for kundernes adfærd. Parallelt vil trafikvirksomhederne evaluere effekterne af de kommunikationsinitiativer, der bliver sat i gang for at reducere antallet af glemte check ud (ID 2 og 3). Analyse: januar februar Opkrævning iværksættes marts Beslutning om undersøgelse. Finde model for fastsættelse og opkrævning af højere straf. Beslutning om eventuel videreførelse. Evaluering af kampagne for check ud. 7 Oplevet problem: For dyrt at glemme skifte check ind Check ind ved skift af transportmiddel er nødvendig for at sikre den korrekte pris for en del lange rejser på tværs af takstområder. Den viden om kundernes rejsemønstre, der indhentes via check ind, bruges også til at planlægge trafikken. Trafikvirksomhederne nedsætter kontrolafgiften fra 50 til 10 kr. samtidig med, at kunderne modtager vejledning i skifte Check Ind af kontrolpersonalet. Trafikvirksomhederne viderefører deres konduite i om ikke at opkræve afgift ved glemt skifte check ind. Det er vigtigt for trafikvirksomhederne at hjælpe kunderne til nye rejsevaner. Trafikvirksomhederne vil evaluere, om ændringerne har betydning for kundernes adfærd. Kontrolafgift opkræves ikke i. Konduite vedr. glemt skiftecheck ind videreføres. Ændring af kontrolafgift. Check ind er altid nødvendigt ved påstigning af bus. Side 3

4 13 Oplevet problem: Forvirring omkring reglerne for fortsatte rejser For at gøre det enkelt for kunden, er den generelle rejseregel for alle; check ind, check ind ved skift og check ud til slut. Der er behov for fortsat at kommunikere den regel til kunderne, så de kan bruge deres rejsekort rigtigt. Trafikvirksomhederne er opmærksomme på, at reglerne ved skift af transportmiddel fortsat opleves som uklare for nogle kunder. Derfor vil dette emne blive en del af den analyse og efterfølgende kommunikationskampagne, der gennemføres i første halvår af (se ID 2), herunder i hvilke situationer check ud for en sikkerheds skyld kan anbefales. Trafikvirksomhederne producerer hurtigst muligt en instruktionsfilm om check ind og check ud, som kan bruges på infotainment skærme og DRs OBS udsendelser. Analyse: januar marts Evt. instruktionsvideo: januar marts Kampagne: april juni Rejsekort A/S har taget kontakt til konsulentfirma. Kommissorium for analysen og indgåelse af kontrakt med konsulentfirma. Produktion af instruktionsfilm. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog og Rejsekort A/S. Kundeservice og selvbetjening på rejsekort.dk ID* Emne Initiativ Tid Fremdrift 1 Oplevet problem: Kunderne har allerede mulighed for at blive slettet fra Februar Problemer med generhvervelse af spærret kort spærrelisten. Vurdering af procedure besluttet. Et rejsekort bliver spærret, hvis kunden har glemt at checke ud tre gange på rejser, der går på tværs af takstområder. Det sker dog først efter to skriftlige advarsler og en individuel vurdering af, om der kan være tale om misbrug. Kunden har herefter mulighed for én gang at købe sig fri af spærrelisten mod betaling for de manglende rejser og et gebyr. Trafikvirksomhederne vil tage initiativ til at vurdere den eksisterende procedure for advarsler og den individuelle vurdering i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Desuden vil trafikvirksomhederne følge op på, at reglen administreres rigtigt på tværs af alle trafikvirksomheder, så kunderne oplever en ensartet service på dette område, herunder om muligheden for at købe sig fri af spærrelisten er kommunikeret tydeligt nok. Kommunikation af den implementerede proces gøres tydeligere. Der følges op på håndtering af processen i trafikvirksomhederne. Antal spærrede rejsekort januar til november 2014: 4.582, heraf er over 1000 anonyme kort. Antal henvendelser til Rejsekort Kundecenter vedrørende spærringer: 503 sager. Heraf var de 408 vedrørende udbetaling af kortsaldoen. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog samarbejdet. Forbrugerrådet Tænk inddrages. Side 4

5 De resterende 95 sager har givet anledning til, at 62 kunder er fjernet fra advarselsregistret og har kunnet købe et nyt, personligt kort. 6 Oplevet problem: For svært at ændre dankortoplysninger En kunde kan ændre betalingskort til sin tank op aftale ved at ringe til Rejsekort Kundecenter og bestille ændringen. Næste gang, kunden bruger sit rejsekort, er det nye betalingskort tilknyttet rejsekort. Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S er opmærksomme på, at den selvbetjente løsning ikke er god nok. Derfor sker der en ændring på dette område i forbindelse med den planlagte, mindre systemopdatering af rejsekort i februar, således at rejsekort.dk bliver mere brugervenlig. Februar Systemopdatering bestilt hos leverandøren East West Denmark. Systemopdatering. Selvbetjening via rejsekort.dk er i dag for besværlig for kunden. 8 Oplevet problem: Utryghed omkring personfølsomme oplysninger Rejsekort overholder gældende lovkrav og regler, herunder lov om beskyttelse af personoplysninger og er underlagt Datatilsynets tilsyn. Rejsekort A/S vil tage initiativ til at forbedre kommunikationen til brugerne om, hvordan Rejsekort A/S registrerer og anvender personlige oplysninger. Det vil ske via både digital information og en trykt brochure. Planlægningen af kommunikationen vil ske i et samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Januar februar Besluttet at forbedre kommunikationen om personlige data til kunderne. Kommunikation planlægges. I dag opbevarer Rejsekort A/S kun en anonymiseret identifikation af brugernes Dankort, som kun kan bruges ved betalinger med rejsekort. Desuden opbevares udløbsdatoen for Dankortet, så kundens tank op aftale kan tildeles samme udløbsdato. Pligt til registrering af CPR numre følger af lovgivningen, og rejsemønstre registreres af hensyn til kundernes indsigelsesadgang og bogføringsloven. Rejsekort er forpligtiget til at opbevare disse oplysninger i fem år, jf. bogføringsloven. Forbrugerrådet Tænk inddrages. 9 Oplevet problem: For få har tank op aftaler Trafikvirksomhederne har en stor interesse i at øge tilfredsheden med rejsekort blandt brugerne og har derfor Januar februar Kampagne besluttet og budget afsat. Side 5

6 50 procent af brugerne af rejsekort har valgt en tank op aftale. Samtidig viser kundeundersøgelser, at brugere med en tank op aftale er mere tilfredse med deres rejsekort end brugere uden en sådan aftale. 10 Oplevet problem: Ikke penge nok på tank op aftalen Kunder med en tank op aftale kan have behov for at lægge flere penge manuelt på rejsekortet inden en lang rejse for at være sikker på at have nok penge til returrejsen. Alternativt kan kunden hæve beløbet på tank op aftalen. Når kunden etablerer en automatisk tankop aftale er default beløbet 300 kr. og op til to daglige optankninger. Hvis rejsen koster mere end 600 kr., vil tank op aftalen ikke dække betalingen for rejsen. Derfor kan kunden ikke starte en ny rejse samme dag, før der kommer flere penge på kortet. taget initiativ til at gennemføre en landsdækkende kampagne, der bl.a. skal motivere flere til at få en tank op aftale. Trafikvirksomhederne vil desuden overveje forskellige incitamentsordninger. Rejsekort A/S har gjort det tydeligt på selvbetjeningen på rejsekort.dk, hvordan kunden let kan ændre sit tank op beløb, samt hvad det betyder, hvis beløbet er for lille. Trafikvirksomhedernes landsdækkende kampagne (se ID 9), der bl.a. skal motivere flere til at få en tank op aftale, skal også forklare kommende kunder med en tank op aftale, hvordan de let kan ændre deres tank op beløb, samt hvad det betyder, hvis beløbet er for lille. Rejsekort A/S har taget initiativ til, at kunderne bliver informeret om for lavt tank op beløb på mitrejsekort.dk, hvor de i praksis foretager selvbetjening af deres tank op aftale. Udvikling af kampagne. December 2014 Information besluttet. Januar februar Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog samarbejdet. Information gennemføres. Kampagne besluttet og budget afsat. Udvikling af kampagne. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog samarbejdet. Februar Ændring af mitrejsekort.dk besluttet. Ændring af mitrejsekort.dk. 11 Oplevet problem: Besværlig vej fra bestilling på selvbetjening til brug af sin bestilling Når kunder via selvbetjening på mitrejsekort.dk har bestilt en optankning af deres rejsekort, skal de aktivere bestillingen ved at bruge kortet på en check ind kortlæser inden for 10 dage. Hvis kunden ikke har Rejsekort A/S har undersøgt hos leverandøren og Nets, hvad konsekvenserne vil være ved at øge antallet af dage mellem kundens bestilling af en optankning og aktiveringen af bestillingen ved en check ind kortlæser. Undersøgelsen viser at det teknisk godt kan lade sig gøre at øge antallet af dage uden uhensigtsmæssigheder for rejsekortsystemets kapacitet til at have flere bestillinger liggende i systemet. December 2014 Undersøgelse er afsluttet. Afventer konklusioner af undersøgelse. Side 6

7 nået at bruge kortet, annulleres optankningen. Det skal afklares om og hvordan kunderne kan sikres mod uhensigtsmæssigheder. Derefter implementeres ændringen, så de 10 dage ændres til 30 dage. April Afventer undersøgelse. Ændring af system, tekster, breve og mails. 15 Oplevet problem: Proceduren for ændring af Rejsekortkundetype er for besværlig Rejsekort A/S kontakter hver måned ca. 600 kunder, der er fyldt 16 år, men som stadig rejser på børnekort, og fortæller, at de skal skifte rejsekort, og hvordan dette kan gøres. Pr. måned fylder ca rejsekortkunder 65 år, men for f.eks. kunder, der udelukkende bruger rejsekort i Hovedstadsområdet, har det ikke nogen prismæssig betydning af skifte fra voksen til pensionist. Til gengæld kan et skift af passagertype medføre fysisk ændring af kortet, hvis kunden ikke har foto på rejsekortet på forhånd. Rejsekort A/S har i december udsendt en servic til kunderne i måneden før de fylder 16 år med vejledning om, hvordan de ændrer kundetype. Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S arbejder på et tilsvarende initiativ over for kunder, der fylder 65 år. Vejledningen er mere kompleks her, da det ikke nødvendigvis er en fordel for kunden at fortsætte med at bruge rejsekort som pensionist. Første udsendelse er planlagt til uge 5. December 2014 Januar Informationsmail (16 år) er udsendt. Informationsmail (65 år) udsendes i uge 5,. 16 Oplevet problem: Rejsekortets og kundecentrets image er for dårligt 65 procent af kunderne er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres henvendelse til Rejsekort kundecenter i følge den seneste tilfredshedsmåling fra januar 2014 af analysevirksomheden Wilke. Trafikvirksomhederne har taget initiativ til at udarbejde informationsmateriale, der kan forklare kunderne, hvad Rejsekort Kundecenter kan hjælpe med, og hvordan kunderne kan hjælpe sig selv på rejsekort.dk (øget selvbetjeningsgrad) Marts Besluttet at udarbejde informationsmateriale. Konkret planlægning af indhold og form på informationsmaterialet. Side 7

8 For at fastholde en høj tilfredshed og nå målet i SLA for Rejsekort Kundecenter på 70 procent er det vigtigt, at Rejsekort Kundecenter fortsat har fokus på at optimere kundernes oplevelser af ekspeditionstid og svar fra kundecentret på spørgsmål. Brugere af rejsekort er godt tilfredse med deres rejsekort. 79 procent af brugerne synes, at det er en god eller meget god idé med et rejsekort. Og 71 procent synes så godt om rejsekort, at de vil anbefale det til andre (Epinion 2013). Medieomtalen af rejsekort er generelt negativ. 17 Oplevet problem: Det er uklart, hvilke løsninger der findes for turister For danske turister er det mest fordelagtigt at benytte sig af rejsekort. Det giver rabat på rejser i weekenden og uden for myldretiden, og det gør det nemt at rejse rundt i landet uden at kende zoner noget sted i landet. Udenlandske turister skal ikke anskaffe sig et rejsekort, men i stedet anvende et af de billetprodukter, der er specielt udviklet til turister, og som minder om de produkter, de kender fra andre større byer i Europa. Der er behov for fortsat at informere hoteller, turistattraktioner og trafikvirksomhedernes kundecentre om billetprodukterne til udenlandske turister. Trafikvirksomhederne har taget initiativ til at udarbejde en vejledning til medarbejderne i Rejsekort Kundecenter med 5 råd til at give det gode svar til kunden, så de svarer kunder bedst muligt på deres spørgsmål. Vejledningen udarbejdes med udgangspunkt i tilfredshedsmålingen af Rejsekort Kundecenter (januar 2014). Efterfølgende gennemgås og revideres eksisterende svarskabeloner med henblik på, at disse tilpasses vejledningen om det gode svar. Trafikvirksomhederne vil tage initiativ til at udarbejde en plan for at forbedre rejsekorts generelle omdømme. Fokus vil være på at skabe en bedre forståelse for brugen af og mulighederne med rejsekort (150 forskellige) Trafikvirksomhederne i Hovedstaden vil i forbindelse med udfasningen af klippekort i Hovedstaden den 8. februar informere dels egne kundecentre, dels hoteller, turistattraktioner mv. om de eksisterende billetprodukter, som er specielt udviklet til turister. Der sker bl.a. ved hjælp af en oversigt over samtlige billetprodukter. Udenlandske turister kan i dag købe City Pass, 24 hour ticket, Flex Card og Copenhagen Card. Desuden findes der flere forskellige billettyper, som kan købes som papirbilletter i de betjente salg og i billetautomaterne på samtlige stationer i Hovedstaden, herunder også Københavns Lufthavn og Hovedbanegården. Turisterne kan også vælge at bestille billetterne online som mobilbilletter hjemmefra, hvorefter de modtager billetterne direkte på deres mobiltelefon ved ankomst til f.eks. Københavns Lufthavn. Trafikvirksomhederne i hovedstadsområdet udbyder desuden et særligt konferenceprodukt til erhvervsturister, Travel Pass. Marts Besluttet at udarbejde vejledning. Udarbejdelse af vejledning. Januar marts Beslutning taget. Udarbejde plan. 8. februar Information planlagt. Ansvarlig: Trafikvirksomhederne i Bus & Tog og Rejsekort A/S. Udsendelse af information. Side 8

9 Priser ID* Emne Initiativ Tid Fremdrift 12 Oplevet problem: For høj forudbetaling på rejsekort anonymt på rejser mellem landsdele Forudbetalingen på rejsekort anonymt for rejser mellem landsdelene nedsættes fra 750 til 600 kr. Januar Beslutning truffet Anonyme kort er tiltænkt de kunder, der ikke ønsker at afgive personlige oplysninger. Der var den 30. november aktive rejsekort. Heraf var de anonyme, svarende til 6 procent. Trafikvirksomhederne har ikke et ønske om at skabe incitamenter til brug af anonyme kort. Implementering Trafikvirksomhederne og Rejsekort A/S kan konstatere et uforholdsmæssigt stort snyd ved lange rejser via anonyme kort 14 Oplevet problem: En fortsat rejse kan være dyrere end 2 separate rejser Fortsat rejse funktionen i rejsekortsystemet er udviklet for at beskytte de kunder, der kommer til at checke ud, før deres rejse er slut. Hvis funktionen ikke var der, kom kunden til at betale for skifte zonen to gange. Tidspris bruges på lokale rejser, når forholdet mellem rejsens længde og rejsens varighed ikke stemmer overens. Kombinationen af fortsat rejse og tidspris kan i nogle tilfælde medføre, at en fortsat rejse bliver dyrere, mens det i andre tilfælde betyder, at rejsen bliver billigere. Trafikvirksomhederne vil undersøge mulighederne for en større logik mellem prisen for to separate rejser og en såkaldt fortsat rejse udført på samme strækninger og inden for tilnærmelsesvis samme tidspunkter i de lokale takstområder. Problemet kan ikke elimineres 100 %. Trafikvirksomhederne vil derfor have hovedparten af kunderne for øje i evt. nye tidsgrænser. Marts Problemstillingen er drøftet. Analyse af fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder skal gennemføres. Side 9

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 4. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 4. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 4. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 21. december Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 29. april 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 29. april 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 29. april Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. marts 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. marts 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. marts Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 13. juli 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 13. juli 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 13. juli Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 2. september 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 2. september 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 2. september Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort... 2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Rejsekort erhverv din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Ejes af virksomheden, bruges af medarbejderen Rejsekort erhverv er et rejsekort, som en virksomhed, institution, myndighed eller organisation

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Rejsekort Status (især for snyd) TØF seminar 2012 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S

Rejsekort Status (især for snyd) TØF seminar 2012 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Rejsekort Status (især for snyd) TØF seminar 2012 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S 1 Geografisk dækning - 22. oktober 2012 2 Status for brug - 2012 uge 38. Tank-op aftaler 39 % Selvbetjening: 76 % RVM..

Læs mere

Rejsekort projektet status

Rejsekort projektet status Rejsekort projektet status TØF - 2009 7.oktober 2009 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet + Betalingsmiddel Til alle rejser For alle rejsende Med alle trafikvirksomheder

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015 Rejsekort Rejseregler Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort

Læs mere

Kortlæsere og automater Prototyper

Kortlæsere og automater Prototyper Kortlæsere og automater Prototyper Hans Ege, Hovedstadens Udviklingsråd 4. sept 2006 1 Visionen: Enkelt at bruge Kort til al kollektiv trafik i Danmark (inklusiv Øresund) Samme system i hele landet Ensartede

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser

Rejsekort kortbestemmelser kortbestemmelser Gældende fra 23. september 2009 Version 4.8 Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelsernes gyldighed...2 1...2 1.1 Hvad er et rejsekort...2 1.2 Kortudsteder...2 1.3 Rejseregler og priser...2

Læs mere

RUC Om rejsekort. Gregers Mogensen, Rejsekort A/S. 19-11-2015 RUC projekt

RUC Om rejsekort. Gregers Mogensen, Rejsekort A/S. 19-11-2015 RUC projekt RUC Om rejsekort Gregers Mogensen, Rejsekort A/S 19-11-2015 RUC projekt 1 DK Public transport tickets in 2000 Side 2 Rejsekort A/S - Payment Card conference, Riga 05-11-2015 2 Hvorfor rejsekort? Modernisering

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.2 27 09 2016 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 20. november 2014

Aktionslisten, opdateret 20. november 2014 Aktionslisten, opdateret 20. november 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0041 Klageren: XX på vegne af YY 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort Rejseregler

Rejsekort Rejseregler Rejsekort Rejseregler Gældende fra 17. oktober 2016 1. Hvad er rejsereglerne?...4 2. Hvad er rejsekort?...4 3. Hvad er et pendlerkort?...4 4. Hvad skal du vide inden rejsen?...4 4.1. Rejsekort typer, priser

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Der er 3 salgskanaler:

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Bestyrelsen tager markedsplan for udrulningen af rejsekort i takstområde Hovedstad til efterretning.

Bestyrelsen tager markedsplan for udrulningen af rejsekort i takstområde Hovedstad til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Maria Danebod Jørgensen 13 Markedsplan for udrulning af rejsekort i takstområde Hovedstad Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 31. januar 2014

Aktionslisten, opdateret 31. januar 2014 Aktionslisten, opdateret 31. januar 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk)

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk) Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 19.oktober 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017.

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017. Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 20.april 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check Udvej

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017

Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017 Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017 Version 1 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for skolekort... 2 1 Selve Skolekortet... 3 1.1 Hvad er et skolekort...3 1.2 Sådan anvendes et skolekort...3

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Sådan oplever kunderne rejsekortet

Sådan oplever kunderne rejsekortet Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1496 Offentligt Sådan oplever kunderne rejsekortet Når kunderne henvender sig til Rejsekorts kundecentre bliver de i dag mødt af éet fælles

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0474 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning

Læs mere

Kortbestemmelser for skolekort

Kortbestemmelser for skolekort Rejsekort A/S / Automatikvej 1, 1., 2860 Søborg/Skolekort kortbestemmelser privat/version 2 / 1 1 2018 / M65 folder Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. januar 2018 Version 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET

MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET Version: 16/02-2014 MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET 1 Indholdsfortegnelse Rejsekortudstyr, chaufførkonsollen... 3 Chaufførkonsollen... 3 Sammenhængen mellem chaufførkonsollen, kortlæsere i bussen og garageanlægget:...

Læs mere

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008 Rejsekortet kommer til Sjælland i 2008 Nemt og trygt Indhold Trafikselskabernes mål med det kommende rejsekort er, at kunder nemt og trygt kan rejse med bus, tog og Metro til hver en tid - uden først at

Læs mere

132 svar. Til rejsekortsbrugere. Hvilken transporttyper bruger du oftest i forbindelse med rejsekortet? (132 svar)

132 svar. Til rejsekortsbrugere. Hvilken transporttyper bruger du oftest i forbindelse med rejsekortet? (132 svar) Til rejsekortsbrugere SPØRGSMÅL SVAR 132 svar Accepterer ikke svar Besked til respondenterne Formularen "Til rejsekortsbrugere" accepterer ikke længere svar. Prøv at kontakte formularens ejer, hvis du

Læs mere

Rejsekort-app idékonkurrence. Check ud

Rejsekort-app idékonkurrence. Check ud Rejsekort-app idékonkurrence Check ud 1 Rejsekort-appen Check ud Rejsekort a/s har med udviklingen af en app - der giver slutbrugeren mulighed for at checke ud, uden at bruge en rejsekortstander - mulighed

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013

Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013 Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort... 2 Der er ikke fortrydelsesret ved køb af et rejsekort... 2 1.Selve rejsekort... 3 1.1

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0013. Klageren: 1720 København V. CVRnummer: 29896569

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0013. Klageren: 1720 København V. CVRnummer: 29896569 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0013 Klageren: XX 1720 København V. Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Priser og rabatter på rejser med rejsekort

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. for manglende modtagelse af mobilbillet inden påstigning. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0280 Klageren: Indklagede: XX 8220 Brabrand Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Parternes krav: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0184 Klageren: XX på vegne af sønnen YY 2100 København Ø Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/dsb CVRnummer: 20250053 Klagen vedrører:

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S fra 2013 til 2016 Marts 2017 1 2 Indhold 1. Materiale..3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016

Administrerende direktør Bjørn Wahlsten. Møde med IDA Rail 7. december 2016 Møde med IDA Rail 7. december 2016 Administrerende direktør Bjørn Wahlsten Status: Der er solgt over 2,4 mio rejsekort, heraf er næsten 2 mio rejsekort i brug Rejsekort systemet har 320 mio rejser på rejsekort

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde

Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde Maj 2016 Jobprofil Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde 1. Indledning Bus & Tog ønsker at ansætte en ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter,

Læs mere

Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund af overskridelse af maximum-tiden på 4 timer

Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund af overskridelse af maximum-tiden på 4 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0197 Klageren: XX Indklagede: CVRnummer: Movia Klagen vedrører: Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende rejsehjemmel.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende rejsehjemmel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0228 Klageren: XX 4000 Roskilde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Parternes krav:

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Information til chauffører i Midttrafiks område

Information til chauffører i Midttrafiks område 2 Information til chauffører i Midttrafiks område 1 3 4 5 6 7 8 9 10 VOKSEN Fra uge 20 kan kunderne købe billetter og klippekort med Midttrafik app og som print-selv på midttrafik.dk Velkommen til Midttrafik

Læs mere

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud.

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0136 Klageren: XX 6760 Ribe Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12 24 59 04 Klagen vedrører: Betaling på 112 kr. for rejse beregnet

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2017-0211 Klageren: XX 2450 København Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Parternes krav: Kontrolafgift på 750 kr., da

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0450 Klageren: XX 3000 Helsingør Indklagede: Movia v/lokalbanen A/S CVRnummer: 26159040 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0224 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem.

Tiltrådt, idet det bemærkes, at ændringen træder i kraft en måned efter ibrugtagning af det nye bestillingssystem. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. april 2011 Mads Lund Larsen 05 Ændring af rabatsatser for online-kunder i Flextur Indstilling: Det indstilles, at Movia ændrer rabatstrukturen for

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort. En mere populær forklaring kan ses på www.rejsekort.dk/brug rejsekort/priser for rejser.aspx D16737

Læs mere

1. Hvad er rejsekortet?

1. Hvad er rejsekortet? Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 137 Offentlig Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 30. november 2004 Rejsekortet i den kollektive trafik I nedenstående notat redegøres der for planerne for udvikling

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet, idet køb af mobilbillet via applikation ikke var gennemført. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0374 Klageren: XX 1970 Frb. C. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Rejsekort kundetilfredshed

Rejsekort kundetilfredshed Rejsekort kundetilfredshed Komparativ analyse baseret på Rejsekort A/S egne undersøgelser fra 2012, 2013 og 2014 (foretaget af Epinion A/S) Revideret april 2015 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0362 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0024 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB CVR nummer: 32 78 87 42 Klagen vedrører: Parternes krav: Administrationsgebyr på 125 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på SMS-billet efter forgæ- på check-ind på rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på SMS-billet efter forgæ- på check-ind på rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0312 Klageren: XX 2665 Vallensbæk Strand Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0223 Klageren: XX 2300 Kbh. S. Indklagede: Metroselskabet A/S v/metro Service I/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro inden modtagelse af sms-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0038 Klageren: XX 2920 Charlottenlund Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet påstigning på metro

Læs mere