Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krystalkuglen. Går du med livrente og seler?"

Transkript

1 Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 4 - August 2010 Går du med livrente og seler? Foranlediget af indførelsen af et indbetalingsloft på kr. årligt til ratepensioner, har der på det seneste været en del skriveri i pressen om hvorvidt, eventuelt overskydende indbetalinger skulle anvendes på en livrente eller ej. Debatten har til tider gået højt, og selvudnævnte eksperter har været ude med kritik af, at livrenterne mest er til fordel for pensionsselskaberne og deres indtjening. En livrente er i sin grundform en livslang pension ligesom folkepensionen og ATPudbetalinger. Hvis man går på pension som 65 årig, og bliver 100 år gammel, så får man udbetalingerne i 35 år. Hvis man er så uheldig at dø, lige når man er fyldt 70 år, så har man fået sine udbetalinger i 5 år. Dette skal ses i modsætning til ratepensionen, som ophører på et forud fastsat tidspunkt (skal udbetales mellem 10 og 25 år, tidligst fra du er 60 år, og seneste udbetaling som 85-årig). Med en livrente behøver man ikke gøre sig bekymringer om hvorvidt næste måneds pension bliver udbetalt det bliver den, så længe du lever. Derfor kan en livrente også betegnes som en forsikring mod at leve længe. Forskellen mellem 5 år og 35 års udbetalinger er unægtelig til at få øje på, men er det her selskaberne tjener deres penge? Nej, filosofien i en livrente er, at dem der lever kortere tid rent statistisk, bidrager til dem der lever længere tid. Pensionsselskabet sørger for omfordelingen, og hvert enkelt pensionsselskab opererer med sine egne middellevetider. Lever kunderne i selskabet i gennemsnit længere tid, end selskabet regner med, så taber selskabet penge i forhold til omfordelingen, men hvis kunderne i gennemsnit dør før middellevetiden, ja så er det rigtigt at selskabet får en gevinst. Når man tegner en livrente, skal man altså gerne ind i et selskab, der har den laveste middellevetid jo lavere middellevetid, jo større chance har man for at leve længere end middellevetiden og således vinde på selskabets bekostning. Desværre er pensionsselskaberne ikke meget for at oplyse kunderne om netop deres middellevetid, og ser vi på forskellene, så har vi kigget i Økonomisk ugebrev, nr , som - med selskaberne som kilde - angav følgende levealdre for en kvinde. der netop er fyldt 65 år: Pensionsselskab Lever ind til alder Skandia Pension 83,9 PFA Pension 85,2 Danica Pension 86,7 Livrenter kan være en fornuftig løsning, hvis du vil forsikre dig mod at blive rigtig gammel. Livrenter kan også tilknyttes forskellige garantier. Undervejs i opsparingsforløbet kan opsparingen sikres, hvis du skulle dø, inden du opnår pensionstidspunktet. Når

2 livrenten skal udbetales ved pensionstidspunktet, kan du f.eks. få garanti for udbetaling f.eks. i 10 år og derudover en dækning til ægtefælle/samlever, så din opsparing ikke går tabt, hvis du skulle gå hen og dø tidligt. Der er så mange finesser i livrenten, at vi anbefaler dig at få rådgivning, hvis du vælger at indbetale over kr. om året og derfor skal tegne en livrente. Du skal sikre dig, at livrenten passer til dine behov. Så livrenter er ikke opfundet for, at pensionsselskaberne kan stjæle dine penge, hvis du dør tidligt. Hver femte dansker bliver fattigere og fattigere af, at spare op til pensionen. I sommerens løb er tallene for danskernes pensionsopsparing i pengeinstitutter blevet opdateret, og de viser, at der nu står ca. 77 mia. kr. kontant placeret, og renten er i langt de fleste tilfælde så lav, at inflationen langsomt men sikkert udhuler værdien. Det er højst overraskende, eftersom 2009 var et rigtigt godt investeringsår, hvor det var tid til at hente de omfattende tab, der blev uddelt i Men det kan være svært at finde det bedste selskab at spare op i, når man ikke ved hvilken middellevetid, selskabet regner med. Men der er flere faktorer, der gør det svært at vælge det bedste selskab. I dag udbydes de fleste pensionsprodukter, med mulighed for at du selv kan påvirke hvordan pensionsopsparingen undervejs skal investeres. Når livrenten skal udbetales er det i langt de fleste selskaber slut med denne mulighed. Tabel følger på næste side! Når udbetalingerne påbegyndes bliver din opsparing overført til den pulje af kunder, hvor det er pensionsselskabet, der bestemmer hvordan din opsparing skal forvaltes. Vi synes, at det vil gavne kunderne, at selskaberne produktudvikler således, at der er et tilbud til kunder med forskellig grad af risikovillighed for den opsparede kapital, idet du derved får mulighed for at påvirke størrelsen af den månedlige livrente i forhold til det afkast, der kan opnås, for den ønskede risikovillighed. 2

3 Pensionsopsparing i pengeinstitutter indestående Kapital- og ratepensioner, type 2007 t. kr. Andel 2008 t. kr. Andel 2009 t. kr. Andel Puljer , , ,8 Kontant , , ,9 Depoter , , ,3 Ialt , , ,0 Kilde: Indberetning til Finanstilsynet, Pengeinstitutternes tabel 2.11 og 2.20 Det man især kan hæfte sig ved, ved at betragte udviklingen fra 2008 til 2009 er følgende: Puljeopsparingen er kun steget med 15% fra 2008 til 2009 Den kontante opsparing er steget med små 19% i samme periode og endelig Opsparingen i depoter steg med næsten 34% Hvad læser vi i tallene? For det første har puljerne generelt set ikke genvundet tabet fra 2007 til Puljerne mistede ca. 20% fra 2007 til 2008, men hentede kun 15% i løbet af Samlet set går puljeopsparingen tilbage i perioden med knap 7,3% hvorimod depoterne kun er nede med et minus på knap 4,6% i samme periode (minus ca. 40% i 2008 og plus ca. 34% i 2009). For depotopsparere tyder det derfor på, at de er mere tro overfor den risiko, de er villige til at påtage sig. Og alt andet lige betyder det, at puljeopsparere til gengæld er flygtet over i enten en lavere risiko eller er gået kontant. Og det er jo skidt! Adfærden tyder på, at det tilsyneladende er sket efter devisen, køb når det er dyrt, og sælg når det er billigt. Vi har i en anden artikel her i Krystalkuglen beskæftiget os med begrebet risiko, som på glimrende vis sætter ovennævnte investeringsadfærd i perspektiv, og vi kan kun anbefale pensionssparere at få foretaget en test af deres risikovillighed specielt dem der står kontant, og det er jo hver femte opsparer i et pengeinstitut! 3

4 Hvornår er det, at risikoen er størst? når aktiekursen er højest, eller når den er lavest? Den altovervejende vigtigste faktor for afkastet af en pensionsopsparing er valg af risiko: Høj risiko giver muligheder for høje afkast, men også tab. Med lav risiko kan man sove roligt om natten, men afkastet vil være ringe og måske ikke stort nok til at følge trit med inflationen. Når private skal vurdere risiko, sker det desværre ofte på et ikke objektivt grundlag, som kan give anledning til fejldispositioner. Når private handler enkeltaktier, viser det sig ofte i undersøgelser 1, at de opnår et afkast, der er væsentligt ringere end markedsafkastet. Den årsag, der ofte peges på, er for meget handel kombineret med ringe diversifikation (man køber for få forskellige aktier), hvilket fører til meget svingende resultater og unødvendig høj risiko. Der peges også på, at man ofte køber aktier, der har haft store voldsomme udsving eller på anden måde er blevet kraftigt omtalt i medierne. Med andre ord: man har en tendens til at følge med flokken. Flokadfærd kan være en god ting tag for eksempel det gamle Østeuropa, hvor folk stimlede sammen, når de så en lang kø. Ofte vidste de ikke, hvad de stod i kø efter, men butikken måtte jo have noget, der var værd at vente på, siden så mange stod i kø! Når man investerer sin pensionsopsparing, og hvis man har erkendt med sig selv, at man ikke er en aktieekspert, kan man undgå fristelsen til at handle for meget, ved at overlade investeringsbeslutningen til pensionsudbyderen. Ved at være med i en kollektiv ordning får man en meget større risikospredning end det ellers er muligt, og handelsomkostningerne er lavere. I en moderne, privat pensionsopsparing, slipper man dog ikke for at tage højde for risikoen: Ønsker du høj, mellem eller lav risiko? Hvis man vælger høj risiko, så vil man få tab, når aktiemarkedet falder, som det skete i f.eks og senest i Nu kan flokmentalitet også være en farlig ting. I årene op til 2002 så vi stærkt stigende aktiekurser, man talte om new economy i aviserne (læs: aktierne kan kun blive ved med at stige og stige), hvorefter den såkaldte IT boble bristede med et brag. I årene op til gældskrisen i 2008 var krisen i 2002 glemt, og igen var markedsfornemmelsen: Det kan kun gå opad. Flokmentaliteten er farlig på de finansielle markeder. Når markederne stiger, og aktierne bliver dyrere og dyrere (stiger i kurs), opleves aktiemarkederne som subjektivt ufarlige og risikofrie. Taxachauffører holder op med at køre Taxa og bliver on-line aktiehandlere i stedet for. 1 F.eks. den svenske undersøgelse af Anders E. S. Anderson: All guts, No Glory: Trading and Diversification among Online Investors, Juni

5 Du bliver fristet til som pensionsopsparer at lave dit valg om, til at tage en højere risiko. Når markederne netop er faldet, som i 2002 og 2008, opfattes aktiemarkederne som subjektivt meget farlige og risikofyldte bare se på afkastet på din pensionsordning hvis du har haft høj risiko! Mange bliver fristet til at vælge om til en lav risiko af frygt for nye tab. så du undgår nedture på aktiemarkedet, og husker at lægge om så du får fordel af opturene, så kan du jo prøve dig som aktiespekulant men gør det for mindre beløb, indtil du har konstateret om du tilhører det store flertal, der får et afkast som er væsentligt lavere end det almindelige markedsafkast! Når man skifter risiko på sine ordninger, risikerer man at øge risikoen på sin pensionsordning helt unødvendigt ganske som aktieinvestoren der køber og sælger konstant. Når man lader sig påvirke af aviserne og subjektiv risikoopfattelse, kan man være fristet til at lægge om til højrisikopuljer op til 2007, hvorefter man får et stort tab. Når man så går i ly for stormen efter 2008 går man glip af, at markederne retter sig igen i Aktier er altid risikofyldte. Der er faktisk god grund til at mene at de er mest risikofyldte når de er steget stabilt over en længere periode netop der hvor din subjektive risikoopfattelse vil føle her er fred og ingen fare. Man skal aldrig stole på sin subjektive risikoopfattelse. Man skal en gang for alle beslutte sig til hvilken risiko man kan tåle hvilket tab kan jeg holde til, uden at jeg emotionelt bliver skræmt og lægger min pensionsordning om i kontanter? Når din subjektive risikoopfattelse er lagt fast, så vælg en pensionsordning der passer til din risikoprofil, og hold fast i dit valg, med mindre dine personlige forhold ændrer sig væsentligt. Hvis du virkelig mener, at du kan lægge risikoprofilen på din pensionsordning om, 5 Nyhedsbrevet Krystalkuglen udgives af BEDSTpension Forsikringsmægler A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød - Tlf Redaktion: Gert Aage Nielsen (ansv.), Allan Christensen, og Gerner Abildtrup,

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

guide rentefesten bliv rig på råd Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide rentefesten bliv rig på råd Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Februar 2015 bliv rig på 20 råd rentefesten Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 BLIV RIG PÅ RENTEFEST INDHOLD SIDE 4 Renterne styrtdykker og er på flere fronter sendt i minus. Det kan både

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FÅ FORMUEN TIL AT YNGLE

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FÅ FORMUEN TIL AT YNGLE Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FÅ FORMUEN TIL AT YNGLE FÅ FORMUEN TIL AT Dine penge bliver mindre værd, når de bare står i banken. Se hvordan du får det optimale

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 juni 2012 Side 2 80 pct. tog imod omtegningstilbud Side 2 Ny livssituation overvej din pension Side 6 Fristende andelsboliger Hvis du undgår fælderne, kan andelsboliger for tiden være et både fristende

Læs mere

som en Filur i solen?

som en Filur i solen? pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension forsvinder din opsparing som en Filur i solen? nr. 1 forår 2014 indhold Hvis købekraften fordamper 3 Sådan beskytter vi dine penges værdi 4 Langtidsholdbar

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel

Handelsstrategi 171. Faldgruber ved aktiehandel 15 Handelsstrategi Som private investorer ønsker vi os alle en portefølje bestående af en lang række vinderaktier. Aktier, som købes til småpenge om mandagen, og som sælges til en tårnhøj kurs den følgende

Læs mere

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Cvr. nr. 32667252 Sammendrag af Markedsrapport

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere