Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)"

Transkript

1 Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den Side 1 af 42

2 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Vokale fag 1.1. Hovedfag 1.2. Ensemblesang 1.3. Musikdramatik 1.4. Repetition 1.5. Koncertpraksis 2. Pædagogiske fag 2.1. Teoretisk pædagogik og psykologi 2.2. Pædagogik i praksis 2.3. Vokalpædagogik og -praktik 2.4. Diktion 2.5. Musikformidling 3. Støttefag 3.1. Hørelære 3.2. Musikteori satslære/analyse 3.3. Musikhistorie 3.4. Bifagsklaver 3.5. Entreprenørskab 3.6. Øvekor 4. Valgfag 4.1. Valgfag Indstillet af studienævnet den Side 2 af 42

3 Forord Studieordning (bind II), fag- og eksamensbestemmelser indeholder en detaljeret beskrivelse af den undervisnings- og eksamensvirksomhed, der knytter sig til et bestemt fagområde/instrument. Studieordning (bind II), er et bilag til Studieordning (bind I), som giver en overordnet beskrivelse af konservatorieuddannelsens formål og indhold som helhed. Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets gældende uddannelsesbekendtgørelse om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de formelle retningslinjer for studieordningen. Ordforklaringer Eksamensprogram: samlet fortegnelse over, hvad der opgives til eksamen med præcise tidsangivelser på de enkelte værker/satser. Salsprogram: koncertprogram og udførlige programnoter forfattet og sat op af eksaminanden. Normalside: 2400 anslag pr. side (ekskl. Forside, indholdsfortegnelse og eventuelle bilag). Eksaminator = underviser. Indstillet af studienævnet den Side 3 af 42

4 Timeplanche Sem. 1 Sem 2. ECTS Sem. 3 Sem. 4 ECTS Sem. 5 Sem. 6 ECTS ECTS i alt Vokale fag Hovedfag Bachelorprojekt Ensemblesang Musikdramatik Repetition Akkompagnatør Koncertpraksis Pædagogiske fag Teoretisk pædagogik og psykologi Musikformidling Pædagogik i praksis Vokalpædagogik og praktik Diktion Støttefag Hørelære* Musikteori - satslære/analyse Musikhistorie 2t/årg 2t/årg 4 2t/årg 2t/årg Bifagsklaver Entreprenørskab Øvekor Valgfag Valgfag I alt ECTS Minuttal pr. uge 198,0 205,0 217,0 213,0 207,0 202,0 Gennemsnitligt ugentligt timetal 3,3 3,4 3,6 3,6 3,5 3,4 7-trinsskala, ekstern censur 7-trinsskala, intern censur Indgår i bachelorprojektet Ved instrumentalt fag (75 min.) i 27 uger - alle øvrige fag (inkl. akkompagnement) i 24 uger * Skemalægges med min. 1½ time og maks. 2 timer pr. uge Indstillet af studienævnet den Side 4 af 42

5 Fagbeskrivelser Indstillet af studienævnet den Side 5 af 42

6 1. Vokale fag Hovedfag Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået grundlæggende viden om kunstneriske, praktiske og vokaltekniske grundbegreber og metoder med henblik på professionel formidling af det klassiske vokalrepertoire kan omsætte den opnåede viden til praksis såvel i egen kunstnerisk udfoldelse som i undervisningsøjemed. Indhold Uddannelsens formål opfyldes ved udvikling af interpretatorisk forståelse og arbejde med vokaltekniske færdigheder med henblik på et professionelt kunstnerisk udtryk. Ved afslutningen af hvert semester afleverer den studerende en rapport baseret på observationer fra undervisningen omfattende følgende emner: åndedrætskontrol placering artikulation diagnose. Undervisnings- og arbejdsformer Soloundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 75 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 29 ECTS semester: 7 ECTS semester: 10 ECTS Bachelorprojekt: 10 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 6 af 42

7 1. Vokale fag Hovedfag Eksamens- og prøvebestemmelser Stopprøve efter 2. semester Prøven aflægges normalt efter 2. semester, men skal senest være bestået ved udgangen af 4. semester for at studiet kan fortsættes. Eksamensindhold Den studerende fremfører et selvvalgt program godkendt af underviseren. Eksamen har til formål at vurdere eksaminandens instrumentale og musikalske standpunkt i forhold til studiets progression. Den studerende fremlægger desuden rapporter - som beskrevet under fagbeskrivelsen, Indhold. Eksamensmateriale Eksamensprogram Semester-rapporter Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Semesterrapporter: min. 1 normalside. Selvvalgt program (effektiv spilletid): minutter. Fremlæggelse: 5-10 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max 50 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen ledsaget af en mundtlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af semesterrapporter i elektronisk form samt 3 papirkopier rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af eksamensprogram tilstedeværelsen af øvrige medvirkende ved eksamen rettidig oplysning til studieadministrationen (1 måned før eksamen), hvis der skal bruges cembalo eller lignende. Indstillet af studienævnet den Side 7 af 42

8 1. Vokale fag Hovedfag Eksamens- og prøvebestemmelser Bachelorprojekt efter 6. semester Eksamensindhold Den studerende fremfører et selvvalgt program godkendt af underviseren. Programmet bør vælges med henblik på at kunne præsentere et personligt, kunstnerisk udtryk. Stilistisk bredde bør tilstræbes, men er ikke obligatorisk. Den studerende fremlægger desuden rapporter - som beskrevet under fagbeskrivelsen, Indhold. Eksamensmateriale Semester-rapporter Eksamensprogram Liste over værker indstuderet i studietiden Salsprogram med noter. Alternativt kan programmet suppleres med anden form for formidling. Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Semesterrapporter: min. 1 normalside. Selvvalgt program (effektiv spilletid): minutter. Fremlæggelse: minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max 90 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen ledsaget af en skriftlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af semesterrapporter i elektronisk form samt 3 papirkopier rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af eksamensprogram rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af liste over værker indstuderet i studietiden rettidig aflevering (1 uge før eksamen) af salsprogram i elektronisk form samt 3 papirkopier tilstedeværelsen af øvrige medvirkende ved eksamen rettidig oplysning til studieadministrationen (1 måned før eksamen), hvis der skal bruges cembalo eller lignende. Indstillet af studienævnet den Side 8 af 42

9 1. Vokale fag Ensemblesang Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: kan indgå med en professionel tilgang i samarbejde med andre instrumentalister og sangere har forståelse for eget ansvar i samarbejde med andre på et kunstnerisk niveau har viden om professionel praksis i arbejdet med ensembler, kammermusik og kor kan træffe relevante kunstneriske beslutninger i forbindelse med arbejde med ensemblesang og kammermusik. Indhold Fagets formål opfyldes ved arbejde med et bredt udsnit af repertoire med relevans for stemmetyper, niveau og holdsammensætning. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 10 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 9 af 42

10 1. Vokale fag Ensemblesang Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig og mundtlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig og mundtlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. Mundtlig eksamen: 15 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max 30 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering (1 måned før mundtlig eksamen) af skriftlig opgave i elektronisk form samt 2 papirkopier Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering. Indstillet af studienævnet den Side 10 af 42

11 1. Vokale fag Musikdramatik Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: kan optræde professionelt i en musikdramatisk sammenhæng kan analysere den sceniske proces og formidle dette i undervisningsøjemed kan udforme programnoter kan stemmetypebestemme forskellige stemmer til brug for sammensætning af grupper/ensembler. Indhold Fagets formål opfyldes ved arbejde med følgende grundteknikker: improvisation maske krop tekst. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 10 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 11 af 42

12 1. Vokale fag Musikdramatik Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig og mundtlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig og mundtlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. Mundtlig eksamen: 15 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max 30 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering (1 måned før mundtlig eksamen) af skriftlig opgave i elektronisk form samt 2 papirkopier Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering. Indstillet af studienævnet den Side 12 af 42

13 1. Vokale fag Repetition Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået et overblik over og kendskab til det klassiske sangrepertoire fra renæssancen til vor tid har opnået kendskab til indstuderings- og fordybelsesmetoder på et professionelt kunstnerisk niveau kan arbejde selvstændigt med indstudering og fordybelse har opnået kendskab til et bredt repertoire til brug såvel i egen kunstnerisk udfoldelse som i undervisningsøjemed. Indhold Fagets formål opfyldes ved udvikling af værktøjer til individuel fortolkning af relevant repertoire på et professionelt kunstnerisk niveau samt arbejde med stilforståelse, sprogforståelse, genrekundskab og tekstanalyse. Ved afslutningen af hvert semester afleverer den studerende en rapport (min. 1 normalside à 2400 anslag) baseret på observationer fra undervisningen omfattende følgende emner: interpretation diktion repertoireanalyse. Undervisnings- og arbejdsformer Soloundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm semester: 15 minutter om ugen pr. studerende semester: 15 minutter om ugen pr. studerende semester: 30 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 2 ECTS semester: 1. ECTS semester: 5 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 13 af 42

14 1. Vokale fag Repetition Eksamen Indgår som en del af bachelorprojektet efter 6. semester. Eksamens- og prøvebestemmelser Indstillet af studienævnet den Side 14 af 42

15 1. Instrumentale fag Koncertpraksis Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har tilegnet sig erfaring i at optræde foran et publikum medvirker ved planlægningen af koncertaktiviteter har opnået indsigt i koncertprocessen fra planlægning til optræden. Indhold Fagets formål opfyldes gennem den studerendes deltagelse i koncerter og andre studierelevante arrangementer. Den studerende involveres desuden i planlægningen af aktiviteterne og opnår hermed praktisk erfaring med bl.a. programlægning og PR. Der arbejdes med delelementer fra faget entreprenørskab. ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS ECTS points udløses ved den studerendes deltagelse i planlægning, markedsføring og aktive medvirken i koncerter og projekter. Koordinator/studieleder i samarbejde med underviser fører tilsyn med, at den enkelte studerende i tilstrækkelig grad medvirker i konservatoriets aktiviteter. Indstillet af studienævnet den Side 15 af 42

16 2. Pædagogiske fag Teoretisk pædagogik og psykologi Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået grundlæggende viden om relevante pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier, begreber og metoder i en historisk kontekst kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til diverse undervisnings- og formidlingssituationer. Indhold Fagets formål opfyldes ved undervisning inden for områderne: læringsteorier pædagogiske teorier udviklingspsykologi almen musikdidaktik. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Samlæses på tværs af uddannelsesretninger. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 5 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 2 ECTS semester: 2 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 16 af 42

17 2. Pædagogiske fag Teoretisk pædagogik og psykologi Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig eksamen Varighed og omfang Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering. Indstillet af studienævnet den Side 17 af 42

18 2. Pædagogiske fag Pædagogik i praksis Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har dannet overblik over og fået indsigt i musikpædagogiske traditioner og miljøer i Danmark har fået indsigt i forskellige musikpædagogiske metodikker, undervisningsformer samt lærer- og elevtyper har fået indsigt i musikpædagogisk didaktik fra begynder- til konservatorieniveau har opnået erfaring med holdundervisning af børn. Indhold Fagets formål søges opfyldt ved både teoretisk og praktisk undervisning inden for områderne: metoder og indstuderingsteknikker formidling og motivation målrettede progressioner udviklingspsykologi. Undervisnings- og arbejdsformer semester består af en række foredrag ved fremtrædende musikere/musikpædagoger. 4. semester indeholder undervisning i grundlæggende musikpædagogik. Tidsmæssig placering semester. Timenorm semester: 10 minutter om ugen pr. studerende. 3. semester: 10 minutter om ugen pr. studerende. 4. semester: 20 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 5 ECTS semester: 5 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 18 af 42

19 2. Pædagogiske fag Pædagogik i praksis Eksamen efter 4. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Den studerende afleverer en skriftlig rapport indeholdende indhentede erfaringer samt refleksioner vedr. et udvalg af gennemgåede emner fra grundlæggende musikpædagogik: metoder indstuderingsteknikker formidling motivation målrettede progressioner udviklingspsykologi. Eksamensmateriale Skriftlig rapport. Eksamensform Skriftlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig rapport: 5 normalsider. Censur og bedømmelse Ved prøven medvirker eksaminator og intern censor. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier Indstillet af studienævnet den Side 19 af 42

20 2. Pædagogiske fag Vokalpædagogik og -praktik Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået viden om arbejdsmarkedet har knyttet kontakter til forskellige relevante pædagogiske arbejdspladser og opnået konkrete, praktiske og personlige erfaringer med undervisning inden for det vokale område har opnået viden om og færdigheder vedr. pædagogiske metoder og praksis i forbindelse med undervisning af elever på begynderniveau (børn/unge) - både som solo- og som holdundervisning har opnået kendskab til et righoldigt undervisningsrepertoire til begynderundervisning kan strukturere længere undervisningsforløb Indhold Fagets formål søges opfyldt inden for følgende områder af det pædagogiske arbejde med begynderelev/er: motivation, øvning, repertoire, vejrtrækning, placering af stemmen, selvtillid. Undervisnings- og arbejdsformer semester: Ekstern praktik. Der tilrettelægges 2 praktikforløb á 2-5 dages varighed hos erfarne sangpædagoger på arbejdspladser som musikskole, klassisk musikefterskole, kirkemusikskole o. lign. Den studerende observerer og/eller integreres i dele af undervisningen efter samråd med sangpædagogen og under dennes supervision. Skriftlig opgave: Efter afsluttede eksterne praktikforløb udformer den studerende beskrivelser og vurderinger af indhentede erfaringer fra forløbene (4-5 sider pr. forløb) semester: Intern praktik. Soloundervisning under supervision af sangpædagog. Undervisningen kan efter aftale tilrettelægges som holdundervisning. Den studerende gennemfører to undervisningsforløb med sangelev/-er på begynderniveau (barn/ung). Et af undervisningsforløbene kan omhandle holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm semester: 7 minutter om ugen pr. studerende semester: 18 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 4 ECTS semester: 10 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 20 af 42

21 2. Pædagogiske fag Vokalpædagogik og praktik Eksamen efter 6. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Der gennemføres en undervisningslektion i begyndersangpædagogik med soloelev eller hold. Derudover afleverer den studerende en skriftlig rapport om det valgte undervisningsforløb indeholdende: en beskrivelse af eleven/eleverne en beskrivelse af undervisningsforløbet med løbende refleksioner om bl.a. metodik og progression en litteraturliste over velegnet undervisningsmateriale til begynderpædagogik i sang. Eksamensmateriale Skriftlig rapport. Eksamensform Praktisk eksamen. Eksamen skal indeholde: stemmetekniske øvelser, gennemgang af nyt repertoire, musikalsk arbejde med en forud indstuderet sang. I en efterfølgende samtale kan censorerne stille spørgsmål i relation til undervisningslektionen og den skriftlige rapport. Varighed og omfang Skriftlig rapport: 4-5 normalsider. Praktisk eksamen: 25 minutter. Samtale: 10 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 60 minutter. Censur og bedømmelse Ved prøven medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering (1 måned før praktisk eksamen) af eksamensmateriale i elektronisk form samt 3 papirkopier tilstedeværelsen af øvrige medvirkende ved eksamen. Indstillet af studienævnet den Side 21 af 42

22 2. Pædagogiske fag Diktion Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har kendskab til diktion inden for hovedsprogene engelsk, tysk, fransk, italiensk, nordiske sprog og latin i forbindelse med IPA (International Phonetic Alphabet) kan anvende diktion i fortolkningsøjemed ved indstudering af sangrepertoire. Indhold Fagets formål søges opfyldt ved indstudering af en række udvalgte værker der synges, oplæses, oversættes og fortolkes. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 5 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 3 ECTS semester: 1 ECTS semester: 7 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 22 af 42

23 2. Pædagogiske fag Diktion Eksamen Indgår som en del af bachelorprojektet efter 6. semester. Eksamens- og prøvebestemmelser Indstillet af studienævnet den Side 23 af 42

24 2. Pædagogiske fag Musikformidling Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget er i stand til at skabe interesse for den musik, der fremføres, hos forskellige målgrupper kan anvende både didaktiske og kunstnerisk betingede formidlingsformer behersker verbale formidlingsformer i forhold til forskellige modtagergrupper og undervisningssituationer har kendskab til grundlæggende kommunikationsteori behersker medskabende formidlingsprocesser har et reflekteret forhold til fremføring af musik. Indhold Fagets formål opfyldes ved undervisning inden for områderne: formidling af musik, hvor der arbejdes med koncerttyper, koncertformer og koncertkoncepter formidling om musik, hvor der arbejdes med verbal, skriftlig og webbaseret koncertforberedelse og interesseskabelse formidling med musik, hvor der arbejdes med musikken selv som kommunikationsmiddel. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 6 minutter om ugen pr. studerende. ECTS 4. semester: 3 ECTS semester: 5 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 24 af 42

25 2. Pædagogiske fag Musikformidling Eksamen efter 6. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Faget afsluttes med aflevering af en skriftlig opgave, hvori den studerende reflekterer over sit bachelorprojekt. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig opgave: 5-10 normalsider. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier Indstillet af studienævnet den Side 25 af 42

26 3. Støttefag Hørelære Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har tilegnet sig auditive, læsemæssige og analytiske færdigheder med henblik på hurtigt at kunne overskue og realisere et nodebillede har udviklet det indre gehør og musikalsk forestillingsevne, hukommelse og bevidsthed er i besiddelse af bevidsthed omkring tilegnelsesmetoder af det musikalske stof. Indhold Fagets formål opfyldes ved undervisning inden for deldiscipliner, som opøves både auditivt og visuelt: melodilære rytmelære skala- og intervallære, akkordlære, becifring og funktionsanalyse auditiv analyse. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 20 minutter om ugen pr. studerende. Skemalægges med min. 90 minutter og max. 120 minutter pr. uge. ECTS semester: 5 ECTS semester: 10 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 26 af 42

27 3. Støttefag Hørelære Eksamen efter 2. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Eksamen omfatter rytmelæsning, melodilæsning, akkordlæsning samt akkordhøring. Der gives 20 minutters forberedelse til opgaverne i rytmelæsning og akkompagneret sang. Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Forberedelse: 20 minutter. Selve eksamen: 15 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): 40 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen samt en mundtlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Intern censor og eksaminator er i fællesskab ansvarlige for udvælgelse og godkendelse af de mundtlige opgaver. Indstillet af studienævnet den Side 27 af 42

28 3. Støttefag Hørelære Eksamen efter 4. semester Eksamensindhold Eksamen omfatter en skriftlig og en mundtlig del: Eksamens- og prøvebestemmelser Skriftlig del Senest 2 uger før den mundtlige eksamen afleverer den studerende min. seks aflytningsopgaver (hjemmeopgaver). Opgaverne udleveres i 3. semester. Mundtlig del Prøven omfatter opgaver inden for rytmelæsning, melodilæsning, gehør og akkordhøring samt kombinationsopgaver. Eksamensform Skriftlig og praktisk eksamen. Varighed og omfang Forberedelse: 30 minutter (til rytme- og melodilæsning samt gehør). Selve eksamen: 25 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): 60 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen samt en mundtlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Intern censor og eksaminator er i fællesskab ansvarlige for udvælgelse og godkendelse af de mundtlige opgaver. Indstillet af studienævnet den Side 28 af 42

29 3. Støttefag Musikteori - satslære/analyse Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået et musikerrelevant kendskab til musikteori har fået indsigt i de begrebsdannelser, der kan være til hjælp i indstuderings- og fortolkningspraksis har erhvervet indsigt i musikkens disposition, udtryk og teknik. Indhold Fagets formål opfyldes ved undervisning inden for områderne: teori, der sætter den studerende i stand til at orientere sig begrebsmæssigt i musikkens enkeltelementer praksis, hvor der arbejdes med disse musikalske elementer både i skrift og ved hovedinstrumentet/sang, herunder: arrangement og satslære og elementær komposition. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 10 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 4 ECTS semester: 9 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 29 af 42

30 3. Støttefag Musikteori - satslære/analyse Eksamen efter 2. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Den studerende afleverer i løbet af året 3 ukorrigerede satsopgaver stillet i undervisningen. Disse opgaver indgår i den samlede karakterbedømmelse, med en vægtning på 75%. Ved studieårets afslutning afholdes en fælles skriftlig eksamen i harmonisk analyse (niveau: Bach koral), som udgør de resterende 25% af den samlede karakter. Eksamensform Skriftlig eksamen. Varighed og omfang Selve prøven: 1 time under klausur. Votering: 10 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminator har ansvaret for udarbejdelse af eksamensopgaver. Indstillet af studienævnet den Side 30 af 42

31 3. Støttefag Musikteori - satslære/analyse Eksamen efter 4. semester Eksamensindhold Eksamen omfatter en skriftlig og en praktisk del. Eksamens- og prøvebestemmelser Skriftlig del: Den studerende afleverer min. 5 egne satser. Herunder både arrangementer og kompositioner, som viser bredden i den studerendes arbejde med faget. Derudover gives 48 timer til løsning af en tilstillet kompositionsopgave. Praktisk del: Et udvalg af egne satser fremføres. Eksamensform Skriftlig og praktisk eksamen. Varighed og omfang Skriftlig del: 48 timer. Praktisk del: minutter. Votering: 10 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering (2 uger før praktisk eksamen) af egne satser i elektronisk form samt 2 papirkopier. tilstedeværelsen af øvrige medvirkende. Eksaminator har ansvaret for udarbejdelse af eksamensopgaver. Indstillet af studienævnet den Side 31 af 42

32 3. Støttefag Musikhistorie Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af 1. semester: har fået indblik i musikhistorien inden for klassisk musik, folkemusik og rytmisk musik At den studerende ved afslutning af faget: er i stand til at orientere sig i musik skrevet mellem år 1600 og nutiden ud fra et musikersynspunkt har viden om relevante metoder og tilgange til musikhistorie og analyse er i stand til selvstændigt at forholde sig til, reflektere over og håndtere denne viden har færdigheder i analyse (form, harmonik og fortolkning) har kompetence til at forbinde viden og færdigheder med et konkret værk. Indhold Fagets formål søges opfyldt ved undervisning inden for områderne: viden og videnshåndtering teoridannelser og metoder interpretationsteori og praksis. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. 1. semester samlæses på tværs af uddannelsesretninger. Timerne deles op mellem folkemusik, rytmisk musik og klassisk musik med 1/3 af timerne til hver linje. Tidsmæssig placering semester. Timenorm semster: 2 ugentlige timer pr. årgang. 5. semester: 5 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 4 ECTS semester: 4 ECTS 5. semester: 2 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 32 af 42

33 3. Støttefag Musikhistorie semester Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen (opgjort pr. studieår). Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Afgøres af underviseren Eksamensform Skriftlig eksamen Varighed og omfang Afgøres af underviseren Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering. Eksamen efter 5. semester Eksamensindhold Eksamen består af en skriftlig del og en praktisk del. Emnet, aftales mellem den studerende og underviseren, og tager afsæt i et værk eller en sats, der er programsat til den studerendes bacheloreksamen. Skriftlig eksamen: En kort historisk/biografisk indplacering samt en formanalyse af hele værket/satsen, herunder en eller flere detailanalyser, en harmonisk analyse/samklangsanalyse af en mindre del af værket samt nogle fortolkningsanalyser. Den skriftlige del skal munde ud i formuleringen af et fortolkningsmæssigt problem. Praktisk eksamen: Den studerende uddyber og demonstrerer på sit instrument det fortolkningsmæssige problem, der præsenteres i den skriftlige eksamen. Indstillet af studienævnet den Side 33 af 42

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Performer, kammer- og orkestermusiker VERSION 5 290916 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Elektronisk musik og lydkunst Indstillet af studienævnet den 15-09.2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Samtidsmusiker Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST Performer, kammer- og orkestermusiker Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Brobygning har udviklet metoder og/eller materialer inden for musikpædagogik og musikformidling for børn og unge med henblik på at bygge broer og skabe større sammenhæng i den musikalske

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS normering

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) SANG MED/UDEN PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4 Planche

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. oktober 2010 Version: Oktober 2012 1 ... 2 1 Indledning... 3

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Godkendt i studienævnet d. 05.12.13/Skolerådet d. 04.03.14 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS

Læs mere

KREATIV MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

KREATIV MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING At den studerende: - tilegner sig relevant viden om musikformidlingstyper - tilegner sig relevant viden inden for kommunikationsog formidlingsteori - tilegner sig relevant

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: BROBYGGER - musikpædagog og musiker VERSION 5 031215 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet 1.april 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE I KLASSISK KLAVER DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret april 2009 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...3 2. Uddannelsens normering...3

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 ... 2 1 Indledning...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 4. november 2011. Version: August 2015 1 ... 2 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2017 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 1. Hovedfag... 6 Hovedfag (orkesterinstrument)... 6

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev 2015 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag (orgel)... 6 Undervisningens mål

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 INDHOLD 1 Indledning... 3 2.1

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt/vokalt hovedfag Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt/vokalt hovedfag har solistiske og ensemblemæssige færdigheder,der knytter sig til beskæftigelse inden for udøvende musik og/eller musikpædagogik har udviklet sit specifikke,

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: BROBYGGER - musikpædagog og musiker VERSION 4.1 031215 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: KUNSTNERISK LEDELSE, RYTMISK VOKALMUSIK Aalborg Gældende fra 2015 1/27 Indhold 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje ELEKTRONISK KOMPOSITION Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse

Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse Masteruddannelse i Rytmisk Korledelse (M-RK) Overordnede mål At videreudvikle de kunstneriske, vokale, instrumentale, teoretiske og ledelsesmæssige kompetencer indenfor hovedfaget rytmisk korledelse og

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN I BLOKFLØJTE cand. musicae / Master of Music (MMus) BLOKFLØJTE MED PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Kandidat i musik / Master of Music

Kandidat i musik / Master of Music Kandidat i musik / Master of Music Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev. 2017 Forord... 3... 4 1. Hovedfag... 5 Hovedfagskompleks... 5 Musikledelse... 5 Kandidatprojekt...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere