Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsrapport. Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber. December 2011"

Transkript

1 Markedsrapport Sammendrag: Bankpension i forhold til 7 kommercielle selskaber December 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget Hillerød Cvr. nr

2 Sammendrag af Markedsrapport BEDSTpension har i december 2011 gennemført en analyse for at vurdere Bankpensions produkter i forhold til de 7 væsentlige kommercielle selskaber: PFA, Danica Pension, AP Pension, Skandia, Topdanmark, SEB Pension og Nordea Liv og Pension. Den oprindelige rapport på 43 sider er i nærværende sammendrag forkortet til de væsentligste konklusioner og forudsætninger for analysen med henblik på offentliggørelse for en bredere kreds. For at vurdere produkternes konkurrencedygtighed har vi gennemregnet eksempler på et opsparingsforløb for en typisk funktionær fra en finansiel virksomhed, der er 40 år gammel, har en månedsløn på kr. efter AMB og en pensionsindbetaling på 15%. Det eksisterende depot antages at være kr., og pensionsalderen 67 år. Der er i prognoseberegningerne taget hensyn til produkternes direkte administrationsomkostninger og prisen for forsikringsdækninger for en typisk firmapensionsordning, de indirekte investeringsomkostninger samt prognoseafkastet baseret på produkternes faktiske aktivsammensætninger. BEDSTpension inddeler pensionsprodukterne i 7 risikogrupper ud fra produkternes maksimale tabsrisiko. Dette sker for at sikre en fair sammenligning, hvor kun produkter med ensartede aktivsammensætninger sammenlignes (nærmere beskrevet i Bilag 2 samt på Markedsrenteprodukter med fast aktivsammensætning Bankpensions produkter Profil 2, 3 og 4 kan bedst sammenlignes med de kommercielle selskabers markedsrenteprodukter med fast aktivsammensætning og tilsvarende risiko, hvilket svarer til BEDSTpensions risikogrupper 3, 4 og 5. Bankpensions produkter opnår en placering som nr. 1 på det forventede afkast i risikogrupperne 3, 4 og 5, jf. nedenstående tabel 1. Tabel 1 Markedsrenteprodukter med fast investeringssammensætning - Top 3 selskaber BEDSTpension risikogruppe* Forventet afkast indtil pensionsalder Historisk afkast seneste år (2010) Historisk afkast på 5 års sigt 5 - Vækst 1 Bankpension 4 2 Skandia match 4 3 AP Profil 25 1 Bankpension 4 2 Danica Høj 3 Skandia Match 4 1 Skandia Match 4 2 Bankpension 4 3 Danica Høj 4 - Balanceret 1 Bankpension 2 2 Skandia Match 3 3 Topdanmark Mellem 1 Bankpension 2 2 Skandia Match 3 3 Danica Valg Middel 1 Skandia Match 3 2 Skandia Match 2 3 Skandia Match Konservativ 1 Bankpension 3 2 AP Profil Topdanmark Lav 1 Bankpension 3 2 Danica Valg Lav 3 AP Profil 7 1 Danica Valg Lav 2 Danica Valg Obl. 3 Bankpension 3 *Andelen af risikoaktiver er ca. 100% i gruppe 6, op til ca. 75% i gruppe 5, op til ca. 50% i gruppe 4 og under ca. 25% i gruppe 3.. Markedsrapport 2

3 Det fremgår af den samlede analyserapport at den gode placering skyldes en indenfor risikogruppen høj risiko og forventet afkast, kombineret med rimelige omkostninger. Det vurderes, at Bankpension pt. har en mangel i produktudbuddet, da der ikke udbydes et produkt med højere risiko, som består udelukkende af risikoaktiver. De 5 kommercielle selskaber, der udbyder produkter med fast aktivsammensætning, har alle et sådant produkt i risikogruppe 6. På det historiske afkast på 5 års sigt er Bankpension Profil 4 næstbedst, og Bankpension Profil 3 kommer på top 3 listen (men i en gruppe med meget få konkurrenter). Afkastet i 2010 har været flot og bedre end i de kommercielle selskaber. Livscyklusprodukter, hvor risikoen aftrappes frem mod pensionstidspunktet Bankpension har ikke noget livscyklusprodukt, og derfor bør en benchmarking mod livscyklusprodukter tolkes med forsigtighed. Det kan dog konkluderes, at man i Bankpension jf. nedenstående tabel kan forvente at få i de risikogrupper hvor Bankpension er repræsenteret det højeste afkast indtil pensionering. Til gengæld er investeringsrisikoen objektivt højere i Bankpensions produkter, især sent i opsparingsforløbet, hvor Livscyklusprodukterne aftrapper deres risiko. Bankpension har så til gengæld de betingede garantier til at sikre mod for store årlige fald i pensionsudbetalingerne. Tabel 2 Livscyklusprodukter og Bankpensions produkter - Top 3 selskaber BEDSTpension Forventet afkast indtil Historisk afkast Historisk afkast på 5 risikogruppe pensionsalder seneste år (2010) års sigt 6 - Stærk vækst 1 Topdanmark Høj 2 AP Udløbsfonde 3 Danica B. Agressiv 1 AP Udløbsfonde 2 Topdanmark Høj 3 Topdanmark Norm 1 Nordea Vækst 2 Topdanmark Høj 3 Topdanmark Norm 5 - Vækst 1 Bankpension 4 2 PFA Plus C 1 Bankpension 4 2 SEB Marked Høj 1 Bankpension 4 2 Danica B. Lav 3 SEB Marked Høj 3 Danica B. Lav 4 - Balanceret 1 Bankpension 2 2 PFA Plus B 3 PFA Plus A 1 Bankpension 2 2 SEB Marked Lav 3 Topdanmark Lav 1 Topdanmark Lav 2 - Bankpension 2 3 Danica B. Forsigtig 3 - Konservativ 1 Bankpension 3 1 Bankpension 3 1 Bankpension 3 Hvis man i beregningseksemplet havde sat startalderen højere, fx til 50 år, ville visse produkter naturligvis rykke ned i en lavere risikoklasse fx ville Bankpension Profil 3 få selskab af et par andre produkter. De ovenstående rangordninger for forventet afkast ville forblive den samme, Bankpension 3 ville stadig vinde risikogruppe 3 etc. Flere af livscyklusprodukterne har ikke eksisteret uændret i 5 år, og har derfor ikke noget historisk afkast på 5 års sigt. For så vidt angår de historiske afkast, så ligger Bankpension flot, med lutter førstepladser på både 1- og 5-års sigt, bortset fra Bankpension 2, der har en 2. plads på 5-års sigt. De fleste kommercielle selskabers livscyklusprodukter ligger i BEDSTpensions risikogruppe 6 for yngre personer (som den 40 årige i vores eksempel), og Bankpension mangler derfor et tilsvarende produkt i konkurrencen med de kommercielle selskaber. Traditionelle produkter For fuldstændighedens skyld har vi, selv om det traditionelle produkt ikke udbydes aktivt længere (måske på nær AP Pension), analyseret de traditionelle produkter også. Markedsrapport 3

4 Her ligger Bankpensions Profil 1 næst dårligst i en sammenligning med de traditionelle produkter i de kommercielle selskaber. Markedsrapport 4

5 Bilag 1 - Særligt vedrørende Bankpensions produkter 1.1 Traditionelt gennemsnitsrenteprodukt Bankpensions gennemsnitsrente produkt, Profil 1, er et sædvanligt traditionelt produkt, med 2 rentegrupper, gruppe 1 tegnet på 2% og 3% og gruppe 7 med grundlagsrente under 2%. Medlemmerne af pensionskassen kan ikke mere frit vælge Profil 1. Der var ultimo 2010 ikke længere kursværn i Profil 1, men der var en skyggekonto på 250 mio. kr. svarende til 4,68% af den retrospektive hensættelse. I henhold til BEDSTpensions almindelige beregningsprincipper antages skyggekontoen afdraget med 0,50% årligt til ejeren. 1.2 Markedsrente generelt Alle produkter i Bankpension er formelt set traditionelle produkter, den såkaldte Forsikringsklasse I, som er den type forsikringer, pensionskassen har koncession til. I nærværende Markedsrapport har BEDSTpension valgt at betragte Bankpension profil 2, 3 og 4 som pseudomarkedsrente produkter og dermed sammenligner vi disse produkter med de tilsvarende markedsrenteprodukter ( Forsikringsklasse III ) fra de kommercielle selskaber. Der bliver tale om klassen af markedsrenteprodukter med fast aktivsammensætning. Det markante karakteristikum, der gør Bankpension produktet sammenligneligt med markedsrente med fast aktivsammensætning, er, at: 1) Medlemmet skal vælge en ud af flere risikoprofiler 2) Medlemmet informeres om det månedlige afkast, som varierer fra store plus til store minusser i takt med markedets udsving (i modsætning til den udjævnede kontorente/kursværns model i gennemsnitsrente) 3) Pensionskunden har ikke en ubetinget ydelsesgaranti 1.3 Forskelle fordele og ulemper ved Bankpensions markedsrente produkt Hoveddelen af pensionen er omfattet af en betinget garanti (et pensionstillæg er ikke omfattet), der har til hensigt at udjævne effekterne af f.eks. et voldsomt aktiekursfald. Der er således grænser for hvor meget pensionen kan nedsættes hvert år. Et aktiekursfald som i 2008 ville således ikke slå fuldt ud igennem på pensionen, og når markedet så retter sig igen som i 2009/2010 kan pensionen så evt. igen sættes op, hvis hele tabet er genvundet. Såfremt markedet aldrig retter sig vil tabet over en årrække slå fuldt igennem. I og med Bankpension er medlemsejet, er det en fordel, at der ikke skal oparbejdes et overskud, som skal afleveres til aktionærerne. Som pensionskunde deltager man på den anden side i driften af Bankpension, idet der årligt overføres 1% point fra kontributionsgruppen, der går fra afkastet, som anvendes til et ugaranteret pensionstillæg, ligeledes opkræves et driftsherretillæg på 0,05%, dette kan ligeledes tænkes Markedsrapport 5

6 anvendt som ugaranteret pensionstillæg. I tilfælde af tab i fx rentegruppe 1, skal egenkapitalen dog anvendes til at dække tab. BEDSTpension betragter ikke de to fradrag i afkastet som en udgift for medlemmet, da overskuddet over tid skal bruges til pensionstillæg. Men i realiteten deltager man som medlem i driften af pensionskassen, med den risiko der følger med i forhold til det kommercielle selskab. Endvidere er det jo ikke helt sikkert, at man oparbejder præcist den egenkapitalandel, som man får i pensionstillæg, der er altså et element af omfordeling mellem forskellige aldersgrupper, som det kendes i øvrigt fra gennemsnitsrentemiljøet. Såfremt man udtræder af Bankpension, mistes konsolideringstillægget og den opsparede egenkapital (parallelt med kollektive bonusreserver i gennemsnitsrente). Markedsrapport 6

7 Bilag 2: Beregningsforudsætninger BEDSTpensions risikogrupper BEDSTpension anvender 7 risikogrupper til at placere produkterne i, og ud fra hvert enkelt produkts aktivsammensætning, har BEDSTpension beregnet dels den 1-årige standardafvigelse og dels det maksimale tab inden for 1 år, med en sandsynlighed på et ud af 40 år. Tabellen viser de maksimale 1-årige tab i risikogrupperne. Risikogruppe Tabsinterval 1. Maksimal sikkerhed 0% til -1% 2. Sikkerhed -1% til -5% 3. Konservativ -5% til -15% 4. Balanceret -15% til -25% 5. Vækst -25% til -35% 6. Stærk vækst -35% til -50% 7. Aggressiv -50% til - 100% Der findes pt. ikke pensionsprodukter på det danske marked i risikogruppe 7. Depotfremskrivning af produkterne BEDSTpension Advice (databank og prognoseberegning) indeholder informationer om produkternes direkte- og indirekte omkostninger samt afkastforudsætninger for de underliggende aktiver. Afkastforudsætninger og indirekte omkostninger er normalt uafhængige af, om produktet sælges som firmapension eller som privatprodukt. Det samme er ikke tilfældet med de direkte omkostninger. Her vil der qua den kraftige konkurrence på firmapensionsmarkedet være store forskelle mellem de direkte omkostninger på private ordninger og firmapensioner. Omkostningsstrukturen for firmapensioner fastsættes forskelligt fra selskab til selskab, men sædvanligt anvendte parametre er: Antallet af medarbejdere der er med i pensionsordningen Pensionsordningens kompleksitet (få frie valg ctr. stor valgfrihed) Opsparingens størrelse i pensionsordningen I denne rapport er firmaomkostningerne taget fra en typisk større virksomhed. Da selskabernes vurdering af et konkret selskabs attraktivitet som kunde kan være forskellig, skal man være opmærksom på, at det vil kunne give afvigende priser for forsikring og administration. Det er dog BEDSTpensions vurdering, at både prisen på forsikringsdækninger og administrationsomkostninger normalt betyder væsentligt mindre end de indirekte investeringsomkostninger. Hvordan bestemmes det fremtidige afkast? Når pensionsselskaberne udarbejder tilbud, baseres de fremtidige afkast på de samfundsforudsætninger, Forsikring & Pension og Finansrådet i fællesskab har vedtaget. Markedsrapport 7

8 BEDSTpension har valgt at regne mere detaljeret end de nuværende fælles samfundsforudsætninger, der ellers anvendes i branchen. Selskabernes faktiske investeringer har ændret sig meget, siden de fælles regel blev udformet. Nye aktivklasser er kommet til i selskabernes jagt på højere afkast og forsøg på bedre risikospredning, og det tager de gamle meget forenklede regler ikke højde for. BEDSTpension har derfor indarbejdet en yderligere detaljeringsgrad i afkastforudsætningerne, som kan ses af nedenstående bilags tabel. BEDSTpensions samlede beregningsforudsætninger fremgår af hjemmesiden Om os og Sådan regner vi. Bilagstabel over forudsatte prognoserenter og risiko 2011 Aktivklasser 'Samfunds BEDSTpension BEDSTpension forudsætninger' 2010 Risiko Inflation 2,0% 2,0% Obligationer og pantebreve 4,0% Kontant placering* 1,5% 2,0% 1,0% Danske Obligationer, korte 3,0% 2,0% Danske Obligationer, lange 4,5% 7,0% Øvrige danske og udenlandske obligationer 4,0% 5,0% Højrente og emerging markets obligationer 5,0% 10,0% Non investment grade obligationer 6,0% 20,0% Indeksobligationer 2,0% 2,0% plus inflation 7,0% Aktier 7,0% Danske aktier 7,0% 25,0% Globale aktier 7,0% 25,0% Emerging markets aktier 8,0% 30,0% Unoterede aktier 8,0% 30,0% Ejendomme 7,0% 7,0% 25,0% Andet** 0,0% *For kontantpuljer kan rentesatsen efter 2016 ifølge Samfundsforudsætninger ikke sættes højere end den aktuelle sats, og ikke over 1,5% før skat, medmindre der er en bindende aftale om en højere sats efter **Andet benyttes til fx markedsværdien finansielle instrumenter brugt til afdækning. Henvendelser vedrørende denne rapport kan ske til enten Allan Christensen eller Gert Aage Nielsen BEDSTpension på telefon Markedsrapport 8

Beregning af forventet pensionsopsparing

Beregning af forventet pensionsopsparing Beregning af forventet pensionsopsparing BEDSTpensions koncept: sammenligning af forventet afkast, omkostninger og risiko for forskellige pensionsprodukter BEDSTpensions koncept er, at anbefale det mest

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

Aktuarmæssig vurdering af værdien af tjenestemandspensionen for udvalgte personalegrupper

Aktuarmæssig vurdering af værdien af tjenestemandspensionen for udvalgte personalegrupper 1. marts 2010 Aktuarmæssig vurdering af værdien af tjenestemandspensionen for udvalgte personalegrupper Baggrund I forbindelse med Lønkommissionens opgørelse af lønnen for en række personalegrupper i den

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2013 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Roskilde kommune Supplerende vedrørende genforsikring hos Sampension

Roskilde kommune Supplerende vedrørende genforsikring hos Sampension 6. januar 2015 Markedsafdelingen Roskilde kommune Supplerende vedrørende genforsikring hos Sampension 1. Screening i forbindelse med investeringspolitik 2. Kommunens pensionsforpligtelse overfor tjenestemænd

Læs mere

En sammenligning af 3 forskellige pensionsprodukter med særlig henblik på udbetalingsfasen

En sammenligning af 3 forskellige pensionsprodukter med særlig henblik på udbetalingsfasen Pension En sammenligning af 3 forskellige pensionsprodukter med særlig henblik på udbetalingsfasen Formålet med nærværende artikel er at illustrere, hvordan de pensioner som en pensionsopsparer vil kunne

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 juni 2012 Side 2 80 pct. tog imod omtegningstilbud Side 2 Ny livssituation overvej din pension Side 6 Fristende andelsboliger Hvis du undgår fælderne, kan andelsboliger for tiden være et både fristende

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere