Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)"

Transkript

1 Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den Side 1 af 42

2 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Vokale fag 1.1. Hovedfag 1.2. Ensemblesang 1.3. Musikdramatik 1.4. Repetition 1.5. Koncertpraksis 2. Pædagogiske fag 2.1. Teoretisk pædagogik og psykologi 2.2. Pædagogik i praksis 2.3. Vokalpædagogik og -praktik 2.4. Diktion 2.5. Musikformidling 3. Støttefag 3.1. Hørelære 3.2. Musikteori satslære/analyse 3.3. Musikhistorie 3.4. Bifagsklaver 3.5. Entreprenørskab 3.6. Øvekor 4. Valgfag 4.1. Valgfag Indstillet af studienævnet den Side 2 af 42

3 Forord Studieordning (bind II), fag- og eksamensbestemmelser indeholder en detaljeret beskrivelse af den undervisnings- og eksamensvirksomhed, der knytter sig til et bestemt fagområde/instrument. Studieordning (bind II), er et bilag til Studieordning (bind I), som giver en overordnet beskrivelse af konservatorieuddannelsens formål og indhold som helhed. Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets gældende uddannelsesbekendtgørelse om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de formelle retningslinjer for studieordningen. Ordforklaringer Eksamensprogram: samlet fortegnelse over, hvad der opgives til eksamen med præcise tidsangivelser på de enkelte værker/satser. Salsprogram: koncertprogram og udførlige programnoter forfattet og sat op af eksaminanden. Normalside: 2400 anslag pr. side (ekskl. Forside, indholdsfortegnelse og eventuelle bilag). Eksaminator = underviser. Indstillet af studienævnet den Side 3 af 42

4 Timeplanche Sem. 1 Sem 2. ECTS Sem. 3 Sem. 4 ECTS Sem. 5 Sem. 6 ECTS ECTS i alt Vokale fag Hovedfag Bachelorprojekt Ensemblesang Musikdramatik Repetition Akkompagnatør Koncertpraksis Pædagogiske fag Teoretisk pædagogik og psykologi Musikformidling Pædagogik i praksis Vokalpædagogik og praktik Diktion Støttefag Hørelære* Musikteori - satslære/analyse Musikhistorie 2t/årg 2t/årg 4 2t/årg 2t/årg Bifagsklaver Entreprenørskab Øvekor Valgfag Valgfag I alt ECTS Minuttal pr. uge 198,0 205,0 217,0 213,0 207,0 202,0 Gennemsnitligt ugentligt timetal 3,3 3,4 3,6 3,6 3,5 3,4 7-trinsskala, ekstern censur 7-trinsskala, intern censur Indgår i bachelorprojektet Ved instrumentalt fag (75 min.) i 27 uger - alle øvrige fag (inkl. akkompagnement) i 24 uger * Skemalægges med min. 1½ time og maks. 2 timer pr. uge Indstillet af studienævnet den Side 4 af 42

5 Fagbeskrivelser Indstillet af studienævnet den Side 5 af 42

6 1. Vokale fag Hovedfag Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået grundlæggende viden om kunstneriske, praktiske og vokaltekniske grundbegreber og metoder med henblik på professionel formidling af det klassiske vokalrepertoire kan omsætte den opnåede viden til praksis såvel i egen kunstnerisk udfoldelse som i undervisningsøjemed. Indhold Uddannelsens formål opfyldes ved udvikling af interpretatorisk forståelse og arbejde med vokaltekniske færdigheder med henblik på et professionelt kunstnerisk udtryk. Ved afslutningen af hvert semester afleverer den studerende en rapport baseret på observationer fra undervisningen omfattende følgende emner: åndedrætskontrol placering artikulation diagnose. Undervisnings- og arbejdsformer Soloundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 75 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 29 ECTS semester: 7 ECTS semester: 10 ECTS Bachelorprojekt: 10 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 6 af 42

7 1. Vokale fag Hovedfag Eksamens- og prøvebestemmelser Stopprøve efter 2. semester Prøven aflægges normalt efter 2. semester, men skal senest være bestået ved udgangen af 4. semester for at studiet kan fortsættes. Eksamensindhold Den studerende fremfører et selvvalgt program godkendt af underviseren. Eksamen har til formål at vurdere eksaminandens instrumentale og musikalske standpunkt i forhold til studiets progression. Den studerende fremlægger desuden rapporter - som beskrevet under fagbeskrivelsen, Indhold. Eksamensmateriale Eksamensprogram Semester-rapporter Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Semesterrapporter: min. 1 normalside. Selvvalgt program (effektiv spilletid): minutter. Fremlæggelse: 5-10 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max 50 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen ledsaget af en mundtlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af semesterrapporter i elektronisk form samt 3 papirkopier rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af eksamensprogram tilstedeværelsen af øvrige medvirkende ved eksamen rettidig oplysning til studieadministrationen (1 måned før eksamen), hvis der skal bruges cembalo eller lignende. Indstillet af studienævnet den Side 7 af 42

8 1. Vokale fag Hovedfag Eksamens- og prøvebestemmelser Bachelorprojekt efter 6. semester Eksamensindhold Den studerende fremfører et selvvalgt program godkendt af underviseren. Programmet bør vælges med henblik på at kunne præsentere et personligt, kunstnerisk udtryk. Stilistisk bredde bør tilstræbes, men er ikke obligatorisk. Den studerende fremlægger desuden rapporter - som beskrevet under fagbeskrivelsen, Indhold. Eksamensmateriale Semester-rapporter Eksamensprogram Liste over værker indstuderet i studietiden Salsprogram med noter. Alternativt kan programmet suppleres med anden form for formidling. Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Semesterrapporter: min. 1 normalside. Selvvalgt program (effektiv spilletid): minutter. Fremlæggelse: minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max 90 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen ledsaget af en skriftlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af semesterrapporter i elektronisk form samt 3 papirkopier rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af eksamensprogram rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af liste over værker indstuderet i studietiden rettidig aflevering (1 uge før eksamen) af salsprogram i elektronisk form samt 3 papirkopier tilstedeværelsen af øvrige medvirkende ved eksamen rettidig oplysning til studieadministrationen (1 måned før eksamen), hvis der skal bruges cembalo eller lignende. Indstillet af studienævnet den Side 8 af 42

9 1. Vokale fag Ensemblesang Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: kan indgå med en professionel tilgang i samarbejde med andre instrumentalister og sangere har forståelse for eget ansvar i samarbejde med andre på et kunstnerisk niveau har viden om professionel praksis i arbejdet med ensembler, kammermusik og kor kan træffe relevante kunstneriske beslutninger i forbindelse med arbejde med ensemblesang og kammermusik. Indhold Fagets formål opfyldes ved arbejde med et bredt udsnit af repertoire med relevans for stemmetyper, niveau og holdsammensætning. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 10 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 9 af 42

10 1. Vokale fag Ensemblesang Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig og mundtlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig og mundtlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. Mundtlig eksamen: 15 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max 30 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering (1 måned før mundtlig eksamen) af skriftlig opgave i elektronisk form samt 2 papirkopier Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering. Indstillet af studienævnet den Side 10 af 42

11 1. Vokale fag Musikdramatik Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: kan optræde professionelt i en musikdramatisk sammenhæng kan analysere den sceniske proces og formidle dette i undervisningsøjemed kan udforme programnoter kan stemmetypebestemme forskellige stemmer til brug for sammensætning af grupper/ensembler. Indhold Fagets formål opfyldes ved arbejde med følgende grundteknikker: improvisation maske krop tekst. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 10 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 11 af 42

12 1. Vokale fag Musikdramatik Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig og mundtlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig og mundtlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. Mundtlig eksamen: 15 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max 30 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering (1 måned før mundtlig eksamen) af skriftlig opgave i elektronisk form samt 2 papirkopier Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering. Indstillet af studienævnet den Side 12 af 42

13 1. Vokale fag Repetition Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået et overblik over og kendskab til det klassiske sangrepertoire fra renæssancen til vor tid har opnået kendskab til indstuderings- og fordybelsesmetoder på et professionelt kunstnerisk niveau kan arbejde selvstændigt med indstudering og fordybelse har opnået kendskab til et bredt repertoire til brug såvel i egen kunstnerisk udfoldelse som i undervisningsøjemed. Indhold Fagets formål opfyldes ved udvikling af værktøjer til individuel fortolkning af relevant repertoire på et professionelt kunstnerisk niveau samt arbejde med stilforståelse, sprogforståelse, genrekundskab og tekstanalyse. Ved afslutningen af hvert semester afleverer den studerende en rapport (min. 1 normalside à 2400 anslag) baseret på observationer fra undervisningen omfattende følgende emner: interpretation diktion repertoireanalyse. Undervisnings- og arbejdsformer Soloundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm semester: 15 minutter om ugen pr. studerende semester: 15 minutter om ugen pr. studerende semester: 30 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 2 ECTS semester: 1. ECTS semester: 5 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 13 af 42

14 1. Vokale fag Repetition Eksamen Indgår som en del af bachelorprojektet efter 6. semester. Eksamens- og prøvebestemmelser Indstillet af studienævnet den Side 14 af 42

15 1. Instrumentale fag Koncertpraksis Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har tilegnet sig erfaring i at optræde foran et publikum medvirker ved planlægningen af koncertaktiviteter har opnået indsigt i koncertprocessen fra planlægning til optræden. Indhold Fagets formål opfyldes gennem den studerendes deltagelse i koncerter og andre studierelevante arrangementer. Den studerende involveres desuden i planlægningen af aktiviteterne og opnår hermed praktisk erfaring med bl.a. programlægning og PR. Der arbejdes med delelementer fra faget entreprenørskab. ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS semester: 1 ECTS ECTS points udløses ved den studerendes deltagelse i planlægning, markedsføring og aktive medvirken i koncerter og projekter. Koordinator/studieleder i samarbejde med underviser fører tilsyn med, at den enkelte studerende i tilstrækkelig grad medvirker i konservatoriets aktiviteter. Indstillet af studienævnet den Side 15 af 42

16 2. Pædagogiske fag Teoretisk pædagogik og psykologi Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået grundlæggende viden om relevante pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier, begreber og metoder i en historisk kontekst kan reflektere over praksis og metodevalg i relation til diverse undervisnings- og formidlingssituationer. Indhold Fagets formål opfyldes ved undervisning inden for områderne: læringsteorier pædagogiske teorier udviklingspsykologi almen musikdidaktik. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Samlæses på tværs af uddannelsesretninger. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 5 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 2 ECTS semester: 2 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 16 af 42

17 2. Pædagogiske fag Teoretisk pædagogik og psykologi Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig eksamen Varighed og omfang Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering. Indstillet af studienævnet den Side 17 af 42

18 2. Pædagogiske fag Pædagogik i praksis Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har dannet overblik over og fået indsigt i musikpædagogiske traditioner og miljøer i Danmark har fået indsigt i forskellige musikpædagogiske metodikker, undervisningsformer samt lærer- og elevtyper har fået indsigt i musikpædagogisk didaktik fra begynder- til konservatorieniveau har opnået erfaring med holdundervisning af børn. Indhold Fagets formål søges opfyldt ved både teoretisk og praktisk undervisning inden for områderne: metoder og indstuderingsteknikker formidling og motivation målrettede progressioner udviklingspsykologi. Undervisnings- og arbejdsformer semester består af en række foredrag ved fremtrædende musikere/musikpædagoger. 4. semester indeholder undervisning i grundlæggende musikpædagogik. Tidsmæssig placering semester. Timenorm semester: 10 minutter om ugen pr. studerende. 3. semester: 10 minutter om ugen pr. studerende. 4. semester: 20 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 5 ECTS semester: 5 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 18 af 42

19 2. Pædagogiske fag Pædagogik i praksis Eksamen efter 4. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Den studerende afleverer en skriftlig rapport indeholdende indhentede erfaringer samt refleksioner vedr. et udvalg af gennemgåede emner fra grundlæggende musikpædagogik: metoder indstuderingsteknikker formidling motivation målrettede progressioner udviklingspsykologi. Eksamensmateriale Skriftlig rapport. Eksamensform Skriftlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig rapport: 5 normalsider. Censur og bedømmelse Ved prøven medvirker eksaminator og intern censor. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier Indstillet af studienævnet den Side 19 af 42

20 2. Pædagogiske fag Vokalpædagogik og -praktik Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået viden om arbejdsmarkedet har knyttet kontakter til forskellige relevante pædagogiske arbejdspladser og opnået konkrete, praktiske og personlige erfaringer med undervisning inden for det vokale område har opnået viden om og færdigheder vedr. pædagogiske metoder og praksis i forbindelse med undervisning af elever på begynderniveau (børn/unge) - både som solo- og som holdundervisning har opnået kendskab til et righoldigt undervisningsrepertoire til begynderundervisning kan strukturere længere undervisningsforløb Indhold Fagets formål søges opfyldt inden for følgende områder af det pædagogiske arbejde med begynderelev/er: motivation, øvning, repertoire, vejrtrækning, placering af stemmen, selvtillid. Undervisnings- og arbejdsformer semester: Ekstern praktik. Der tilrettelægges 2 praktikforløb á 2-5 dages varighed hos erfarne sangpædagoger på arbejdspladser som musikskole, klassisk musikefterskole, kirkemusikskole o. lign. Den studerende observerer og/eller integreres i dele af undervisningen efter samråd med sangpædagogen og under dennes supervision. Skriftlig opgave: Efter afsluttede eksterne praktikforløb udformer den studerende beskrivelser og vurderinger af indhentede erfaringer fra forløbene (4-5 sider pr. forløb) semester: Intern praktik. Soloundervisning under supervision af sangpædagog. Undervisningen kan efter aftale tilrettelægges som holdundervisning. Den studerende gennemfører to undervisningsforløb med sangelev/-er på begynderniveau (barn/ung). Et af undervisningsforløbene kan omhandle holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm semester: 7 minutter om ugen pr. studerende semester: 18 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 4 ECTS semester: 10 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 20 af 42

21 2. Pædagogiske fag Vokalpædagogik og praktik Eksamen efter 6. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Der gennemføres en undervisningslektion i begyndersangpædagogik med soloelev eller hold. Derudover afleverer den studerende en skriftlig rapport om det valgte undervisningsforløb indeholdende: en beskrivelse af eleven/eleverne en beskrivelse af undervisningsforløbet med løbende refleksioner om bl.a. metodik og progression en litteraturliste over velegnet undervisningsmateriale til begynderpædagogik i sang. Eksamensmateriale Skriftlig rapport. Eksamensform Praktisk eksamen. Eksamen skal indeholde: stemmetekniske øvelser, gennemgang af nyt repertoire, musikalsk arbejde med en forud indstuderet sang. I en efterfølgende samtale kan censorerne stille spørgsmål i relation til undervisningslektionen og den skriftlige rapport. Varighed og omfang Skriftlig rapport: 4-5 normalsider. Praktisk eksamen: 25 minutter. Samtale: 10 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 60 minutter. Censur og bedømmelse Ved prøven medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering (1 måned før praktisk eksamen) af eksamensmateriale i elektronisk form samt 3 papirkopier tilstedeværelsen af øvrige medvirkende ved eksamen. Indstillet af studienævnet den Side 21 af 42

22 2. Pædagogiske fag Diktion Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har kendskab til diktion inden for hovedsprogene engelsk, tysk, fransk, italiensk, nordiske sprog og latin i forbindelse med IPA (International Phonetic Alphabet) kan anvende diktion i fortolkningsøjemed ved indstudering af sangrepertoire. Indhold Fagets formål søges opfyldt ved indstudering af en række udvalgte værker der synges, oplæses, oversættes og fortolkes. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 5 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 3 ECTS semester: 1 ECTS semester: 7 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 22 af 42

23 2. Pædagogiske fag Diktion Eksamen Indgår som en del af bachelorprojektet efter 6. semester. Eksamens- og prøvebestemmelser Indstillet af studienævnet den Side 23 af 42

24 2. Pædagogiske fag Musikformidling Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget er i stand til at skabe interesse for den musik, der fremføres, hos forskellige målgrupper kan anvende både didaktiske og kunstnerisk betingede formidlingsformer behersker verbale formidlingsformer i forhold til forskellige modtagergrupper og undervisningssituationer har kendskab til grundlæggende kommunikationsteori behersker medskabende formidlingsprocesser har et reflekteret forhold til fremføring af musik. Indhold Fagets formål opfyldes ved undervisning inden for områderne: formidling af musik, hvor der arbejdes med koncerttyper, koncertformer og koncertkoncepter formidling om musik, hvor der arbejdes med verbal, skriftlig og webbaseret koncertforberedelse og interesseskabelse formidling med musik, hvor der arbejdes med musikken selv som kommunikationsmiddel. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 6 minutter om ugen pr. studerende. ECTS 4. semester: 3 ECTS semester: 5 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 24 af 42

25 2. Pædagogiske fag Musikformidling Eksamen efter 6. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Faget afsluttes med aflevering af en skriftlig opgave, hvori den studerende reflekterer over sit bachelorprojekt. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig opgave: 5-10 normalsider. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier Indstillet af studienævnet den Side 25 af 42

26 3. Støttefag Hørelære Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har tilegnet sig auditive, læsemæssige og analytiske færdigheder med henblik på hurtigt at kunne overskue og realisere et nodebillede har udviklet det indre gehør og musikalsk forestillingsevne, hukommelse og bevidsthed er i besiddelse af bevidsthed omkring tilegnelsesmetoder af det musikalske stof. Indhold Fagets formål opfyldes ved undervisning inden for deldiscipliner, som opøves både auditivt og visuelt: melodilære rytmelære skala- og intervallære, akkordlære, becifring og funktionsanalyse auditiv analyse. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 20 minutter om ugen pr. studerende. Skemalægges med min. 90 minutter og max. 120 minutter pr. uge. ECTS semester: 5 ECTS semester: 10 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 26 af 42

27 3. Støttefag Hørelære Eksamen efter 2. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Eksamen omfatter rytmelæsning, melodilæsning, akkordlæsning samt akkordhøring. Der gives 20 minutters forberedelse til opgaverne i rytmelæsning og akkompagneret sang. Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Forberedelse: 20 minutter. Selve eksamen: 15 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): 40 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen samt en mundtlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Intern censor og eksaminator er i fællesskab ansvarlige for udvælgelse og godkendelse af de mundtlige opgaver. Indstillet af studienævnet den Side 27 af 42

28 3. Støttefag Hørelære Eksamen efter 4. semester Eksamensindhold Eksamen omfatter en skriftlig og en mundtlig del: Eksamens- og prøvebestemmelser Skriftlig del Senest 2 uger før den mundtlige eksamen afleverer den studerende min. seks aflytningsopgaver (hjemmeopgaver). Opgaverne udleveres i 3. semester. Mundtlig del Prøven omfatter opgaver inden for rytmelæsning, melodilæsning, gehør og akkordhøring samt kombinationsopgaver. Eksamensform Skriftlig og praktisk eksamen. Varighed og omfang Forberedelse: 30 minutter (til rytme- og melodilæsning samt gehør). Selve eksamen: 25 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): 60 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen samt en mundtlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Intern censor og eksaminator er i fællesskab ansvarlige for udvælgelse og godkendelse af de mundtlige opgaver. Indstillet af studienævnet den Side 28 af 42

29 3. Støttefag Musikteori - satslære/analyse Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået et musikerrelevant kendskab til musikteori har fået indsigt i de begrebsdannelser, der kan være til hjælp i indstuderings- og fortolkningspraksis har erhvervet indsigt i musikkens disposition, udtryk og teknik. Indhold Fagets formål opfyldes ved undervisning inden for områderne: teori, der sætter den studerende i stand til at orientere sig begrebsmæssigt i musikkens enkeltelementer praksis, hvor der arbejdes med disse musikalske elementer både i skrift og ved hovedinstrumentet/sang, herunder: arrangement og satslære og elementær komposition. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 10 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 4 ECTS semester: 9 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 29 af 42

30 3. Støttefag Musikteori - satslære/analyse Eksamen efter 2. semester Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Den studerende afleverer i løbet af året 3 ukorrigerede satsopgaver stillet i undervisningen. Disse opgaver indgår i den samlede karakterbedømmelse, med en vægtning på 75%. Ved studieårets afslutning afholdes en fælles skriftlig eksamen i harmonisk analyse (niveau: Bach koral), som udgør de resterende 25% af den samlede karakter. Eksamensform Skriftlig eksamen. Varighed og omfang Selve prøven: 1 time under klausur. Votering: 10 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminator har ansvaret for udarbejdelse af eksamensopgaver. Indstillet af studienævnet den Side 30 af 42

31 3. Støttefag Musikteori - satslære/analyse Eksamen efter 4. semester Eksamensindhold Eksamen omfatter en skriftlig og en praktisk del. Eksamens- og prøvebestemmelser Skriftlig del: Den studerende afleverer min. 5 egne satser. Herunder både arrangementer og kompositioner, som viser bredden i den studerendes arbejde med faget. Derudover gives 48 timer til løsning af en tilstillet kompositionsopgave. Praktisk del: Et udvalg af egne satser fremføres. Eksamensform Skriftlig og praktisk eksamen. Varighed og omfang Skriftlig del: 48 timer. Praktisk del: minutter. Votering: 10 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering (2 uger før praktisk eksamen) af egne satser i elektronisk form samt 2 papirkopier. tilstedeværelsen af øvrige medvirkende. Eksaminator har ansvaret for udarbejdelse af eksamensopgaver. Indstillet af studienævnet den Side 31 af 42

32 3. Støttefag Musikhistorie Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af 1. semester: har fået indblik i musikhistorien inden for klassisk musik, folkemusik og rytmisk musik At den studerende ved afslutning af faget: er i stand til at orientere sig i musik skrevet mellem år 1600 og nutiden ud fra et musikersynspunkt har viden om relevante metoder og tilgange til musikhistorie og analyse er i stand til selvstændigt at forholde sig til, reflektere over og håndtere denne viden har færdigheder i analyse (form, harmonik og fortolkning) har kompetence til at forbinde viden og færdigheder med et konkret værk. Indhold Fagets formål søges opfyldt ved undervisning inden for områderne: viden og videnshåndtering teoridannelser og metoder interpretationsteori og praksis. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. 1. semester samlæses på tværs af uddannelsesretninger. Timerne deles op mellem folkemusik, rytmisk musik og klassisk musik med 1/3 af timerne til hver linje. Tidsmæssig placering semester. Timenorm semster: 2 ugentlige timer pr. årgang. 5. semester: 5 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 4 ECTS semester: 4 ECTS 5. semester: 2 ECTS Indstillet af studienævnet den Side 32 af 42

33 3. Støttefag Musikhistorie semester Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen (opgjort pr. studieår). Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Afgøres af underviseren Eksamensform Skriftlig eksamen Varighed og omfang Afgøres af underviseren Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering. Eksamen efter 5. semester Eksamensindhold Eksamen består af en skriftlig del og en praktisk del. Emnet, aftales mellem den studerende og underviseren, og tager afsæt i et værk eller en sats, der er programsat til den studerendes bacheloreksamen. Skriftlig eksamen: En kort historisk/biografisk indplacering samt en formanalyse af hele værket/satsen, herunder en eller flere detailanalyser, en harmonisk analyse/samklangsanalyse af en mindre del af værket samt nogle fortolkningsanalyser. Den skriftlige del skal munde ud i formuleringen af et fortolkningsmæssigt problem. Praktisk eksamen: Den studerende uddyber og demonstrerer på sit instrument det fortolkningsmæssige problem, der præsenteres i den skriftlige eksamen. Indstillet af studienævnet den Side 33 af 42

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Godkendt i studienævnet d. 05.12.13/Skolerådet d. 04.03.14 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole

Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Studieordning for skuespilleruddannelsen Syddansk Musikkonservatorium Islandsgade 2 5000 Odense C. Skuespillerskolen Roersvej 33 5000 Odense C. Syddansk

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v...3 Optagelse af elever...3 Uddannelsesbevis...3

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I SKUESPIL STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Film- og Medievidenskab, 2015-ordningen Rettet, justeret og rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENEINSTRUKTØR

Statens Teaterskole (STS) STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENEINSTRUKTØR Indholdsfortegnelse: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 Adgangskrav Optagelsesprocedure 4: Formål s. 3

Læs mere

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse BA i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation 2013 Studieordning 2013 Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse Syddansk Universitet, Kolding Start 2013 www.sdu.dk 1 BA i Bibliotekskundskab

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen STUDIEORDNING BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION Copenhagen Business School, Handelshøjskolen I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning

University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning University College Sjælland Læreruddannelsen Studieordning Offentliggjort oktober 2011 INDHOLD GENERELLE BESTEMMELSER... 4 RETSGRUNDLAG FOR LÆRERUDDANNELSEN... 4 LÆRERUDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere