Transition NEWS. Forandringer i det offentlige. Tema: MAGASINET NR. 06. Region Nordjylland stiller krav til lederne side 8-9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transition NEWS. Forandringer i det offentlige. Tema: MAGASINET NR. 06. Region Nordjylland stiller krav til lederne side 8-9"

Transkript

1 Transition NEWS MAGASINET NR. 06 Tema: Forandringer i det offentlige Stor forandringsvilje i det offentlige side 4-5 Mariagerfjord reducerer sygedagpengeudgiften side 6-7 Region Nordjylland stiller krav til lederne side 8-9 Omsorg ved forandringer i kommunerne side 10-11

2 2 Afslutning Kilde: William Bridges Neutral zone Ny begyndelse Afslutningen betegner den tilstand, hvor personen endnu ikke i tilstrækkelig grad har forholdt sig til betydningen af den ydre hændelse. I afslutningen er der fokus på det, som personen siger farvel til eller lægger bag sig. Ofte benævnt som omkostninger eller tab. Transitioner En transition er den indre, psykologiske forandringsproces, som igangsættes af en ydre hændelse eller ændring. Transitionen forløber, uanset om der er tale om en selvvalgt eller ufrivillig, en positiv eller en negativ ændring, og uanset om personen er bevidst om transitionen eller ej. Transitionsprocessen består af tre zoner, henholdsvis en afslutning, en neutral zone og en ny begyndelse. Zonerne symboliserer forskellige mentale tilstande i forandringsprocessen. Tilstande som ikke adskilles tydeligt, men som afløser hinanden i det tempo, vi mentalt er klar til at bevæge os i. Bevægelsen foregår oftest ubemærket, ligesom vi kan bevæge os frem og tilbage mellem zonerne. I hver af transitionsprocessens zoner er forskellige mentale tilstande fremherskende. Den neutrale zone betegner den tilstand, hvor personen endnu ikke har lagt det afsluttede bag sig og endnu ikke har taget det nye til sig. I den neutrale zone fokuseres på afklaring, dels i forhold til de betydninger, som de konkrete begivenheder har for personen, dels i forhold til personens fremtidsønsker og -muligheder. Den nye begyndelse betegner den tilstand, hvor personen er parat til at virke i overensstemmelse med de aktuelle vilkår. I den nye begyndelse er der fokus på handling og på de fremadrettede præstationer. En transition eller forandringsproces er en helt naturlig reaktion på en konkret hændelse og forløber som regel helt af sig selv over en given tidsperiode. Med den rette støtte kan processen målrettes, hvormed både tids- og ressourceforbruget minimeres væsentligt. Selskaberne i AS3 Companies støtter mennesker og organisationer gennem de transitioner, som opstår i forbindelse med forandringer i arbejdslivet. Kolofon Ansvarshavende redaktør: Allan Gross-Nielsen Redaktion: Jens Daa Hankert, Mikkel Errboe, Tine Hertz Jensen Grafisk design: Grefta Tryk A/S Foto: Per Gudmann, Mikkel Errboe ISSN: Tryk: Grefta Tryk A/S Transition News trykkes i eksemplarer, der udsendes til AS3s kunder og samarbejdspartnere i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Kontakt:

3 3 Blandt de bedste til offentlig-privat samarbejde Administrerende direktør, Allan Gross-Nielsen Den offentlige sektor står over for store forandringer. Regeringens plan for genopretning af den danske økonomi rummer en spareplan, der stiller krav til kommuner, regioner og stat om at finde milliardbesparelser frem mod I en rundspørge AS3 Companies har gennemført blandt landets kommunaldirektører, svarer 89 pct. af respondenterne, at de forventer afgørende forandringer i deres kommune inden for de kommende to år. Forandringerne vil berøre tusindvis af kommunalt ansatte og vil få betydning for os alle. Please Go Please Stay Den offentlige sektor kommer til at sige please go til en række dygtige og erfarne medarbejdere, mens den samtidigt skal sige please stay til de medarbejdere, der skal føre organisationen videre. Med den virkelighed vil der blive stillet nye og store krav til de mange ledere. De skal styre organisationen gennem forandringerne, sideløbende med at de daglige arbejdsopgaver fortsat udføres. Samtidigt skal den enkelte medarbejder have den nødvendige plads til at bearbejde den mentale omstillingsproces, forandringen medfører. Alle bliver berørt AS3 Companies rundspørge blandt kommunaldirektører indikerer, at alle forvaltningsområder i kommunalt regi potentielt set står over for forandringer. Særligt kommunernes interne stabsfunktioner bliver berørt, ligesom også Borgerservice og Børn & Unge står over for forandringer. I en anden rundspørge AS3 Companies har gennemført blandt landets arbejdsmarkeds- og jobcenterchefer, svarer 95 procent, at de forventer, at beskæftigelsesindsatsen i deres kommune står over for forandringer, som vil give personalemæssige udfordringer i form af øget arbejdspres samt udfordringer med at tiltrække og fastholde kvalificeret personale. Samtidig forventer flertallet, at de økonomiske udfordringer vil medføre besparelser på beskæftigelsesområdet og omstrukturering af beskæftigelsesindsatsen. Blandt de bedste til OPS Èn blandt flere løsninger på kommunernes og regionernes økonomiske trængsler er et endnu bedre offentligt-privat samarbejde, OPS. Derfor lægger regeringen med arbejdsgrundlaget Danmark 2020 op til, at vi skal videreføre de gode resultater, vi allerede har opnået. I nordisk sammenhæng er det normalt Sverige, vi fremhæver som rollemodel inden for det formaliserede samarbejde mellem det offentlige og det private. Men lige netop på arbejdsmarkedsområdet er Danmark langt foran i forhold til vores broderlande. Vi kan være stolte af de resultater, vi har opnået, og vi både kan og bør bygge videre på erfaringerne til gavn for både borgere og den danske samfundsøkonomi. En nylig rapport fra Dansk Industri viser, at der er et enormt potentiale i et tættere samarbejde mellem det offentlige og det private. Den dokumenterer, at partnerskaber inden for forskellige velfærdsmæssige kerneområder bidrager ganske betydeligt til besparelser for det offentlige, uden at der bliver gået på kompromis med kvaliteten. Det er glædeligt, at vi har flyttet os så langt, og det er glædeligt, at vi kan se et endnu større potentiale. Så lad os arbejde sammen om at skabe et Velfærdsdanmark, hvor vi tør tænke i nye baner, og hvor vi bliver blandt de allerbedste til offentligtprivat samarbejde. I dette nummer af Transition News kigger vi nærmere på forandringer i det offentlige god læselyst! Med venlig hilsen Allan Gross-Nielsen

4 4 Hatten af for det offentliges omstillingsvilje Klichéen om at det offentlige er støvet og statisk holder ikke længere Det offentlige har altid måttet trækkes med myterne om at være en stor tung klods, som kun meget langsomt flytter sig. Fordomme om hengemthed og uvilje til fornyelse har været faste følgesvende, når offentlige arbejdspladser omtales i medierne og dermed i befolkningen, men ifølge kommunalforsker Roger Buch er de fordomme langt fra virkeligheden, som den tager sig ud i det offentlige i dag. De seneste 20 år har den offentlige sektor gennemgået mellem 50 og 100 reformer af større eller mindre omfang. Så selvom klichéerne nok kunne have en vis sandhed i sig en gang, så er det ikke længere det sande billede på, hvordan de offentlige arbejdspladser agerer, eller på hvordan de ansatte opfatter sig selv og deres arbejdsgiver, siger Roger Buch, der mener, at omstillingsvilje i dag er nødvendig for at kunne trives som offentligt ansat. Implementering af beslutninger En af de faktorer, der adskiller det offentlige fra det private erhvervsliv, er, at der typisk er forholdsvis lidt selvbestemmelse i offentligt regi, når der skal ske forandringer. Samtlige afgørende forandringer er udstukket fra Christiansborg, og selvom kommunerne formelt set høres, så er det sjældent, at de får afgørende indflydelse på de overordnede beslutninger. Kommunernes udfordring er derfor snarere at implementere forandringerne frem for at forme dem og arbejde sig frem mod dem, forklarer Roger Buch, der på den baggrund tager hatten af for kommunerne og regionerne, som han mener, er kommet flot gennem de praktiske forandringer, de er blevet stillet overfor. Den store fusion Strukturreformen kan sammenlignes med en fusion i erhvervslivet. Her var det bare ikke kun to parter, men 240 kommuner, der skulle slås sammen til 66 nye, hvilket omfattede vis af ansatte. Det har krævet et stort arbejde at få det puslespil til at gå op og få systemerne til at arbejde sammen, så rent praktisk er de lykkedes flot med forandringen, siger Roger Buch, der dog også peger på et efterslæb efter reformen. De store praktiske udfordringer ved sammenlægningerne tog nok noget af opmærksomheden fra medarbejdernes situation i processen. Mange offentlige arbejdspladser har fortsat udfordringer i forhold til sygefravær blandt de ansatte, og en del af dem kan måske tilskrives, at mange af de ansatte endnu ikke har fundet sig helt til rette med deres nye ledere, kolleger eller arbejdsopgaver efter reformen, eller at bemandingen i forskellige forvaltninger ikke helt er blevet tilpasset efter de konkrete behov. Det er dog min fornemmelse, at den personalemæssige side af sagen bliver grebet anderledes an i forbindelse med den forandring, mange kommuner står overfor nu, siger Roger Buch. Kommunal balancegang I forbindelse med finanskrisen har store dele af det private erhvervsliv været igennem lignende besparelser, hvor

5 5 Kommunalforsker Roger Buch tilpasninger og opsigelser har været en del af dagsordenen. I mange af virksomhederne har respekt og ordentlighed været omdrejningspunktet for afskedigelserne, og den tilgang har mange kommuner også øget fokus på. Det er en svær balancegang kommunerne er ude i. På den ene side bliver de nødt til at finde de krævede besparelser, og da lønninger typisk udgør omkring 80 procent af en kommunes driftsomkostninger, er nedbemandinger uundgåelige. Men på den anden side er kommunerne også klar over, at der bliver kamp om at tiltrække medarbejdere om ganske få år. Så ud over ønsket om at behandle sine medarbejdere ordentligt, er der også en strategisk gevinst ved at opsige med størst mulig grad af menneskelig forståelse, siger han. Flere forandringer på vej Roger Buch forventer, at vi kommer til at se endnu flere forandringer i offentligt regi i de kommende år i takt med samfundsudviklingen. Det offentlige bliver ligesom alle andre nødt til at følge med udviklingen. Alene den demografiske udvikling vil give anledning til, at der skal ske forandringer i kommunerne, for lige nu er de ikke gearede til at håndtere de 50 pct. flere ældre, der skal forsørges af en faldende arbejdsstyrke om ganske få år, siger Roger Buch, der allerede har set tegn på, at kommunerne er gået i gang med at tilegne sig de dygtigste medarbejdere. Jeg har set eksempler på, at kommuner tilbyder et sign-on fee for at gøre sig attraktive over for medarbejdere i andre kommuner eller i det private. Det er en ny tendens i offentligt regi, og det signalerer meget tydeligt, at kampen om nøglemedarbejdere allerede er gået ind, selvom den nuværende situation på overfladen er den modsatte, siger Roger Buch.

6 6 Arbejdsmarkedschef Michael Tidemand Forandringerne taget i opløbet i Mariagerfjord Kommunens arbejdsmarkedtsbudgetter holder blandt andet på grund af en aktiv beskæftigelsesindsats Det er ikke noget nyt for medarbejderne i Mariagerfjord Kommune at skulle håndtere forandringer, for siden strukturreformen i 2007 har de fire tidligere kommuner Arden, Hadsund, Hobro og Mariager arbejdet på at få administrativt og politisk orden i den nye organisation. Ifølge kommunens arbejdsmarkedschef, Michael Tidemand er det først nu, at Mariagerfjord Kommune er klar til at tage skridtet videre og gå ind i et mere tværfagligt og bredt samarbejde mellem afdelingerne i de fusionerede forvaltninger. Vi indgik i den nye organisation som fire ligeværdige samarbejdspartnere, og det har givet en del udfordringer at skulle opbygge en ny organisation mere eller mindre fra bunden. Nu hvor den er på plads, og vi er klar til at optimere samarbejdet yderligere, føler vi os godt rustede til at møde fremtidige forandringer også, fortæller arbejdsmarkedschefen.

7 7 Holdbare budgetter Selvom langt hovedparten af landets kommuner har måttet revidere deres budgetter kraftigt i forbindelse med regeringens sparekrav, behøver Region Nordjyllands sydligste kommune ikke indstille sig på endnu en gennemgribende forandring i denne omgang. Det bunder ifølge Michael Tidemand blandt andet i, at regnskaberne for arbejdsmarkedssektoren i Mariagerfjord Kommune holder. Vi undgår personalereduktioner, og kan fortsætte vores arbejde med de strategier, vi allerede har lagt. Det er vi glade for,da vi har opnået rigtig gode resultater med den retning, vi har valgt faktisk så gode, at de har været med til at sikre, at vi ikke er tvunget til at spare i denne omgang, siger Michael Tidemand, der peger på sygedagpenge som et af de områder, hvor kommunen har formået at reducere omkostningerne betragteligt. Nummer ét i klyngen I forhold til at opnå resultater på de mål, beskæftigelsesministeren har opstillet, har vi har placeret os som nummer ét i vores klynge, som opdelingen i sammenlignelige kommuner kaldes. Det er vi naturligvis vældig stolte over, og det er især reduktionen i antallet af sygedagpengemodtagere, vi har haft stor succes med, siger arbejdsmarkedschefen, der tilskriver resultaterne til den aktive linje, kommunen har lagt i forhold til at hjælpe sygemeldte borgere. Vi er fast besluttet på at fortsætte vores investeringsstrategi, hvor forebyggelse og fastholdelse er primære fokusområder. En aktiv indsats er nøgleordet, både når det gælder kommunen og den sygemeldte. Vi skal naturligvis ikke raskmelde mennesker, der ikke er raske, men vi skylder vores sygemeldte borgere at afklare deres sygdom og deres udfordringer og behov hurtigst muligt, så vi kan få dem tilbage på arbejdsmarkedet i et omfang, der passer til det enkelte individ, fortæller Michael Tidemand. Mariagerfjord-metoden Succesen med den aktive tilgang til kommunens sygemeldte borgere har vakt interesse hos andre kommuner, som derfor nu kan følge eller lade sig inspirere af Mariagerfjord-metoden, der er en konkret nedfældet metode til at arbejde med sygemeldte borgere. Derudover har Mariagerfjord Kommune investeret i at oprette et fastholdelsesteam. Fastholdelsesteamet har sin styrke i, at en masse kompetente mennesker kan kloge sig på én gang om den sygemeldte borger, frem for at borgeren skal sendes fra en instans til en anden og ofte med lange ventetider i mellem. Vi undgår flaskehalse, og vi kan hurtigt sætte ind med de rigtige tilbud til den enkelte borger, siger arbejdsmarkedschefen. Pragmatisk tilgang Som supplement til en målrettet strategi og velfungerende organisation på området, har Mariagerfjord Kommune også Mariagerfjord Kommune: benyttet eksterne konsulenter til at opnå de flotte resultater på sygedagpengeområdet. Tidligere var kommunerne typisk mere tøvende i deres samarbejde med private aktører måske af ideologiske årsager. I dag har de en mere pragmatisk tilgang, hvor de ser på, hvilke fordele deres kommune og deres borgere kan opnå ved at udlicitere nogle opgaver til private virksomheder. Og der er mange fordele både med hensyn til kommunernes økonomi, og i forhold til at kunne tilbyde borgerne specialiserede ydelser i mere fleksible rammer, så alt i alt bliver der arbejdet mere professionelt med andre aktører i dag, siger arbejdsmarkedschefen, som mener, at der er flere gode grunde til at bruge andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Alle parter har interesse i at afslutte en borgers sag, men nogle gange går behandlingen af en sag bare i hårdknude. Så alene muligheden for at lade nye øjne se på en sag har givet resultater og værdi for både de berørte borgere, for kommunekassen og for de jobcentermedarbejdere, der har kunnet slippe sagen og koncentrere sig om andre borgere, siger Michael Tidemand. Består af de fire tidligere kommuner Hobro, Hadsund, Mariager og Arden og har indbyggere. Blev klyngevinder på opnåelse af beskæftigelsesministerens tre indsatsområder 2009, som er nedbringelse af sygefravær, tilbud til virksomhederne om den nødvendige arbejdskraft samt ordinære jobtilbud eller uddannelse til unge på kontanthjælp og folk på dagpenge. Af kommunens langtidssyge kommer 60 pct. i regulært, fast arbejde efter endt revalidering, 12 pct. i fleksjob, mens 6 pct. ender med førtidspension.

8 8 Regionernes udfordring: Højere aktivitetsniveau til samme pris I Region Nordjylland starter forandringerne på lederniveau Ligesom resten af det offentlige Danmark står også regionerne overfor en periode med store økonomiske udfordringer, men hvor kommunerne skal finde ekstra midler ved at spare og skære ned, skal regionerne primært finde de ekstra midler ved at øge aktivitetsniveauet inden for de eksisterende budgetrammer. At øge aktivitetsniveauet kunne umiddelbart lyde som om, at vores medarbejdere skal løbe hurtigere end de allerede gør. Det skal de ikke, for de løber allerede så hurtigt, som det er forsvarligt, så vi skal øge aktiviteten på en anden måde, nemlig ved at effektivisere vores organisation, fortæller HR-chef i Region Nordjylland, Jacob Haldrup Jacobsen. Uvildig assistance Det arbejde er regionen allerede godt i gang med. I samarbejde med en ekstern konsulentvirksomhed har regionen udarbejdet et forslag til en reorganisering og en ny ledelsesstruktur, som er sendt til høring i Regionsrådet, der tager stilling til forslaget sidst i september. Vi har valgt at lade nogle uvildige og erfarne kræfter hjælpe os med den udfordring, og vi er kommet rigtig godt fra start med arbejdet, så jeg har store forventninger til effekten af ændringerne på sigt, fortæller Jacob Haldrup Jacobsen, som håber, at planerne vedtages af Regionsrådet, da det vil betyde, at Region Nordjylland sandsynligvis kan komme igennem forandringerne uden at skulle reducere i personalet. Undgår opsigelser Vi regner med at undgå opsigelser i større omfang i forbindelse med effektiviseringerne, så personalemæssigt vil vi kunne klare skærene ved omplaceringer, naturlig afgang og ansættelsesstop på særlige områder. Men det er klart, at en reorganisering og en ny ledelsesstruktur er så gennemgribende forandringer, at det kommer til at betyde store omvæltninger for os alle også her i centraladministrationen, forklarer HR-chefen. Ifølge Jacob Haldrup Jacobsen er der mange gode grunde til at strække sig langt for at undgå opsigelser. En af de rent praktiske er, at regionen allerede er i gang med at forberede sig til den nye situation om en kort årrække, hvor prognoserne viser, at der vil være skarp konkurrence om den tilgængelige arbejdskraft. Vi ved, at det er en forholdsvis kortvarig situation, vi befinder os i nu, hvor der er nok arbejdskraft at tage af. Derfor gælder det også om at have is i maven og ikke afskedige dygtige medarbejdere, som vi så kommer til at mangle om få år, siger han.

9 9 Store krav til lederne Region Nordjylland har gjort sig klart, at det stiller store krav til lederne i organisationen, der både skal lede sig selv og deres medarbejdere gennem forandringsprocessen. Mange af de ledende medarbejdere er selv usikre på deres fremtidige rolle og funktion i Region Nordjylland. Samtidig skal de kunne støtte deres ansatte gennem forandringerne, så det er klart, at det giver nogle store udfordringer på ledelsesniveau, og derfor har vi megen fokus på at klæde lederne på til at håndtere opgaven bedst muligt, siger Jacob Haldrup Jacobsen. Hvis vi skal lykkes med dette projekt, kræver det en kompetenceudvikling og opgaveflytning internt i vores organisation. Derudover er et højt informationsniveau og en høj grad af medinddragelse af vores ansatte på alle niveauer essentiel for, at vi får minimeret usikkerhed og utilfredshed blandt medarbejderne. Derfor bestræber vi os blandt andet også på, så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt, at opfylde ønsker fra medarbejdere, der vil skulle finde sig til rette i en anden stilling i regionen, siger HR-chefen, der sammen med resten af organisationen insisterer på at opnå gode resultater med effektiviseringen. Jo bedre vi lykkes denne gang, des bedre fremtidssikrer vi os selv mod at skulle igennem det samme igen ved en senere lejlighed, siger Jacob Haldrup Jacobsen. HR-chef i Region Nordjylland HR-chef Jscob Hsldrup i Region Jacobsen Nordjylland, Jacob Haldrup Jacobsen

10 10 Vi vil kunne se os selv i øjnene bagefter Ordentlighed i en ubehagelig situation Silkeborg Kommune er en af de kommuner i landet, hvor besparelserne kommer til at kunne mærkes tydeligst. Tvunget af omstændighederne har kommunen set sig nødsaget til at spare godt 600 arbejdspladser væk, og det er ifølge personalechef Frank Høy også noget, kommunens øvrige ansatte og dens borgere kommer til at kunne mærke. Personalechef i Silkeborg Kommune Frank Høy Cirka 400 opsigelser og 200 medarbejdere, der tilbydes væsentlige vilkårsændringer, er en omvæltning af format, og følgerne vil kunne mærkes både i og uden for den kommunale organisation. De 600 berørte medarbejdere, der jo er uforskyldte i, at netop deres stilling nedlægges, bliver i sagens natur hårdest ramt, og det er naturligvis over for den store gruppe, vores største udfordring ligger. Heldigvis har der fra start været politisk enighed om, at det her bare skal foregå ordentligt, fortæller personalechefen. Lederne rustet til opgaven Silkeborg Kommune havde allerede tidligt i forløbet skarpt fokus på at klæde ledere og tillidsfolk på til at håndtere processen bedst muligt. En kommune er en decentral organisation, hvor der hersker forskellige kulturer på de forskellige arbejdspladser. Derfor er det også det mest hensynsfulde over for de berørte medarbejdere, at den ubehagelige opgave ligger hos de lokale afdelingsledere. Vi har derfor bestræbt os på at ruste vores hundredvis af ledere til opgaven ikke kun i forhold til at levere selve opsigelserne, men også i forhold til at håndtere de ansattes uro og usikkerhed både før, under og efter opsigelsesdagen, siger Frank Høy. Vi er nødt til at indrette os efter virkeligheden, og da det stod klart, hvor det bar hen, var ingen i tvivl om, at opgaven skulle løses på en måde, hvor der blev taget mest muligt hensyn til de medarbejdere, der blev berørt. De skulle føle sig godt behandlet i en ubehagelig situation, og vi ville kunne se os selv i øjnene bagefter. Når fordel bliver til forhindring Den stærke omsorgskultur i det offentlige giver personlige udfordringer Offentligt ansatte ledere, som bliver konfronteret med den ubehagelige opgave at skulle opsige medarbejdere, bliver ofte også konfronteret med en indre konflikt. Ifølge markedschef i AS3 Companies, Michael Elgaard, der til dagligt beskæftiger sig med at støtte offentlige arbejdspladser i at gennemføre forandringer, er omsorgsgenet i offentligt regi ofte så stort, at det kan virke som en hæmsko i nogle situationer. Der er en udtalt omsorgskultur i det offentlige, som i alle henseender er værd at værne om og være stolt af, for trangen til at passe på hinanden og drage omsorg for hinandens velbefindende er en af grundstenene på en god arbejdsplads. Der er dog også få situationer, hvor omsorgsgenet kan virke som en forhindring, og én af dem er den situation, vi står i lige nu, hvor mange offentlige arbejdspladser skal gennemføre store forandringer og ofte med opsigelser, fortæller Michael Elgaard. Svær balancegang Hans erfaring er, at det kan give anledning til stærke indre konflikter hos den enkelte leder eksempelvis at blive pålagt at opsige medarbejdere, som han eller hun er vant til at beskytte. Markedschef i AS3 Companies Michael Elgaard

11 11 Trivsel gennem forandringer - og fortsat en attraktiv arbejdsplads I Høje-Taastrup har kommunen igennem længere tid gjort en stor indsats for at optimere trivslen blandt de ansatte på trods af budgetudfordringer. Indsatsen sigter mod at nedbringe sygefravær, minimere stress samt højne arbejdsglæden og engagementet blandt de ansatte, ligesom det er et led i kommunens bestræbelser på at forblive en attraktiv arbejdsplads. Den indsats vi har gjort for at optimere medarbejdertrivslen, inden vi blev stillet overfor sparekravene, har givet os et fornuftigt trivselsniveau at tage afsæt i. Det siger sig selv, at medarbejdertrivslen sættes under alvorligt pres, når der skal ske afskedigelser, og stort set samtlige ansatte er blevet berørt af processen. Derfor er arbejdet med at sikre fortsat trivsel langt fra slut, fortæller kommunaldirektør Hugo Pedersen. Medskabende medarbejdere Ifølge kommunaldirektøren er involvering en af nøglerne til at sikre fortsat trivsel og engagement hos medarbejderne. Vi prioriterer, at vores medarbejdere har en medskabende rolle, og derfor informerer og inddrager vi ledere og medarbejdere i videst muligt omfang. Det minimerer usikkerheden, og det giver indflydelse på, hvor og hvordan eventuelle forandringer skal foregå, siger Hugo Pedersen. Lederne skal sikre trivsel På rådhuset i Høje-Taastrup arbejder både de politiske og administrative beslutningstagere med den fremtidige udvikling i kommunen ad to spor. Besparelserne på 2010-budgettet har givet os anledning til at kigge på styringen i Kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune Hugo Pedersen kommunen og arbejde hen imod en organisation, der bedre matcher de opgaver, den skal varetage. Det andet spor, vi arbejder med, er kompetenceudvikling hos vores medarbejdere og i særdeleshed hos lederne. Det er de ledende medarbejdere, der til dagligt skal have fokus på trivslen blandt de ansatte, og som skal have redskaberne til at optimere den. Derfor prioriterer vi at ruste dem til at varetage medarbejdertrivselen bedst muligt sideløbende med deres andre opgaver, siger kommunaldirektør Hugo Pedersen. Omsorgen skal naturligvis ikke kastes overbord, for det er et vigtigt element i enhver ordentlig og værdig forandring, men det er nødvendigt at finde en balance mellem omsorg og pragmatik. I en opsigelsessituation kan for megen omsorg fra lederen resultere i misforståelser og falske forventninger hos den berørte medarbejder, hvilket kan være mentalt opslidende for både medarbejderen og lederen, forklarer Michael Elgaard, som derfor mener, at det er et af de områder, hvor offentlige arbejdspladser bør være ekstra opmærksomme lige nu. Det kan være meget svært at håndtere disse modstridende følelser, og derfor er det vigtigt, at offentlige arbejdspladser udover naturligvis at gøre alt for at støtte de opsagte medarbejdere er opmærksomme på, hvor store personlige veksler det trækker på de ledere, som skal gennemføre opsigelserne, siger Michael Elgaard, der, med henvisning til en undersøgelse AS3 har foretaget blandt landets kommunaldirektører, peger på, at samtlige kommuner skal indstille sig på at håndtere forandringer i , og at otte ud af ti kommuner ifølge undersøgelsen står over for tilpasning af deres organisation. AS3 Companies rundspørge blandt kommunaldirektører indikerer blandt andet at 100 % forventer forandringer i % forventer, at forandringerne bliver afgørende 94 % forventer omstruktureringer 82 % forventer tilpasning af organisationen 94 % vurderer, at forandringsledelse har afgørende betydning for succesfuld forandring 94 % vurderer, at trivsel, motivation og arbejdsglæde har afgørende betydning for succesfuld forandring

12 Forretningsenheder i AS3 Companies I AS3 Companies beskæftiger vi os med Job Transition Management, og det er vores fag at støtte mennesker gennem de forandringer, de møder i joblivet. Hver forretningsenhed har sit speciale. Outplacement Jobrådgivning Sundhed og Trivsel Coaching & Mentoring Forandringsledelse C Allan Gross-Nielsen Tlf.: Regitze Rose Morten Kjeldgaard AS3 Employment har stor ekspertise i jobrådgivning af ledige med vidt forskellige baggrunde og gennemfører mange forskellige forløb i samarbejde med jobcentrene. Målet er at hjælpe mennesker videre i job og karriere. Vi har et indgående kendskab til arbejdsmarkedets jobmuligheder, fordi vi konstant er i tæt kontakt med erhvervslivet. Ida Bratting Kongsted AS3 Nordic Executive tilbyder individuel rådgivning til topdirektører og andre executives. Med udgangspunkt i de krav, der stilles til topledere i dag, arbejder vi fokuseret med to specialer Executive Coaching, som er sikring af fortsat succes i nuværende job samt Executive Outplacement, hvor der arbejdes med sikring af fremtidig karriere i forbindelse med jobskifte. Jørgen Uhrbrand AS3 Outplacement har specialiseret sig i at støtte virksomheder, organisationer og medarbejdere gennem forandringer, der opstår som følge af opsigelser. Nærheden til den opsagte er en vigtig indgangsvinkel i jobrådgivningen for AS3 Outplacement. Vi støtter ledelsen forud for planlægningen af en opsigelsesproces og lægger vægt på individet i vores rådgivning. Peter Straadt AS3 Development støtter og coacher mennesker og organisationer i håndtering af jobmæssige forandringer, hvor målet er fastholdelse og udvikling. I AS3 Development kan vi hjælpe med at skabe resultater og håndtere forandringer på samme tid. Vi arbejder på alle niveauer i virksomhederne og for såvel offentlige som private virksomheder. Tina Post Aagaard AS3 Work&Care bidrager til at optimere resultater via fokus på trivsel. Resultater dækker over opnåelse af konkrete og forretningsorienterede mål samt individuel produktivitet. Trivsel bygger på fysisk og psykisk sundhed, herunder forebyggelse og håndtering af stress og sygefravær. Grethe Damsgaard Mentor Company har specialiseret sig i uddannelse af mentorer og implementering af mentorprogrammer i virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Målet er en hurtigere introduktion og øget fastholdelse af nye medarbejdere og elever eller personer med særlige behov for støtte. AS3 Companies er det overordnede og samlende navn for samtlige brands i koncernen. AS3 Companies har datterselskaber i Sverige, Norge og Finland. Herudover har AS3 et internationalt samarbejde som gør, at vi kan støtte virksomheder verden over. For yderligere information kontakt vores internationale afdeling ved Jens Daa Hankert på

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer

Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer Region Midtjylland 1 Skottenborg DK-8800 Viborg Forord Region Midtjylland er fortsat underlagt strukturændringer

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv

PRODUKTBLAD / Outplacement. Personlig udvikling. Baggrund. I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv PRODUKTBLAD / Outplacement Baggrund I dag er starten på et nyt kapitel i dit arbejdsliv Personlig udvikling Der er kun 1 person, der kan være ansvarlig for dit liv, ja, rigtigt gættet, det er DIG SELV.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere