31. oktober Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU"

Transkript

1 31. oktober 2011 Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen Center for NetværksPlanlægning, AAU

2 Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen 1

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Analysens hovedkonklusioner Introduktion og internetadgang, samt IT-parathed i Nordjylland Internetadgang og IT-parathed Bredbåndsudbud i Nordjylland Bredbåndsadgang set i forhold til erhverv, sundhedsvæsen, landbrug og Regionens lokationer Erhverv Sundhedsvæsen Landbrug Region Nordjylland Nuværende og kommende trådløs dækning Udvikling og behov for bredbåndshastigheder Bilag Kildeliste over adspurgte personer i analysen Bilag Kortmateriale

4 Forord Det er med stor glæde, at jeg har fået opfordringen til at skrive forordet til denne analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel, der klart belyser behovet for en markant indsats i regionen, hvis den skal have en rimelig chance for at deltage i samfundsudviklingen på lige fod med resten af det danske samfund. Det drejer sig om mulighederne for at udnytte potentialet i ønskelige og nødvendige rationaliseringer i den offentlige sektor, herunder ikke mindst i sundhedssektoren. Desuden handler det om, at skabe bedre vilkår for erhvervslivet, ikke mindst landbrugssektoren. Endeligt drejer det sig om, at sikre hele befolkningen i regionen rimelige vilkår og muligheder, som borgere i et digitalt baseret samfund ikke mindst i udkantsområderne. Nordjyllands Amt blev i sin tid valgt som område for analyse af det fremtidige digitale samfund, der resulterede i projektet Det Digitale Nordjylland. Et væsentligt resultat af arbejdet var en klarlægning af forholdene omkring den digitale infrastruktur, som en uomgængelig forudsætning for det fremtidige digitale samfund. Det drejede sig såvel om geografisk udbredelse, kapacitet, tilgængelighed og kvalitet. Der blev peget på en udbredt fiberstruktur som det eneste langtrækkende medie, der kunne bære den forudsigelige udvikling. En væsentlig hindring i at tilvejebringe den nødvendige infrastruktur, trods initiativer fra det daværende amt og kommunerne i Nordjylland, må til dels ses i den indtil nu gældende nationale politik på området, hvor en ren markedsdreven strategi har været anset som tilstrækkelig i kombination med den offentlige sektor som lokomotiv i efterspørgslen. Denne efterspørgsel drejede sig i første omgang om de offentlige institutioner, hvor det i store træk er gennemført at sammenkoble institutionerne og skabe gode digitale adgangsveje. I den kommende næste fase drejer det sig om, at alle regionens borgere får rimelige vilkår for at kommunikere med det offentlige på alle planer. Regionen har en særlig rolle mht. at samle alle kræfter i det nordjyske, hvis det skal lykkes at ændre den nuværende status i en positiv retning. Alternativt må der stilles alvorlige spørgsmålstegn ved realismen i de foreliggende visioner om at udnytte de digitale muligheder i Region Nordjylland. Ole Brun Madsen Prof. Em. Aalborg Universitet 3

5 Analysens hovedkonklusioner Familierne i Nordjylland er sammen med de sjællandske de befolkningsgrupper, som har det laveste brug af internettet i Danmark. Nordjylland har den laveste internetadgang for aldersgruppen år. Nordjyderne er blandt de mindst repræsenterede på de online sociale tjenester. Befolkningen i Nordjylland har den mindste aktiveringsprocent af NemID. Det er nærliggende at konkludere at befolkningen i Region Nordjylland er dårligst når det gælder IT-færdigheder. Region Nordjylland har generelt den laveste adgang til højhastigheds bredbåndsforbindelser. Særligt ved adgangen til 50 Mbit/s download, men også ved 10 Mbit/s upload, ligger Nordjylland langt under landsgennemsnittet. Begrænsningen i digitale adgangsveje er allerede i dag et problem for sundhedsvæsenet, heriblandt de praktiserende læger, små og mellemstore virksomheder samt landbruget. Danskernes bredbåndshastigheder fordobles ca. hvert år. Meget tyder på at denne udvikling fortsætter, hvilket betyder at den gennemsnitlige bredbåndshastighed vil ligge over 200 Mbit/s for download i Udviklingen vil samtidig betyde en større geografisk forskel for tilgængeligheden af høje hastigheder. Forskellen går især ud over landbruget, som mister muligheden for at tage teknologiske muligheder i brug til effektivisering og styrkelse af konkurrenceevnen. Pga. den fysiske begrænsning i de fleste bredbåndsteknologier, vil hastigheden på upload stige i en markant lavere grad. Den manglende tilgængelighed af uploadhastigheder har blandt andet konsekvenser for muligheden af hjemmearbejdspladser, videobaseret overvågning, video- og billedbaseret telemedicin, cloudbaserede tjenester samt virtuel mobilitet. 4

6 1 Introduktion og internetadgang, samt IT-parathed i Nordjylland Analysen over Region Nordjyllands adgang til de digitale motorveje, også kaldet højhastighedsbredbåndsforbindelser, er baseret på en kombination af indsamlet data og kildemateriale. Datasæt og kilder er herefter kombineret ud fra en målsætning om at danne et nyt datagrundlag med henblik på at sammenligne regionernes indbyrdes rang i forhold til adgangen til bredbåndsforbindelser. I analysen er flere interessegrupper også blevet adspurgt om nuværende oplevede adgangsforhold til internettet samt de forventede fremtidige adgange til internethastigheder og tjenester. Blandt de adspurgte er Regionens IT-afdeling, Kronikerenheden, Landdistrikterne i Aalborg Kommune, Foreningen for Danske Deltidslandmænd og Videncenter for Landbrug. 1.1 Internetadgang og IT-parathed Der er adskillige parametre hvorpå danskernes IT-færdigheder kan måles. Dette afsnit beskriver 3 forhold, som er nærliggende at forbinde med IT-parathed eller IT-færdigheder. De 3 forhold er henholdsvis den generelle brug af internetforbindelser, brugen af online sociale tjenester, samt adgangen til de digitale offentlige systemer, som kræver et aktiveret NemID. Figur 1-1 Ifølge Danmarks Statistik 1 ligger Nordjylland under gennemsnittet i adgangen til bredbånd. 1 Danskernes brug af internet

7 Figur 1-2 Nordjylland indtager en sidsteplads når det kommer til den ældste befolkningsgruppes internetadgang 1. Tabel 1-1 Nordjylland og Sjælland er dårligst repræsenteret i de sociale netværkstjenester 1. 6

8 Tabel 1-2 I forhold til andelen af aktiverede NemID, ligger Nordjylland i bunden. Faktaboks om brug af internetforbindelser og IT-parathed De danske familier i Region Nordjylland har den laveste brug af internetforbindelser sammen med Region Sjælland Den ældste del af den danske befolkning, er i Region Nordjylland mindst aktive på internettet Både ved brugen af online tjenester samt andelen af aktiverede NemID, er Region Nordjylland rangeret dårligst 7

9 2 Bredbåndsudbud i Nordjylland IT- og Telestyrelsen har indtil udgangen af 2010 udgivet Bredbåndskortlægningen samt den halvårlige telestatistik for Danmark. Bredbåndskortlægningen har til formål at angive sandsynligheden for adgangen til bestemte download- og upload hastigheder inden for de danske postnumre. Langt de fleste har i dag adgang til bredbånd, som er defineret til at starte ved 256 kb, men selv når det gælder 2 Mbit/s download, kan næsten 99 procent være med 2. Befolkningen skilles dog for alvor når det kommer til download hastigheder på mere end 30 Mbit/s, og upload hastigheder på mere end 10 Mbit/s. Analysen tager derfor udgangspunkt i 30 og 50 Mbit/s download samt 10 Mbit/s upload. En kortlægning af disse hastigheder er derfor et godt redskab til at identificere de områder, som måske kræver en særlig fokus indsats for etablering af højhastighedsforbindelser. Kortlægningen har samtidig skabt mulighed for at sammenligne regionerne indbyrdes på de nævnte hastigheder. 2 Bredbåndskortlægningen

10 Figur 2-1 Geografisk udbredelse for 30 Mbit/s download. Tabel 2-1 Regionernes adgang til 30 Mbit/s Download. 9

11 Figur 2-1 Geografisk udbredelse for 50 Mbit/s download. Tabel 2-1 Regionernes adgang til 50 Mbit/s Download. 10

12 Figur 2-2 Geografisk udbredelse for 10 Mbit/s upload. Tabel 2-2 Regionernes adgang til 10 Mbit/s upload. 11

13 2.1 Bredbåndsadgang set i forhold til erhverv, sundhedsvæsen, landbrug og Regionens lokationer For en stor del af samfundet har det afgørende betydning for adgangen til højhastighedsforbindelser allerede i dag. Et af formålene med analysen er at bruge kortlægningen af høje download- og uploadhastigheder med den geografiske udbredelse af forskellige interessegrupper. Denne kortlægning er en forudsætning hvis der skal skabes mulighed for synergieffekter ved etablering af ny infrastruktur Erhverv Det kan være vanskeligt at differentiere forskellige erhvervsgruppers behov for IT-infrastruktur. Der findes medietunge virksomheder med store behov for både at sende og modtage grafisk materiale. Fælles for langt de fleste er et minimum af adgangsmuligheder i forhold til at handle, kommunikere og registrere virksomhedsdata ved det offentlige (told, skat, osv). Et særligt behov for videnstunge virksomheder er muligheden for hjemmearbejdspladser og virtuel mobilitet. Her spiller symmetriske hastigheder en stor rolle for at opnå samme arbejdsbetingelser, som ved fysisk tilstedeværelse på virksomheden. Figur 2-3 Lokationer for virksomheder med mindst 10 ansatte i forhold til 30 Mbit/s download og 10 Mbit/s upload. 12

14 2.1.2 Sundhedsvæsen Center for NetværksPlanlægning, AAU Behovet for adgangsveje til sundhedsvæsenet, er i analysen delt op i behovet til egne fysiske lokationer, som omfatter både sygehuse, praktiserende læger, tandlæger, fysioterapeuter osv. Derudover omfatter det også den enkelte borgers bopælsplacering og dennes muligheder for at udnytte telemedicinske løsninger og hjemmepleje. Krav til bredbåndshastigheder ved telemedicin og digitale velfærdsløsninger afhænger meget at det specifikke behov. Region Nordjylland har haft stor succes med at lade KOL-patienter måle deres egen tilstand i deres eget hjem. Så stor at pilotprojektet Telecat nu bliver rullet ud i stor skala. Ved denne type telemedicin er der tale om at sende forholdsvis få data få gange i døgnet til en central database. Der er derfor ikke tale om en båndbreddekrævende tjeneste. Til gengæld vil eksempelvis videokonsultation med en læge, fysioterapeut eller sygeplejerske kræve langt højere hastigheder, såvel i sende som modtageretningen. Teknologisk institut lavede i 2009 et notat, som konkluderede at båndbreddekrævende telemedicin kræver 13 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload 3. Mange borgere i Region Nordjylland har i dag ikke adgang til 5 Mbit/s upload, og vil derfor være afskåret fra at modtage båndbreddekrævende telemedicin. Figur 2-4 Lokationer inden for sundhedsvæsenet i forhold til 30 Mbit/s download og 10 Mbit/s upload. 3 Teknologisk Institut: Analyse af samfundsøkonomiske effekter ved båndbreddekrævende telemedicin

15 2.1.3 Landbrug Landbruget vil i 2012 bidrage med 43 mia. kr. til den danske betalingsbalance 4. Det er med andre ord en væsentlig bidragsyder til dansk økonomi. Landbruget er dog samtidig den erhvervsgruppe, som har den dårligste adgang til den digitale infrastruktur. Det betyder, at muligheden for at effektivisere yderligere med teknologiske muligheder som er netværksafhængige, er stærkt begrænset. Det er blandt andet muligheder for videoovervågning af stalde og besætninger, overvågning af ilt og temperaturforhold i ensilageballer, realtids billedbehandling af marker osv. Løsninger som allerede findes i dag, men som kræver at store mængder af data sendes til behandling et centralt sted. Dansk Landbrugsrådgivning vurderede i , at behovet for download ville være 20 Mbit/s Et behov som langt fra er opfyldt i Figur 2-5 Lokationer for landbrug med mindst 1 ansat i forhold til 30 Mbit/s download og 10 Mbit/s upload. 4 Kilde: Finansministeriets økonomiske redegørelse, august Dansk Landbrugsrådgivning: Konferencen Bredbånd til alle, Horsens 23/

16 2.1.4 Region Nordjylland Center for NetværksPlanlægning, AAU I denne analyse er Region Nordjyllands egne fysiske lokationer blevet kortlagt i forhold til 30 Mbit/s download og 10 Mbit/s upload. Hvis behovet for etablering af infrastruktur opstår til regionens eget behov, i områder hvor tilgængeligheden i forvejen er dårlig, giver kortlægningen mulighed for at skabe synergi med de øvrige interessegrupper. Figur 2-6 Region Nordjyllands egne lokationer i forhold til 30 Mbit/s download og 10 Mbit/s upload. 15

17 Faktaboks om dækning af faste trådede forbindelser Både ved downloadhstigheder på over 30 Mbit/s og ved uploadhastigheder på over 10 Mbit/s, ligger Nordjylland under landsgennemsnittet og er den lavest rangerede blandt regionerne. Landbruget har brug for både høje download- og uploadhastigheder for at udnytte muligheden for netværksafhængige teknologier til effektivisering og forbedret konkurrenceevne. Muligheden for båndbreddekrævende telemedicin afhænger i højere grad af, hvor man er bosat i Nordjylland, end i andre regioner. 16

18 2.2 Nuværende og kommende trådløs dækning Center for NetværksPlanlægning, AAU Radiobåret kommunikation er vanskeligere at kortlægge end de faste trådede forbindelser. Det skyldes, at trådløse forbindelser er mere følsomme overfor terrænets beskaffenhed. Der kan være stor forskel på inde og ude dækning, og selv vejrforhold kan have en betydning. Derudover er kapaciteten i de trådløse net en dynamisk størrelse, som blandt andet afhænger af antallet af samtidige brugere af den samme zone eller celle. Der skelnes mellem trådløse mobile forbindelser og trådløse faste forbindelser. De trådløse mobile forbindelser omfattes af UMTS, i daglig tale kaldet 3G, og fra i år også LTE, som markedsføres som 4G. Fælles for disse net er, at de hovedsageligt dækker de større byområder, og er begrænset i dækning af landdistrikterne. Teleselskaberne har selv dækningskort, som de kalder vejledende på deres respektive hjemmesider over 3G og 4G. Auktionen over frekvenserne til de faste trådløse forbindelser, også kaldet FWA, blev afholdt i Kravet for vinderen var, at der skulle garanteres dækning i en lang række postnumre inden udgangen af Postnumrene, der er omfattet af dækningskravet i Nordjylland, er illustreret på Figur 2-7. Figur 2-7: Postnumre med krav om dækning på wimax. 17

19 Den 10. oktober 2011 blev tidpunktet hvor LTE eller 4G for alvor blev præsenteret for danskerne. LTE er en videreudbygning af 3G, og bæres på flere forskellige frekvenser. I første omgang er det frekvensområdet omkring 2,5 GHz, der rulles ud i Danmark. Senere vil der blive afholdt auktion over frekvenser på 800 MHz. De høje frekvenser giver mulighed for download hastigheder på op til 80 Mbit/s og upload hastigheder på ca. halvdelen. Brugeroplevelsen vil, som med de andre mobile net, afhænge af, hvor man befinder sig, og hvor mange samtidige brugere der findes på nettet. Ulempen med de høje frekvenser er, at de er mere følsomme over for bygninger, træer og andre objekter, der skygger for signalet. Telia er et af de selskaber, som har rullet mest LTE ud indtil videre. Fra Telia selv lyder det, at alle danske byer med mere end 4000 indbyggere, får LTE til at starte med. Figur 2-8 viser de 20 byer i Nordjylland, som har mere end 4000 indbyggere. Figur 2-8 Byer i Nordjylland med mere end indbyggere, som er dækket af 4G/LTE fra 10. oktober

20 I 2012 afholdes der frekvensauktion på 800 MHz. Denne frekvens kan også bruges til LTE og har modsat frekvensen på 2,5 GHz en længere rækkevidde, og er mindre følsom over for objekter i landskabet. Til gengæld vil man ikke kunne opnå de samme høje hastigheder som ved 2,5 GHz. Der er allerede nu fremsat krav om dækning af en række postnumre, hvor tilgængeligheden af bredbånd med høje hastigheder er dårligst. Det sker for i højere grad at sikre adgangen til 10 Mbit/s download. På kortet Figur 2-9, fremgår det at en stor del af de postnumre, hvor der er fremsat dækningskrav, ligger i Region Nordjylland Figur 2-9 En stor del af Nordjylland er omfattet af dækningskravet til den komme auktion af 800 MHz. Faktaboks om trådløse teknologier Hastighederne på de trådløse net vil aldrig overgå dem på de trådede. De høje hastigheder på LTE/4G er forbeholdt større byområder nu og formentlig i mange år frem. Mobilitet på de trådløse net er et vigtigt supplement til de høje hastigheder på de trådede. 19

21 3 Udvikling og behov for bredbåndshastigheder Trafikmængden på internettet vokser hele tiden og vil blive ved med at gøre det. Cisco vurderer, at den globale mængde af datatrafik i 2015 vil være 4 gange så høj, som den i Det skyldes stigende brug af internettet og tjenester via internettet. Samtidig vil kravet til adgang til højere båndbredde stige for at kunne afvikle visse tjenester tilfredsstillende. Gartner lavede i forbindelse med arbejdet i højhastighedskommissionen en liste over tjenester og deres krav til hastighed frem til Se Figur 3-1. Den tidligere regerings ambit/sion er, at alle danskere skal have adgang til 100 Mbit/s download i Der er ikke stillet krav om upload hastigheder. Den gennemsnitlige hastighed på download stiger hvert år, og lå ved udgangen af 2010 på ca. 10 Mbit/s. Upload hastigheden følger slet ikke med, og er i dag kun en tiendedel af download hastigheden. Grunden hertil er at de mest udbredte bredbåndsteknologier, xdsl som føres over de gamle kobberledninger samt kabelmodem, er asymmetriske teknologier. Dvs. at der er stor forskel på sende- og modtagehastigheden. Kun på fiber er der lige stor mulighed for at sende som på at modtage. Dette afspejles af medianhastighederne fordelt på teknologier på Figur 3-2 og Figur 3-3. Den danskfødte IT-specialist Jakob Nielsen blev kendt for at forudse vækstraten for netværkshastigheder for private brugere. Denne blev døbt Nielsens Lov og siger, at hastigheden for bredbåndsforbindelser vil fordobles ca. hver 21. måned. Et eksempel på sådant et forløb er vist på Figur 3-4. Forløbet passer nogenlunde med opgørelserne IT- og Telestyrelsen har fra 2004 og frem. Meget peger på, at denne udvikling fortsætter hvis infrastrukturen er til stede og kan bære den. Såfremt udviklingen fortsætter, vil 50 Mbit/s download være den gennemsnitlige hastighed for private brugere i 2015, mens den gennemsnitlige hastighed i 2020 vil være på over 200 Mbit/s. Figur 3-1 I forbindelse med arbejdet i højhastighedskommissionen, gav Gartner bud på krav til hastigheder på konkrete tjenester. 6 Cisco Visual Networking Index 20

22 Figur 3-2 Den mest almindelige download hastighed er i dag på ca. 10 Mbit/s. Figur 3-3 Uploadhastigheden er kun en tiendedel af download hastigheden. Det skyldes asymmetrien på alle andre teknologier end fiber og LAN. 21

23 Figur 3-4 Nielsens lov i praksis, der viser hvordan bredbåndshastigheder fordobles ca. hvert andet år 7. Figur 3-5 Hvis hastighedsudviklingen fortsætter er 50 Mbit/s download en udbredt hastighed allerede i Grundet asymmetrien i blandt andet xdsl og kabelmodem, får upload hastigheder svært ved at følge med

24 (Faktaboks) om tendenser i udviklingen af bredbåndshastigheder Der er i dag en faktor 10 i forskellen på download hastigheder og upload hastigheder, som skyldes asymmetri i de mest udbredte bredbåndsteknologier. Hastigheden på bredbåndsforbindelser skønnes at blive fordoblet ca. hvert andet år. Hvis udviklingen fortsætter, vil gennemsnitshastigheden på download være 50 Mbit/s i 2015 og mere end 200 Mbit/s i For upload vil gennemsnitshastigheden være ca. 6 Mbit/s i 2015 og ca. 35 Mbit/s i

25 Bilag Kildeliste over adspurgte personer i analysen Kristian Alstrup Baden IT Strategi, Region Nordjylland Alice Morsbøl Kronikerenheden, Region Nordjylland Thomas Kampmann Regional Udvikling, Region Nordjylland Niels Pedersen Qvist Formand for Danske deltidslandmænd, Landbonord Jørgen Folkvang Formand for Aalborg Kommunes Landdistrikter Ivan Skounoe Munk Afdelingsledet for CenterIT, Videncentret for Landbrug 24

26 Bilag Kortmateriale 25

27 26

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Brugerundersøgelse april/maj 2011 Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Ville du, ved køb af ny bolig, spørge ejendomsmægleren om hvilken type bredbåndsforbindelse

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012 N o 1/212 UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST Hurtige upstream-hastigheder understøtter brugen af en lang række nye digitale tjenester, og er af afgørende betydning for danske virksomheder og borgeres

Læs mere

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Regeringens bredbåndsmålsætning: 100 Mbit/s til alle i 2020 Hvad skal vi med så høje hastigheder - er der måske nogen, som har efterspurgt det?

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Bredbåndskortlægning 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse RKSK Digital infrastruktur i verdensklasse Digital infrastruktur: En forudsætning for vækst og bosætning Borgere og virksomheders adgang til hurtig bredbånd og mobildækning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Resultat af spørgeskemaundersøgelse Teleselskaber - Dækningskort - Mastepositioner Teknologier -hvad forskelle er der? Mobiltelefoner og antenner - undersøgelser for forskellige modeller - generelle råd

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent 96 98 98 9 9 97 9 9 9 9 87 88 6 4 64 6 6 6 47 5 44 2 14 4 5 9 Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre 21 22 23 24 25 26 Kilde:

Læs mere

Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015

Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015 Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015 Version: 5 Versionsdato: 20/8 2015 Forfatter: Michael Jensen Indholdsfortegnelse 1. Status for bredbånds- og mobildækningen i Halsnæs... 4 1.1

Læs mere

Referat af branchemøde den 1. juni 2011

Referat af branchemøde den 1. juni 2011 Referat af branchemøde den 1. juni 2011 Branchemøde afholdt i IT- og Telestyrelsen (ITST) den 1. juni 2011. Tidspunkt: Onsdag den 1. juni 2011 kl. 13-15. Sted: ITST, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Er den digitale infrastruktur parat til videobaseret velfærd?

Er den digitale infrastruktur parat til videobaseret velfærd? Er den digitale infrastruktur parat til videobaseret velfærd? CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2017

Telestatistik Første halvår 2017 Telestatistik Første halvår 217 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Hovedtal 5 Bredbånd 6 Telefoni 18

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD VELFÆRD PÅ TV 4. SEPTEMBER 2012

INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD VELFÆRD PÅ TV 4. SEPTEMBER 2012 INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD VELFÆRD PÅ TV 4. SEPTEMBER 2012 Innovative veje til vækst og velfærd CEDI har udarbejdet en ny analyse for Dansk Energi Tre hovedtemaer fra analysen: En velfærdspolitisk

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 IT- og Telestyrelsen Januar 2009 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Indhold > Forord 4. 1 Indledning 6

Indhold > Forord 4. 1 Indledning 6 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur 8 2.3 Investeringer

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2012

Bredbåndskortlægning 2012 Bredbåndskortlægning 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2012

Telestatistik Første halvår 2012 Telestatistik Første halvår 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og - bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt. Bredbåndsdækningen i Danmark 2015

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt. Bredbåndsdækningen i Danmark 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt Bredbåndsdækningen i Danmark 2015 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN:

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser 2014/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Dennis Flydtkjær (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): Q: A: Hvad er formålet med aftalen? Overordnet formål: At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via - At sikre arbejdspladser i Nordjylland - At gøre

Læs mere

IT- og Telestyrelsens kortlægning af hurtige adgangsveje i Danmark. - Status medio 2003

IT- og Telestyrelsens kortlægning af hurtige adgangsveje i Danmark. - Status medio 2003 IT- og Telestyrelsens kortlægning af hurtige adgangsveje i Danmark - Status medio 2003 Oktober 2003 Kapitel 1 Indledning IT- og Telestyrelsen har gennemført en ny kortlægning af hurtige adgangsveje til

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2010

Telestatistik Første halvår 2010 Telestatistik Første halvår 2010 Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISSN: 1903-3753 Version af 21. december 2010 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk. Det digitale samfund 2009. Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Det digitale samfund 2009 Udgivet af: IT- og Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545

Læs mere

Mobilkortlægning 2012

Mobilkortlægning 2012 Mobilkortlægning 2012 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 17. december 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 5 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet

Læs mere

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008

E-ydelser på sundhed.dk. v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 E-ydelser på sundhed.dk v. Morten Elbæk Petersen Konference 26.11.2008 Side2 Internettet står centralt i sundhedsvæsenet Nettet på få år er blevet danskernes foretrukne medie til at støtte kontakten med

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Datapakke. Data. Afsender. Modtager

Datapakke. Data. Afsender. Modtager Program Kl. 17,00 Opstart og velkomst fra afdelingen Kl. 17,15 Hvad er bredbånd og datakommunikation Kl. 18,00 Spisning Kl. 18,45 Film omkring, hvad er datakommunikation og netværksudstyr Kl. 19,30 Hvilke

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN)

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 116 Offentligt Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Den 17. april 2013 - Udvalget for Landdistrikter og Øer v/ chefkonsulent Thomas

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 17. juni 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian Berg, Martin

Læs mere