HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt"

Transkript

1 HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel

2 Indhold 1. Indledning Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen heri... 4 Tabel 1. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger september + september... 4 Figur 1. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger okt. -sep Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler... 5 Figur 2. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler 30. sep Figur Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede fordelt på matrikler 30. sep Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre... 6 Figur 4. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre 30. sep Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre... 7 Tabel 2. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre sep. -sep. 7 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper... 8 Figur 5. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper 30. sep Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper... 9 Tabel Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper okt. -sep Uddannelseslæger Tabel 4a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del Tabel 4b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del Fravær Det samlede sygefravær på HE Midt og udviklingen heri Tabel 5. Sygefravær på HE Midt Figur 6. Det procentvise fravær opgjort pr. måned okt sep. + okt. -sep Korttids- og langtidssygefravær Figur 7. Sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær opgjort pr. måned okt. -sep Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre Figur 8. Korttids- og langtidsfravær fordelt på afdelinger/centre Tabel 6. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper Figur 9. Korttids- og langtidsfravær fordelt på faggrupper Tabel 7. Sygefravær fordelt på faggrupper Sygefravær og udviklingen heri fordelt på aldersgrupper Figur 10. Korttids- og langtidsfravær fordelt på aldersgrupper Tabel 8. Sygefravær fordelt på aldersgrupper Barnets 1. og 2. sygedag Tabel 9. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre Nærvær Nærvær fordelt på afdelinger/centre Tabel 10. Nærvær fordelt på afdelinger/centre okt. -sep Figur 11. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på afdelinger/centre okt. -sep Nærvær fordelt på faggrupper Tabel 11. Nærvær fordelt på faggrupper okt. -sep Figur 12. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på faggrupper okt. -sep HR nøgletalsrapport /1. november 1

3 1. Indledning Denne nøgletalsrapport er udarbejdet med henblik på at skabe overblik over Hospitalsenhed Midts HR-nøgletal. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Region Midtjyllands personaleredegørelse. Der udgives nøgletalsrapporter hvert. Alle srapporter indeholder opgørelser over antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger, antallet af uddannelseslæger samt fraværs- og nærværstal. Halvårligt inkluderer rapporten endvidere tal vedr. aldersudvikling, ansættelsesformer, særlige ansættelsesvilkår og arbejdsulykker. Indeværende nøgletalsrapport er en srapport for, dvs. at tallene er baseret på samlet set eller er opgjort pr. 30. september, medmindre andet er angivet. På en række områder ses der på udviklingen det seneste år. Hvor det er relevant er der endvidere sammenlignet med tidligere tal, som kan genfindes i tidligere nøgletalsrapporter. Bemærkninger vedr. afdelinger/centre Projektafdelingen fremgår ikke selvstændigt i tabeller og figurer, idet Projektafdelingen er en mindre afdeling. Afdelingens ansatte indgår dog i rapportens tal i øvrigt. Tabeller og figurer, som vises fordelt på afdelinger/centre, inkluderer ikke alle ansatte. Eks. er elever ikke tilknyttet specifikke afdelinger/centre. Derfor er totalen i tabeller og figurer ikke tilsvarende en sum af afdelinger/centre, men er en total for alle ansatte på hele HE Midt uanset tilhørsforhold. HR nøgletalsrapport /1. november 2

4 2. Fakta vedrørende ansatte Følgende afsnit beskriver fakta vedrørende ansatte på HE Midt pr. 30. september, herunder antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger, hhv. inklusiv og eksklusiv timelønnede. Ansatte i tidsbegrænsede stillinger er inkluderet i opgørelserne. Det samme er ansatte på orlov, medmindre der er tale om ansatte, som er på orlov uden løn. SOSU-elever indgår ikke i tallene i dette afsnit, i alt 205 elever. I overblikket over antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på matrikler henledes opmærksomheden på, at når et afsnit har ansatte på flere matrikler, indgår alle ansatte i oversigten på den matrikel, som er størst. Dette gælder eks. for Køkkenenhed Midt tilhørende Servicecentret, som har ansatte, der har tjenestested på flere matrikler. Ændringer over tid skyldes således ikke alene tilgange/afgange af personale på den enkelte matrikel. Ændringer i fordelingen af ansatte mellem matrikler kan også skyldes, at afsnit eksempelvis samles på tværs af matrikler, så det fysiske tilhørsforhold for den enkelte ansatte ikke længere kan identificeres. Omvendt kan afsnit opdeles, så det fysiske tilhørsforhold modsat tidligere kan identificeres. Ansatte, der er ansat ved HE Midt, men har tjenestested andetsteds end på et af HE Midts fire matrikler, fremstår i tabellerne som tilhørende Regionshospitalet Viborg. Dette gælder eksempelvis for de ansatte i Patologisk Institut, som har tjenestested i Holstebro. Begreberne i afsnittet bruges som følger: Antal ansatte: Antallet af ansatte svarer til antallet af hoveder, som er ansat. Antal fuldtidsstillinger: En fuldtidsstilling svarer til et årsværk, dvs. svarer til en stilling på 37 timer. Det samlede antal af fuldtidsstillinger beregnes via summen af alle ansattes timetal/generel timenorm (fuldtidsnorm på 37 timer). Antallet af fuldtidsstillinger skal således ikke forveksles med antallet af fuldtidsansatte (antal ansatte, som er ansat på fuld tid, dvs. 37 timer ugentligt). Timelønnede: Timelønnede er ansatte med en beskæftigelse på højst 1 måned, eksempelvis tilkaldevikarer. Med tilkaldevikarer forstås vikarer, der tilkaldes ved pludseligt opståede behov. Tilkaldevikarer vil typisk ikke være ansat i en sammenhængende periode på mere end 1 måned, idet aftale om ansættelse indgås i forbindelse med tilkaldet og ansættelsen afsluttes, når tilkaldevikaren fratræder tjenesten efter afsluttet arbejde. Timelønnede er inkluderet i afsnittets figurer og tabeller, medmindre andet er angivet (angives i noten). HR nøgletalsrapport /1. november 3

5 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen heri Tabel 1 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i september og september (pr. 30. september), hhv. inklusiv og eksklusiv timelønnede. Tabellen viser, at der pr. 30. september, inklusiv timelønnede, var ansatte på Hospitalsenhed Midt svarende til 912 fuldtidsstillinger. Blandt de ansatte er 612 timelønnede svarende til knap 23 fuldtidsstillinger. I tabel 1 ses, at der er sket et fald i antallet af fuldtidsstillinger fra september til september fra fuldtidsstillinger til 912 svarende til 92 fuldtidsstillinger. Tabel 1. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger september + september Antal ansatte Antal fuldtidsstillinger Inklusiv Eksklusiv Inklusiv Eksklusiv timelønnede timelønnede timelønnede timelønnede 30. sep sep Note: Sosu-elever er ikke inkluderet. Figur 1 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger månedsvis i perioden oktober -september. Figur 1. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger okt. -sep. Note: Sosu-elever er ikke inkluderet. Inklusiv timelønnede. HR nøgletalsrapport /1. november 4

6 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler Figur 2 og 3 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på matrikler pr. 30. september, hhv. inklusiv (figur 2) og eksklusiv timelønnede (figur 3). Figur 2. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på matrikler 30. sep. Note: Sosu-elever er ikke inkluderet. Figur Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger eksklusiv timelønnede fordelt på matrikler 30. sep. Note: Sosu-elever samt timelønnede er ikke inkluderet. HR nøgletalsrapport /1. november 5

7 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre Figur 4 viser antallet af ansatte samt antallet af fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre pr. 30. september. Figur 4. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre 30. sep. Note: Inklusiv timelønnede. HR nøgletalsrapport /1. november 6

8 I figur 4 på forrige side ses blandt andet en særlig stor forskel på antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i Center for Planlagt Kirurgi (693 ansatte svarende til 473 fuldtidsstillinger). Dette skyldes blandt andet mange timelønsansatte i friklinikken 101 af de ansatte i friklinikken er timelønsansatte svarende til ca. 1,5 fuldtidsstillinger. Udviklingen i ansatte og fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre Tabel 2 viser udviklingen i antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger i fra september til september fordelt på afdelinger/centre (pr. 30. september). Tabellen viser udelukkende tilgangen/afgangen i personale og siger således ikke noget om gennemsnittet af til- og afgange i forhold til det samlede antal ansatte (personaleomsætning). Det afspejles blandt andet i tabellen, at Patologisk Institut i forbindelse med Spar -19 er fusioneret med Patologisk Institut i Vest. Tabel 2. Udviklingen i antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelinger/centre sep. -sep. Udviklingen i antal ansatte Udviklingen i antal fuldtidsstillinger Afdeling/center September September Ændring September September Ændring Administrationen Akutafdelingen Anæstesi- og Operationsafdelingen Billeddiagnostisk Afdeling Børn og Unge Center for Planlagt Kirurgi Diagnostisk Center Hjertemedicinsk Afdeling Karkirurgisk Afdeling Kirurgisk Afdeling Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Fysiologisk Afdeling Kvindesygdomme og Fødsler Medicinsk Afdeling Neurologisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Patologisk Institut Regional Specialtandpleje RHN Servicecentret Urinvejskirurgi Note: Inklusiv timelønnede. HR nøgletalsrapport /1. november 7

9 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper Figur 5 viser antallet af ansatte og antallet af fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper. Den største faggruppe er sygeplejersker/radiografer med i alt ansatte svarende til fuldtidsstillinger. Fordelt på faggrupper er det særligt Yngre læger, sygeplejersker, servicepersonale og socialog sundhedsassistenter, der er timelønnede. Pr. 30. september var der hhv. 363 Yngre læger, 56 sygeplejersker, 58 servicepersonaler (servicepersonale, rengøringspersonale samt portører) og 31 social- og sundhedsassistenter, som er timelønnede. Blandt øvrigt personale er der 269 elever/studerende. Figur 5. Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper 30. sep. Note: Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Øvrige inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet øvrigt sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisningspersonale og elever/stud. HR nøgletalsrapport /1. november 8

10 Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper Tabel 3 viser udviklingen i antallet af fuldtidsstillinger fordelt på de seks største faggrupper på HE Midt det seneste år, hhv. sygeplejersker/radiografer, Yngre læger, servicepersonale, lægesekretærer, SOSU-personale og overlæger. Tabel Udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper okt. -sep. Faggruppe Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Sygepl./radiografer Yngre læger Servicepersonale Lægesekretærer SOSU-personale Overlæger Note: Inklusiv timelønnede. HR nøgletalsrapport /1. november 9

11 Uddannelseslæger Tabel 4a og 4b viser en oversigt over antallet af uddannelseslæger på HE Midt fordelt på afdelinger/centre. Tallene er gennemsnitstal for. Tabel 4a. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 1 Uddannelsesstillinger i alt HEM Afdelinger H-stillinger Almen medicin I-stillinger I alt Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besat Norm Regionshospitalet Viborg Akutafdelingen 2,67 6,00 2,67 6,00 Medicinsk Afdeling 4,48 4,00 4,48 4,00 - Intern medicin 2,94 8,00 2,94 8,00 - Onkologi 1,67 0,00 1,67 0,00 - Nefrologi 1,00 2,50 1,00 2,50 - Kardiologi 4,33 4,50 4,33 4,50 - Lungemedicin 2,67 2,00 2,67 2,00 - Reumatologi 3,00 1,00 3,00 1,00 - Geriatri 2,00 1,00 2,00 1,00 - Endokrinologi 3,00 1,50 3,00 1,50 - Gastroentrologi+hepatologi 2,00 2,00 2,00 2,00 Patologi 2,81 2,00 0,00 0,00 2,81 2,00 Karkirurgisk Afdeling 3,00 3,00 0,00 1,00 3,00 4,00 Kirurgisk Afdeling - Kirurgi - Gyn-obs. 4,83 4,00 2,67 2,00 7,50 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Urinvejskirurgi 4,62 6,00 0,00 2,00 4,62 8,00 Kvindesygdomme og Fødsler 2,81 3,00 3,33 5,00 2,00 2,00 8,14 10,00 Børn og Unge 5,81 6,00 5,95 6,00 3,67 2,00 15,43 14,00 Ortopædkirurgisk Afdeling 6,66 6,00 0,86 2,00 7,52 8,00 Anæstesiologisk Afdeling 2,95 4,00 4,17 5,00 7,12 9,00 Neurologi 1,00 4,00 1,00 2,00 2,00 6,00 - Psykiatri 1,00 1,00 1,00 1,00 - Socialmedicin 1,00 0,00 1,00 0,00 Klinisk Biokemisk Afdeling 2,00 1,00 0,00 2,00 1,00 Billeddiagnostisk Afdeling 1,24 3,00 2,67 3,00 3,91 6,00 Klinisk Fysiologisk Afdeling 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 HR nøgletalsrapport /1. november 10

12 Tabel 4b. Uddannelseslæger fordelt på afdelinger/centre, del 2 - Uddannelsesstillinger i alt HEM Afdelinger H-stillinger Almen medicin I-stillinger I alt Besat Norm Besat Norm Besat Norm Besat Norm Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center 2,00 4,00 2,00 4,00 Medicin - Intern medicin - Kardiologi - Lungemedicin - Reumatologi - Arbejdsmedicin - Endokrinologi - Gastroentrologi+hepatologi 6,64 5,00 6,64 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 3,67 9,00 3,67 9,00 0,67 0,00 0,67 0,00 1,67 1,50 1,67 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 Radiologi 1,00 1,00 1,67 1,00 2,67 2,00 Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgi 3,00 3,00 1,00 1,00 4,00 4,00 Anæstesiologi 0,00 2,00 0,00 2,00 Samlet antal uddannelsesstillinger i alt HE Midt 75,41 80,00 18,43 25,00 30,29 39,00 124,13 144,00 HR nøgletalsrapport /1. november 11

13 4. Fravær Følgende afsnit beskriver fravær på HE Midt i. I afsnittet er det vigtigt at bemærke, at enkelte sygemeldte vil påvirke små gruppers (eks. små afdelinger/centre eller små faggruppers) gennemsnitlige fravær betydeligt mere end store gruppers. I afsnittet ses der også på udviklingen i det samlede sygefravær på HE Midt inden for de seneste år. Begreberne i afsnittet bruges som følger: Sygefravær medregnes følgende: fravær grundet arbejdsskade, delvise sygedage, hele sygedage og fravær grundet 56-sygdom. Langtidssygdom defineres som sammenhængende sygefravær af mindst 29 dages varighed. Det gennemsnitlige antal hele sygedage pr. fuldtidsstilling er det samlede antal hele sygefraværsdage, delt med antallet af forbrugte fuldtidsstillinger. Forbrug af antal fuldtidsstillinger er en opgørelse over antal forbrugte timer omregnet til årsværk i opgørelsesperioden (inkl. sygefravær). Fraværet i % inkluderer udover ovenstående også enkeltstående sygefraværstimer. Barnets 1. og 2. sygedag er ikke medregnet i sygefraværsopgørelserne, men er vist i en særskilt tabel. Det samlede sygefravær på HE Midt og udviklingen heri Tabel 5 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling per for alle ansatte på HE Midt. Kolonne 2 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling per. Kolonne 3 og 4 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling per for hhv. korttids- og langtidsfravær, mens kolonne 5 viser det procentvise fravær per. Tabellen viser, at det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling i er på niveau med fraværet i, og er på 2,14 dage fordelt på 1,20 dages korttidsfravær og 0,94 dages langtidsfravær. Det betyder, at 56 % af fraværet i er korttidsfravær, mens 44 % er langtidsfravær. Der er fra til sket en mindre stigning i antallet af gennemsnitlige sygedage på korttidsfraværet (1,17-1,20 dage), mens langtidsfraværet er det samme. Fraværet i procent er derimod faldet en smule fra 3,55 % til 3,53 % (procenten inkluderer modsat det gennemsnitlige antal sygedage - enkeltstående sygefraværstimer). Tabel 5. Sygefravær på HE Midt + Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % Fravær 2,11 1,17 0,94 3,55% 2,14 1,20 0,94 3,53% HR nøgletalsrapport /1. november 12

14 Figur 6 nedenfor viser det procentvise fravær opgjort pr. måned i perioden oktober - september sammenlignet med samme periode det foregående år, dvs. oktober september. Det ses af figuren, at fraværet på tværs af år følger de samme fluktuationer i løbet af året, dvs. et større samlet sygefravær i vinterperioden, mens der er et mindre sygefravær i sommermånederne, hvor personalet afholder ferie. Det ses, at fraværet ligger på samme niveau i, som det var i. Figur 6. Det procentvise fravær opgjort pr. måned okt sep. + okt. - sep. HR nøgletalsrapport /1. november 13

15 Korttids- og langtidssygefravær Figur 7 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling for alle ansatte på HE Midt fordelt på måneder og angivet i dage i perioden oktober -september. Figuren viser endvidere fordelingen mellem korttids- og langtidsfravær. Det ses af figuren, at korttidsfraværet varierer i løbet af året, mens langtidsfraværet ligger på et mere stabilt niveau. Endvidere ses, at korttidsfraværet i hele perioden er højere end langtidsfraværet og er særligt højt i 1. (med undtagelse af juli måned ). Figur 7. Sygefravær fordelt på korttids- og langtidsfravær opgjort pr. måned okt. -sep. HR nøgletalsrapport /1. november 14

16 Sygefravær og udviklingen heri fordelt på afdelinger/centre Figur 8 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på afdelinger/centre opgjort for. Figuren viser, at afdelingerne/centrene med det højeste sygefravær, for mange afdelinger hænger sammen med et særligt højt langtidsfravær. Omvendt har afdelinger/centre med det laveste samlede fravær ikke noget langtidsfravær. Figur 8. Korttids- og langtidsfravær fordelt på afdelinger/centre HR nøgletalsrapport /1. november 15

17 Tabel 6 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling fordelt på afdelinger/centre i sammenlignet med samme periode forrige år, dvs.. Tabellen viser blandt andet, at det gennemsnitlige sygefravær i, sammenlignet med, er steget relativt meget for Patologisk Institut (steget med 3,67 dage), Urinvejskirurgi (steget med 1,43 dage), Kirurgisk Afdeling (steget med 1,5 dage) og Diagnostisk Center (steget med 1,08 dage). Fraværet er derimod faldet relativt meget for Medicinsk Afdeling (faldet med 1,02 dage) og Billeddiagnostisk Afdeling (faldet med 1,01 dage). For de nævnte afdelinger/centre er det en gennemgående tendens, at de væsentlige ændringer i fraværet i sammenlignet med primært skyldes stigning/fald i langtidsfraværet, mens korttidsfraværet ikke er faldet/steget væsentligt for de nævnte afdelinger/centre. Tabel 6. Sygefravær fordelt på afdelinger/centre + Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % Afdeling/center Administrationen 1,91 1,41 0,94 0,72 0,97 0,68 3,99% 2,83% Akutafdelingen 1,76 1,58 1,01 1,14 0,75 0,44 3,12% 2,72% Anæstesi- og Operationsafdelingen 2,07 1,40 1,23 1,27 0,83 0,13 3,71% 2,34% Billeddiagnostisk Afdeling 2,1 1,09 1,24 1,09 0,86 0,00 3,13% 1,76% Børn og Unge 2,24 2,85 1,05 1,29 1,19 1,56 3,80% 4,73% Center for Planlagt Kirurgi 2,04 2,29 1,06 1,33 0,98 0,97 3,63% 4,00% Diagnostisk Center 1,54 2,62 1,17 1,02 0,37 1,60 2,83% 4,37% Hjertemedicinsk Afdeling 1,08 0,57 1,08 0,57 0 0,00 1,76% 1,06% Karkirurgisk Afdeling 1,67 1,62 0,88 0,87 0,78 0,74 2,93% 2,66% Kirurgisk Afdeling 1,54 3,04 1,2 1,64 0,34 1,41 2,70% 4,90% Klinisk Biokemisk Afdeling Klinisk Fysiologisk Afdeling Kvindesygdomme og Fødsler 2,12 2,58 0,87 1,50 1,25 1,08 3,55% 4,76% 0,84 0,41 0,84 0,41 0,00 0,00 1,27% 0,61% 2,7 1,81 0,96 0,87 1,75 0,94 4,25% 2,92% Medicinsk Afdeling 2,13 1,11 1,19 1,01 0,94 0,10 3,62% 1,95% Neurologisk Afdeling 1,65 2,56 1,28 1,54 0,37 1,02 2,75% 4,32% Ortopædkirurgisk Afdeling 1,96 1,74 1,56 1,11 0,4 0,63 3,12% 2,97% Patologisk Institut 1,12 4,79 1,12 2,08 0,00 2,72 1,72% 7,48% Regional Specialtandpleje 1,25 1,14 1,25 1,14 0,00 0,00 2,02% 1,73% RHN 2,81 2,32 1,49 1,39 1,32 0,93 4,48% 3,54% Servicecentret 3,04 2,73 1,07 1,03 1,97 1,71 4,78% 4,23% Urinvejskirurgi 2,56 3,99 1,38 1,33 1,18 2,66 4,35% 6,27% Total alle ansatte HEM 2,11 2,14 1,17 1,20 0,94 0,94 3,55% 3,53% Note: Total for alle ansatte HEM inkluderer de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center. HR nøgletalsrapport /1. november 16

18 Sygefravær og udviklingen heri fordelt på faggrupper Figur 9 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på faggrupper opgjort for. Det kan i figuren observeres, at det tekniske personale er den faggruppe, som har det største samlede fravær, alt i alt 3,68 dages fravær i i gennemsnit. Det tekniske personale adskiller sig i i øvrigt ved, at langtidsfraværet er særligt højt med et gennemsnit på 2,7 dage i. SOSU-personalet er den faggruppe, der har det højeste korttidsfravær, 1,9 dage i gennemsnit i. Figur 9. Korttids- og langtidsfravær fordelt på faggrupper Note: Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Øvrige inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisningspersonale og elever/stud. HR nøgletalsrapport /1. november 17

19 Tabel 7 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling fordelt på faggrupper i sammenlignet med samme periode forrige år, dvs.. Tabellen viser, at det gennemsnitlige sygefravær i, sammenlignet med, er faldet relativt meget for jordemødre (faldet med 2,11 dage) og for køkkenpersonale (faldet med 0,9 dage). Reduktionen skyldes et primært et fald i langtidsfraværet for køkkenpersonalet, mens der er tale om et fald for både korttids- og langtidsfraværet for jordemødre. Tabellen viser endvidere, at det gennemsnitlige fravær er steget relativt meget for bioanalytikere (staget med 1,61 dage), teknisk personale (steget med 0,54 dage) og lægesekretærer (steget med 0,51 dage). For bioanalytikerne gælder, at der både er tale om en stigning i korttidsfraværet og i langtidsfraværet. For teknisk personale og lægesekretærer skyldes stigningen derimod primært, at der er sket en stigning i langtidsfraværet for disse grupper. Tabel 7. Sygefravær fordelt på faggrupper + Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % Faggruppe Administrativt personale 1,38 1,37 0,93 0,88 0,45 0,49 2,25% 2,32% Bioanalytikere 1,69 3,3 0,94 1,55 0,75 1,75 2,86% 5,73% Ergoterapeuter 2,57 2,2 1,09 1,05 1,48 1,15 3,78% 3,34% Fysioterapeuter 1,70 1,53 0,99 0,91 0,71 0,62 2,81% 2,38% Jordemødre 2,84 0,73 1,55 0,73 1,29 0,00 4,35% 1,22% Køkkenpersonale 2,71 1,81 0,67 0,64 2,04 1,17 4,76% 2,74% Lægesekretærer 2,28 2,79 1,25 1,38 1,03 1,42 3,86% 4,44% Overlæger 1,37 1,34 0,65 0,69 0,72 0,65 2,28% 2,36% Servicepersonale 2,87 3,04 1,18 1,45 1,68 1,59 4,49% 5,00% SOSU-personale 3,05 2,96 1,68 1,9 1,37 1,06 5,21% 4,89% Sygeplejersker/radiografer 2,06 1,85 1,29 1,24 0,77 0,60 3,63% 3,18% Teknisk personale 3,14 3,68 1,17 0,96 1,97 2,72 4,98% 4,97% Yngre læger 0,98 1,03 0,71 0,68 0,27 0,34 1,83% 1,90% Øvrige 2,27 2,95 1,29 1,31 0,98 1,64 3,62% 4,51% Note: Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Øvrige inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet øvrigt sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisningspersonale og elever/stud. HR nøgletalsrapport /1. november 18

20 Sygefravær og udviklingen heri fordelt på aldersgrupper Figur 10 viser det gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling fordelt på korttids- og langtidsfravær på aldersgrupper opgjort for. Figur 10. Korttids- og langtidsfravær fordelt på aldersgrupper Note: Da der kun er få ansatte i aldersgruppen 0-19 år, vises dennes gruppes gennemsnitlige fravær ikke i figuren. HR nøgletalsrapport /1. november 19

21 Tabel 8 viser det gennemsnitlige sygefravær per fuldtidsstilling fordelt på aldersgrupper i sammenlignet med samme periode forrige år, dvs.. Der er ingen af aldersgrupperne, hvor der er sket en markant stigning eller et markant fald i fraværet fra til. Tabel 8. Sygefravær fordelt på aldersgrupper + Gennemsnitlige antal sygedage per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (kort) per fuldtidsstilling Gennemsnitlige antal sygedage (lang) per fuldtidsstilling Fravær i % Aldersgruppe år 1,14 1,55 1,14 1,41 0,00 0,15 1,95% 2,61% år 1,45 1,57 1,27 1,12 0,19 0,45 2,48% 2,73% år 1,55 1,89 1,06 1,03 0,49 0,86 2,71% 3,18% år 2,52 2,10 1,24 1,28 1,29 0,83 4,22% 3,62% år 2,01 2,17 1,21 1,22 0,80 0,95 3,55% 3,43% år 2,03 2,26 1,33 1,25 0,70 1,00 3,48% 3,91% år 2,41 2,18 1,03 1,11 1,38 1,07 3,95% 3,59% år 2,66 2,60 1,19 1,46 1,47 1,14 4,38% 4,23% 60-2,12 2,26 0,95 0,92 1,17 1,34 3,45% 3,51% Note: Da der kun er få ansatte i aldersgruppen 0-19 år, vises dennes gruppes gennemsnitlige fravær ikke i tabellen. HR nøgletalsrapport /1. november 20

22 Barnets 1. og 2. sygedag Tabel 9 viser fravær i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag samlet på HE Midt (nederst) samt fordelt på afdelinger/centre i hhv. og. Kolonne 2 viser antallet af afholdte fraværsdage i forbindelse med barnets 1. og 2. sygedag per, mens kolonne 3 og 4 viser henholdsvis det gennemsnitlige antal fraværsdage per per ansat samt det procentvise fravær pga. barnets 1. og 2. sygedag per. Samlet ligger fraværet grundet barnets 1. og 2. sygedag på 0,18% i. Tabel 9. Barnets 1. og 2. sygedag fordelt på afdelinger/centre + Antal barnets 1. og 2. sygedag Gennemsnitlige antal barnets 1. og 2. sygedag per ansat Fravær i % pga. barnets 1. og 2. sygedag Afdeling/center Administrationen ,08 0,10 0,21% 0,20% Akutafdelingen ,07 0,04 0,12% 0,09% Anæstesi- og Operationsafdelingen ,09 0,05 0,17% 0,11% Billeddiagnostisk Afdeling ,08 0,13 0,18% 0,23% Børn og Unge ,14 0,09 0,28% 0,16% Center for Planlagt Kirurgi ,09 0,11 0,19% 0,20% Diagnostisk Center ,14 0,14 0,25% 0,28% Hjertemedicinsk Afdeling 6 9 0,07 0,10 0,13% 0,18% Karkirurgisk Afdeling 2 3 0,04 0,06 0,09% 0,11% Kirurgisk Afdeling ,18 0,08 0,32% 0,13% Klinisk Biokemisk Afdeling ,06 0,08 0,12% 0,17% Klinisk Fysiologisk Afdeling 6 2 0,19 0,06 0,35% 0,11% Kvindesygdomme og Fødsler 9 7 0,05 0,04 0,08% 0,07% Medicinsk Afdeling ,07 0,09 0,13% 0,15% Neurologisk Afdeling ,28 0,11 0,49% 0,20% Ortopædkirurgisk Afdeling ,09 0,12 0,15% 0,23% Patologisk Institut ,08 0,11 0,14% 0,20% Regional Specialtandpleje 2 0 0,07 0,00 0,12% 0,00% RHN ,04 0,13 0,07% 0,23% Servicecentret ,07 0,04 0,13% 0,08% Urinvejskirurgi 6 5 0,13 0,12 0,23% 0,20% Total alle ansatte HEM ,10 0,10 0,17% 0,18% Note: Opgørelsen er eksklusiv timelønnede. Total for alle ansatte HEM inkluderer også de ansatte, som ikke kan relateres til én afdeling/center. HR nøgletalsrapport /1. november 21

23 5. Nærvær Følgende afsnit beskriver nærvær på HE Midt pr. 30. september. Nærvær defineres som antallet og andelen af ansatte, som har været ansat på samme afdeling/center i en periode på et år (her 1. oktober -30. september ) og som i samme periode hverken har haft fraværsdage grundet eget fravær og/eller barnets 1. og 2. sygefraværsdag 1. Nærvær fordelt på afdelinger/centre Tabel 10 viser antallet og andelen af ansatte, som har været ansat på samme afdeling/center i en periode på et år og som i samme periode har haft fuldt nærvær, dvs. uden fraværsdage grundet eget fravær og/eller barnets 1. og 2. sygefraværsdag. Nærværet i perioden oktober -september er på 17,2%. Tabel 10. Nærvær fordelt på afdelinger/centre okt. -sep. Afdeling/center Antal ansatte Antal ansatte med fuldt nærvær % ansatte med fuldt nærvær Administrationen ,0% Akutafdelingen ,4% Anæstesi- og Operationsafdelingen ,3% Billeddiagnostisk Afdeling ,9% Børn og Unge ,3% Center for Planlagt Kirurgi ,1% Diagnostisk Center ,4% Hjertemedicinsk Afdeling ,5% Karkirurgisk Afdeling ,7% Kirurgisk Afdeling ,8% Klinisk Biokemisk Afdeling ,1% Klinisk Fysiologisk Afdeling ,3% Kvindesygdomme og Fødsler ,2% Medicinsk Afdeling ,9% Neurologisk Afdeling ,3% Ortopædkirurgisk Afdeling ,3% Patologisk Institut ,0% Regional Specialtandpleje ,0% RHN ,4% Servicecentret ,3% Urinvejskirurgi ,7% Total alle ansatte HEM ,2% Kilde: Silkeborg Løn. Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden (oktober -september ) på samme afdeling/center. 1 Opgørelsen kan ikke direkte sammenlignes med nøgletalsrapporter fra og tidligere, da nærværstal i disse rapporter er beregnet på baggrund af de, der i en periode på et år har arbejdet på samme afsnit og ikke som i denne rapport i samme afdeling/center. HR nøgletalsrapport /1. november 22

24 Figur 11 illustrerer andelen af ansatte, som har haft fuldt nærvær i perioden oktober - september fordelt på afdelinger/centre. Det ses i figuren, at nærværet varierer fra 3,7% i Urinvejskirurgi til 28,2% i Kvindesygdomme og Fødsler. Figur 11. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på afdelinger/centre okt. - sep. Kilde: Silkeborg Løn. Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden (oktober -september ) på samme afdeling/center. HR nøgletalsrapport /1. november 23

25 Nærvær fordelt på faggrupper Tabel 11 og figur 12 viser nærvær fordelt på faggrupper, der har været ansat på samme afdeling/center i perioden oktober -september. Tallene viser, at der er markante forskelle på nærværet på tværs af faggrupper. Overlæger og Yngre læger er de faggrupper, som har det højeste nærvær. Næsten hver overlæge (30,7%) har fuldt nærvær i perioden oktober -september. Antallet af Yngre læger i tabel 11 er særligt lavt. Dette skyldes, at det kun er en mindre andel af det samlede antal Yngre læger, som er ansat på samme afdeling/center et år. Blandt "øvrige" er 93 elever/studerende heraf har 18,3% fuldt nærvær. Tabel 11. Nærvær fordelt på faggrupper okt. -sep. Afdeling/center Antal ansatte Antal ansatte med fuldt nærvær % ansatte med fuldt nærvær Administrativt personale ,5% Bioanalytikere ,6% Ergoterapeuter ,0% Fysioterapeuter ,9% Jordemødre ,3% Køkkenpersonale ,8% Lægesekretærer ,7% Overlæger ,7% Servicepersonale ,3% SOSU-personale ,7% Sygeplejersker/radiografer ,2% Teknisk personale ,7% Yngre læger ,3% Øvrige ,9% Total alle ansatte HEM ,2% Kilde: Silkeborg Løn. Note: Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden (oktober -september ) på samme afdeling/center. Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Øvrige inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet øvrigt sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisningspersonale og elever/stud. HR nøgletalsrapport /1. november 24

26 Figur 12. Andel ansatte med fuldt nærvær fordelt på faggrupper okt. -sep. Kilde: Silkeborg Løn. Note: Note: Opgørelsen indeholder kun ansatte, der har været ansat i hele perioden (oktober -september ) på samme afdeling/center. Servicepersonale inkluderer servicepersonale, rengøringspersonale samt portører; Administrativt personale inkluderer administrative chefer, akademikere, HK-personale og IT-personale; Øvrige inkluderer alt andet personale, herunder blandt andet øvrigt sundhedspersonale, tandlægepersonale, pædagogisk personale, socialrådgivere, undervisningspersonale og elever/stud. HR nøgletalsrapport /1. november 25

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

HR nøgletal 3. kvartal 2015

HR nøgletal 3. kvartal 2015 HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger... 4 Figur 1.

Læs mere

HR nøgletal Kvartalsrapport for 2. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Kvartalsrapport for 2. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Kvartalsrapport for 2. kvartal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning...3 2. Fakta vedrørende ansatte...3 Antal ansatte samt antal

Læs mere

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 3 Fakta vedrørende ansatte... 4 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

HR nøgletal Årsrapport 2015. Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Årsrapport 2015. Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Årsrapport Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 3 2. Fakta vedrørende ansatte... 4 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt

Læs mere

HR nøgletal 2. kvartal 2015. Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 2. kvartal 2015. Hospitalsenhed Midt HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning...2 2. Fakta vedrørende ansatte...3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger...4

Læs mere

HR nøgletal Årsrapport for 2014. Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Årsrapport for 2014. Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Årsrapport for Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning...2 2. Fakta vedrørende ansatte...3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger...4

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

HR nøgletal Årsrapport for 2013. Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Årsrapport for 2013. Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Årsrapport for 2013 Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning...2 2. Fakta vedrørende ansatte...2 Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger...3

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

HR nøgletal juli 2013- Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal juli 2013- Hospitalsenhed Midt HR nøgletal juli - Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold Indledning... 2 Fakta vedrørende ansatte... 2 Antal ansatte samt fuldtidsstillinger fordelt på matrikler...

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH Region Syddanmark Sygefravær 2012 OUH 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper 5 Sygefravær

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sygefravær 2010 - Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sammenfatning I dette notat er fremstillet en række statistiske analyser af sygefraværet i Region Syddanmark. Udgangspunktet

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Fravær i Region Syddanmark 2009

Fravær i Region Syddanmark 2009 Fravær i Region Syddanmark 2009 Silkeborg Data har lavet et nyt modul vedrørende fravær, der gør det meget nemmere at hente data for hele regionen. Løn og Personale har derfor udarbejdet nedenstående grafer,

Læs mere

Sygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar)

Vakante stillinger omregnet til fuldtidsstillinger ledelsesansvar) Vakanceopgørelse pr. 1. november 2014 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober Emne: Nøgletal DSA. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ordinære medlemmer... 2 Figur 2 Dimittendoptag

Læs mere

Personaleredegørelse. Region Midtjylland Koncern HR

Personaleredegørelse. Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2014 Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg konchr@rm.dk Forside foto: Niels Aage Skovbo Personaleredegørelsen findes

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Sygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status

Sygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status Notat Sygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status Sygefraværet i Region Nordjylland skal nedbringes med i gennemsnit én dag årligt pr. medarbejder. Det fremgår af regionens Budget 2015 og indgår

Læs mere

Vakanceopgørelse pr. 1. november 2013

Vakanceopgørelse pr. 1. november 2013 Regionshuset Viborg Vakanceopgørelse pr. 1. november 2013 Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Den årlige opgørelse af vakante stillinger inden for forskellige

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Sygefravær for 2006 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Sygefravær for 2006 i Ældre- og Handicapforvaltningen Maj 26 Sygefravær for 26 i Ældre- og Handicapforvaltningen Sygefraværsstatistikken for 26 vil indgå i drøftelsen af muligheden for at nedbringe sygefraværet i ÆHF. I materialet er der opereret med tilrettede

Læs mere

Vakanceopgørelse pr. 1. 10. 2010. Der fortages halvårlige vakanceopgørelser i Region Midtjylland. Vakanceopgørelserne

Vakanceopgørelse pr. 1. 10. 2010. Der fortages halvårlige vakanceopgørelser i Region Midtjylland. Vakanceopgørelserne Vakanceopgørelse pr. 1. 10. 2010 Der fortages halvårlige vakanceopgørelser i Region Midtjylland. Vakanceopgørelserne gennemføres via en elektronisk (webbaseret) spørgeskemaundersøgelse, og deres sigte

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen. Forretningsudvalget 5. december Aftale om akutjob Sagsnr.: 12/23123 RESUMÉ Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december Redegørelse Mangfoldighed 2015 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Region Nordjylland i alt

Region Nordjylland i alt Region Nordjylland i alt Akademikere 464,3 12,55 6 Bioanalytikerne 447 10 0 Ergoterapeuter 93 2 1 Ernæringsassistenter 255 4 4 Fysiotarapeuter 192 1 0 Husassistenter 13 8 3 Håndværkere m. fl 27 5 1 Jordemødre

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

TAL OG FAKTA 2016 MEDLEMMERNE LEDIGHED Medlemmer fordelt på faggrupper DSA er a-kassen for bioanalytikere, fysioterapeuter, jordemødre, radiogrer, sygeplejersker og ergoterapeuter. Vores medlemmer fordeler

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Hospitalsenhed Midt HR Heibergs Allé 6 Postboks 130 DK-8800 Viborg www.hospitalsenhedmidt.dk December 2015 Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Indledning I det følgende er

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

!"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-.

!!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. !"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. %/"'#0#(((#, 12. %/"'#0"#13#(#,,-. %#(4("'#5 100,0 (%10*( 1.,(1"0 "##1( 100. %&" 6# #(10#1(# 6# #(100101#'("13+ "1#'0(% 77. 7 89"1#'0() 14#((+#*#(( : 810*#4511+8'#11# "1#'0(% 777

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne

Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen. Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Sagsnr. 2014-7633 Doknr. 133400 Dato 10-04-2014 FolketingetsSundheds-

Læs mere

Personaleredegørelse 2010

Personaleredegørelse 2010 Personaleredegørelse 2010 Region Midtjylland Koncern HR PERSONALEREDEGØRELSE 2010 1 Personaleredegørelse 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg konchr@rm.dk Personaleredegørelsen findes også

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

Notat vedr. sygefravær

Notat vedr. sygefravær Notat vedr. sygefravær Personaleafdelingen Hoved MED-udvalget besluttede i, at sygefravær skulle være et særligt indsatsområde i -16. Baggrunden herfor var, at der generelt var sket en stigning i sygefraværet,

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Februar 217 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: januar 2017 År: 2016 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 2017 godkendte

Læs mere

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 5. oktober Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 2007- Færre Social- og Sundhedsassistenter i regionerne: I regionerne er antallet af Social- og Sundhedsassistenter omregnet til fuld tid

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Center for HR Driftsmålstyringsrapport

Center for HR Driftsmålstyringsrapport Center for HR Driftsmålstyringsrapport september Udgivet 13. september af Sekretariatet, Center for HR Bemærkninger til Center for HRs månedsrapport september 2 DRIFTSMÅLSTYRING CENTER FOR HR AMBITIONSMÅL

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af sygeplejersker ordinære

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: januar År: Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 9 8 7 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ovennævnte diagram viser den procentvise godkendelse af de enkelte

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af jordemødre ordinære medlemmer...

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

Sygefravær 2012 Psykiatri og Social

Sygefravær 2012 Psykiatri og Social Sygefravær Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse: Psykiatri og Social Administrationen 1 1. Indledning... 3 1.1 Datagrundlaget... 3 2. Sygefraværet i Psykiatri og Social... 4 2.1 Sygefraværet i store

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere