Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015"

Transkript

1 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215

2 Indhold 1. Om opgørelsen Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat Udviklingen i sygefravær fra skoleåret 213/214 til 214/ Sygefravær fordelt på ugedage Sygefravær fordelt på måneder Længden af sygefravær

3 1. Om opgørelsen Denne rapport omhandler sygefraværet for lærerne for skoleåret 214/15. Sygefraværet sammenlignes med sidste skoleårs sygefravær, dvs. for skoleåret 213/14. Dataudtræk for skoleåret 214/15 dækker perioden 1. august 214 til 31. juli 215, mens dataudtræk for skoleåret 213/214 dækker perioden 1. august 213 til 31. juli 214. Kategorien af lærere omfatter både lærere, overlærere, børnehaveklasseledere og lærervikarer. Timelønnede lærere (tilkaldevikarer) indgår ikke i opgørelsen. Skoleledere, viceskoleledere og andre lærere med lederfunktioner indgår heller ikke i opgørelsen. Da der afvikles ferie i juli måned, er der kun registreret ganske lidt sygefravær i juli måned (i alt 19 fuldtidssygedage i 214 og 21 fuldtidssygedage i 215 for samtlige skoler). Derfor er sygefraværet for juli lagt ind under sygefravær for juni måned i de tabeller og figurer, hvor en månedsopdeling er relevant. I rapporten er medtaget både egentligt sygefravær og andre sygefraværsformer som fx barn syg, fravær som følge af graviditetsgener, 56-aftaler, arbejdsulykker m.v. Dette er gjort for at give et så retvisende billede af fraværet som muligt. I tabel 2 og figur 1 er sygefraværet opdelt på sygdom og andre sygefraværsformer, mens der ikke skelnes imellem sygefraværsformer i de øvrige figurer og tabeller i rapporten. 3

4 Antal sygedage per fuldtidsstilling 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat Figur 1 viser det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på skoler. Samtidig vises det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder som vandrette streger i figuren. Figur 1. Sygedage per fuldtidsstilling fordelt på skoler 3 29, , , ,2 16,2 16, 16 14,4 13,7 13,2 13, , ,2 9, Gildbroskolen Ishøj Skole Kirkebækskolen Ishøjgård Strandgårdskolen Vejlebroskolen Vibeholmskolen Gns. alle skoler 213/14 Gns. alle skoler 214/15 Det ses af figur 1, at det gennemsnitlige sygefravær for alle skoler er steget fra 13,7 dage til 17,9 dage, svarende til en stigning på 31 % 1. Stigningen dækker over store forskelle på de enkelte skoler. På Ishøj Skole er sygefraværet pr. medarbejder faldet, mens det kun er steget en anelse på Strandgårdskolen og Vibeholmskolen. De største stigninger i sygefraværet ses på Skolen på Ishøjgård. Her er sygefraværet mere end fordoblet fra gennemsnitligt 9,2 dage 213/14 til 2 dag i 214/15. De næsthøjeste stigninger i sygefraværet ses på Kirkebækskolen og Gildbroskolen. Her er sygefraværet steget med henholdsvis 8, og 7,1 fuldtidssygedage. Kirkebækskolen og Gildbroskolen er også de skoler i kommunen, der har det højeste sygefravær pr. fuldtidsansat lærer. På Vejlebroskolen ses en stigning i sygefraværet på 6,7 dage per lærer. Det samlede, gennemsnitlige sygefravær per lærer for skoleåret 214/15 ligger dog stadigvæk under kommunegennemsnittet på 17,9 fraværsdage. 1 Ved opgørelsen af sygefraværet pr. lærer, er der ikke taget højde for tilfælde, hvor en lærer er fraværende af andre årsager end sygdom (fx orlov og barselsorlov). 4

5 Tabel 1 nedenfor viser det samme som figur 1, blot med tilføjelse af de procentuelle ændringer i sygefraværet fordelt på skoler. Idet antallet af lærere er steget i kommunen er sygefraværet pr. lærer steget lidt mindre end det samlede sygefravær, som præsenteres i senere figurer. Tabel 1. Sygedage pr. fuldtidsansat lærer fordelt på skoler 213/14 214/15 Ændring Sygedage pr. lærer Procent Gildbroskolen 16,2 23,3 44 % Ishøj Skole 13,2 11,8-11 % Kirkebækskolen 2 29,5 37 % Ishøjgård 9, % Strandgårdskolen 1 13,4 12 % Vejlebroskolen 9,5 16,2 7 % Vibeholmskolen 14,4 16, 11 % Alle skoler 13,7 17,9 31 % I figur 2 ses antallet af sygedage pr. fuldtidsmedarbejder, fordelt på måneder, for alle skolerne, mens figur 3 9 viser det samme blot fordelt på hver enkelt skole. I alle figurerne er skalaen på 2. aksen sat til intervallet 3 sygedage pr. medarbejder pr. måned for at lette sammenligning af figurerne. Skalaerne i figurerne for Kirkebækskolen og Skolen på Ishøjgård er dog sat højere, da sygefraværet på disse skoler er meget højt i nogle af månederne. Figur 2. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder ALLE SKOLER 2,8 2,4 2,2 1,8,6,4,2, 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,3 1,3,9,7 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Alle skoler Skoleåret 213/14 Alle skoler Skoleåret 214/15 5

6 Det ses af figur 2, at sygefraværet per fuldtidsmedarbejder er højere i alle måneder i skoleåret i 214/15 end i 213/14, dog undtaget august måned. Det skal bemærkes, at store udsving i sygefraværet på de enkelte skoler udjævnes, når man ser på alle skoler samtidigt. Dette er årsagen til, at sygefraværet ligger lavere pr. måned i figur 2 end i flere af de andre figurer. Det gælder også, at jo mindre skolerne er, des mere vil de enkelte sygeforløb fylde i figurerne, hvilket kan føre til større udsving i sygefraværet for små skoler end for større skoler. Figur 3. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Gildbroskolen 2,8 2,4 2,2 1,8,6,4,2, 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 1,9 1,3 1,3,9,9,7 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Gildbroskolen Skoleåret 213/14 Gildbroskolen Skoleåret 214/15 Figur 4. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Ishøj Skole 2,8 2,8 2,4 2,2 2,1 2,1 1,8 1,3,9,5,5,5,5,6,6,4,5,5,4,3,2, August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Ishøj Skole Skoleåret 213/14 Ishøj Skole Skoleåret 214/15 6

7 Figur 5. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Kirkebækskolen 4, 3,5 2,5 1,9 1,7 2,4 2,5 1,91,8 2,3 2,1 3,2 3,1 3,7 2,9 1,7 3,2 3,5,5,2,6, August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Kirkebækskolen Skoleåret 213/14 Kirkebækskolen Skoleåret 214/15 Figur 6. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Strandgårdskolen 2,8 2,4 2,2 1,8 1,8 1,7 1,7 1,3,9,9,6,6,5,5,5,4,2,1, August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Strandgårdskolen Skoleåret 213/14 Strandgårdskolen Skoleåret 214/15 7

8 Figur 7. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Vejlebroskolen 2,8 2,4 2,2 1,8,6,4,2, 2,4 2,1 2,1 1,9 1,8 1,3,9,7,6,7,5,5,4,1 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Vejlebroskolen Skoleåret 213/14 Vejlebroskolen Skoleåret 214/15 Figur 8. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Vibeholmskolen 3,2 2,8 2,4 2,2 1,8,6,4,2, 1,8 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3,5,5,4 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Vibeholmskolen Skoleåret 213/14 Vibeholmskolen Skoleåret 214/15 8

9 Figur 9. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Skolen på Ishøjgård 5, 4,7 4,5 4, 3,8 3,8 3,5 2,5,5, 1,9,9,9,6,7,4,4,4,4,3,1,1 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Skolen på Ishøjgård Skoleåret 213/14 Skolen på Ishøjgård Skoleåret 214/15 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret 213/214 til 214/215 Figur 1 viser antallet af fuldtidssygedage fordelt på skoler og sygdomskategorierne sygdom og anden sygdom. Tabel 2. Oversigt over udviklingen i fuldtidssygefravær fra skoleåret 213/214 til 214/ / /215 Ændring i procent Ændring i alt Sygdom anden sygdom Sygdom anden sygdom Sygdom anden sygdom Begge kategorier Skole Antal fuldtidssygedage Procent Gildbroskolen % 114 % 46 % Ishøj Skole % -23 % -21 % Kirkebækskolen % 154 % 42 % Ishøjgård % 85 % 136 % Strandgårdskolen % 5 % 24 % Vejlebroskolen % -9 % 64 % Vibeholmskolen % 11 % 15 % I alt ,8 % 4 % 34,1 % Anm. Tabellen sammenligner perioden 1/ /7 214 og 1/ / Sygdom dækker over sygdomskategorierne "sygdom" og "delvis sygdom". Anden sygdom dækker over kategorierne "barn syg", "graviditetsgener", arbejdsulykker og "sygdom med 56-aftale". Der er ingen sygdom, der vedrører fra andre sygdomskategorier som fx alvorligt sygt barn eller nedsat tjeneste som følge af graviditetsgener. 9

10 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 Antal fuldtidssygedage Sygefraværet, målt som antallet af fuldtidssygedage, er steget med 32,8 % i gennemsnit fra skoleåret 213/14 til skoleåret 214/15. Medregnes andre sygdomsformer som barn syg, graviditetsgener, arbejdsulykker og fravær som følge af 56-aftale, er stigningen i det samlede sygefravær 34,1 %. Figur 1 viser antallet af sygefraværsdage fordelt på skoler og er en grafisk illustration af antallet af sygefraværsdage i tabel 2. Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidssygedage fordelt på skoler Gildbroskolen Ishøj Skole Kirkebækskolen Ishøjgård Strandgårdskolen Vejlebroskolen Vibeholmskolen Sygdom Anden sygdom Anm. Som i tabel Sygefravær fordelt på ugedage Tabel 3 viser antallet af sygefraværsforløb, der starter på en given ugedag for de to perioder. Ugedagene refererer til den ugedag, der er første sygefraværsdag i hvert enkelt sygdomsforløb. Tabel 3. Antal sygeforløb, der starter på en given ugedag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt Antal sygeforløb Man-freforhold Skoleåret 213/ ,2 Skoleåret 214/ ,3 Procent Ændring 28 % 15 % 8 % 1 % 2 % 15 % 1

11 Antal fuldtidssygedage Det gælder for begge perioder, at der er flest sygemeldinger om mandagen og færrest sygemeldinger om fredagen. I alt 2,2 gange så mange sygeforløb startede på en mandag, som på en fredag i skoleåret 213/14. For skoleåret 214/15 er dette forhold øget til 2,3. Figur 11 er en grafisk illustration af tabel 3. Figur 11. Antal sygeforløb, der starter på en given ugedag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tabel 4 viser den gennemsnitlige længde af sygeforløb fordelt på ugedagene i de to perioder. Tabel 4. Gennemsnitlig længde af sygefravær (fuldtidssygedage) fordelt på første fraværsugedag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Gennemsnit Fuldtidssygedage Skoleåret 213/14 3,2 1,7 2,4 Skoleåret 214/15 3,8 2,5 2,8 1,7 2,8 Procent Ændring 27 % -2 % 43 % 17 % 12 % 16 % Anm. Den gennemsnitlige længde af sygefraværsdagene er opgjort som fuldtidssygedage, dvs., at der er korrigeret for deltidsansættelser. Det fremgår af tabel 4, at den gennemsnitlige længde af sygefraværsforløbene er vokset fra gennemsnitligt 2,4 til 2,8 fuldtidssygedage. For skoleåret 213/14 er det sygefraværsforløb, der starter på en tirsdag, som er de længste fraværsforløb. I perioden skoleåret 214/215 er det sygefraværsforløb, der starter på en 11

12 Gennemsnitlig længde af sygefravær mandag, der er de længste fraværsforløb. De korteste sygefraværsforløb ses om fredagen for begge perioder. Figur 12 er en grafisk illustration af tabel 4. Figur 12. Den gennemsnitlige længde af sygefraværsforløb fordelt på ugedage 4, 3,8 3,5 2,5 3,2 2,5 2,8 1,7 1,7,5 - Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5. Sygefravær fordelt på måneder Tabel 5 viser sygefraværet opgjort på måneder for de to perioder. Tabel 5. Sygefravær fordelt på måneder i 213/214 og 214/215 Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni/juli I alt Antal fuldtidssygedage Skoleåret 213/ Skoleåret 214/ Procentvis ændring -21 % 39 % 54 % 33 % 26 % 16 % 24 % 22 % 63 % 39 % 121 % 34,1 % Der har været en stor stigning i sygefraværet i juni/juli måned for skoleåret 214/15 sammenlignet med sidste skoleår. Figur 13 på næste side er en grafisk illustration af tabel 5. 12

13 Antal fuldtidssygedage Figur 13. Sygefravær fordelt på måneder i 213/214 og 214/ Længden af sygefravær Tabel 6 viser antallet af sygefraværsdage fordelt på længden af fraværsperioderne, samlet for alle skolerne. Figur 14 på næste side er en grafisk illustration af tabel 6, mens figur viser den tilsvarende fordeling for hver enkelt skole. Tabel 6. Fordeling af fuldtidssygedage på længden af fravær 1 dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Dage i alt Antal fuldtidssygedage Skoleåret 213/ Skoleåret 214/ Procentvis ændring Ændring -1 % 34 % 45 % 47 % 57 % 34,1 % Det ses af tabel 6 og figur 14, at sygedagfravær på en enkelt dag har været uændret fra skoleåret 213/14 til skoleåret 214/15, mens fraværet er steget for alle sygdomsperioder af mere end en dags varighed. 13

14 Antal fuldtidssygedage Stigningen i antallet af fraværsdage er størst for langtidssygefravær, dvs. fravær på 2 dage (4 uger) eller derover. Den overordnede tendens er, at der store forskelle skolerne imellem. Figur 14. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 ALLE SKOLER dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Figur 15 på næste side viser længden af sygefravær for Gildbroskolen. Af figuren fremgår det, at stigningen i sygefravær på 46 %, jf. tabel 2 side 8, skyldes en stigning i sygefravær af mere end en dags længde, hvilket overskygger det fald, der har været i enkeltdagssygefraværet. Især er sygefravær på mellem 2 og 9 fraværsdage steget meget. For fravær mellem 4 og 9 dage ses en fordobling. Langtidssygefraværet er steget med 147 %. 14

15 Antal fuldtidssygedage Antal fuldtidssygedage Figur 15. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 GILDBROSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Det fremgår af figur 16, at faldet i sygefraværet på 21 % på Ishøj Skole, jf. tabel 2, skyldes et fald i alle længder af fraværsperioder. Størst fald ses for fravær på mellem 4 og 19 dage. Figur 16. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 ISHØJ SKOLE dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage 15

16 Antal fuldtidssygedage Antal fuldtidssygedage Det fremgår af figur 17, at stigningen i sygefravær på 42 % på Kirkebækskolen, jf. tabel 2, skyldes en stigning i alle længder af sygefravær. Den største stigning ses på sygefravær på 2-3 fraværsdage og på langtidssygefraværet. Her er stigningen på henholdsvis 49 og 54 fraværsdage. Figur 17. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 KIRKEBÆKSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Det fremgår af figur 18, at stigningen i sygefraværet på 24 % for Strandgårdskolen, jf. tabel 2, skyldes en stigning i sygefravær på alle længder af fravær, dog undtaget langtidssygefraværet. Sygefravær på 4-9 dage er stort set uændret i forhold til samme periode året før. Figur 18. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 STRANDGÅRDSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage 16

17 Antal fuldtidssygedage Antal fuldtidssygedage Det fremgår af figur 19, at stigningen i sygefraværet på Vejlebroskolen på 64 %, jf. tabel 2, hovedsageligt skyldes en kraftig stigning i langtidssygefraværet samt stigninger i sygefravær på mellem 2 og 9 dage. Figur 19. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 VEJLEBROSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Det fremgår af figur 2. at stigningen i sygefravær på 15 % for Vibeholmskolen, jf. tabel 2, skyldes en stigning i sygefravær på 1 9 dage. Mængden af sygefravær på 1 dage eller derover er derimod uændret i forhold til sidste skoleår. Langtidssygefraværet ligger højt i begge skoleår. Figur 2. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 VIBEHOLMSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage 17

18 Antal fuldtidssygedage Det fremgår af figur 21, at stigningen i sygefraværet på 136 % for Skolen på Ishøjgård, jf. tabel, 2 skyldes en stigning i alle længder af sygefravær på nær sygefravær på 2-3 dage. Især ses en stor stigning i langtidssygefraværet og sygefravær på mellem 1 og 19 sygefraværsdage. Figur 21. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 SKOLEN PÅ ISHØJGÅRD dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage 18

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær...

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær... 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Sygefravær 2.1 Indledning og sammenfatning... side 25 2.2 Det samlede sygefravær... side 27 2.3 Det korte sygefravær... side 34 2.4 Det lange sygefravær... side 38 2.5 Kommunernes

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

HR-nøgletal og tendenser for 2014

HR-nøgletal og tendenser for 2014 HR-nøgletal i Haderslev Kommune 2014 Indhold HR-nøgletal og tendenser for 2014... 2 1. Tiltrækning og Fastholdelse... 3 1.1. Personaletilgang og personaleomsætning... 3 1.1.2. Personaletilgang i % - fordelt

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere