Befolkningens bevægelser Vital statistics 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningens bevægelser Vital statistics 2004"

Transkript

1 1 Befolkningens bevægelser 2004 Vital statistics 2004

2 2 Befolkningens bevægelser 2004 Udgivet af Danmarks Statistik December årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN ISSN Pris: 447,00 kr. inkl. 25% moms Adresse Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf Fax e-post: Signaturforklaring 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker til at angives... Oplysning foreligger ikke - Nul Symbols 0 0,0 } Less than half the final digit shown. Not applicable.. Available information not conclusive... Data not available - Nil Danmarks Statistik 2005 Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation, uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik, er forbudt efter gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

3 3 Forord Dette hæfte danner en fortsættelse af de årlige publikationer vedrørende befolkningens bevægelser, som blev påbegyndt med hæftet for årene (jf. fortegnelse på side 261). Hæftet giver oplysning om fødsler, dødsfald, indgåede og opløste ægteskaber, vandringer, aborter og adoptioner. Hertil kommer opgørelser af befolkningen og dens sammensætning både på person-, familie- og husstandsniveau. Et specielt afsnit omhandler udenlandske statsborgere. Ligeledes er der et afsnit med resultater fra den seneste befolkningsfremskrivning. I hæftet indgår desuden oplysninger om antal asylansøgninger. Asylansøgere er ikke tilmeldt folkeregistret og indgår derfor ikke i statistikken over befolkningen i Danmark. Tekstafsnittet indledes med en belysning af nogle områder inden for befolkningsstatistikken, som har aktuel interesse; emnerne skifter fra år til år. En fortegnelse over de tidligere belyste emner findes på side 16. I dette hæfte indgår to artikler, Befolkningsudviklingen i 2004 og Skilsmisser i børnefamilier i 2004 af fuldmægtig Annemette Lindhardt Olsen. Desuden findes en beskrivelse af befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder. Bilag 1 indeholder ordforklaringer, og bilag 2 giver en teknisk beskrivelse af de befolkningsstatistiske beregningsmetoder. Bilag 3 indeholder et engelsksproget sammendrag af afsnittene om kilder og grundbegreber samt definitioner. Hæftet er udarbejdet i Danmarks Statistik, Befolkning og Uddannelse, i afdelingen for befolkningsstatistik under ledelse af fuldmægtig Anna Qvist. Danmarks Statistik, december 2005 Jan Plovsing / Anita Lange

4 4 Preface Befolkningens bevægelser (Vital statistics) is an annual publication, which appeared for the first time with data for the period A list of earlier editions is shown on page 261. The publication presents information about events such as births, deaths, marriages, divorces, migrations, abortions and adoptions, as well as information about the size and composition of the Danish population at person, family and household levels. A special chapter deals with foreign nationals. A few tables on population projections are also included in this publication. Asylum applicants are not included in the Danish population, but tables showing number for them can be found in a special chapter. The first part of the text section of this publication deals with developments in selected statistical fields of particular current interest. A list of the subjects previously dealt with is given on page 16. The subjects, which may change from year to year, are this time Population trends in 2004 and Divorces in families with children in 2004 (by Ms. Annemette Lindhardt Olsen). Moreover the text section outlines the concepts and sources of Danish vital statistics. Annex 1 gives concise definition of words, and Annex 2 describes calculation techniques involved in measuring demographic components. Annex 3 contains a summary in English of that part of the text section, which deals with concepts and sources. This publication has been prepared by Statistics Denmark, division for Population and Education, in the section for vital statistics - Ms. Anna Qvist being in charge of the work. Statistics Denmark, December 2005 Jan Plovsing / Anita Lange

5 5 Indholdsfortegnelse Tekstafdeling Emneartikler Befolkningsudviklingen i Skilsmisser i børnefamilier i Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder Fødsler Legale aborter Dødsfald Vielser Opløste ægteskaber Registrerede partnerskaber Indenlandske flytninger Husstandsflytninger Udenlandske vandringer Asylansøgninger Opholdstilladelser Hele befolkningen Husstande og familier Udenlandske statsborgere Skift til dansk statsborgerskab Indvandrere og efterkommere Adoptioner Befolkningsregnskaber Befolkningsfremskrivning Opgørelsesmåde for CPR-baseret statistik Supplerende statistik Tabelafdeling Samlet oversigt 1. Oversigt over befolkningens bevægelser Oversigt over befolkningens bevægelser, kvartalsvis Oversigt over befolkningens bevægelser, månedsvis Fødsler 4. Fødte Levendefødte fordelt efter fødselsmåned Fertilitets- og reproduktionstallene Aldersbetingede fertilitetskvotienter for kvinder tilhørende generationerne til Kumulerede aldersbetingede fertilitetskvotienter for kvinder tilhørende generationerne til Andelen af kvinder i generationerne med mindst ét levendefødt barn (pr kvinder) Andelen af kvinder i 20-, 25-, 30-, 35-, 40- og 45-års alderen fra generationerne fordelt efter antal levendefødte (pr kvinder) Aldersbetingede fertilitetskvotienter for kvinder Aldersbetingede fertilitetskvotienter for kvinder i og uden for ægteskab

6 6 13. Levendefødte samt aldersbetingede fertilitetskvotienter fordelt efter amter og moderens alder Gennemsnitsalder for fødende kvinder Levendefødte fordelt efter moderens alder Levendefødte fordelt efter moderens ægteskabelige stilling og alder Levendefødte i og uden for ægteskab fordelt efter moderens alder og levendefødtnummer Levende- og dødfødte fordelt efter moderens alder og enkelt- eller flerfødte Levende- og dødfødte fordelt efter fødselsvægt og enkelt- eller flerfødte Levende- og dødfødte fordelt efter fødselslængde og enkelt- eller flerfødte Aldersbetingede fertilitetskvotienter for mænd Enkeltfødsler og flerfødsler Enkelt- og flerfødsler fordelt efter børnenes køn Flerfødsler fordelt efter moderens alder Legale aborter 25. Legale aborter og den generelle abortkvotient Legale aborter i pct. af legale aborter og fødsler Legale aborter fordelt efter kvindens alder og bopæl Aldersbetingede legale abortkvotienter fordelt efter kvindens bopæl Legale aborter fordelt efter kvindens alder Aldersbetingede legale abortkvotienter Dødsfald 31. Dødeligheden Døde fordelt efter dødsmåned Døde fordelt efter køn og alder Døde pr personer Døde pr personer i aldersklasser , , , 2003 og Dødeligheden i 1. leveår for fødselskuldene Antal døde og døde pr personer fordelt efter amter, køn og alder Indeks for dødeligheden i visse aldersgrupper Middellevetider for 0-, 50-, 60-, 70-, 80- og 90-årige mænd og kvinder Middellevetider for amter 1991/1995 og 1996/ Dødelighedstavle for årene 1996/ Dødelighedstavle for årene 2003/ Døde fordelt efter køn, alder og dødsårsag Døde pr personer fordelt efter køn, alder og dødsårsag Døde fordelt efter køn, dødssted og bopælsamt Vielser 46. Vielser fordelt efter vielsesmåned Vielser fordelt efter parternes tidligere ægteskabelige stilling Vielser fordelt efter vielsesmyndighed Vielser fordelt efter parternes alder og tidligere ægteskabelige stilling Viede pr personer fordelt efter køn, civilstand og alder Vielser fordelt efter køn og parternes alder Viede pr ikke-gifte fordelt efter køn og alder Vielser fordelt efter de viedes indbyrdes alder og tidligere ægteskabelige stilling Viede fordelt efter mandens og kvindens bopælsamt og vielsesmyndighed Vielser fordelt efter parternes herkomst og statsborgerskab Vielser fordelt på danske og udenlandske statsborgere

7 7 57. Vielser fordelt efter parternes statsborgerskab Vielser fordelt efter parternes statsborgerskab, udvalgte lande Vielsestavler for hidtil ugifte personer for årene 1981, 1990, 1995, 2000 og Andel kvinder af generationerne til der har indgået ægteskab inden en given alder, pr Opløste ægteskaber 61. Indgåede og opløste ægteskaber Skilsmisser fordelt efter ægtefællernes alder Skilsmisser fordelt efter ægteskabets varighed og ægtefællens alder Skilsmisser og skilsmisser pr vielser i vielsesårene fordelt efter vielsesår Skilsmisser fordelt efter ægteskabets varighed Skilsmisser pr gifte fordelt efter køn og alder Skilsmisser fordelt efter mandens og kvindens bopælsamt, bevillingsmyndighed og pr bestående ægteskaber Ægteskaber opløst ved den ene ægtefælles død fordelt efter ægtefællernes alder ved dødsfaldet Ægteskabsopløsningstavler for ægteskaber indgået i 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 og Skilsmisser fordelt på danske og udenlandske statsborgere Skilsmisser fordelt efter parternes statsborgerskab Registrerede partnerskaber 72. Personer i registreret partnerskab 1. januar Personer i registreret partnerskab 1. januar Indgåede registrerede partnerskaber i Indenlandske flytninger 75. Tilflyttede til de enkelte amter fordelt efter køn og alder Fraflyttede fra de enkelte amter fordelt efter køn og alder Nettotilflytning til de enkelte amter fordelt efter køn og alder Flytninger mellem amter fordelt efter til- og fraflytningsamt Samtlige indenlandske flytninger fordelt efter køn, alder og flyttetype Flyttede personer fordelt efter antal flytninger og flyttetype Flytninger mellem amter Flyttede pr personer fordelt efter køn og alder Tilflyttede husstande fordelt efter flytte- og husstandstype Fraflyttede husstande fordelt efter flytte- og husstandstype Udenlandske vandringer 85. Indvandrede husstande fordelt efter flytte- og husstandstype Udvandrede husstande fordelt efter flytte- og husstandstype Indvandrede fordelt efter fraflytningsland, køn, alder og statsborgerskab Udvandrede fordelt efter tilflytningsland, køn, alder og statsborgerskab Indvandrede fordelt efter statsborgerskab Udvandrede fordelt efter statsborgerskab Ind- og udvandrede fordelt efter køn og statsborgerskab Varige vandringer fordelt efter køn og statsborgerskab Genudvandringer af personer, der er indvandret i , fordelt på indvandringsår og opholdets varighed Genindvandringer af personer, der er udvandret i fordelt på udvandringsår og opholdets varighed Asylansøgninger 95. Bruttoansøgertallet fordelt efter statsborgerskab Registrerede spontane asylansøgninger fordelt efter statsborgerskab

8 8 97. Registrerede spontane asylansøgninger fordelt efter indrejsegrundlag Opholdstilladelser fordelt efter grundlaget for afgørelsen Opholdstilladelser fordelt efter statsborgerskab Hele befolkningen 100. Befolkningen fordelt efter køn, alder og ægteskabelig stilling 1. januar Befolkningen fordelt efter køn og ægteskabelig stilling 1. januar Befolkningen fordelt efter køn, alder og ægteskabelig stilling 1. juli Befolkningen fordelt efter alder og fødeland 1. januar Husstande og familier 104. Husstande 1. januar Husstande fordelt efter antal personer i husstanden 1. januar Familier 1. januar Familier fordelt efter antal personer i familien 1. januar Familier fordelt efter bopælsamt og antal børn 1. januar Voksne personer fordelt efter alder og familietype 1. januar Voksne i énpersoners husstande, enlige personer og alle personer fordelt efter alder 1. januar Voksne personer fordelt efter antal børn i familien 1. januar Hjemmeboende og ikke-hjemmeboende blandt de årige 1. januar Hjemmeboende børn fordelt efter alder og antal børn i familien 1. januar Hjemmeboende børn fordelt efter familietype og antal børn i familien 1. januar Børn fordelt efter alder og familietype 1. januar Børn fordelt efter alder og efter hvilke af forældrene de bor sammen med 1. januar Udlændinge 117. Udenlandske statsborgere fordelt efter køn, alder og statsborgerskab 1. januar Udenlandske statsborgere fordelt efter statsborgerskab 1. januar Udenlandske statsborgere fordelt efter bopælsamt og statsborgerskab 1. januar Udenlandske statsborgere fordelt efter køn, alder og ægteskabelig stilling 1. januar Fertilitets- og reproduktionstallene fordelt efter moderens statsborgerskab, gennemsnit for Fertilitets- og reproduktionstallene fordelt efter moderens oprindelsesland, gennemsnit for Befolkningsregnskab for udenlandske statsborgere i Danmark Skift til dansk statsborgerskab Indvandrere og efterkommere fordelt efter oprindelsesland 1. januar Indvandrere fordelt efter køn, alder og oprindelsesland 1. januar Efterkommere fordelt efter køn, alder og oprindelsesland 1. januar Adoptioner 128. Adoptioner fordelt efter adoptionens art og barnets køn Adoptioner fordelt efter adoptionens art og barnets alder Adoptioner fordelt efter barnets køn og fødeland Adoptioner fordelt efter barnets fødeland Ikke-stedbarnsadoptioner fordelt efter adoptivmoderens og barnets alder Ikke-stedbarnsadoptioner fordelt efter adoptivfaderens og barnets alder Befolkningsregnskaber 134. Befolkningsregnskab fordelt efter køn, fødselsår og alder Befolkningsregnskab for kommuner og amter

9 9 Befolkningsfremskrivning 136. Oversigt over befolkningens bevægelser ifølge befolkningsfremskrivningen Befolkningen fordelt efter herkomst og oprindelseslandegruppe ifølge befolkningsfremskrivningen 1. januar Befolkningen fordelt efter køn og alder ifølge befolkningsfremskrivningen 1. januar Indvandrere fordelt efter oprindelseslandegruppe, køn og alder ifølge befolkningsfremskrivningen 1. januar Efterkommere fordelt efter oprindelseslandegruppe, køn og alder ifølge befolkningsfremskrivningen 1. januar Bilag 1. Ordforklaringer Teknisk beskrivelse af beregningsmetoder Summary in English Tidligere publikationer om befolkningens bevægelser

10 10 Figurer 1. Levendefødte, døde og fødselsoverskud Indvandrede, udvandrede og nettoindvandring Befolkningstilvækst Vielser og skilsmisser Samlet fertilitet Samlet fertilitet i de enkelte amter Samlet fertilitet efter alder for udvalgte kvindegenerationer Aldersbetingede fertilitetskvotienter 1974, 1984, 1994 og Aldersbetingede fertilitetskvotienter for udvalgte fødselsårgange af kvinder Andel kvinder med mindst ét levendefødt barn, efter kvindens fødselsår og alder (pr ) Gennemsnitsalder for fødende kvinder Overlevelseskurve for mænd og kvinder 2003/ Middellevetid Regionale middellevetid for mænd 1996/ Regionale middellevetid for kvinder 1996/ Kvinder, der har indgået ægteskab pr i udvalgte fødselsårgange, efter alder Gennemsnitlig alder for førstegangsviede Skilsmisser fordelt efter ægteskabets varighed Skilte par pr par, efter ægteskabets varighed og vielsesårgang Flyttede pr personer fordelt efter køn og alder Ind- og udvandrede fordelt efter til-/fraflytningsland Ind- og udvandrede fordelt efter alder Befolkningen fordelt efter køn, alder og ægteskabelig stilling 1. januar Voksne personer fordelt efter køn, alder og procentfordelt efter familietype 1. januar Andel personer, der lever i familier med børn, fordelt efter køn og alder 1. januar Børn fordelt efter alder og procentfordelt efter familietype 1. januar Udenlandske statsborgere fordelt efter statsborgerskab 1. januar 1995 og Levendefødte, døde og fødselsoverskud ifølge befolkningsfremskrivningen Befolkningstilvækst ifølge befolkningsfremskrivningen Indeks for befolkningsstørrelsen i udvalgte aldersgrupper ifølge befolkningsfremskrivningen (2005 = 100) Indvandrere og efterkommere fordelt efter oprindelseslandegruppe ifølge befolkningsfremskrivningen 1. januar

11 11 Contents Text section Special articles Population trends in Divorces in families with children in Concepts and sources of vital statistics The production of CPR based statistics Supplementary statistics Tables section General survey 1. Summary vital statistics Summary vital statistics, by quarter Summary vital statistics, by month Births 4. Births Live births, by month Fertility and reproduction rates Fertility rates, by age of mother born to Fertility rates cumulated, by age of mother born to Women born having had at least one live birth (per 1,000 women) Women born , by number of live births, at the ages of 20, 25, 30, 35, 40 and 45 years (per 1,000 women) Age-specific fertility rates for women Age-specific fertility rates for married and non-married women Live births and age-specific fertility rates, by county and age of mother Average age of mothers Live births, by age of mother Live births, by marital status and age of mother Live births to married and non-married women, by age of mother and live-birth order Live births and stillbirths, by age of mother, single and multiple delivery Live births and stillbirths, by weight and single delivery or multiple delivery Live births and stillbirths, by length and single delivery or multiple delivery Age-specific fertility rates for men Single deliveries and multiple deliveries Single and multiple deliveries, by sex of the children Multiple deliveries, by age of mother Legal abortions 25. Legal abortions and general abortion rate Legal abortions as a percentage of legal abortions and births Legal abortions, by age and residence of the woman Age-specific legal abortion rates, by residence of the woman Legal abortions, by age of the woman Age-specific legal abortion rates Deaths 31. Mortality Deaths by month of death Deaths, by sex and age

12 Deaths per 1,000 population Deaths per 1,000 population, by age , , , 2003 and Generation infant mortality rates Deaths: actual number and number per 1,000 population, by counties, sex and age Index of mortality in selected age groups Life expectancy at ages 0, 50, 60, 70, 80 and 90 years, by sex Average life expectancy for counties 1991/1995 and 1996/ Life table for the years 1996/ Life table for the years 2003/ Deaths, by sex, age and cause of death Deaths per 100,000 population, by sex, age and cause of death Deaths, by sex, place of death and county Marriages 46. Marriages, by month Marriages, by age and previous marital status of both spouses Marriages, by type of marriage ceremony Marriages, by previous marital status of both spouses Persons marrying per 1,000 population, by sex, marital status and age Marriages, by sex and age Persons marrying per 1,000 not-married, by sex and age Marriages, by age and previous marital status of both spouses Persons marrying, by husband's and wife's counties of residence and type of marriage ceremony Marriages, by origin and citizenship of both spouses Marriages, by Danish and foreign citizens Marriages, by citizenship of both spouses Marriages, by citizenship of both spouses, selected countries Marriage tables for never-married persons 1981, 1990, 1995, 2000 and Ever-married per 1,000 at certain birthdays for women born from to Dissolution of marriages 61. Marriages contracted and dissolved Divorces, by age of both spouses Divorces, by duration of marriage and age of wife and husband Divorces and divorces per 10,000 marriages , by year of marriage Divorces, by duration of marriage Persons having a divorce per 1,000 married, by sex and age Divorces, by husband s and wife s county of residence and by authority granting the divorce; divorce rates (per 1,000) Marriages dissolved through the death of one of the spouses, by age of spouses at time of death Dissolution tables for marriages contracted in 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 and Divorces, by Danish and foreign citizens Divorces, by citizenship of both spouses Registered partnerships 72. Persons in registered partnership 1 January Persons in registered partnership 1 January Entered registered partnerships in

13 13 Internal migrations 75. Internal migration into counties, by sex and age Internal migration out of counties, by sex and age Net internal migration into counties, by sex and age Inter-county migration, by counties moved out of and into Internal migration, by sex and age Migrators, by number of migrations and type of migration Inter-county migration Migrators per 1,000, by sex and age Households moved from a municipality, by type of movement and type of household Households moved to a municipality, by type of movement and type of household External migrations 85. Households immigrated, by type of movement and type of household Households emigrated, by type of movement and type of household Immigrated, by sex, age, country of last permanent residence and citizenship Emigrated, by sex, age, country of intended future residence and citizenship Immigrated, by citizenship Emigrated, by citizenship Immigrated and emigrated, by sex and citizenship Long term migration, by sex and citizenship Re-emigration of persons, by year of immigration and duration of stay Re-immigration of persons, by year of emigration and duration of stay Asylum applications 95. Asylum applications lodged in Denmark, by citizenship Asylum applications registered in Denmark, by citizenship Asylum applications registered in Denmark, by reason for entry Residence permits, by reason Residence permits, by citizenship Total population 100. Population, by sex, age and marital status 1 January Population, by sex and marital status 1 January Population, by sex, age and marital status 1 July Population, by age and country of birth 1 January Households and families 104. Households 1 January Households, by household size 1 January Families 1 January Families, by family size 1 January Families, by counties and number of children 1 January Adults, by age and family type 1 January Adults living alone, single persons and all persons, by age 1 January Adults, by number of children in the family 1 January Persons aged 15-30, by living with parents or not living with parents 1 January Children living with parents, by age and number of children in the family 1 January Children living with parents, by family type and number of children in the family 1 January Children, by age and family type 1 January Children living with their parents and living alone, by age and family type 1 January

14 14 Foreigners 117. Foreign citizens resident in Denmark, by sex, age and citizenship 1 January Foreign citizens resident in Denmark, by citizenship 1 January Foreign citizens resident in Denmark, by county and citizenship 1 January Foreign citizens resident in Denmark, by sex, age and marital status 1 January Fertility and reproduction rates, by citizenship of mother, average for Fertility and reproduction rates, by country of origin of mother, average for Population accounts for foreign citizens resident in Denmark Changes into Danish citizenship Immigrants and their descendants, by country of origin 1 January Immigrants, by sex, age and country of origin 1 January Descendants, by sex, age and country of origin 1 January Adoptions 128. Adoptions, by type and sex Adoptions, by type and age of child Adoptions, by sex and country of birth Adoptions, by country of birth Non-stepchild adoptions, by age of adoptive mother and child Non-stepchild adoptions, by age of adoptive father and child Population accounts 134. Population accounts, by sex, year of birth and age Population accounts for municipalities and counties Population projection 136. Summary components of change according to population projection Population according to population projection, by country of origin 1 January Population according to population projection, by sex and age 1 January Immigrants according to population projection, by country of origin, sex and age 1 January Descendants according to population projection, by country of origin, sex and age 1 January Annexes 1. Concepts and definitions Description of computation methods Summary in English Earlier publications about vital statistics

15 15 Figures 1. Live births, deaths and natural increase Immigrated, emigrated and net immigration Population increase Marriages and divorces Total fertility Total fertility, by county Total fertility, by age, for selected cohorts of women Age-specific fertility rates 1974, 1984, 1994 and Age-specific fertility rates for cohorts of women Women having at least one live birth (per 1,000 women), by age and year of birth for women Average age of mothers Survivors in life table for 2003/ Life expectancy Average life expectancy for men, by counties, 1996/ Average life expectancy for women, by counties, 1996/ Ever-married, by age per 1,000 women in certain birth cohorts Average age at first marriage Divorces, by duration of marriage Divorced couples per 10,000 married couples, by duration of marriage and year of marriage Rates for internal migration, by sex and age Immigrated and emigrated, by country of migration Immigrated and emigrated, by age Population, by sex, age and marital status 1 January Adults, by age and type of family 1 January Percentage adults living in families with children, by sex and age 1 January Children, by age and type of family 1 January Foreign citizens resident in Denmark, by citizenship 1 January 1995 and Live births, deaths and natural increase according to population projection Population increase according to population projection Index for population numbers in selected age groups according to population projection (2005 = 100) Immigrants and descendants according to population projection, by country of origin 1 January

16 16 I serien Befolkningens bevægelser er der siden 1975 ud over den årlige artikel vedrørende befolkningsudviklingen bragt følgende artikler: 1975 Papirløse samlivsforhold Udviklingen i antal legale aborter 1976 Nedgangen i fødselstallet Dødeligheden i Familiedannelse og -opløsning efter Vandringerne mellem Danmark og udlandet Udenlandske statsborgere i Danmark Udenlandske statsborgere og personer født i udlandet 1980 Indenlandske vandringer Familie- og husstandsstatistik 1981 Nedgangen i fødselstallet 1983 Genvandringer 1984 Skilsmisser og børn i skilsmisser Børn født uden for ægteskab 1986 Ændringer i befolkningens køns- og alderssammensætning i perioden Fertilitetsudviklingen i Danmark Indenlandske flytninger Familiedannelse og opløsning siden Genvandringer Førstegangsvielser blandt kvindegenerationer født efter Mænds og kvinders fertilitet belyst ud fra Fertilitetsdatabasen 1993 Familiemønstre belyst ved statusopgørelser af befolkningen 1994 Tilflyttede husstande 1995 Statistik på udlændingeområdet 1996 Opløsning af parforhold 1997 Indgåelse af parforhold 1998 Udviklingen i dødeligheden 1999 Fertilitetsudviklingen i 1900-tallet og regional fertilitet Befolkningsfremskrivninger 2001 Børn i befolkningen 2002 Kohortedødelighed 2003 Opholdsgrundlag

17 17 1. Befolkningsudviklingen i Befolkningstilvæksten Den 1. januar 2004 var folketallet i Danmark I løbet af 2004 voksede befolkningen med , således at den pr. 1. januar 2005 udgjorde personer. Stigningen i folketallet var resultatet af et fødselsoverskud på og et indvandringsoverskud på 4.843, hertil kommer en korrektion på 119 personer. Fødselsoverskuddet fremkommer som forskellen mellem antallet af levendefødte og døde, som i 2004 var henholdsvis og Medens den årlige befolkningstilvækst i perioden ret konstant udgjorde 0,8 pct., faldt den i løbet af årene til næsten nul. Befolkningstilvæksten var negativ fra 1981 til Siden da har der været en moderat tilvækst. Udviklingen i befolkningstilvæksten og dens bestanddele fremgår af figur 1 og af tabel 1 i tabelafsnittet. Figur 1.1 Befolkningstilvæksten og dens bestanddele Pr Levendefødte Døde Befolkningstilvækst 4 2 Nettoindvandring Fertiliteten Fødselstallet steg fra 2003 til 2004, hvor antallet af levendefødte udgjorde henholdsvis og Som det fremgår af tabel 1.1 var den samlede fertilitet (dvs. det gennemsnitlige antal levendefødte pr kvinder) i de to år henholdsvis og Der indtraf en fertilitetsnedgang for kvinder under 25 år og mellem år, mens kvinder i de øvrige aldersklasser havde lidt stigende fertilitet. Tabel 1.1 Fertilitets- og reproduktionstallene Ændring Aldersbetingede fertilitetskvotienter pct. Moderens alder år... 41,8 32,4 16,8 9,1 7,8 6,2 5,8-5, år ,7 130,4 101,7 71,4 51,7 45,6 44,3-3, år ,6 130,8 117,9 134,8 128,3 124,6 125,1 0, år... 87,7 66,0 54,6 86,9 116,7 120,8 125,7 4, år... 38,7 24,7 15,7 27,3 43,0 46,6 48,3 3, år... 11,5 5,4 2,4 3,9 6,7 7,5 7,4-1, år... 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2. 1 Generel fertilitetskvotient 70,1 61,4 46,8 48,5 53,5 52,1 52,2 0,2 Samlet fertilitet ,5 Bruttoreproduktionstal ,7 Nettoreproduktionstal ,7 Kilde: Tabel 6 1 For få observationer.

18 18 Den gennemsnitlige alder for fødende kvinder stiger stadig og nåede i 2004 op på 30,2 år. Fertilitetsændringerne i de fleste amter var beskedne. Den største stigning indtrådte i Storstrøms Amt, og den største nedgang fandt sted på Bornholm, der året før havde den største stigning (6 pct.). Den samlede fertilitet udviste også i 2004 en betydelig geografisk variation, nemlig fra værdier af den samlede fertilitet på i Københavns Kommune til i Viborg Amt. Andelen af levendefødte uden for det legale ægteskab var i 2004 på 45,4 pct. mod 44,9 året før. Fertilitets- og dødelighedsniveauet i 2004 svarede til et nettoreproduktionstal på 862. Hvis en generation af kvinder lige netop skal kunne reproducere sig selv, må nettoreproduktionstallet være på Nettoreproduktionstallet i 2004 lå således 13,8 pct. under reproduktionsgrænsen. 1.3 Dødeligheden Der indtraf dødsfald i 2004; dette er færre end i pct. af dødsfaldene indtraf efter 60-årsalderen og 15 pct. efter 90-årsalderen. Ifølge dødelighedstavlen for 2003/2004 udgjorde spædbørnsdødeligheden - dvs. dødeligheden i det første leveår - kun 4,8 promille for drenge og 4,0 promille for piger. Andelen af døde i dødelighedstavlen fra fødslen til 50-års fødselsdagen er nu så lav som 5,9 pct. og 3,4 pct. for henholdsvis mænd og kvinder. Figur 1.2 Mændenes procentvise overdødelighed i forhold til kvindernes Pct Alder Middellevetiden for 0-årige mænd og kvinder var i 2003/2004 henholdsvis 75,2 og 79,9 år. I 60-års alderen havde mænd en gennemsnitlig restlevetid på 19,4 år, hvorimod kvinder havde 22,8 år, dvs. 3,4 år mere. Figur 1.2 viser mændenes overdødelighed i de forskellige aldre. Drengenes spædbørnsdødelighed er 21 pct. højere end pigernes. Mændenes overdødelighed øges stærkt efter 15-årsalderen, således at mændenes dødelighedsniveau ligger pct. over kvindernes. Fra 35-årsalderen til 80-årsalderen falder mændenes dødelighed i forhold til kvindernes fra dobbelt så høj til en halv gang højere.

19 Vielser og skilsmisser Antallet af vielser steg fra i 2003 til i 2004, dvs. med 7,6 pct. Stigningen i antallet af vielser, hvor begge parter var ugifte før vielsen, var 7,3 pct. I 2004 udgjorde disse vielser 62,9 pct. af samtlige vielser. Den gennemsnitlige vielsesalder ved første ægteskab steg for mænd fra 2003 til 2004, nemlig fra 33,4 år til 33,7 år, og for kvinder fra 31,0 år til 31,4 år. I 2004 udgjorde andelen af vielser, hvor den ene eller begge parter var udenlandske statsborgere, 14,7 pct. af samtlige vielser, mod 15,2 pct. året før. Vielsesniveauet i 2004 svarede til, at ud af ugifte 18-årige mænd ville kun 5,2 pct. have indgået ægteskab inden 25-årsalderen. I 50-årsalderen ville andelen af ugifte stadig udgøre 25,4 pct. Blandt årige ugifte kvinder ville kun 12,3 pct. være indtrådt i ægteskab inden 25-års alderen, og 19,3 pct. ville stadig være ugifte i 50-års alderen. Sammenlignet med året før vidner dette om svagt øget tendens til ægteskabsindgåelse for første gang i mange år. Antallet af skilsmisser var i 2004 det højeste nogensinde, nemlig , hvilket var bare 11 skilsmisser flere end i Registrerede partnerskaber Lov om registreret partnerskab trådte i kraft den 1. oktober Loven giver mulighed for at to personer af samme køn kan indgå i ægteskabslignende forhold, med stort set samme retsvirkninger, som gælder for ægteskaber. Fra 1. juli 1999 har det også været muligt for registrerede partnere, at adoptere partnerens børn. Pr. 1. januar 2005 viser opgørelser over civilstand, at der var mænd i registreret partnerskab. Hertil kom 967 mænd, hvis partnerskab var ophævet eller opløst på grund af dødsfald. De tilsvarende tal for kvinderne var henholdsvis og 657. I tabeller, hvor personer er fordelt på civilstandsgrupperne ugifte, gifte, fraskilte og personer i enkestand, er personer, der er registrerede partnere eller forhenværende registrerede partnere inkluderet i totalen, men ikke i undergrupperne. 1.6 Flytninger inden for landets grænser Antallet af flytninger inden for landets grænser udgjorde i 2004, heraf var flytninger inden for samme kommune. Mændene tegnede sig for 50,8 pct. af det samlede antal flytninger, en andel der var næsten ens for flytninger inden for og mellem kommuner. Knap halvdelen af samtlige flytninger fandt sted i aldersklassen år. Det samlede antal flytninger steg med eller 4,3 pct. fra 2003 til Stigningen gjorde sig mest gældende for flytninger mellem kommuner. Amterne på øerne havde alle tilflytningsoverskud, bortset fra Københavns Amt, de to hovedstadskommuner og Bornholm. I Jylland havde kun Vejle og Århus Amt tilflytningsoverskud. I 2004 var husstande berørt af tilflytning. I eller 65 pct. af tilfældene var der tale om, at hele husstanden tilflyttede husstande var berørt af fraflytning. I af tilfælde, 55 pct. fraflyttede hele husstanden.

20 Vandringer mellem Danmark og udlandet I 2004 indvandrede personer til Danmark, medens udvandrede. Indvandringsoverskuddet udgjorde således personer og fremkom på grundlag af et udvandringsoverskud af danske statsborgere på og et indvandringsoverskud af udenlandske statsborgere på I forhold til 2003 er der i 2004 sket et fald af det samlede indvandringsoverskud med 1.445, som er nogenlunde ligeligt fordelt mellem danske og udenlandske statsborgere. De største nationalitetsgrupper i indvandringsoverskuddet i 2004 var personer med statsborgerskab i Kina (954), Polen (508), Tyskland (466), Afghanistan (422), Thailand (365) og Filippinerne (361). 1.8 Asylansøgninger og opholdstilladelser Der var i personer, der søgte om asyl (bruttoansøgertallet), hvilket er et fald på 30 pct. i forhold til Det største antal asylansøgere i 2004 var fra Serbien- Montenegro, Afghanistan, Irak, Rusland og Somalia. Asylansøgere indgår ikke i andre dele af befolkningsstatistikken. Først når personerne har fået bevilget opholdstilladelse og er tilmeldt et dansk folkeregister, indgår de i folketallet. Undtagelsen er de asylansøgere, som allerede opholder sig i landet med et andet opholdsgrundlag fx som familiesammenførte. Der blev i 2004 givet opholdstilladelser i asylsager. Det er et fald på 35 pct. sammenlignet med Antallet tilladelser til familiesammenføring var i , hvis man undtager de opholdstilladelser, som rent administrativt gives til børn født i Danmark. I 2003 var tallet Der blev i 2004 givet andre opholdstilladelser (EF/EØS-afgørelser, beskæftigelsesmæssige grunde, ganske særlige grunde m.v.). Det er en stigning på 19 pct. sammenlignet med året før. 1.9 Befolkningens fordeling efter køn og alder Befolkningstilvæksten i 2004 på (fødselsoverskud + indvandringsoverskud + korrektioner) dækker over mindre forskydninger aldersklasserne imellem (tabel 1.2). Tabel 1.2 Befolkningens fordeling på udvalgte aldersklasser 1. januar 2004 og 2005 Antal Ændring Alder Antal Pct. I alt ,3 0-2 år ,5 3-6 år , år , år , år , år ,8 80 år og derover ,1 Nedgangen i antallet af 0-2-årige under ét skyldtes hovedsageligt, at fødselstallet var større i 2001 end i Forøgelsen for de 7-19-årige er hovedsageligt forårsaget af, at fødselstallet i 1997 var en del højere end i Antallet i aldersklasserne år og 80 år og derover øges med 0,8-1,1 pct.

21 Husstande og familier I løbet af 2004 voksede både befolkningen og antallet af familier med 0,3 pct. Familiestørrelsen blev med andre ord uændret. Antallet af børnefamilier er steget med 3.063, og antallet af familier uden børn er steget med Børnefamiliernes gennemsnitlige børneantal var uændret fra 1. januar 2004 til1. januar 2005 på 1,77 børn. Antallet af etbarnsfamilier er steget med 552 familier, og antallet af familier med 2 og 3 børn er steget henholdsvis familier og familier. Antallet af familier med 4 børn eller flere faldt med 1 fra 1. januar 2004 til 1. januar Antallet af husstande steg med i løbet af For de små husstande med 1-2 personer var stigningen på husstande, mens antallet af husstande med mindst 3 personer faldt med husstande. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er således faldet, fra 2,18 til 2,17 personer Udenlandske statsborgere, indvandrere og efterkommere Den 1. januar 2005 var der i Danmark i alt udenlandske statsborgere mod året før. De udenlandske statsborgere udgjorde dermed 4,9 pct. af befolkningen. Nedgangen i 2004 i antallet af udenlandske statsborgere på personer fremkom ved et fødselsoverskud på personer og et indvandringsoverskud på personer. Samtidig udgik personer af gruppen ved at skifte statsborgerskab fra udenlandsk til dansk. Antallet af personer, som skiftede statsborgerskab til dansk i 2004 var især stort for statsborgere i Bosnien-Hercegovina (3.358 personer), Somalia (2.022 personer) og Irak (1.015 personer). Tabel 1.3 Udenlandske statsborgere samt indvandrere og efterkommere 1. januar 2005 Udenlandske statsborgere Indvandrere og efterkommere Statsborgerskab Antal Oprindelsesland Antal Tyrkiet Tyrkiet Irak Irak Bosnien-Hercegovina Tyskland Norge Libanon Tyskland Bosnien-Hercegovina Storbritannien Pakistan Somalia Jugoslavien (eks.) Sverige Somalia Jugoslavien (eks.) Norge Afghanistan Iran Øvrige lande Øvrige lande Antallet af indvandrere og efterkommere var i alt pr. 1. januar 2005 på sammenlignet med et år tidligere. Dermed udgjorde indvandrere og efterkommere 8,4 pct. af befolkningen. Der var indvandrere, hvilket var 1,6 pct. flere end i 2004 og efterkommere, hvilket var 4,3 pct. flere end i Fremskrivning Fremskrivningen i 2005 er foretaget særskilt for fem befolkningsgrupper: Indvandrere fra vestlige lande, indvandrere fra ikke-vestlige lande, efterkommere fra vestlige lande, efterkommere fra ikke-vestlige lande samt for personer med dansk oprindelse. Sidstnævnte er majoriteten af befolkningen. Beregningerne bygger på en række forudsætninger, som kan ses som noter i tabellerne.

22 22 Hovedforløbets resultater viser, at den årlige befolkningstilvækst i de nærmeste år vil falde fra personer i 2005 til i Til sammenligning har den faktiske befolkningstilvækst i de seneste fem år ligget på mellem og personer årligt. Befolkningen i 2050 forventes at være på personer, hvilket er godt ca flere end i dag. Figur 1.3 Befolkningen 1. januar ifølge befolkningsfremskrivningen Antal

23 23 2. Skilsmisser i børnefamilier i 2004 I dette kapitel vil vi fokusere på skilsmisser i børnefamilier i I forbindelse med skilsmissestatistikken findes der ikke oplysninger om hvor mange børn, som bliver berørt af skilsmissen. Grunden er, at der ikke i de administrative indberetninger, som er grundlag for statistikken, findes oplysninger om børn. Det faktum, at skilsmissetidspunktet tit afviger med flere år fra familiens opløsningstidspunkt, gør det også vanskeligt at få de rigtige oplysninger om berørte børn. Ægteparrenes seneste årsskifte med fælles adresse er fundet ved at samkøre de skilte par med befolkningsstatistikkens familieoplysninger pr. 1. januar for en årrække. Dette tidspunkt kaldes for opløsningstidspunktet. Opgørelserne i dette kapitel omhandler kun skilsmisser blandt de ægtepar, som har haft fælles adresse inden for de seneste fem år før skilsmissen. Når vi i ser på, om ægteparrene havde børn eller ej, er det på baggrund af, om de havde hjemmeboende børn under 18 år på opløsningstidspunktet. Ægtepar med og uden børn Opløste ægtepar med og uden børn i dette kapitel omhandler kun de ægtepar, der havde fælles adresse inden for de seneste fem år før skilsmissen. 83 pct. af de opløste ægtepar i 2004 havde fælles adresse inden for de seneste fem år før skilsmissen. Opløsningstidspunkt og skilsmissetidspunkt Seneste årsskifte med fælles adresse kalder vi for opløsningstidspunktet. Oplysning om antal børn samt yngste og ældste barns alder i familien vedrører opløsningstidspunktet. Oplysning om ægteskabets varighed og mandens og kvindens alder vedrører skilsmissetidspunktet. Tabel 2.1 Skilsmisser fordelt efter opløsningstidspunkt Opløsningstidspunkt I alt Skilsmisser heraf med børn heraf med børn Børn i skilsmisser antal antal pct. antal I alt med fælles adresse januar januar januar januar januar I to tredjedele af skilsmisserne var der børn I mere end to tredjedele af skilsmisserne i 2004, var der børn i de opløste familier. I alt var børn involveret i skilsmisser i Det svarer til 2,2 pct. af alle børn, som boede sammen med ægtepar 1. januar De fleste af børnene oplevede dog bruddet på et tidligere tidspunkt end selve skilsmissetidspunktet. Kun knap en fjerdedel af børnene boede endnu sammen med ægteparret i skilsmisseåret. For mere end 12 pct. af børnene var der gået mere end tre år fra opløsningstidspunktet til skilsmissetidspunktet.

24 Skilsmisser i forhold til bestående ægteskaber Ægtepar uden børn bliver oftere skilt Figur 2.1 Andelen af kvinder under 40 år, som bliver skilt er dobbelt så høj blandt kvinder uden børn, som blandt dem med børn i familien. For mænd under 45 år, er der også en markant større andel der bliver skilt, hvis der ikke er børn i familien. Størst er risikoen for skilsmisse i aldersgruppen år. Det gælder både kvinder og mænd uden børn. Skilsmisser pr gifte, fordelt efter parternes alder på skilsmissetidspunktet Pr Mænd år år år år år år år 60 år og derover Med børn Uden børn 60 Pr Kvinder år år år år år år år 60 år og derover Med børn Uden børn og størst er risikoen i de yngre år Også for mænd med børn er risikoen størst for unge 6 pct. af de gifte mænd på år uden børn blev skilt i 2004, mens det kun gjaldt for tre pct. af de årige. Efter 40-årsalderen falder skilsmisserisikoen kraftigt for kvinder og mænd uden børn og ligger for flere aldersklasser under niveauet for dem med børn. Tallene i de ældre aldersgrupper er dog vanskelige at tolke, da familier uden børn, består dels af ægtepar, som aldrig har haft børn, og dels af par, hvis børn er flyttet hjemmefra. Mænd med børn, har størst risiko for skilsmisse i årsalderen. Godt tre pct. af dem blev skilt i I de øvrige aldersgrupper er det omkring to pct. der bliver skilt, og risikoen er næsten den samme i alle aldersklasser. For kvinder med børn er skilsmisserisikoen lige stor i alle aldersgrupper under 45 år.

Befolkningens bevægelser 2002

Befolkningens bevægelser 2002 Befolkningens bevægelser 2002 Vital statistics 2002 Befolkningens bevægelser 2002 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2003 68. årgang Oplag: 475 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1251-1

Læs mere

/ Lars Borchsenius. Forord

/ Lars Borchsenius. Forord Forord Dette hæfte danner en fortsættelse af de årlige publikationer vedrørende befolkningens bevægelser, som blev påbegyndt med hæftet for årene 1931-1933 (jf. fortegnelse på side 245). Hæftet giver oplysning

Læs mere

/ Lars Borchsenius. Forord

/ Lars Borchsenius. Forord Forord Dette hæfte danner en fortsættelse af de årlige publikationer vedrørende befolkningens bevægelser, som blev påbegyndt med hæftet for årene 1931-1933 (jf. fortegnelse på side 244). Hæftet giver oplysning

Læs mere

/ Lars Borchsenius. Forord

/ Lars Borchsenius. Forord Forord Dette hæfte danner en fortsættelse af de årlige publikationer vedrørende befolkningens bevægelser, som blev påbegyndt med hæftet for årene 1931-1933 (jf. fortegnelse på side 245). Hæftet giver oplysning

Læs mere

Befolkningens udvikling Vital statistics 2006

Befolkningens udvikling Vital statistics 2006 1 Befolkningens udvikling 2006 Vital statistics 2006 2 Befolkningens udvikling 2006 Udgivet af Danmarks Statistik November 2007 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Pris: Trykt udgave: Pris: 125,00 kr.

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

Befolkningens udvikling 2012

Befolkningens udvikling 2012 Befolkningens udvikling 2012 Befolkningens udvikling 2012 Vital statistics 2012 Befolkningens udvikling 2012 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2013 Oplag: 160 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox

Læs mere

Befolkningens udvikling 2013

Befolkningens udvikling 2013 Befolkningens udvikling 2013 Befolkningens udvikling 2013 Vital statistics 2013 Befolkningens udvikling 2013 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2014 Oplag: 150 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox

Læs mere

Befolkningens udvikling 2016

Befolkningens udvikling 2016 Befolkningens udvikling 2016 Befolkningens udvikling 2016 Vital statistics 2016 Rettet den 24. oktober 2017 i forhold til oprindelig version. Præcisering af tekst i sammenfatningens 8. afsnit (dansk og

Læs mere

1. Befolkningsudviklingen i 2001

1. Befolkningsudviklingen i 2001 17 1. Befolkningsudviklingen i 2001 1.1 Befolkningstilvæksten Den 1. januar 2001 var folketallet i Danmark 5.349.212. I løbet af 2001 voksede befolkningen med 19.142, således at den pr. 1. januar 2002

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDVIKLING 2008 BEFOLKNINGENS UDVIKLING DANMARKS STATISTIK. Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf.

BEFOLKNINGENS UDVIKLING 2008 BEFOLKNINGENS UDVIKLING DANMARKS STATISTIK. Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø. Tlf. Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk BEFOLKNINGENS UDVIKLING 200 8 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø BEFOLKNINGENS UDVIKLING 2008 DANMARKS STATISTIK Befolkningens udvikling 2008 Vital

Læs mere

Befolkningens. bevægelser 1995 STATISTI K DAN MARKS. Vital statistics 1995

Befolkningens. bevægelser 1995 STATISTI K DAN MARKS. Vital statistics 1995 Befolkningens bevægelser 99 Vital statistics 99 DAN MARKS STATISTI K ay Befolkningens bevwgelser 99 Udgivet of Danmarks Statistik aprii 99 $rgang ISBN 0 090 ISSN 000 Pris: 0,00 kr inkl % moms Oplag: 0

Læs mere

Befolkningens udvikling 2015

Befolkningens udvikling 2015 Befolkningens udvikling 2015 Befolkningens udvikling 2015 Vital statistics 2015 Befolkningens udvikling 2015 Udgivet af Danmarks Statistik November 2016 Foto: Polfoto Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/befudvikling

Læs mere

Befolkningens. bevægelser 1994 STATISTI K DAN MARKS. Vital statistics 1994

Befolkningens. bevægelser 1994 STATISTI K DAN MARKS. Vital statistics 1994 Befolkningens bevægelser 99 Vital statistics 99 DAN MARKS STATISTI K Befolkningens bevmgelser 99 Udgivet of Danmarks Statistik September 99 0$rgang ISBN 87 50 095 7 ISSN 0070 78 Pris: 5,00 kr inkl 5% moms

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

Samlet oversigt. General survey

Samlet oversigt. General survey Samlet oversigt General survey 48 - Samlet oversigt Tabel 1. Oversigt over befolkningens bevægelser 1931-1999 Summary vital statistics 1931-1999 i alt under 1 år Vielser Skilsmisser Middelfolketallet (1.000)

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Befolkningens. bevægelser 1993 STAT 1 ST 1 K. ovs Px,2S. Vital statistics 1993 DAN MARKS

Befolkningens. bevægelser 1993 STAT 1 ST 1 K. ovs Px,2S. Vital statistics 1993 DAN MARKS Befolkningens bevægelser 99 Vital statistics 99 DAN MARKS STAT ST K k' ovs Px,S Befolkningens bevægelser 99 Udgivet of Danmarks Statistik Marts 99 9 árgang ISBN 87 0 09 9 ISSN 0070 78 Pris: 9,00 kr inkl

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Befolkningens udvikling 2010. Vital statistics 2010

Befolkningens udvikling 2010. Vital statistics 2010 BEFOLKNINGENS UDVIKLING 2010 Befolkningens udvikling 2010 Vital statistics 2010 2 Befolkningens udvikling 2010 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2011 Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalGrafik Papir-udgave

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder

3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder 33 3. Befolkningsstatistikkens grundbegreber og kilder Den befolkning, hvis størrelse, sammensætning og bevægelser søges belyst i dette hæfte, består (bortset fra de tabeller, der vedrører asylansøgninger)

Læs mere

Befolkningens. bevægelser Vital statistics 1996 DAN MARKS STATISTI K Q. 2 ,I9-

Befolkningens. bevægelser Vital statistics 1996 DAN MARKS STATISTI K Q. 2 ,I9- Befolkningens bevægelser 996 Vital statistics 996 DAN MARKS STATISTI K Q ay,i9 S Befolkningens bevmgelser 996 Udgivet af Danmarks Statistik aprii 998 6 árgang ISBN 87 50 00 ISSN 0070 3478 Pris: 307,00

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Bilag 1. Ordforklaringer

Bilag 1. Ordforklaringer Bilag Annexes 230 - Bilag Bilag 1. Ordforklaringer Abort, legal Abort, spontan Abortkvotient, generel Abortkvotient, aldersbetingede Abortkvotient, samlet Asylansøgning Befolkningsfremskrivning Bopæl Bruttoreproduktionstallet

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Bilag 1. Ordforklaringer

Bilag 1. Ordforklaringer Bilag Annexes 238 - Bilag Bilag 1. Ordforklaringer Abort, legal Abort, spontan Abortkvotient, generel Abortkvotient, aldersbetingede Abortkvotient, samlet Asylansøgning Befolkningsfremskrivning Bopæl Bruttoreproduktionstallet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bilag. Annexes. ((Side 227))

Bilag. Annexes. ((Side 227)) Bilag Annexes ((Side 227)) 228 - Bilag Bilag 1. Ordforklaringer Abort, legal Abort, spontan Abortkvotient, generel Abortkvotient, aldersbetingede Abortkvotient, samlet Asylansøgning Befolkningsprognose

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg

Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg Demografiske hændelser og befolkningsudviklingg Jonas Zangenberg Hansen DREAM Arbejdspapir 212:2 Februar 212 Abstract The DREAM-group produces a project in housing economics, which provides a projection

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE,

BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, Nr. 1.1 April 1995 BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER I ÅRHUS KOMMUNE, -1995 x Pr. 1. januar 1995 var indbyggertallet i Århus Kommune på 277.477. x I Århus er befolkningen i løbet af 1 år steget med 1,1 %, svarende

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

TemaPubl 2008:2 Børns familier

TemaPubl 2008:2 Børns familier 1 TemaPubl 2008:2 Børns familier Anne Nærvig Petersen Thomas Michael Nielsen Børns familier TemaPubl 2008:2 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 800 Trykt hos Fihl Jensen Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

De fleste børn bliver døbt i folkekirken og mange får navnene Julie og Mathias.

De fleste børn bliver døbt i folkekirken og mange får navnene Julie og Mathias. Børnebefolkningen 11 1. Børnebefolkningen Der er 1.161.000 børn under 18 år i Danmark - det svarer til 22 pct. af hele befolkningen. Andelen af børn i befolkningen har tidligere været højere - fx var den

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Indvandere i DK 2011.indd 1 29-08-2011 13:47:29

Læs mere

2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi.

2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi. Flemming Sigh: OK-GEOGRAFI", Afsnit 2: Side 1 2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi. Vi skal i dette afsnit stifte bekendtskab med en række demografiske udtryk, som dagligt optræder i nyhedsmedierne,

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

B efolkningens. bevage1ser. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984

B efolkningens. bevage1ser. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 B efolkningens bevageser Vital statistics DANMARKS STATISTIK Kobenhavn Tidligere publikationer om statistikken over befolkningens bevægelser STATISTISK TABELVfERK Vielser, fodsler og dodsfald 0: I, 0:

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Bilag 1. Ordforklaringer

Bilag 1. Ordforklaringer Bilag Annexes 230 - Bilag Bilag 1. Ordforklaringer Abort, legal Abort, spontan Abortkvotient, generel Abortkvotient, aldersbetingede Abortkvotient, samlet Asylansøgning Befolkningsprognose Bopæl Bruttorepro-duktionstallet

Læs mere

Befolkningsforhold. Kap 3. Befolkningsforhold. Hvorfor er det interessant? offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser

Befolkningsforhold. Kap 3. Befolkningsforhold. Hvorfor er det interessant? offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser Befolkningsforhold Kap 3 Befolkningsforhold Historisk betydning: militær civil Hvorfor er det interessant? Aldersfordelingen: offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser 9/12/2001

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere