Debatten om de dovne arbejdsløse hviler på en myte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatten om de dovne arbejdsløse hviler på en myte"

Transkript

1 Debatten om de dovne arbejdsløse hviler på en myte Modsat det indtryk man ofte får i den offentlige og politiske debat, er der ikke noget der tyder på, at det danske arbejdsmarked fungerer dårligt. Der er heller ikke empirisk belæg for, at det er blevet vanskeligere at få besat de ledige. Generelt er arbejdsmarkedet præget af høj effektivitet og antallet af rekrutteringsvanskeligheder er i historisk perspektiv lavt. Sammenligner man Danmark med andre lande, ser Danmark også ud til at have et meget velfungerende arbejdsmarked. Debatten om det danske arbejdsmarked bør ikke føres på baggrund af fordomme og enkeltstående tilfælde der fører til mytedannelse og misforståelser. af senioranalytiker Erik Bjørsted. september 3 Analysens hovedkonklusioner Statistisk er der ikke tegn på, at arbejdsmarkedet i dag fungerer dårligere end tidligere. Ser man nærmere på sammenhængen mellem andelen af ledige og arbejdsløsheden indikerer det, at det danske arbejdsmarked faktisk fungerer mindst lige så godt som tidligere og måske endda bedre Danmark har en relativt lille andel af ledige i forhold til arbejdsløsheden sammenlignet med andre lande, ligesom den strukturelle ledighed i Danmark er blandt de laveste i EU. Det tyder på, at den underliggende sundhedstilstand af det danske arbejdsmarked faktisk er bedre end i mange af de andre lande vi normalt sammenligner os med. Debatten om, hvorvidt det danske arbejdsmarked fungerer godt nok, er meget relevant. Men debatten bør ikke føres på baggrund af fordomme og enkeltstående tilfælde, som Dovne Robert. Hvis man i debatten kun forholder sig til fordomme kommer der intet konstruktivt ud af en i øvrigt relevant debat. Kontakt Senioranalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 4, sal. 65 København V

2 De ledige herhjemme besættes relativt effektivt I den aktuelle debat får man nemt det indtryk, at det danske arbejdsmarked fungerer dårligt og det er vanskeligt at få besat de ledige, fordi de arbejdsløse ikke søger intensivt nok eller er for kræsne. Statistisk hviler ovenstående påstand dog på et tyndt grundlag, og faktisk er der heller ikke noget der tyder på, at det danske arbejdsmarked skulle fungere dårligere i dag måske snarere tværtimod. For at se på, hvor effektivt ledige udfyldes, kan man bl.a. se på såkaldte Beveridge-kurver, som viser andelen af ledige i økonomien på y-aksen og arbejdsløshedsprocenten på x-aksen. Historisk har det været sådan, at jo højere arbejdsløsheden har været, jo lavere har andelen af ledige i økonomien været. Det skyldes, at når tiderne er dårligere, er det alt andet lige lettere at få besat de ledige end hvis det går godt og der er rift om arbejdskraften, som vi fx så det lige inden krisen satte ind i 8, hvor der var mangel på arbejdskraft og rekrutteringsvanskeligheder. Jo lavere andelen af ledige er for en given arbejdsløshed, jo mere effektivt bliver de ledige besat. Jo tættere Beveridge-kurven derfor er på (,) i figuren jo mere effektivt fungerer arbejdsmarkedet. I figur A og B er der vist to Beveridge kurver på baggrund af data fra hhv. Jobnet og Jobindex. Af figur A fremgår det, at bruttoarbejdsløsheden i 6 var på nogenlunde samme niveau som i dag, men i 6 var andelen af ledige i Jobnet på,6 pct. af arbejdsstyrken, mens andelen af ledige i dag kun er på ca.,35 pct. I 5, som betragtes som et konjunkturneutralt år, var andelen af ledige i Jobnet omkring,5 pct. og arbejdsløsheden var lidt over 6 pct. I dag er arbejdsløsheden lidt under 6 pct., hvorfor andelen af ledige alt andet lige burde være højere end,5 pct., men den er faktisk kun omkring,35 pct. Det samme billede ses også, når man anvender data fra Jobindex. Det indikerer ikke just, at arbejdsmarkedet i dag skulle fungere dårligere snarere tværtimod. Figur A. Beveridge kurve, Jobnet 4.kvt.7,9,8.kvt.6,7,6,5.kvt.9.kvt.3,4.kvt.5,3.kvt.4,, 4 6 Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Andelen af ledige og arbejdsløsheden er begge målt i pct. af arbejdsstyrken fra MONA s databank. Kilde: AE pba.jobnet og Danmarks Statistik samt egne beregninger. Figur B. Beveridge kurve, Jobindex,6,4,,8,6,4, 4.kvt.7.kvt.9.kvt.3.kvt.6.kvt.5.kvt Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Andelen af ledige og arbejdsløsheden er begge målt i pct. af arbejdsstyrken fra MONA s databank. I Jobindex opgør man ikke bestanden af ledige, men derimod antallet af nye jobannoncer, hvor en annonce i gennemsnit svarer til ½ stilling. For at omregne nye til en bestand af ledige er forholdet mellem nyopslåede og bestanden af ledige i Jobnet anvendt. Kilde: AE pba. Jobindex, Jobnet og Danmarks Statistik samt egne beregninger.

3 Faktisk er der tegn på, at Beveridge-kurven i løbet af de sidste par år er rykket længere ned mod sydvest, hvilket isoleret set peger på, at arbejdsmarkedet i dag fungerer mere effektivt. Der er naturligvis usikkerheder forbundet med sådanne statistikker. Eksempelvis har bruttoledigheden siden årsskiftet været påvirket af udfaldet fra dagpengesystemet, hvor en stor del af de akutledige er havnet på ydelser udenfor arbejdsstyrken og derfor ikke tælles med i bruttoledigheden. Derfor er udviklingen efter forbundet med en vis usikkerhed. I appendiks A er alternative udgaver af Beveridge-kurven vist med andre ledighedsbegreber. Konklusionen er dog den samme de ledige ser ud til at blive besat mindst lige så effektivt, som tidligere. En anden usikkerhed er, at Jobnet og Jobindex ikke fanger alle opslåede på det danske arbejdsmarked, hvilket specielt kan have betydning i perioden omkring 4, hvor Jobnet og Jobindex var forholdsvis nye opfindelser. Dengang var der formentlig en endnu større andel af de ledige slået op andetsteds, end det er tilfældet i dag, hvor Jobnet og Jobindex alt andet lige må forventes at fange en større andel af de ledige på arbejdsmarkedet. Derfor kan andelen af ledige specielt omkring 4 være undervurderet, hvilket dog trækker i retning af, at Beveridge-kurven i virkeligheden måske har flyttet sig endnu længere mod syd-vest i figuren. I så fald er konklusionen, at arbejdsmarkedet i dag fungerer endnu mere effektivt end tidligere. På det foreliggende grundlag tyder meget derfor på, at det danske arbejdsmarked i hvert fald fungerer mindst ligeså godt, som tidligere og måske endda bedre. I Vismandsrapporten fra efteråret ses i øvrigt et lignende billede, som i figur A og B. Udviklingen i figur A og B er helt typisk for de faser arbejdsmarkedet oplever før og efter et konjunkturomslag. Efter dot.com-krisen i begyndelsen af erne faldt arbejdsløsheden fra 4 markant og andelen af ledige i økonomien voksede mærkbart og toppede omkring slutningen af 7/starten af 8. Herefter faldt andelen af ledige markant. Det tog dog noget tid før arbejdsløsheden voksede selv om tiderne på det tidspunkt var begyndt at skifte til det værre. Det fænomen, at det tager noget tid før arbejdsløsheden reagerer på omslag i økonomien, er kendt som Labour-Hoarding og skyldes, at arbejdsgiverne typisk ser tiden lidt an inden de tyr til store afskedigelsesrunder eller begynder at ansætte. Særligt inden den nuværende krise, var der en udpræget mangel på arbejdskraft, hvorfor virksomhederne til at begynde med, var tilbageholdende med at afskedige medarbejdere af frygt for at komme til at mangle arbejdskraften, hvis nu der alligevel ikke ville komme en nedtur. Af samme grund er antallet af ledige i en økonomi også en ledende indikator i forhold til forventningerne til, hvordan arbejdsløsheden vil udvikle sig. 3

4 Relativt få rekrutteringsvanskeligheder En anden indikation af, at de ledige udfyldes relativt effektivt er, at antallet af forgæves rekrutteringsforsøg fortsat ligger på et meget lavt niveau. Det fremgår af figur A og B. I. halvår 3 var der således blot 9.4 tilfælde af rekrutteringsvanskeligheder mod 47. i. halvår 6 selvom arbejdsløsheden i. halvår 3 var på nogenlunde samme niveau, som i. halvår 6. Det er en indikation af, at arbejdsmarkedet i dag er mere effektivt end i 6, når vi med nogenlunde samme arbejdsløshed i dag, som i. halvår 6, har langt færre meldinger om rekrutteringsvanskeligheder. Holder man omfanget af rekrutteringsproblemer op mod andre ledighedsbegreber se appendiks B for en nærmere præsentation - er konklusionen også, at arbejdsmarkedet i øjeblikket oplever relativt få rekrutteringsproblemer. I øvrigt misforstås denne statistik jævnligt i debatten, fordi antallet af rekrutteringsvanskeligheder fejlagtigt oversættes til ubesatte. Statistikken siger dog intet om, hvorvidt den stilling man havde vanskeligheder med at besætte også rent faktisk er ubesat, hvilket Arbejdsmarkedsstyrelsen ligeledes er begyndt at understrege. Hvis man eksempelvis har søgt efter en pædagog, men kun kunne få en pædagogmedhjælper tæller det, som en forgæves rekruttering i statistikken, men stillingen er jo ikke længere ubesat, hvis man i stedet ansætter pædagogmedhjælperen. Figur A. Rekrutteringsproblemer Figur B. Rekrutteringsprobl. vs. ledighed Antal 8. Antal 8. Rekrutteringsproblemer i pct. af arbejdsstyrken ,5. halvår ,5. halvår 8. halvår 6... halvår 6. halvår 6. halvår 7. halvår 7. halvår 8. halvår 8. halvår 9. halvår 9. halvår. halvår. halvår. halvår. halvår. halvår. halvår 3,5. halvår Kilde: AE pba. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Anm.: Der ses på antallet af rekrutteringsvanskeligheder som funktion af bruttoarbejdsløsheden (begge målt i pct. af arbejdsstyrken fra MONA S databank). Kilde: AE pba. Arbejdsmarkedsstyrelsen, Danmarks Statistik og Nationalbanken. DK har en lav andel af ledige job i forhold til ledigheden sammenlignet med andre lande Ser man på situationen på det danske arbejdsmarked i forhold til andre lande, som vi normalt sammenligner os med, er det heller ikke indlysende, at det danske arbejdsmarked skulle fungere dårligt. I figur 3 kan man se andelen af ledige for forskellige europæiske lande i forhold til arbejdsløsheden. 4

5 Eksempelvis kan man se, at lande, som fx Sverige, Finland, Belgien og UK på trods af, at de har en højere arbejdsløshed end Danmark, også har en højere andel af ledige på arbejdsmarkedet. Hvis disse lande fulgte den samme Beveridge-kurve som Danmark, skulle andelen af ledige også være lavere end den pt. er for Danmark, fordi de nævnte lande alle har højere arbejdsløshed. Det er andelen af ledige imidlertid ikke den er højere. Det er en indikation af, at disse landes Beveridge-kurver ligger længere oppe mod nord-øst. Det indikerer samtidig, at de ledige herhjemme besættes mere effektivt end i fx Sverige, Finland, Belgien og UK. Figur 3. Andelen af ledige vs. en i europæiske lande 3,5 3 GER,5,5,5 BEL NLD FIN DNK LUX UK SWE IRE POR GRC Anm.: Der ses på andelen af ledige private ledige. Brancherne, som indgår, er B-N, defineret ved NACE, rev.. For alle lande er data fra. kvartal 3 anvendt på nær For Grækenland og Finland hvor 4. kvartal er den seneste observation. Data for arbejdsløsheden er baseret på Labour Force Survey (Arbejdskraftundersøgelsen). Kilde: AE på baggrund af Eurostat og Danmarks Statistik. Hvorvidt arbejdsmarkedet herhjemme fungerer bedre eller dårligere i forhold til fx Tyskland eller Holland er derimod lidt vanskeligere at afgøre ud fra figur 3. Den strukturelle ledighed som groft sagt er arbejdsløsheden i en normal konjunktursituation kan dog bruges, som en indikator for den underliggende sundhedstilstand af arbejdsmarkedet. Bl.a. vil man forvente en lavere strukturel ledighed, jo mere effektivt og hurtigt de ledige udfyldes på arbejdsmarkedet. I figur 4 kan man se en opgørelse over den strukturelle ledighed for landene i figur 3. Som det fremgår, er Danmark kun overgået af Holland og Luxembourg. Tyskland har således også en højere strukturel ledighed end Danmark, hvilket vidner om, at Danmark har et arbejdsmarked, som er mindst ligeså velfungerende, som Tysklands. Samlet er der således ingen indikationer af, at det danske arbejdsmarked skulle fungere mindre effektivt end i andre lande, som vi normalt sammenligner os med snarere tværtimod. 5

6 Figur 4. Den strukturelle ledighed i de enkelte lande Pct. Pct Holland Luxembourg Danmark Tyskland UK Sverige Finland Strukturel ledighed Belgien Irland Portugal Grækenland Kilde: AE på baggrund af OECD, Economic Outlook, no. 93. Debatten bør ikke føres på baggrund af fordomme og Dovne Robert Debatten, omkring hvorvidt det danske arbejdsmarked fungerer godt nok, er afgjort relevant. Bl.a. kan man se, at de private arbejdsgivere paradoksalt nok ikke er så tilbøjelige til at slå op i de arbejdsløses jobdatabase, Jobnet, selvom det er helt oplagt at slå op i Jobnet, når arbejdsløse er forpligtigede til at tjekke ledige på Jobnet. Arbejdsløse risikerer faktisk sanktioner, hvis de ikke tjekker opslag på Jobnet. Derudover er det selvfølgelig vigtigt at se på om arbejdsmarkedspolitikken kan forbedres og sikre at arbejdsløse søger så effektivt som muligt. Men debatten bør ikke føres på baggrund af fordomme og enkeltstående tilfælde, som Dovne Robert. Hvis man i debatten kun forholder sig til fordomme eller kun forholder sig til et statistisk grundlag, som eksempelvis antallet af forgæves rekrutteringer, som oven i købet ofte misforstås, kommer der intet konstruktivt ud af en i øvrigt relevant debat. Se AE-analysen 6

7 Appendiks A I det følgende præsenteres Beveridge kurver med udgangspunkt i andre ledighedsbegreber end bruttoledigheden. De anvendte ledighedsbegreber er: ) AKU-ledigheden korrigeret for studerende. ) Andelen i den alder uden arbejde. 3) Andelen i den alder uden arbejde korrigeret for studerende. I figur A. og A. er Beveridgekurverne med AKU-ledigheden korrigeret for studerende vist. I forhold til AKU-ledigheden skal det nævnes, at Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er blevet omlagt i både 4 og 7, hvorfor der er databrud i serien, som gør det yderst vanskeligt at tolke på Beveridge kurverne for AKU-ledigheden før 7. Specielt er arbejdsløsheden før 7 formentlig undervurderet, hvilket i høj grad påvirker Beveridge kurverne, som derfor sandsynligvis ligger for langt mod Syd-Vest før 7. Beveridge kurverne med AKU-ledigheden giver specielt med databruddene in mente ikke anledning til mistanke om, at arbejdsmarked et skulle fungere mindre effektivt i dag. Figur A. Beveridge med AKU og Jobnet Figur A.. Beveridge med AKU og Jobindex,9 4 kvt. 7,6 4 kvt. 7,8,4,7,,6,5,4,3. kvt. 4. kvt. 3,8,6. kvt. 3,,4. kvt. 4,, Anm.: AKU-ledigheden er korrigeret for arbejdsløse studerende. Data er sæsonkorrigeret. Kilde: AE pba.danmarks Statistik og Jobnet Anm.: AKU-ledigheden er korrigeret for arbejdsløse studerende. Data er sæsonkorrigeret. I Jobindex opgør man ikke bestanden af ledige, men derimod antallet af nye jobannoncer, hvor en annonce i gennemsnit svarer til ½ stilling. For at omregne nye til en bestand af ledige er forholdet mellem nyopslåede og bestanden af ledige i Jobnet anvendt. Kilde: AE pba.danmarks Statistik og Jobindex I figur A.3 og A.4 ses der på Beveridge kurver, hvor det betragtede ledighedsbegreb, er andelen af de 5-64 årige, som ikke er i arbejde. Udover registrerede arbejdsløse omfatter andelen uden arbejde alle personer på overførelsesindkomst (som ikke indgår i beskæftigelsen - fx aktiverede i støttet beskæftigelse), studerende og personer, som hverken har arbejde eller modtager overførelsesindkomst. Som det fremgår af figurerne, er der heller ikke med dette alternative ledighedsbegreb tegn på, at arbejdsmarkedet skulle fungere dårligere. 7

8 Figur A.3. Beveridge med Jobnet Figur A.4. Beveridge med Jobindex,7,6 7, 7,,5,8,8,4,3,, alder uden job,6,4, alder uden job,6,4, Anm.: Der ses på andelen af ledige i forhold til andelen af personer mellem 5-64 år, som ikke er i job. Begge andele er målt i forhold til befolkningen mellem 5-64 år. Kilde: AE pba. ADAM s databank og Jobnet. Anm.: Der ses på andelen af ledige i forhold til andelen af personer mellem 5-64 år, som ikke er i job. Begge andele er målt i forhold til befolkningen mellem 5-64 år. I Jobindex opgør man ikke bestanden af ledige, men derimod antallet af nye jobannoncer, hvor en annonce i gennemsnit svarer til ½ stilling. For at omregne nye til en bestand af ledige er forholdet mellem nyopslåede og bestanden af ledige i Jobnet anvendt. Kilde: AE pba. ADAM s databank og Jobindex. I andelen af personer i den alder uden job indgår studerende. Ser man bort fra studerende i opgørelsen får man Beveridge kurverne i figur A.5 og A.6. Heller ikke her er der tegn på, at arbejdsmarkedet skulle være blevet mindre effektivt tværtimod ser det ud til, at det er blevet mere effektivt. Figur A.5 Beveride med Jobnet,7,6,5,4,3,, alder uden job ex studerende Figur A.6. Beveridge med Jobindex,,8,6,4, alder uden job ex studerende Anm.: Der ses på andelen af ledige i forhold til andelen af personer mellem 5-64 år, som ikke er i job. Begge andele er målt i forhold til befolkningen mellem 5-64 år. Kilde: AE pba.adam s databank og Jobnet. Anm.: Der ses på andelen af ledige i forhold til andelen af personer mellem 5-64 år, som ikke er i job. Begge andele er målt i forhold til befolkningen mellem 5-64 år. I Jobindex opgør man ikke bestanden af ledige, men derimod antallet af nye jobannoncer, hvor en annonce i gennemsnit svarer til ½ stilling. For at omregne nye til en bestand af ledige er forholdet mellem nyopslåede og bestanden af ledige i Jobnet anvendt. Kilde: AE pba. ADAM s databank og Jobindex. Appendiks B De anvendte ledighedsbegreber er de samme, som i appendiks A. For AKU-ledigheden gælder de samme indvendinger, som i appendiks A, nemlig, at AKU-ledigheden formentlig er undervurderet før 7. Ser man på omfanget af rekrutteringsvanskeligheder i forhold til AKU-ledigheden korrigeret for studerende er der dog ikke noget der tyder på, at arbejdsmarkedet skulle lide under store rekrutteringsvanskeligheder. Det samme gør sig gældende, hvis man ser på andelen af personer i den alder uden job i forhold til omfanget af rekrutteringsvanskeligheder tværtimod ser det ud til at kurven er rykket længere ned, hvilket indikerer at arbejdsmarkedet fungerer mere effektivt. 8

9 Figur B.. Rekrut.probl. vs. AKU Rekrutteringsproble mer i pct. af AKUarbejdstyrken 3,5,5,5. halvår 6. halvår AKU-ledighed (ex studerende) Figur B.. Rekrut.probl. vs. andel uden job Rekrutteringsprobl. i pct. af befolkningen, 5-64,8,6,4,,8,6,4, alder uden job Anm.: I AKU-ledigheden er der set bort fra studerende, som angiver at de er arbejdsløse. Kilde: AE pba.danmarks Statistik og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Anm.: Der ses på andelen af personer i den alder mellem 5-64 år, som ikke er i arbejde. Kilde: AE pba. ADAM s databank og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Figur B.3. Rekrut.probl. vs. andel uden job Rekrutteringsprobl. I pct. af befolkningen, 5-64,8,6,4 6,,8,6,4, 8 9 alder uden job, ex studerende Anm.: Der ses på andelen af personer i den alder uden job, hvor der dog er set bort fra studerende. Kilde: AE pba.adam s databank og Arbejdsmarkedstyrelsen. 9

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn let af varslede fyringer har siden 2. kvartal 212 overordnet haft en faldende tendens og ligger i dag på et relativt lavt niveau. Dermed er presset på arbejdsmarkedet

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste Arbejdsløsheden i Europa har haft en faldende tendens set over det seneste år. Mange er dog fortsat fanget i langtidsledighed og har været arbejdsløse

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet Den registrerede bruttoledighed er aktuelt på ca. pct. og relativt tæt på sit strukturelle niveau. Det har udløst bekymring for om arbejdsmarkedet allerede nu står over for flaskehalsproblemer. Bruttoledigheden,

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene

Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Dansk arbejdsmarkedsnedtur i klasse med gældslandene Det danske arbejdsmarked har været blandt de hårdest ramte under den økonomiske krise, kun overgået af gældsplagede lande som Irland, Spanien og Grækenland.

Læs mere

Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over

Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over Der er ikke tegn på, at arbejdsmarkedet er ved at koge over Dansk økonomi oplever i øjeblikket en markant jobfremfremgang. Lønmodtagerbeskæftigelsen er siden foråret 2013 vokset med næsten 135.000 personer,

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Antallet af overførselsmodtagere falder

Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere falder Antallet af overførselsmodtagere var ekskl. personer i støttet beskæftigelse i 212 på ca. 75. fuldtidspersoner svarende til at ca. 21 pct. af de 15-64 årige. Inkl.

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Tusindvis af skjulte ledige

Tusindvis af skjulte ledige Den relativt lave arbejdsløshed har fået flere til at frygte, at vi om kort tid kommer til at mangle hænder på arbejdsmarkedet. Flere aktører har derfor kaldt på reformer, som løfter udbuddet af arbejdskraft,

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke

Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Udviklingen i ledigheden fra 198 og frem til i dag Nyrup fik 1 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Der har de seneste dage hersket uklarhed i debatten om, hvordan udviklingen i ledigheden

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Den danske model er et værn mod langtidsledighed

Den danske model er et værn mod langtidsledighed Den danske model er et værn mod langtidsledighed I Danmark er understøttelsen for langtidsledige forholdsvis høj. Alligevel er langtidsledigheden i Danmark relativt lav ovenikøbet trods det, at Danmark

Læs mere

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet

Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Fortsat 10 arbejdsløse for hver ledig stilling på arbejdsmarkedet Arbejdsløsheden steg med 600 fuldtidspersoner i januar 011 og ligger nu på 6,1 pct. af arbejdsstyrken. Det betyder, at der stadig er ca.

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed I foråret 1 boblede økonomerne af optimisme og EU-kommissionens økonomikommissær dristede sig endda til at tale om det lyseste forår i mange år. Opsvinget

Læs mere

Stor andel af danskerne er i job

Stor andel af danskerne er i job I Danmark går næsten tre ud af fire voksne danskere på arbejde. Det er en af de højeste beskæftigelsesfrekvenser i Europa, og før krisen lå vi med en beskæftigelsesgrad på 78 pct., faktisk på en 1. plads

Læs mere

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De seneste tal fra Eurostat viser, at arbejdsløsheden i EU er på ca. 26 mio. personer. Det svarer til, at,6 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. I Euroområdet

Læs mere

Lav grad af marginalisering på det danske arbejdsmarked

Lav grad af marginalisering på det danske arbejdsmarked Lav grad af marginalisering på det danske arbejdsmarked Under krisen steg arbejdsløsheden i Danmark voldsommere end i mange af de andre lande, vi normalt sammenligner os med. Men selv om mange blev arbejdsløse,

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Misvisende tal fra Beskæftigelsesministeriet

Misvisende tal fra Beskæftigelsesministeriet Misvisende tal fra Beskæftigelsesministeriet om arbejdstid Beskæftigelsesministeriet har i et svar til beskæftigelsesudvalget fremlagt beregninger, som ifølge ministeriet viser, at danskere over en -årig

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Markant færre overførselsmodtagere

Markant færre overførselsmodtagere Debatten om antallet af overførselsmodtagere Markant færre overførselsmodtagere de seneste 2 år Debatten om antallet af overførselsmodtagere er blusset op igen efter at Dansk Arbejdsgiverforening konkluderede,

Læs mere

5 millioner europæere har opgivet håbet om et job

5 millioner europæere har opgivet håbet om et job millioner europæere har opgivet håbet om et job Arbejdsløsheden i EU er fortsat meget høj, og samtidig er ca. halvdelen af de arbejdsløse i EU fanget i langtidsledighed og har været uden arbejde i et år

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Ungdomsledigheden i EU. Chefanalytiker Erik Bjørsted Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Ungdomsledigheden i EU. Chefanalytiker Erik Bjørsted Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Ungdomsledigheden i EU Chefanalytiker Erik Bjørsted Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Hvordan måler man ungdomsledighed? Hvordan måler man ungdomsledighed? Først et par begreber: Befolkningen i en given

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse

Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Faldet i arbejdsstyrken skyldes primært usynlige arbejdsløse Arbejdsstyrken er faldet mere markant under denne krise end under tidligere kriser. Normalt bliver 7 pct. af et beskæftigelsesfald til arbejdsløshed.

Læs mere

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Den græske gæld er endnu engang til forhandling, når Euro-gruppen mødes den.maj. Grækenlands gæld er den højeste i EU, og i 1 skal Grækenland som en del af låneaftalen

Læs mere

11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling

11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling 11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling Fra d. 1. oktober træder kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen i kraft. Ser man på antallet af kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling i Jobnet, som er

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

færre er på overførsel end forventet

færre er på overførsel end forventet Udvikling i overførselsmodtagere 133. færre er på overførsel end forventet Antallet af overførselsmodtagere mellem 16 og 64 år har de seneste mange år haft en nedadgående tendens. Ud fra befolkningens

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet.

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet. Grækenland er i skrivende stund meget tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Euroen. Grækenland står i en ekstremt vanskelig position. I 214 kom der ellers lidt mere gang i hjulene, men de

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed

Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Historisk lav andel anvendes på det offentlige forbrug eksklusiv sundhed Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Ifølge regeringen udgør det offentlige forbrug en høj andel

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Dansk eksport har klaret sig relativt godt

Dansk eksport har klaret sig relativt godt Dansk eksport har klaret sig relativt godt Tal fra OECD viser, at Danmarks eksport af varer sidste år steg med 16½ pct. Det var lidt mindre end i Sverige, men lidt mere end i både Tyskland og Finland.

Læs mere

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år

Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år Danmark øger arbejdsudbuddet markant de kommende år De kommende år øges arbejdsudbuddet markant i Danmark. Ifølge Finansministeriet bliver arbejdsudbuddet således løftet med ca. 17. personer frem mod 3

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Flere svage kontanthjælpsmodtagere: Et loft er nytteløst

Flere svage kontanthjælpsmodtagere: Et loft er nytteløst Flere svage kontanthjælpsmodtagere: Et loft er nytteløst Nye tal viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger relativt stabilt omkring 157.000 fuldtidspersoner. Antallet af kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Mangelfulde og forældede tal bag OECD s lange fremskrivninger

Mangelfulde og forældede tal bag OECD s lange fremskrivninger Mangelfulde og forældede tal bag OECD s lange fremskrivninger I debatten om hvordan Danmark klarer sig i det internationale vækstkapløb henvises ofte til OECD s lange fremskrivninger. OECD s lange fremskrivninger

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Danmark lysår fra græske tilstande

Danmark lysår fra græske tilstande Danmark lysår fra græske tilstande Danmark ligger fortsat i Superligaen målt på de offentlige finanser, når vi sammenligner os med de europæiske lande. Hvad angår den økonomiske stilling, har vi i den

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job

Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Ledighedstal januar 010 Tilsandet arbejdsmarked: Knap 9 arbejdsløse per ledigt job Selvom arbejdsløsheden lå stort set uændret fra december 009 til januar 010, tyder intet endnu på, at nedturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Antallet af såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere stiger fortsat og med forstærket styrke. Inden for det sidste år er der kommet

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Nye tal for varslede fyringer og ledige stillinger Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Der var i oktober måned en stor stigning i antallet af varslede fyringer. Stigningen ser ikke ud

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager

Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager AE s arbejdsmarkedsprognose, efterår 16 Jobprognose: Festen i byggeriet og privat service aftager Udviklingen på arbejdsmarkedet har de seneste år været paradoksal. På trods af en meget svag vækst, er

Læs mere

3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere

3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere Over 1. skjulte ledige kontanthjælpsmodtagere 3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere regnes ikke som arbejdsløse De seneste arbejdsløshedstal viser, at der i juni 212 var ca. 34. kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Den høje arbejdsløshed risikerer at bide sig fast

Den høje arbejdsløshed risikerer at bide sig fast Den høje arbejdsløshed risikerer at bide sig fast Arbejdsløsheden var ved udgangen af 211 på omtrent samme niveau, som da vi tog hul på 211. Ledighedskøen har dermed været præget af en usædvanlig stilstand,

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere