Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015"

Transkript

1 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215

2 Indhold 1. Om opgørelsen Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat Udviklingen i sygefravær fra skoleåret 213/214 til 214/ Sygefravær fordelt på ugedage Sygefravær fordelt på måneder Længden af sygefravær

3 1. Om opgørelsen Denne rapport omhandler sygefraværet for lærerne for skoleåret 214/15. Sygefraværet sammenlignes med sidste skoleårs sygefravær, dvs. for skoleåret 213/14. Dataudtræk for skoleåret 214/15 dækker perioden 1. august 214 til 31. juli 215, mens dataudtræk for skoleåret 213/214 dækker perioden 1. august 213 til 31. juli 214. Kategorien af lærere omfatter både lærere, overlærere, børnehaveklasseledere og lærervikarer. Timelønnede lærere (tilkaldevikarer) indgår ikke i opgørelsen. Skoleledere, viceskoleledere og andre lærere med lederfunktioner indgår heller ikke i opgørelsen. Da der afvikles ferie i juli måned, er der kun registreret ganske lidt sygefravær i juli måned (i alt 19 fuldtidssygedage i 214 og 21 fuldtidssygedage i 215 for samtlige skoler). Derfor er sygefraværet for juli lagt ind under sygefravær for juni måned i de tabeller og figurer, hvor en månedsopdeling er relevant. I rapporten er medtaget både egentligt sygefravær og andre sygefraværsformer som fx barn syg, fravær som følge af graviditetsgener, 56-aftaler, arbejdsulykker m.v. Dette er gjort for at give et så retvisende billede af fraværet som muligt. I tabel 2 og figur 1 er sygefraværet opdelt på sygdom og andre sygefraværsformer, mens der ikke skelnes imellem sygefraværsformer i de øvrige figurer og tabeller i rapporten. 3

4 Antal sygedage per fuldtidsstilling 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat Figur 1 viser det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på skoler. Samtidig vises det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder som vandrette streger i figuren. Figur 1. Sygedage per fuldtidsstilling fordelt på skoler 3 29, , , ,2 16,2 16, 16 14,4 13,7 13,2 13, , ,2 9, Gildbroskolen Ishøj Skole Kirkebækskolen Ishøjgård Strandgårdskolen Vejlebroskolen Vibeholmskolen Gns. alle skoler 213/14 Gns. alle skoler 214/15 Det ses af figur 1, at det gennemsnitlige sygefravær for alle skoler er steget fra 13,7 dage til 17,9 dage, svarende til en stigning på 31 % 1. Stigningen dækker over store forskelle på de enkelte skoler. På Ishøj Skole er sygefraværet pr. medarbejder faldet, mens det kun er steget en anelse på Strandgårdskolen og Vibeholmskolen. De største stigninger i sygefraværet ses på Skolen på Ishøjgård. Her er sygefraværet mere end fordoblet fra gennemsnitligt 9,2 dage 213/14 til 2 dag i 214/15. De næsthøjeste stigninger i sygefraværet ses på Kirkebækskolen og Gildbroskolen. Her er sygefraværet steget med henholdsvis 8, og 7,1 fuldtidssygedage. Kirkebækskolen og Gildbroskolen er også de skoler i kommunen, der har det højeste sygefravær pr. fuldtidsansat lærer. På Vejlebroskolen ses en stigning i sygefraværet på 6,7 dage per lærer. Det samlede, gennemsnitlige sygefravær per lærer for skoleåret 214/15 ligger dog stadigvæk under kommunegennemsnittet på 17,9 fraværsdage. 1 Ved opgørelsen af sygefraværet pr. lærer, er der ikke taget højde for tilfælde, hvor en lærer er fraværende af andre årsager end sygdom (fx orlov og barselsorlov). 4

5 Tabel 1 nedenfor viser det samme som figur 1, blot med tilføjelse af de procentuelle ændringer i sygefraværet fordelt på skoler. Idet antallet af lærere er steget i kommunen er sygefraværet pr. lærer steget lidt mindre end det samlede sygefravær, som præsenteres i senere figurer. Tabel 1. Sygedage pr. fuldtidsansat lærer fordelt på skoler 213/14 214/15 Ændring Sygedage pr. lærer Procent Gildbroskolen 16,2 23,3 44 % Ishøj Skole 13,2 11,8-11 % Kirkebækskolen 2 29,5 37 % Ishøjgård 9, % Strandgårdskolen 1 13,4 12 % Vejlebroskolen 9,5 16,2 7 % Vibeholmskolen 14,4 16, 11 % Alle skoler 13,7 17,9 31 % I figur 2 ses antallet af sygedage pr. fuldtidsmedarbejder, fordelt på måneder, for alle skolerne, mens figur 3 9 viser det samme blot fordelt på hver enkelt skole. I alle figurerne er skalaen på 2. aksen sat til intervallet 3 sygedage pr. medarbejder pr. måned for at lette sammenligning af figurerne. Skalaerne i figurerne for Kirkebækskolen og Skolen på Ishøjgård er dog sat højere, da sygefraværet på disse skoler er meget højt i nogle af månederne. Figur 2. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder ALLE SKOLER 2,8 2,4 2,2 1,8,6,4,2, 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,3 1,3,9,7 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Alle skoler Skoleåret 213/14 Alle skoler Skoleåret 214/15 5

6 Det ses af figur 2, at sygefraværet per fuldtidsmedarbejder er højere i alle måneder i skoleåret i 214/15 end i 213/14, dog undtaget august måned. Det skal bemærkes, at store udsving i sygefraværet på de enkelte skoler udjævnes, når man ser på alle skoler samtidigt. Dette er årsagen til, at sygefraværet ligger lavere pr. måned i figur 2 end i flere af de andre figurer. Det gælder også, at jo mindre skolerne er, des mere vil de enkelte sygeforløb fylde i figurerne, hvilket kan føre til større udsving i sygefraværet for små skoler end for større skoler. Figur 3. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Gildbroskolen 2,8 2,4 2,2 1,8,6,4,2, 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 1,9 1,3 1,3,9,9,7 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Gildbroskolen Skoleåret 213/14 Gildbroskolen Skoleåret 214/15 Figur 4. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Ishøj Skole 2,8 2,8 2,4 2,2 2,1 2,1 1,8 1,3,9,5,5,5,5,6,6,4,5,5,4,3,2, August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Ishøj Skole Skoleåret 213/14 Ishøj Skole Skoleåret 214/15 6

7 Figur 5. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Kirkebækskolen 4, 3,5 2,5 1,9 1,7 2,4 2,5 1,91,8 2,3 2,1 3,2 3,1 3,7 2,9 1,7 3,2 3,5,5,2,6, August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Kirkebækskolen Skoleåret 213/14 Kirkebækskolen Skoleåret 214/15 Figur 6. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Strandgårdskolen 2,8 2,4 2,2 1,8 1,8 1,7 1,7 1,3,9,9,6,6,5,5,5,4,2,1, August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Strandgårdskolen Skoleåret 213/14 Strandgårdskolen Skoleåret 214/15 7

8 Figur 7. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Vejlebroskolen 2,8 2,4 2,2 1,8,6,4,2, 2,4 2,1 2,1 1,9 1,8 1,3,9,7,6,7,5,5,4,1 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Vejlebroskolen Skoleåret 213/14 Vejlebroskolen Skoleåret 214/15 Figur 8. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Vibeholmskolen 3,2 2,8 2,4 2,2 1,8,6,4,2, 1,8 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3,5,5,4 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Vibeholmskolen Skoleåret 213/14 Vibeholmskolen Skoleåret 214/15 8

9 Figur 9. Antal sygedage pr. fuldtidsmedarbejder fordelt på måneder Skolen på Ishøjgård 5, 4,7 4,5 4, 3,8 3,8 3,5 2,5,5, 1,9,9,9,6,7,4,4,4,4,3,1,1 August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni/juli Skolen på Ishøjgård Skoleåret 213/14 Skolen på Ishøjgård Skoleåret 214/15 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret 213/214 til 214/215 Figur 1 viser antallet af fuldtidssygedage fordelt på skoler og sygdomskategorierne sygdom og anden sygdom. Tabel 2. Oversigt over udviklingen i fuldtidssygefravær fra skoleåret 213/214 til 214/ / /215 Ændring i procent Ændring i alt Sygdom anden sygdom Sygdom anden sygdom Sygdom anden sygdom Begge kategorier Skole Antal fuldtidssygedage Procent Gildbroskolen % 114 % 46 % Ishøj Skole % -23 % -21 % Kirkebækskolen % 154 % 42 % Ishøjgård % 85 % 136 % Strandgårdskolen % 5 % 24 % Vejlebroskolen % -9 % 64 % Vibeholmskolen % 11 % 15 % I alt ,8 % 4 % 34,1 % Anm. Tabellen sammenligner perioden 1/ /7 214 og 1/ / Sygdom dækker over sygdomskategorierne "sygdom" og "delvis sygdom". Anden sygdom dækker over kategorierne "barn syg", "graviditetsgener", arbejdsulykker og "sygdom med 56-aftale". Der er ingen sygdom, der vedrører fra andre sygdomskategorier som fx alvorligt sygt barn eller nedsat tjeneste som følge af graviditetsgener. 9

10 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 213/14 214/15 Antal fuldtidssygedage Sygefraværet, målt som antallet af fuldtidssygedage, er steget med 32,8 % i gennemsnit fra skoleåret 213/14 til skoleåret 214/15. Medregnes andre sygdomsformer som barn syg, graviditetsgener, arbejdsulykker og fravær som følge af 56-aftale, er stigningen i det samlede sygefravær 34,1 %. Figur 1 viser antallet af sygefraværsdage fordelt på skoler og er en grafisk illustration af antallet af sygefraværsdage i tabel 2. Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidssygedage fordelt på skoler Gildbroskolen Ishøj Skole Kirkebækskolen Ishøjgård Strandgårdskolen Vejlebroskolen Vibeholmskolen Sygdom Anden sygdom Anm. Som i tabel Sygefravær fordelt på ugedage Tabel 3 viser antallet af sygefraværsforløb, der starter på en given ugedag for de to perioder. Ugedagene refererer til den ugedag, der er første sygefraværsdag i hvert enkelt sygdomsforløb. Tabel 3. Antal sygeforløb, der starter på en given ugedag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt Antal sygeforløb Man-freforhold Skoleåret 213/ ,2 Skoleåret 214/ ,3 Procent Ændring 28 % 15 % 8 % 1 % 2 % 15 % 1

11 Antal fuldtidssygedage Det gælder for begge perioder, at der er flest sygemeldinger om mandagen og færrest sygemeldinger om fredagen. I alt 2,2 gange så mange sygeforløb startede på en mandag, som på en fredag i skoleåret 213/14. For skoleåret 214/15 er dette forhold øget til 2,3. Figur 11 er en grafisk illustration af tabel 3. Figur 11. Antal sygeforløb, der starter på en given ugedag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tabel 4 viser den gennemsnitlige længde af sygeforløb fordelt på ugedagene i de to perioder. Tabel 4. Gennemsnitlig længde af sygefravær (fuldtidssygedage) fordelt på første fraværsugedag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Gennemsnit Fuldtidssygedage Skoleåret 213/14 3,2 1,7 2,4 Skoleåret 214/15 3,8 2,5 2,8 1,7 2,8 Procent Ændring 27 % -2 % 43 % 17 % 12 % 16 % Anm. Den gennemsnitlige længde af sygefraværsdagene er opgjort som fuldtidssygedage, dvs., at der er korrigeret for deltidsansættelser. Det fremgår af tabel 4, at den gennemsnitlige længde af sygefraværsforløbene er vokset fra gennemsnitligt 2,4 til 2,8 fuldtidssygedage. For skoleåret 213/14 er det sygefraværsforløb, der starter på en tirsdag, som er de længste fraværsforløb. I perioden skoleåret 214/215 er det sygefraværsforløb, der starter på en 11

12 Gennemsnitlig længde af sygefravær mandag, der er de længste fraværsforløb. De korteste sygefraværsforløb ses om fredagen for begge perioder. Figur 12 er en grafisk illustration af tabel 4. Figur 12. Den gennemsnitlige længde af sygefraværsforløb fordelt på ugedage 4, 3,8 3,5 2,5 3,2 2,5 2,8 1,7 1,7,5 - Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5. Sygefravær fordelt på måneder Tabel 5 viser sygefraværet opgjort på måneder for de to perioder. Tabel 5. Sygefravær fordelt på måneder i 213/214 og 214/215 Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni/juli I alt Antal fuldtidssygedage Skoleåret 213/ Skoleåret 214/ Procentvis ændring -21 % 39 % 54 % 33 % 26 % 16 % 24 % 22 % 63 % 39 % 121 % 34,1 % Der har været en stor stigning i sygefraværet i juni/juli måned for skoleåret 214/15 sammenlignet med sidste skoleår. Figur 13 på næste side er en grafisk illustration af tabel 5. 12

13 Antal fuldtidssygedage Figur 13. Sygefravær fordelt på måneder i 213/214 og 214/ Længden af sygefravær Tabel 6 viser antallet af sygefraværsdage fordelt på længden af fraværsperioderne, samlet for alle skolerne. Figur 14 på næste side er en grafisk illustration af tabel 6, mens figur viser den tilsvarende fordeling for hver enkelt skole. Tabel 6. Fordeling af fuldtidssygedage på længden af fravær 1 dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Dage i alt Antal fuldtidssygedage Skoleåret 213/ Skoleåret 214/ Procentvis ændring Ændring -1 % 34 % 45 % 47 % 57 % 34,1 % Det ses af tabel 6 og figur 14, at sygedagfravær på en enkelt dag har været uændret fra skoleåret 213/14 til skoleåret 214/15, mens fraværet er steget for alle sygdomsperioder af mere end en dags varighed. 13

14 Antal fuldtidssygedage Stigningen i antallet af fraværsdage er størst for langtidssygefravær, dvs. fravær på 2 dage (4 uger) eller derover. Den overordnede tendens er, at der store forskelle skolerne imellem. Figur 14. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 ALLE SKOLER dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Figur 15 på næste side viser længden af sygefravær for Gildbroskolen. Af figuren fremgår det, at stigningen i sygefravær på 46 %, jf. tabel 2 side 8, skyldes en stigning i sygefravær af mere end en dags længde, hvilket overskygger det fald, der har været i enkeltdagssygefraværet. Især er sygefravær på mellem 2 og 9 fraværsdage steget meget. For fravær mellem 4 og 9 dage ses en fordobling. Langtidssygefraværet er steget med 147 %. 14

15 Antal fuldtidssygedage Antal fuldtidssygedage Figur 15. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 GILDBROSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Det fremgår af figur 16, at faldet i sygefraværet på 21 % på Ishøj Skole, jf. tabel 2, skyldes et fald i alle længder af fraværsperioder. Størst fald ses for fravær på mellem 4 og 19 dage. Figur 16. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 ISHØJ SKOLE dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage 15

16 Antal fuldtidssygedage Antal fuldtidssygedage Det fremgår af figur 17, at stigningen i sygefravær på 42 % på Kirkebækskolen, jf. tabel 2, skyldes en stigning i alle længder af sygefravær. Den største stigning ses på sygefravær på 2-3 fraværsdage og på langtidssygefraværet. Her er stigningen på henholdsvis 49 og 54 fraværsdage. Figur 17. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 KIRKEBÆKSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Det fremgår af figur 18, at stigningen i sygefraværet på 24 % for Strandgårdskolen, jf. tabel 2, skyldes en stigning i sygefravær på alle længder af fravær, dog undtaget langtidssygefraværet. Sygefravær på 4-9 dage er stort set uændret i forhold til samme periode året før. Figur 18. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 STRANDGÅRDSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage 16

17 Antal fuldtidssygedage Antal fuldtidssygedage Det fremgår af figur 19, at stigningen i sygefraværet på Vejlebroskolen på 64 %, jf. tabel 2, hovedsageligt skyldes en kraftig stigning i langtidssygefraværet samt stigninger i sygefravær på mellem 2 og 9 dage. Figur 19. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 VEJLEBROSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage Det fremgår af figur 2. at stigningen i sygefravær på 15 % for Vibeholmskolen, jf. tabel 2, skyldes en stigning i sygefravær på 1 9 dage. Mængden af sygefravær på 1 dage eller derover er derimod uændret i forhold til sidste skoleår. Langtidssygefraværet ligger højt i begge skoleår. Figur 2. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 VIBEHOLMSKOLEN dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage 17

18 Antal fuldtidssygedage Det fremgår af figur 21, at stigningen i sygefraværet på 136 % for Skolen på Ishøjgård, jf. tabel, 2 skyldes en stigning i alle længder af sygefravær på nær sygefravær på 2-3 dage. Især ses en stor stigning i langtidssygefraværet og sygefravær på mellem 1 og 19 sygefraværsdage. Figur 21. Længden af sygefraværet for 213/14 og 214/15 SKOLEN PÅ ISHØJGÅRD dag 2-3 dage 4-9 dage 1-19 dage 2+ dage 18

Der er noget her, som skal gøres på alle tre niveauer (se i venstre margen):

Der er noget her, som skal gøres på alle tre niveauer (se i venstre margen): Kort vejledning i brug af SYGEFRAVÆRS-DIALOG Der er noget her, som skal gøres på alle tre niveauer (se i venstre margen): Fra Chefen (Firma administration) Fra Lederen (Lederens side) Fra Medarbejderen

Læs mere

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær.

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær. Vejledning til indberetning af delvis syg. For at delvis sygdom kan afføde korrekte dagpengeskemaer til ydelse af refusion fra medarbejderens bopælskommune, skal dette indberettes på en særlig måde. Denne

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

N O TAT. Sygefraværet i den offentlige sektor

N O TAT. Sygefraværet i den offentlige sektor N O TAT Sygefraværet i den offentlige sektor I dette analysenotat beskrives sygefraværet i den offentlige sektor i forhold til udvikling, mønstre, skævhed og geografiske forskelle. Der er fokus på forskelle

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

4.1 Sammenfatning 131. 4.2 Det samlede sygefravær 132. 4.3 Sygefravær er dyrt for virksomhederne 138

4.1 Sammenfatning 131. 4.2 Det samlede sygefravær 132. 4.3 Sygefravær er dyrt for virksomhederne 138 4. Sygefravær 4.1 Sammenfatning 131 4.2 Det samlede sygefravær 132 4.3 Sygefravær er dyrt for virksomhederne 138 4.4 Livsstilsfaktorer har betydning for sygefraværet 142 4.5 Sygefraværet er størst for

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Sygdomspolitik. Det er Helsingør Kommunes målsætning at:

Sygdomspolitik. Det er Helsingør Kommunes målsætning at: Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

De sociale klasser i folkeskolen i 2012

De sociale klasser i folkeskolen i 2012 De sociale klasser i folkeskolen i 12 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen er der fokus på den sociale klasse for folkeskoleelever og deres klassekammerater.

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær...

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær... 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Sygefravær 2.1 Indledning og sammenfatning... side 25 2.2 Det samlede sygefravær... side 27 2.3 Det korte sygefravær... side 34 2.4 Det lange sygefravær... side 38 2.5 Kommunernes

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Flomlys mandag-fredag fra kl 16:45. Slukker automatisk 30 min etter siste økt (kl 20:30 evt 22:00). I helg, kun ifm organisert trening.

Flomlys mandag-fredag fra kl 16:45. Slukker automatisk 30 min etter siste økt (kl 20:30 evt 22:00). I helg, kun ifm organisert trening. Mai - Kunstgressbanen 28.apr 29.apr 30.apr 18 01.mai 02.mai 03.mai 04.mai 05.mai 06.mai 07.mai 19 08.mai 09.mai 10.mai 11.mai 12.mai 13.mai 14.mai 20 15.mai 16.mai 17.mai 18.mai 19.mai 20.mai 21.mai 21

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør Efterår 2015 1 Fredag d. 25. sept. Birgitte Fiil og Charlotte Lind 9.00-15.00 Mette Pilegaard Kost og ernæring Lørdag d. 26. sept. Søndag d. 27. sept. 2 Fredag d. 9. okt. Søndag d. 11. okt. 9.00-15.00

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Kilde: AK-Samvirkes egne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Kilde: AK-Samvirkes egne Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 1 Kapitel 1: Indledning...3 Baggrund og formål...3 Proces og dokumentation...3 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...3 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Afv.type: TJ Suppl.kode:

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Sygefravær. En undersøgelse af hvordan ledere håndterer sygefravær på arbejdspladsen

Sygefravær. En undersøgelse af hvordan ledere håndterer sygefravær på arbejdspladsen Sygefravær En undersøgelse af hvordan ledere håndterer sygefravær på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Oktober 2002 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3 Holdning til medarbejdernes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere