WPS / R day. Rune Juhl (DTU Technical University of Denmark. 11th December DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WPS / R day. Rune Juhl (DTU Technical University of Denmark. 11th December 2013. DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science"

Transkript

1 WPS / R day Rune Juhl DTU Technical University of Denmark DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science 11th December 2013 DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 1 / 27

2 Om mig Historie B.Sc. Medicin og Teknologi, DTU og KU Prægraduat forskningsår, KU Hjerneforskning, Rigshospitalet og Hvidovre Hospital M.Sc. Matematisk modellering og computing, DTU une Juhl (DTU Technical University of Denmark DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 2 / 27

3 Om mig Historie B.Sc. Medicin og Teknologi, DTU og KU Prægraduat forskningsår, KU Hjerneforskning, Rigshospitalet og Hvidovre Hospital M.Sc. Matematisk modellering og computing, DTU Nu PhD Matematisk statistik (SDE), DTU Compute DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 2 / 27

4 Om R Åben og gratis computersprog til statistik Ross Ihaka og Robert Gentleman, University of Auckland, New Zealand Første udgave i 1993 Stort online community Mange udvidelsesmuligheder (CRAN) Hvor findes R: DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 3 / 27

5 RStudio IDE Gratis og meget populær IDE - DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 4 / 27

6 Grundlæggende R R er et computersprog med variabler af forskellige datatyper funktioner med flere argumenter og et resultat DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 5 / 27

7 Grundlæggende R R er et computersprog med variabler af forskellige datatyper funktioner med flere argumenter og et resultat Datatyper i R er numeric integer character logical matrix list data.frame DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 5 / 27

8 Grundlæggende operationer Tildelingsoperatoren er "<-" x <- 1 x ## [1] 1 Lave en vector c(-1, 0, 1, 2) ## [1] :2 ## [1] DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 6 / 27

9 Grundlæggende operationer Hvis springet nu ikke er 1 (x <- seq(-1, 2, by = 0.5)) ## [1] Inspicering af variablen x summary(x) ## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. ## str(x) ## num [1:7] DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 7 / 27

10 Grundlæggende operationer Pas på med at sætte forskellige datatyper sammen (x <- c(1, 2, "a")) ## [1] "1" "2" "a" x er nu en charactervektor str(x) ## chr [1:3] "1" "2" "a" DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 8 / 27

11 Dataframes data.frame er en vigtig datatype i R dat <- data.frame(values = c(20.2, 19.0, 18.7, 20.1), Sex = rep(c("m", "F"), each = 2)) dat ## Values Sex ## M ## M ## F ## F str(dat) ## 'data.frame': 4 obs. of 2 variables: ## $ Values: num ## $ Sex : Factor w/ 2 levels "F","M": DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 9 / 27

12 Dataframes - udtræk variabler Variabler i en data.frame kaldes via $ dat$values ## [1] dat$sex ## [1] M M F F ## Levels: F M dat[, "Sex"] ## [1] M M F F ## Levels: F M DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 10 / 27

13 Subsetting Først dannes 10 tilfældige normalfordelte tal (x <- rnorm(10)) ## [1] ## [8] Find dem der er større end 0 (keep er logical) (keep <- x > 0) ## [1] FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE x[keep] ## [1] x[!keep] DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 11 / 27

14 Subsetting i dataframes - udtræk rækker dat dataframen fra før. Udtræk kvinderne dat[dat$sex == "F", ] ## Values Sex ## F ## F subset(dat, Sex == "F") ## Values Sex ## F ## F Komplicerede udtræk kan laves med & og. DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 12 / 27

15 Indlæsning af data R læser nemt tekstfiler ind med read.table. data <- read.table("data.csv", header = TRUE, sep = ";") data er nu en data.frame. DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 13 / 27

16 Linære modeller Linære modeller fittes med lm. Modellen gives ved en formular: respons ~ forklarende.variabler Intercept er inkluderet som standard og kan fjernes med -1 + eller 0 + DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 14 / 27

17 Linære modeller Simpel linær model på Iris datasættet i R lm(sepal.length ~ Sepal.Width + Petal.Width, data = iris) ## ## Call: ## lm(formula = Sepal.Length ~ Sepal.Width + Petal.Width, data ## ## Coefficients: ## (Intercept) Sepal.Width Petal.Width ## Ikke anbefalet måde lm(iris$sepal.length ~ iris$sepal.width + iris$petal.width) DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 15 / 27

18 Visualisering af data R er har mange muligheder for at plotte data. Grundlæggende funktioner plot hist pairs plot(iris$sepal.length, iris$sepal.width) DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 16 / 27

19 Visualisering af data plot(iris$sepal.length, iris$sepal.width) iris$sepal.width iris$sepal.length DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 17 / 27

20 Øvelse Installer R Installer RStudio Importer data Iris summary plot lm DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 18 / 27

21 R s pakkesystem R udvides dagligt af mange folk fra hele verden. Standard repository er CRAN (Comprehensive R Archive Network) 5006 tilgængelige pakker (november 2013) une Juhl (DTU Technical University of Denmark DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 19 / 27

22 R s pakkesystem R udvides dagligt af mange folk fra hele verden. Standard repository er CRAN (Comprehensive R Archive Network) Installering og brug af pakker 5006 tilgængelige pakker (november 2013) install.packages("ggplot2") library(ggplot2) DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 19 / 27

23 Overblik over pakkerne CRAN Task Views DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 20 / 27

24 Alternative plottemuligheder Mulige pakker til at plotte data med ggplot2 lattice GGobi Rgl (3D) Anbefaler ggplot2 skrevet af Hadley Wickham, Rice University DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 21 / 27

25 ggplot2 DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 22 / 27

26 ggplot2 eksempel ggplot(data = iris, aes(x = Sepal.Length, y = Sepal.Width, shape = Species)), colour = Petal.Length) geom_point() + ggtitle("questionable Plot\nFlowers") DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 23 / 27

27 ggplot2 eksempel 4.5 Questionable Plot Flowers 4.0 Sepal.Width Species setosa versicolor virginica Petal.Length Sepal.Length DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 24 / 27

28 GLM i R ## Dobson (1990) Page 93: Randomized Controlled Trial : counts <- c(18, 17, 15, 20, 10, 20, 25, 13, 12) outcome <- gl(3, 1, 9) treatment <- gl(3, 3) head(d.ad <- data.frame(treatment, outcome, counts)) ## treatment outcome counts ## ## ## ## ## ## DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 25 / 27

29 GLM i R (glm.d93 <- glm(counts ~ outcome + treatment, family = poisson( ## ## Call: glm(formula = counts ~ outcome + treatment, family = ## ## Coefficients: ## (Intercept) outcome2 outcome3 treatment2 treatme ## 3.04e e e e e ## ## Degrees of Freedom: 8 Total (i.e. Null); 4 Residual ## Null Deviance: 10.6 ## Residual Deviance: 5.13 AIC: 56.8 DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 26 / 27

30 GLM i R summary(glm.d93) ## glm(formula = counts ~ outcome + treatment, family = poisson ## ## Call: ## ## Deviance Residuals: ## ## ## 9 ## ## ## Coefficients: ## Estimate Std. Error z value Pr(> z ) ## (Intercept) 3.04e e <2e-16 *** ## outcome2-4.54e e * ## outcome3-2.93e e DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December Mathematics 2013and Computer 27 / 27

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

R i 02402: Introduktion til Statistik

R i 02402: Introduktion til Statistik R i 02402: Introduktion til Statistik Per Bruun Brockhoff DTU Informatik, DK-2800 Lyngby 20. juni 2011 Indhold 1 Anvendelse af R på Databar-systemet på DTU 5 1.1 Adgang......................................

Læs mere

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om:

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: Hvordan du samler klubbens/foreningens medlemmer i et Excel ark Hvordan du kan bruge dette Excel ark til at sende sms ud til alle på listen via

Læs mere

Variansanalyse (ANOVA)

Variansanalyse (ANOVA) 3 / 46 2 / 46 4 / 46 Faculty of Health Sciences Indhold dag 2 Variansanalyse (ANOVA) Ulla B Mogensen Biostatistisk Afd., SUND, KU. Mail: ulmo@sund.ku.dk T-testet fra dag 1 Ensidet variansanalyse. Modelkontrol.

Læs mere

Oversigt. Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering. Per Bruun Brockhoff.

Oversigt. Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering. Per Bruun Brockhoff. Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 10: Statistik ved hjælp af simulering Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved.

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. PROC TRANSPOSE SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Transponerede tabeller Brede eller smalle? Hvad: Brede tabeller har mange kolonner med

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

SimHerd online regnemodul til beregning af Rotavec Corona gevinst

SimHerd online regnemodul til beregning af Rotavec Corona gevinst SimHerd online regnemodul til beregning af Rotavec Corona gevinst Jehan Ettema, 16. januar 2014 Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse... 1 Analysen... 2 Beskrivelse af 3 scenarier... 2 Simuleringseksperimentet...

Læs mere

Baystow Afsluttende rapport

Baystow Afsluttende rapport Baystow Afsluttende rapport Til Den Danske Maritime Fond Projekt 2008-56, Stuvningsplanlægning Ange Optimization 10. juni 2011 Ange provider of understanding 1 Indhold 1 Indledning 2 2 Nyt værktøj til

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS

Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Søren Højsgaard Biometry Research Unit Danish Institute of Agricultural Sciences Research Centre Foulum DK 8830 Tjele Flemming Skjøth Dansk Kvæg Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline

Læs mere

OPC ACCESS HEARTBEAT 1

OPC ACCESS HEARTBEAT 1 OPC Access Heartbeat Dette dokument gennemgår i et kort eksempel, hvordan OPC Access konfigureres til at anvende Heartbeat funktionen til at dokumentere kontinuerlig forbindelse mellem SQL Server og OPC

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Oversigt. 1 Praktisk Information. 2 Introduction to Statistics - a primer. 3 Intro Case historier: IBM Big data, Novo Nordisk small data, Skive fjord

Oversigt. 1 Praktisk Information. 2 Introduction to Statistics - a primer. 3 Intro Case historier: IBM Big data, Novo Nordisk small data, Skive fjord Course 02402/02323 Introducerende Statistik Forelæsning 1: Intro, R og beskrivende statistik Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE Carsten Paysen T. Rosenskjold Department of Economics and Business, Aarhus University d. 24 marts 19. marts 2015 1 / 16 Min baggrund Student Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.

18. december 2013 Mat B eksamen med hjælpemidler Peter Harremoës. P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0. Opgave 6 Vi sætter P = 1000 og isolerer x i ligningen Se Bilag 2! P = 100 x 0.6 y 0.4 1000 = 100 x 0.6 y 0.4 10 = x 0.6 y 0.4 10 y 0.4 = x 0.6 ( 10 y 0.4 )1 /0.6 = x 10 1 /0.6 y 0.4 /0.6 = x x = 10 5 /3

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere