SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE"

Transkript

1 SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE

2 Indholdsfortegnelse Indledning Maj - Hvorfor?... 3 Talens indhold....3 Analyse af 1. Maj-Talen Sammenligning med Anders Foghs Nytårstale Helle Thorning sigter på nærkommunikation... 7 Konklusion... 8 Litteraturlister:... 8 Bilag 1: Helle Thorning Schmidts 1.maj-tale 2008 Bilag 2: Anders Fogh Rasmussens Nytårstale 2008 Side 1 af 9

3 Indledning Retorik betyder læren om talekunst. Det er en kunst at kunne fremføre en tale ved brug af virkemidler og metoder for at få sit budskab klart og tydeligt frem, så modtageren ikke er i tvivl om afsenderens mening. I retorikken er det vigtigt at appellere til modtagerens følelser og fornuft, at fange modtagerens opmærksomhed og være overbevisende på samme tid. Det er derfor vigtigt for en taler at kende midlerne for netop at opnå den gode tale. Med det sagt, er det da interessant at arbejde med 1. maj-talen af Helle Thorning Schmidt. En tale som blev afholdt i Fælledparken i København Jeg vil analysere Helle Thorning Schmidts 1.maj-tale fra 2008 med fokus på de retoriske virkemidler og de appelformer, der bruges til at fange tilhørernes opmærksomhed. Jeg vil i forlængelse her af lave en sammenlignende analyse af Anders Fogh Rasmussens nytårstale fra 2008, hvor jeg vil påpege forskelle og ligheder. Endeligt, vil jeg med udgangspunkt i det retoriske pentagram som kommunikationsmodel vurdere, om der er tale om vellykket kommunikation i de to taler. Side 2 af 9

4 1. Maj - Hvorfor? Den 1.maj 1890 demonstrerede arbejdere for første gang verden over for deres rettigheder. Men det forbød politiet i Danmark, og det resulterede i, at arbejderne i stedet for, valgte at mødes i Fælledparken d. 1.maj, hvilket de stadig gør i dag. Siden 1889 har 1. maj altså været arbejdernes internationale kampdag. En dag, der markeres med taler, aktioner og solidaritet 1. Det var netop i denne forbindelse, at formanden for socialdemokraterne Helle Thorning Schmidt holdt en tale d. 1. maj 2008 i Fælledparken. Talens indhold I talen har Helle Thorning Schmidt fokus på fattigdom og ulighed i Danmark. Hun mener, at den økonomiske velstand, som er i Danmark, burde bruges til at ændre uligheden. Efter Helle Thorning Schmidts mening burde der investeres flere penge i folkeskoler, og der burde tages kærligt hånd om de unge, så de lige fra start af bliver en del af fælleskabet. Helle Thorning Schmidt påpeger den ulighed, som skabes i og med, at alle danskere ikke har de samme opvækst vilkår og dermed samme uddannelses forudsætninger. Hun taler om, hvor vanskeligt det er at bryde den sociale arv, og i forlængelse heraf af kritiserer hun regeringen for ikke at kæmpe imod denne ulighed. Stort set igennem hele talen kritiserer hun Anders Fogh Rasmussen og den daværende regeringen for ikke at holde, hvad de lover. Analyse af 1. Maj-Talen 2008 Kære jer. Glædelig 1.maj. For der er grund til at sige glædelig 1.maj. Det er en god dag. En dag hvor vi står sammen. En dag hvor vi markerer vores historie og vores stærke værdier. Vi fejrer solidariteten mellem mennesker. Sådan starter Helle Thorning Schmidt sin tale. Lige fra starten, henvender hun sig personligt til tilhørerene, idet hun benytter ordet kære. Og samtidig bruger hun også pronomen vi. Hun samler alle, som er til stede, og skaber derved et stort fælleskab. Allerede her, signalerer hun nærhed med tilhørerene i forsøg på at fange deres opmærksomhed. Derefter henvender hun sig direkte til en person, som ikke er til stede i Fælledparken: 1. maj er en god dag. Alligevel vil jeg starte med en lidt trist meddelelse. Jeg er nemlig nødt til at komme med en efterlysning: Er der nogen, der har set en nydelig mand i midten af 50erne. (s. 1 l. 6-7). 1 Side 3 af 9

5 Den fraværende person, hun taler om, er Anders Fogh Rasmussen. Idet at hun benytter den retoriske figur apostrofe, giver det en dramatisk effekt. Spændingen stiger, tilhørerene bliver ivrige efter at få at vide, hvem den efterlyste mand er. Det er nemlig først sidst i efterlysningen, at Helle Thorning nævner, at det er Anders Fogh. Samtidig er det også en måde, hvorpå hun kritiserer Anders Fogh: Han er mørkhåret og i vældig god form. Faktisk er det svært for hans bodyguards og politiske beundrere at følge med, når han løber fra ansvaret (s. 1. l. 8-9). Alle der har fulgt lidt med i medierne ved, at Anders Fogh ofte løber for at holde sig i form. Det, at sammenholde løbeaktiviteten med hans politiske ansvar, er en raffineret måde at kombinere tingene på. Det giver samtidig talen et sjovt og humoristisk præg. Helle Thornings Schmidts kritik af Anders Fogh bliver endnu stærkere og mere effektfuld over for tilhørerne, da hun også benytter anafor: Han ønsker ikke at debattere[ ]. Han taler hellere med udenlandske journalister[ ]. Og han bruger mere tid i luften over Europa[ ].(s. 1. l ). Igennem hele sin tale er Helle Thorning Schmidt meget pathosappellerende. Hun taler til tilhørernes følelser og stemning, f.eks.: De vokser op i familier, der ikke har råd til børnefødselsdage. Hvor der sjældent er råd til nyt tøj, hvor de ikke kommer i biografen, hvor de ikke kommer på ferie (s. 2. l. 2-3). Helle Thorning Schmidt kommer med eksempler på materielle goder, som børn i fattigdom ikke opnår. I sit emne inddrager hun børn, hvilket har en stærk tendens til at vække følelser hos tilhørerne. Det er et bevægende eksempel, hun bruger, og som bevæger tilhørerne til næsten at kunne mærke, hvordan disse familier har det, og hvor uretfærdigt denne sag er. Og udover det, benytter hun igen en anafor, selve ordet: hvor bruges gentagne gange, hvilket forstærker budskabet om uretfærdighed, og får tilhørerne, til at føle endnu mere medlidenhed. På et tidspunkt benytter hun også logosappellen ved det pathosappellerende emne, fattigdom: I 2008 har det danske samfund sværere ved at give sønnen til en enlig mor kontanthjælp og uddannelse, end vi for 30 år siden havde med at gøre arbejdsmandens datter til sygeplejerske. En trist men barsk kendsgerning (s. 2. l.19-21). Vi ser logosappellen idet, Helle Thorning Schmidt gør os opmærksomme på hvordan, uddannelsessystemet så ud for 30 år siden, og hvordan samfundet ikke er blevet bedre til at investere i de unges uddannelser. Hun siger da også, at det er en kendsgerning. Det er sandt og kan ikke diskuteres. Helle Thorning Schmidt ved, hvad hun taler om. Dette er også med til at styrke hendes etos. Hun bliver mere troværdig. Udover det appellerer hun igen til tilhørerenes følelser, idet Side 4 af 9

6 at hun danner et billede af en enlig mor med søn, der ikke får kontanthjælp eller uddannelse. Man bliver rørt og føler sympati. Anders Fogh sagde til mig og danskerne (s. 3. l.22). Ved, at sige mig og danskerne distancerer hun sig ikke fra tilhørerne. Tværtimod hun appeller til tilhørernes tillid og det indikerer på en måde, at hun er en af dem. Socialdemokraterne anerkender jeres enorme indsats. Vi ved, at I har alt for travlt. Vi ved, at det slider. Vi ved, at bureaukratiet har taget overhånd. (s. 4. l ). Her viser Helle Thorning Schmidt stor medfølelse, og man kan tydelig mærke hendes sympati, anaforen er igen med til at forstærke det. Helle Thorning Schmidt bruger også billedsprog: Jeg tror ikke, at den borgerlige regering ser nødraketten. De har gang på gang sat kikkerten for det blinde øje, når det handler om vores velfærd. (s. 4. l ). Billedsproget, hun benytter, er negativt ladet, og det giver et virkningsfuldt billede af hvordan den siddende regering tager sig af velfærden i Danmark. Dette billedelige sprog aktiverer tilhørerne. På et tidspunkt beskriver hun også folkeskolen som et af velfærdssamfundets kronjuveler. Og igen på side 5, linje 16: Flødeskumstiden for dansk økonomi er slut. Det er sammenligninger, som er med til at give talen liv og farve. Helle Thorning leger meget med ordene, og det er med til at farve hendes sprog, så det bliver interessant for tilhørerne at høre på. Hendes påstande har små detaljer, som etablerer billeder i vore hoveder, hvilket virker overbevisende hos tilhørerne. Et andet eksempel på et vigtigt virkemiddel, for at overbevise tilhørerene, er argumentation: De år vi står foran er udfordrende[påstand]. Vi vil få langt lavere vækst i Danmark[belæg/påstand]. Verden har fødevaremangel og alle mærker prisernes himmelflugt[belæg/rygdækning] (s.5, l ). I det foregående citat er Helle Thornings argument bygget op af påstand, belæg og rygdækning. Hjemlen er dog underforstået og ikke udtalt: Lavere vækst i Danmark er ikke godt. For at Helle Thorning ikke danner tvivl om hjemlen, bruger hun rykdækning, hvor hun styrker sin argumentation med yderligere dokumentation, da mangel på fødevarer og prisstigning heller ikke er godt. I sit argument benytter Helle Thorning også en styrkemarkør som; langt, som understreger hendes påstand. Det er en styrkemarkør, som er med til at optone hendes argumentation, som ligeledes styrker hendes påstand om, at de kommende år vil være udfordrende. I det førnævnte eksempel ser vi god argumentation fra Helle Thorning. Hun kommer til at fremstå overbevisende hos tilhørerene. Regeringen har ingen planer for hvad den vil[påstand]. Den nedsætter gerne en kommission eller to[belæg/påstand]. Den laver gerne en forringelse eller to for dagpengemodtager[belæg/påstand]. Og den Side 5 af 9

7 skærer gerne en hel eller en halv procent af alle offentlige udgifter[belæg/påstand]. Men den ved ikke, hvad den vil med Danmark[påstand] (s. 5 l ). Helle Thornings hovedpåstand er, at regeringen ikke har nogen plan for hvad, den vil. Hun påstår yderligere, at de gerne nedsætter en kommission, og at de gerne forringer dagpengemodtagelse. Det, at hun yderligere påstår de ting, er en slags belæg for hendes hovedpåstand. Hun understreger sin argumentation med påstand på påstand. Hjemlen ligger hos tilhørernes følelser, de tilstedeværende føler samme mistro til VK-regeringen som Helle Thorning. Og netop derfor, kan Helle Thorning motivere tilhørerne til at acceptere hendes påstand ved at spille på deres fællesfølelse. Her er det tydeligt at Helle Thorning er bevidst om hvem, der er til stede i Fælledparken. Helle Thorning har altså herved helt styr på hvilken målgruppe, hun taler til og formår at udnytte, at hun ikke behøves at fremlægge stærke beviser for sine påstande. Sammenligning med Anders Foghs Nytårstale 2008 Anders Fogh Rasmussens nytårstale 2008 er en tale om det forgangne år. En tale, hvor han ligger fokus på soldater i Afghanistan, EU s udvidelse og økonomisituationen. Rent økonomisk, så mener Anders Fogh, at det går bedre i Danmark end nogensinde. Den stærke danske økonomi vækker opsigt (s.1. l. 18). Vi oplever et kolossalt socialt fremskridt. (s.1. l.20). I modsætning til Helle Thorning som udtaler d.1. maj 2008: Der er ikke kommet mindre ulighed i Danmark. Der er kommet mere. (s.2 l. 1). Det er ikke kun en økonomisk og social ulighed vi er oppe imod. Vi er oppe imod en kulturel ulighed.(s.2. l. 23). Disse udsagn, om dansk økonomi fra de to positioner, er vidt forskellige. Det, der gør, at Helle Thorning bliver meget stærk i sin udtalelse om dansk økonomi, er de maleriske billeder, hun skaber hos tilhørerne. f.eks.: Det rammer særligt hårdt i familier uden diplomer på væggene (s. 2. l. 24). Helle Thorning er, som tidligere nævnt, meget patosappellerende, og dette har en anden virkning end Anders Foghs tale. Anders Fogh er mere kort og konkret i sin udtalelse f.eks.: Danmark er mulighedernes samfund. Et rigt og velfungerende samfund. [ ]. Et samfund med frihed til forskellighed. (s. 1. l. 4-5). I det sidst nævnte citat benytter Anders Fogh bogstavrim, frihed til forskellighed, og tidligere citeret, kolossalt socialt, et rim som er med til at skabe en god rytme. Det er ikke lange beskrivende billeder, som skal fremhæve Anders Foghs budskab. Han forsøger ikke i så høj grad som Helle Thorning at overbevise tilhørerne ved at appellere til deres følelser. Hans holdninger opfattes af andre sanser, nemlig den logiske sans. Fremfor at benytte sig af pathos, bruger han mere logos, hvor han appellerer til fornuften: Demokratiet er under pres i regionen. Det ser Side 6 af 9

8 vi i Pakistan. Senest drabet på Benazir Bhuto. Vi må utvetydige støtte de demokratiske kræfter. (s.3. l ). Anders Fogh har orden i oplysningerne. Tilhørerne lader sig overbevise, man skal støtte de demokratiske kræfter, det er en kendsgerning, ellers risikerer man samme skæbne som Pakistan. Udover at Anders Fogh er logosappellerende, er hans tale også præget af ethos. Han vinder tilhørernes tillid ved f.eks. at anvende udtryk 2 som: For et par måneder siden besøgte jeg[ ] (s.1, l.6, egen kursivering). I maj besøgte jeg de danske soldate i Afghanistan (s. 3, l. 3, egen kursivering), Jeg er taknemmelig for[ ] (s.3, l.18,egen kursivering). Han inddrager sig selv og egne erfaringer, og på den måde vækkes der tillid hos tilhørerne. Derigennem kommer han også til at virke meget oprigtig og troværdig. En ting, der også er vigtigt at påpege, er, at Anders Fogh ikke står i Fælledparken og taler til sine meningsfæller. Han sidder på Marienborg og taler til hele Danmark, som landets statsminister. Her vil det være upassende at kritisere oppositionen. Hans formål er at fortælle om året, der er gået. I modsætning til Helle Thorning, hvor det er vigtigt for hende at konkretisere, hvad Anders Fogh og VK-regeringen har gjort forkert. Det kan godt virke tungt at høre på anklager og beklagelser i længden, men de negative, mistillidsvækkende ord imod VK-regering er sikkert ord, som de tilstedeværende i Fælledparken fryder sig over at høre. Omstændigheder for afholdelse af de to taler er altså vidt forskellige. Nytårsaften er en højtid, hvor man får kransekage og champagne og arbejdernes internationale kampdag er en klassefest hvor man får øl og røde pølser. Anders Fogh udviser respekt for alle, uanset politisk indstilling, hvor Helle Thornings tale er rent politisk agitation. Helle Thorning og Anders Fogh har hver deres stilart og hver deres måde at betjene ethos, logos og pathos. Helle Thorning vinder sympati til sine synspunkter ved at appellere til tilhørernes følelser, og Anders Fogh vinder lydhørighed hos tilhørerne igennem tillid og ved at appellere til deres fornuft og logiske sans. Helle Thorning sigter på nærkommunikation I Fælledparken d. 1. maj er tilhørerne hovedsageligt bestående af Socialdemokraterne og SF er. De er samlet på grund af fælles interesse: at fejre den Internationale Kampdag og høre formanden for socialdemokraterne Helle Thorning Schmidt tale. I sin tale udviser Helle Thorning stor respekt, medlidenhed og sympati for tilhørerene og samtidig viser mistro til VK-regeringen. Emner som 2 Citeret fra de 3 appelformer, s. 3. Side 7 af 9

9 fattigdom, uddannelse og mistro til VK-regeringen er emner som tilhørerne hungrer efter at høre. Ved at appellere til følelserne opnår hun nærkommunikation. Hun benytter ofte anafor, vi ved, som går helt ind i hjertet af tilhørerene. Det, at Helle Thorning viser forståelse og medmenneskelighed over for tilhørerne skaber tryghed og nærhed. Det er tydeligt at høre, at hun snakker til sine meningsfæller. Andre folk, såsom folk fra oppositionen ville nok ikke være helt overbevist af hendes tale. Da hun ikke altid har beviser for sine påstande eller konkrete eksempler, som gør hende troværdig, og dermed ikke særlig overbevisende. Men i denne situation er det heller ikke nødvendigt for tilhørerne at have beviser. Tilhørerne kender i forvejen til Helle Thornings udstråling, hendes kropsprog, hendes artikulation, hendes kompetencer og troværdighed. Tilhørerne har i forvejen tiltro til hende, og hun har da ikke samme behov for at overbevise tilhørerne, da de grundlæggende har de samme værdier som hende, men i stedet ønsker hun at skabe en fælles følelse. Det er ikke relevant at komme med konkrate beviser, her er det vigtige at belyse fælleskabet. Derfor tilpasser Helle Thorning Schmidt sig situationen og benytter i denne sammenhæng et passende og hensigtsmæssigt sprog. Et sprog, hvor hun berører og kommer tæt på tilhørerne. Konklusion Det er tydeligt at Helle Thorning Schmidt kender midlerne for at opnå den gode tale. Hun viser i sin tale, hvordan appelformerne kan bruges. Hun fornemmer situationen og spiller på den fællesfølelse, der finder sted i Fælledparken. En fællesfølelse, som bygger på mistro til VKregeringen, uretfærdighed i uddannelsessystemet, ønsket om ingen skattelettelser og ikke mindst fællesfølelsen om solidaritet. Hun opnår fælles nærvær og gensidighed med tilhørernes. Udover det, gør hun sin tale endnu stærkere med sproglige virkemidler, som anafor, apostrofe, sammenligninger og billedsprog. Midler, der er med til at fange tilhørernes opmærksomhed og få sit budskab tydeligere frem. Side 8 af 9

10 Litteraturliste Primærlitteratur: Rasmussen, Anders Fogh: Nytårstale Danske taler. Schmidt, Helle Thorning: 1. maj-tale Danske taler. Sekundærlitteratur: Darger, Birgitte m.fl.: Begreb om dansk Litteratur, sprog og medier, Dansklærerforeningens forlag 2009 Hagen, Jimmy Zander: Sprog og tale (ingen oplysninger på forlag og udgivelsesår) Holmboe, Ellen: Kort og godt om at argumentere for en holdning, Dansklærerforeningens forlag 2006 Internetressourcer: Jensen, Jesper Troels: Danske taler (ingen oplysninger om udgivelsesår) [Besøgt 30. november 2011] Larsen, Ole Schultz: Danskfag (2010) [Besøgt 6. november 2011] LO-Storkøbenhavn (ingen oplysninger om forfatter og udgivelsesår) [Besøgt 10. oktober 2011] Side 9 af 9

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning 3. Appelformerne de tre veje til overbevisning I dette kapitel skal vi se på appelformerne logos, ethos og pathos. Appelformerne er de tre veje til overbevisning. Hvor logos appellerer til forstanden,

Læs mere

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter . Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter Introduktion I debatkonkurrencen mødes 2 hold med 3 deltagere og debatterer et emne foran et publikum og hinanden. Debattørernes rolle er at forfægte forskellige

Læs mere

Sådan lyder du overbevisende

Sådan lyder du overbevisende Sådan lyder du overbevisende Få konkrete retoriske værktøjer, så du kan lyde mere overbevisende. Værktøjerne kan både bruges hjemme ved diskussionen ved middagsbordet eller sammen med venner eller kolleger

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik Retorik og argumentation Retorik 1) Læren om at formidle hensigtsmæssigt. 2) Læren om, hvordan man overbeviser (retorisk argumentationslære). Læren om, hvordan man formidler og overbeviser eller kunsten

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Retorik. V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2013

Retorik. V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2013 Retorik V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2013 Vi starter med en lille øvelse I wish Skriv tre 1ng ned, du ønsker at få ud af i dag om emnet retorik Gå ud på gulvet, find en person, udveksl jeres ønsker

Læs mere

Bedømmelseskriterier for Den Gyldne Mikrofon

Bedømmelseskriterier for Den Gyldne Mikrofon Bedømmelseskriterier for Den Gyldne Mikrofon Taleren og talen vurderes ud fra 8 kriterier: 1. Fremførelse 2. Struktur 3. Sprog 4. Argumentation: Fornuft (Logos) 5. Argumentation: Troværdighed (Ethos) 6.

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg David Munis Zepernick, c.s.p. seniorkonsulent i Kraft & Partners, PR- og kommunikationsopgaver for bl.a. It-firmaerne CSC Nordic, Edlund og Netop Business Solutions Presse- og kommunikationsrådgiver for

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Retorik og præsentationsteknik. V/ Henriette Lungholt ITU, efterår 2013

Retorik og præsentationsteknik. V/ Henriette Lungholt ITU, efterår 2013 Retorik og præsentationsteknik V/ Henriette Lungholt ITU, efterår 2013 Vi starter med en lille øvelse I wish Skriv tre 1ng ned, du ønsker at få ud af i dag om emnet retorik Gå ud på gulvet, find en person,

Læs mere

Retorik. V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2012

Retorik. V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2012 Retorik V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2012 Hvad er retorik? n Læren om hensigtsmæssig tale, veltalenhed, talekunst n (Stammer fra det græske ord, rhetorike/rhetor: taler) n Retorik er læren om overbevisende

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Elevernes debatoplæg blev fremført med fin fornemmelse for drama og retoriske virkemidler. Det var tydeligt at eleverne havde fået god inspiration

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE FORTÆLLINGEN 1. MÅLET 2. KORT OM OS 3. UDFORDRINGEN OG LØSNINGEN 4. TRE GODE RÅD 5. FREM TIL MÅLET Steffen Torvits Per-Henrik Goosmann

Læs mere

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten Faktion: kapitel om reklameanalyse Det skal bare sælge om at analysere reklamer Verden er fuld af reklamer. Der er reklamer i blade og aviser, på internettet og i fjernsynet. Når vi venter på en bus, er

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Kirkernes mediedag 2013

Kirkernes mediedag 2013 Kirkernes mediedag 2013 Synlig forandring Kulturel forandring Historier Helte Symboler Ritualer Rutiner og daglige processer Ros og belønning Status symboler Ledelsesstil Værdier Antagelser Tro Hvad er

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren Gode præsentationer er gjort af Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation - Folkeuniversitetet Odense 2010 Min dagsorden (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster 1 Slides og præsentationer med alt for meget tekst er kedelige og kan ikke holde dit publikum fanget. Hvordan reducerer du mængden af tekst på dine slides? Hvordan får du gjort dem simple? // www.facebook.com/slidemarkting

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

HG/EUD. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Dansk. Niveau E. Indhold: Analyse af Hjemmeside. Elevstyret opgave - Portfolio

HG/EUD. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Dansk. Niveau E. Indhold: Analyse af Hjemmeside. Elevstyret opgave - Portfolio HG/EUD De merkantile Erhvervsuddannelser Casebaseret eksamen Dansk Niveau E Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Artikelanalyse Analyse af Hjemmeside Novelleanalyse Reklameanalyse

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Formidlingsetik uredeligt eller umoralsk?

Formidlingsetik uredeligt eller umoralsk? Formidlingsetik uredeligt eller umoralsk? Vejleder: Jan Foght Mikkelsen Cecilie Kofoed, 42246, K1 Katrine Birksø, 40443, K1 Jimmi Choi Brink Jensen, 42327, K2 Loke Lamhauge Barrett, 42197, K1 Abstract

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

SRP 2014 Politisk kommunikation med fokus på Johanne Schmidt-Nielsen

SRP 2014 Politisk kommunikation med fokus på Johanne Schmidt-Nielsen SRP 2014 Politisk kommunikation med fokus på Johanne Schmidt-Nielsen Udarbejdet af: NN 3e01 Sct. Knuds Gymnasium Abstract This paper examines how the development of the media has affected the political

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Hvad er et foredrag? Hvad er en tale? Hvad er en præsentation? Og hvordan adskiller de sig fra hinanden? Og hvor er der sammenfald?

Hvad er et foredrag? Hvad er en tale? Hvad er en præsentation? Og hvordan adskiller de sig fra hinanden? Og hvor er der sammenfald? Personlig fremtræden Den bedste tale er den, jeg bagefter holdt i bilen på vejen hjem! Mange af os kender sikkert den fornemmelse, og det ærgrer os grueligt, at vi ikke lige fik sagt det, som vi havde

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Studentertale 2014. Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det

Læs mere