5. Byfornyelse. 6. Finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Byfornyelse. 6. Finansiering"

Transkript

1 Dec Opførelse af almene boliger 2. Modernisering af almene boliger 3. Renovering af almene boliger 4. Opførelse af private andelsboliger 5. Byfornyelse 6. Finansiering 7. Styring af det støttede byggeri 8. Generelle realkreditoplysninger 9. Foreninger og fonde 10. BRFkredit service 11.»Historik«12.»Historik«

2 Redaktionens medlemmer Dec Eksterne Jette Søndergaard, regionsdirektør, Kuben Management A/S Bjarne Zetterstrøm, kontorchef, Boligselskabernes Landsforening Per Larsen, chefkonsulent, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Michael Nielsen-Elgaard, byggeprojektchef, KAB- Bygge- og Boligadm. S.M.B.A. Interne Erik S. Jensen, boligkundechef Finn Schandel Christensen, udlånschef Elise Tarp, projektleder

3 Kapitel 1 Opførelse af almene boliger Indholdsfortegnelse 1.1 Loven om almene boliger Ajourført Totaløkonomi i nybyggeriet Juni 2012 Opsummering af lovens hovedelementer Dec /1 Dec En støttet lejeboligtype den almene bolig En støttet lejebolig Marts 2010 Mærkning Boligtypernes karakteristika Bygherrekreds Selvstændige enheder Juni Almene boligorganisationer Organisationsformer Juni 2012 Repræsentantskabet - generalforsamlingen Juni 2012 Vedtægter Juni 2012 Valg af medlemmer April 2005 Opløsning Juni 2012 Organisationsdiagrammer Juni Finansieringsregler for almene boliger Samme sregler Dec Ungdomsboligbidrag Fleksibilitet ved udlejning og anvisning Udlejningsregler Juni 2012 Fleksibilitet Ændret mærkning Ændring af den almene boligs mærkning ved ombygning Finansiering Feb. 2004

4 1.1/2 Dec For det almene byggeri er der etableret en nybyggerifond i Landsbyggefonden, som skal bidrage med støtte til af nyt alment byggeri og styrke sektorens selv. Midlerne til fonden kommer bl.a. fra den del af beboerbetalingen, som når realkreditlånet er betalt tilbage ikke længere anvendes til betaling på lånet. Den kommunale grundkapital for almene boliger er 10% af anskaffelsessummen. Staten betaler alene den løbende støtte til realkrediten.

5 1.1.4/1 Dec Finansieringsregler for almene boliger Samme sregler Der gælder samme s- og støtteregler for alle almene boliger uanset mærkningen af den enkelte bolig. Anskaffelsesudgifterne for den almene bolig finansieres således: Realkreditlån: Kommunal grundkapital Beboerindskud 88 pct. 10 pct. 2 pct. Beboernes ydelsesbetalingen på realkreditlånet er 2,8% p.a. af byggeriets anskaffelsesum, eksklusive merinvesteringer efter almenboliglovens 115a, stk. 2. Betalingen reguleres årligt i en fast periode på 45 år. De første 20 år med 100% af prisudviklingen eller lønudviklingen, hvis den er lavere, derefter med 75% af stigningen i de nævnte indeks. Den resterende del dækkes af ydelsesstøtte fra staten. Herudover betaler beboerne bidraget på realkreditlånet. Lånet er ydelsesfrit for låntager de første 3 måneder regnet fra udbetalingdagen. Ungdomsboligbidrag I ungdomsboliger ydes et særligt ungdomsboligbidrag. Udgifterne til ungdomsboligbidraget fordeles med 80 pct. til staten og 20 pct. til kommunen. Bidraget udbetales kun i de tilfælde, hvor den almene ungdomsbolig er beboet af en person fra den berettigede personkreds. Ungdomsboligbidraget udgør et fast beløb pr. m² pr. måned og udbetales hvert kvartal til den almene boligorganisation.

6 Kapitel 6 Finansiering Indholdsfortegnelse 6.1 Generelt Ajourført Generelt Juni 2012 Realkredit Landsbyggefonden Offentlig støtte 6.2 Almene boliger Nybyggeri Dec Merinvesteringer ved lavenergibyggeri - Ombygning med henblik på ændret anvendelse Servicearealer Erhvervsbyggeri integreret i nybyggeri Renovering, ombygning, udbedring, bedre tilgængelighed for handicappede samt forbedring af miljø med støtte fra Landsbyggefonden Maj 2003 Byggeskader med støtte fra Byggeskadefonden Juni 2012 Modernisering Juni 2012 Belåning udover maksimal lånegrænse Juni Støttede private andelsboliger Nybyggeri Juni 2012 Etablering af andelsboliger i eksisterende ejendomme Ekstraordinære byggeskader Ekstraordinære renoveringsarbejder Opretningsarbejder Belåning udover maksimal lånegrænse 6.4 Ustøttede private andelsboliger Nybyggeri Juni 2012 Etablering af ustøttede private andelsboliger i eksisterende ejendomme 6.5 Offentlig støttet byfornyelse Samlet oversigt Nov Oversigt over gældende låneregler Almene boliger Dec Støttede private andelsboliger Ustøttede private andelsboliger Byfornyelse 6.0/1 Dec. 2012

7 6.0/2 Dec Oversigt over tidligere låneregler Tilsagnsår Dec Tilsagnsår Dec Tilsagnsår Dec Tilsagnsår Dec Tilsagnsår Dec Tilsagnsår 2000 Tilsagnsår 1999 og 2000 Tilsagnsår 1998 Tilsagnsår 1997 Tilsagnsår Lovguide Love Marts 2010 Bekendtgørelser Vejledninger

8 Almene boliger Mærket som almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger Nybyggeri Finansiering ved nybyggeri fastlægges på grundlag af anskaffelsessummen, som er godkendt af kommunen. Finansieringen fordeler sig således: Beboerindskud 2% Kommunal grundkapital 10% Merinvesteringer ved lavenergibyggeri Såfremt der er foretaget merinvesteringer udover det gældende maksimumbeløb, skal disse investeringer finansieres særskilt (se i øvrigt afsnit ) Der er ingen kommunal grundkapital, og investeringen finansieres alene med 2 % beboerindskud og 98 % realkreditlån. Beboernes betaling på realkreditlånet er fastsat til 4,4 % plus bidrag. Dækker beboernes betaling ikke den reelle ydelse, dækker staten restbeløbet via den statslige ydelsesstøtte. Betalingerne reguleres over afdelingens energiregnskab. 6.2/1 Dec Realkreditlån 88% Nominallån med 30 års. Beboernes ydelsesbetalingen på realkreditlånet er 2,8% p.a. af byggeriets anskaffelsessum, elsklusive merinvesteringer efter almenboliglovens 115a, stk 2. Betalingen reguleres årligt i en fast periode på 45 år. De første 20 år med 100% af prisudviklingen eller lønudviklingen, hvis den er lavere, derefter med 75% af stigningen i de nævnte indeks. Den resterende del dækkes af ydelsesstøtte fra staten. Herudover betaler beboerne bidraget på realkreditlånet. Lånet er ydelsesfrit for låntager de første 3 måneder beregnet fra udbetalingsdagen Ombygning med henblik på ændret anvendelse Finansiering og den offentlige støtte følger reglerne for nybyggeri jf. ovenfor, idet den eksisterende belåning kan forblive indestående. Den eksisterende støtte bibeholdes. Servicearealer Servicearealer skal altid selvstændigt udmatrikuleres, enten ved udstykning eller ved opdeling i ejerlejligheder. Det er ikke nødvendigt med en matrikulær opdeling, hvis både bolig- og servicearealer ejes af kommunen. Til etablering af servicearealer i en eksisterende almen afdeling, kan der tilbydes et nominallån inden for en lånegrænse på af ejendommenes værdi. Den maksimale er 30 år. Hvis servicearealerne opføres ved nybyggeri kan der tilbydes nominallån inden for en lånegrænse på. Den maksimale er 30 år.

9 Oversigt over gældende låneregler fra Almene boliger Nybyggeri. Etablering af almene boliger i eksisterende ejendomme Merinvestering/ lavenergi Realkredit Ydelsesstøtte (staten) 2,8% 88% N-lån 30 år 100% Udover 60% + bidrag 98% N-lån 30 år 100% Udover 60% 4,4% + bidrag Renovering med støtte fra Landsbyggefonden Byggeskader med støtte fra Byggeskadefonden Byggeskadefonden Afdelingens andel Ekstraordinær renovering Hovedregel 100% N-lån 30 år 3,4% Landsbyggefonden Udover 60% +bidrag* betaler resten af ydelsen 95% N-lån 30 år - Byggeskadefonden betaler den fulde ydelse Udover 60% 5% N-lån 30 år 100% - 100% N-lån 100% - Udover 60% RT-lån 30 år 6.6/1 Dec vedligeholdelse, servicearealer, erhvervsbyggeri og andre formål*** 100% indenfor N-lån 30 år 100% - - RT-lån * Landsbyggefonden fastsætter låntagers i hver enkelt sag. ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. *** Med kommunal godkendelse af låneoptagelsen. RT = Rentetilpasningslån.

10 Støttede private andelsboliger Realkredit engangstilskuddet engangstilskuddet Ekstraordinære byggeskader. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen inden Ekstraordinær renovering Opretningsarbejder. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen efter % N-lån 30 år 100% - - Udover RT-Lån 60% 100% N-lån 30 år 100% - - Udover RT-lån 60% 100% N-lån 30 år 100% - - Udover RT-lån 60% 6.6/2 Juni 2012 vedligeholdelse og andre formål 100% N-lån 30 år 100% RT-lån ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. RT = Rentetilpasningslån Ustøttede private andelsboliger Nybyggeri Forbedringer Realkredit Låntager Rente afdrag Rente afdrag N-lån RT-lån 30/35 år 100% - - Udover 60% 100% N-lån 30 år 100% RT-lån N = RT = 100% betyder, at låntager betaler den fulde ydelse. Nominallån (annuitetslån). Rentetilpasningslån.

11 Byfornyelse Værdiforøgende forbedringsudgifter Realkredit Forbedringstilskud forbedringstilskud andel af forbedringstilskud Privat udl. Andelsbol. 100% N RT 30 år Støtten udgør forskellen ml. 5% af forb. udgifter og 97% af ydelsen på»skyggelån«støtten udgør forskellen ml. 6% af forb. udgifter og 97% af ydelsen på»skyggelån«- - Resten Udover Vedligeholdelse (tab) 0% N = RT = Låntager betaler den fulde ydelse på lånet. I private udlejningsejendomme og andelsboliger ydes forbedringstilskud uafhængig af det optagne lån. I ejerlejligheder og erhvervsejendomme ydes ingen støtte til de værdiforøgende forbedringsudgifter Ydelsen på»skyggelånet«fastsættes ud fra en gennemsnitlig ydelse på et 30-årigt annuitetslån med den laveste effektive rente. Vedligeholdelsesdelen finansieres ved kontant erstatning fra det offentlige. Nominallån (annuitetslån) Rentetilpasningslån 6.6/3 Jan. 2011

12 Oversigt over tidligere låneregler Almene boliger Tilsagnsår Nybyggeri. Etablering af almene boliger i eksisterende ejendomme Realkredit Ydelsesstøtte (staten) 2,8% 84% RT-lån 30 år 100% Udover 60% + bidrag Merinvestering/ lavenergi 98% RT-lån 30 år 100% Udover 60% 4,4% + bidrag Renovering med støtte fra Landsbyggefonden Hovedregel 100% RT-lån 30 år 3,4% Landsbyggefonden +bidrag* betaler resten af ydelsen Udover 60% Byggeskader med støtte fra Byggeskadefonden Byggeskadefonden Afdelingens andel Ekstraordinær renovering 95% N-lån 30 år - Byggeskadefonden betaler den fulde ydelse Udover 60% 5% N-lån 30 år 100% - 100% N-lån 100% - Udover 60% RT-lån 30 år 6.7/1 Dec vedligeholdelse, servicearealer, erhvervsbyggeri og andre formål*** 100% indenfor N-lån 30 år 100% - - RT-lån * Landsbyggefonden fastsætter låntagers i hver enkelt sag. ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. *** Med kommunal godkendelse af låneoptagelsen. RT = Rentetilpasningslån.

13 Støttede private andelsboliger Realkredit engangstilskuddet engangstilskuddet Ekstraordinære byggeskader. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen inden Ekstraordinær renovering Opretningsarbejder. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen efter vedligeholdelse og andre formål 100% N-lån 30 år 100% - - Udover RT-Lån 60% 100% N-lån 30 år 100% - - Udover RT-lån 60% 100% N-lån 30 år 100% - - Udover RT-lån 60% 100% N-lån 30 år 100% RT-lån 6.7/2 Dec ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. RT = Rentetilpasningslån Ustøttede private andelsboliger Nybyggeri Realkredit Låntager Rente afdrag Rente afdrag N-lån RT-lån 30/35 år 100% - - Udover 60% Forbedringer 100% N-lån 30 år 100% RT-lån N = RT = 100% betyder, at låntager betaler den fulde ydelse. Nominallån (annuitetslån). Rentetilpasningslån.

14 Byfornyelse Værdiforøgende forbedringsudgifter Realkredit Forbedringstilskud forbedringstilskud andel af forbedringstilskud Privat udl. Andelsbol. 100% N RT 30 år Støtten udgør forskellen ml. 5% af forb. udgifter og 97% af ydelsen på»skyggelån«støtten udgør forskellen ml. 6% af forb. udgifter og 97% af ydelsen på»skyggelån«- - Resten Udover Vedligeholdelse (tab) 0% N = RT = Låntager betaler den fulde ydelse på lånet. I private udlejningsejendomme og andelsboliger ydes forbedringstilskud uafhængig af det optagne lån. I ejerlejligheder og erhvervsejendomme ydes ingen støtte til de værdiforøgende forbedringsudgifter Ydelsen på»skyggelånet«fastsættes ud fra en gennemsnitlig ydelse på et 30-årigt annuitetslån med den laveste effektive rente. Vedligeholdelsesdelen finansieres ved kontant erstatning fra det offentlige. Nominallån (annuitetslån) Rentetilpasningslån 6.7/3 Dec. 2012

15 Almene boliger Tilsagnsår Nybyggeri. Etablering af almene boliger i eksisterende ejendomme Renovering med støtte fra Landsbyggefonden Realkredit 2,8% 91% RT-lån 30 år + bidrag 100% Udover 60% Hovedregel Ydelsesstøtte (staten) 100% RT-lån 30 år 2,8% Landsbyggefonden Udover 60% +bidrag* betaler resten af ydelsen 6.7/4 Dec Byggeskader med støtte fra Byggeskadefonden Byggeskadefonden Afdelingens andel Ekstraordinær renovering vedligeholdelse, servicearealer, erhvervsbyggeri og andre formål*** 95% N-lån 30 år - Byggeskadefonden betaler den fulde ydelse Udover 5% N-lån 30 år 100% - Udover 100% N-lån 100% - Udover RT-lån 30 år 100% indenfor N-lån 30 år 100% - - RT-lån * Landsbyggefonden fastsætter låntagers i hver enkelt sag. ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. *** Med kommunal godkendelse af låneoptagelsen. RT = Rentetilpasningslån.

16 Støttede private andelsboliger Realkredit engangstilskuddet engangstilskuddet Ekstraordinære byggeskader. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen inden Ekstraordinær renovering Opretningsarbejder. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen efter vedligeholdelse og andre formål 100% N-lån 30 år 100% - - Udover RT-Lån 100% N-lån 30 år 100% - - Udover RT-lån 100% N-lån 30 år 100% - - Udover RT-lån 100% N-lån 30 år 100% RT-lån ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. RT = Rentetilpasningslån Ustøttede private andelsboliger Nybyggeri Realkredit Låntager Rente afdrag Rente afdrag N-lån RT-lån 30/35 år 100% - - Udover 60% 6.7/5 Dec Forbedringer 100% N-lån 30 år 100% RT-lån N = RT = 100% betyder, at låntager betaler den fulde ydelse. Nominallån (annuitetslån). Rentetilpasningslån.

17 Byfornyelse Værdiforøgende forbedringsudgifter Realkredit Forbedringstilskud forbedringstilskud andel af forbedringstilskud Privat udl. Andelsbol. 100% N RT 30 år Støtten udgør forskellen ml. 5% af forb. udgifter og 97% af ydelsen på»skyggelån«støtten udgør forskellen ml. 6% af forb. udgifter og 97% af ydelsen på»skyggelån«- - Resten Udover Vedligeholdelse (tab) 0% N = RT = Låntager betaler den fulde ydelse på lånet. I private udlejningsejendomme og andelsboliger ydes forbedringstilskud uafhængig af det optagne lån. I ejerlejligheder og erhvervsejendomme ydes ingen støtte til de værdiforøgende forbedringsudgifter Ydelsen på»skyggelånet«fastsættes ud fra en gennemsnitlig ydelse på et 30-årigt annuitetslån med den laveste effektive rente. Vedligeholdelsesdelen finansieres ved kontant erstatning fra det offentlige. Nominallån (annuitetslån) Rentetilpasningslån 6.7/6 Dec. 2012

18 Almene boliger Tilsagnsår Nybyggeri. Etablering af almene boliger i eksisterende ejendomme Renovering med støtte fra Landsbyggefonden Realkredit 3,4% 84% RT-lån 30 år + bidrag 100% Udover 28,6% Hovedregel Ydelsesstøtte (staten) 100% RT-lån 30 år 3,4% Landsbyggefonden Udover +bidrag* betaler resten af ydelsen Byggeskader med støtte fra Byggeskadefonden Byggeskadefonden Afdelingens andel Ekstraordinær renovering vedligeholdelse, servicearealer, erhvervsbyggeri og andre formål*** 95% N-lån 30 år - Byggeskadefonden betaler den fulde ydelse Udover 5% N-lån 30 år 100% - Udover 100% N-lån 100% - Udover RT-lån 30 år 100% indenfor N-lån 30 år 100% - - RT-lån 6.7/7 Dec * Landsbyggefonden fastsætter låntagers i hver enkelt sag. ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. *** Med kommunal godkendelse af låneoptagelsen. RT = Rentetilpasningslån.

19 Støttede private andelsboliger Realkredit engangstilskuddet engangstilskuddet Ekstraordinære byggeskader. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen inden Ekstraordinær renovering Opretningsarbejder. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen efter vedligeholdelse og andre formål 100% N-lån 30 år 100% - - Udover RT-Lån 100% N-lån 30 år 100% - - Udover RT-lån 100% N-lån 30 år 100% - - Udover RT-lån 100% N-lån 30 år 100% RT-lån 6.7/8 Dec ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. RT = Rentetilpasningslån Ustøttede private andelsboliger Nybyggeri Realkredit Låntager Rente afdrag Rente afdrag N-lån RT-lån 30/35 år 100% ,8% Forbedringer 100% N-lån 30 år 100% RT-lån N = RT = 100% betyder, at låntager betaler den fulde ydelse. Nominallån (annuitetslån). Rentetilpasningslån.

20 Byfornyelse Værdiforøgende forbedringsudgifter Realkredit Forbedringstilskud forbedringstilskud andel af forbedringstilskud Privat udl. Andelsbol. 100% N RT 30 år Støtten udgør forskellen ml. 5% af forb. udgifter og 97% af ydelsen på»skyggelån«støtten udgør forskellen ml. 6% af forb. udgifter og 97% af ydelsen på»skyggelån«- - Resten Udover Vedligeholdelse (tab) 0% N = RT = Låntager betaler den fulde ydelse på lånet. I private udlejningsejendomme og andelsboliger ydes forbedringstilskud uafhængig af det optagne lån. I ejerlejligheder og erhvervsejendomme ydes ingen støtte til de værdiforøgende forbedringsudgifter Ydelsen på»skyggelånet«fastsættes ud fra en gennemsnitlig ydelse på et 30-årigt annuitetslån med den laveste effektive rente. Vedligeholdelsesdelen finansieres ved kontant erstatning fra det offentlige. Nominallån (annuitetslån) Rentetilpasningslån 6.7/9 Jan /9 Dec. 2012

21 Almene boliger Tilsagnsår Nybyggeri. Etablering af almene boliger i eksisterende ejendomme Renovering med støtte fra Landsbyggefonden Realkredit 3,4% 91% RT-lån 30 år 100% 28,6% + bidrag Hovedregel Ydelsesstøtte (staten) 100% RT-lån 30 år 3,4% Landsbyggefonden Udover +bidrag* betaler resten af ydelsen 6.7/10 Dec Byggeskader med støtte fra Byggeskadefonden Byggeskadefonden Afdelingens andel Ekstraordinær renovering vedligeholdelse, servicearealer, erhvervsbyggeri og andre formål*** 95% N-lån 30 år - Byggeskadefonden betaler den fulde ydelse Udover 5% N-lån 30 år 100% - Udover 100% N-lån 100% - Udover I-lån 30 år RT-lån 100% indenfor N-lån 30 år 100% - - RT-lån * Landsbyggefonden fastsætter låntagers i hver enkelt sag. ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. *** Med kommunal godkendelse af låneoptagelsen. I = Indekslån type I. RT = Rentetilpasningslån.

22 Støttede private andelsboliger Tilsagnsår : Nybyggeri. Ekstraordinære byggeskader. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen inden Ekstraordinær renovering Opretningsarbejder. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen efter Realkredit Højest støtten støtten N-lån RT-lån 30 år 4,29% 33% Resten 18,8% A-lån 100% N-lån 30 år 100% - - Udover 100% N-lån 30 år 100% - - Udover 100% N-lån 30 år 100% - - Udover vedligeholdelse og andre formål 100% N-lån 30 år 100% ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. A = Afdragsfrie lån (stående lån). RT = Rentetilpasningslån. 6.7/11 Dec. 2012

23 Almene boliger Tilsagnsår : Nybyggeri. Etablering af almene boliger i eksisterende ejendomme Renovering med støtte fra Landsbyggefonden Realkredit 3,4% 91% RT-lån 30 år 100% 28,6% + bidrag Hovedregel Ydelsesstøtte (staten) 100% RT-lån 30 år 3,4% Landsbyggefonden Udover +bidrag* betaler resten af ydelsen 6.7/12 Dec Byggeskader med støtte fra Byggeskadefonden Byggeskadefonden Afdelingens andel Ekstraordinær renovering vedligeholdelse, servicearealer, erhvervsbyggeri og andre formål*** 95% N-lån 30 år - Byggeskadefonden betaler den fulde ydelse Udover 5% N-lån 30 år 100% - Udover 100% N-lån 100% - Udover I-lån 30 år RT-lån 100% indenfor N-lån 30 år 100% - - RT-lån * Landsbyggefonden fastsætter låntagers i hver enkelt sag. ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. *** Med kommunal godkendelse af låneoptagelsen. I = Indekslån type I. RT = Rentetilpasningslån.

24 Almene boliger Tilsagnsår 2000: Nybyggeri. Etablering af almene boliger i eksisterende ejendomme Byggeskader, ombygning af ledige lejligheder og forbedring af miljøet med støtte fra Landsbyggefonden Realkredit Ydelsesstøtte (staten) 3,4% 84% RT-lån 30 år 100% 22,6% ekskl. bidrag 100% RT-lån 30 år 3,4% Landsbyggefonden Udover +bidrag betaler resten af ydelsen Byggeskader med støtte fra Byggeskadefonden Byggeskadefonden Afdelingens andel Ekstraordinær renovering vedligeholdelse, servicearealer, erhvervsbyggeri og andre formål*** 95% N-lån 30 år - Byggeskadefonden betaler den fulde ydelse Udover 5% N-lån 30 år 100% - Udover 100% N-lån 100% - Udover I-lån 30 år RT-lån 100% indenfor N-lån 30 år 100% - - RT-lån 6.7/13 Dec ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. *** Med kommunal godkendelse af låneoptagelsen. I = Indekslån type I. RT = Rentetilpasningslån.

25 Støttede private andelsboliger Tilsagnsår 2000: Nybyggeri. Realkredit støtten støtten N-lån 30 år 4,29% 33% Resten 18,8% Ekstraordinære byggeskader. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen inden Ekstraordinær renovering Opretningsarbejder. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen efter % N-lån 30 år 100% - - Udover 100% N-lån 30 år 100% - - Udover 100% N-lån 30 år 100% - - Udover 6.7/14 Dec vedligeholdelse og andre formål 100% N-lån 30 år 100% ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. Ustøttede private andelsboliger Tilsagnsår 2000: Nybyggeri Realkredit Låntager Rente afdrag Rente afdrag N-lån RT-lån 30/35 år 100% ,8% A-lån Forbedringer 100% N-lån 30 år 100% RT-lån N = A = RT = Låntagers beregnes af den indekserede hovedstol (ikke nominallån). 100% betyder, at låntager betaler den fulde ydelse. Nominallån (annuitetslån). Afdragsfrie lån (stående lån). Rentetilpasningslån.

26 Tilsagnsår 1999 efter og 2000 Byfornyelse Værdiforøgende udgifter Vedligeholdelse (tab) IS = N = Realkredit 100% N-lån 30 år 5% p.a. af - - Resten Udover det kontante låneprovenu 100% Variabel 30 år - 50% 50% 100% Låntager Lån med tilsagn om offentlig støtte før 1. januar 1994, kan være underlagt andre låneregler. Låntagers beregnes af den indekserede hovedstol (ikke nominallån). 100% betyder, at låntager betaler den fulde ydelse. I ejerlejligheder og ervervsejendomme betaler låntager den fulde ydelse. Ydelsesprocent er pr. termin. Låntypen fastsættes af By- og Boligministeriet med udgangspunkt i den aktuelle markedssituation Indekslån type IS. Nominallån (annuitetslån). Rente afdrag Rente afdrag Tilsagnsår 1999: Almene boliger Nybyggeri. Etablering af almene boliger i eksisterende ejendomme Byggeskader, ombygning af ledige lejligheder og forbedring af miljøet med støtte fra Landsbyggefonden Realkredit-* Ydelsesstøtte (staten) 84% RT-lån 30 år 3,6% 100% 22,6% Landsbyggefonden 100% N-lån 30 år 3,6% Udover betaler resten af ydelsen 6.7/15 Dec Byggeskader med støtte fra Byggeskadefonden Byggeskadefonden Afdelingens andel Ekstraordinær renovering Byggeskadefonden betaler 95% N-lån 30 år - Udover den fulde ydelse 5% N-lån 30 år 100% - Udover 100% N-lån 30 år 100% - Udover I-lån 30 år vedligeholdelse, servicearealer, erhvervsbyggeri og andre formål*** 100% indenfor N-lån 30 år 100% - - * Lån med tilsagn om offentlig støtte før 1. januar 1999, kan være underlagt andre låneregler. ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. *** Med kommunal godkendelse af låneoptagelsen. I = Indekslån type I. RT = Rentetilpasningslån

27 Tilsagnsår 1999: Støttede private andelsboliger Nybyggeri. Ekstraordinære byggeskader. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen inden Ekstraordinær renovering Opretningsarbejder. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen efter Realkredit-* støtten støtten N-lån 30 år 4,48% 33% Resten 18,8% 100% N-lån 30 år 100% - - Udover 100% N-lån 30 år 100% - - Udover 100% N-lån 30 år 100% - - Udover 6.7/16 Dec vedligeholdelse og andre formål Tilsagnsår 1999: (før 01.07) 100% N-lån 30 år 100% * Lån med tilsagn om offentlig støtte før 1. april 1996, kan være underlagt andre låneregler. ** Låntagers beregnes af den godkendte anskaffelsessum/ombygningsudgift. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er p.a. Realkredit Låntager Rente afdrag Rente afdrag Byfornyelse Værdiforøgende udgifter (valgfrihed) Indekslån Nominallån Vedligeholdelse (tab) 100% IS-lån 50 år 2,4% - - Resten Udover 100% N-lån 30 år 5% p.a. af - - Resten Udover det kontante låneprovenu 100% IS-lån 50 år - 50% 50% 100% IS = N = Lån med tilsagn om offentlig støtte før 1. januar 1994, kan være underlagt andre låneregler. Låntagers beregnes af den indekserede hovedstol (ikke nominallån). 100% betyder, at låntager betaler den fulde ydelse. I ejerlejligheder og ervervsejendomme betaler låntager den fulde ydelse. Ydelsesprocent er pr. termin. Indekslån type IS. Nominallån (annuitetslån).

28 6.7/17 Marts 2010 Tilsagnsår 1998: Almene boliger Nybyggeri. Etablering af almene boliger i eksisterende ejendomme Byggeskader, ombygning af ledige lejligheder og forbedring af miljøet med støtte fra Landsbyggefonden Byggeskader med støtte fra Byggeskadefonden Byggeskadefonden Afdelingens andel Ekstraordinær renovering vedligeholdelse, servicearealer, erhvervsbyggeri og andre formål*** Realkredit-* 84% IS-lån 50 år 2,143% 100% 22,6% 100% IS-lån 50 år 1,915% Landsbyggefonden Udover betaler resten af ydelsen 95% IS-lån 50 år - Byggeskadefonden betaler Udover den fulde ydelse 5% IS-lån 50 år 100% - Udover 100% IS-lån 50 år 100% - Udover I-lån 30 år 100% indenfor Ydelsesstøtte (staten) N-lån 30 år 100% - - * Lån med tilsagn om offentlig støtte før 1. januar 1998, kan være underlagt andre låneregler. ** Låntagers beregnes af den indekserede hovedstol. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er pr. termin. *** Med kommunal godkendelse af låneoptagelsen. IS = Indekslån type IS. I = Indekslån type I. 6.7/17 Dec. 2012

29 6.7/18 Dec Tilsagnsår 1998: Støttede private andelsboliger Nybyggeri tilsagn og fremover, samt etablering af andelsboliger i eksisterende ejendomme Ekstraordinære byggeskader. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen inden Ekstraordinær renovering Opretningsarbejder. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen efter vedligeholdelse og andre formål Realkredit-* støtten støtten IS-lån 50 år 2,500% 10% af renten Resten 18,8% 100% N-lån 30 år 100% - - Udover 100% N-lån 30 år 100% - - Udover 100% N-lån 30 år 100% - - Udover 100% N-lån 30 år 100% * Lån med tilsagn om offentlig støtte før 1. april 1996, kan være underlagt andre låneregler. ** Låntagers beregnes af den indekserede hovedstol. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er pr. termin. IS = Indekslån type IS.

30 Tilsagnsår 1997: Almene boliger Nybyggeri. Etablering af almene boliger i eksisterende ejendomme Byggeskader, ombygning af ledige lejligheder og forbedring af miljøet med støtte fra Landsbyggefonden Byggeskader med støtte fra Byggeskadefonden - Byggeskadefonden - Afdelingens andel Ekstraordinær renovering vedligeholdelse, servicearealer, erhvervsbyggeri og andre formål*** Realkredit-* 91% IS-lån 50 år 1,978% 20% 28,6% 100% IS-lån 50 år 1,915% Landsbyggefonden Udover betaler resten af ydelsen 95% IS-lån 50 år - Byggeskadefonden betaler den fulde ydelse Udover 5% IS-lån 50 år 100% - - Udover 100% IS-lån 50 år 100% - - Udover I-lån 30 år 100% indenfor støtten støtten N-lån 30 år 100% * Lån med tilsagn om offentlig støtte før 1. januar 1997, kan være underlagt andre låneregler. ** Låntagers beregnes af den indekserede hovedstol. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er pr. termin. *** Med kommunal godkendelse af låneoptagelsen. IS = Indekslån type IS. I = Indekslån type I. 6.7/19 Dec. 2012

31 6.7/20 Dec Tilsagnsår 1997: Andelsboliger Nybyggeri tilsagn og fremover, samt etablering af andelsboliger i eksisterende ejendomme Ekstraordinære byggeskader. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen inden Ekstraordinær renovering Opretningsarbejder. Byggeri med tilsagn om støtte til opførelsen efter vedligeholdelse og andre formål Realkredit-* IS-lån 50 år 2,500% 10% af renten Resten 18,8% 100% N-lån 30 år 100% - - Udover 100% N-lån 30 år 100% - - Udover 100% N-lån 30 år 100% - - Udover 100% N-lån 30 år 100% * Lån med tilsagn om offentlig støtte før 1. april 1996, kan være underlagt andre låneregler. ** Låntagers beregnes af den indekserede hovedstol. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er pr. termin. IS = Indekslån type IS. Tilsagnsår 1997: Byfornyelse Værdiforøgende udgifter (valgfrihed) Indekslån Nominallån Realkredit Låntager 100% IS-lån 50 år 2,4% - - Resten Udover 100% N-lån 30 år 5% p.a. af - - Resten Udover det kontante låneprovenu støtten Rente afdrag støtten Rente afdrag Vedligeholdelse (tab) 100% IS-lån 50 år ,71% 100% 14,29% 100% IS = N = Lån med tilsagn om offentlig støtte før 1. januar 1994, kan være underlagt andre låneregler. Låntagers beregnes af den indekserede hovedstol (ikke nominallån). 100% betyder, at låntager betaler den fulde ydelse. I ejerlejligheder og ervervsejendomme betaler låntager den fulde ydelse. Ydelsesprocent er pr. termin. Indekslån type IS. Nominallån (annuitetslån).

32 Tilsagnsår : Almennyttige boliger Nybyggeri Etablering af almene boliger i eksisterende ejendomme Byggeskader og ombygning af ledige lejligheder, forbedring af miljøet Ekstraordinær renovering vedligeholdelse, (privat byfornyelse ) og andre formål***** Realkredit-* støtten støtten 91% IS-lån 50 år 1,978% 20% 28,6% Boligselskabernes Landsbyggefond 100% IS-lån 50 år 1,915% betaler resten Ud over af ydelsen 100% IS-lån 50 år 100% Ud over I-lån 30 år 100% N-lån 30 år 100% Ungdomsboliger Nybyggeri Etablering af ungdomsboliger i eksisterende ejendomme Byggeskader*** Ekstraordinær renovering, modernisering mv. Om- og tilbygning**** vedligeholdelse, (privat byfornyelse ) og andre formål***** 93% IS-lån 50 år 1,290% 20% 30,1% 100% IS-lån 50 år 1,200% 20% Ud over 100% IS-lån 50 år 1,200% 20% Ud over 100% IS-lån 50 år 100% % N-lån 30 år 100% /21 Dec * Lån med tilsagn om offentlig støtte før 1. januar 1994, kan være underlagt andre låneregler. ** Reglerne om ydelsesstøtte er gældende for lån med tilsagn efter 1. januar Låntagers beregnes af den indekserede hovedstol. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er pr. termin. *** Ved integreret byggeri med almennyttige boliger gælder reglerne for disse. **** Ungdomsboliger eller kollegier der ved opførelsen har fået statsstøtte. ***** Med kommunal godkendelse af låneoptagelsen. IS = Indekslån type IS. I = Indekslån type I. = Tilsagnsordningen er ophørt pr

33 Tilsagnsår : Ældreboliger Nybyggeri Etablering af ældreboliger i eksisterende ejendomme ved ligeholdelse, (privat byfornyelse ) og andre formål*** Kollektive bofællesskaber For særlige grupper For personer over 55 år Andelsboliger Nybyggeri tilsagnsår Realkredit-* støtten støtten 91% IS-lån 50 år 1,978% 20% 28,6% 100% N-lån 30 år 100% % IS-lån 50 år 1,978% 100% 28,6% IS-lån 50 år 2,25% 100% 18,8% IS-lån 50 år 2,807% 10% af Resten 18,8% renten 6.7/22 Dec Nybyggeri tilsagnsår 96 10% af IS-lån 50 år 2,500% renten Resten 18,8% * Lån med tilsagn om offentlig støtte før 1. januar 1994, kan være underlagt andre låneregler. ** Låntagers beregnes af den indekserede hovedstol. 100% betyder at låntager betaler den fulde ydelse. Ydelsesprocent er pr. termin. *** Med kommunal godkendelse af låneoptagelsen. IS = Indekslån type IS. = Tilsagnsordningen er ophørt pr

34 Kapitel 8 Generelle realkreditoplysninger Indholdsfortegnelse 8.1 Oversigt over låneformer Ajourført 8.0/1 Dec Låntyper Kontantlån eller obligationslån Juni 2011 Konverterbart eller inkonverterbart Valg af Juni 2012 Valg af renteprocent Valg af fastrenteperiode på rentetilpasningslån Valg af fast ydelse på rentetilpasningslån Afdragsfrihed Lån med offentlig støtte Dec Obligationslån Kontantlån Rentetilpasningslån CIBOR Tilbud Forhåndslån/endeligt lån Jan Hvornår kan der indhentes et lånetilbud Nybyggeri og ombygning med henblik på ændret anvendelse Juni 2003 Byggeskader, ombygning af ledige lejligheder, forbedringer af miljøet og ekstraordinær renovering Tillægslån, forbedringer m.m. Byfornyelse Låneorientering Kurssikring Fastkursaftale Juli Udbetaling Feb Etapevis udbetaling Juni Over- og under af lån med offentlig støtte Sagsgangen i forbindelse med under Feb Sagsgangen i forbindelse med over

35 8.0/2 Juni Tilbagebetaling Terminsbetaling Indekslån Juli 2002 Første terminsbetaling på et indekslån Nominallån Første terminsbetaling på et nominallån Lån med offentlig støtte Jan Fælles for alle lånetyper Jan Edifact Manglende terminsbetaling Erindring Feb Henstand Inkasso Udlæg Tvangsauktion 8.5 Indfrielse Indfrielse af realkreditlån Beskrivelse af indfrielsesmetoder Juni 2011 Obligationsindfrielse Kontant indfrielse til aktuel kursværdi Opsigelse Straksindfrielse med differencerente. 8.6 Ombytning af lån Konvertering Almene boliger Juni 2012 Påbudt konvertering Konvertering af nominallån til byfornyelse Okt Konverteringsomkostninger 8.7 Omkostninger, gebyrer, bidrag m.m Omkostninger ved låneoptagelsen Feb Afgifter til staten Aug. 2003

36 8.1.1/3 Dec obligationer er oftest lidt lavere end tilsvarende obligationer uden mulighed for afdragsfrihed. Uanset om det af et pantebrev fremgår, at det giver mulighed for afdragsfrihed, skal afdragsfrihed dog særskilt bevilges af BRFkredit. Lån med offentlig støtte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har bemyndigelse til i samråd med finansministeren at træffe beslutning om valg af låntype. Låntypen udmeldes for et år af gangen, med mulighed for hurtig justering i tilfælde af kraftige ændringer af markedsforholdene. For tilsagn i 2013 er det udmeldt, at støttet alment nybyggeri skal finansieres med et 30 årigt nominallån med fast rente. Debitors ydelse er adskilt fra en og beregnes som en procentdel af den godkendte anskaffelsessum/renoveringsafgift. Ydelsesstøtten svarer til forskellen mellem debitors og ydelsen på realkreditlånet. Ved re af rentetilpasningslån med offentlig støtte er det Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der træffer beslutning om længden af den nye fastrenteperiode. Obligationslån Obligationslån med fast rente. Løbetid Højst 30 år. Afdragsform Annuitetslån. Det betyder, at rente og afdrag tilsammen udgør en fast procentdel af hovedstolen. Afdragsfrihed Obligationslån med fast rente kan også tilbydes med afdragsfrihed. Disse lån finansieres ved udstedelse af særlige obligationer. Man skal derfor på forhånd tage stilling til, om man vil have mulighed for afdragsfrihed. Lån med afdragsfrihed skal have en mellem 15 og 30 år. Der tilbydes mulighed for at aftale afdragsfrihed i op til 10 år. Afdragsfrihed kan aftales ned til en termin ad gangen, og skal aftales med BRFkredit senest 2 måneder før udløb af den periode, hvor afdragsfriheden skal gælde. En tilbudt afdragsfri periode i starten af et obligationslån kan blive forkortet med op til 6 måneder, hvis lånet først udbetales 6 måneder efter, det er blevet tilbudt. De perioder der bruges op på denne måde, betragtes dog ikke som udnyttet, og kan anvendes på et senere tidspunkt. I den afdragsfri periode består terminsydelsen kun af rente og bidrag. Betaling af de udskudte afdrag begynder umiddelbart efter den afdragsfri periode. Afdragsfrihed kræver en særskilt bevilling. Tilbud Der kan ikke afgives tilbud, hvis obligationskursen er over 100. Rente Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets. Udbetaling Obligationslån kan udbetales kontant eller ved overførsel af obligationerne til VP.

37 Kapitel 10 BRFkredit service Indholdsfortegnelse 10.1 BRFkredit service Ajourført 10.0/1 Dec Boligkundechefer og byfornyelseskonsulenter Dec Alment Byggeri - Beregninger Marts 2010

38 10.1.1/1 Dec Oversigt over boligkundechefer og byfornyelseskonsulenter Ved brug af de links som står på siden, kan De komme i kontakt med vores Boligkundechefer og Byfornyelseskonsulenter. Hvis De har brug for at komme i kontakt med andre medarbejdere i Alment Byggeri, kan De benytte 'kontakt os' /1 Maj 2002 Kontakt os Boligkundechef Jette Hjort Christensen Boligkundechef Jørgen Bøgelund Boligkundechef Erik S. Jensen Steen Friis-Olsen Lise Maaløe Boligkundechef Thorkild Jensen Byfornyelseskonsulent, Vest Jørgen Bøgelund Byfornyelseskonsulent, Øst Lise Maaløe

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

5. Byfornyelse. 6. Finansiering

5. Byfornyelse. 6. Finansiering Dec. 2013 1. Opførelse af almene boliger 2. Modernisering af almene boliger 3. Renovering af almene boliger 4. Opførelse af private andelsboliger 5. Byfornyelse 6. Finansiering 7. Styring af det støttede

Læs mere

5. Byfornyelse. 6. Finansiering

5. Byfornyelse. 6. Finansiering Januar 2011 1. Opførelse af almene boliger 2. Modernisering af almene boliger 3. Renovering af almene boliger 4. Opførelse af private andelsboliger 5. Byfornyelse 6. Finansiering 7. Styring af det støttede

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 23. februar 2010 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende

Læs mere

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger.

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger. &9(+)8316à()&=*362=)7)3+9(:-/-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Det overordnede mål for bevillingens aktiviteter er, at kommunen altid skal være leveringsdygtig af byggemodnet jord til såvel bolig-

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15 september 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 4 Hvad skal der ske? side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 6 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Storkunder Ejendomme Team Almen Aalborg: * Lotte Dahlstrøm * Lisbeth

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. BEK nr 1540 af 16/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Bilag 74 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Bilag 74 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU alm. del Bilag 74 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen HØRINGSUDKAST 3. APRIL 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 17 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 September 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN Regeringens finanslovforslag for 2003 viser, at der er afsat væsentligt færre statslige

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

2008/1 LSF 208 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Styring og finansiering af den almene boligsektor)

2008/1 LSF 208 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Styring og finansiering af den almene boligsektor) 2008/1 LSF 208 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialministeriet, j.nr. 2009-2697 Fremsat den 22. april 2009 af indenrigs

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. BEK nr 1226 af 14/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-7746 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008 Den almene boligsektors styring SBI sept. 2008 Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Sep. 2008 Mod 2010 Den fremtidige styring af den almene sektor - processen Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Her udlejer vi boliger

Her udlejer vi boliger Her udlejer vi boliger Brumleby - 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening Mandag - onsdag kl. 9.00-15.30

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Støttet byggeri. COK Nyborg. den 21. 22. oktober 2015

Støttet byggeri. COK Nyborg. den 21. 22. oktober 2015 Støttet byggeri COK Nyborg den 21. 22. oktober 2015 Kontakt Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 www.inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Bøger Introduktion afsnit

Læs mere

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud.

Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. Punkt 8. Boligforeningen Vanggården, afdeling 21 og 22 Ansøgning om driftstilskud. 2014-10452. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ansøgning om driftstilskud (kapitaltilførsel) på

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde mandag den 23. februar 2015 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri 20. februar 2015 Side 1 af 5 Notat til udvalget på baggrund af byrådets drøftelse

Læs mere

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Valgkredsmøde Sjælland 2015 Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Dagsorden Om Udvikling og byg Byggeprocessen og bestyrelsens

Læs mere

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab

Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 27-20 1. juni 2014-31. maj 2015 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab v/dab

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K T: +45 7741 7741, F: +45 7741 7742, fbr@fbr.dk, taenk.dk Erhvervs- og Vækstminister

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 051 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Grevehaven Greve kommune Greveager 1 Grevehaven

Læs mere

Støttet byggeri. Købehavns Kommune. den 3. 4. december 2015

Støttet byggeri. Købehavns Kommune. den 3. 4. december 2015 Støttet byggeri Købehavns Kommune den 3. 4. december 2015 Kontakt Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 www.inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Bøger Introduktion

Læs mere

8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING

8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING 8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING Den elektroniske meddelelse om og rentetilpasning af lån er et supplement til realkreditinstituttets meddelelse, som uændret fremsendes med posten. Dataoverførslen indeholder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Solrød 10306 - Domea Solrød - Trylleskov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Sorgenfrivang II Side 25 af 32 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 25 af 32 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Sorgenfrivang II Side 26 af 32 Råderet Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-...

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-... Page 1 of 2 From: Ove Egholm Jensen Sent: 04-02-2015 11:37:40 To: Jane Slott Subject: SV: Hjemfald - Optagelse af lån Attachments: BRFkredit bilag låneaftale.pdf; BRFkredit fremsendelse tilbud.pdf; BRFkredit

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0090 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DOMI Bolig Rørthvej 79-117 Odder Kommune Tornøegade 12 Rørthvej

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Gersagerparken Greve Kommune Greveager 1

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0788 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet LAB Nestlegaarden Fredericia Kommune Vesterbrogade

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 073 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 73. Vestergade, Frederiks Viborg

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 397 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ullerupdalvej 96 Fredericia Kommune

Læs mere

Temamøde den 17. juni 2009 nye regler i den almene sektor

Temamøde den 17. juni 2009 nye regler i den almene sektor Temamøde den 17. juni 2009 nye regler i den almene sektor Nye regler for den almene sektor L 208 Ændrede finansieringsregler og regler om bygherreudbud (LIN). Ændrede regler om udlejning (LOS) Mere rammestyring

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0071 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 390 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab Fiskebækparken Vordingborg Kommune

Læs mere

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum. Dato: 15..maj 2012 Mikael Fauerholm mfc@kubenman.dk Sagsnummer: 10837 Notat Boligselskabet Sydbo, Haderslev afd. 6, Rådmandsvej 22-24. 1. Historik, grundoplysninger mv. Rådmandsvej 22-24 er placeret på

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Teglværksgade

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1000 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: H.C. Ørsted Huset H. C. Ørsteds Huset Esbjerg Kommune v/arbejdernes

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere