Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)"

Transkript

1 Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den Side 1 af 42

2 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Vokale fag 1.1. Hovedfag 1.2. Ensemblesang 1.3. Musikdramatik 1.4. Repetition 1.5. Koncertpraksis 2. Pædagogiske fag 2.1. Teoretisk pædagogik og psykologi 2.2. Pædagogik i praksis 2.3. Vokalpædagogik og -praktik 2.4. Diktion 2.5. Musikformidling 3. Støttefag 3.1. Hørelære 3.2. Musikteori satslære/analyse 3.3. Musikhistorie 3.4. Bifagsklaver 3.5. Entreprenørskab 3.6. Øvekor 4. Valgfag 4.1. Valgfag Indstillet af studienævnet den Side 2 af 42

3 Forord Studieordning (bind II), fag- og eksamensbestemmelser indeholder en detaljeret beskrivelse af den undervisnings- og eksamensvirksomhed, der knytter sig til et bestemt fagområde/instrument. Studieordning (bind II), er et bilag til Studieordning (bind I), som giver en overordnet beskrivelse af konservatorieuddannelsens formål og indhold som helhed. Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets gældende uddannelsesbekendtgørelse om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de formelle retningslinjer for studieordningen. Ordforklaringer Eksamensprogram: samlet fortegnelse over, hvad der opgives til eksamen med præcise tidsangivelser på de enkelte værker/satser. Salsprogram: koncertprogram og udførlige programnoter forfattet og sat op af eksaminanden. Normalside: 2400 anslag pr. side (ekskl. Forside, indholdsfortegnelse og eventuelle bilag). Eksaminator = underviser. Indstillet af studienævnet den Side 3 af 42

4 Timeplanche Sem. 1 Sem 2. ECTS Sem. 3 Sem. 4 ECTS Sem. 5 Sem. 6 ECTS ECTS i alt Vokale fag Hovedfag Bachelorprojekt Ensemblesang Musikdramatik Repetition Akkompagnatør Koncertpraksis Pædagogiske fag Teoretisk pædagogik og psykologi Musikformidling Pædagogik i praksis Vokalpædagogik og praktik Diktion Støttefag Hørelære* Musikteori - satslære/analyse Musikhistorie 2t/årg 2t/årg 4 2t/årg 2t/årg Bifagsklaver Entreprenørskab Øvekor Valgfag Valgfag I alt ECTS Minuttal pr. uge 198,0 205,0 217,0 213,0 207,0 202,0 Gennemsnitligt ugentligt timetal 3,3 3,4 3,6 3,6 3,5 3,4 7-trinsskala, ekstern censur 7-trinsskala, intern censur Indgår i bachelorprojektet Ved instrumentalt fag (75 min.) i 27 uger - alle øvrige fag (inkl. akkompagnement) i 24 uger * Skemalægges med min. 1½ time og maks. 2 timer pr. uge Indstillet af studienævnet den Side 4 af 42

5 Fagbeskrivelser Indstillet af studienævnet den Side 5 af 42

6 1. Vokale fag Hovedfag Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået grundlæggende viden om kunstneriske, praktiske og vokaltekniske grundbegreber og metoder med henblik på professionel formidling af det klassiske vokalrepertoire kan omsætte den opnåede viden til praksis såvel i egen kunstnerisk udfoldelse som i undervisningsøjemed. Indhold Uddannelsens formål opfyldes ved udvikling af interpretatorisk forståelse og arbejde med vokaltekniske færdigheder med henblik på et professionelt kunstnerisk udtryk. Ved afslutningen af hvert semester afleverer den studerende en rapport baseret på observationer fra undervisningen omfattende følgende emner: åndedrætskontrol placering artikulation diagnose. Undervisnings- og arbejdsformer Soloundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 75 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 29 ECTS semester: 7 ECTS semester: 10 ECTS Bachelorprojekt: 10 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 6 af 42

7 1. Vokale fag Hovedfag Eksamens- og prøvebestemmelser Stopprøve efter 2. semester Prøven aflægges normalt efter 2. semester, men skal senest være bestået ved udgangen af 4. semester for at studiet kan fortsættes. Eksamensindhold Den studerende fremfører et selvvalgt program godkendt af underviseren. Eksamen har til formål at vurdere eksaminandens instrumentale og musikalske standpunkt i forhold til studiets progression. Den studerende fremlægger desuden rapporter - som beskrevet under fagbeskrivelsen, Indhold. Eksamensmateriale Eksamensprogram Semester-rapporter Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Semesterrapporter: min. 1 normalside. Selvvalgt program (effektiv spilletid): minutter. Fremlæggelse: 5-10 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max 50 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen ledsaget af en mundtlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af semesterrapporter i elektronisk form samt 3 papirkopier rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af eksamensprogram tilstedeværelsen af øvrige medvirkende ved eksamen rettidig oplysning til studieadministrationen (1 måned før eksamen), hvis der skal bruges cembalo eller lignende. Indstillet af studienævnet den Side 7 af 42

8 1. Vokale fag Hovedfag Eksamens- og prøvebestemmelser Bachelorprojekt efter 6. semester Eksamensindhold Den studerende fremfører et selvvalgt program godkendt af underviseren. Programmet bør vælges med henblik på at kunne præsentere et personligt, kunstnerisk udtryk. Stilistisk bredde bør tilstræbes, men er ikke obligatorisk. Den studerende fremlægger desuden rapporter - som beskrevet under fagbeskrivelsen, Indhold. Eksamensmateriale Semester-rapporter Eksamensprogram Liste over værker indstuderet i studietiden Salsprogram med noter. Alternativt kan programmet suppleres med anden form for formidling. Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Semesterrapporter: min. 1 normalside. Selvvalgt program (effektiv spilletid): minutter. Fremlæggelse: minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max 90 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen ledsaget af en skriftlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af semesterrapporter i elektronisk form samt 3 papirkopier rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af eksamensprogram rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af liste over værker indstuderet i studietiden rettidig aflevering (1 uge før eksamen) af salsprogram i elektronisk form samt 3 papirkopier tilstedeværelsen af øvrige medvirkende ved eksamen rettidig oplysning til studieadministrationen (1 måned før eksamen), hvis der skal bruges cembalo eller lignende. Indstillet af studienævnet den Side 8 af 42

9 1. Vokale fag Ensemblesang Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: kan indgå med en professionel tilgang i samarbejde med andre instrumentalister og sangere har forståelse for eget ansvar i samarbejde med andre på et kunstnerisk niveau har viden om professionel praksis i arbejdet med ensembler, kammermusik og kor kan træffe relevante kunstneriske beslutninger i forbindelse med arbejde med ensemblesang og kammermusik. Indhold Fagets formål opfyldes ved arbejde med et bredt udsnit af repertoire med relevans for stemmetyper, niveau og holdsammensætning. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 10 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 9 af 42

10 1. Vokale fag Ensemblesang Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig og mundtlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig og mundtlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. Mundtlig eksamen: 15 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max 30 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering (1 måned før mundtlig eksamen) af skriftlig opgave i elektronisk form samt 2 papirkopier Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering. Indstillet af studienævnet den Side 10 af 42

11 1. Vokale fag Musikdramatik Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: kan optræde professionelt i en musikdramatisk sammenhæng kan analysere den sceniske proces og formidle dette i undervisningsøjemed kan udforme programnoter kan stemmetypebestemme forskellige stemmer til brug for sammensætning af grupper/ensembler. Indhold Fagets formål opfyldes ved arbejde med følgende grundteknikker: improvisation maske krop tekst. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 10 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 11 af 42

12 1. Vokale fag Musikdramatik Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig og mundtlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig og mundtlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. Mundtlig eksamen: 15 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max 30 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering (1 måned før mundtlig eksamen) af skriftlig opgave i elektronisk form samt 2 papirkopier Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering. Indstillet af studienævnet den Side 12 af 42

13 1. Vokale fag Repetition Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået et overblik over og kendskab til det klassiske sangrepertoire fra renæssancen til vor tid har opnået kendskab til indstuderings- og fordybelsesmetoder på et professionelt kunstnerisk niveau kan arbejde selvstændigt med indstudering og fordybelse har opnået kendskab til et bredt repertoire til brug såvel i egen kunstnerisk udfoldelse som i undervisningsøjemed. Indhold Fagets formål opfyldes ved udvikling af værktøjer til individuel fortolkning af relevant repertoire på et professionelt kunstnerisk niveau samt arbejde med stilforståelse, sprogforståelse, genrekundskab og tekstanalyse. Ved afslutningen af hvert semester afleverer den studerende en rapport (min. 1 normalside à 2400 anslag) baseret på observationer fra undervisningen omfattende følgende emner: interpretation diktion repertoireanalyse. Undervisnings- og arbejdsformer Soloundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm semester: 15 minutter om ugen pr. studerende semester: 15 minutter om ugen pr. studerende semester: 30 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 2 ECTS semester: 1. ECTS semester: 5 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 13 af 42

14 1. Vokale fag Repetition Eksamen Indgår som en del af bachelorprojektet efter 6. semester. Eksamens- og prøvebestemmelser Indstillet af studienævnet den Side 14 af 42

15 1. Instrumentale fag Koncertpraksis Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har tilegnet sig erfaring i at optræde foran et publikum medvirker ved planlægningen af koncertaktiviteter har opnået indsigt i koncertprocessen fra planlægning til optræden. Indhold Fagets formål opfyldes gennem den studerendes deltagelse i koncerter og andre studierelevante arrangementer. Den studerende involveres desuden i planlægningen af aktiviteterne og opnår hermed praktisk erfaring med bl.a. programlægning og PR. Der arbejdes med delelementer fra faget entreprenørskab. ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS ECTS points udløses ved den studerendes deltagelse i planlægning, markedsføring og aktive medvirken i koncerter og projekter. Koordinator/studieleder i samarbejde med underviser fører tilsyn med, at den enkelte studerende i tilstrækkelig grad medvirker i konservatoriets aktiviteter. Indstillet af studienævnet den Side 15 af 42

16 2. Pædagogiske fag Teoretisk pædagogik og psykologi Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået grundlæggende viden om relevante pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier, begreber og metoder i en historisk kontekst kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til diverse undervisnings- og formidlingssituationer. Indhold Fagets formål opfyldes ved undervisning inden for områderne: læringsteorier pædagogiske teorier udviklingspsykologi almen musikdidaktik. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Samlæses på tværs af uddannelsesretninger. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 5 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 2 ECTS semester: 2 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 16 af 42

17 2. Pædagogiske fag Teoretisk pædagogik og psykologi Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig eksamen Varighed og omfang Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering. Indstillet af studienævnet den Side 17 af 42

18 2. Pædagogiske fag Pædagogik i praksis Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har dannet overblik over og fået indsigt i musikpædagogiske traditioner og miljøer i Danmark har fået indsigt i forskellige musikpædagogiske metodikker, undervisningsformer samt lærer- og elevtyper har fået indsigt i musikpædagogisk didaktik fra begynder- til konservatorieniveau har opnået erfaring med holdundervisning af børn. Indhold Fagets formål søges opfyldt ved både teoretisk og praktisk undervisning inden for områderne: metoder og indstuderingsteknikker formidling og motivation målrettede progressioner udviklingspsykologi. Undervisnings- og arbejdsformer semester består af en række foredrag ved fremtrædende musikere/musikpædagoger. 4. semester indeholder undervisning i grundlæggende musikpædagogik. Tidsmæssig placering semester. Timenorm semester: 10 minutter om ugen pr. studerende. 3. semester: 10 minutter om ugen pr. studerende. 4. semester: 20 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 5 ECTS semester: 5 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 18 af 42

19 2. Pædagogiske fag Pædagogik i praksis Eksamen efter 4. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Den studerende afleverer en skriftlig rapport indeholdende indhentede erfaringer samt refleksioner vedr. et udvalg af gennemgåede emner fra grundlæggende musikpædagogik: metoder indstuderingsteknikker formidling motivation målrettede progressioner udviklingspsykologi. Eksamensmateriale Skriftlig rapport. Eksamensform Skriftlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig rapport: 5 normalsider. Censur og bedømmelse Ved prøven medvirker eksaminator og intern censor. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier Indstillet af studienævnet den Side 19 af 42

20 2. Pædagogiske fag Vokalpædagogik og -praktik Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået viden om arbejdsmarkedet har knyttet kontakter til forskellige relevante pædagogiske arbejdspladser og opnået konkrete, praktiske og personlige erfaringer med undervisning inden for det vokale område har opnået viden om og færdigheder vedr. pædagogiske metoder og praksis i forbindelse med undervisning af elever på begynderniveau (børn/unge) - både som solo- og som holdundervisning har opnået kendskab til et righoldigt undervisningsrepertoire til begynderundervisning kan strukturere længere undervisningsforløb Indhold Fagets formål søges opfyldt inden for følgende områder af det pædagogiske arbejde med begynderelev/er: motivation, øvning, repertoire, vejrtrækning, placering af stemmen, selvtillid. Undervisnings- og arbejdsformer semester: Ekstern praktik. Der tilrettelægges 2 praktikforløb á 2-5 dages varighed hos erfarne sangpædagoger på arbejdspladser som musikskole, klassisk musikefterskole, kirkemusikskole o. lign. Den studerende observerer og/eller integreres i dele af undervisningen efter samråd med sangpædagogen og under dennes supervision. Skriftlig opgave: Efter afsluttede eksterne praktikforløb udformer den studerende beskrivelser og vurderinger af indhentede erfaringer fra forløbene (4-5 sider pr. forløb) semester: Intern praktik. Soloundervisning under supervision af sangpædagog. Undervisningen kan efter aftale tilrettelægges som holdundervisning. Den studerende gennemfører to undervisningsforløb med sangelev/-er på begynderniveau (barn/ung). Et af undervisningsforløbene kan omhandle holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm semester: 7 minutter om ugen pr. studerende semester: 18 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 4 ECTS semester: 10 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 20 af 42

21 2. Pædagogiske fag Vokalpædagogik og praktik Eksamen efter 6. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Der gennemføres en undervisningslektion i begyndersangpædagogik med soloelev eller hold. Derudover afleverer den studerende en skriftlig rapport om det valgte undervisningsforløb indeholdende: en beskrivelse af eleven/eleverne en beskrivelse af undervisningsforløbet med løbende refleksioner om bl.a. metodik og progression en litteraturliste over velegnet undervisningsmateriale til begynderpædagogik i sang. Eksamensmateriale Skriftlig rapport. Eksamensform Praktisk eksamen. Eksamen skal indeholde: stemmetekniske øvelser, gennemgang af nyt repertoire, musikalsk arbejde med en forud indstuderet sang. I en efterfølgende samtale kan censorerne stille spørgsmål i relation til undervisningslektionen og den skriftlige rapport. Varighed og omfang Skriftlig rapport: 4-5 normalsider. Praktisk eksamen: 25 minutter. Samtale: 10 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 60 minutter. Censur og bedømmelse Ved prøven medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering (1 måned før praktisk eksamen) af eksamensmateriale i elektronisk form samt 3 papirkopier tilstedeværelsen af øvrige medvirkende ved eksamen. Indstillet af studienævnet den Side 21 af 42

22 2. Pædagogiske fag Diktion Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har kendskab til diktion inden for hovedsprogene engelsk, tysk, fransk, italiensk, nordiske sprog og latin i forbindelse med IPA (International Phonetic Alphabet) kan anvende diktion i fortolkningsøjemed ved indstudering af sangrepertoire. Indhold Fagets formål søges opfyldt ved indstudering af en række udvalgte værker der synges, oplæses, oversættes og fortolkes. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 5 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 3 ECTS semester: 1 ECTS semester: 7 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 22 af 42

23 2. Pædagogiske fag Diktion Eksamen Indgår som en del af bachelorprojektet efter 6. semester. Eksamens- og prøvebestemmelser Indstillet af studienævnet den Side 23 af 42

24 2. Pædagogiske fag Musikformidling Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget er i stand til at skabe interesse for den musik, der fremføres, hos forskellige målgrupper kan anvende både didaktiske og kunstnerisk betingede formidlingsformer behersker verbale formidlingsformer i forhold til forskellige modtagergrupper og undervisningssituationer har kendskab til grundlæggende kommunikationsteori behersker medskabende formidlingsprocesser har et reflekteret forhold til fremføring af musik. Indhold Fagets formål opfyldes ved undervisning inden for områderne: formidling af musik, hvor der arbejdes med koncerttyper, koncertformer og koncertkoncepter formidling om musik, hvor der arbejdes med verbal, skriftlig og webbaseret koncertforberedelse og interesseskabelse formidling med musik, hvor der arbejdes med musikken selv som kommunikationsmiddel. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 6 minutter om ugen pr. studerende. ECTS 4. semester: 3 ECTS semester: 5 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 24 af 42

25 2. Pædagogiske fag Musikformidling Eksamen efter 6. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Faget afsluttes med aflevering af en skriftlig opgave, hvori den studerende reflekterer over sit bachelorprojekt. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig opgave: 5-10 normalsider. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier Indstillet af studienævnet den Side 25 af 42

26 3. Støttefag Hørelære Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har tilegnet sig auditive, læsemæssige og analytiske færdigheder med henblik på hurtigt at kunne overskue og realisere et nodebillede har udviklet det indre gehør og musikalsk forestillingsevne, hukommelse og bevidsthed er i besiddelse af bevidsthed omkring tilegnelsesmetoder af det musikalske stof. Indhold Fagets formål opfyldes ved undervisning inden for deldiscipliner, som opøves både auditivt og visuelt: melodilære rytmelære skala- og intervallære, akkordlære, becifring og funktionsanalyse auditiv analyse. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 20 minutter om ugen pr. studerende. Skemalægges med min. 90 minutter og max. 120 minutter pr. uge. ECTS semester: 5 ECTS semester: 10 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 26 af 42

27 3. Støttefag Hørelære Eksamen efter 2. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Eksamen omfatter rytmelæsning, melodilæsning, akkordlæsning samt akkordhøring. Der gives 20 minutters forberedelse til opgaverne i rytmelæsning og akkompagneret sang. Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Forberedelse: 20 minutter. Selve eksamen: 15 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): 40 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen samt en mundtlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Intern censor og eksaminator er i fællesskab ansvarlige for udvælgelse og godkendelse af de mundtlige opgaver. Indstillet af studienævnet den Side 27 af 42

28 3. Støttefag Hørelære Eksamen efter 4. semester Eksamensindhold Eksamen omfatter en skriftlig og en mundtlig del: Eksamens- og prøvebestemmelser Skriftlig del Senest 2 uger før den mundtlige eksamen afleverer den studerende min. seks aflytningsopgaver (hjemmeopgaver). Opgaverne udleveres i 3. semester. Mundtlig del Prøven omfatter opgaver inden for rytmelæsning, melodilæsning, gehør og akkordhøring samt kombinationsopgaver. Eksamensform Skriftlig og praktisk eksamen. Varighed og omfang Forberedelse: 30 minutter (til rytme- og melodilæsning samt gehør). Selve eksamen: 25 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): 60 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen samt en mundtlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Intern censor og eksaminator er i fællesskab ansvarlige for udvælgelse og godkendelse af de mundtlige opgaver. Indstillet af studienævnet den Side 28 af 42

29 3. Støttefag Musikteori - satslære/analyse Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået et musikerrelevant kendskab til musikteori har fået indsigt i de begrebsdannelser, der kan være til hjælp i indstuderings- og fortolkningspraksis har erhvervet indsigt i musikkens disposition, udtryk og teknik. Indhold Fagets formål opfyldes ved undervisning inden for områderne: teori, der sætter den studerende i stand til at orientere sig begrebsmæssigt i musikkens enkeltelementer praksis, hvor der arbejdes med disse musikalske elementer både i skrift og ved hovedinstrumentet/sang, herunder: arrangement og satslære og elementær komposition. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 10 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 4 ECTS semester: 9 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 29 af 42

30 3. Støttefag Musikteori - satslære/analyse Eksamen efter 2. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Den studerende afleverer i løbet af året 3 ukorrigerede satsopgaver stillet i undervisningen. Disse opgaver indgår i den samlede karakterbedømmelse, med en vægtning på 75%. Ved studieårets afslutning afholdes en fælles skriftlig eksamen i harmonisk analyse (niveau: Bach koral), som udgør de resterende 25% af den samlede karakter. Eksamensform Skriftlig eksamen. Varighed og omfang Selve prøven: 1 time under klausur. Votering: 10 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminator har ansvaret for udarbejdelse af eksamensopgaver. Indstillet af studienævnet den Side 30 af 42

31 3. Støttefag Musikteori - satslære/analyse Eksamen efter 4. semester Eksamensindhold Eksamen omfatter en skriftlig og en praktisk del. Eksamens- og prøvebestemmelser Skriftlig del: Den studerende afleverer min. 5 egne satser. Herunder både arrangementer og kompositioner, som viser bredden i den studerendes arbejde med faget. Derudover gives 48 timer til løsning af en tilstillet kompositionsopgave. Praktisk del: Et udvalg af egne satser fremføres. Eksamensform Skriftlig og praktisk eksamen. Varighed og omfang Skriftlig del: 48 timer. Praktisk del: minutter. Votering: 10 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering (2 uger før praktisk eksamen) af egne satser i elektronisk form samt 2 papirkopier. tilstedeværelsen af øvrige medvirkende. Eksaminator har ansvaret for udarbejdelse af eksamensopgaver. Indstillet af studienævnet den Side 31 af 42

32 3. Støttefag Musikhistorie Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af 1. semester: har fået indblik i musikhistorien inden for klassisk musik, folkemusik og rytmisk musik At den studerende ved afslutning af faget: er i stand til at orientere sig i musik skrevet mellem år 1600 og nutiden ud fra et musikersynspunkt har viden om relevante metoder og tilgange til musikhistorie og analyse er i stand til selvstændigt at forholde sig til, reflektere over og håndtere denne viden har færdigheder i analyse (form, harmonik og fortolkning) har kompetence til at forbinde viden og færdigheder med et konkret værk. Indhold Fagets formål søges opfyldt ved undervisning inden for områderne: viden og videnshåndtering teoridannelser og metoder interpretationsteori og praksis. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. 1. semester samlæses på tværs af uddannelsesretninger. Timerne deles op mellem folkemusik, rytmisk musik og klassisk musik med 1/3 af timerne til hver linje. Tidsmæssig placering semester. Timenorm semster: 2 ugentlige timer pr. årgang. 5. semester: 5 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 4 ECTS semester: 4 ECTS 5. semester: 2 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 32 af 42

33 3. Støttefag Musikhistorie semester Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen (opgjort pr. studieår). Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Afgøres af underviseren Eksamensform Skriftlig eksamen Varighed og omfang Afgøres af underviseren Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering. Eksamen efter 5. semester Eksamensindhold Eksamen består af en skriftlig del og en praktisk del. Emnet, aftales mellem den studerende og underviseren, og tager afsæt i et værk eller en sats, der er programsat til den studerendes bacheloreksamen. Skriftlig eksamen: En kort historisk/biografisk indplacering samt en formanalyse af hele værket/satsen, herunder en eller flere detailanalyser, en harmonisk analyse/samklangsanalyse af en mindre del af værket samt nogle fortolkningsanalyser. Den skriftlige del skal munde ud i formuleringen af et fortolkningsmæssigt problem. Praktisk eksamen: Den studerende uddyber og demonstrerer på sit instrument det fortolkningsmæssige problem, der præsenteres i den skriftlige eksamen. Indstillet af studienævnet den Side 33 af 42

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Godkendt i studienævnet d. 05.12.13/Skolerådet d. 04.03.14 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 INDHOLD 1 Indledning... 3 2.1

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I ELEKTRONISK KOMPOSITION DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Folkekirkens Kirkemusikskoler

Folkekirkens Kirkemusikskoler Folkekirkens Kirkemusikskoler Kirkesangeruddannelse Studie og eksamensplan 1999-ordningen Løgumkloster Kirkemusikskole Sjællands Kirkemusikskole Vestervig Kirkemusikskole Revideret dec. 2005 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Musik i læreruddannelsen kan noget særligt, men får ikke lov til det!

Musik i læreruddannelsen kan noget særligt, men får ikke lov til det! Musik i læreruddannelsen kan noget særligt, men får ikke lov til det! Af Jesper Juellund Jensen og Signe Adrian Nedenfor er der en introduktion til musik i læreruddannelsen: Hvordan ser læreruddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere