Fremtidens finansielle serviceydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens finansielle serviceydelser"

Transkript

1 NFT 2/1999 Fremtidens finansielle serviceydelser af Ansvarhavende aktuar., Direktør, Skandia, Søren Schock Petersen og Marketingchef, SkandiaLink, Trine-Maria Kristensen Søren Schock Petersen Det er i denne artikel forfatternes påstand, at fremtidens finansielle serviceydelser bliver baseret på en større grad af eksternt samarbejde med såvel eksterne investeringseksperter som eksterne salgskanaler. I artiklen gennemgås principperne bag unitlink forsikringer og de eksterne samarbejdsrelationer, som kendetegner SkandiaLink produktet. Trine-Maria Kristensen Pensionsordninger består af en forsikringsdel og en opsparingsdel. Forsikringerne dækker som vi alle ved hvis uheldet er ude, inden man når pensionsalderen. Opsparingen bliver udbetalt, hvis man overlever, indtil man forlader arbejdsmarkedet det er altså opsparingen, man skal leve af, når lønindtægten forsvinder. I rigtigt gamle dage var det kun tjenestemænd, som havde ret til pension i Danmark. Alle andre måtte selv spare op eller de måtte leve på aftægt hos deres børn. I 1917 åbnede det første pensionsselskab for funktionærer. Selskabet var stiftet af funktionærorganisationerne og af funktionærernes arbejdsgivere. Pensionsmodellen var bygget op om de gamle patriarkalske dyder. En mand var en mand og en enkepension var for kvinder, der mistede deres mand. Helt op til begyndelsen af halvfjerdserne eksisterede begrebet enkepensioner og enkemændene måtte derfor klare sig selv. Mange kvinder var på det tidspunkt kommet på arbejdsmarkedet og de tegnede egne pensionsordninger. Familierne blev afhængige af to indtægter, og derfor opstod der et udbredt ønske om, at også mænd skulle kunne sikres, hvis deres ægtefælle døde. Dengang var pensionsbranchen længe om at lytte til forbrugerne og følge med tiden. Dengang handlede udfordringen i branchen om forsikringsdelen. Hvem skal kunne forsikres? Og mod hvad? Og hvad skal det koste? De forandringer pensionsbranchen står overfor idag er nogle andre. Pensionsdebatten præges af stor usikkerhed. Der bliver flere og flere ældre og færre erhvervsaktive til at 130

2 forsørge dem. Der bliver også færre politikere, som skråsikkert stiller sig op og hævder, at den offentlige forsørgelse vil fortsætte i det uendelige. Udfordringen idag er derfor opsparingsdelen og det vil naturligvis præge fremtidens udbud af finansielle serviceydelser i branchen. Når man taler om forsikringsdelen er spørgsmålet: Hvad skal der ske med min familie, hvis jeg dør? Når man taler om opsparingsdelen er spørgsmålet snarere: Hvad sker der, hvis jeg overlever? Professionel kapitalforvaltning I Skandia i Danmark har vi netop introduceret unitlink forsikringer under navnet Skandia- Link. Unit link ideen går kort fortalt ud på, at man ved hjælp af professionelle kapitalforvaltere (kaldet fondsforvaltere idet investeringerne foregår i opsparingsfonde, som er sammensat af forskellige aktier eller obligationer) tilstræber at optimere opsparingsdelen på pensionsforsikringen. I traditionelle forsikringsordninger investerer pensionsselskabet selv kundernes penge. Den garanterede minimumsrente, som selskaberne lover kunderne, betyder, at minimum 50% af opsparingen skal placeres i obligationer. Resten kan placeres i aktier, men de fleste selskaber har kun placeret mellem procent i aktier idet aktieinvesteringer typisk giver større afkastudsving og derfor skal ses i et længere perspektiv. I perioder, hvor renten på obligationer er høj og stabil, kan denne form for opsparing være ganske fornuftigt. Man kender på forhånd det givne afkast af investeringen og man kan sove roligt om natten, selvom aktiemarkederne tager en rutche tur. Men i perioder med lav rente på obligationerne som den vi befinder os i i øjeblikket er obligationsinvesteringer ikke fordelagtige for kunderne eller for den sags skyld for selskaberne. Derfor er unitlink forsikringer en god idé. Renteproblematikken og pensionen For tiden afholdes der en ny runde af det, vi kunne kalde Danmarksmesterskabet i konverteringer. Husejere, som har finansieret huskøbet med realkreditobligationer, har ret til at ombytte obligationerne til nogle, der er billigere. Det giver flere penge til forbrug i de små hjem og det er jo ganske udemærket for hr. Jensen. Det er imidlertid de færreste danskere, der tænker over, at de når de konverterer til billigere realkreditobligationer stjæler fra sig selv. De ejer nemlig selv obligationerne deres pensionsopsparinger er placeret i dem. Og når der foregår en konverteringsbølge i Danmark, så betyder det, at de pensionsselskaber, som har placeret kapitalen i obligationer, får deres penge igen. Og så skal pengene geninvesteres (og 50% af kapitalen skal altid være placeret i obligationer), og da renten på obligationer er faldet siden sidst, så bliver pengene geninvesteret til en lavere rente og så bliver renten på pensionsopsparingen også lavere. Netop denne mekanisme affødte i december 1998 en heftig pensionsdebat i de danske medier. Pensionsselskaberne (som samtidig er blevet belastet med en afgiftsomlægning, der betyder, at de fremover skal betale 26% af afkastet på obligationer i afgift til staten mod 5% af afkastet på aktier) gjorde højlydt opmærksom på, at det kan komme til at knibe med indfrielsen af de afgivne rentegarantier (på hhv. 4,5% og 2,5% afhængig af, hvornår pensionsordningen er oprettet). Hvad er unitlink? Unitlink navnet antyder at kunderne linkes til et eller andet og det er netop kernen i dette produkt, at pensionsselskabet ikke selv placerer midlerne. Pensionsselskabet laver aftaler med store professionelle fondsforvaltere som normalt ikke ville tage imod hr. Hansens spareskillinger, med mindre hr. Hansen er 131

3 god for flere hundrede tusinde kroner. Fondsforvalterne investerer pengene og da deres service deres produkt så at sige er, at de kan forvalte pengene dygtigt er det overvejende sandsynligt, at de vil forrente kapitalen bedre end noget dansk pensionsinstitut. Ikke for at forklejne indsatsen i danske investeringsafdelinger. For der er ingen tvivl om, at mange af dem gør det godt og SkandiaLink samarbejder på det danske marked med både Sparinvest og Unibank, som tilbyder fonde med danske aktier og danske obligationer. Men alt andet lige så er en stor europæisk fondsforvalter nok at foretrække, hvis man skal investere i europæiske aktier ligesom en fondsforvalter med kontorer og analyseafdelinger i Japan sikkert er mest professionel på dét marked. Skandiakoncernen har mange års erfaring med unitlinkforsikringer. Skandia forvalter idag 596 milliarder SEK. 43% af formuen forvaltes af Skandias eget fondsforvaltningsselskab (Skandia Investment Management) resten forvaltes af eksterne fondsforvaltere. F.eks. er de 122 milliarder der er sparet op hos American Skadia placeret hos eksterne fondsforvaltere. 2/3 af præmieindtægten i Skandia koncernen er indbetalinger til unitlinkforsikringer. Skandia sælger unitlinkforsikringer i 20 lande verden over og koncernens strategi er, at der som minimum åbnes to nye markeder om året. Mere valgfrihed Fordelene for den enkelte pensionskunde er indlysende. Kunden får adgang til ekspertise, som ikke findes tilsvarende i noget dansk pensionsselskab og kunden har en langt større grad af frihed til selv at vælge, hvor opsparingen skal investeres, med hvilken grad af risiko og i hvor lang tid. Hvis aktiemarkederne bliver for turbulente, kan kunden frit flytte sin opsparing til obligationsfonde, og på den måde kan kunden udnytte såvel høje som lave markedsrenter. Kunden får naturligvis ingen garanteret rente på sin opsparing hos SkandiaLink, for når mere end 50% af opsparingen i princippet kan placeres i aktier kan vi ikke samtidig garantere en rente. Den seneste opgørelse viser, at kun 13% af opsparingen i Skandia- Link til dato er placeret i obligationer resten fordeler sig med 30% i europæiske aktier, 25% i danske, 18% i nordamerikanske og resten i japanske, fjernøstlige og russiske aktier. Vores påstand er derudover, at den garanterede rente ikke er interessant, med mindre man står umiddelbart overfor pensionering. Når man køber en unitlinkforsikring, køber man andele i en eller flere fonde, hver gang man indbetaler til opsparingen. Hvis fondens værdi i en periode falder (således at man har tab på sin opsparing) så ejer man stadig x antal andele af fonden. I takt med at fondsforvalteren så udskifter eventuelle dårlige papirer med nogle, der giver bedre afkast og måske omlægger strategien for fonden, hvis det er nødvendigt vil man erfaringsmæssigt få dækket sine tab ind igen. Unitlink er ikke for alle Men der skal naturligvis ikke være nogen tvivl om, at unitlinkforsikringsproduktet er et langsigtet produkt. Man kan ikke råde hvem som helst til at tegne en unitlinkforsikring. Dels bør man ikke være tæt på pensioneringstidspunktet og dels skal man ikke være riskoavers. Hvis man sover uroligt om natten, fordi man har 5% af opsparingen stående i russiske aktier, så skal man vælge fonde med lavere risikoniveau f.eks. med danske aktier eller man skal vælge obligationsfonde. For nogle vil det givetvis stadigvæk være bedre, at de fortsætter deres opsparing i et traditionelt produkt, især hvis det er tegnet med en garanteret rente på 4,5% og/eller hvis der ikke er mere end fem år til pensionstidspunktet. 132

4 Fremtidens efterspørgsel For os er der ingen tvivl om, at flere og flere kunder vil efterspørge finansielle serviceydelser, der giver dem mulighed for bedre forrentning og adgang til selv at bestemme over deres opsparing. I takt med at pensionsopsparingerne bliver større, og flere og flere unge taber tilliden til, at der vil eksistere offentlig pension, når de skal pensioneres om 40 år, vil vi se et krav om, at pensionsselskaberne giver mulighed for bedre forrentning af pengene. Fremtidens finansielle serviceydelser indebærer derfor også, at pensionsselskaberne bliver bedre til at rådgive og formidle viden om investeringer. Ikke sådan at forstå, at alle i branchen nu skal være børsmægleruddannede, men der vil opstå et stigende behov for, at forsikringsmæglere og assurandører på livsforsikringsmarkedet ved, hvilke kunder der vil kunne få glæde af en unitlinkforsikring og hvilke kunder der bør blive i en traditionel ordning. Fordelen for Skandia Det er ikke bare kunderne, der drager fordel af Skandias samarbejde med eksterne fondsforvaltere. Skandia kan også se fordelen. Vi kan koncentrere vores egen indsats om det, vi er rigtigt gode til nemlig at udvikle nye forsikringsprodukter, at udvikle IT-systemer til håndtering af produkterne og at markedsføre og uddanne i produkterne og så selvfølgelig holde øje med fondsforvalternes performance. Hvis en fond eller en fondsforvalter ikke klarer sig tilfredsstillende, så kan Skandia uden at ryste på hånden opsige aftalen og istedet tage en anden fond eller fondsforvalter ind i porteføljen. Hvis det i stedet var Skandias egne ansatte i en investeringsafdeling, som sad og placerede kundernes penge, så ville vi ikke være i stand til at gribe ind ligeså hurtigt, uden at det i perioder ville gå ud over kundernes afkast. Man kan ikke skifte investeringsstrategi fra den ene dag til den anden, af den simple grund at det tager tid at fastlægge strategien, at købe og sælge papirer, så de svarer til den portefølje, man ønsker o.s.v. Men man kan uden videre skifte fond fra den ene dag til den anden. Fremtidens salgskanaler Ligesom Skandia på investeringssiden har valgt at samarbejde med eksterne fondsforvaltere, har vi også på salgssiden valgt at fokusere på ekstern ekspertise. Når vi sælger SkandiaLinkordninger til firmaer, overlader vi fortrinsvis salgsarbejdet til professionelle forsikringsmæglere. Vi mener, at forsikringsmæglerne har den baggrund og uddannelse på livsforsikringssiden, som er nødvendig for at kunne yde optimal service overfor vores kunder og vi uddanner så mæglerne i Skandialinkproduktets særlige sammensætning. Det betyder naturligvis ikke, at Skandias egne salgskanaler er afskåret fra at sælge Skandialinkproduktet. Vi har bare besluttet, at det på firmaområdet er en klar fordel for os, at vi bliver taget med i mæglernes udbud og at kunden får uvildig rådgivning om fordele og ulemper ved såvel traditionelle som unitlinkprodukter. Som tidligere nævnt er det ikke alle kunder, der skal have unitlinkproduktet og mægleren har den fordel, fremfor vores egne salgskanaler, at han har flere produkter med i tasken, som kunden så kan vælge imellem. Konsekvensen af denne strategi er også, at Skandias egne salgskanaler uddannes, serviceres og aflønnes på nøjagtig samme måde som mæglerne. Da der desuden er dannet et særligt selskab for voren egne salgskanaler i Skandia, kan vi herefter betragte disse sælgere som mæglere. Mæglerne får stor betydning også fremover. Vi er overbeviste om, at en langt større del af de finansielle serviceydelser i fremtiden vil blive solgt via eksterne salgskanaler, 133

5 som kan overskue markedet og fremlægge de reelle valgmuligheder for kunden. Der bliver flere og flere informationer fra de enkelte udbydere og produkterne i pensionsbranchen er ikke altid nemme at gennemskue og derfor vil flere og flere ty til uafhængig rådgivning. Skandias filosofi Vi forsøger altid at vælge den bedste mand til jobbet. Vi spørger: Er denne service en af vores kerneydelser eller kan vi med fordel finde nogen udenfor organisationen, som kan løfte opgaven bedre eller mere professionelt? Og derefter vælger vi samarbejdspartner. Vores egen opgave er, at bakke de eksterne salgskanaler op, ved at sikre, at de har adgang til de nyeste informationer om unitlinkprodukterne og om SkandiaLink især. Vi tilrettelægger uddannelsesprogrammer og udvikler salgsværktøjer til mæglerne og vi forsøger at etablere et samarbejde med mæglerne, som gør det muligt for dem at stille krav til os. Det er også vores opgave at sørge for forretningsgange, som gør det let for mæglerne at sælge vores produkter og i den forbindelse er det naturligvis også vores job at optimere IT-systemerne og at sørge for, at kunderne føler sig godt behandlet gennem hele forløbet, både når de køber pensionsordningen og når de undervejs får brug for at justere den eller når de får brug for de ydelser, de har købt. Det er også Skandias opgave at markedsføre SkandiaLink og at følge med og deltage i debatten om pensionsbranchen. Mæglerne skal vide, at de samarbejder med en professionel udbyder og fondsforvalterne skal vide, at vi gør en seriøs indsats for at afsætte deres produkt på det danske marked. Opsummering Fremtidens finansielle serviceydelser bliver i højere grad baseret på samarbejde mellem de finansielle virksomheder og eksterne samarbejdspartnere. Der er store fordele forbundet med at vælge de mest professionelle til at investere midlerne, ligesom det er fordelagtigt at lade de professionelle mæglere sælge produkterne. Fordelene for kunderne er, at: de altid får den mest professionelle hjælp hvad enten det gælder købsprocessen, den løbende servicering eller forrentningen af deres opsparing. de får præsenteret tilbud og muligheder på en mere overskuelig måde, end hvis de selv skulle analysere alle produkter på markedet. De finansielle serviceudbydere kan så koncentrere deres arbejde om det væsentlige, nemlig at: udvikle de bedste forsikringsprodukter udvikle de bedste IT-systemer til håndtering af produkterne lave aftaler med de bedste fondsforvaltere holde øje med fondsforvalternes effektivitet afholde de bedste uddannelsesforløb internt og overfor sælgere markedsføre produkterne overfor de rigtige målgrupper servicere sælgerne og kunderne. 134

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

som en Filur i solen?

som en Filur i solen? pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension forsvinder din opsparing som en Filur i solen? nr. 1 forår 2014 indhold Hvis købekraften fordamper 3 Sådan beskytter vi dine penges værdi 4 Langtidsholdbar

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension.

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Magasin for jordbrugere Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Læs om hvordan du med Nykredit Privat Portefølje kan få forvaltet din

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere gode ejerskifter skaber vækst Dansk erhvervsliv rummer en god kombination af nye og fremadstormende iværksættere og etablerede

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Flyt pensionen til Luxembourg

Flyt pensionen til Luxembourg Flyt pensionen til Luxembourg Der kan være mange penge at tjene ved at flytte pensionsordningen til Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er muligt med fordel

Læs mere