gode råd når skaden er sket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gode råd når skaden er sket"

Transkript

1 En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket

2 2 Seksuelle overgreb. Gode råd når skaden er sket Også mennesker med handicap udsættes for seksuelle overgreb men mange overgreb anmeldes aldrig Der findes ikke en samlet undersøgelse af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap i Danmark. Vi ved derfor ikke præcist, hvor mange overgreb der finder sted. Men vi ved at mennesker med handicap mindst lige så ofte udsættes for seksuelle overgreb som mennesker uden handicap at mennesker med handicap ofte udsættes for flere seksuelle overgreb af den samme gerningsmand. Det gælder ikke i samme grad overgreb mod mennesker uden handicap at mange overgreb mod mennesker med handicap aldrig anmeldes til politiet. Hvem handler pjecen om? Pjecen handler både om mænd og kvinder. Om mennesker med fysisk og psykisk handicap. Og om mennesker med sværere og lettere handicap. Der er selvfølgelig stor forskel på disse menne sker, men i forhold til seksuelle overgreb er lighederne større: Ofre for overgreb har brug for støtte, uanset om de har et handicap eller ej. I pjecen skelnes derfor ikke mellem mennesker med fysisk og psykisk handicap. Der er dog en undtagelse: En enkelt side handler kun om seksuelle overgreb, hvor offer og måske også gerningsmand er mennesker med udviklingshæmning. Netop denne side er ikke relevant for mennesker med fysisk handicap. Langt flere seksuelle overgreb mod mennesker med handicap bør anmeldes til politiet. Langt flere ofre for overgreb bør støttes langt bedre både akut og på længere sigt. Men det kræver, at mennesker med handicap ved, hvilken støtte man kan få og hvor den findes. Det kræver også, at professionelle, pårørende og netværk ved, hvordan de kan støtte ofre for seksuelle overgreb. Derfor denne pjece.

3 Seksuelle overgreb. Gode råd når skaden er sket 3 Fakta om overgreb Hvad er et seksuelt overgreb? Et seksuelt overgreb kan involvere fysisk kontakt. Men der kan også være tale om et overgreb, selvom gerningsmanden ikke rører ved sit offer. Eksempler på fysiske overgreb At kønsorganerne berøres, selvom man ikke ønsker det At andre dele af kroppen (for eksempel brysterne) berøres, selvom man ikke ønsker det At man tvinges til at røre gerningsmandens kønsorganer Hvem begår overgrebene? Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap begås næsten altid af et menneske, som ofret kender. Meget ofte er gerningsmanden et menne - ske, som ofret er afhængig af eller modtager hjælp fra. Det kan være professionelle som hjælpere, chauffører eller ansatte på bo-, dag- og fritidstilbud. Det kan også være pårørende eller bekendte. Andre gange er gerningsmanden en anden bruger af det bo-, dag- eller fritidstilbud, som ofret benytter. At man tvinges til samleje. Eksempler på ikke-fysiske overgreb At gerningsmanden blotter sig At man tvinges til at klæde sig af At man tvinges til at se på pornografiske billeder At man udsættes for sexchikane: mundtlige seksuelle tilnærmelser, som man ikke ønsker.

4 4 Seksuelle overgreb. Gode råd når skaden er sket Hvad siger Straffeloven? 216 Den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, straffes for voldtægt med fængsel indtil 8 år. 218 Den, der ved udnyttelse af en persons sindssygdom eller mentale retardering skaffer sig samleje uden for ægteskabet med den pågældende, straffes med fængsel indtil 4 år. Stk. 2. Den, der skaffer sig samleje uden for ægteskab med en person, der befinder sig i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen, straffes med fængsel indtil 4 år, medmindre forholdet er omfattet af Den, der er ansat eller tilsynsførende ved fængsel, forsorgshjem, børne- eller ungdomshjem, hospital for sindslidende, institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller lignende institution, og som har samleje med nogen, der er optaget i institutionen, straffes med fængsel indtil 4 år. 224 Bestemmelserne i a finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje. 225 Bestemmelserne i og a finder tilsvarende an ven - delse med hensyn til kønslig om - gængelse med en person af samme køn. 232 Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med fængsel indtil 4 år eller under formildende omstændigheder med bøde. Et seksuelt overgreb er et seksuelt overgreb uanset om ofret har et handicap eller ej Hvornår er sex overgreb? Der er tale om et seksuelt overgreb, når et menneske påtvinger et andet menneske en seksuel handling, som dette menneske ikke ønsker. Fordi han eller hun: ikke har givet sit samtykke er presset til at give sit samtykke. Er mennesker med handicap særligt udsatte? Nogle mennesker med handicap har svært ved at sige nej til uønsket seksuel kontakt. Enten fordi et fysisk handicap gør det vanskeligt at tale. Fordi manglende kropssprog gør, at der kan siges nej med munden men ikke med kroppen. Eller fordi udviklingshæmning gør det svært at sige fra. Derfor er der også tale om et seksuelt overgreb, hvis man: ikke har sagt nej fordi man ikke er i stand til det.

5 Seksuelle overgreb. Gode råd når skaden er sket 5 Da jeg var ung, gik jeg til svømning. Jeg er blind, så en af medarbejderne kørte mig frem og tilbage. Det skete altid bag i hans bil. Det blev ved, indtil jeg holdt op med at gå til svømning. Bagefter fik jeg det dårligere og dårligere og begyndte i samtaleterapi, men jeg sagde ikke noget om det. Efter at jeg er blevet voksen, har jeg opsøgt terapeuten igen. Hun fortalte, at hun havde haft mistanke om, at jeg havde været udsat for seksuelle overgreb, men at hun dengang havde valgt ikke at sige det til mig. Det gjorde mig rasende. Jeg har jo aldrig fået sagt det til nogen. Jeg føler mig stadig uren og ækel. Offer for seksuelt overgreb Når overgrebet er sket Der skal gøres noget! Mange seksuelle overgreb kan forebygges men desværre ikke alle. Vi ved, at seksuelle overgreb finder sted. Derfor er det vigtigt at vide, hvad der kan og skal gøres, når skaden er sket. Offentligt ansatte som får mistanke eller viden om seksuelle overgreb mod børn og unge, har pligt til at underrette kommunen. Kommuner som får kendskab til overgreb mod børn og unge, har pligt til at anmelde dem til politiet. Men det er vigtigt at vide, at man ALTID bør reagere på seksuelle overgreb. Uanset om ofret er barn eller voksen og om man selv er offentligt ansat eller ej. Nogle gange reagerer pårørende, venner eller professionelle ikke, selvom de har mistanke eller viden om, at der er sket et seksuelt overgreb. De tror måske, at det er bedst for ofret ikke at rippe op i den svære og ubehagelige oplevelse. Alle ofre for seksuelle overgreb lider under overgrebene og har behov for støtte. Mennesker med handicap er ingen undtagelse. Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvilken støtte, der er behov for. Men forskellene drejer sig ikke om, hvorvidt man har et handicap eller ej. Både mennesker med og uden handicap kan have svært ved at bearbejde, at de har været udsat for et seksuelt overgreb. Men de fleste får det værre, hvis overgrebet forties. Der findes ikke acceptable overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe ind. Overgrebene skal stoppes. Ofret skal støttes og hjælpes. Gerningsmanden skal anmeldes og eventuelt behandles. Hvis ingen griber ind, bliver personen både offer for seksuelle overgreb og offer for omverdenens manglende støtte.

6 6 Seksuelle overgreb. Gode råd når skaden er sket Hvad kan du gøre, hvis du er blevet Du har ret til hjælp og støtte Det er en frygtelig oplevelse at blive udsat for et seksuelt overgreb. Derfor har de fleste ofre brug for støtte i tiden efter over - grebet. Men det kan være svært at søge hjælp og støtte. Der er flere ting, du kan gøre, hvis du er blevet udsat for et seksuelt overgreb. På disse sider er nogle forslag. Nogle kan hjælpe dig akut. Andre kan støtte på længere sigt. Du ved selv, hvilken støtte du har behov for. Du bestemmer selv, hvem du vil opsøge og hvornår. Hvor kan du søge hjælp og støtte? Fortæl et menneske, du stoler på, at du har været udsat for overgreb for ek - sempel en ven, en pårørende eller en medarbejder på bo-, dag- eller fritidstilbud. Det kan være svært at fortælle om seksuelle overgreb. Men et menne ske som du stoler på, kan støtte dig og eventuelt hjælpe dig med at tage kontakt til støttetilbud og/eller politi. Kontakt et rådgivnings- eller behandlingstilbud, som er specialiseret i at støtte ofre for seksuelle overgreb. Stederne er forskellige, men tilbyder bl.a. samtaler, støtte, psykologbistand og lægeundersøgelser. Hvis du selv ønsker det, kan tilbuddene desuden hjælpe dig med at kontakte politiet. På side 11 i denne pjece kan du finde navne, adresser og telefonnumre på rådgivnings- og be - hand lingstilbud. Tag kontakt til en brugerorganisation. En del brugerorganisationer tilbyder støtte og rådgivning eller formidler kontakt til andre, der kan hjælpe. Fortæl din praktiserende læge om overgrebet. Lægen har tavshedspligt. Gen - nem din læge har du mulighed for at få økonomisk støtte til konsultationer hos en psykolog. Opsøg en psykolog. Alle ofre for seksuelle overgreb har det svært. Mange er bange og har skyldfølelse. Mange føler sig urene og beskidte. Det kan tage lang tid at komme sig over disse følelser. Det kan være svært at bearbejde uden professionel hjælp.

7 Seksuelle overgreb. Gode råd når skaden er sket 7 udsat for et seksuelt overgreb? Hvordan kan politiet hjælpe dig? Seksuelle overgreb er strafbare og kan anmeldes til politiet. Du har ikke pligt til at anmelde, at du er blevet udsat for et overgreb. Men der kan kun rejses straffesag mod gerningsmanden, hvis overgrebene anmeldes. Du kan både anmelde seksuelle overgreb, som lige har fundet sted og overgreb, som fandt sted for flere år siden. Men jo ældre sagen er, jo oftere vil sagen blive opgivet. Det kan nemlig være sværere at bevise, at overgrebet har fundet sted, hvis der ikke længere findes spor på dig, gerningsstedet eller gerningsmanden. Hvis du ønsker at anmelde overgrebet til politiet og netop er blevet udsat for et fysisk seksuelt overgreb så gå ikke i bad først. Politiet vil nemlig tilbyde dig at blive undersøgt af en læge. Lægen leder efter spor fra overgrebet, og de kan være vigtige beviser i en eventuel retssag. Sporene kan for eksempel være rifter og blå mærker eller sædpletter på din krop eller dit tøj. NOGLE SPOR KAN FORSVINDE, HVIS DU GÅR I BAD FØR LÆGE - UNDERSØGELSEN. Hvad sker der, når et seksuelt overgreb anmeldes til politiet? Hvis der er fysiske skader eller eventuelt andre fysiske spor på din krop efter overgrebet, tilbyder politiet dig en lægeundersøgelse. Den skal foretages af en læge, som er uddannet til at undersøge dig på den mest skånsomme måde. Nogle gange tages fotografier, der kan dokumentere skaderne. Du afhøres af politiet. De spørger om detaljer omkring overgrebet. Politiet går i gang med at efterforske sagen. De samler beviser, indhenter vidneudsagn, afhører den mulige gerningsmand. Seksuelle overgreb sker oftest uden vidner. Derfor kan de være meget svære at bevise. Hvis anklagemyndigheden vurderer, at der er grundlag for det, sigtes gerningsmanden for overgrebet og en retssag går i gang. Der kan gå flere måneder fra et overgreb anmeldes, til retssagen starter. På baggrund af beviser, vidneudsagn etc. vurderer domstolen, om den tiltalte er skyldig i anklagen og kan straffes. Tag gerne et menneske med, som du stoler på. En politianmeldelse kan være en barsk oplevelse, for politiet vil bede dig om en meget detaljeret beskrivelse af overgrebet. Hvis du er i tvivl, om du vil anmelde et seksuelt overgreb, kan du kontakte et center for voldtægtsofre. Her kan du få støtte og krisehjælp. Du kan desuden få foretaget en lægeundersøgelse med det samme men vente med at tage stilling til, om overgrebet skal anmeldes til politiet. På side 11 i denne pjece kan du finde navne, adresser og telefonnumre på centrene.

8 8 Seksuelle overgreb. Gode råd når skaden er sket Hvad kan medarbejdere gøre? Støt ofret! Alle ofre for seksuelle overgreb har behov for støtte. Her har du som medarbejder på bo-, dag- og fritidstilbud en vigtig rolle. Du kan selv støtte ofret. Du kan hjælpe ofret med at søge akut professionel rådgivning og støtte på et rådgivnings- eller be - handlingstilbud og eventuelt med at an - melde overgrebet til politiet. På længere sigt kan du støtte ofret i at søge og tage imod støtte, for eksempel hos en psykolog eller på et krisetilbud. Der er gode erfaringer med terapi, også til mennesker som ikke har talesprog. Tag initiativ til, at din arbejdsplads formulerer en politik omkring seksuelle overgreb! En politik omkring seksuelle overgreb kan forebygge mange overgreb. Samtidig kan den indeholde procedurer for, hvad der skal gøres, hvis der alligevel sker seksuelle overgreb. Gør noget! Offentligt ansatte, som får mistanke eller viden om seksuelle overgreb mod børn og unge, har pligt til at underrette kommunen. Kommuner, som får kendskab til overgreb mod børn og unge, har pligt til at anmelde dem til politiet. Det er vigtigt at vide, at man ALTID bør reagere på seksuelle overgreb. Uanset om ofret er barn eller voksen. Uanset om man selv er regionalt eller kommunalt ansat og ofret er et menneske, som er afhængig af ens hjælp. Og uanset om gerningsmanden er en kollega, en af ofrets pårørende, et menneske fra ofrets netværk eller en af tilbuddets øvrige brugere. Leg ikke detektiv! Ofre for seksuelle overgreb har som sagt brug for støtte. Men hvis et seksuelt overgreb anmeldes til politiet, er det vigtigt, at ofret ikke taler for meget med andre om over grebet inden politiafhøringen. Hvis der bliver en straffesag, kan det nemlig be - laste hans eller hendes troværdighed som vidne. Den tiltaltes forsvarer kan pege på, at minder og forklaringer er blevet fordrejede. Samtidig kan det ødelægge dit eget vidneudsagn. Der kan gå et par dage, før afhøringen finder sted. Det kan være svært at lade være at tale med ofret om overgrebet i disse dage. Men spørg kun om så meget, som du har brug for til at kunne hjælpe akut! Kend tegnene på, at der kan være sket et seksuelt overgreb Også som fysioterapeut, ergoterapeut eller praktiserende læge kan du være en af de nærmeste til at opdage, at der kan være sket et seksuelt overgreb mod en patient eller en bruger. Desværre viser erfaringer, at nogle professionelle ikke er opmærksomme på, at seksuelle overgreb mod mennesker med handicap finder sted. En del kender ikke tegnene på, at der kan være sket et overgreb. I pjecen Seksuelle overgreb mod menne - sker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb, som er udgivet i samme serie som denne pjece, kan du få mere viden og gode råd. Mange mennesker med handicap be nyt ter sig af bo-, dag- og fritids tilbud. Som leder, ansat eller frivillig på sådan et tilbud har du en vigtig rolle, hvis der er sket et seksuelt overgreb mod et menneske med handicap.

9 Seksuelle overgreb. Gode råd når skaden er sket 9 Når offer og/eller gerningsmand er mennesker med udviklingshæmning Hvis du er medarbejder på et tilbud, hvor brugerne er mennesker med udviklingshæmning, skal du være opmærksom på nogle særlige forhold, hvis der sker et seksuelt overgreb, hvor ofret og måske også gerningsmanden er mennesker med udviklingshæmning. Hvad siger Straffeloven? 218 i Straffeloven handler særligt om seksuelle overgreb, hvor ofret er et men neske med udviklingshæmning. I 218 står, at der er tale om et strafbart overgreb, hvis gerningsmanden udnytter en persons udviklingshæmning til at skaffe sig samtykke til en seksuel handling. For eksempel når ofret siger ja uden at forstå, at han eller hun har ret til at sige nej. Et overgreb er altid et overgreb! Når både offer og gerningsmand er mennesker med udviklingshæmning, anmeldes overgrebene ikke altid til politiet. Nogle gange skyldes det, at medarbejdere på bo-, dag- og fritidstilbud vurderer, at gerningsmanden ikke ønskede at skade ofret, men bare savnede et knus. Eller ikke kunne gennemskue konsekvenserne af sine handlinger. Det er ofte sandt. Men: Seksuelle overgreb er altid overgreb. Uanset om gerningsmanden er et menneske med udviklingshæmning. Og uanset hvorfor overgrebet begås. Seksuelle overgreb er kan være traumatiske for den, det går ud over. Uanset om ofret er et menneske med udviklingshæmning. Seksuelle overgreb er strafbare. Uanset om offer eller gerningsmand er menne - sker med udviklingshæmning. Også gerningsmanden har behov for støtte Mennesker med udviklingshæmning, som begår lovovertrædelser, er fritaget for straf. Alligevel er det vigtigt, at overgreb anmeldes til politiet. Mennesker med udviklingshæmning kan nemlig dømmes til an - bringelse i institution eller til kriminalpræventivt tilsyn i det sociale system. Formålet med dommene er at forebygge nye lovovertrædelser blandt andet ved at støtte og behandle den dømte. Måske er gerningsmanden et menneske med udviklingshæmning, som bruger det bo-, dag- eller fritidstilbud, hvor du er ansat. Husk at også gerningsmanden har behov for hjælp og støtte. Og at den bedste støtte aldrig er at se den anden vej! Når mennesker med udviklingshæmning begår seksuelle overgreb, er ofrene især andre mennesker med udviklingshæmning. Nogle gange kan man have mistanke om, at et menneske med udviklingshæmning har begået et overgreb mod en af tilbuddets andre brugere, men alligevel sigtes den mistænkte ikke. Måske på grund af manglende beviser, måske fordi der faktisk ikke er sket et overgreb endnu. I de tilfælde er det vigtigt at overveje, hvordan tilbuddet selv kan være med til at forebygge, at der kommer til at ske et overgreb. Overvej hvilken støtte den mistænkte har behov for. Inddrag for eksempel en sek - sualvejleder. Ofre for seksuelle overgreb har for det meste behov for støtte.

10 10 Seksuelle overgreb. Gode råd når skaden er sket Hvad kan pårørende og netværk gøre? Mange seksuelle overgreb kan forebygges men desværre ikke alle. Vi ved, at seksuelle overgreb finder sted. Derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvad der kan gøres, når overgrebet er sket. Nedenfor er forslag til, hvad du kan gøre, hvis din pårørende eller ven benytter et bo-, dag- eller fritidstilbud. på forhånd Kontakt det bo-, dag- eller fritidstilbud, som din pårørende eller ven benytter. Nogle tilbud har formuleret en politik omkring forebyggelse af seksuelle overgreb. Her beskrives også, hvordan ofret støttes, hvis skaden er sket både akut og på længere sigt. Spørg om bo-, dageller fritidstilbuddet har en sådan politik! Kontakt regionen eller socialforvaltningen i kommunen. Spørg, hvad din region eller kommune gør for at forebygge seksuelle overgreb på deres tilbud. Spørg, om der er procedurer for, hvem der gør hvad, hvis der sker et seksuelt overgreb. hvis overgrebet er sket Tro på din pårørende eller ven, hvis han eller hun fortæller dig om et overgreb. Tro på dig selv, hvis du opdager tegn på, at der er sket et seksuelt overgreb. Hvis du er i tvivl, så lad tvivlen komme ofret til gode. Støt ofret i at kontakte et rådgivningseller krisetilbud, som er specialiseret i at støtte ofre for seksuelle overgreb. Støt ofret i at anmelde overgrebet til politiet. Hvis din pårørende eller ven er bruger i et bo-, dag- eller fritidstilbud, kan du tage kontakt til en af medarbejderne på stedet. De kan hjælpe dig med at støtte ofret og eventuelt anmelde overgrebet til politiet. på længere sigt Mange ofre for seksuelle overgreb har behov for støtte i en længere periode efter overgrebet. Støt ofret i at søge og tage imod støtte, for eksempel hos en psykolog eller på et krisetilbud. Hvis du selv får behov for støtte Det kan være svært at rumme, at ens ven eller pårørende har været udsat for et overgreb. Det kan være svært at finde ud af, hvordan man bedst støtter ofret. Måske får du selv behov for støtte? Kontakt din læge, en bruger- eller pårørendeorganisation eller et rådgivningstilbud, som er specialiseret i at støtte ofre for seksuelle overgreb. En del af dem tilbyder også støtte og rådgivning til ofrets netværk.

11 Seksuelle overgreb. Gode råd når skaden er sket 11 Her kan du søge hjælp Der er flere steder i landet, man kan henvende sig, hvis man har brug for hjælp, én at snakke med eller for rådgivning til at støtte et menneske med handicap, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Ud over adresserne på listen her kan man altid henvende sig til den praktiserende læge, socialforvaltningen i kommunen eller det lokale politi. Rådgivningstilbud ULF seksualrådgivning Har du spørgsmål om seksualitet eller har du haft en ubehagelig seksuel oplevelse kan du tale, maile, chatte med seksualvejleder Steen Holme - gaard Hansen. Seksualrådgiv ningen har åben for henvendelse hver mandag kl Telefon JanusCentret JanusCentret tilbyder rådgivning til professionelle og ambulant behandling til drenge og piger i alderen år med seksuelt krænkende adfærd. Janus Centret ligger i Københavns centrum. Telefon SISOs telefonlinje Videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn har oprettet en telefonlinje, hvor alle der arbejder med børn og unge, kan få konsulentbistand i sager om seksuelle overgreb. Telefon Akut støtte og behandling Centre for voldtægtsofre Centrene tilbyder hjælp og støtte samt lægeundersøgelse. Henvendel - sen skal helst ske inden for 48 timer efter over grebet. Centre for voldtægtsofre er placeret på eller i forbindelse med sygehuse eller skadestuer. København: Telefon Odense: Telefon Århus: Telefon Kolding: Telefon , afvent klartone, tast 7800 Aalborg: Telefon Herning: Telefon Hillerød: Telefon Bornholm: Telefon Teamet for seksuelt misbrugte børn Rigshospitalet Juliane Marie Centeret Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Telefon Center for Børn udsat for Overgreb (CBO) Århus Universitetshospital Århus Universitetshospital, Skejby Brendstrupgårdsvej Århus N Telefon Frivillig rådgivning Center for seksuelt misbrugte Fyn Kongensgade 72, 1.sal, 5000 Odense Telefon Christine Centret Skolebakken 5, 8000 Århus C Telefon Foreningen mod incest i Nordjylland hjaelp.html FrejaCentret Norgesgade 7, 6700 Esbjerg Telefon Joan-Søsterne Dannerhuset Nansensgade 1, 1364 København K Telefon KRIS - Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Fredens Torv 2, 8000 Århus C Telefon Kvisten Århus Støttecenter Brendstrupvej 72 E, kld Århus N Telefon Kvisten Viborg Vesterbrogade 1, 8800 Viborg Telefon Støttecenter mod Incest i Danmark Thorvaldsensvej 3, 1123 København K Telefon Professionel rådgivning AlbaHus AlbaHus er et rådgivnings- og behandlingshus for mennesker berørt af seksuelle overgreb. AlbaHus yder rådgivning og psykologisk behandling samt formidler faglig viden om seksuelle overgreb. Telefon Incestcenter Fyn Mageløs 1, 1. sal, 5000 Odense Telefon Brugerorganisationer ULF Udviklingshæmmede Landsforbund Telefon Landsforeningen LEV Telefon DH Danske Handicap organisationer Telefon Dansk Blindesamfund Telefon Danske Døves Landsforbund Telefon Teksttelefon Telefon

12 SUS Socialt Udviklingscenter Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap: Gode råd når skaden er sket Her kan du få mere at vide Redigeret udgave juni 2010 Udgivet af: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade København K Tekst: Pernille Gru nberger Foto: Karl Bloosfeldt Layout: Christian Schmidt Tryk: Prinfovejle Oplag: ISBN: Genoptrykt med støtte fra Servicestyrelsen Litteratur Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap et litteraturstudie Elsebeth Kirk Muff, Socialt Udviklingscenter SUS, 2001 Forebyggelse og håndtering Seksuelle overgreb mod mennesker med psykisk funktionsnedsættelse Socialt Udviklingscenter SUS, 2004 Seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af omfanget og karakteren af seksuelle overgreb Socialt Udviklingscenter SUS og SISO (Videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn), Hjemmesiden indeholder bred viden om temaet Seksuelle overgreb mod menne - sker med handicap. På hjemmesiden kan du finde redskaber til forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb, seksualog forebyggelsespolitikker, litteratur- og linkshenvisninger og materiale til undervisningsbrug. Hjemmesiden henvender sig til fagfolk og studerende, der arbejder med mennesker med handicap, som har behov for viden og metoder til at forebygge seksuelle overgreb. Sexologi: En bog for professionelle og forældre om udviklingshæmmede menneskers sexualitet Jørgen Buttenschøn, Forlaget EIBA-Press, 2001 Vejledning: Seksualitet uanset handicap Socialministeriet, 2001

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt. Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1081 Offentligt Bilag II Oversigt over relevante myndigheder Hvis man har været udsat for et seksuelt overgreb, er der flere myndigheder, man kan henvende

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser

Seksualvejledning. Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser Seksualvejledning Forebyggelse og beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser 2 Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser: Hvis en medarbejder eller leder af en institution,

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere

FN S HANDICAPKONVENTION OG STANDARDREGLER

FN S HANDICAPKONVENTION OG STANDARDREGLER Faktaark på specialskoler FN S HANDICAPKONVENTION OG STANDARDREGLER FN s handicapkonvention Her kan du læse et udpluk af FN s handicapkonventions artikler. Nedenstående artikler er taget fra FN s KONVENTION

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Seksualpolitik 2014-2018. På det specialiserede voksenområde. i Ishøj og Vallensbæk Kommuner Seksualpolitik På det specialiserede voksenområde i Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014-2018 1 På baggrund af Socialstyrelsens anbefalinger har Ishøj Kommune valgt at udarbejde en seksualpolitik. Seksualpolitikken

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Forebyggelse og håndtering

Forebyggelse og håndtering Forebyggelse og håndtering Seksuelle overgreb mod mennesker med psykisk funktionsnedsættelse Det er vigtigt hvis man har været udsat for over - greb at man har nogen at tale med om det at der er nogen,

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Information til ofre for seksuelt overgreb

Information til ofre for seksuelt overgreb Denne pjece er skrevet til kvinder og mænd, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Det kan være voldtægt, forsøg på voldtægt eller anden form for seksuelt overgreb. Formålet med pjecen er at informere

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Indhold Formål og anvendelse... 1 Definitioner... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?...

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO)

Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Hvordan definerer straffeloven seksuelle overgreb på børn (Anne Troelsen, SISO) Denne artikel gennemgår straffelovens definitioner af de forskellige former for seksuelle overgreb på børn. Straffelovens

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE OMSKÆRING ER STRAFBART Er du lærer, pædagog, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler kan du møde familier, hvor der er mistanke om, at piger står for

Læs mere

Børneattester i foreningslivet

Børneattester i foreningslivet gladsaxe.dk Børneattester i foreningslivet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge 1 Kontakt ved generelle spørgsmål: Idrætskonsulent Pia Bagger Telefon 39 57 53 38 Mobil: 23 60 94 44 bkfpba@gladsaxe.dk

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG

NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG 1 Jeg har været i krise lige så meget, som mange af forældrene har det. Ikke fordi jeg vil sammenligne det, for det er ikke NÅR EN MISTANKE ER BLEVET TIL EN SAG OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER den 100512. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. v. Carsten Mogensen, vpk. Lov om social bistand 153. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte

Læs mere

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter

Læs mere

VI BESKYTTER VORES BØRN

VI BESKYTTER VORES BØRN VI BESKYTTER VORES BØRN En vejledning til voksne, der arbejder med børn og unge En vejledning i forbindelse med mistanke om seksuelle overgreb INTRODUKTION Syvende dags Adventistkirken i Danmark har som

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Retningslinier for medarbejderes samvær med børn samt forholdsregler og procedure såfremt en medarbejder mistænkes for et seksuelt

Læs mere

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie

Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie Seksualpolitik for Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indholdsfortegnelse. -Indledning -Rammer/metoder -Serviceloven -Tavshedspligt -Seksualitet på dagsordenen -Straffeloven -Samtykke -Overgreb/krænkelser -WHO

Læs mere

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14

Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Seksualpolitik for Sorgenfriskolen 01.09.14 Formål og målsætninger Vi ved, at børn med særlige behov kan være særligt udsatte for at blive seksuelt krænkede eller komme til at krænke andre. Formålet med

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT Værdisæt for Ballerup Kyokushin Karate Ballerup Kyokushin er en klub, hvor almen respekt, anerkendelse og anstændighed er naturlige og selvfølgelige værdier. Klubben

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum

SAGER I BØRNEHUSENE. I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum SAGER I BØRNEHUSENE I PERIODEN 1. OKTOBER 2013 TIL 30. SEPTEMBER 2014 2 DATA Statusopgørelsens

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt Implementering af Seksualpolitikk i boligen NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010 Karsten Løt PRÆSENTATION Karsten Løt Uddannet Kgl. Dansk Folkeskolelærer Tidl. viceforstander v.

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

Hvis mistanken opstår

Hvis mistanken opstår Pædagogisk Hvis mistanken opstår Handlemuligheder i sager om overgreb mod børn Indhold Hvis mistanken opstår 3 Handlemuligheder i sager om overgreb mod børn 3 Børn er et fælles ansvar 5 Underretning 5

Læs mere

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK

AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK AHORNPARKENS SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge. Psykolog Kuno Sørensen

Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge. Psykolog Kuno Sørensen Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge Psykolog Kuno Sørensen Historisk tilbageblik 1993: WWW WideWorldWeb 2003: Skype lanceres 2010: Ipad lanceres

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere