1. HÅNDBOGENS FORMÅL GRUNDLÆGGENDE INFORMATION SPROGVURDERING/SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE SPROGSTIMULERING I DAGTILBUDDET...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. HÅNDBOGENS FORMÅL GRUNDLÆGGENDE INFORMATION SPROGVURDERING/SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE SPROGSTIMULERING I DAGTILBUDDET..."

Transkript

1 Håndbog Sprogstimuleringsindsatsen for 3-6-årige småbørn 1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 LÆRING OG UDVIKLINGS HJEMMESIDE... 3 KONTAKT TIL LÆRING OG UDVIKLING GRUNDLÆGGENDE INFORMATION SPROGVURDERING/SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE... 5 LOVPLIGTIG SPROGVURDERING AF 3-ÅRIGE LØBENDE VURDERING AF BØRNENES SPROGLIGE UDVIKLING... 7 TILDELING AF 11-RESSOURCER TIL BØRN MED DANSK SOM ANDETSPROG... 8 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF BØRN UDEN FOR DAGTILBUD... 8 NYT REDSKAB TIL SPROGVURDERING VED 3 ÅR, INDEN SKOLESTART OG I BØRNEHAVEKLASSEN SPROGSTIMULERING I DAGTILBUDDET... 9 ORGANISERING AF SPROGSTIMULERING I DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG I DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PLANER OG MÅL I (SPROG)PÆDAGOGISK ARBEJDE GRUNDPRINCIPPER FOR SPROGSTIMULERING ENKLE REDSKABER TIL MÅLRETTET SPROGARBEJDE SÆRLIGT VEDR. BØRN MED DANSK SOM ANDETSPROG DEFINITION AF DANSK SOM ANDETSPROG TAVSE PERIODER (NÅR BARNET IKKE YTRER SIG SPROGLIGT) SPROGSCREENING AF SKOLEBEGYNDERE MED DANSK SOM ANDETSPROG KOMMENDE SKOLEBEGYNDERE MED MARKANT DANSKSPROGLIG FREMGANG INDEN SKOLESTART BØRN MED DANSK SOM ANDETSPROG, DER VENTER ET ÅR MED AT STARTE I SKOLE SAMARBEJDET OM SPROGSTIMULERING I DAGTILBUD SAMARBEJDE I DE PÆDAGOGISKE AFDELINGER HERUNDER PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING OG SPECIALPÆDAGOGIK (PPRS) OG SUNDHEDSPLEJEN SAMARBEJDE MELLEM SPROGKONSULENT OG DAGTILBUD SPROGVEJLEDEREN SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD OG SKOLE INSPIRATION TIL SPROGARBEJDET TEMABREVE OG TEMAARRANGEMENTER TEMAKASSER FORÆLDREINDDRAGELSE I ARBEJDET MED BØRNENES SPROG BRUG AF TOLK TIL FORÆLDRE TIL BØRN MED DANSK OM ANDETSPROG

2 9. ØVRIGE INDSATSER OG PROJEKTER FOKUS PÅ TIDLIG SPROGINDSATS PILOTPROJEKT: BILITERACY I BØRNHAVEN INDSATSEN INVESTERING I BØRNS FREMTID EKSPERIMENTEL UNDERSØGELSE AF FORSTÆRKEDE INDSATSER OVER FOR BØRN MED DANSK SOM ANDETSPROG I ALDEREN 3-6 ÅR PROJEKT GODT FRA START ( ) TIDLIG TVÆRFAGLIG INDSATS, 0-3-ÅRIGE BØRN OMRÅDEOVERSIGT. KONTAKTPERSONER BILAG 1 - ÅRSHJUL

3 1. Håndbogens formål Denne håndbog fra Læring og Udvikling har til formål at give information og inspiration om sprogstimulering til pædagogisk personale, der arbejder med 3-6-årige i Aarhus kommune. Der findes en tilsvarende håndbog målrettet 0-3-årsområdet, som også kan findes på Læring og Udviklings hjemmeside. Håndbogen er tænkt som et værktøj, hvor aktuelle oplysninger kan findes under hver enkelt overskrift. Håndbogen bliver opdateret i takt med, at sprogstimuleringsindsatsen udvikles og evalueres, så håndbogen løbende præsenterer nye tiltag og eventuelle ændringer i praksis. Håndbogen er sidst opdateret den 27. januar Læring og Udviklings hjemmeside Læring og Udviklings hjemmeside kan findes på I venstre side kan du under menupunkterne Redskaber og Inspiration, Indsatser for 0-6-årige børn og Forældresamarbejde finde relevante informationer om 0-6-årsområdet. Under Indsatser for 0-6-årige børn finder du bl.a. temabreve og materialer fra temaarrangementer. Under Forældresamarbejde kan du bl.a. finde pjecer om sproglig udvikling, der er oversat til de ni største indvandrersprog i Aarhus Kommune. Kontakt til Læring og Udvikling Læring og Udvikling er en del af Pædagogisk Afdeling. Sundhed og Trivsel, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Specialpædagogik samt Tandplejen indgår også i Pædagogisk Afdeling. Læring og Udvikling har bl.a. til opgave at være vejlednings- og sparringspartner i forhold til den sprogstimulerende indsats på 0-6-årsområdet i Aarhus Kommune. Læring og Udviklings sprogkonsulenter er tilknyttet de otte områder i Aarhus Kommune. Sprogkonsulenten vejleder personalet i sprogudvikling og -stimulering (jf. dagtilbudslovens 11 og 12) og kan svare på spørgsmål, der ikke kan afklares i håndbogen eller af dagtilbuddets sprogvejleder. Nedenfor findes en oversigt over områder og sprogkonsulenter og områdechefer. En fuld områdeoversigt med relevante kontaktpersoner fra Børn og Unge findes sidst i håndbogen. 3

4 Oversigt over områder og sprogkonsulenter Område Sprogkonsulent Kontaktinfo Områdechef Grenåvej Øst Tina Erendal Jensen Tlf.: Grenåvej Vest Tina Erendal Jensen Tlf.: Thorkil Andersen Jane Foged Randersvej Kirsten Sørensen, Ellen Margrethe Bang og Anette Vistisen deler området ind til videre. Tlf.: Lisbeth Løwenstein Viborgvej Kirsten Sørensen Tlf.: Jane Foged Silkeborgvej Anette Bendixsen Tlf.: Berit Borregaard Vinther Skanderborgvej Ellen Margrethe Bang Tlf.: Horsensvej Anette Vistisen Tlf.: Oddervej Anette Vistisen Tlf.: Tina Maagaard Kurt Kristensen Karen Marie Schytter Har du spørgsmål af administrativ karakter, er du velkommen til at kontakte Lotte Høgh i Læring og Udvikling ( eller tlf.: ). Har du spørgsmål af ledelsesmæssig karakter, er du velkommen til at kontakte Sektionsleder i Læring og Udvikling Dennis Møller Hansen ( eller tlf.: ). 2. Grundlæggende information Lovgrundlaget for Læring og Udviklings varetagelse af vejledning og rådgivning i dagtilbud findes i dagtilbudsloven, i byrådets beslutninger om indsatser for sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog i Aarhus Kommune samt vedtagne politikker som Børn og Unge-politikken og Integrationspolitikken. Aarhus Kommunes nye børne- og ungepolitik blev vedtaget af byrådet den 16. december 2015 og sætter den værdimæssige ramme for arbejdet med at sikre, at alle byens børn og unge får de bedste muligheder for trivsel, læring og sundhed. Børne- og ungepolitikken har fire primære fokusområder, der omhandler: Styrket forældresamarbejde med fokus på forældrene som en ressource Udvikling og progression herunder bedre viden om, hvad der virker 4

5 Forebyggelse, tidlig, rettidig indsats samt beskyttende faktorer Bred inddragelse af alle aktører med betydning for børnenes og de unges opvækst Aarhus Kommune ser tidlig, systematisk og målrettet indsats omkring barnets tale- og skriftsproglige kompetencer som en altafgørende forudsætning for social trivsel, læring og aktivt medborgerskab. Det gælder for alle børn, at dansksproglige kompetencer er helt fundamentale for at kunne begå sig fagligt og socialt. Målsætningen er: "... at Magistratsafdelingen for Børn og Unge med høj faglighed og kvalitet skal arbejde for, at børn og unge i Aarhus Kommune tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og bliver rustede til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske medborgere." (Aarhus Kommunes Integrationspolitik, afsnit. 7). 3. Sprogvurdering/sprogscreening af 3-årige Lovpligtig sprogvurdering af 3-årige. Formålet med at foretage en sprogvurdering er at få et pædagogisk udviklingsredskab til at målrette det efterfølgende sprogstimulerende arbejde med barnet. Sprogvurdering af 3-årige sker med hjemmel i dagtilbudslovens 11 og 12, som omhandler sprogvurdering og sprogstimulering af 3-årige. I det følgende er gældende lovgivning og nuværende retningslinjer om sprogvurdering og sprogscreening i Aarhus Kommune beskrevet 1. Aarhus byråd har besluttet, at alle 3-årige i Aarhus Kommune per 1. januar 2016 skal sprogvurderes. Dagtilbudslovens 11, stk. 2, præciserer, at alle børn omkring 3 år, der ikke er i dagtilbud, skal sprogvurderes. Dagtilbudslovens 11, stk. 3, præciserer, at der skal gives sprogstimulering til børn, der ved en sprogvurdering viser sig at have behov herfor. Dagtilbudslovens 12, stk. 1, understreger, at forældre har pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurdering og sprogstimulering, hvis der vurderes at være behov for dette. Det gælder, uanset om barnet har dansk som modersmål eller andetsprog. Dagtilbudslovens 12, stk. 2, præciserer, at kommunen er forpligtet til at fratage børneydelsen, hvis forældre ikke lader deres barn deltage i en sprogvurdering eller sprogstimulering, som er fundet nødvendig. Det gælder uanset om barnet har dansk som modersmål eller andetsprog og 12 i dagtilbudsloven kan findes på følgende hjemmeside: 5

6 Dagtilbudslovens 12, stk. 3, understreger kommunens pligt til forud for en sprogvurdering og sprogstimulering - at informere forældrene om deres pligt og om konsekvenserne ved ikke at leve op til deres pligt. Til brug for denne meget vigtige dialog med forældre i dagtilbuddet har Læring og Udvikling udarbejdet en informationsskrivelse om dagtilbudslovens 11 og 12, samt to brevskabeloner, der informerer forældrene om deres pligt samt om konsekvenserne, hvis de ikke lever op til deres pligt. Både informationsskrivelsen og brevskabelonerne kan findes på BUportalen under Faglige Emner Sprog og Læsning. Informationsskrivelsen og brev-skabelonerne er oversat til de ni største sprog i kommunen. Oversættelserne findes ligeledes på BUportalen. Der er udarbejdet en pjece til forældre, som beskriver den obligatoriske sprogvurdering/- screening af alle 3-årige. Pjecen ligger på BUportalen samt på På BUportalen ligger folderteksten oversat til de ni største sprog. Sprogvurdering af 3-årige med dansk som modersmål I Aarhus Kommune anvender vi Socialministeriets Sprogvurderingsmateriale til 3-årige fra Materialet findes på BUportalen under Faglige Emner og herefter Sprog og Læsning. Vi anbefaler, at sprogvurderingen udføres i dagtilbuddet af en pædagog, som er tæt på barnet. Sprogvurderingen foretages i den periode, hvor barnet er mellem 2.10 år og 3.4 år. Så snart sprogvurderingen er foretaget, sendes en kopi af scoringsarket med barnets resultat elektronisk til Læring og Udviklings hovedpostkasse Læring og Udvikling takker på forhånd for, at sprogscreeningerne indsendes løbende hen over året! Børn med dansk som andetsprog Til de 3-årige med dansk som andetsprog bruges materialet Sprogscreening af 3-årige. Læs mere om definitionen af børn med dansk som andetsprog i afsnit 5. Sprogscreeningen skal finde sted, når barnet er mellem 3 år og 3.4 år. Materialer og procedurer vedr. sprogscreeningen af 3-årige børn med dansk som andetsprog bliver gennemgået i Nyhedsbrev 3 3-årsscreening. Så snart en 3-årsscreening er gennemført, sendes en kopi af alle registrerings-arkene, scoringsark og underskrevet erklæring om dansk som andetsprog til områdets sprogkonsulent. Erklæringen om dansk som andetsprog findes som forside på alle scoringsark. Scoringsark ligger på BUportalen. 6

7 Læring og Udvikling takker på forhånd for, at sprogscreeningerne indsendes løbende hen over året! Hvis barnet har dansk som andetsprog og er i dagpleje på tidspunktet for 3-årsscreeningen, skal den pædagogiske leder af dagplejen kontakte områdets sprogkonsulent (se oversigt over hvilke sprogkonsulenter, der er tilknyttet hvor i afsnit 1), som vil hjælpe med at sikre, at barnet bliver sprogscreenet rettidigt. I tilfælde, hvor et barn er startet i dagtilbuddet efter 3 år og 5 måneder, eller i andre tilfælde, hvor en sprogscreening ikke har kunnet gennemføres, indsendes blot underskrevet erklæring om dansk som andetsprog til områdets sprogkonsulent. Denne erklæring findes på BUportalen samme sted som scoringsark til sprogscreeninger. Løbende vurdering af børnenes sproglige udvikling Fra 1. januar 2016 har Aarhus byråd vedtaget, at dagtilbuddene skal bruge Dialoghjulet ved henholdsvis 9-14 måneder, 3 år og 6 år. Her kommer både dagtilbud og forældre omkring barnets kompetencer og udfordringer inden for de seks læreplanstemaer sociale kompetencer, kulturelle udtryk og værdier, alsidig personlig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener og sproglig udvikling. Børn med sproglige udfordringer bør derudover løbende vurderes udelukkende med henblik på at følge den dansksproglige udvikling. Materialet Tidlig Registrering Af Sprogudvikling (TRAS) er velegnet til denne løbende opfølgning på barnets sproglige udvikling. TRAS-materialet afdækker de 2-5-åriges sprog på forskellige områder. Via observation af barnet i forskellige situationer kan materialet forholdsvis hurtigt give et overblik over barnets sproglige kompetencer på et givent tidspunkt. Materialet er udformet, så pædagogen løbende kan følge med i, om den ønskede udvikling sker. Mange dagtilbud i Aarhus Kommune anvender allerede materialet. Den løbende sprogvurdering danner et godt pædagogisk udgangspunkt for en individuel handleplan for det fremadrettede sprogarbejde. I Temabrev 10 Handleplaner kan du finde inspiration til udarbejdelse af handleplaner på baggrund af en vurdering af barnets sprog. Handicappede børn Tilbud om sprogstimulering af handicappede børn med dansk som andetsprog afgøres i det enkelte tilfælde i samarbejde mellem dagtilbuddet, sprogkonsulenten og talehørekonsulenten. 7

8 Tildeling af 11-ressourcer til børn med dansk som andetsprog 11-ressourcer tildeles børn med dansk som andetsprog fra det tidspunkt, hvor barnet er fyldt 3 år, og til barnet starter i skole. Ressourcer tildeles én gang årligt på baggrund af de oplysninger, de pædagogiske afdelinger har indsendt om antallet af børn med dansk som andetsprog (se evt. Årshjul Bilag 1). Der sker således registrering af et barn med dansk som andetsprog, hver gang Læring og Udvikling modtager en 3-års-sprogscreening. Nye børn i løbet af året? Hvis der i løbet af året kommer nye børn med dansk som andetsprog, som er ældre end 3.4 år, skal den pædagogiske afdeling og forældrene underskrive en erklæring om dansk som andetsprog uden gennemført sprogscreening. Den underskrevne erklæring sendes til områdets sprogkonsulent. Erklæringen om dansk som andetsprog findes på BUportalen. Børn under 3 år er ikke omfattet af tildelingen af 11-ressourcer. Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke skal foregå sprogstimulering før barnet er 3 år. Tværtimod er en tidlig indsats med fokus på sproglig udvikling af stor betydning for barnets videre sproglige udvikling. Sprogvurdering og sprogstimulering af børn uden for dagtilbud Sprogvurdering af børn med dansk som modersmål uden for dagtilbud Hvis et 3-årigt barn med dansk som modersmål ikke er tilmeldt et dagtilbud, skal barnet i følge dagtilbudslovens 12, stk. 2, have foretaget en sprogvurdering. Barnets forældre vil blive kontaktet af Aarhus Kommune. Herefter vil sprogvejlederen fra et udvalgt dagtilbud i lokalområdet forestå sprogvurderingen. Sprogvurdering af børn med dansk som andetsprog uden for dagtilbud Hvis en 3-årig med dansk som andetsprog ikke er tilmeldt et dagtilbud, skal barnet i følge dagtilbudslovens 12, stk. 2, have foretaget en sprogvurdering. Her vil forældrene blive kontaktet med henblik på en sprogvurdering hos Læring og Udvikling på Grøndalsvej 2, Viby J. En sprogkonsulent foretager sprogvurderingen. Sprogstimulering af børn med dansk som modersmål uden for dagtilbud Hvis barnet med dansk som modersmål vurderes til at have behov for sprogstimulering, skal sprogvejlederen, der har foretaget sprogvurderingen, vejlede forældrene i, hvordan de kan understøtte barnets sprog i hjemmet. Sprogvejlederen skal ligeledes anbefale, at barnet meldes ind i et dagtilbud. Hvis sprogvurderingen viser, at der er behov for en særlig sprogstimulerende indsats, vil sprogvejlederen henvise til en af Aarhus Kommunes tale-høre-konsulenter. 8

9 Sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog uden for dagtilbud Hvis sprogvurderingen af barnet med dansk som andetsprog viser, at der er behov for sprogstøtte, skal barnet i henhold til dagtilbudsloven som minimum modtage sprogstimulering 15 timer om ugen. Er en eller begge forældre uden beskæftigelse, skal barnet modtage sprogstimulering minimum 30 timer om ugen ( 11, stk. 4 og 4). Det er anbefalingen, at sprogstimuleringen finder sted ved, at barnet indskrives i et dagtilbud. Er det imidlertid ikke forældrenes ønske, kan barnet indmeldes i Aarhus Kommunes sprogstøttetilbud (Sproggruppen Troldeholdet), som er særligt målrettet sprogstimuleringen af børn med dansk som andetsprog. Sproggruppen Troldeholdet er tilknyttet Dagtilbud Ellekær. Ud over indskrivning i dagtilbud eller i Sproggruppen Troldeholdet kan forældre tilrettelægge sprogstimulering i hjemmet. Sprogstimulering i eget hjem vil være omfattet af et løbende kommunalt tilsyn. For nærmere information, er du velkommen til at kontakte sektionsleder i Læring og Udvikling Dennis Møller Hansen ( eller tlf.: ). Nyt redskab til sprogvurdering ved 3 år, inden skolestart og i børnehaveklassen Læring og Udvikling har sammen med Københavns Kommune, Helsingør Kommune og Nyborg Kommune været med til at udvikle et nyt sprogvurderingsredskab, som er en del af Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. Center for Børnesprog, Syddansk Universitet er faglig ansvarlig for sprogvurderingsmaterialet. Det nye sprogvurderingsredskab er beregnet til børn med dansk som modersmål og børn med dansk som andetsprog ved 3 år, inden skolestart (ca. 5½ år) og i børnehaveklassen. Redskabet giver mulighed for at følge det enkelte barns sprogudvikling over tid og skal understøtte dagtilbuddene i det løbende arbejde med udviklingen af kvaliteten af sprogarbejdet. Læring og Udvikling afventer på nuværende tidspunkt, at der stilles en nyrevideret udgave af det nye sprogvurderingsredskab til rådighed. Det betyder, at sprogvurderinger af 3-årige med dansk som modersmål i Aarhus Kommune fortsat foretages med sprogvurderingsmaterialet fra Sprogstimulering i dagtilbuddet Forskning i børns sprogtilegnelse dokumenterer, at en tidlig sprogindsats er altafgørende for, hvordan barnets sprog og læsefærdigheder udvikler sig senere hen, og at man med en tidlig indsats kan komme mange eventuelle problemer i forkøbet (se evt. Hagtvet, 2004, og Law et al., 2000). Sprogstimuleringen i dagtilbuddet er i det lys af meget stor vigtighed. 9

10 Organisering af sprogstimulering i dagtilbud Dagtilbudslederen har ansvar for, at sprogarbejdet prioriteres i dagtilbuddet som helhed, bl.a. ved at definere og støtte op om sprogvejlederens arbejde (se afsnit 6 om Sprogvejlederen). Den pædagogiske leder har ansvar for, at sprogstimuleringen kan finde sted på lige fod med afdelingens øvrige aktiviteter. Sprogstimulering er derudover et fælles ansvar for alle ansatte i den pædagogiske afdeling. Dagtilbuddet som helhed har ansvar for at etablere mål og rammer for sprogarbejde, som giver mulighed for en fokuseret støtte til det enkelte barns sprogtilegnelsesproces, når der er behov for det; både i det daglige og i særligt tilrettelagte aktiviteter i mindre grupper af børn med samme alder/udviklingsniveau og/eller med samme sproglige kompetencer. Fokus på sprog i de pædagogiske læreplaner Dagtilbudslovens 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Arbejdet med de pædagogiske læreplaner indgår både i de lokale udviklingsplaner og i dagtilbuddets kvalitetsrapporter. Fra efteråret 2008 har dagtilbuddets arbejde med børn med dansk som andetsprog skullet optræde i de pædagogiske læreplaner på lige fod med arbejdet med børns sprogudvikling generelt. Formålet er at sætte øget fokus på denne gruppe børns sproglige udvikling og behov og at beskrive, hvordan den lovpligtige indsats organiseres og udmøntes i den enkelte afdeling. Planer og mål i (sprog)pædagogisk arbejde Den systematiske, målrettede sprogstimulering kan med fordel placeres på faste dage og tidspunkter. Et planlagt og målrettet sprogarbejde gør det langt lettere at sikre en indsats, som præcist imødegår barnets behov; og dermed bliver det pædagogiske arbejde med at opstille konkrete mål også lettere. Overvej f.eks., hvordan personalet kan sætte ekstra fokus på sproget i hverdagens rutinesituationer. Hvornår kan der skabes rum til at gå fra med børn i mindre grupper? Se evt. Læring og Udviklings Temabrev 4 om Rammer for sprogarbejdet. Grundprincipper for sprogstimulering I arbejdet med sprogstimulering i dagtilbuddet kan følgende grundprincipper med fordel indtænkes: 10

11 Tematisk arbejde. Arbejdet bør være tematisk, så der arbejdes målrettet med det samme tema over en længere periode. Sol-modellen er et velegnet redskab til planlægning af tematisk sprogarbejde på tværs af aktiviteter i dagligdagen og til særligt tilrettelagt sprogarbejde. En billedbog eller Læring og Udviklings temakasser kan ligeledes være omdrejningspunktet i sprogarbejdet (læs evt. mere om dette i afsnit 5 Inspiration til sprogarbejdet ). Forforståelse og efterbehandling. Forforståelse og efterbehandling er to vigtige begreber at indtænke i sprogarbejdet. Børn, der har sproglige udfordringer, kan profitere sprogligt af den gentagelse, der ligger i at tale om en aktivitet før, under og efter, at den foregår. Børnene har ikke nødvendigvis den fornødne (sproglige) baggrundsviden og dermed forudsætninger for at deltage i en bestemt aktivitet. De skal derfor forberedes på aktiviteten (forforståelse), ligesom aktiviteten bør tales igennem, når den har fundet sted (efterbearbejdning). Dette gælder både aktiviteter/temaer, der arbejdes med i den pædagogiske afdeling som helhed og temaer, som knytter sig til den særlige sprogstimulering. Fokus på ordforråd. Ordforrådet er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og for at kunne forstå og indgå i de aktiviteter, der foregår. Barnet er derfor dybt afhængigt af, at de voksne italesætter detaljer og nuancer, så barnet ikke kun hører ord som stol og hund, men ved, at der findes forskellige slags stole og hunde, og at disse er en del af kategorierne møbler og dyr. Det er i nuancerne og detaljerne, at barnet finder grundlaget for at udvikle fx over- og underbegreber. Sproget skal bruges. Som pædagog har man ikke kun til opgave at fylde sprog på. Barnet skal også have mulighed for selv at bruge sproget aktivt. Som sproglig rollemodel er det en meget stor og fornem opgave at skabe rum for dialog, som er meningsfuld for barnet, og som stilladserer barnets sproglige bidrag i passende grad. Stilladseringen kan ske ved at benytte følgende ti understøttende sprogstrategier 2, der alle har dokumenteret effekt på børns sprogtilegnelse. 1. Følg barnets interesse 2. Brug åbnende spørgsmål 3. Vent på barnets svar 4. Fortolk og udvid hvad barnet siger 5. Hjælp barnet med at sætte ord på 6. Forklar ord barnet ikke kender i forvejen 7. Relater til noget barnet kender 8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen 2 De ti understøttende strategier er hentet på Sprogpakkens hjemmeside, 11

12 9. Ret ikke barnets fejl direkte 10. Leg med sproget, når det er muligt Sprogstimulering i dagligdagen. Det er muligt at sprogstimulere i stort set alle daglige situationer, f.eks. i spisesituationer, på legepladsen, på gåture osv. Faktisk er de mest rutineprægede dagligdagsaktiviteter ofte de bedste rammer for børn med sproglige udfordringer at tilegne sig nyt sprog i; her er selve aktiviteten kendt for barnet, hvorved der bliver frigivet energi til at fokusere på sproget. Sæt ord på egne og barnets handlinger. Hav opmærksomhed på barnets kropssprog og mimik og sæt ord på dine egne og barnets handlinger: Barnet rækker ud efter den voksne, og den voksne siger: Du vil gerne op til mig? Nu løfter jeg dig op!. Barnet skal vaskes efter at have spist frokost, og den voksne siger: Nu tager jeg lige en våd klud Sæt ord på børnenes følelser. Vær opmærksom på barnets mimik og sæt ord på barnets følelser: Jeg kan se, at du er ked af det! eller Hov, den bil vil du vist gerne lege med!. Modersmålet. For børn med dansk som andetsprog er modersmålet en vigtig resurse i tilegnelsen af andetsproget dansk. Modersmålet kan derfor med fordel inddrages i sprogstimuleringen. De fleste børn med dansk som andetsprog kan forstå en del på deres modersmål, når de begynder i dagtilbuddet, og nogle kan også allerede sige noget på modersmålet. Udfyld i samarbejde med forældrene evt. en liste over hvilke ord, barnet kan forstå og sige på modersmålet. Listen kan bruges som udgangspunkt for tilegnelse af det danske sprog (et skema til dette findes på Læring og Udviklings hjemmeside under menupunktet Indsatser for 0-6-årige og herefter Sprogstimulering). Hvis barnet allerede behersker ordet på modersmålet, skal barnet bare oversætte ordet til dansk, og ikke tilegne sig selve begrebet. Enkle redskaber til målrettet sprogarbejde Der findes en række redskaber, som gør det lettere at målrette sprogarbejdet til det enkelte barns sproglige behov. F.eks. danner resultater af 3-årsvurderingen/- screeningen, Dialoghjulet og en TRAS-vurdering et naturligt udgangspunkt for en sproglig handleplan for det fremadrettede sprogarbejde med enkelte børn. Husk altid at sætte en dato for, hvornår I vil følge op og revidere planen (læs mere i Temabrev 10 Handleplaner, der kan findes på hjemmesiden Andre, enkle metoder kan også være med til løbende at kvalificere pædagogens fornemmelse af barnets sproglige udvikling og fremskridt og dermed mere præcist udpege, hvilke sproglige områder barnet har brug for støtte til at udvikle yderligere. Her 12

13 følger et par eksempler, som bruges i de pædagogiske afdelinger. Kontakt evt. jeres sprogkonsulent for yderligere informationer om metoder og redskaber. Årshjul kan anvendes til at planlægge de temaer, der skal behandles og/eller hvilke sproglige felter, der skal arbejdes med. Nogle temaer er særligt vigtige for børn med sproglige udfordringer. F.eks. har mange børn med sproglige udfordringer et stort behov for at øge deres ordforråd inden for hjemmedomæne og i relation til den nære omverden. Matrix-skemaer kan bruges til at notere udvalgte fokus-ord inden for det tema, man arbejder med. Skemaet hænges op og børnenes brug af ordene registreres løbende. At skrive sætninger ned, som barnet siger, for at fastholde både hvilke sproglige udtryk, barnet anvender aktivt, og længden/kompleksiteten af barnets sætninger. Hav f.eks. en kinabog eller et kladdehæfte til formålet (læs mere i Temabrev nr. 9 Sprogets byggeklodser, der findes på hjemmesiden Sol-modellen er et velegnet redskab til planlægning af tematisk sprogarbejde på tværs af aktiviteter i dagligdagen og til særligt tilrettelagt sprogarbejde. SOLmodellen findes også på hjemmesiden 5. Særligt vedr. børn med dansk som andetsprog Definition af dansk som andetsprog I Aarhus Kommune benytter vi Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling definition af børn med dansk som andetsprog (tosprogede børn): Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Det vil sige, at barnet ikke lærer dansk på et modersmålslignende niveau af forældrene i hjemmet, men først lærer dansk, når det kommer i daginstitution eller skole. Vi siger, at barnet har dansk som andetsprog, fordi det lærer dansk, efter at det har lært sit modersmål. Dagtilbudslederen har ansvaret for, at det afklares, om et barn har dansk som andetsprog. Barnet har dansk som andetsprog Et barn har dansk som andetsprog, når ingen af forældrene har talt dansk på modersmålslignende niveau til barnet fra fødslen, og barnet derfor skal begynde sin tilegnelse af dansk i dagtilbuddet 13

14 (eller skolen). Barnet har så et andet modersmål end dansk, fx tysk, islandsk, arabisk, vietnamesisk eller tyrkisk. Barnet har ikke dansk som andetsprog Et barn har ikke dansk som andetsprog, når en eller begge forældre har talt dansk på modersmålslignende niveau til barnet fra fødslen uanset forældrenes modersmål. Hvis f.eks. et forældrepar med arabisk baggrund, taler dansk med deres barn fra fødslen, har barnet ikke dansk som andetsprog, men dansk som modersmål. Hvis én af forældrene taler dansk til barnet på et modersmålslignende niveau fra fødslen, og den anden forælder taler arabisk, har barnet to modersmål, idet barnet lærer dansk og arabisk samtidig i kommunikationen med forældrene. Børn, der er adopteret fra udlandet, har ikke dansk som andetsprog. Tvivlstilfælde Det kan i nogle tilfælde være svært at afgøre, om et barn har dansk som andetsprog. Det er vigtigt at have en grundig dialog med forældrene om, hvilke sprog de har talt med deres barn fra fødslen. I tilfælde, hvor der stadig er tvivl, er du altid velkommen til at kontakte din sprogkonsulent. Tavse perioder (når barnet ikke ytrer sig sprogligt) Nogle børn med dansk som andetsprog kan ved starten i dagtilbuddet have en kortere periode, hvor de ikke bruger det talte sprog. At et barn har en tavs periode behøver ikke at være udtryk for manglende sprogtilegnelse. Selv om barnet ikke siger noget, kan det være i færd med at udvikle sin sprogforståelse. Dette betyder, at det er vigtigt, også at lave sprogstimulering med barnet i en tavs periode. Du kan understøtte barnets lyst og evne til at kommunikere sprogligt, skabe tryghed og mulighed for deltagelse. Her kan du bl.a. inddrage følgende idéer og værktøjer: En Barnets bog kan skabe tryghed og sammenhæng mellem hjem og dagtilbud. Du kan f.eks. bruge billeder af familien og voksne/børn i den pædagogiske afdeling. Brug også billeder, genstande, musik, lege, etc. fra hjemmet, som er genkendelige for barnet. Vis barnet og forældrene, at barnets modersmål anerkendes og bruges som en resurse. At lære sig ord fra barnets modersmål kan være et godt redskab til at skabe kontakten med barnet (brug fx liste over ord på modersmålet, som er beskrevet i afsnit 4 Modersmålet). Spørg forældrene om barnets interesser og styrker. Hvis barnet fx er optaget af biler, så se, hør, rør eller læs om biler. 14

15 Sæt ord på alt i barnets omgivelser. Både ting, handlinger osv. Vær tydelig i dit kropssprog. Understøt det, du siger, med hænder, krop og, toneleje og ansigtsudtryk. Etablér mindre grupper omkring barnet. I en lille gruppe kan barnet bedre hjælpes til at opsøge kontakter og få mod til at udtrykke sig. Lær barnet de andre børns navne. Giv barnet mulighed for at vælge på lige fod med andre børn. Lav f.eks. en vælgekuffert med ting, som repræsenterer de sange, I synger. Det tavse barn har her mulighed for at give udtryk for sit ønske om at synge Oles nye autobil ved blot at tage en bil op af kufferten. Tavse perioder kan have mange årsager. Det er dog altid vigtigt at følge barnet opmærksomt og at skelne mellem en sund og en usund tavs periode: Sund tavs periode: Barnet lytter til nye sproglige stimuli og 'suger' dansk sprog til sig. Barnet er generelt interesseret i kontakt og er stadig aktiv på modersmålet. Usund tavs periode: Barnet lukker sig inde og deltager ikke i leg. Barnet observerer ikke, viser ikke interesse og følger ikke med. Barnet er også tavst på modersmålet. En sund tavs periode må maksimalt vare 3-6 måneder. Hvis barnet ikke begynder at bruge sproget aktivt efter denne periode, skal der sættes ind med en målrettet pædagogisk indsats, og tale-hørekonsulenten eller sprogkonsulenten bør kontaktes. Hvis der er tale om en usund tavs periode, bør der reageres hurtigst muligt. Sprogscreening af skolebegyndere med dansk som andetsprog I Aarhus Kommune sprogscreenes alle børn med dansk som andetsprog inden skolestart. Det sker som led i udmøntningen af folkeskolelovens 5, stk. 7, som byrådet vedtog at tage i anvendelse i december Folkeskolelovens 5, stk. 7, giver mulighed for at henvise elever med dansk som andetsprog til en anden skole end distriktsskolen, hvis barnet med dansk som andetsprog har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte. Målet med at anvende folkeskolelovens 5, stk. 7, er at give alle børn i Aarhus Kommune de bedste muligheder for læring, social trivsel og uddannelse. Det kræver et velfungerende og veludviklet dansk sprog. Indskrivning til skolestart foregår digitalt. Forældrene til kommende skolestartere modtager et brev fra Pladsanvisningen omkring uge 51 om, at deres barn skal indskrives, og at deres barn har dansk som andetsprog og dermed skal sprogscreenes inden skolestart. Når forældrene indskriver deres barn via den digitale indskrivning bliver forældrene gjort opmærksomme på, at deres barn skal sprogscreenes, og at de skal henvende sig til 15

16 distriktsskolen for at få en tid til sprogscreening. I den digitale webløsning er der endvidere et link til en folder med information om sprogscreening og skolestart. Folderen/pjecen er oversat til de sprog, der primært er repræsenteret i Aarhus Kommune. Pjecen findes på Aarhus kommunes hjemmeside på følgende link: Pjecen kan med fordel udskrives i de pædagogiske afdelinger, så I kan besvare eventuelle spørgsmål fra forældre. Sprogscreeningen foregår i februar-marts det år, hvor barnet skal starte i skole (jf. Bilag 1 Årshjul ). Sprogscreeningen foretages af en tale-høre-konsulent eller en sprogkonsulent på barnets distriktsskole eller i udvalgte dagtilbud. Sprogscreeningen varer ca. 45 minutter. Forældrene er meget velkomne til at være til stede under sprogscreeningen. De sidste 15 minutter er beregnet til information til forældrene om sprogscreeningen og den efterfølgende behandling af resultatet. Forældrene får ikke resultatet af barnets sprogscreening den dag, barnet sprogscreenes, men modtager resultatet pr. brev ultimo april. Brevet oplyser også om, hvor barnet skal gå i skole. Brevet sendes i kopi til barnets pædagogiske afdeling og kommende skole. Når resultatet af skolebegynderscreeningerne er sendt ud, vil sprogkonsulent og dagtilbud have en fælles drøftelse af resultatet og af, hvordan der kan arbejdes med børnenes sprog frem til skolestart i de respektive pædagogiske afdelinger. Kommende skolebegyndere med markant dansksproglig fremgang inden skolestart Ved skolebegynderscreeningen viser en mindre gruppe børn et sprogstøttebehov, der betyder at de henvises til at starte deres skolegang i en modtagelsesklasse. Enkelte af disse børn kan have en så markant sproglig fremgang i perioden efter sprogscreeningen og frem mod skolestart, at barnet evt. vil kunne henvises til en almindelig klasse i stedet. Det vil typisk dreje sig om børn, som ved sprogscreeningstidspunktet har opholdt sig meget kort tid i dansksprogligt miljø. I sådanne tilfælde, hvor barnet viser tegn på markant sproglig fremgang op til skolestarten, kan det evt. komme på tale at foretage en ny sprogscreening af barnet. Den pædagogiske afdeling skal i sådanne tilfælde kontakte den sprogkonsulent, der er tilknyttet dagtilbuddet. Pædagog og sprogkonsulent har herefter en dialog om, hvorvidt en ny sprogscreening er relevant i det konkrete tilfælde. Bl.a. afklares det med sprogkonsulenten: Hvor længe barnet har opholdt sig i et dansksprogligt miljø. På hvilken måde og på hvilke sproglige områder den pædagogiske afdeling oplever, at barnet har haft markant sproglig fremgang. 16

17 Børn med dansk som andetsprog, der venter et år med at starte i skole Læring og Udvikling har de seneste år haft et særligt fokus på børn med dansk som andetsprog, der skoleudsættes. Erfaringerne har vist, at en del af de skoleudsatte børn er henvist til PPR og dermed er i gang med at blive udredt. Diverse handleplaner er derfor allerede udarbejdet. Sprogkonsulenterne fra Læring og Udvikling vil - hvis det giver mening og findes relevant af dagtilbuddet - gerne lave en sprogvurdering på skoleudsatte børn med dansk som andetsprog og give inspiration og vejledning til en sproghandleplan. Dette foregår i august-september. Dagtilbuddet skal blot kontakte sprogkonsulenten. 6. Samarbejdet om sprogstimulering i dagtilbud Den sprogstimulerende indsats i forhold til børn med sproglige udfordringer er et fælles ansvar mellem barnets forældre, dagtilbuddets ledelse og personale. Indsatsen skal løbende kvalificeres gennem dialog og vejledning, herunder inddragelse af relevante fagpersoner. Vi anbefaler, at dagtilbuddets sprogvejleder også bruges til at kvalificere den indsats, som foregår i afdelinger med børn på 0-3-årsområdet. Læs senere i dette afsnit om sprogvejlederen. Alle dagtilbud har en fast sprogkonsulent tilknyttet (se oversigten over hvilke sprogkonsulenter, der er tilknyttet hvilke områder, i afsnit 1). Sprogkonsulentens primære arbejde består i at varetage vejledning på 3-6-årsområdet i de pædagogiske afdelinger, som har børn med dansk som andetsprog, og som modtager 11-sprogstøtte. Sprogkonsulenten kan efter behov også bruges til vejledning/faglig sparring i forhold til sprogarbejdet med børn med sproglige udfordringer på 0-3-årsområdet. Samarbejde i de pædagogiske afdelinger herunder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Specialpædagogik (PPRS) og Sundhedsplejen Læring og Udvikling samarbejder løbende med fx PPRS og Sundhedsplejen omkring indsatser og tiltag, som iværksættes for børn med sproglige udfordringer. Sprogkonsulenterne fra Læring og Udvikling indgår også efter behov i samarbejde med personale fra PPRS, f.eks. tale-hørekonsulenter, i spørgsmål vedr. enkelte børn. Samarbejde mellem sprogkonsulent og dagtilbud For at samarbejdet mellem de pædagogiske afdelinger og sprogkonsulenterne i Læring og Udvikling kan fungere optimalt, er det hensigtsmæssigt, at begge parter ved, hvad de kan forvente af hinanden. Nedenfor beskrives derfor nogle af de forhold, der kan danne rammen for et godt samarbejde. Forventninger til sprogkonsulenten Det kan forventes, at sprogkonsulenten: Varetager to fællesvejledninger årligt. Laver en dagsorden på forhånd og påtager sig rollen som mødeleder og referent. 17

18 Mindst to gange årligt laver individuel vejledning i de pædagogiske afdelinger, der har børn med dansk som andetsprog i alderen 3-6 år. I den forbindelse deltager sprogkonsulenten i særligt tilrettelagt sprogarbejde eller i en hverdagsaktivitet for herefter at give sparring og vejledning på baggrund af det konkrete arbejde. Giver faglig sparring ift. børnenes dansksproglige udvikling. Samarbejder med tale-høre-konsulenten m.fl., der også er tilknyttet dagtilbuddet. Kan inspirere til konkrete aktiviteter og/eller oplyse om, hvor man kan hente yderligere viden og inspiration. Oplyser om nye tiltag og procedurer. Er opdateret på ny og relevant viden på sprogområdet. Kan lave individuel vejledning i en pædagogisk afdeling, hvis der i forbindelse med særlige tiltag eller problemstillinger er behov for det. Ikke videregiver oplysninger omkring enkeltbørn til personer, der ikke skal anvende oplysningerne i professionel sammenhæng. Se eventuelt også Årshjulet Bilag 1. Forventninger til de pædagogiske afdelinger Det kan forventes, at de pædagogiske afdelinger: Anvender 11-ressorcerne til målrettede, sproglige aktiviteter for afdelingens børn med dansk som andetsprog og inddrager erfaringerne herfra i den daglige sprogstimulering af alle børn. Orienterer sig i Læring og Udviklings temabreve og deltager i fællesvejledningerne. Er åbne over for den sparring, sprogkonsulenten giver, og implementerer denne i det videre arbejde. Deler de erfaringer, de får i arbejdet med sprogstimulering, med sprogkonsulenten. Overleverer 11-opgaven til eventuelle nye pædagoger med særligt ansvar for sprogarbejdet (evt. i samarbejde med sprogkonsulenten). Sørger for selv at bestille temakasser efter behov samt at aflevere disse til tiden. Praktiske rammer For at vejledningen får de bedste vilkår må begge parter sørge for, at de praktiske rammer er på plads. Bl.a. er det vigtigt: At de, som skal deltage i vejledningen, er klar til aftalt tid. At begge parter er forberedte til vejledningen og holder sig til vejledningens dagsorden. At aflysninger/afbud kun forekommer, når dette er absolut nødvendigt, og at de i givet fald meddeles i så god tid som muligt. At vejledningen foregår et sted, som er velegnet til møder/vejledningssamtale, og hvor der ikke er forstyrrende telefoner mm. Dagtilbuddenes pladsforhold er meget forskelligartede. Læring og Udvikling stiller gerne lokale til rådighed, hvis dagtilbuddet ønsker f.eks. en fællesvejledning et andet sted end i dagtilbuddet. 18

19 Sprogvejlederen Børn og Unge har i samarbejde med VIA University College uddannet sprogvejledere i Aarhus Kommunes. Målet er at kvalificere dagtilbuddenes arbejde med sproglig udvikling på 0-6- årsområdet. Alle dagtilbud i Aarhus Kommune har tilknyttet mindst én sprogvejleder. Sprogvejlederne har en uddannelse bestående af de to diplommoduler Børns sproglige udvikling og Andetsprogspædagogik. Alle sprogvejledere har desuden efterfølgende fået tilbudt et supplerende forløb, der retter sig mod vejlederrollen. En gang årligt afholder Læring og Udvikling en temadag for sprogvejlederne. Herudover inviterer sprogkonsulenterne fra Læring og Udvikling en gang årligt sprogvejlederne i hvert af de otte områder til et 2-timers orienterings-/vejledningsmøde. Formålet er at sikre videndeling i de enkelte områder samt at kvalificere samarbejdet mellem sprogvejlederne og sprogkonsulenterne. Sprogvejlederens rolle og kompetencer Sprogvejlederens rolle er at kvalificere dagtilbuddets arbejde med sproglig udvikling, herunder de pædagogiske læreplaner vedr. sprog samt vejledning i udførelse af sprogvurdering og sprogscreening af 3-årige. Sprogvejlederen rådgiver desuden dagtilbuddets personale og forældre i spørgsmål vedr. sproglig udvikling og giver ideer og inspiration til det daglige arbejde. Sprogvejlederen har gennem sin uddannelse viden om både første- og andetsprogstilegnelse samt om forældresamarbejde. Sprogvejlederen har derfor en bred viden om, hvordan arbejdet med sprogstimulering kan gribes an. Det er dagtilbudslederens ansvar, at sprogvejlederens viden og kompetencer anvendes bedst muligt i det enkelte dagtilbud. Sprogvejlederen og ledelsen i dagtilbuddet udarbejder sammen en funktionsbeskrivelse, som definerer sprogvejlederens opgaver. Dagtilbuddets sprogkonsulent bør have en kopi af funktionsbeskrivelsen, for at kunne understøtte sprogarbejdet og sprogvejlederen i det enkelte dagtilbud bedst muligt. Dagtilbud, der har børn med dansk som andetsprog, tilføres resurser, der er øremærket til, at sprogvejlederen varetager to obligatoriske opgaver: Mindst en gang årligt planlægger og afholder sprogvejlederen et arrangement for hele dagtilbuddets personale om sprogstimulering og forældresamarbejde. Der udmeldes ressourcer svarende til et to-timers-arrangement. Arrangementet kan tage udgangspunkt i dagtilbuddets tiltag på sprogområdet og danne grundlag for erfaringsudveksling. Arrangementet kan også præsentere personalet for ny viden på andetsprogsområdet eller lægge op til debat om dagtilbuddets sproglige profil. 19

20 Mindst én gang årligt planlægger og afholder sprogvejlederen et arrangement for de forældre i dagtilbuddet, der har børn med dansk som andetsprog. Der udmeldes ressourcer svarende til et to-timers-arrangement. Her orienterer sprogvejlederen om principperne for sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog i dagtilbuddet, og forældrene rådgives om, hvordan de kan støtte dagtilbuddets arbejde og dermed børnenes sproglige udvikling. Sammenhæng mellem dagtilbud og skole Der er i disse år generelt meget fokus på en god sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Fra politisk side blev der med indførelsen af læreplaner gjort en del for at sikre denne sammenhæng: De to sæt læreplaner for hhv. dagtilbud og 0. klasse beskriver umiddelbart sammenlignelige værdier, og derfor er der nu nye muligheder for kontinuitet i børns læring og overgange. Det er forskelligt, hvor meget samarbejde der er mellem distriktsskolerne, modtagerskolerne og de enkelte dagtilbud. Nogle dagtilbud og skoler sætter meget fokus på sammenhængen ved flere besøg og møder hos hinanden både med og uden inddragelse af de kommende skolebegyndere. Dialoghjulet i den elektroniske form letter videregivelsen af vigtige informationer fra dagtilbud om skole rettet mod at skabe den bedste sammenhæng og overgang for det enkelte barn. Læs evt. mere om overgang fra dagtilbud til skole i Temabrev nr. 8 Sprog og overgang til skolen. Indsatsen Investering i børns fremtid beskæftiger sig også med at styrke sammenhængen mellem dagtilbud og skole, bl.a. ved at inddrage børnehaveklasselederen i dagtilbuddets arbejde med sprog. Læs mere om indsatsen i afsnit Inspiration til sprogarbejdet På Læring og Udviklings hjemmeside kan du, som nævnt i afsnit 1, finde forslag til forskellige inspirationsmaterialer, pædagogiske værktøjer og vejledninger. Det kan også give inspiration at dykke ned i nogle af de tidligere temabreve måske er der emner og ideer, du kunne have lyst at tage op igen? Temabreve og temaarrangementer Temabreve Læring og Udvikling udsender to gange årligt temabreve om sprogstimulering af småbørn. Temabrevene har særligt fokus på børn med sproglige udfordringer, men alle de beskrevne ideer i temabrevene kan også bruges generelt til sprogstimulering af alle børn. Temabrevene udkommer i februar og august, og både det nyeste og de tidligere temabreve er tilgængelige på Læring og Udviklings hjemmeside. Temaerne er tænkt som inspiration til det sprogpædagogiske arbejde i perioden frem til udsendelsen af næste temabrev, således at dagtilbuddene får både øget viden om og erfaring 20

21 med de temaer, som tages op. Nogle af de emner, der er behandlet er f.eks. Forældresamarbejde om sprog, Sproget i læreplanstema 5, Naturen og Naturfænomener, IT TAK, Rum til dialog og senest Hej Matematik. Læring og Udvikling udarbejder temabreve (og temaarrangementer) for både 0-3-årsområdet og 3-6-årsområdet. De udkommer parallelt og kan have samme tema eller tematiske overlap. I tilfælde, hvor temabrevets emne er relevant at behandle på tværs af 0-6-årsområdet, udkommer temabrevet i én fælles udgave for 0-6-årsområdet. Hvis I hos jer opnår gode erfaringer med et emne, en metode eller konkrete materialer, må I meget gerne give dette videre til jeres sprogkonsulent, så de gode erfaringer kan formidles til kommunens øvrige dagtilbud via temabrevene eller temaarrangementerne. Temaarrangementer Til hvert temabrev knytter Læring og Udvikling et temaarrangement for det pædagogiske personale, der beskæftiger sig med sprogstimulering på 0-6-årsområdet. På temaarrangementerne deler en eller flere oplægsholdere med særlig ekspertise deres viden om det aktuelle tema. Tid og sted for arrangementerne oplyses i temabrevene og tilmelding sker via kursusbasen. Det er gratis at deltage. Temakasser Læring og Udvikling stiller en række temakasser til rådighed for det sprogstimulerende arbejde, der udføres i dagtilbuddene. Hver kasse har et overordnet tema; f.eks. et eventyr, en børnebog eller et bredere emne som f.eks. kroppen eller skovens dyr. Kasserne indeholder forskellige bøger og konkrete materialer samt forslag til lege og sange, som alle knytter sig til kassens tema. Kasserne indeholder herudover forslag til, hvordan der pædagogisk kan arbejdes med temaet. Temakasserne har til formål at give inspiration til og lette det daglige sprogarbejde. Temakasserne kan desuden give idéer til, hvordan du kan anvende de materialer, der allerede er til stede i afdelingen. Ligeledes kan kasserne inspirere til, at afdelingen el. dagtilbuddet selv fremstiller eller sammensætter materialer til brug for det tematiske sprogarbejde. Alle temakasserne er placeret på Center for Læring. Kasserne kan lånes i op til syv uger ad gangen og kan rekvireres på Vælg Vejledning og booking i menuen til venstre. 21

22 8. Forældreinddragelse i arbejdet med børnenes sprog Forældre spiller en vigtig rolle i forhold til deres børns sprogtilegnelse i dagtilbuddet, idet forældrenes indstilling til og interesse for den sprogstimulering, der foregår i dagtilbuddet, i høj grad har betydning for barnets udbytte. For børn med dansk som andetsprog skaber forældrene desuden gode betingelser for barnets dansksproglige tilegnelse ved at stimulere barnets modersmål. I følge dagtilbudsloven ( 11, stk. 6) skal forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen/-screeningen og den efterfølgende sprogstimulering. Desuden skal forældrene vejledes i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling. Dagtilbudslovens 11, stk. 6. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen efter stk. 1-3, samt at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling. For at skabe de bedste betingelser for at inddrage forældrene aktivt i barnets sprogtilegnelse er det vigtigt, at forældrene er orienterede om sprogstimuleringens indhold, metoder og hensigt. Det kan gøres på flere måder: Forældrene informeres om, at barnet skal sprogvurderes/-screenes som 3-årig og om resultatet. Forældrene får konkret vejledning i, hvordan de kan understøtte barnets sproglige udvikling. Find evt. inspiration til dette på Forældre til børn med dansk som andetsprog informeres om, at barnet modtager 11- sprogstøtte. Forældrene orienteres løbende om de temaer, der arbejdes med i sprogstimuleringen i den pædagogiske afdeling enten skriftligt eller mundtligt. Visualisér også børnenes deltagelse i arbejdet f.eks. gennem billeder og udstillinger. Forældrene inviteres til at overvære og deltage i de pædagogiske afdelingers arbejde med sprog. Her kan forældrene få indblik i, hvordan leg giver læring. Pædagogen kan fortælle om hensigten med de forskellige aktiviteter, og forældrene får mulighed for at overføre god stimuleringspraksis til tilegnelsen af modersmålet. Barnets sproglige kompetencer og udviklingsbehov indgår i Dialoghjulet, og bør også være fast punkt på dagsordenen, hvis der afholdes øvrige samtaler med forældrene. Ved hjælp af Tidlig Registrering Af Sprogudvikling (TRAS) eller andre former for dokumentation af barnets sproglige udvikling orienteres forældrene om den aktuelle 22

1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4 3. SPROGVURDERING/SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE... 5 4. SPROGSTIMULERING I DAGTILBUDDET...

1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4 3. SPROGVURDERING/SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE... 5 4. SPROGSTIMULERING I DAGTILBUDDET... Håndbog Sprogstimuleringsindsatsen for 3-6-årige småbørn 1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 PÆDAGOGIK OG INTEGRATIONS HJEMMESIDE... 3 KONTAKT TIL PÆDAGOGIK OG INTEGRATION... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4

Læs mere

1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4 3. SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE... 5

1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4 3. SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE... 5 Håndbog Sprogstimuleringsindsatsen for 3-6-årige småbørn 1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 KONTAKT TIL PÆDAGOGIK OG INTEGRATION... 3 PÆDAGOGIK OG INTEGRATIONS HJEMMESIDE... 4 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

1. HÅNDBOGENS FORMÅL GRUNDLÆGGENDE INFORMATION TIDLIG SPROG-INDSATS: 0-3 ÅR SPROGSTIMULERING I DAGTILBUDDET...

1. HÅNDBOGENS FORMÅL GRUNDLÆGGENDE INFORMATION TIDLIG SPROG-INDSATS: 0-3 ÅR SPROGSTIMULERING I DAGTILBUDDET... Håndbog Sprogstimuleringsindsatsen for 0-3-årige småbørn 1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 LÆRING OG UDVIKLINGS HJEMMESIDE... 3 KONTAKT TIL LÆRING OG UDVIKLING... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4 3. TIDLIG

Læs mere

0-2-årige. Dato 29.01.2016. Ref. anh. Side 1/4. T 3555 0101 E eva@eva.dk F 3555 1011 H www.eva.dk. Østbanegade 55, 3.

0-2-årige. Dato 29.01.2016. Ref. anh. Side 1/4. T 3555 0101 E eva@eva.dk F 3555 1011 H www.eva.dk. Østbanegade 55, 3. 0-2-årige Kortlægning af kommunernes fokus på 0-2-årige Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i forbindelse med projektet om 0-2-åriges læring kortlagt samtlige danske kommuners fokus på 0-2-årige i deres

Læs mere

1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4 3. TIDLIG INDSATS: 0-3 ÅR... 5 4. SPROGSTIMULERING I DAGTILBUDDET... 5

1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4 3. TIDLIG INDSATS: 0-3 ÅR... 5 4. SPROGSTIMULERING I DAGTILBUDDET... 5 Håndbog Sprogstimuleringsindsatsen for 0-3-årige småbørn 1. HÅNDBOGENS FORMÅL... 3 KONTAKT TIL PÆDAGOGIK OG INTEGRATION... 3 PÆDAGOGIK OG INTEGRATIONS HJEMMESIDE... 4 2. GRUNDLÆGGENDE INFORMATION... 4

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge LINKS Denne pjece er oversat til somali, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Oversættelserne findes på følgende

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT 3 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

for Dagtilbuddet Skovvangen

for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Denne sprogpjece er udarbejdet af Dagtilbuddet Skovvangens sprogudvalg. Udvalget består af pædagoger og sprogvejledere fra

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende redskabet til sprogvurdering 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af redskabet til sprogvurdering

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn sproglig, kulturel og social De lovgivningsmæssige rammer for arbejdet med tosprogede småbørns sproglige udvikling er beskrevet

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater

Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater Notat Emne Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater efter to års skolegang Den 23. januar 2009 Lov 594 Lov 594 i Århus Sprogscreening af skolebegyndere i 2006 Sprogscreening af elever

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

Sprogvurdering af treårige. sådan gør vi i Gentofte Kommune

Sprogvurdering af treårige. sådan gør vi i Gentofte Kommune Sprogvurdering af treårige 1 - sådan gør vi i Gentofte Kommune 2 I begyndelsen frygtede jeg det store ekstra arbejde, som man pålagde pædagogerne, men Gentofte Kommunes satsning på en digital løsning har

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Mål og dataindsamling i dagtilbud Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Det fortæller vi om Mål og data i dagtilbud Sprogvurderinger som redskab Pilotprojekt i Grenåvej

Læs mere

Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune

Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune 2012 Center for Dagtilbud Nordbycentret Indhold Mål for sprogstimulering i Slagelse

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne

Oplæg til Børn og Unge Udvalget. Spørgsmål stillet af Jan Ravn Christensen (SF): Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Emne Oplæg til Børn og Unge Udvalget Emne Besvarelse af spørgsmål fra Byrådets drøftelse: Sag 21: Børnenes og de unges trivsel, læring og udvikling Til Kopi til Børn og Unge Udvalget Den 12.9 2014 Spørgsmål

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE kort fortalt 2 KÆRE FORÆLDRE Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første leveår

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog

Strategi og handleplan for sprog Strategi og handleplan for sprog Baggrunden I oktober 2012 præsenterede Børne- og undervisningsministeren Ny Nordisk Skole, der er et tværgående forandringsprojekt dækkende 0-18 år. Målene med Ny Nordisk

Læs mere

Plan for sprogvurdering. af 3-årige i Struer kommune

Plan for sprogvurdering. af 3-årige i Struer kommune Plan for sprogvurdering af 3-årige i Struer kommune Sproget er et af de vigtigste kommunikationsredskaber imellem mennesker. Sproget giver barnet adgang til leg med andre børn. Sproget hjælper med at forstå

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel Tilsynsskema Private dagtilbud Holbæk kommune Revideret februar 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud

Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud FORÆLDREPJECE SPROG Indhold Forældrepjece om sprogtilegnelse i Elsted Dagtilbud 3 Gode råd 3 Sprogforståelse 5 Når der er knas med sproget 5 Sprogvurdering 6 Sprogarbejdet i Elsted Dagtilbud 7 Sprogvejleder

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Det kommende børnehavebarns sprog og overgang til børnehave.

Det kommende børnehavebarns sprog og overgang til børnehave. Nyhedsbrev 0-3 år, nr. 8, marts 2010 Børn og Unge, Videncenter for Integration Det kommende børnehavebarns sprog og overgang til børnehave. 1. Læringsmål og indikatorer for barnet på vej mod de 3 år 2.

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud.

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. I det følgende kan du læse noget om baggrunden for at der i løbet af de senere år er kommet mere og mere fokus på børns sproglige udvikling og om, hvilke tiltag der sat

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Sprogscreening af 3-årige børn med dansk som andetsprog. Alle børn med dansk som andetsprog skal screenes når de bliver 3 år.

Sprogscreening af 3-årige børn med dansk som andetsprog. Alle børn med dansk som andetsprog skal screenes når de bliver 3 år. 4 a Nyhedsbrev 3 Sprogscreening af 3-årige børn med dansk som andetsprog. Alle børn med dansk som andetsprog skal screenes når de bliver 3 år. Sprogscreeningen er obligatorisk for alle børn, som ikke har

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Center for Dagtilbud 2008 Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn - Børn i daginstitution Indhold Kære Forældre... 3 Hvorfor nu sprogvurdering?... 5 Sprogvurdering hvordan foregår det?... 6 Sprogunderstøttende

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Bedre sprog giver et bedre børneliv

Bedre sprog giver et bedre børneliv Bedre sprog giver et bedre børneliv Børnegården Frederiksholm FART PÅ SPROGET Sprogforskningsprojekt fra Center for Børnesprog ved Syddansk universitet Pædagoger der fortsatte deres eksisterende praksis

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN I VUGGESTUEN BØRNEREDEN Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre, og der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering. Hjørring Kommune. I De Pædagogiske Læreplaner er sprog et tema.

HJØRRING KOMMUNE. Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering. Hjørring Kommune. I De Pædagogiske Læreplaner er sprog et tema. HJØRRING KOMMUNE Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: v/ Carl-Hermann Hansen I De Pædagogiske Læreplaner er sprog et tema. I er der i læreplanen beskrevet ønskede tilstande for udvikling

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Side 1 af 22 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Lov nr. 630, Gældende pr. 1. juli 2010 Noter til powerpointpræsentation NOTER TIL PPT 2 3. Behandling, vedtaget den 4. juni 2010 se bilag L 176 Forslag til

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21. 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26. Sproganvendelse, sprogforståelse og talen 36

2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21. 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26. Sproganvendelse, sprogforståelse og talen 36 Indhold Forord 11 Del 1 Om sprogudvikling og sproglige vanskeligheder 15 1 Tidlig indsats 17 2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26 4 Den sproglige udvikling

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre Bilag 1 Præsentation af Kompetencehjulet Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab der i opbygningen tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, der fremgår af Dagtilbudsloven. Under hvert læreplanstema

Læs mere