3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5"

Transkript

1 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 9. august 2005, Kl i Udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Fremtidig anvisning af Musikhuset Teergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" Ansøgning om kulturtilskud fra Radikal Ungdom Nord-København og Dansk Socialdemokriske Ungdom i Ballerup Ansøgning fra Skovlunde Idrætsforening Håndbold & Gymnastik (SIF H&G) om Kunsttilskud Egebjerg Kunstforening søger om driftstilskud Skovlunde IF Fodbold ansøger om overnningstilskud i forbindelse med rejse til USA Ansøgning fra Ballerup Kammerkor om tilskud til 2 koncerter Kulturundersøgelse Borgerpanelet Byggelegepladsen Rosendal - ønske om udvidelse af udearealer Institutionspolitiske mål 0-14 år Renovering af bane 4 og 5, Måløv Stadion - anlæg Redegørelse for drift og anvendelse af mobil isskøjtebane - Istoppen Budgetforslag forts drøftelse af Omprioriteringsberedskab Meddelelser

2 a) Oversigt over medlemstal på byggelegepladser og i klubber Oversigt over medlemstal pr. august 2005 (udsendes) b) Orientering om arbejdet med udformning af ny kulturpolitik Kultur & Fritids not af 20. juli 2005 (udsendes) c) Bibliotekskonference september 2005 på Hotel Ebeltoft Strand Invition (udsendes) d) Oversigt over forbrug pr. juli 2005 på udvalgets rejse- og mødekonto i indeværende valgperiode Opgørelse pr. 20. juli 2005 (udsendes) e) Refer fra Amtsidrætsudvalgets møde den 15. juni 2005 Møderefer (udsendes) f) Indkøb af 3 kunstværker af den tjekkiske kunstner Ivana Kotynkova

3 g) Skovlunde Lokalråd meddeler, sommerkoncerten 2005 ikke afholdes h) Årsberetning for Måløv Nur- og Idrætsfritidsklub Årsberetning (udsendes) i) Ballerup Festival 2005 informion fra bestyrelsesformanden j) Årsrapport 2004, Fonden Grantoftegård, Øko-social virksomhed Årsrapport (udsendes) k) Ekstraordinært fællesmøde mellem SSU og KFU om frivillighedspolitik den 16. august 2005, kl l) Tværkommunal pulje til idrætslige formål for handicappede børn og unge starter 1. januar 2006 Brev af 21. juni 2005 fra FKKA (udsendes) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 1: i) behandles på et senere møde, når der foreligger konkrete oplysninger. Til efterretning.

4 2. Fremtidig anvisning af Musikhuset Resumé Retten til anvisning af lokaler til folkeoplysende virksomhed er lovgivningsmæssigt lagt under Folkeoplysningsudvalget. Der er truffet formandsbeslutning (Kultur- og Fritidsudvalgets og Folkeoplysningsudvalgets formænd) om nogle korrektioner i anvendelsen af Musikhuset til folkeoplysende aktiviteter. Redegørelse Ballerup Musikskole har i længere tid stået i akut mangel på undervisningslokaler til deres elever, idet det har været nødvendigt for folkeskolerne inddrage mere og mere af musikskoletiden til undervisning af folkeskoleelever. Efter folkeoplysningsloven stilles ledige lokaler til rådighed for denne lovs aktiviteter det vil sige, når kommunen/amtet/sten ikke selv skal bruge lokalerne eller har disponeret til anden side. I det omfang kommunen selv har brug for lokalerne, er disse ikke længere ledige til anvisning. Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der har kompetence til ændre stus på lokalerne. Kultur & Fritid har afholdt et sonderende møde med brugerne af Musikhuset den 28. april Her blev problemikken med manglende tid til undervisning af børn i musikskolen rejst, og det blev nævnt, musikskolen ønskede råde over Musikhuset frem til kl Mødet foregik efter Kultur & Fritids vurdering i en positiv ånd, og der blev givet udtryk for vilje til dialog og samarbejde, selvom alle betænkelighederne også blev fremført. Alle synspunkter fra musikskolen og fra aftenskolen Lautrupgård Musikfabrik m.fl. blev forelagt de politiske formænd på et møde med repræsentanter fra musikskolen og Kultur & Fritid. Der blev truffet en formandsbeslutning om nogle korrektioner i aftenskolens anvendelse af Musikhuset. Beslutningen blev truffet ud fra hensynet til begge parter og ud fra et ønske om mindst mulig indgriben i den tid, der er stillet til rådighed for anvisning til foreninger.

5 Den politiske beslutning blev meddelt brugerne den 5. juli Efterfølgende har formanden for aftenskolen Lautrupgård Musikfabrik Bent Møller på foreningernes vegne oplyst, de ikke har til sinds efterkomme den politiske beslutning, men derimod vil gennemføre deres program som planlagt, jfr. redegørelse som er vedlagt som bilag. Det er nævnt i sagsfremstillingen sæsonen starter 1. august. Ifølge aftenskolens program er der ingen af de berørte hold der starter den 1. Derimod starter holdene fra 18. august og frem til 6. september. Brev fra Kultur & Fritid af 5. juli 2005 (udsendes) Brev fra Lautrupgård Musikfabrik af 14. juli 2005 (udsendes) Diverse mailkorrespondance fra Kultur & Fritid Mail fra Sweet & Swing Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der tages stilling til indsigelsen fra foreningslivet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 2: Det fastholdes Musikskolen råder over Musikhuset indtil kl , hvorefter huset anvises til folkeoplysende formål. Musikskolen skal, idet omfang de ikke selv kan udnytte lokalerne, stille dem til rådighed for huset øvrige brugere.

6 3. Teergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" Resumé Teergruppen Klima søger om en underskudsgaranti på kr. til 10 opførelser af musicalen Elverkongens Krone. Musicalen opføres i Baltoppen i perioden 21. september 2. oktober Redegørelse Klima planlægger 5 offentlige forestillinger og 5 forestillinger, som tilbydes kommunens skoler og børneinstitutioner i dagtimerne. Klima har, bortset fra 2003, opført en familievenlig musical årligt i Baltoppen siden I 2003 blev musicalen opført i Pederstrup. I alle de år hvor Baltoppen har været brugt, har foreningen fået dækket en del af lejeudgifterne m.v. af den nu nedlagte foreningspulje. I 2002 og 2004 var dette tilskud på ca kr. I 2003, hvor musicalen blev opført i Pederstrup, ydede Kultur- og Fritidsudvalget en underskudsgaranti på kr. I 2004 blev der ydet en underskudsgaranti på kr. Begge år kom beløbene til udbetaling. I år har forestillingen et budget på kr., hvoraf kr. dækkes af indtægter ved hovedsageligt billetsalg. Underskuddet forventes herefter udgøre kr.. Klima søger om en underskudsgaranti på kr. Det skal bemærkes, Kultur- og Fritidsudvalget flere gange har ydet andre foreninger underskudsgarantier på op til for enkeltopførelser. Ansøgning med budgetoplæg af 9. juni 2005 fra Klima (udsendes) Forbrug på udvalgets Kulturtilskudskonto (udsendes)

7 Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, ansøgningen imødekommes. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 3: Godkendt. 4. Ansøgning om kulturtilskud fra Radikal Ungdom Nordkøbenhavn og Dansk Socialdemokriske Ungdom i Ballerup Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2005, pkt. 5. Resumé Radikal Ungdom Nord-København og DSU Ballerup søger om kr. i tilskud til et politisk musikalsk arrangement, der afholdes i Baghuset den 19. august Redegørelse

8 De 2 politiske ungdomsorganisioner er gået sammen om planlægningen af arrangementet, der byder på en paneldeb med politikere efterfulgt af et musikalsk indslag af bandet Favn. Det tilstræbes paneldeltagerne er medlemmer af Folketinget. Ud over de ansøgende foreninger har Venstres Ungdom og Konserviv Ungdoms lokalforeninger i Ballerup Kommune givet tilsagn om samarbejde omkring arrangementet. Formålet er lokke unge til, som sandsynligvis ikke ville deltage, hvis der var tale om et rent politisk arrangement. Håbet er få flere unge til interessere sig for politik. Arrangementet er åbent for alle og der lægges vægt på det tværpolitiske. DSU Ballerup har 50 medlemmer, Radikal Ungdom Nord-København har 65 medlemmer, hvoraf 4 er bosiddende i Ballerup. Radikal Ungdom var eneansøger, da udvalget valgte give afslag i maj Afslaget var begrundet i manglende lokal forankring. Efterfølgende er DSU Ballerup gået ind i projektet. Ansøgning med budget fra Radikal Ungdom Nord-København og DSU Ballerup (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der ydes en underskudsgaranti på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 4: Der bevilges i underskudsgaranti. Restunderskuddet anbefales søgt dækket ved tilskud fra moderpartierne.

9 5. Ansøgning fra Skovlunde Idrætsforening Håndbold & Gymnastik (SIF H&G) om Kunsttilskud Resumé SIF H & G søger om et tilskud på til udsmykning af de 2 gymnastiksale på Skovlunde Lokalkontor. Redegørelse SIF H & G søger om tilskud til indkøb af merialer til dekorion af 4 vægge i de 2 gymnastiksale på Lokalkontoret. Selve udsmykningen skal foretages af en lokal kunstner uden beregning. Der søges om kr. til indkøb af merialer. Udkast til den foreslåede udsmykning har været forelagt den kunstneriske konsulent Cai Ulrich von Plen, der ikke anbefaler projektet. Von Plen udtaler det vil se meget mærkeligt ud indføre et slags organisk baseret mønster i mange farver bag håndboldmålene det går helt på tværs af den stramme og strengt funktionelle arkitektur og indretning af salene. Ansøgning fra SIF H & G af 10. marts 2005 (udsendes) Mail fra Cai Ulrich von Plen af 5. juni 2005 (udsendes) Forbrug på udvalgets Kunstkonto (udsendes)

10 Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, ansøgningen afvises. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 5: Godkendt. 6. Egebjerg Kunstforening søger om driftstilskud Resumé Egebjerg Kunstforening er en forholdsvis ny forening, der ud over arrangere 4 kunstudstillinger årligt tilbyder medlemmerne deltage i forskellige kunstaktiviteter. Derudover opkøber foreningen kunst, der udloddes til medlemmerne på de årlige generalforsamlinger. Redegørelse Egebjerg Kunstforening har 60 medlemmer i alle aldre, der alle er bosiddende i Ballerup Kommune.

11 Foreningen arrangerer 4 årlige kunstudstillinger i Glashuset i Egebjerg. Det har hidtil været stillet gris til rådighed, men fremover vil der blive opkrævet en leje på kr. årligt. Derudover arrangeres Børnemaledag for forældre og børn, foredrag ved en lokal kunster, samt maleraftener for alle. Foreningen har ikke tidligere søgt om tilskud, men søger nu om driftstilskud på kr. Foreningen blev stiftet 1. januar 2004, og efter det 1. år var overskuddet/egenkapitalen ca kr. Et overskud, der uden kommunalt tilskud vil blive brugt i 2005 ifølge foreningens budget. Det kan oplyses, Folkeoplysningsudvalget den 16. august 2005 tager stilling til en ansøgning fra Egebjerg Kunstforening om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening. Hvis foreningen som ventet godkendes, yder Folkeoplysningsudvalget tilskud til aktiviteter for børn og unge i henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinier. Folkeoplysningsudvalget har ikke mulighed for yde tilskud til fritidsaktiviteter for voksne eller til udstillinger. Ansøgning med budget for 2005 og regnskab for 2004 fra Egebjerg Kunstforening af juni 2005 (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der ydes et driftstilskud på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 6: Afvises. Foreningen henvises til søge tilskud til enkeltstående kulturelle arrangementer.

12 7. Skovlunde IF Fodbold ansøger om overnningstilskud i forbindelse med rejse til USA Resumé Skovlunde IF Fodbold søger om overnningstilskud i forbindelse med dameafdelingens tur til USA den juli I henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinier for tilskud til børn og unge m.fl. ydes tilskud til lejre og ture for medlemmer under 25 år. Udlandsophold der varer mere end 14 dage skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Redegørelse 16 SIF Fodbold medlemmer og deres 2 ledere har den 9. juni 2005 fremsendt ansøgning om overnningstilskud i forbindelse med deres USA TOUR 2005, der fandt sted i perioden juli 2005 (22 overnninger). På rejsen indkvarteres deltagerne i tre byer: 1 uge i Des Monies, hvor der ikke foreligger oplysninger om deltagelse i fodboldkampe. 1 uge i Orlando, Florida med 2 venskabskampe, og 1 uge i Rockford, Illinois med deltagelse i 2 dages turnering og 1 venskabskamp. Efter modtagelse af ansøgningen har Kultur- og Fritidsudvalget vedtaget med øjeblikkelig virkning fjerne overnningstilskud ved overnning i udlandet. Dette er blevet meddelt kommunens folkeoplysende foreninger den 21. juni Da ansøgningen fra Skovlunde IF Fodbold er modtaget i Kultur & Fritid inden udmeldelse af denne beslutning, bør ansøgningen ikke være omftet af udvalgets beslutning om fjerne tilskud til udlandsophold. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om turens indhold beretter til ydelse af tilskud.

13 Program for USA TOUR 2005 (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, ansøgningen afvises, idet turens indhold ikke berettiger til tilskud Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 7: Ansøgningen godkendt. 8. Ansøgning fra Ballerup Kammerkor om tilskud til 2 koncerter

14 Resumé Ballerup Kammerkor søger om et tilskud på kr. i støtte til opførelse af Johann Sebastian Bachs Mtheuspassion. Koncerterne skal opføres i Skovlunde Kirke den 8. april 2006 og i Helsingør Domkirke Langfredag den 14. april Redegørelse Koncerterne gennemføres i samarbejde med Helsingør Kammerkor og drengekoret ved Helsingør Domkirke og er en forsættelse af det samarbejde, der i 2003 ledte til opførelse af Bachs Juleororium. En koncert Kultur- og Fritidsudvalget ydede et kulturtilskud på kr. til. Projektet har et budget på kr. og har foreløbig opnået tilskud på i alt kr. Heraf kr. fra Helsingør Domkirke og fra Skovlunde Kirke. Ved koncerten i Skovlunde Kirke vil der blive opkrævet entré, hvilket ikke er tilfældet i Helsingør Domkirke. Ansøgning fra Ballerup Kammerkor af 8. juli 2005 (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, der ydes en underskudsgaranti på kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 8: Godkendt.

15 9. Kulturundersøgelse Borgerpanelet Resumé Drøftelse af Kulturundersøgelse 2005 med henblik på, hvordan resultet skal anvendes. Redegørelse Borgerundersøgelsen om kultur er opdelt i 2 afsnit, nemlig en bearbejdning af svarerne på undersøgelsens spørgsmål og et bilag med åbne besvarelser. Overordnet fremgår det af undersøgelsen, over halvdelen af Borgerpanelets deltagere bruger Ballerup Bibliotek, Baltoppen Bio, Baltoppen og East Kilbride Badet flest højfrekvente brugere har Ballerup Bibliotek. Undersøgelsen har specielt stillet spørgsmål til vedrørende nedenstående emner/institutioner: Spillestedet Baghuset Blandt Borgerpanelet kender 67 % Baghuset, 31 % bruger det men mindre end 1 gang om måneden. De fleste brugere er mellem 50 og 79 år. Blandt gruppen af tidligere brugere er især dem med interesse for pop/rock og teer/revy. Skal der trækkes flere brugere til spillestedet er det tilsyneladende inden for disse to genrer. Musisk Samråd har fremsendt kommentarer til undersøgelsesresultet vedrørende Baghuset.

16 East Kilbride Badet Blandt de 37 % af panelet som bruger svømmehallen er der generelt høj tilfredshed med svømmefaciliteter og pladsforhold. Udover de mange som bruger EKB er det næsten hver 5. borger eller 18 %, der tidligere har brugt det. Årsagen til de ikke længere bruger badet er, de dyrker anden eller slet ingen motion. Det er især borgere med mindre børn under 10, der fravælger EKB og det er også den gruppe generelt der er mest utilfreds med badet. Skal der trækkes flere gæster til badet kunne en mulighed være etablere bedre forhold for mindre børn. Bibliotekernes åbningstider Primære personer under 50 og personer med børn under 10 år finder det vigtigt med åbent om søndagen. 42 % af brugerne af Ballerup Bibliotek har allerede brugt muligheden for bruge biblioteket om søndagen. Hvis bibliotekerne i Måløv og Skovlunde indførte søndagsåbent, ville ca. hver anden borger, der i forvejen bruger disse biblioteker benytte tilbuddet mindst en gang om måneden. Holdninger til rygning og alkohol i kommunens kulturfaciliteter Et meget stort flertal er tilhængere af røgfri lokaler, både når det drejer sig om idrætsanlæg og haller, såvel som lokaler til foreningsaktiviteter og aftenmøder. Det er cirka 80 % der er helt enige eller enige i dette. Med hensyn til forbud mod alkohol i kommunale idrætsanlæg og haller er 60 % for et forbud og 33 % imod. Med hensyn til forbud mod alkohol er borgerne delte i to næsten lige store lejre, når det drejer sig om lokaler til foreningsaktiviteter og aftenmøder. Der er 47 % tilhængere af et forbud, mens 46 % er imod et forbud. Dette kunne pege i retning af, der kunne indføres en alkohol politik, der tilgodeser begge synspunkter. Ballerup Kommunes Borgerpanel Kulturundersøgelse 2005 (udsendes) Brev af 15. juli 2005 fra Musisk Samråd (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, undersøgelsen indgår i arbejdet med udformning af ny kulturpolitik.

17 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 9: Godkendt. 10. Byggelegepladsen Rosendal - ønske om udvidelse af udearealer Kultur- og Fritidsudvalget den 2. november 2004, pkt. 11. Resumé Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. november 2004, igangsætte høringsprocedure i Københavns amt og HUR med henblik på afklare, om en udvidelse af Rosendals bygger-areal kan lade sig gøre. Redegørelse Med henblik på afklaring af Rosendals ønsker til udearealet har byggelegepladsen været bedt om et ønskebrev som kunne beskrive hvad bygge-legepladsen ville have på området, samt en oversigt over den økonomi der var forbundet med projektet. Byggelegepladsen fremsendte brev, som meget overordnet beskrev ønskerne, hvorfor Børn & Unge bad byggelegepladsen fremsende en ny og mere detaljeret beskrivelse. Rosendal har ikke fremsendt en ny beskrivelse, idet byggelegepladsen ikke selv har økonomi til udføre projektet. Samtidig er Rosendals medlemstal gået meget ned, således der i juli måned 2005 er 173 medlemmer indmeldt, normeringen er 170. Børn & Unge har derfor aftalt med Rosendal ansøgningen om udvidelse sættes i bero.

18 I forlængelse af denne aftale foreslår Plan & Miljø, arbejdet omkring zonetilladelse indstilles indtil der eventuelt ter viser sig en konkret anledning til udvide byggelegepladsen. Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Børn & Unge foreslår, sagen stilles i bero indtil der eventuelt viser sig et behov for udvide byggelegepladsen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 10: Godkendt. 11. Institutionspolitiske mål 0-14 år Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog for 2005 under overordnede stregiprojekter, der skal udarbejdes oplæg til institutionspolitiske målsætninger for de 0-14 årige i dagtilbud og fritidstilbud. Formålet med projektet er, der på et overordnet niveau tydeliggøres de krav og forventninger, som Ballerup kommune stiller til det pædagogiske indhold i dag og fritidstilbud.

19 Målene skal formulere et fælles syn på værdier, overordnede mål og indsser til gavn for børnene. Redegørelse Ballerup kommune har fokus på skabe gode udviklingsbetingelser for børn i kommunens dagtilbud og fritidstilbud. Der er udarbejdet en børnepolitik som har været med til sætte fokus på et godt børneliv i Ballerup og der er ligeledes igangs en række nye politiske mål for institutionsområdet. På nionalt plan er der stor opmærksomhed på, udvikle dagtilbud og fritidstilbud. Der er i den forbindelse igangs en række centrale tiltag. Tydeligst står arbejdet med de pædagogiske læreplaner for 0-6 års området. For imødegå disse forventninger, krav og udfordringer er der behov for udarbejde fælles institutionspolitiske mål for 0-14 års dagtilbud og fritidstilbud i Ballerup Kommune. Det foreslås de institutionspolitiske mål 0-14 år, skal danne et fælles udgangspunkt for værdier, mål og handlinger som gælder for alle uanset om man er politiker, konsulent, leder, pædagog, forældrebestyrelse, forældre eller barn i Ballerup Kommune. Der er til denne opgave etableret en projektorganision med en styregruppe, en projektgruppe og en politisk følgegruppe og udarbejdet en projektskitse. Projektskitsen er behandlet på direktionsmødet den 4. juli Det er hensigten de institutionspolitiske mål udarbejdes i bred dialog med politikere, områdets ledere, medarbejdere og brugere. Det foreslås, projektet forløber frem til juni Først udarbejdes oplæg til et fælles værdigrundlag og derefter skal der udarbejdes oplæg til mål og handlinger for de tre aldersgrupper 0-5 år, 6-9 år og år. Værdigrundlaget vil bl.a. tage udgangspunkt i de nionale mål og i de lokale værdier, der bla. udtrykkes i Børnepolitikken. Projektskitse for Institutionspolitiske mål 0-14 år (udsendes) Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget

20 Beslutningsoplæg Børn og Unge foreslår, udvalget tager stilling til projektets formål og resultmål med henblik på godkendelse, og udvalget udpeger 3 medlemmer til den politiske følgegruppe. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 11: Godkendt. Kåre Harder Olesen, Ley Plumog Tom Nielsenudpeges til følgegruppen. 12. Renovering af bane 4 og 5, Måløv Stadion - anlæg Idrætsrådet den 2. december 2004, pkt. 4. Idrætsrådet den 26. januar 2005, pkt. 3. Resumé Idrætsrådet har på flere møder diskuteret fodboldbanerne i Måløv Idrætspark. Særligt bane 4 og 5 (skolebanerne) har en meget ringe beskaffenhed. Redegørelse

21 Bane 4 og 5 har mange store ujævnheder og sænkninger, der gør dem uegnede spille fodbold på, ligesom skaderisikoen er stor. Det er Kultur & Fritids vurdering, en gennemgribende renovering er påkrævet, men det var umiddelbart vanskeligt vurdere det samlede omfang uden en undersøgelse af jordbundsforholdene. Derfor er der foretaget en jordbundsundersøgelse/geoteknisk rapport af Jord & Teknik for skabe sikkerhed for, vi foretager den rigtige renovering. Rapporten konkluderer, drænene fungerer, og jordbunden er af en sådan beskaffenhed, man ikke bør forvente yderligere sænkninger af banen efter en genopretning. Således er omfanget af den anbefalede renovering væsentligt mindre end det, vi frygtede. Dansk Jordforbedring har givet tilbud på løse opgaven, med udgangspunkt i de anbefalinger, der gives i den geotekniske rapport. Der er kun indhentet ét tilbud, idet vi har stor tillid til Dansk Jordforbedrings faglige kompetence på netop dette område. Endvidere har opgavens samlede omfang en størrelse, vi ikke har skønnet det var nødvendigt med mere end ét tilbud, der i øvrigt overslagsmæssigt bekræftes i not fra Torben Zinn, Miljø & Teknik, 7. januar Tilbuddet omfter: Bane 4 a) Generel behandling: vertikalskæring, topdressing, eftersåning, luftning: kr. b) Opretning af sænkning (revideret tilbud efter opmåling): Kraftig vertikalskæring, udlægning af planeringsmuld, finregulering, såning: kr.

22 Bane 5 Generel behandling: vertikalskæring, topdressing, eftersåning, luftning: kr. I alt: kr. Arbejdet skal udføres i september måned for give græsset de bedste vækstbetingelser. Bane 4 må herefter ikke benyttes før maj Tilbud fra Dansk Jordforbedring, deret 20. maj Revurderet tilbud fra Dansk Jordforbedring efter opmåling, deret 21. juli Not fra Miljø & Teknik, deret 7. januar Geoteknisk rapport. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr. 2058, Måløv Idrætspark renovering af fodboldbaner, og projektet finansieres af projekt 2050, udbygning og renovering af eksisterende idrætsanlæg

23 med kr. i 2005 og kr. i Beslutning Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 12: Indstilles til godkendelse. 13. Redegørelse for drift og anvendelse af mobil isskøjtebane - Istoppen Økonomiudvalget den 6. januar 2000, pkt. 19. Kommunalbestyrelsen den 6. januar 2000, pkt. 5. Kultur- og Fritidsudvalget den 6. januar 2000, pkt. 1b. Kultur- og Fritidsudvalget den 8. februar 2000, pkt. 1a. Idrætsrådet den 5. januar 2001, pkt. 1a. Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2003, pkt. 10. Kultur- og Fritidsudvalget den 5. august 2003, pkt. 7. Kultur- og Fritidsudvalget den 4. maj 2004, pkt. 10. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2004, pkt. 8 Idrætsrådet den 2. december 2004, pkt. 2c Resumé Efter en vinter uden isskøjtebane, sæsonen 2003/04, blev Istoppen genetableret i sæsonen 2004/05, denne gang placeret på Kirketorvet.

24 Redegørelse Det blev besluttet flytte Istoppen til en ny placering på Kirketorvet, for enden af Centrumgaden, dels for skabe ny opmærksomhed omkring banen med en mere central, bymæssig placering og dels for, på sigt, skabe en forbedret drift med færre etableringsomkostninger og et reduceret energiforbrug. Den nye placering betød, banen blev reduceret i størrelse, ca. 600 m2 kan banen være når den er placeret på kirketorvet. Sæsonen har været præget af en række problemer, ligesom visse opgaver har skullet håndteres med større varsomhed end tidligere, da banen er placeret tæt på boliger: Nesa overholdt ikke aftalen om fremføring af EL til tiden (medio november), hvorfor åbning af banen blev forsinket Indfrysning af banen blev vanskeliggjort pga. høje temperurer (8-10 grader) og stor niveauforskel på banen Kølemaskinen har været uds for mange driftsforstyrrelser, sandsynligvis fordi den har henstået i omtrent 1½ år, hvilket har medført flere lukkeperioder pga. dårlig/smeltet is. Kølemaskinen har skullet lydisoleres grundet den tætte placering på boliger. Drift og etablering af banen har i år været organiseret på følgende måde: Virklund Sport har stået for opsætning og nedtagning af banen Merielgården har stået for den ordinære drift af banen Plimtec har stået for den tekniske drift af køleanlægget Foreninger og institutioner har stået for udlejning af skøjter og almindelig servicering af brugerne af Istoppen Tilbagemeldinger og brugerfrekvens Der har været en generel tilfredshed og mange positive tilbagemeldinger omkring banens nye placering på Kirketorvet. De handlende har været meget positive, og ser banen som et godt bidrag til kunne skabe mere liv i gågaden. Der har dog også været berettiget kritik af de mange driftsstop, som vi dog forventer i vid udstrækning vil kunne undgås i den kommende sæson, dog undtaget de vejrbetingede stop. Det er svært give et præcist bud på antallet af brugere. Tidligere kunne vi udfra antallet af udlejede skøjter anslå et antal, men i dag konsterer vi, rigtig mange har anskaffet sig egne skøjter.

25 Et forsigtigt bud er dog ca. 75 daglige brugere, svarende til ca besøgende i sæsonen. Økonomi etablering og drift Der har i sæsonen 2004/05 været et samlet forbrug på ca kr., som fordeler sig på følgende måde: Opsætning og nedtagning Virklund opsætning/nedtagning af banen Plimtec kølemaskine drift og vedligehold Elektriker etablering og tilslutning Diverse (kørsel, hegn mm) Lydisolering kølemaskine Drift El Merielgården Diverse I alt kr. En række af disse udgifter er engangsudgifter, ligesom flere udgifter vil blive reducerede, da vi ikke i det kommende driftsår vil have brug for anvende en ekstern leverandør. Derfor ser vores forventning til driftsåret 2005/06 således ud. Opsætning og nedtagning Merielgård opsætning og nedtagning af banen Drift og vedligehold af kølemaskine Tilslutning Diverse

26 Opsætning af lydisolering Drift El Merielgård alm. vedligehold Diverse I alt kr. Det skal bemærkes, udlejning af skøjter ikke er medtaget i budgettet, idet foreningerne og institutionerne påtager sig opgaven uden form for garanti for minimumsindtægt fra Ballerup Kommune. Det skal endvidere bemærkes, driftsåret 2005/06 er det sidste år vi er forpligtet overfor Lokale- og Anlægsfonden til drive banen, hvorefter det alene er en beslutning, som ligger i Ballerup Kommune. En beslutning om ikke etablere skøjtebane i 2005/06 vil medføre et krav fra Lokale- og Anlægsfonden om tilbagebetaling af ca kr. Sagen afgøres af Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsoplæg Kultur & Fritid foreslår, det drøftes, hvorvidt Istoppen forts skal drives, og i givet fald, omprioriteringsberedskabets pulje til senere udmøntning forhøjes med kr. Beslutning

27 Kultur- og Fritidsudvalgets møde 9. august 2005 Punkt 13: Istoppen skal forts drives. en kompenserende besparelse på kr. medtages i budgetarbejdet for Budgetforslag forts drøftelse af Omprioriteringsberedskab Kultur- og Fritidsudvalget den 1. marts 2005, pkt. 6. Kultur- og Fritidsudvalget den 5. april 2005, pkt. 15. Kultur- og Fritidsudvalget den 3. maj 2005, pkt. 13. Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2005, pkt. 17 og 18. Resumé Alterniv til tillægsbevillinger i 2005 samt sikring af overholdelse af budgetoverslaget for 2006 svarende til en udgiftsreduktion på 0,8 mio.kr. er godkendt af udvalget.. Der skal arbejdes videre med godkendelse af omprioriteringsberedskabet. Redegørelse På udvalgets junimøde blev forslag til omprioriteringsberedskab diskuteret og der blev foretaget justeringer i det foreliggende forslag. Det tilrettede omprioriteringsberedskab som indeholder konkrete tilretninger for kr. og en pulje til senere udmøntning på kr. - udsendes som bilag til nærværende punkt. Efterfølgende er det på Kommunalbestyrelsens budgetseminar besluttet, rammeniveauet (for Kultur- og Fritidsudvalget 1,2 mio.kr.) ligger fast.

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert *

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 4. oktober 2005, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Processen i forhold til udformning af kulturpolitik * 3. Wivi

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 26. november 2007, kl. 17:45 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Ove E. Dalsgaard (A) - formand Tom Nielsen (A) - næstformand Helle Tiedemann (A) Henrik

Læs mere

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling *

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 7. oktober 2003, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Problemer med

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov.

2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti til forårskoncert3. 4... Tilskud til folkeoplysende aktiviteter for borgere med særlige behov. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 08.00 OBS!! Mødet afholdes på Hovedbiblioteket Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Baldur søger om tilskud og underskudsgaranti

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

6... Budget 2007-2010 - budgettilretninger og mål- og rammebeskrivelser9

6... Budget 2007-2010 - budgettilretninger og mål- og rammebeskrivelser9 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 7. november 2006, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Nyformulering af børnepolitikken 2007-2010. 3 3... Forslag

Læs mere

d) Orientering om sommerens debat om kommunale solarier og sundhedsrisikoen ved

d) Orientering om sommerens debat om kommunale solarier og sundhedsrisikoen ved Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2009, kl. 08:00 i Måløv Idrætspark (Måløv Boldklubs klublokale) Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen

Læs mere

Resumé Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket forslag til én rundtur i efteråret 2002 og én rundtur i foråret 2003.

Resumé Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket forslag til én rundtur i efteråret 2002 og én rundtur i foråret 2003. Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 11) Meddelelser a) Orientering om problemer med unge i bebyggelsen Lundegården, herunder ungdomsklubbens initiiver i den

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Bilag Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes)

Bilag Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes) Meddelelser a) Brev fra Konkurrencestyrelsen b) Orientering om sager fra Kultur- og Fritidsudvalgets augustmøde c) Aftenskoleregnskaber 2001 Aftenskoleregnskaber m. forvaltningens bemærkninger (udsendes)

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde Refer tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Inger Christensen (A) formand René Almind - næstformand Brian Lund Madsen (A) Marianna Hesselholt (V) Tom Nielsen (A)

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4

4... Styregruppen for ældreidræt søger om tilskud fra Vækstpuljen til afholdelse af konference 4 Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. august 2006, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Folkeoplysningsudvalgets møder i 2007. 2 3... Anvisning af

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

2. Rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke vedr. nydanskeres deltagelse i det lokale foreningsliv *

2. Rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke vedr. nydanskeres deltagelse i det lokale foreningsliv * Møde i tirsdag den 17. februar 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke vedr. nydanskeres deltagelse i det lokale foreningsliv

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

6. Ansøgning fra Skovlunde Lokalråd om kulturtilskud på 6.500 kr. til Sankt Hans aften fest *

6. Ansøgning fra Skovlunde Lokalråd om kulturtilskud på 6.500 kr. til Sankt Hans aften fest * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 4. maj 2004, Kl. 07.00 i udvalgsværelse 1 OBS! Bemærk tidspunktet er rykket frem til kl. 7.00!!! REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Ballerup Festival

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 08-05-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 08-05-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 08-05-2003 Mødedato: 08-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Mødelokale v/kantinen Anders Gram Mikkelsen deltog fra pkt. 4. # 304644/09-05-2003

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 23.10.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 23.10.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Mødedatoer i 2008. 2 3... Godkendelse af frivillig folkeoplysende forening - ansøgning

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 30,870 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 30,870 mio. kr. REGNSKAB 2004 Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Bevillingsområde 4.35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Søren Sørensen,

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kunstrådet

Kunstrådet Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 21-11-2013-21-11-2013 21.11.2013 kl. 17:00 Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Tom Nielsen (A) - Deltog Helle Hardø Tiedemann

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN Tillægsreferat fra mødet den kl. 15.00 i THY HALLEN Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Morten Bach Andersen, Steffen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl Referat Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Besøg af Dragør vandaktivitet... 2 3. Meddelelser... 3 4. Status på medlemmer...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet 134 Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: 04.00.00-P20-2-13 Sagen afgøres i: Sagsresume Søren Søe har på vegne af Oplandslisten anmodet om at pkt 84 på KFU's dagsorden, "Placeringer af kunstgræsbaner",

Læs mere