TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet"

Transkript

1 TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet Til brug i Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Katalognr ) Og Applied BioSystems 7500 Real-Time PCR System (Varenummer: ) Inkluderer brugermanual til LightCycler Adapt Software v1.1 fra Roche Diagnostics (katalognr ) til TheraScreen : K-RAS Mutation Kit CE-IVD Brugsvejledning Produktkoder Kitstørrelse DxS-produktkode Roche Diagnostics bestillingsnummer 20 reaktioner KR reaktioner KR Instruktionsversion: DU001g Revisionsdato: maj 2009 Opbevares ved -18 C til -25 C Side 1 af 38

2 Indhold 1. Tilsigtet brug / brugsindikationer Opsummering og forklaring af testen Teknologiske principper Reagenser ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Opbevaringsforhold, stabilitet og forsendelsesbetingelser Instrument Prøver K-RAS Mutationsdetekteringsprotokol Procedurebegrænsninger Karakteristika for analyseydelse Teknisk assistance Fabrikant- og distributørinformation Dato for udstedelse af seneste revision Referencer Information til køber: Side 2 af 38

3 VIGTIGT: Læs disse instruktioner grundigt igennem, og blive bekendt med alle K-RAS-kittets komponenter, inden udstyret tages i brug. 1. Tilsigtet brug / brugsindikationer Tilsigtet brug DxS TheraScreen : K-RAS Mutation Kit (K-RAS-kit) er en in vitro diagnostisk test, der er beregnet til påvisning af syv somatiske mutationer i K-RASonkogenet, og som vil give en kvalitativ vurdering af mutationsstatus. K-RAS-kittet skal anvendes af uddannet laboratoriepersonale i et professionelt laboratoriemiljø med DNA-prøver, der er ekstraheret fra formalinfikseret, paraffinindlejret colorektalvæv. Brugsindikationer Resultaterne af K-RAS-kittet er beregnet til at hjælpe lægen med at identificere patienter med colorektal cancer, som måske ikke vil have gavn af behandling med antiepidermal vækstfaktor (EGFR) som panitumumab eller cetuximab. K-RAS-kittet er ikke beregnet til diagnosticering af colorektal cancer. Det er beregnet som et supplement til andre relevante prognostiske faktorer, der anvendes til udvælgelse af egnede patienter til behandling med anti-egfr behandlinger, baseret på patientens mutationsstatus. Patientens mutationsstatus vil sammen med andre sygdomsfaktorer blive vurderet af en kliniker for at træffe beslutning om behandling. Der bør ikke træffes nogen behandlingsbeslutninger for cancerpatienter, der alene er baseret på K-RAS-mutationsstatus. 2. Opsummering og forklaring af testen KRAS-kittet er CE-mærket diagnostisk udstyr i overensstemmelse med EU s Direktiv 98/79/EC om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Mutationer i K-RAS-onkogenet findes hyppigt ved human cancer (1-4). Tilstedeværelsen af disse mutationer falder sammen med en manglende respons på visse cancerbehandlinger med EGFR-hæmmere hos patienter med metastatisk colorektal cancer (5-10) (14-21). Det er muligt at detektere syv mutationer i K-RAS-genet i en baggrund af vildtype genomisk DNA i en real-time PCR-analyse, baseret på DxS Scorpions -teknologi. Denne metode er meget selektiv. Forudsat at der er tilstrækkelige kopier af DNA, er det muligt at påvise cirka 1% mutant i en baggrund af vildtype genomisk DNA. K-RAS-kittet påviser syv K-RAS-mutationer i codon 12 og 13 af K-RASonkogenet som vist i Tabel 1 nedenfor. Side 3 af 38

4 Tabel 1: K-RAS-mutationer påvist med DxS-kittet Kosmisk ID stammer fra Catalogue of Somatic Mutations in Cancer Mutation Basisændring Kosmisk ID Gly12Ala (GGT>GCT) 522 Gly12Asp (GGT>GAT) 521 Gly12Arg (GGT>CGT) 518 Gly12Cys (GGT>TGT) 516 Gly12Ser (GGT>AGT) 517 Gly12Val (GGT>GTT) 520 Gly13Asp (GGC>GAC) Teknologiske principper K-RAS-kittet kombinerer to teknologier, ARMS og Scorpions (11, 12, 13), til detektering af mutationer i real-time PCR-analyser. ARMS Allele- eller mutationsspecifik forstærkning opnås ved ARMS. Taq DNApolymerase er ekstremt effektiv til at skelne mellem en match og en fejlmatch i 3 -enden af en PCR-primer. Specifikke muterede sekvenser kan forstærkes selektivt, selv i prøver hvor størsteparten af sekvenserne ikke bærer mutationen som: Når primeren er fuldstændig matchet, fortsætter forstærkningen med fuld effektivitet. Når 3 -basen ikke er matchet, forekommer der kun baggrundsforstærkning på et lavt niveau. Scorpions Påvisning af forstærkning udføres med Scorpions. Scorpions er bifunktionelle molekyler, der indeholder en PCR-primer, der er kovalent kædet til en probe. Fluoroforen i proben reagerer med en quencher, der også er indeholdt i proben, hvilket reducerer fluorescensen. Under en PCR-reaktion, når proben binder sig til amplikonen, bliver fluoroforen og quencheren adskilt. Det fører til en forøget fluorescens i reaktionsrøret. Dataanalyse: Ct-metode Scorpions real time-analyser anvender det antal PCR-cyklusser, der er nødvendige for at påvise et fluorescerende signal over et baggrundssignal som mål for, hvor mange mål-molekyler der er til stede ved starten af reaktionen. Det punkt, hvorved signalet detekteres over baggrundsfluorescensen, kaldes for Cyklus-tærskelværdien (Ct). Prøvens Ct-værdier kalkuleres som forskellen mellem mutationsanalyse- Ct og kontrolanalyse-ct fra den samme prøve. Side 4 af 38

5 Prøverne klassificeres som mutationspositive, hvis de giver en Ct, som er lavere end 1% Ct-værdien for den analyse. Over denne værdi kan prøven enten indeholde mindre end 1% mutation (ud over analysens grænser), eller den er mutationsnegativ. Ved brug af ARMS-primere kan der forekomme en vis ineffektiv priming, hvilket giver en meget sen baggrunds-ct fra DNA, der ikke indeholder mutationen. Alle Ct-værdier, der kalkuleres fra baggrundsforstærkning, vil være højere end 1% Ct-værdierne, og prøven vil blive klassificeret mutationsnegativ. K-RAS-kittet er CE-mærket til in vitro-diagnostisk brug på enten Roche Diagnostics LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (LightCycler 480 Instrument) 96 brøndformat, Roche varenummer: eller Applied BioSystems 7500 Real-Time PCR System, varenummer (ABI7500). For LightCycler 480 Instrumentet skal K-RAS-kittet anvendes sammen med LightCycler Adapt Software v1.1 til TheraScreen K-RAS Mutation Kit CE-IVD (LightCycler Adapt Software). Denne software er udviklet til at automatisere bestemmelse af et positivt eller negativt forstærkningsplot og beregner en passende tærskel, hvorfra der skal hentes Ct-værdier. De anvendes til at beregne prøvens Ct-værdier, som sammenlignes med 1% cut-off-værdierne. Softwaren rapporterer et positivt eller negativt mutationsresultat og fjerner eventuel subjektivitet fra analysen og fortolkningen af K-RAS-kittets data. K-RAS-kittets format Der leveres otte analyser med K-RAS-kittet. En kontrolanalyse Syv mutationsanalyser Alle reaktionsblandinger indeholder en exogen kontrolanalyse (intern kontrol) mærket med HEX (til detektering af JOE-detektoren på ABI7500). Den kontrollerer tilstedeværelse af hæmmere, der kan medføre falsknegative resultater. Kontrolanalyse Kontrolanalysen, der er mærket med FAM, anvendes til vurdering af den totale DNA i prøven. Kontrolanalysen forstærker en region af exon 4 af K-RAS-genet. Primere og probe er designet, så alle kendte K-RAS-polymorfismer undgås. Mutationsanalyser Hver mutationsanalyse, der er mærket med FAM, indeholder en Scorpion plus en ARMS-primer for at skelne mellem vildtype-dna og den mutante DNA, der detekteres af en real-time PCR-analyse. Side 5 af 38

6 4. Reagenser Dette K-RAS-kit indeholder reagenser nok til udførelse af kvalitetsvurdering af prøver og køre KRAS-analyser til op til 20 eller 80 reaktioner, afhængig af kittets størrelser. Kitstørrelse DxS produktkode Roche Diagnostics ordrenummer 20 reaktioner KR reaktioner KR Antallet af prøver, som kan testes, afhænger af prøvernes batchstørrelse. Tabel 2: K-RAS-kittets indhold Leverede reagenser 20 reaktioner 80 reaktioner Rør Volumen Volumen Kontrolreaktionsblanding 1300 µl 5200 µl 1 12ALA reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 2 12ASP reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 3 12ARG reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 4 12CYS reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 5 12SER reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 6 12VAL reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 7 13ASP reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 8 Blandingsstandard 300 µl 1000 µl 9 Taq DNA-polymerase 60 µl 240 µl 10 Udstyr og reagenser, der ikke leveres med K-RAS-kittet Brugeren skal have følgende udstyr og forbrugsstoffer: LightCycler 480 Instrument eller ABI7500 Real-time PCR Machine, som kan foretage cycling som defineret i afsnit 9; K-RAS Mutation Detection Protocol. LightCycler Adapt Software v1.1 fra Roche Diagnostics (Katalognr ). 0,2 ml DNAse-fri PCR-plader (LightCycler 480 Instrument Multiwell Plate 96, katalognummer eller ABI MicroAmp Optical 96-brønd reaktionsplade, varenummer med MicroAmp Optical Adhesive Film, varenummer ). Sterile rør til forberedelse af masterblandinger. Dedikerede pipetter til klargøring af PCR-blanding. Dedikerede pipetter til dispensering af DNA-skabelon. Sterilt, nuklease-frit H 2 0. Side 6 af 38

7 5. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Til in vitro-diagnostisk brug. K-RAS-kittet er ikke beregnet til screening for, eller diagnosticering af, nogen som helst form for cancer, herunder colorektal cancer. Det er beregnet til anvendelse som et supplement til andre prognostiske faktorer, der aktuelt anvendes til udvælgelse af patienter, som ikke ville have gavn af anti-egfr cancerbehandling. Behandling af cancerpatienter bør ikke alene baseres på K-RASgenmutationsstatus. En kliniker bør vurdere mutationsstatus for patienten sammen med andre sygdomsfaktorer. K-RAS-kittets indhold kan nedfryses og optøs op til 8 gange uden negativ indvirkning på analysens ydeevne. K-RAS-kittets reagenser MÅ IKKE nedfryses og optøs mere end 8 gange. Bemærk, at tumorprøver er uhomogene, og data fra en tumorprøve muligvis ikke vil være samstemmende med data fra andre præparater fra den samme tumor. Tumorprøver kan også indeholde ikketumorvæv. DNA fra ikke-tumorvæv forventes ikke at indeholde de K-RAS-mutationer, der detekteres af K-RAS-kittet. Alle analyser i K-RAS-kittet genererer korte PCR-produkter. K-RASkittet fungerer imidlertid ikke på meget fragmenteret DNA. DNA-bedømmelser skal baseres på PCR og kan afvige fra kvantificering baseret på optiske densitetsaflæsninger. Der leveres yderligere kontrolreaktionsblanding for at gøre det muligt at vurdere kvalitet og kvantitet af DNA i prøver før kørsel med K-RAS-kittet. Reagenser til K-RAS-kittet er fortyndet optimalt. Yderligere fortynding af reagenserne anbefales ikke og vil medføre tab af ydelse. Brug af mindre end 25 µl reaktionsvolumen anbefales ikke og vil øge risikoen for falsk-negative resultater. Alle reagenser i K-RAS-kittet er formuleret specifikt til brug sammen med de angivne test. Reagenserne i K-RAS-kittet bør ikke erstattes, hvis den optimale ydelse skal bevares. For at sikre optimal aktivitet og ydelse bør Scorpions-primere (som det er tilfældet med alle fluorescens-mærkede molekyler) beskyttes mod lys for at undgå fotoblegning. Udvis ekstrem forsigtighed for at forhindre forurening af PCRreaktioner med syntetisk kontrolmateriale. Det anbefales, at der anvendes separate, dedikerede pipetter til opsætning af reaktionsblandinger og tilføjelse af DNA-skabelon. Klargøring og dispensering af reaktionsblandinger bør udføres i et område, som er adskilt fra skabelontilføjelsen. Rør bør aldrig åbnes efter en PCR-reaktion. Side 7 af 38

8 De enkelte analyser i K-RAS-kittet har deres egne unikke karakteristika. Beregning af resultatet skal ske med reference til de korrekte analyseparametre (se afsnittet om fortolkning af rapport/data). Mutations-Ct-værdier på 38 eller derover skal scores som negative eller som liggende under kittets grænser. Analyserne indeholder en exogen kontrolreaktion (intern kontrol) ud over reaktionen af interesse (se afsnittet Teknologiske principper). Hvis begge analyser mislykkes, skal dataene kasseres, da der kan være hæmmere til stede, som kan medføre falsk-negative resultater. Fortynding af prøven kan mindske hæmmernes effekt, men det bør bemærkes, at dette også vil nedfortynde DNA'et. Almindelige laboratorieforholdsregler skal overholdes, herunder men ikke begrænset til: a) Der må ikke pipetteres med munden b) Der må hverken ryges, spises eller drikkes på områder, hvor prøver og kittets reagenser håndteres c) Vask hænderne grundigt, efter at testen er udført Anvend kun den Taq-polymerase (Taq), som leveres med kittet. Taq må ikke erstattes med andre kit af den samme eller en anden type eller med Taq fra en anden leverandør. Optø kun de reagenser, der skal bruges til hver enkelt kørsel. Undgå at optø hele kittet hver gang for at minimere antallet af nedfrysninger/ optøninger. Sikkerhedsinformation Forsigtig: Alle kemikalier og alt biologisk materiale skal betragtes som potentielt farligt. Prøver er potentielt infektiøse og skal behandles i overensstemmelse hermed. K-RAS-kittet bør kun anvendes af personer, der har fået undervisning i passende laboratorieteknikker. Ved arbejde med komponenterne i dette K-RAS-kit skal der altid bruges egnet laboratoriekittel, engangshandsker og sikkerhedsbriller. Efter brug skal K-RAS-kittets komponenter bortskaffes som klinisk affald. 6. Opbevaringsforhold, stabilitet og forsendelsesbetingelser Opbevaringsforhold Alt indhold i K-RAS-kittet skal umiddelbart efter modtagelsen opbevares mørkt ved en temperatur på mellem -18 C og -25 C i en fryser med konstant temperatur. Undgå unødvendig nedfrysning/optøning af K-RASkittets indhold. Side 8 af 38

9 Stabilitet Anvend ikke K-RAS-kittet efter den angivne udløbsdato. K-RAS-kittets indhold er stabilt indtil udløbsdatoen, hvis det opbevares under de anbefalede forhold og i den originale emballage. K-RAS-kittets indhold kan nedfryses og optøs op til 8 gange uden negativ indvirkning på analysens ydeevne. K-RAS-kittets reagenser MÅ IKKE nedfryses og optøs mere end 8 gange. Forsendelsesbetingelser Indholdet af K-RAS-kittet transporteres på tøris og bør stadig være frosset ved levering. Hvis K-RAS-kittet ikke er i frosset ved levering, hvis den ydre emballage har været åbnet under transporten, hvis forsendelsen ikke indeholder en følgeseddel, brugsanvisning eller reagenserne, bedes du kontakte det lokale Roche Diagnostics-kontor. Se afsnit 12, Teknisk assistance, for kontaktdetaljer. 7. Instrument Der henvises til instrumentets brugermanual for fuld vejledning om installation og brug af real-time PCR-instrumentet. 8. Prøver Prøvemateriale skal være humant genomisk DNA, ekstraheret fra formalinfikserede, paraffinindlejrede colorektale tumorprøver. Prøveindsamling og klargøring 1. Transport af prøver: Standard patologisk metodik for at sikre prøvernes kvalitet. 2. Anbefalet proces til ekstrahering af prøver: DNA-ekstrahering med Qiagen QIAamp DNA FFPE-vævskit (katalognummer 56404). Følgende ændringer til Qiagen-protokollen skal benyttes: FFPE-præparater skal indsamles på objektglas. Overskydende paraffin skal skrabes bort rundt om vævsprøverne med en frisk, steril skalpel. Skrab vævspræparatet ind i mikro-centrifugeringsrør med en frisk skalpel for hver prøve, der ekstraheres. Proteinase K-fordøjelse skal fortsættes til afslutning. Det kan tage op til 48 timer. Prøverne skal elueres i 200 µl ATE-buffer fra Qiagenekstraheringskit. Eventuelle alternative metoder til klargøring af prøver skal valideres af slutbrugeren. Side 9 af 38

10 3. Opbevaring af ekstraheret DNA: Opbevares ved -20 C før analysering. Prøvevurderingsprotokol Den ekstra kontrolanalyseblanding, der leveres med K-RAS-kittet, skal anvendes til vurdering af den totale DNA i prøven. Denne kontrolanalyse forstærker en region af exon 4 af K-RAS-genet. Prøver bør kun sættes op med kontrolanalysen med den blandede standard som en positiv kontrol og vand som ikke-skabelon-kontrol. Bemærk, at prøver skal være samlede i batch for at opnå den optimale anvendelse af reagenser i K-RAS-kittet. Alle prøvekørsler skal indeholde kontroller. Hvis prøver testes individuelt, bruger det flere reagenser og reducerer antallet af prøver, som kan testes med K-RAS-kittet. Opsætningen af protokolplade til prøvevurdering 1. Optø kontrolreaktionsblandingen og den blandede standard fra K-RASkittet. Bland hver opløsning efter optøning ved at vende hvert rør 10 gange for at undgå lokaliserede saltkoncentrationer. Klargør tilstrækkelige blandingsmængder til DNA-prøverne, én blandet standardreaktion og én kontrolreaktion uden skabelon samt 2 ekstra reaktioner. 2. Masterblandingen klargøres ved at benytte den mængde reagenser pr. reaktion, som er opgivet i Tabel 3. Tabel 3: Masterblandingsmængder til kontrolanalyse Analyse Masterblanding Reaktionsblanding Taq (µl)x1 (µ)x1 Kontrolanalyse 19,8 0,2 3. Taq og andre reaktionsblandinger, der indeholder Taq, MÅ IKKE vortexes, da dette kan inaktivere enzymet. 4. Kontrollér, at Taq har stuetemperatur før brug. Centrifugér hætteglasset for at sikre, at alt Taq er samlet i bunden af hætteglasset, og pipettér derefter ved at placere pipettens spids lige under overfladen af Taq, for at minimere risikoen for, at spidsen bliver dækket af overskydende Taq. 5. Bland masterblandingen ved at pipettere forsigtigt op og ned. 6. Tilsæt straks 20 µl af kontrol-masterblandingen i hver reaktionsbrønd. 7. Tilføj straks 5 µl af prøven, blandet standard eller vand (til kontrollerne uden skabelon) til reaktionsbrøndene. 8. Pladen skal være sat op med den blandede standard tilsat brønd A1 og ingen skabelonkontrol (vand) tilsat A2. Alle andre brønde i brug skal indeholde prøverne. Side 10 af 38

11 9. Forsegl og centrifugér PCR-pladen kortvarigt for at samle reagenserne i bunden af brøndene. 10. Følg instrumentopsætningen for den relevante platform. Prøvevurderingsprotokol Opsætning LightCycler 480 Instrument 1. Placer straks pladen i LightCycler 480 Instrument. 2. Vælg ikonen for LightCycler 480 Software på skrivebordet på den arbejdsstation, som er forbundet med instrumentet. Log på softwaren, og vælg fra skærmbilledet Overview New Experiment from Template. Vælg K-RAS LC480II Run Template fra de opførte kørselsskabeloner. Denne skabelon har følgende parametre: 1. Detekteringsformat er DxS IVD Assays. 2. Reaktionsvolumen er Et indledende holdetrin på 95 C i 4 minutter. 4. En 2-trins forstærkning for 45 cyklusser med en denaturering på 95 C i 30 sekunder og anneale ved 60 C i 1 minut. Fluorescensdetektion er en enkelt detektion ved 60 C-trinnet. 3. Vælg fanen Sample Editor, og vælg afkrydsningsfeltet Abs Quant under Step 1: Select Workflow. Kontrollér, at begge filtre er valgt ( nm og nm) under Select Filter Combinations. Opsæt prøvenavne under Trin 2 og Trin 3. Quantification Sample Type skal indstilles til unknown. Replikatkolonnen skal ikke udfyldes. 4. Vælg knappen Experiment, og klik på knappen Start Run for at gemme eksperimentet og begynde at køre cyklussen. 5. Når kørslen er afsluttet, vælges fanen Analysis og derefter Abs Quant/2nd Derivative Max fra vinduet Create New Analysis. Acceptér standarderne fra skærmbilledet Create New Analysis. Kontrollér, at knappen Filter Comb er , og vælg knappen Calculate. Ctværdier vises i tabellen Samples. 6. Vælg knappen Filter Comb, og skift filtre til nm. Vælg knappen Calculate, og indhent de exogene Ct-kontrolværdier fra tabellen Samples. Opsætning til prøvevurderingsprotokol ABI7500 Instrument 1. Placer straks pladen i ABI7500-instrumentet. 2. Vælg ikonen for 7500 System Software på skrivebordet på den arbejdsstation, som er forbundet med instrumentet. Åbn en ny kørselsfil fra filmenuen i 7500 Sequence Detection Software version 1.4. Side 11 af 38

12 3. Under Assay vælges Standard Curve (Absolute Quantification). Under Run Mode vælges Standard Gå til detektor-opsætningsvinduet ved at vælge knappen Next. Tilføj en FAM- og en JOE-detektor med quencher indstillet til none på detektorlisten. Vælg knappen New Detectors, hvis disse detektorer ikke allerede findes, og sæt en FAM- og en JOE-detektor op med quencher indstillet til none. 5. Indstil Passive Reference til None, og vælg knappen Next. 6. Vælg hele pladen, og afkryds feltet for FAM- og JOE-detektorer for at sikre, at begge farver monitoreres i hver brønd. Vælg knappen Finish. 7. Opsæt cycling som vist i Tabel 4 under fanen Instrument. Tabel 4: ABI7500 cyklustilstande Temperatur Tid Cyklusser Dataindsamling Stadium 1 95 o C 4 min 1 Stadium 2 95 o C 30 sek 60 o C 1 min 40 FAM, JOE 8. Vælg knappen Start for at gemme prøven og påbegynde cyklussen. 9. Sørg for, når kørslen er afsluttet, at den passive reference er indstillet på none på brøndinspektionsskærmen. Vælg alle de brønde, der er i brug, i fanen Amplification Plot, og vælg farve JOE fra detektorrullemenuen. 10. Kontrollér JOE-signalet fra hver prøve, og sammenlign med JOEsignalet i NYC-brønden. Notér eventuelle prøver med en senere forstærkningskurve eller mislykket forstærkning for den exogene kontrol sammenlignet med NTC. 11. Vælg alle de brønde, der er i brug, i fanebladet Amplification Plot, og vælg FAM-farve fra detektor-rullemenuen. Brug den automatiske baseline-indstilling og manuel Ct, og indstil derefter tærskelværdien manuelt i midten af den eksponentielle fase med logskalaen til Y-aksen, som beskrevet i brugervejledningen til ABI Vælg knappen Analyse for at få vist Ct-værdier. Side 12 af 38

13 Tolkning af prøvebedømmelse Bedøm NTC Ct-værdier for at sikre, at der ikke er nogen kontaminering, som giver positiv forstærkning i FAM-kanalen (Ct mindre end 40) eller en mislykket exogen kontrolreaktion i HEX-kanalen (ingen Ct), som tyder på et opsætningsproblem. Den blandede standard bør give en kontrolanalyse Ct (FAM-kanal) på på ABI7500 og 29 på LightCycler 480 Instrumentet. Data må ikke anvendes, hvis en af disse to kørselskontroller er mislykket. Kontrolanalyse Ct 29-35: Fortolkes med forsigtighed, da meget lave mutationsniveauer måske ikke detekteres. Kontrolanalyse Ct 35-38: Der er kun få kopier af DNA i prøverne, der kan forstærkes, og mutationer vil sandsynligvis kun blive set, hvis de fleste kopier muteres. Kontrolanalyse Ct 38: Afvis prøven, da der er minimalt DNA til stede, og K-RAS-kittet ikke kan påvise mutationer. Bemærk, at hvis en prøve giver en sen kontrolanalyse-ct, skal prøvens exogene kontrol-ct sammenlignes med den exogene kontrol fra NTC. Hvis den exogene kontrol fra prøven er forsinket eller negativ sammenlignet med NTC, kan der være en hæmmer til stede. Det er muligt at reducere hæmmerens effekt ved at fortynde prøven, selvom dette også fortynder DNA et. Fortynding af prøven: En kontrol-ct på < 24 overbelaster mutationsanalyserne. Prøver med en kontrol-ct på < 24 skal fortyndes. Bemærk, at for LightCycler 480 Instrument kan Ct-værdier indhentet via den 2. derivatmetode være en smule forskellig fra værdierne, som fremkom via LightCycler Adapt Software. Det anbefales, at koncentrerede prøver fortyndes for at falde inden for området > 24 men < 29 (Ct-værdier baseret på 7500 Sequence Detection Software eller LightCycler 480 Instrument Software) med den basis, at ved at fortynde ½ stiger Ct med K-RAS Mutationsdetekteringsprotokol Læs disse instruktioner grundigt igennem, og blive bekendt med alle K-RAS-kittets komponenter, inden udstyret tages i brug. For at bruge K-RAS-kittet effektivt skal prøver samles i batchstørrelser på 10 (for at fylde en plade med 96 brønde). Mindre batchstørrelser betyder, at der kan testes færre prøver med K-RAS-kittet. Prøveopsætning af LightCycler 480 Instrument For hver DNA-prøve skal kontrol- og mutationsanalyser analyseres i samme PCR-kørsel for at undgå variationer mellem kørslerne. Side 13 af 38

14 1. Optø reaktionsblandingerne og den blandede standard fra K-RASkittet til stuetemperatur. Bland hver opløsning efter optøning ved at vende hvert rør 10 gange for at undgå lokaliserede saltkoncentrationer. Forbered tilstrækkelige blandinger til DNA-prøverne, den blandede standard og kontroller uden skabelon samt 2 ekstra reaktioner pr. blanding, som vist i Tabel 5. Tabel 5: Mængder til K-RAS-masterblandinger Analyse Reaktionsblanding (µ)x1 Masterblandinger Reaktionsblanding Taq (µl)x1 (µl) pr. plade (x14) Taq (µl) pr. plade (x14) Kontrolanalyse 19,8 0,2 277,2 2,8 Mutationsanalyser 19,8 0,2 277,2 2,8 2. Taq og andre reaktionsblandinger, der indeholder Taq, MÅ IKKE vortexes, da dette kan inaktivere enzymet. 3. Kontroller, at Taq har stuetemperatur før brug. Centrifugér hætteglasset for at sikre, at alt Taq er samlet i bunden af hætteglasset, og pipettér derefter ved at placere pipettens spids lige under overfladen af Taq for at minimere risikoen for, at spidsen bliver dækket af overskydende Taq. 4. Bland masterblandingerne ved at pipettere forsigtigt op og ned. 5. Tilføj straks 20 µl af masterblandingerne i reaktionsbrøndene. 6. Tilføj straks 5 µl af prøven, blandet standard eller vand (til kontrollerne uden skabelon) til reaktionsbrøndene. Hver DNA-prøve skal testes med både kontrol- og alle mutationsanalyser. Opsætning af pladen vises i Tabel 6. Side 14 af 38

15 Tabel 6: K-RAS-kit pladelayout layout ved 96 brønde Analyse A Kontrol B 12ALA C 12ASP D 12ARG E 12CYS F 12SER G 12VAL H 13ASP Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve Forsegl og centrifugér PCR-pladen kortvarigt for at samle reagenserne i bunden af brøndene. 8. Placer straks pladen i LightCycler 480 Instrument. Opsætning for LightCycler 480 Instrument 1. Vælg ikonen for LightCycler 480 Instrument software på skrivebordet på den arbejdsstation, som er forbundet med instrumentet. Log på softwaren, og vælg fra oversigtssiden New Experiment from Template. 2. Vælg K-RAS LC480II Run Template fra listen Run Templates (se afsnittet LightCycler 480 Instrument prøvebedømmelse for detaljer). 3. Vælg fanen Sample Editor under Step 1: Select Workflow og vælg afkrydsningsfeltet Abs Quant. Kontroller, at begge filtre er valgt ( nm og nm) under Select Filter Combinations. Opsæt prøvenavne under Step 2 og Step 3. I kolonne 1 skal prøvenavnet være Mixed Standard. I kolonne 2 skal prøvenavnet være NTC. I kolonne 3-12 skal prøvenavnene indtastes. Navnene skal være identiske for alle brønde i 1 kolonne. Quantification Sample Type skal indstilles til unknown. Replikatkolonnen skal ikke udfyldes, da LightCycler Adapt Software ikke tager replikater i betragtning. 4. Vælg knappen Experiment, og klik på knappen Start Run for at gemme prøven og begynde at køre cyklussen. LightCycler 480 Instrument prøveanalyse 1. Når LightCycler 480 Instrument-kørslen er afsluttet, eksporteres prøven (.ixo fil) ved hjælp af navigator-vinduet til en egnet placering, hvortil LightCycler Adapt Software kan få adgang. Side 15 af 38

16 2. VIGTIGT: LightCycler Adapt Software er godkendt til brug på et enkeltcomputersystem defineret som en enkelt kontrolenhed (arbejdsstation) leveret af Roche Diagnostics til brug sammen med et enkelt LightCycler 480 Instrument II. Denne godkendelse af LightCycler Adapt Software er aktuelt kun gældende for kontrolenheden, som er en standalone computer (dvs. ikke del af et netværk). Det er ikke tilladt at benytte nogen anden computer, da softwaren måske ikke vil fungere efter hensigten. 3. Åbn LightCycler Adapt Software ved at klikke på ikonen LightCycler Adapt Software på arbejdsstationens skrivebord, og udfyld feltet til brugernavn. Dette navn indtastes som rapportforfatter. 4. Brug browserknappen i hovedvinduet for at vælge en enkelt LightCycler 480 Instrument kørselsfil (for at fjerne et valg skal softwaren lukkes og åbnes igen). 5. Vælg en rapporttype (pdf eller csv). Hvis csv vælges, oprettes der også automatisk en pdf-version. 6. Vælg Analyse for at oprette resultatrapporten. Rapporten gemmes automatisk i folderen med kørselfilen og får det samme navn som kørselsfilen. 7. Rapporten vises automatisk. 8. De rapporterede resultater vises i kolonnen Mutation Status i tabellen Sample Result Table. LightCycler Adapt Software rapportfortolkning 1. LightCycler Adapt Software-rapporten indeholder generel information om analysen Rapportforfatteren er personen, som har kørt softwaren og oprettet rapporten Dato og tidspunkt for analysen vises. 2. Rapporten giver en oversigt over analysen med detaljer om det anvendte kørselsfilnavn plus algoritmedefinitionsfil og algoritmesekvens. Algoritmedetaljerne er faste og kan ikke ændres. 3. Resultatafsnittet indeholder det fulde navn og filstien for LightCycler 480 Instrument-kørslen samt følgende detaljer: 3.1. LightCycler 480 Instrument-serienummer Instrument Name-identifikatior for LightCycler 480 Instrument i LightCycler 480 Instrument Software Run Date-Dato og tid for LightCycler 480 Instrument-kørsel Run Operator-navnet på personen, som var logget på LightCycler 480 Instrument-softwaren, da prøven blev kørt Experiment Name-Kørslens filnavn Software Version-version af den software, som er anvendt på LightCycler 480 Instrument. Side 16 af 38

17 3.7. Lot Number-fra feltet Lot No i prøvens opsætningsskærm i LightCycler 480 Instrument-softwaren. 4. Pladens layout opgives med prøvenavne fra LightCycler 480 Instrument softwarens prøveeditor-skærmbillede. 5. Der opgives et Run Summary Result, hvor kørslen mærkes med Valid eller Invalid. Dette afhænger af kørselskontrollerne i kolonnerne 1 og Kørselskontroller 6.1. LightCycler Adapt Software beregner automatisk Ct-værdien for den blandede standard ved hjælp af formlen Mutation Ct-Kontrol Ct= Ct 6.2. LightCycler Adapt Software sammenligner værdierne i de forventede værdier i Tabel 7. Tabel 7: LightCycler Adapt Software forventede Ct-værdier Analyse Blandet standard Ct 12ALA -0,61 12ASP -0,61 12ARG 0,34 12CYS -0,79 12SER -0,13 12VAL 0,1 13ASP -0, Ct- og Ct-værdierne rapporteres Følgende Flag/Advarsler rapporteres for kørselskontrollerne i kolonne 1 og 2: Tabel 8: LightCycler Adapt Software Flag/Advarsler for kørselskontrollerne Flag/Advarsler CT_OUT_OF_RANGE EXO_FAIL DELTA_CT_OUT_OF_RANGE EXO_CONTROL_INVALID TARGET_CHANNEL_INVALID Betydning FAM Ct for kontrolanalyse er uden for måleområde For den blandede standard er den exogene kontrol- Ct<30 eller er negativ, når FAM-resultaterne er negative Mutations- Ct-værdier er uden for det indstillede område. Den exogene kontrolreaktion er mislykket i en NTC FAM-reaktionen har en positiv Ct-værdi i en NTC Betydningerne af Flag/Advarsler findes mere detaljeret nedenfor: CT_OUT_OF_RANGE-Kontrolanalysen for den blandede standard skal have en Ct-værdi på 26,60 ± 2. Side 17 af 38

Håndbog til therascreen KRAS RGQ PCR-kit

Håndbog til therascreen KRAS RGQ PCR-kit August 2014 Håndbog til therascreen KRAS RGQ PCR-kit 24 Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug med Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM- eller Rotor-Gene Q 5plex HRM-instrumenter 874011 QIAGEN Manchester

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

therascreen BRAF RGQ PCR-kit Håndbog

therascreen BRAF RGQ PCR-kit Håndbog Juni 2016 therascreen BRAF RGQ PCR-kit Håndbog 24 Version 2 Til in vitro-diagnostisk brug Til brug med Rotor-Gene Q MDx-instrumenter 870211 TYSKLAND QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, R2 1072802DA

Læs mere

Vigtig bemærkning. Sample & Assay Technologies. December Til brugere af therascreen BRAF RGQ PCR-kittet:

Vigtig bemærkning. Sample & Assay Technologies. December Til brugere af therascreen BRAF RGQ PCR-kittet: December 2014 Vigtig bemærkning Til brugere af therascreen BRAF RGQ PCR-kittet: Vi vil gerne holde dig opdateret om nogle ændringer i therascreen BRAF RGQ PCR-kittet version 2. Ændring i cyklustærsklen

Læs mere

therascreen BRAF RGQ PCR-kit Håndbog

therascreen BRAF RGQ PCR-kit Håndbog November 2013 therascreen BRAF RGQ PCR-kit Håndbog 24 Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug Til brug med Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM-instrumentet. 870211 QIAGEN Manchester Ltd, Skelton House, Lloyd Street

Læs mere

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik

Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik Bilag 2 Statusrapport for projektet: Afprøvning af den nye PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde til erstatning for den gamle ELISA-teknik ved forsker Mogens Nicolaisen, Danmarks JordbrugsForskning,

Læs mere

Brugsanvisning for SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD

Brugsanvisning for SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD 1 Producent Brugsanvisning for SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD for DHPLC systemer Læs venligst denne brugsanvisning grundigt igennem, før dette produkt anvendes. Gem denne brugsanvisning til

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

cobas KRAS Mutation Test KRAS

cobas KRAS Mutation Test KRAS cobas KRAS Mutation Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas KRAS Mutation Test KRAS 24 Tests P/N: 05852170190 BEMÆRK: Købet af dette produkt

Læs mere

therascreen EGFR RGQ PCR-kithåndbog

therascreen EGFR RGQ PCR-kithåndbog Juni 2013 therascreen EGFR RGQ PCR-kithåndbog Version 1 24 Til in vitro-diagnostisk brug Til brug med Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM-instrumentet 870111 QIAGEN Manchester Ltd, Skelton House, Lloyd Street North,

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Brugsanvisning for SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD

Brugsanvisning for SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD 1 Producent Brugsanvisning for SURVEYOR Scan KRAS Kit Exon 2 CE IVD for DHPLC systemer Læs venligst denne brugsanvisning grundigt igennem, før dette produkt anvendes. Gem denne brugsanvisning til senere

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA.

Quick Guide til. MATCH IT! DNA software. Til in vitro-diagnostisk brug. Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser 1 LC1497DA. Quick Guide til MATCH IT! DNA software Til anvendelse med IMMUCOR LIFECODES HLA SSO-analyser Til in vitro-diagnostisk brug 1 LC1497DA.1 (09/15) Denne manual er fremstillet til anvendelse med MIDNA MATCH

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik

Kvalitetskontrol i molekylærbiologisk rutinediagnostik i molekylærbiologisk rutinediagnostik Respirationsvejsvirus som model Mette Høgh, cand. scient, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital Mette.hoegh@hvh.regionh.dk Oversigt Introduktion

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree (Oversat fra dokumentet Uploading GEDCOM Files and Copying the Information int Family Tree: http://broadcast.lds.org/elearning/fhd/product/en/handouts/gedcom.pdf)

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

cobas EGFR Mutation Test

cobas EGFR Mutation Test cobas EGFR Mutation Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas EGFR Mutation Test EGFR 24 Tests P/N: 06471463190 BEMÆRK: Købet af dette produkt

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog

therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog Marts 2015 therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog 24 Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 971530 1061828DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R3 1061828DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

therascreen BRAF Pyro -kit Håndbog 24

therascreen BRAF Pyro -kit Håndbog 24 Marts 2015 therascreen BRAF Pyro -kit Håndbog 24 Version 2 Til in vitro-diagnostisk brug 971470 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R2 1074213DA Sample & Assay Technologies QIAGEN prøve-

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE Elevvejledning PCR PCR trin for trin PCR involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: Denaturering, primer påsætning og forlængelse

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden.

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden. Step by step guide til InfoScreens Indhold Log ind... 1 Oprette slide... 1 Offentliggøre slide...5 Se infoskærm... 6 Rediger et slide... 7 Fjerne slide fra skærm... 7 Ændre rækkefølge på slide på skærm...

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Brugervejledning til registrant

Brugervejledning til registrant Brugervejledning til registrant Når man logger på kommer man ind på en side der ser ud som nedenfor. På siden optræder alle de metadatabeskrivelser som man har rettigheder over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII DK Ægløsningstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår du

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Brugervejledning for Nicolet neeg version 5.X

Brugervejledning for Nicolet neeg version 5.X Brugervejledning for Nicolet neeg version 5.X Indeks 1. Opstart af computer og StudyRoom 3 2. Start en ny test 4 3. Start indspilning 6 4. Kontrol før indspilningen begyndes 8 5. Indskrivning af Patient

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

FACTOR V LEIDEN KIT. Til brug med LightCycler 1.2-instrumentet. Til in vitro-diagnostik.

FACTOR V LEIDEN KIT. Til brug med LightCycler 1.2-instrumentet. Til in vitro-diagnostik. REF FACTOR V LEIDEN KIT Til brug med LightCycler 1.2-instrumentet (I EU: Serienummer 2021 til 5602) 03 610 179 001 Kit til 32 reaktioner til højst 30 prøver Til in vitro-diagnostik. DETTE PROGRAM MÅ IKKE

Læs mere

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen Software og apps som medicinsk udstyr Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen CE-mærkning af medicinsk udstyr Medicinsk udstyr er produkter, der anvendes til at diagnosticere,

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Vejledning til hjemsendelse af filer

Vejledning til hjemsendelse af filer 26. juni 2017 JKP/BCD Forskningsservice Vejledning til hjemsendelse af filer Under Danmark Statistiks forskerordning er det tilladt at hjemsende analyseresultater fra forskermaskinen. Denne vejledning

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt

3M Food Safety 3M Molecular Detection System. Patogentesting. Enkelt og nemt 3M Food Safety 3M Molecular Detection System Patogentesting Enkelt og nemt Fødevareproduktion er dit fagområde Fødevaresikkerhed er vores Forbrugerne stoler på at din virksomhed producerer fødevarer af

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW SignFlow ændres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af allerede eksisterende funktionalitet. Alle nye ændringer i SignFlow er nu samlet i version 2016.2, som stilles til rådighed for

Læs mere

Vemcount Brugermanual 2016

Vemcount Brugermanual 2016 Vemcount Brugermanual 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 1 BRUGERADGANG OG LOG IND... 2 GLEMT BRUGERNAVN ELLER ADGANGSKODE?... 4 INTET BRUGERNAVN ELLER ADGANGSKODE?... 4 BRUGERRETTIGHEDER... 5 VELKOMSTSIDE...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 Journal

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere