PÅ TVÆRD. for Innovationsagenter HVERDAGSINNOVATION MED PERSONLIGT LEDERSKAB DAG 4 REFLEKSION OG PERSPEKTIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ TVÆRD. for Innovationsagenter HVERDAGSINNOVATION MED PERSONLIGT LEDERSKAB DAG 4 REFLEKSION OG PERSPEKTIV"

Transkript

1 PÅ TVÆRD for Innovationsagenter HVERDAGSINNOVATION MED PERSONLIGT LEDERSKAB DAG 4 REFLEKSION OG PERSPEKTIV

2 INNOVATIONSAGENT PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET for Innovationsagenter FIRE DAGE OG FIRE DIMENSIONER ERFARING OG EVALUERING PROJEKT- FORMATERING NETVÆRK OG SAMARBEJDE PERSONLIGT LEDERSKAB

3 DAGENS PROGRAM FRA TIL PROGRAMPUNKT Velkomst Tendenser og temaer i offentlig innovation Hvad har vi lært? Refleksion over vores forløb Hvad skal vi nu? Muligheder og modeller Refleksion over eget projekt: Læring og udvikling og frokost Erfaringsdeling og sparring i grupper Opsamling og afrunding

4 SUCCES SUCCES SOM FOLK TROR DET SER UD SOM DET SER UD I VIRKELIGHEDEN

5 DAGENS TEMA FORSKNING SUCCESHISTORIER LÆRING JERES ERFARINGER SAMUDVIKLING SAMARBEJDENDE INNOVATION SAMPRODUKTION

6 TENDENSER OG TEMAER I OFFENTLIG INNOVATION Udfordringer Løsninger Metoder

7 10 BARRIERER FOR SAMARBEJDENDE OFFENTLIG INNOVATION 1. Nulfejlskultur forhindrer eksperimenter og afprøvning af prototyper, som kan reducere risikoen for dyre fejl senere. 2. Organisatorisk og mentale siloer forhindrer samarbejde og udveksling af idéer, viden og ressourcer og bremser koordineret implementering af nye dristige løsninger 3. Institutionel isolation forhindrer offentlige organisationer i at høste andre organisationers innovationer og udelukker fælles udvikling af nye og bedre løsninger 4. Borgerne er blevet forvandlet til kunder, der shopper rundt efter de bedste velfærdsservices i stedet for at se borgerne som erfarne, dygtige og ressourcestærke aktører, der kan bidrage til den offentlige innovation 5. Intensiv resultatmåling, straffer innovative organisationer, hvis de nye tjenester ikke måles 6. Der er for lidt praktisk viden om, hvordan man håndtere samarbejdende innovationsprocesser og alt for lidt fokus på kompetenceudvikling inden for dette område 7. Individuelle, performance-relaterede lønsystemer tenderer til at modarbejde samarbejdende innovation 8. Karriere i den offentlige sektor opnås ved at indfri præstationsmål og budget og ikke ved at igangsætte samarbejdende innovationsprocesser i randområder af organisationen 9. Der er en mangel på politisk mod til at tackle de komplekse og svære problemer, implementere dristige løsninger og afslutte fejlslagne innovationer 10. Hierarkiske organisationer med mange lag betyder, at der er mange, der kan vende tommelfingeren ned og blokere nye ideer

8 BUD PÅ LØSNINGER SAMARBEJDENDE OFFENTLIG INNOVATION LØSNING For at anspore innovation skal offentlige organisationer opbygge ny kapacitet i form af strategier, metoder og arenaer til samarbejdende innovation, ændre myndighedsstrukturer for at lette team-baseret politik-udvikling samt samarbejde på tværs af institutionelle grænser og med eksterne interessenter og udvikle en innovationskultur baseret på eksperimenter, hurtig indlæring og vilje til at løbe en kalkuleret risiko. The Roskilde Declaration on: Transforming governance, enhancing innovation Endorsed at the Sunrise Conference at Roskilde University, October, 2012 Manifest fra konference på RUC om innovation og styring I den offentlige sektor med deltagelse af 275 forskere, praktikere og studerende, 2012

9 ÅRSAGER TIL FEJLSLAGEN OFFENTLIG INNOVATION De hyppigste årsager til fejlslagen offentlig sektor innovation: Manglende klare mål, manglende behovsanalyse Overdrevne ambitioner, i teori og praksis Forsinkelser, især i starten af projekterne Manglende engagement og deltagelse hos topledelsen Problemer i projektledelsen Kilde: Trends and Challenges in Public Sector Innovation in Europe

10 VEJEN TIL RADIKAL VELFÆRDSINNOVATION 30% MERE FOR 30% MINDRE Gentænk dine brugere som lige partnere i design og levering. Genovervej hvem disse brugere egentlig er, og hvilken rolle de spiller: Start med at spørge hvordan kvaliteten af folks liv kan forbedres. Husk, at dine brugere er en del af - og er delvis defineret ved - de relationer, der omgiver dem. Design rundt om og byg videre på disse - snarere end at isolere de enkelte brugere fra relationerne. Brug tid med brugerne på deres betingelser - arbejd på at forstå deres liv og behov så tæt som muligt. Se dem som sam-udviklere, der løbende kan bidrage til at afprøve ideer. Find måder at bygge meningsfulde, langsigtede relationer med brugere, der giver mening for dem i deres liv. Erkend, at forståelse ikke kommer ved at stille spørgsmål, men ved at bygge dybe, tillidsfulde forbindelser med mennesker. Undersøg den fulde bredde af ressourcer til rådighed for at bidrage til at skabe en løsning: Forstå de aktuelle og mulige ressourcer fra andre organisationer og samfundet. Arbejde med brugere for at forstå og undersøge de ressourcer, de kan bringe i spil for at hjælpe med at løse et problem. Bed brugerne om at gøre mere - overdrag ansvar og risiko derhen, hvor brugerne er bedre placeret til at gøre ting for sig selv. Spørg, hvordan du bedst kan bidrage til en løsning fra missionen og de ressourcer, du har afdækket. Stræb efter at gøre tingene rigtigt - og ret ind, hvis det går galt gennem: At lære at prototype på en disciplineret måde. Forbliv åben for ideer indefra og uden for din organisation, uanset hvor udfordrende. Udvikling af din egen kvantitative og kvalitative evaluering fra begyndelsen af projekter, der giver dig mulighed for at overvåge, hvordan det går, og opbygge din erfaringsbase. Alloker en del af dit budget til indførelse og tilpasning af nye innovationer - og til at udvikle stedspecifikke piloter omkring brugerens behov. Kilde: Nesta,

11

12 NYE RESSOURCER I SAMPRODUKTION Borgere, der som grupper bliver ressourcer for andre. Pensionister som skoletanter og skoleonkler (f.eks. Varde) Bygninger, der bliver ressourcer. F.eks. når idrætsforeninger låner den lokale folkeskole til arrangementer. Velfærdsteknologi, der bliver en ressource for borgeren. Telemedicin til lungepatienter med KOL, kuffert i dagligstuen med indbygget kamera, mikrofon og måleudstyr. Frivillige foreninger, der løser opgaver. F.eks. Spisevens-ordningen, hvor frivillige fra ældre Sagen spiser aftensmad med ældre borgere. Socialøkonomiske virksomheder. F.eks. når firmaet Specialisterne ansætter autister for at udnytte deres sans for detaljer og systematik til it-arbejde. Private virksomheder. F.eks. corporate volunteering, hvor medarbejdere fra private virksomheder som Tryg, ISS og Skandia bruger en del af deres lønnede arbejdstid på at hjælpe sårbare unge og deres forældre, f.eks. med lektiehjælp eller gældsrådgivning. Kilde: Mandag Morgen, Radikal Velfærdsinnovation

13 TENDENSER I OFFENTLIG INNOVATION - LØSNINGER OG METODER FRA Patient TIL Partner Afsender Målgruppe Projekt Platform Co-creation /samudvikling Co-production /samproduktion

14 MEDARBEJDERE DRIVER INNOVATIONEN - ER SAMUDVIKLNIG OG SAMPRODUKTION PÅ VEJ? Andel ledere der angiver hvilke grupper der hovedsagligt er kilden til innovation i sin institution/ virksomhed Medarbejderne 67% Mellem ledelses niveau 53% Øvre ledelses niveau 53% Nedre ledelses niveau 31% Brugere/kunder 28% Politikere 16% Eksperter/forskere/konsulente r 14% Eksterne samarbejdspartnere 12% Pa rørende 7% Borgerne (generelt) 5% Andel ledere som angiver hvad der typisk igangsætter innovation indenfor sin institution/virksomhed Ildsjæle/engagerede medarbejdere 80% Nedskæringer/færre ressourcer 49% Gode eksempler andre steder 46% Brugerne/kundernes stigende krav og forventninger 45% Effektivisering 43% Sammenlægninger/fusioner/o mstruktureringer 38% Ny lovgivning mv. 34% Brændende platform - na r der er panik 33% Ny teknologi/forskning 31% Politisk pres 31% Høj medarbejder tilfredshed 26% Samarbejde med eksterne parter 23% Benchmarking sammenligning med andre 21% Andel ledere, der angiver følgende grupper som typisk inddraget, na r der skal igangsættes innovative tiltag pa arbejdsstedet Brugere/kunder 53% Andre afdelinger/enheder 52% Topledelsen fra din institution/virksomhe Pa rørende fx forældre el. børn Forskere eller andre eksperter 43% 26% 17% Interesseorganisationer 15% Politikere 13% (Andre) offentlige institutioner 12% Borgere 11% (Andre) private virksomheder 6%

15 HVAD HAR VI LÆRT? REFLEKSION OVER VÆRKTØJER UDFORDRINGER VÆRKTØJER TIL LØSNINGER FOREBYGGELSE SUNDHED PITCH INNOVATIONSKRAV PROTOTYPING UNDER RADAREN RESSOURCER KULTUR KOMPETENCER ISOLATION PERSONLIGT LEDERSKAB SAMPRODUKTION

16 PITCH REFLEKSION OVER VÆRKTØJER Fokus på målgruppen Fokus på værdiskabelse indsatslogik Fokus på forankring NEEDS, APPROACH, BENEFIT, COMPETITION BEHOV, TILGANG, UDBYTTE, KONKURRENCE Politk, regler, krav Information, kommunikation, undervisning Tidlig opsporing Rammer Tilbud

17 PROTOTYPING REFLEKSION OVER VÆRKTØJER Ressourcer, ROI Måling Læring NU HAR I PRØVET START-UP PROCESSEN LÆR IDÉ BYG DATA PRODUKT MÅL

18 UNDER RADAREN REFLEKSION OVER VÆRKTØJER Fokus på handling frem for analyse Kortslut Bureaukratiet Risikovillig og nysgerrig

19 PERSONLIGT LEDERSKAB REFLEKSION OVER VÆRKTØJER Motivation, mission og integritet som grundlag Kommunikation som værktøj Intiativets autoritet

20 SAMPRODUKTION REFLEKSION OVER VÆRKTØJER Samarbejde på tværs Ressourcer Løsninger Co-creation, co-production

21 NU HAR I PRØVET START-UP PROCESSEN LÆR IDÉ BYG DATA PRODUKT MÅL

22 TRE MULIGE NÆSTE SKRIDT IDÉ INNOVÉR? JUSTÉR? DATA PRODUKT SKALÉR?

23 OPGAVE OVER FROKOST HVAD HAR VI LÆRT? INNOVÉR? JUSTÉR? HVAD SKAL VI NU? SKALÉR?

24 UDVIKLINGSTRIN I INNOVATIONSORGANISERING LAD OS SAMMEN TAGE DE NÆSTE TRIN PLATFORM PRODUKTION PROGRAM PROJEKT INNOVÉR? JUSTÉR? SKALÉR?

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen 2014 OFFENTLIG INNOVATION Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen OFFENTLIG INNOVATION: UD PÅ KANTEN, IND TIL KERNEN, OVER TIL NABOEN Juli 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i

Læs mere

Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen

Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen Notat Dato 29. maj 2013 MLJ, LN, HEN ESDH-sag: [sagsnummer] Side 1 af 13 Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse: I. Indledning

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar

Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar Executive Summary af forvaltningspolitisk debatoplæg: En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar En bred kreds af forvaltningsforskere har udviklet et bud på en ny dansk forvaltningspolitik,

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation CLIPS nyhedsbrev nr. 3 Marts 2011 Om CLIPS Forkortelsen CLIPS står for Collaborative Innovation in the Public Sector. CLIPS er et stort forskningsprojekt, hvor målet er at kortlægge

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

46 INNOVATION BY COMMUNICATION

46 INNOVATION BY COMMUNICATION 46 INNOVATION BY COMMUNICATION HVEM SKAL DANMARK LEDES AF? Nyt krav til den offentlige leder: Bevidst kontroltab Når de offentlige velfærdsopgaver i stigende grad løses i samarbejde med borgere, frivillige

Læs mere