Jobcentrenes. Virksomhedsrettede. Aktive Indsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcentrenes. Virksomhedsrettede. Aktive Indsats"

Transkript

1 Jobcentrenes Virksomhedsrettede Aktive Indsats Arbejdsmarkedsstyrelsen Juli 2011

2 Tilskudsordning Forord Fokus på den virksomhedsrettede aktive indsats Denne pjece er til inspiration for dig, der arbejder i jobcenteret. Den er skrevet for at styrke den aktive og virksomhedsrettede indsats over for mennesker, der har brug for støtte og hjælp til at opnå eller fastholde deres plads i arbejdslivet. Uanset om de har brug for hjælp som følge af manglende erhvervserfaring, ledighed, sygdom eller andet. Pjecen er ikke et administrativt værktøj, og den kan aldrig erstatte lovgivning og bekendtgørelser. Men den giver dig et let overblik over muligheder i den virksomhedsrettede indsats. Den vil blive opdateret løbende, når der sker ændringer i lovgivningen. Mange mennesker, der bliver ramt af ledighed, finder hurtigt et job igen. Andre har brug for hjælp fra jobcenteret, hvor sagsbehandleren sammen med den ledig skal finde ud af, hvordan den korteste vej til job ser ud for den enkelte. Det vigtigste redskab i forhold til at komme tilbage i job, er selvfølgelig jobsøgning på det ordinære jobmarked. Dette gælder især for de mange borgere, der kun har en kort ledighedsperiode og ikke har andre udfordringer end selve ledigheden. Hvis det ordinære job ikke er umiddelbart inden for rækkevidde, er virksomhedsrettede aktive tilbud et effektivt redskab til at nå målet om et ordinært job. Der er en god beskæftigelseseffekt, og både ledige og sygemeldte giver i evalueringer udtryk for, at jo tættere de er på det virkelige arbejdsliv, jo bedre opleves det at være i et aktivt tilbud fra jobcenteret. Derfor er der god grund til, at jobcentrene har fokus på den virksomhedsrettede indsats, i deres arbejde med at hjælpe borgere i job så hurtigt som muligt. Et aktivt tilbud på en af landets virksomheder, er en effektiv nøgle, der ofte åbner døren til arbejdsmarkedet. Det kan være et job med løntilskud, et tilbud om virksomhedspraktik f.eks. i et virksomhedscenter, der netop åbner døren til et job for den ledige eller den sygemeldte. Ledige får mulighed for at vise, hvad de kan, når de gennem løntilskud kommer ud på en rigtig virksomhed. Og ved at blive en del af dagligdagen på en arbejdsplads, får den ledige blandt andet praktisk opkvalificering, netværk og kendskab til virksomhedskulturen. Med de erfaringer i rygsækken, bliver jobsøgningen mere kvalificeret og målrettet, og vejen til et fast job bliver kortere. Det gælder også for personer, der er langt væk fra arbejdsmarkedet. Virksomhedsrettet indsats er også for sygedagpengemodtagere Vi ved, at sygdom og arbejde ikke udelukker hinanden. Mange sygemeldte kan godt være i gang, enten på den hidtidige arbejdsplads eller i et aktivt forløb. Der er efterhånden solidt belæg for, at det at holde sig aktiv i mange tilfælde kan forkorte sygefraværet. Derfor er det vigtigt, at kommunen tilbyder en tidlig og målrettet indsats også til sygemeldte, så de ikke mister deres tilknytning til arbejdsmarkedet. En service til virksomhederne Det er naturligvis også en fordel for virksomhederne, at ledige og sygemeldte kan opbygge og bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Med jobcenterets mulighed for at tilbyde en aktiv indsats for ledige og sygemeldte på virksomhederne, kan den nye medarbejder og arbejdsgiveren se hinanden an, inden den ordinære ansættelse træder i kraft. Medarbejderen kan afprøve, om det nye arbejdsområde er attraktivt. Og den sygemeldte kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Med et tilskud til lønnen den første tid, har virksomheden dermed også god gavn af jobcenterets service, og reglerne hindrer, at der sker misbrug eller konkurrenceforvridning. En individuel, fleksibel indsats med borgeren i centrum Den virksomhedsrettede indsats skal tilrettelægges individuelt. Der er forskel på mennesker. Det gælder deres helbred, de faglige og personlige kompetencer osv. Der er større sandsynlighed for, at den aktive indsats kan føre til selvforsørgelse, hvis borgeren har tillid til, at det aktive tilbud rent faktisk kan gøre en forskel. Og det er nemmere at opnå borgerens tillid, hvis borgeren føler sig hørt, når indsatsen planlægges. Det vil også gøre, at borgeren kan acceptere og forstå den aktive indsats og måske endda i sidste ende føle ejerskab til indsatsen. Og det er netop her, de virksomhedsrettede tilbud har deres styrke. For kombinationsmulighederne er næsten uendeligt mange. Det enkelte virksomhedsrettede tilbud kan i nogle tilfælde stå alene, for at ændre situationen for den ledige eller sygemeldte. I andre situationer er det netop kombinationerne mellem tilbuddene, der gør hele forskellen. Det kan f.eks. være, at det virksomhedsrettede tilbud skal kombineres med opkvalificering, eller for den sygemeldte kan det være, at det skal kombineres med behandling og genoptræning. Indsatsen for at hjælpe borgeren tilbage i job, skal altså strikkes sammen ud fra individuelle forudsætninger og behov, samt forholdene på arbejdsmarkedet. God læselyst. Med venlig hilsen Marie Hansen Direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen 2

3 Indhold Løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 8 Mentorordning side 12 Opkvalificering ved ordinær ansættelse side 14 Jobrotation side 16 Virksomhedsrevalidering side 18 Voksenlærling side 20

4 Løntilskud Ansættelse med løntilskud Hvis den ledige ikke kan få et ordinært arbejde lige med det samme, er en ansættelse med løntilskud noget af det mest effektive jobcenteret kan tilbyde. Man kan ansættes med løntilskud på både private og offentlige virksomheder. For den ledige kan opkvalificering gennem løntilskudsjob, være en vej til et ordinært job enten i direkte forlængelse af løntilskuddet eller hos en anden arbejdsgiver, hvis løntilskudsjobbet afløses af fastansættelse. Med en ansættelse med løntilskud kommer borgeren ud på en rigtig arbejdsplads, får netværk, kolleger og ansvarsområder og udfylder i det hele taget en plads i virksomheden. Ansættelsen med løntilskud giver mulighed for at få genopfrisket de faglige kompetencer, få nogle friske erfaringer på CV et og vise en arbejdsgiver hvad man kan. Løntilskud etableres altså typisk for at styrke eller genoptræne den lediges kvalifikationer faglige som personlige. Det kan gives som støtte, når en ledig igen skal knyttes til arbejdsmarkedet, eller det kan gives for at sikre en tilknytning til arbejdsmarkedet f.eks. for en person med lidt længere ledighed bag sig. Med en ansættelse med løntilskud kan den ledige få opkvalificeret sine kompetencer, og virksomheden får chancen for at oplære den ledige. Målgrupper og varighed Når man fastsætter varigheden af en tilskudsperiode, skal det altid ske ud fra et individuelt skøn og som udgangspunkt bør tilskudsperioden være så kort som mulig. Viser det sig, at der er behov for en lidt længere periode med løntilskud, for at de ønskede kvalifikationer er opbygget, kan varigheden forlænges. Virksomhedspraktik Løntilskud Mentorordning Opkvalificering ved ordinær ansættelse Jobrotation Virksomhedsrevalidering Voksenlærling Forsørgelsesgrundlag Varighed op til Mulig forlængelse Dagpengemodtagere 12 måneder - Kontant- og starthjælpsmodtagere alene ledighed 12 måneder - Kontant- og starthjælpsmodtagere mgl. erhverserfaring mv. 12 måneder - Kontant- og starthjælpsmodtagere andre problemer 12 måneder - Personer under revalidering (ved plan individuel vurdering) ikke fastsat - Ledige sygedagpengemodtagere 12 måneder - Førtidspensionister ikke fastsat - Nyuddannede personer med handicap 12 måneder - 4

5 Ansættelse med løntilskud giver mulighed for at få genopfrisket de faglige kompetencer, få nogle friske erfaringer på CV et og vise en arbejdsgiver hvad man kan. ARKIVFOTO En dagpengemodtager kan ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver efter mere end sammenlagt seks måneders ledighed. Kontanthjælpsmodtagere skal have en forudgående sammenhængende ledighedsperiode på mere end seks måneder. Sygedagpengemodtagere skal have modtaget dagpenge eller sygedagpenge i sammenlagt mere end seks måneder. Der gælder ikke noget krav om en forudgående ledighed for revalidender, førtidspensionister og personer omfattet af den særlige ordning for nyuddannede handicappede, se nedenfor. Ansættes borgeren med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, er der ikke noget krav om forudgående ledighed. Særligt for personer over 55 år (særlig løntilskudsordning) Du skal være opmærksom på, at de almindelige regler for løntilskud suppleres af en særlig løntilskudsordning for dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere over 55 år. Den særlige løntilskudsordning åbner for ansættelse hos en privat virksomhed med et højere løntilskud end normalt. Særligt for sygedagpengemodtagere Ansættelse med løntilskud kan kun tilbydes sygemeldte, der ikke er i job. Tilbuddet skal altid bygge på en konkret vurdering og skal tilpasses den enkeltes behov, ressourcer og helbredstilstand. Særligt for revalidender Se afsnittet om virksomhedsrevalidering. Særligt for handicappede Nyuddannede personer med handicap kan få tilbud om ansættelse med løntilskud også kendt under navnet Isbryderordningen. Ordningen giver nyuddannede, som endnu ikke arbejder inden for deres fag, mulighed for at få relevant erhvervserfaring. Der er ikke krav om, at personen skal have været ledig, for at tage støtteordningen i brug. Den uddannelse, som personen har gennemført skal være af mindst 18 måneders varighed og berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse. Vedkommende har ikke opnået beskæftigelse i op til to år efter uddannelsens afslutning. Endelig er det en forudsætning, at personen mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, uddannelsen kvalificerer til. 5

6 Løntilskud Hvad skal jeg være opmærksom på? Jobcenteret står for oprettelse af løntilskudsjobbet, evt. via anden aktør. Den ledige er stadig tilknyttet jobcenteret, skal deltage i kontaktforløbet og være aktivt jobsøgende. Etablering af virksomhedspraktik og løntilskud på en virksomhed må ikke være konkurrenceforvridende. Den ledige og virksomheden skal opfylde en række betingelser før ansættelse med løntilskud: I virksomheder med op til 50 ansatte må der være én i løntilskud eller virksomhedspraktik for hver fem ordinært ansatte der kan dog altid være én person i et aktivt tilbud. Herudover én person for hver ti ordinært ansatte. En ansættelse med løntilskud skal have et opkvalificerende sigte for borgeren. Bl.a derfor kan en person ikke ansættes med løntilskud i den virksomhed, personen senest har været ansat i. Forud for løntilskud, skal ansættelsen drøftes mellem virksomheden og repræsentanter for de ansatte. Endelig skal der være tale om en nettoudvidelse af antallet af ansatte (merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse). - Hos private arbejdsgivere skal merbeskæftigelsen ses i forhold til det gennemsnitlige antal ansatte i de foregående 12 måneder, og ansættelsen må ikke ske i en stilling, der er blevet ledig inden for de seneste 3 måneder. Hos offentlige arbejdsgivere skal merbeskæftigelsen ses i forhold til det aktuelle budget. Dette har til formål at undgå eventuel misbrug af ordningerne. Økonomi Ansættelse i private virksomheder Når du opretter et løntilskudsjob hos en privat arbejdsgiver skal det ske på overenskomstmæssige vilkår. Arbejdsgiveren udbetaler løn til den ansatte, og jobcenteret udbetaler et tilskud til lønnen til arbejdsgiveren. Tilskuddets størrelse afhænger bl.a. af målgruppen. Satserne for det aktuelle løntilskud kan ses på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside under Regler og satser. For førtidspensionister gælder, at løn og arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsgiveren og personen selv. Det skal dog ske i samarbejde med de faglige organisationer. Ansættelse i offentlige virksomheder Når du opretter et job med løntilskud i en offentlig virksomhed skal det ske på overenskomstmæssige vilkår. Den ansattes løn skal være på niveau med den offentlige hjælp, vedkommende modtog før tilbuddet. Dog er der en maksimal timeløn og lønnen skal minimum svare til 82% af dagpengesatsen. Arbejdstiden i det enkelte tilbud fastsættes under hensyn til den samlede løn. Tilskuddet til offentlig arbejdsgiver reguleres hver år se aktuelle satser på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside under Regler og satser. 6

7 Tips og gode råd Formålet med en ansættelse med løntilskud er, at den ledige skal i ordinært job så hurtigt som muligt. Dette formål skal være tydeligt for alle parter. Tal med den ledige og virksomheden om, hvilke kompetencer der skal styrkes i tilskudsperioden for at bringe personen i et ordinært job. Tal med den ledige og virksomheden om, hvordan den aktive jobsøgning kan kombineres med de øvrige opgaver i løntilskuddet især hvis der er usikkerhed om efterfølgende fastansættelse. Brug eventuelt en mentor, hvis det kan øge den lediges mulighed for at opnå varig beskæftigelse. Dette gælder f.eks., hvis der er tale om en ledig, der kan have svært ved at klare et job. Lav en målrettet opfølgning både overfor personen og virksomheden bliver målene med løntilskudsansættelsen nået? Begynd med en kort tilskudsperiode og forlæng den efterfølgende, hvis der er behov for det. Her kan du finde flere oplysninger/links: Lovgrundlag LAB, kapitel 12, 14 og Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9, 10 og Lov om integration af udlændinge, 23 c. Lov om sygedagpenge 32 og Blanketter Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Tilbud om ansættelse med løntilskud Bevilling af løntilskud Meddelelse om forlængelse af periode med løntilskud Erklæring fra arbejdsgiver vedrørende arbejdsforhold Erklæring om merbeskæftigelse mv. Anmodning om udbetaling af løntilskud fast timesats Satser Aktuelle satser Viden (Beskrivelse af kampagnen) (Uddybende om løntilskud) (Uddybende om løntilskud) ARKIVFOTO 7

8 Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik bruges med forskellige formål: For nyuddannede og uerfarne ledige er det en måde at vise en arbejdsgiver, hvad man dur til. Langtidsledige får mulighed for at afprøve et nyt arbejdsområde eller genopfriske kompetencer og få friske erfaringer på CV et. Virksomhedspraktik kan være en god indgang til en ansættelse med løntilskud eller en ordinær ansættelse. Er borgeren eller virksomheden i tvivl, om matchet er det helt rigtige, kan de se hinanden an nogle uger, inden en ansættelse. Svagere ledige kan bruge virksomhedspraktikken til at afklare sociale og faglige kompetencer eller prøve kræfter med sproget, og endelig kan sygemeldte bruge ordningen til, at komme tilbage i arbejdslivet eller blive fastholdt på den virksomhed hvor de er ansat. For sygemeldte i et ansættelsesforhold har gradvis tilbagevenden til jobbet dog altid førsteprioritet, frem for kommunens indsats i form af virksomhedspraktik. Målgrupper og varighed Virksomhedspraktik gives som udgangspunkt i op til fire uger for ledige i matchgruppe 1. Undtaget er kontanthjælpsmodtagere med manglende erhvervserfaring, langvarig ledighed eller andre problemer og som dermed har svært ved at opnå beskæftigelse med løntilskud. De kan få tilbuddet i op til 13 uger efter konkret vurdering op til 26 uger. Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 samt forrevalidender, sygedagpengemodtagere (visitationskategori 1 og 2) og modtagere af ledigheds- eller særlig ydelse i matchgruppe 1 og 2, kan også få tilbuddet i op til 13 uger også her med eventuel forlængelse. For revalidender med en fastlagt jobplan for revalideringsforløbet, fastsættes varigheden ud fra en konkret individuel vurdering. Virksomhedspraktik Løntilskud Mentorordning Opkvalificering ved ordinær ansættelse Jobrotation Virksomhedsrevalidering Voksenlærling Forsørgelsesgrundlag Varighed op til Mulig forlængelse Dagpengemodtagere 4 uger - Kontant- og starthjælpsmodtagere alene ledighed 4 uger - Kontant- og starthjælpsmodtagere mgl. erhvervserfaring mv. 13 uger individuelt Kontant- og starthjælpsmodtagere andre problemer 13 uger individuelt Personer under revalidering (ved plan individuel vurdering) 13 uger individuelt Sygedagpengemodtagere 13 uger individuelt Personer visiteret til fleksjob (bl.a. ledighedsydelse) 13 uger individuelt årige med behov for uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats 26 uger individuelt 8

9 For nyuddannede og uerfarne ledige er det en måde at vise en arbejdsgiver, hvad man duer til. ARKIVFOTO Særligt for unge Alt for mange unge er ikke i job eller uddannelse. I den seneste politiske aftale om en indsats for unge er det indført, at unge under 18 år, der ikke er i uddannelse eller job, eksempelvis kan komme i virksomhedspraktik i op til 26 uger eventuelt med forlængelse. Særligt om Virksomhedscentre Virksomhedspraktik kan også oprettes som forløb i et virksomhedscenter, hvor ledige på kanten af arbejdsmarkedet bliver afklaret og trænet ved at møde krav og forventninger på en arbejdsplads. Her stiller virksomheden minimum fire pladser til rådighed. Virksomhedscentermodellen bygger på et tæt og fast samarbejde mellem jobcenter og virksomhed. Særligt for sygedagpengemodtagere Hvis den sygemeldte kan vende gradvis tilbage i arbejde, kan der ikke iværksættes tilbud i form af virksomhedspraktik. Dog kan et tilbud iværksættes i kombination med gradvis tilbagevenden, hvis tilbuddet understøtter en hurtigere tilbagevenden. Til sygemeldte, som er i ansættelsesforhold, og som har en klar diagnose og forventes fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger, regnet fra opfølgningstidspunktet, kan der ikke iværksættes nye tilbud, herunder virksomhedspraktik. 9

10 Tilskudsordning Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik i et virksomhedscenter Virksomhedspraktik kan oprettes som forløb i et virksomhedscenter, hvor ledige bliver afklaret og trænet ved at møde krav og forventninger på en arbejdsplads. En privat eller en offentlig virksomhed kan oprette et virksomhedscenter efter aftale med jobcenteret. I virksomhedscenteret er et fast antal praktikpladser til rådighed for jobcenteret. Målgruppen er indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere, som har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid. Aktiveringen sker efter reglerne om virksomhedspraktik. Virksomheden og jobcenteret kan indgå en kontrakt om mål med virksomhedscenteret, antal pladser, arbejdsopgaver, mentorfunktion, økonomi mv. Virksomheden er ansvarlig for driften af centeret, mens jobcenteret er ansvarlig for at henvise ledige til virksomhedscenteret, følge op og støtte både mentor og kandidaterne i virksomhedscenteret. En mentor har ansvar for alle forløb i virksomhedscenteret, og jobcenteret giver et fast økonomisk tilskud til mentor funktionen. En enkelt jobkonsulent i jobcenteret har ansvar for alle forløb i virksomhedscenteret. Kandidaterne i virksomhedscenteret kan hver for sig eller sammen få støtte til f.eks. psykologhjælp sprogundervisning og motion/træning. Tips og gode råd ved opstart af Virksomhedscentre Sørg for at sikre et ledelsesmæssig fokus. Etabler en tovholderfunktion. Aftal et flow for visitation for at sikre, at pladserne bliver brugt. Lav intern markedsføring i hele organisationen og følg løbende op med status overfor interne samarbejdspartnere. Hvad skal jeg være opmærksom på? Jobcenteret står for at oprette praktikken. Evt. via anden aktør. Etablering af virksomhedspraktik og løntilskud på en virksomhed må ikke være konkurrenceforvridende. I virksomheder med op til 50 ansatte må der være én virksomhedspraktikant for hver fem ordinært ansatte der kan dog altid være én virksomhedspraktikant. Herudover én person for hver ti ordinært ansatte. Økonomi Personen fortsætter som hovedregel på den hidtidige ydelse. Virksomhedscentre er med andre ord en rigtig god måde for jobcenteret at hjælpe ledige, som typisk er langt fra arbejdsmarkedet, i job. 10

11 Tips og gode råd Tal med den ledige og virksomheden om, hvilke kompetencer der skal styrkes i praktikperioden for at bringe personen i et ordinært job. Tal med den ledige og virksomheden om, hvordan den aktive jobsøgning kan kombineres med de øvrige opgaver i praktikperioden. Brug en mentor, hvis det kan øge den lediges mulighed for at opnå varig beskæftigelse. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis det er tale om en ledig, der kan have svært ved at klare et job. Lav en målrettet opfølgning både overfor personen og virksomheden bliver målene med virksomhedspraktikken nået? Her kan du finde flere oplysninger/links: Lovgrundlag LAB kapitel 11, 11a og kapitel Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 8, 10 og Lov om integration af udlændinge, 23 b. Blanketter Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Viden (En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år - Aftale vedr. initiativer på Beskæftigelsesområdet) (Beskrivelse af kampagnen) (Uddybende om virksomhedspraktik) (Uddybende om virksomhedspraktik) ARKIVFOTO 11

12 Mentorordning Mentorordning Mentorer kan hjælpe en person tilbage til arbejdslivet eller være den støtte, der gør det muligt at fastholde jobbet. Der kan også gives mentorstøtte til en indsats, der ligger uden for en arbejdsplads eller uddannelse, hvis bare formålet med indsatsen er at bringe personen tættere på et job eller en uddannelse. Hensigten med et mentorforløb er, at give den enkelte en særlig og individuel støtte, der ligger ud over hvad der normalt forventes af virksomheder og uddannelsesinstitutioner. En mentor kan eksempelvis benyttes i forbindelse med, at en person begynder på en virksomhed. Mentoren kan hjælpe med vejledning og oplæring i arbejdet eller give den ekstra hånd, der kan være nødvendig for at komme rigtigt i gang. Det kan også være, at den nyansatte eller sygemeldte, som skal fastholdes, har brug for støtte omkring de kollegiale forhold. Har man ikke før været en del af en arbejdsplads, skal der måske gives støtte i forhold til jargonen mellem kollegerne. Hvordan taler man med chefen? Og hvordan håndterer man de sociale forhold omkring pauserne? Mentor kan også træde til, hvis der er forhold uden for arbejdspladsen, som er en barriere for beskæftigelse. Mentor kan være en medarbejder i virksomheden eller en ekstern konsulent. Målgrupper og varighed Tilbuddet retter sig mod alle jobcenterets målgrupper, hvor en mentor f.eks. kan bidrage til, at det aktive tilbud bliver en succes, at den ledige opnår beskæftigelse eller, at personen bevarer sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Mentor kan også bruges i aktiviteter, der er beskæftigelsesfremmende for den enkelte. En mentor kan altså bevilges til ledige, sygemeldte, revalidender, fleksjobbere, personer i job med løntilskud herunder handicappede eller personer i ordinær ansættelse. Varigheden og omfanget af mentorordningen fastlægges af jobcenteret efter en konkret vurdering. Særligt for unge Unge under 30 år, der er omfattet af en indsats i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan få mentorstøtte i forbindelse med et ordinært uddannelsesforløb. Det gælder også for udlændinge under 30 år, der tilbydes et integrationsprogram. Mentorstøtte kan også gives til årige. Økonomi Jobcentret bevilger støtten til mentoren. Der er ingen regler om, hvor mange timers støtte der kan gives, men antallet er afhængigt af en individuel vurdering af behov og forudsætninger hos den person, som tildeles en mentor. Støtten dækker de lønomkostninger, der er forbundet med mentoren frikøb eller honorar. Der kan også bevilges tilskud til uddannelse af den medarbejder, som skal være mentor. Hvis virksomheden modtager støtte til flere personer, kan der fastsættes et timeantal for mentorfunktionen pr. plads, i stedet for til den enkelte person. Denne form kan blandt andet benyttes ved oprettelse af et virksomhedscenter. Virksomhedspraktik Løntilskud Mentorordning Opkvalificering ved ordinær ansættelse Jobrotation Virksomhedsrevalidering Voksenlærling 12

13 Tips og gode råd Gør meget ud af at lære den konkrete virksomhed at kende. Hvad kan de rumme, og hvordan kan de gøre noget særligt for udsatte grupper af ledige? Giv den rigtige viden videre til mentoren. Sørg for, at den ledige sammen med jobcenteret giver klar besked om, hvilke udfordringer og behov der er. Vær tilgængelig over for både mentor og mentee, så problemer kan løses, inden de vokser sig store. Overvej hvordan papirarbejdet kan reduceres mest muligt, så mentorvirksomheden ikke skal bruge for meget tid på administration, men i stedet kan koncentrere sig om at støtte den ledige. Her kan du finde flere oplysninger/links: Lovgrundlag LAB, Lov om integration af udlændinge, 23 d. Blanketter Ansøgning om/bevilling af tilskud til mentorfunktion Anmodning om udbetaling af tilskud til mentorfunktion Satser Aktuelle satser Viden (Uddybende om mentorordning) (Uddybende om mentorordning) SEBIs guide til mentorordninger Hensigten med et mentorforløb er at give den enkelte en særlig og individuel støtte, der ligger ud over, hvad der normalt forventes af virksomheder og uddannelsesinstitutioner. ARKIVFOTO 13

14 Opkvalificering ved ordinær ansættelse Tilskud i forbindelse med opkvalificering ved ordinær ansættelse De almindelige regler I forbindelse med ordinær ansættelse af personer, der har været ledige i længere tid, kan der ydes tilskud til udgifter til opkvalificering. Med opkvalificering ved ordinær ansættelse har den ledige mulighed for at få de specifikke kompetencer, der er nødvendige for at få et job og opkvalificeringen betales af jobcenteret også selvom ansættelsen er påbegyndt. For personer under 30 år, som enten er forsikrede ledige, kontant- eller starthjælpsmodtagere, er der et krav om 6 måneders forudgående ledighed. For personer, der er fyldt 30 år, er der et krav om 12 måneders forudgående ledighed, med mindre personen har særlig risiko for langtidsledighed eller ikke er arbejdsmarkedsparat. Det er en betingelse, at der er tale om opkvalificering, som ligger ud over den opkvalificering arbejdsgiveren forudsættes at give f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver. Forsøgsregler I perioden fra 1. august 2009 til 1. august 2012 kan man give opkvalificering i forbindelse med ansættelse selvom personen ikke har været ledig i mindst 6 eller 12 måneder. Forsikrede ledige samt kontant- eller starthjælpsmodtagere mellem 18 og 30 år skal have været ledige i mindst 1 måned, og øvrige ledige skal have været ledige i mindst 3 måneder for at være omfattet af forsøget. Der kan højst gives tilskud til opkvalificering i en periode på 6 uger. Hensigten med forsøget, er hurtigt at bringe denne gruppe af personer i en bedre position på arbejdsmarkedet, for at minimere risikoen for langtidsledighed. Hvis det eneste, der afholder en arbejdsgiver fra at ansætte en bestemt ledig f.eks. er et enkelt kursus, kan dette løses med muligheden for opkvalificering ved ansættelsen betalt af jobcenteret. Så længe arbejdsgiver og jobcenter har aftalt en ramme for den pågældende opkvalificering, kan den ledige starte på sit nye job. Opkvalificering behøver med andre ord ikke at ske samtidig med ansættelsen. Uddannelsen skal købes hos en ekstern udbyder virksomheden kan altså ikke selv stå for uddannelsen. Hvad skal jeg være opmærksom på? I øjeblikket foreløbig frem til 1. august 2012 er der, som et forsøg, mulighed for at give opkvalificering ved ordinæransættelse af personer mellem 18 og 30 år. Virksomhedspraktik Løntilskud Mentorordning Opkvalificering ved ordinær ansættelse Jobrotation Virksomhedsrevalidering Voksenlærling 14

15 Tips og gode råd Tal med den ledige og virksomheden om denne ordning, hvis det eneste, der afholder en arbejdsgiver fra at ansætte en bestemt ledig f.eks. er et enkelt kursus. Her kan du finde flere oplysninger/links: Lovgrundlag LAB Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Forsøgsbekendtgørelsen 5 og 6. Viden ARKIVFOTO 15

16 Jobrotation Jobrotation Jobrotation går kort fortalt ud på, at en arbejdsgiver ansætter en ledig som vikar i virksomheden, mens en medarbejder er midlertidigt fraværende f.eks. på grund af orlov eller uddannelse. Ordningen er både for private og offentlige arbejdsgivere. Jobrotation understøtter kompetenceudviklingen hos faste medarbejdere, og ledige bliver oplært og trænet i et reelt job. For den ledige kan jobrotation være en rigtig god mulighed for at opbygge kompetencer, få friske erfaringer på CV et og få en kontakt til arbejdsmarkedet. Jobrotation kan foregå på to måder: Den ledige ansættes med løntilskud eller ansættes ordinært med en jobrotationsydelse til arbejdsgiveren. Målgrupper og varighed Hvis vikaren ansættes med løntilskud, gælder de al mindelige regler for løntilskud se afsnittet om løntilskud. Hvis vikaren ansættes med jobrotationsydelse til arbejdsgiveren er nedenstående gældende. En ledig dagpengemodtager skal som minimum være ledig i sammenlagt tre måneder, før vedkommende kan blive vikar i en jobrotation. Tilsvarende skal modtagere af kontanthjælp, starthjælp eller integrationsydelse have modtaget ydelsen i en sammenhængende periode på mindst tre måneder, før de kan vikariere i jobrotation. Vikaren i jobrotation skal være ansat mindst ti timer om ugen, og forløbet kan maksimalt strække sig op til 12 måneder. ARKIVFOTO Virksomhedspraktik Løntilskud Mentorordning Opkvalificering ved ordinær ansættelse Jobrotation Virksomhedsrevalidering Voksenlærling Forsørgelsesgrundlag Timer pr. uge Mulig forlængelse Dagpengemodtagere Minimum måneder Kontant- og starthjælpsmodtagere alene ledighed Minimum måneder Kontant- og starthjælpsmodtagere mgl. erhverserfaring mv. Minimum måneder Introduktionsydelsesmodtagere Minimum måneder 16

17 Hvad skal jeg være opmærksom på? Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, for at arbejdsgiveren kan få jobrotationsydelse: Den ansatte, som afløses af en vikar for at deltage i uddannelse, må ikke have en erhvervsrettet uddannelse, som i niveau og omfang overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, medmindre udannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Den ansatte, der deltager i uddannelse, modtager sædvanlig løn i uddannelsesperioden. Den ledige vikar ansættes ordinært og kan vikariere for flere medarbejdere. Den ledige optjener ikke dagpengeret under ansættelsen, hvilket svarer til reglerne for ansættelse i løntilskud. Der er afsat en særlig pulje til jobrotation for beskæftigede med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Pengene administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen efter først til mølle-princippet. Tips og gode råd Overvej hvad jobrotationen skal føre til for den enkelte person. Virksomhederne skal selv vælge, hvem der skal være en del af forløbet. Sørg for tidlig og tæt opfølgning fra jobcenterets side. Her kan du finde flere oplysninger/links: Lovgrundlag LAB, 97 og 98 a-b. Blanketter Anmodning om jobrotationsydelse Se endvidere jobrotationsskema for særlige grupper med en kort eller mellemlang videregående uddannelse Satser Aktuelle satser Viden (Uddybende om løntilskud) (Uddybende om løntilskud) Økonomi Arbejdsgiveren har ret til jobrotationsydelse fra jobcenteret, når en ledig vikar ansættes i stedet for en medarbejder i uddannelse. Vikaren i jobrotation ansættes på overenskomstmæssig løn og er omfattet af de overenskomstmæssigt gældende regler herunder ret til supplerende dagpenge efter de gældende regler på området. Satsen for den aktuelle jobrotationsydelse kan ses på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside under Regler og satser. 17

18 Tilskudsordning Virksomhedsrevalidering Revalidering på virksomheder For at der kan gives tilbud om revalidering, er det en forudsætning, at der er tale om en person med begrænsninger i sin arbejdsevne. Det er selvfølgelig også en forudsætning, at der er en realistisk mulighed for, at revalideringen kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse. Der kan kun iværksættes revalidering, hvis andre erhvervsrettede aktiviteter eller tilbud ikke er tilstrækkelige til at bringe personen i arbejde. Revalideringen på en virksomhed opkvalificerer personer til at opnå og fastholde en plads på arbejdsmarkedet. Det kan både være på den virksomhed, hvor revalideringen foregår, eller i andre tilsvarende virksomheder. Det kan være faglige, sociale eller sproglige kompetencer, der trænes gennem virksomhedsrevalidering. Revalidendens jobplan skal rette sig mod områder med gode jobmuligheder. Revalidering på virksomheder kan bestå i praktisk oplæring eller optræning af kompetencer i nye funktioner. Revalidering kan også forgå ved, at uddannelse og virksomhedsrettede indsatser sættes sammen i et praktik- eller elevforløb. Hvis der er truffet beslutning om revalidering, og der er behov for indledende afklaring, kan man begynde forløbet med en forrevalidering. Det kan f.eks. bestå i afklaring af beskæftigelsesmål, undervisning på klassesniveau, gymnasium- og HF-niveau eller andre forberedende aktiviteter. Når den egentlige revalideringsjobplan kan fastlægges, overgår personen til revalidering med jobplan, som beskriver den endelige erhvervsmæssige placering. Målgrupper og varighed For at komme i betragtning til virksomhedsrevalidering skal personen være omfattet af revalideringsbestemmelserne. Det betyder, at der skal være dokumenteret begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan afhjælpes med andre tilbud. Revalidering er med andre ord kun en mulighed, når ingen andre beskæftigelsestilbud kan bruges til at hjælpe personen tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis et forrevalideringsforløb foregår på en virksomhed, kan det vare op til 13 uger med mulighed for forlængelse. Der er ikke i reglerne fastsat konkrete grænser for, hvor lang tid man kan være i virksomhedsrevalidering med en fastlagt jobplan, men en revalidering skal altid tilrettelægges, så den kan gennemføres på så kort tid som muligt. Revalideringsydelse kan som udgangspunkt højst gives i op til 5 år, men en virksomhedsrevalidering vil normalt være af kortere varighed. Virksomhedspraktik Løntilskud Mentorordning Opkvalificering ved ordinær ansættelse Jobrotation Virksomhedsrevalidering Voksenlærling ARKIVFOTO Virksomhedsrevalidering skal så vidt muligt rettes mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 18

19 Hvad skal jeg være opmærksom på? Ved tilbud om virksomhedsrevalidering gælder rimelighedskravet. Det betyder, at i virksomheder med op til 50 ansatte må der være én i løntilskud eller virksomhedspraktik for hver fem ordinært ansatte der kan dog altid være én person i et aktivt tilbud. Herudover én person for hver ti ordinært ansatte. Hvis der er tale om en løntilskudsansættelse, skal der være en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere (merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse). Hos private arbejdsgivere skal merbeskæftigelsen vurderes i forhold til det gennemsnitlige antal ansatte i de foregående 12 måneder, og ansættelsen må ikke ske i en stilling, der er blevet ledig inden for de seneste 3 måneder. Hos offentlige arbejdsgivere skal merbeskæftigelsen vurderes i forhold til det aktuelle budget. Økonomi Forrevalidering Under forrevalideringen bevarer personen sit hidtidige forsørgelsesgrundlag. Virksomhedsrevalidering med revalideringsydelse: Udgangspunktet er, at man får revalideringsydelse under revalidering. Revalideringsydelse svarer til højeste dagpengesats. For unge under 30 år svarer revalideringsydelsen dog til kontanthjælpssatserne, med mindre der er tale om unge, der forsørger eget barn i hjemmet, eller har haft indtægter af en vis størrelse igennem de sidste 6 måneder, før der træffes beslutning om revalidering. Hvis der er tilknyttet praktik-, elev- eller lærlingeløn under revalideringen, får eleven denne løn udbetalt af arbejdsgiveren, og lønnen fratrækkes i revalideringsydelsen. Kun i helt særlige tilfælde er der mulighed for at yde tilskud til selve elev- eller lærlingelønnen. Det gælder, hvis personen kun er i stand til at yde en meget begrænset arbejdsindsats på grund af omfattende fysiske, psykiske eller sociale problemer. Virksomhedsrevalidering med overenskomstmæssig løn Der kan i særlige tilfælde gives overenskomstmæssig løn under virksomhedsrevalidering, hvor arbejdsgiveren får løntilskud. Dette kræver, at der er tale om særlige forhold, som f.eks. kan være, at personen er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn. Tillægsydelser Jobcenteret kan efter individuel vurdering give tilskud til hjælpemidler, befordring og mentor i forbindelse med en virksomhedsrevalidering. Tips og gode råd For at kunne få bevilget revalidering, skal personen have en begrænsning i sin arbejdsevne, og det skal være vurderet, at personen ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved hjælp af andre erhvervsrettede aktiviteter. Virksomhedsrevalidering skal så vidt muligt rettes mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Her kan du finde flere oplysninger/links: Lovgrundlag LAB, 2, kapitel Lov om aktiv socialpolitik, kapitel 6. Lov om sygedagpenge Viden (Uddybende om revalidering) (Uddybende om virksomhedsrevalidering) 19

20 Voksenlærling Ansættelse med voksenlærlingetilskud Hvis man er over 25 år og ikke har taget en uddannelse eller hvis den uddannelse, man har i bagagen er forældet, kan voksenlærlingeordningen være en mulighed. Hvis man er over 25 år, kan man måske tage uddannelsen på kortere tid (merit) som et særligt voksenforløb. Arbejdsgiverens har ret til tilskud til lønudgifter i praktikperioden, når betingelserne er opfyldt. Målgruppe og varighed En voksenlærling er typisk en ufaglært person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder. Det kan også være en person, der i forvejen har en uddannelse, men har været ledig i mere end 9 måneder eller 6 måneder hvis man er under 30 år. Eller det kan være personer, som har en uddannelse, der ikke har været brugt inden for de seneste 5 år. Uddannelsen tager almindeligvis mellem 2 og 4 år, med mindre lærlingen har relevant erhvervserfaring, så uddannelsesperioden kan forkortes og gennemføres hurtigere (merit). Voksenlærlingen og dennes praktiksted indgår en uddannelsesaftale, der betyder, at virksomheden tilbyder at uddanne lærlingen i et bestemt fag, i samarbejde med lærlingens uddannelsessted. Voksenlærlingen får: Garanti for mindsteløn for ikke faglærte under uddannelsen. Job og en faglært uddannelse på samme tid. Gode beskæftigelsesmuligheder i fremtiden. Godt netværk på arbejdspladsen. Større selvværd i forhold til identitet og faglighed. Relevant opbygget erhvervserfaring kan nedsætte uddannelsestiden. Papir på kvalifikationerne og står rustet til fremtidens arbejdsmarked. Virksomheden: Får en lærling med erfaring, selvstændighed og modenhed. Kan opkvalificere og fastholde gode medarbejdere. Mulighed for at bruge ny mesterlære og gøre uddannelsen praktisk betonet. Får et tilskud på 30 kr. i timen i op til to år efter uddannelsens start. Virksomhedspraktik Løntilskud Mentorordning Opkvalificering ved ordinær ansættelse Jobrotation Virksomhedsrevalidering Voksenlærling Forebygger mangel på faglært arbejdskraft. Kombinationsaftaler gør det fleksibelt at have en voksenlærling. Udviser socialt engagement. Forsørgelsesgrundlag Overenskomstløn til personer over 25 år Varighed op til Tilskud i op til 2 år 20

21 Hvad skal jeg være opmærksom på? Jobcenteret træffer afgørelse om tilskud. Ansøgning om tilskud skal sendes til det jobcenter, hvor praktikstedet er beliggende, senest 1 måned efter at den aftalte uddannelse er påbegyndt. Hvis ansøgningen indgives senere, træffes afgørelse om tilskud på baggrund af, om betingelserne for tilskud var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan kun ydes fra ansøgningstidspunktet og i den resterende del af perioden på 2 år. Økonomi Voksenlærlingen ansættes på overenskomstmæssige vilkår. Tilskuddet til arbejdsgiveren er et fast tilskud på 30 kr. pr. time i praktikperioden. Her kan du finde flere oplysninger/links: Lovgrundlag LAB, Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne, 98 c-g. Blanketter Ansøgning om tilskud til voksenlærling Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling Satser Aktuelle satser Viden (Beskrivelse af kampagnen) ARKIVFOTO 21

22 Arbejdsmarkedsstyrelsen Juli 2011 ARKIVFOTO

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering Luk op for nye jobmuligheder Brug jobcentrets forskellige tilbud som nøgle til at lukke op for nye jobmuligheder. Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-Mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33 partnerskab@slagelse.dk

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

N O T A T. Analysenotat om løntilskud

N O T A T. Analysenotat om løntilskud N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

JAA Formål. Mål med aftalen. Samarbejdsområder (mulige):

JAA Formål. Mål med aftalen. Samarbejdsområder (mulige): Skabelon Formål. Partnerskabsaftalen mellem (xxx Virksomhed) og Jobcenter Viborg tager udgangspunkt i et fælles ønske om at sikre virksomheden kvalificeret arbejdskraft samt styrke borgernes mulighed for

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere