SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE"

Transkript

1 SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE

2 Indholdsfortegnelse Indledning Maj - Hvorfor?... 3 Talens indhold....3 Analyse af 1. Maj-Talen Sammenligning med Anders Foghs Nytårstale Helle Thorning sigter på nærkommunikation... 7 Konklusion... 8 Litteraturlister:... 8 Bilag 1: Helle Thorning Schmidts 1.maj-tale 2008 Bilag 2: Anders Fogh Rasmussens Nytårstale 2008 Side 1 af 9

3 Indledning Retorik betyder læren om talekunst. Det er en kunst at kunne fremføre en tale ved brug af virkemidler og metoder for at få sit budskab klart og tydeligt frem, så modtageren ikke er i tvivl om afsenderens mening. I retorikken er det vigtigt at appellere til modtagerens følelser og fornuft, at fange modtagerens opmærksomhed og være overbevisende på samme tid. Det er derfor vigtigt for en taler at kende midlerne for netop at opnå den gode tale. Med det sagt, er det da interessant at arbejde med 1. maj-talen af Helle Thorning Schmidt. En tale som blev afholdt i Fælledparken i København Jeg vil analysere Helle Thorning Schmidts 1.maj-tale fra 2008 med fokus på de retoriske virkemidler og de appelformer, der bruges til at fange tilhørernes opmærksomhed. Jeg vil i forlængelse her af lave en sammenlignende analyse af Anders Fogh Rasmussens nytårstale fra 2008, hvor jeg vil påpege forskelle og ligheder. Endeligt, vil jeg med udgangspunkt i det retoriske pentagram som kommunikationsmodel vurdere, om der er tale om vellykket kommunikation i de to taler. Side 2 af 9

4 1. Maj - Hvorfor? Den 1.maj 1890 demonstrerede arbejdere for første gang verden over for deres rettigheder. Men det forbød politiet i Danmark, og det resulterede i, at arbejderne i stedet for, valgte at mødes i Fælledparken d. 1.maj, hvilket de stadig gør i dag. Siden 1889 har 1. maj altså været arbejdernes internationale kampdag. En dag, der markeres med taler, aktioner og solidaritet 1. Det var netop i denne forbindelse, at formanden for socialdemokraterne Helle Thorning Schmidt holdt en tale d. 1. maj 2008 i Fælledparken. Talens indhold I talen har Helle Thorning Schmidt fokus på fattigdom og ulighed i Danmark. Hun mener, at den økonomiske velstand, som er i Danmark, burde bruges til at ændre uligheden. Efter Helle Thorning Schmidts mening burde der investeres flere penge i folkeskoler, og der burde tages kærligt hånd om de unge, så de lige fra start af bliver en del af fælleskabet. Helle Thorning Schmidt påpeger den ulighed, som skabes i og med, at alle danskere ikke har de samme opvækst vilkår og dermed samme uddannelses forudsætninger. Hun taler om, hvor vanskeligt det er at bryde den sociale arv, og i forlængelse heraf af kritiserer hun regeringen for ikke at kæmpe imod denne ulighed. Stort set igennem hele talen kritiserer hun Anders Fogh Rasmussen og den daværende regeringen for ikke at holde, hvad de lover. Analyse af 1. Maj-Talen 2008 Kære jer. Glædelig 1.maj. For der er grund til at sige glædelig 1.maj. Det er en god dag. En dag hvor vi står sammen. En dag hvor vi markerer vores historie og vores stærke værdier. Vi fejrer solidariteten mellem mennesker. Sådan starter Helle Thorning Schmidt sin tale. Lige fra starten, henvender hun sig personligt til tilhørerene, idet hun benytter ordet kære. Og samtidig bruger hun også pronomen vi. Hun samler alle, som er til stede, og skaber derved et stort fælleskab. Allerede her, signalerer hun nærhed med tilhørerene i forsøg på at fange deres opmærksomhed. Derefter henvender hun sig direkte til en person, som ikke er til stede i Fælledparken: 1. maj er en god dag. Alligevel vil jeg starte med en lidt trist meddelelse. Jeg er nemlig nødt til at komme med en efterlysning: Er der nogen, der har set en nydelig mand i midten af 50erne. (s. 1 l. 6-7). 1 Side 3 af 9

5 Den fraværende person, hun taler om, er Anders Fogh Rasmussen. Idet at hun benytter den retoriske figur apostrofe, giver det en dramatisk effekt. Spændingen stiger, tilhørerene bliver ivrige efter at få at vide, hvem den efterlyste mand er. Det er nemlig først sidst i efterlysningen, at Helle Thorning nævner, at det er Anders Fogh. Samtidig er det også en måde, hvorpå hun kritiserer Anders Fogh: Han er mørkhåret og i vældig god form. Faktisk er det svært for hans bodyguards og politiske beundrere at følge med, når han løber fra ansvaret (s. 1. l. 8-9). Alle der har fulgt lidt med i medierne ved, at Anders Fogh ofte løber for at holde sig i form. Det, at sammenholde løbeaktiviteten med hans politiske ansvar, er en raffineret måde at kombinere tingene på. Det giver samtidig talen et sjovt og humoristisk præg. Helle Thornings Schmidts kritik af Anders Fogh bliver endnu stærkere og mere effektfuld over for tilhørerne, da hun også benytter anafor: Han ønsker ikke at debattere[ ]. Han taler hellere med udenlandske journalister[ ]. Og han bruger mere tid i luften over Europa[ ].(s. 1. l ). Igennem hele sin tale er Helle Thorning Schmidt meget pathosappellerende. Hun taler til tilhørernes følelser og stemning, f.eks.: De vokser op i familier, der ikke har råd til børnefødselsdage. Hvor der sjældent er råd til nyt tøj, hvor de ikke kommer i biografen, hvor de ikke kommer på ferie (s. 2. l. 2-3). Helle Thorning Schmidt kommer med eksempler på materielle goder, som børn i fattigdom ikke opnår. I sit emne inddrager hun børn, hvilket har en stærk tendens til at vække følelser hos tilhørerne. Det er et bevægende eksempel, hun bruger, og som bevæger tilhørerne til næsten at kunne mærke, hvordan disse familier har det, og hvor uretfærdigt denne sag er. Og udover det, benytter hun igen en anafor, selve ordet: hvor bruges gentagne gange, hvilket forstærker budskabet om uretfærdighed, og får tilhørerne, til at føle endnu mere medlidenhed. På et tidspunkt benytter hun også logosappellen ved det pathosappellerende emne, fattigdom: I 2008 har det danske samfund sværere ved at give sønnen til en enlig mor kontanthjælp og uddannelse, end vi for 30 år siden havde med at gøre arbejdsmandens datter til sygeplejerske. En trist men barsk kendsgerning (s. 2. l.19-21). Vi ser logosappellen idet, Helle Thorning Schmidt gør os opmærksomme på hvordan, uddannelsessystemet så ud for 30 år siden, og hvordan samfundet ikke er blevet bedre til at investere i de unges uddannelser. Hun siger da også, at det er en kendsgerning. Det er sandt og kan ikke diskuteres. Helle Thorning Schmidt ved, hvad hun taler om. Dette er også med til at styrke hendes etos. Hun bliver mere troværdig. Udover det appellerer hun igen til tilhørerenes følelser, idet Side 4 af 9

6 at hun danner et billede af en enlig mor med søn, der ikke får kontanthjælp eller uddannelse. Man bliver rørt og føler sympati. Anders Fogh sagde til mig og danskerne (s. 3. l.22). Ved, at sige mig og danskerne distancerer hun sig ikke fra tilhørerne. Tværtimod hun appeller til tilhørernes tillid og det indikerer på en måde, at hun er en af dem. Socialdemokraterne anerkender jeres enorme indsats. Vi ved, at I har alt for travlt. Vi ved, at det slider. Vi ved, at bureaukratiet har taget overhånd. (s. 4. l ). Her viser Helle Thorning Schmidt stor medfølelse, og man kan tydelig mærke hendes sympati, anaforen er igen med til at forstærke det. Helle Thorning Schmidt bruger også billedsprog: Jeg tror ikke, at den borgerlige regering ser nødraketten. De har gang på gang sat kikkerten for det blinde øje, når det handler om vores velfærd. (s. 4. l ). Billedsproget, hun benytter, er negativt ladet, og det giver et virkningsfuldt billede af hvordan den siddende regering tager sig af velfærden i Danmark. Dette billedelige sprog aktiverer tilhørerne. På et tidspunkt beskriver hun også folkeskolen som et af velfærdssamfundets kronjuveler. Og igen på side 5, linje 16: Flødeskumstiden for dansk økonomi er slut. Det er sammenligninger, som er med til at give talen liv og farve. Helle Thorning leger meget med ordene, og det er med til at farve hendes sprog, så det bliver interessant for tilhørerne at høre på. Hendes påstande har små detaljer, som etablerer billeder i vore hoveder, hvilket virker overbevisende hos tilhørerne. Et andet eksempel på et vigtigt virkemiddel, for at overbevise tilhørerene, er argumentation: De år vi står foran er udfordrende[påstand]. Vi vil få langt lavere vækst i Danmark[belæg/påstand]. Verden har fødevaremangel og alle mærker prisernes himmelflugt[belæg/rygdækning] (s.5, l ). I det foregående citat er Helle Thornings argument bygget op af påstand, belæg og rygdækning. Hjemlen er dog underforstået og ikke udtalt: Lavere vækst i Danmark er ikke godt. For at Helle Thorning ikke danner tvivl om hjemlen, bruger hun rykdækning, hvor hun styrker sin argumentation med yderligere dokumentation, da mangel på fødevarer og prisstigning heller ikke er godt. I sit argument benytter Helle Thorning også en styrkemarkør som; langt, som understreger hendes påstand. Det er en styrkemarkør, som er med til at optone hendes argumentation, som ligeledes styrker hendes påstand om, at de kommende år vil være udfordrende. I det førnævnte eksempel ser vi god argumentation fra Helle Thorning. Hun kommer til at fremstå overbevisende hos tilhørerene. Regeringen har ingen planer for hvad den vil[påstand]. Den nedsætter gerne en kommission eller to[belæg/påstand]. Den laver gerne en forringelse eller to for dagpengemodtager[belæg/påstand]. Og den Side 5 af 9

7 skærer gerne en hel eller en halv procent af alle offentlige udgifter[belæg/påstand]. Men den ved ikke, hvad den vil med Danmark[påstand] (s. 5 l ). Helle Thornings hovedpåstand er, at regeringen ikke har nogen plan for hvad, den vil. Hun påstår yderligere, at de gerne nedsætter en kommission, og at de gerne forringer dagpengemodtagelse. Det, at hun yderligere påstår de ting, er en slags belæg for hendes hovedpåstand. Hun understreger sin argumentation med påstand på påstand. Hjemlen ligger hos tilhørernes følelser, de tilstedeværende føler samme mistro til VK-regeringen som Helle Thorning. Og netop derfor, kan Helle Thorning motivere tilhørerne til at acceptere hendes påstand ved at spille på deres fællesfølelse. Her er det tydeligt at Helle Thorning er bevidst om hvem, der er til stede i Fælledparken. Helle Thorning har altså herved helt styr på hvilken målgruppe, hun taler til og formår at udnytte, at hun ikke behøves at fremlægge stærke beviser for sine påstande. Sammenligning med Anders Foghs Nytårstale 2008 Anders Fogh Rasmussens nytårstale 2008 er en tale om det forgangne år. En tale, hvor han ligger fokus på soldater i Afghanistan, EU s udvidelse og økonomisituationen. Rent økonomisk, så mener Anders Fogh, at det går bedre i Danmark end nogensinde. Den stærke danske økonomi vækker opsigt (s.1. l. 18). Vi oplever et kolossalt socialt fremskridt. (s.1. l.20). I modsætning til Helle Thorning som udtaler d.1. maj 2008: Der er ikke kommet mindre ulighed i Danmark. Der er kommet mere. (s.2 l. 1). Det er ikke kun en økonomisk og social ulighed vi er oppe imod. Vi er oppe imod en kulturel ulighed.(s.2. l. 23). Disse udsagn, om dansk økonomi fra de to positioner, er vidt forskellige. Det, der gør, at Helle Thorning bliver meget stærk i sin udtalelse om dansk økonomi, er de maleriske billeder, hun skaber hos tilhørerne. f.eks.: Det rammer særligt hårdt i familier uden diplomer på væggene (s. 2. l. 24). Helle Thorning er, som tidligere nævnt, meget patosappellerende, og dette har en anden virkning end Anders Foghs tale. Anders Fogh er mere kort og konkret i sin udtalelse f.eks.: Danmark er mulighedernes samfund. Et rigt og velfungerende samfund. [ ]. Et samfund med frihed til forskellighed. (s. 1. l. 4-5). I det sidst nævnte citat benytter Anders Fogh bogstavrim, frihed til forskellighed, og tidligere citeret, kolossalt socialt, et rim som er med til at skabe en god rytme. Det er ikke lange beskrivende billeder, som skal fremhæve Anders Foghs budskab. Han forsøger ikke i så høj grad som Helle Thorning at overbevise tilhørerne ved at appellere til deres følelser. Hans holdninger opfattes af andre sanser, nemlig den logiske sans. Fremfor at benytte sig af pathos, bruger han mere logos, hvor han appellerer til fornuften: Demokratiet er under pres i regionen. Det ser Side 6 af 9

8 vi i Pakistan. Senest drabet på Benazir Bhuto. Vi må utvetydige støtte de demokratiske kræfter. (s.3. l ). Anders Fogh har orden i oplysningerne. Tilhørerne lader sig overbevise, man skal støtte de demokratiske kræfter, det er en kendsgerning, ellers risikerer man samme skæbne som Pakistan. Udover at Anders Fogh er logosappellerende, er hans tale også præget af ethos. Han vinder tilhørernes tillid ved f.eks. at anvende udtryk 2 som: For et par måneder siden besøgte jeg[ ] (s.1, l.6, egen kursivering). I maj besøgte jeg de danske soldate i Afghanistan (s. 3, l. 3, egen kursivering), Jeg er taknemmelig for[ ] (s.3, l.18,egen kursivering). Han inddrager sig selv og egne erfaringer, og på den måde vækkes der tillid hos tilhørerne. Derigennem kommer han også til at virke meget oprigtig og troværdig. En ting, der også er vigtigt at påpege, er, at Anders Fogh ikke står i Fælledparken og taler til sine meningsfæller. Han sidder på Marienborg og taler til hele Danmark, som landets statsminister. Her vil det være upassende at kritisere oppositionen. Hans formål er at fortælle om året, der er gået. I modsætning til Helle Thorning, hvor det er vigtigt for hende at konkretisere, hvad Anders Fogh og VK-regeringen har gjort forkert. Det kan godt virke tungt at høre på anklager og beklagelser i længden, men de negative, mistillidsvækkende ord imod VK-regering er sikkert ord, som de tilstedeværende i Fælledparken fryder sig over at høre. Omstændigheder for afholdelse af de to taler er altså vidt forskellige. Nytårsaften er en højtid, hvor man får kransekage og champagne og arbejdernes internationale kampdag er en klassefest hvor man får øl og røde pølser. Anders Fogh udviser respekt for alle, uanset politisk indstilling, hvor Helle Thornings tale er rent politisk agitation. Helle Thorning og Anders Fogh har hver deres stilart og hver deres måde at betjene ethos, logos og pathos. Helle Thorning vinder sympati til sine synspunkter ved at appellere til tilhørernes følelser, og Anders Fogh vinder lydhørighed hos tilhørerne igennem tillid og ved at appellere til deres fornuft og logiske sans. Helle Thorning sigter på nærkommunikation I Fælledparken d. 1. maj er tilhørerne hovedsageligt bestående af Socialdemokraterne og SF er. De er samlet på grund af fælles interesse: at fejre den Internationale Kampdag og høre formanden for socialdemokraterne Helle Thorning Schmidt tale. I sin tale udviser Helle Thorning stor respekt, medlidenhed og sympati for tilhørerene og samtidig viser mistro til VK-regeringen. Emner som 2 Citeret fra de 3 appelformer, s. 3. Side 7 af 9

9 fattigdom, uddannelse og mistro til VK-regeringen er emner som tilhørerne hungrer efter at høre. Ved at appellere til følelserne opnår hun nærkommunikation. Hun benytter ofte anafor, vi ved, som går helt ind i hjertet af tilhørerene. Det, at Helle Thorning viser forståelse og medmenneskelighed over for tilhørerne skaber tryghed og nærhed. Det er tydeligt at høre, at hun snakker til sine meningsfæller. Andre folk, såsom folk fra oppositionen ville nok ikke være helt overbevist af hendes tale. Da hun ikke altid har beviser for sine påstande eller konkrete eksempler, som gør hende troværdig, og dermed ikke særlig overbevisende. Men i denne situation er det heller ikke nødvendigt for tilhørerne at have beviser. Tilhørerne kender i forvejen til Helle Thornings udstråling, hendes kropsprog, hendes artikulation, hendes kompetencer og troværdighed. Tilhørerne har i forvejen tiltro til hende, og hun har da ikke samme behov for at overbevise tilhørerne, da de grundlæggende har de samme værdier som hende, men i stedet ønsker hun at skabe en fælles følelse. Det er ikke relevant at komme med konkrate beviser, her er det vigtige at belyse fælleskabet. Derfor tilpasser Helle Thorning Schmidt sig situationen og benytter i denne sammenhæng et passende og hensigtsmæssigt sprog. Et sprog, hvor hun berører og kommer tæt på tilhørerne. Konklusion Det er tydeligt at Helle Thorning Schmidt kender midlerne for at opnå den gode tale. Hun viser i sin tale, hvordan appelformerne kan bruges. Hun fornemmer situationen og spiller på den fællesfølelse, der finder sted i Fælledparken. En fællesfølelse, som bygger på mistro til VKregeringen, uretfærdighed i uddannelsessystemet, ønsket om ingen skattelettelser og ikke mindst fællesfølelsen om solidaritet. Hun opnår fælles nærvær og gensidighed med tilhørernes. Udover det, gør hun sin tale endnu stærkere med sproglige virkemidler, som anafor, apostrofe, sammenligninger og billedsprog. Midler, der er med til at fange tilhørernes opmærksomhed og få sit budskab tydeligere frem. Side 8 af 9

10 Litteraturliste Primærlitteratur: Rasmussen, Anders Fogh: Nytårstale Danske taler. Schmidt, Helle Thorning: 1. maj-tale Danske taler. Sekundærlitteratur: Darger, Birgitte m.fl.: Begreb om dansk Litteratur, sprog og medier, Dansklærerforeningens forlag 2009 Hagen, Jimmy Zander: Sprog og tale (ingen oplysninger på forlag og udgivelsesår) Holmboe, Ellen: Kort og godt om at argumentere for en holdning, Dansklærerforeningens forlag 2006 Internetressourcer: Jensen, Jesper Troels: Danske taler (ingen oplysninger om udgivelsesår) [Besøgt 30. november 2011] Larsen, Ole Schultz: Danskfag (2010) [Besøgt 6. november 2011] LO-Storkøbenhavn (ingen oplysninger om forfatter og udgivelsesår) [Besøgt 10. oktober 2011] Side 9 af 9

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s.

1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 1.1 Motivation s.5 1.2 Problemfelt s. 6 1.3 Dimensionsforankring s.6 1.4 Afgrænsning s.7 1.5 Problemformulering s. 8 2. Metode s. 9 2.1 Teori s.9 2.2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE Hva med far Mænds forventninger og erfaringer med at blive far Udarbejdet af lektor Kenneth Reinicke (RUC) for Roskilde Kommune Med midler fra Sundhedsstyrelsens»Satspulje«Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning 3. Appelformerne de tre veje til overbevisning I dette kapitel skal vi se på appelformerne logos, ethos og pathos. Appelformerne er de tre veje til overbevisning. Hvor logos appellerer til forstanden,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Studentertale 2014. Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Kære kolleger, overenskomstansatte og tjenestemænd medlemmer af Danmarks Lærerforening Det er første gang vi mødes her sammen. Det er en dejlig følelse at se

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Politisk retorik og propaganda på tv

Politisk retorik og propaganda på tv Politisk retorik og propaganda på tv En komparativ analyse af danske valgvideoer fra 2007 Med udgangspunkt i en teoretisk fremstilling af politisk retorik og propaganda analyseres, i hvilken grad tre danske

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere