Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger)."

Transkript

1 Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter elektromedicinsk udstyr. Ved aktivt forstås: ethvert udstyr, som er afhængig af en elektrisk eller en anden energikilde, bortset fra den energi, der direkte udvikles af det menneskelige legeme eller tyngdekraften. Ved tilbehør forstås: ethvert produkt, der, selv om det ikke er medicinsk udstyr, af dets fabrikant specifikt er bestemt til anvendelse sammen med medicinsk udstyr, for at dette udstyr kan anvendes i overensstemmelse med sit formål. Ved elektromedicinsk udstyr forstås udstyr som giver fysisk eller elektrisk kontakt med patienten og/eller overfører energi til eller fra patienten og/eller påviser en sådan energioverførsel til eller fra patienten. Definitioner fra EU-direktiver og Dansk Standard Medicinsk udstyr og dets tilbehør er defineret i hhv. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr om medicinsk udstyr, bekendtgørelse nr om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og bekendtgørelse nr om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr alle af 12. december 2005, samt i Dansk Standard DS/EN :2006 Elektromedicinsk udstyr - del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav. Ved medicinsk udstyr forstås: ethvert instrument, apparat, udstyr, materiale eller anden genstand anvendt alene eller i kombination, herunder edb-programmel, der hører til korrekt brug heraf, som af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker med henblik på: Diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdomme. Diagnosticering, overvågning, behandling, lindring af eller kompensation for skader eller handicap. Undersøgelse, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk proces. Svangerskabsforebyggelse. In vitro-diagnostik Implantation Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Ved in vitro-diagnostik forstås: et reagens, et reagensprodukt, en kalibrator, et kontrolmateriale, et prøvesæt (kit), et instrument, et apparat, en anordning eller et system, anvendt alene eller i kombination, og som af fabrikanten er beregnet til anvendelse in vitro til undersøgelse af prøvemateriale fra det menneskelige legeme. Ved implantation forstås: hel eller delvis placering i det menneskelige legeme ved et kirurgisk indgreb eller ad medicinsk vej eller gennem en naturlig åbning ved et medicinsk indgreb, og som er beregnet til at skulle forblive på plads efter processen. Mærkning iht. EU-direktiver og Dansk Standard Som udgangspunkt er medicoteknisk udstyr kendetegnet ved at have en CE-mærkning fra producenten, som er godkendt af et bemyndiget organ. Det drejer sig om klasse Im, klasse Is, klasse IIa, klasse IIb og klasse III udstyr iht. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om medicinsk udstyr bilag IX. Medicoteknisk udstyr er endvidere mærket iht. Dansk Standard DS/EN :2006 Elektromedicinsk udstyr - del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav, som elektromedicinsk udstyr type BF, type CF, kategori AP og kategori APG udstyr. Se mærkninger i skema 1 side 4. Er der tale om en gruppe eller et system af medicinsk udstyr, som er forbundet, afgør den højeste klasse af udstyr, som er til stede i gruppen eller systemet, om der er tale om medicoteknisk udstyr. IT tildeles samme klasse som det medicinske udstyr, som det styrer. Udarbejdet af Steffen Pryds Andersen, Dato for udarbejdelse Godkendt af Calle Thøgersen Godkendelsesdato Versionsnr. 1.4 Side 1 af 5

2 Patientnært miljø Hvis hverken definitioner eller mærkning entydigt placerer ansvaret for udstyret, kan patientsikkerhedszonen eller det patientnære miljø være afgørende. Er udstyret aktivt, og anvendes det i et patientnært miljø, så er der tale om medicoteknisk udstyr. Patientnære miljø: Gråzoner I hospitalsmiljøet kan der forekomme gråzoner hvor ovennævnte definitioner og mærkninger ikke entydigt identificerer medicoteknisk udstyr fra andet teknisk udstyr. Dette gælder typisk, hvor der er tale om medicinsk udstyr af klasse I samt type B. I forhold til teknisk udstyr kan der opstå gråzoner vedr. fx: køleskabe, frysere, senge, udsugningsudstyr, lejer etc. Generelt gælder der, at flg. grupper i DSI apparatur nomenklaturen er medicoteknisk udstyr: KREDSLØBSDIAGNOSEUDSTYR, NEUROFYSIOLOGISK UDSTYR, ENDOSKOPER, DIAGNOSTISK RØNTGEN- UDSTYR, ANDET RADIOLOGISK UDSTYR, SENSORISK DIAGNOSEUDSTYR, DIVERSE DIAGNOSEUDSTYR, HJÆLPE- UDSTYR FOR DIAGNOSE, ANALYSEUDSTYR TIL PRØVER, UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION, REGISTRERINGS- UDSTYR, OPERATIONSUDSTYR, ANÆSTESIUDSTYR, TERAPIUDSTYR, OPRETHOLDE LIVSFUNKTIONER, PATIENT- OVERVÅGNINGSUDSTYR og ANDET MEDICOTEKNIK. Der er dog undtagelser, hvor udstyr fra disse hovedgrupper serviceres af Tekniske afdelinger (se tabel 2) Referencer 1. EU-direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr 2. EU-direktiv 90/385/EØF om aktivt implantabelt medicinsk udstyr 3. EU-direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 4. Dansk Standard DS/EN :2006 Elektromedicinsk udstyr Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav. 5. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om ansøgning om tilladelse til klinisk afprøvning af medicinsk udstyr på mennesker. 6. Sundhedsministeriets lov nr af 17. december 2002 om medicinsk udstyr. 7. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter (røntgenbekendtgørelsen). Side 2/ 5

3 Tabel 1. Symbol Titel / uddybning CE-mærkning fra producenten, som er godkendt af et bemyndiget organ Når der foreligger en godkendelse fra et bemyndiget organ, er CE-mærket forsynet med det pågældende organs kontrolnr. Type B udstyr har en fornøden grad af beskyttelse mod elektrisk stød, især med hensyn til tilladelige lækstrømme og en eventuel jordforbindelses driftssikkerhed. Type B udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarligt til ydre og indre anvendelse på patienter, dog ikke til direkte cardial anvendelse. Type BF udstyr er udstyr af type B med en type F isoleret (svævende) patienttilslutning. Dette giver for det første en højere grad af sikkerhed end type B udstyr. Type CF udstyr er udstyr, som yder en høj grad af beskyttelse over for elektrisk stød, specielt med hensyn til tilladelige lækstrømme og som har en type F isoleret (svævende) patienttilslutning. Udstyr eller dele af udstyr, der er beregnet til direkte cardial anvendelse skal være af type CF. Kategori AP-udstyr er anæstesisikkert udstyr, hvor kravene til eksplosionssikkerhed er baseret på den energi og den temperatur, som kræves for at antænde den lettest antændelige blanding af brændbart anæstesimiddel. Kategori APG-udstyr er anæstesisikkert udstyr af kategori G, hvor kravene til eksplosionssikkerhed er baseret på den energi og den temperatur, som kræves for at antænde den lettest antændelig blanding af brændbart anæstesimiddel og ilt eller kvælstofilte. Defibrillation-sikkert type B udstyr Defibrillation-sikkert type BF udstyr Defibrillation-sikkert type CF udstyr Side 3/ 5

4 Tabel 2. Følgende udstyr fra DSI grupperne af medicoteknisk udstyr serviceres af Teknisk afdeling. Nr. Gruppenavn Nr. Navn Hovedgruppe Reparation 38 HJÆLPEUDSTYR FOR DIAGNOSE 1826 LEJE,SKYLLE Medicoteknik Teknisk Afdeling 38 HJÆLPEUDSTYR FOR DIAGNOSE 847 LEJE,UNDERSØGELSE Medicoteknik Teknisk Afdeling 38 HJÆLPEUDSTYR FOR DIAGNOSE 2055 LEJE,UNDERSØGELSE,EL Medicoteknik Teknisk Afdeling 38 HJÆLPEUDSTYR FOR DIAGNOSE 2070 LEJE,UNDERSØGELSE,HYDRAULISK Medicoteknik Teknisk Afdeling 38 HJÆLPEUDSTYR FOR DIAGNOSE 849 STOL,UNDERSØGELSE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2114 AUTOMAT,GEL Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 877 AUTOMAT,PRÆPARATION,PATOLOGI Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1319 BAD,RYSTE,TERMOSTATERET Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1014 BAD,VAND,TERMOSTATERET Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1230 BEHOLDER,KRYO Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1897 BLODINDFRYSER Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1971 BORD,FRYSE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1044 BORD,KØLE,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 843 BORD,SEKTION Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2048 BUNSENBRÆNDER Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1566 CENTRIFUGE,BLOD Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1008 CENTRIFUGE,CELLEVASK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1228 CENTRIFUGE,CYTO Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1227 CENTRIFUGE,HÆMATOKRIT Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1003 CENTRIFUGE,KØLE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1090 CENTRIFUGE,MIKRO Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1006 CENTRIFUGE,RACK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1041 CENTRIFUGE,SPECIAL Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1005 CENTRIFUGE,UDSVINGENDE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1002 CENTRIFUGE,ULTRA,ANALYTISK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1001 CENTRIFUGE,ULTRA,PRÆPARATIV Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1004 CENTRIFUGE,VINKELHOVED Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1479 CENTRIFUGEHOVED,HØJHASTIGHED Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2809 CENTRIFUGER,ANDET Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1039 FARVEMASKINE,CELLE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2033 FREMFØRINGSMASKINE,AGARSKÅLE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1235 FRYSETØRRINGSAPPARAT,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 550 INDDAMPNINGSAPPARAT,VACUUM Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 918 ISMASKINE,SPÅNER Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2030 KOGER,AGAR Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2699 LYSKASSE,LABORATORIUM Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1093 OMRØRER,MAGNET Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2674 OMRØRER,MEKANISK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1094 OPVASKEMASKINE,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1012 OVN,FORASKNING Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1867 OVN,POLYMERISATION Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1011 OVN,TØRRE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1607 OVN,VACUUM Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2101 PARAFININDSTØBNINGSUDSTYR Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1606 PLADE,KØLE,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1894 PLASMAFORESEMASKINE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 153 PUMPE,SUGE,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2032 PÅFYLDEMASKINE,AGAR Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 59 SKAB,FRYSE,BLODBANK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 61 SKAB,FRYSE,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 54 SKAB,KØLE,BLODBANK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 56 SKAB,KØLE,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2057 SKAB,KØLE/FRYSE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1009 SKAB,VARME,LABORATORIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2212 SKAB,VARME,VÆSKER Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1179 STERILBÆNK,LAMINAR AIR FLOW Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2087 TERMOSTAT,METALBLOK Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1016 TERMOSTAT,OLIE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1290 TERMOSTAT,OVN,TØRRE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1289 TERMOSTAT,SKAB,VARME Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 2735 TERMOSTAT,VANDBAD Medicoteknik Teknisk Afdeling Side 4/ 5

5 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1416 VARMEPLADE,TERMOSTATERET Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1605 VASKEMASKINE,CELLE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1900 VASKEMASKINE,MICROTITTERPLADER Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1906 VOGN,KØLE,LABORATORIEPRØVER Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1084 VÆGT,ANALYSE Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1085 VÆGT,ANALYSE,GROV Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1000 VÆGT,AUTOMAT Medicoteknik Teknisk Afdeling 42 UDSTYR FOR PRØVEPRÆPARATION 1083 VÆGT,MIKRO Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 2617 BLÆSER,VARMLUFT,KIRURGISK Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1687 BORD,ARM,TRANSPORTABELT Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 2649 BORD,ASSISTANCE Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1269 KØLEAPPARAT,NYRE Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1572 LEJE,FØDE Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 844 LEJE,OPERATION,FAST Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1249 LEJE,OPERATION,FLADE Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1250 LEJE,OPERATION,FLADE,VOGN Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1340 LEJE,OPERATION,KONTROLENHED Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 846 LEJE,OPERATION,MOBILT Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1248 LEJE,OPERATION,SOKKEL Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1162 OPVASKEMASKINE,INSTRUMENTER Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 2049 STOL,OPERATION Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1325 SØJLE,LOFT,OPERATION Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1252 VENTILATIONSANLÆG,STERILLUFT Medicoteknik Teknisk Afdeling 44 OPERATIONSUDSTYR 1253 VENTILATIONSANLÆG,STERILLUFT,BETJEN Medicoteknik Teknisk Afdeling 45 ANÆSTESIUDSTYR 2713 SKAB,TØRRE,ANÆSTESI Medicoteknik Teknisk Afdeling 45 ANÆSTESIUDSTYR 2587 SØJLE,ANÆSTESI Medicoteknik Teknisk Afdeling 45 ANÆSTESIUDSTYR 1324 VENTIL,REDUKTION,ILT Medicoteknik Teknisk Afdeling 45 ANÆSTESIUDSTYR 1467 VENTIL,REDUKTION,LUFT Medicoteknik Teknisk Afdeling 45 ANÆSTESIUDSTYR 1414 VENTIL,REDUKTION,N2O Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 508 BAD,MASSAGE,HUBBARD Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 499 BARRE,GANG Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2074 BORD,GENOPLIVNING,NEONATAL Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 500 BRO,GANG/GANGBÅND Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 503 CYKEL,ERGOMETER Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 505 CYKEL,ERGOMETER,PEDALENHED Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2080 KØKKEN,ELEVERBART Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 900 LEJE,MASSAGE Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2676 LØBEBÅND,ERGOMETER Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2093 REGULATOR,HØJDE,BORD/ARBEJDSPLADS Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 502 ROMASKINE Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2072 SENG,VIPPEBAR 90GR Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2341 STOL,LØFTE Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 2788 TANK,TRYK,O2 Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 1563 TRÆNINGSAPPARAT,ARM/BEN Medicoteknik Teknisk Afdeling 46 TERAPIUDSTYR 1701 VARMER,VAND,VARMEPAKNING Medicoteknik Teknisk Afdeling 49 ANDET MEDICOTEKNIK 2802 MÅLEUDSTYR,VÆGT Medicoteknik Teknisk Afdeling 49 ANDET MEDICOTEKNIK 2590 PUMPE,SPRIT Medicoteknik Teknisk Afdeling 49 ANDET MEDICOTEKNIK 1348 UR,AUTOMATISK TÆND/SLUK Medicoteknik Teknisk Afdeling 49 ANDET MEDICOTEKNIK 2356 VARMER,SPEJL Medicoteknik Teknisk Afdeling Side 5/ 5

El sikkerhed. Lkaa 2012

El sikkerhed. Lkaa 2012 El sikkerhed Lkaa 2012 Sikkerhed, uheld og risiko Det ideelle sygehusvæsen!! Høj sikkerhed Ingen uheld Lav risiko Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Definitioner! Uheld Et uheld er en uventet og pludselig

Læs mere

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Den retlige regulering et overblik : Reklame for lægemidler Markedsføring af sundhedsydelser Medicinsk udstyr (CE-mærkning og reklame)

Læs mere

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering

Appendix 3. Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Appendix 3 Genom-undersøgelser direkte til forbrugeren via private udbydere retlig regulering Regulering af genom-undersøgelser 1 udbudt af private firmaer direkte til forbrugeren: Definition og lovgivning

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 17. november 2014 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gemmenfører Rådets direktiv nr. 94/9/EF, EF-tidende

Læs mere

Er software medicinsk udstyr med regulatoriske krav?

Er software medicinsk udstyr med regulatoriske krav? Er software medicinsk udstyr med regulatoriske krav? Nye standarder inden for software til medicinsk udstyr MTIC Masterclass 23. nov. 2010 23.11.2010 / Claus Lindholt MITC Masterclass 1 Program for MITC

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE!

MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE! MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE! Debatmøde den 29. oktober 2012 på Christiansborg INDHOLD INDHOLD... 2 FORORD... 3 1. Godkendelse af medicinsk udstyr... 4 1. Er kravene kliniske afprøvninger

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 197/38 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

Medicinsk udstyr og telemedicin Danmark som Telemedicin foregangsland 29/8-2013. Brian Hedegaard, Senior Consultant, DELTA

Medicinsk udstyr og telemedicin Danmark som Telemedicin foregangsland 29/8-2013. Brian Hedegaard, Senior Consultant, DELTA Medicinsk udstyr og telemedicin Danmark som Telemedicin foregangsland 29/8-2013 Brian Hedegaard, Senior Consultant, DELTA DELTA - GTS Teknologisk service partner - fokus på højteknologi med direkte indflydelse

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3

Indhold. Indledning 3. Referencer 3. Definitioner 3 Indhold Indledning 3 Referencer 3 Definitioner 3 Opbygning og funktion 6 ADK anlæggets grundlæggende funktioner ADK anlæggets opbygning Diagram over adgangskontrolforløb Generelle krav 9 Sikkerhedsklassificering

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 21.4.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 109/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2012 af 16. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj En vejledning

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 4. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner I medfør af 35, 39, 41, 43, 46, 73, 74, 75, stk. 2 og 3, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Reg.nr. 9044 Dansk Legeplads Sikkerhed Smerupvej 18 4653 Karise Telefon: 40 68 94 69 Fax: 56 71 08 03 E-mail: nz@mail.dk www.dansklegepladssikkerhed.dk Inspektion af legepladsredskaber På foranledning

Læs mere

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg vedrørende arkivering og visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1

Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1 Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1 Bek. nr. 1480 af 14. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og

Læs mere