Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedspræsentation. Oktober/november 2009"

Transkript

1 Virksomhedspræsentation Oktober/november 2009

2 Fremadrettede udsagn Denne præsentation må ikke offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, uden for Danmark og må i særdeleshed ikke offentliggøres, sendes eller distribueres, hverken direkte eller indirekte, i USA, Canada, Japan og Australien. Brochuren er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller tegne aktier i NeuroSearch i nogen jurisdiktion, herunder i USA. Denne præsentation indeholder oplysninger om Selskabet i summarisk form. Beslutning om at undlade at udnytte eller om at udnytte tegningsretter udstedt af Selskabet ("Tegningsretterne") og dermed at investere i Selskabets aktier (de "Udbudte Aktier") bør træffes alene på grundlag af (i) prospektet udarbejdet af Selskabet til brug for udbuddet ("Prospektet"), herunder i særdeleshed de i Prospektet beskrevne risikofaktorer, (ii) eventuelle meddelelser udstedt af Selskabet der udtrykkeligt ændrer betingelserne for udbuddet og (iii) eventuelle undersøgelser af Selskabet som den potentielle investorer må vurdere er nødvendige. Det påhviler hver enkelt potentiel investor at vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante og tilstrækkelige samt at foretage en selvstændig bedømmelse af risici og fordele ved udbuddet. Aktierne, herunder de Udbudte Aktier, og Tegningsretterne kan være underlagt begrænsninger med hensyn til omsættelighed og videresalg i henhold til gældende værdipapirlovgivning i visse jurisdiktioner og må ikke udnyttes, overdrages eller videresælges, medmindre det er tilladt i henhold til gældende værdipapirlovgivning. Potentielle investorer forpligter sig til at gøre sig bekendt med og overholde sådanne begrænsninger. Selskabet har ikke noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger. Denne præsentation indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om NeuroSearchs virksomhed. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. De kan forandre sig eller blive ændret på grund af usikkerhed vedrørende den økonomiske, finansielle, konkurrencemæssige og lovgivningsmæssige situation. Derudover kan NeuroSearchs aktiviteter og evne til at nå sine opstillede målsætninger blive negativt påvirket, hvis en eller flere af de risici, der er angivet i det af NeuroSearch udarbejdede Prospekt til brug for udbuddet, bliver til virkelighed, eller hvis andre risici, der på nuværende tidspunkt ikke forudses eller anses for uvæsentlige, bliver til virkelighed. Selskabet forpligter sig ikke til at nå og giver ikke nogen garanti for, at det vil nå de målsætninger, der er omtalt i denne præsentation. Investorer bør omhyggeligt overveje de risikofaktorer, der er beskrevet i Prospektet, før der træffes en investeringsbeslutning. 2

3 Indhold Struktur og tidsplan for udbuddet af aktier Introduktion til NeuroSearch 1. NeuroSearch opbygning af et specialist-cns medicinalselskab 2. Pipeline 3. Partneraftaler i Finansiering og anvendelse af provenu Væsentligste produkter 1. Huntexil TM En unik orphan drug -mulighed til behandling af Huntingtons sygdom 2. Tesofensine Mest lovende lægemiddelkandidat mod fedme klar til fase III 3. ACR343 og ACR325 Nye lægemiddelkandidater klar til fase II Nært forestående milepæle Opsummering Appendiks 3

4 Struktur og tidsplan for aktieudbuddet Struktur Udbudskurs DKK 60 pr. udbudt aktie Tegningsforhold Udbuddet 7:3 For hver eksisterende aktie tildeles 3 tegningsretter, og 7 tegningsretter berettiger indehaveren til at tegne 1 ny aktie mod betaling af udbudskursen Udbuddet består af op til maksimalt stk. nye aktier a nominelt DKK 20, svarende til et bruttoprovenu på 443 mio. kr. Tidsplan Sidste dag for handel med tegningsretter Første dag for handel med eksisterende aktier, excl. tegningsretter 21. oktober oktober Eksisterende aktier, der handles på NASDAQ OMX København efter 21. oktober 2009 kl dansk tid, vil ikke blive tildelt tegningsretter Handelsperiode for tegningsretter Fra den 22. oktober 2009 kl til den 4. november kl Tildeling 26. oktober 2009 kl via VP Securities bookingsystem Tegningsperiode for udbudte aktier Fra den 27. oktober 2009 kl til den 9. november kl Offentliggørelse af resultatet af aktieudbuddet Afslutning af handel med udbudte aktier Officiel notering og handel md udbudte aktier under ISIN-koden 11. november 2009 De aktier, der er blevet tegnet i relation til Udbuddet vil blive udstedt af NeuroSearch efter registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som forventes at finde sted den 11. november november

5 Introduktion til NeuroSearch

6 NeuroSearch - Opbygning af et specialist-cns medicinalselskab Fase III produkter Huntexil TM til Huntingtons sygdom markedslancering planlægges inden for et år efter fase III resultater Tesofensine til behandling af fedme Best in CLASS produkt klar til fase III Pipeline 12 nye produkter i udvikling delvist partnerfinansierede Kontinuerlig tilgang af nye produktkandidater fra egen forskning samt gennem køb af senfase projekter Platform og finansiering Attraktiv og produktiv CNS R&D-platform, fuldt integreret organisation; ~ 220 medarbejdere Finansiering: ~100 mio. EUR (750 mio. DKK) før emission og stærke partnere; GSK, Eli Lilly, Janssen og Abbott Opbygning af et specialist-cns medicinalselskab Huntexil TM, et lægemiddel i fase III udvikling, hvor NeuroSearch ejer alle kommercielle rettigheder en unik forretningsmulighed Nært forestående transformationspotentiale forventet høj profitabiliet fra salg af egne produkter 6

7 Pipeline Program Indikation Partner PK udv. Fase I Fase II Fase III Bedrifter i 2009 Huntexil TM Tesofensine Huntingtons sygdom Fedme Rekruttering fuldført i MermaiHD studiet (437 patienter) Indledning af Compassionate Use-program for MermaiHD Succesfuldt udfald af End of fase II-møde med FDA Fuldendt forberedelse til fase III-udvikling ABT-894 ADHD Abbott Under fortsat udvikling af Abbott ACR343 ACR325 Skizofreni Dyskinesier (Parkinsons) Succesfulde resultater i fase I Fuldendt klargøring til fase II udvikling Succesfulde resultater i fase I Inledning af fase Ib i Parkinson patienter ABT-560 Kognitive dysfunktioner Abbott Under fortsat udvikling af Abbott NSD-788 Angst/depression GSK NSD-721 Socialfobi GSK Positive fase I resultater og Proof-of-mechanism inden for behandling af angst/depression (PET-studie) Succesfuld præklinisk udvikling og indledning af fase I EUR 9mio modtaget fra GSK NSD-761 Alzheimers sygdom GSK Indledt klargøring til fase I NSD-847 Skizofreni GSK Initiering af GMP-tox NSD-867 ADHD GSK Initiering af GMP-tox NSD-726 Autoimmune sygdomme Indledt klargøring til fase I 7

8 Partnerbedrifter i 2009 Fire partner-transaktioner i 2009 Viser atttraktionsværdi af innovativ CNS forskningsplatform Januar 2009 Udvidelse af udviklingsportefølje Upfront-, milepæls- og royaltybetalinger + aktie put option Betydeligt fremtidigt indtjeningspotentiale Kortfristet garanteret finansiering på ca. 90 mio. USD August 2009 Avancering af NSD-721 til fase I Udnyttelse af aktie put option på 5 mio. EUR Kontant milepælsbetaling på 4 mio. EUR Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober Februar 2009 Ny CNS forsknings- og udviklingsalliance 30 mio. USD i garanteret finansiering + milepæls- og royaltybetalinger August 2009 Ny CNS forsknings- og udviklingsalliance 32 mio. EUR i garanteret finansiering + milepæls- og royaltybetalinger Partner-alliancer sikrer finansiering på kort sigt og et betydeligt indtjeningspotentiale på langt sigt 8

9 Finansiering og anvendelse af emissionsprovenu Hensigten med emissionsudbuddet i kombination med eksisterende kapitalberedskab 1 3 Sikre maksimal fremdrift af pipelinen 2 The offering: Use of proceeds Sikre optimal lancering af Huntexil TM 4 Sikre finansielt beredskab frem til break-even Udbygning af senfase pipeline Nuværende finansering indtil medio 2011 Udbuddet udvider finansering fra 2011 til medio 2013 Huntexil TM Tesofensine ACR325 Huntexil TM Tesofensine ACR325 ACR343 Andet Færdiggørelse af udvikling og registrering Fuld fase III-forberedelse Fase Ib-studie og forberedelse til fase II Produktlancering og kommercialisering Færdiggøre første fase III-studie (TIPO-H) Udvikling frem til fase III i 2011 Udvikling frem til fase IIb dose finding-studie Pipeline-styrkelse og partner aktiviteter Øvrige omkostninger der skal dækkes af nettoprovenu på op til 416 mio. kr. ~ mio. kr. Provenuet fra udbuddet vil styrke og sikre NeuroSearchs nært forestående transformationspotentiale 9

10 Væsentligste produkter Huntexil En unik orphan drug -mulighed til behandling af Huntingtons sygdom

11 Huntingtons sygdom Dødelig og arveligt betinget neurodegenerativ sygdom Fører til en række forstyrrelser i hjernen Symptomerne indsætter oftest i års alderen Alvorlige forstyrrelser i bevægeapparatet: tab af frivillige bevægelser samt ufrivillige bevægelser (chorea) Kognitiv svækkelse Psykiatriske lidelser og ædfærdsmæssige ændringer Forværres uden bedring og med års forventet levetid efter symptomerne har sat ind Huntington patienter får i sygdommens sidste faser behov for omfattende pleje Huntingtons sygdom har alvorlig negativ indflydelse på patienternes og deres familiers livskvalitet 11

12 Huntingtons sygdom Symptomer Symptomtriaden Funktionel forbedring Negative Tab af evne til at foretage frivillige bevægelser Positive (chorea) Ufriillige bevægelser Huntexil TM - tab af evnen til at planlægge - tab af evnen til at udføre - (demens) - depression - angst - ophidselse - aggression - psykoser Huntexil TM har potentialet til direkte af forbedre Huntington patienters funktionalitet 12

13 Huntexil TM Business case Huntingtons sygdom et uudnyttet markedspotentiale Estimeret ~ Huntington-patienter på verdensplan: Orphan drug-status hos amerikanske og europæiske sundhedsmyndigheder (FDA og EMEA) Alvorlig sygdom uden effektive behandlingsmuligheder stort uopfyldt behov for nye lægemidler Kun et begrænset antal nye Huntington-lægemidler i udvikling Attraktiv værdi tilvækst inden for orphan-prisfastsættelse (Xenazine (kun mod chorea); ca USD årligt) Huntexil TM (pridopidine) en ny HD-lægemiddelskandidat Ny virkningsmekanisme med unikke terapeutiske egenskaber dopaminerg stabilisator Produktprofil anerkendt som yderst klinisk relevant og direkte forbundet med patienters funktionalitet Mindst 2/3 af alle Huntington-patienter forventes at være egnede til behandling med Huntexil TM Lave produktionsomkostninger og begrænset salgsstyrke Globale kommercielle rettigheder og patentbeskyttet indtil års forlængelse Potentiale også inden for andre specialindikationer (neurodegenerative sygdomme) Huntexil TM En attraktiv kommerciel mulighed 13

14 Huntexil TM (pridopidine) - Resultater fra fase II Huntexil TM viser signifikant effekt på frivillig bevægelsesfunktion (mms) Positiv tendens mht. Huntexil TM s effekt på psykiatriske symptomer (HADS) 0 Mean; Whisker: Mean±SE Change from baseline * * * * P < 0.05 vs baseline Day 14 Day 28 Day 14 Day 28 Anxiety Depression * -5 Placebo ACR16 mms Day 14 mms Day 28 Placebo Pridopidine Den observerede forbedring på mms svarer til ca. 1 års sygdomsprogression Ændring i mms vs. baseline (udgangspunkt) efter 14/28 dages behandling Middelværdi SEM, forsøgspersoner udviser mms > 10 ved baseline Huntexil TM har vist positiv indvirkning på frivillig bevægelsesformåen og psykiatriske symptomer 14

15 Huntexil TM Fase III program (registreringsbasis) MermaiHD Største europæiske fase III-studie nogensinde inden for Huntingtons 437 patienter indrulleret (optagelsen fuldendt ultimo marts 09), 32 centre i 8 EU-lande 6 mdrs blindet behandling (45 mg én el. to gange daglig el. placebo) + 6 mdrs. open-label forlængelsesfase (45 mg to gange dagligt) Lovende sikkerhedsprofil, lav studie-fragang og ~90% af patienterne forsætter i forlængelsesfasen Fortsat behandling under Compassionate use -program tilbydes studie-patienter siden august 2009 HART Nordamerikansk fase IIb bekræftende studie 220 patienter (fortsat rekruttering), 28 centre i USA og Canada 3 måneders behandling:10 mg, 22,5 mg, 45 mg eller placebo alle to gange dagligt Compassionate use-program (som open-label studie) planlægges igangsat snarest Resultater fra Fase III programmet i løbet af 2010 MermaiHD: Resultater fra 6-måneders blindet studie i starten af 2010 HART: Resultater fra 3-måneders blindet studie forventes medio 2010 MermaiHD: Resultater fra 6-måneders forlængelsesfase (12 mdrs. sikkerhed) i starten af H Basis for global registrering af Huntexil TM og forventet lancering snarest mulig herefter 15

16 Huntexil TM Strategi for kommercialisering Forventet produktprofil Adresserer en alvorlig sygdom, kendetegnet ved et stort udækket medicinsk behov Produktprofilen retter sig mod sygdommens funktioneller aspekter Orphan drug-status hos europæiske og de amerikanske sundhedsmyndigheder (EMEA og FDA) Produktregistrering (MAA/NDA) Stort pivotalt program, resultater forventes i løbet af 2010 Compassionate use-program tilbydes i Europa (lignende program vil følge i USA/Ca) Lanceringsstrategy Undersøgelse af sygdommens socioøkonomiske omkostninger (Cost-of-illness study) pågår mhp. at kunne understøtte de samlede fordele ved Huntexil TM behandling Named Patient -program potentiel lancering i Europa i første halvdel 2010 Markedsgodkendelse og produktlancering planlægges inden for et år fra fase III data Huntexil TM En unik orphan drug -mulighed 16

17 Væsentligste produkter Tesofensine Højeffektivt lægemiddel til behandling af fedme klar til fase III

18 Fedme WHO: Fedme har nået verdensomspændende epidemiske proportioner med 1,6 mia. overvægtige voksne et tal, der forventes at vokse til 2,3 mia. i 2015 Fedme: Procentdel af befolkningen (> 15 år) med et BMI over 30 Fedme er forbundet med mange alvorlige følgesygdomme, specielt hjertesygdomme og type 2-diabetes Et BMI på >40 forkorter den gennemsnitlige levealder med 8-10 år I USA er fedmerelaterede sundhedsomkostninger fordoblet inden for de seneste 10 år til anslået 147 mia. USD i 2008 Stigende fokus på behovet for effektiv medicinsk behandling Det globale salg af fedmerelaterede lægemidler nærmede sig 2 mia. USD i 2008 og forventes at stige betydeligt i løbet af perioden Kilde: OECD Factbook; Illustration: WellingtonGrey.net Kun få lægemidler i senfase-udvikling Stort uudnyttet markedspotentiale 18

19 Tesofensine (fedme) Fase II Proof of Concept-studie Resultater af TIPO-1 (fase II proof of concept studie): Relative ændringer (%) i kropsvægt (efter 24 uger) Signifikant vægttab opnået efter behandling med tesofensine 19

20 Tesofensine (fedme) Langtidsbehandling Kombineret vægttab fra TIPO-1 (fase II POC studie) + TIPO-4 (forlængelsesstudie) Kombineret 48 ugers (~12 måneder) vægttab på ~13-14 kg (fastholdt efter 72 uger) Bekræftet 24 ugers placebo-korrigeret vægttab på 9-10 kg Vægttab i kg vs. baseline-udgangspunktet Gruppe I Gruppe II TIPO-1: betydeligt vægttab efter de første 24 uger i tesofensinegruppen (0,5 mg) i forhold til placebogruppen I løbet af behandlingspausen på 8 uger oplevede tesofensinegruppen vægtforøgelse Gruppe I: Placebo Gruppe II: 0.5 mg tesofensine Pause i behandlingen Begge grupper: 0.5 mg tesofensine Efter behandlingspausen modtog begge grupper tesofensine (0,5 mg), og der observeredes et betydeligt vægttab i den tidligere placebogruppe Tid (uger) Tesofensine har demonstreret stærk langtidsvirkende vægttabseffekt 20

21 Anti-fedme lægemidler Effektsammenligninger Vægttab (% of kropsvægt) relativt til placebo Vægt tab (Kg) Orlistat Reductil Acomplia 0,25 mg Tesofensine 0,5 mg. Tesofensine 1,0 mg. Tesofensine 12 måneders behandling 6 måneders behandling Kilde: BMJ (Nov ) og Cochrane Meta-analyser samt TIPO-1 (tesofensine Phase II studie) Tesofensine best in class blandt lægemidler under udvikling til fedmebehandling 21

22 Tesofensine Omfattende datagrundlag Igangsættelse af TIPO-2 (humant stofskiftestudie) Humant stofskiftestudie til understøttelse af virkningsmekanisme og demonstration af virkning på metaboliske parametre Færdiggørelse af understøttende CV-studie Understøttende sikkerhedsresultater På visning af, at der ikke er misbrugspotentiale Data fra undersøgelsen af misbrugsrisiko (TIPO-5) viser intet misbrugspontentiale Afslutning af fase IIB Proof of concept studie (TIPO-1), september 2007 Banebrydende data: placebo-korrigeret vægttab ~10% over 24 uger Ikke-blindet forlængelsesstudie (TIPO-4) i gang Resultater fra TIPO-2 bekræfter positiv metabolisk indvirkning Hurtigt-virkende vægtab Appetitregulering og stofskiftepåvirkning Publiceret I Lancet (TIPO-1) Data indikerer mindst 2xbehandlingseffekt Understøtter fase III udvikling End of Phase II møde med FDA Godkendelse og støtte af fra FDA vedr.; Planlagt dosisplan på 0,25 mg og 0,5 mg tesofensine QD i fase III Foreslået sikkerheds- og effektbedømmelse i og på tværs af fase III studierne Indgivelse af NDA-ansøgning baseret på 12 måneders data Oversigt over fase III; 4 placebokontrollerede studier med i alt fedmepatienter med og uden co-morbiditet, bl.a. T2D, hypertension and dyslipidæmi Planer om at geare to af de fire studier med henblik på at vise bedre vægtregulerende virkning ved tesofensine i forhold til sibutramin (Reductil /Meridia ) + hensigten at tilføje passende tekst på etiketten baseret på resultaterne Fase II resultater og supplerende sikkerhedsstudier danner basis for fase III 22

23 Tesofensine Fase III-udviklingsplan NDA-formøde efterfulgt af registreringsansøgning Opnåelse af MAA* TIPO-H (Overvægtige og fede personer med hypertension) Udføres af NeuroSearch parallelt med partnerdrøftelser TIPO-O (Normotensivt fede personer) TIPO-M (Overvægtige med følgesygdomme eller fede personer) TIPO-D (Overvægtige med type 2-diabetes) * MAA: Marketing, Authorizisation and Application Klar og fuldt understøttet plan frem til markedsgodkendelse 23 Understøttet af forventet partnerfinansiering

24 Væsentligste produkter ACR343 og ACR325 Klar til fase II

25 Fase II-kandidater ACR325 og ACR343 ACR325 og ACR343 er de næste dopaminerge stabilisatorer i NeuroSearchs pipeline efter Huntexil TM - og med følgende karakteristika: Stabiliserer psykomotoriske dysfunktioner gennem deres primære virkning på dopamin D2-receptorer, dvs.: Har begrænset eller ingen effekt på normale adfærdstilstande Bevirker en let dopaminerg aktivering i hypoaktive tilstande (lav dopaminerg aktivitet) Mindsker hyperaktiv adfærd fremkaldt af stimulanter (stoffer, der stimulerer dopamin-aktiviteten) Velegnede inden for kliniske indikationer med hyper- eller hypo-dopaminerg funktion eller begge, såsom: Huntingtons sygdom (Huntexil ) fase III igang Parkinsons dyskinesier (ACR325) fase Ib i Parkingons-patienter igang Skizofreni (tillægsbehandling) (ACR343) fase II påbegyndes i Q Andre neurodegenerative forstyrrelser (definerede specialist-indikationer) (Tidlige kliniske studier med Huntexil TM viste bekræftende resultater i både HD, PD og skizofreni) Etablering af en portefølje af specialist CNS-lægemidler med unikke terapeutiske karakteristika 25

26 Nært forestående milepæle

27 Nært forestående milepæle Huntexil TM - Huntingtons sygdom Resultater fra 6 måneders blindet del af MermaiHD (europæisk fase III-studie) Potentiel indledning af Named Patient -program (Huntexil mod betaling) Resultater fra HART (bekræftende fase IIb-studie) Resultater fra 6 mdrs. forlængelsesfase som del af MermaiHD (12 mdrs. data) Indsendelse af markedsansøgning i EU + USA/Canada Tesofensine - Fedme Fortsættelse af partnerdrøftelser målet er partnersamarbejde Avancering frem til fase III-udvikling Initiering af det første pivotale fase III-studie (TIPO-H) ud af fire planlagte ACR343 - Skizofreni Initiering af fase II-studier i et undersegment af skizofreni-patienter ACR325 - Dyskinesier i Parkinsons sygdom Resultater fra igangværende studier til afdækning af virkningsmekanisme (humant PET-studie) Færdiggørelse af fase Ib-studie i Parkinsons-patienter med dyskinesier Påbegyndelse af fase II-program (fase IIb) - første effektdata 27

28 Opsummering

29 NeuroSearch en specialist-cns farmavirksomhed Specialist CNS-indikationer Program Indikation Partner Status Huntexil TM Huntingtons sygdom Fase III ACR343 Skizofreni Klar til fase II ACR325 Dyskinesier (PD) Fase Ib Huntexil Ekspertise vedr. Salg og marketing Registreringsproces Markedskendskab Ikke-specialist CNS indikationer Program Indikation Partner Status ABT-894 ADHD Abbott Fase II Erfaring fra lancering og kommercialisering af Huntexil TM ABT-560 Kognitive dysfunktioner Abbott Fase I NSD-788 Angst/depression GSK Fase I NSD-721 Socialfobi GSK Fase I Øvrige CNS specialistprodukter NSD-761 Alzheimers sygdom GSK Præklinisk udvikling NSD-847 Skizofreni GSK Præklinisk udvikling NSD-867 ADHD GSK Præklinisk udvikling Øvrige indikationer Program Indikation Partner Status Tesofensine Fedme Klar til fase III Udover fokus på CNS specialistprodukter vil NeuroSearch fortsat indgå samarbejdsaftaler vedrørende ikkespecialist CNS produkter og indikationer uden for CNS-området NSD-726 Autoimmune sygdomme Præklinisk udvikling Erfaring fra Huntexil TM vil blive udnyttet til lancering og kommercialisering af øvrige CNS specialistprodukter 29

30 For yderligere information, se venligst eller skriv til

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26.

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. maj 2009 1 Indhold NeuroSearch Virksomhedsprofil og strategi Højdepunkter

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009. NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Fortegningsretsemission 2009 DANSK PROSPEKT 2009 DATERET 19. OKTOBER 2009 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af op til maksimalt 7.387.641 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg

Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg ÅrsrApport 2008 Forside: Fyrtårn i Kullen, der ligger mellem NeuroSearchs domiciler i Ballerup og Gøteborg 2 Indhold Til vores aktionærer 4 Kort om NeuroSearch 6 Pipeline 12 Hoved- og nøgletal 14 Afgørende

Læs mere

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold

2 NEUROSEARCH 2010. Indhold ÅRSRAPPORT 2010 2 NEUROSEARCH 2010 Indhold ÅRSRAPPORT 2010 3 Forretningsmodel og strategi Til vores aktionærer og andre intressenter 5 Kort om NeuroSearch 6 Hoved- og nøgletal 7 Forretningsmodel og strategi

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106)

NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) DANSK PROSPEKT Dateret den 22. september 2006 NEUROSEARCH A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 12546106) Udbud af 3.970.715 stk. nye Aktier à nom. DKK 20 til kurs DKK 100 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500 ROLF SASS SØRENSEN, VP IR & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN 22. SEPTEMBER 2015 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme Fuldt integreret, internationalt biotekselskab Ét godkendt

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013

Modediagnoser og indikationsskred. IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Modediagnoser og indikationsskred IRFs stormøde Michael Lange, Head Public Affairs Scandinavian København 5. februar 2013 Hvad vil jeg sige noget om! Tænker industrien i modediagnoser? Har industrien legitimitet

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl. 16.00 Dansk tid IR Moderator Om 15

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark INTRODUKTION TIL LUNDBECK Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark LUNDBECK: KORT FORTALT Lundbeck er en global medicinalvirksomhed med speciale i hjernesygdomme Vi arbejder med forskning og udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Giv dine pattegrise den bedste start

Giv dine pattegrise den bedste start Et kvalitetsprodukt fra Giv dine pattegrise den bedste start Kvalitetsjern til dine pattegrise www.uniferon.com Hvorfor vælge Uniferon 200? HURTIGERE VÆKST OG VÆGTFORØGELSE Forsøg har vist, at pattegrise,

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Rettet emission i Danventures A/S

Rettet emission i Danventures A/S Danventures A/S Diplomvej 381 2800 Kgs. Lyngby Til First North Tlf. 69 12 39 39 Fax 69 12 39 01 SE-nr. 28976828 Rettet emission i Danventures A/S Forlængelse af tegningsperiode til fredag 28. december

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767)

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767) Prospekt 2008 LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767) Udbud af op til maksimalt 24.078.880 stk. nye Aktier à nom. DKK 1 til kurs DKK 17 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Orphan drugs fordele og ulemper

Orphan drugs fordele og ulemper Orphan drugs fordele og ulemper Hvad er et orphan drug? Hvor mange sjældne sygdomme findes der, hvor mange patienter er involveret, og hvad er de overordnede samfundsmæssige effekter af netop denne voksende

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45)

Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45) Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45) Udbud af op til 3.024.698 stk. nye aktier a nom. DKK 100 til kurs 325 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Jeudan A/S i forholdet

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed

Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed Synliggørelse af værdierne i forsknings- og udviklingsporteføljen i en biotek-virksomhed - en real optionstilgang Sammenfatning De traditionelle værdiansættelsesmetoder kommer til kort, når potentialet

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Ikast Bording Elite Håndbold A/S First North

Ikast Bording Elite Håndbold A/S First North Ikast Bording Elite Håndbold A/S på First North September / oktober 2007 Indlæg ved Adm. Direktør i IBEH A/S Simon Kirk Direktør i IBEH Invest A/S Ole Astrup Madsen Agendaen Vision Marked Konkurrenter

Læs mere

Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16)

Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16) Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16) Udbud af op til 25.176.592 stk. nye aktier à nom. DKK 10 til kurs 10 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Nordic Tankers

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Hvad er kognition? Mentale processer som inkluderer opmærksomhed,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

For at styrke Brøndby IF s likviditet og kapitalgrundlag udbyder Brøndby IF nye aktier for 2 kr. per stk. for i alt mellem 60 og 146,9 mio. kr.

For at styrke Brøndby IF s likviditet og kapitalgrundlag udbyder Brøndby IF nye aktier for 2 kr. per stk. for i alt mellem 60 og 146,9 mio. kr. Nye aktier ii Nye aktier Brøndbyernes I.F. Fodbold Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S A/S For at styrke Brøndby IF s likviditet og kapitalgrundlag udbyder Brøndby IF nye aktier for 2 kr. per stk. for i alt

Læs mere

SERONO OG GENMAB OFFENTLIGGØR GLOBAL AFTALE OM UDVIKLING OG KOMMERCIALISERING AF HUMAX-CD4

SERONO OG GENMAB OFFENTLIGGØR GLOBAL AFTALE OM UDVIKLING OG KOMMERCIALISERING AF HUMAX-CD4 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Helle Husted Director, Investor Relations T: +45 33 44 77 30 M: +45 25 27 47 13 SERONO

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere