3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5"

Transkript

1 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 9. august 2005, Kl i Udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Fremtidig anvisning af Musikhuset Teergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" Ansøgning om kulturtilskud fra Radikal Ungdom Nord-København og Dansk Socialdemokriske Ungdom i Ballerup Ansøgning fra Skovlunde Idrætsforening Håndbold & Gymnastik (SIF H&G) om Kunsttilskud Egebjerg Kunstforening søger om driftstilskud Skovlunde IF Fodbold ansøger om overnningstilskud i forbindelse med rejse til USA Ansøgning fra Ballerup Kammerkor om tilskud til 2 koncerter Kulturundersøgelse Borgerpanelet Byggelegepladsen Rosendal - ønske om udvidelse af udearealer Institutionspolitiske mål 0-14 år Renovering af bane 4 og 5, Måløv Stadion - anlæg Redegørelse for drift og anvendelse af mobil isskøjtebane - Istoppen Budgetforslag forts drøftelse af Omprioriteringsberedskab Meddelelser

2 a) Oversigt over medlemstal på byggelegepladser og i klubber Oversigt over medlemstal pr. august 2005 (udsendes) b) Orientering om arbejdet med udformning af ny kulturpolitik Kultur & Fritids not af 20. juli 2005 (udsendes) c) Bibliotekskonference september 2005 på Hotel Ebeltoft Strand Invition (udsendes) d) Oversigt over forbrug pr. juli 2005 på udvalgets rejse- og mødekonto i indeværende valgperiode Opgørelse pr. 20. juli 2005 (udsendes) e) Refer fra Amtsidrætsudvalgets møde den 15. juni 2005 Møderefer (udsendes) f) Indkøb af 3 kunstværker af den tjekkiske kunstner Ivana Kotynkova

3 g) Skovlunde Lokalråd meddeler, sommerkoncerten 2005 ikke afholdes h) Årsberetning for Måløv Nur- og Idrætsfritidsklub Årsberetning (udsendes) i) Ballerup Festival 2005 informion fra bestyrelsesformanden j) Årsrapport 2004, Fonden Grantoftegård, Øko-social virksomhed Årsrapport (udsendes) k) Ekstraordinært fællesmøde mellem SSU og KFU om frivillighedspolitik den 16. august 2005, kl l) Tværkommunal pulje til idrætslige formål for handicappede børn og unge starter 1. januar 2006 Brev af 21. juni 2005 fra FKKA (udsendes) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 1: i) behandles på et senere møde, når der foreligger konkrete oplysninger. Til efterretning.

4 2. Fremtidig anvisning af Musikhuset Resumé Retten til anvisning af lokaler til folkeoplysende virksomhed er lovgivningsmæssigt lagt under Folkeoplysningsudvalget. Der er truffet formandsbeslutning (Kultur- og Fritidsudvalgets og Folkeoplysningsudvalgets formænd) om nogle korrektioner i anvendelsen af Musikhuset til folkeoplysende aktiviteter. Redegørelse Ballerup Musikskole har i længere tid stået i akut mangel på undervisningslokaler til deres elever, idet det har været nødvendigt for folkeskolerne inddrage mere og mere af musikskoletiden til undervisning af folkeskoleelever. Efter folkeoplysningsloven stilles ledige lokaler til rådighed for denne lovs aktiviteter det vil sige, når kommunen/amtet/sten ikke selv skal bruge lokalerne eller har disponeret til anden side. I det omfang kommunen selv har brug for lokalerne, er disse ikke længere ledige til anvisning. Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der har kompetence til ændre stus på lokalerne. Kultur & Fritid har afholdt et sonderende møde med brugerne af Musikhuset den 28. april Her blev problemikken med manglende tid til undervisning af børn i musikskolen rejst, og det blev nævnt, musikskolen ønskede råde over Musikhuset frem til kl Mødet foregik efter Kultur & Fritids vurdering i en positiv ånd, og der blev givet udtryk for vilje til dialog og samarbejde, selvom alle betænkelighederne også blev fremført. Alle synspunkter fra musikskolen og fra aftenskolen Lautrupgård Musikfabrik m.fl. blev forelagt de politiske formænd på et møde med repræsentanter fra musikskolen og Kultur & Fritid. Der blev truffet en formandsbeslutning om nogle korrektioner i aftenskolens anvendelse af Musikhuset. Beslutningen blev truffet ud fra hensynet til begge parter og ud fra et ønske om mindst mulig indgriben i den tid, der er stillet til rådighed for anvisning til foreninger.

5 Den politiske beslutning blev meddelt brugerne den 5. juli Efterfølgende har formanden for aftenskolen Lautrupgård Musikfabrik Bent Møller på foreningernes vegne oplyst, de ikke har til sinds efterkomme den politiske beslutning, men derimod vil gennemføre deres program som planlagt, jfr. redegørelse som er vedlagt som bilag. Det er nævnt i sagsfremstillingen sæsonen starter 1. august. Ifølge aftenskolens program er der ingen af de berørte hold der starter den 1. Derimod starter holdene fra 18. august og frem til 6. september. Brev fra Kultur & Fritid af 5. juli 2005 (udsendes) Brev fra Lautrupgård Musikfabrik af 14. juli 2005 (udsendes) Diverse mailkorrespondance fra Kultur & Fritid Mail fra Sweet & Swing Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der tages stilling til indsigelsen fra foreningslivet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 2: Det fastholdes Musikskolen råder over Musikhuset indtil kl , hvorefter huset anvises til folkeoplysende formål. Musikskolen skal, idet omfang de ikke selv kan udnytte lokalerne, stille dem til rådighed for huset øvrige brugere.

6 3. Teergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" Resumé Teergruppen Klima søger om en underskudsgaranti på kr. til 10 opførelser af musicalen Elverkongens Krone. Musicalen opføres i Baltoppen i perioden 21. september 2. oktober Redegørelse Klima planlægger 5 offentlige forestillinger og 5 forestillinger, som tilbydes kommunens skoler og børneinstitutioner i dagtimerne. Klima har, bortset fra 2003, opført en familievenlig musical årligt i Baltoppen siden I 2003 blev musicalen opført i Pederstrup. I alle de år hvor Baltoppen har været brugt, har foreningen fået dækket en del af lejeudgifterne m.v. af den nu nedlagte foreningspulje. I 2002 og 2004 var dette tilskud på ca kr. I 2003, hvor musicalen blev opført i Pederstrup, ydede Kultur- og Fritidsudvalget en underskudsgaranti på kr. I 2004 blev der ydet en underskudsgaranti på kr. Begge år kom beløbene til udbetaling. I år har forestillingen et budget på kr., hvoraf kr. dækkes af indtægter ved hovedsageligt billetsalg. Underskuddet forventes herefter udgøre kr.. Klima søger om en underskudsgaranti på kr. Det skal bemærkes, Kultur- og Fritidsudvalget flere gange har ydet andre foreninger underskudsgarantier på op til for enkeltopførelser. Ansøgning med budgetoplæg af 9. juni 2005 fra Klima (udsendes) Forbrug på udvalgets Kulturtilskudskonto (udsendes)

7 Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, ansøgningen imødekommes. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 3: Godkendt. 4. Ansøgning om kulturtilskud fra Radikal Ungdom Nordkøbenhavn og Dansk Socialdemokriske Ungdom i Ballerup Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2005, pkt. 5. Resumé Radikal Ungdom Nord-København og DSU Ballerup søger om kr. i tilskud til et politisk musikalsk arrangement, der afholdes i Baghuset den 19. august Redegørelse

8 De 2 politiske ungdomsorganisioner er gået sammen om planlægningen af arrangementet, der byder på en paneldeb med politikere efterfulgt af et musikalsk indslag af bandet Favn. Det tilstræbes paneldeltagerne er medlemmer af Folketinget. Ud over de ansøgende foreninger har Venstres Ungdom og Konserviv Ungdoms lokalforeninger i Ballerup Kommune givet tilsagn om samarbejde omkring arrangementet. Formålet er lokke unge til, som sandsynligvis ikke ville deltage, hvis der var tale om et rent politisk arrangement. Håbet er få flere unge til interessere sig for politik. Arrangementet er åbent for alle og der lægges vægt på det tværpolitiske. DSU Ballerup har 50 medlemmer, Radikal Ungdom Nord-København har 65 medlemmer, hvoraf 4 er bosiddende i Ballerup. Radikal Ungdom var eneansøger, da udvalget valgte give afslag i maj Afslaget var begrundet i manglende lokal forankring. Efterfølgende er DSU Ballerup gået ind i projektet. Ansøgning med budget fra Radikal Ungdom Nord-København og DSU Ballerup (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der ydes en underskudsgaranti på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 4: Der bevilges i underskudsgaranti. Restunderskuddet anbefales søgt dækket ved tilskud fra moderpartierne.

9 5. Ansøgning fra Skovlunde Idrætsforening Håndbold & Gymnastik (SIF H&G) om Kunsttilskud Resumé SIF H & G søger om et tilskud på til udsmykning af de 2 gymnastiksale på Skovlunde Lokalkontor. Redegørelse SIF H & G søger om tilskud til indkøb af merialer til dekorion af 4 vægge i de 2 gymnastiksale på Lokalkontoret. Selve udsmykningen skal foretages af en lokal kunstner uden beregning. Der søges om kr. til indkøb af merialer. Udkast til den foreslåede udsmykning har været forelagt den kunstneriske konsulent Cai Ulrich von Plen, der ikke anbefaler projektet. Von Plen udtaler det vil se meget mærkeligt ud indføre et slags organisk baseret mønster i mange farver bag håndboldmålene det går helt på tværs af den stramme og strengt funktionelle arkitektur og indretning af salene. Ansøgning fra SIF H & G af 10. marts 2005 (udsendes) Mail fra Cai Ulrich von Plen af 5. juni 2005 (udsendes) Forbrug på udvalgets Kunstkonto (udsendes)

10 Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, ansøgningen afvises. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 5: Godkendt. 6. Egebjerg Kunstforening søger om driftstilskud Resumé Egebjerg Kunstforening er en forholdsvis ny forening, der ud over arrangere 4 kunstudstillinger årligt tilbyder medlemmerne deltage i forskellige kunstaktiviteter. Derudover opkøber foreningen kunst, der udloddes til medlemmerne på de årlige generalforsamlinger. Redegørelse Egebjerg Kunstforening har 60 medlemmer i alle aldre, der alle er bosiddende i Ballerup Kommune.

11 Foreningen arrangerer 4 årlige kunstudstillinger i Glashuset i Egebjerg. Det har hidtil været stillet gris til rådighed, men fremover vil der blive opkrævet en leje på kr. årligt. Derudover arrangeres Børnemaledag for forældre og børn, foredrag ved en lokal kunster, samt maleraftener for alle. Foreningen har ikke tidligere søgt om tilskud, men søger nu om driftstilskud på kr. Foreningen blev stiftet 1. januar 2004, og efter det 1. år var overskuddet/egenkapitalen ca kr. Et overskud, der uden kommunalt tilskud vil blive brugt i 2005 ifølge foreningens budget. Det kan oplyses, Folkeoplysningsudvalget den 16. august 2005 tager stilling til en ansøgning fra Egebjerg Kunstforening om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening. Hvis foreningen som ventet godkendes, yder Folkeoplysningsudvalget tilskud til aktiviteter for børn og unge i henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinier. Folkeoplysningsudvalget har ikke mulighed for yde tilskud til fritidsaktiviteter for voksne eller til udstillinger. Ansøgning med budget for 2005 og regnskab for 2004 fra Egebjerg Kunstforening af juni 2005 (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der ydes et driftstilskud på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 6: Afvises. Foreningen henvises til søge tilskud til enkeltstående kulturelle arrangementer.

12 7. Skovlunde IF Fodbold ansøger om overnningstilskud i forbindelse med rejse til USA Resumé Skovlunde IF Fodbold søger om overnningstilskud i forbindelse med dameafdelingens tur til USA den juli I henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinier for tilskud til børn og unge m.fl. ydes tilskud til lejre og ture for medlemmer under 25 år. Udlandsophold der varer mere end 14 dage skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Redegørelse 16 SIF Fodbold medlemmer og deres 2 ledere har den 9. juni 2005 fremsendt ansøgning om overnningstilskud i forbindelse med deres USA TOUR 2005, der fandt sted i perioden juli 2005 (22 overnninger). På rejsen indkvarteres deltagerne i tre byer: 1 uge i Des Monies, hvor der ikke foreligger oplysninger om deltagelse i fodboldkampe. 1 uge i Orlando, Florida med 2 venskabskampe, og 1 uge i Rockford, Illinois med deltagelse i 2 dages turnering og 1 venskabskamp. Efter modtagelse af ansøgningen har Kultur- og Fritidsudvalget vedtaget med øjeblikkelig virkning fjerne overnningstilskud ved overnning i udlandet. Dette er blevet meddelt kommunens folkeoplysende foreninger den 21. juni Da ansøgningen fra Skovlunde IF Fodbold er modtaget i Kultur & Fritid inden udmeldelse af denne beslutning, bør ansøgningen ikke være omftet af udvalgets beslutning om fjerne tilskud til udlandsophold. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om turens indhold beretter til ydelse af tilskud.

13 Program for USA TOUR 2005 (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, ansøgningen afvises, idet turens indhold ikke berettiger til tilskud Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 7: Ansøgningen godkendt. 8. Ansøgning fra Ballerup Kammerkor om tilskud til 2 koncerter

14 Resumé Ballerup Kammerkor søger om et tilskud på kr. i støtte til opførelse af Johann Sebastian Bachs Mtheuspassion. Koncerterne skal opføres i Skovlunde Kirke den 8. april 2006 og i Helsingør Domkirke Langfredag den 14. april Redegørelse Koncerterne gennemføres i samarbejde med Helsingør Kammerkor og drengekoret ved Helsingør Domkirke og er en forsættelse af det samarbejde, der i 2003 ledte til opførelse af Bachs Juleororium. En koncert Kultur- og Fritidsudvalget ydede et kulturtilskud på kr. til. Projektet har et budget på kr. og har foreløbig opnået tilskud på i alt kr. Heraf kr. fra Helsingør Domkirke og fra Skovlunde Kirke. Ved koncerten i Skovlunde Kirke vil der blive opkrævet entré, hvilket ikke er tilfældet i Helsingør Domkirke. Ansøgning fra Ballerup Kammerkor af 8. juli 2005 (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der ydes en underskudsgaranti på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 8: Godkendt.

15 9. Kulturundersøgelse Borgerpanelet Resumé Drøftelse af Kulturundersøgelse 2005 med henblik på, hvordan resultet skal anvendes. Redegørelse Borgerundersøgelsen om kultur er opdelt i 2 afsnit, nemlig en bearbejdning af svarerne på undersøgelsens spørgsmål og et bilag med åbne besvarelser. Overordnet fremgår det af undersøgelsen, over halvdelen af Borgerpanelets deltagere bruger Ballerup Bibliotek, Baltoppen Bio, Baltoppen og East Kilbride Badet flest højfrekvente brugere har Ballerup Bibliotek. Undersøgelsen har specielt stillet spørgsmål til vedrørende nedenstående emner/institutioner: Spillestedet Baghuset Blandt Borgerpanelet kender 67 % Baghuset, 31 % bruger det men mindre end 1 gang om måneden. De fleste brugere er mellem 50 og 79 år. Blandt gruppen af tidligere brugere er især dem med interesse for pop/rock og teer/revy. Skal der trækkes flere brugere til spillestedet er det tilsyneladende inden for disse to genrer. Musisk Samråd har fremsendt kommentarer til undersøgelsesresultet vedrørende Baghuset.

16 East Kilbride Badet Blandt de 37 % af panelet som bruger svømmehallen er der generelt høj tilfredshed med svømmefaciliteter og pladsforhold. Udover de mange som bruger EKB er det næsten hver 5. borger eller 18 %, der tidligere har brugt det. Årsagen til de ikke længere bruger badet er, de dyrker anden eller slet ingen motion. Det er især borgere med mindre børn under 10, der fravælger EKB og det er også den gruppe generelt der er mest utilfreds med badet. Skal der trækkes flere gæster til badet kunne en mulighed være etablere bedre forhold for mindre børn. Bibliotekernes åbningstider Primære personer under 50 og personer med børn under 10 år finder det vigtigt med åbent om søndagen. 42 % af brugerne af Ballerup Bibliotek har allerede brugt muligheden for bruge biblioteket om søndagen. Hvis bibliotekerne i Måløv og Skovlunde indførte søndagsåbent, ville ca. hver anden borger, der i forvejen bruger disse biblioteker benytte tilbuddet mindst en gang om måneden. Holdninger til rygning og alkohol i kommunens kulturfaciliteter Et meget stort flertal er tilhængere af røgfri lokaler, både når det drejer sig om idrætsanlæg og haller, såvel som lokaler til foreningsaktiviteter og aftenmøder. Det er cirka 80 % der er helt enige eller enige i dette. Med hensyn til forbud mod alkohol i kommunale idrætsanlæg og haller er 60 % for et forbud og 33 % imod. Med hensyn til forbud mod alkohol er borgerne delte i to næsten lige store lejre, når det drejer sig om lokaler til foreningsaktiviteter og aftenmøder. Der er 47 % tilhængere af et forbud, mens 46 % er imod et forbud. Dette kunne pege i retning af, der kunne indføres en alkohol politik, der tilgodeser begge synspunkter. Ballerup Kommunes Borgerpanel Kulturundersøgelse 2005 (udsendes) Brev af 15. juli 2005 fra Musisk Samråd (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, undersøgelsen indgår i arbejdet med udformning af ny kulturpolitik.

17 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 9: Godkendt. 10. Byggelegepladsen Rosendal - ønske om udvidelse af udearealer Kultur- og Fritidsudvalget den 2. november 2004, pkt. 11. Resumé Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. november 2004, igangsætte høringsprocedure i Københavns amt og HUR med henblik på afklare, om en udvidelse af Rosendals bygger-areal kan lade sig gøre. Redegørelse Med henblik på afklaring af Rosendals ønsker til udearealet har byggelegepladsen været bedt om et ønskebrev som kunne beskrive hvad bygge-legepladsen ville have på området, samt en oversigt over den økonomi der var forbundet med projektet. Byggelegepladsen fremsendte brev, som meget overordnet beskrev ønskerne, hvorfor Børn & Unge bad byggelegepladsen fremsende en ny og mere detaljeret beskrivelse. Rosendal har ikke fremsendt en ny beskrivelse, idet byggelegepladsen ikke selv har økonomi til udføre projektet. Samtidig er Rosendals medlemstal gået meget ned, således der i juli måned 2005 er 173 medlemmer indmeldt, normeringen er 170. Børn & Unge har derfor aftalt med Rosendal ansøgningen om udvidelse sættes i bero.

18 I forlængelse af denne aftale foreslår Plan & Miljø, arbejdet omkring zonetilladelse indstilles indtil der eventuelt ter viser sig en konkret anledning til udvide byggelegepladsen. Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, sagen stilles i bero indtil der eventuelt viser sig et behov for udvide byggelegepladsen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 10: Godkendt. 11. Institutionspolitiske mål 0-14 år Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog for 2005 under overordnede stregiprojekter, der skal udarbejdes oplæg til institutionspolitiske målsætninger for de 0-14 årige i dagtilbud og fritidstilbud. Formålet med projektet er, der på et overordnet niveau tydeliggøres de krav og forventninger, som Ballerup kommune stiller til det pædagogiske indhold i dag og fritidstilbud.

19 Målene skal formulere et fælles syn på værdier, overordnede mål og indsser til gavn for børnene. Redegørelse Ballerup kommune har fokus på skabe gode udviklingsbetingelser for børn i kommunens dagtilbud og fritidstilbud. Der er udarbejdet en børnepolitik som har været med til sætte fokus på et godt børneliv i Ballerup og der er ligeledes igangs en række nye politiske mål for institutionsområdet. På nionalt plan er der stor opmærksomhed på, udvikle dagtilbud og fritidstilbud. Der er i den forbindelse igangs en række centrale tiltag. Tydeligst står arbejdet med de pædagogiske læreplaner for 0-6 års området. For imødegå disse forventninger, krav og udfordringer er der behov for udarbejde fælles institutionspolitiske mål for 0-14 års dagtilbud og fritidstilbud i Ballerup Kommune. Det foreslås de institutionspolitiske mål 0-14 år, skal danne et fælles udgangspunkt for værdier, mål og handlinger som gælder for alle uanset om man er politiker, konsulent, leder, pædagog, forældrebestyrelse, forældre eller barn i Ballerup Kommune. Der er til denne opgave etableret en projektorganision med en styregruppe, en projektgruppe og en politisk følgegruppe og udarbejdet en projektskitse. Projektskitsen er behandlet på direktionsmødet den 4. juli Det er hensigten de institutionspolitiske mål udarbejdes i bred dialog med politikere, områdets ledere, medarbejdere og brugere. Det foreslås, projektet forløber frem til juni Først udarbejdes oplæg til et fælles værdigrundlag og derefter skal der udarbejdes oplæg til mål og handlinger for de tre aldersgrupper 0-5 år, 6-9 år og år. Værdigrundlaget vil bl.a. tage udgangspunkt i de nionale mål og i de lokale værdier, der bla. udtrykkes i Børnepolitikken. Projektskitse for Institutionspolitiske mål 0-14 år (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget

20 Beslutningsoplæg Børn og Unge foreslår, udvalget tager stilling til projektets formål og resultmål med henblik på godkendelse, og udvalget udpeger 3 medlemmer til den politiske følgegruppe. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 11: Godkendt. Kåre Harder Olesen, Ley Plumog Tom Nielsenudpeges til følgegruppen. 12. Renovering af bane 4 og 5, Måløv Stadion - anlæg Idrætsrådet den 2. december 2004, pkt. 4. Idrætsrådet den 26. januar 2005, pkt. 3. Resumé Idrætsrådet har på flere møder diskuteret fodboldbanerne i Måløv Idrætspark. Særligt bane 4 og 5 (skolebanerne) har en meget ringe beskaffenhed. Redegørelse

21 Bane 4 og 5 har mange store ujævnheder og sænkninger, der gør dem uegnede spille fodbold på, ligesom skaderisikoen er stor. Det er Kultur & Fritids vurdering, en gennemgribende renovering er påkrævet, men det var umiddelbart vanskeligt vurdere det samlede omfang uden en undersøgelse af jordbundsforholdene. Derfor er der foretaget en jordbundsundersøgelse/geoteknisk rapport af Jord & Teknik for skabe sikkerhed for, vi foretager den rigtige renovering. Rapporten konkluderer, drænene fungerer, og jordbunden er af en sådan beskaffenhed, man ikke bør forvente yderligere sænkninger af banen efter en genopretning. Således er omfanget af den anbefalede renovering væsentligt mindre end det, vi frygtede. Dansk Jordforbedring har givet tilbud på løse opgaven, med udgangspunkt i de anbefalinger, der gives i den geotekniske rapport. Der er kun indhentet ét tilbud, idet vi har stor tillid til Dansk Jordforbedrings faglige kompetence på netop dette område. Endvidere har opgavens samlede omfang en størrelse, vi ikke har skønnet det var nødvendigt med mere end ét tilbud, der i øvrigt overslagsmæssigt bekræftes i not fra Torben Zinn, Miljø & Teknik, 7. januar Tilbuddet omfter: Bane 4 a) Generel behandling: vertikalskæring, topdressing, eftersåning, luftning: kr. b) Opretning af sænkning (revideret tilbud efter opmåling): Kraftig vertikalskæring, udlægning af planeringsmuld, finregulering, såning: kr.

22 Bane 5 Generel behandling: vertikalskæring, topdressing, eftersåning, luftning: kr. I alt: kr. Arbejdet skal udføres i september måned for give græsset de bedste vækstbetingelser. Bane 4 må herefter ikke benyttes før maj Tilbud fra Dansk Jordforbedring, deret 20. maj Revurderet tilbud fra Dansk Jordforbedring efter opmåling, deret 21. juli Not fra Miljø & Teknik, deret 7. januar Geoteknisk rapport. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr. 2058, Måløv Idrætspark renovering af fodboldbaner, og projektet finansieres af projekt 2050, udbygning og renovering af eksisterende idrætsanlæg

23 med kr. i 2005 og kr. i Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 12: Indstilles til godkendelse. 13. Redegørelse for drift og anvendelse af mobil isskøjtebane - Istoppen Økonomiudvalget den 6. januar 2000, pkt. 19. Kommunalbestyrelsen den 6. januar 2000, pkt. 5. Kultur- og Fritidsudvalget den 6. januar 2000, pkt. 1b. Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2000, pkt. 1a. Idrætsrådet den 5. januar 2001, pkt. 1a. Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2003, pkt. 10. Kultur- og Fritidsudvalget den 5. august 2003, pkt. 7. Kultur- og Fritidsudvalget den 4. maj 2004, pkt. 10. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2004, pkt. 8 Idrætsrådet den 2. december 2004, pkt. 2c Resumé Efter en vinter uden isskøjtebane, sæsonen 2003/04, blev Istoppen genetableret i sæsonen 2004/05, denne gang placeret på Kirketorvet.

24 Redegørelse Det blev besluttet flytte Istoppen til en ny placering på Kirketorvet, for enden af Centrumgaden, dels for skabe ny opmærksomhed omkring banen med en mere central, bymæssig placering og dels for, på sigt, skabe en forbedret drift med færre etableringsomkostninger og et reduceret energiforbrug. Den nye placering betød, banen blev reduceret i størrelse, ca. 600 m2 kan banen være når den er placeret på kirketorvet. Sæsonen har været præget af en række problemer, ligesom visse opgaver har skullet håndteres med større varsomhed end tidligere, da banen er placeret tæt på boliger: Nesa overholdt ikke aftalen om fremføring af EL til tiden (medio november), hvorfor åbning af banen blev forsinket Indfrysning af banen blev vanskeliggjort pga. høje temperurer (8-10 grader) og stor niveauforskel på banen Kølemaskinen har været uds for mange driftsforstyrrelser, sandsynligvis fordi den har henstået i omtrent 1½ år, hvilket har medført flere lukkeperioder pga. dårlig/smeltet is. Kølemaskinen har skullet lydisoleres grundet den tætte placering på boliger. Drift og etablering af banen har i år været organiseret på følgende måde: Virklund Sport har stået for opsætning og nedtagning af banen Merielgården har stået for den ordinære drift af banen Plimtec har stået for den tekniske drift af køleanlægget Foreninger og institutioner har stået for udlejning af skøjter og almindelig servicering af brugerne af Istoppen Tilbagemeldinger og brugerfrekvens Der har været en generel tilfredshed og mange positive tilbagemeldinger omkring banens nye placering på Kirketorvet. De handlende har været meget positive, og ser banen som et godt bidrag til kunne skabe mere liv i gågaden. Der har dog også været berettiget kritik af de mange driftsstop, som vi dog forventer i vid udstrækning vil kunne undgås i den kommende sæson, dog undtaget de vejrbetingede stop. Det er svært give et præcist bud på antallet af brugere. Tidligere kunne vi udfra antallet af udlejede skøjter anslå et antal, men i dag konsterer vi, rigtig mange har anskaffet sig egne skøjter.

25 Et forsigtigt bud er dog ca. 75 daglige brugere, svarende til ca besøgende i sæsonen. Økonomi etablering og drift Der har i sæsonen 2004/05 været et samlet forbrug på ca kr., som fordeler sig på følgende måde: Opsætning og nedtagning Virklund opsætning/nedtagning af banen Plimtec kølemaskine drift og vedligehold Elektriker etablering og tilslutning Diverse (kørsel, hegn mm) Lydisolering kølemaskine Drift El Merielgården Diverse I alt kr. En række af disse udgifter er engangsudgifter, ligesom flere udgifter vil blive reducerede, da vi ikke i det kommende driftsår vil have brug for anvende en ekstern leverandør. Derfor ser vores forventning til driftsåret 2005/06 således ud. Opsætning og nedtagning Merielgård opsætning og nedtagning af banen Drift og vedligehold af kølemaskine Tilslutning Diverse

26 Opsætning af lydisolering Drift El Merielgård alm. vedligehold Diverse I alt kr. Det skal bemærkes, udlejning af skøjter ikke er medtaget i budgettet, idet foreningerne og institutionerne påtager sig opgaven uden form for garanti for minimumsindtægt fra Ballerup Kommune. Det skal endvidere bemærkes, driftsåret 2005/06 er det sidste år vi er forpligtet overfor Lokale- og Anlægsfonden til drive banen, hvorefter det alene er en beslutning, som ligger i Ballerup Kommune. En beslutning om ikke etablere skøjtebane i 2005/06 vil medføre et krav fra Lokale- og Anlægsfonden om tilbagebetaling af ca kr. Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, det drøftes, hvorvidt Istoppen forts skal drives, og i givet fald, omprioriteringsberedskabets pulje til senere udmøntning forhøjes med kr. Beslutning

27 Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 13: Istoppen skal forts drives. en kompenserende besparelse på kr. medtages i budgetarbejdet for Budgetforslag forts drøftelse af Omprioriteringsberedskab Kultur- og Fritidsudvalget den 1. marts 2005, pkt. 6. Kultur- og Fritidsudvalget den 5. april 2005, pkt. 15. Kultur- og Fritidsudvalget den 3. maj 2005, pkt. 13. Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2005, pkt. 17 og 18. Resumé Alterniv til tillægsbevillinger i 2005 samt sikring af overholdelse af budgetoverslaget for 2006 svarende til en udgiftsreduktion på 0,8 mio.kr. er godkendt af udvalget.. Der skal arbejdes videre med godkendelse af omprioriteringsberedskabet. Redegørelse På udvalgets junimøde blev forslag til omprioriteringsberedskab diskuteret og der blev foretaget justeringer i det foreliggende forslag. Det tilrettede omprioriteringsberedskab som indeholder konkrete tilretninger for kr. og en pulje til senere udmøntning på kr. - udsendes som bilag til nærværende punkt. Efterfølgende er det på Kommunalbestyrelsens budgetseminar besluttet, rammeniveauet (for Kultur- og Fritidsudvalget 1,2 mio.kr.) ligger fast.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde Refer tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Inger Christensen (A) formand René Almind - næstformand Brian Lund Madsen (A) Marianna Hesselholt (V) Tom Nielsen (A)

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 31-10-2002 Mødedato: 31-10-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.30 Mødested: B246 Cai Møller. Jytte Schaltz deltog fra kl. 15.20. Anders Gram Mikkelsen

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere