Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os"

Transkript

1 1 Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst efteruddannet medarbejdere? Hvor er de oplagte "huller", som I aldrig får gjort noget ved? Og hvilke kompetencer får I brug for i fremtiden? Næsten alle virksomheder har et stort efteruddannelsesbehov, når først man går sømmene efter en ekstra gang. Derfor, brug tiden fornuftigt - specielt i den nuværende konjunktur - så I er klar med kvalificerede medarbejdere, når konjunkturerne vender. Eller endnu bedre - brug jobrotation og få ny viden og kompetence til selv at trække væksten i gang. Efteruddannelse, vikarservice og rekruttering i samme ordning Med jobrotationsordningen kan din virksomhed sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse og erstatte de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. På den måde får I opkvalificeret medarbejderne uden den store nedgang i produktionen og med et fordelagtigt økonomisk tilskud. Samtidig styrker I virksomhedens fremtidige rekrutteringsgrundlag, da mange af vikarerne efterfølgende vil være velkvalificeret arbejdskraft. Det første skridt... kan sammensættes og anvendes på mange forskellige måder, og som virksomhed kan det være svært at finde ud af, hvad det første skridt skal være. Derfor har vi lavet denne mappe, som med fakta og gode eksempler kan give overblik og ikke mindst blod på tanden til at starte jeres egne jobrotationsprojekter. Første skridt er dog altid at kontakte jeres lokale jobcenter eller VEU-center. Vi er parat til at skræddersy netop det jobrotationsprojekt, der får jeres medarbejdere klar til fremtidens krav. Faktaark - oversigt Brug jobrotation 1 sydelse 2 Forløb og økonomi (eksempler) 3 Brug VEU-centret 4 Case: Primo Danmark A/S 5 Case: VELUX Skærbæk 6 Opkvalificering af vikarer 7 Mentorordning 8 Kontakt os I VEU-centret og jobcentret samarbejder vi om at efteruddanne jeres medarbejdere via jobrotationsordningen. I VEU-centret hjælper vi med at afdække medarbejdernes behov for efteruddannelse og med at finde og sammensætte relevante uddannelsesforløb. I jobcentret hjælper vi med at finde egnede vikarer og med at håndtere papirarbejdet og det administrative. Kontakt os og fortæl, at I er interesserede i jobrotation. Så tager vi initiativ til et fælles møde. Med venlig hilsen Dit jobcenter VEU-centret - din vej til uddannelse

2 2 sydelse - få et samlet tilskud til vikarlønnen og udgifterne til efteruddannelse Når din virksomhed ansætter en ledig vikar til at erstatte den eller de medarbejdere, der er på efteruddannelse, kan I søge om jobrotationsydelse. sydelsen udbetales af jobcentret og er både med til at dække vikarens løn og udgifterne til medarbejderens efteruddannelse. Tilskudssatsen sydelsen er på 170,36 kr. pr. time den ansatte er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar - se også økonomieksempler på andet faktaark. Betingelser For at modtage jobrotationsydelsen skal en række betingelser være opfyldt: Den ansatte skal modtage sædvanlig løn i uddannelsesperioden. Den ansatte må højest have en uddannelse, der i niveau svarer til en erhvervsuddannelse. Den ansatte kan dog godt have en videregående uddannelse, hvis den ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Derudover er der oprettet en særlig pulje til ansatte med korte og mellemlange videregående uddannelser - se afsnit til højre. Vikaren skal som minimum være ansat i 10 timer om ugen i maksimalt 12 måneder. Vikaren skal være ansat på almindelige vilkår til overenskomstmæssig løn eller den løn, der gælder for tilsvarende arbejde. Vikaren skal have været ledig i minimum 3 måneder forud for ansættelsen. Virksomheden betaler den ansattes eventuelle efteruddannelsesudgifter. Virksomheden skal ansøge sit jobcenter om jobrotationsydelse, når lønudgiften til den ansatte er afholdt. Virksomheden må ikke samtidig med jobrotationsydelsen modtage VEU-godtgørelse, SVU eller løntilskud. Blanketter Hent blanket AB 522 til ansøgning om jobrotationsydelse på Selve lovgrundlaget for jobrotationsordningen findes på blanket AB 522L. Særlig pulje for ansatte med korte og mellemlange uddannelser Hvis medarbejderen har en kort eller mellemlang videregående uddannelse*, som anvendes i det nuværende arbejde, kan der søges midler til jobrotation fra en særlig pulje, som administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen efter først til mølle princippet. Kontakt jobcentret og hør mere om muligheden. *Fx. Sygeplejerske, folkeskolelærer, byggekonstruktør, laborant, maskinmester, økonoma. Kom videre Kontakt jobcentret, hvis I har brug for hjælp til at udfylde ansøgningsblanketten, eller hvis I har brug for yderligere vejledning om jobrotationsordningen. I kan også finde mere information på

3 3 Eksempler på forløb og økonomi Oktober November Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Vikar i virksomhedspraktik svikariat Efteruddannelse ansat A Efteruddannelse ansat B Vikar i juleassistance Økonomi Indtægter sydelse 170,36 kr./time x 2 uger x 37 timer/uge x 2 medarbejdere ,28 Udgifter Deltagergebyr, 2 ugers efteruddannelse ca kr. x 2 medarbejdere 2.880,00 Løn til vikar, 4 uger vikariat 122 kr./time x 4 uger x 37 timer/uge ,00 Udgifter i alt kr kr ,00 Samlet balance (Indtægter ,28 - udgifter ,00) ,28 (Overenskomstmæssig løn til vikar: 122 kr. (106,12 kr./time + ca. 15% for ferie, ATP, forsikring) Eksempel detailhandel Butiksmedarbejdere i jobrotation En mindre skobutik ønsker at efteruddanne sine to fuldtidsansatte medarbejdere i salg og kundeservice. I samarbejde med VEU-centret finder og tilmelder butikken medarbejderne det rigtige uddannelsestilbud, som de på skift deltager i. Jobcentret har forinden fundet en egnet vikar, som tidligere har stået i butik og kan dække for begge medarbejderes uddannelsesperiode. For at sikre en god opstart bliver vikaren introduceret til butikken og arbejdet i en indledende virksomhedspraktik uden lønudgift. Da vikaren efter halvanden måned i butikken er godt inde i arbejdet, tilbyder butikken efterfølgende vikaren job som salgsassistent op til jul. Januar Februar Marts Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 5 jobrotationsvikarer 5 ansatte på kursus Økonomi Indtægter sydelse 170,36 kr./time x 12 uger x 37 timer/uge x 5 medarbejdere ,20 Udgifter Deltagergebyr og kursusmaterialer ca kr. x 5 medarbejdere ,00 Løn til vikar, 12 uger vikariat 143,75 kr./time x 12 uger x 37 timer/uge ,00 Udgifter i alt kr kr ,00 Samlet balance (Indtægter ,20 - udgifter ,00) ,20 (Overenskomstmæssig løn til vikarer: 143,75 kr. (125 kr./time + ca. 15% for ferie, ATP, forsikring) Eksempel produktion Specialarbejdere i jobrotation En produktionsvirksomhed ser muligheder i at udvide med to nye produkter til det kinesiske marked. Udvidelsen kræver nye faglige kompetencer, og virksomheden kontakter derfor VEU-centret, som hjælper med at sammensætte et 12 ugers fagligt kursus for fem medarbejdere på teknisk skole. Da en lignende produktionsvirksomhed i området er lukket året forinden, finder jobcentret hurtigt egnede vikarer for de ansatte, der skal på kursus. Såfremt de nye produkter slår igennem, og vikarerne klarer arbejdet tilfredsstillende, er virksomheden indstillet på, at vikarerne efterfølgende ansættes på normale vilkår.

4 4 VEU-center - én indgang til efteruddannelse VEU står for Voksen- og EfterUddannelse, og VEU-centret er et formelt samarbejde mellem de uddannelsesinstitutioner, der udbyder voksenuddannelse og efteruddannelse i lokalområdet. Et VEU-center skaber én indgang for virksomheden, medarbejdere (faglærte og ufaglærte) samt ledige. Det er vores formål at: Kontakt Ring på tlf eller brug til at finde dit lokale VEU-center. vejlede og rådgive i forbindelse med voksen- og efteruddannelse og skabe et større overblik over mulighederne og vejene til efteruddannelse for alle. Vores rådgivning og vejledning er helt gratis og uforpligtende. Vi kan hjælpe dig, som virksomhed, medarbejder eller ledig med at afdække behovet for opkvalificering og sammen lave en uddannelsesplan. Uanset hvor du bor og hvilken branche du er i, så samarbejder konsulenterne fra alle uddannelsesinstitutionerne om at hjælpe dig videre. Ønsker du hjælp til at få et overblik over, hvilke muligheder du har som medarbejder, virksomhed eller ledig, så kontakt os.

5 5 Primo Danmark A/S: Kom bare i gang med jobrotation! Uden jobrotation havde vi ikke fået opkvalificeret vores medarbejdere nu! Så klart udtrykker produktionschef Ole Nim fra plastindustrivirksomheden Primo Danmark A/S det. Virksomheden har tilbudt 9 af deres nyere medarbejdere en uddannelse, så de er fuldt på højde med de krav, branchen stiller til arbejdskraft. Mens de er på uddannelse, passer 3 vikarer deres job. Rekruttering af vikarer For at finde de helt rigtige vikarer, der kunne varetage de ansattes job, opstillede Primo Danmark A/S nogle ønsker til vikarerne. Ud fra disse kriterier valgte Jobcenter Varde en række ledige, der opfyldte virksomhedens behov, og efter informationsmøde og korte samtaler mellem virksomheden og de ledige, pegede Primo Danmark A/S på de 3 vikarer, de ønskede at samarbejde med. Metoden har fungeret rigtig fint, pointerer Ole Nim. På den måde fik vi fat i de helt rigtige vikarer, som vi også sagtens kan se for os som fastansatte medarbejdere i virksomheden. Forud for vikariatet gennemgik de ledige et målrettet 6-ugers uddannelsesforløb, så de var klar til at indgå på lige fod med de øvrige medarbejdere. Service og fleksibilitet fra jobcenter og uddannelsesinstitution Produktionschefen fremhæver, at både uddannelsesinstitutionen og jobcentret har været meget fleksible og servicemindede under forløbet: Uddannelsesinstitutionen har sammensat et uddannelsesforløb til vores medarbejdere, som passer fuldstændig til virksomhedens behov, og jobcentret hjælper med alt det administrative. Derfor har jobrotationsforløbet slet ikke været svært at have med at gøre, understreger Ole Nim. Fakta om projektet Primo Danmark A/S er den ene af 3 plastindustrivirksomheder i Varde og Esbjerg, der er gået sammen om et fælles uddannelsesforløb ved hjælp af jobrotationsordningen. Projektet styres af jobcentrene i Varde og Esbjerg samt af AMU Syd, der varetager uddannelsesforløbet. Uddannelsen af medarbejderne løber over 2 gange 3 uger, og der undervises i bl.a. materialelære og ekstrudering. Jeg får nogle medarbejdere tilbage, der både er fagligt bedre funderet, og som er endnu mere motiverede end før samtidig med at jeg får hjælp til at få klaret deres daglige opgaver i virksomheden. Jeg kunne sagtens forestille mig at gøre brug af jobrotation igen fx til nogle mere bløde områder som kommunikation og teambuilding. Så kom bare i gang! Det er ikke svært, lyder Ole Nims opfordring.

6 6 VELUX Skærbæk: Vi ønsker dygtige og selvkørende medarbejdere så er vi også nødt til at klæde dem ordentligt på! Hvis du søgte dit eget job, tror du så, at du ville få det - i dag? Og om 5 år? Det spørgsmål har HR-chef Morten Overgaard fra VELUX Skærbæk stillet sig selv og sine medarbejdere. Ikke for at sætte spørgsmålstegn ved, om medarbejderne skal være på virksomheden, men for at slå fast, at hvis man som medarbejder fortsat ønsker at være attraktiv for arbejdsmarkedet, så er man nødt til at holde sine kompetencer opdaterede. Uanset om man er faglært eller ufaglært. Hos VELUX Skærbæk har det bl.a. udmøntet sig i målrettet efteruddannelse på to niveauer dels længerevarende erhvervsuddannelser, dels en særlig indsats for de medarbejdere, der har læse-/stavevanskeligheder. Et af de redskaber, som VELUX benytter sig af i forbindelse med kompetenceudvikling af deres medarbejdere, er jobrotation. Det giver os mulighed for at tilbyde vores gode, faste medarbejdere en uddannelse, samtidig med, at det lukker de huller, der opstår efter dem, siger HR-chef Morten Overgaard. Det gavner både den enkelte medarbejder og virksomheden, fortsætter han. Ledige opkvalificeres til vikariatet Når man som vikar skal overtage en fast medarbejders arbejdsopgaver på virksomheden, kan det stille visse krav til niveauet for disse vikarer. Det har VELUX håndteret ved i samarbejde med EUC Syd at sammensætte et 6 ugers uddannelsesforløb for de ledige, og efterfølgende 4 ugers virksomhedspraktik på virksomheden. På den måde er de ledige blevet gjort klar til at kunne erstatte de faste medarbejdere, mens de er på uddannelse. Billede Fakta om projektet VELUX har aktuelt 8 medarbejdere på uddannelse som industrioperatør. Uddannelsen er 2-årig, og består af et grundforløb på 10 uger og efterfølgende skoleforløb på 5-8 uger afsluttende med en svendeprøve og et uddannelsesbevis. I alt 3 ledige vikarierer, mens de ansatte er på uddannelse. Jobroationsforløbet hos VELUX ledes af projektet Innovirk, der understøtter innovation og kompetenceudvikling på industrivirksomheder i Sønderjylland og på Fyn. Morten Overgaard pointerer, at dette forløb både giver de ledige bedre kort på hånden til konkrete arbejdsopgaver, og giver virksomheden muligheden for at finde de helt rigtige vikarer. Der er ingen tvivl om, at vi også ser det her som en mulighed for rekruttering, den dag vi står og skal bruge nye medarbejdere. Vi har her en rigtig god mulighed for at se nogle folk an og lære dem grundigt op, så det ville være helt naturligt at vælge blandt dem, fastslår han, og slutter: Ikke alene er den her ordning en fordel for os som virksomhed vi er samtidig også med til at tage et ansvar og give de ledige, der står og har brug for praktisk erfaring på arbejdsmarkedet, muligheden for at vise, hvad de kan. Jeg vil bestemt anbefale ordningen til andre virksomheder!

7 7 Opkvalificering af ledige vikarer - brug virksomhedspraktik eller kurser til at gøre ledige klar til jobrotation har primært til formål at opkvalificere ufaglærte eller kortuddannede medarbejdere. Derfor vil ledige med en kort introduktion til arbejdet oftest kunne fungere som fuldgode vikarer for de medarbejdere, der er på efteruddannelse. Brug indledende praktik og sidemandsoplæring Hvis arbejdet er baseret på specielle rutiner og arbejdsgange, vil en indledende praktikperiode uden lønudgift (typisk 1-2 uger), hvor de(n) ledige følger en medarbejder og lærer virksomheden at kende, ofte være tilstrækkelig til at komme op på niveau. Hør jobcentret om muligheden for praktik. Kræver I branchekendskab, it-kunskaber etc.? Hvis arbejdet kræver særlige forudsætninger, branchekendskab, it-kundskaber etc., kan I sammen med jobcentret og VEU-centret sammensætte et kortere kursus eller uddannelsesforløb, så de ledige er helt klar til erstatte de ansatte, når de starter i jobrotationsvikariatet. Uddannelsen af de ledige vikarer er uden omkostning for virksomheden. I kan også erstatte faglærte medarbejdere* Hvis vikariatet kræver specielle kompetencer - fx. ved faglærte arbejdsfunktioner (sygeplejersker, tømrere etc.) - vil jobcentret i første omgang forsøge at finde ledige, der har tilsvarende uddannelse. Alternativt vil jobcentret søge efter ledige med lignende kompetencer i beslægtede brancher, som med kortere opkvalificering kan varetage de aktuelle arbejdsfunktioner. Blanketter Blanket til indgåelse af aftale om virksomhedspraktik (AB 131) kan findes på VEU-centret tilbyder Anlægsgartneri Dansk Håndværksfag (certificeringer) It og regnskab Kommunikation og samarbejde Køkken og restauration Landbrug Ledelse Logistik, kran og transport Læs mere på Kom videre Matematik Produktion og proces Psykiatri Pædagogik Rengøring og hygiejne Salg og markedsføring Serviceområdet Social- og sundhedsområdet Sprog Kontakt jobcentret eller VEU-centret og hør nærmere om muligheden for at opkvalificere ledige til jobrotation i jeres virksomhed. Næsten alle funktioner kan "jobroteres"! Måske afskriver I jobrotation som en mulighed for at opkvalificere, fordi I føler, at arbejdsfunktionerne er for specifikke eller krævende? Lad det komme an på en prøve. Lige nu er der ledige inden for stort set alle brancher, og I får altid mulighed for at få de relevante kandidater til samtale, så I selv kan vurdere potentialet. Kontakt jobcentret og lad os tage udfordringen op. * Bemærk at jobrotationsprojekter for personer med kortere og mellemlange videregående uddannelser foregår via Arbejdsmarkedsstyrelsens særlige pulje. Se faktaark om jobrotationsydelse.

8 8 Mentorordning - mulighed for at støtte ledige vikarer i jobrotationsforløb Godt begyndt er - som bekendt - halvt fuldendt. Derfor sætter jobcentret fokus på at afstemme forventningerne og sikre, at de ledige vikarer får så god en start i virksomheden som muligt. Hvis der fx er særlige behov, eller hvis mange vikarer starter på samme tid, kan jobcentret tilbyde støtte (frikøb af timer) til en mentor, der sørger for introduktion og oplæring af vikarerne og får jobrotationsforløbet til at køre ved at håndtere alle de små daglige og evt. personlige udfordringer. Typisk kan mentoren med fordel være en erfaren medarbejder i jeres virksomhed, men det kan også være en ekstern konsulent. Betingelser, varighed og økonomi Jobcentret kan bevilge mentorstøtte i forbindelse med alle jobrotationsforløb, når mentoren blot er afgørende for, at den ledige falder godt til som vikar i virksomheden. Kompensationen beregnes ud fra timelønnen for den, der er mentor, eller den eksterne konsulent samt en individuel vurdering af den ledige vikars støttebehov. Mentoruddannelse Når mentor er en intern medarbejder, kan der ud over lønomkostninger bevilges tilskud til mentoruddannelse. Blanketter Blanket (AB 401) til ansøgning om tilskud til mentorfunktion og evt. dækning af udgift til mentoruddannelse kan hentes på Kom videre Kontakt jobcentret og hør nærmere om muligheden for mentorstøtte for unge. Ved frikøb af en medarbejder til mentorfunktionen er det en betingelse, at medarbejderen ikke udfører sine sædvanlige arbejdsfunktioner i de timer, hvor vedkommende fungerer som mentor. Ved tilskud til køb af mentoruddannelse skal der medsendes dokumentation for udgiften i forbindelse med anmodning om udbetaling.

9 Guide til virksomhedsmøde Hvad kan du med fordel spørge virksomheden om ved den første henvendelse? Basisoplysninger om virksomheden (branche, størrelse m.v.) Hvilke grupper af ansatte skal kompetenceudvikles og hvor mange? Hvor langt er virksomheden i afdækningen af behov for kompetenceudvikling? Har virksomheden været i dialog med andre f.eks. uddannelsesinstitutioner om projektidéen? Hvad vil virksomheden typisk spørge om ved første henvendelse: Hvad er økonomien i jobrotation? Hvor meget administration kræver det? Har jobcentret ledige, der matcher virksomhedens behov? Gevinster for virksomheden Virksomheden får en målrettet og tilpasset opkvalificering af medarbejderne Virksomheden får opkvalificeret medarbejderne uden stor nedgang i produktionen Virksomheden reducerer udgifterne til /omkostninger ved efteruddannelse Virksomheden styrker deres rekrutteringsgrundlag (erstatningsarbejdskraften) Virksomheden får en målrettet service fra jobcenter og uddannelsesinstitutioner Gevinster for de ansatte De ansatte efteruddannes og opnår nye kompetencer Hvad er formålet med det første møde? Afdække virksomhedens konkrete ønsker og behov. Hvorfor har virksomheden henvendt sig? Præsentere muligheder og gevinster i forhold til jobrotation for virksomheden og de ansatte. Præsentere de forskellige økonomiske muligheder i jobrotation. Præsentere den service og indsats jobcentret, uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer kan tilbyde. Præsentere modeller for jobrotation. De ansatte øger muligheden for at fastholde deres job De ansatte øger deres markedsværdi i virksomheden og ift. andre virksomheder De ansatte opnår ofte øget arbejdsglæde og selvtillid Gevinster for de ledige De ledige får nye kompetencer og øger deres "markedsværdi" De ledige får chancen for at vise deres værd og dermed "bide sig fast" i virksomheden i et ordinært job Udvidet netværk og styrket jobsøgning Hvad skal I afdække på mødet? Første overordnede billede af ønsker til og behov for efteruddannelse af de ansatte. Første overordnede billede af ønsker og krav til vikarer (antal og kvalifikationer).

10 Bliv vikar i jobrotation Styrk dine kompetencer og få foden indenfor i en virksomhed betyder, at en virksomhed kan sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse, og at du som ledig kan blive vikar for medarbejderne i uddannelsesperioden. Ved at være vikar i et jobrotationsforløb får du bl.a.: Almindelig overenskomstmæssig løn. Sat din dagpengeperiode på stand-by, så du skubber din udfaldsdato. Nye kompetencer og dermed øget din "markedsværdi". Chance for at vise dit værd og "bide dig fast" i virksomheden i et ordinært job. Udvidet dit netværk og dermed styrket din jobsøgning. Forløb og forberedelse Et vikariat i et jobrotationsforløb kan vare fra få uger og helt op til 12 måneder. Typisk vil du få en indledende jobsamtale i virksomheden, hvor du kan høre mere om arbejdet, og hvor virksomheden kan vurdere, om I er et godt match. Herefter begynder de fleste forløb på normal vis med en kort introduktion til arbejdspladsen og de konkrete arbejdsopgaver. Hvis arbejdet er baseret på specielle rutiner og arbejdsgange, kan det være hensigtsmæssigt at starte med en indledende ulønnet praktikperiode (typisk 1-2 uger), hvor du fx følger en medarbejder og lærer virksomheden og arbejdsgangene at kende. Og hvis arbejdet kræver særlige forudsætninger, branchekendskab, it-kundskaber etc., er der mulighed for at deltage i kortere kurser eller uddannelsesforløb, inden du starter i jobrotationsvikariatet. Betingelser svikariater er ikke kun for ufaglærte. Ofte kræver vikariaterne specielle kompetencer - fx. ved faglærte arbejdsfunktioner (folkeskolelærere, tømrere, akademikere etc.). Så selvom du er faglært eller har en videregående uddannelse, kan jobrotation også være en trædesten for dig til at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Brug jobrotation i din jobsøgning Brug jobrotationsmuligheden aktivt i din jobsøgning. Opsøg selv virksomheder, hvor du gerne vil arbejde, og tilbyd dem, at de kan uddanne deres medarbejdere og bruge dig som vikar i uddannelsesperioden. Husk at forklare, at det stort set er uden udgift for dem. Tag fat i jobcentret, når du har fanget interessen hos en virksomhed. Kom videre Fortæl din jobkonsulent i jobcentret, at du er interesseret i at blive vikar i jobrotationsforløb og hold dig opdateret omkring de jobrotationsprojekter og informationsmøder, der er i dit jobcenter. Det er et krav, at du har været ledig i mindst 3 måneder, inden du starter som vikar. Som vikar får du en almindelig overenskomstmæssig løn (eller hvad der gælder for tilsvarende arbejde), men du optjener ikke timer til dagpengesystemet (for medlemmer af en a-kasse). Vikaransættelsen betragtes dog som en død periode i dagpengesystemet og skubber derfor din udfaldsdato.

11 Tønder Kommune: Løft af medarbejdere og flere i job har vist sig at være det helt rigtige for Tønder Kommune Central Rengøring. Medarbejderne får et uddannelses løft, der er fuld vikar-dækning, mens de er i skole og ledige får foden indenfor til et rigtigt job. Som en af de to ledere af Tønder Kommune Central Rengøring, Danny Jensen, siger det: - Vi har mulighed for at se de ledige an, mens de er vikarer her hos os, og de har mulighed for at se os an. Det er et rigtig godt udgangspunkt for et fremtidigt succesrigt samarbejde. Med 90 fuldtidsansatte fordelt over 140 steder, hvor der skal gøres rent, så er der gode muligheder for, at der kommer en ledig fuldtidsstilling. For selvom tilfredsheden blandt medarbejderne er høj, og sygefraværet lavt, så er flere ansatte tæt på efterløns- og pensionsalderen. Et løft personligt og fagligt En anden god måde at tiltrække og fastholde medarbejdere er efteruddannelse. - Et rengøringsjob har ændret sig meget siden vi havde rengøringskoner, fortæller Hans Christian Kjeldsen, den anden leder af Tønder Kommune Central Rengøring. - I dag kan man ikke bare komme fra gaden og klare jobbet. Der er krav til dosering af rengøringsmidler, forskellige klude til forskellige opgaver og forståelse af rengøringsplaner. Desuden er det vigtigt, at bruge arbejdsredskaberne rigtigt. Et rengøringsjob slider, så det er vigtigt at komme på skolebænken og lærer, hvordan man gør det mest effektivt og samtidig skånsomt for kroppen. De to ledere har derfor længe ønsket, at sende samtlige medarbejdere på efteruddannelseskursus. Og med fandt de den helt rigtige måde at gøre det på. Med kommer alle mand af sted I øjeblikket er 44 altså knap halvdelen af samtlige ansatte i gang med efteruddannelse. Det foregår på EUC Syd i Tønder. - Vi har selv kunne skræddersy et forløb, der passer præcis til os, fortæller Danny Jensen. - Første forløb kører over 9 uger med 3 hold á 15 rengøringsassistenter. I de 9 uger kan vi fastholde 15 ledige i jobrotation med 37 timer per uge, som afløsere for dem der er på kursus. - Og det bedste af det hele er, at det ikke koster os noget takket være, forklarer Hans Christian Kjeldsen. - Vi får 170 kroner i timen (2012 sats) per ansat

12 per time de er på kursus, så når vi lægger det hele sammen og trækker udgifter til vikarer fra, så koster det os ikke noget. - Fremtidssikre eget arbejde Hos 3F, der organiserer mange af de ansatte rengøringsassistenter, er der også stor opbakning til. - Det er utroligt vigtigt at alle, også ansatte i rengøringsbranchen, hele tiden uddanner sig, fortæller Susanne Sørensen, der er næstformand hos 3F VestSønderjylland. - Kravene stiger til fremtidens medarbejdere, så ved at efteruddanne sig og få færdigheder indenfor EDB, samarbejde og kvalitetsstyring, bliver de ikke kun bedre til deres nuværende job. Dermed øger de også deres chancer for et job i fremtiden. Udover de rent faglige gevinster ved efteruddannelse, så peger Susanne Sørensen også på værdier som personlig udvikling og muligheden for møde hinanden på tværs af kommunen og de institutioner, hvor de dagligt gør rent. Distriktsskole, er enig. - Det er meget anderledes at være på skolebænken end på sit daglige arbejde. Her får jeg en positiv træthed i hovedet, af al den information vi får. De er begge enige om, at det vigtigste skoleopholdet giver dem, er følelsen af sammenhold. - Her oplever vi, at vi alle er på samme niveau, og at vi sammen bygger op og får mere værdi og status, understreger Anja von Ozenski. Positiv træthed Netop samværet på tværs af kommunes mange institutioner og den personlige udvikling står øverst på kursusdeltagernes hit-liste. - Til dagligt er jeg helt alene på min institution, fortæller Anja von Ozenski, der gør rent på Brøns Rejsby Børnehave. - Så det her er en dejlig mulighed for at udveksle idéer og tanker. Vi har et super fællesskab. Det giver mig masser af input. Marie Lund, der gør rent på Skærbæk

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering

Indhold. Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Virksomhedsinformation Indhold Søg og annoncer efter medarbejdere Jobnet din online jobbank Workindenmark udenlandsk arbejdskraft Rekruttering Udvid mulighederne for at finde medarbejdere Virksomhedspraktik

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4

Indholdsfortegnelse. 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 Indholdsfortegnelse 1. Rekruttering 1.1. Jobnet 3 1.2. Eures og Work in Denmark 4 2. Opkvalificering 2.1. Jobrotation 5 2.2. Opkvalificeringsjob 6 2.3. Voksenlærling 7 2.4. InnoBooster 8 2.5. Fagpilot

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009

Handicap & job. - det kan lade sig gøre. Regeringen. April 2009 Handicap & job - det kan lade sig gøre April 2009 Regeringen indhold Forord 1 Kapitel 1 Kort og godt om strategien 4 Kapitel 2 Udfordringerne 7 Der skal være plads til alle 7 Bedre rammer for arbejdsgiverne

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

Svendebrev gav Jannie job efter fyring NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE FOR VOKSNE. Direktør giver alle ansatte uddannelse

Svendebrev gav Jannie job efter fyring NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE FOR VOKSNE. Direktør giver alle ansatte uddannelse Hjælp din kollega i gang med ERHVERVS- UDDANNELSE FOR VOKSNE Guide: NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE Direktør giver alle ansatte uddannelse Svendebrev gav Jannie job efter fyring EN UGE EFTER, JANNIE BLEV

Læs mere

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Guide: SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE Gør det selv: Få gang i efteruddannelse med en kuglepen Hans tjener penge på sin hobby AMU-KURSUS GAV STØRRE ARBEJDSGLÆDE,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot

sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot sssss NOTAT Cabi, 16. september 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Notatets opbygning... 3 2. Resumé af de vigtigste erfaringer i FleksPilot... 5 3. Baggrund... 7 4. Præsentation af FleksPilot... 8 5.

Læs mere