Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling Hjortegården Mødedato: Mandag den 18. oktober 2010 Til stede: Afdelingsbestyrelsen og Jan Rossil Fra administrationen: JRO(referent) Referat sendt ud den 1. november 2010 Dagsorden og referat Dagsordenen og referat blev godkendt med et ekstra punkt 2a Internettet v/ beboer Dennis til dagordenen. Meddelelser fra formanden herunder indkomne sager Afdelingsformand Jan Christiansen indledte med at byde de to nye suppleanter, Anne Fenstorp og Michelle Rosenstrøm, velkommen til arbejdet i bestyrelsen. Internettet v/dennis Dennis indledte med at nævne, at han har haft en del drøftelser om Internettet med henholdsvis Jan Christiansen og med Sagitta. Dennis gennemgik meget kort opbygningen af afdelingens netværk. Netværket består væsentligst af to forhold: 1. En offentlig IP adresse som kan eksponeres på en anden måde end, hvad der er gældende i dag. 2. Tilgængelig båndbredde. Afdelingen har i dag 200 Mb. båndbredde til rådighed, men har et middelforbrug på ca. 100 Mb. Den indlagte bundbegrænsning for den enkelte tilsluttede bruger er 10 Mb. Det blev foreslået at hæve den nedre begrænsning til 20 Mb. for på den måde at få bedre udnyttelse af den tildelte båndbredde. En bedre eksponering af IP adressen kan være, at der åbnes for, at den enkelte bruger får sin egen adresse. Det forudsætter imidlertid nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der bl.a. består i installering af firewall. Efter mange afklarende spørgsmål og principielle betragtninger aftaltes det, at den nuværende bundbegrænsning på 10 Mb. hæves til 15 Mb., og at alle tilbydes egen IP adresse. Inden sidstnævnte orienteres til alle beboerne, skal retningslinjer for denne mulighed udarbejdes.

2 Når udkast til vejledning er udarbejdet, fremlægges dette for afdelingsbestyrelsen og administrationen til vedtagelse. Afdelingsbestyrelsen nedsætter selv det udvalg, der udarbejder oplæg til retningslinjer for offentlig IP adresse på netværket. Opfølgning fra sidste møde af indkomne sager Jan Christiansen ønskede at høre, hvad status var på de behandlede sager fra sidste møde. Da Jan Rossil ikke hade sagerne med, blev det aftalt, at status nævnes i nærværende referat. Ad andet kælderrum: Beboer er orienteret om, at der pt. ikke er et andet rum til rådighed. Varmemesteren har taget initiativ til at få registret, hvilke beboere, der har hvilke rum i Dildhaven. Ad forstærkning af låsetøj på trådbur: Forstærkning er rekvireret. Ad lyskegler i soveværelset: Afdelingens gartner har sat 19 stk. stedsegrønne hækplanter med en højde på p.t. 130 cm. Nye indkomne sager Større mål på græsplænen Fra en familie på Ettehavevej var modtaget en forespørgsel om opsætning af større mål på den store græsplæne mellem Melissehaven og Ettehavevej. Efter en kortere drøftelse blev det besluttet ikke at imødekomme ønsket, idet større mål bruges af større børn på det samme areal, som trods alt er begrænset. Administrationen svarer familien. Ros til Ejendomskontoret Så lykkedes det, ros til Ejendomskontoret fra en forstående beboer. BBK 44 nytårsfest Klubben har ansøgt bestyrelsen om tilladelse til at holde nytårsfest i klubbens lokaler. Det blev efter nogen drøftelse aftalt at afvise det fremsendte ønske, hvilket bl.a. også ses i lyset af, at Hjortehuset heller ikke kan lejes nytårsaften. Iris Gausbo forfatter afslaget til klubben. 2

3 Det grønne Der blev udtrykt ønske om, at opmærkningen af fraktioneringen på de seks containerpladser bliver bragt i orden her til foråret (2011). Meddelelser til og fra administrationen Jan Christiansen nævnte, at ved den forestående vinterperiode ønskes snefald bag rækkehusene også ryddet. Prioriteringsliste ved snefald Dette gav anledning til lidt drøftelse af prioriteringslisten, som bør lægges på afdelingens hjemmeside samt det antal personer, der er til rådighed, når sneen falder. Snerydning af elefantsti Det blev ligeledes foreslået, at elefantstien mellem svinget i Malurthaven og op til Hjortespringvej skulle ryddes for sne. Der blev udlagt Slotsgrus oven på de græsarmeringssten, som udgør stien, for ca. 2-3 år siden. Ved rydning af stien med kost på traktor, vil dette Slotsgrus blive ødelagt. Det blev også nævnt som en mulighed ikke at benytte stien ved snefald, eventuelt gå ved siden af. Men det aftaltes, at der indhentes en overslagspris på omlægning af stien til en flisebelagt sti. Administrationen indhenter pris. Ophør / ansættelse af ejendomsfunktionær Ejendomsfunktionær Jens Heeschen har valgt at gå på efterløn i forbindelse med, at han fyldte 60 år ultimo september i år. Som ny ejendomsfunktionær er ansat Keld Hansen, der bor i Hjortegården. Herefter var der en længere drøftelse af den arbejdstilrettelæggelse og instruks, som er under udarbejdelse i samråd med funktionærerne. Det blev oplyst, at der for ca. 7 år siden blev begået en oversigt over den tid, der i snit anvendtes på de enkelte opgaver - renholdelse, storskrald, dagrenovation, græsslåning, plantning, klipning af hæk m.v., og at en sådan oversigt igen var under udarbejdelse, bl.a. som en del af en opgaveinstruks. Noget tilsvarende var netop gennemført i en afdeling på Amager, hvilket havde været til stor glæde for såvel de ansatte som afdelingsbestyrelsen og selskabsbestyrelsen. Der var derfor bevilget 1 mio. kr. til støtte for en sådan beskrivelse i alle afdelinger. Orientering om skimmelsvamp Afdelingen har pt. to større skimmelrenoveringssager. Den ene er på Ettehavevej og forventes afsluttet i 3

4 den kommende uge. Den anden sag er to eller flere boliger i Malurthaven og måske også frem til 152. Begge sager er anmeldt som forsikringsskader, men skaderne i Malurthaven mangler at blive anerkendt af forsikringsselskabet. Dette forventes at ske i indeværende uge. På Ettehavevej i et rækkehus er ligeledes en omfattende skimmelsvampeskade, der blev konstateret i foråret 2009, og som involverer medvirken af Herlev Kommune. Der er foretaget en fornyet laboratorieanalyse af skimmelsvamp forekomsten i boligen, og det kan fortsat konstateres, at boligen er uegnet til ophold i længere perioder. Der er nu taget kontakt igen til Herlev Kommune med henblik på at få skabt grundlag for den nødvendige renovering. Der blev herefter orienteret om, at der på et nyligt afholdt møde i 3B var indskærpet, at de fastlagte retningslinjer for behandling af sager om skimmelsvamp i 3B s boliger, skal følges ubetinget. Dette har også været gjort i Hjortegården, som har 4 til 5 anerkendte skimmelsvampesager om måneden. Da de fastlagte retningslinjer kræver en del skriftlighed og en ret krævende administration, har den hidtidige praksis i Hjortegården efterlevet intentionen i instruksen, men har været lidt mere praktisk orienteret, bl.a. af ressourcemæssige grunde. Kravet om en ensartet forretningsgang i 3B medfører, at budgettet for 2011, hvor der er afsat ,- kr. til bekæmpelse af skimmelsvamp, må forventes at blive en del større, uden det er muligt i dag at sætte et skønsmæssigt beløb herfor. Det blev bemærket, at ejendomskontoret var blevet kontaktet af Willis I/S rådgiver i skimmelsvamp, som havde udbedt sig 3B s retningslinjer. Efter han havde gennemgået disse, havde han fremført flere forhold i retningslinjerne, som givet med stor fordel kunne tilrettes, så de ikke blev så omkostningsmæssigt belastende for afdelingerne. Disse informationer var videresendt til driftschefen som vil tage det op på rette sted. 4

5 Forsikringsmæssig gennemgang samt 3B s extra net Begge punkter blev, grundet det fremskredne tidspunkt, skubbet til næste bestyrelsesmøde. Orientering om vaske / opvaskemaskine tilslutning Det blev foreslået, at der i nærmeste fremtid blev begået en informationsskrivelse til beboerne om lovlig / ulovlig installation af vaske- og opvaskemaskiner. Dette skulle gøres primært med billedangivelse og begrænset tekst. Dog skal det oplyses, at en ikke uvæsentlig årsag til de hyppige klager over vekslende vandtryk og vekslende varme / kulde på brugsvandet, skyldes fejlagtig tilsluttet maskiner. Det blev vedtaget, at der så snart det lod sig gøre blev begået denne informationsskrivelse. Haneandele Igen i år er der enkelte beboere, der har klaget over deres varmeopgørelse med angivelse af forkert haneandel. Det er Ejendomskontorets skøn, at ca % af boligerne i dag er uden badekar. Mange er fjernet af beboerne selv i tidens løb, og andre er fjernet ved Ejendomskontorets mellemkomst. Da der beregnes 3 haneandele for badekar og 2 for brusested, var der enighed om, at der fremover ikke skal opereres med haneandele for badekar. Næste møde Næste møde blev aftalt til mandag den 15. november kl

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Referat af Generalforsamlingen, tirsdag den 23. marts 2010 Der var 80 deltagere fra ejendommene tilstede, heraf 70 stemmeberettigede og der forelå fuldmagt fra 2. Formanden Lene Ørding bød velkommen og

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 587/flb Flemming Bie flb@valdal.com Til medlemmerne af Gårdlauget Grønneport Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Gårdlauget Grønneport hos Valdal Advokatfirma, Øster Allé 33, 2100 København

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012.

Der er sket meget på Bellahøj siden helhedsplanen blev præsenteret samlet for første gang på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober 2012. 1 Bestyrelsens beretning til afdelingsmødet for Bellahøj l og ll, tirsdag d. 8. april 2014 på Bellahøj Vandrehjem. Indskrivning starter kl. 19. Mødet begynder kl. 19.30. Der er sket meget på Bellahøj siden

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd

Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Dagsorden 1. Formalia a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Godkendelse af dagsorden d. Godkendelse

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere