Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger)."

Transkript

1 Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter elektromedicinsk udstyr. Ved aktivt forstås: ethvert udstyr, som er afhængig af en elektrisk eller en anden energikilde, bortset fra den energi, der direkte udvikles af det menneskelige legeme eller tyngdekraften. Ved tilbehør forstås: ethvert produkt, der, selv om det ikke er medicinsk udstyr, af dets fabrikant specifikt er bestemt til anvendelse sammen med medicinsk udstyr, for at dette udstyr kan anvendes i overensstemmelse med sit formål. Ved elektromedicinsk udstyr forstås udstyr som giver fysisk eller elektrisk kontakt med patienten og/eller overfører energi til eller fra patienten og/eller påviser en sådan energioverførsel til eller fra patienten. Definitioner fra EU-direktiver og Dansk Standard Medicinsk udstyr og dets tilbehør er defineret i hhv. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr om medicinsk udstyr, bekendtgørelse nr om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og bekendtgørelse nr om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr alle af 12. december 2005, samt i Dansk Standard DS/EN :2006 Elektromedicinsk udstyr - del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav. Ved medicinsk udstyr forstås: ethvert instrument, apparat, udstyr, materiale eller anden genstand anvendt alene eller i kombination, herunder edb-programmel, der hører til korrekt brug heraf, som af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker med henblik på: Diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdomme. Diagnosticering, overvågning, behandling, lindring af eller kompensation for skader eller handicap. Undersøgelse, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk proces. Svangerskabsforebyggelse. In vitro-diagnostik Implantation Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Ved in vitro-diagnostik forstås: et reagens, et reagensprodukt, en kalibrator, et kontrolmateriale, et prøvesæt (kit), et instrument, et apparat, en anordning eller et system, anvendt alene eller i kombination, og som af fabrikanten er beregnet til anvendelse in vitro til undersøgelse af prøvemateriale fra det menneskelige legeme. Ved implantation forstås: hel eller delvis placering i det menneskelige legeme ved et kirurgisk indgreb eller ad medicinsk vej eller gennem en naturlig åbning ved et medicinsk indgreb, og som er beregnet til at skulle forblive på plads efter processen. Mærkning iht. EU-direktiver og Dansk Standard Som udgangspunkt er medicoteknisk udstyr kendetegnet ved at have en CE-mærkning fra producenten, som er godkendt af et bemyndiget organ. Det drejer sig om klasse Im, klasse Is, klasse IIa, klasse IIb og klasse III udstyr iht. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om medicinsk udstyr bilag IX. Medicoteknisk udstyr er endvidere mærket iht. Dansk Standard DS/EN :2006 Elektromedicinsk udstyr - del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav, som elektromedicinsk udstyr type BF, type CF, kategori AP og kategori APG udstyr. Se mærkninger i skema 1 side 4. Er der tale om en gruppe eller et system af medicinsk udstyr, som er forbundet, afgør den højeste klasse af udstyr, som er til stede i gruppen eller systemet, om der er tale om medicoteknisk udstyr. IT tildeles samme klasse som det medicinske udstyr, som det styrer. Udarbejdet af Steffen Pryds Andersen, Dato for udarbejdelse Godkendt af Calle Thøgersen Godkendelsesdato Versionsnr. 1.4 Side 1 af 5

2 Patientnært miljø Hvis hverken definitioner eller mærkning entydigt placerer ansvaret for udstyret, kan patientsikkerhedszonen eller det patientnære miljø være afgørende. Er udstyret aktivt, og anvendes det i et patientnært miljø, så er der tale om medicoteknisk udstyr. Patientnære miljø: Gråzoner I hospitalsmiljøet kan der forekomme gråzoner hvor ovennævnte definitioner og mærkninger ikke entydigt identificerer medicoteknisk udstyr fra andet teknisk udstyr. Dette gælder typisk, hvor der er tale om medicinsk udstyr af klasse I samt type B. I forhold til teknisk udstyr kan der opstå gråzoner vedr. fx: køleskabe, frysere, senge, udsugningsudstyr, lejer etc. Generelt gælder der, at flg. grupper i DSI apparatur nomenklaturen er medicoteknisk udstyr: KREDSLØBSDIAGNOSEUDSTYR, NEUROFYSIOLOGISK UDSTYR, ENDOSKOPER, DIAGNOSTISK RØNTGEN- UDSTYR, ANDET RADIOLOGISK UDSTYR, SENSORISK DIAGNOSEUDSTYR, DIVERSE DIAGNOSEUDSTYR, HJÆLPE- UDSTYR FOR DIAGNOSE, ANALYSEUDSTYR TIL PRØVER, UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION, REGISTRERINGS- UDSTYR, OPERATIONSUDSTYR, ANÆSTESIUDSTYR, TERAPIUDSTYR, OPRETHOLDE LIVSFUNKTIONER, PATIENT- OVERVÅGNINGSUDSTYR og ANDET MEDICOTEKNIK. Der er dog undtagelser, hvor udstyr fra disse hovedgrupper serviceres af Tekniske afdelinger (se tabel 2) Referencer 1. EU-direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr 2. EU-direktiv 90/385/EØF om aktivt implantabelt medicinsk udstyr 3. EU-direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 4. Dansk Standard DS/EN :2006 Elektromedicinsk udstyr Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav. 5. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr på mennesker. 6. Sundhedsministeriets lov nr af 17. december 2002 om medicinsk udstyr. 7. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter (røntgenbekendtgørelsen). Side 2/ 5

3 Tabel 1. Symbol Titel / uddybning CE-mærkning fra producenten, som er godkendt af et bemyndiget organ Når der foreligger en godkendelse fra et bemyndiget organ, er CE-mærket forsynet med det pågældende organs kontrolnr. Type B udstyr har en fornøden grad af beskyttelse mod elektrisk stød, især med hensyn til tilladelige lækstrømme og en eventuel jordforbindelses driftssikkerhed. Type B udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarligt til ydre og indre anvendelse på patienter, dog ikke til direkte cardial anvendelse. Type BF udstyr er udstyr af type B med en type F isoleret (svævende) patienttilslutning. Dette giver for det første en højere grad af sikkerhed end type B udstyr. Type CF udstyr er udstyr, som yder en høj grad af beskyttelse over for elektrisk stød, specielt med hensyn til tilladelige lækstrømme og som har en type F isoleret (svævende) patienttilslutning. Udstyr eller dele af udstyr, der er beregnet til direkte cardial anvendelse skal være af type CF. Kategori AP-udstyr er anæstesisikkert udstyr, hvor kravene til eksplosionssikkerhed er baseret på den energi og den temperatur, som kræves for at antænde den lettest antændelige blanding af brændbart anæstesimiddel. Kategori APG-udstyr er anæstesisikkert udstyr af kategori G, hvor kravene til eksplosionssikkerhed er baseret på den energi og den temperatur, som kræves for at antænde den lettest antændelig blanding af brændbart anæstesimiddel og ilt eller kvælstofilte. Defibrillation-sikkert type B udstyr Defibrillation-sikkert type BF udstyr Defibrillation-sikkert type CF udstyr Side 3/ 5

4 Tabel 2. Følgende udstyr fra DSI grupperne af medicoteknisk udstyr serviceres af Teknisk afdeling. Nr. Gruppenavn Nr. Navn Hovedgruppe Reparation 38 HJÆLPEUDSTYR FOR DIAGNOSE 1826 LEJE,SKYLLE Medicoteknik Teknisk Afdeling 38 HJÆLPEUDSTYR FOR DIAGNOSE 847 LEJE,UNDERSØGELSE Medicoteknik Teknisk Afdeling 38 HJÆLPEUDSTYR FOR DIAGNOSE 2055 LEJE,UNDERSØGELSE,EL Medicoteknik Teknisk Afdeling 38 HJÆLPEUDSTYR FOR DIAGNOSE 2070 LEJE,UNDERSØGELSE,HYDRAULISK Medicoteknik Teknisk Afdeling 38 HJÆLPEUDSTYR FOR DIAGNOSE 849 STOL,UNDERSØGELSE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2114 AUTOMAT,GEL Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 877 AUTOMAT,PRÆPARATION,PATOLOGI Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1319 BAD,RYSTE,TERMOSTATERET Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1014 BAD,VAND,TERMOSTATERET Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1230 BEHOLDER,KRYO Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1897 BLODINDFRYSER Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1971 BORD,FRYSE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1044 BORD,KØLE,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 843 BORD,SEKTION Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2048 BUNSENBRÆNDER Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1566 CENTRIFUGE,BLOD Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1008 CENTRIFUGE,CELLEVASK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1228 CENTRIFUGE,CYTO Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1227 CENTRIFUGE,HÆMATOKRIT Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1003 CENTRIFUGE,KØLE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1090 CENTRIFUGE,MIKRO Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1006 CENTRIFUGE,RACK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1041 CENTRIFUGE,SPECIAL Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1005 CENTRIFUGE,UDSVINGENDE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1002 CENTRIFUGE,ULTRA,ANALYTISK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1001 CENTRIFUGE,ULTRA,PRÆPARATIV Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1004 CENTRIFUGE,VINKELHOVED Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1479 CENTRIFUGEHOVED,HØJHASTIGHED Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2809 CENTRIFUGER,ANDET Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1039 FARVEMASKINE,CELLE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2033 FREMFØRINGSMASKINE,AGARSKÅLE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1235 FRYSETØRRINGSAPPARAT,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 550 INDDAMPNINGSAPPARAT,VACUUM Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 918 ISMASKINE,SPÅNER Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2030 KOGER,AGAR Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2699 LYSKASSE,LABORATORIUM Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1093 OMRØRER,MAGNET Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2674 OMRØRER,MEKANISK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1094 OPVASKEMASKINE,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1012 OVN,FORASKNING Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1867 OVN,POLYMERISATION Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1011 OVN,TØRRE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1607 OVN,VACUUM Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2101 PARAFININDSTØBNINGSUDSTYR Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1606 PLADE,KØLE,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1894 PLASMAFORESEMASKINE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 153 PUMPE,SUGE,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2032 PÅFYLDEMASKINE,AGAR Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 59 SKAB,FRYSE,BLODBANK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 61 SKAB,FRYSE,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 54 SKAB,KØLE,BLODBANK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 56 SKAB,KØLE,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2057 SKAB,KØLE/FRYSE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1009 SKAB,VARME,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2212 SKAB,VARME,VÆSKER Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1179 STERILBÆNK,LAMINAR AIR FLOW Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2087 TERMOSTAT,METALBLOK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1016 TERMOSTAT,OLIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1290 TERMOSTAT,OVN,TØRRE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1289 TERMOSTAT,SKAB,VARME Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2735 TERMOSTAT,VANDBAD Medicoteknik Teknisk Afdeling Side 4/ 5

5 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1416 VARMEPLADE,TERMOSTATERET Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1605 VASKEMASKINE,CELLE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1900 VASKEMASKINE,MICROTITTERPLADER Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1906 VOGN,KØLE,LABORATORIEPRØVER Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1084 VÆGT,ANALYSE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1085 VÆGT,ANALYSE,GROV Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1000 VÆGT,AUTOMAT Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1083 VÆGT,MIKRO Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 2617 BLÆSER,VARMLUFT,KIRURGISK Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1687 BORD,ARM,TRANSPORTABELT Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 2649 BORD,ASSISTANCE Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1269 KØLEAPPARAT,NYRE Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1572 LEJE,FØDE Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 844 LEJE,OPERATION,FAST Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1249 LEJE,OPERATION,FLADE Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1250 LEJE,OPERATION,FLADE,VOGN Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1340 LEJE,OPERATION,KONTROLENHED Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 846 LEJE,OPERATION,MOBILT Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1248 LEJE,OPERATION,SOKKEL Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1162 OPVASKEMASKINE,INSTRUMENTER Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 2049 STOL,OPERATION Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1325 SØJLE,LOFT,OPERATION Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1252 VENTILATIONSANLÆG,STERILLUFT Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1253 VENTILATIONSANLÆG,STERILLUFT,BETJEN Medicoteknik Teknisk Afdeling 45 ANÆSTESIUDSTYR 2713 SKAB,TØRRE,ANÆSTESI Medicoteknik Teknisk Afdeling 45 ANÆSTESIUDSTYR 2587 SØJLE,ANÆSTESI Medicoteknik Teknisk Afdeling 45 ANÆSTESIUDSTYR 1324 VENTIL,REDUKTION,ILT Medicoteknik Teknisk Afdeling 45 ANÆSTESIUDSTYR 1467 VENTIL,REDUKTION,LUFT Medicoteknik Teknisk Afdeling 45 ANÆSTESIUDSTYR 1414 VENTIL,REDUKTION,N2O Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 508 BAD,MASSAGE,HUBBARD Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 499 BARRE,GANG Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2074 BORD,GENOPLIVNING,NEONATAL Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 500 BRO,GANG/GANGBÅND Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 503 CYKEL,ERGOMETER Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 505 CYKEL,ERGOMETER,PEDALENHED Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2080 KØKKEN,ELEVERBART Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 900 LEJE,MASSAGE Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2676 LØBEBÅND,ERGOMETER Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2093 REGULATOR,HØJDE,BORD/ARBEJDSPLADS Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 502 ROMASKINE Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2072 SENG,VIPPEBAR 90GR Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2341 STOL,LØFTE Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2788 TANK,TRYK,O2 Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 1563 TRÆNINGSAPPARAT,ARM/BEN Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 1701 VARMER,VAND,VARMEPAKNING Medicoteknik Teknisk Afdeling 49 ANDET MEDICOTEKNIK 2802 MÅLEUDSTYR,VÆGT Medicoteknik Teknisk Afdeling 49 ANDET MEDICOTEKNIK 2590 PUMPE,SPRIT Medicoteknik Teknisk Afdeling 49 ANDET MEDICOTEKNIK 1348 UR,AUTOMATISK TÆND/SLUK Medicoteknik Teknisk Afdeling 49 ANDET MEDICOTEKNIK 2356 VARMER,SPEJL Medicoteknik Teknisk Afdeling Side 5/ 5

El sikkerhed. Lkaa 2012

El sikkerhed. Lkaa 2012 El sikkerhed Lkaa 2012 Sikkerhed, uheld og risiko Det ideelle sygehusvæsen!! Høj sikkerhed Ingen uheld Lav risiko Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Definitioner! Uheld Et uheld er en uventet og pludselig

Læs mere

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Den retlige regulering et overblik : Reklame for lægemidler Markedsføring af sundhedsydelser Medicinsk udstyr (CE-mærkning og reklame)

Læs mere

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Appendix 3 Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Regulering af genom-undersøgelser 1 udbudt af private firmaer direkte til forbrugeren: Definition og lovgivning

Læs mere

Måleopstillinger. Lkaa 2012

Måleopstillinger. Lkaa 2012 Måleopstillinger Lkaa 2012 Fysiologiske reaktioner Strømstimulerer muskler og nerver Fra svag kilden til voldsom krampe Hjertekammerflimmer Lammelse af åndedrætsfunktionen Forbrænding af forskellige grader

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 93 endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt Dato 8. februar 2013 Sagsnr. 2012081031 mdn mdn@dkma.dk Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 17. november 2014 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater

Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater 1. Indledning Vejledningen har til formål at styrke patientsikkerheden ved at præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger og

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03

Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03 Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: 2 arbejdsdage.

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28)

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Indkøbsskabelon Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE!

MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE! MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE! Debatmøde den 29. oktober 2012 på Christiansborg INDHOLD INDHOLD... 2 FORORD... 3 1. Godkendelse af medicinsk udstyr... 4 1. Er kravene kliniske afprøvninger

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 22-31 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 22 17.2.2015 19.2.2015 Generelt for alle delaftaler - Mærkning

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Titel. Definition. a. Kort beskrivelse og ICD-10 kode. b. Forekomst. c. Ætiologi

Titel. Definition. a. Kort beskrivelse og ICD-10 kode. b. Forekomst. c. Ætiologi Titel Definition a. Kort beskrivelse og ICD-10 kode b. Forekomst c. Ætiologi d. Patogenese Diagnose a. Symptomer b. Kliniske fund c. Parakliniske fund d. Differential diagnoser Prognostiske faktorer Behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Medicinsk udstyr og telemedicin Danmark som Telemedicin foregangsland 29/8-2013. Brian Hedegaard, Senior Consultant, DELTA

Medicinsk udstyr og telemedicin Danmark som Telemedicin foregangsland 29/8-2013. Brian Hedegaard, Senior Consultant, DELTA Medicinsk udstyr og telemedicin Danmark som Telemedicin foregangsland 29/8-2013 Brian Hedegaard, Senior Consultant, DELTA DELTA - GTS Teknologisk service partner - fokus på højteknologi med direkte indflydelse

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Styr på medicinsk udstyr?

Styr på medicinsk udstyr? Nr. 160 september 2001 Styr på medicinsk udstyr? Overvågning, godkendelse og kontrol med medicinsk udstyr skal strammes op Produkter med stor betydning i hele sundhedsvæsnet > For ringe kontrol > Patienter

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.11.2001 KOM(2001) 666 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN OM FÆLLESSKABSFORANSTALTNINGER OG NATIONALE FORANSTALTNINGER I RELATION TIL BRYSTIMPLANTATER

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH

Nuklearmedicinsk Afdeling OUH. Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel af det eksterne billede for at beskytte dine personlige oplysninger. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen for at overføre og vise billedet, og klik

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann

Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden. FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Kortlægning af energiforbrug Region Hovedstaden FSTA september 2014 Lene Kuszon og Dorthe Bechmann Overblik Energi- og miljøarbejdet i Region Hovedstaden Kortlægning af energiforbruget Handlingsplan og

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 8 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 24-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a

Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Alle værdier er udfyldt i forhold af a Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder Alle værdier er udfyldt i forhold af a 1. udgave August 2003 Opdateret februar 2007 Indhold Forord... 5 Indledning... 6 Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME, DAMP BILAG 1 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, damp omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne. HOFOR

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015

Tilsynsvejledning. om byggevarer godkendt til drikkevand. Version 2.0 af 22. maj 2015 Tilsynsvejledning om byggevarer godkendt til drikkevand Version 2.0 af 22. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og læsevejledning... 2 1.1 Formål med tilsynet... 2 1.2 Tilsynsperioden... 2 1.3 Krav

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Energimærkning 9. juni 2015

Energimærkning 9. juni 2015 Energimærkning 9. juni 2015 Indhold: Typiske fejl begået ved udarbejdelse af energimærket, herunder bygningsregistrering, besparelsesforslag og tekster. V./ Vivi Gilsager Retningslinjer for teknisk revision

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Reg.nr. 9044 Dansk Legeplads Sikkerhed Smerupvej 18 4653 Karise Telefon: 40 68 94 69 Fax: 56 71 08 03 E-mail: nz@mail.dk www.dansklegepladssikkerhed.dk Inspektion af legepladsredskaber På foranledning

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere