5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri"

Transkript

1 5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri Baggrund 0rganisation koncept Udfordringen Boligpolitisk baggrund Byggepolitiske muligheder Det strategiske koncept Fonden for Billige Boliger 1

2 Udfordringen Kan man bygge 5000 boliger til kr. om måneden over 5 år? Ritt B. s boligpolitiske udspil april 2005 Valgkampen og valget 180 dage konceptudvikling sat i gang 360 dage konceptudvikling 2007 slut Og hvad så? Boligpolitisk baggrund Kraftigt stigende boligpriser Priserne 6-doblet på 11 år Med alm. finansiering kan en FTF familie købe bolig til 1,5 mio. kr. Mellemindkomstfamilier flytter væk fra KBH Rekrutteringsproblemer Der savnes ansøgere og medarbejdere i social- og sundhedssektoren og i byggeriet Der savnes unge lærere og politibetjente Øget social opdeling Trængsel og forurening Det er svært at være pendler og de sviner 2006 * 2

3 Byggepolitiske muligheder Prefab og industrialisering Historiske og udenlandske forbilleder Strategisk koncept 3

4 Idegrundlag 3 OVERLAPPENDE KONCEPTER Organisationskoncept Koncentreret om etableringen af en fond med almennyttig formål i samarbejde med professionelle aktører Finansielt koncept Baseret på volumen samt udnyttelse af bygherregevinst og krydssubsidiering fra salg af almindelige boliger Teknik- og designkoncept Baseret på industriel præfabrikerede boligmoduler i store serier af i et design, der kan tilpasses lokale miljøer med lave produktionsomkostninger som følge af stordrift, industrialisering og internationalisering Værdiskabelsen kommer af det samlede koncept Styrende principper Storleverance At udnytte det betydelige volumen ved samlede udbud Industrialisering og lean construction At opføre mest muligt under tag på fabrik, anvende lean principper samt partnering (partnerskaber) Digitalisering At betjene sig af fælles portal til samarbejde, erfarings-opsamling og videndeling Kundeindflydelse At introducere basisboliger med enkel indretning med mulighed for tilkøb Task Force At samle alt management hos en enkelt administrator Lean Forvaltning At sikre slank kommunal forvaltning og planlægning Solidarisk finansiering At udnytte fondens gevinst fra salg af visse boligtyper til medfinansiering af er Lang finansiering At tilbyde særlig finansiering er ved udskydelse af bygherrevederlaget 4

5 Organisationskoncept Fonden for Billige Boliger Fondens formål Samarbejde med kommune og almene boligorganisationer Tildeling af boliger Drift Fonden for Billige Boliger STIFTERE Akademisk Arkitektforening BoligfondenKuben DISfonden KAB Fonden Kooperationen BESTYRELSE Jørgen Nue Møller (formand) Keld Fuhr (næstformand) BoligfondenKuben Irene Løkke, Akademisk Arkitektforening Rikke Løvig Simonsen. DISfonden Jesper Nygård KAB Fonden Ole Løvig Simonsen Kooperationen MANAGEMENT KUBEN OPP A/S Knud Erik Busk 5

6 Fondens formål MÅL & AKTIVITETER At fremme udvikling og opførelse af billige boliger i danske byer. At støtte tilvejebringelse af gode boligforhold At opføre, sælge og administrere billige boliger Fonden kan indgå aftaler med branchekyndige virksomheder Fonden kan drive finansieringsvirksomhed i form af indskud, udlån og garantistillelse BOLIGTILBUD Billigbolig andel Billigbolig leje Billigbolig almen, dog kun i samarbejde med almene boligorganisationer. Fonden kan ikke selv være driftsherre for almene boliger Andelsboliger Ejerboliger Billige Boliger Hvor? I EN RING OM CITY På Amager På Ydre Nørrebro og Østerbro I Kgs. Enghave I Valby I Ørestaden I Nordhavnen På konkrete offentligt og privat ejede grunde 6

7 Hvem kan få en? Tildeling sker ved lodtrækning efter følgende tildelingskriterier: ( prisniveau 2005) Husstandsindkomst på max ,- For enlige max ,- Formue på ikke over , for enlige Skal arbejde eller studere i Københavns kommune. Ovennævnte giver 2 lodder i lodtrækningen. Ekstralod (og kun et) kan tildeles hvis: Arbejder eller studere i København men bor udenfor HUR området. Har en bolig på under 65 m2. Design og Teknikkoncept Idegrundlag forudsætninger Industriel produktion. Store serier af boliger. Lave produktionsomkostninger. Internationalisering. I god og populær design. Miljørigtigt byggeri. Strategiske partnerskaber - lean 7

8 Design og Teknikkoncept Industriel produktion. Mindst 75 % af byggeomkostninger skal afholdes på fabrik under tag. Bedre rollefordeling optimal kompetenceudnyttelse. Ny proces hvor teknik vælges før design. Lean produktion, som ikke kræver nye tegninger hver gang - typehuskonceptet. God design og industriel produktion? 8

9 Design og Teknikkoncept Industriel produktion. I boligbebyggelser op til 4-5 etager er valgt rumstore moduler i træ. I højere boligbebyggelser arbejdes med beton gips/ stål, i to modeller : Rumstore elementer i stål/gips. Stål/betonløsning Manhatten løsning. Design og Teknikkoncept Industriel produktion. Optimering af hinandens kompetencer: I industriel produktion er det helt afgørende at optimere hinandens kompetencer. Fabriksarbejderens høje kompetencer med serieproduktion er vigtige at holde inde på fabrikken. Derfor er valgt storentrepriseformen med en: Leveranceentreprise incl detailprojektering fra fabrik med montering. Fundaments entreprise incl. byggeplads og terræn. Skibstranport Rådgivningsaftale. 9

10 Design og Teknikkoncept Industriel produktion. En anderledes omvendt proces!!!! Først vælges leverandørens standardvare (teknik) Derefter vælges arkitekt der skal sætte design og dansk arkitektur på modulerne. En proces med særlig fokus på økonomien i en tæt dialog direkte mellem fabrik og de projekterende. Tilkøb i stedet for besparelser inden produktionen starter, hvor økonomien er på plads. Industriel produktion Først standardmodulet. 10

11 Krydret med god design Design og Teknikkoncept Stort volumen. Hvorledes udnyttes bedst det store volumen?. Leverandørrabatter store serier få varianter. Faste partnerskaber rammeaftaler. 4-5 leverandører, hvor de samme arkitekter og rådg. Ingeniører, fundamentsentreprenøren og vores projektledelse er de samme i 4 år Udnytte indlæringskurven optimalt. Bygge som et typehus uden tegninger. 11

12 Design og Teknikkoncept Internationalisering. Vi bevæger altså på det internationale marked for at få effektiv konkurrence. Kontrakt og kommunikation er på engelsk. Vi arbejder også med LC (Letter of credit) kontrakter. Vi har det hele samlet på Bygweb maksimal digitalisering. Vi har valgt at starte med et estisk selskab. En m2 pris på ,- DDK excl. Fundamenter og moms Design og Teknikkoncept Dansk design. Hvordan skabes et godt og populær image omkring en billig bolig? 12

13 Design og Teknikkoncept Dansk arkitektur. Byggeforeningshuse.( 2-3 etager) Engelsk rækkehus ( 3-5 etager) Punkthuse. ( over 5 etager) God kvalitet. Miljørigtigt Fuldt indflytningsklare boliger. Mangler afhjælpes på fabrikken God design/industriel produktion - byggeforeningshuset 13

14 God design God design/industriel produktion 14

15 God design/industriel produktion God design/industriel produktion 15

16 God design Høj kvalitet Design og Teknikkoncept Miljøtiltag. Nyt bygningsreglement. Genvex. Giver os næsten et nulenergihus. 16

17 Miljørigtig -genvex Produktionen Lave Produktionsomkostninger. Analyse af det nordeuropæiske marked. 4-5 større fabrikanter af rumstore modulenheder i nordeuropa. Faste partnerskaber rammeaftaler. Vi har valgt at starte med et estisk selskab. 17

18 Produktion af flager Industriel produktion Flager er samlet 18

19 Industriel produktion Skibstransport -15 boliger Industriel produktion Fundament for tæt- lav. 19

20 Industriel produktion Fundament for 4 5 etager. Industriel produktion 15 boliger monteres på 2-3 dage. 20

21 Industriel produktion Tagmodul (loft i kip) Industriel produktion Standardkøkken. 21

22 Industriel produktion Færdig fra fabrik Industriel produktion Gulv og vægfliser ( Sauna) 22

23 Industriel produktion, Høj kvalitet. Industriel produktion, Byggeforeningshus. 23

24 Industriel produktion, Byggeforeningshus Fra norsk design til dansk 24

25 Arkitektkonkurrencen I vores omvendte proces valgte vi en off. Konkurrence et parallelopdrag hvor 6 arkitekter ( ud af 60 ansøgere ) udarbejdede forslag til industrialiseret boligbyggeri. Arkitektkonkurrencen 25

26 26

27 elopdrag at komme med idé-forslag cept for billige boliger: / Mejeriet, Vanløse/ Kolding rs Jean Nouvel, Paris Bjarke Ingels Group, København Architects, København uppen as, Købehavn estuen Vandkunsten ApS, Københav 27

28 Finansierings ide - Almindelig finansiering kontra finansiering TRAD REALKREDIT BILLIGBOLIG

29 Finansielt koncept. Idegrundlag. Baseret på volumen Udnyttelse af bygherregevinster Krydssubsidiering fra salg af almindelige boliger. Finansielt koncept. Hvad er en billig bolig? Er det en billig produktionspris? Er det en billig markedspris målt på kontantbasis. Er det en bolig til en billig husleje? Er det målt i nutidspriser eller løbende priser? Er det prisudviklingen eller lønudviklingen eller noget tredje der afgør om en bolig er billig? 29

30 Finansielt koncept. Fondens definition på en : En bolig på min 85 m2 bruttoetageareal men husleje excl. forbrugsafgifter m.v. på max. Kr efter skat, deflateret med en løn og prisfaktor på 3,5% p.a. til betalingsåret Finansielt koncept. Definition forsat det forudsættes, at den kontante udbetaling er i niveau af kr. ( 2005 niveau) for en bolig på 85 m2, svarende til ca. Kr pr. m2 eller ca. 5% af anskaffelsessummen. Forrentningen af den kontante udbetaling indgår ikke i ovennævnte definition af huslejen, hvilket er i overensstemmelse med sædvanlig praksis. der indgår ikke afdrag på gæld i huslejen 30

31 Finansielt koncept. Hvorledes kan en bolig blive billig? Anlægspriser Lavere grundpris. Lavere produktionspris. Lavere Bygherrevederlag. Anlægssubsidier. Finansielt koncept. Anlægsprisen Grundprisen Kan ikke overdrages til under markedspris! Men bør kommunerne kunne føre boligpolitik? Produktionsprisen Der kan p.t. spares op til kr.pr.m2 ved anvendelse af industrielle produktions principper i forhold til traditionel byggeri. Men varer det ved? Kan en heldig timing af industrialisering og globalisering være nøglen? 31

32 Finansielt koncept. Anlægsprisen forsat.. Bygherrevederlag. Hvorfor skulle en privat bygherre sætte bygherrevederlaget ned? Kun bygherrer uden krav til kapitalaflønning, f.eks. En fond, kan arbejde med reduceret vederlag! Anlægssubsidier. Kun almene driftsherrer kan modtage offentlige anlægssubsidier! Men en fond kan krydssubsidiere! Anlægsøkonomiske forudsætninger p.t. Typeprojekt Pr. m 2 Billigbolig på Andelsbolig på 85 m m 2 Grundpris kr kr kr. Produktionsomkostninger kr kr kr. Bygherrevederlag kr kr kr. Salgspris kr kr kr. 32

33 Driftsøkonomiske forudsætninger p.t. Typeprojekt Finansiering BASIS Pr.m² Pr. Bolig Salgspris Finansiering: Finansiering i andelsboligforeningen: 1. Realkreditfinansiering m/kommunegaranti Indskudsfinansiering: 1. 5 % -pantebrev til Fonden Kontant betaling I alt Finansiering Huslejeberegning år 1 - m² pr. år: Pr.m² Pr. år Realkredit afdragsfrit - fastrente 10 år Rentetilskudslån fra Fonden Øvrige driftsudgifter Indskudsbetaling: Nettobetaling indskudslån (32,8 % fradrag) Husleje i alt pr. år Husleje pr. måned for 85 m² i

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Foreløbige erfaringer Meget mere fokus på den værditunge planlægning - og detailprojekteringsproces, man går ikke i produktion før alt foreligger. For første gang har jeg ved afleveringen af de første boliger oplevet: At halvdelen af boligerne er uden mangler overhovedet. At i de øvrige boliger er det banale småskavanker og kosmetiske skader der kan rettes hurtigt. Mange teknikere, herunder byggeskadefonden, har besøgt projektet og der er ikke noget at komme efter!!! Billig Bolig er ved at blive et brand!!! Lean industriel byggeproces Der er for mig ikke tvivl om, at vi er ved at flytte hegnspæle i byggeriet. Det meget interessante for mig er jo mine erfaringer fra trimmet byggerierne, pludselig nu er langt lettere at implementere trimmet byggeri på en frabrik end ude på byggepladsen, og det giver resultater. Det er en produktivitetsstigning i byggeriet som vi længe har efterlyst. Vi bygger jo ca % under de traditionelle byggepriser i københavns området. Denne lean industrielle byggeproces er kommet for at blive. I de næste år vil vi se meget nytænkning i denne udvikling. Vi vil bl.a. se Ikea metoden med halvfabrikata til en samlehal nær byggepladsen. 38

39 Afslutning Billiger Boliger kommer!!!!! En mindre del af disse 5000 billige boliger vil blive på kommunale grunde, erhvervet til høje markedspriser som forudsat. Og de er ikke ulovlige. Fonden vil bygge ca billige boliger over de næste 5-6 år plus ca alm. boliger (afhængig af grundprisen) på private og kommunale grunde. Tak 39

Veje til 5.000 billige boliger i København

Veje til 5.000 billige boliger i København Veje til 5.000 billige boliger i København Billigbolig En bolig på 85 m2 til 5.000 kr. i månedlig boligudgift Deflateret med 3,5% fra betalingsår til 2005 Ekskl. forbrugsafgifter Det vil være muligt at

Læs mere

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE 7 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 8833 2211 WWW.BILLIGEBOLIGER.DK KEB/DBO-E-070201-KONCEPT-rev0 Side 2 af 48 Indhold / 1/ Sammenfatning...4

Læs mere

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl.

Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Fonden for Billige Boliger i København Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Januar 2006 INDHOLD Forord 1. Resume 2. Baggrund træk af det københavnske boligmarked

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom.

DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. ÅRSPROFIL DAN-EJENDOMME AS er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i

Læs mere

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) DKK FTF LO STK juni 2007 Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) 1. Indledning Der er i øjeblikket stor opmærksomhed på, om samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder kan indrettes

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Håndbog i Trimmet Byggeri

Håndbog i Trimmet Byggeri Håndbog i Trimmet Byggeri Lean Construction på dansk Version 2.1 januar 2012 Foreningen Lean Construction DK Kolofon UDARBEJDELSE Hovedforfatter: Sven Bertelsen. Opdateringer 2009: Rolf Simonsen. Redaktion:

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde Seniorhuse i Danmark til fællesskab og glæde Indhold Hovedpunkter 1 Vision og sammenfatning 1 Hvad gør et Seniorhus anderledes? 5 Forbilleder 7 Organisation 10 Boliger og tilbud 11 Arkitektur, byggeri

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling Redaktion: Niels Haldor Bertelsen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2002 Titel Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet,

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Evaluering af teknik og produktion. Af Søren Peter Bjarløv

Blev de billige boliger bedre? Evaluering af teknik og produktion. Af Søren Peter Bjarløv Blev de billige boliger bedre? Evaluering af teknik og produktion Af Søren Peter Bjarløv Blev de billige boliger bedre? Evaluering af teknik og produktion Forfatter: Søren Peter Bjarløv, lektor, arkitekt

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Vær med til at bringe byggeriet i PLUS

Vær med til at bringe byggeriet i PLUS Vær med til at bringe byggeriet i PLUS Partnering Læring Udvikling Samarbejde PLUS-netværket inviterer engagerede bygherrer: Vær med til at gøre byggeriets samarbejde og processer endnu bedre gennem forsøgsbyggerier

Læs mere