Studietur til Stockholm Nyt navn til På kryds og Tvær Studietur til Stockholm s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studietur til Stockholm Nyt navn til På kryds og Tvær Studietur til Stockholm s"

Transkript

1 KONKURRENCE Nyt navn Studietur til På til kryds Stockholm og Tværs September 2003

2 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Noget om alting helst i går fortrinsvis i noteform og gerne elektronisk 6 På udflugt i den virtuelle verden 8 Sortering og chips 11 Nyt navn til På kryds og Tværs 12 At blive synlig fra bibliotekar til projektleder 13 Hvad skriver de om i Værløse? 15 Den fremtidige kørsel i Københavns Amt og Frederiksborg Amt 17 Indvandrerbiblioteket i dag og i morgen 19 Centralbibliotekets Tilfredshedsundersøgelse for Redaktionsudvalget Bibliotekschef Lone Gladbo, Gentofte, (ansv. redaktør) Vicestadsbibliotekar Anne Marie Brems, Albertslund, Vicekontorchef Hanne Bach Sørensen, Rødovre, Systemadm. Pernille Saunte Schjerning, Værløse, Bibliotekar Ole Olav Jensen, Gentofte, Overassistent Anette Flügge, Gentofte, Libraries, learning and life 26 Opsøgende biblioteksbetjening i Øresundsregionen 28 Kalender for arrangementer i CB regi 32

3 På kryds og tværs Af kultur- og bibliotekschef Lone Gladbo, Gentofte Bibliotekerne, Musikfiler Netop nu pågår der intense forhandlinger mellem Phonofile og et Bibliotekskonsortium bestående af 6 centralbiblioteker samt Statsbiblioteket og Biblioteksstyrelsen. Forhandlingerne omhandler vilkårene for levering af musikfiler til alle interesserede biblioteker. På Statsbiblioteket digitaliseres alt dansk udgivet musik og Phonofile er det firma, som har aftaler med rettighedshaverne og som kan forhandle betingelserne for køb og levering af musikfiler til både biblioteker og private. Kulturministeren har i sin musikhandlingsplan tilført projektet 1 mio. kr. i henholdsvis 2004 og Desuden er der afsat 1 mio. kr. fra centralbiblioteksmid- lerne til elektroniske musikfiler hvert år, og dette beløb kan evt. også anvendes til Phonofiles danske filer. Som de aktuelle forhandlinger ser ud netop nu vil Phonofile stille et antal enkelte numre til rådighed f.eks titler i hvilke bibliotekerne kan foretage et materialevalg. Online udlån af en titel kaldes et track, og bibliotekerne kan købe et antal tracks, som en startpakke med mulighed for at tilkøbe flere tracks. Udlånene kan være 1 dag, 7 dage eller 14 dage og evt. kombineres med en karensperiode for fornyelse f.eks. 48 timer. Prisen vil være afhængig af lånetiden. Brugen af musikfilerne kan styres v.hj.a. et rettighedssystem, der via bibliotekets lånerregister sikrer, at kun ind- meldte brugere i biblioteket eller borgere i kommunen har adgang til at bruge musikfilerne. Der er fortsat en række ikke afklarede problemstillinger bl.a. Phonofiles forslag om en karensperiode, priserne og så mangler vi også fortsat en beskrivelse af materialet fra Phonofile. For flere af os ældre biblioteksfolk har det været næsten umuligt at over bevise Phonofile om den gammelkendte sammenhæng mellem hjemlån og køb. I de seneste undersøgelser er det bevist, at hvis man låner musikcd er på bibliotekerne, er der en større sandsynlighed for, at man også køber dem. Af gode grunde har vi endnu ikke kunne dokumentere en tilsvarende sammenhæng med lån og køb af musikfiler. Foreløbig ser det ud, at bibliotekerne kan låne musik ud fra 1. januar 2004, og det bliver jo interessant at følge disse udlån, hvor vi hverken ser brugerne eller materialet. Centralbibliotekskontrakten På et fælles biblioteksledermøde den 5. september blev udkastet til centralbibliotekskontrakten drøftet med lederne af bibliotekerne i Københavns og Frederiksborg amter. Biblioteksstyrelsen ønsker at kontrakterne skal være mere udviklingsorienterede og med færre men kvantitative mål. Samtidig er der helt naturligt en afventende holdning blandt bibliotekerne i to amter til, at især servicen i forhold til interurbanudlånene ikke forringes. På det fælles ledermøde var der generel opbakning til, at der arbejdes videre med udkastet. Endvidere blev det aftalt, at centralbiblioteket udarbejder en slags servicedeklaration i forhold til lånesamarbejdet med f.eks. svartid på hastebestillinger samt tidsfrister for levering af udlånt materiale. Arbejdsgruppen, der ser på procedurerne for lånesamarbejdet, er allerede blevet bedt om også at undersøge, hvordan det ser ud i dag, og hvilke krav der kan stilles. Endvidere vil centralbiblioteket med jævne mellemrum foretage målinger, der kan sikre kvaliteten. Set fra centralbibliotekets side er vi opmærksomme på, at vores serviceniveau vil blive nøje overvåget fra både bibliotekerne i Frederiksborg amt og bibliotekerne i Københavns amt, og vores klare intention er at leve op til forventningerne. Farvel til På kryds og tværs Et af målene i kontrakten vil være ud givelse af dette blad 4 gange om året, men det kan naturligvis ikke nøjes med kun at omhandle Københavns Amt og heller ikke hedde På kryds og tværs mellem bibliotekerne i Københavns Amt. Vi forestiller os fortsat, at der skal være en mindre redaktionsgruppe med deltagere fra bibliotekerne i de to amter. Og også at I fortsat vil blive diskret opfordret til at skrive en artikel med det samme nogen i redaktionsudvalget registrerer, at noget spændende er på fære. Heldigvis er vi kommet i den overskuds situation, at vi oftere og oftere modtager artikler uopfordret. Det er dejligt at flere ønsker at orientere kolleger om spændende oplevelser og nye tiltag. Med hvad skal det nye blad hedde? Længere fremme i bladet her findes en annonce med mulighed for at vinde præmier. 4 5

4 Noget om alting og helst i går fortrinsvis i noteform og gerne elektronisk Biblioteksvagten som den også kan opleves Af Birgitte Tindbæk og Sanne Caft, Gentofte Bibliotekerne, og Kan du, ligesom størstedelen af Danmarks befolkning, nemt flytte penge på din bankkonto; skifte læge, købe koncertbilletter; købe din ferierejse og få henvisning til fem ultimative internetsteder om dit rejsemål; eller skrive til din tante i Australien? Hvis din hverdag ser nogenlunde sådan ud, så benytter du dig højst sandsynligt af nogle af de mange tilbud og tjenester på nettet. Vi nævner i flæng: Netbank, netborger.dk, rejse-guide.dk, billetnet.dk, Biblioteksvagten og Hotmail. Bag de mange tjenester sidder en lang række kompetente personer og betjener borgerne. Bibliotekerne er helt i front med Biblioteksvagten, som i stadig stigende grad er en integreret del af folks biblioteksbrug og benyttes, hvad enten de sidder derhjemme, på biblioteket eller på arbejdspladsen. Det er nemt og hurtigt at få svar på sit spørgsmål, hvad enten det drejer sig om et latinsk plantenavn, en dødsdato eller omfattende information til en større opgave. Og det er legitimt at spørge om det, man har behov for at vide. Som biblioteksvagter oplever vi på første hånd, hvordan tjenesten benyttes. Vi modtager en sand vrimmel af spørgsmål, både traditionelt via spørgeformular, telefon og og via den chat, som ofte driver biblioteksvagten til vanvid. Fordi den af mange opfattes som en gene og spørgsmålene som useriøse. Vi vil medgive, at det kan være stressende at bemande chatten man skal være PÅ hele tiden og føler ikke, at man kan tillade sig at fjerne sig fra skærmen. Men det er en kommunikationsform, som bliver brugt meget af en brugergruppe, som ind imellem glimrer ved sit fravær på biblioteket, nemlig de unge. At de ofte forfalder til at chatte på samme måde, som de sms er ka vær surt + vi ska lær d r 1 ny måde a tale sammen på. Ofte bliver vi nødt til at bede chatteren om at give en adresse, så vi i fred og ro kan finde svaret og sende det. Hvilket får chatten til at virke som en unødig forsinkende faktor, men ikke virker sådan set fra brugerens synspunkt. For de har jo fået stillet deres spørgsmål. Og hvor er det en fabelagtig service, at vi kan tilbyde alle at udvide deres horisont med en god bog. Og at de kan gå ned på deres lokale folkebibliotek og hente bogen. At det så er tidskrævende at skulle forklare spørgere, at vi ikke er deres eget bibliotek, må man tage med i købet. Oftest bliver folk først forundrede over, at vi ikke lige kan lægge bogen til side til dem og dernæst positivt overraskede over, at der samarbejdes på tværs. På den allerførste biblioteksvagt var vi ude for en spørger, der med bred jysk dialekt ville vide, om en forfatter var død eller levende. Han studsede noget, da han i telefonen i et ikke-jyske tonefald blev bedt om at fortælle, hvordan manden blev stavet. Overrasket ville han vide, om han ikke havde fat i Herning, for han var nemlig faldet over information om Biblioteksvagten på Herning bibliotek. På svaret, at vi skam sad i Hellerup, blev der meget stille i den anden ende. Men inden samtalen var slut, var der varme følelser på tværs af Storebælt især fordi han vandt den flaske rødvin, der var stillet på højkant. Budskabet må være, at det er underordnet hvem, der bruger os og via hvilket medie, de foretrækker at kontakte os bare vi bliver brugt! Så folkebibliotekerne fortsat kan være kendetegnet ved tilgængelighed, åbenhed, kvalitet, alsidighed og aktualitet. Alt i alt er det en udfordring at bemande vagten. At skulle være så fleksibel, at INGEN spørgsmål kommer som en overraskelse. At være klar til at jonglere med telefon, chat, spørgeformular og bogstabler uden at miste overblikket. At udvide grænserne for ens faglighed og tilføje den nye facetter. Vi kan varmt anbefale alle at melde sig som biblioteksvagt-vagt. Den viden, man erhverver sig som vagt, kan anvendes i den daglige udlånsekspedition. Og i lige så høj grad omvendt. Nogle ting ændrer sig tilsyneladende Nogle ting ændrer sig tilsyneladende aldrig. På trods af, at bibliotekarer arbejder professionelt med både informationsteknologi, formidling og service, hersker der stadig en udbredt opfattelse af, at den typiske bibliotekar ser således ud. Ærgerligt, at standens fortsatte udvikling ikke giver sig udslag i en ændring af fordommene. Actionbibliotekardukken er netop udkommet som legetøj i USA. 6 7

5 På udflugt i den virtuelle verden En grupperejse for 3 folkebiblioteker Af Lars Aabenhus, Albertslund Bibliotek, Netop i disse dage sætter en arbejdsgruppe punktum for det foreløbig seneste bench-learningprojekt. Emnet var denne gang: Organisering af virtuelle tjenester. Efter en udbudsrunde i vinteren blev bibliotekerne i Albertslund, Brøndby og Høje Taastrup udvalgt til at realisere projektet, og styregruppen bibliotekslederne fra de pågældende biblioteker sekunderet af konsulent Ole O. Jensen og udviklingskonsulent Mads Gaml (begge Gentofte) gav projektet luft under vingerne med kommissoriet vedtaget på gruppens møde den 21. februar Styregruppen slog fast, at de virtuelle tjenester er blevet en del af bibliotekernes arbejdsredskaber og rejste derefter en række spørgsmål, bl.a.: Hvordan organiserer bibliotekerne det daglige arbejde med disse tjenester? Hvem har ansvaret for bibliotekernes hjemmesider? Hvordan foregår den interne uddannelse blandt kollegerne? Hvordan oplever brugerne hjemmesiderne? Får brugerne en lige så god service af bibliotekarerne i benyttelsen af virtuelle tjenester, som i det boglige materiale? Og oven på den byge af spørgsmål, kom opgavens formalia til at se således ud: Formål At de virtuelle tjenester bliver en integreret del af bibliotekets virksomhed på såvel børne- som voksenområdet Mål At dokumentere og analysere fordele og ulemper ved den interne organisering af virtuelle tjenester og den brug de virtuelle tjenester har for borgerne At udpege centrale elementer til udformning af organisering af de virtuelle tjenester Succeskriterier Der udarbejdes minimum to modeller for, hvordan de virtuelle tjenester organiseres på bibliotekerne Minimum ét bibliotek eller anden organisation inddrages i projektet som et godt eksempel på hvordan de virtuelle tjenester kan organiseres Der udarbejdes rapport over projektet Arbejdsgruppen 2 bibliotekarer fra hvert af de involverede biblioteker, bistået af Ole O. Jensen og Mads Gaml fik stillet 7-8 heldagsmøder samt tid til hjemmearbejde og møde-forberedelse til disposition for opgaven. Projektet skulle afsluttes primo juni 2003, rapporten afleveres til styregruppen august/september og projektet evalueres januar Resultater og konklusioner skal ikke hér refereres i detaljer det vil næsten være synd at tage spændingen (?) ud af rapporten på forhånd. Derfor blot denne korte orientering om projektets indhold og forløb. Hvad er virtuelle tjenester? Foromtalen af projektet kunne give det indtryk, at det i alt væsentligt skulle dreje sig om bibliotekernes hjemmesider. Dette forstærkedes i øvrigt af styregruppens direktiver. Og arbejdsgruppen bestod da også i langt overvejende grad af folk, der sad med fingrene dybt nede i eget biblioteks hjemmeside og som stort set kun havde de kvalifikationer som eneste gyldige rejsehjemmel til den grupperejse, vi nu havde kastet os ud i. Det skulle dog hurtigt vise sig, at det var en alt for snæver opfattelse af projektet og at arbejdsgruppens åndelige bagage derfor ikke var pakket helt i overensstemmelse med behovet. Hvordan defineres og afgrænses begrebet virtuelle tjenester? Google mv. var ikke til megen hjælp, så vi måtte forsøge os på egen hånd og vi malede med den brede pensel. Virtuelle tjenester er digitale tjenester, der kan benyttes via en computer med internet-forbindelse. Og derefter af praktiske grunde, en op deling i fire undergrupper: 1) Bearbejdede nettjenester, 2) Netsteder, 3) Databaser og 4) Bibliotekets hjemmeside. Som projektarbejdet skred frem, var det dog fortsat hjemmesiden, der fyldte mest især fordi det er den af de virtuelle tjenester, der arbejdes mest med på de involverede biblioteker. De øvrige tjenester blev hovedsageligt inddraget i form 8 9

6 af en spørgeskemaundersøgelse, der om ikke andet, så i hvert fald tydeligt viste, hvor svært det er at lave den slags. Arbejdet med de virtuelle tjenester Gennemgangen af de tre bibliotekers praksis på området afslørede meget store forskelle næsten fra rent anarki til ingen slinger i valsen. En anledning til drøftelse og diskussion af fordele og ulemper ved henholdsvis det ene og det andet. I forbindelse hermed blev også de for benchlearningprojekterne så kendte (og berygtede!?) flowdiagrammer udarbejdet. Diagrammerne, der bl.a. illustrerede ansvars- og rollefordelingen, gjorde ikke forskellene mindre synlige. Brugen af de virtuelle tjenester I forsøg på at afdække og dokumentere brugen af de virtuelle tjenester i det daglige arbejde, udsendte vi et spørgeskema til samtlige bibliotekarer i de tre biblioteker. Svarprocenten var pæn, skønt kollegerne kun havde ganske få dage til det og resultatet, når vi havde fratrukket skemaets begrænsninger og uklarheder, ikke overraskende: 97% bruger nettet dagligt eller flere gange om ugen. Inspiration fra virkelighedens verden Fra mere professionelt hold blev Ole Smith Hansen fra webdesign-firmaet Mus & Mænd hidkaldt for at fortælle om teori og praksis. Han og firmaet har bl.a. været indblandet i biblioteksprojekterne Toolboxen og Musikbibliotek.dk. Ligeledes rekvireret udefra var Benedicte Kirkegaard (GKB), der fortalte om arbejdet med Gentofte Biblioteks hjemmeside og redigeringsprogrammet CMS (Content Management System). CMS åbner helt andre muligheder for at inddrage folk uden detailkendskab til redigeringsprogrammet, end fx FrontPage gør, og dermed mulighed for en noget anderledes organisering af arbejdet. CMS blev derfor hurtigt skrevet på den ønskeseddel, vi i arbejdsgruppen kunne tænke os at lægge på vore respektive bibliotekslederes borde. Hvad så nu? Projektet har på flere punkter og mere eller mindre tydeligt vist os, hvor skoene trykker og nu er vi alle opsatte på at få et par nye, der passer bedre. I rapporten er udarbejdet to scenarier, der skitserer vejen frem. På de respektive biblioteker skal vi nu i gang med at omsætte og ændre, hvad der umiddelbart lader sig gøre. Men ingen biblioteker er ens behovene derfor heller ikke! Så det mere langsigtede arbejde og den store udfordring er, at forme og tilpasse vores nye viden efter de lokale forskelle, behov og ønsker. Til januar mødes styregruppen og arbejdsgruppen for at konstatere, hvad der konkret er kommet ud af projektet i den mellemliggende periode. Forhåbentlig vil der være basis for endnu en artikel her i bladet. Sortering og chips Centralbiblioteket inviterer til bustur til Silkeborg Bibliotek og Århus Kommunes Biblioteker for at se på sorteringsanlæg, Chip-teknologi og selvbetjening. Busturen henvender sig til medarbejdere og ledere i udlånsekspeditionerne, der ønsker viden om, hvordan selvbetjening kan fungere i praksis. Temadagen henvender sig endvidere til biblioteksledere, der ønsker viden om de nyeste tiltag inden for selvbetjening. Busturen foregår den 2. oktober 2003 med afgang fra Høje- Taastrup Station. Prisen på busturen er kr. 550, - Dette er inklusiv forplejning på hele turen. Læs mere om dette arrangement på centralbibliotekets hjemmeside > Om bibliotekerne > Centralbiblioteket > Kurser og temadage > 2. oktober

7 Nyt navn til På kryds og Tværs KONKURRENCE At blive synlig fra bibliotekar til projektleder Af Marianne Horn, Gentofte Bibliotekerne, Foreslå et nyt navn til centralbiblioteksbladet og deltag i konkurrencen om tre flasker vin og et gratis årsabonnement på det nye blad. 1. januar 2004 træder den nye centralbiblioteksstruktur i kraft, og centralbiblioteksbladet På KRYDS OG TVÆRS mellem bibliotekerne i Københavns Amt skal fungere som informationsorgan for bibliotekerne i såvel Københavns Amt som Frederiksborg Amt. For at markere dette skift, synes redaktionen, På kryds og Tværs skal have et nyt navn. Find på et navn - send ind og vind! (måske) Forslag sendes til senest 20. oktober Redaktionen behandler de indsendte forslag på førstkommende redaktionsmøde, og det vindende forslag offentliggøres i det sidste nummer af På kryds og Tværs, der udkommer i december Redaktionen Projekter i almindelighed Projekter findes der rigtig mange af i biblioteksverdenen både store landsdækkende projekter og mindre lokale projekter. Det skyldes nok at projektformen er meget anvendelig i forbindelse med løsning af konkrete arbejdsopgaver. Når der er tale om et projekt bliver der sat rammer for tid, ressourcer, forventninger fra ledelse og projektdeltagere samt defineret klare mål. Det konkrete projekt For 11 2 år siden blev jeg ansat som projektleder for Musikbibliotekarernes Toolbox (se På kryds & tværs, december 2002). Da jeg fik tilbudt jobbet, var jeg slet ikke i tvivl om at det lige var noget for mig, idet projektet var både visionært og fagligt spændende. At være projekt leder opfattede jeg som at tage den givne opgave på sig og løse den inden for de givne økonomiske og tidsmæssige rammer. Men ellers havde jeg ingen forestilling om hvad det vil sige at være projektleder. Hvis man går meget målrettet til værks kan man tage en projektlederuddannelse og en sådan kan varmt anbefales! I løbet af projektlederuddannelsen bliver man bevidstggjort omkring projektets mange faser og bevidsthedsniveauer. Det kan lyde banalt, men ikke desto mindre bliver man som projektleder udsat for lidt af hvert, og så er det ikke så tosset at vide noget om det man står midt i. Udover den biblioteksmæssige faglighed, som ofte er grunden til, at man bliver valgt, skal man mobilisere helt andre egenskaber, først og fremmest lederevner. Som oftest er der flere parter i et projekt og alle er måske ikke lige motiverede, har samme arbejdsmetoder eller muligheder for at lægge de arbejdstimer i projektet som forlanges altså skal der nurses, motiveres, stilles krav og slås i bordet! Lykkes projektet ikke, havner aben jo på projektlederens skuldre i og med, at man er den mest synlige og tegner projektet udadtil. Hvad lærte jeg undervejs? For at kunne styre projektets mange dele skal man træde ud af anonymiteten, komme i fokus og bliver dermed meget synlig. Det er i sig selv en proces og undervejs har jeg lært rigtig meget: Rent fagligt er jeg blevet klogere på mit fag idet jeg har lært utrolig meget af dem 12 13

8 jeg har arbejdet sammen med. Desuden har jeg fået indsigt i hvad ledere bliver budt og hvor kompliceret selv helt enkle ting kan være når alt skal tilgodeses! På det personlige plan har jeg fået større selvindsigt ved at blive udfordret på mine forcer og på mine svagheder!! For mig har det været en lærerig proces, som jeg under flere at opleve! Hvad skriver de om i Værløse? Nyt samarbejde mellem kulturpersoner, kulturinstitutioner og lokalavis om en ugentlig Kulturklumme i Værløse Nyt Af bibliotekar Helle Winther Olsen, Værløse Bibliotekerne, - nu med klummer! Der er tradition for et godt samarbejde mellem Værløse Bibliotekerne og den lokale presse, der igennem årene har været velvillig aftager af diverse artikler med alt fra læsetips til nyt om internet. Den goodwill omfatter også det øvrige kulturliv i Værløse, selv om man måske ikke der har haft helt samme tradition for hyppige pressemeddelelser og artikler. I år opstod en idé om en Kulturklumme i avisen. En forhåndsføler til journalisten gav straks grønt lys for en fast ugentlig KUL- TURKLUMME i Værløse Nyt. For kulturen lever og har det godt rundt omkring i Værløse Kommune så hvorfor ikke også give den en fast plads i avisen? I løbet af en måneds tid fik vi etableret en fast redaktionsgruppe med deltagelse af 3 kulturmedarbejdere fra Center for Kultur og Fritid, 8 biblioteksansatte samt 6 personer fra det nyoprettede Forum for samarbejde og inspiration som består af enkeltpersoner og repræsentanter fra kulturinstitutioner i Værløse. Således deltager repræsentanter fra f.eks. Syvstjernescenen, kirken, udstillingshuset Skovhuset, Værløse Museum, Den grønne guide, Musikskolen samt selvfølgelig Værløse Bibliotekerne. Den 1. marts i år kunne vi så holde Kulturklummen til dåben med kulturdirektøren som åbningsskribent og i denne sammenhæng på gæstevisit hos redaktionsgruppen. Også formanden for det politiske udvalg bidrog med en klumme. Vi har lavet en produktionsplan der løber fra 1. marts og året ud, hvor de faste skribenter er plottet ind med 2 indlæg hver til helt eksakte datoer. Det fungerer fint og forpligtende for både avis og klummeskrivere. Alle klummerne præsenteres i et særligt layout med foto af forfatteren som blikfang på oftest en fast plads i avisen. Hver klumme skal fylde ca anslag hvilket svarer til en god A4-side, men der er set visse overskridelser som hver gang har givet journalisten et gråt hår. Vi definerer ordet kultur meget bredt, og en klumme er en fast rubrik med et personligt indhold, der i dette tilfælde skrives af en fast gruppe af bidragydere

9 Der er ingen regler for klummens indholdsmæssige substans ej heller skal klummeskriveren nødvendigvis ud - trykke en institutions mening. Der er alene tale om personlige indlæg, tanker, oplevelser, anmeldelser, causerier o.l., og det er vores indtryk at læserne har taget godt imod klummen. Ikke mindst fordi klummerne er meget forskellige både i stil og indhold, så der set over en tid vil være noget for enhver smag. Emnerne favner bredt: flere af klummerne har forholdt sig overordnet til kultur og der har f.eks. været tanker om børnekultur, om kulturens behovspyramide, noget om nødvendigheden af et levende kulturmiljø, om kirke og tro i det postmoderne samfund samt en personlig definition af kulturbegrebet. Man har også kunnet læse om Værløse min by, om at tænke grønt, om hverdagen som museumsleder og om musikskolens opdragende funktion. Også læseoplevelser er der givet udtryk for lige fra anbefaling af gode kriminalromaner, en anmeldelse af Ib Michaels nyeste og til at bruge biblioteket i sine forberedelser til at løbe maraton. Et par af bibliotekets projekter med læsekreds og erindringsværksted er blevet omtalt med den personlige vinkling, som netop gør dem forskellige fra den vanlige pressemeddelelse. En broget buket altså, men forfriskende anderledes. Samarbejde har vist sig endnu en gang at være givtigt og frugtbart. Ved at gå sammen om KULTURKLUMMEN får vi vist mangfoldigheden inden for kulturlivet, vi får trukket på de fælles ressourcer og vi får synliggjort kulturen og hørt nogle af de mange stemmer bag alt det der foregår i Værløse Kommune. Det tror vi både kulturlivet, læserne og Værløse Nyt har godt af. Den fremtidige kørsel i Københavns Amt og Frederiksborg Amt Af vicebibliotekschef Pia Hansen, Gentofte Bibliotekerne, I efteråret 2002 nedsatte Biblioteksstyrelsen en arbejdsgruppe, der skulle vurdere behovet og mulighederne for at sende den nationale og regionale kørselsordning i EU-udbud. Efter at arbejdsgruppens rapport har været til høring i alle relevante fora, har IBM Business Consulting Service, på baggrund af arbejdsgruppens rapport, udarbejdet udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet omfatter en daglig kørsel (mandag fredag) mellem de 10 centralbiblioteker med overbygningsforpligtelse samt, som optioner, den regionale kørsel fra Vejle samt kørslen fra Gentofte til bibliotekerne i Københavns Amt og Frederiksborg Amt. Der er flere scenarier i udbudsmaterialet, men alle scenarierne opererer med en daglig kørsel mellem de 10 centralbiblioteker med overbygningsforpligtelse, mens den regionale kørsel, der udgår fra de 10 centralbiblioteker antalsmæssigt kan variere fra område til område. På centralbibliotekets besøgsrunde til bibliotekerne i Københavns Amt og Frederiksborg Amt har samtlige biblioteker tilkendegivet, at de ønsker kørsel 5 dage om ugen. Biblioteksstyrelsen har samtidig meldt ud, at fra 1. januar 2004 vil staten kun finansiere 2 kørselsdage. De resterende dage skal bibliotekerne selv betale. Den nationale kørselsordning skal omfatte alle breve og biblioteksmaterialer fra centralbiblioteker, Danmarks Blindebibliotek, Statsbiblioteket og statsstøttede biblioteker. Kørselsordningen vil tillige omfatte indbyrdes lån af materialer fra øvrige folkebiblioteker samt statsstøttede biblioteker. På førstkommende Biblioteksledermøde, hvor både bibliotekerne fra Køben - havns Amt og Frederiksborg Amt deltager, skal frekvensen af den regionale kørsel diskuteres: Ønsker bibliotekerne fortsat kørsel 5 gange om ugen, når de 3 dage er egenbetaling? Ønsker bibliotekerne, at den regionale kørselsordning skal medtage pjecer og plakater, og skal afsenderne i givet fald betale for distributionen? Finansieringsgrundlaget for udbudsforretningen er andelen af det statslige centralbibliotekstilskud, der er afsat til kørsel (2001: kr.), betaling fra de biblioteker, der betaler for kørsel ud over de 3 dage samt betaling fra de statslige biblioteker. I forbindelse med de sidstnævnte vil den foreslåede kørselsordning, både for 16 17

10 Indvandrerbiblioteket i dag og i morgen Af konsulent for biblioteksbetjening af etniske minoriteter Marianne Ellert, folke- og forskningsbibliotekerne, betyde sparede portoudgifter samt sparede ressourcer til håndtering af pakkepost. I udbudsmaterialet er turen rundt til samtlige folkebiblioteker i Københavns Amt og Frederiksborg Amt anslået til at tage 12 timer. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om det bliver en uafbrudt kørsel, hvor der skiftes chauffør undervejs, om det bliver to ruter, der mødes midtvejs, eller om det bliver en helt tredje løsning, hvor forskningsbibliotekerne i Storkøbenhavn er lagt ind i ruten. Det er fortsat hensigten, at udveksling af materialer fra Københavns og Frederiksberg kommuner indgår i kørslen. I øjeblikket er Gentofte ved at fotografere området omkring Gentofte Hovedbiblioteks betjentafdeling samt biblioteker med vanskelige adgangsforhold i Københavns Amt og Frederiksborg Amt. Billederne skal indgå som bilag til udbudsmaterialet. Den Siden 1985 har Indvandrerbiblioteket haft til huse sammen med Depotbiblioteket i nogle lagerlokaler i Ballerup. Om et par år skal Depotbiblioteket flytte til Statsbiblioteket, som siden 1998 overtog ledelsen af de to biblioteker. I den forbindelse har der været en del diskussioner om Indvandrerbibliotekets fremtid og mulige beliggenhed. Da huslejen er tårnhøj, ville det vel være indlysende, at man snarest derefter fandt en anden løsning for Indvandrerbiblioteket, som formodes ikke at flytte med til Århus. Ikke blot af lokalemæssige årsager, men også af faglige principielle grunde er det en væsentlig diskussion, som der igen er blevet taget hul på inden for det sidste halve år. Jeg vil hermed trække nogle hovedsynspunkter og tanker op, der er gjort i den forbindelse. Indvandrerbiblioteket som et kompetencecenter og åbent internationalt bibliotek. Faggruppen for Flygtninge- og Indvandrerarbejde afholdt d. 28 april en konference, hvor de blandt andet bad Jens Thorhauge, Biblioteksstyrelsen, Niels Mark, Statsbiblioteket og Børge Sørensen, KKB komme med deres synspunkter om Indvandrerbiblioteket. Hverken Jens Thorhauge, eller Niels Mark ville forholde sig direkte til et åbent internationalt bibliotek, som faggruppens bestyrelse ellers havde lagt op til. Begrundelsen var blandt andet, at det ikke var på regeringens dagsorden. Derudover var det Jens Thorhauges holdning, at det var vigtigere, at folkebibliotekerne i langt højere grad gik aktivt ind og rådgav de etniske minoriteter om blandt andet jobsøgning, og at det var dér man burde lægge sine kræfter. Personligt mener jeg ikke den ene ting udelukker den anden. Niels Mark fremhævede, at man sagtens kunne have et åbent virtuelt tilbud til Indvandrerbibliotekets brugere, nemlig folkebibliotekerne og at det ikke nødvendigvis betød et åbent bibliotek i fysisk forstand. Som han udtrykte det var udviklingen allerede gået i retning af Fra collection til connection for at markere at det netop ikke er samlingerne som er det eneste tilbud, men at adgangen til den ny teknologi giver nogle andre muligheder. Der havde dog været nogle sonderinger med Børge Sørensen om muligvis at pulje nogle af midlerne fra de to bibliotekssystemer og udvide det samarbejde de havde i gang om fælleskøb til et bredere samarbejde om en ny struktur for Indvandrerbiblioteket. Selvom det blev meldt meget kontant ud, at et åbent 18 19

Studietur til Stockholm

Studietur til Stockholm Studietur til Stockholm Ill.: Otto Dickmeiss December 2002 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Brøndby-Bibliotekerne udfordringerne står i kø 33 Centralbibliotekets tilfredshedsundersøgelse for år

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Ny service til amtets musikbiblioteker/musikudlån 31.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Ny service til amtets musikbiblioteker/musikudlån 31. 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Ny service til amtets musikbiblioteker/musikudlån 31 At oprette et musikbibliotek 6 Musikbib-L 31 Nu skal det være også i Værløse 8 DMBF 32

Læs mere

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Bib forum FOR BIBLIOTEKERNE I REGION HOVEDSTADEN TEMANUMMER OM Frivillige på biblioteket Leder: Europæisk Frivillighedsår Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne Frivillige er med til at gøre Gentoftes

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2009 LÆR MERE OM IT - på biblioteket! NY Gallup og Statistik 2008: Danskernes e-lån vokser markant Biblioteket er fantastisk vigtigt: Interview med kulturordførerne NEXT LIBRARY

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2008 DB

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2008 DB DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2008 DB forslag: Fælles nationalt-kommunalt Bibliotekshåndslag Biblioteket og den sociale kapital Er PLAY en trussel? Danske biblioteksstuderende i Cairo - tyske i Skanderborg

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 8. 2012 Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune Danskernes Kulturvaner 2012 Budget 2013: Hver 2. kommune sparer på biblioteket Dokk1 Cliff Hansen & Biblioteket Jens

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN E-BIBLIOTEKET MEDIE- MARKEDET KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LÆRING, FOLKEOPLYSNING OG KULTURVANER INTERNATIONALT: e-action, e-action,

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2002 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 2002 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2002 København 2003 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2002 Redaktion: Charlotte Cathrine Pedersen, Annette Schneider,

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Det urolige bibliotek RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 10

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Det urolige bibliotek RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 10 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Det urolige bibliotek RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 10 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Det urolige bibliotek Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen 10 København 2005 Bibliotek, Børn og Kultur

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Bib forum. Hvad Biblioteket kan lære af Vejret. Borgerinddragelse: hvem, hvad og hvorfor?

Bib forum. Hvad Biblioteket kan lære af Vejret. Borgerinddragelse: hvem, hvad og hvorfor? Bib forum F O R B I B L I OT E K E R N E I R E G I O N H OV E D S TA D E N Hvad Biblioteket kan lære af Vejret Borgerinddragelse: hvem, hvad og hvorfor? Underbukserne i lydbogen om bibliotekerne og de

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere