3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5"

Transkript

1 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 9. august 2005, Kl i Udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Fremtidig anvisning af Musikhuset Teergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" Ansøgning om kulturtilskud fra Radikal Ungdom Nord-København og Dansk Socialdemokriske Ungdom i Ballerup Ansøgning fra Skovlunde Idrætsforening Håndbold & Gymnastik (SIF H&G) om Kunsttilskud Egebjerg Kunstforening søger om driftstilskud Skovlunde IF Fodbold ansøger om overnningstilskud i forbindelse med rejse til USA Ansøgning fra Ballerup Kammerkor om tilskud til 2 koncerter Kulturundersøgelse Borgerpanelet Byggelegepladsen Rosendal - ønske om udvidelse af udearealer Institutionspolitiske mål 0-14 år Renovering af bane 4 og 5, Måløv Stadion - anlæg Redegørelse for drift og anvendelse af mobil isskøjtebane - Istoppen Budgetforslag forts drøftelse af Omprioriteringsberedskab Meddelelser

2 a) Oversigt over medlemstal på byggelegepladser og i klubber Oversigt over medlemstal pr. august 2005 (udsendes) b) Orientering om arbejdet med udformning af ny kulturpolitik Kultur & Fritids not af 20. juli 2005 (udsendes) c) Bibliotekskonference september 2005 på Hotel Ebeltoft Strand Invition (udsendes) d) Oversigt over forbrug pr. juli 2005 på udvalgets rejse- og mødekonto i indeværende valgperiode Opgørelse pr. 20. juli 2005 (udsendes) e) Refer fra Amtsidrætsudvalgets møde den 15. juni 2005 Møderefer (udsendes) f) Indkøb af 3 kunstværker af den tjekkiske kunstner Ivana Kotynkova

3 g) Skovlunde Lokalråd meddeler, sommerkoncerten 2005 ikke afholdes h) Årsberetning for Måløv Nur- og Idrætsfritidsklub Årsberetning (udsendes) i) Ballerup Festival 2005 informion fra bestyrelsesformanden j) Årsrapport 2004, Fonden Grantoftegård, Øko-social virksomhed Årsrapport (udsendes) k) Ekstraordinært fællesmøde mellem SSU og KFU om frivillighedspolitik den 16. august 2005, kl l) Tværkommunal pulje til idrætslige formål for handicappede børn og unge starter 1. januar 2006 Brev af 21. juni 2005 fra FKKA (udsendes) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 1: i) behandles på et senere møde, når der foreligger konkrete oplysninger. Til efterretning.

4 2. Fremtidig anvisning af Musikhuset Resumé Retten til anvisning af lokaler til folkeoplysende virksomhed er lovgivningsmæssigt lagt under Folkeoplysningsudvalget. Der er truffet formandsbeslutning (Kultur- og Fritidsudvalgets og Folkeoplysningsudvalgets formænd) om nogle korrektioner i anvendelsen af Musikhuset til folkeoplysende aktiviteter. Redegørelse Ballerup Musikskole har i længere tid stået i akut mangel på undervisningslokaler til deres elever, idet det har været nødvendigt for folkeskolerne inddrage mere og mere af musikskoletiden til undervisning af folkeskoleelever. Efter folkeoplysningsloven stilles ledige lokaler til rådighed for denne lovs aktiviteter det vil sige, når kommunen/amtet/sten ikke selv skal bruge lokalerne eller har disponeret til anden side. I det omfang kommunen selv har brug for lokalerne, er disse ikke længere ledige til anvisning. Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der har kompetence til ændre stus på lokalerne. Kultur & Fritid har afholdt et sonderende møde med brugerne af Musikhuset den 28. april Her blev problemikken med manglende tid til undervisning af børn i musikskolen rejst, og det blev nævnt, musikskolen ønskede råde over Musikhuset frem til kl Mødet foregik efter Kultur & Fritids vurdering i en positiv ånd, og der blev givet udtryk for vilje til dialog og samarbejde, selvom alle betænkelighederne også blev fremført. Alle synspunkter fra musikskolen og fra aftenskolen Lautrupgård Musikfabrik m.fl. blev forelagt de politiske formænd på et møde med repræsentanter fra musikskolen og Kultur & Fritid. Der blev truffet en formandsbeslutning om nogle korrektioner i aftenskolens anvendelse af Musikhuset. Beslutningen blev truffet ud fra hensynet til begge parter og ud fra et ønske om mindst mulig indgriben i den tid, der er stillet til rådighed for anvisning til foreninger.

5 Den politiske beslutning blev meddelt brugerne den 5. juli Efterfølgende har formanden for aftenskolen Lautrupgård Musikfabrik Bent Møller på foreningernes vegne oplyst, de ikke har til sinds efterkomme den politiske beslutning, men derimod vil gennemføre deres program som planlagt, jfr. redegørelse som er vedlagt som bilag. Det er nævnt i sagsfremstillingen sæsonen starter 1. august. Ifølge aftenskolens program er der ingen af de berørte hold der starter den 1. Derimod starter holdene fra 18. august og frem til 6. september. Brev fra Kultur & Fritid af 5. juli 2005 (udsendes) Brev fra Lautrupgård Musikfabrik af 14. juli 2005 (udsendes) Diverse mailkorrespondance fra Kultur & Fritid Mail fra Sweet & Swing Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der tages stilling til indsigelsen fra foreningslivet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 2: Det fastholdes Musikskolen råder over Musikhuset indtil kl , hvorefter huset anvises til folkeoplysende formål. Musikskolen skal, idet omfang de ikke selv kan udnytte lokalerne, stille dem til rådighed for huset øvrige brugere.

6 3. Teergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" Resumé Teergruppen Klima søger om en underskudsgaranti på kr. til 10 opførelser af musicalen Elverkongens Krone. Musicalen opføres i Baltoppen i perioden 21. september 2. oktober Redegørelse Klima planlægger 5 offentlige forestillinger og 5 forestillinger, som tilbydes kommunens skoler og børneinstitutioner i dagtimerne. Klima har, bortset fra 2003, opført en familievenlig musical årligt i Baltoppen siden I 2003 blev musicalen opført i Pederstrup. I alle de år hvor Baltoppen har været brugt, har foreningen fået dækket en del af lejeudgifterne m.v. af den nu nedlagte foreningspulje. I 2002 og 2004 var dette tilskud på ca kr. I 2003, hvor musicalen blev opført i Pederstrup, ydede Kultur- og Fritidsudvalget en underskudsgaranti på kr. I 2004 blev der ydet en underskudsgaranti på kr. Begge år kom beløbene til udbetaling. I år har forestillingen et budget på kr., hvoraf kr. dækkes af indtægter ved hovedsageligt billetsalg. Underskuddet forventes herefter udgøre kr.. Klima søger om en underskudsgaranti på kr. Det skal bemærkes, Kultur- og Fritidsudvalget flere gange har ydet andre foreninger underskudsgarantier på op til for enkeltopførelser. Ansøgning med budgetoplæg af 9. juni 2005 fra Klima (udsendes) Forbrug på udvalgets Kulturtilskudskonto (udsendes)

7 Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, ansøgningen imødekommes. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 3: Godkendt. 4. Ansøgning om kulturtilskud fra Radikal Ungdom Nordkøbenhavn og Dansk Socialdemokriske Ungdom i Ballerup Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2005, pkt. 5. Resumé Radikal Ungdom Nord-København og DSU Ballerup søger om kr. i tilskud til et politisk musikalsk arrangement, der afholdes i Baghuset den 19. august Redegørelse

8 De 2 politiske ungdomsorganisioner er gået sammen om planlægningen af arrangementet, der byder på en paneldeb med politikere efterfulgt af et musikalsk indslag af bandet Favn. Det tilstræbes paneldeltagerne er medlemmer af Folketinget. Ud over de ansøgende foreninger har Venstres Ungdom og Konserviv Ungdoms lokalforeninger i Ballerup Kommune givet tilsagn om samarbejde omkring arrangementet. Formålet er lokke unge til, som sandsynligvis ikke ville deltage, hvis der var tale om et rent politisk arrangement. Håbet er få flere unge til interessere sig for politik. Arrangementet er åbent for alle og der lægges vægt på det tværpolitiske. DSU Ballerup har 50 medlemmer, Radikal Ungdom Nord-København har 65 medlemmer, hvoraf 4 er bosiddende i Ballerup. Radikal Ungdom var eneansøger, da udvalget valgte give afslag i maj Afslaget var begrundet i manglende lokal forankring. Efterfølgende er DSU Ballerup gået ind i projektet. Ansøgning med budget fra Radikal Ungdom Nord-København og DSU Ballerup (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der ydes en underskudsgaranti på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 4: Der bevilges i underskudsgaranti. Restunderskuddet anbefales søgt dækket ved tilskud fra moderpartierne.

9 5. Ansøgning fra Skovlunde Idrætsforening Håndbold & Gymnastik (SIF H&G) om Kunsttilskud Resumé SIF H & G søger om et tilskud på til udsmykning af de 2 gymnastiksale på Skovlunde Lokalkontor. Redegørelse SIF H & G søger om tilskud til indkøb af merialer til dekorion af 4 vægge i de 2 gymnastiksale på Lokalkontoret. Selve udsmykningen skal foretages af en lokal kunstner uden beregning. Der søges om kr. til indkøb af merialer. Udkast til den foreslåede udsmykning har været forelagt den kunstneriske konsulent Cai Ulrich von Plen, der ikke anbefaler projektet. Von Plen udtaler det vil se meget mærkeligt ud indføre et slags organisk baseret mønster i mange farver bag håndboldmålene det går helt på tværs af den stramme og strengt funktionelle arkitektur og indretning af salene. Ansøgning fra SIF H & G af 10. marts 2005 (udsendes) Mail fra Cai Ulrich von Plen af 5. juni 2005 (udsendes) Forbrug på udvalgets Kunstkonto (udsendes)

10 Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, ansøgningen afvises. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 5: Godkendt. 6. Egebjerg Kunstforening søger om driftstilskud Resumé Egebjerg Kunstforening er en forholdsvis ny forening, der ud over arrangere 4 kunstudstillinger årligt tilbyder medlemmerne deltage i forskellige kunstaktiviteter. Derudover opkøber foreningen kunst, der udloddes til medlemmerne på de årlige generalforsamlinger. Redegørelse Egebjerg Kunstforening har 60 medlemmer i alle aldre, der alle er bosiddende i Ballerup Kommune.

11 Foreningen arrangerer 4 årlige kunstudstillinger i Glashuset i Egebjerg. Det har hidtil været stillet gris til rådighed, men fremover vil der blive opkrævet en leje på kr. årligt. Derudover arrangeres Børnemaledag for forældre og børn, foredrag ved en lokal kunster, samt maleraftener for alle. Foreningen har ikke tidligere søgt om tilskud, men søger nu om driftstilskud på kr. Foreningen blev stiftet 1. januar 2004, og efter det 1. år var overskuddet/egenkapitalen ca kr. Et overskud, der uden kommunalt tilskud vil blive brugt i 2005 ifølge foreningens budget. Det kan oplyses, Folkeoplysningsudvalget den 16. august 2005 tager stilling til en ansøgning fra Egebjerg Kunstforening om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening. Hvis foreningen som ventet godkendes, yder Folkeoplysningsudvalget tilskud til aktiviteter for børn og unge i henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinier. Folkeoplysningsudvalget har ikke mulighed for yde tilskud til fritidsaktiviteter for voksne eller til udstillinger. Ansøgning med budget for 2005 og regnskab for 2004 fra Egebjerg Kunstforening af juni 2005 (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der ydes et driftstilskud på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 6: Afvises. Foreningen henvises til søge tilskud til enkeltstående kulturelle arrangementer.

12 7. Skovlunde IF Fodbold ansøger om overnningstilskud i forbindelse med rejse til USA Resumé Skovlunde IF Fodbold søger om overnningstilskud i forbindelse med dameafdelingens tur til USA den juli I henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinier for tilskud til børn og unge m.fl. ydes tilskud til lejre og ture for medlemmer under 25 år. Udlandsophold der varer mere end 14 dage skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Redegørelse 16 SIF Fodbold medlemmer og deres 2 ledere har den 9. juni 2005 fremsendt ansøgning om overnningstilskud i forbindelse med deres USA TOUR 2005, der fandt sted i perioden juli 2005 (22 overnninger). På rejsen indkvarteres deltagerne i tre byer: 1 uge i Des Monies, hvor der ikke foreligger oplysninger om deltagelse i fodboldkampe. 1 uge i Orlando, Florida med 2 venskabskampe, og 1 uge i Rockford, Illinois med deltagelse i 2 dages turnering og 1 venskabskamp. Efter modtagelse af ansøgningen har Kultur- og Fritidsudvalget vedtaget med øjeblikkelig virkning fjerne overnningstilskud ved overnning i udlandet. Dette er blevet meddelt kommunens folkeoplysende foreninger den 21. juni Da ansøgningen fra Skovlunde IF Fodbold er modtaget i Kultur & Fritid inden udmeldelse af denne beslutning, bør ansøgningen ikke være omftet af udvalgets beslutning om fjerne tilskud til udlandsophold. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om turens indhold beretter til ydelse af tilskud.

13 Program for USA TOUR 2005 (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, ansøgningen afvises, idet turens indhold ikke berettiger til tilskud Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 7: Ansøgningen godkendt. 8. Ansøgning fra Ballerup Kammerkor om tilskud til 2 koncerter

14 Resumé Ballerup Kammerkor søger om et tilskud på kr. i støtte til opførelse af Johann Sebastian Bachs Mtheuspassion. Koncerterne skal opføres i Skovlunde Kirke den 8. april 2006 og i Helsingør Domkirke Langfredag den 14. april Redegørelse Koncerterne gennemføres i samarbejde med Helsingør Kammerkor og drengekoret ved Helsingør Domkirke og er en forsættelse af det samarbejde, der i 2003 ledte til opførelse af Bachs Juleororium. En koncert Kultur- og Fritidsudvalget ydede et kulturtilskud på kr. til. Projektet har et budget på kr. og har foreløbig opnået tilskud på i alt kr. Heraf kr. fra Helsingør Domkirke og fra Skovlunde Kirke. Ved koncerten i Skovlunde Kirke vil der blive opkrævet entré, hvilket ikke er tilfældet i Helsingør Domkirke. Ansøgning fra Ballerup Kammerkor af 8. juli 2005 (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der ydes en underskudsgaranti på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 8: Godkendt.

15 9. Kulturundersøgelse Borgerpanelet Resumé Drøftelse af Kulturundersøgelse 2005 med henblik på, hvordan resultet skal anvendes. Redegørelse Borgerundersøgelsen om kultur er opdelt i 2 afsnit, nemlig en bearbejdning af svarerne på undersøgelsens spørgsmål og et bilag med åbne besvarelser. Overordnet fremgår det af undersøgelsen, over halvdelen af Borgerpanelets deltagere bruger Ballerup Bibliotek, Baltoppen Bio, Baltoppen og East Kilbride Badet flest højfrekvente brugere har Ballerup Bibliotek. Undersøgelsen har specielt stillet spørgsmål til vedrørende nedenstående emner/institutioner: Spillestedet Baghuset Blandt Borgerpanelet kender 67 % Baghuset, 31 % bruger det men mindre end 1 gang om måneden. De fleste brugere er mellem 50 og 79 år. Blandt gruppen af tidligere brugere er især dem med interesse for pop/rock og teer/revy. Skal der trækkes flere brugere til spillestedet er det tilsyneladende inden for disse to genrer. Musisk Samråd har fremsendt kommentarer til undersøgelsesresultet vedrørende Baghuset.

16 East Kilbride Badet Blandt de 37 % af panelet som bruger svømmehallen er der generelt høj tilfredshed med svømmefaciliteter og pladsforhold. Udover de mange som bruger EKB er det næsten hver 5. borger eller 18 %, der tidligere har brugt det. Årsagen til de ikke længere bruger badet er, de dyrker anden eller slet ingen motion. Det er især borgere med mindre børn under 10, der fravælger EKB og det er også den gruppe generelt der er mest utilfreds med badet. Skal der trækkes flere gæster til badet kunne en mulighed være etablere bedre forhold for mindre børn. Bibliotekernes åbningstider Primære personer under 50 og personer med børn under 10 år finder det vigtigt med åbent om søndagen. 42 % af brugerne af Ballerup Bibliotek har allerede brugt muligheden for bruge biblioteket om søndagen. Hvis bibliotekerne i Måløv og Skovlunde indførte søndagsåbent, ville ca. hver anden borger, der i forvejen bruger disse biblioteker benytte tilbuddet mindst en gang om måneden. Holdninger til rygning og alkohol i kommunens kulturfaciliteter Et meget stort flertal er tilhængere af røgfri lokaler, både når det drejer sig om idrætsanlæg og haller, såvel som lokaler til foreningsaktiviteter og aftenmøder. Det er cirka 80 % der er helt enige eller enige i dette. Med hensyn til forbud mod alkohol i kommunale idrætsanlæg og haller er 60 % for et forbud og 33 % imod. Med hensyn til forbud mod alkohol er borgerne delte i to næsten lige store lejre, når det drejer sig om lokaler til foreningsaktiviteter og aftenmøder. Der er 47 % tilhængere af et forbud, mens 46 % er imod et forbud. Dette kunne pege i retning af, der kunne indføres en alkohol politik, der tilgodeser begge synspunkter. Ballerup Kommunes Borgerpanel Kulturundersøgelse 2005 (udsendes) Brev af 15. juli 2005 fra Musisk Samråd (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, undersøgelsen indgår i arbejdet med udformning af ny kulturpolitik.

17 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 9: Godkendt. 10. Byggelegepladsen Rosendal - ønske om udvidelse af udearealer Kultur- og Fritidsudvalget den 2. november 2004, pkt. 11. Resumé Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. november 2004, igangsætte høringsprocedure i Københavns amt og HUR med henblik på afklare, om en udvidelse af Rosendals bygger-areal kan lade sig gøre. Redegørelse Med henblik på afklaring af Rosendals ønsker til udearealet har byggelegepladsen været bedt om et ønskebrev som kunne beskrive hvad bygge-legepladsen ville have på området, samt en oversigt over den økonomi der var forbundet med projektet. Byggelegepladsen fremsendte brev, som meget overordnet beskrev ønskerne, hvorfor Børn & Unge bad byggelegepladsen fremsende en ny og mere detaljeret beskrivelse. Rosendal har ikke fremsendt en ny beskrivelse, idet byggelegepladsen ikke selv har økonomi til udføre projektet. Samtidig er Rosendals medlemstal gået meget ned, således der i juli måned 2005 er 173 medlemmer indmeldt, normeringen er 170. Børn & Unge har derfor aftalt med Rosendal ansøgningen om udvidelse sættes i bero.

18 I forlængelse af denne aftale foreslår Plan & Miljø, arbejdet omkring zonetilladelse indstilles indtil der eventuelt ter viser sig en konkret anledning til udvide byggelegepladsen. Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, sagen stilles i bero indtil der eventuelt viser sig et behov for udvide byggelegepladsen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 10: Godkendt. 11. Institutionspolitiske mål 0-14 år Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog for 2005 under overordnede stregiprojekter, der skal udarbejdes oplæg til institutionspolitiske målsætninger for de 0-14 årige i dagtilbud og fritidstilbud. Formålet med projektet er, der på et overordnet niveau tydeliggøres de krav og forventninger, som Ballerup kommune stiller til det pædagogiske indhold i dag og fritidstilbud.

19 Målene skal formulere et fælles syn på værdier, overordnede mål og indsser til gavn for børnene. Redegørelse Ballerup kommune har fokus på skabe gode udviklingsbetingelser for børn i kommunens dagtilbud og fritidstilbud. Der er udarbejdet en børnepolitik som har været med til sætte fokus på et godt børneliv i Ballerup og der er ligeledes igangs en række nye politiske mål for institutionsområdet. På nionalt plan er der stor opmærksomhed på, udvikle dagtilbud og fritidstilbud. Der er i den forbindelse igangs en række centrale tiltag. Tydeligst står arbejdet med de pædagogiske læreplaner for 0-6 års området. For imødegå disse forventninger, krav og udfordringer er der behov for udarbejde fælles institutionspolitiske mål for 0-14 års dagtilbud og fritidstilbud i Ballerup Kommune. Det foreslås de institutionspolitiske mål 0-14 år, skal danne et fælles udgangspunkt for værdier, mål og handlinger som gælder for alle uanset om man er politiker, konsulent, leder, pædagog, forældrebestyrelse, forældre eller barn i Ballerup Kommune. Der er til denne opgave etableret en projektorganision med en styregruppe, en projektgruppe og en politisk følgegruppe og udarbejdet en projektskitse. Projektskitsen er behandlet på direktionsmødet den 4. juli Det er hensigten de institutionspolitiske mål udarbejdes i bred dialog med politikere, områdets ledere, medarbejdere og brugere. Det foreslås, projektet forløber frem til juni Først udarbejdes oplæg til et fælles værdigrundlag og derefter skal der udarbejdes oplæg til mål og handlinger for de tre aldersgrupper 0-5 år, 6-9 år og år. Værdigrundlaget vil bl.a. tage udgangspunkt i de nionale mål og i de lokale værdier, der bla. udtrykkes i Børnepolitikken. Projektskitse for Institutionspolitiske mål 0-14 år (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget

20 Beslutningsoplæg Børn og Unge foreslår, udvalget tager stilling til projektets formål og resultmål med henblik på godkendelse, og udvalget udpeger 3 medlemmer til den politiske følgegruppe. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 11: Godkendt. Kåre Harder Olesen, Ley Plumog Tom Nielsenudpeges til følgegruppen. 12. Renovering af bane 4 og 5, Måløv Stadion - anlæg Idrætsrådet den 2. december 2004, pkt. 4. Idrætsrådet den 26. januar 2005, pkt. 3. Resumé Idrætsrådet har på flere møder diskuteret fodboldbanerne i Måløv Idrætspark. Særligt bane 4 og 5 (skolebanerne) har en meget ringe beskaffenhed. Redegørelse

21 Bane 4 og 5 har mange store ujævnheder og sænkninger, der gør dem uegnede spille fodbold på, ligesom skaderisikoen er stor. Det er Kultur & Fritids vurdering, en gennemgribende renovering er påkrævet, men det var umiddelbart vanskeligt vurdere det samlede omfang uden en undersøgelse af jordbundsforholdene. Derfor er der foretaget en jordbundsundersøgelse/geoteknisk rapport af Jord & Teknik for skabe sikkerhed for, vi foretager den rigtige renovering. Rapporten konkluderer, drænene fungerer, og jordbunden er af en sådan beskaffenhed, man ikke bør forvente yderligere sænkninger af banen efter en genopretning. Således er omfanget af den anbefalede renovering væsentligt mindre end det, vi frygtede. Dansk Jordforbedring har givet tilbud på løse opgaven, med udgangspunkt i de anbefalinger, der gives i den geotekniske rapport. Der er kun indhentet ét tilbud, idet vi har stor tillid til Dansk Jordforbedrings faglige kompetence på netop dette område. Endvidere har opgavens samlede omfang en størrelse, vi ikke har skønnet det var nødvendigt med mere end ét tilbud, der i øvrigt overslagsmæssigt bekræftes i not fra Torben Zinn, Miljø & Teknik, 7. januar Tilbuddet omfter: Bane 4 a) Generel behandling: vertikalskæring, topdressing, eftersåning, luftning: kr. b) Opretning af sænkning (revideret tilbud efter opmåling): Kraftig vertikalskæring, udlægning af planeringsmuld, finregulering, såning: kr.

22 Bane 5 Generel behandling: vertikalskæring, topdressing, eftersåning, luftning: kr. I alt: kr. Arbejdet skal udføres i september måned for give græsset de bedste vækstbetingelser. Bane 4 må herefter ikke benyttes før maj Tilbud fra Dansk Jordforbedring, deret 20. maj Revurderet tilbud fra Dansk Jordforbedring efter opmåling, deret 21. juli Not fra Miljø & Teknik, deret 7. januar Geoteknisk rapport. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr. 2058, Måløv Idrætspark renovering af fodboldbaner, og projektet finansieres af projekt 2050, udbygning og renovering af eksisterende idrætsanlæg

23 med kr. i 2005 og kr. i Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 12: Indstilles til godkendelse. 13. Redegørelse for drift og anvendelse af mobil isskøjtebane - Istoppen Økonomiudvalget den 6. januar 2000, pkt. 19. Kommunalbestyrelsen den 6. januar 2000, pkt. 5. Kultur- og Fritidsudvalget den 6. januar 2000, pkt. 1b. Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2000, pkt. 1a. Idrætsrådet den 5. januar 2001, pkt. 1a. Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2003, pkt. 10. Kultur- og Fritidsudvalget den 5. august 2003, pkt. 7. Kultur- og Fritidsudvalget den 4. maj 2004, pkt. 10. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2004, pkt. 8 Idrætsrådet den 2. december 2004, pkt. 2c Resumé Efter en vinter uden isskøjtebane, sæsonen 2003/04, blev Istoppen genetableret i sæsonen 2004/05, denne gang placeret på Kirketorvet.

24 Redegørelse Det blev besluttet flytte Istoppen til en ny placering på Kirketorvet, for enden af Centrumgaden, dels for skabe ny opmærksomhed omkring banen med en mere central, bymæssig placering og dels for, på sigt, skabe en forbedret drift med færre etableringsomkostninger og et reduceret energiforbrug. Den nye placering betød, banen blev reduceret i størrelse, ca. 600 m2 kan banen være når den er placeret på kirketorvet. Sæsonen har været præget af en række problemer, ligesom visse opgaver har skullet håndteres med større varsomhed end tidligere, da banen er placeret tæt på boliger: Nesa overholdt ikke aftalen om fremføring af EL til tiden (medio november), hvorfor åbning af banen blev forsinket Indfrysning af banen blev vanskeliggjort pga. høje temperurer (8-10 grader) og stor niveauforskel på banen Kølemaskinen har været uds for mange driftsforstyrrelser, sandsynligvis fordi den har henstået i omtrent 1½ år, hvilket har medført flere lukkeperioder pga. dårlig/smeltet is. Kølemaskinen har skullet lydisoleres grundet den tætte placering på boliger. Drift og etablering af banen har i år været organiseret på følgende måde: Virklund Sport har stået for opsætning og nedtagning af banen Merielgården har stået for den ordinære drift af banen Plimtec har stået for den tekniske drift af køleanlægget Foreninger og institutioner har stået for udlejning af skøjter og almindelig servicering af brugerne af Istoppen Tilbagemeldinger og brugerfrekvens Der har været en generel tilfredshed og mange positive tilbagemeldinger omkring banens nye placering på Kirketorvet. De handlende har været meget positive, og ser banen som et godt bidrag til kunne skabe mere liv i gågaden. Der har dog også været berettiget kritik af de mange driftsstop, som vi dog forventer i vid udstrækning vil kunne undgås i den kommende sæson, dog undtaget de vejrbetingede stop. Det er svært give et præcist bud på antallet af brugere. Tidligere kunne vi udfra antallet af udlejede skøjter anslå et antal, men i dag konsterer vi, rigtig mange har anskaffet sig egne skøjter.

25 Et forsigtigt bud er dog ca. 75 daglige brugere, svarende til ca besøgende i sæsonen. Økonomi etablering og drift Der har i sæsonen 2004/05 været et samlet forbrug på ca kr., som fordeler sig på følgende måde: Opsætning og nedtagning Virklund opsætning/nedtagning af banen Plimtec kølemaskine drift og vedligehold Elektriker etablering og tilslutning Diverse (kørsel, hegn mm) Lydisolering kølemaskine Drift El Merielgården Diverse I alt kr. En række af disse udgifter er engangsudgifter, ligesom flere udgifter vil blive reducerede, da vi ikke i det kommende driftsår vil have brug for anvende en ekstern leverandør. Derfor ser vores forventning til driftsåret 2005/06 således ud. Opsætning og nedtagning Merielgård opsætning og nedtagning af banen Drift og vedligehold af kølemaskine Tilslutning Diverse

26 Opsætning af lydisolering Drift El Merielgård alm. vedligehold Diverse I alt kr. Det skal bemærkes, udlejning af skøjter ikke er medtaget i budgettet, idet foreningerne og institutionerne påtager sig opgaven uden form for garanti for minimumsindtægt fra Ballerup Kommune. Det skal endvidere bemærkes, driftsåret 2005/06 er det sidste år vi er forpligtet overfor Lokale- og Anlægsfonden til drive banen, hvorefter det alene er en beslutning, som ligger i Ballerup Kommune. En beslutning om ikke etablere skøjtebane i 2005/06 vil medføre et krav fra Lokale- og Anlægsfonden om tilbagebetaling af ca kr. Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, det drøftes, hvorvidt Istoppen forts skal drives, og i givet fald, omprioriteringsberedskabets pulje til senere udmøntning forhøjes med kr. Beslutning

27 Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 13: Istoppen skal forts drives. en kompenserende besparelse på kr. medtages i budgetarbejdet for Budgetforslag forts drøftelse af Omprioriteringsberedskab Kultur- og Fritidsudvalget den 1. marts 2005, pkt. 6. Kultur- og Fritidsudvalget den 5. april 2005, pkt. 15. Kultur- og Fritidsudvalget den 3. maj 2005, pkt. 13. Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2005, pkt. 17 og 18. Resumé Alterniv til tillægsbevillinger i 2005 samt sikring af overholdelse af budgetoverslaget for 2006 svarende til en udgiftsreduktion på 0,8 mio.kr. er godkendt af udvalget.. Der skal arbejdes videre med godkendelse af omprioriteringsberedskabet. Redegørelse På udvalgets junimøde blev forslag til omprioriteringsberedskab diskuteret og der blev foretaget justeringer i det foreliggende forslag. Det tilrettede omprioriteringsberedskab som indeholder konkrete tilretninger for kr. og en pulje til senere udmøntning på kr. - udsendes som bilag til nærværende punkt. Efterfølgende er det på Kommunalbestyrelsens budgetseminar besluttet, rammeniveauet (for Kultur- og Fritidsudvalget 1,2 mio.kr.) ligger fast.

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. maj 2015. Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Referat onsdag den 6. maj 2015 Kl. 18:00 i Aktivitetscenter, Lejrevej 15a, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Ansøgning om tilskud fra

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 08-05-2014 kl. 08:30 Sophienholm Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Til mødet deltager

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 13. maj 2003, Kl. 13.00 i udv.værelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere