TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet"

Transkript

1 TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Til detektering af 7 mutationer i K-RAS-genet Til brug i Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Katalognr ) Og Applied BioSystems 7500 Real-Time PCR System (Varenummer: ) Inkluderer brugermanual til LightCycler Adapt Software v1.1 fra Roche Diagnostics (katalognr ) til TheraScreen : K-RAS Mutation Kit CE-IVD Brugsvejledning Produktkoder Kitstørrelse DxS-produktkode Roche Diagnostics bestillingsnummer 20 reaktioner KR reaktioner KR Instruktionsversion: DU001g Revisionsdato: maj 2009 Opbevares ved -18 C til -25 C Side 1 af 38

2 Indhold 1. Tilsigtet brug / brugsindikationer Opsummering og forklaring af testen Teknologiske principper Reagenser ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Opbevaringsforhold, stabilitet og forsendelsesbetingelser Instrument Prøver K-RAS Mutationsdetekteringsprotokol Procedurebegrænsninger Karakteristika for analyseydelse Teknisk assistance Fabrikant- og distributørinformation Dato for udstedelse af seneste revision Referencer Information til køber: Side 2 af 38

3 VIGTIGT: Læs disse instruktioner grundigt igennem, og blive bekendt med alle K-RAS-kittets komponenter, inden udstyret tages i brug. 1. Tilsigtet brug / brugsindikationer Tilsigtet brug DxS TheraScreen : K-RAS Mutation Kit (K-RAS-kit) er en in vitro diagnostisk test, der er beregnet til påvisning af syv somatiske mutationer i K-RASonkogenet, og som vil give en kvalitativ vurdering af mutationsstatus. K-RAS-kittet skal anvendes af uddannet laboratoriepersonale i et professionelt laboratoriemiljø med DNA-prøver, der er ekstraheret fra formalinfikseret, paraffinindlejret colorektalvæv. Brugsindikationer Resultaterne af K-RAS-kittet er beregnet til at hjælpe lægen med at identificere patienter med colorektal cancer, som måske ikke vil have gavn af behandling med antiepidermal vækstfaktor (EGFR) som panitumumab eller cetuximab. K-RAS-kittet er ikke beregnet til diagnosticering af colorektal cancer. Det er beregnet som et supplement til andre relevante prognostiske faktorer, der anvendes til udvælgelse af egnede patienter til behandling med anti-egfr behandlinger, baseret på patientens mutationsstatus. Patientens mutationsstatus vil sammen med andre sygdomsfaktorer blive vurderet af en kliniker for at træffe beslutning om behandling. Der bør ikke træffes nogen behandlingsbeslutninger for cancerpatienter, der alene er baseret på K-RAS-mutationsstatus. 2. Opsummering og forklaring af testen KRAS-kittet er CE-mærket diagnostisk udstyr i overensstemmelse med EU s Direktiv 98/79/EC om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Mutationer i K-RAS-onkogenet findes hyppigt ved human cancer (1-4). Tilstedeværelsen af disse mutationer falder sammen med en manglende respons på visse cancerbehandlinger med EGFR-hæmmere hos patienter med metastatisk colorektal cancer (5-10) (14-21). Det er muligt at detektere syv mutationer i K-RAS-genet i en baggrund af vildtype genomisk DNA i en real-time PCR-analyse, baseret på DxS Scorpions -teknologi. Denne metode er meget selektiv. Forudsat at der er tilstrækkelige kopier af DNA, er det muligt at påvise cirka 1% mutant i en baggrund af vildtype genomisk DNA. K-RAS-kittet påviser syv K-RAS-mutationer i codon 12 og 13 af K-RASonkogenet som vist i Tabel 1 nedenfor. Side 3 af 38

4 Tabel 1: K-RAS-mutationer påvist med DxS-kittet Kosmisk ID stammer fra Catalogue of Somatic Mutations in Cancer Mutation Basisændring Kosmisk ID Gly12Ala (GGT>GCT) 522 Gly12Asp (GGT>GAT) 521 Gly12Arg (GGT>CGT) 518 Gly12Cys (GGT>TGT) 516 Gly12Ser (GGT>AGT) 517 Gly12Val (GGT>GTT) 520 Gly13Asp (GGC>GAC) Teknologiske principper K-RAS-kittet kombinerer to teknologier, ARMS og Scorpions (11, 12, 13), til detektering af mutationer i real-time PCR-analyser. ARMS Allele- eller mutationsspecifik forstærkning opnås ved ARMS. Taq DNApolymerase er ekstremt effektiv til at skelne mellem en match og en fejlmatch i 3 -enden af en PCR-primer. Specifikke muterede sekvenser kan forstærkes selektivt, selv i prøver hvor størsteparten af sekvenserne ikke bærer mutationen som: Når primeren er fuldstændig matchet, fortsætter forstærkningen med fuld effektivitet. Når 3 -basen ikke er matchet, forekommer der kun baggrundsforstærkning på et lavt niveau. Scorpions Påvisning af forstærkning udføres med Scorpions. Scorpions er bifunktionelle molekyler, der indeholder en PCR-primer, der er kovalent kædet til en probe. Fluoroforen i proben reagerer med en quencher, der også er indeholdt i proben, hvilket reducerer fluorescensen. Under en PCR-reaktion, når proben binder sig til amplikonen, bliver fluoroforen og quencheren adskilt. Det fører til en forøget fluorescens i reaktionsrøret. Dataanalyse: Ct-metode Scorpions real time-analyser anvender det antal PCR-cyklusser, der er nødvendige for at påvise et fluorescerende signal over et baggrundssignal som mål for, hvor mange mål-molekyler der er til stede ved starten af reaktionen. Det punkt, hvorved signalet detekteres over baggrundsfluorescensen, kaldes for Cyklus-tærskelværdien (Ct). Prøvens Ct-værdier kalkuleres som forskellen mellem mutationsanalyse- Ct og kontrolanalyse-ct fra den samme prøve. Side 4 af 38

5 Prøverne klassificeres som mutationspositive, hvis de giver en Ct, som er lavere end 1% Ct-værdien for den analyse. Over denne værdi kan prøven enten indeholde mindre end 1% mutation (ud over analysens grænser), eller den er mutationsnegativ. Ved brug af ARMS-primere kan der forekomme en vis ineffektiv priming, hvilket giver en meget sen baggrunds-ct fra DNA, der ikke indeholder mutationen. Alle Ct-værdier, der kalkuleres fra baggrundsforstærkning, vil være højere end 1% Ct-værdierne, og prøven vil blive klassificeret mutationsnegativ. K-RAS-kittet er CE-mærket til in vitro-diagnostisk brug på enten Roche Diagnostics LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (LightCycler 480 Instrument) 96 brøndformat, Roche varenummer: eller Applied BioSystems 7500 Real-Time PCR System, varenummer (ABI7500). For LightCycler 480 Instrumentet skal K-RAS-kittet anvendes sammen med LightCycler Adapt Software v1.1 til TheraScreen K-RAS Mutation Kit CE-IVD (LightCycler Adapt Software). Denne software er udviklet til at automatisere bestemmelse af et positivt eller negativt forstærkningsplot og beregner en passende tærskel, hvorfra der skal hentes Ct-værdier. De anvendes til at beregne prøvens Ct-værdier, som sammenlignes med 1% cut-off-værdierne. Softwaren rapporterer et positivt eller negativt mutationsresultat og fjerner eventuel subjektivitet fra analysen og fortolkningen af K-RAS-kittets data. K-RAS-kittets format Der leveres otte analyser med K-RAS-kittet. En kontrolanalyse Syv mutationsanalyser Alle reaktionsblandinger indeholder en exogen kontrolanalyse (intern kontrol) mærket med HEX (til detektering af JOE-detektoren på ABI7500). Den kontrollerer tilstedeværelse af hæmmere, der kan medføre falsknegative resultater. Kontrolanalyse Kontrolanalysen, der er mærket med FAM, anvendes til vurdering af den totale DNA i prøven. Kontrolanalysen forstærker en region af exon 4 af K-RAS-genet. Primere og probe er designet, så alle kendte K-RAS-polymorfismer undgås. Mutationsanalyser Hver mutationsanalyse, der er mærket med FAM, indeholder en Scorpion plus en ARMS-primer for at skelne mellem vildtype-dna og den mutante DNA, der detekteres af en real-time PCR-analyse. Side 5 af 38

6 4. Reagenser Dette K-RAS-kit indeholder reagenser nok til udførelse af kvalitetsvurdering af prøver og køre KRAS-analyser til op til 20 eller 80 reaktioner, afhængig af kittets størrelser. Kitstørrelse DxS produktkode Roche Diagnostics ordrenummer 20 reaktioner KR reaktioner KR Antallet af prøver, som kan testes, afhænger af prøvernes batchstørrelse. Tabel 2: K-RAS-kittets indhold Leverede reagenser 20 reaktioner 80 reaktioner Rør Volumen Volumen Kontrolreaktionsblanding 1300 µl 5200 µl 1 12ALA reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 2 12ASP reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 3 12ARG reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 4 12CYS reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 5 12SER reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 6 12VAL reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 7 13ASP reaktionsblanding 650 µl 2600 µl 8 Blandingsstandard 300 µl 1000 µl 9 Taq DNA-polymerase 60 µl 240 µl 10 Udstyr og reagenser, der ikke leveres med K-RAS-kittet Brugeren skal have følgende udstyr og forbrugsstoffer: LightCycler 480 Instrument eller ABI7500 Real-time PCR Machine, som kan foretage cycling som defineret i afsnit 9; K-RAS Mutation Detection Protocol. LightCycler Adapt Software v1.1 fra Roche Diagnostics (Katalognr ). 0,2 ml DNAse-fri PCR-plader (LightCycler 480 Instrument Multiwell Plate 96, katalognummer eller ABI MicroAmp Optical 96-brønd reaktionsplade, varenummer med MicroAmp Optical Adhesive Film, varenummer ). Sterile rør til forberedelse af masterblandinger. Dedikerede pipetter til klargøring af PCR-blanding. Dedikerede pipetter til dispensering af DNA-skabelon. Sterilt, nuklease-frit H 2 0. Side 6 af 38

7 5. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Til in vitro-diagnostisk brug. K-RAS-kittet er ikke beregnet til screening for, eller diagnosticering af, nogen som helst form for cancer, herunder colorektal cancer. Det er beregnet til anvendelse som et supplement til andre prognostiske faktorer, der aktuelt anvendes til udvælgelse af patienter, som ikke ville have gavn af anti-egfr cancerbehandling. Behandling af cancerpatienter bør ikke alene baseres på K-RASgenmutationsstatus. En kliniker bør vurdere mutationsstatus for patienten sammen med andre sygdomsfaktorer. K-RAS-kittets indhold kan nedfryses og optøs op til 8 gange uden negativ indvirkning på analysens ydeevne. K-RAS-kittets reagenser MÅ IKKE nedfryses og optøs mere end 8 gange. Bemærk, at tumorprøver er uhomogene, og data fra en tumorprøve muligvis ikke vil være samstemmende med data fra andre præparater fra den samme tumor. Tumorprøver kan også indeholde ikketumorvæv. DNA fra ikke-tumorvæv forventes ikke at indeholde de K-RAS-mutationer, der detekteres af K-RAS-kittet. Alle analyser i K-RAS-kittet genererer korte PCR-produkter. K-RASkittet fungerer imidlertid ikke på meget fragmenteret DNA. DNA-bedømmelser skal baseres på PCR og kan afvige fra kvantificering baseret på optiske densitetsaflæsninger. Der leveres yderligere kontrolreaktionsblanding for at gøre det muligt at vurdere kvalitet og kvantitet af DNA i prøver før kørsel med K-RAS-kittet. Reagenser til K-RAS-kittet er fortyndet optimalt. Yderligere fortynding af reagenserne anbefales ikke og vil medføre tab af ydelse. Brug af mindre end 25 µl reaktionsvolumen anbefales ikke og vil øge risikoen for falsk-negative resultater. Alle reagenser i K-RAS-kittet er formuleret specifikt til brug sammen med de angivne test. Reagenserne i K-RAS-kittet bør ikke erstattes, hvis den optimale ydelse skal bevares. For at sikre optimal aktivitet og ydelse bør Scorpions-primere (som det er tilfældet med alle fluorescens-mærkede molekyler) beskyttes mod lys for at undgå fotoblegning. Udvis ekstrem forsigtighed for at forhindre forurening af PCRreaktioner med syntetisk kontrolmateriale. Det anbefales, at der anvendes separate, dedikerede pipetter til opsætning af reaktionsblandinger og tilføjelse af DNA-skabelon. Klargøring og dispensering af reaktionsblandinger bør udføres i et område, som er adskilt fra skabelontilføjelsen. Rør bør aldrig åbnes efter en PCR-reaktion. Side 7 af 38

8 De enkelte analyser i K-RAS-kittet har deres egne unikke karakteristika. Beregning af resultatet skal ske med reference til de korrekte analyseparametre (se afsnittet om fortolkning af rapport/data). Mutations-Ct-værdier på 38 eller derover skal scores som negative eller som liggende under kittets grænser. Analyserne indeholder en exogen kontrolreaktion (intern kontrol) ud over reaktionen af interesse (se afsnittet Teknologiske principper). Hvis begge analyser mislykkes, skal dataene kasseres, da der kan være hæmmere til stede, som kan medføre falsk-negative resultater. Fortynding af prøven kan mindske hæmmernes effekt, men det bør bemærkes, at dette også vil nedfortynde DNA'et. Almindelige laboratorieforholdsregler skal overholdes, herunder men ikke begrænset til: a) Der må ikke pipetteres med munden b) Der må hverken ryges, spises eller drikkes på områder, hvor prøver og kittets reagenser håndteres c) Vask hænderne grundigt, efter at testen er udført Anvend kun den Taq-polymerase (Taq), som leveres med kittet. Taq må ikke erstattes med andre kit af den samme eller en anden type eller med Taq fra en anden leverandør. Optø kun de reagenser, der skal bruges til hver enkelt kørsel. Undgå at optø hele kittet hver gang for at minimere antallet af nedfrysninger/ optøninger. Sikkerhedsinformation Forsigtig: Alle kemikalier og alt biologisk materiale skal betragtes som potentielt farligt. Prøver er potentielt infektiøse og skal behandles i overensstemmelse hermed. K-RAS-kittet bør kun anvendes af personer, der har fået undervisning i passende laboratorieteknikker. Ved arbejde med komponenterne i dette K-RAS-kit skal der altid bruges egnet laboratoriekittel, engangshandsker og sikkerhedsbriller. Efter brug skal K-RAS-kittets komponenter bortskaffes som klinisk affald. 6. Opbevaringsforhold, stabilitet og forsendelsesbetingelser Opbevaringsforhold Alt indhold i K-RAS-kittet skal umiddelbart efter modtagelsen opbevares mørkt ved en temperatur på mellem -18 C og -25 C i en fryser med konstant temperatur. Undgå unødvendig nedfrysning/optøning af K-RASkittets indhold. Side 8 af 38

9 Stabilitet Anvend ikke K-RAS-kittet efter den angivne udløbsdato. K-RAS-kittets indhold er stabilt indtil udløbsdatoen, hvis det opbevares under de anbefalede forhold og i den originale emballage. K-RAS-kittets indhold kan nedfryses og optøs op til 8 gange uden negativ indvirkning på analysens ydeevne. K-RAS-kittets reagenser MÅ IKKE nedfryses og optøs mere end 8 gange. Forsendelsesbetingelser Indholdet af K-RAS-kittet transporteres på tøris og bør stadig være frosset ved levering. Hvis K-RAS-kittet ikke er i frosset ved levering, hvis den ydre emballage har været åbnet under transporten, hvis forsendelsen ikke indeholder en følgeseddel, brugsanvisning eller reagenserne, bedes du kontakte det lokale Roche Diagnostics-kontor. Se afsnit 12, Teknisk assistance, for kontaktdetaljer. 7. Instrument Der henvises til instrumentets brugermanual for fuld vejledning om installation og brug af real-time PCR-instrumentet. 8. Prøver Prøvemateriale skal være humant genomisk DNA, ekstraheret fra formalinfikserede, paraffinindlejrede colorektale tumorprøver. Prøveindsamling og klargøring 1. Transport af prøver: Standard patologisk metodik for at sikre prøvernes kvalitet. 2. Anbefalet proces til ekstrahering af prøver: DNA-ekstrahering med Qiagen QIAamp DNA FFPE-vævskit (katalognummer 56404). Følgende ændringer til Qiagen-protokollen skal benyttes: FFPE-præparater skal indsamles på objektglas. Overskydende paraffin skal skrabes bort rundt om vævsprøverne med en frisk, steril skalpel. Skrab vævspræparatet ind i mikro-centrifugeringsrør med en frisk skalpel for hver prøve, der ekstraheres. Proteinase K-fordøjelse skal fortsættes til afslutning. Det kan tage op til 48 timer. Prøverne skal elueres i 200 µl ATE-buffer fra Qiagenekstraheringskit. Eventuelle alternative metoder til klargøring af prøver skal valideres af slutbrugeren. Side 9 af 38

10 3. Opbevaring af ekstraheret DNA: Opbevares ved -20 C før analysering. Prøvevurderingsprotokol Den ekstra kontrolanalyseblanding, der leveres med K-RAS-kittet, skal anvendes til vurdering af den totale DNA i prøven. Denne kontrolanalyse forstærker en region af exon 4 af K-RAS-genet. Prøver bør kun sættes op med kontrolanalysen med den blandede standard som en positiv kontrol og vand som ikke-skabelon-kontrol. Bemærk, at prøver skal være samlede i batch for at opnå den optimale anvendelse af reagenser i K-RAS-kittet. Alle prøvekørsler skal indeholde kontroller. Hvis prøver testes individuelt, bruger det flere reagenser og reducerer antallet af prøver, som kan testes med K-RAS-kittet. Opsætningen af protokolplade til prøvevurdering 1. Optø kontrolreaktionsblandingen og den blandede standard fra K-RASkittet. Bland hver opløsning efter optøning ved at vende hvert rør 10 gange for at undgå lokaliserede saltkoncentrationer. Klargør tilstrækkelige blandingsmængder til DNA-prøverne, én blandet standardreaktion og én kontrolreaktion uden skabelon samt 2 ekstra reaktioner. 2. Masterblandingen klargøres ved at benytte den mængde reagenser pr. reaktion, som er opgivet i Tabel 3. Tabel 3: Masterblandingsmængder til kontrolanalyse Analyse Masterblanding Reaktionsblanding Taq (µl)x1 (µ)x1 Kontrolanalyse 19,8 0,2 3. Taq og andre reaktionsblandinger, der indeholder Taq, MÅ IKKE vortexes, da dette kan inaktivere enzymet. 4. Kontrollér, at Taq har stuetemperatur før brug. Centrifugér hætteglasset for at sikre, at alt Taq er samlet i bunden af hætteglasset, og pipettér derefter ved at placere pipettens spids lige under overfladen af Taq, for at minimere risikoen for, at spidsen bliver dækket af overskydende Taq. 5. Bland masterblandingen ved at pipettere forsigtigt op og ned. 6. Tilsæt straks 20 µl af kontrol-masterblandingen i hver reaktionsbrønd. 7. Tilføj straks 5 µl af prøven, blandet standard eller vand (til kontrollerne uden skabelon) til reaktionsbrøndene. 8. Pladen skal være sat op med den blandede standard tilsat brønd A1 og ingen skabelonkontrol (vand) tilsat A2. Alle andre brønde i brug skal indeholde prøverne. Side 10 af 38

11 9. Forsegl og centrifugér PCR-pladen kortvarigt for at samle reagenserne i bunden af brøndene. 10. Følg instrumentopsætningen for den relevante platform. Prøvevurderingsprotokol Opsætning LightCycler 480 Instrument 1. Placer straks pladen i LightCycler 480 Instrument. 2. Vælg ikonen for LightCycler 480 Software på skrivebordet på den arbejdsstation, som er forbundet med instrumentet. Log på softwaren, og vælg fra skærmbilledet Overview New Experiment from Template. Vælg K-RAS LC480II Run Template fra de opførte kørselsskabeloner. Denne skabelon har følgende parametre: 1. Detekteringsformat er DxS IVD Assays. 2. Reaktionsvolumen er Et indledende holdetrin på 95 C i 4 minutter. 4. En 2-trins forstærkning for 45 cyklusser med en denaturering på 95 C i 30 sekunder og anneale ved 60 C i 1 minut. Fluorescensdetektion er en enkelt detektion ved 60 C-trinnet. 3. Vælg fanen Sample Editor, og vælg afkrydsningsfeltet Abs Quant under Step 1: Select Workflow. Kontrollér, at begge filtre er valgt ( nm og nm) under Select Filter Combinations. Opsæt prøvenavne under Trin 2 og Trin 3. Quantification Sample Type skal indstilles til unknown. Replikatkolonnen skal ikke udfyldes. 4. Vælg knappen Experiment, og klik på knappen Start Run for at gemme eksperimentet og begynde at køre cyklussen. 5. Når kørslen er afsluttet, vælges fanen Analysis og derefter Abs Quant/2nd Derivative Max fra vinduet Create New Analysis. Acceptér standarderne fra skærmbilledet Create New Analysis. Kontrollér, at knappen Filter Comb er , og vælg knappen Calculate. Ctværdier vises i tabellen Samples. 6. Vælg knappen Filter Comb, og skift filtre til nm. Vælg knappen Calculate, og indhent de exogene Ct-kontrolværdier fra tabellen Samples. Opsætning til prøvevurderingsprotokol ABI7500 Instrument 1. Placer straks pladen i ABI7500-instrumentet. 2. Vælg ikonen for 7500 System Software på skrivebordet på den arbejdsstation, som er forbundet med instrumentet. Åbn en ny kørselsfil fra filmenuen i 7500 Sequence Detection Software version 1.4. Side 11 af 38

12 3. Under Assay vælges Standard Curve (Absolute Quantification). Under Run Mode vælges Standard Gå til detektor-opsætningsvinduet ved at vælge knappen Next. Tilføj en FAM- og en JOE-detektor med quencher indstillet til none på detektorlisten. Vælg knappen New Detectors, hvis disse detektorer ikke allerede findes, og sæt en FAM- og en JOE-detektor op med quencher indstillet til none. 5. Indstil Passive Reference til None, og vælg knappen Next. 6. Vælg hele pladen, og afkryds feltet for FAM- og JOE-detektorer for at sikre, at begge farver monitoreres i hver brønd. Vælg knappen Finish. 7. Opsæt cycling som vist i Tabel 4 under fanen Instrument. Tabel 4: ABI7500 cyklustilstande Temperatur Tid Cyklusser Dataindsamling Stadium 1 95 o C 4 min 1 Stadium 2 95 o C 30 sek 60 o C 1 min 40 FAM, JOE 8. Vælg knappen Start for at gemme prøven og påbegynde cyklussen. 9. Sørg for, når kørslen er afsluttet, at den passive reference er indstillet på none på brøndinspektionsskærmen. Vælg alle de brønde, der er i brug, i fanen Amplification Plot, og vælg farve JOE fra detektorrullemenuen. 10. Kontrollér JOE-signalet fra hver prøve, og sammenlign med JOEsignalet i NYC-brønden. Notér eventuelle prøver med en senere forstærkningskurve eller mislykket forstærkning for den exogene kontrol sammenlignet med NTC. 11. Vælg alle de brønde, der er i brug, i fanebladet Amplification Plot, og vælg FAM-farve fra detektor-rullemenuen. Brug den automatiske baseline-indstilling og manuel Ct, og indstil derefter tærskelværdien manuelt i midten af den eksponentielle fase med logskalaen til Y-aksen, som beskrevet i brugervejledningen til ABI Vælg knappen Analyse for at få vist Ct-værdier. Side 12 af 38

13 Tolkning af prøvebedømmelse Bedøm NTC Ct-værdier for at sikre, at der ikke er nogen kontaminering, som giver positiv forstærkning i FAM-kanalen (Ct mindre end 40) eller en mislykket exogen kontrolreaktion i HEX-kanalen (ingen Ct), som tyder på et opsætningsproblem. Den blandede standard bør give en kontrolanalyse Ct (FAM-kanal) på på ABI7500 og 29 på LightCycler 480 Instrumentet. Data må ikke anvendes, hvis en af disse to kørselskontroller er mislykket. Kontrolanalyse Ct 29-35: Fortolkes med forsigtighed, da meget lave mutationsniveauer måske ikke detekteres. Kontrolanalyse Ct 35-38: Der er kun få kopier af DNA i prøverne, der kan forstærkes, og mutationer vil sandsynligvis kun blive set, hvis de fleste kopier muteres. Kontrolanalyse Ct 38: Afvis prøven, da der er minimalt DNA til stede, og K-RAS-kittet ikke kan påvise mutationer. Bemærk, at hvis en prøve giver en sen kontrolanalyse-ct, skal prøvens exogene kontrol-ct sammenlignes med den exogene kontrol fra NTC. Hvis den exogene kontrol fra prøven er forsinket eller negativ sammenlignet med NTC, kan der være en hæmmer til stede. Det er muligt at reducere hæmmerens effekt ved at fortynde prøven, selvom dette også fortynder DNA et. Fortynding af prøven: En kontrol-ct på < 24 overbelaster mutationsanalyserne. Prøver med en kontrol-ct på < 24 skal fortyndes. Bemærk, at for LightCycler 480 Instrument kan Ct-værdier indhentet via den 2. derivatmetode være en smule forskellig fra værdierne, som fremkom via LightCycler Adapt Software. Det anbefales, at koncentrerede prøver fortyndes for at falde inden for området > 24 men < 29 (Ct-værdier baseret på 7500 Sequence Detection Software eller LightCycler 480 Instrument Software) med den basis, at ved at fortynde ½ stiger Ct med K-RAS Mutationsdetekteringsprotokol Læs disse instruktioner grundigt igennem, og blive bekendt med alle K-RAS-kittets komponenter, inden udstyret tages i brug. For at bruge K-RAS-kittet effektivt skal prøver samles i batchstørrelser på 10 (for at fylde en plade med 96 brønde). Mindre batchstørrelser betyder, at der kan testes færre prøver med K-RAS-kittet. Prøveopsætning af LightCycler 480 Instrument For hver DNA-prøve skal kontrol- og mutationsanalyser analyseres i samme PCR-kørsel for at undgå variationer mellem kørslerne. Side 13 af 38

14 1. Optø reaktionsblandingerne og den blandede standard fra K-RASkittet til stuetemperatur. Bland hver opløsning efter optøning ved at vende hvert rør 10 gange for at undgå lokaliserede saltkoncentrationer. Forbered tilstrækkelige blandinger til DNA-prøverne, den blandede standard og kontroller uden skabelon samt 2 ekstra reaktioner pr. blanding, som vist i Tabel 5. Tabel 5: Mængder til K-RAS-masterblandinger Analyse Reaktionsblanding (µ)x1 Masterblandinger Reaktionsblanding Taq (µl)x1 (µl) pr. plade (x14) Taq (µl) pr. plade (x14) Kontrolanalyse 19,8 0,2 277,2 2,8 Mutationsanalyser 19,8 0,2 277,2 2,8 2. Taq og andre reaktionsblandinger, der indeholder Taq, MÅ IKKE vortexes, da dette kan inaktivere enzymet. 3. Kontroller, at Taq har stuetemperatur før brug. Centrifugér hætteglasset for at sikre, at alt Taq er samlet i bunden af hætteglasset, og pipettér derefter ved at placere pipettens spids lige under overfladen af Taq for at minimere risikoen for, at spidsen bliver dækket af overskydende Taq. 4. Bland masterblandingerne ved at pipettere forsigtigt op og ned. 5. Tilføj straks 20 µl af masterblandingerne i reaktionsbrøndene. 6. Tilføj straks 5 µl af prøven, blandet standard eller vand (til kontrollerne uden skabelon) til reaktionsbrøndene. Hver DNA-prøve skal testes med både kontrol- og alle mutationsanalyser. Opsætning af pladen vises i Tabel 6. Side 14 af 38

15 Tabel 6: K-RAS-kit pladelayout layout ved 96 brønde Analyse A Kontrol B 12ALA C 12ASP D 12ARG E 12CYS F 12SER G 12VAL H 13ASP Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve 10 Blandet standard NTC Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Prøve 7 Prøve 8 Prøve 9 Prøve Forsegl og centrifugér PCR-pladen kortvarigt for at samle reagenserne i bunden af brøndene. 8. Placer straks pladen i LightCycler 480 Instrument. Opsætning for LightCycler 480 Instrument 1. Vælg ikonen for LightCycler 480 Instrument software på skrivebordet på den arbejdsstation, som er forbundet med instrumentet. Log på softwaren, og vælg fra oversigtssiden New Experiment from Template. 2. Vælg K-RAS LC480II Run Template fra listen Run Templates (se afsnittet LightCycler 480 Instrument prøvebedømmelse for detaljer). 3. Vælg fanen Sample Editor under Step 1: Select Workflow og vælg afkrydsningsfeltet Abs Quant. Kontroller, at begge filtre er valgt ( nm og nm) under Select Filter Combinations. Opsæt prøvenavne under Step 2 og Step 3. I kolonne 1 skal prøvenavnet være Mixed Standard. I kolonne 2 skal prøvenavnet være NTC. I kolonne 3-12 skal prøvenavnene indtastes. Navnene skal være identiske for alle brønde i 1 kolonne. Quantification Sample Type skal indstilles til unknown. Replikatkolonnen skal ikke udfyldes, da LightCycler Adapt Software ikke tager replikater i betragtning. 4. Vælg knappen Experiment, og klik på knappen Start Run for at gemme prøven og begynde at køre cyklussen. LightCycler 480 Instrument prøveanalyse 1. Når LightCycler 480 Instrument-kørslen er afsluttet, eksporteres prøven (.ixo fil) ved hjælp af navigator-vinduet til en egnet placering, hvortil LightCycler Adapt Software kan få adgang. Side 15 af 38

16 2. VIGTIGT: LightCycler Adapt Software er godkendt til brug på et enkeltcomputersystem defineret som en enkelt kontrolenhed (arbejdsstation) leveret af Roche Diagnostics til brug sammen med et enkelt LightCycler 480 Instrument II. Denne godkendelse af LightCycler Adapt Software er aktuelt kun gældende for kontrolenheden, som er en standalone computer (dvs. ikke del af et netværk). Det er ikke tilladt at benytte nogen anden computer, da softwaren måske ikke vil fungere efter hensigten. 3. Åbn LightCycler Adapt Software ved at klikke på ikonen LightCycler Adapt Software på arbejdsstationens skrivebord, og udfyld feltet til brugernavn. Dette navn indtastes som rapportforfatter. 4. Brug browserknappen i hovedvinduet for at vælge en enkelt LightCycler 480 Instrument kørselsfil (for at fjerne et valg skal softwaren lukkes og åbnes igen). 5. Vælg en rapporttype (pdf eller csv). Hvis csv vælges, oprettes der også automatisk en pdf-version. 6. Vælg Analyse for at oprette resultatrapporten. Rapporten gemmes automatisk i folderen med kørselfilen og får det samme navn som kørselsfilen. 7. Rapporten vises automatisk. 8. De rapporterede resultater vises i kolonnen Mutation Status i tabellen Sample Result Table. LightCycler Adapt Software rapportfortolkning 1. LightCycler Adapt Software-rapporten indeholder generel information om analysen Rapportforfatteren er personen, som har kørt softwaren og oprettet rapporten Dato og tidspunkt for analysen vises. 2. Rapporten giver en oversigt over analysen med detaljer om det anvendte kørselsfilnavn plus algoritmedefinitionsfil og algoritmesekvens. Algoritmedetaljerne er faste og kan ikke ændres. 3. Resultatafsnittet indeholder det fulde navn og filstien for LightCycler 480 Instrument-kørslen samt følgende detaljer: 3.1. LightCycler 480 Instrument-serienummer Instrument Name-identifikatior for LightCycler 480 Instrument i LightCycler 480 Instrument Software Run Date-Dato og tid for LightCycler 480 Instrument-kørsel Run Operator-navnet på personen, som var logget på LightCycler 480 Instrument-softwaren, da prøven blev kørt Experiment Name-Kørslens filnavn Software Version-version af den software, som er anvendt på LightCycler 480 Instrument. Side 16 af 38

17 3.7. Lot Number-fra feltet Lot No i prøvens opsætningsskærm i LightCycler 480 Instrument-softwaren. 4. Pladens layout opgives med prøvenavne fra LightCycler 480 Instrument softwarens prøveeditor-skærmbillede. 5. Der opgives et Run Summary Result, hvor kørslen mærkes med Valid eller Invalid. Dette afhænger af kørselskontrollerne i kolonnerne 1 og Kørselskontroller 6.1. LightCycler Adapt Software beregner automatisk Ct-værdien for den blandede standard ved hjælp af formlen Mutation Ct-Kontrol Ct= Ct 6.2. LightCycler Adapt Software sammenligner værdierne i de forventede værdier i Tabel 7. Tabel 7: LightCycler Adapt Software forventede Ct-værdier Analyse Blandet standard Ct 12ALA -0,61 12ASP -0,61 12ARG 0,34 12CYS -0,79 12SER -0,13 12VAL 0,1 13ASP -0, Ct- og Ct-værdierne rapporteres Følgende Flag/Advarsler rapporteres for kørselskontrollerne i kolonne 1 og 2: Tabel 8: LightCycler Adapt Software Flag/Advarsler for kørselskontrollerne Flag/Advarsler CT_OUT_OF_RANGE EXO_FAIL DELTA_CT_OUT_OF_RANGE EXO_CONTROL_INVALID TARGET_CHANNEL_INVALID Betydning FAM Ct for kontrolanalyse er uden for måleområde For den blandede standard er den exogene kontrol- Ct<30 eller er negativ, når FAM-resultaterne er negative Mutations- Ct-værdier er uden for det indstillede område. Den exogene kontrolreaktion er mislykket i en NTC FAM-reaktionen har en positiv Ct-værdi i en NTC Betydningerne af Flag/Advarsler findes mere detaljeret nedenfor: CT_OUT_OF_RANGE-Kontrolanalysen for den blandede standard skal have en Ct-værdi på 26,60 ± 2. Side 17 af 38

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014

C V C. Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02. Revision 2. Juli 2014 DOT131v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Side 1 af 7 Vejledning i brug af Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Revision 2 Juli 2014 DOT131v1

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1

Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1 Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1 1 - Ordreindtastning 1.1 Samlet ordreproces 1.2 Oprettelse af en quick-ordre 1.3 Opret ordre fra gemte lister 1.4 Opret ordre ved at uploade en fil 1.4.1 Upload

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Microflex Ticketing system WMR Guide

Microflex Ticketing system WMR Guide Microflex Ticketing system WMR Guide Microflex A Division of Ticketmaster, 1 Indhold. INTRODUKTION...2 LOGIN PROCEDURE...3 WMR RAPPORTER...4 1. BILLET INFORMATION...5 1.1 Eventopgørelse...5 1.2 Event detaljer...9

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Brugsanvisning. PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci. Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013

Brugsanvisning. PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci. Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013 Brugsanvisning PCR-amplifikation og sekventering af HLA-klasse I- og II-loci Versionsnr.: 13.0 Udfærdigelsesdato: Juli 2013 EC REP Conexio Genomics Pty Ltd Qarad bvba 8/31 Pakenham St Cipalstraat 3 Fremantle

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Next Generation Sequencing

Next Generation Sequencing Next Generation Sequencing For 60 år siden blev DNA opdaget. I øjeblikket afprøver vi NGS, og til sommer kører vi BRCA-gener med den nye metode I år er det 60 år siden, at DNA s struktur blev erkendt,

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Dette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner.

Dette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner. Vedhæftning af Bilag Et originalbilag (kvittering), der dokumenterer en udgift, skal skannes, og billedfilen fra denne skanning skal først gemmes (på pc eller server), før bilaget kan vedhæftes til afregningen.

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Security Center Et overblik

Security Center Et overblik 01.03.2012 Security Center Et overblik mailfence/spamfence... 2! Generelt om spamfence... 2! Generelt om mailfence... 2! Gennemse e-mails... 2! Overblik... 2! Statistik... 3! E-mail rapport... 3! Indstillinger...

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere