Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde"

Transkript

1 Refer tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Inger Christensen (A) formand René Almind - næstformand Brian Lund Madsen (A) Marianna Hesselholt (V) Tom Nielsen (A) Helge Friis Leo Andersen Eva Noer Rotving Erling Klysner Mona Bitsch fra kl , punkt 4 Afbud/Fraværende Jesper Würtzen (A) Jan Ottosen Søren Gøtzsche Sekretær Agnes Pedersen INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Børnenes Gymnastikforening Grantoften af foreningsgodkendelse 3... FDF Måløv - godkendelse af internt kursus 4... Uddannelsestilskud - godkendelse af kontrolløruddannelsen 5... Registrering af aflysning i haller for sæson 2009/ Halfordeling sæson 2009/2010

2 7... Eventuelt Lukket møde 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: a) Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. marts 2009 b) Fælleskommunal Idrætspulje c) Halfordelingsudvalget opstarter revision af eksisterende halfordelingsregler og vil ligeledes se på, hvorvidt der bør indføres regler for fordeling af gymnastiksale, kondirum m.m. Arbejdet starter maj 2009 s beslutning den Punkt 1 Til efterretning 2. Børnenes Gymnastikforening Grantoften af foreningsgodkendelse Sagsnr.: Dok.nr.: Børnenes Gymnastikforening Grantoften af 2009 (BGG-09) søger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening. Redegørelse Foreningen er stiftet den 10. februar 2009 og har foreløbig 7 medlemmer, alle bos i Ballerup Kommune. Formålet med foreningsdannelsen er give børn i alderen 1 6 år bosiddende i Grantoften mulighed for dyrke gymnastik og derigennem fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

3 Kultur & Fritid har gennemgået foreningens vedtægter og har ingen bemærkninger til formalia. skal ud fra en samlet vurdering afgøre, om foreningens ansøgning om godkendelse kan imødekommes. Bilag Ansøgning om godkendelse af 12. februar 2009 fra BGG Vedtægter for BGG-09 ansøgningen imødekommes. s beslutning den Punkt 2 3. FDF Måløv - godkendelse af internt kursus Sagsnr.: Dok.nr.: FDF Måløv søger om godkendelse af internt kursus for alle ledere i kredsen. Kurset afholdes den marts 2009 og skal forinden godkendes af for være tilskudsberettiget. Redegørelse I henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge m.fl. ydes tilskud til kurser. Kursernes indhold skal være foreningsudviklende og foreningsrelevante for ledere eller kommende ledere i den pågældende forening til gavn for børn og unge og/eller handicappede. Interne kurser skal inden de afholdes være godkendt af for være tilskudsberettigede. Det er en forudsætning for godkendelse, der medvirker kvalificerede undervisere/processtyrere.

4 FDF Måløv afholder et kursus for samtlige ledere i kredsen. Formålet med kurset er opgradere alle lederes kvalifikioner og med fokus på pædagogikken sikre, alle ledere agerer efter kredsens intentioner og holdninger. Som instruktører på kurset benyttes både interne og eksterne kræfter. Langt de fleste med en solid erfaring indenfor FDF. Ved godkendelse af kursets indhold, ydes tilskud efter gældende retningslinjer med maks kr. pr. deltager. Bilag Indbydelse og kursusprogram for internt lederkursus i FDF-Måløv Beskrivelse af instruktører kurset godkendes som tilskudsberettiget. s beslutning den Punkt 3 4. Uddannelsestilskud - godkendelse af kontrolløruddannelsen Sagsnr.: Dok.nr.: SIF Fodbold har planlagt afholde et lovpligtigt kursus for kontrollører. Kultur & Fritid ønsker afklaring af, om kursets indhold er tilskudsberettiget i henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge handicappede samt ældre i Ballerup Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Redegørelse I medfør af lov nr. 307 af 30. april 2008 om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder skal kontrollører ved bl.a. fodboldkampe med deltagelse af hold fra superligaen, 1. og 2. division være autoriserede af politiet. For opnå en sådan autorision skal kontrollørerne gennemgå en uddannelse godkendt af justitsministeriet.

5 Kontrollører vil efter uddannelse og autorision skulle varetage følgende funktioner på stadion: * Adgangskontrol * Visitering * Overvågning * Konflikthåndtering Da SIF Fodbold har et hold i 2. division skal klubbens kontrollører gennemgå den lovpligtige uddannelse. Foreningen har forespurgt til muligheden for opnå tilskud til uddannelsen. I Kommunalbestyrelsens retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge, handicappede samt ældre i Ballerup Kommune, står der følgende i afsnit 10: Kursernes indhold skal være foreningsudviklende og foreningsrelevante for ledere eller kommende ledere i den pågældende forening til gavn for børn og unge og/eller handicappede. Kultur & Fritid mener ikke, uddannelse i kontrol af tilskuere kan betragtes som et lederkursus til gavn for børn og unge og/eller handicappede og mener derfor ikke uddannelsen er tilskudsberettiget. Denne henvendelse er den første af sin art, hvorfor Kultur & Fritid ønsker udvalgets fortolkning af tilskudsreglerne i forhold til denne uddannelse. Retningslinjernes fulde tekst kan ses på Kulturportalen på under puljer og tilskud. Bilag Kontrolløruddannelsen i ny fase af 9. marts Brev af 25. februar 2009 fra DBU der ikke ydes tilskud til kontrolløruddannelsen.

6 s beslutning den Punkt 4 med den bemærkning, en afgrænsning af, hvilke kurser der er tilskudsberettiget, skal drøftes i tilskudsgruppen suppleret med Helge Friis. Resultet forelægges 5. Registrering af aflysning i haller for sæson 2009/2010 Sagsnr.: Dok.nr.: Registrering af aflysning i haller for sæson 2009/2010. Redegørelse På baggrund af et øget antal aflysninger i Ballerup Kommunes haller herunder især Ballerup Super Arena har Halfordelingsudvalget besluttet, der foretages registreringer på aflysninger i de enkelte haller. Når sæsonen er slut, vil resultet af registreringen blive behandlet af. registreringen af aflysninger i Ballerup Kommunes haller gennemføres i sæson 2009/2010. s beslutning den Punkt 5 med den bemærkning, Kultur & Fritid indhenter begrundelser for aflysningerne 6. Halfordeling sæson 2009/2010 Sagsnr.: Dok.nr.: Anvisning af haller, svømmesale og gymnastiksale/kondirum m.m. for sæson 2009/2010.

7 Redegørelse Efter halfordelingsmødet den 18. februar 2009 var der 9 problemstillinger, som halfordelingsudvalget efterfølgende har behandlet. 2 foreninger Basketballklubben BMS (BMS) og Ballerup Baseball & Softball Klub (BBSK) - har taget flere timer end fordelingsnøglen berettiger til. BMS har taget 1 time for meget der slettes 1 time i Borupgård hallen, mandag fra kl til BBSK har taget 2 timer for meget der slettes 2 timer i Hedegårdshallen, tirsdag fra kl til kl og lørdag fra kl til kl Ballerup Gymnastikforening (BG) har fremsendt indsigelse til Halfordelingsudvalget, idet de mangler timer på grund af drengesalens ombygning. Halfordelingsudvalget har besluttet, tirsdagen i Parkskolens pigesal fordeles således LOF har tiden fra kl til kl , BG har tiden fra kl til kl , Ballerup Atletik Klub (BAK) har tiden fra kl til kl , BG har tiden fra kl til kl BG vil herefter have 2 sammenhængende timer. Måløv Judo Klub har fremsendt indsigelse til Halfordelingsudvalget, idet Musikskolen har s sig på tirsdagen i Barfodssalen, som klubben har haft flere sæsoner i træk. Halfordelingsudvalget har besluttet, Musikskolen flyttes til den gamle gymnastiksal på Måløv Skole og Måløv Judo Klub får tirsdagen i Barfodsrummet fra kl til kl Ballerup Kørestols Rugby har tidligere været på Maglemoseskolen, men skolen disponerer over alle tider til egne aktiviteter, derfor har Ballerup Kørestols Rugby fået tid i Højagerhallen. Det skal afklares, om der er gulvproblemer. Ballerup Kyokushin har fremsendt indsigelse til Halfordelingsudvalget, idet de ønsker både drengesal og pigesal på Kasperskolen samtidig, idet der kun er 2 omklædningsrum. Halfordelingsudvalget har besluttet, fordelingen som var fremlagt på halfordelingsmødet fastholdes, idet det ene omklædningsrum kan bruges til piger og det andet til drenge uanset hvilke forening kønnene kommer fra. Lautrupskolen har fremsendt indsigelse til Halfordelingsudvalget, idet skolen ønsker få tider i Parkskolens pigesal. Halfordelingsudvalget afviser anvisning af Lautrupskolens ønske, idet Lautrupskolen skal bruge Stenladen. Ballerup Handicap Idræts Club (BHIC) har fremsendt indsigelse til Halfordelingsudvalget, idet de mangler tid i Lundehavens bassin, samt tider i Parkskolens bassin. Klubben ønsker tiden torsdag fra kl til kl som Lundehavens Personaleforening har fået. Halfordeldingsudvalget har besluttet anvise BHIC tiden torsdag fra kl til kl på Lundehaven, idet Folkeoplysningsloven siger, handicapvenlige lokaler fortrinsvis skal anvises til handicappede. Lundehavens personaleforening får anvist Lundebjergskolens bassin mandag fra kl til kl

8 BHIC ønsker bassintid på Parkskolen onsdag fra kl til kl Triton har ønsket tiden fra kl til kl på deres ansøgning, så der er umiddelbart ikke problemer i sagen. Tiden har været ført forkert på skemaet til halfordelingsmødet. BHIC får derfor tiden på Parkskolen om onsdagen fra kl til kl og Triton får tiden onsdag fra kl til kl BHIC har fremsendt indsigelse til Halfordelingsudvalget, idet de ønsker tider i Egebjerg kondirum. Klubben har ifølge bookingsystemet tiden om torsdagen fra kl til kl i indeværende sæson, men det fremgår ikke af indsigelsen, hvilke dag og tid klubben ønsker. Halfordelingsudvalget har besluttet, anvise BHIC tiden fredagen i Egebjerg kondirum eller torsdag i Hedegårdsskolens kondirum fra kl til kl Ballerup Badminton Club 58 (BBC58) har fremsendt indsigelse til Halfordelingsudvalget, idet de har uoverensstemmelse med BHIC om tirsdagen i Egebjerghallen, samt med Ballerup Håndbold Club (BHC) om torsdagen fra halfordelingsmødet. Halfordelingsudvalget har flyttet flere klubber i Egebjerghallen, for kunne få tiderne til gå op, idet der ikke var enighed på halfordelingsmødet. BBC 58 får tiden fra kl til kl om tirsdagen, samt torsdagen fra kl til kl BHIC får tiderne tirsdag fra kl til kl og torsdag fra kl til kl Egebjerg Sports Klub får tiden kl til kl om mandagen i Højagerhallen. BHC får fredag fra kl til kl i Egebjerghallen. Timerne er lagt således, idet der så er taget højde for harpiks træning, børnehold, voksnehold og handicaptræning/kørsel. Bilag Halfordeling hverdag Halfordeling weekend Svømmesalfordeling Gymnastiksals-/kondirumsfordeling Indsigelse fra BG af 18. februar 2009 Indsigelse fra Måløv Judo Klub af 18. februar 2009 Indsigelse fra Ballerup Kørestols Rugby af 18. februar 2009 Indsigelse fra Kyokushin Kare af 19. februar 2009 Indsigelse fra Lautrupskolen af 24. februar 2009 Indsigelser fra BHIC af 19. februar 2009 Indsigelse fra BBC 58 af 24. februar 2009 fordelingen af haller i hverdage og weekends anvises som besluttet på halfordelingsmødet den 18. februar 2009 med de ændringer, som Halfordelingsudvalget har besluttet, jfr. ovenfor, svømmesalsfordelingen anvises med de tider, som forelå på

9 halfordelingsmødet den 18. februar 2009 med de ændringer, som Halfordelingsudvalget har besluttet, jfr. ovenfor, og gymnastiksale, kondirum m.m. anvises med de tider, som forelå på halfordelingsmødet med de ændringer, som Halfordelingsudvalget har besluttet, jfr. ovenfor. s beslutning den Punkt 6 med følgende bemærkninger -Basketballklubben BMS (BMS) bibeholder en time i Borupgårdhallen, idet det efterfølgende er konsteret, BMS ikke har taget en time for meget -Musikskolen flyttes ikke til den gamle gymnastiksal på Måløv Skole, idet denne skal benyttes til kantine og multirum. I stedet flyttes Musikskolen til Måløv kondirum tirsdag fra kl De resterende 2 timer kan eventuelt placeres før kl Hvis der kan indgåes en aftale med skolen. -Ballerup Handicap Idrætsclub forhandler med Musikskolen om tiden kl på torsdage i Egebjergskolens kondirum 7. Eventuelt Sagsnr.: Dok.nr.: s beslutning den Punkt 7 Intet Mødet sluttede kl

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen Åbent møde Medlemmer Tom Nielsen (A) Grethe Larsen (A) Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere