Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK"

Transkript

1 Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1

2 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD VOLD KAN IKKE ALTID SES TEGN PÅ FYSISK VOLD TEGN OG REAKTIONER PÅ SEKSUEL VOLD MULIGE FYSISKE TEGN OG REAKTIONER MULIGE PSYKISKE TEGN OG REAKTIONER MULIGE SOCIALE OG ADFÆRDSMÆSSIGE TEGN OG REAKTIONER ER DER EN MISTANKE OM ET OVERGREB? UNDERRETNINGER UNDERRETNINGSPLIGT HÅNDTERING AF UNDERRETNINGER I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BØRNEHUS NORD LOVHJEMMEL FORMÅL MISTANKE MOD FORÆLDRE/STEDFORÆLDRE VED MISTANKE OM OVERGREB VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE UNDERRETNING VURDERING AF SPØRGSMÅLET OM POLITIANMELDELSE HENVENDELSER FRA PRESSEN PROCEDURE VED MISTANKE MOD FORÆLDRE/STEDFORÆLDRE MISTANKE MOD PERSON I BARNETS NETVÆRK ELLER EN UKENDT HUSK VED MISTANKE, OG AF HENSYN TIL SAGENS OPKLARING, AT DET ER VIGTIGT, AT MAN ER OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE: UNDERRETNING VURDERING AF SPØRGSMÅLET OM POLITIANMELDELSE HENVENDELSER FRA PRESSEN PROCEDURE VED MISTANKE MOD EN I BARNETS NETVÆRK ELLER EN UKENDT MISTANKE MOD EN ANSAT SÆRLIGT I PERSONALESAGER UNDERRETNING VURDERING AF SPØRGSMÅLET OM POLITIANMELDELSE VIDEREGIVELSE AF INFORMATION HENVENDELSER FRA PRESSEN SAGEN AFSLUTTES PROCEDURE VED MISTANKE MOD ANSATTE I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE MISTANKE MOD BØRN UNDER 15 ÅR

3 8.1 HUSK VED MISTANKE UNDERRETNING VIDEREGIVELSE AF INFORMATION ØVRIGE ANSATTE PÅ SKOLEN/INSTITUTIONEN PROCEDURE VED MISTANKE MOD BØRN UNDER 15 ÅR VIGTIGE KONTAKTOPLYSNINGER RELEVANTE LINKS

4 Vesthimmerlands Kommunes beredskabsplan gennemgår en række områder, der har betydning for forebyggelsen af seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge og for behandlingen af mistanke om seksuelle overgreb eller vold mod børn og unge. Beredskabsplanen retter sig mod ledere og ansatte i daginstitutioner, dagpleje, skoler, skolefritidsordninger, klubber, sundhedsplejen, tandplejen, pleje- og aflastningsfamilier og døgninstitutioner. Beredskabsplanen retter sig endvidere mod områder, hvor der er en direkte eller indirekte kontakt til børn og unge under 18 år. Beredskabsplanen tager udgangspunkt i SISO's (Videns center for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn) anbefalinger for beredskab, og har til formål at beskrive procedurer trin for trin ved mistanke om seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen beskriver desuden, hvilke signaler, fysiske og adfærdsmæssige, der er kendetegnende for børn og unge, der har været udsat for enten et seksuelt eller et voldeligt overgreb. Planen er i overensstemmelse med kommunens børnepolitik. 1 Fysisk, psykisk og seksuel vold Vold kan umiddelbart opdeles i tre typer: psykisk, fysisk og seksuel vold. Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet, krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen - uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer. Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, ukendte eller andre børn og unge, som er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet. Psykisk vold kan beskrives som følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf, indespærring eller andet tilsvarende, eller om generelt nedværdigende behandling. Manglende stimulering og at forhindre et barns skolegang eller fritidsinteresser er ligeledes eksempler på psykisk vold. 4

5 Der kan også være tale om egentlig vanrøgt, hvor barnet efterlades uden pasning eller ikke får fysisk omsorg. Fysisk vold kan beskrives som korporlig afstraffelse, slag eller anden form for straf, hvor barnet rammes direkte på kroppen. Vold omfatter også, når børn er vidne til vold fx mod en forælder eller søskende. Seksuel vold er alle former for seksuelle overgreb, hvor barnets tillid udnyttes til at tilfredsstille den voksnes seksuelle behov. Den seksuelle vold involverer meget ofte også både psykisk og fysisk vold foruden det seksuelle overgreb. 1.1 Vold kan ikke altid ses Det er vigtigt at huske på, at ikke al vold kan ses på et barn. Fysisk vold efterlader oftest synlige mærker, blandt andet mærker på kroppen, på arme eller ben eller måske i ansigtet, men ofte er mærkerne skjult under tøjet. Psykisk vold og seksuel vold efterlader ikke synlige mærker uden på kroppen, men der sker skade på barnets psykiske / mentale udvikling, og skaden kan være lige så omfattende som ved fysisk vold. 1.2 Tegn på fysisk vold Tegn du skal være opmærksom på i forhold til, om et barn er udsat for fysisk vold er: Mærker efter slag (med hånd eller redskaber), brandmærker, sår på kroppen og lign. skader Brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud Symptomer på shaken baby og lign. ( shaken baby syndrom er en kombination af blødninger i hjernen og blødninger i øjenbaggrunden hos børn i spædbarnsalderen opstået i forbindelse med, at barnet gentagende gange bliver rusket således, at hovedet bevæges ukontrolleret frem og tilbage) Derudover vil der ofte være adfærdsmæssige tegn og signaler på, at et barn udsættes for fysisk og psykisk vold (se afsnit Tegn og reaktioner du skal være opmærksom på ). 1.3 Tegn og reaktioner på seksuel vold... Du skal være opmærksom på Der findes ikke entydige tegn og signaler på, at et barn eller en ung har været udsat for seksuelle overgreb. Barnet kan i sin adfærd vise tegn på mistrivsel, og det er derfor et vigtigt element i opsporingen af seksuelle overgreb mod børn, at fagfolk er i stand til at se, tolke og handle på børn og unges tegn og reaktioner på mistrivsel. Dette gælder også i forhold til børn og unge, der udsættes for fysisk og psykisk vold, og en lang række af de nedenstående tegn og reaktioner kan også ses hos denne gruppe af børn. (For tegn på vold henvises til afsnit om fysisk vold.) 5

6 Det kan være en kompleks proces at forstå en adfærd, der indikerer, at barnet måske har været udsat for et eller flere seksuelle overgreb. Børn er forskellige og reagerer og udtrykker sig forskelligt. Nogle udtrykker sig mere direkte, andre reagerer mere indadvendt. Nogle børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, fortæller det til en voksen, de har tillid til. Her er det vigtigt at tage barnets udtalelser alvorligt, men også være opmærksom på, at børn og unges udsagn om overgreb ikke altid umiddelbart giver mening, virker sandsynlige eller realistiske. Det kan være en hjælp for barnet, at den voksne, der har den bedste kontakt til barnet, taler med og åbent og konkret spørger ind til det, barnet fortæller. Det er meget vigtigt ikke at udspørge eller afhøre barnet - det er politiets opgave. Vær opmærksom på ikke at lægge din egen bekymring ind i spørgsmålene til barnet. Spørg neutralt. Mange børn fortæller ikke direkte om overgrebene, og det er derfor vigtigt, at man kender og er opmærksom på en række tegn og reaktioner, som man bør reagere på. Det vil altid være vigtigt at forholde sig undersøgende til de tegn og reaktioner, et barn udviser og at analysere dem i de relationer og sammenhænge, barnet indgår i. 1.4 Mulige fysiske tegn og reaktioner Fysiske symptomer Fysiske symptomer kan være en direkte følge af seksuelle overgreb, men langt fra alle former for seksuelle overgreb efterlader fysiske skader på barnet Symptomer omkring kønsorganerne Der kan være tale om rødmen, mærker, irritation eller blødninger ved kønsorganer eller endetarmsåbning, underlivssmerter og/eller påfaldende ubehag, nar barnet tisser eller har afføring. Ufrivillig vandladning og afføring. Nogle børn kan få ufrivillig vandladning eller afføring efter, at de har været renlige. Seksuelt overførte sygdomme, tidlig seksuel aktivitet, eventuel graviditet og aborter kan være symptomer på seksuelle overgreb Mave- og fordøjelsesproblemer Nogle børn udviser symptomer på seksuelle overgreb ved at få mave- og fordøjelsesproblemer, som der ikke umiddelbart kan findes andre fysiske forklaringer på. Klager over utilpashed, ondt i maven og smerter i underlivet kan også forekomme Området omkring munden Revner i mundvigene, sår og skader i mundhulen kan forekomme som følge af, at barnet har været udsat for orale seksuelle overgreb. Nogle børn kan have vanskeligheder med at synke, og bestemte fødevarer kan vække kropsligt ubehag eller følelser forbundet med de(t) seksuelle overgreb Påfaldende fysisk fremtoning Barnet kan vægre sig mod kropslig kontakt samt gøre forsøg på at skjule sin køns- og pubertetsudvikling fx ved at gå i alt for stort tøj. Det modsatte kan også være tilfældet, at barnet klæder sig påfaldende 6

7 udfordrende. Der kan også være tale om, at barnet er usoigneret, beskidt, ikke vil gå i bad, føler lede ved sin krop etc. 1.5 Mulige psykiske tegn og reaktioner Børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb kan udvise forskellige psykiske tegn og reaktioner Umotiveret gråd- angstreaktioner -utryghed Et barn, der er udsat for seksuelle overgreb, og som føler, det ikke kan tale med andre om det, lever i en følelsesmæssig spænding. Det kan vise sig ved pludselig og tilsyneladende ubegrundet gråd eller angstreaktioner. Det kan også vise sig ved, at barnet pludselig bliver bange for mørke, bange for at være alene, bange for bestemte lyde og lugte Apati- opgivenhed -meningsløshed - depression Et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb, kan opleve magtesløshed. Måske forstår barnet ikke, hvad det udsættes for, og barnet kan være præget af følelser af tristhed og ensomhed, der kan udvikle sig til depressive reaktioner Manglende selvværdsfølelse -hjælpeløshed -passivitet Et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb, har tendens til at synes dårligt om sig selv. Barnets følelse af selvværd bliver påvirket negativt, barnet kan miste troen på sig selv og egne kompetencer, og kan derfor komme til at fremstå hjælpeløst og passivt Søvnløshed- mareridt Alle børn kan være bange for mørke og have nætter, hvor de ikke kan sove og/eller har mareridt, men der bør reageres, hvis der opstår et mønster, eller det optræder samtidig med andre signaler fra denne oversigt Dissociation Børn, der udsættes for seksuelle overgreb kan være nødsaget til at oparbejde en overlevelsesstrategi, hvor de fraspalter følelser, fornemmelser og erindringer i forbindelse med overgrebene. Det kan komme til udtryk ved, at barnet bliver fjernt i blikket, stivner i sin mimik og lukker af for omverdenen, så man er ude af stand til at komme i reel kontakt med barnet. 1.6 Mulige sociale og adfærdsmæssige tegn og reaktioner Børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb, kan udvise forskellige sociale og adfærdsmæssige tegn og reaktioner Ændring af adfærd Har man kendt barnets tidligere, normale adfærd, og kan man pludselig se markante ændringer, der bekymrer, så bør man reagere. Barnet kan have svært ved at indgå i forpligtede, følelsesmæssige relationer med andre. Det kan også have mistet sin nysgerrighed og tillid til omgivelserne. Vær 7

8 opmærksom på, at seksuelle overgreb kan have stået på i årevis - her kan man ikke nødvendigvis se ændringer i adfærden Påfaldende aktiv seksuel adfærd Et barn, der har været udsat for seksuelle overgreb, vil måske vise det ved avancerede seksuelle lege. Nogle børn udviser en påfaldende seksuel adfærd over for voksne, hvor der sker en sammenblanding af kontakt/omsorg og seksualitet, fordi barnet, grundet de seksuelle overgreb, ikke har lært at skelne Modvilje mod at være sammen med en bestemt person Afhængigt af barnets alder, udviklingstrin og relation til en evt. krænker, vil barnet måske protestere mod at skulle være sammen med eller alene med en bestemt person Aggressivitet- destruktivitet- hyperaktivitet Nogle børn vil reagere på overgrebet ved at blive aggressive over for andre børn og voksne og eventuelt have uforklarlige raserianfald. Det kan også resultere i fysiske angreb på andre. Andre børn reagerer med hyperaktivitet, hvor de kan være præget af at skifte aktivitet i et meget højt, uligevægtigt tempo Manglende koncentration Mange børn kan få problemer med koncentrationen, indlæring og leg Selvdestruktiv adfærd Hos de lidt større børn vil man nogle gange kunne se selvmordstanker eller anden selvdestruktiv adfærd, hvor barnet f.eks. skærer i sig selv, brænder sig selv og lignende Spiseforstyrrelser Kan vise sig ved, at barnet sulter sig (anoreksi) eller spiser overdrevent, og efterfølgende kaster op (bulimi) Regredierende adfærd Regression vil sige, at barnet går tilbage i udvikling og pludselig udviser en adfærd, det ellers var vokset fra, fx begynder barnet at tisse i sengen/bukserne, har afføring i bukserne, taler med (over)barnlig stemme, går helt i baglås i kendte situationer og lignende Vedholdende tavshed Hemmeligholdelse og trusler om repressalier, hvis overgrebet afsløres, kan være en belastning for barnet. En afsløring af overgrebene kan derfor opleves som mere skræmmende for barnet end selve overgrebene. Det kan resultere i, at barnet reagerer med tavshed og isolation. Der henvises endvidere til SISO's publikation Den Professionelle Tvivl. Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge. Et fagligt vejledningsmateriale. (2010) Særligt for børn med handicap Børn med handicap kan være særlig udsatte for overgreb. De kan have et konkret behov for hjælp til personlig pleje og hygiejne, og så kan grænserne for det, som andre vil opleve som intimsfæren, let blive brudt. Det kan være svært at vurdere, om en berøring sker tilfældigt eller bevidst. Ved omgang 8

9 med børn med handicap, kan det være vanskeligt at tolke og forstå barnets reatkioner. Der for er det vigtigt at vurdere, om der er noget i barnets reaktioner, der ikke kan forklares umiddelbart, ved at lytte til barnet og være opmærksom på ikke verbale signaler. Det er vigtigt, at børn med handicap lærer at sige fra og sætte grænser. Det gør barnet mindre sårbart. Børnene skal vide, at det er ok at sige nej, og at det kun skal sige ja til det, det har lyst til. Det er vigtigt at tale med barnet om, hvad det kan lide og ikke kan lide. På den måde finder barnet ud af, hvad der er ok, og hvad der ikke er ok. Vi ved: At børn med handicap lige så ofte udsættes for seksuelle overgreb, som børn uden handicap At børn med handicap ofte udsættes for flere overgreb af den samme krænker At mange overgreb ikke anmeldes 2 Er der en mistanke om et overgreb? Enhver, som får mistanke om, at et overgreb har fundet sted, har pligt til at handle. Det er afgørende, at der gribes ind så tidligt som muligt, inden skaderne for barnet eller den unges videre udvikling bliver for store. Som offentligt ansat har man en skærpet pligt til at underrette Familieafdelingen, hvis der er mistanke om, at et barn ikke trives og måske er udsat for overgreb. En mistanke om overgreb vil for mange være vanskelig at handle på, men her er det vigtigt, at man stoler på sin egen faglighed, at man har observeret noget, der giver anledning til mistanke. Brug den nærmeste leder til at kvalificere tanker og iagttagelser. Ring eventuelt til Familieafdelingens visitation og vend spørgsmål. Såfremt der er tvivl, om der skal underrettes, kan sagen tages op på tværfagligt møde. 3 Underretninger Familieafdelingen skal reagere på den viden, der modtages. Det er derfor selvsagt vigtigt, at der sendes underretninger, når der er grund til bekymring for et barn eller en ung. Det generelle indtryk er, at hovedparten af de underretninger, der sendes til Familieafdelingen, er drøftet med forældrene inden fremsendelsen, eller der er sendt en kopi af underretningen til familien. Der er familier, der ikke ønsker at samarbejde med Familieafdelingen, og som kan optræde truende, når socialrådgiverne forsøger at etablere et samarbejde om deres barn eller børn. 9

10 Indsatsen overfor børnene i disse familier udgør en helt særlig udfordring. Ofte er det disse familier, der har vanskeligheder med at indgå i et samarbejde med skole, daginstitution, sundhedspleje m.fl. Der kan være god grund til særlig opmærksomhed på familier, der samarbejdsmæssigt er vigende eller helt fraværende, og som har børn, der udviser bekymrende adfærd. 3.1 Underretningspligt 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, eller 3)at et barn eller ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller 4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der iværksættes en rettidig og systematisk vurdering af alle underretninger efter med henblik på at afklare, om barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen skal foretage central registrering af underretningerne med henblik på at understøtte tilrettelæggelsen af indsatsen. Stk.2 Kommunalbestyrelsen skal senest 24 timer efter modtagelsen af en underretning efter stk.1 vurdere, om barnets eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge Når kommunalbestyrelsen modtager en underretning om et barn eller en ung, over for hvem kommunalbestyrelsen allerede har iværksat foranstaltninger, skal kommunalbestyrelsen genvurdere sagen. En eller flere personer i den myndighed, der løser opgaver indenfor området for udsatte børn og unge, der ikke tidligere har deltaget i behandlingen af sagen, skal deltage i genvurderingen. 155b. Kommunalbestyrelsen skal senest 6 hverdage efter modtagelsen af en underretning efter bekræfte modtagelsen af underretningen over for den, der foretog underretningen. Sk.2 Kommunalbestyrelsen skal orientere den, der har foretaget underretningen efter 153 om, hvorvidt den har iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller unge, som underretningen vedrører. Dette gælder dog ikke, hvis særlige forhold gør sig gældende. 10

11 3.1.1 Særligt om fagpersoners underretningspligt Det fremgår af serviceloven, at der er en særlig underretningspligt for offentligt ansatte. En fagperson skal underrette kommunen ved kendskab, eller når der er grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Tidlig indsats jf. Barnets Reform, betyder også tidlig underretning. En underretning skal ikke afvente, at fx dagtilbud eller skole ved egen virksomhed prøver at afhjælpe et barns vanskeligheder. Dagtilbud og skoler m.fl. skal naturligvis fortsætte med at forsøge at afhjælpe vanskelighederne i samarbejde med barnet og forældrene, efter at underretningen er sendt. Det sker sideløbende med, at Familieafdelingen vurderer underretningen, og evt. iværksætter foranstaltninger. Underretningspligten er en personlig pligt for offentligt ansatte. Der er dog, jf. Lov om Social Service 49a, mulighed for at drøfte et barns problemer i et tværfagligt samarbejde, inden der sker underretning. Dette er tiltænkt situationer, hvor der er tvivl om, hvorvidt en underretning bør laves. Denne mulighed kan give en fagperson et bedre grundlag for at vurdere, om der skal underrettes Afværgepligt Efter Straffeloven er der ikke pligt til at anmelde en forbrydelse, der er begået, men der er pligt til at gøre alt, hvad der står i ens magt for at afværge en alvorlig forbrydelse, herunder at afværge at en forbrydelse gentager sig. Afværgepligten gælder også for offentlige myndigheder. Afværgepligten gælder således også i forhold til incest, andre seksuelle overgreb og vold mod børn. For personer udenfor Familieafdelingen kan afværgepligten opfyldes ved at underrette Familieafdelingen jf. Servicelovens 153. For personer i Familieafdelingen kan pligten opfyldes ved at anmode politiet om at undersøge sagen. 3.2 Håndtering af underretninger i Vesthimmerlands Kommune 1. Indkommen post, såvel elektronisk som fysisk, samt mails indkommet på hovedmailen sorteres af administrativ medarbejder umiddelbart efter det er indkommet, ca. ved middagstid. Underretning sorteres fra og datostemples, samt fordeles til rette rådgiver. Er posten indkommet elektronisk videresendes den til rette rådgiver eller til visitationen. 2. Alle rådgivere kigger postbakker, såvel fysiske som elektroniske, over middag. Såfremt der er indkommet en underretning, skal denne gennemgås inden arbejdstids ophør. 3. Uanset om den konkrete underretning vedrører en sag, der i forvejen er forvaltningen bekendt, skal underretningen drøftes på morgenmøde næste dag. Mandag skal underretningen drøftes på behandlermøde/handicapmøde. Der skal under drøftelsen tages stilling til, hvorvidt en evt. allerede iværksat foranstaltning fortsat opfylder familiens behov, eller om der skal iværksættes 11

12 en anden foranstaltning. Umiddelbart efter mødet (INDEN 24 timer for underretningens modtagelse) udfærdiges journalnotat på sagen vedrørende underretningen og drøftelsen heraf. Det fremgår af pkt. 8 hvad journalnotatet skal indeholde. 4. Indkommer en underretning på mail i løbet af dagen, journaliseres denne ind på sagen uden unødigt ophold. Underretningen behandles herefter som efter pkt Indkommer en underretning pr. tlf. skrives journalnotat på sagen snarest muligt gerne under tlf. samtalen, så underretningens indhold kan oplæses for underretter, og der er enighed om underretningens indhold. Underretningen behandles herefter som efter pkt Administrationen forestår dagligt postsorteringen. 7. Ved rådgivernes fravær: I tilfælde af at man er fraværende, aftales det på forhånd, hvem der har adgang til den elektroniske postbakke via stedfortræderfunktionen. Ved planlagt fravær oprettes autosvar hver gang, man ikke er til stede, uanset om dette er en enkelt dag eller flere på hinanden følgende dage. Af autosvar skal det fremgå, at man ikke modtager mails i den nærmere angivne periode, men at disse kan sendes til hoved mail-adressen Ved fravær som ikke er planlagt (sygdom, barn syg e.l.) sørger navngiven administrativ medarbejder for at oprette autosvar på mailen, når rådgiveren melder sig syg. Alle skal således have oprettet stedfortræderfunktion på mailen, således at der er adgang til alle rådgiveres mail. Ligeledes sørges der for, at pågældendes tlf. er slået til tlf. svarer. 8. Notat om vurdering af underretningen skal indeholde: - Tidspunkt for modtagelsen af underretningen (modtagelse er den dag, den er modtaget i Familieafdelingen) - Afsender - Beskrivelse af bekymringen - Resultat af drøftelsen af sagen på morgenmøde samt hvem har deltaget i drøftelsen (giver underretningen anledning til en anderledes vurdering af sagen/den eventuelle allerede iværksatte indsats) - Akut (giver underretningen anledning til at handle akut) - Kortsigtet plan - Langsigtet plan. 12

13 9. Kvittering: Indenfor 6 hverdage efter modtagelse af underretningen fremsendes kvittering for modtagelse af underretningen til underretter. Kvitteringsskrivelser sendes af administrationen. 10. Besked til underretter. Jf. SEL 155 b, stk. skal underretter have besked om, hvorvidt underretningen har givet anledning til at en børnefaglig undersøgelse iværksættes, og ligeledes om en foranstaltning iværksættes. Ydermere skal underretteren orienteres om, hvor længe foranstaltningen formodes at ville vare. Ovenstående gælder kun, hvor underretter har underrettet i kraft af sin profession, således ikke når underretter er privat. 4 Børnehus Nord 4.1 Lovhjemmel Servicelovens 50a: Kommunalbestyrelserne i regionen skal oprette et børnehus i hver region til undersøgelse af et barns eller unges forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom Servicelovens 50b: Når et barn eller ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, skal KB til brug for den BFU efter 50 benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. 50a. 4.2 Formål I sager hvor der må formodes at være tale om overgreb eller vold i forhold til børn og unge SKAL Børnehuset kontaktes i forhold til vurdering af forløb fremadrettet. Børnehuset skal kontaktes, så snart underretningen modtages med henblik på planlægning af forløbet. I weekender og helligdage er det muligt at søge vejledning i Aalborg Kommunes døgnvagt og ellers følges nærværende beredskabsplan, se herunder særligt punktet omkring håndtering af underretninger. Der henvises ligeledes til den indgåede samarbejdsaftale mellem Børnehus Nord og Vesthimmerlands Kommune. 13

14 5 Mistanke mod forældre/stedforældre Ved mistanke eller henvendelse om mistanke: Kontakt din leder og drøft sagen igennem. Tal ikke med forældrene om mistanken, før det er drøftet med Familieafdelingen. Fastholdes mistanken, husk den selvstændige underretningspligt! Generelt bør man som hovedregel orientere forældrene. Bemærk dog de særlige forholdsregler, når mistanken rettes mod forældre/stedforældre. 5.1 Ved mistanke om overgreb vær opmærksom på følgende Skriv ned hvilke tegn, hændelser eller signaler der ligger til grund for mistanken. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskrives vedkommendes redegørelse for den konkrete mistanke. Relevante oplysninger skal noteres, helst med underskrift fra den person, der er kommet med oplysningerne. Her er det vigtigt, at man skriver ned, så nøjagtigt som muligt, hvad man har observeret, fået at vide og, hvad man selv har spurgt om - men forsøg ikke på egen hånd at komme til bunds i sagen. Dette gælder også for lederen. Lyt til barnet/den unge, men gå IKKE I DETALJER om det mulige overgreb. Undgå at spørge ind til eller afhøre barnet Hav fokus på barnet og vis omsorg. Barnet eller den unge må ikke modtage krisebehandling for en evt. videoafhøring. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet - Familieafdelingen iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets/den unges behov Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. 5.2 Underretning Underretninger med mistanke om seksuelle overgreb mod børn og unge gives altid til Familieafdelingen. Samtidig med at der sker underretning til Familieafdelingen, skal den pågældende chef for området involveres. Enhver kan, hvis det vurderes nødvendigt i første omgang, indgive en underretning mundtligt/telefonisk. Udenfor kommunens åbningstid - ring da til kommunens sociale døgnvagt Forældrene/stedforældrene skal IKKE orienteres om underretningen. 5.3 Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse Familieafdelingen vurderer, i tæt samarbejde med politiet, om der er grundlag for en politianmeldelse samt i samarbejde med Børnehuset. Så snart der er foretaget politianmeldelse i en sag, er sagen en 2-instans sag, hvorfor sagen SKAL behandles ved Børnehus Nord. Er der tvivlsspørgsmål vedrørende hvorvidt en sag er en 2-instans sag, foretages telefonisk drøftelse med Børnehus Nord. 14

15 5.3.1 Hvis der ikke findes grundlag for en politianmeldelse Familieafdelingen orienterer barnets eller den unges forældre om, at der foreligger en underretning, og at denne ikke har givet anledning til politianmeldelse Ved politianmeldelse Efter en konkret vurdering af sagen, hvor hensynet til politiets efterforskning vægtes, træffer politiet beslutning om, hvornår den politianmeldte skal orienteres. Familieafdelingen har kontakt til politiet under sagens behandling. 5.4 Henvendelser fra pressen Der er kun en person, som udtaler sig til pressen. Chefen for området afgør, om der skal ske en orientering i pressen. Alle henvendelser fra pressen går igennem chefen for området, der kan delegere ansvaret videre. Politiet frigiver tidligst oplysninger om sagen til pressen, hvis det besluttes at rejse tiltale. 15

16 5.5 Procedure ved mistanke mod forældre/stedforældre 6 Mistanke mod person i barnets netværk eller en ukendt Ved mistanke eller henvendelse om mistanke: Kontakt din leder og drøft sagen igennem. 6.1 Husk ved mistanke, og af hensyn til sagens opklaring, at det er vigtigt, at man er opmærksom på følgende: Skriv ned hvilke tegn, hændelser eller signaler der ligger til grund for mistanken. Hvis mistanken rejses af en pårørende eller andre, nedskrives vedkommendes redegørelse for den konkrete mistanke. Relevante oplysninger skal noteres, helst med underskrift fra den person, der er kommet med oplysningerne. Her er det vigtigt at man skriver ned, så nøjagtigt 16

17 som muligt, hvad man har observeret, fået at vide og hvad man selv har spurgt om, men forsøg ikke på egen hånd at komme til bunds i sagen. Dette gælder også for lederen. Lyt til barnet/den unge, men gå IKKE I DETALJER om det mulige overgreb. Undgå at spørge ind til eller afhøre barnet Hav fokus på barnet og vis omsorg. Barnet eller den unge må ikke modtage krisebehandling for en evt. videoafhøring. Krisehjælp koordineres i samarbejde med politiet og Børnehuset Familieafdelingen iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets/den unges behov. Tal ikke om din mistanke eller viden med nogen, der ikke er involveret i sagen. 6.2 Underretning Underretninger med mistanke om overgreb mod børn og unge gives altid til Familieafdelingen. Samtidig med at der sker underretning til Familieafdelingen, skal den pågældende chef for området involveres. Enhver kan, hvis det vurderes nødvendigt i første omgang, indgive en underretning mundtligt/telefonisk Forældrene skal orienteres inden, der indgives underretning til Familieafdelingen i Vesthimmerlands Kommune. Familieafdelingen vejleder familien til barnet/den unge om mulighederne for at fa særlig støtte til barnet. Familieafdelingen iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets og familiens behov. 6.3 Vurdering af spørgsmålet om politianmeldelse Familieafdelingen vurderer, i takt samarbejde med politiet, om der er grundlag for en politianmeldelse samt efter råd og vejledning fra Børnehuset. Så snart der er foretaget politianmeldelse i en sag, er sagen en 2-instans sag, hvorfor sagen SKAL behandles ved Børnehus Nord. Er der tvivlsspørgsmål vedrørende hvorvidt en sag er en 2-instans sag, foretages telefonisk drøftelse med Børnehus Nord Hvis der ikke findes grundlag for en politianmeldelse: Familieafdelingen orienterer barnets eller den unges forældre Ved politianmeldelse: Efter en konkret vurdering af sagen, hvor hensynet til politiets efterforskning vægtes, træffer Familieafdelingen i samråd med politiet beslutning om, hvornår den politianmeldte skal orienteres. Familieafdelingen har kontakten til politiet under sagens behandling 6.4 Henvendelser fra pressen Der er kun en person, som udtaler sig til pressen. Chefen for området afgør, om der skal ske en orientering i pressen 17

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn

Vold og seksuelle overgreb mod børn Vold og seksuelle overgreb mod børn Bornholms Regionskommune 3. og 4. marts 2015 V/ Birgitte Roth Hansen og Karen Jørgensen SISO Sociale Indsatser ved vold og Seksuelle Overgreb mod børn Videnscenter Vidensopsamling/

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere