nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13"

Transkript

1 nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13

2 Landsdækkende totalservice ved brandskade Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for facility og skadeservice. Vi er grundlagt i 1993, og er i dag en af markedets dygtigste til at vedligeholde bygnings aktiver, forebygge og minimere skader samt redde værdier. Døgnbemandet vagtcentral 24/ Vores markante succes skyldes evnen til at kombinere menneskelige og håndværksmæssige dyder med effektive processer og innovative systemer, der giver vores kunder klar besked samt tidsog ressourcebesparelse. Hos os er det de små ting der gør den store forskel. Det har givet os branchens bedste renommé, og beviser at det knivskarpe fokus på høj kvalitet og unik kundeservice, sikret af dygtige medarbejdere med den rette indstilling, betaler sig. - så er alt i orden!

3 75 år til gavn for samfundet sforbundet kan den 6. juni fejre 75 års jubilæum. Vedlagt denne udgave af BEREDSKAB er jubilæumsskriftet, hvori en lang række af sforbundets samarbejdspartnere giver deres opfattelse af det hidtidige samarbejde og synet på fremtiden. I 75 år har frivillige i redningsberedskabet og sforbundet arbejdet til gavn for samfundet. Men hvor er sforbundet på vej hen? De frivillige og dermed sforbundet befinder sig i øjeblikket i en situation, hvor tingenes tilstand kan ændres på kort tid. Men derfor skal vi ikke være bange for at kigge på langsigtede løsninger, selvom tiden på nogen områder er ved at rinde ud: Manglen på frivillige kan nemlig inden for kort tid vise sig at blive et betydeligt problem. Økonomi er naturligvis en vigtig faktor for overlevelse. Her er det i høj grad op til politikerne at vurdere, hvor meget sikkerhed og tryghed de vil have i samfundet. De ting følges proportionalt ad. Politikerne har igennem en lang årrække påpeget vigtigheden af, at frivillige er en nødvendighed og skal nyttiggøres yderligere i redningsberedskabet. Men det økonomiske incitament mangler at følge i kølvandet på politikernes intentioner omkring de frivilliges anvendelse. Visionerne fra politikernes side er til stede, men er de visionære nok? Skal vi ikke begynde at tænke de frivillige ind i større perspektiver, der kan gøre dem til et endnu større aktiv for samfundet? En af hjørnestenene i sforbundets arbejde, befolkningskurserne i førstehjælp, står for fald efter næsten 50 år. En ny forebyggelsesuddannelse, som forbundet vil skulle administrere, skal nu udvikles. Forbundet afventer udspillet fra forligskredsen, men generelt er forebyggelse et område, der i en eller anden form vil kunne gavne de frivilliges arbejde ude i forbundets kredse. Her er derfor et område, som der skal sættes fokus på i den kommende tid. Antallet af frivillige sammenlignet med antallet for årtier siden vidner nemlig om, at frivilligtanken i det danske samfund er under pres. Hvis vi planlægger fortsat at skulle have frivillige i redningsberedskabet om 5-10 år, så er vi nødt til at fokusere på hvervning, kompetenceudviklingsmuligheder og information. Mange af forbundets kredse efterspørger nye frivillige, specielt unge, og vi er nødt til iværksætte initiativer, der skal få den unge del af befolkningen til at søge ind som frivillige i redningsberedskabet. Anvendelsesmulighederne af frivillige skal ligeledes udvides, så der vil være langt flere tilbud og uddannelsesmuligheder for frivillige, og vi skal fundamentalt genoverveje de frivilliges og sforbundets opgaver. Vi skal dog ikke glemme, at de frivilliges primære arbejdsområde er redningsberedskabets opgaver i den udstrækning, hvor frivillige kan indgå. Vi skal også være opmærksomme på, at frivillige fungerer som et naturligt hvervegrundlag til de faste stillinger i redningsberedskabet. sforbundet vil fortsat bære førertrøjen og gå forrest i arbejdet med at gøre frivillige til en endnu mere attraktiv ressource at trække på. Forbundet skal fortsætte arbejdet med at gøre vilkårene for de frivillige i redningsberedskabet bedre. Fra sforbundet skal lyde et hjerteligt tillykke til alle de frivillige, som har været og i dag er med i redningsberedskabet. I skaber større tryghed i det danske samfund. BEREDSKAB Indhold Travl alarmcentral Hvad nu SINE?... 7 Er du klar til at redde liv til søs? års jubilæum Hvad får de for det? Årets Frivilligpriser uddelt Sikker i Haven Sundhedspolitik Portræt af Sven Trautner Brandkampagne på tysk Kolding mangler frivillige En fin næse er afgørende Vind TomTom GPS Græsted Veterantræf Æ Sprøjt Lederuddannelse Frivillige søges til DGI Landsstævne Deltag i debatten DFI Information Regioner og Kredse Deadline til næste nummer den 26. juni bladet udkommer den 22. juli 2009 Nummer 3 - maj årgang Udgivet af: sforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Fax: Web: Ansvarshavende: Direktør Per Kjærholt Redaktion: Kommunikationschef Mads Jakobsen Kommunikationsmedarbejder Line Nielsen Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte indlæg. Produktion og annoncer: Horisont Gruppen a/s International House Center Boulevard København S Tlf Fax Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / ISSN Abonnement: 2009, seks udgivelser, pris 150 kr. Tidsskriftet udkommer omkring den 25. i alle ulige måneder og tilsendes gratis frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder, politi, bedriftværnspligtige virksomheder samt politikere inden for stat, regioner og kommuner. Forsidefoto: Istockphoto 3

4 Tema: kommunikation Travl alarmcentral med mange funktioner og opgaver BEREDSKAB har været på besøg hos Danmarks største alarmcentral. Af Line Nielsen Alarmcentralen. Hun trækker ikke vejret, siger du? Den slags sætninger ville nok få de fleste mennesker til at spærre øjnene op og blive temmelig nervøse, men på Alarmcentralen for Storkøbenhavn er den slags hverdag, og man tager det ganske roligt. Det er man nødt til, ellers kan man ikke arbejde sådan et sted, siger Henning Harbo, som har været på centralen i over 30 år, de sidste 11 som vagtleder. Han fortæller, at der naturligvis er opgaver, man tænker over i længere tid end andre, for eksempel om et barn overlevede, men med tiden skal der mere og mere til. Uddanner selv personalet Henning Harbo kom egentlig fra et job i brandvæsnet, ligesom mange af hans kollegaer på centralen, som også tæller ambulanceførere. Og det er bl.a. på dette punkt, at centralen skiller sig ud fra de syv andre alarmcentraler rundt om i landet. Der er det nemlig politiet, som driver centralerne. På spørgsmålet om det gør en forskel, siger Henning Harbo: Hos os tænker vi mere i brand og redning; det faglige, som vi er uddannet i. Det gælder personredning og det præhospitale. Ofte får vi folk på stedet til at starte på redningen, inden ambulancen når frem. Politiet kender til politiopgaver, men jeg synes, at de er blevet bedre. Vi uddanner selv vores folk, så de er rustet til jobbet. Vi træner ved at lave realistiske scenarier med telefonopkald, som bliver filmet og derefter evalueret. Og man lærer meget ved at se optagelserne igennem. Blandt andet lærer man at blive virkelig specifik, når man taler med folk, da de ellers let kan misforstå, hvad man vil have dem til at gøre. Betjener op mod en tredjedel af befolkningen Når man taler om Danmarks største alarmcentral, er det ikke selve lokalet, hvor personalet sidder, man taler om, for det er ikke specielt stort. Til gengæld er både opkaldsfrekvensen på 1-1-2, befolkningstætheden og arealet, som alarmcentralen dækker, med til at gøre den til landets ubetinget største. Personalet betjener lige under en fjerdedel af befolkningen, og medtager man pendlerne, er det op mod en tredjedel. Så der er nok at se til. Der er altid mindst fire mand på vagt på alarmcentralen. På en typisk dagvagt vil der være ni mand på vagt, hvoraf de seks er tilknyttet alarm/vagtcentralen, og tre er tilknyttet sygetransporttjenesten. Nattevagten består typisk af fire mand. I weekender og på helligdage er der ofte fem-seks mand på vagt. Vagterne kører efter et helt fast skema, hvor man arbejder enten fra kl eller fra kl tre gange om ugen. Ikke overraskende er nytårsaften den suverænt travleste aften på året, og der er omkring 11 mand på vagt denne aften. Men generelt er det meget afhængigt af vejret, hvor travlt der er. Er der for eksempel isslag en morgen, så kan vi godt mærke det herinde, fortæller Henning Harbo. Touch Screen og Speed Dial På computerskærme og en stor projektor» 4

5 Brandsikkert kamera! K1000 Elite termisk kamera benytter Megapictureteknologi og er udviklet spe- cielt til brug i forbin- delse med brand- og redningsindsats. Teknologien sikrer krystalklare billeder og præcise målinger uanset hvilken temperatur, kameraet benyttes ved. Kontakt Lotek for en uforpligtende demonstration på eller læs mere om K1000 Elite på Lotek A/S, Bohrsvej 7, DK-8600 Silkeborg, Tel , Fax ,

6 Tema: kommunikation» følger personalet udviklingen af opkald og udrykninger. Meget foregår via touch screen, hvor personalet hurtigt kan trykke opkald og alarmering videre via speed dial. For eksempel er alle alarmcentraler og beredskabsaktører allerede lagt ind i systemet, så personalet ikke behøver at taste telefonnumrene. På en skærm finder man en oversigt over metroen, og også lufthavnen i Kastrup har sin egen skærm, hvorfra man kan overvåge den. Man har på forhånd lagt en række scenarier og planer ind i systemet, så personalet lynhurtigt kan få formidlet, hvad der er på færde, og hvordan de relevante aktører skal forholde sig. I forhold til Øresundsbroen kan man alarmere på 1½ minut mod tidligere minutter, så teknologien har virkelig optimeret alarmeringen på centralen. Der er i alt linjer og seks linjer til politiet. Centralen i København er desuden ressourcestyrende og koordinerende, hvilket man ikke er på politiets centraler. Konkret vil det sige, at centralen foretager direkte disponering af brand- og redningskøretøjer og kommunikerer med disse samt oppebærer status over alle ressourcer til rådighed for akut indsats i Storkøbenhavn. Mobiler uden simkort kan stadig ringe Flere medier har inden for de sidste måneder bragt historier om de mange forstyrrende fejlopkald, som er alt lige fra teenagere, der bruger frikvarteret på at chikanere alarmcentralen, til ensomme eller psykisk syge, der egentlig bare vil have nogle at tale med. Disse opkald har altid været der, og vi kender efterhånden numrene på de folk, der bare har brug for, at der er nogen i den anden ende. Til gengæld er der et oplysningsproblem, når det handler om gamle, aflagte mobiler. Det er nemlig ikke nok bare at tage simkortet ud og så lade børnene lege med dem. Mobiler kan stadig ringe 1-1-2, selvom der ikke er simkort i. Man skal derfor huske at tage batteriet ud for at forhindre fejlopkald til alarmcentralen, forklarer Henning Harbo. Usikker fremtid for alarmcentralen Som afslutning på ambulanceudbuddet i 2008 besluttede Region Hovedstaden, at etablering af en kommende ambulancevagtcentral som skal varetage disponeringen og styringen af samtlige præhospitale ressourcer i Region Hovedstaden skal finde sted på Herlev Hospital i regionens egen lokalitet. Vagtcentralen skal også udbygges til at varetage dele af alarmcentralens nuværende kaldshåndteringsfunktion, idet regionen har et ønske om, at det fremover er sundhedsfagligt personale, der tager stilling til, om anmeldelser er ambulancekrævende eller ej. Dette betyder, at en del af personalet på Alarmcentralen for Storkøbenhavn er blevet afskediget med udgangen af august 2009, hvor Region Hovedstaden forventer at have den kommende vagtcentral klar til operativ drift. På alarmcentralen er Henning Harbo ikke helt sikker på, hvordan fremtiden kommer til at se ud: Jeg er lidt spændt på at se, hvordan det skal gå med kommunikationen mellem centralen og ambulancerne. Vi risikerer, at ambulancerne er nødt til at ringe ind til os for at blive koblet på en talegruppe, og det er jo ikke hensigtsmæssigt, slutter Henning Harbo. Det forventes, at der i løbet af foråret 2009 bliver indgået aftale med Region Hovedstaden om, hvorledes samspillet og ansvarsfordelingen mellem centralerne og den kommende regionsvagtcentral skal være fra den 1. september Fakta Der er otte alarmcentraler fordelt over hele landet Syv alarmcentraler ejes og betjenes af politiet og er beliggende i Esbjerg, Hillerød, Odense, Slagelse, Viborg, Aalborg og Århus Alarmcentralen for Storkøbenhavn ejes af Københavns Kommune, mens staten ved Rigspolitiet er medfinansierende på opgaven. Centralen, der er placeret ved Københavns Hovedbrandstation, drives personalemæssigt og teknisk i tæt samspil med Københavns Brandvæsens vagtcentral Alarmcentralen dækker i dag den sydlige del af Region Hovedstaden (Københavns og Frederiksberg kommuner, det gamle Københavns Amt samt Hørsholm Kommune) I 2008 var det samlede antal opkald på , hvilket svarer til et månedsgennemsnit på opkald og et døgngennemsnit på opkald. Dette er en stigning på 5 % i forhold til Udrykningsmeldingerne var på , som er lavere end i 2007, hvilket vil sige, at stigningen i opkald ikke gav anledning til iværksættelse af flere udrykninger i 2008 Udover udrykningsmeldinger på baggrund af modtagne opkald iværksætter alarmcentralen også udrykninger til brandalarmeringsanlæg, således at det samlede antal udrykninger, der iværksættes hvert døgn, er på omkring 250 6

7 Tema: kommunikation Hvad nu SINE? Problemer forbundet med implementeringen af kontrolrumssoftwaren forsinker foreløbig SIkkerhedsNEttet med minimum et år. Af Mads Jakobsen Et fælles radiosystem bliver et kvantespring for det samlede beredskab herhjemme. Det giver mulighed for et fælles samarbejdsforum for aktørerne både i hverdagen og ved store hændelser. Dermed sikrer man en bedre koordination og ressourceudnyttelse og dermed en mere effektiv indsats. Det er yderst vigtigt, at kommunikationen fungerer optimalt. De systemer politi, brandvæsen og ambulancetjeneste bruger i dag er i gennemsnit 15 år gamle. De ældste er 25 år gamle. Med SINE får beredskabets radiokommunikation samlet set en tiltrængt teknologisk opdatering. Status på udrulningen Chef for SINE-projektet Lars Bo Kjær ser optimistisk på implementeringen af SINE. I slutningen af 2008 blev netdelen af SINE godkendt, og det betyder, at nettet nu kan udrulles til resten af landet fra pilotområderne i Sydsjælland og øerne. I øjeblikket er der kun problemer med leveringen af softwaren til kontrolrummene: SINE består grundlæggende af tre elementer: Nettet, terminaler (radioer) og kontrolrum. Nettet udrulles helt efter planen og er klar i hele landet i indeværende år. Og tilbagemeldingerne ude fra beredskaberne er gode. Der er god dækning og god lydkvalitet. Terminalerne er ligeledes klar, og der er flere modeller at vælge imellem. Flere beredskaber er i gang med at bruge terminalerne, og flere har besluttet at bestille. Blandt andet har beredskabschefen i Ikast-Brande, Niels Christensen, bestilt 70 nye SINE-radioer, opladere til bilerne, håndmikrofoner og røgdykkermasker. Men SINE-nettet er ikke rullet ud over Ikast-Brande endnu, så beredskabschefen vil bruge SINE-radioernes walkie talkie-funktion, DMO, indtil midtjyderne får net i slutningen af 2009, forklarer Lars Bo Kjær. Kontrolrummet er forsinket ca. 1 år. Der arbejdes positivt på en løsning sammen med kontrolrumsleverandøren Terma med henblik på at imødekomme de enkelte beredskabsmyndigheders behov prioriteret i forhold til, hvor de er størst. Kommunikationsarkitekturen, radiosystemets færdselslov på nettet, har helt som forventet været svær at fastlægge i forhold til de enkelte beredskabers behov. En foreløbig arkitektur er vedtaget og afprøves lige nu af beredskaberne. Terma vandt udbuddet på kontrolrumssoftware i februar i fjor. Men i efteråret 2008 udskød Terma leverancen til den tidsplan, som nu har vist sig heller ikke at kunne holde. Terma har installeret første del af de nye kontrolrumsløsninger tre forskellige steder på Sjælland for at teste computerprogrammerne i forhold til forskellige typer beredskaber. Og der har vist sig en række problemer, fortæller Lars Bo Kjær. Han påpeger, at der i dag er fire store problemer med Termas software: 1) Visning og position på kort fungerer ikke 2) Der opstår uforklarlige fejlmeldinger 3) En del lyd på betjeningsfladen mangler, så man er ikke opmærksom på alarmopkald 4) Dele af alarmsystemerne er ikke på plads Det er afgørende for SINE-projektet, at kontrolrummene fungerer sikkert, når der ringes 1-1-2, og det gør de foreløbigt ikke. Der arbejdes således fra Termas side på at løse de tekniske problemer, men projektet er altså foreløbigt forsinket et års tid. Kritik af systemets opbygning I starten af december 2008 sendte beredskabschef og formand for Foreningen af Kommunale schefer Peter Staunstrup på foreningens vegne et åbent brev til forsvarsminister Søren Gade. Heri står blandt andet:» 7

8 Tema: kommunikation» I forbindelse med forarbejdet til etableringen af SINE, deltog FKB i en række forskellige arbejdsgrupper i regi af Økonomistyrelsen. I disse arbejdsgrupper understregede FKB vigtigheden af, at det nye kommunikationssystem skulle binde det samlede beredskab sammen ikke blot ved muligheden for, at de forskellige aktører kunne tale sammen på skadestedet, men også på styrings- og koordinationsområdet, således at der et sted blev skabt overblik over samtlige disponerede og rådige ressourcer inden for både politiet, ambulancetjenesten og brand- og redningsområdet. FKB anbefalede, at politiets alarmcentraler blev dette omdrejningspunkt helt i tråd med bestemmelserne i sloven, hvor politiet har den koordinerende rolle for alle større indsatser. Imidlertid har udviklingen af SINE vist, at der udelukkende fokuseres på kommunikationsdelen, hvorimod ønsket om en samlet styring og overblik ikke imødekommes. Både politiet, regionerne (ambulancetjenesten) og kommunerne (brand- og redningstjenesten) arbejder nu på at få etableret selvstændige kontrolcentraler for egne enheder uden mulighed for at samle disponering af/overblik over de samlede ressourcer et sted. Koordination og ledelse af en større indsats skal således også fremover ske på jorden på det aktuelle skadested, hvor et fælles overblik over de disponerede ressourcer skal indsamles via de deltagende aktører som det altid er sket, og uden at udnytte de muligheder, som teknologien i SINE-systemet tilbyder. Ikke alene medfører denne model ikke den ledelsesmæssige styrkelse af det samlede beredskab, som var ønsket, men den er også dyr, da antallet af kontrolcentraler i det samlede system vil blive stort. Projektchef Lars Bo Kjær påpeger, at med indførelsen af SINE tager Danmark et stort skridt fremad i forhold til de nuværende kommunikationsmuligheder for beredskaberne især i forhold til tværgående kommunikation. SINE er et fleksibelt system, som også fremadrettet kan matche de enkelte beredskabsmyndigheders behov. Fakta SINE består af tre dele: 1. Radionet (radioinfrastruktur) Radionettet er infrastrukturen i det nye radiosystem. Det består af radioantenner, der sikrer dækning i hele landet, og af digitale omstillingscentraler, så man altid kan nå dem, man har behov for. Nettet er baseret på Tetra-teknologi. Staten indgik i juni 2007 en kontrakt med Dansk skommunikation A/S om at levere adgang for hele beredskabet til nettet. Kontraktsummen på i alt ca. 1,6 mia. kr. dækker mere end 10 års adgang for hele beredskabet til et samlet net, herunder vedligeholdelse, drift og support. I hele den periode er Dansk skommunikation ansvarlig for at sikre, at systemet virker, og at dækning og kapacitet er som aftalt. 2. Terminaler (radioer) Den mest synlige konsekvens af SINE er, at beredskabet skal have nye terminaler. Fremover skal alle benytte Tetra-terminaler. De er normalt mindre end traditionelle analoge radioer og minder mere om mobiltelefoner i opbygning i forhold til display m.v. De er dog væsentlig større end moderne mobiltelefoner. Nogle terminaler er specialiseret til bestemte formål, fx til montering i køretøjer eller til anvendelse i eksplosionsfarlige områder. Terminalerne i det nye system vil både understøtte kommunikation via nettet fx mellem en terminal og et kontrolrum (i fagsprog kaldet TMO Trunked Mode Operation) og kommunikation direkte mellem terminaler ( walkie-talkie-mode, i fagsprog kaldet DMO Direct Mode Operation). 3. Kontrolrumssoftware Radiosystemet består ud over selve nettet og terminalerne af software, som skal implementeres i kontrolrummene. Kontrolrum styrer udrykningen af mandskab til et konkret skadested og kaldes også vagtcentraler. Kontrolrumssoftware er software, der anvendes til styring af kommunikationen og ressourcer mellem et beredskabs vagtcentral (kontrolrum), omverdenen og de personer eller enheder, der er på radionettet. Kontrolrumssoftware er således den løsning, der udgør bindeleddet mellem kontrolrummene og brugerne af terminalerne. Kontrolrumssoftwaren er derfor et vigtigt led i et samlet velfungerende radiosystem. erne har varierende behov, da de løser forskellige opgaver. Derfor kan de enkelte beredskabsmyndigheder vælge at supplere basisløsningen med tilvalgs-funktionalitet eller andre softwareløsninger, som understøtter netop deres særlige behov. For at ibrugtage kontrolrumssoftware i de enkelte kontrolrum skal beredskabsmyndighederne have etableret en linje (forbindelse) til SINE-nettet. Derudover skal kontrolrums-softwaren konfigureres, så den passer til det enkelte kontrolrum, og der skal evt. ske integration til andre softwareløsninger. Formålet med at anskaffe en samlet løsning for kontrolrum til de danske beredskaber er: at gøre beredskaberne i stand til at anvende det kommende fælles radionet, så der sikres den bedst mulige indsats og den kortest mulige responstid at sikre beredskaberne et fælles værktøj til at styre ressourcer, så arbejdsgangene i forbindelse med indsatser og administrative opgaver forløber så effektivt som muligt, og samtidig så fleksibelt som muligt, så den kan tilpasses evt. fremtidige ændrede behov og nye organiseringer at medvirke til at forbedre koordineringen af indsatser på tværs af beredskabet ved at dele data. 8

9 -EN DEL AF LS NORDIC ApS

10 Førstehjælp til søs Er du klar til at redde liv til søs? Nyt projekt fra sforbundet skal få sejlerne på kurser i førstehjælp, der er målrettet søsporten. FAKTA om kurset og tilmelding Varighed: 12 timer (undervisning kan ske alle ugens dage. Fx 2 x 6 timer afholdt lørdag og søndag, eller 4 x 3 timer afholdt på hverdagsaftener) Pris: 200,- pr. kursist Information: Læs mere om tilmelding og kurset på Kontakt: sforbundets kursusafdeling på telefon sforbundet uddanner årligt mere end mennesker i førstehjælp, hjertestart og brandbekæmpelse. Vores autoriserede instruktører har gennemgået myndighedsgodkendt uddannelse, der gør dem i stand til at gennemføre kurser med en høj faglig og pædagogisk standard. sforbundet er desuden en landsdækkende organisation for knap frivillige, som indgår i det danske redningsberedskab. De frivillige har mange funktioner, fx brand- og katastrofeberedskab, samariter- og brandvagter samt transport, indkvartering og forplejning. Af Mads Jakobsen Med støtte fra Torm Fonden og i samarbejde med Dansk Sejlunion vil sforbundet fra september tilbyde alle landets sejlere et førstehjælpskursus. Kurset er målrettet fritidssejlere og bygger på de scenarier, som du kan komme ud for på søen. Ved planlægning af kursets indhold og produktion af førstehjælpsbogen har blandt andet SOK, Falck, Institut for Almen Medicin og Trygkammerenheden ved Rigshospitalet bidraget. Hjælpen til søs kan være længe undervejs, og derfor er det vigtigt, at du kan yde førstehjælp, hvis ulykken sker. Ved livstruende ulykker er det afgørende, at hjælpen sættes ind inden for ganske få minutter. Det er i det tidsrum, at du kan gøre forskellen mellem liv og død. Udover for eksempel at lære, hvordan helikopterassistance foregår samt yde basal genoplivning til druknede, så lærer du også mange ting, som du kan bruge i din hverdag. Det kan være alt fra behandling af generelle småskader til livreddende førstehjælp ved hjertestop. Du lærer blandt andet også at behandle forstuvninger, ætsninger, forgiftninger og forbrændinger. Så kurset give dig kompetencer, som du kan bruge, hvad enten du er til lands eller vands. Målrettet søsporten Pladsen i en båd er ofte trang. Så hvordan lægger du lige en person i aflåst sideleje? Hvordan udfører du førstehjælp, når der er høj sø? Hvad skal du gøre ved en drukneulykke? Spørgsmålene er mange, og du vil kunne få svar på dem på førstehjælpskurset. For at kunne imødegå eventuelle spørgsmål fra kursusstarten i september, har sforbundet med stor succes gennemført to testkurser i Århus og i Roskilde. Steen R. Knudsen fra Århus Sejlklub er en af de personer, der har været på et testkursus i førstehjælp til søs for fritidssejlere. Et kursus, som han varmt anbefaler andre sejlere at deltage på: Ved at have gennemgået testkurset er jeg helt klart blevet opmærksom på nogle ting, der kan forebygge, at en ulykke kan ske til søs. Men jeg har også lært livreddende førstehjælp, så jeg kan gribe ind, hvis uheldet sker. De målrettede øvelser under kurset gør, at jeg føler mig mere sikker i overvejelserne om, hvad man kan gøre, hvis en ulykke opstår. Jeg vil hurtigere kunne gå i gang med førstehjælpen, for jeg ved, hvad jeg skal gøre, fortæller han, og fortsætter: Kurserne skal tilbydes til alle sejlere, og jeg vil gå så langt som til at sige, at det burde være obligatorisk. Man lærer nogle redskaber, som kan gøre en forskel, og som endda ikke kun er anvendelige til sejlads. Både nybegynderen og den erfarne kan komme ud for ulykker på båden, så det kan ramme os alle, forklarer Steen R. Knudsen. sforbundets førstehjælpskurser afholdes fra primo september Få kurset til din klub I løbet af sommeren vil alle danske sejlklubber få tilsendt informationsmateriale og tilmeldingsskemaer men du kan allerede nu melde dig til et kursus. Proceduren bliver, at der skal samles en gruppe på personer for, at et kursus i førstehjælp kan afholdes. Herefter tages der kontakt til sforbundets kursusafdeling, som i dialog med dig vil stå for den videre planlægning af kurset. Der fremsendes en samlet faktura til sejlklubben. 10

11 Jubilæum sforbundet kan mandag den 8. juni fejre sit 75 års jubilæum. Af Mads Jakobsen I 1934 blev Dansk Luftværnsforening stiftet. 75 år senere kan de frivillige og sforbundet fejre stiftelsen af en organisation, der med udgangspunkt i frivilligtanken har ydet et stort stykke arbejde til gavn for samfundet. Jubilæet fejres med en reception lørdag den 6. juni forud for sforbundets Landsrådsmøde på Hotel Nyborg Strand. Under receptionen vil der være taler ved forsvarsminister Søren Gade og sforbundets landschef Bent Mortensen. De efterfølges af overrækkelsen af hæderstegn, inden receptionen afsluttes med mad og drikke. Efter receptionen afholdes en temadag under overskriften Anvendelsen af frivillige i redningsberedskabet. Indledningsvis vil beredskabschef ved Nordsjællands Brandvæsen, Niels Mørup, holde et indlæg om selve anvendelsen af frivillige. Det bliver efterfulgt af tre folketingspolitikeres holdning til anvendelsen af frivillige. De tre politikere er: Line Barfod, Enhedslisten, Jens Christian Lund, Socialdemokraterne og Marion Pedersen, Venstre. Med denne udgave af BEREDSKAB er der vedlagt et jubilæumsskift. Vicelandschef Nina Lindhardt er formand for jubilæumsgruppen 11

12 frivilliges arbejde Hvad får de for det? Hvad får frivillige for deres arbejde? Det indlysende svar er: Ingenting, de er jo frivillige. Men så enkelt er det slet ikke. Frivillige vælger selv deres frivillige arbejde, og de vælger det, fordi de får noget ud af det. Af landschef Bent Mortensen De frivillige i redningsberedskabet skal have forebyggelse som ny opgave. To arbejdsgrupper under Forsvarsministeriet skal snart i arbejdstøjet for at give et bud på, hvad der gemmer sig under overskriften forebyggelse. Det bliver et grundlæggende vilkår for arbejdsgrupperne, at frivillige skal have noget ud af deres frivillige arbejde ikke penge, men noget, der gør, at de bliver motiveret til at give deres arbejdskraft gratis bort noget, der giver en god fornemmelse i maven. Det handler om bløde værdier, der vanskeligt kan sættes ord på, men nogle bud kunne være respekt (selvrespekt), anerkendelse og accept. Empati og forebyggelse En frivillig i redningsberedskabet har empati, altså evnen til at føle med andre i nød, og de har villigheden til at gøre det for andre, som de selv ville have behov for i den givne situation. Det passer fint sammen med opgaver som at redde liv og værdier efter, at en skade eller ulykke er sket. Forebyggelse er en god og nyttig opgave, men det er ikke evnen til at føle med andre i nød, der motiverer til arbejdet. Arbejdsgruppen kommer derfor til at sikre, at de frivilliges arbejde med forebyggelse omfatter opgaver og planlægges sådan, at de frivillige får respekt, selvrespekt, anerkendelse og accept som løn for deres arbejde. Fælles oplevelser Mange af de nuværende frivillige i redningsberedskabet fremhæver det sociale som en medvirkende årsag til, at de er frivillige. Fest og farver, mad og vin, netværk og sammenkomster er udtryk for noget socialt. Men der er et andet og vigtigere socialt grundelement i det arbejde, de frivillige udfører. De udfører nemlig arbejdet sammen, f.eks. når de har samaritervagt, når de slukker brand, når de er på øvelse, og faktisk også i næsten alle andre arbejdsopgaver. De er afhængige af hinanden, når de arbejder, og den enkeltes indsats er ikke i sig selv afgørende. Den form for fællesskab er vigtig og må overføres til forebyggelsesopgaven. Det må kunne lade sig gøre, når det drejer sig om de frivillige, der skal lave forebyggelse i kommunerne, mens arbejdsgruppen vedr. befolkningsuddannelsen får en speciel opgave, når frivillige instruktører skal opleve fællesskab som en del af det, de får ud af deres frivillige arbejde. Befolkningsuddannelse i forebyggelse sforbundet skal forestå en ny befolkningsuddannelse i forebyggelse. sforbundet er organisation af og for frivillige, så man har fundet det indlysende, at den nye forebyggelsesuddannelse skal udføres af frivillige ulønnede medlemmer af sforbundet. Den frivillige instruktør skal også have en god fornemmelse i maven. Det kræver, at undervisningen bliver en succesoplevelse. For at få succesen i hus skal den frivillige kunne undervise, skal have rutine i at undervise, og skal have faglig viden om det, der undervises i. I modsætning til de lønnede instruktører må den frivillige instruktør ikke have udgifter til undervisningen. Der må følgelig være PC er og videoprojektorer og andet undervisningsmateriel til rådighed i nødvendigt antal. Frivillige instruktører kan ikke forventes at påtage sig undervisningstimer om året, som de aktive instruktører typisk Mange af de nuværende frivillige i redningsberedskabet fremhæver det sociale som en medvirkende årsag til, at de er frivillige har i dag. Derfor vil der opstå behov for et større antal instruktører. En instruktør sagde til mig, at hun så noget samfundsgavnligt i forebyggelsesuddannelsen og ville undervise gratis. Men hun følte, at der var en balance mellem at blive brugt og at blive misbrugt, og at det var hendes forventning, at hun fik noget for det, selv om der ikke udbetales løn. Arbejdsgruppen, der skal skrue en befolkningsuddannelse i forebyggelse sammen, får en stor opgave. Undervisningen skal gives et indhold og planlægges, så den giver den frivillige instruktør en god fornemmelse i maven, de frivillige instruktører skal være flere, end det er tilfældet nu, de skal uddannes, de skal have undervisningsmateriel til rådighed, og der skal være et fællesskab forbundet med undervisningen. Når de krav er opfyldt, så vil vi have en befolkningsuddannelse i forebyggelse, som vi i sforbundet glæder os til at varetage, og som vi tror på, at vi kan skaffe frivillige instruktører til. 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12

nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 nummer 4 juli 2008 Landsrådsmøde, side 4 temadag, side 8 VACPE-Konference, side 12 - dit mobile kontor! Automatisk dataopsamling og rapportering - Sikker navigation til skadestedet Med ZeniFire, er hverdagens

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

Tema: Brand, side 4-14

Tema: Brand, side 4-14 nummer 2 Marts 2009 Tema: Brand, side 4-14 Frivilliges arbejde, side 16 Værdier i beredskabsforbundet, side 17 Landsdækkende skadeservice efter brand Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 5 juni 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer En helt anden verden I Cochabamba i Bolivia har brandfolkene fået nye indsatsdragter, men det materiel, der stadig kan bruges, er gammelt

Læs mere

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport NR. 6 - NOVEMBER 2007 sikker transport Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september og

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG England vs. Danmark Stærkt samarbejde Annoncebooking Annoncebookning udgives i samarbejde med Horisont Gruppen a/s, der tager sig af lay-out, produktion og udgives annoncesalg.

Læs mere

Tema: Brand, side 4-11

Tema: Brand, side 4-11 nummer 2 marts 2010 Tema: Brand, side 4-11 sforlig, side 13-19 Udsendt til Haiti, side 24 Leder Ny minister, nyt forlig Indhold Brandteknikeren arbejder baglæns...4 Nyt ungdomsbrandvæsen...6 et har fået

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel

BEREDSKAB. Storm gav igen travlhed hos beredskabets frivillige. TEMA Ulykker, redning & materiel Frivillige har udstyret Farmor med røgalarm Budskabet i BrandBevægelsens årlige røgalarmskampagne var Red Farmor og andre ældre ved at sætte en gratis røgalarm op i deres hjem. Ringkøbing-Skjern klar til

Læs mere

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 9 november 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Slukning til søs Flådestationen i Frederikshavn var en del af øvelsespladsen for 24 mand fra Århus Brandvæsen, der er blevet uddannet

Læs mere

75 jubilæum 1934-2009

75 jubilæum 1934-2009 jubilæum 51934-2009 75 år Til gavn for samfundet Indholdsfortegnelse 75 år til gavn for samfundet Af Bjarne Laustsen... 3 Frivillige på vej mod nye opgaver Af Søren Gade... 4 Beredskabsforbundet befolkningsorganisation

Læs mere

BRANDVÆSEN. Årsmøde. Brandpunkter. Onsdag aften på brandstationen. Beredskabschefer i de nye kommuner

BRANDVÆSEN. Årsmøde. Brandpunkter. Onsdag aften på brandstationen. Beredskabschefer i de nye kommuner BRANDVÆSEN NR. 6 AUGUST 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Årsmøde FKB holder årsmøde i Odense den 23.-25. august. Det er et af årets faglige højdepunkter med indlæg fra bl.a. forsvarsminister

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 6 august 2010

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 6 august 2010 NR. 6 august 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Livsfarlig indsats En tagbrand i et gammelt palæ i København udviklede sig helt uventet og skabte flere gange livsfarlige

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund NR. 5 juni 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilddåb for tværgående SINE-snak 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund Foto: Rene Gammelmark Side 18-21

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget

udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget nr. 3 marts 2007 udgivet af foreningen af kommunale beredskabschefer foretræde for forsvarsudvalget fkb har haft foretræde for forsvarsudvalget på Christiansborg, hvor de afsatte 15 minutter blev forlænget

Læs mere

BRANDVÆSEN. Brandfolk bør kunne undersøge et brandsted. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Brandfolk bør kunne undersøge et brandsted. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Brandfolk bør kunne undersøge et brandsted Brandvæsenet har ansvar for brandforebyggelse. Derfor skal bør brandfolk kunne undersøge

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over

FRIVILLIG FEBRUAR 2014. Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp. Februar betyder Kredsårsmøder landet over FRIVILLIG FEBRUAR 2014 Februar betyder Kredsårsmøder landet over Global Medical Aid Hospitalsudstyr til humanitær hjælp 6-dages løbet - der blev kørt stærkt FRIVILLIG ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE MEDLEMMER

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 5 juni 2010

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 5 juni 2010 NR. 5 juni 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Dilemmaer Det danske beredskab har fået et øvelsessekretariat. En ny øvelsesdug kom på bordet ved et velbesøgt øvelsesseminar

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere