Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009"

Transkript

1 Virksomhedspræsentation Oktober/november 2009

2 Fremadrettede udsagn Denne præsentation må ikke offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, uden for Danmark og må i særdeleshed ikke offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Japan og Australien. Brochuren er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller tegne aktier i NeuroSearch i nogen jurisdiktion, herunder i USA. Denne præsentation indeholder oplysninger om Selskabet i summarisk form. Beslutning om at undlade at udnytte eller om at udnytte tegningsretter udstedt af Selskabet ("Tegningsretterne") og dermed at investere i Selskabets aktier (de "Udbudte Aktier") bør træffes alene på grundlag af (i) prospektet udarbejdet af Selskabet til brug for udbuddet ("Prospektet"), herunder i særdeleshed de i Prospektet beskrevne risikofaktorer, (ii) eventuelle meddelelser udstedt af Selskabet der udtrykkeligt ændrer betingelserne for udbuddet og (iii) eventuelle undersøgelser af Selskabet som den potentielle investorer må vurdere er nødvendige. Det påhviler hver enkelt potentiel investor at vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante og tilstrækkelige samt at foretage en selvstændig bedømmelse af risici og fordele ved udbuddet. Aktierne, herunder de Udbudte Aktier, og Tegningsretterne kan være underlagt begrænsninger med hensyn til omsættelighed og videresalg i henhold til gældende værdipapirlovgivning i visse jurisdiktioner og må ikke udnyttes, overdrages eller videresælges, medmindre det er tilladt i henhold til gældende værdipapirlovgivning. Potentielle investorer forpligter sig til at gøre sig bekendt med og overholde sådanne begrænsninger. Selskabet har ikke noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger. Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om NeuroSearchs virksomhed. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. De kan forandre sig eller blive ændret på grund af usikkerhed vedrørende den økonomiske, finansielle, konkurrencemæssige og lovgivningsmæssige situation. Derudover kan NeuroSearchs aktiviteter og evne til at nå sine opstillede målsætninger blive negativt påvirket, hvis en eller flere af de risici, der er angivet i det af NeuroSearch udarbejdede Prospekt til brug for udbuddet, bliver til virkelighed, eller hvis andre risici, der på nuværende tidspunkt ikke forudses eller anses for uvæsentlige, bliver til virkelighed. Selskabet forpligter sig ikke til at nå og giver ikke nogen garanti for, at det vil nå de målsætninger, der er omtalt i denne præsentation. Investorer bør omhyggeligt overveje de risikofaktorer, der er beskrevet i Prospektet, før der træffes en investeringsbeslutning. 2

3 Indhold Struktur og tidsplan for udbuddet af aktier Introduktion til NeuroSearch 1. NeuroSearch opbygning af et specialist-cns medicinalselskab 2. Pipeline 3. Partneraftaler i Finansiering og anvendelse af provenu Væsentligste produkter 1. Huntexil TM En unik orphan drug -mulighed til behandling af Huntingtons sygdom 2. Tesofensine Mest lovende lægemiddelkandidat mod fedme klar til fase III 3. ACR343 og ACR325 Nye lægemiddelkandidater klar til fase II Nært forestående milepæle Opsummering Appendiks 3

4 Struktur og tidsplan for aktieudbuddet Struktur Udbudskurs DKK 60 pr. udbudt aktie Tegningsforhold Udbuddet 7:3 For hver eksisterende aktie tildeles 3 tegningsretter, og 7 tegningsretter berettiger indehaveren til at tegne 1 ny aktie mod betaling af udbudskursen Udbuddet består af op til maksimalt stk. nye aktier a nominelt DKK 20, svarende til et bruttoprovenu på 443 mio. kr. Tidsplan Sidste dag for handel med tegningsretter Første dag for handel med eksisterende aktier, excl. tegningsretter 21. oktober oktober Eksisterende aktier, der handles på NASDAQ OMX København efter 21. oktober 2009 kl dansk tid, vil ikke blive tildelt tegningsretter Handelsperiode for tegningsretter Fra den 22. oktober 2009 kl til den 4. november kl Tildeling 26. oktober 2009 kl via VP Securities bookingsystem Tegningsperiode for udbudte aktier Fra den 27. oktober 2009 kl til den 9. november kl Offentliggørelse af resultatet af aktieudbuddet Afslutning af handel med udbudte aktier Officiel notering og handel md udbudte aktier under ISIN-koden 11. november 2009 De aktier, der er blevet tegnet i relation til Udbuddet vil blive udstedt af NeuroSearch efter registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som forventes at finde sted den 11. november november

5 Introduktion til NeuroSearch

6 NeuroSearch - Opbygning af et specialist-cns medicinalselskab Fase III produkter Huntexil TM til Huntingtons sygdom markedslancering planlægges inden for et år efter fase III resultater Tesofensine til behandling af fedme Best in CLASS produkt klar til fase III Pipeline 12 nye produkter i udvikling delvist partnerfinansierede Kontinuerlig tilgang af nye produktkandidater fra egen forskning samt gennem køb af senfase projekter Platform og finansiering Attraktiv og produktiv CNS R&D-platform, fuldt integreret organisation; ~ 220 medarbejdere Finansiering: ~100 mio. EUR (750 mio. DKK) før emission og stærke partnere; GSK, Eli Lilly, Janssen og Abbott Opbygning af et specialist-cns medicinalselskab Huntexil TM, et lægemiddel i fase III udvikling, hvor NeuroSearch ejer alle kommercielle rettigheder en unik forretningsmulighed Nært forestående transformationspotentiale forventet høj profitabiliet fra salg af egne produkter 6

7 Pipeline Program Indikation Partner PK udv. Fase I Fase II Fase III Bedrifter i 2009 Huntexil TM Tesofensine Huntingtons sygdom Fedme Rekruttering fuldført i MermaiHD studiet (437 patienter) Indledning af Compassionate Use-program for MermaiHD Succesfuldt udfald af End of fase II-møde med FDA Fuldendt forberedelse til fase III-udvikling ABT-894 ADHD Abbott Under fortsat udvikling af Abbott ACR343 ACR325 Skizofreni Dyskinesier (Parkinsons) Succesfulde resultater i fase I Fuldendt klargøring til fase II udvikling Succesfulde resultater i fase I Inledning af fase Ib i Parkinson patienter ABT-560 Kognitive dysfunktioner Abbott Under fortsat udvikling af Abbott NSD-788 Angst/depression GSK NSD-721 Socialfobi GSK Positive fase I resultater og Proof-of-mechanism inden for behandling af angst/depression (PET-studie) Succesfuld præklinisk udvikling og indledning af fase I EUR 9mio modtaget fra GSK NSD-761 Alzheimers sygdom GSK Indledt klargøring til fase I NSD-847 Skizofreni GSK Initiering af GMP-tox NSD-867 ADHD GSK Initiering af GMP-tox NSD-726 Autoimmune sygdomme Indledt klargøring til fase I 7

8 Partnerbedrifter i 2009 Fire partner-transaktioner i 2009 Viser atttraktionsværdi af innovativ CNS forskningsplatform Januar 2009 Udvidelse af udviklingsportefølje Upfront-, milepæls- og royaltybetalinger + aktie put option Betydeligt fremtidigt indtjeningspotentiale Kortfristet garanteret finansiering på ca. 90 mio. USD August 2009 Avancering af NSD-721 til fase I Udnyttelse af aktie put option på 5 mio. EUR Kontant milepælsbetaling på 4 mio. EUR Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober Februar 2009 Ny CNS forsknings- og udviklingsalliance 30 mio. USD i garanteret finansiering + milepæls- og royaltybetalinger August 2009 Ny CNS forsknings- og udviklingsalliance 32 mio. EUR i garanteret finansiering + milepæls- og royaltybetalinger Partner-alliancer sikrer finansiering på kort sigt og et betydeligt indtjeningspotentiale på langt sigt 8

9 Finansiering og anvendelse af emissionsprovenu Hensigten med emissionsudbuddet i kombination med eksisterende kapitalberedskab 1 3 Sikre maksimal fremdrift af pipelinen 2 The offering: Use of proceeds Sikre optimal lancering af Huntexil TM 4 Sikre finansielt beredskab frem til break-even Udbygning af senfase pipeline Nuværende finansering indtil medio 2011 Udbuddet udvider finansering fra 2011 til medio 2013 Huntexil TM Tesofensine ACR325 Huntexil TM Tesofensine ACR325 ACR343 Andet Færdiggørelse af udvikling og registrering Fuld fase III-forberedelse Fase Ib-studie og forberedelse til fase II Produktlancering og kommercialisering Færdiggøre første fase III-studie (TIPO-H) Udvikling frem til fase III i 2011 Udvikling frem til fase IIb dose finding-studie Pipeline-styrkelse og partner aktiviteter Øvrige omkostninger der skal dækkes af nettoprovenu på op til 416 mio. kr. ~ mio. kr. Provenuet fra udbuddet vil styrke og sikre NeuroSearchs nært forestående transformationspotentiale 9

10 Væsentligste produkter Huntexil En unik orphan drug -mulighed til behandling af Huntingtons sygdom

11 Huntingtons sygdom Dødelig og arveligt betinget neurodegenerativ sygdom Fører til en række forstyrrelser i hjernen Symptomerne indsætter oftest i års alderen Alvorlige forstyrrelser i bevægeapparatet: tab af frivillige bevægelser samt ufrivillige bevægelser (chorea) Kognitiv svækkelse Psykiatriske lidelser og ædfærdsmæssige ændringer Forværres uden bedring og med års forventet levetid efter symptomerne har sat ind Huntington patienter får i sygdommens sidste faser behov for omfattende pleje Huntingtons sygdom har alvorlig negativ indflydelse på patienternes og deres familiers livskvalitet 11

12 Huntingtons sygdom Symptomer Symptomtriaden Funktionel forbedring Negative Tab af evne til at foretage frivillige bevægelser Positive (chorea) Ufriillige bevægelser Huntexil TM - tab af evnen til at planlægge - tab af evnen til at udføre - (demens) - depression - angst - ophidselse - aggression - psykoser Huntexil TM har potentialet til direkte af forbedre Huntington patienters funktionalitet 12

13 Huntexil TM Business case Huntingtons sygdom et uudnyttet markedspotentiale Estimeret ~ Huntington-patienter på verdensplan: Orphan drug-status hos amerikanske og europæiske sundhedsmyndigheder (FDA og EMEA) Alvorlig sygdom uden effektive behandlingsmuligheder stort uopfyldt behov for nye lægemidler Kun et begrænset antal nye Huntington-lægemidler i udvikling Attraktiv værdi tilvækst inden for orphan-prisfastsættelse (Xenazine (kun mod chorea); ca USD årligt) Huntexil TM (pridopidine) en ny HD-lægemiddelskandidat Ny virkningsmekanisme med unikke terapeutiske egenskaber dopaminerg stabilisator Produktprofil anerkendt som yderst klinisk relevant og direkte forbundet med patienters funktionalitet Mindst 2/3 af alle Huntington-patienter forventes at være egnede til behandling med Huntexil TM Lave produktionsomkostninger og begrænset salgsstyrke Globale kommercielle rettigheder og patentbeskyttet indtil års forlængelse Potentiale også inden for andre specialindikationer (neurodegenerative sygdomme) Huntexil TM En attraktiv kommerciel mulighed 13

14 Huntexil TM (pridopidine) - Resultater fra fase II Huntexil TM viser signifikant effekt på frivillig bevægelsesfunktion (mms) Positiv tendens mht. Huntexil TM s effekt på psykiatriske symptomer (HADS) 0 Mean; Whisker: Mean±SE Change from baseline * * * * P < 0.05 vs baseline Day 14 Day 28 Day 14 Day 28 Anxiety Depression * -5 Placebo ACR16 mms Day 14 mms Day 28 Placebo Pridopidine Den observerede forbedring på mms svarer til ca. 1 års sygdomsprogression Ændring i mms vs. baseline (udgangspunkt) efter 14/28 dages behandling Middelværdi SEM, forsøgspersoner udviser mms > 10 ved baseline Huntexil TM har vist positiv indvirkning på frivillig bevægelsesformåen og psykiatriske symptomer 14

15 Huntexil TM Fase III program (registreringsbasis) MermaiHD Største europæiske fase III-studie nogensinde inden for Huntingtons 437 patienter indrulleret (optagelsen fuldendt ultimo marts 09), 32 centre i 8 EU-lande 6 mdrs blindet behandling (45 mg én el. to gange daglig el. placebo) + 6 mdrs. open-label forlængelsesfase (45 mg to gange dagligt) Lovende sikkerhedsprofil, lav studie-fragang og ~90% af patienterne forsætter i forlængelsesfasen Fortsat behandling under Compassionate use -program tilbydes studie-patienter siden august 2009 HART Nordamerikansk fase IIb bekræftende studie 220 patienter (fortsat rekruttering), 28 centre i USA og Canada 3 måneders behandling:10 mg, 22,5 mg, 45 mg eller placebo alle to gange dagligt Compassionate use-program (som open-label studie) planlægges igangsat snarest Resultater fra Fase III programmet i løbet af 2010 MermaiHD: Resultater fra 6-måneders blindet studie i starten af 2010 HART: Resultater fra 3-måneders blindet studie forventes medio 2010 MermaiHD: Resultater fra 6-måneders forlængelsesfase (12 mdrs. sikkerhed) i starten af H Basis for global registrering af Huntexil TM og forventet lancering snarest mulig herefter 15

16 Huntexil TM Strategi for kommercialisering Forventet produktprofil Adresserer en alvorlig sygdom, kendetegnet ved et stort udækket medicinsk behov Produktprofilen retter sig mod sygdommens funktioneller aspekter Orphan drug-status hos europæiske og de amerikanske sundhedsmyndigheder (EMEA og FDA) Produktregistrering (MAA/NDA) Stort pivotalt program, resultater forventes i løbet af 2010 Compassionate use-program tilbydes i Europa (lignende program vil følge i USA/Ca) Lanceringsstrategy Undersøgelse af sygdommens socioøkonomiske omkostninger (Cost-of-illness study) pågår mhp. at kunne understøtte de samlede fordele ved Huntexil TM behandling Named Patient -program potentiel lancering i Europa i første halvdel 2010 Markedsgodkendelse og produktlancering planlægges inden for et år fra fase III data Huntexil TM En unik orphan drug -mulighed 16

17 Væsentligste produkter Tesofensine Højeffektivt lægemiddel til behandling af fedme klar til fase III

18 Fedme WHO: Fedme har nået verdensomspændende epidemiske proportioner med 1,6 mia. overvægtige voksne et tal, der forventes at vokse til 2,3 mia. i 2015 Fedme: Procentdel af befolkningen (> 15 år) med et BMI over 30 Fedme er forbundet med mange alvorlige følgesygdomme, specielt hjertesygdomme og type 2-diabetes Et BMI på >40 forkorter den gennemsnitlige levealder med 8-10 år I USA er fedmerelaterede sundhedsomkostninger fordoblet inden for de seneste 10 år til anslået 147 mia. USD i 2008 Stigende fokus på behovet for effektiv medicinsk behandling Det globale salg af fedmerelaterede lægemidler nærmede sig 2 mia. USD i 2008 og forventes at stige betydeligt i løbet af perioden Kilde: OECD Factbook; Illustration: WellingtonGrey.net Kun få lægemidler i senfase-udvikling Stort uudnyttet markedspotentiale 18

19 Tesofensine (fedme) Fase II Proof of Concept-studie Resultater af TIPO-1 (fase II proof of concept studie): Relative ændringer (%) i kropsvægt (efter 24 uger) Signifikant vægttab opnået efter behandling med tesofensine 19

20 Tesofensine (fedme) Langtidsbehandling Kombineret vægttab fra TIPO-1 (fase II POC studie) + TIPO-4 (forlængelsesstudie) Kombineret 48 ugers (~12 måneder) vægttab på ~13-14 kg (fastholdt efter 72 uger) Bekræftet 24 ugers placebo-korrigeret vægttab på 9-10 kg Vægttab i kg vs. baseline-udgangspunktet Gruppe I Gruppe II TIPO-1: betydeligt vægttab efter de første 24 uger i tesofensinegruppen (0,5 mg) i forhold til placebogruppen I løbet af behandlingspausen på 8 uger oplevede tesofensinegruppen vægtforøgelse Gruppe I: Placebo Gruppe II: 0.5 mg tesofensine Pause i behandlingen Begge grupper: 0.5 mg tesofensine Efter behandlingspausen modtog begge grupper tesofensine (0,5 mg), og der observeredes et betydeligt vægttab i den tidligere placebogruppe Tid (uger) Tesofensine har demonstreret stærk langtidsvirkende vægttabseffekt 20

21 Anti-fedme lægemidler Effektsammenligninger Vægttab (% of kropsvægt) relativt til placebo Vægt tab (Kg) Orlistat Reductil Acomplia 0,25 mg Tesofensine 0,5 mg. Tesofensine 1,0 mg. Tesofensine 12 måneders behandling 6 måneders behandling Kilde: BMJ (Nov ) og Cochrane Meta-analyser samt TIPO-1 (tesofensine Phase II studie) Tesofensine best in class blandt lægemidler under udvikling til fedmebehandling 21

22 Tesofensine Omfattende datagrundlag Igangsættelse af TIPO-2 (humant stofskiftestudie) Humant stofskiftestudie til understøttelse af virkningsmekanisme og demonstration af virkning på metaboliske parametre Færdiggørelse af understøttende CV-studie Understøttende sikkerhedsresultater På visning af, at der ikke er misbrugspotentiale Data fra undersøgelsen af misbrugsrisiko (TIPO-5) viser intet misbrugspontentiale Afslutning af fase IIB Proof of concept studie (TIPO-1), september 2007 Banebrydende data: placebo-korrigeret vægttab ~10% over 24 uger Ikke-blindet forlængelsesstudie (TIPO-4) i gang Resultater fra TIPO-2 bekræfter positiv metabolisk indvirkning Hurtigt-virkende vægtab Appetitregulering og stofskiftepåvirkning Publiceret I Lancet (TIPO-1) Data indikerer mindst 2xbehandlingseffekt Understøtter fase III udvikling End of Phase II møde med FDA Godkendelse og støtte af fra FDA vedr.; Planlagt dosisplan på 0,25 mg og 0,5 mg tesofensine QD i fase III Foreslået sikkerheds- og effektbedømmelse i og på tværs af fase III studierne Indgivelse af NDA-ansøgning baseret på 12 måneders data Oversigt over fase III; 4 placebokontrollerede studier med i alt fedmepatienter med og uden co-morbiditet, bl.a. T2D, hypertension and dyslipidæmi Planer om at geare to af de fire studier med henblik på at vise bedre vægtregulerende virkning ved tesofensine i forhold til sibutramin (Reductil /Meridia ) + hensigten at tilføje passende tekst på etiketten baseret på resultaterne Fase II resultater og supplerende sikkerhedsstudier danner basis for fase III 22

23 Tesofensine Fase III-udviklingsplan NDA-formøde efterfulgt af registreringsansøgning Opnåelse af MAA* TIPO-H (Overvægtige og fede personer med hypertension) Udføres af NeuroSearch parallelt med partnerdrøftelser TIPO-O (Normotensivt fede personer) TIPO-M (Overvægtige med følgesygdomme eller fede personer) TIPO-D (Overvægtige med type 2-diabetes) * MAA: Marketing, Authorizisation and Application Klar og fuldt understøttet plan frem til markedsgodkendelse 23 Understøttet af forventet partnerfinansiering

24 Væsentligste produkter ACR343 og ACR325 Klar til fase II

25 Fase II-kandidater ACR325 og ACR343 ACR325 og ACR343 er de næste dopaminerge stabilisatorer i NeuroSearchs pipeline efter Huntexil TM - og med følgende karakteristika: Stabiliserer psykomotoriske dysfunktioner gennem deres primære virkning på dopamin D2-receptorer, dvs.: Har begrænset eller ingen effekt på normale adfærdstilstande Bevirker en let dopaminerg aktivering i hypoaktive tilstande (lav dopaminerg aktivitet) Mindsker hyperaktiv adfærd fremkaldt af stimulanter (stoffer, der stimulerer dopamin-aktiviteten) Velegnede inden for kliniske indikationer med hyper- eller hypo-dopaminerg funktion eller begge, såsom: Huntingtons sygdom (Huntexil ) fase III igang Parkinsons dyskinesier (ACR325) fase Ib i Parkingons-patienter igang Skizofreni (tillægsbehandling) (ACR343) fase II påbegyndes i Q Andre neurodegenerative forstyrrelser (definerede specialist-indikationer) (Tidlige kliniske studier med Huntexil TM viste bekræftende resultater i både HD, PD og skizofreni) Etablering af en portefølje af specialist CNS-lægemidler med unikke terapeutiske karakteristika 25

26 Nært forestående milepæle

27 Nært forestående milepæle Huntexil TM - Huntingtons sygdom Resultater fra 6 måneders blindet del af MermaiHD (europæisk fase III-studie) Potentiel indledning af Named Patient -program (Huntexil mod betaling) Resultater fra HART (bekræftende fase IIb-studie) Resultater fra 6 mdrs. forlængelsesfase som del af MermaiHD (12 mdrs. data) Indsendelse af markedsansøgning i EU + USA/Canada Tesofensine - Fedme Fortsættelse af partnerdrøftelser målet er partnersamarbejde Avancering frem til fase III-udvikling Initiering af det første pivotale fase III-studie (TIPO-H) ud af fire planlagte ACR343 - Skizofreni Initiering af fase II-studier i et undersegment af skizofreni-patienter ACR325 - Dyskinesier i Parkinsons sygdom Resultater fra igangværende studier til afdækning af virkningsmekanisme (humant PET-studie) Færdiggørelse af fase Ib-studie i Parkinsons-patienter med dyskinesier Påbegyndelse af fase II-program (fase IIb) - første effektdata 27

28 Opsummering

29 NeuroSearch en specialist-cns farmavirksomhed Specialist CNS-indikationer Program Indikation Partner Status Huntexil TM Huntingtons sygdom Fase III ACR343 Skizofreni Klar til fase II ACR325 Dyskinesier (PD) Fase Ib Huntexil Ekspertise vedr. Salg og marketing Registreringsproces Markedskendskab Ikke-specialist CNS indikationer Program Indikation Partner Status ABT-894 ADHD Abbott Fase II Erfaring fra lancering og kommercialisering af Huntexil TM ABT-560 Kognitive dysfunktioner Abbott Fase I NSD-788 Angst/depression GSK Fase I NSD-721 Socialfobi GSK Fase I Øvrige CNS specialistprodukter NSD-761 Alzheimers sygdom GSK Præklinisk udvikling NSD-847 Skizofreni GSK Præklinisk udvikling NSD-867 ADHD GSK Præklinisk udvikling Øvrige indikationer Program Indikation Partner Status Tesofensine Fedme Klar til fase III Udover fokus på CNS specialistprodukter vil NeuroSearch fortsat indgå samarbejdsaftaler vedrørende ikkespecialist CNS produkter og indikationer uden for CNS-området NSD-726 Autoimmune sygdomme Præklinisk udvikling Erfaring fra Huntexil TM vil blive udnyttet til lancering og kommercialisering af øvrige CNS specialistprodukter 29

30 For yderligere information, se venligst eller skriv til

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold ÅRSRAPPORT 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) DANSK PROSPEKT Dateret den 22. september 2006 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af 3.970.715 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 100 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio. resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% 14.802 (EKSKL. LEXAPRO) europa 7.734-3% 52% af samlet omsætning int. markeder 3.768 +9% 26% af samlet omsætning usa 2.099 +29%

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07)

PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Udbud af op til 7.406.400 stk. nye aktier a nom. DKK 20 til kurs 68 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

fra videnskab til medicin

fra videnskab til medicin Årsrapport 2010 fra videnskab til medicin Om Genmab Genmab er et førende internationalt bioteknologisk selskab, der er dedikeret til at udvikle fuldt humane antistofbehandlinger til potentiel behandling

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres af partneren Sanofi i mere end 20 af disse. Prisog refusionsforhandlinger med de enkelte lande spiller i den

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio.

Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio. Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern 2008 2007 2006 EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 14.765 13.747 11.572 11.171 9.300 1.983 2.625 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.045 3.196 2.990 2.193 1.956

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage.

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage. Fortegningsemission af konvertible obligationer 2008 Dicentia 1 Udbud af mellem 5.500.000 og 11.632.200 stk. konvertible obligationer á nom. DKK 5 til DKK 5 pr. konvertibel obligation med fast rente på

Læs mere

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme hoved- og nøgletal Koncern DKK mio. DKK mio. 2009 DKK mio. 2008 DKK mio. 2007 DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 2.148 2.987 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN

IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN PRESSEMEDDELELSE ONXEO OFFENTLIGGØR ET UDBUD AF AKTIER MED FORTEGNINGSRET FOR SELSKABETS EKSISTERENDE AKTIONÆRER FOR

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere