Selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre. Selvfølgelig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre. Selvfølgelig"

Transkript

1 Vi er de nødvendige

2

3 6 SOCIALPÆDAGOGEN FØR KONGRESSEN Vi må og skal være dem, der skubber på for at finde løsninger de rigtige løsninger til gavn for borgerne, og kittet i den indsats er vores faglighed den er ledetråden for vores arbejde Kongressen og formanden Benny Andersen blev valgt til forbundsformand i 2010 og stiller altså op til genvalg for tredje gang på forbundets kongres, der finder sted fra 15. til 17. november i Nyborg under overskriften Styrke til at være noget for andre. Du kan læse meget mere om kongressens temaer i det kommende nummer af Socialpædagogen, der udkommer 4. november, og på forbundets hjemmeside på Vi har gjort os til en nødvendig del af en række velfærdsløsninger, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen forud for kongressen. Nu skal arbejdsgiverne tage et langt større ansvar for at sikre indsatsen for de udsatte borgere, mener han Af Jens Nielsen, Foto: Martin Bubandt Selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre. Selvfølgelig kan man ikke spørge en forbundsformand, hvad der er dét vigtigste billede på nethinden dén vigtigste begivenhed i forbundsregi siden sidste kongres i 2014 og så regne med, at han giver ét svar. For selvfølgelig er der en række billeder, der melder sig, når man skal se tilbage på to år med masser af aktiviteter og hændelser i en fagforening som Socialpædagogerne med medlemsfremgang, med politisk bevågenhed og med både gode og triste hændelser. Benny Andersens første bud er fagforening classic og handler om det store dyr i åbenbaringen i overenskomstforhandlingerne i 2015: Arbejdstidsaftalen. Jeg synes, det var stort, at vi fik indgået en arbejdstidsaftale, hvor det på én gang er lykkedes at tage udgangspunkt i den særlige måde, rigtig mange af vores medlemmer arbejder på, som kan bruges konkret ude i hverdagen, og som samtidig har en arbejdsmiljøvinkel og sikrer en god balance mellem arbejdsliv, fritid og privatliv. Det lå altså ikke lige i kortene, at vi skulle kunne få landet sådan en langtidsholdbar og solid aftale. Men det lykkedes, og det er, synes jeg, et godt billede på, at vi er en fagforening, hvor indsatserne rammer ned i medlemmernes hverdag. Men den hverdag er ikke altid let. Der har også i de forløbne år været ulykkelige og tragiske episoder på socialpædagogiske arbejdspladser og et bredt pres på de rammer, mange arbejder i. Det er selvfølgelig et manende og stærkt billede, jeg har på nethinden: Pressede medarbejdere, der oplever, at deres rammer og muligheder for arbejdet med borgerne bliver forringet, og som i værste fald gør, at de selv bliver udsatte. Det piner os at se statistikkerne, der viser dårligt arbejdsmiljø og svære arbejdsforhold på en række felter, siger Benny Andersen. Netop arbejdsmiljøet har stået i fokus siden kongressen i 2014, hvor de delegerede vedtog en ny strategi på området. Og det næste billede, der melder sig hos forbundsformanden, stammer fra den temadag for trioen tillidsrepræsentanterne, lederne og arbejdsmiljørepræsentanterne som forbundet holdt i Herning i foråret. Det er en svær dagsorden. Men så meget desto mere fantastisk var det at opleve stemningen blandt 500 ledere, TR er og AMR er på trio-dagen og høre, hvordan deres tilgang var. Beskeden fra Herning var klar: Vi vil noget, vi tør noget, og vi gør noget. Det, synes jeg, giver et godt billede af, hvem vi er som faggruppe, siger Benny Andersen. Den samme faglige tydelighed og styrke er hans fjerde billede: Den møder jeg jo mange, mange steder: På mine arbejdspladsbesøg, på konferencer, til medlemsmøder og på alle de felter, socialpædagoger arbejder. Den faglige stolthed er simpelthen bærende og det er altså stærkt at møde. En af de måder, det også manifesterer sig på, er i arbejdet med Socialpædagogerne i fremtiden, forbundets faglige udviklingsstrategi. Her peger Benny Andersen som det femte og sidste billede på det arbejde, der er foregået lokalt i kredsene. Vi mente selvfølgelig, at det var den rigtige retning, men det er jo ikke til helt at vide, hvordan sådan en strategi bliver taget imod, når den skal udfoldes. Men der må jeg bare sige, at her har vi ramt noget rigtigt. Og den måde, man ude i kredsene har grebet det an på, hvor de på hver deres måde har fået engageret medlemmerne, det er virkelig opløftende. Og det tegner godt for den vej, vi skal videre af, siger Benny Andersen. Synlige eller ej Nu har du nævnt nogle af de ting, der er gået godt men hvad skal være den samlende tråd i det videre arbejde? Vi skal netop bygge videre på de elementer, som også er grundlaget for den faglige stolthed, jeg lige nævnte. For hvad kommer den af, og

4 hvordan styrker vi den? Som jeg ser det, er der i hvert fald et par ting, vi skal arbejde med: Der er for det første vores viden, den socialpædagogiske faglighed, Faget med stort F og det engagement, der ligger i det, for de borgere, vi arbejder for. Det er det med både at have hjerne og hjerte med hele grunden til, hvorfor man er socialpædagog. For det andet er vi på en lang række områder udfordret og har svære arbejdsbetingelser. De vilkår og rammer, det socialpædagogiske arbejde foregår i, kræver en meget konkret indsats både politisk og ude i hverdagen på arbejdspladserne. Det kræver vores engagement. Vi må og skal være dem, der skubber på for at finde løsninger de rigtige løsninger til gavn for borgerne, og kittet i den indsats er vores faglighed den er ledetråden for vores arbejde. Men når du taler om løsninger, så er der jo medlemmer, der synes, at Socialpædagogerne ikke er synlige nok med en kritisk tilgang at forbundet ikke er nok i frontlinjen. Hvad siger du til det? Når de oplever det, så oplever de det. Det kan jeg jo ikke betvivle. Men jeg må spørge: Hvad er synlighed. Jo, det er at være i pressen og på tv men det er også så meget andet. Man kan altså få indflydelse på mange måder også på andre måder end, at formanden er på tv. Tag fx det arbejde, vores kredse gør rundt omkring i kommunerne, hvor kredsformændene og -bestyrelserne påvirker de lokale beslutninger det har båret frugt på en måde, der måske ikke er synlig i det store billede, men som virker konkret. Det samme gør det, når vores ledere og tillidsrepræsentanter bliver inddraget i, hvordan et konkret socialt tilbud skal se ud, fordi forvaltningerne stoler på deres faglighed. Og når vi er ude på arbejdspladser og på konferencer og til møder med politikere, hvor vi sammen med andre fagfolk og eksperter spiller ind med vores viden og bidrager til at ændre kursen på vores område i den retning, vi gerne vil. Men det er jo ikke så synligt i det store billede, du taler om og det er vel det, nogle medlemmer efterlyser? Ja, og jeg synes bestemt også, at det er positivt, at medlemmerne vil have, at vi skal være synlige som forbund og som fag. Og det er da også en balance, vi skal holde mellem at sidde med dér, hvor vi kan forhandle os til indflydelse ved at spille med og komme med løsninger, og så de situationer, hvor vi må og skal sige fra. Men jeg synes godt, vi kan holde den balance, og jeg synes også, at vi er blevet bedre til at vise, hvordan vi opnår resultater. Men det kan vi selvfølgelig blive endnu bedre til og det er da også op ad bakke nogle gange. Vi har jo ikke altid politisk medvind, og det skal da også være en del af synligheden, at det ikke altid lykkes. Tag fx arbejdsmiljøet. Der har vi da fået ros for vores indsats men det er jo ikke lykkedes at knække kurven og nedbringe antallet af psykiske arbejdsskader. Jeg tror, at vi skal tænke det her med synlighed ud af boksen. Vi sidder med ved politiske Når nogle medlemmer [ ] oplever manglende synlighed, må vi spørge os selv: Er vi så i tilstrækkelig grad dér, hvor medlemmerne er?

5 8 SOCIALPÆDAGOGEN Jeg har det sådan, at hvis vi kun ville gå efter indflydelse, når det var vores venner, der sad ved magten, så ville vi ikke være vores opgave som fagforbund voksne. Skulle vi så sætte kontingentet ned, når de andre var ved magten, fordi vi så bare kunne slå op i banen? forhandlinger og når bestemt gode resultater, vi er på facebook og de andre sociale medier, og vi er sørme også i presse og tv. Men når nogle medlemmer alligevel oplever manglende synlighed, må vi spørge os selv: Er vi så i tilstrækkelig grad dér, hvor medlemmerne er? Og det er også noget af det, vi lægger op til at arbejde med i de kommende år. De gode alliancer En af de måder, Socialpædagogerne søger indflydelse på, er gennem alliancer med fx andre faglige organisationer, men også med pårørende- og brugerorganisationer og med politiske partier. Og det er en vej, forbundet kommer til at fortsætte af, siger Benny Andersen: Det er helt afgørende for os. Det, at vi kan diskutere og formulere fælles debatudspil med fx de forskellige faggrupper inden for psykiatrien eller aktuelt i forhold til debatten om revisionen af voksenbestemmelserne i Serviceloven, det baner vej. Det betyder, at vi kan gøre vores fag forståeligt og kendt for andre og dermed anerkendt. Vores fag, som måske har levet et lidt usynligt liv på grund af den gruppe borgere, vi arbejder med, får en anden betydning med de her alliancer, der placerer os og socialpædagogikken som sådan centralt specielt i forhold til traditionelt videnstunge fag som de lægefaglige. Det kan være med til at tegne hele billedet af de mennesker, vi arbejder med, så det ikke kun handler om sygdom og diagnose, men også om det andet menneske, der kan gøre godt og give glæde for fx en psykisk syg. Det er fuldstændig afgørende, at debatten ikke kun handler om, hvordan vi kan gøre folk raske, men også om livsmuligheder. Og ved stædigt at vise, hvordan vi kan gøre en forskel, kan vi få andre faggrupper med på vores tilgang så de kan se os socialpædagoger som, ja, en stor del af løsningen. Det er også derfor, vi fortsat skal forfølge den vidensdagsorden, vi selv har sat i søen. Vi skal ikke læne os op af trosbekendelser. Vi skal have viden om anbringelser og psykisk syge osv., så vi kan gøre det rigtige og her kan og skal vi også bruge de alliancer, vi kan drage fordele af. Klare politiske grænser Men her vil nogle medlemmer nok være skeptiske over for, at forbundet binder sig i politiske alliancer, og at det har for høj en pris er der ikke grænser for, hvor tæt forbundet skal være på politikere og partier? Selvfølgelig er der en grænse. Og den går meget skarpt ved menneskesynet og de grundlæggede værdier. Det mener jeg da også er helt tydeligt i de politiske debatter. Men hvis vi skal ændre på tingene, skal vi jo være i dialog også med dem, vi er uenige med. Vi vil være i dialog med socialministeren og regeringen uanset dens farve. Og hvis man ude lokalt i byrådene kan fremme socialpædagogernes og borgernes vilkår ved at arbejde sammen med det eller det parti om det Dansk Folkeparti eller andre så gør vi det. Det betyder jo ikke, at vi køber hele pakken. Jeg har det sådan, at hvis vi kun ville gå efter indflydelse, når det var vores venner, der sad ved magten, så ville vi ikke være vores opgave som fagforbund voksne. Skulle vi så sætte kontingentet ned, når de andre var ved magten, fordi vi så bare kunne slå op i banen? Det fører altså ikke til mange ændringer, hvis vi kun sidder lårene af dem, vi er enige med. Men ja, selvfølgelig er der grænser klare grænser. Vi lægger klar afstand til retorikken fra Inger Støjberg (udlændinge-, integrations- og boligminister, red.), der jo kun vil tale om de uledsagede flygtningebørns behov for en fast hånd og om at spærre dem inde, og som afviser nødvendigheden af en pædagogisk tilgang. Og jeg bliver da vist heller aldrig enig med Karen Ellemann (social- og indenrigsminister, red.) om familieplejeområdet og om, at der også fortsat vil være nogle børn, der har nogle behov, som gør, at en anbringelse på en døgninstitution er det rigtige. Men derfor skal jeg jo kunne tale med hende om alle mulige andre ting. Og jeg skal jo fx kunne forklare, hvordan vores opgave som socialpædagoger hænger sammen med de her børn og unges hverdag. Hvis ikke vi som forbund, og jeg som formand, kan det og kan føre vores faglighed på banen i den sammenhæng, så synes jeg først, at medlemmerne med rette kunne sætte spørgsmålstegn ved vores arbejde. Der skal jo komme noget ud af det. Det er sandt, at kontakten til politikerne fylder mere nu men det er på den gode måde, synes jeg. Og det gælder jo både for vores ledere, TR erne og ude i kredsene: Vi skal være

6 Vi skal være nogle, som politikerne og forvaltningerne ikke kan overse. Vi skal være nødvendige for at løfte opgaverne og løse problemerne. Det betyder ikke, at vi ikke kan være kritiske. Det kan vi og det skal vi, og det er vi, når det er nødvendigt

7 10 SOCIALPÆDAGOGEN Er det meningen med kontanthjælpsloftet, at tusindvis af børn skal skubbes længere væk fra et godt liv? Er det meningen, at udsatte handicappede skal fratages nogle grundlæggende livsmuligheder? Man må da stå ved det, når man rammer udsatte borgere på deres hverdag nødvendige. Vi skal være nogle, som politikerne og forvaltningerne ikke kan overse. Vi skal være nødvendige for at løfte opgaverne og løse problemerne. Det betyder ikke, at vi ikke kan være kritiske. Det kan vi og det skal vi, og det er vi, når det er nødvendigt. Og det kan vi være, når vi samtidig har bud på løsninger som vi har haft det, når det handler om den tidlige indsats og om mellemboformer. Siger et, gør noget andet Nu nævner du selv den siddende regering og den grundlæggende uenighed, du ser men hvad har den aktuelle politiske situation konkret betydet på det socialpolitiske felt? Den har grundlæggende betydet, at der er nogle kolossale modsætninger mellem det, der fra regeringens side bliver sagt, og det, der bliver gjort på en række felter. Tag fx kontanthjælpsloftet: Man signalerer, at man vil hjælpe de udsatte familier, mens man i realiteten og imod al erfaring tror, at bare man presser folk ud over kanten, så hjælper det nok. Det har været på samme måde i debatten om psykiatriområdet, og det samme så vi med voksenansvarsloven, hvor man havde en meget magt og tvang -tilgang til det hele. Det sidste endte så sådan nogenlunde bl.a. via pres fra os men man må spørge: Hvordan er det, man som udgangspunkt ser på de her drenge og piger? Og på de handicappede og udsatte grupper, det handler om i andre sammenhænge? Du kan også tage miseren om voksenbestemmelserne. Det startede med, at KL klagede over, at området var for dyrt og for svært at styre. Det blev så pakket ind i snak om regelforenkling og kamp mod bureaukrati mens der i realiteten var tale om en udhuling af borgernes rettigheder. Jeg synes, der er en dobbelthed og en uærlighed i det, hvor man siger ét og gør noget andet. Gå dog ud og sig det, hvis man vil nedprioritere nogle borgeres rettigheder. Er det meningen med kontanthjælpsloftet, at tusindvis af børn skal skubbes længere væk fra et godt liv? Er det meningen, at udsatte handicappede skal fratages nogle grundlæggende livsmuligheder? Man må da stå ved det, når man rammer udsatte borgere på deres hverdag. Meget på spil Men er Socialpædagogerne som forbund selv gode nok til at sige de her ting højt? Vi skal jo kunne begge dele. Tag fx debatten om magtanvendelse. Man minimerer jo ikke anvendelsen af tvang ved at udvide mulighederne for at bruge den. Men det er de politikere, vi som borgere har valgt, der vil den vej og så er det vores opgave at bløde det op. Ved at sige fra og ved at vise andre veje. Der har været luftet tanker om en arbejdsskadereform, hvor vi risikerer at få et A- og et B-hold. Det er afgørende for os, at det ikke bliver sådan. At vi ikke ender i situation, hvor de synlige ulykker får ressourcer og opmærksomhed, mens den usynlige nedslidning og de psykiske langtidsskader bliver glemt. Igen er det noget med menneskesynet. Det er da åbenlyst og rigtigt at den stilladsarbejder, der er blevet offer for dårlig sikkerhed, har krav på hjælp og erstatning. Men hvad med den socialpædagog, der gennem tre-fire år eller endnu længere har arbejdet alene, hvor hun ikke skulle, og har været udsat for belastninger? Der er sådan en tendens til, at hun selv skal bevise, at det er arbejdet, der har skylden og det kan jo let blive til, at det er hendes egen skyld: Gjorde hun nu, som reglerne og forskrifterne sagde osv. Den diskussion ville vi jo aldrig have på den måde, hvis der var tale om en arbejdsulykke. Den tilgang må og skal ændres. På samme måde med reformen af voksenbestemmelserne. De ville jo få afgørende indflydelse på vores medlemmers arbejdsvilkår. Heldigvis har der ikke været flertal for at gå i den retning, regeringen lagde op til og det er til dels vores fortjeneste. Men det er klart, at hvis vores primære arbejde som socialpædagoger bliver at kæmpe for opfyldelsen af borgernes mest indlysende behov, så bliver vi i endnu højere grad borgernes advokater. Det er vi i forvejen og det skal vi også være til en vis grad. Men vores primære arbejde må og skal være at arbejde med borgernes livs- og udviklingsmuligheder. Så ja, det er rigtig meget på spil i de kommende år. Der er heldigvis også mange gode dagsordener som fx de sociale investeringer, der er blevet tilgangen i en række kommuner som bl.a. Herning og København. Det er klart det skal ikke være en skjult sparedagsorden. Men der er muligheder, og hvis det ender godt, så har vi som faggruppe en række nye platforme og det er jo også dem, vi rækker ud efter i vores strategi, Socialpædagogerne i fremtiden, som vi lægger op til at skærpe på kongressen. Kampklar Du har jo talt meget om Socialpædagogerne som en del af løsningsfagbevægelsen men hvordan står det til med Socialpædagogerne som kamporganisation? Det er jo også noget, som nogle medlemmer efterlyser.

8 SOCIALPÆDAGOGEN 11 For mig er en kamporganisation først og fremmest en organisation, som er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Eller for at sætte det lidt på spidsen, så må kampen jo handle om at få resultater og ikke bare kunne lave resolutioner. Min ambition er, at vi er på de rigtige arenaer med de rigtige redskaber For mig er en kamporganisation først og fremmest en organisation, som er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Eller for at sætte det lidt på spidsen, så må kampen jo handle om at få resultater og ikke bare kunne lave resolutioner. Min ambition er, at vi er på de rigtige arenaer med de rigtige redskaber. Og det foregår, som jeg sagde tidligere, rigtig mange steder. På Christiansborg, på rådhusene, i MED-udvalgene, på arbejdspladserne og på gader og stræder. Og det synes jeg, vi efterlever. Vi kan ikke bare følge et spor. Vi må gå mange veje, hvis vi vil have indflydelse og have stadfæstet vores fags betydning. Og det betyder, at vi også internt må skærpe os selv og hinanden. Vi har lige vedtaget at starte en fagpolitisk uddannelse, der skal gøre deltagerne i stand til at bringe vores politiske og faglige mål ud til flere både kolleger og politikere. Og vi har vedtaget en ny TR-uddannelse, der skal styrke TR ernes muligheder for at begå sig under de voldsomt omskiftelige vilkår, de har. Vi kan som forbund ikke lykkes uden TR erne, og fremtidens TR ja, og nutidens TR kan ikke nøjes med at holde øje med regler og lønsedler de skal være up front med rammer og vilkår. Og dybest set er det jo det, vi kæmper for med vores vidensdagsorden og sammenhængen mellem medlemmernes vilkår og vores fag. Det handler jo om at skærpe den faglige front og blive skarpe på, hvad vi kommer med som socialpædagoger. Jeg ser det hele som en del af den pakke, vi har som forbund. Vi kan både forhandle arbejdstider, sørge for kompetenceudviklingsmuligheder og være stærke på den faglige støtte, når der er noget, der halter for et medlem. Og så er det selvfølgelig afgørende, at vi også er en fagforening med tilbud til de medlemmer, der ikke har problemer af akut karakter og de er heldigvis langt de fleste. Derfor har vi en kollektiv lønforsikring, en karriererådgivning og de faglige selskaber og netværk. Læg det sammen med de politiske slagsmål, vi tager på en lang række fronter, så synes jeg faktisk, vi er ret så kampklare. Og så er det da bestemt værd at huske på, at vi modsat mange andre har medlemsfremgang og det er, tror jeg, fordi vi er vedkommende og

9 12 SOCIALPÆDAGOGEN Vi skal huske på, at der er skabt op mod flere socialpædagogiske arbejdspladser, altså nye stillinger, siden maj Så noget må vi jo gøre rigtigt i vores arbejde med at sætte fokus på den socialpædagogiske faglighed og det, den kan. Vi må jo være nødvendige fagligt dybt relevante. Og vi skal huske på, at der er skabt op mod flere socialpædagogiske arbejdspladser, altså nye stillinger, siden maj Så noget må vi jo gøre rigtigt i vores arbejde med at sætte fokus på den socialpædagogiske faglighed og det, den kan. Vi må jo være nødvendige. Fusion og OK 2018 Men en ting er Socialpædagogernes kampklarhed og -styrke. Hvad med den samlede fagbevægelse? Til næste år skal LO og FTF på deres respektive kongresser tage stilling til en evt. fusion mellem de to hovedforbund, der skal samle og dermed styrke fagbevægelsen som sådan. Og det ser Benny Andersen som den rigtige vej hvis altså man kan mødes om en meningsfuld grundlov : En fusion er en god idé, fordi den med det rette indhold giver fagbevægelsen en langt stærkere stemme, den sætter fokus på sammenhængene mellem de offentligt ansatte og de privatansatte og tydeliggør, hvordan vi er forudsætningen for hinanden. Det handler jo basalt set om solidaritet. Når der i forbindelse med trepartsforhandlingerne blev lavet aftaler om flere praktikpladser og et løft, der skal skabe flere faglærte, er det jo ikke noget, der direkte betyder noget for os. Men det gør det så alligevel, for som jeg har sagt ved flere lejligheder, så er det en forudsætning for vores fælles velfærd, at det også går godt i den private sektor. Så vi glæder os da over det på både de andre organisationers og på samfundets vegne. Når det gælder offentligt ansatte, har Benny Andersen allerede blikket rettet mod de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område i Jeg mener, at vi via OK-systemet skal arbejde for, at det bliver langt mere attraktivt at være offentligt ansat. Det må være i begge parters klare interesse. Vi ved fra forskningen, at når man som medarbejder får mere indflydelse, bliver inddraget i tilrettelæggelsen af sit eget arbejde, så giver det mere arbejdsglæde og mere ejerskab. Det var jo også de tanker, der lå bag tillidsreformen, og vi ved fra vores eget arbejde i forbundsregi med reformen med vores uddannelse af ambassadører blandt ledere og TR er, at det virker. Så det vil være imod al fornuft, hvis arbejdsgiverne tror, der kommer noget godt ud af at minimere medarbejdernes indflydelse. Det synes jeg, at vi skal gå ind og udfordre arbejdsgiverne på over en bred front ved OK 2018-forhandlingerne. Altså at få skabt bedre rammer og vilkår for at kunne lykkes med vores arbejde. Stadig på vej Forud for sidste kongres lavede vi et tilsvarende statusinterview, og jeg vil godt gribe lidt fat i nogle af de ting, du talte om dengang i Først nogle af de indsatser, der lå foran forbundet dengang fx det videre arbejde med strategien Socialpædagogerne i fremtiden. Er det gået, som du håbede? Det arbejde har jo meget handlet om faget om vores kernefaglighed: Hvad er det, vi kan? Det kan jo godt virke lidt indadvendt, men som jeg nævnte i starten, så har det virkelig været en god investering. Den vilje og det engagement, de medlemmer, der har deltaget i arbejdet, har lagt for dagen, har gjort os så meget klogere og stærkere. Nu skal vi tænke ud af boksen. Nu skal det her for alvor ud og leve på arbejdspladserne, og vi skal i endnu højere grad vende os ud mod kommunerne og regionerne, som nogle der kan, vil og tør det er noget af det, vi skal debattere og nå til enighed om på kongressen. Så er der hele paradigmeskiftet på anbringelsesområdet over mod en tidlig indsats. Det er vel næppe landet endnu? Nej, slet ikke. Men jeg synes, vi kan være godt tilfredse med retningen og med vores rolle i udviklingen. Vi skal selvfølgelig fortsætte med at påpege, at det for det første ikke må blive en spareøvelse det kan man være ganske bekymret for i en række kommuner. Det skal være en klog, langsigtet investering, der ikke nødvendigvis kan ses på tallene til næste år, og ikke en dum, kortsigtet besparelse. Og for det andet handler det ikke bare om forvaltningstiltag og er gjort ved at ansætte flere sagsbehandlere. Den handler om den rette faglige indsats på alle indsatstrin. Man kan træffe nok så mange fine afgørelser der skal være den rette faglighed til et bære dem igennem. Og jeg tror på det: Da vi for nylig holdt vores

10

11 14 SOCIALPÆDAGOGEN Det vil være imod al fornuft, hvis arbejdsgiverne tror, der kommer noget godt ud af at minimere medarbejdernes indflydelse. Dét synes jeg, vi skal gå ind og udfordre arbejdsgiverne på over en bred front ved OK 2018-forhandlingerne store anbringelseskonference, var 60 kommuner repræsenteret, og når kredsene så bagefter følger op, så breder ringene sig jo i vandet. I 2014 snakkede du også om presset på fagligheden dengang talte vi meget om afspecialisering. Er det en fare, der er drevet over? Nej det er stadig et opmærksomhedspunkt. Vi skal selvfølgelig arbejde for, at den rette faglighed bliver bevaret fx på småbørnsområdet og på senhjerneskadeområdet. Men vi må også se på specialisering på en anden måde, end vi før har gjort. Det betyder ikke, at vi skal købe snakken om nyspecialisering unuanceret. Der er masser af udfordringer. Og vi må også se i øjnene, at der er tilbud, der har borgere med måske 45 komplicerede problemstillinger og at der er nogle, der ikke får de tilbud, de burde få. Men vi må samtidig se på, om vores faglighed i en række sammenhænge kan være der på andre måder på fx anbringelsesområdet. At vores viden og faglighed ikke er knyttet til murstene og en bestemt matrikel. Tilsynsreformen var det helt store, dér tilbage i 2014 gav den det faglige løft, der var intentionen? Den virker men den er ikke perfekt og ikke på plads. Men både politisk og lovgivningsmæssigt er den med til at skubbe til erkendelsen af, at faglighed og ressourcer og resultater hænger sammen. På den positive side kan man sige, at det nu ikke længere er overladt til den enkelte kommune og det enkelte tilbud at afgøre, hvad der er et passende fagligt kvalitetsniveau. På den anden side så, ja, har der været sager om lukninger mv. Men nu er vi da sikre på at få et svar og noget at forholde os til. Ansvaret skal placeres Du snakkede også i 2014 om krydspresset mellem fagligheden i hverdagen og de ressourcer, der var Ja, og det er der jo stadig. Og det ville være at stikke os selv blår i øjnene at sige, at det ikke vil være der uanset, hvad pokker der sker på den store politiske scene. Der kommer måske snart et folketingsvalg, og næste år kommer der i hvert fald et kommunalvalg. Men uanset hvad, vil der være prioriteringer og ressourceknaphed på vores område. Men det betyder bare, at det er endnu vigtigere, at den rigtige faglighed er til stede på vores arbejdspladser. Også når der ikke flyder mælk og honning. Det skal vi kunne stå fast på som professionelle. Men det må ikke blive sådan, at rammerne for at kunne lykkes og give borgerne den rigtige støtte, bare skal være den enkelte arbejdsplads og da slet ikke den enkelte socialpædagogs ansvar. Det er jo i højeste grad også den kommunale arbejdsgivers ansvar. Og der gør kommunerne slet ikke nok. Det underminerer den faglige stolthed og dermed opgaveløsningen i en ond spiral. Der må og skal kommunerne tage en langt større del af deres ansvar på sig. Her synes jeg så også bare, vi må kigge på os selv som forbund og sige: Det har vi ikke været gode nok til at sørge for. Vi har ikke være gode nok til at sikre den rette placering af ansvaret. Fx ansvaret for om kommunerne ansætter folk med den rette faglighed. Og ansvaret for at voldsepisoderne på en arbejdsplads fortsætter, hvis ressourcerne til, at der skal være de to på vagt, som reglerne siger, ikke er der. Jeg kan jo ikke skaffe penge til driften og sikre serviceniveauet ude i den enkelte kommune. Der må arbejdsgiveren tage deres del. Vi har taget vores del af ansvaret og ja, vi har været for tilbageholdende med at afkræve arbejdsgiverne deres ansvar. Det skal der laves om på bl.a. via OK 2018-forhandlingerne, som jeg nævnte. Det må da være i arbejdsgivernes interesse at sikre attraktive arbejdspladser, der har den rette faglighed og den store arbejdsglæde, der sikrer tillid og tilfredshed med tilbuddene til borgerne. Hva med ytringsfriheden? Sidst talte du også om medlemmernes ytringsfrihed hvordan står det til med den? Det har vi ikke taget alvorligt nok som forbund og det har jeg nok heller ikke selv. Men det er fortsat et stort problem for mange, og noget som desværre præger debatkulturen på vores område og inden for det offentlige i det hele taget det ved vi fra undersøgelser fra andre forbund. Det er selvfølgelig også et arbejdsgiveransvar og et Christiansborg-ansvar. Og det kan da meget vel være et vigtigt punkt, når vi, som jeg håber og tror,

12 SOCIALPÆDAGOGEN 15 gør den attraktive arbejdsplads til en central del af OK 2018-forhandlingerne. Som arbejdsgiver skal man ikke bare kunne tåle, nej, man skal forvente, at medarbejderne, fagpersonerne, fortæller om konsekvenserne af planer og beslutninger fra politikere eller forvaltninger. Men det er slet, slet ikke tilfældet alle steder så meget ved vi, og det hører jeg jo også fra både tillidsvalgte og andre medlemmer, jeg møder. Men nej, vi ved ikke nok. Som forbund mangler vi viden om, hvordan medlemmerne oplever det i hverdagen. Det kan jeg kun sige, at det må vi rette op på. Dialog og løsninger Nu så vi så to år tilbage. Dengang var overskriften på interviewet: Vi er nået langt vi skal videre. Hvor langt videre er forbundet så kommet om to år? Om to år har vi fået sat endnu mere fokus på rammer og vilkår ikke mindst i OK 2018-forhandlingerne. Det er da indlysende for en fagforening som os. Og så er vi blevet endnu mere vedkommende for alle vores medlemmer fx gennem de faglige selskaber, der allerede er i gang og bliver yderlige ud- og opbygget i de kommende år. Og med Socialpædagogerne i fremtiden vil vi have sat en dagsorden i endnu flere kommuner og regioner. Det med at være vedkommende handler vel også om medlemsdemokratiet er det velsmurt? Jeg synes, at det grundlæggende fungerer godt jeg synes ikke, at vi har et demokratisk problem. Vi kan træffe beslutninger og handle, vi har de formelle organer, hvor man kan blive hørt som medlem og påvirke beslutningerne. Men så har vi altså også alt det ved siden af : Medlemsmøderne, arbejdspladsbesøgene, konferencer og kurser og alle de andre mere uformelle møder mellem os valgte og medlemmerne. Og vi lytter jo. Vi lytter for pokker da til, hvad det er, der trykker ude i hverdagen som socialpædagog på en døgninstituion, på et botilbud, som ansat på et socialpsykiatrisk tilbud eller som plejefamilie og alle de andre steder, medlemmerne er. Og vi lytter til alt det, der lykkes og virker. Det putter vi ind i de besluttende organer hos os selv, og det tager vi med os til møder med politikerne på Christiansborg og i kommunerne. Derfor er det også super vigtigt med de møder og den dialog og det skal vi da holde fast i de kommende år. Men hvad skal overskriften så være på interviewet før den næste kongres? Uha, det er da svært at gøre det så kort måske skal den bare være som i 2014? Nej, men jeg håber da, at vi også dér kan pege på en række konkrete løsninger, der har givet socialpædagogerne bedre muligheder for at lykkes med deres arbejde. Og det ved jeg godt, at jeg har talt meget om her vores fokus på medlemmernes muligheder. Det står bestemt ikke i modsætning til arbejdet for borgernes interesser. Jeg synes bare, at det er på tide, at arbejdsgiversiden tager en langt større og mere rimelig del af ansvaret for borgernes muligheder og livskvalitet. Så skal vi nok være klar til at levere vores solide faglige indsats. Som arbejdsgiver skal man ikke bare kunne tåle, nej, man skal forvente, at medarbejderne, fagpersonerne, fortæller om konsekvenserne af planer og beslutninger fra politikere eller forvaltninger. Men det er slet, slet ikke tilfældet alle steder

INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN

INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN INDSATSER OG RESULTATER I KONGRESPERIODEN Socialpædagogerne er en løsningsorienteret fagforening. Det betyder, at vi lægger vores forslag til løsninger frem og samarbejder bredt politisk med dem, der måtte

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

FAGLIGHED Formand: En brækket fod eller et vanskeligt liv - begge dele kræver fagfolk Af Cecilie Agertoft Tirsdag den 15. november 2016, 05:00

FAGLIGHED Formand: En brækket fod eller et vanskeligt liv - begge dele kræver fagfolk Af Cecilie Agertoft Tirsdag den 15. november 2016, 05:00 14-11-2016 22:00:42 FAGLIGHED Formand: En brækket fod eller et vanskeligt liv - begge dele kræver fagfolk Af Cecilie Agertoft Tirsdag den 15. november 2016, 05:00 Del: INTERVIEW: Anerkendelsen af socialpædagogernes

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

De kommende års udfordringer for FOA

De kommende års udfordringer for FOA De kommende års udfordringer for FOA FOA Bornholm 27. april 2016 Folkelige oprør på vej Eliten på kollisionskurs Førerpositionen er under pres Politikere, eksperter og autoritet taber terræn Folkelige

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Fagligt aktiv på mange måder

Fagligt aktiv på mange måder Fagligt aktiv på mange måder Man kan være fagligt aktiv på mange måder. På årets generalforsamlinger i 2016, spurgte vi både gengangere og nytilkomne, hvorfor de var på generalforsamling, hvad deres fagforening

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Dato / tid Talens varighed SUU samråd spm. AC, AD

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3

Nordjylland. Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5. Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 2/2016 Nordjylland Afventer skitse til forbunds-fusion side 3 Bageren hos Kvickly Hjørring satser på voksenelever side 5 Håber på flere nordjyske fødevarejobs side 2 Johns leder Brug din livlinje Mange

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Tillidsreform i Randers

Tillidsreform i Randers MED Konference 2017 Tillidsreform i Randers Tak for invitationen Tidsramme: September 2014 SF i Randers oplyser at de vil arbejde målrettet med en tillidsreform i Randers kommune. Oktober 2014 I forbindelse

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

AMR/FTR temadag. AMR/FTR Temadag d. 3. februar

AMR/FTR temadag. AMR/FTR Temadag d. 3. februar AMR/FTR temadag AMR/FTR Temadag d. 3. februar 2015 1 Dagens program 9.30-10.30 Velkomst & oplæg om SL s arbejdsmiljøstrateg og den lokale indsats 10.30-10.45 Pause 10.45-12.15 Forebyg mobning ved Stig

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt [Det talte ord gælder] Der er stillet 2 spørgsmål til mig på baggrund af Godhavnsrapporten. Jeg besvarer spørgsmålene samlet.

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm

Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm Arbejdsmiljø og faglighed v. Tine Maj Holm En fortælling om udviklingen af Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi. Og hvordan kommer vi fra ord til handling? men først et lille citat vi er hinandens arbejdsmiljø.

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

25. januar sidste år stod vi på den stiftende kongres og tog afsæt til et meget turbulent år:

25. januar sidste år stod vi på den stiftende kongres og tog afsæt til et meget turbulent år: Åbningstale v/næstformand Mona Striib Kære kongresdeltagere Velkommen til strukturkongres i FOA Fag og Arbejde. En særlig velkomst til gæsterne - tidligere kolleger fra politisk ledelse, repræsentanter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Velkomst ved konference om indsatsen overfor socialt udsatte børn og familier den 30. januar 2009

Velkomst ved konference om indsatsen overfor socialt udsatte børn og familier den 30. januar 2009 Retsudvalget L 105 - Bilag 3 Offentligt Bettina Post, formand Dansk Socialrådgiverforening: Velkomst ved konference om indsatsen overfor socialt udsatte børn og familier den 30. januar 2009 Jeg har glædet

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen

Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen guide: Arkivfoto: Hung Tien Vu Sådan skaber vi forandring på arbejdspladsen I Dansk Socialrådgiverforening arbejder vi både tillidsvalgte, politisk valgte og ansatte for at gøre arbejdsvilkårene bedre

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere