Betjeningsvejledning AMAZONE. Indbygget computer AMATRON + til marksprøjter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning AMAZONE. Indbygget computer AMATRON + til marksprøjter"

Transkript

1 Betjeningsvejledning AMAZONE Indbygget computer AMATRON + til marksprøjter MG3623 BAG Printed in Germany da Læs betjeningsvejledningen grundigt, før redskabet tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes til senere brug!

2 Det må ikke forekomme ubekvemt og overflødigt at læse og rette sig efter brugsanvisningen, for det er ikke nok at høre og se fra andre, at en maskine er god, og derefter købe den i den tro, at det hele nu går af sig selv. Vedkommende ville ikke blot volde sig selv skade, men også begå den fejl at skyde årsagen for en eventuel fiasko på maskinen, og ikke på sig selv. For at være sikker på succes bør man henholdsvis trænge ind i sagens kerne og informere sig om formålet med enhver af maskinens anordninger og opnå øvelse i håndteringen heraf. Først da bliver man tilfreds med maskinen og sig selv. Formålet med denne brugsanvisning er at opnå dette. Leipzig-Plagwitz Amatron+ BAG

3 Identifikationsdata Identifikationsdata Skriv redskabets identifikationsdata her. Identifikationsdataene fremgår af typeskiltet. Redskabs-ident.-nr.: (ti cifre) Type: Amatron+ Produktionsår: Egenvægt i kg: Maks. tilladt totalvægt i kg: Maks. nyttelast i kg: Producentens adresse AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51 D Hasbergen Tlf.: + 49 (0) Fax.: + 49 (0) Bestilling af reservedele Reservedelslisten er frit tilgængelig på reservedelsportalen på Bestil venligst hos din AMAZONE specialforhandler. Formalia vedrørende betjeningsvejledningen Dokumentnummer: MG3623 Produktionsdato: Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Det er kun tilladt at kopiere denne vejledning, helt eller i uddrag, hvis der indhentes tilladelse hertil fra AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG. Amatron+ BAG

4 Forord Forord Kære kunde, Du har købt et kvalitetsprodukt fra AMAZONEN-WERKE, H. DREYER GmbH & Co. KG. Tak for din tillid. Kontrollér ved modtagelse af redskabet, om der skulle være opstået transportskader, eller der mangler dele! Kontrollér, at det leverede redskab er fuldstændigt, samt at det bestilte ekstraudstyr medfølger, ved at sammenligne med følgesedlen. For at opnå skadeserstatning, skal der reklameres omgående over fejl! Læs betjeningsvejledningen og i særdeleshed sikkerhedsanvisningerne, før redskabet tages i brug, og følg altid anvisningerne. Når du har læst vejledningen grundigt, kan du drage mest nytte af det nye redskab. Sørg for, at alle brugerne læser betjeningsvejledningen til redskabet, før de anvender redskabet. Skulle der opstå spørgsmål eller problemer, kan du slå op i denne betjeningsvejledning eller blot ringe til os. Regelmæssig vedligeholdelse og rettidig udskiftning af slidte eller beskadigede dele øger redskabets forventede levetid. Brugernes mening Kære bruger Vores betjeningsvejledninger opdateres regelmæssigt. Dine forslag til forbedringer kan hjælpe os med at gøre betjeningsvejledningen endnu mere brugervenlig. Du må derfor gerne sende os dine forslag pr. fax til følgende adresse. AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51 D Hasbergen Tlf.: + 49 (0) Fax.: + 49 (0) Amatron+ BAG

5 Brugeranvisninger 1 Brugeranvisninger Dokumentets formål Stedsangivelser i betjeningsvejledningen Grafisk fremstilling Generelle sikkerhedsanvisninger Visning af sikkerhedssymboler Monteringsvejledning Tilslutning Batteritilslutningskabel Produktbeskrivelse Beskrivelse af taster og funktionsfelter...13 Shift tast Indtastninger på AMATRON Indtastning af tekst og tal Indtastning af cifre Udvalg af optioner Toggle-funktion Softwareversion Hierarki i AMATRON Ibrugtagning Startskærm Hovedmenu Menuen "Opgave" Tilføj/start/hent opgave Ekstern opgave Menuen "Maskindata" Kalibrer hældningsjustering (maskindata ) Kalibrer DistanceControl (maskindata ) Impulser pr. liter (maskindata ) Find impulser per liter gennemstrømningsmåler Juster returløbsmåleren med gennemstrømningsmåleren Angiv impulser per liter manuelt - returløbsmåler Find impulser per liter gennemstrømningsmåler Nominelt PTO-omdrejningstal (maskindata ) Angiv det nominelle omdrejningstal for PTO-akslen Gem impulser for PTO-akslens omdrejningstal for forskellige traktorer Gem alarmgrænse for PTO-akslens nominelle omdrejningstal Impulser per 100 m (maskindata ) Angiv impulser per 100 m manuelt Find impulser per 100 m via en kalibreringskørsel Gem impulser per 100 m for forskellige traktorer Aktivér/deaktiver delbredderne permanent (maskindata ) Konfigurer startrampe (setup ) Foretag TrailTron-kalibrering (maskindata ) Angiv pumpens nominelle omdrejningstal (maskindata ) Menuen Setup Angiv maskinens basisdata Konfigurer TrailTron (basisdata ) Konfigurer niveaudetektor (Setup ) Angiv dyser per delbredde (Setup )...49 Amatron+ BAG

6 Indholdsfortegnelse Konfigurer DistanceControl (Setup ) Konfigurer kantdyser (Setup ) Konfigurering af komfortpakke (Setup ) Konfigurer hydropneumatisk affjedring (Setup ) Terminal-Setup Anvendelse på marken Fremgangsmåde ved anvendelse Visning af menuen "Arbejde" Funktioner i menuen "Arbejde" Aktivér/deaktiver sprøjtning Sprøjtemængderegulering Fyld sprøjtevæskebeholderen med vand Med niveaudetektor Uden niveaudetektor Comfort-pakke: automatisk fyldstop Automatisk fyldestop ved påfyldning via tryktilslutning TrailTron efterløbsaksel/-træk DistanceControl Autolift Aktivér delbredder Valgfunktionsfelt (forvalgsklapning) Klap sprøjtebommen op i den ene side med forvalgsklapning Indstil sprøjtebomshøjde (Profi-klapning) Lås/oplås svingningsudligning (Profi-klapning) Klap sprøjtebom op (Profi-klapning) Foretag vinkling af sideudlæggeren (kun Profi-klapning II) Hældningsindstilling Skummarkering Grænsedyser, endedyser eller ekstradyser Hydropneumatisk affjedring UX Super (option), Pantera Comfort-pakke UX Super (option), Pantera Fortynding af sprøjtevæsken med skyllevand Rengøring af sprøjten ved fyldt beholder (arbejdsafbrydelse) Rengøring af sprøjten ved tømt beholder Rengør sugefilteret med fyldt beholder Automatisk røreværksregulering Comfort-pakke UF, UG, UX Special (option) Fortynding af sprøjtevæsken med skyllevand Rengøring af sprøjten ved fyldt beholder (arbejdsafbrydelse) Rengøring af sprøjten ved tømt beholder Automatisk røreværksafbrydelse Fronttank med Flow Control Undermenuen Fronttank Opbevaring Tastekonfiguration arbejdsmenu/multifunktionsgreb Standardklapning/hældningsindstilling Sprøjtebomsklapning Profi I Sprøjtebomsklapning Profi II Forvalg af klapning Multifunktionsgreb Montering Funktion Indlæringsmenu multifunktionsgreb Amatron+ BAG

7 Brugeranvisninger 8 Delbredde-afbryder AMACLICK Montering Funktion Fejl Alarm Servomotoren er sat ud (Comfort-pakke UX Super) Svigt i vejsensor (impulser/100 m) Amatron+ BAG

8 Indholdsfortegnelse 1 Brugeranvisninger 1.1 Dokumentets formål I kapitlet "Brugeranvisninger" finder du oplysninger om anvendelse af betjeningsvejledningen. Denne betjeningsvejledning indeholder beskrivelse af, hvordan redskabet betjenes og vedligeholdes, indeholder vigtige anvisninger om sikker og effektiv anvendelse af redskabet, er en del af redskabet og skal altid medbringes på redskabet eller i traktoren, bør gemmes til senere brug. 1.2 Stedsangivelser i betjeningsvejledningen Alle retningsangivelser i denne betjeningsvejledning skal altid ses i kørselsretningen. 1.3 Grafisk fremstilling Handlingsanvisninger og reaktioner Job, der skal udføres af brugeren, er markeret som nummererede handlingsanvisninger. Følg handlingsanvisningerne i den viste rækkefølge. En eventuel reaktion på en handlingsanvisning er markeret med en pil. Eksempel: 1. Handlingsanvisning 1 Redskabets reaktion på handlingsanvisning 1 2. Handlingsanvisning 2 Optællinger Positionstal på billeder Optællinger uden en tvungen rækkefølge er vist som en liste med optællingspunkter. Eksempel: Punkt 1 Punkt 2 Tal i runde parenteser henviser til positionstal på billederne. Det første tal henviser til billedets nummer, det andet tal til positionstallet på billedet. Eksempel (fig. 3/6) Figur 3 Position 6 8 Amatron+ BAG

9 Generelle sikkerhedsanvisninger 2 Generelle sikkerhedsanvisninger 2.1 Visning af sikkerhedssymboler Viden om de grundlæggende sikkerhedsanvisninger og -forskrifter er en forudsætning for at kunne anvende redskabet sikkerhedsmæssigt korrekt og uden driftsforstyrrelser. Betjeningsvejledningen skal altid medbringes ved brug af redskabet! altid være frit tilgængelig for brugere og vedligeholdelsesteknikere! Sikkerhedsanvisninger er markeret med et trekantet sikkerhedssymbol og et signalord. Signalordet (FARE, ADVARSEL, FORSIGTIG) definerer, hvor alvorlig faren er, og betyder følgende: FARE markerer en umiddelbar fare med høj risiko, som kan medføre dødsfald eller meget alvorlige kvæstelser (lemlæstelse eller langtidsskader), hvis faresituationen ikke undgås. Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det umiddelbart have døden til følge eller medføre alvorlige kvæstelser. ADVARSEL markerer en mulig fare med middel risiko, som kan medføre dødsfald eller (alvorlige) kvæstelser, hvis faresituationen ikke undgås. Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det i givet fald have døden til følge eller medføre alvorlige kvæstelser. FORSIGTIG markerer en fare med lav risiko, som kan medføre mindre eller mellemstore kvæstelser eller tingsskader, hvis faresituationen ikke undgås. VIGTIGT markerer en forpligtelse til at udvise en bestemt adfærd eller handle på en bestemt måde for at anvende redskabet korrekt. Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre driftsuheld i eller omkring redskabet. BEMÆRK markerer tips vedrørende anvendelse og særligt nyttige oplysninger. Disse anvisninger kan hjælpe brugeren med at udnytte alle redskabets funktioner optimalt. Amatron+ BAG

10 Monteringsvejledning 3 Monteringsvejledning 3.1 Tilslutning Traktorens basisudstyr (Fig. 1/1) (konsol med fordeler) skal monteres svingningsfrit og elektrisk ledende på kabinen i synsog gribeområdet til højre for føreren. På monteringsstederne skal malingen fjernes, så elektrostatisk opladning undgås. Afstanden til radioapparat og radioantenne skal være mindst 1 m. Fig. 1 Ved brug: Tilslutninger på traktorens basisudstyr: Batteritilslutningskabel (Fig. 1/5). Signalkabel til stikdåsen til traktorsignalet eller vejstrækningssensoren (Fig. 1/4). Forbindelseskabel til AMATRON + (Fig. 1/6). Monter AMATRON + (Fig. 1/2) på traktorens basisudstyr. Sæt forbindelseskablets stik (Fig. 1/6) i den midterste 9-polede sub-d-bøsning (Fig. 2/1). Slut ved hjælp af maskinstikket (Fig. 1/3) maskinen til AMATRON +. Multifunktionsgrebet (Fig. 1/7) tilsluttes via et Y-kabel (Fig. 1/8). Det serielle interface (Fig. 2/2) gør det muligt at tilslutte en PDA. Fig Amatron+ BAG

11 Monteringsvejledning 3.2 Batteritilslutningskabel Den krævede driftsspænding er på 12 V og skal tages direkte fra batteriet. Før tilslutningen af AMATRON + til en traktor med flere batterier skal det i brugsanvisningen til traktoren eller ved forespørgsel hos traktorproducenten fremgå, hvilket batteri computeren skal tilsluttes! 1. Batteritilslutningskabel trækkes og fastgøres fra traktorkabine til traktorbatteri. Når batteritilslutningskablet trækkes, må det ikke have skarpkantede knæk. 2. Batteritilslutningskabel forkortes til tilpasset længde 3. Kabelenden (Fig. 3) afisoleres ca. 250 til 300 mm Kabelenderne (Fig. 3) afisoleres enkeltvis 5 mm. 4. Blå leder (stel) føres ind i løs ringtunge (Fig. 4/1). 5. Presning gennemføres med tang 6. Brun leder (+ 12 volt) føres ind i fri ende på stødforbinder (Fig. 4/2) 7. Presning gennemføres med tang 8. Stødforbinder (Fig. 4/2) skrumpes ind med varmekilde (fyrtøj eller varmlufttørrer), indtil klæberen trænger ud 9. Batteritilslutningskabel tilsluttes på traktorbatteri: Brun leder på +. Blå leder på -. Fig. 3 Fig. 4 Amatron+ BAG

12 Produktbeskrivelse 4 Produktbeskrivelse Hovedmenu Hovedmenuen består af flere undermenuer, hvor følgende skal udføres, før arbejdet påbegyndes: Indtastning af data, Indstilling eller indtastning af data. Med AMATRON + kan AMAZONE-maskiner startes, betjenes og overvåges komfortabelt. AMATRON + kan anvendes til forskellige maskintyper. Denne betjeningsvejledning viser, hvordan marksprøjterne UF, UX, UG og Pantera betjenes med AMATRON +. Betjeningen af feltsprøjterne med AMATRON + adskiller sig afhængigt af typen af opklapning for sprøjtebommen og maskinens udstyr. AMAZONE-marksprøjterne kan udstyres med følgende opklapning af sprøjtebommen: Profi I / II, Profi LS til hydrauliksystemet Load-Sensing Forvalg af opklapning Standardopklapning med/uden hældningsjustering AMATRON + vælger markredskabets jobcomputer. I den forbindelse indeholder maskincomputeren alle nødvendige oplysninger og overtager den arealafhængige regulering af sprøjtevæskemængden afhængigt af den øjeblikkelige kørselshastighed. AMATRON + gemmer de registrerede data for en startet arbejdsopgave. AMATRON + består af hovedmenuen og menuen "Arbejde". Arbejdsmenu Fig. 5 Under arbejdet viser arbejdsmenuen alle nødvendige arbejdsdata. Via arbejdsmenuen betjenes redskabet under brug. Fig Amatron+ BAG

13 Produktbeskrivelse 4.1 Beskrivelse af taster og funktionsfelter De funktioner, som antydes på den højre displaykant ved et funktionsfelt (kvadratfelt eller diagonalt adskilt kvadratfelt), vises af de to tastrækker til højre ved siden af displayet. Hvis der vises kvadratfelter på displayet, er kun den højre tast (Fig. 7/1) tildelt funktionsfeltet (Fig. 7/A). Hvis felterne er diagonalt adskilt: er den venstre tast (Fig. 7/2) tildelt funktionsfeltet foroven til venstre (Fig. 7/B). er den højre tast (Fig. 7/3) tildelt funktionsfeltet forneden til højre (Fig. 7/C). Fig. 7 Til / fra (AMATRON + skal altid frakobles ved kørsel på offentlige veje). Tilbage til sidste menuvisning Frakobling arbejdsmenu - hovedmenu Indtastning afbrydes Til arbejdsmenu (tasten holdes min. 1 sekund) Bladring til yderligere menublade (kun muligt, hvis symbolet (Fig. 7/4) vises i displayet) Indlæringsmenu multif.greb Markør i displayet til venstre Markør i displayet til højre Overtagelse af udvalgte tal og bogstaver Bekræftelse af kritisk alarm 100%-mængde i arbejdsmenu Markør i displayet opad Den nominelle mængde forøges under arbejde med mængdetrin (f.eks.:+10%) (indstilling af mængdetrin, se kap. 22) Markør i displayet nedad Den nominelle mængde reduceres under arbejde med mængdetrin (f.eks.:-10%) (indstilling af mængdetrin, se kap. 22) Amatron+ BAG

14 Produktbeskrivelse Shift tast På bagsiden af apparatet sidder shift-tasten (Fig. 8/1). Hvis Shift-tasten er aktiv, vises det på displayet (Fig. 9/1). Hvis du trykker på Shift-tasten, fremkommer flere funktionsfelter (Fig. 10), og belysningen i funktionstasterne ændrer sig tilsvarende. Fig. 8 Fig. 9 Fig Amatron+ BAG

15 Produktbeskrivelse 4.2 Indtastninger på AMATRON + Eksempel: Til betjening af AMATRON + vises funktionsfelterne i denne brugsanvisning for at tydeliggøre, at den tast, der hører til funktionsfeltet, skal aktiveres. Funktionsfelt : Beskrivelse i brugsanvisningen: Gennemfør funktion A. Handling: Operatøren aktiverer den tast, der passer til funktionsfeltet, (Fig. 11/1), når funktion A skal gennemføres. Fig Indtastning af tekst og tal Hvis det er nødvendigt at indtaste tekst eller tal på AMATRON +, vises indtastningsmenuen (Fig. 12). I den nederste del af displayet vises et valgfelt (Fig. 12/1) med bogstaver, tal og pile, fra hvilken indtastningslinjen (Fig. 12/2) dannes (tekst eller tal).,,, Valg af bogstaver eller tal i valgfeltet (Fig. 12/3). Overtagelse af valget ( Fig. 12/3). Fig. 12 Sletning af indstillingslinjen. Skift mellem store og små bogstaver. Efter færdiggørelse af indtastningslinjen skal denne bekræftes. Pilene i valgfeltet (Fig. 12/4) muliggør en bevægelse i tekstlinjen. Pilen i valgfeltet (Fig. 12/4) sletter den sidste indtastning. Amatron+ BAG

16 Produktbeskrivelse Indtastning af cifre Optælling af cifre Nedtælling af cifre, Valg af decimalsted, Indstilling af valgt decimalsted. Fig Amatron+ BAG

17 Produktbeskrivelse Udvalg af optioner 1. / Positioner valgpilen (Fig. 14/1). 2. Overtag valget (Fig. 14/2). 3. Bekræft valget. Fig Toggle-funktion Aktivering/deaktivering af funktioner: Funktionstast (Fig. 15/2) aktiveres én gang Funktion til (Fig. 15/1). Funktionstast aktiveres igen Funktion fra. Fig Softwareversion Denne brugsanvisning gælder fra softwareversion: Redskab: Terminal: MHX-version: 7. 15x BIN-version: Amatron+ BAG

18 Produktbeskrivelse 4.5 Hierarki i AMATRON + Hovedmenu Menuen "Arbejde" Menuen Setup Menuen Opgave Navn Notat Nominel mængde Start/fortsæt opgave Slet opgave Slet dagsdata eller opgavedata Diagnoseinput Diagnoseoutput Hastighedssimulator Terminalopsætning Maskinens basisdata Maskintype Sprøjtebomstype Beholderstørrelse Niveaudetektor Arbejdsbredde Antal delbredder Dyser pr. delbredde Antal gennemløbsmålinger Trykreguleringskonstant Kantdyser Skummarkering Konfigurer kantdyser Comfort-pakke DistanceControl Klaptype Hydropneumatisk affjedring: Alarmgrænse undertryk TrailTron Olielager Menuen Maskindata Kalibrer hældningsjustering/distance Control Impulser pr liter PTO-akslens nominelle omdrejningstal Impulser pr. 100 m Afbryd delbredderne permanent Valg af enkelte delbredder: Niveau-alarmgrænse: Startrampe Mængdetrin Maksimalt tryk Minimalt tryk Automatisk låsning af sprøjtebommen Strækningstæller Autolift TrailTron-kalibrering Pumpernes nominelle omdrejningstal High-Flow DistanceControl 18 Amatron+ BAG

19 Ibrugtagning 5 Ibrugtagning 5.1 Startskærm Efter tilkobling af AMATRON + ved tilsluttet maskincomputer vises startmenuen og viser nummeret på terminalens softwareversion. Efter ca. 2 sek. viser AMATRON + automatisk hovedmenuen. Hvis der efter tilkobling af AMATRON + indlæses data fra maskincomputeren, f.eks. ved brug af en ny maskincomputer brug af en ny terminal, efter RESET af terminalen, viser startskærmen dette. Fig Hovedmenu Hovedmenuen viser den valgte maskintype. opgave-nr. for den startede opgave. den angivne nominelle mængde. impulserne pr. liter for 1. gennemløbsmåler. beholderstørrelsen for sprøjtevæskebeholderen i liter. den angivne arbejdsbredde for sprøjtebommen i [m]. Undermenuer i hovedmenuen: Fig. 17 Hent menuen "Opgave" (se side 20) Indtastning af data til ny opgave. Start en opgave, før arbejdet påbegyndes. De fundne data fra op til 20 bearbejdede opgaver gemmes Åbn menuen "Maskindata" (se side 22). Indtastning af maskinspecifikke eller individuelle data. Åbn menuen "Setup" (se side 40). Indtastning af basisindstillinger. Amatron+ BAG

20 Ibrugtagning 5.3 Menuen "Opgave" Vælg Opgave i hovedmenuen! I menuen "Opgave" kan du tilføje de enkelte opgaver og starte eller fortsætte. kan du åbne de gemte opgavedata. Du kan gemme op til 20 opgaver (opgave-nr. 1 til 20). Når du starter eller fortsætter en opgave, afsluttes og gemmes den aktuelle opgave automatisk Tilføj/start/hent opgave Når opgavemenuen åbnes, vises den startede (senest bearbejdede) opgave. Hvis du vil tilføje en ny opgave, skal du vælge et opgavenummer. Slet data for valgt opgave Angiv navn Angiv notat Fig. 18 Indtast nominel mængde Start opgave, for at påløbende data til denne opgave kan aflægges. Slet dagsdata Bearbejdet areal (ha/dag). Udbragt gødningsmængde (mængde/dag). Arbejdstid (timer/dag). Allerede lagrede opgaver kan hentes med og startes igen med. 20 Amatron+ BAG

21 Ibrugtagning Trykket Shift-tast (Fig. 19): blad opgave frem opgave bladres tilbage. Fig Ekstern opgave Via en PDA-computer kan en ekstern opgave overgives og startes på AMATRON +. Denne opgave får ordrenummer 21. Dataoverførslen sker via den serielle grænseflade. Afslut ekstern opgave. Korrekt mængde indtastes. Fig. 20 Amatron+ BAG

22 Ibrugtagning 5.4 Menuen "Maskindata" Vælges i hovedmenuen Maskindata! Maskindataene er allerede angivet i AMATRON + fra fabrikkens side. I menuen "Maskindata" skal du kontrollere de maskinspecifikke data eller indstillinger før første idrifttagning og korrigere efter behov (tilpas indstillingerne/foretage kalibrering). Side et (Fig. 21) Kalibrer hældningsjustering (option, se side 26) Kalibrer DistanceControl (option, se side 27) 30). Find/angiv impulser per liter (se side Fig. 21 Angiv PTO-akslens nominelle omdrejningstal (se side 33). Kalibrer vejsensor (se side 36). Side to (Fig. 22) Deaktiver delbredderne permanent. De angivne cifre (Fig. 22) indeholder oplysninger om antallet af permanent frakoblede delbredder (tal 0 = ingen delbredde frakoblet). (se side 37). Vælg tilkobling/frakobling af funktionen for enkelte delbredder. (se side 66). Fig Amatron+ BAG

23 Ibrugtagning Angivelse af niveaualarmgrænse. Ved sprøjtedrift lyder et alarmsignal, når niveauet i sprøjtebeholderen synker til under niveaualarmgrænsen. Konfigurer startrampen (se side 38). Fig. 23 Side tre (Fig. 24) Angivelse til mængdetrin. Angiv de ønskede mængdetrin (her 10 %). Hvis du trykker på tasten / i sprøjtedrift, ændres sprøjtevæskemængden for hvert tastetryk med det angivne mængdetrin., Angivelse af det maksimalt og minimalt tilladte sprøjtetryk for de indbyggede sprøjtedyser. Ved sprøjtedrift lyder et alarmsignal, når det tilladte sprøjtetryk over- eller underskrides. Fig. 24 Automatisk oplåsning af svingningsudligningen. FORSIGTIG Beskadigelse af sprøjtebommen gennem automatisk låsning, når maskinen holder skråt. Sluk den automatisk låsning. Amatron+ BAG

24 Ibrugtagning Side fire (Fig. 25) Vejmáler till Strækningstæller til/fra: Automatisk hældningsindstilling på forageren till Til bestemmelse af kørespor vises den tilbagelagte strækning på forageren. Strækningstælleren begynder med strækningsoptegnelse, så snart "funktionen "sprøjtning" er frakoblet. Kalibrer TrailTron Aktivér/deaktiver autolift. Auto Lift løfter sprøjtebommene op til den indtastede højde inden der vendes Fig. 25 Når sprøjten slukkes løftes sprøjtebommen automatisk. Når sprøjten tændes sænkes sprøjtebommen automatisk. Indstil sprøjtebommens højde (se side 65). DistanceControl: DistanceControl regulerer automatisk sprøjtebommenes hældnings- og højdeindstilling. Deaktivér ved sprøjtning på forageren bliver sprøjtebommene automatisk løftet op til den indtastede højde. Reguleringen af de løftede sprøjtebomme på forageren kan deaktiveres permanent: Vejmåler: Automatisk hældningsindstilling på forager: Automatické nastavení výsky na souvrati: till till till Reguleringen af hældningsindstillingen til de løftede sprøjtebomme på forageren on / off. Reguleringen af højdeindstillingen til de løftede sprøjtebomme på forageren on / off.. Kalibrer TrailTron Fig. 26 Foretag kalibrering af TrailTron (se på side 39). 24 Amatron+ BAG

25 Ibrugtagning Side fem (Fig. 27) High - Flow Option til UX Super og PANTERA. Aktivering/deaktivering af sprøjtevæskemængdeforøgelse til udbringning af flydende gødning. Nom. Pumpeomdr. Tal: DC - Modus 540rpm Kun UX: Angivelse af nominelt pumpeomdrejningstal (se 39). Angiv DC-tilstand. DistanceControl arbejder med hældningsjustering eller vinkling af sprøjtebom. Fig. 27 Amatron+ BAG

26 Ibrugtagning Kalibrer hældningsjustering (maskindata ) Det er en forudsætning for den problemfri funktion af den elektriske og hydrauliske hældningsjustering, at kalibreringen af hældningsjusteringen er foretaget korrekt (hældningskalibrering). Foretag hældningskalibrering ved første idrifttagning. ved afgivelse fra den vandrette sprøjtebomsjustering, der er vist på displayet, og den faktiske sprøjtebomsjustering. en gang per sæson. 1., Kør til midterstilling. Juster sprøjtebommen vandret i forhold til jorden. 2. Fastlæg centerstillingen. 3. Kør til højre anslag, indtil højre afstandsholder har let kontakt med jorden. 4. Fastlæg højreanslag. Fig Kør til venstre anslag, indtil venstre afstandsholder har let kontakt med jorden. 6. Fastlæg venstreanslag. 26 Amatron+ BAG

27 Ibrugtagning Kalibrer DistanceControl (maskindata ) Det er en forudsætning for den problemfri funktion af DistanceControl, at kalibreringen er foretaget korrekt. Foretag en kalibrering ved første idrifttagning. en gang per sæson. Før kalibrering af DistanceControl skal du sikre, at underlaget er jævnt, og at der ikke forekommer hældning. Der må heller ikke forekomme fordybninger under ultralydssensorerne, og overfladen på underlaget må ikke være for glat (f.eks. asfalt eller beton). 1. skift til maskinmenuen. 2. skift til kalibreringsmenuen for DistanceControl. Kalibreringen forløber i 3 trin. Kalibrer vandret 3. Start vandret kalibrering. 4., Juster sprøjtebommen vandret. Den aktuelle højde for begge sensorer vises konstant (Fig. 30). Vises på displayet bjælkerne er nu vandret: Fig bekræft vandret position. Fig. 30 Amatron+ BAG

28 Ibrugtagning Foretag manuel kalibrering 1. start manuel kalibrering. 2. Pres venstre sprøjtebomsudlægger ned med hånden, indtil enden befinder sig ca. 40 cm over jorden. Hold denne position i ca. 5 sekunder. AMATRON + bruger signaler til at vise, at positionen er registreret. 3. Slip derefter sprøjtebommen, og vent, indtil meddelelsen "Bjælken er nu vandret" vises på displayet. 4. Hvis sprøjtebommen ikke automatisk går tilbage til midterposition (dette kan opstå ved ridser på sprøjtebomsophænget), skal sprøjtebommen bringes i midterposition med hånden. Fig bekræft vandret position. Automatisk kalibrering Fig (Fig. 31) start automatisk kalibrering. FARE Fare for skader som følge af selvstændigt svingende sprøjtebom! Ved automatisk kalibrering må der ikke befinde sig personer i sprøjtebommens svingningsområde. Sprøjtebommen hæves automatisk til venstre og derefter til højre. Til sidst gendannes den vandrette stilling. Når den automatiske kalibrering er afsluttet, vises dette på computeren (Fig. 33). Fig Forlad menuen. Hvis sprøjtebommen ikke er helt vandret, er det ikke nødvendigvis en fejl. 28 Amatron+ BAG

29 Ibrugtagning Impulser pr. liter (maskindata ) AMATRON + bruger kalibreringsværdien "Impulser per liter" til gennemstrømningsmåleren/returløbsmåleren til registrering og regulering af sprøjtevæskemængden [l/ha]. til registrering af dagsmængde og samlet mængde for den udbragte sprøjtevæske [l]. Du skal finde kalibreringsværdien "Impulser per liter" via en kalibrering af gennemstrømningsmåleren/returløbsmåleren, hvis kalibreringsværdien ikke er kendt. Du kan angive kalibreringsværdien "Impulser per liter" for gennemstrømningsmåleren/returløbsmåleren manuelt i AMATRON +, hvis kalibreringsværdien er kendt nøjagtigt. Til nøjagtig omregning af sprøjtevæskemængden i [l/ha] skal du finde kalibreringsværdien "Impulser per liter" fra gennemstrømningsmåleren mindst en gang om året. Find kalibreringsværdien "Impulser per liter" fra gennemløbsmåleren: efter afmontering af gennemstrømningsmåleren. efter længere tids drift, da der kan aflejres sprøjtemiddelrester i gennemstrømningsmåleren. hvis der forekommer forskelle mellem den nødvendige og den faktisk udbragte sprøjtevæskemængde [l/ha]. For at sikre præcis omregning af den udbragte sprøjtevæskemængde i [l] skal returløbsmåleren justeres mindst en gang årligt med gennemstrømningsmåleren. Juster returløbsmåleren med gennemstrømningsmåleren: når kalibreringsværdien "Impulser per liter" for gennemstrømningsmåleren. efter afmontering af returløbsmåleren. Amatron+ BAG

30 Ibrugtagning Find impulser per liter gennemstrømningsmåler 1 DFM 1 gennemstrømningsmåler DFM 2 - returløbsmåler DFM 3 gennemstrømningsmåler, High-Flow 1. Fyld sprøjtevæskebeholderen med klart vand (ca l), indtil niveaumarkeringen på begge sider af sprøjtevæskebeholderen er nået. 2. Aktivér PTO-akslen, og start pumpen med driftsomdrejningstal (f.eks. 450 omdr./min.). 3. Start kalibreringen. 4. Aktivér sprøjtebommen, og sprøjt mindst 500 l vand (iht. niveauvisningen) via sprøjtebommen. På displayet vises den løbende værdi for "Impulser" for den udbragte vandmængde. Fig Deaktiver sprøjtebommen og PTO-akslen. 6. Find den udbragte vandmængde nøjagtigt ved at fylde sprøjtevæskebeholderen igen, indtil niveaumarkeringen på begge sider af sprøjtevæskebeholderen er nået ved hjælp af et målebæger, ved vejning eller med en vandmåler 7. Angiv værdien for den fundne vandmængde, f.eks. 550 l. 8. Afslut kalibreringen. AMATRON + udregner automatisk kalibreringsværdien Impulser per liter, viser kalibreringsværdien og gemmer den. Angiv impulser for DFM 1. Juster DFM 2. Angiv impulser for DFM Amatron+ BAG

31 Ibrugtagning Juster returløbsmåleren med gennemstrømningsmåleren 1. skift til menuen "Justering af gennemstrømningsmængde 2". 2. Fyld sprøjtevæskebeholderen med klart vand (ca l), indtil niveaumarkeringen på begge sider af sprøjtevæskebeholderen er nået. 3. Aktivér PTO-akslen, og start pumpen med driftsomdrejningstal (f.eks. 450 omdr./min.). Fig Start justering. Fig. 36 Justeringen kan kun foretages, når "sprøjtning" er deaktiveret. Når det viste display kommer frem, er justeringen afsluttet. 5. Afslut justering af returløbsmåler. AMATRON + udregner automatisk kalibreringsværdien "Impulser DFM 2", viser kalibreringsværdien og gemmer den. Fig. 37 Amatron+ BAG

32 Ibrugtagning Angiv impulser per liter manuelt - returløbsmåler 1. Angiv impulser for gennemstrømningsmåler Bekræft angivelsen. Fig Find impulser per liter gennemstrømningsmåler 3 Hvis du vil finde impulser per liter for DFM 3, skal DFM 3 være monteret i den korrekte position i væskekredsløbet til DFM Monter DFM 3 på positionen fra DFM Noter antallet af impulser fra DFM Start justering (se side 31). 4. Noter den fundne impuls. 5. Angiv de fundne impulser for DFM Overskriv impulser DFM 2 med den noterede værdi for DFM Genmonter DFM 3 og DFM 2 på det korrekte sted. 32 Amatron+ BAG

33 Ibrugtagning Nominelt PTO-omdrejningstal (maskindata ) Kan gemmes for 3 traktorer: PTO-akslens nominelle omdrejningstal. Impulserne per PTO-omdrejning. Hvis du vælger en gemt traktor, overtages samtidig de relevante værdier for PTO-akslens nominelle omdrejningstal og impulserne per 100 m. AMATRON + overvåger PTO-akslens nominelle omdrejningstal. Ved sprøjtedrift lyder et alarmsignal, når den angivne alarmgrænse over- eller underskrides Angiv det nominelle omdrejningstal for PTO-akslen 1. Angiv nominelt omdrejningstal for PTO-aksel. Angiv værdien "0" for det nominelle omdrejningstal for PTO-akslen, hvis - der ikke er nogen PTO-akselsensor. - omdrejningstalsovervågning ikke ønskes. 2. Bekræft angivelsen. 3. Angiv alarmgrænsen for omdrejningstalsovervågningen. (se side 34). Fig. 39 Amatron+ BAG

34 Ibrugtagning Gem impulser for PTO-akslens omdrejningstal for forskellige traktorer 1. Vælg menuen "Gem". 2., Vælg traktor (Fig. 41/1). Fig Angiv impulser per omdrejning for PTO-akslen. 4. Bekræft angivelsen. Rediger traktornavnet for den valgte traktor. Fig Gem alarmgrænse for PTO-akslens nominelle omdrejningstal Ved sprøjtedrift lyder et alarmsignal, når det aktuelle omdrejningstal for PTO-akslen over- eller underskrider den angivne alarmgrænse for PTO-akslens nominelle omdrejningstal. 1. Angiv den maksimal afvigelse til den øverste alarm for PTO-akslen. 2. Angiv den maksimalt tilladte afgivelse fra PTO-akslens nominelle omdrejningstal, f.eks % (det højest tilladte omdrejningstal for PTO-akslen: 540 omdr./min % = 594 omdr./min.). 3. Bekræft angivelsen. 4. Gentag trin 1 til 3 for f.eks % (det mindst tilladte omdrejningstal for PTOakslen: 540 omdr./min % = 405 omdr./min.). Fig Amatron+ BAG

35 Ibrugtagning Impulser per 100 m (maskindata ) AMATRON + skal bruge kalibreringsværdien "Impulser pr. 100m" til udregningen af den faktiske kørehastighed [km/t]. af den tilbagelagte vejstrækning [m] for den aktuelle opgave. det areal, der skal bearbejdes. Du kan angive kalibreringsværdien "Impulser pr. 100m" manuelt i AMATRON +, hvis du kender den nøjagtige kalibreringsværdi. Du skal udregne kalibreringsværdien "Impulser pr. 100m" via en kalibreringskørsel, hvis kalibreringsværdien ikke er kendt. AMATRON + kan gemme kalibreringsværdierne "Impulser per 100 m" for 3 forskellige traktorer. (se side 37). AMATRON + overtager de gemte kalibreringsværdier for den valgte traktor. For at kunne udregne den faktiske kørehastighed i [km/t], den tilbagelagte strækning i [m] eller det bearbejdede areal i [ha] skal du finde kalibreringsværdien "Impulser per 100 m" fra vejstrækningssensoren. Du finder den nøjagtige kalibreringsværdi "Impulser pr. 100m" under en kalibreringskørsel: før første idrifttagning. ved brug af en anden traktor eller efter ændring af traktorens dækstørrelse. ved eventuelle forskelle mellem den fundne og den faktiske kørehastighed/tilbagelagte vejstrækning. ved eventuelle forskelle mellem den fundne og det faktisk bearbejdede areal. ved forskellige i jordforholdene. Du skal finde kalibreringsværdien "Impulser pr. 100m" under de gældende anvendelsesbetingelser på marken. Hvis du anvender alle hjul under sprøjtedriften, skal du også anvende alle hjul, når du finder kalibreringsværdien. Amatron+ BAG

36 Ibrugtagning Angiv impulser per 100 m manuelt 1. Angivelse af impulser per 100 m. 2. Bekræft angivelsen. Fig Find impulser per 100 m via en kalibreringskørsel 1. Mål en strækning på nøjagtig 100m. 2. Markér strækningens start- og slutpunkt (Fig. 44). 3. Start kalibreringskørslen. 4. Kør målestrækningen fra start- til slutpunkt På displayet vises den impulser, der findes løbende. 5. Stop præcis ved endepunktet. Fig Afslut kalibreringen. AMATRON + overtager antallet af fundne impulser og beregner automatisk kalibreringsværdien "Impulser per 100 m" (her impulser/100 m). Fig Amatron+ BAG

37 Ibrugtagning Gem impulser per 100 m for forskellige traktorer 1. Vælg traktor. 2. Angiv traktornavn. 3. Angiv impulser per 100 m for denne traktor. 4. Bekræft angivelsen. Fig Aktivér/deaktiver delbredderne permanent (maskindata ) 1. Vælg den ønskede delbredde, som du vil aktivere eller deaktivere. 2. Overtag valget. Ud for den valgte delbredde vises til (delbredde aktiveret) eller fra (delbredde deaktiveret). 3. Gentag trin 1 og 2, hvis du vil aktivere/deaktivere flere delbredder. 4. Bekræft angivelsen. 5. Ved sprøjtedrift er de delbredder, der er mærket med fra, permanent frakoblet. Fig. 47 Du skal aktivere alle permanent deaktiverede delbredder igen, hvis du vil arbejde med denne delbredde igen! Amatron+ BAG

38 Ibrugtagning Konfigurer startrampe (setup ) Startrampen forhindrer en underdosering ved start. Frem til udløbet af tidsangivelsen udbringes doseringen i henhold til den simulerede starthastighed. Derefter regulerer den hastighedsafhængige sprøjtemængderegulering. Mængdereguleringen starter ved opnåelse af den indtastede hastighed eller ved overskridelse af den simulerede hastighed. Startrampe: Startpunkt for sprøjtemængde: Tid til opnåelse af startpunkthastig.: on 6km/h 10s Startrampe on / off. Simuleret starthastighed (km/t). Standardværdi: 6 km/h Max. værdi 12 km/h Fig. 48 Tiden, der går, indtil den simulerede hastighed reelt nås i sekunder Standardværdi: 5 km/h Max. værdi 10 km/h Fig Amatron+ BAG

39 Ibrugtagning Foretag TrailTron-kalibrering (maskindata ) 1., Kør til midterstilling. Juster efterløbs-styre-aksel/-træk, så hjulene på den påmonterede sprøjte løber nøjagtigt i traktorsporet. 2. Fastlæg centerstillingen. 3. Kør frem til højreanslag. Efterløbsstyre-akslen/-trækket løber mod anslaget. 4. Fastlæg højreanslag. Fig Kør frem til venstreanslag. Efterløbsstyre-akslen/-trækket løber mod anslaget. 6. Fastlæg venstreanslag Angiv pumpens nominelle omdrejningstal (maskindata ) Kun for UX / Pantera: Angiv pumpens nominelle omdrejningstal. Pumpens nominelle omdrejningstal = 0 Overvågning deaktiveret. Angiv den tilladte afgivelse frem til det maksimale pumpeomdrejningstal i %. Angiv den tilladte afgivelse frem til det minimale pumpeomdrejningstal i %. Fig. 51 Amatron+ BAG

40 Ibrugtagning 5.5 Menuen Setup Vælg Setup i hovedmenuen, og bekræft med! Indstillingerne i menuen Setup er værkstedsarbejde og må kun udføres af faguddannede personer! Side 1 (Fig. 52) Den første side viser de samlede data siden idrifttagning for det samlede bearbejdede areal. det samlede litertal for den samlede udbragte sprøjtevæske. Samlet sprøjtetid for marksprøjtning., Indlæsning og udlæsning af diagnosedata (kun for kundeservice). Fig. 52 Angivelse for en simuleret hastighed ved defekt vejsensor. (se side 107). Undermenuen Maskinens basisdata. (se side 42). Information om terminalopsætning. 40 Amatron+ BAG

41 Ibrugtagning Side 2 (Fig. 53) Maskincomputer stilles tilbage til fabriksindstilling. Alle indtastede og påløbne data, f.eks. opgaver, maskindata, kalibreringsværdier og setup-data går tabt. Bemærk følgende: Impulser per liter Impulser per 100 m Impulser per PTO-omdrejninger Påføringsdata Du skal angive alle maskinens basisdata igen. Fig. 53 Amatron+ BAG

42 Ibrugtagning Angiv maskinens basisdata Side 1 (Fig. 54): Vælg maskintype Vælg sprøjtebomsklapning Fronttank FT1001 minimumindhold i % fra hæktank (20 %, 30 %, 40 %). Vælg beholderstørrelse. Fig Konfigurer niveaudetektor, se side Bruges standard-niveaukurven ikke, vises dette.. Side 2 (Fig. 55): Indtast arbejdsbredden Angiv antal delbredder. Angiv dyser per delbredde (se på side 49). Vælg antallet af gennemstrømningsmålere. 1 (en gennemstrømningsmåler) 2 (gennemstrømningsmåler og returløbsmåler, standard). 3 (High-Flow) Fig Amatron+ BAG

43 Ibrugtagning Side 3 (Fig. 56): Trykreg. konstant: 5.0 Angiv værdien for trykreguleringskonstant (standardværdi: 10.0). kantdyser: skummarkering: on on Konfigurer kantdyser Aktivering/deaktivering af kantdyser (grænsedyse/endedyse/ekstradyse, ekstraudstyr). Konfigurovat komfort. sadu Aktivering/deaktivering af skummarkering (option). Fig. 56 Konfigurer kantdyser (option, se side 50). Konfigurering af komfortpakke (se side 50). Side 4 (Fig. 57): Konfigurer DistanceControl Konfigurer DistanceControl (option, se side 49) Trykfyldning: off Trykpåfyldning med fyldestop on / off. Foldn.-type: L-boom Foldn.-type: L-bom Fig. 57 S-bom låst hydraulisk S-bom låst mekanisk Q-bom Amatron+ BAG

44 Ibrugtagning Kun for UX: Side 5 (Fig. 58): Konfigurer hydropneumatisk affjedring, se side 50. Aktivering/deaktivering af TrailTronstyring (option). 45. Konfigurering af TrailTron, se side Fig. 58 Side 6 (Fig. 59): Aktivering/deaktivering af olielager Aktivering kun for Profi LS (hydrauliksystem Load-Sensing) Efterløbstid for olielager ved lavt tryk i sekunder. Fig Amatron+ BAG

45 Ibrugtagning Konfigurer TrailTron (basisdata ) Før du konfigurerer TrailTron, skal du finde impulserne/100 m, se side 35. UX: Skru spjældene til venstre cylinder helt på. Efterfølgende drosling og korrekt genindstilling For at kunne foretage en korrekt kalibrering af ackermann-styringen, skal man via N-faktoren først finde det korrekte drejetidspunkt og derefter bestemme drejningens intensitet via reguleringsfaktoren. Angiv reguleringsfaktor TrailTron. Kun til ackermann-styring: Standardværdi:1,25 Maskine overstyrer (Fig. 61/1): vælg en mindre reguleringsfaktor Maskine understyrer (Fig. 61/2): vælg en større reguleringsfaktor Fig. 60 Angiv afvigelsesfaktor for TrailTron. Afvigelsesfaktoren angiver følsomheden for, ved hvilken styrevinkel styringen begynder at arbejde. 0 følsom til 15 ufølsom foretrukket værdi: 4 til 8 Fig. 61 Amatron+ BAG

46 Ibrugtagning Angiv N-faktor i cm. Kun til ackermann-styring: Standardværdi: 240 cm Sprøjtehjulene skal starte samme sted med tilkobling som traktorens baghjul (Fig. 62/1)! Sprøjten drejer for sent ind i kurven og for sent tilbage: Læg mål a (Fig. 62) til N-faktoren. Sprøjten drejer for tidligt ind i kurven og for tidligt tilbage Træk mål b (Fig. 62) fra N-faktoren. Fig Amatron+ BAG

47 Ibrugtagning Konfigurer niveaudetektor (Setup ) Aktivér (niveaudetektor monteret)/deaktiver (ingen niveaudetektor) for udstyret "Niveaudetektor". Ved defekte niveaudetektor: Deaktiver niveaudetektor. Vælg kalibrering af niveaudetektor (se side 47). Niveaukurven kan programmeres på baggrund af flere målinger. Fig. 63 Angiv niveaukurve manuelt efter RESET. Dataene skal registreres på forageren. UF med fronttank: Konfigurer fronttanken separat. Kalibrer niveaumåleren 1. Angiv nøjagtigt den definerede vandmængde (mindst 200 liter) i sprøjtevæskebeholderen. 2. Angivelse af det aktuelle niveau. Angiv den nøjagtige værdi for den vandmængde, der er fyldt i sprøjtevæskebeholderen. Programmer niveau 1. Fyld beholderen til næste målepunkt. Fig Angiv det faktiske beholderindhold. 3. Registrer alle 29 målepunkter på denne måde. 4. Udskriv målepunkter via menuen "Angiv niveaukurve". Fig. 65 Amatron+ BAG

48 Ibrugtagning Indtast niveaukurve 1., Vælg målepunkt. 2. Angiv værdien for niveauet. 3. Angiv spændingen for niveauet. 4. Hvis du vil angive niveaukurven fuldstændigt, skal alle målepunkter efter punkt 1 til 3 angives. 5. Når niveaukurven er angivet, skal niveaudetektoren kalibreres. Fig. 66 Menuen bruges også til udskrivning af målepunkterne til senere brug ved computerdefekter eller RESET. Hvis beholderen er næsten tom eller næsten fuld, skal du vælge målepunktsafstande, der er lidt mindre end ved middel niveau! Angiv målepunkterne for niveaukurven her: Målepunkt Niveau Spænding Målepunkt Niveau Spænding Amatron+ BAG

49 Ibrugtagning Angiv dyser per delbredde (Setup ) Nummereringen af delbredderne til sprøjteledningen sker set i kørselsretningen fra venstre og udad mod højre og udad, se Fig. 67. Fig Vælg den ønskede delbredde. 2. Overtag posten. Displayet skifter til posten "Angiv antallet af dyser for delbredde 1". 3. Angiv valget af dyser for delbredde 1 for sprøjteledningen. 4. Gentag trin 1 til 3, indtil du har angivet antallet af dyser for alle delbredder. 5. Bekræft angivelsen. Fig Konfigurer DistanceControl (Setup ) 1. Aktivér/deaktiver DistanceControl. DistanceControl: ein Dist. Control 2. Indstil hældningssensorernes følsomhed. 0 lav følsomhed (bakket terræn) 10 høj følsomhed (fladt terræn) 5 standardværdi. Hældningssensorernes følsomhed: DC Kurvefaktor: 3 5 Føl. Hældnings sensorernes Kurvefaktor 3. Kurvefaktor for DistanceControl angivet. 0 mindre regulering i kurver 10 meget regulering i kurver 3 standardværdi. Fig. 69 Amatron+ BAG

50 Ibrugtagning Konfigurer kantdyser (Setup ) Kantdyse: deaktiver op til tre endedyser. Arbejdsbreddereduktion med hver 0,5 m. tænd de yderste ekstradyser. Arbejdsbreddeforøgelse med 0,5 m per udligger. Aktivering af grænsedyse, deaktivering af udvendige dyser. Ingen indvirkning på arbejdsbredden Antal delbredder, hvor den venstre kantdyse er monteret. Fig. 70 Antal delbredder, hvor den højre kantdyse er monteret., Antal endedyser til venstre/højre Konfigurering af komfortpakke (Setup ) Vælg komfortpakke. Deaktivering Komfortpakke med røretryksregulering uden røretryksregulering med røretryksregulering Kalibrovat polohy sac. kohoutu Rørematik Zadat/zobrazit polohy sac. kohoutu Fig. 71 Kalibrering af komfortpakke med / uden røretryksregulering En kalibrering af sugehanen er nødvendig, hvis elektromotoren ikke kører sugehanen på den korrekte position. 50 Amatron+ BAG

51 Ibrugtagning Kalibrering af sugehanepositioner 1. Kør sugehanen i position Sprøjte. 2. Gem position Sprøjte. 3. Kør sugehanen i position Suge. 4. Gem position Suge. Kalibrace poloh sacího kohoutu 1. Najet do pol. "postrikov." 2. Stanovit pol. "postrikov." 3. Najet do pol. "sání" 4. Stanovit pol. "sání" 5. Najet do pol. "výplachu" 6. Stanovit pol. "výplachu" Aktuální hodn.sacího kohoutu: 0.00 V Fig Kør sugehanen i position Skylle. 6. Gem position Skylle. Indtastning / visning af sugehanepositioner Poloha postrikov.: 2.50 V Spændingerne til de tilsvarende sugehanestillinger kan indtastes direkte. High-Flow 1.32 V Poloha Skylle 3.50 V Fig. 73 Amatron+ BAG

52 Ibrugtagning Konfigurer hydropneumatisk affjedring (Setup ) Aktivér/deaktiver hydropneumatisk affjedring. Kalibrer hydropneumatisk affjedring. Angiv den nominelle værdi for den hydropneumatiske affjedring. Standardværdi: 80 %. Denne værdi angiver i procent den maskinhøjde, der skal overholdes ved skiftende beholderindhold. Fig. 74 Kalibrer hydropneumatisk affjedring 1. kør til øverste position. 2. fastlæg øverste position. 3. kør til nederste position. 4. fastlæg nederste position. Fig Amatron+ BAG

53 Ibrugtagning 5.6 Terminal-Setup, Tryk på Blad og Shift samtidig! Terminalen Setup bruges til ændring af displayindstillingerne. Åbn posten "Display-indstillinger". Visninger af instrumenterne på bussen. Fig. 76 Side 1, Indstil kontrast., Indstil lysstyrke. Skift display fra sort til hvid. Tastkliklyd Til/Fra Fig. 77 Slet gemte data. (se side 40). Indstil sprog for brugerinterface. Menuen Terminal setup forlades. Udførelsen af funktionen terminal-reset stiller alle data i terminalen tilbage til fabriksindstillinger. Ingen maskindata går tabt. Fig. 78 Amatron+ BAG

54 Ibrugtagning Side 2 Indtastning af klokkeslæt. Indtastning af dato. Indtastning af dataoverførselshastighed. Fig. 79 Side 3 af Terminal setup Slet program: 1., Vælg program. 2. Program slettes. Fig Amatron+ BAG

55 Anvendelse på marken 6 Anvendelse på marken FORSIGTIG Under kørsel til marken på offentlig vej skal AMATRON + altid være frakoblet! Fare for ulykke ved fejlbetjening! 6.1 Fremgangsmåde ved anvendelse ADVARSEL TrailTron: Hold TrailTron-aksel/-træk i midterstilling ved transportkørsel. Foretag sikring af TrailTron-trækket med en kuglehane. Uheldsfare! Før sprøjtningen påbegyndes, skal følgende angivelser foretages: Indtast maskindata Tilføj og start opgave. 1. AMATRON + tilkobles. 2. skift til arbejdsmenuen. 3. Profi-klapning: Forsyn hydraulikblokken med olie via traktorens styring. 4. Klap sprøjtebommen ud. Profi-klapning, se på side 69. Forvalgsklapning: Vælg sprøjtebomsklapning. via traktorens styring. 5. Indstil sprøjtebommens højde, og hældning,. 6. For UX/UG med styre-aksel/-træk: TrailTron til automatisk drift. 7. DistanceControl (option) til automatisk drift. 8. Aktivér sprøjten, start med traktoren, og sprøjt arealet. 9. Sluk for sprøjten. 10. Klap sprøjtebommen ind Profi-klapning, se på side 69. Forvalgsklapning: Vælg sprøjtebomsklapning. via traktorens styring. 11. Anbring styre-akslen/-trækket i midterstilling, og foretag sikring. 12. For Profi-klapning: Afbryd olieforsyningen. 13. AMATRON + slukkes. Amatron+ BAG

56 Anvendelse på marken 6.2 Visning af menuen "Arbejde" Hastighed 8.5 km/t Shift Shift-tast konfigureret Resterende strækning, indtil beholderen er tom Behandlet areal (dagstæller) Omdr.tal PTO-aksel Mængderegulering manuel/automatisk tilstand Hældningsindstilling 2354 M 6,4 bar Sprøjtetryk Areal ha 250 l/ha 540 Omdr./ min. Beholderindhold i liter 540 omdr./min. TT Nominel mængde (angivet sprøjtevæskemængde) 100% Sprøjtevæskemængde i % Omdrejningstal (hydraulisk pumpedrev) TrailTron -Mængderegulering manuel/automatisk tilstand -Retning, forstyret i TrailTron -Stillin træk/aksel Skummarkering Venst Skummarkering højre Svingningsudligning oplåst /låst Sprøjtning aktiveret Kantdyse aktiveret Sprøjtning deaktiveret Afstand sprøjtedysebevoksning Valg af enkelte delbredder til aktivering/deaktivering, 25 cm DistanceControl 25 cm 0,5 l/min Sprøjtevæskemængde per minut (kun i manuel tilstand) Delbredder deaktiveret udefra Delbredder permanent frakoblet High-Flow aktiveret Aktuel opgave High-Flow Opgave Vist side i arbejdsmenuen. 56 Amatron+ BAG

57 Anvendelse på marken 6.3 Funktioner i menuen "Arbejde" Aktivér/deaktiver sprøjtning Aktivér sprøjtning/deaktiver sprøjtning Sprøjtning aktiveret: Sprøjtevæsken udbringes via sprøjtedyserne. Sprøjtning deaktiveret: Der udbringes ikke nogen sprøjtevæske. Visning af arbejdsmenu: Fig. 81/.. (1) Sprøjtning deaktiveret. (2) Sprøjtning aktiveret. Fig Sprøjtemængderegulering Automatisk/manuel drift Automatik Når automatisk drift er tilkoblet, vises symbolet Auto (Fig. 82/1) på displayet. Maskinens computer overtager reguleringen af Sprøjtevæskemængden ud fra den aktuelle kørehastighed. Med tasterne og kan sprøjtevæskemængden ændres med mængdetrinnet (på side 23). Manuel drift Fig. 82 Når manuel drift aktivers, vises symbolet (Fig. 82/2) og de ekstra angivelser [l/min] på displayet. Du kan regulere sprøjtevæskemængden manuelt ved at ændre sprøjtetrykket med tasten og. Manuel drift egner sig ikke til sprøjtedrift, men kun til vedligeholdelses- og rengøringsarbejder. Amatron+ BAG

Betjeningsvejledning AMAZONE. Indbygget computer AMATRON + til marksprøjter

Betjeningsvejledning AMAZONE. Indbygget computer AMATRON + til marksprøjter Betjeningsvejledning AMAZONE Indbygget computer AMATRON + til marksprøjter MG2988 BAG0037.1 12.08 Printed in Germany Læs betjeningsvejledningen grundigt, før redskabet tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az AMADOS + Kørecomputer til gødningsspreder ZA-M MG 2203 BAG0058.1 03.08 Printed in Germany Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning AMAZONE Maskin-computeren AMATRON + til marksprøjten

Betjeningsvejledning AMAZONE Maskin-computeren AMATRON + til marksprøjten Betjeningsvejledning AMAZONE Maskin-computeren AMATRON + til marksprøjten MG 1294 BAG0018.0 (DK) 10.05 Printed in Germany Læs denne brugsanvisning og vær opmærksom før maskinen tages i brug første gang!

Læs mere

Indbygget computer AMATRON + ZA-M

Indbygget computer AMATRON + ZA-M Betjeningsvejledning az Indbygget computer AMATRON + ZA-M MG 2384 BAG0063.0 03.08 Printed in Germany Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az AMADOS E+S Kørecomputer MG4578 BAG0083.1 09.10 Printed in Germany da Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az AMASPRAY + Maskincomputer til marksprøjter MG2163 BAG0017.6 01.16 Printed in Germany da Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne bør læses og respekteres, inden redskabet

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

az GPS-Switch Betjeningsvejledning Indbygget computer

az GPS-Switch Betjeningsvejledning Indbygget computer Betjeningsvejledning az GPS-Switch Indbygget computer MG3445 BAG0059.8 11.12 Printed in Germany da Læs betjeningsvejledningen grundigt, før redskabet tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

az GPS-switch Betjeningsvejledning Indbygget computer

az GPS-switch Betjeningsvejledning Indbygget computer Betjeningsvejledning az GPS-switch Indbygget computer MG 2374 BAG0059.3 12.08 Printed in Germany Læs betjeningsvejledningen grundigt, før redskabet tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Brugsanvisning Job Computer AMALOG

Brugsanvisning Job Computer AMALOG Brugsanvisning Job Computer AMALOG MG 694 DB 550-1 DK 05.03 Printed in Germany a ør ibrugtagelsen skal brugs-anvisningen og sikkerhedhenvisningerne læses og overholdes! Copyright 2003 AMAZONEN-WERKE H.

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Betjeningsvejledning AMAZONE Software AMABUS

Betjeningsvejledning AMAZONE Software AMABUS Betjeningsvejledning AMAZONE Software AMABUS og Joystick til mekanisk såmaskiner D9 og AD03 MG4662 Printed in Germany Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger bør læses og respekteres, inden redskabet

Læs mere

Software AMABUS + Multifunktionsgreb

Software AMABUS + Multifunktionsgreb Betjeningsvejledning az Software AMABUS + Multifunktionsgreb ZG-B MG4586 BAG0123.0 12.12 Printed in Germany da Læs betjeningsvejledningen grundigt, før redskabet tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ECO System til marksprøjter Status: Oktober 2006 30322325-02 [10/2006] Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 2.1 Udelukkelsesklausul:... 5 2.2 Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: 80720607 DA UDGAVE: 02/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen -

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR TeeJet No. 020-122-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1200

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Betjeningsvejledning AMAZONE

Betjeningsvejledning AMAZONE Betjeningsvejledning AMAZONE AMASCAN PROFI Maskincomputer MG 2475 Printed in Germany da Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne bør læses og respekteres, inden redskabet tages i brug! Opbevar

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com

FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222. Betjeningsvejledning. Handel, erhverv og industri. www.soehnle-professional.com FOR MÅLBARE RESULTATER TÆLLEVÆGT 9222 Betjeningsvejledning Handel, erhverv og industri wwwsoehnle-professionalcom DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Ibrugtagning s 5 Leverancens omfang s 5 Opstilling af vægten

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az Kørecomputer AMALOG+ MG3827 BAH0017.5 06.15 Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen bør gemmes til senere brug! da DET

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Brugsanvisning AMAZONE

Brugsanvisning AMAZONE Brugsanvisning AMAZONE AMASCAN + Maskincomputer MG 2461 Printed in Germany da Betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne bør læses og respekteres, inden redskabet tages i brug! Opbevar den til senere

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning az Overvågning af sårør Overvågning af gødningsrør MG5397 BAG0127.3 09.15 Printed in Germany da Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay

Betjeningsvejledning. TFT-farvedisplay Betjeningsvejledning TFT-farvedisplay 1286.. Produktbeskrivelse TFT-Farvedisplayet er en del af Gira dørkommunikationssystemet og anvendes til udvidelse af boligstationerne. Menu Det højtopløste aktive

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Fartpilot & begrænser

Fartpilot & begrænser Instruction Comfort Cruise Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Model Suzuki Sx4 Type of model Gasoline & Diesel Manual & Automat gear Description Comfort Cruise

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Fartpilot med fartbegrænser

Fartpilot med fartbegrænser Vejledning Comfort Cruise Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Model KIA / HYUNDAI Type of model Gasoline & Diesel Description Comfort Cruise Control Fartpilot

Læs mere

Universalspreder VS 2403

Universalspreder VS 2403 Universalspreder VS 2403 S trautmanns årelange erfaring med konstruktion af spredervogne og det høje kvalitetsniveau har gjort, at universalsprederne i praksis Universalsprederen har bevist deres duelighed.

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg.

EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. EasyStart T Betjeningsvejledning. Komfort-kontaktur med mulighed for 7 dages forvalg. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Generelle informationer...

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Kørecomputer ISOBUS til ZA-M / ZG-B

Kørecomputer ISOBUS til ZA-M / ZG-B Betjeningsvejledning az Kørecomputer ISOBUS til ZA-M / ZG-B MG4160 BAG0085.1 01.11 Printed in Germany da Læs betjeningsvejledningen grundigt, før maskinen tages i brug første gang! Betjeningsvejledningen

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret boligstation håndfri

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret boligstation håndfri Monterings- og betjeningsvejledning Vægmonteret boligstation håndfri 1250.. Produktbeskrivelse Den vægmonterede boligstation håndfri er en præfabrikeret enhed og en del af Gira dørkommunikationssystem.

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS/Glonass-modtager AG-STAR Version: V5.20150602 3030247600-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug.

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Lægger fra GL 40 T-serien

Lægger fra GL 40 T-serien Lægger fra GL 40 T-serien Bugseret - og 4-rækket Båndlægger GL 4 T / GL 44 T Begynd bare at lægge! De kompakte læggere fra GL 40 T- serien er et godt valg, hvis du vil lægge kartoflerne tæt. Også ved lægning

Læs mere

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning

Ugetimer, 2 kanaler Brugsanvisning Bestill.-nr.: 1073 00 1 Programmering/forespørgsler 2 Indstilling af aktuelt klokkeslæt 3 Indstilling af ugedag 4 Visning af ugedage (1 = Ma, 2 = Ti.. 7 = Sø) 5 Markør t til visning af ugedage 6 Visning

Læs mere

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening Rygsprøjten - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning Vurdering Påfyldning af sprøjtemiddel

Læs mere

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11 TS120 Sprayer Brugervejledning Side 1 af 11 1 Generelt Tillykke med din nye trailersprøjten. Trailersprøjten er en alsidig og kompakt maskine, som kan bruges i mange sammenhænge. I denne manual kan du

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Job-computer. Betjeningsvejledning UX-PILOT. Før ibrugtagelsen skal brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne læses og overholdes!

Job-computer. Betjeningsvejledning UX-PILOT. Før ibrugtagelsen skal brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne læses og overholdes! Betjeningsvejledning Job-computer UX-PILOT MG 863 SB 234 (DK) 09.01 Printed in Germany DK a ør ibrugtagelsen skal brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne læses og overholdes! 2 Copyright 2001 AMAZONEN-WERKE

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere