steder i bevidsthedens landskab grene på ideernes træ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "steder i bevidsthedens landskab grene på ideernes træ"

Transkript

1

2 steder i bevidsthedens landskab grene på ideernes træ

3 ole togeby steder i bevidsthedens landskab grene på ideernes træ om at finde stof til belysning af en sag aarhus universitetsforlag

4 Steder i bevidsthedens landskab Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2009 Tilrettelægning: Grafisk SIGNS Omslag: Grafisk SIGNS Illustrationen på forsiden er tegnet af Ole Togeby Bogen er sat med Minion 2. udgave, 1. oplag eisbn Aarhus Universitetsforlag Langelandsgade Århus N Fax

5 indhold i topoi 7 1. Bevidsthedens landskab, 2. Retorik, 3. Begrebet topos ii spørgehorisont Topostræet, 5. At finde stof, 6. Topisk tekstanalyse, 7. Topostræets bredde og dybde ii definition Definition iv årsag Årsager, 10. Fysiske fænomener, 11. Menneskelig adfærd, 12. Sociale forhold, 13. Skæbnen v udvikling Forandringer, 15. Forløbshelheder vi begivenhed Begivenheder, 17. Konsekvenser vii begrundelse Mål, 19. Politik og midler viii ræsonnement Strukturen, 21. Typerne ix redegørelse Klassifikation, 23. Abstraktion, 24. Sammenligning, 25. Analogi, 26. Analyse, 27. Distribution

6 x personkarakteristik Personkarakteristik, 29. Social og fysisk karakteristik, 30. Psykologisk karakteristik, 31. Psykologiske egenskaber, 32. Personkarakteriserende tekster xi karakteristik Mængde, værdi, måde, relation, 34. Værdi: god, stor, aktiv, 35. Måde: kultur-natur, liv-død, 36. Relation: struktur, eksistens, rationalitet xii tekstbeskrivelse Faktorer og funktioner, 38. Tekstarter, 39. Komposition, 40. Stil og fortælleteknik, 41. Tema og motiv xiii topoi Topisk metode, 43. Litteraturliste Tallene i parentes efter tekststykkerne henviser til numrene i litteraturlisten i 43.

7 i topoi 1. Min bevidsthed kan lignes med et landskab. Jeg står midt i det, og det udgør min videns horisont. Min horisont kan være vid eller snæver, i alle tilfælde har den flere sider, den går hele vejen rundt, og jeg kan med min opmærksomhed bevæge mig rundt i landskabet. Det er inddelt i provinser eller områder for specialiseret viden. Fx ligger området for udenrigspolitik tæt ved området for historie, mens det ligger langt fra området for bilmotorers indretning og effektivitet, og langt fra området for madvarers kvalitet og egenskaber. Min opmærksomhed kan bevæge sig rundt i landskabet. I en sammenhængende tankegang, i en tekst fx, sker det langsomt fra den ene provins til den anden. Man kan også springe. I en radioavis jeg lige har hørt, skulle jeg derimod hoppe fra oversvømmelse i Somalia til forskellen i tænkemåde hos danskstuderende, som lærer at tænke i helheder, og medicinstuderende, som lærer at analysere i dele. Men en radioavis er heller ikke en sammenhængende tekst. Skal man i en sammenhængende tekst belyse et bestemt emne, anskueliggøre et bestemt forhold eller argumentere for en bestemt opfattelse, gælder det om at belyse så mange væsentlige sider af sagen som muligt. Står man altså med et emne på et bestemt sted i bevidsthedens landskab, skal man finde de andre steder i landskabet hvorfra man kan overskue emnet, og hvorfra emnet kan anskues på nye måder. Skal man skrive en artikel om en strejke, er emnet altså identificeret som en strejke, gælder det om at undersøge: hvem strejker, hvor strejker de, hvornår strejker de, og især hvorfor strejker de. hvem, hvor, hvornår og hvorfor er de væsentlige steder hvorfra sagen kan anskues. Når USA s præsident skal holde tale om landets udenrigspolitik, leder han efter stof på følgende steder: Hvad er mål for vores politik, og hvilke midler har vi til at gennemføre den. Det er de væsentlige steder i forhold til dette emne. Biologen der skal skrive en skolebog, må først og fremmest spørge: hvad er biologi, hvilke dele består faget af. De spørgsmål man kan stille til et givet emne, udgør den spørgehorisont der dannes i bevidsthedens landskab. Man kan spørge til emnet i topoi 7

8 fra forskellige positioner, hænge projektørerne der belyser emnet, op forskellige steder, men spørgehorisonten er begrænset af bevidsthedens omfang og indretning. Steder i bevidsthedshorisonten hvor man kan finde stof til at belyse en given sag i en given sammenhæng, kaldes efter det græske ord for steder for topoi (ental: topos). Topoi er altså lokaliteter i bevidsthedens landskab hvor man med tanken skal bevæge sig hen for at sætte det emne man går ud fra, i perspektiv. Topoi ligger i forskellige retninger uden om det emne man går ud fra. Topoi er punkter på bevidsthedens horisont. 2. Begrebet topos er ikke opfundet til lejligheden. Det var et af de vigtigste begreber i den klassiske retorik. Topik var læren om hvilke steder man finder argumenter til at belyse en given sag. Stadig betyder topic på engelsk emne eller genstand for undersøgelse, på latin bruger man ordene loci communes og på tysk Gemeinplätze om almindelige vendinger eller fraser som kan bruges i taler eller andre tekster om bestemte emner. I den klassiske retorik indgik læren om topoi som en væsentlig del. Retorikken som læresystem bestod af fem forskellige aktiviteter: inventio (latin for udfindelse), læren om hvordan man finder stof til en sagsfremlæggelse, dispositio, læren om hvordan man ordner (disponerer) det fundne stof, elocutio, læren om hvordan man formulerer eller i sprog udtrykker det ordnede stof, memoria, læren om hvordan man husker det der skal udtrykkes, og actio, læren om hvordan man så fremlægger talen. I vore dage forbinder man som regel ordet retorik med dårlig stil; man siger fx han har en hul retorik. Det er en helt skæv og meget indsnævret brug af ordet i forhold til antikkens. Stillæren var det der kaldtes elocutio, men retorikken bestod af fem dele i alt, og den vigtigste af dem var så afgjort inventio, læren om hvilke steder man kan finde stof. Man har set den proces hvorunder retorikkens omdømme er skiftet, som en fortrængningsproces. Det dualistiske verdensbillede, som i så høj grad præger den vestlige kultur, har ikke plads til en retorik der forener viden og følelse, erkendelse og beslutning, udtryk og indhold, effektivitet og moral. Den moderne positivistiske videnskabelighed har i retorikken ikke kunnet se andet end enten formalistisk terperi, uærlige kneb og propaganda eller ufarlig velklang og kunst for kunstens egen 8 ole togeby

9 skyld. Omvendt kan man sige at en antidualistisk holdning netop har brug for retorikken som en dialektisk erkendemetode. Retorikken er ikke nogen erkendelsesteori. Det er en erkende- og handlemetode. En dialektisk forbindelse af teori og praksis. En blomstrende talekunst eller mere moderne udtrykt: et levende offentligt ræsonnement er en nødvendig forudsætning for demokratiske processer. Allerede i oldtiden opstod den opfattelse at retorikken blomstrer i demokratiske samfund. Det hører til retorikkens myter at den opstod på Sicilien efter tyrannernes fald i første halvdel af det femte århundrede før vor tidsregning. Her fik man pludselig brug for at afgøre samfundsmæssige spørgsmål, fx ejendomstvister, ved at tale i retssager og på folkeforsamlinger. Retorikken blomstrede i de græske bystater og i det republikanske Rom, men degenererede til kunst for kunstens egen skyld i kejsertiden. Den der ved sin tale kunne få ret, var også den der havde ret. Kun den kunne få dommernes eller folkeforsamlingens tilslutning, som ved sine ord kunne vinde genklang for sine synspunkter. Tilhørerne havde afgørelsen, men de var åbne og havde ikke afgjort sagen på forhånd. I denne situation gjaldt så det bedre arguments mærkelige tvangløse tvang, og den der fik ret, var alene den der også havde ret. Retorikken var læren om hvordan man gør den svage sag stærkere, hvordan man over for myndige tilhørere kunne belyse den så alsidigt at intet væsentligt punkt unddrog sig tematisering og debat mellem de modstridende interesser. Netop alsidigheden og den rimelige stofudvælgelse sikrede også en rimelig afgørelse. Derfor er inventio, læren om hvilke steder man kan finde argumenter i en given sag, den vigtigste del af retorikken. I kejsertiden var der ingen forsamlinger af myndige borgere der afgjorde sager. Derfor skiftede vægten fra inventio til elocutio, fra argumentationen til udsmykningen, fra alsidigheden der kunne overbevise, til ornamenteringen som kunne underholde og behage, men som ikke skulle overbevise og bevæge modtagerne. (Litteratur: 1, 2, 7, 8, 9, 16, 22, 26, 30). 3. Begrebet topos har indtil nu kun været defineret ved et billede. Topoi er punkter i bevidsthedens horisont, retninger tanken kan tage, lokaliteter hvor man kan finde argumenter til belysning af en sag. Mere præcist kan man sige at topoi er begreber. Topoi er altså ikke i topoi 9

10 ord: op og ned, fortid og nutid er ikke topoi. Topoi er heller ikke, som loci communes faste forbindelser, fraser eller ordsprog: den der ager med stude, kommer også med eller man skal ikke kaste med sten når man selv bor i glashus er heller ikke topoi. Ordsprog er vendinger man godt kan bruge til at udtrykke topoi i tekster, men det er ikke dem der er det begreb der får en til at finde argumentet. Faste vendinger er fastfrosne tanker; topoi er levende, flydende tanker. Topoi er begreber, relationelle begreber, dvs. begreber der betegner relationer mellem to andre begreber, skemaer for hvorledes tanker forløber fra den ene idé til den anden, regler for hvorledes man skaber sammenhæng i en tankerække eller tekst. Hvis der i en avis står om en strejke, står der også hvem der gennemfører strejken, hvor, hvornår og hvorfor. Det er nemlig de topoi der er brug for i forbindelse med strejker. Pædagogerne i Sydjylland vil blokere Kolding Sygehus fra på mandag. Det sker, fordi sygehuset vil lade en servicemedarbejder passe sygeplejerskernes børn, når pædagogstrejken begynder. Jyllands-Posten , Her i denne tekst forbindes begrebet strejke med andre begreber som Pædagogerne i Sydjylland, Kolding Sygehus, mandag, sygehuset vil lade en servicemedarbejder passe sygeplejerskernes børn. Det sker via begrebslige relationer som hvem, hvor, hvornår og hvorfor? Dette er altså de topoi hvor forfatteren af denne tekst har ledt efter stof i forbindelse med udfærdigelsen af teksten. Topoi er ikke nødvendigvis udtrykt i teksten, de kan ligge som det usynlige bagvedliggende skema som teksten er sat sammen efter. Når USA s præsident skal holde en tale om landets udenrigspolitik, vælger han at tale om fred i verden og sikkerhed for det amerikanske folk, om de væbnede styrkers overlegenhed og om alliancer og øjeblikkelige politiske handlemuligheder. Alle disse sidste begreber er forbundet med det første, USA s udenrigspolitik, dvs. fremtidige udenrigspolitiske handlinger via de to topoi: mål og midler. Politik taler man om ved at tale om mål og midler for de fremtidige handlinger. Topoi er altså relationelle begreber eller skemaer der etablerer sammenhæng i en tekst. Disse begrebslige forbindere gør hver enkelt del 10 ole togeby

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Pressen og indvandrerdebatten

Pressen og indvandrerdebatten Pressen og indvandrerdebatten Af Fadel Juanmiry 2012 Studienummer: 46419 Roskilde Universitet Vejleder Linea Nielsen 3. semester projekt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning / Motivation.3 2. Problemfelt.

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

BETA-VERSION. Systime A/S

BETA-VERSION. Systime A/S Teoretisk og praktisk Danmark er et konstitutionelt monarki, Ulan Bator er hovedstad i Mongoliet og formlen for den pythagoræiske læresætning lyder a 2 +b 2 =c 2 er alle eksempler på viden, som nemt lader

Læs mere

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber

Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN. med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR(K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Katrine Bütow og Kirstine Fabricius STYR (K) KOMMUNIKATIONEN med metakommunikative redskaber Samfundslitteratur

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008

Systemisk metode. - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler. Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 Systemisk metode - Et stærkt perspektiv på forandringer og samtaler Af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S december 2008 I en tid hvor megen dialogisk visdom forsvinder, fandt jeg, at det netop nu er særligt

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere