SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE"

Transkript

1 SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE

2 Indholdsfortegnelse Indledning Maj - Hvorfor?... 3 Talens indhold....3 Analyse af 1. Maj-Talen Sammenligning med Anders Foghs Nytårstale Helle Thorning sigter på nærkommunikation... 7 Konklusion... 8 Litteraturlister:... 8 Bilag 1: Helle Thorning Schmidts 1.maj-tale 2008 Bilag 2: Anders Fogh Rasmussens Nytårstale 2008 Side 1 af 9

3 Indledning Retorik betyder læren om talekunst. Det er en kunst at kunne fremføre en tale ved brug af virkemidler og metoder for at få sit budskab klart og tydeligt frem, så modtageren ikke er i tvivl om afsenderens mening. I retorikken er det vigtigt at appellere til modtagerens følelser og fornuft, at fange modtagerens opmærksomhed og være overbevisende på samme tid. Det er derfor vigtigt for en taler at kende midlerne for netop at opnå den gode tale. Med det sagt, er det da interessant at arbejde med 1. maj-talen af Helle Thorning Schmidt. En tale som blev afholdt i Fælledparken i København Jeg vil analysere Helle Thorning Schmidts 1.maj-tale fra 2008 med fokus på de retoriske virkemidler og de appelformer, der bruges til at fange tilhørernes opmærksomhed. Jeg vil i forlængelse her af lave en sammenlignende analyse af Anders Fogh Rasmussens nytårstale fra 2008, hvor jeg vil påpege forskelle og ligheder. Endeligt, vil jeg med udgangspunkt i det retoriske pentagram som kommunikationsmodel vurdere, om der er tale om vellykket kommunikation i de to taler. Side 2 af 9

4 1. Maj - Hvorfor? Den 1.maj 1890 demonstrerede arbejdere for første gang verden over for deres rettigheder. Men det forbød politiet i Danmark, og det resulterede i, at arbejderne i stedet for, valgte at mødes i Fælledparken d. 1.maj, hvilket de stadig gør i dag. Siden 1889 har 1. maj altså været arbejdernes internationale kampdag. En dag, der markeres med taler, aktioner og solidaritet 1. Det var netop i denne forbindelse, at formanden for socialdemokraterne Helle Thorning Schmidt holdt en tale d. 1. maj 2008 i Fælledparken. Talens indhold I talen har Helle Thorning Schmidt fokus på fattigdom og ulighed i Danmark. Hun mener, at den økonomiske velstand, som er i Danmark, burde bruges til at ændre uligheden. Efter Helle Thorning Schmidts mening burde der investeres flere penge i folkeskoler, og der burde tages kærligt hånd om de unge, så de lige fra start af bliver en del af fælleskabet. Helle Thorning Schmidt påpeger den ulighed, som skabes i og med, at alle danskere ikke har de samme opvækst vilkår og dermed samme uddannelses forudsætninger. Hun taler om, hvor vanskeligt det er at bryde den sociale arv, og i forlængelse heraf af kritiserer hun regeringen for ikke at kæmpe imod denne ulighed. Stort set igennem hele talen kritiserer hun Anders Fogh Rasmussen og den daværende regeringen for ikke at holde, hvad de lover. Analyse af 1. Maj-Talen 2008 Kære jer. Glædelig 1.maj. For der er grund til at sige glædelig 1.maj. Det er en god dag. En dag hvor vi står sammen. En dag hvor vi markerer vores historie og vores stærke værdier. Vi fejrer solidariteten mellem mennesker. Sådan starter Helle Thorning Schmidt sin tale. Lige fra starten, henvender hun sig personligt til tilhørerene, idet hun benytter ordet kære. Og samtidig bruger hun også pronomen vi. Hun samler alle, som er til stede, og skaber derved et stort fælleskab. Allerede her, signalerer hun nærhed med tilhørerene i forsøg på at fange deres opmærksomhed. Derefter henvender hun sig direkte til en person, som ikke er til stede i Fælledparken: 1. maj er en god dag. Alligevel vil jeg starte med en lidt trist meddelelse. Jeg er nemlig nødt til at komme med en efterlysning: Er der nogen, der har set en nydelig mand i midten af 50erne. (s. 1 l. 6-7). 1 Side 3 af 9

5 Den fraværende person, hun taler om, er Anders Fogh Rasmussen. Idet at hun benytter den retoriske figur apostrofe, giver det en dramatisk effekt. Spændingen stiger, tilhørerene bliver ivrige efter at få at vide, hvem den efterlyste mand er. Det er nemlig først sidst i efterlysningen, at Helle Thorning nævner, at det er Anders Fogh. Samtidig er det også en måde, hvorpå hun kritiserer Anders Fogh: Han er mørkhåret og i vældig god form. Faktisk er det svært for hans bodyguards og politiske beundrere at følge med, når han løber fra ansvaret (s. 1. l. 8-9). Alle der har fulgt lidt med i medierne ved, at Anders Fogh ofte løber for at holde sig i form. Det, at sammenholde løbeaktiviteten med hans politiske ansvar, er en raffineret måde at kombinere tingene på. Det giver samtidig talen et sjovt og humoristisk præg. Helle Thornings Schmidts kritik af Anders Fogh bliver endnu stærkere og mere effektfuld over for tilhørerne, da hun også benytter anafor: Han ønsker ikke at debattere[ ]. Han taler hellere med udenlandske journalister[ ]. Og han bruger mere tid i luften over Europa[ ].(s. 1. l ). Igennem hele sin tale er Helle Thorning Schmidt meget pathosappellerende. Hun taler til tilhørernes følelser og stemning, f.eks.: De vokser op i familier, der ikke har råd til børnefødselsdage. Hvor der sjældent er råd til nyt tøj, hvor de ikke kommer i biografen, hvor de ikke kommer på ferie (s. 2. l. 2-3). Helle Thorning Schmidt kommer med eksempler på materielle goder, som børn i fattigdom ikke opnår. I sit emne inddrager hun børn, hvilket har en stærk tendens til at vække følelser hos tilhørerne. Det er et bevægende eksempel, hun bruger, og som bevæger tilhørerne til næsten at kunne mærke, hvordan disse familier har det, og hvor uretfærdigt denne sag er. Og udover det, benytter hun igen en anafor, selve ordet: hvor bruges gentagne gange, hvilket forstærker budskabet om uretfærdighed, og får tilhørerne, til at føle endnu mere medlidenhed. På et tidspunkt benytter hun også logosappellen ved det pathosappellerende emne, fattigdom: I 2008 har det danske samfund sværere ved at give sønnen til en enlig mor kontanthjælp og uddannelse, end vi for 30 år siden havde med at gøre arbejdsmandens datter til sygeplejerske. En trist men barsk kendsgerning (s. 2. l.19-21). Vi ser logosappellen idet, Helle Thorning Schmidt gør os opmærksomme på hvordan, uddannelsessystemet så ud for 30 år siden, og hvordan samfundet ikke er blevet bedre til at investere i de unges uddannelser. Hun siger da også, at det er en kendsgerning. Det er sandt og kan ikke diskuteres. Helle Thorning Schmidt ved, hvad hun taler om. Dette er også med til at styrke hendes etos. Hun bliver mere troværdig. Udover det appellerer hun igen til tilhørerenes følelser, idet Side 4 af 9

6 at hun danner et billede af en enlig mor med søn, der ikke får kontanthjælp eller uddannelse. Man bliver rørt og føler sympati. Anders Fogh sagde til mig og danskerne (s. 3. l.22). Ved, at sige mig og danskerne distancerer hun sig ikke fra tilhørerne. Tværtimod hun appeller til tilhørernes tillid og det indikerer på en måde, at hun er en af dem. Socialdemokraterne anerkender jeres enorme indsats. Vi ved, at I har alt for travlt. Vi ved, at det slider. Vi ved, at bureaukratiet har taget overhånd. (s. 4. l ). Her viser Helle Thorning Schmidt stor medfølelse, og man kan tydelig mærke hendes sympati, anaforen er igen med til at forstærke det. Helle Thorning Schmidt bruger også billedsprog: Jeg tror ikke, at den borgerlige regering ser nødraketten. De har gang på gang sat kikkerten for det blinde øje, når det handler om vores velfærd. (s. 4. l ). Billedsproget, hun benytter, er negativt ladet, og det giver et virkningsfuldt billede af hvordan den siddende regering tager sig af velfærden i Danmark. Dette billedelige sprog aktiverer tilhørerne. På et tidspunkt beskriver hun også folkeskolen som et af velfærdssamfundets kronjuveler. Og igen på side 5, linje 16: Flødeskumstiden for dansk økonomi er slut. Det er sammenligninger, som er med til at give talen liv og farve. Helle Thorning leger meget med ordene, og det er med til at farve hendes sprog, så det bliver interessant for tilhørerne at høre på. Hendes påstande har små detaljer, som etablerer billeder i vore hoveder, hvilket virker overbevisende hos tilhørerne. Et andet eksempel på et vigtigt virkemiddel, for at overbevise tilhørerene, er argumentation: De år vi står foran er udfordrende[påstand]. Vi vil få langt lavere vækst i Danmark[belæg/påstand]. Verden har fødevaremangel og alle mærker prisernes himmelflugt[belæg/rygdækning] (s.5, l ). I det foregående citat er Helle Thornings argument bygget op af påstand, belæg og rygdækning. Hjemlen er dog underforstået og ikke udtalt: Lavere vækst i Danmark er ikke godt. For at Helle Thorning ikke danner tvivl om hjemlen, bruger hun rykdækning, hvor hun styrker sin argumentation med yderligere dokumentation, da mangel på fødevarer og prisstigning heller ikke er godt. I sit argument benytter Helle Thorning også en styrkemarkør som; langt, som understreger hendes påstand. Det er en styrkemarkør, som er med til at optone hendes argumentation, som ligeledes styrker hendes påstand om, at de kommende år vil være udfordrende. I det førnævnte eksempel ser vi god argumentation fra Helle Thorning. Hun kommer til at fremstå overbevisende hos tilhørerene. Regeringen har ingen planer for hvad den vil[påstand]. Den nedsætter gerne en kommission eller to[belæg/påstand]. Den laver gerne en forringelse eller to for dagpengemodtager[belæg/påstand]. Og den Side 5 af 9

7 skærer gerne en hel eller en halv procent af alle offentlige udgifter[belæg/påstand]. Men den ved ikke, hvad den vil med Danmark[påstand] (s. 5 l ). Helle Thornings hovedpåstand er, at regeringen ikke har nogen plan for hvad, den vil. Hun påstår yderligere, at de gerne nedsætter en kommission, og at de gerne forringer dagpengemodtagelse. Det, at hun yderligere påstår de ting, er en slags belæg for hendes hovedpåstand. Hun understreger sin argumentation med påstand på påstand. Hjemlen ligger hos tilhørernes følelser, de tilstedeværende føler samme mistro til VK-regeringen som Helle Thorning. Og netop derfor, kan Helle Thorning motivere tilhørerne til at acceptere hendes påstand ved at spille på deres fællesfølelse. Her er det tydeligt at Helle Thorning er bevidst om hvem, der er til stede i Fælledparken. Helle Thorning har altså herved helt styr på hvilken målgruppe, hun taler til og formår at udnytte, at hun ikke behøves at fremlægge stærke beviser for sine påstande. Sammenligning med Anders Foghs Nytårstale 2008 Anders Fogh Rasmussens nytårstale 2008 er en tale om det forgangne år. En tale, hvor han ligger fokus på soldater i Afghanistan, EU s udvidelse og økonomisituationen. Rent økonomisk, så mener Anders Fogh, at det går bedre i Danmark end nogensinde. Den stærke danske økonomi vækker opsigt (s.1. l. 18). Vi oplever et kolossalt socialt fremskridt. (s.1. l.20). I modsætning til Helle Thorning som udtaler d.1. maj 2008: Der er ikke kommet mindre ulighed i Danmark. Der er kommet mere. (s.2 l. 1). Det er ikke kun en økonomisk og social ulighed vi er oppe imod. Vi er oppe imod en kulturel ulighed.(s.2. l. 23). Disse udsagn, om dansk økonomi fra de to positioner, er vidt forskellige. Det, der gør, at Helle Thorning bliver meget stærk i sin udtalelse om dansk økonomi, er de maleriske billeder, hun skaber hos tilhørerne. f.eks.: Det rammer særligt hårdt i familier uden diplomer på væggene (s. 2. l. 24). Helle Thorning er, som tidligere nævnt, meget patosappellerende, og dette har en anden virkning end Anders Foghs tale. Anders Fogh er mere kort og konkret i sin udtalelse f.eks.: Danmark er mulighedernes samfund. Et rigt og velfungerende samfund. [ ]. Et samfund med frihed til forskellighed. (s. 1. l. 4-5). I det sidst nævnte citat benytter Anders Fogh bogstavrim, frihed til forskellighed, og tidligere citeret, kolossalt socialt, et rim som er med til at skabe en god rytme. Det er ikke lange beskrivende billeder, som skal fremhæve Anders Foghs budskab. Han forsøger ikke i så høj grad som Helle Thorning at overbevise tilhørerne ved at appellere til deres følelser. Hans holdninger opfattes af andre sanser, nemlig den logiske sans. Fremfor at benytte sig af pathos, bruger han mere logos, hvor han appellerer til fornuften: Demokratiet er under pres i regionen. Det ser Side 6 af 9

8 vi i Pakistan. Senest drabet på Benazir Bhuto. Vi må utvetydige støtte de demokratiske kræfter. (s.3. l ). Anders Fogh har orden i oplysningerne. Tilhørerne lader sig overbevise, man skal støtte de demokratiske kræfter, det er en kendsgerning, ellers risikerer man samme skæbne som Pakistan. Udover at Anders Fogh er logosappellerende, er hans tale også præget af ethos. Han vinder tilhørernes tillid ved f.eks. at anvende udtryk 2 som: For et par måneder siden besøgte jeg[ ] (s.1, l.6, egen kursivering). I maj besøgte jeg de danske soldate i Afghanistan (s. 3, l. 3, egen kursivering), Jeg er taknemmelig for[ ] (s.3, l.18,egen kursivering). Han inddrager sig selv og egne erfaringer, og på den måde vækkes der tillid hos tilhørerne. Derigennem kommer han også til at virke meget oprigtig og troværdig. En ting, der også er vigtigt at påpege, er, at Anders Fogh ikke står i Fælledparken og taler til sine meningsfæller. Han sidder på Marienborg og taler til hele Danmark, som landets statsminister. Her vil det være upassende at kritisere oppositionen. Hans formål er at fortælle om året, der er gået. I modsætning til Helle Thorning, hvor det er vigtigt for hende at konkretisere, hvad Anders Fogh og VK-regeringen har gjort forkert. Det kan godt virke tungt at høre på anklager og beklagelser i længden, men de negative, mistillidsvækkende ord imod VK-regering er sikkert ord, som de tilstedeværende i Fælledparken fryder sig over at høre. Omstændigheder for afholdelse af de to taler er altså vidt forskellige. Nytårsaften er en højtid, hvor man får kransekage og champagne og arbejdernes internationale kampdag er en klassefest hvor man får øl og røde pølser. Anders Fogh udviser respekt for alle, uanset politisk indstilling, hvor Helle Thornings tale er rent politisk agitation. Helle Thorning og Anders Fogh har hver deres stilart og hver deres måde at betjene ethos, logos og pathos. Helle Thorning vinder sympati til sine synspunkter ved at appellere til tilhørernes følelser, og Anders Fogh vinder lydhørighed hos tilhørerne igennem tillid og ved at appellere til deres fornuft og logiske sans. Helle Thorning sigter på nærkommunikation I Fælledparken d. 1. maj er tilhørerne hovedsageligt bestående af Socialdemokraterne og SF er. De er samlet på grund af fælles interesse: at fejre den Internationale Kampdag og høre formanden for socialdemokraterne Helle Thorning Schmidt tale. I sin tale udviser Helle Thorning stor respekt, medlidenhed og sympati for tilhørerene og samtidig viser mistro til VK-regeringen. Emner som 2 Citeret fra de 3 appelformer, s. 3. Side 7 af 9

9 fattigdom, uddannelse og mistro til VK-regeringen er emner som tilhørerne hungrer efter at høre. Ved at appellere til følelserne opnår hun nærkommunikation. Hun benytter ofte anafor, vi ved, som går helt ind i hjertet af tilhørerene. Det, at Helle Thorning viser forståelse og medmenneskelighed over for tilhørerne skaber tryghed og nærhed. Det er tydeligt at høre, at hun snakker til sine meningsfæller. Andre folk, såsom folk fra oppositionen ville nok ikke være helt overbevist af hendes tale. Da hun ikke altid har beviser for sine påstande eller konkrete eksempler, som gør hende troværdig, og dermed ikke særlig overbevisende. Men i denne situation er det heller ikke nødvendigt for tilhørerne at have beviser. Tilhørerne kender i forvejen til Helle Thornings udstråling, hendes kropsprog, hendes artikulation, hendes kompetencer og troværdighed. Tilhørerne har i forvejen tiltro til hende, og hun har da ikke samme behov for at overbevise tilhørerne, da de grundlæggende har de samme værdier som hende, men i stedet ønsker hun at skabe en fælles følelse. Det er ikke relevant at komme med konkrate beviser, her er det vigtige at belyse fælleskabet. Derfor tilpasser Helle Thorning Schmidt sig situationen og benytter i denne sammenhæng et passende og hensigtsmæssigt sprog. Et sprog, hvor hun berører og kommer tæt på tilhørerne. Konklusion Det er tydeligt at Helle Thorning Schmidt kender midlerne for at opnå den gode tale. Hun viser i sin tale, hvordan appelformerne kan bruges. Hun fornemmer situationen og spiller på den fællesfølelse, der finder sted i Fælledparken. En fællesfølelse, som bygger på mistro til VKregeringen, uretfærdighed i uddannelsessystemet, ønsket om ingen skattelettelser og ikke mindst fællesfølelsen om solidaritet. Hun opnår fælles nærvær og gensidighed med tilhørernes. Udover det, gør hun sin tale endnu stærkere med sproglige virkemidler, som anafor, apostrofe, sammenligninger og billedsprog. Midler, der er med til at fange tilhørernes opmærksomhed og få sit budskab tydeligere frem. Side 8 af 9

10 Litteraturliste Primærlitteratur: Rasmussen, Anders Fogh: Nytårstale Danske taler. Schmidt, Helle Thorning: 1. maj-tale Danske taler. Sekundærlitteratur: Darger, Birgitte m.fl.: Begreb om dansk Litteratur, sprog og medier, Dansklærerforeningens forlag 2009 Hagen, Jimmy Zander: Sprog og tale (ingen oplysninger på forlag og udgivelsesår) Holmboe, Ellen: Kort og godt om at argumentere for en holdning, Dansklærerforeningens forlag 2006 Internetressourcer: Jensen, Jesper Troels: Danske taler (ingen oplysninger om udgivelsesår) [Besøgt 30. november 2011] Larsen, Ole Schultz: Danskfag (2010) [Besøgt 6. november 2011] LO-Storkøbenhavn (ingen oplysninger om forfatter og udgivelsesår) [Besøgt 10. oktober 2011] Side 9 af 9

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Bilag A Det ved vi Det diskuterer vi

Bilag A Det ved vi Det diskuterer vi Bilag A Det ved vi Det diskuterer vi Bilag B Problem Virkning Årsag Løsning Bilag C TOULMINS MODEL FOR ARGUMENTATION BELÆG PÅSTAND Han har ikke læst lektier Peter dumper til eksamen HJEMMEL ARGUMENT En

Læs mere

RETORIK OG ARGUMENTATION

RETORIK OG ARGUMENTATION RETORIK OG ARGUMENTATION Akademiet for talentfulde unge 2014 præsen TATION PROGRAM 16.00-16.15: Introduktion 16.15-17.00: Oplæg 1: Overbevisende kommunikation v/sofie 17.00-17.45: Aftensmad 17.45-18.30:

Læs mere

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse

ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse ÆK i praksis Retorik I 14/05/12 01.03 Lasse Hvad er retorik? Matematik, filosofi etc. fra samme periode. Omtumlet fag. På den ene side ophøjet, som en dannelse, anden side mistro til retorik, med dårligt

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet Argumenttyper I almindelig argumentation findes der en række typiske måder at argumentere på, som har at gøre med, hvilken hjemmel eller generel regel, der ligger bag belæggene. Vi kan f.eks. se noget

Læs mere

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter . Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter Introduktion I debatkonkurrencen mødes 2 hold med 3 deltagere og debatterer et emne foran et publikum og hinanden. Debattørernes rolle er at forfægte forskellige

Læs mere

Skabelon til redegørelse og diskussion (fakta-tekster)

Skabelon til redegørelse og diskussion (fakta-tekster) Skabelon til redegørelse og diskussion (fakta-tekster) Indledning 1.0 2.0 Brug indledningsmodellerne, se bilag 1 Præsentation af teksten Redegørelse for tekstens fokus og emne Analyse af argumentationen

Læs mere

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Underviser: Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. Alle kursusledere og rådgivere har en cand.mag. i retorik og

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013

Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 1 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre ved en fælles indsats. Vi

Læs mere

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.:

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.: Eftermiddagen i dag 14.15-16.00 Feedback og kommunikation pause undervejs Har I tænkt over at ord er magt? Hvordan får jeg det bedste ud af AM møder? Hvordan lykkes jeg med at kommunikere, så mit budskab

Læs mere

Mundtlighedens genrer

Mundtlighedens genrer Mundtlighedens genrer Debat Diskussion Samtale Fortælling Foredrag Tale Tydelige indlæg,... At have forskellige synspunkter,... Få personer, spontanitet,... Mundtlig fremstilling af fx et eventyr eller

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning 3. Appelformerne de tre veje til overbevisning I dette kapitel skal vi se på appelformerne logos, ethos og pathos. Appelformerne er de tre veje til overbevisning. Hvor logos appellerer til forstanden,

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt. Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk

Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt. Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk Far: For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Sådan lyder du overbevisende

Sådan lyder du overbevisende Sådan lyder du overbevisende Få konkrete retoriske værktøjer, så du kan lyde mere overbevisende. Værktøjerne kan både bruges hjemme ved diskussionen ved middagsbordet eller sammen med venner eller kolleger

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik Retorik og argumentation Retorik 1) Læren om at formidle hensigtsmæssigt. 2) Læren om, hvordan man overbeviser (retorisk argumentationslære). Læren om, hvordan man formidler og overbeviser eller kunsten

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Formandsvalg hos Socialdemokraterne (april 2005)

Formandsvalg hos Socialdemokraterne (april 2005) Ugens Gallup, nr., 0 Side 1/ Formandsvalg hos Socialdemokraterne (april 0) Q1: Debatten om de socialdemokratiske formandskandidater, Frank Jensen og Helle Thorning-Schmidt, blussede op i påsken, da tidligere

Læs mere

Læserbrev om lærerkritikken af Birgit Karmark Tjalve: http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ece1833482/hvem-lytter-tillaererne---de-uddannede-laerere/

Læserbrev om lærerkritikken af Birgit Karmark Tjalve: http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ece1833482/hvem-lytter-tillaererne---de-uddannede-laerere/ Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 Herning

Læs mere

2 Fra idé Ud med sproget

2 Fra idé Ud med sproget 2 Fra idé Ud m Helle Borup med sproget Grundbog i retorik for gymnasiet og hf Frydenlund Ud med sproget Grundbog i retorik for gymnasiet og hf Forfatteren og Frydenlund, 2007 2. udgave, 1. oplag, 2011

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2011-2012 Institution GYMNASIET HTX SKJERN Uddannelse HTX Fag og niveau RETORIK C, - VALGFAG,

Læs mere

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg

Presse- og kommunikationsrådgiver for borgmesteren på Frederiksberg David Munis Zepernick, c.s.p. seniorkonsulent i Kraft & Partners, PR- og kommunikationsopgaver for bl.a. It-firmaerne CSC Nordic, Edlund og Netop Business Solutions Presse- og kommunikationsrådgiver for

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Forældreroller i dag Forældrene i dagens Danmark støtter altid op om deres børn. De kommer til deres fodboldkampe, skolearrangementer og slipper dem aldrig ude af syne. Men er det virkelig den bedste måde

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale den 1. januar 2012 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. For tre måneder siden fik Danmark en ny regering. En regering, som er trådt til i en krisetid. Og som

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Skab opbakning og handlelyst - at motivere kollegaer til forbedringer

Skab opbakning og handlelyst - at motivere kollegaer til forbedringer Skab opbakning og handlelyst - at motivere kollegaer til forbedringer Formål med workshoppen: At sætte fokus på, hvordan man skaber motivation og gejst hos kollegaer At belyse den menneskelige side af

Læs mere

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten 10tips til at skabe gnister i borgerkontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv borgeren 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

AT-synopsis med geografi, dansk og oldtidskundskab

AT-synopsis med geografi, dansk og oldtidskundskab Fagenes samspil/2008. AT-synopsis med geografi, dansk og oldtidskundskab Emne: Forudsigelsen om global opvarmning, som den formidles i Al Gores film: En ubekvem sandhed ( An Inconvenient Truth ) USA 2006.

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

It-Arkitekturrådet og den fælleskommunale rammearkitektur. Nadja Pass

It-Arkitekturrådet og den fælleskommunale rammearkitektur. Nadja Pass It-Arkitekturrådet og den fælleskommunale rammearkitektur Hej jeg hedder Nadja I dag skal vi Finde nye måder at forklare IT-Arkitekturrådet og den fælleskommunale rammearkitektur videre til andre. Snakke

Læs mere

ARGUMENTER OG ARGUMENTATION

ARGUMENTER OG ARGUMENTATION ARGUMENTER OG ARGUMENTATION Når vi kommunikerer, udveksler vi meddelelser, men også meninger med hinanden. Meningsudveksling på ord foregår ved hjælp af påstande, argumenter og vurderinger. Men hvad vil

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider )

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) For mange og for uerfarne chefer, der mere eller mindre bare "løber med" uden at have TV-indsigt. Som om de er ansat til at løbe

Læs mere

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i:

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Politisk åbningstale Kære delegerede, observatører, gæster og medarbejdere: Hjertelig velkommen! Velkommen til

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning

EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning EU et udemokratisk kapitalistisk projekt - elevvejledning Under dette delemne EU, et udemokratisk kapitalistisk projekt skal du bruge de kompetencer og færdigheder du har trænet i de andre forløb af På

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

3. Lejlighedstalen konfirmationstalen, bryllup, jubilæum: Enten at rose eller dadle.

3. Lejlighedstalen konfirmationstalen, bryllup, jubilæum: Enten at rose eller dadle. Møde i kommunikationsudvalget, 30.03.09 Tilstede: Leif El, Kim, Per E, Leif J, Per K, Sofie Referent: Sofie Oplægsholder: Nickles M. Köhling, Københavns Universitet Nickles er retorikstuderende og skolelærer.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren Gode præsentationer er gjort af Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation - Folkeuniversitetet Odense 2010 Min dagsorden (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 09.30 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj-tale 2016 LO-næstformand Ejner K. Holst Godmorgen. Dejligt at se Jer godt at være her i Skanderborg. 1. maj er en af mine absolutte yndlingsdage.

Læs mere

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt Børn og voksne Hvad er anerkendende ledelse Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Anerkendende ledelse

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Studieplan (HFE-hold)

Studieplan (HFE-hold) Studieplan (HFEhold) Hold og skoleår: rdaat1731708 Underviser: RHB Periode Forløb Fag Progesssion Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer Kompetencer arbejde Uge 33 Uge

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

At skrive en artikel

At skrive en artikel At skrive en artikel 1. Du kan vælge mellem 3 artikeltyper o Portrætartikel, som beskriver en person, der er interessant i forhold til et bestemt emne. o Baggrundsartikel, der vil informere om et emne.

Læs mere

10tips til at skabe gnister i kundekontakten

10tips til at skabe gnister i kundekontakten 10tips til at skabe gnister i kundekontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv kunden 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

KVINDELIG!VALGRET!1886;1888!

KVINDELIG!VALGRET!1886;1888! BastianEmilJørgensen1z MiddelfartGymnasiumogHF;kursus 30.marts2012 1gopgave/Dansk;Historie;opgave KVINDELIGVALGRET1886;1888 BastianEmilJørgensen1.z 1gopgave: Kvindeligvalgret1886

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE

VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE VIS DIN KOMMUNES INDSATS - OG SKAB ACCEPT, ANERKENDELSE OG VELVILJE FORTÆLLINGEN 1. MÅLET 2. KORT OM OS 3. UDFORDRINGEN OG LØSNINGEN 4. TRE GODE RÅD 5. FREM TIL MÅLET Steffen Torvits Per-Henrik Goosmann

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere