Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015"

Transkript

1 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215

2 Indhold 1. Om opgørelsen Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat Udviklingen i sygefravær fra skoleåret 213/214 til 214/ Sygefravær fordelt på ugedage Sygefravær fordelt på måneder Længden af sygefravær

3 1. Om opgørelsen Denne rapport omhandler sygefraværet for lærerne for skoleåret 214/15. Sygefraværet sammenlignes med sidste skoleårs sygefravær, dvs. for skoleåret 213/14. Dataudtræk for skoleåret 214/15 dækker perioden 1. august 214 til 31. juli 215, mens dataudtræk for skoleåret 213/214 dækker perioden 1. august 213 til 31. juli 214. Kategorien af lærere omfatter både lærere, overlærere, børnehaveklasseledere og lærervikarer. Timelønnede lærere (tilkaldevikarer) indgår ikke i opgørelsen. Skoleledere, viceskoleledere og andre lærere med lederfunktioner indgår heller ikke i opgørelsen. Da der afvikles ferie i juli måned, er der kun registreret ganske lidt sygefravær i juli måned (i alt 19 fuldtidssygedage i 214 og 21 fuldtidssygedage i 215 for samtlige skoler). Derfor er sygefraværet for juli lagt ind under sygefravær for juni måned i de tabeller og figurer, hvor en månedsopdeling er relevant. I rapporten er medtaget både egentligt sygefravær og andre sygefraværsformer som fx barn syg, fravær som følge af graviditetsgener, 56-aftaler, arbejdsulykker m.v. Dette er gjort for at give et så retvisende billede af fraværet som muligt. I tabel 2 og figur 1 er sygefraværet opdelt på sygdom og andre sygefraværsformer, mens der ikke skelnes imellem sygefraværsformer i de øvrige figurer og tabeller i rapporten. 3

4 Antal sygedage per fuldtidsstilling 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat Figur 1 viser det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på skoler. Samtidig vises det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder som vandrette streger i figuren. Figur 1. Sygedage per fuldtidsstilling fordelt på skoler 3 29, , , ,2 16,2 16, 16 14,4 13,7 13,2 13, , ,2 9, Gildbroskolen Ishøj Skole Kirkebækskolen Ishøjgård Strandgårdskolen Vejlebroskolen Vibeholmskolen Gns. alle skoler 213/14 Gns. alle skoler 214/15 Det ses af figur 1, at det gennemsnitlige sygefravær for alle skoler er steget fra 13,7 dage til 17,9 dage, svarende til en stigning på 31 % 1. Stigningen dækker over store forskelle på de enkelte skoler. På Ishøj Skole er sygefraværet pr. medarbejder faldet, mens det kun er steget en anelse på Strandgårdskolen og Vibeholmskolen. De største stigninger i sygefraværet ses på Skolen på Ishøjgård. Her er sygefraværet mere end fordoblet fra gennemsnitligt 9,2 dage 213/14 til 2 dag i 214/15. De næsthøjeste stigninger i sygefraværet ses på Kirkebækskolen og Gildbroskolen. Her er sygefraværet steget med henholdsvis 8, og 7,1 fuldtidssygedage. Kirkebækskolen og Gildbroskolen er også de skoler i kommunen, der har det højeste sygefravær pr. fuldtidsansat lærer. På Vejlebroskolen ses en stigning i sygefraværet på 6,7 dage per lærer. Det samlede, gennemsnitlige sygefravær per lærer for skoleåret 214/15 ligger dog stadigvæk under kommunegennemsnittet på 17,9 fraværsdage. 1 Ved opgørelsen af sygefraværet pr. lærer, er der ikke taget højde for tilfælde, hvor en lærer er fraværende af andre årsager end sygdom (fx orlov og barselsorlov). 4

5 Tabel 1 nedenfor viser det samme som figur 1, blot med tilføjelse af de procentuelle ændringer i sygefraværet fordelt på skoler. Idet antallet af lærere er steget i kommunen er sygefraværet pr. lærer steget lidt mindre end det samlede sygefravær, som præsenteres i senere figurer. Tabel 1. Sygedage pr. fuldtidsansat lærer fordelt på skoler 213/14 214/15 Ændring Sygedage pr. lærer Procent Gildbroskolen 16,2 23,3 44 % Ishøj Skole 13,2 11,8-11 % Kirkebækskolen 2 29,5 37 % Ishøjgård 9, % Strandgårdskolen 1 13,4 12 % Vejlebroskolen 9,5 16,2 7 % Vibeholmskolen 14,4 16, 11 % Alle skoler 13,7 17,9 31 % I figur 2 ses antallet af sygedage pr. fuldtidsmedarbejder, fordelt på måneder, for alle skolerne, mens figur 3 9 viser det samme blot fordelt på hver enkelt skole. I alle figurerne er skalaen på 2. aksen sat til intervallet 3 sygedage pr. medarbejder pr. måned for at lette sammenligning af figurerne. Skalaerne i figurerne for Kirkebækskolen og Skolen på Ishøjgård er dog sat højere, da sygefraværet på disse skoler er meget højt i nogle af månederne. Figur 2. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder ALLE SKOLER 2,8 2,4 2,2 1,8,6,4,2, 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,3 1,3,9,7 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Alle skoler Skoleåret 213/14 Alle skoler Skoleåret 214/15 5

6 Det ses af figur 2, at sygefraværet per fuldtidsmedarbejder er højere i alle måneder i skoleåret i 214/15 end i 213/14, dog undtaget august måned. Det skal bemærkes, at store udsving i sygefraværet på de enkelte skoler udjævnes, når man ser på alle skoler samtidigt. Dette er årsagen til, at sygefraværet ligger lavere pr. måned i figur 2 end i flere af de andre figurer. Det gælder også, at jo mindre skolerne er, des mere vil de enkelte sygeforløb fylde i figurerne, hvilket kan føre til større udsving i sygefraværet for små skoler end for større skoler. Figur 3. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Gildbroskolen 2,8 2,4 2,2 1,8,6,4,2, 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 1,9 1,3 1,3,9,9,7 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Gildbroskolen Skoleåret 213/14 Gildbroskolen Skoleåret 214/15 Figur 4. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Ishøj Skole 2,8 2,8 2,4 2,2 2,1 2,1 1,8 1,3,9,5,5,5,5,6,6,4,5,5,4,3,2, August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Ishøj Skole Skoleåret 213/14 Ishøj Skole Skoleåret 214/15 6

7 Figur 5. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Kirkebækskolen 4, 3,5 2,5 1,9 1,7 2,4 2,5 1,91,8 2,3 2,1 3,2 3,1 3,7 2,9 1,7 3,2 3,5,5,2,6, August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Kirkebækskolen Skoleåret 213/14 Kirkebækskolen Skoleåret 214/15 Figur 6. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Strandgårdskolen 2,8 2,4 2,2 1,8 1,8 1,7 1,7 1,3,9,9,6,6,5,5,5,4,2,1, August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Strandgårdskolen Skoleåret 213/14 Strandgårdskolen Skoleåret 214/15 7

8 Figur 7. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Vejlebroskolen 2,8 2,4 2,2 1,8,6,4,2, 2,4 2,1 2,1 1,9 1,8 1,3,9,7,6,7,5,5,4,1 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Vejlebroskolen Skoleåret 213/14 Vejlebroskolen Skoleåret 214/15 Figur 8. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Vibeholmskolen 3,2 2,8 2,4 2,2 1,8,6,4,2, 1,8 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3,5,5,4 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Vibeholmskolen Skoleåret 213/14 Vibeholmskolen Skoleåret 214/15 8

9 Figur 9. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Skolen på Ishøjgård 5, 4,7 4,5 4, 3,8 3,8 3,5 2,5,5, 1,9,9,9,6,7,4,4,4,4,3,1,1 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Skolen på Ishøjgård Skoleåret 213/14 Skolen på Ishøjgård Skoleåret 214/15 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret 213/214 til 214/215 Figur 1 viser antallet af fuldtidssygedage fordelt på skoler og sygdomskategorierne sygdom og anden sygdom. Tabel 2. Oversigt over udviklingen i fuldtidssygefravær fra skoleåret 213/214 til 214/ / /215 Ændring i procent Ændring i alt Sygdom anden sygdom Sygdom anden sygdom Sygdom anden sygdom Begge kategorier Skole Antal fuldtidssygedage Procent Gildbroskolen % 114 % 46 % Ishøj Skole % -23 % -21 % Kirkebækskolen % 154 % 42 % Ishøjgård % 85 % 136 % Strandgårdskolen % 5 % 24 % Vejlebroskolen % -9 % 64 % Vibeholmskolen % 11 % 15 % I alt ,8 % 4 % 34,1 % Anm. Tabellen sammenligner perioden 1/ /7 214 og 1/ / Sygdom dækker over sygdomskategorierne "sygdom" og "delvis sygdom". Anden sygdom dækker over kategorierne "barn syg", "graviditetsgener", arbejdsulykker og "sygdom med 56-aftale". Der er ingen sygdom, der vedrører fra andre sygdomskategorier som fx alvorligt sygt barn eller nedsat tjeneste som følge af graviditetsgener. 9

10 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 Antal fuldtidssygedage Sygefraværet, målt som antallet af fuldtidssygedage, er steget med 32,8 % i gennemsnit fra skoleåret 213/14 til skoleåret 214/15. Medregnes andre sygdomsformer som barn syg, graviditetsgener, arbejdsulykker og fravær som følge af 56-aftale, er stigningen i det samlede sygefravær 34,1 %. Figur 1 viser antallet af sygefraværsdage fordelt på skoler og er en grafisk illustration af antallet af sygefraværsdage i tabel 2. Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidssygedage fordelt på skoler Gildbroskolen Ishøj Skole Kirkebækskolen Ishøjgård Strandgårdskolen Vejlebroskolen Vibeholmskolen Sygdom Anden sygdom Anm. Som i tabel Sygefravær fordelt på ugedage Tabel 3 viser antallet af sygefraværsforløb, der starter på en given ugedag for de to perioder. Ugedagene refererer til den ugedag, der er første sygefraværsdag i hvert enkelt sygdomsforløb. Tabel 3. Antal sygeforløb, der starter på en given ugedag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt Antal sygeforløb Man-freforhold Skoleåret 213/ ,2 Skoleåret 214/ ,3 Procent Ændring 28 % 15 % 8 % 1 % 2 % 15 % 1

11 Antal fuldtidssygedage Det gælder for begge perioder, at der er flest sygemeldinger om mandagen og færrest sygemeldinger om fredagen. I alt 2,2 gange så mange sygeforløb startede på en mandag, som på en fredag i skoleåret 213/14. For skoleåret 214/15 er dette forhold øget til 2,3. Figur 11 er en grafisk illustration af tabel 3. Figur 11. Antal sygeforløb, der starter på en given ugedag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tabel 4 viser den gennemsnitlige længde af sygeforløb fordelt på ugedagene i de to perioder. Tabel 4. Gennemsnitlig længde af sygefravær (fuldtidssygedage) fordelt på første fraværsugedag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Gennemsnit Fuldtidssygedage Skoleåret 213/14 3,2 1,7 2,4 Skoleåret 214/15 3,8 2,5 2,8 1,7 2,8 Procent Ændring 27 % -2 % 43 % 17 % 12 % 16 % Anm. Den gennemsnitlige længde af sygefraværsdagene er opgjort som fuldtidssygedage, dvs., at der er korrigeret for deltidsansættelser. Det fremgår af tabel 4, at den gennemsnitlige længde af sygefraværsforløbene er vokset fra gennemsnitligt 2,4 til 2,8 fuldtidssygedage. For skoleåret 213/14 er det sygefraværsforløb, der starter på en tirsdag, som er de længste fraværsforløb. I perioden skoleåret 214/215 er det sygefraværsforløb, der starter på en 11

12 Gennemsnitlig længde af sygefravær mandag, der er de længste fraværsforløb. De korteste sygefraværsforløb ses om fredagen for begge perioder. Figur 12 er en grafisk illustration af tabel 4. Figur 12. Den gennemsnitlige længde af sygefraværsforløb fordelt på ugedage 4, 3,8 3,5 2,5 3,2 2,5 2,8 1,7 1,7,5 - Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5. Sygefravær fordelt på måneder Tabel 5 viser sygefraværet opgjort på måneder for de to perioder. Tabel 5. Sygefravær fordelt på måneder i 213/214 og 214/215 Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni/juli I alt Antal fuldtidssygedage Skoleåret 213/ Skoleåret 214/ Procentvis ændring -21 % 39 % 54 % 33 % 26 % 16 % 24 % 22 % 63 % 39 % 121 % 34,1 % Der har været en stor stigning i sygefraværet i juni/juli måned for skoleåret 214/15 sammenlignet med sidste skoleår. Figur 13 på næste side er en grafisk illustration af tabel 5. 12

13 Antal fuldtidssygedage Figur 13. Sygefravær fordelt på måneder i 213/214 og 214/ Længden af sygefravær Tabel 6 viser antallet af sygefraværsdage fordelt på længden af fraværsperioderne, samlet for alle skolerne. Figur 14 på næste side er en grafisk illustration af tabel 6, mens figur viser den tilsvarende fordeling for hver enkelt skole. Tabel 6. Fordeling af fuldtidssygedage på længden af fravær 1 dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Dage i alt Antal fuldtidssygedage Skoleåret 213/ Skoleåret 214/ Procentvis ændring Ændring -1 % 34 % 45 % 47 % 57 % 34,1 % Det ses af tabel 6 og figur 14, at sygedagfravær på en enkelt dag har været uændret fra skoleåret 213/14 til skoleåret 214/15, mens fraværet er steget for alle sygdomsperioder af mere end en dags varighed. 13

14 Antal fuldtidssygedage Stigningen i antallet af fraværsdage er størst for langtidssygefravær, dvs. fravær på 2 dage (4 uger) eller derover. Den overordnede tendens er, at der store forskelle skolerne imellem. Figur 14. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 ALLE SKOLER dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Figur 15 på næste side viser længden af sygefravær for Gildbroskolen. Af figuren fremgår det, at stigningen i sygefravær på 46 %, jf. tabel 2 side 8, skyldes en stigning i sygefravær af mere end en dags længde, hvilket overskygger det fald, der har været i enkeltdagssygefraværet. Især er sygefravær på mellem 2 og 9 fraværsdage steget meget. For fravær mellem 4 og 9 dage ses en fordobling. Langtidssygefraværet er steget med 147 %. 14

15 Antal fuldtidssygedage Antal fuldtidssygedage Figur 15. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 GILDBROSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Det fremgår af figur 16, at faldet i sygefraværet på 21 % på Ishøj Skole, jf. tabel 2, skyldes et fald i alle længder af fraværsperioder. Størst fald ses for fravær på mellem 4 og 19 dage. Figur 16. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 ISHØJ SKOLE dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage 15

16 Antal fuldtidssygedage Antal fuldtidssygedage Det fremgår af figur 17, at stigningen i sygefravær på 42 % på Kirkebækskolen, jf. tabel 2, skyldes en stigning i alle længder af sygefravær. Den største stigning ses på sygefravær på 2-3 fraværsdage og på langtidssygefraværet. Her er stigningen på henholdsvis 49 og 54 fraværsdage. Figur 17. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 KIRKEBÆKSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Det fremgår af figur 18, at stigningen i sygefraværet på 24 % for Strandgårdskolen, jf. tabel 2, skyldes en stigning i sygefravær på alle længder af fravær, dog undtaget langtidssygefraværet. Sygefravær på 4-9 dage er stort set uændret i forhold til samme periode året før. Figur 18. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 STRANDGÅRDSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage 16

17 Antal fuldtidssygedage Antal fuldtidssygedage Det fremgår af figur 19, at stigningen i sygefraværet på Vejlebroskolen på 64 %, jf. tabel 2, hovedsageligt skyldes en kraftig stigning i langtidssygefraværet samt stigninger i sygefravær på mellem 2 og 9 dage. Figur 19. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 VEJLEBROSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Det fremgår af figur 2. at stigningen i sygefravær på 15 % for Vibeholmskolen, jf. tabel 2, skyldes en stigning i sygefravær på 1 9 dage. Mængden af sygefravær på 1 dage eller derover er derimod uændret i forhold til sidste skoleår. Langtidssygefraværet ligger højt i begge skoleår. Figur 2. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 VIBEHOLMSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage 17

18 Antal fuldtidssygedage Det fremgår af figur 21, at stigningen i sygefraværet på 136 % for Skolen på Ishøjgård, jf. tabel, 2 skyldes en stigning i alle længder af sygefravær på nær sygefravær på 2-3 dage. Især ses en stor stigning i langtidssygefraværet og sygefravær på mellem 1 og 19 sygefraværsdage. Figur 21. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 SKOLEN PÅ ISHØJGÅRD dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage 18

Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her?

Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her? Ishøj Kommune November 2012 Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her? Undersøgelsesrapport Indledning Tænketanken CEPOS 1 udgav den 26. juli 2012 en undersøgelse om sygefraværet i 2011 blandt pædagogisk

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

Tip en 13 er Sandt eller falsk om sygefravær i MSO

Tip en 13 er Sandt eller falsk om sygefravær i MSO 1 Medarbejderne er oftest syge når de skal have weekendvagt? 2 Hvis nærmeste leder er syg, er medarbejderne også mere syge? 3 Medarbejderne i Plejeboliger er mest syge? 4 Medarbejdere med mange weekendvagter

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Driftområde for Hoved-MED. Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet

Driftområde for Hoved-MED. Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet Fraværsrapport i systemet Fraværsrapport for driften til og med Business Objects november 200 Driftområde for Hoved-MED Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet Udtræk på 5-dagesuge for månedslønnede

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer

Afgangsprøver %-vis fordeling af afgivne karakterer I procent Afgangsprøver 2010 Dette notat giver en fremstilling af resultaterne ved dette års afgangsprøver i 9. og 10. klasse. Den udarbejdes som led i arbejdet med udformning af skolernes kvalitetsrapport

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for:

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og 1. maj Evt. afspadsering overført

Læs mere

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 Danmarks Apotekerforening Analyse 6. november Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 I den seneste måling af apotekernes ventetid fra oktober var den gennemsnitlige ventetid 3 minutter og 1 sekund.

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

Sygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage

Læs mere

Årsplan 2015-2016. Plan for aktiviteter. 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag

Årsplan 2015-2016. Plan for aktiviteter. 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag Årsplan 2015-2016 Sist redigert 04.06.15 Uke Dato Dag Aktivitet 17. aug. Mandag 18. aug. Tirsdag 34 19. aug. Onsdag 20. aug. Torsdag 21. aug. Fredag 22. aug. Lørdag 23. aug. Søndag Åpningsdag 24. aug.

Læs mere

Årsplan 2014-2015. Plan for aktiviteter

Årsplan 2014-2015. Plan for aktiviteter Årsplan 204-205 Plan for aktiviteter Uke Dato Dag Aktivitet 8. aug. Mandag 9. aug. Tirsdag 20. aug. Onsdag 34 2. aug. Torsdag 22. aug. Fredag 23. aug. Lørdag 24. aug. Søndag Åpningsdag 25. aug. Mandag

Læs mere

Deltidsansættelse, 15/37

Deltidsansættelse, 15/37 I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og grundlovsdag Evt. afspadsering overført

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: september År: 1 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 4 3 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 14 godkendte elementer 1 Ovennævnte

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH Region Syddanmark Sygefravær 2012 OUH 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper 5 Sygefravær

Læs mere

HR nøgletal 3. kvartal 2015

HR nøgletal 3. kvartal 2015 HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger... 4 Figur 1.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: juli År: 16 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 1 godkendte elementer 16 Ovennævnte diagram

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: januar År: Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 9 8 7 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ovennævnte diagram viser den procentvise godkendelse af de enkelte

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: oktober År: 21 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet Kvalitetskontrol 1 9 8 7 6 4 3 2 1 godkendte elementer 214 godkendte elementer 21 Ovennævnte diagram viser den procentvise

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: April År: 213 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet Egen kontrol 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte projekter 211 godkendte projekter

Læs mere

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune Karakterrapport Afgangsprøverne maj juni Ishøj Kommune Indhold Forord... Skoleledernes refleksion over karakterrapport... Rapportens forudsætninger... Det fælleskommunale gennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017

Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test 2017 Resultaterne fra de obligatoriske nationale test i skoleåret 2016/2017 viser meget små udsving i forhold til resultaterne fra 2015/2016. Andelen af

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær.

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær. Vejledning til indberetning af delvis syg. For at delvis sygdom kan afføde korrekte dagpengeskemaer til ydelse af refusion fra medarbejderens bopælskommune, skal dette indberettes på en særlig måde. Denne

Læs mere

I det følgende skal man være opmærksom på, at kategorien pædagoger ikke kun indeholder pædagoger, men også pædagogmedhjælpere m.m.

I det følgende skal man være opmærksom på, at kategorien pædagoger ikke kun indeholder pædagoger, men også pædagogmedhjælpere m.m. Notatark Sagsnr. 81.28.00-P05-1-15 Sagsbehandler Thomas Frank 6.2.2015 Analyse af udviklingen i sygefravær på skoleområdet i Hedensted Kommune 2013-2014 I det følgende præsenteres den overordnede udvikling

Læs mere

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: januar 2017 År: 2016 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte elementer 2017 godkendte

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sygefravær 2010 - Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sammenfatning I dette notat er fremstillet en række statistiske analyser af sygefraværet i Region Syddanmark. Udgangspunktet

Læs mere

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted

Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Jan 212 Feb 212 Mar 212 Apr 212 Maj 212 Jun 212 Jul 212 Aug 212 Sep 212 Okt 212 Nov 212 Dec 212 Jan 213 Feb 213 Mar 213 Apr 213 Maj 213 Jun 213 Jul 213 Aug 213 Sep 213 Okt 213 Nov 213 Dec 213 Jan 214 Feb

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: marts År: 214 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet Egen kontrol 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte projekter 213 godkendte projekter

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal

Greve Lærerforening. Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal Greve Lærerforening Fakta om folkeskolen - Greve Kommune i tal 2016 Indholdsfortegnelse Side 3 Personaleflow lærerstillinger Side 4 Sygefravær Psykologhenviste medlemmer/lærere Side 5 Lærernes undervisningstid

Læs mere

Telefontilgængelighedsundersøgelse 2012 i Region Syddanmark

Telefontilgængelighedsundersøgelse 2012 i Region Syddanmark Telefontilgængelighedsundersøgelse 2012 i Region Syddanmark Formål: Formålet med undersøgelsen har været at afdække den telefontilgængeligheden hos regionens læger og lægehuse. For hver enkelt lægepraksis

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER - punktvise nedslag 2004-2008 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionnævnet 2009 Publikationen kan hentes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Der er noget her, som skal gøres på alle tre niveauer (se i venstre margen):

Der er noget her, som skal gøres på alle tre niveauer (se i venstre margen): Kort vejledning i brug af SYGEFRAVÆRS-DIALOG Der er noget her, som skal gøres på alle tre niveauer (se i venstre margen): Fra Chefen (Firma administration) Fra Lederen (Lederens side) Fra Medarbejderen

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: marts År: 215 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte projekter 214 godkendte projekter 215 ovennævnte

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: februar År: 21 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet 1 9 8 7 6 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte projekter 214 godkendte projekter 21 ovennævnte

Læs mere

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Grundlæggende gælder, at omfanget og kvaliteten for data naturligvis er afhængig af, hvorvidt den enkelte fraværshændelse overhovedet registreres,

Læs mere

Version til offentliggørelse

Version til offentliggørelse Version til offentliggørelse 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål og resultatmål...4 2.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål...4 2.2. Kommunalt fastsatte mål og resultatmål...6 3. Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014

FRAVÆRSSTATISTIK. Fraværsstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 FRAVÆRSSTATISTIK sstatistik 2015 BASERET PÅ 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET et på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det svarer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nytårsdag elevsamtaler elevsamtaler elevsamtaler fri DM Skills (MP) elevsamtaler elevstart DM Skills (MP) Praktikuge jan-16 feb-16 mar-16 fredag 01 Nytårsdag mandag 01 5 6,75 tirsdag 01 elevsamtaler 6,75 fredag 01 lørdag 02 tirsdag 02 6,75 onsdag 02 elevsamtaler 6,00 lørdag 02 søndag 03 onsdag 03 6,00 torsdag 03 elevsamtaler

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:.

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:. Notat vedrørende status på fravær, august 2014 Der anvendes data fra KMD elev for skoleåret 2012/13 samt de første 3 kvartaler af skoleåret 2013/14. Skoleårene består af følgende kvartaler: Skoleåret 2012/13-3.

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

HR nøgletal Kvartalsrapport for 2. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Kvartalsrapport for 2. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Kvartalsrapport for 2. kvartal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning...3 2. Fakta vedrørende ansatte...3 Antal ansatte samt antal

Læs mere

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5

Bilag 6. Stort fald i sygefravær. Udarbejdet af Økonomi Side 1 af 5 Bilag 6 Stort fald i sygefravær Sygefraværet i Langeland Kommune er faldet fra 5,8 % til 5,1 % fra 2011 til 2012 og det samlede fravær har også oplevet et fald fra 8,5 % til 7,9 % i samme periode. Det

Læs mere

Den månedlige fraværsstatistik

Den månedlige fraværsstatistik Den månedlige fraværsstatistik Den aktuelle udgivelse omfatter alle måneder i årene 2013 og 2014 samt data for januar til og med november 2015. Månedsstatistikken er tilgængelig under Lokale Løndata. Dog

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

SYGEFRAVÆR I DANMARK

SYGEFRAVÆR I DANMARK SYGEFRAVÆR I DANMARK - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked 2. kvartal 2011 INDHOLD Indhold Side Forord og definitioner 3 Resume 4 Oversigt over kvartalets sygefravær 5

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

Kvantitativ evaluering af sygedagpengereformen

Kvantitativ evaluering af sygedagpengereformen Kvantitativ evaluering af sygedagpengereformen KVANTITATIV ANALYSE - opstartsevaluering In 26. januar 2016 Viden og Analyse Indhold Baggrund... 1 Sammenfatning... 3 Udvikling i sygedagpengemodtagere og

Læs mere

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND, JUNI 2009 Indholdsfortegnelse Vigtigste konklusioner... 3 Sygedagpengeforløb over 26 uger andel og udvikling... 4 Antal sygedagpengeforløb

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

SYGEFRAVÆR I DANMARK. - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked. 3. kvartal Periode

SYGEFRAVÆR I DANMARK. - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked. 3. kvartal Periode SYGEFRAVÆR I DANMARK - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked Periode 3. kvartal 2011 Leveres af: MedHelp A/S e: analyse@medhelp.dk t: 70 207 203 INDHOLD Indhold Side Forord

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere