Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009"

Transkript

1 Virksomhedspræsentation Oktober/november 2009

2 Fremadrettede udsagn Denne præsentation må ikke offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, uden for Danmark og må i særdeleshed ikke offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Japan og Australien. Brochuren er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller tegne aktier i NeuroSearch i nogen jurisdiktion, herunder i USA. Denne præsentation indeholder oplysninger om Selskabet i summarisk form. Beslutning om at undlade at udnytte eller om at udnytte tegningsretter udstedt af Selskabet ("Tegningsretterne") og dermed at investere i Selskabets aktier (de "Udbudte Aktier") bør træffes alene på grundlag af (i) prospektet udarbejdet af Selskabet til brug for udbuddet ("Prospektet"), herunder i særdeleshed de i Prospektet beskrevne risikofaktorer, (ii) eventuelle meddelelser udstedt af Selskabet der udtrykkeligt ændrer betingelserne for udbuddet og (iii) eventuelle undersøgelser af Selskabet som den potentielle investorer må vurdere er nødvendige. Det påhviler hver enkelt potentiel investor at vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante og tilstrækkelige samt at foretage en selvstændig bedømmelse af risici og fordele ved udbuddet. Aktierne, herunder de Udbudte Aktier, og Tegningsretterne kan være underlagt begrænsninger med hensyn til omsættelighed og videresalg i henhold til gældende værdipapirlovgivning i visse jurisdiktioner og må ikke udnyttes, overdrages eller videresælges, medmindre det er tilladt i henhold til gældende værdipapirlovgivning. Potentielle investorer forpligter sig til at gøre sig bekendt med og overholde sådanne begrænsninger. Selskabet har ikke noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger. Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om NeuroSearchs virksomhed. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. De kan forandre sig eller blive ændret på grund af usikkerhed vedrørende den økonomiske, finansielle, konkurrencemæssige og lovgivningsmæssige situation. Derudover kan NeuroSearchs aktiviteter og evne til at nå sine opstillede målsætninger blive negativt påvirket, hvis en eller flere af de risici, der er angivet i det af NeuroSearch udarbejdede Prospekt til brug for udbuddet, bliver til virkelighed, eller hvis andre risici, der på nuværende tidspunkt ikke forudses eller anses for uvæsentlige, bliver til virkelighed. Selskabet forpligter sig ikke til at nå og giver ikke nogen garanti for, at det vil nå de målsætninger, der er omtalt i denne præsentation. Investorer bør omhyggeligt overveje de risikofaktorer, der er beskrevet i Prospektet, før der træffes en investeringsbeslutning. 2

3 Indhold Struktur og tidsplan for udbuddet af aktier Introduktion til NeuroSearch 1. NeuroSearch opbygning af et specialist-cns medicinalselskab 2. Pipeline 3. Partneraftaler i Finansiering og anvendelse af provenu Væsentligste produkter 1. Huntexil TM En unik orphan drug -mulighed til behandling af Huntingtons sygdom 2. Tesofensine Mest lovende lægemiddelkandidat mod fedme klar til fase III 3. ACR343 og ACR325 Nye lægemiddelkandidater klar til fase II Nært forestående milepæle Opsummering Appendiks 3

4 Struktur og tidsplan for aktieudbuddet Struktur Udbudskurs DKK 60 pr. udbudt aktie Tegningsforhold Udbuddet 7:3 For hver eksisterende aktie tildeles 3 tegningsretter, og 7 tegningsretter berettiger indehaveren til at tegne 1 ny aktie mod betaling af udbudskursen Udbuddet består af op til maksimalt stk. nye aktier a nominelt DKK 20, svarende til et bruttoprovenu på 443 mio. kr. Tidsplan Sidste dag for handel med tegningsretter Første dag for handel med eksisterende aktier, excl. tegningsretter 21. oktober oktober Eksisterende aktier, der handles på NASDAQ OMX København efter 21. oktober 2009 kl dansk tid, vil ikke blive tildelt tegningsretter Handelsperiode for tegningsretter Fra den 22. oktober 2009 kl til den 4. november kl Tildeling 26. oktober 2009 kl via VP Securities bookingsystem Tegningsperiode for udbudte aktier Fra den 27. oktober 2009 kl til den 9. november kl Offentliggørelse af resultatet af aktieudbuddet Afslutning af handel med udbudte aktier Officiel notering og handel md udbudte aktier under ISIN-koden 11. november 2009 De aktier, der er blevet tegnet i relation til Udbuddet vil blive udstedt af NeuroSearch efter registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som forventes at finde sted den 11. november november

5 Introduktion til NeuroSearch

6 NeuroSearch - Opbygning af et specialist-cns medicinalselskab Fase III produkter Huntexil TM til Huntingtons sygdom markedslancering planlægges inden for et år efter fase III resultater Tesofensine til behandling af fedme Best in CLASS produkt klar til fase III Pipeline 12 nye produkter i udvikling delvist partnerfinansierede Kontinuerlig tilgang af nye produktkandidater fra egen forskning samt gennem køb af senfase projekter Platform og finansiering Attraktiv og produktiv CNS R&D-platform, fuldt integreret organisation; ~ 220 medarbejdere Finansiering: ~100 mio. EUR (750 mio. DKK) før emission og stærke partnere; GSK, Eli Lilly, Janssen og Abbott Opbygning af et specialist-cns medicinalselskab Huntexil TM, et lægemiddel i fase III udvikling, hvor NeuroSearch ejer alle kommercielle rettigheder en unik forretningsmulighed Nært forestående transformationspotentiale forventet høj profitabiliet fra salg af egne produkter 6

7 Pipeline Program Indikation Partner PK udv. Fase I Fase II Fase III Bedrifter i 2009 Huntexil TM Tesofensine Huntingtons sygdom Fedme Rekruttering fuldført i MermaiHD studiet (437 patienter) Indledning af Compassionate Use-program for MermaiHD Succesfuldt udfald af End of fase II-møde med FDA Fuldendt forberedelse til fase III-udvikling ABT-894 ADHD Abbott Under fortsat udvikling af Abbott ACR343 ACR325 Skizofreni Dyskinesier (Parkinsons) Succesfulde resultater i fase I Fuldendt klargøring til fase II udvikling Succesfulde resultater i fase I Inledning af fase Ib i Parkinson patienter ABT-560 Kognitive dysfunktioner Abbott Under fortsat udvikling af Abbott NSD-788 Angst/depression GSK NSD-721 Socialfobi GSK Positive fase I resultater og Proof-of-mechanism inden for behandling af angst/depression (PET-studie) Succesfuld præklinisk udvikling og indledning af fase I EUR 9mio modtaget fra GSK NSD-761 Alzheimers sygdom GSK Indledt klargøring til fase I NSD-847 Skizofreni GSK Initiering af GMP-tox NSD-867 ADHD GSK Initiering af GMP-tox NSD-726 Autoimmune sygdomme Indledt klargøring til fase I 7

8 Partnerbedrifter i 2009 Fire partner-transaktioner i 2009 Viser atttraktionsværdi af innovativ CNS forskningsplatform Januar 2009 Udvidelse af udviklingsportefølje Upfront-, milepæls- og royaltybetalinger + aktie put option Betydeligt fremtidigt indtjeningspotentiale Kortfristet garanteret finansiering på ca. 90 mio. USD August 2009 Avancering af NSD-721 til fase I Udnyttelse af aktie put option på 5 mio. EUR Kontant milepælsbetaling på 4 mio. EUR Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober Februar 2009 Ny CNS forsknings- og udviklingsalliance 30 mio. USD i garanteret finansiering + milepæls- og royaltybetalinger August 2009 Ny CNS forsknings- og udviklingsalliance 32 mio. EUR i garanteret finansiering + milepæls- og royaltybetalinger Partner-alliancer sikrer finansiering på kort sigt og et betydeligt indtjeningspotentiale på langt sigt 8

9 Finansiering og anvendelse af emissionsprovenu Hensigten med emissionsudbuddet i kombination med eksisterende kapitalberedskab 1 3 Sikre maksimal fremdrift af pipelinen 2 The offering: Use of proceeds Sikre optimal lancering af Huntexil TM 4 Sikre finansielt beredskab frem til break-even Udbygning af senfase pipeline Nuværende finansering indtil medio 2011 Udbuddet udvider finansering fra 2011 til medio 2013 Huntexil TM Tesofensine ACR325 Huntexil TM Tesofensine ACR325 ACR343 Andet Færdiggørelse af udvikling og registrering Fuld fase III-forberedelse Fase Ib-studie og forberedelse til fase II Produktlancering og kommercialisering Færdiggøre første fase III-studie (TIPO-H) Udvikling frem til fase III i 2011 Udvikling frem til fase IIb dose finding-studie Pipeline-styrkelse og partner aktiviteter Øvrige omkostninger der skal dækkes af nettoprovenu på op til 416 mio. kr. ~ mio. kr. Provenuet fra udbuddet vil styrke og sikre NeuroSearchs nært forestående transformationspotentiale 9

10 Væsentligste produkter Huntexil En unik orphan drug -mulighed til behandling af Huntingtons sygdom

11 Huntingtons sygdom Dødelig og arveligt betinget neurodegenerativ sygdom Fører til en række forstyrrelser i hjernen Symptomerne indsætter oftest i års alderen Alvorlige forstyrrelser i bevægeapparatet: tab af frivillige bevægelser samt ufrivillige bevægelser (chorea) Kognitiv svækkelse Psykiatriske lidelser og ædfærdsmæssige ændringer Forværres uden bedring og med års forventet levetid efter symptomerne har sat ind Huntington patienter får i sygdommens sidste faser behov for omfattende pleje Huntingtons sygdom har alvorlig negativ indflydelse på patienternes og deres familiers livskvalitet 11

12 Huntingtons sygdom Symptomer Symptomtriaden Funktionel forbedring Negative Tab af evne til at foretage frivillige bevægelser Positive (chorea) Ufriillige bevægelser Huntexil TM - tab af evnen til at planlægge - tab af evnen til at udføre - (demens) - depression - angst - ophidselse - aggression - psykoser Huntexil TM har potentialet til direkte af forbedre Huntington patienters funktionalitet 12

13 Huntexil TM Business case Huntingtons sygdom et uudnyttet markedspotentiale Estimeret ~ Huntington-patienter på verdensplan: Orphan drug-status hos amerikanske og europæiske sundhedsmyndigheder (FDA og EMEA) Alvorlig sygdom uden effektive behandlingsmuligheder stort uopfyldt behov for nye lægemidler Kun et begrænset antal nye Huntington-lægemidler i udvikling Attraktiv værdi tilvækst inden for orphan-prisfastsættelse (Xenazine (kun mod chorea); ca USD årligt) Huntexil TM (pridopidine) en ny HD-lægemiddelskandidat Ny virkningsmekanisme med unikke terapeutiske egenskaber dopaminerg stabilisator Produktprofil anerkendt som yderst klinisk relevant og direkte forbundet med patienters funktionalitet Mindst 2/3 af alle Huntington-patienter forventes at være egnede til behandling med Huntexil TM Lave produktionsomkostninger og begrænset salgsstyrke Globale kommercielle rettigheder og patentbeskyttet indtil års forlængelse Potentiale også inden for andre specialindikationer (neurodegenerative sygdomme) Huntexil TM En attraktiv kommerciel mulighed 13

14 Huntexil TM (pridopidine) - Resultater fra fase II Huntexil TM viser signifikant effekt på frivillig bevægelsesfunktion (mms) Positiv tendens mht. Huntexil TM s effekt på psykiatriske symptomer (HADS) 0 Mean; Whisker: Mean±SE Change from baseline * * * * P < 0.05 vs baseline Day 14 Day 28 Day 14 Day 28 Anxiety Depression * -5 Placebo ACR16 mms Day 14 mms Day 28 Placebo Pridopidine Den observerede forbedring på mms svarer til ca. 1 års sygdomsprogression Ændring i mms vs. baseline (udgangspunkt) efter 14/28 dages behandling Middelværdi SEM, forsøgspersoner udviser mms > 10 ved baseline Huntexil TM har vist positiv indvirkning på frivillig bevægelsesformåen og psykiatriske symptomer 14

15 Huntexil TM Fase III program (registreringsbasis) MermaiHD Største europæiske fase III-studie nogensinde inden for Huntingtons 437 patienter indrulleret (optagelsen fuldendt ultimo marts 09), 32 centre i 8 EU-lande 6 mdrs blindet behandling (45 mg én el. to gange daglig el. placebo) + 6 mdrs. open-label forlængelsesfase (45 mg to gange dagligt) Lovende sikkerhedsprofil, lav studie-fragang og ~90% af patienterne forsætter i forlængelsesfasen Fortsat behandling under Compassionate use -program tilbydes studie-patienter siden august 2009 HART Nordamerikansk fase IIb bekræftende studie 220 patienter (fortsat rekruttering), 28 centre i USA og Canada 3 måneders behandling:10 mg, 22,5 mg, 45 mg eller placebo alle to gange dagligt Compassionate use-program (som open-label studie) planlægges igangsat snarest Resultater fra Fase III programmet i løbet af 2010 MermaiHD: Resultater fra 6-måneders blindet studie i starten af 2010 HART: Resultater fra 3-måneders blindet studie forventes medio 2010 MermaiHD: Resultater fra 6-måneders forlængelsesfase (12 mdrs. sikkerhed) i starten af H Basis for global registrering af Huntexil TM og forventet lancering snarest mulig herefter 15

16 Huntexil TM Strategi for kommercialisering Forventet produktprofil Adresserer en alvorlig sygdom, kendetegnet ved et stort udækket medicinsk behov Produktprofilen retter sig mod sygdommens funktioneller aspekter Orphan drug-status hos europæiske og de amerikanske sundhedsmyndigheder (EMEA og FDA) Produktregistrering (MAA/NDA) Stort pivotalt program, resultater forventes i løbet af 2010 Compassionate use-program tilbydes i Europa (lignende program vil følge i USA/Ca) Lanceringsstrategy Undersøgelse af sygdommens socioøkonomiske omkostninger (Cost-of-illness study) pågår mhp. at kunne understøtte de samlede fordele ved Huntexil TM behandling Named Patient -program potentiel lancering i Europa i første halvdel 2010 Markedsgodkendelse og produktlancering planlægges inden for et år fra fase III data Huntexil TM En unik orphan drug -mulighed 16

17 Væsentligste produkter Tesofensine Højeffektivt lægemiddel til behandling af fedme klar til fase III

18 Fedme WHO: Fedme har nået verdensomspændende epidemiske proportioner med 1,6 mia. overvægtige voksne et tal, der forventes at vokse til 2,3 mia. i 2015 Fedme: Procentdel af befolkningen (> 15 år) med et BMI over 30 Fedme er forbundet med mange alvorlige følgesygdomme, specielt hjertesygdomme og type 2-diabetes Et BMI på >40 forkorter den gennemsnitlige levealder med 8-10 år I USA er fedmerelaterede sundhedsomkostninger fordoblet inden for de seneste 10 år til anslået 147 mia. USD i 2008 Stigende fokus på behovet for effektiv medicinsk behandling Det globale salg af fedmerelaterede lægemidler nærmede sig 2 mia. USD i 2008 og forventes at stige betydeligt i løbet af perioden Kilde: OECD Factbook; Illustration: WellingtonGrey.net Kun få lægemidler i senfase-udvikling Stort uudnyttet markedspotentiale 18

19 Tesofensine (fedme) Fase II Proof of Concept-studie Resultater af TIPO-1 (fase II proof of concept studie): Relative ændringer (%) i kropsvægt (efter 24 uger) Signifikant vægttab opnået efter behandling med tesofensine 19

20 Tesofensine (fedme) Langtidsbehandling Kombineret vægttab fra TIPO-1 (fase II POC studie) + TIPO-4 (forlængelsesstudie) Kombineret 48 ugers (~12 måneder) vægttab på ~13-14 kg (fastholdt efter 72 uger) Bekræftet 24 ugers placebo-korrigeret vægttab på 9-10 kg Vægttab i kg vs. baseline-udgangspunktet Gruppe I Gruppe II TIPO-1: betydeligt vægttab efter de første 24 uger i tesofensinegruppen (0,5 mg) i forhold til placebogruppen I løbet af behandlingspausen på 8 uger oplevede tesofensinegruppen vægtforøgelse Gruppe I: Placebo Gruppe II: 0.5 mg tesofensine Pause i behandlingen Begge grupper: 0.5 mg tesofensine Efter behandlingspausen modtog begge grupper tesofensine (0,5 mg), og der observeredes et betydeligt vægttab i den tidligere placebogruppe Tid (uger) Tesofensine har demonstreret stærk langtidsvirkende vægttabseffekt 20

21 Anti-fedme lægemidler Effektsammenligninger Vægttab (% of kropsvægt) relativt til placebo Vægt tab (Kg) Orlistat Reductil Acomplia 0,25 mg Tesofensine 0,5 mg. Tesofensine 1,0 mg. Tesofensine 12 måneders behandling 6 måneders behandling Kilde: BMJ (Nov ) og Cochrane Meta-analyser samt TIPO-1 (tesofensine Phase II studie) Tesofensine best in class blandt lægemidler under udvikling til fedmebehandling 21

22 Tesofensine Omfattende datagrundlag Igangsættelse af TIPO-2 (humant stofskiftestudie) Humant stofskiftestudie til understøttelse af virkningsmekanisme og demonstration af virkning på metaboliske parametre Færdiggørelse af understøttende CV-studie Understøttende sikkerhedsresultater På visning af, at der ikke er misbrugspotentiale Data fra undersøgelsen af misbrugsrisiko (TIPO-5) viser intet misbrugspontentiale Afslutning af fase IIB Proof of concept studie (TIPO-1), september 2007 Banebrydende data: placebo-korrigeret vægttab ~10% over 24 uger Ikke-blindet forlængelsesstudie (TIPO-4) i gang Resultater fra TIPO-2 bekræfter positiv metabolisk indvirkning Hurtigt-virkende vægtab Appetitregulering og stofskiftepåvirkning Publiceret I Lancet (TIPO-1) Data indikerer mindst 2xbehandlingseffekt Understøtter fase III udvikling End of Phase II møde med FDA Godkendelse og støtte af fra FDA vedr.; Planlagt dosisplan på 0,25 mg og 0,5 mg tesofensine QD i fase III Foreslået sikkerheds- og effektbedømmelse i og på tværs af fase III studierne Indgivelse af NDA-ansøgning baseret på 12 måneders data Oversigt over fase III; 4 placebokontrollerede studier med i alt fedmepatienter med og uden co-morbiditet, bl.a. T2D, hypertension and dyslipidæmi Planer om at geare to af de fire studier med henblik på at vise bedre vægtregulerende virkning ved tesofensine i forhold til sibutramin (Reductil /Meridia ) + hensigten at tilføje passende tekst på etiketten baseret på resultaterne Fase II resultater og supplerende sikkerhedsstudier danner basis for fase III 22

23 Tesofensine Fase III-udviklingsplan NDA-formøde efterfulgt af registreringsansøgning Opnåelse af MAA* TIPO-H (Overvægtige og fede personer med hypertension) Udføres af NeuroSearch parallelt med partnerdrøftelser TIPO-O (Normotensivt fede personer) TIPO-M (Overvægtige med følgesygdomme eller fede personer) TIPO-D (Overvægtige med type 2-diabetes) * MAA: Marketing, Authorizisation and Application Klar og fuldt understøttet plan frem til markedsgodkendelse 23 Understøttet af forventet partnerfinansiering

24 Væsentligste produkter ACR343 og ACR325 Klar til fase II

25 Fase II-kandidater ACR325 og ACR343 ACR325 og ACR343 er de næste dopaminerge stabilisatorer i NeuroSearchs pipeline efter Huntexil TM - og med følgende karakteristika: Stabiliserer psykomotoriske dysfunktioner gennem deres primære virkning på dopamin D2-receptorer, dvs.: Har begrænset eller ingen effekt på normale adfærdstilstande Bevirker en let dopaminerg aktivering i hypoaktive tilstande (lav dopaminerg aktivitet) Mindsker hyperaktiv adfærd fremkaldt af stimulanter (stoffer, der stimulerer dopamin-aktiviteten) Velegnede inden for kliniske indikationer med hyper- eller hypo-dopaminerg funktion eller begge, såsom: Huntingtons sygdom (Huntexil ) fase III igang Parkinsons dyskinesier (ACR325) fase Ib i Parkingons-patienter igang Skizofreni (tillægsbehandling) (ACR343) fase II påbegyndes i Q Andre neurodegenerative forstyrrelser (definerede specialist-indikationer) (Tidlige kliniske studier med Huntexil TM viste bekræftende resultater i både HD, PD og skizofreni) Etablering af en portefølje af specialist CNS-lægemidler med unikke terapeutiske karakteristika 25

26 Nært forestående milepæle

27 Nært forestående milepæle Huntexil TM - Huntingtons sygdom Resultater fra 6 måneders blindet del af MermaiHD (europæisk fase III-studie) Potentiel indledning af Named Patient -program (Huntexil mod betaling) Resultater fra HART (bekræftende fase IIb-studie) Resultater fra 6 mdrs. forlængelsesfase som del af MermaiHD (12 mdrs. data) Indsendelse af markedsansøgning i EU + USA/Canada Tesofensine - Fedme Fortsættelse af partnerdrøftelser målet er partnersamarbejde Avancering frem til fase III-udvikling Initiering af det første pivotale fase III-studie (TIPO-H) ud af fire planlagte ACR343 - Skizofreni Initiering af fase II-studier i et undersegment af skizofreni-patienter ACR325 - Dyskinesier i Parkinsons sygdom Resultater fra igangværende studier til afdækning af virkningsmekanisme (humant PET-studie) Færdiggørelse af fase Ib-studie i Parkinsons-patienter med dyskinesier Påbegyndelse af fase II-program (fase IIb) - første effektdata 27

28 Opsummering

29 NeuroSearch en specialist-cns farmavirksomhed Specialist CNS-indikationer Program Indikation Partner Status Huntexil TM Huntingtons sygdom Fase III ACR343 Skizofreni Klar til fase II ACR325 Dyskinesier (PD) Fase Ib Huntexil Ekspertise vedr. Salg og marketing Registreringsproces Markedskendskab Ikke-specialist CNS indikationer Program Indikation Partner Status ABT-894 ADHD Abbott Fase II Erfaring fra lancering og kommercialisering af Huntexil TM ABT-560 Kognitive dysfunktioner Abbott Fase I NSD-788 Angst/depression GSK Fase I NSD-721 Socialfobi GSK Fase I Øvrige CNS specialistprodukter NSD-761 Alzheimers sygdom GSK Præklinisk udvikling NSD-847 Skizofreni GSK Præklinisk udvikling NSD-867 ADHD GSK Præklinisk udvikling Øvrige indikationer Program Indikation Partner Status Tesofensine Fedme Klar til fase III Udover fokus på CNS specialistprodukter vil NeuroSearch fortsat indgå samarbejdsaftaler vedrørende ikkespecialist CNS produkter og indikationer uden for CNS-området NSD-726 Autoimmune sygdomme Præklinisk udvikling Erfaring fra Huntexil TM vil blive udnyttet til lancering og kommercialisering af øvrige CNS specialistprodukter 29

30 For yderligere information, se venligst eller skriv til

Virksomhedspræsentation. Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010

Virksomhedspræsentation. Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010 Virksomhedspræsentation Proinvestor-biotekaften, 9. september 2010 Fremadrettede udsagn Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn vedrørende virksomhedens aktiviteter og forretning, og der

Læs mere

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26.

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. maj 2009 1 Indhold NeuroSearch Virksomhedsprofil og strategi Højdepunkter

Læs mere

videreudvikle produktporteføljen optimalt, herunder påbegynde fase III-udvikling med tesofensine til behandling af fedme

videreudvikle produktporteføljen optimalt, herunder påbegynde fase III-udvikling med tesofensine til behandling af fedme Side 1 af 19 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S København, 16. november 2009 - Bestyrelsen i NeuroSearch (NEUR) har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Generalforsamling Radisson SAS Falconer Hotel 29. april 2009

Generalforsamling Radisson SAS Falconer Hotel 29. april 2009 Generalforsamling 2009 Radisson SAS Falconer Hotel 29. april 2009 1 Agenda Dirigent Bestyrelsen udpeger advokat Marianne Philip Formandens beretning v/bestyrelsesformand Thomas Hofman-Bang Direktionens

Læs mere

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Fortegningsretsemission 2009 DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af op til maksimalt 7.387.641 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011 Ordinær generalforsamling, Dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Marianne Philip som dirigent på generalforsamlingen 2 Agenda 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2.

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2008.

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2008. Side 1 af 27 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S årsregnskabsmeddelelse 2008 Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2008. I 2008 realiserede NeuroSearch-koncernen

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

DANSK PROSPEKT Dateret den 31. oktober 2007. Joint Global Coordinators

DANSK PROSPEKT Dateret den 31. oktober 2007. Joint Global Coordinators DANSK PROSPEKT Dateret den 31. oktober 2007 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af op til maksimalt 2.765.593 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 280 med fortegningsret

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Kapitalberedskabet udgjorde 823,5 mio. kr. pr. 31. marts 2008 (424,5 mio. kr. pr. 31. marts 2007).

Kapitalberedskabet udgjorde 823,5 mio. kr. pr. 31. marts 2008 (424,5 mio. kr. pr. 31. marts 2007). Side 1 af 18 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Bestyrelsen i NeuroSearch har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2008. Det regnskabsmæssige resultat

Læs mere

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2007.

Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2007. Side 1 af 28 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S årsregnskabsmeddelelse 2007 Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt det reviderede årsregnskab for 2007. NeuroSearch-koncernen realiserede

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Selskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse 28.02.2012 NeuroSearch offentliggør selskabets årsrapport for 2011 NeuroSearch-koncernen (NEUR) realiserede i 2011 et underskud fra primær drift vedrørende de fortsættende

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold ÅRSRAPPORT 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, Copenhagen Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 11. november 2011 Selskabsmeddelelse nr. 450 Lundbeck

Læs mere

Selskabets kapitalberedskab udgjorde 354,9 mio. kr. pr. 30. juni 2007 (350,1 mio. kr. pr. 30. juni 2006).

Selskabets kapitalberedskab udgjorde 354,9 mio. kr. pr. 30. juni 2007 (350,1 mio. kr. pr. 30. juni 2006). Side 1 af 19 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Delårsrapport for 1. halvår 2007 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2007. Det regnskabsmæssige resultat efter

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006.

Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006. Side 1 af 14 Til Københavns Fondsbørs NeuroSearch A/S Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Bestyrelsen har i dag godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2006. Det regnskabsmæssige

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

NeuroSearchs kapitalberedskab udgjorde 258,0 mio. kr. pr. 30. september 2007 (287,1 mio. kr. pr. 30. september 2006).

NeuroSearchs kapitalberedskab udgjorde 258,0 mio. kr. pr. 30. september 2007 (287,1 mio. kr. pr. 30. september 2006). Side 1 af 19 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september 2007. Det regnskabsmæssige resultat efter skat blev et underskud

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden:

på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden: Side 1 af 8 Selskabsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 28. april 2010

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) DANSK PROSPEKT Dateret den 22. september 2006 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af 3.970.715 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 100 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013

Topotarget A/S. Aktionærmøde juni 2013 Topotarget A/S Aktionærmøde juni 2013 Safe harbor statement Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Topotarget A/S' forventninger til udviklingen af selskabets kliniske

Læs mere

Takeda og Lundbeck indsender en registreringsansøgning i USA for vortioxetin, som er under udvikling til behandling af depression

Takeda og Lundbeck indsender en registreringsansøgning i USA for vortioxetin, som er under udvikling til behandling af depression H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 1. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 483 Takeda

Læs mere

Produktpipeline. Navn Indikation Pipeline Næste Forventet Partner status milepæl tid

Produktpipeline. Navn Indikation Pipeline Næste Forventet Partner status milepæl tid TopoTargets mission er at forbedre den medicinske behandling af kræftramte mennesker. Det vil vi bidrage til gennem udnyttelse af vores viden om molekulære ændringer, der forårsager kræft, og vores praktiske

Læs mere

Oversigt over de væsentligste aktiviteter og begivenheder i 2. kvartal 2008:

Oversigt over de væsentligste aktiviteter og begivenheder i 2. kvartal 2008: Side 1 af 22 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Bestyrelsen i NeuroSearch har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008. NeuroSearchs regnskabsmæssige

Læs mere

NeuroSearch gennemfører en restrukturering af virksomheden for at understøtte og styrke strategisk fokus

NeuroSearch gennemfører en restrukturering af virksomheden for at understøtte og styrke strategisk fokus Side 1 af 6 Selskabsmeddelelse NeuroSearch gennemfører en restrukturering af virksomheden for at understøtte og styrke strategisk fokus - Det strategiske mål for NeuroSearch er at blive en lønsom CNSspecialmedicinalvirksomhed

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

NeuroSearch A/S Delårsrapport, 3. kvartal 2010

NeuroSearch A/S Delårsrapport, 3. kvartal 2010 Side 1 af 16 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Delårsrapport, 3. kvartal 2010 København, 18. november 2010 Bestyrelsen i NeuroSearch A/S (NEUR) har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr Side 1 af 21. Selskabsmeddelelse. NeuroSearch A/S Årsregnskabsmeddelelse 2009

Selskabsmeddelelse nr Side 1 af 21. Selskabsmeddelelse. NeuroSearch A/S Årsregnskabsmeddelelse 2009 Side 1 af 21 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Årsregnskabsmeddelelse 2009 Bestyrelsen for NeuroSearch A/S har i dag behandlet og godkendt den reviderede årsrapport for 2009. I 2009 realiserede NeuroSearch-koncernen

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 16/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 15. oktober 2012 Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg Årsrapport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014

Etablering af. En global leder inden for sjældne kræftsygdomme. Innovator inden for sjældne kræftsygdomme. 3-4. juni 2014 Etablering af Innovator inden for sjældne kræftsygdomme En global leder inden for sjældne kræftsygdomme 3-4. juni 2014 Hvorfor navnet Onxeo? On står for: Xeo betyder: X symboliserer også: Starter og slutter

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. København 27. juni 2014 Ekstraordinær Generalforsamling København 27. juni 2014 Udtalelser om fremtidige forhold Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn vedrørende Topotargets og/eller BioAlliance Pharmas virksomhed,

Læs mere

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 26527767)

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 26527767) LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 26527767) Udbud af op til maksimalt 395.974.670 stk. nye Aktier à nom. DKK 1 til kurs DKK 1,20 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission

Brødrene Hartmann A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission Prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission på DKK 273,6 mio., side 1 af 5 Head Office Til OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 10/2008 Kontaktperson: Administrerende direktør Peter

Læs mere

INVESTORDAGEN KØBENHAVN 19. SEPTEMBER 2017

INVESTORDAGEN KØBENHAVN 19. SEPTEMBER 2017 INVESTORDAGEN KØBENHAVN 19. SEPTEMBER 2017 1 PROSTVAC FASE 3 - STATUS Det globale fase 3 forsøg i 1.297 patienter med fremskreden prostatakræft er standset Den uafhængige datarådgivningskomité anbefalede

Læs mere

VÆKST I VACCINEPIPELINEN

VÆKST I VACCINEPIPELINEN VÆKST I VACCINEPIPELINEN INVESTORDAGEN KØBENHAVN, 20. SEPTEMBER 2016 THOMAS DUSCHEK INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt integreret

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr Side 1 af 18. Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011

Selskabsmeddelelse nr Side 1 af 18. Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 Side 1 af 18 Selskabsmeddelelse 25.08.2011 NeuroSearch A/S Bestyrelsen i NeuroSearch A/S (NEUR) har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011. Det

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

GENMABS HUMAX-CD4 FÅR FAST TRACK STATUS FRA FDA

GENMABS HUMAX-CD4 FÅR FAST TRACK STATUS FRA FDA Contact: Genmab A/S Bredgade 23 1260 København K Danmark Tel + 45 7020 2728 Fax + 45 7020 2729 CVR no. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 30 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Bea Evangelista

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr.

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr. Selskabsmeddelelse København, 3. marts 2014 Nr. 1/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt og

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Scandinavian Tobacco Group fastsætter kursen til DKK 100 pr. udbudt aktie i forbindelse med Selskabets børsnotering

Scandinavian Tobacco Group fastsætter kursen til DKK 100 pr. udbudt aktie i forbindelse med Selskabets børsnotering SELSKABSMEDDELELSE Nr. 4/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES - HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE - I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke et prospekt,

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S Side 1 af 6 Selskabsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NeuroSearch I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i NeuroSearch A/S Onsdag den

Læs mere

Moving closer to people with allergy

Moving closer to people with allergy Moving closer to people with allergy Kapitalmarkedseftermiddag Økonomisk Ugebrev 24. november 2016 Per Plotnikof, VP Corporate Communications & IR 1 I Økonomisk Ugebrev : Kapitalmarkedseftermiddag: Biotek

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Bilag II. Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner 32 Videnskabelige konklusioner USA's sundhedsmyndigheder (FDA) har mellem den 29. september 2015 og 9. oktober 2015 gennemført en GCP-inspektion af den bioanalytiske

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Fortegningsretsemission. Zepto Computers A/S Maj 2009

Fortegningsretsemission. Zepto Computers A/S Maj 2009 Fortegningsretsemission Zepto Computers A/S Maj 2009 Fortegningsretsemission 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Vigtig information før investering på First North First

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014

Selskabsmeddelelse. ISS fastsætter udbudskursen til DKK 160 pr. udbudt aktie. København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 Selskabsmeddelelse København, 13. marts 2014 Nr. 3/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS fastsætter udbudskursen

Læs mere

Bavarian Nordic A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16271187)

Bavarian Nordic A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16271187) Bavarian Nordic Fortegningsemission 2011 1 Bavarian Nordic A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16271187) Udbud af op til 12.962.052 stk. nye aktier à nom. DKK 10 til DKK 54 pr. aktie med fortegningsret

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Bavarian Nordic A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16271187)

Bavarian Nordic A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16271187) Bavarian Nordic Fortegningsemission 2010 1 Bavarian Nordic A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16271187) Udbud af op til 3.975.872 stk. nye aktier à nom. DKK 10 til kurs 80 pr. aktie med fortegningsret

Læs mere

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500 ROLF SASS SØRENSEN, VP IR & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN 22. SEPTEMBER 2015 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme Fuldt integreret, internationalt biotekselskab Ét godkendt

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

mæssigt er et skridt tættere på det globale fedmemarked. Kilde: Novo Nordisk, Arena Pharmaceutical, Vivus

mæssigt er et skridt tættere på det globale fedmemarked. Kilde: Novo Nordisk, Arena Pharmaceutical, Vivus Aktiekommentar Novo Nordisk Køb Uændret Begivenhed: Fase III-data for Victoza mod fedme Baggrund: Aktuel kurs: 927,50 DKK Fedmekandidats milliard-potentiale intakt Vi fastholder Køb på Novo Nordisk. Novo

Læs mere

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Modediagnoser og indikationsskred IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Hvad vil jeg sige noget om! Tænker industrien i modediagnoser? Har industrien legitimitet

Læs mere

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag II Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Dette produktresumé og denne indlægssedel er resultatet af referralproceduren. Produktinformationen

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark INTRODUKTION TIL LUNDBECK Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark LUNDBECK: KORT FORTALT Lundbeck er en global medicinalvirksomhed med speciale i hjernesygdomme Vi arbejder med forskning og udvikling af

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere