Tillidsvalgtes roller og opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillidsvalgtes roller og opgaver"

Transkript

1 F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver

2 FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens ansættelsesforhold s 5 n Maksimumsgrænser for antal aktiverede s 5 n Medarbejderindflydelse s 7 n To hovedgrupper s 8 INDEN virksomhedspraktikanten starter s 10 n Planlægning af virksomhedspraktikken s 10 MENS virksomhedspraktikken kører s 12 n Kontrol og opfølgning s 12 n Pas på misbrug! s 13 n Hvis virksomhedspraktikken ikke fungerer s 13 NÅR virksomhedspraktikken er ved at være slut s 15 n Ordinær ansættelse s 15 n Udslusningssamtale og anbefaling s 15 LÆS mere om virksomhedspraktik s 16 Bokse Rundt om i pjecen finder du bokse med forskellige farver og formål: FOA anbefaler Pas på! Vær opmærksom på Ved du...? 2

3 Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har, når din arbejdsplads skal have en ledig i virksomhedspraktik. Virksomhedspraktik er en tidsbegrænset form for beskæftigelse af forskellig varighed og med forskellige formål for forskellige målgrupper: n Ledige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kan være i virksomhedspraktik i max. 4 uger. Formålet er, at den ledige får mulighed for at afprøve et arbejdsområde for at finde ud af, om han eller hun kunne tænke sig at arbejde eller uddanne sig inden for dette arbejdsområde fremover. n Kontanthjælpsmodtagere med faglige, sproglige eller sociale problemer mv. kan være i virksomhedspraktik i op til 13 uger, i særlige tilfælde op til 26 uger eller endnu længere. I disse tilfælde er formålet at få afdækket eller optrænet faglige, sproglige eller sociale kompetencer. For at disse formål skal opfyldes, er det vigtigt, at arbejdspladsen påtager sig det ansvar og opfylder de krav, der følger med virksomhedspraktikken. Her har du som tillidsvalgt en vigtig rolle både før, under og efter forløbet. Som repræsentant for kollegerne skal du være med til at sikre, at ledelsen lever op til de formelle retningslinjer for tilskudsjob. De er beskrevet i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i KTO s Rammeaftale om det sociale kapitel. Måske har I også en lokalaftale, som din FOA-afdeling har indgået med kommunen, eller jeres (H)SU/MED har vedtaget personalepolitiske retningslinjer på området. Det er vigtigt, at du som tillidsvalgt får den indflydelse, du har krav på ifølge de formelle regler. I pjecen kan du få idéer til, hvordan du kan bruge din indflydelse til at sikre gode og perspektivrige praktikforløb både for den ledige og for arbejdspladsen. Hvis du er i tvivl om noget eller støder ind i problemer i forbindelse med oprettelse af virksomhedspraktik, kan du få yderligere hjælp ved at kontakte din FOA-afdeling. God fornøjelse! Mona Striib Næstformand 3

4 I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen Initiativet til at oprette et forløb med virksomhedspraktik 1 kan komme tre steder fra: n Fra Jobcentret i kommunen, der henvender sig til en arbejdsplads for at høre, om man vil have en ledig i virksomhedspraktik som led i vedkommendes jobplan. n Fra en ledig dagpengemodtager eller kontakthjælpsmodtager, der skal aktiveres og selv henvender sig på arbejdspladsen for at høre, om man er interesseret i at have ham eller hende i virksomhedspraktik. n Fra en arbejdsplads, der ønsker at støtte en ledig i at komme tilbage i arbejde og derfor henvender sig til Jobcentret for at få kontakt til en ledig, som ønsker at få beskæftigelse eller uddannelse inden for området. Personalepolitiske retningslinjer Hvis I skal bruge virksomhedspraktik fornuftigt, er det vigtigt, at I får aftalt nogle retningslinjer med ledelsen i MED/SU. Retningslinjerne kan f.eks. præcisere: n hvordan I kan bruge virksomhedspraktik til at rekruttere nye ordinært ansatte kolleger. n hvordan I som medarbejdere får indflydelse på virksomhedspraktikken. n at arbejdspladsen skal oprette virksomhedspraktik inden for alle fagområder og ikke kun inden for de ufaglærte områder. n at virksomhedspraktikken skal styrke det jobmål, der er beskrevet i den lediges jobplan. n at retningslinjerne gælder alle aktiverede, uanset om de er på dagpenge eller på kontanthjælp. I resten af pjecen kan du få gode idéer til, hvilke konkrete krav I kan stille til de personalepolitiske retningslinjer om virksomhedspraktik. Hvis din lokale FOA-afdeling har indgået aftale med din arbejdsgiver om virksomhedspraktik, skal du også sikre, at jeres MED/SU-aftale henviser til denne. 4 1 Pjecen handler kun om regler for ledige på dagpenge eller på kontanthjælp. Personer på revalidering, starthjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge mv. kan også komme i virksomhedspraktik, og der gælder i flere tilfælde særlige regler for dem. Henvend dig i din FOA-afdeling, hvis I skal have en person i en af disse grupper i virksomhedspraktik.

5 Virksomhedspraktikantens ansættelsesforhold Virksomhedspraktikanten er ikke ansat og er derfor ikke omfattet af lønmodtagerregler i love og overenskomster. Praktikanter er dog omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Hvad får de i løn? Virksomhedspraktikanter får ikke overenskomstmæssig løn. Forsikrede ledige får en aktiveringsydelse, der svarer til deres dagpengesats. Ikke-forsikrede ledige modtager fortsat deres kontanthjælp 2. Hvor mange timer må de arbejde? Virksomhedspraktikanter må arbejde i op til 37 timer om ugen. Arbejdstiden skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke overstige normal, fuld arbejdstid pr. uge for andre medarbejdere på arbejdspladsen. Arbejder de ordinært ansatte kolleger f.eks. 35 timer om ugen, kan virksomhedspraktikanten ikke arbejde i flere timer. For personer, der modtager dagpenge som deltidsforsikrede, må arbejdstiden ikke overstige normal, fuld arbejdstid pr. uge for deltidsforsikrede. Hvad må virksomhedspraktikanter lave? Virksomhedspraktikanter må godt udføre ordinært arbejde, dvs. arbejde, der normalt bliver udført på arbejdspladsen. Det måtte de ikke under ordningens forgænger, individuel jobtræning. Derfor er det vigtigt, at du som tillidsvalgt sørger for, at der ikke sker misbrug af virksomhedspraktikantens arbejdskraft. Virksomhedspraktikanter er ikke ordinær arbejdskraft, uanset hvilken målgruppe der er tale om. Der er ikke krav om merbeskæftigelse Virksomhedspraktikanten må godt indgå i den eksisterende normering, så der ikke ligesom med tilskudsjob skal ske en nettoudvidelse af medarbejdergruppen. Men reglen om, hvor mange aktiverede der må være på en arbejdsplads, gælder også for virksomhedspraktikanter. Maksimumsgrænser for antal aktiverede I de senere år er der på mange arbejdspladser sket en gradvis erstatning af ordinært ansatte med ekstraordinært ansatte, dvs. personer ansat med tilskud, i virksomhedspraktik, fleksjob osv. På FOAs område er det især tydeligt blandt pædagogmedhjælpere, husassistenter, tekniske servicearbejdere og social- og sundhedspersonale. Du er med til at sikre, at det ikke sker på din arbejdsplads. 2 Personer, der modtager starthjælp, eller som er gift eller samlevende med en person, der modtager starthjælp eller introduktionsydelse, modtager desuden et beskæftigelsestillæg. 5

6 Hvor mange aktiverede ledige må der være på en arbejdsplads? Arbejdspladser med 0-50 ansatte: Arbejdspladser med over 50 ansatte: 1 aktiveret for hver 5 ordinært ansatte. 1 aktiveret for hver 10 ordinært ansatte. Ifølge loven er det kun ledige, der er ansat med tilskud eller i virksomhedspraktik, der skal tælles med som aktiverede. FOA anbefaler: n At I på din arbejdsplads aftaler, at forholdet mellem ordinært og ekstraordinært ansatte skal beregnes for de enkelte faggrupper og ikke for den samlede medarbejdergruppe. n At I i denne sammenhæng også medregner ansatte i fleksjob og skånejob som ekstraordinært ansatte. Dispensationsmulighed Loven åbner desværre en dispensationsmulighed for offentlige virksomheder: Hvis virksomheden kan godtgøre, at en aktiveret vil kunne få det nødvendige faglige, sociale eller sproglige udbytte, må de gerne overskride maksimumstallene for aktiverede. For at få lov til det, skal: n virksomheden lave en skriftlig redegørelse for, hvordan man vil opfylde formålet med tilbuddet. n arbejdsgiveren og en repræsentant for medarbejderne skrive under på, at der er enighed om redegørelsen. Pas på! Du skal under ingen omstændigheder lade dig presse til at acceptere flere aktiverede, end du og kollegerne mener at kunne klare. Hvis din leder beder dig skrive under på en sådan redegørelse, skal du først drøfte situationen med din lokale FOA-afdeling. 6

7 Hvordan udregnes forholdstallet mellem ordinært ansatte og aktiverede? Det er ledelsens ansvar, at forholdstallet mellem ordinært ansatte og aktiverede er overholdt. Men det er vigtigt, at du bliver inddraget, og at du kender udregningens forudsætninger, som de er beskrevet i loven: n I skal tage udgangspunkt i budgettet for den enkelte virksomhed. n En virksomhed har sin egen adresse. Det kan f.eks. være en børnehave, en skole eller et plejehjem. I loven kaldes det, at virksomheden skal afgrænses ud fra sit P-nummer, dvs. det Produktionsenhedsnummer, som alle virksomheder med egen adresse har. n Der skal tælles antal ansatte uanset hvor mange timer den enkelte arbejder. Ansatte i fleksjob tæller ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen med som ordinært ansatte, mens ansatte i skånejob og midlertidigt ansatte 3 ikke gør det. Men I kan godt på arbejdspladsen beslutte, at I også tæller personer i fleksjob med som ekstraordinært ansatte og derfor ikke søger om at ansætte en ledig med tilskud, hvis I synes, I i forvejen har for mange ekstraordinært ansatte. n Opgørelsen sker ved at beregne gennemsnittet af antallet af ordinært ansatte i de seneste 3 måneder før etableringen af tilskudsjobbet og den tilsvarende periode året forud. Hvis du er i tvivl, om ledelsen har regnet rigtigt, så kontakt din lokale FOA-afdeling. Vær opmærksom på: Reglerne for, hvor mange aktiverede der må være på en arbejdsplads, gælder ikke, når den ledige ansættes med tilskud som led i jobrotation. Medarbejderindflydelse Ifølge lovgivningen og KTO s Rammeaftale om det sociale kapitel har du som tillidsrepræsentant krav på: n at blive inddraget i drøftelserne, før din arbejdsplads tager en ledig i virksomhedspraktik i mere end 13 uger. Du skal bl.a. være med til at drøfte, hvordan virksomhedspraktikken skal tilrettelægges. n at det fremgår af den blanket, som din leder udfylder til Jobcentret, at du er blevet 3 Ifølge loven vil midlertidigt ansatte sige: Personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. 7

8 hørt. Med din underskrift godkender du også din leders oplysninger om, hvor mange ordinært ansatte og aktiverede I er på arbejdspladsen. Nogle steder har den lokale FOA-afdeling lavet en aftale med kommunen, der sikrer de tillidsvalgte indflydelse også på praktikforløb under 13 uger. Du kan få at vide i din FOAafdeling, om I har sådan en aftale i jeres kommune. FOA anbefaler: n At tillidsrepræsentanten inddrages i drøftelserne med ledelsen, hver gang en ny kollega starter i virksomhedspraktik på arbejdspladsen også i forløb på under 13 uger. Kollegerne skal høres HUSK altid at høre dine kolleger, før du som tillidsvalgt siger JA til, at arbejdspladsen tager en virksomhedspraktikant. Ved at informere dem grundigt og ved at inddrage dem i beslutningen om ansættelsen kan du hjælpe med til, at forløbet bliver givtigt for alle parter. Hvis dine kolleger er skeptiske, må du finde ud af hvorfor: n Føler de ikke, at de kan magte opgaven måske fordi I er så pressede i dagligdagen, at I ikke har tid til at sætte en ny kollega ind i arbejdet? n Er de i tvivl om, hvorvidt et praktikforløb på jeres arbejdsplads er det rigtige for den ledige? Måske er der problemer på arbejdspladsen, der skal løses, før I er klar til at have en ledig i virksomhedspraktik. To hovedgrupper Når din arbejdsplads tager en ledig i virksomhedspraktik, er det vigtigt, at I er klar over, hvilken målgruppe den nye kollega tilhører, samt hvilket formål der er med forløbet. Virksomhedspraktik bruges nemlig mest til to meget forskellige målgrupper i det beskæftigelsespolitiske system og derfor er formålene med praktikken og varigheden af forløbet også meget forskellige: 8

9 1. Arbejdsmarkedsparate ledige både forsikrede og ikke-forsikrede Målgruppen kan komme i virksomhedspraktik i op til 4 uger for at prøve, om et bestemt arbejdsområde er noget for dem. Der vil ofte være tale om personer med gode kvalifikationer, der bare mangler et ordinært job. Pas på! Nogle Jobcentre har en dårlig vane med at lave jobplaner, hvor de forsikrede ledige først aktiveres i 4 ugers virksomhedspraktik, før de ansættes i tilskudsjob på samme arbejdsplads. Det synes FOA er en dårlig idé, da virksomhedspraktikanter arbejder på meget ringere vilkår end tilskudsansatte. Hvis du finder ud af, at jeres kommende virksomhedspraktikant ifølge sin jobplan skal fortsætte i en tilskudsansættelse på din arbejdsplads, er du i din gode ret til at spørge: Hvad skal praktikperioden gøre godt for? Hvorfor bliver han eller hun ikke straks ansat med tilskud? 2. Ikke-arbejdsmarkedsparate eller andre trængte ikke-forsikrede ledige Målgruppen kan komme i virksomhedspraktik i op til 13 uger (og i nogle tilfælde længere). Gruppen omfatter også ikke-forsikrede, der i princippet er arbejdsmarkedsparate, men som enten ikke har erhvervserfaring, har været ledige længe eller har svært ved at opnå beskæftigelse med løntilskud. For denne målgruppe er formålet at optræne kvalifikationer og kompetencer, der kræves på et bestemt arbejdsområde og på arbejdsmarkedet generelt. Når Jobcentret har vurderet dem til ikke at være arbejdsmarkedsparate, skyldes det, at de har faglige, sproglige eller sociale problemer, der gør, at de ikke umiddelbart kan bestride et ordinært job eller et tilskudsjob. Denne gruppe virksomhedspraktikanter vil derfor have brug for særlig støtte fra arbejdspladsens side. Pas på! Det er kun kontanthjælpsmodtagere, der ikke er parate til et rigtigt job eller et tilskudsjob, der kan være i praktik i mere end 4 uger. Ellers er det måske snarere et tilskudsjob, et uddannelsesforløb eller allerhelst! et ordinært job, som personen har brug for. 9

10 virksomhedspraktikanten starter FOA anbefaler: n At din arbejdsplads holder en samtale med den ledige, før I beslutter at etablere en praktikplads til vedkommende samt at du som tillidsvalgt deltager i samtalen. Det er her, det første skridt skal tages til et vellykket forløb for både den aktiverede og for arbejdspladsen. n At du hvis du fornemmer, at den ledige ikke er reelt interesseret i praktikforløbet siger fra fra starten i stedet for senere i forløbet. Det gælder også, hvis du vurderer, at den ledige har så store sociale, helbredsmæssige eller sproglige problemer, at I ikke har overskud på arbejdspladsen til at løfte opgaven. Planlægning af virksomhedspraktikken Lav en praktikkontrakt Selvom der ikke er krav om det hverken i loven eller i KTO-rammeaftalen, er det en god idé, at du og din leder sammen med praktikanten laver en praktikkontrakt, før forløbet starter. I den kan I bl.a. beskrive: n formålet med virksomhedspraktikken, f.eks. at I gennem et målrettet forløb vil klæde den ledige på til et ordinært job eller uddannelse inden for fagområdet. n hvordan I vil introducere virksomhedspraktikanten til arbejdspladsen, f.eks. i form af en føl- eller mentorordning. Ved du, at I kan få finansieret en mentor? En mentor er en medarbejder eller en ekstern konsulent, som har til opgave at introducere, vejlede eller oplære en ny kollega i virksomhedspraktik. Din arbejdsplads kan få støtte til at dække lønomkostningerne ved frikøb af medarbejderen, som varetager mentorfunktionen, eller til betaling af en konsulent. Betingelsen for støtte til en mentor er, at mentorfunktionen er afgørende for, at den ledige kan klare et praktikforløb. Hvis I ønsker at ansøge om en mentorordning, skal din leder kontakte Jobcentret. 10

11 n hvilken opkvalificering formel og uformel virksomhedspraktikanten skal tilbydes under forløbet. Skal praktikanten under forløbet tage særlige kurser, gå til sprogundervisning, have særlig sidemandsoplæring osv.? n de forskellige arbejdsområder, som han eller hun skal prøve gennem forløbet. Skal vedkommende f.eks. prøve flere forskellige arbejdsfunktioner eller især koncentrere sig om en bestemt type opgaver? FOA anbefaler: n At virksomhedspraktikanter med sociale eller personlige problemer aldrig arbejder alene. n hvornår, hvordan og med hvem forløbet skal evalueres. Det er vigtigt, at du som tillidsrepræsentant deltager i evalueringen eller at du har tæt kontakt til en eventuel mentor. Ved du at Jobcentret kan give økonomisk tilskud til. n undervisningsmateriale, arbejdsredskaber eller arbejdspladsindretning. Det er en betingelse, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i virksomhedspraktikken. n befordringsgodtgørelse, hvis vedkommende har mere end 24 kilometers daglig transport. I kan få ansøgningsblanketter i Jobcentret. Vær opmærksom på: n At informere kollegerne, før virkomhedspraktikanten starter. Det er vigtigt, at alle ved, hvad virksomhedspraktikken betyder både for dem selv og for den nye kollega. 11

12 virksomhedspraktikken kører FOA anbefaler: n At virksomhedspraktikanter melder sig ind i FOA. Selvom de ikke er ansat på arbejdspladsen og derfor heller ikke er omfattet af overenskomsten, kan de godt være medlemmer af forbundet. Hvis de ikke er medlemmer i forvejen, kan du fortælle om FOA og de fordele, der er ved at være organiseret hos os. Kontrol og opfølgning Mens virksomhedspraktikken kører, skal du løbende følge med i, hvordan det går og hjælpe med at få løst problemer, hvis de opstår. Hvis I har udpeget en mentor for praktikanten, har mentoren den samme opgave. Tjek, at planen for forløbet overholdes Det vil sige, at virksomhedspraktikanten n udfører de arbejdsopgaver, der er aftalt. n får den aftalte opkvalificering. n får den aftalte evaluering af forløbet. har mulighed for at søge job i det aftalte antal timer. Som tillidsrepræsentant skal du høres, hvis der skal ske ændringer i virksomhedspraktikantens arbejdsfunktioner eller i planen for forløbet. Også hvis I ikke har lavet en praktikkontrakt, skal du som tillidsvalgt være med til at sikre, at praktikanten får noget ud af forløbet. Det er særlig vigtigt, at du følger med i de forløb, der er planlagt til mere end 4 uger. Vær opmærksom på: Trives praktikanten på arbejdspladsen? Fungerer samarbejdet med kollegerne? Får praktikanten mulighed for at udvikle sig i jobbet? Bliver du som tillidsvalgt inddraget, hvis der opstår problemer? Bliver praktikanten tilbudt eventuelle faste stillinger eller vikariater på arbejdspladsen? 12

13 Inddrag praktikanten i det sociale samvær på arbejdspladsen Det gælder både personalemøder, fødselsdage, julefrokoster o. lign. Både fordi det hører med til almindelig menneskelig anstændighed, og fordi virksomhedspraktikanten skal opleve, hvordan det er at være på en arbejdsplads med alt, hvad det indebærer af møder og skæg og ballade. PAS PÅ MISBRUG! Mange kommuner fik store problemer, da den individuelle jobtræning blev til virksomhedspraktik. Før havde de kunnet opbevare ledige kontanthjælpsmodtagere i årevis i individuel jobtræning på den samme arbejdsplads. Men med overgangen til virksomhedspraktik kom der pludselig snævre grænser for varigheden af forløbet. Til gengæld fik arbejdspladserne nu lov til at bruge de aktiverede til ordinært arbejde, hvilket var forbudt under den individuelle jobtræning. Du skal derfor være opmærksom på følgende signaler, der kan signalere misbrug af virksomhedspraktik på din arbejdsplads: 1. Hvis kommunen vil forlænge praktikperioden udover de 13 uger. 2. Hvis en virksomhedspraktikant bliver brugt som ordinær arbejdskraft. 1. Hvis kommunen vil forlænge praktikperioden udover de 13 uger Selvom loven giver adgang til at forlænge praktikperioden ud fra en konkret individuel vurdering, er det vigtigt, at du bruger din ret til at blive inddraget i drøftelserne af, om en forlængelse er relevant i den givne situation. FOA mener: Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal ikke tilbydes virksomhedspraktik i længere end 4 uger. Det fremgår for øvrigt også af loven Kontanthjælpsmodtagere, der ikke er umiddelbart arbejdsmarkedsparate, skal max. tilbydes virksomhedspraktik i 13 uger. Hvis personen herefter vurderes arbejdsmarkedsparat, skal vedkommende formidles til ordinært job eller tilbydes et tilskudsjob eller opkvalificering. Hvis en person efter 13 uger stadig ikke vurderes arbejdsmarkedsparat, er det som hovedregel ikke yderligere virksomhedspraktik, der er behov for men derimod andre redskaber som misbrugsafvænning, sprogkurser, revalidering, indstilling til fleksjob osv. Virksomhedspraktik i op til eller mere end 26 uger skal kun bevilges, når det sker i samspil med sprogkurser. 13

14 2. Hvis en virksomhedspraktikant bliver brugt som ordinær arbejdskraft Selvom det står i loven, at virksomhedspraktikanter godt må udføre ordinært arbejde, betyder det ikke, at de skal bruges som ordinær arbejdskraft. De er på arbejdspladsen, fordi de skal lære jeres arbejdsområde at kende, og for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtageres vedkommende også, fordi de skal have afdækket og opkvalificeret deres kompetencer. Det gør man ikke ved bare at lægge dem ind i personaleplanen og give dem ansvar for arbejdsopgaver, f.eks. selvstændige vagter, på lige fod med ordinært ansatte kolleger. Hvis du konstaterer, at virksomhedspraktik bliver misbrugt på din arbejdsplads, skal du først snakke med din leder om sagen. Hvis en henvendelse til ledelsen på arbejdspladsen ikke bærer frugt, kan du henvende dig til din lokale FOA-afdeling. Hvis afdelingen ikke kan få talt ledelsen til fornuft, kan I sammen rette klage til FOAs eller LOs repræsentanter i det lokale beskæftigelsesråd, der har til opgave at overvåge kommunens brug af virksomhedspraktik. Hvis virksomhedspraktikken ikke fungerer Der kan være mange grunde til, at et praktikforløb må ophæves. Måske finder den aktiverede ud af, at arbejdet ikke var noget for ham eller hende. Eller praktikanten har så store problemer fysiske, psykiske eller sociale at der ikke er nogen idé i at fortsætte forløbet. Da praktikanten ikke er ansat på arbejdspladsen, er der heller ikke tale om en opsigelse. I stedet henvender I jer til Jobcentret for at få praktikken stoppet. Husk at inddrage virksomhedspraktikanten i forløbet. 14

15 virksomhedspraktikken er ved at være slut En ny ordinært ansat kollega? Hvis I har været tilfredse med forløbet, og virksomhedspraktikanten har lyst og kompetencer til at blive hos jer, er der måske mulighed for, at I kan ansætte ham eller hende ordinært. Eventuelt skal vedkommende først uddannes, men vil bagefter være velkommen på jeres arbejdsplads. Selvom jeres arbejdsplads har viljen, har I måske ikke muligheden for at ansætte virksomhedspraktikanten ordinært. I den situation er det vigtigt, at I tilbyder vedkommende hjælp til at komme videre i sin jobsøgning. Når virksomhedspraktikken er ved at være slut, skal arbejdspladsen derfor tilbyde: En udslusningssamtale, hvor du, din leder og virksomhedspraktikanten sammen evaluerer forløbet og snakker om, hvordan han eller hun kommer videre i sin jobsøgning. I kan også vurdere mulighederne for, at vedkommende senere kan blive ansat fast eller som vikar på arbejdspladsen eller evt. først skal gennemgå en formel uddannelse. En udtalelse/anbefaling, hvor din leder kommer med sin vurdering af praktikantens kompetencer og resultater af forløbet. I kan også tilbyde, at han eller hun kan skrive jeres arbejdsplads på sine jobansøgninger som reference. FOA anbefaler: At I hvis I ikke kan ansætte vedkommende ordinært anbefaler virksomhedspraktikanten at søge job på FOA Job på FOA Job er Danmarks største jobportal med job både inden for og uden for FOAs områder. 15

16 mere om virksomhedspraktik Links på nettet: På KTO s hjemmeside finder du Rammeaftale om det sociale kapitel, På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside finder du Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor du kan læse om virksomhedspraktik i kapitel På Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside kan du følge med i Jobcentrenes brug af virksomhedspraktik både i form af vejledninger, undersøgelser og statistik. På Jobnet kan du finde de blanketter, som arbejdsgiveren skal udfylde, når I vil have en ledig i virksomhedspraktik. På Tillidszonen kan du læse om virksomhedspraktik under Personaleforhold/Aktivering af ledige. Politisk ansvarlig: Mona Striib Redaktion: Vibeke Kold Layout: girafisk design, Bente Stensen Christensen Tryk: FOAs Trykkeri 1. oplag: Maj 2008 Staunings Plads København V Tlf.:

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter et tilskudsjob på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Hvad siger loven? s 5 n Merbeskæftigelse

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik En håndbog for tillidsrepræsentanter Løntilskudsjob og virksomhedspraktik En håndbog for tillidsrepræsentanter INDHOLD DEL

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS 1 Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at - bistå arbejdssøgende med at få arbejde - give service til private og offentlige arbejdsgivere,

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Aktivering på kommunale arbejdspladser i går, i dag og i morgen

Aktivering på kommunale arbejdspladser i går, i dag og i morgen Aktivering på kommunale arbejdspladser i går, i dag og i morgen Pointer og anbefalinger fra CASA-undersøgelsen: Aktivering på kommunale arbejdspladser effekter, konsekvenser og praksis samlet og kommenteret

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik

april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik NYE UDFORDRINGER Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik INDHOLD:

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Sådan finder du dit nye job

Sådan finder du dit nye job A-KASSE Sådan finder du dit nye job Gode råd til jobsøgning DECEMBER 2016 Indhold Hvad er det rigtige job for dig? 3 Brug dit netværk 5 Brug de sociale medier 7 FOA Job 8 Jobannoncer i medierne 9 FOA JobMatch

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Alle typer ansættelser. vikariater Op til 6 ugers opkvalificering Luk op for nye jobmuligheder Brug jobcentrets forskellige tilbud som nøgle til at lukke op for nye jobmuligheder. Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere