En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law"

Transkript

1 Lærervejledning når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser d+ En dansk udgave af Exploring Humanitarian Law

2 når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser DEN INTERNATIONALE RØDE KORS KOMITÉ OG EDUCATIONAL DEVELOPMENT CENTER I SAMARBEJDE MED DANSK RØDE KORS OG TORBEN BLANKHOLM. Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning med dvd, en elevbog og websitet Materialet er velegnet til undervisning i klasse. Klassesæt kan lånes gennem Amtscentre for Undervisning eller rekvireres hos Dansk Røde Kors mod et ekspeditionsgebyr. ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER: Johanne Brix Jensen og Line Rønnow. REDAKTION: Torben Blankholm, Maria Louise Clausen, Johanne Brix Jensen, Torben Ulrik Nissen, Anne-Katrine Nørholm, Line Rønnow. PÆDAGOGISKE KONSULENTER: Torben Blankholm, Torben Ulrik Nissen. GRAFIK: Paramedia. FOTOS: Polfoto, Internationalt Røde Kors/ICRC. TRYK: Handy Print A/S. UDGIVET AF: Dansk Røde Kors med støtte fra Danida, Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler og Knud Højgaards Fond. Tak til lærere og elever, der har deltaget i testperioden og bidraget til den danske udgave af materialet. Materialet er blevet testet i udvalgte 8. og 9. klasser på Bordings Friskole, Ingrid Jespersens Gymnasieskole, Lindevangskolen, Mørkhøj skole, Nivå Centralskole, Tjørnehøjskolen og Islev skole. Samt på Næstved gymnasium i 2.G. Tak for bidrag til undervisningsmaterialet til Politiken. Dansk Røde Kors Skoletjenesten Blegdamsvej København Ø tlf.: fax.: website: 1. udgave, 1. oplag. Januar ISBN-nr.: Copyright : Dansk Røde Kors, København Kopiering af denne bog er tilladt efter aftale med Copy-Dan

3 når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser Dansk Røde Kors og Torben Blankholm

4 Indholdsfortegnelse Forord Introduktion At sætte scenen: Øjenvidner det begynder med mennesker Undervisningsforslag til Eftervirkningerne af et slag A Hvad er et øjenvidne? Undervisningsforslag til Hvad kan et øjenvidne gøre? B Humanitære handlinger Undervisningsforslag til Humanitære handlinger Regler for krig grænser for grusomhed A Regler for krig Undervisningsforslag til Regler for krig B Regler for krig gennem tiden Undervisningsforslag til Regler for krig gennem tiden C Krigens regler gælder også for børnesoldater Undervisningsforslag til Krigens regler gælder også for børnesoldater D Krigens regler gælder også for landminer Undervisningsforslag til Krigens regler gælder også for landminer Loven i spil virker reglerne så? A Hvorfor bliver reglerne overtrådt? Undervisningsforslag til Hvorfor bliver reglerne overtrådt? B Prøv lige at se det fra soldaternes synsvinkel Undervisningsforslag til Prøv lige at se det fra soldaternes synsvinkel C Hvem har ansvaret? Undervisningsforslag til Hvem har ansvaret? Straf og retfærdighed Hvad sker der, når krigen er slut? A Hvad skal der ske, når loven bliver overtrådt? Undervisningsforslag til Hvad skal der ske, når loven bliver overtrådt? B Udviklingen af internationale tribunaler Undervisningsforslag til Udviklingen af internationale tribunaler Krigens konsekvenser det stopper ikke her A Krig ødelægger alt normalt liv Undervisningsforslag til Krig ødelægger alt normalt liv B Hvordan beskytter man krigsfanger? Undervisningsforslag til Hvordan beskytter man krigsfanger? Kopisider til introduktion Kopisider til kapitel Kopisider til kapitel Kopisider til kapitel Kopisider til kapitel Kopisider til kapitel [4] indhold

5 Forord Prøv at tænke tilbage. Giv dig god tid. Kan du huske, om der har været fred i verden, mens du har levet? I de cirka års historie, som vi har optegnelser over, har der kun været fred i 250 år. Det svarer til, at der hvert århundrede kun er syv års fred. Siden 1945, hvor 2. Verdenskrig sluttede, har der været mere end 400 væbnede konflikter og krige rundt om i verden. Det betyder, at der i gennemsnit har været otte krige eller interne konflikter hvert år. Derfor kan det nok være på sin plads at inddrage krigens regler også kaldet den humanitære folkeret i undervisningen. Den humanitære folkeret er den samling af internationale konventioner, traktater, protokoller og statutter, som træder i kraft, når en krig bryder ud i et land. Materialet Dette materiale er skrevet for at give dig mulighed for at undervise i emnet og lade eleverne gå på opdagelse i den humanitære folkeret. Eleverne kommer til at beskæftige sig med krigens regler, og de bliver stillet over for nogle af de mange dilemmaer, soldater og civile må tage stilling til, når krigen raser. Materialet er opdelt i fem kapitler med underafsnit. Med udgangspunkt i det enkelte individ bliver eleverne i kapitel 1 bedt om at tage stilling til, hvad de vil gøre, hvis de er vidner til overgreb eller uretfærdigheder. I kapitel 2 bliver eleverne præsenteret for reglerne for krig, og i de to afsnit Krigens regler gælder også for børnesoldater og Krigens regler gælder også for landminer får de konkrete eksempler på, hvordan reglerne virker i praksis. I kapitel 3 ser vi på sagen fra soldaternes perspektiv. Herefter får eleverne i kapitel 4 et indblik i, hvad man gør, når reglerne bliver overtrådt, og det store arbejde der venter, når en krig er slut, og gerningsmænd og ofre skal forsones. Kapitel 5 i bogen handler om, hvad Røde Kors sammen med andre humanitære organisationer gør for at bringe hjælp frem til folk i nød, og hvad Røde Kors gør for at beskytte og hjælpe krigsfanger overalt i verden. Materialet er skrevet på basis af et globalt materiale fra Den internationale Røde Kors Komité. Det internationale materiale Exploring Humanitarian Law er ved at blive implementeret i hele verden. Det engelsksprogede materiale er blevet testet på ottende og niende klassetrin i Danmark i efteråret 2003, og den danske udgave af materialet er blevet udviklet på baggrund af erfaringerne fra testen. Ud over denne lærervejledning består materialet af en elevbog, en dvd med nogle korte dokumentarfilm og et website, hvor eleverne kan læse mere om emnet: I elevbogen er der bagerst en ordforklaring, hvor eleverne får nogle af de sværeste ord i teksten forklaret. Hvis du har spørgsmål om den humanitære folkeret, som du ikke kan finde svar på i materialet, kan du sende en mail til Dansk Røde Kors skoletjeneste: Teksten Der er forskellige typer tekster i elevbogen: Der er den almindelige fortløbende tekst. Den skulle de fleste elever i folkeskolens overbygning kunne læse selv. Der er en del uddrag og sammendrag af konventioner, traktater og protokoller i den humanitære folkeret og fra menneskerettighederne. De findes i faktaboksene, der er tænkt som en slags opslagsværk, hvor eleverne kan få en fornemmelse af, hvad konventionerne indeholder. Der er en række citater fra soldater, civile, forfattere og specialister. Citaterne er med for at sætte den almindelige tekst i perspektiv og for at få eleverne til at undre sig eller måske se tingene fra en anden vinkel. forord [5]

6 Der er også illustrationer i form af tegninger, fotografier, kort og grafer. De indeholder mange vigtige oplysninger. Her drejer det sig om, at eleverne bruger deres matematiske færdigheder til at aflæse grafer og deres færdigheder i billedanalyse til at tømme illustrationerne for indhold og problemstillinger. Pædagogiske værktøjer De pædagogiske værktøjer i materialet er: Historier enkelte med efterskrift. Åbne spørgsmål for eksempel debat- og diskussionsoplæg som kan tage udgangspunkt i billeder, film, fakta og citater. Dilemmaer. Rollespil og dramaøvelser. Film. Billedkunstaktiviteter. Kædereaktioner. Det var et godt spørgsmål-hjørne. Gruppearbejde og brainstorm. Undervisningsforslag Lærervejledningen indeholder undervisningsforslag til de enkelte kapitler med tilhørende opgave- og aktivitetsforslag samt forslag til yderligere materialer og fordybelse. Det er et princip for materialet, at der skal være mulighed for at vælge mellem mange forskellige typer opgaver, aktiviteter og yderligere materialer, samt at der er mulighed for at arbejde med materialet ud fra specifikke fag som dansk, samfundsfag, historie og engelsk, ligesom materialet også vil kunne indgå i forskellige tværgående emner og problemstillinger. Det er gennem elevernes personlige arbejde med stoffet; via opgaver, aktiviteter og meningsudvekslinger med andre, at de skaber sig viden om og indsigt i den humanitære folkeret. Dvd og website Til nogle af kapitlerne i elevbogen finder du en tilhørende dokumentarfilm eller et klip fra en dokumentarfilm. Disse klip er samlet på en dvd, som følger med hver lærervejledning. I lærervejledningen kan du finde forslag til, hvordan man kan inddrage dokumentarfilmene i undervisningen. På det tilhørende website er der forskellige uddybende tekster og links. Derudover er der aktuelle historier fra nogle af verdens konfliktområder. Endelig er der uddrag af den engelsksprogede version af materialet. En af erfaringerne fra testningen af det oprindelige materiale var, at det engelske materiale egner sig til at blive inddraget i engelskundervisningen. Materialets relation til Fælles mål Som omtalt herover kan man bruge Når krigen raser i en række fag. Materialet er især relevant i fag som dansk, historie og samfundsfag. Når eleverne arbejder med materialet, arbejder de med tekstlæsning, forståelsesøvelser og skriveopgaver sig frem mod forskellige dele af trinmålene i dansk efter 9. og 10. klasse. Herunder viser vi nogle eksempler på trin- og slutmål inden for samfundsfag og historie, som materialet i særlig grad arbejder hen imod. Formål, trinmål og slutmål for de enkelte fag kan man finde på internetadressen [6] forord

7 Samfundsfag UDDRAG AF FORMÅL FOR FAGET SAMFUNDSFAG Stk.2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Efter 9. klassetrin Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Menneske og stat give eksempler på interesseorganisationer og græsrodsbevægelser kende til Danmarks placering i Norden, EU, FN og NATO. Menneske og samfund beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber give eksempler på, hvordan gruppetilhørsforhold danner grundlaget for det enkelte menneskes normer og værdier Efter 10. klassetrin Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Menneske og stat indsamle og bearbejde relevant information fra elektroniske og andre medier om internationale konflikter og deres baggrund med henblik på at kunne gøre rede for og analysere disse konflikter. Menneske og kultur gøre rede for værdier og normer og argumentere for egne holdninger Historie UDDRAG AF TRINMÅL FOR HISTORIE EFTER 8. OG 9. KLASSETRIN Gældende fra august 2005: Efter 8. klassetrin Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Historie i fortid og nutid kende baggrund for og udvikling af EU, NATO og FN fortælle om baggrunden for legitimering af magt og ret, herunder Jyske Lov, Den danske Grundlov og Verdenserklæringen om Menneskerettigheder Fortolkning og formidling diskutere forskellige værdier og argumentere for egne holdninger til historiske problemstillinger forord [7]

8 Efter 9. klassetrin Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Historie i fortid og nutid give eksempler på internationalt hjælpearbejde og de vanskeligheder, der er forbundet hermed beskrive det internationale samfunds håndtering af krigsforbrydelser Refleksion og tilbageblik I de næste kapitler er der forslag til, hvordan du sætter forløbet i gang, og forslag til at arbejde med indholdet. Materialet kan bruges i mange forskellige sammenhænge og på mange forskellige måder i de fleste tilfælde sikkert i uddrag. Det er vigtigt, at eleverne ser tilbage på, hvad de har lært, og hvad der gjorde indtryk på dem, hvad enten de har arbejdet med hele materialet eller dele af det. Her er et forslag: Lad eleverne vælge et par billeder fra hvert af de kapitler, de har arbejdet med, og skrive en tekst til hvert billede, der fortæller, hvilken relation det efter deres mening har til emnet. Udtrykker billedet noget, der er korrekt eller forkert i forhold til den humanitære folkeret, eller udtrykker det et dilemma. Lad eleverne fremlægge deres arbejde for hinanden, hæng det på opslagstavlen og slut af med en debat i klassen: Hvad har gjort mest indtryk på eleverne? Hvad betyder elevernes nye viden i forhold til, hvad de tænker om forskellige begivenheder i verden? Hvad betyder deres nye viden om den humanitære folkeret i forhold til nyheder i tv, radio og andre medier? Hvad betyder det, de har lært, for deres muligheder for at gøre noget for en bedre og mere fredelig verden? Hvis du eller nogle af dine elever har lyst til at dele jeres erfaringer med materialet med andre eller har kommentarer og forslag til forbedringer, er vi meget interesserede i at høre fra jer i Dansk Røde Kors skoletjeneste: Dansk Røde Kors Skoletjenesten Blegdamsvej KBH. Ø tlf.: København, december 2004 [8] forord

9 Introduktion

10 At sætte scenen: Film Inden man for alvor går i gang med at arbejde med Når krigen raser, skal eleverne spores ind på emnet. Billeder på nethinden og andre sansepåvirkninger er gode til at sætte scenen. Hvis man har mulighed for det, kan man vise et klip fra en dokumentar-, kort- eller spillefilm. I lærervejledningen til afsnit 2B er der henvisning til Det Danske Filminstituts temapakke Børn og krig, og i kapitel 3 kan man på side 44 under Yderligere materiale se forslag til film, der ser tingene fra soldaternes synsvinkel. Spørgeskema Man kan også vælge at begynde med at lade eleverne udfylde Kopiside 0.1: Spørgeskema individuelt. Efter et kvarter sætter eleverne sig sammen to og to og fortæller hinanden, hvad de har svaret og begrunder deres svar. Enig- og uenigheder noteres, og måske kan eleverne tale sig frem til at blive enige flere steder. Hvis der er tid til det, kan man lade parrene gå sammen i grupper på fire eller seks og fortælle hinanden, hvad man har skrevet og finde enig- og uenigheder. Gem de udfyldte spørgeskemaer til afslutningen af undervisningsforløbet om den humanitære folkeret. Gentag så øvelsen med spørgeskemaet, og lad eleverne sammenligne deres svar ved afslutningen af forløbet med dem, de gav, inden forløbet. Lad dem forholde sig til, hvad de har lært. Menneskeværdighed i krig Slut introduktionen af med en fælles samtale i klassen om arbejdet med spørgeskemaet og sæt fokus på menneskeværdighed (se vores definition af menneskelig værdighed i ordforklaringen i elevbogen): Hvilken betydning har menneskeværdighed i væbnede konflikter og krig? Hvordan påvirker en krig menneskeværdighed for soldater og civile? Det var et godt spørgsmål I denne type emnearbejde kan det hænde, at eleverne stiller spørgsmål, som man ikke lige kender svaret på, eller spørgsmål, som ikke har noget simpelt svar, eller som man hellere vil vende tilbage til på et senere tidspunkt af forskellige årsager. Spørgsmål af denne type skrives ned på et stykke papir og sættes op på et Det var et godt spørgsmål -område på opslagstavlen. Efterhånden som arbejdet med emnet skrider frem, vil nogle spørgsmål blive besvaret. Andre spørgsmål kan man som lærer vende tilbage til og give svar på, kommentere eller problematisere. Eller man kan lade eleverne selv komme med forslag til svar. Alle kommentarer, modspørgsmål og svar hænges op på opslagstavlen ved siden af spørgsmålet. [10] Introduktion

11 1. Øjenvidner det begynder med mennesker

12 Dette kapitel handler om det personlige valg, man skal træffe, hvis man overværer noget, der krænker et menneskes værdighed: vil man forholde sig iagttagende som tilskuer, eller vil man tage sagen i egen hånd og gribe ind? Det indledende afsnit Eftervirkningerne af et slag fortæller historien om Henry Dunant, som ikke kunne lade være med at gribe ind. Han havde slet ikke noget med den konflikt, han var vidne til, at gøre, men valgte alligevel at handle og gribe ind og drage omsorg for sine medmennesker. Han blev så grebet af det, han oplevede, at han skrev en bog. Senere var Dunant med til at starte Røde Kors. Undervisningsforslag til Eftervirkningerne af et slag Dilemmaet Hvilken vej skal jeg vælge? Beretningen om Henry Dunant kan sammen med de fire historier på side i elevbogen fungere fint til en elevopgave om at skulle tage stilling, når man står over for et dilemma. Når man står i et dilemma, er det som at skulle vælge mellem pest og kolera. Der er ingen nemme løsninger, fordi alle løsningsmuligheder skaber nye problemer eller har en eller anden form for negativ effekt. Det gælder altså om at få det bedst mulige ud af situationen. Indledningsvis kan man vælge at lave en lille forøvelse i arbejdet med dilemmaer: Dilemmaet Hvilken vej skal jeg vælge? Dilemmaet, som præsenteres for eleverne, er som følger: Du er med i en gruppe unge rejsende, som opholder sig i et fremmed land, hvor I har mødt hinanden. I er taget af sted på en trekkingtur under ledelse af en lokal guide, som I selv har hyret. Lige nu er I kommet til en bjergvæg, som I ikke kan komme over. I skal vælge mellem at gå til højre eller venstre. I spørger jeres guide ud om de to muligheder. Det er på forhånd tydeligt, at I ikke kan blive enige i gruppen. I kan ses igen, hvis I ønsker det, fordi vejene mødes længere fremme. Udlever Kopiside 1.A.1: Hvilken vej skal jeg vælge? med en instruktion om, at eleverne skal starte med at læse dilemmaet og oplysningerne igennem. Når det er gjort, skal de hver især tage stilling til de enkelte udsagn ud fra deres egne værdier, holdninger, behov, ønsker samt interesser og markere det med et plus eller minus ved hvert udsagn på papiret. Man kan give dem følgende arbejdsspørgsmål, når de skal vurdere de enkelte udsagn: 1. Hvad vil du gerne opnå ved at vælge denne mulighed? 2. Er der nogen konsekvenser eller følgevirkninger af dit valg? 3. Hvilke ting er uoplyst eller uforudsigelige i forhold til situationen? 4. Hvem er ellers involveret? Hvordan vil de blive påvirket af dine valg? 5. Hvordan tror du, at andre vil se på det, du vælger at gøre? Og hvordan vil de andres meninger om dine valg påvirke din beslutning? Når eleverne har taget stilling til de enkelte udsagn, skal de vurdere, om de vil gå til højre eller til venstre. De skal vise resultatet af deres beslutning ved at gå til tavlen og stille sig til højre eller til venstre for det T-kryds, man har tegnet der. [12] [1] Øjenvidner det begynder med mennesker

13 Når hele klassen står der, kan man spørge den enkelte elev om den vigtigste grund til, at valget faldt på den vej, eleven nu står på. Hvad var det største plus kan suppleres med, hvad frygtede man mest? På den måde bliver der grundlag for en samtale, om det var plusserne eller minusserne, der vejede tungest i beslutningen. Det kan være en indfaldsvinkel til at tale mere generelt om, hvad der får os til at vælge side, vælge noget frem for noget andet. Hvad gør et valg vanskeligt, og hvad kan blive afgørende i en valgsituation? Hvad kan bringe en proces videre? Hvordan kan man tilfredsstille modsatte behov? Hvis det viser sig, at der er tydelig forskel på pigers og drenges valg, kan det også inddrages i diskussionerne om værdier og holdninger. Hvis der efter arbejdet med dette dilemma stadig er energi og debatlyst hos eleverne, kan man fortsætte med at spørge de to hold, som nu er dannet: Hvilken gruppe skal have den lokale guide med og hvorfor? 1A Hvad er et øjenvidne? Vi definerer et øjenvidne som et almindeligt menneske, der bevidst overvejer, om han eller hun skal gribe ind og dermed sætte sit liv eller velfærd på spil for at beskytte en person, som han eller hun ellers ikke ville gøre noget for. Et øjenvidne er altså en person, som overværer en hændelse og reflekterer over det, der foregår, og derefter bevidst beslutter sig for at gribe ind eller ej. Man kan sige, at vedkommende beslutter sig for at være beskytter eller tilskuer. Der kan være tale om en person, som handler på tværs af det, man mener og tænker, eller på tværs af familiemæssige, sociale, kulturelle eller samfundsmæssige normer. Mange øjenvidner, som vælger at gribe ind, gør det ud fra deres værdigrundlag eller af etiske grunde. Hvad kan et øjenvidne gøre? I dette afsnit kan eleverne læse fire små autentiske historier om almindelige mennesker, der var øjenvidner til forskellige hændelser, og som valgte at handle for at beskytte menneskeliv og -værdighed. De handlede på trods af personlig risiko og tab. Til hver af de fire historier hører et faktaafsnit samt en beskrivelse af de begivenheder, som leder frem til hændelsen. Et øjenvidne står frem Et eksempel på, hvor meget det kan betyde, at en enkeltperson griber ind. Det er en historie, som er god til at hjælpe til at forstå den kæde af konsekvenser, der indimellem sættes i gang af en hændelse. Alene på bænken Handler om et ungt menneske, som er i fare på grund af sin hudfarve. En let tilgængelig historie, der giver mulighed for at identificere sig med offeret. Et skridt ad gangen En historie om humanitær bevidsthed og handlinger, som udvikler sig og vokser. Historien egner sig som udgangspunkt for et rollespil med fire deltagere. Vi gjorde en forskel Her er den etniske dimension i fokus. Historien handler om mennesker, der i en væbnet konflikt handler på tværs af etniske barrierer. [1] Øjenvidner det begynder med mennesker [13]

14 Undervisningsforslag til Hvad kan et øjenvidne gøre? Oplæsning og drøftelse i klassen Øjenvidner Et skridt ad gangen Berømte øjenvidner Hvis man har brug for flere eksempler i form af historier, kan man også inddrage den første historie i kapitlet: Eftervirkningerne af et slag side 11 i elevbogen. Oplæsning og drøftelse i klassen I de to tekster Et skridt ad gangen og Vi gjorde en forskel er der med en dobbeltpil markeret et beslutningspunkt. Læs teksten frem til beslutningspunktet for eleverne, og lad eleverne, overveje, hvilke handlemuligheder, de mener, at de involverede personer har. Dernæst skal eleverne vurdere konsekvenserne af de enkelte handlingsforslag og pege på den, de finder mest egnet. Lad eleverne fortælle det fortsatte hændelsesforløb og beskrive, hvordan historien udvikler sig. Til slut læses resten af teksten, og man sammenligner den virkelige handling med klassens forslag og valg. Øjenvidner Del klassen i grupper og fordel de fire historier mellem grupperne. Lad eleverne læse deres historie og det tilhørende baggrundsmateriale, og lad grupperne arbejde med de følgende opgaver og spørgsmål (findes også på Kopiside 1.A.2: Hvad kan et øjenvidne gøre?): 1. Giv et kort referat af historien. 2. Noter, hvor og hvornår den fandt sted. 3. Forklar, hvordan man kan sige, at det var en livstruende situation, eller at menneskers værdighed var på spil. 4. Hvilke problemer eller forhindringer stod øjenvidnet over for? 5. Hvilke øjenvidner var til stede, og hvilke valg traf de hver især? Hvorfor tror I, at de traf netop de valg? Hvilket pres var de under, og hvilke farer stod de over for? Hvilken straf kunne de blive udsat for? 6. Hvad var resultatet af de tilstedeværendes handlinger? Lige her og nu? På længere sigt? 7. Skriv en liste med eksempler fra skolen, klubben, lokalområdet eller fra dit privatliv, hvor du oplevede, at en tilstedeværende greb ind og gjorde noget for at beskytte en persons liv eller værdighed. 8. Hvilke konsekvenser kan der være på kort og langt sigt, hvis en tilstedeværende for eksempel vælger at overhøre et råb om hjælp? 9. Hvordan kan det påvirke andres handlinger, at der er nogen, som griber ind og hjælper? Et skridt ad gangen Ovenfor er antydet muligheden for at dramatisere historien Et skridt ad gangen. Hvis man vælger denne øvelse, skal man ikke lade klassen læse historien på forhånd. Del klassen i grupper med fire personer i hver. Fordel de fire roller mellem eleverne på hvert hold: Stefa, en katolsk fabriksarbejder Jerezy, Stefas mand Laminski, en politibetjent, som er gået under jorden Irena, en jødisk kvinde [14] [1] Øjenvidner det begynder med mennesker

15 Oprids situationen for eleverne: 2. Verdenskrig er i gang, og vi befinder os i det besatte Polen i Jerezy og Stefa har gennem to måneder holdt den jødiske kvinde Irena skjult i deres et-værelses lejlighed. En dag, da Jerezy kommer hjem fra arbejde, fortæller han, at han har fået nok. Han kan ikke klare, at Irena bor hos dem længere. Presset er blevet for stort. Giv derefter eleverne fem til ti minutter til at sætte sig ind i rollerne. Bed eleverne om at forestille sig, at de er den person, de skal spille, og lad dem skrive, hvad de tror, personen tænker og føler, da hændelsen finder sted. Lad derefter eleverne diskutere, hvordan deres person vil handle i situationen. Lad dem forestille sig, hvad deres person frygter eller håber på forskellige tidspunkter. Når eleverne har øvet sig, kan de spille stykket for hinanden og diskutere det bagefter. Hvis der er brug for arbejdsspørgsmål eller opgaver, kan man måske bruge disse til inspiration: Til de enkelte skuespillere: 1. Hvad mener du om de valg, du traf? Forklar hvorfor. 2. Hvad mener du om de valg, de tre andre personer traf? Giv også her en begrundelse. Til hele klassen: 3. Hvordan hjalp hver af de tre personer med til, at Irena kunne overleve? 4. Hvordan påvirkede de enkelte personers valg og handlinger det, som de andre tre valgte at gøre? 5. Tror I, at alle mennesker er i stand til at gribe ind? Begrund jeres svar. Som afslutning kan eleverne læse historien selv og sammenligne den med handlingen i deres eget og i resten af klassens skuespil. Var der nogen, som var tæt på den virkelige historie? Var klassen for fantasifuld, eller overgik virkeligheden klassens fantasi? Berømte øjenvidner Man kan vælge at afslutte arbejdet med de fire historier med, at man i klassen laver en brainstorm over store personligheder, der gennem tiderne har været øjenvidner og har valgt at handle. For eksempel Jeanne D Arc, Florence Nightingale, Folke Bernadotte, Moder Teresa, Martin Luther King osv. Giv hver elev et stykke A4-papir og bed dem om at skrive: Berømte øjenvidner på midten af papiret. Giv eleverne ti minutter til i fred og ro at lade tankerne flyde og nedskrive navnene på de personer, de kommer i tanke om. Imens monterer man et stort stykke papir på opslagstavlen. Når de ti minutter er gået, skriver man øjenvidnernes navne på papiret med store filtpenne, så der er plads til fakta om de enkelte personer. Herefter fordeler man personerne mellem eleverne, som herefter søger viden, fakta og billeder enten på skolebiblioteket eller via internettet. Oplysningerne om de enkelte personer sorteres og koncentreres, så der til slut er en kort og præcis beskrivelse af situationen, dilemmaet og den handling, personen valgte at foretage. Beskrivelsen må gerne illustreres med en tegning eller et fotografi af personen eller den situation, der førte frem til øjenvidnets indgriben. Eleverne fremlægger kort deres arbejde for hinanden, og til slut diskuterer man i klassen, om det er korrekt at kalde personen for et øjenvidne i den betydning, som vi bruger begrebet på i denne bog. [1] Øjenvidner det begynder med mennesker [15]

16 Yderligere materiale OM FORHOLDENE I WARSZAWA UNDER 2. VERDENSKRIG Hvis man har tid og lyst til at lade eleverne få en oplevelse af, hvordan det kan have været i Warszawa under 2. Verdenskrig, inden de kaster sig ud i dramatiseringen, findes der flere gode spillefilm om emnet. Det er både fiktion og skuespil, hvilket man naturligvis skal pointere over for eleverne, men filmene kan være med til at sætte scenen for dramatiseringsøvelsen og give en fornemmelse af de grufulde og krænkende handlinger, jøderne blev udsat for under 2. Verdenskrig: Steven Spielbergs film Schindlers liste handler om jødeforfølgelserne i Warszawa og om øjenvidnet Otto Schindler, som vælger at gribe ind på sin egen måde. Filmen Pianisten handler også om jødeforfølgelserne. Her drejer det sig om en jødisk pianist, som holdes skjult af et polsk ægtepar. Pianisten bliver placeret i en lejlighed, hvorfra han kan følge den jødiske opstand. Men der opstår problemer, og situationen bliver kritisk for pianisten. OM DET RACEOPDELTE USA I 50 ERNE Den prisbelønnede dokumentarfilm Mordet på Emmet Till beskriver racemodsætningerne i det sydlige USA i 1950 erne. Den 14-årige Emmet Till var i 1955 flyttet fra Chicago til Money i Mississippi. En dag fløjtede han efter en hvid kvinde og krænkede dermed de uskrevne love i den stærkt raceopdelte stat. Der gik ikke lang tid, før han blev bortført, gennembanket og skudt. Morderne blev fanget og stillet for en domstol, hvor de blev frikendt af en jury af hvide mænd. Udfaldet af netop denne sag var med til at starte den amerikanske borgerrettighedsbevægelse. Dokumentarfilmen har været udsendt på DR1 den Prøv at skaffe den fra det lokale amtscenter for undervisning. 1B Humanitære handlinger Vi definerer en humanitær handling som det, at et øjenvidne vælger at gribe ind i en hændelse for at beskytte andre menneskers liv eller værdighed. Mange humanitære handlinger foretages impulsivt, men hvis man analyserer situationen, vil det ofte være en vanskelig beslutning, der kræver, at øjenvidnet vælger mellem flere onder. Især hvis det drejer sig om at foretage sig noget i forhold til mennesker fra fjendens side. Formålet med teksterne i elevbogen i dette kapitel er at give eleverne mulighed for at sætte sig i et øjenvidnes sted. Humanitære handlinger bliver nogle gange udført på trods af den gængse holdning i en gruppe. Hvis et øjenvidne griber ind, risikerer vedkommende senere at blive anklaget for at have hjulpet fjenden. Der er måske tale om et socialt pres for at opnå konformitet og styrke i fællesskabet. Graden af det sociale pres kan være med til at påvirke øjenvidnets beslutning. Eleverne skal forsøge at gennemtænke de forskellige synsvinkler, det sociale pres og konsekvenserne for de involverede parter, inden de beslutter sig for, om de vil gribe ind. I afsnittet Humanitære handlinger kan eleverne læse tre tekster: Eksempler på humanitære handlinger 11 korte citater, der giver eleverne indsigt i, hvad en humanitær handling for eksempel kan være. [16] [1] Øjenvidner det begynder med mennesker

17 Det var kun for sjov Et uddrag af Donald Woods roman BIKO. I uddraget får eleverne et indblik i forholdene under apartheid. faneflugt de arme riddere Et uddrag af en avisartikel, hvor journalisten Morten Sabroe kommenterer beretningerne om tortur i Abu Ghraib-fængslet i Irak i begyndelsen af Undervisningsforslag til Humanitære handlinger Eksempler på humanitære handlinger Find aktuelle eksempler på humanitære handlinger Det var kun for sjov Faneflugt De arme riddere Eksempler på humanitære handlinger Lad eleverne læse afsnittet Humanitære handlinger og de tilhørende 11 eksempler fra krige af nyere dato. Herefter vælger eleverne nogle af eksemplerne, som de arbejder med for eksempel ud fra følgende spørgsmål: 1. Beskriv kort situationen med dine egne ord. 2. Lav en figur som på side 24, og marker hvor stort det sociale pres er. 3. Sammenlign og begrund dine vurderinger og prøv at nå frem til en fælles vurdering af de 11 historier. 4. Prøv at finde en eller flere forklaringer på, hvorfor personen valgte at gribe ind. 5. Beskriv den humanitære handling med dine egne ord. 6. Hvilken form for personlig risiko var der ved at gribe ind? (følelsesmæssig, social, psykologisk, fysisk, osv.) 6. Betyder det noget for, om folk griber ind, hvis det drejer sig om personer, de kender eller ikke kender? Find aktuelle eksempler på humanitære handlinger Lad eleverne gå på jagt i aviser og (uge)blade efter historier om humanitære handlinger, og lav en scrapbog til klassen eller en collage på væggen med udklippene. Lad eleverne skrive korte sammendrag af historierne med oplysninger om, hvornår og hvor de fandt sted samt om, hvem som udførte dem. Lad også eleverne analysere hændelserne ud fra de tre kendetegn ved en humanitær handling: at den værner om menneskers liv og værdighed at den er rettet mod personer, som man normalt ikke ville gøre noget for at den med stor sandsynlighed indebærer en personlig risiko eller mulighed for tab for den, som udfører den. Det var kun for sjov Teksten er et uddrag af Donald Woods roman BIKO. Romanen blev udgivet på dansk af Gyldendal i slutningen af 1980 erne, og den blev filmatiseret af Richard Attenborough med titlen Et råb om frihed (Cry freedom). Uddraget fra BIKO kan bruges på flere måder. Her kommer et forslag til, hvordan man kan arbejde med teksten som et dilemma: [1] Øjenvidner det begynder med mennesker [17]

18 WENDYS DILEMMA Lad klassen læse den første del af teksten frem til dobbeltpilen og lad eleverne arbejde med teksten som et dilemma i grupper. 1. Hvad fortæller teksten om Wendys og fangevogterens indstilling til fangens værdighed? 2. Hvad ville I have gjort, hvis I var i Wendys sted? 3. Ville I gribe ind over for fangevogterens lille leg med fangen på gangen? 4. Hvordan ville I gribe ind: ville I sige noget til fangevogteren, til fangen, eller ville I klage til den næstkommanderende eller måske kommandanten? Hvilke andre muligheder ser I? 5. Hvilke konsekvenser forestiller I jer, at jeres indgriben kan få: a. for fangen? b. for Wendys håb om at se sin fængslede ven Steven Biko? c. for fangevogterens opførsel lige nu og på længere sigt? d. for Wendys fængslede ven Steven Biko? Til denne del af øvelsen kan man bruge Kopiside 3.B.2: Arbejdsark til dilemmaer: På skemaet skal eleverne skrive deres forslag til, hvad Wendy kunne gøre for at gribe ind over for fangevogterens nedværdigende behandling af fangen. For hvert af handlingsforslagene skal eleverne skrive konsekvenserne ind på kopisiden, så de positive kommer til at stå i venstre side og de negative i højre side. Til slut skal eleverne for hvert af handlingsforslagene vurdere, hvad der taler for og imod at gribe ind og derpå beslutte, om de vil anbefale at bruge handlingsforslaget eller ej. Eleverne skal fremlægge deres forslag og begrundelser for resten af klassen. Faneflugt De arme riddere Uddrag af Morten Sabroes artikel i Politiken d Artiklen kan hentes i Skolernes Databaseservice. Vælg InfoMedia og søg på Faneflugt, De arme riddere og Morten Sabroe. Det var billederne, skriver Morten Sabroe. De var en moralsk katastrofe. Han skriver engageret og medrivende om, hvad der sker, når øjenvidner vælger ikke at gribe ind eller bare lader stå til. Teksten handler om, at når mennesker er sammen, er der tidspunkter, hvor den enkelte er nødt til at tage ansvar og vælge, hvad man vil og ikke vil være med til. Hvis man ikke kan beslutte sig og bare lader stå til som de amerikanske soldater, Morten Sabroe skriver om, må den enkelte erkende, at det også har konsekvenser. For alle mennesker bærer på en indre svinehund, og hvis man ikke formår at tøjle den, vil den hellere end gerne træffe alle de ubehagelige valg. Teksten handler om værdier, etik og moral, humanitære dilemmaer og valg. Det handler om at stå ved sig selv og tage ansvar. Morten Sabroe skriver forrygende, men han bruger også mange ord og begreber, som ikke alle elever umiddelbart forstår, så det er en god ide at få afklaret alle spørgsmål først. Derefter kan eleverne i grupper finde frem til, hvad der er hoved og hale på historien. Her er forslag til spørgsmål og opgaver til teksten: 1. Beskriv med jeres egne ord, hvad artiklen handler om. Brug mellem fem og ti sætninger. 2. Morten Sabroe beskriver det amerikanske samfund i artiklen. Genkender I nogle ting fra det danske samfund. Er der nogen ting, der er forskellige. 3. Hvilke konsekvenser kom der efter Morten Sabroes mening ud af, at billederne er blevet offentliggjort? 4. Hvilken betydning og effekt har billederne haft i Danmark? [18] [1] Øjenvidner det begynder med mennesker

19 5. Gør rede for Morten Sabroes konklusion, og forklar, hvad han mener med: Der er noget i de billeder, der ligner os så meget, at det ikke er til at holde ud. Yderligere aktiviteter ET DILEMMA OM INDBLANDING EN BILLEDØVELSE I GRUPPER Denne billed- og diskussionsøvelse kan gøre eleverne mere bevidste om dilemmaer i forbindelse med indgriben i forskellige situationer på et personligt og internationalt plan. Eleverne skal arbejde med fire stærke fotografier og tage stilling til, hvad de tror, de selv og det internationale samfund ville gøre, har ret til at gøre og bør gøre i den forbindelse. Øvelsen kan hentes på Vælg B) Den problematiske intervention og Et dilemma om indblanding. Øvelsen findes også på en cd-rom med titlen En ny verdensorden hvordan? Intervention og forsoning. Begge dele er udarbejdet af Statens Pædagogiske Forsøgscenter og Institut for Menneskerettigheder i ANSVAR FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE MAJ 2004 Kopiside 1.B.1: Ansvar er en af de seks opgaver, som blev givet til Folkeskolens Afgangsprøve i Dansk skriftlig fremstilling, maj Titlen er Ansvar Skriv et essay om at have og tage ansvar i forhold til andre. Opgaven egner sig fint til at blive inddraget i emnet om øjenvidner, dilemmaer og humanitære handlinger. CIVIL ULYDIGHED I SAMFUNDSFAG Civil ulydighed i samfundsfag er titlen på en artikel, der beskriver et undervisningsforløb på niende klassetrin om civil ulydighed: Når man kan opdrage mennesker til at adlyde ordrer, uanset om det drejer sig om tortur eller mord, hvem lærer så børnene at nægte lydighed?, skriver forfatteren til artiklen, Carsten Skjoldborg. Forløbet er tilrettelagt, så det veksler mellem det personlige og det samfundsmæssige plan, mellem det konkrete og det abstrakte. I forløbet indgår såvel litteratur, musik, film og uddrag af nationale og internationale regelsæt. Artiklen kan hentes på vælg Artikler og gå videre til Undervisningsforløb. Yderligere materiale OM APARTHEID I SYDAFRIKA Hvis nogle elever har lyst til at læse mere om apartheid i Sydafrika, kan man for eksempel henvise til den hvide sydafrikanske forfatter André Brink. Hans forfatterskab indeholder flere spændende og relevante romaner om forholdene i Sydafrika under apartheidstyret. Om sig selv har André Brink engang sagt: I et land som Sydafrika er det ikke nemt at sige sandheden (nu i de mørke dage efter Soweto endnu mindre), men jeg mener, at min første pligt som forfatter er at vise, hvad jeg har set og oplevet. Jeg må gøre dette for at være trofast over for min egen samvittighed men også, og det er det vigtigste, fordi jeg skylder det over for det enorme flertal i mit land, som ikke har lov til selv at vidne om det, og som bliver drevet til stadig større pine, fortvivlelse og vold. Flere af hans romaner er oversat til dansk; Et nu i vinden, En kæde af stemmer, Pestmuren samt En tør hvid årstid, som også er blevet filmatiseret. Man kan også henvise til Nelson Mandelas bog: Vejen til frihed: En selvbiografi, Munksgaard/Rosinante, [1] Øjenvidner det begynder med mennesker [19]

20 DOKUMENTARFILM Lydighedens dilemma Poul Martinsen, Gyda Uldall og Hans Engberg lavede i 1978 en dokumentarfilm med titlen Lydighedens dilemma (40 min.). Den blev sendt igen på DR1 i Filmen tager udgangspunkt i nogle forsøg, den amerikanske psykolog Stanley Milgram udførte i 1960 erne. I filmen... skildres et forsøg, som viser, hvordan mennesker reagerer over for en ubøjelig autoritet. Nogle personer bliver med videnskabelig autoritet presset til at tro, at de i forbindelse med et indlæringsforsøg påfører en anden person ekstreme høje elektriske stød. Nogle af forsøgspersonerne fortæller, hvorfor de indvilligede i at udsætte et andet menneske for alvorlige lidelser. Mens forsøgslederen, der fungerede som autoriteten under forsøget, fortæller, hvordan han oplevede sin egen rolle og om formålet med forsøget. Uddrag fra filmens indholdsbeskrivelse. Find to klip fra filmen på DR s hjemmeside under: Vælg: Samfund/Tema/Folkedrab/Gerningsmænd. De to klip hedder En bøddel skabes og Forsøgsperson siger fra. Læs mere om i afsnit 4B, side 55. Fluen på væggen I 2002 lavede Poul Martinsen dokumentarfilmen Fluen på væggen, 60 min., DR-dokumentar, hvor han... ser tilbage på mange års produktion af dokumentarfilm og opsøger tidligere medvirkende for at finde ud af, om han gik for tæt på dem og om det har haft betydning for deres videre liv, at de har deltaget i en dokumentarfilm. Medvirkende interviewes og der vises klip fra følgende film: Afrikas sorte guld, Blandt tusinde ansigter, Spionen der kom hjem fra kulden, Med i ræset, På grænsen til liv og Lydighedens dilemma. Uddrag fra filmens indholdsbeskrivelse. De to film kan bruges, eventuelt i uddrag, i forbindelse med Morten Sabroes artikel Faneflugt De arme riddere. Skaf filmene via skolebiblioteket eller det lokale amtscenter. På dansk findes også Stanley Milgrams bog Lydighedens dilemma, Munksgaard, The Stanford Prison Experiment Den amerikanske psykolog Philip Zimbardo gennemførte i 1971 forsøget The Stanford Prison Experiment. Han ville undersøge, hvad der sker, når man giver nogle helt almindelige mennesker uindskrænket magt over andre mennesker. Zimbardo havde indrettet et troværdigt kulissefængsel i universitetets kælder og havde udvalgt 24 intelligente, socialt begavede, fysisk og psykisk sunde unge mænd. Ni blev udvalgt til at være fanger, mens resten agerede fangevogtere. Zimbardo havde designet karikerede kostumer, der fremhævede forskellen på fangerne og deres vogtere. Fangevogterne bar khakitøj og solbriller, mens det eneste, fangerne måtte have på, var en tynd kjolelignende bomuldskittel. Fangevogterne fik ikke nogen særlig instruktion i, hvad deres opgave var, andet end at det var ekstremt vigtigt at opretholde ro og orden. Forsøget skulle have varet to uger, men da der var gået seks dage, stoppede Philip Zimbardo eksperimentet. De unge universitetsstuderende, som skulle agere fangevogtere, havde udviklet sig til sadister, der behandlede fangerne på de mest nedværdigende og krænkende måder, man kan forestille sig. Politiken bragte d. 17. maj 2004 en artikel om Philip Zimbardos forsøg: Fra eksperiment til virkelighed Onde situationer af Jens Lenier. Den kan hentes via Skolernes Databaseservice vælg InfoMedia og søg artiklen der. Man kan også finde en beskrivelse af forsøget på internetadressen [20] [1] Øjenvidner det begynder med mennesker

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater lærervejledning når BØRN slås når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser for regler børnesoldater og konsekvenser for børnesoldater d+ d+ Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016

Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016 Årsplan for samfundsfag i 8. klasse 2015/2016 Undervisningen tilrettelægges ud fra de nye mål for faget.. Vi arbejder mod FSA. Undervisning tilrettelægges med udgangspunkt i emnerne i Samfundsstudier samt

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Indfødsretsprøven. Hvad VED en aktiv medborger om fællesskaber? 5a - Drejebog - Indfødsret - s1. Indhold. Fælles Mål

Indfødsretsprøven. Hvad VED en aktiv medborger om fællesskaber? 5a - Drejebog - Indfødsret - s1. Indhold. Fælles Mål 5a - Drejebog - Indfødsret - s1 Hvad VED en aktiv medborger om fællesskaber? Indfødsretsprøven Indhold Ind f Ø d s r e t Fælles Mål I denne øvelse skal I forholde jer til hvad medborgerskab og stats borgerskab

Læs mere

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE

OM BØRNS RETTIGHEDER TIL KLASSE 1 UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN OM TIL 7. 10. KLASSE 2 Modul 1 - STÆRKE SAMMEN Til dette tema indgår en stribe links til undersider på redbarnet.dk/skole og andre hjemmesider. Når du har dette dokument åbent

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Eleverne arbejder med centrale begreber/problemstillinger inden for temaet medier.

Eleverne arbejder med centrale begreber/problemstillinger inden for temaet medier. 41-48 At eleverne: få en indsigt i hovedtrækkene af grundlovens bestemmelser om styreformen i Danmark, herunder magtens tredeling. får viden om hvilke mekanismer, der medvirker til dannelsen af de forskellige

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Samfundsfag på Århus Friskole

Samfundsfag på Århus Friskole Samfundsfag på Århus Friskole Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk

Læs mere

Undervisningsforløb HOLOCAUST

Undervisningsforløb HOLOCAUST Undervisningsforløb HOLOCAUST Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Holocaust 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer

Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Curriculum for Mental Sundhed 10. Klasse - inspirationsmaterialer Læringsmål Inspirationsmaterialer Tænkte fag Positiv tænkning Eleven kan anvende positiv tænkning i hverdagen. Eleven har viden om strategier

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Denne guide er skrevet til dig, som skal køre rollespillet Det er MIT bibliotek! Det er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

Skibet er ladet med rettigheder O M

Skibet er ladet med rettigheder O M Skibet er ladet med rettigheder T D A O M K E R I Indhold Dilemmaøvelse. Eleverne forestiller sig, at de skal sejle til et nyt kontinent, men for at nå frem må de vælge, hvilke nødvendige eller unødvendige

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Sådan håndterer du et forumspil!

Sådan håndterer du et forumspil! Sådan håndterer du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til: Studerende Undervisere HR-ansvarlige Proceskonsulenter Peter Frandsen, Forumkonsulent

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed.

www.cfufilmogtv.dk En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed. Fag Dansk Titel I sproget er jeg. Voices of the world En film af Janus Billeskov Jansen, Signe Byrge Sørensen. DR2, 2005. 57 minutters varighed. Om verdens sproglige mangfoldighed. Der er ca. 6500 sprog

Læs mere

Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Spøgelsespigen. Sådan lyder opgaveformuleringen til prøveopgaven:

Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Spøgelsespigen. Sådan lyder opgaveformuleringen til prøveopgaven: Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Lærervejledning til tema om ensomhed

Lærervejledning til tema om ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed 1 ensomhed Lærervejledning til tema om ensomhed DR Skoles undervisningsmateriale om ensomhed er målrettet undervisningen i fagene dansk og klassens tid, 6.-9. klasse.

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET. Førstehjælp for børn 7-9 år

Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET. Førstehjælp for børn 7-9 år Torben Blankholm NÅR ULYKKEN ER SKET Elevhæfte Førstehjælp for børn 7-9 år Hvad sker der? Du kender det: Det er sjovt at lege med dine venner. Der er gang i den. Du har det dejligt, og så sker det lige

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Den Humanitære Folkeret (IHL) i nye krige

Den Humanitære Folkeret (IHL) i nye krige Den Humanitære Folkeret (IHL) i nye krige v/ Frederik Harhoff; Professor, Dr. Jur., Juridisk Institut Syddansk Universitet Krig krævede i gamle dage en formel krigserklæring, hvilket var upraktisk og ikke

Læs mere

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd.

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd. Fag: Kultur og samfundsfag Hold: 14 Lærer: Lise Stadelund Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32-35 Give eksempler på, at en periodes

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til 6. -10. klasse Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til læreren Randulf er den ene af de to første udgivelser i en ny

Læs mere