Transition NEWS. Forandringer i det offentlige. Tema: MAGASINET NR. 06. Region Nordjylland stiller krav til lederne side 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transition NEWS. Forandringer i det offentlige. Tema: MAGASINET NR. 06. Region Nordjylland stiller krav til lederne side 8-9"

Transkript

1 Transition NEWS MAGASINET NR. 06 Tema: Forandringer i det offentlige Stor forandringsvilje i det offentlige side 4-5 Mariagerfjord reducerer sygedagpengeudgiften side 6-7 Region Nordjylland stiller krav til lederne side 8-9 Omsorg ved forandringer i kommunerne side 10-11

2 2 Afslutning Kilde: William Bridges Neutral zone Ny begyndelse Afslutningen betegner den tilstand, hvor personen endnu ikke i tilstrækkelig grad har forholdt sig til betydningen af den ydre hændelse. I afslutningen er der fokus på det, som personen siger farvel til eller lægger bag sig. Ofte benævnt som omkostninger eller tab. Transitioner En transition er den indre, psykologiske forandringsproces, som igangsættes af en ydre hændelse eller ændring. Transitionen forløber, uanset om der er tale om en selvvalgt eller ufrivillig, en positiv eller en negativ ændring, og uanset om personen er bevidst om transitionen eller ej. Transitionsprocessen består af tre zoner, henholdsvis en afslutning, en neutral zone og en ny begyndelse. Zonerne symboliserer forskellige mentale tilstande i forandringsprocessen. Tilstande som ikke adskilles tydeligt, men som afløser hinanden i det tempo, vi mentalt er klar til at bevæge os i. Bevægelsen foregår oftest ubemærket, ligesom vi kan bevæge os frem og tilbage mellem zonerne. I hver af transitionsprocessens zoner er forskellige mentale tilstande fremherskende. Den neutrale zone betegner den tilstand, hvor personen endnu ikke har lagt det afsluttede bag sig og endnu ikke har taget det nye til sig. I den neutrale zone fokuseres på afklaring, dels i forhold til de betydninger, som de konkrete begivenheder har for personen, dels i forhold til personens fremtidsønsker og -muligheder. Den nye begyndelse betegner den tilstand, hvor personen er parat til at virke i overensstemmelse med de aktuelle vilkår. I den nye begyndelse er der fokus på handling og på de fremadrettede præstationer. En transition eller forandringsproces er en helt naturlig reaktion på en konkret hændelse og forløber som regel helt af sig selv over en given tidsperiode. Med den rette støtte kan processen målrettes, hvormed både tids- og ressourceforbruget minimeres væsentligt. Selskaberne i AS3 Companies støtter mennesker og organisationer gennem de transitioner, som opstår i forbindelse med forandringer i arbejdslivet. Kolofon Ansvarshavende redaktør: Allan Gross-Nielsen Redaktion: Jens Daa Hankert, Mikkel Errboe, Tine Hertz Jensen Grafisk design: Grefta Tryk A/S Foto: Per Gudmann, Mikkel Errboe ISSN: Tryk: Grefta Tryk A/S Transition News trykkes i eksemplarer, der udsendes til AS3s kunder og samarbejdspartnere i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Kontakt:

3 3 Blandt de bedste til offentlig-privat samarbejde Administrerende direktør, Allan Gross-Nielsen Den offentlige sektor står over for store forandringer. Regeringens plan for genopretning af den danske økonomi rummer en spareplan, der stiller krav til kommuner, regioner og stat om at finde milliardbesparelser frem mod I en rundspørge AS3 Companies har gennemført blandt landets kommunaldirektører, svarer 89 pct. af respondenterne, at de forventer afgørende forandringer i deres kommune inden for de kommende to år. Forandringerne vil berøre tusindvis af kommunalt ansatte og vil få betydning for os alle. Please Go Please Stay Den offentlige sektor kommer til at sige please go til en række dygtige og erfarne medarbejdere, mens den samtidigt skal sige please stay til de medarbejdere, der skal føre organisationen videre. Med den virkelighed vil der blive stillet nye og store krav til de mange ledere. De skal styre organisationen gennem forandringerne, sideløbende med at de daglige arbejdsopgaver fortsat udføres. Samtidigt skal den enkelte medarbejder have den nødvendige plads til at bearbejde den mentale omstillingsproces, forandringen medfører. Alle bliver berørt AS3 Companies rundspørge blandt kommunaldirektører indikerer, at alle forvaltningsområder i kommunalt regi potentielt set står over for forandringer. Særligt kommunernes interne stabsfunktioner bliver berørt, ligesom også Borgerservice og Børn & Unge står over for forandringer. I en anden rundspørge AS3 Companies har gennemført blandt landets arbejdsmarkeds- og jobcenterchefer, svarer 95 procent, at de forventer, at beskæftigelsesindsatsen i deres kommune står over for forandringer, som vil give personalemæssige udfordringer i form af øget arbejdspres samt udfordringer med at tiltrække og fastholde kvalificeret personale. Samtidig forventer flertallet, at de økonomiske udfordringer vil medføre besparelser på beskæftigelsesområdet og omstrukturering af beskæftigelsesindsatsen. Blandt de bedste til OPS Èn blandt flere løsninger på kommunernes og regionernes økonomiske trængsler er et endnu bedre offentligt-privat samarbejde, OPS. Derfor lægger regeringen med arbejdsgrundlaget Danmark 2020 op til, at vi skal videreføre de gode resultater, vi allerede har opnået. I nordisk sammenhæng er det normalt Sverige, vi fremhæver som rollemodel inden for det formaliserede samarbejde mellem det offentlige og det private. Men lige netop på arbejdsmarkedsområdet er Danmark langt foran i forhold til vores broderlande. Vi kan være stolte af de resultater, vi har opnået, og vi både kan og bør bygge videre på erfaringerne til gavn for både borgere og den danske samfundsøkonomi. En nylig rapport fra Dansk Industri viser, at der er et enormt potentiale i et tættere samarbejde mellem det offentlige og det private. Den dokumenterer, at partnerskaber inden for forskellige velfærdsmæssige kerneområder bidrager ganske betydeligt til besparelser for det offentlige, uden at der bliver gået på kompromis med kvaliteten. Det er glædeligt, at vi har flyttet os så langt, og det er glædeligt, at vi kan se et endnu større potentiale. Så lad os arbejde sammen om at skabe et Velfærdsdanmark, hvor vi tør tænke i nye baner, og hvor vi bliver blandt de allerbedste til offentligtprivat samarbejde. I dette nummer af Transition News kigger vi nærmere på forandringer i det offentlige god læselyst! Med venlig hilsen Allan Gross-Nielsen

4 4 Hatten af for det offentliges omstillingsvilje Klichéen om at det offentlige er støvet og statisk holder ikke længere Det offentlige har altid måttet trækkes med myterne om at være en stor tung klods, som kun meget langsomt flytter sig. Fordomme om hengemthed og uvilje til fornyelse har været faste følgesvende, når offentlige arbejdspladser omtales i medierne og dermed i befolkningen, men ifølge kommunalforsker Roger Buch er de fordomme langt fra virkeligheden, som den tager sig ud i det offentlige i dag. De seneste 20 år har den offentlige sektor gennemgået mellem 50 og 100 reformer af større eller mindre omfang. Så selvom klichéerne nok kunne have en vis sandhed i sig en gang, så er det ikke længere det sande billede på, hvordan de offentlige arbejdspladser agerer, eller på hvordan de ansatte opfatter sig selv og deres arbejdsgiver, siger Roger Buch, der mener, at omstillingsvilje i dag er nødvendig for at kunne trives som offentligt ansat. Implementering af beslutninger En af de faktorer, der adskiller det offentlige fra det private erhvervsliv, er, at der typisk er forholdsvis lidt selvbestemmelse i offentligt regi, når der skal ske forandringer. Samtlige afgørende forandringer er udstukket fra Christiansborg, og selvom kommunerne formelt set høres, så er det sjældent, at de får afgørende indflydelse på de overordnede beslutninger. Kommunernes udfordring er derfor snarere at implementere forandringerne frem for at forme dem og arbejde sig frem mod dem, forklarer Roger Buch, der på den baggrund tager hatten af for kommunerne og regionerne, som han mener, er kommet flot gennem de praktiske forandringer, de er blevet stillet overfor. Den store fusion Strukturreformen kan sammenlignes med en fusion i erhvervslivet. Her var det bare ikke kun to parter, men 240 kommuner, der skulle slås sammen til 66 nye, hvilket omfattede vis af ansatte. Det har krævet et stort arbejde at få det puslespil til at gå op og få systemerne til at arbejde sammen, så rent praktisk er de lykkedes flot med forandringen, siger Roger Buch, der dog også peger på et efterslæb efter reformen. De store praktiske udfordringer ved sammenlægningerne tog nok noget af opmærksomheden fra medarbejdernes situation i processen. Mange offentlige arbejdspladser har fortsat udfordringer i forhold til sygefravær blandt de ansatte, og en del af dem kan måske tilskrives, at mange af de ansatte endnu ikke har fundet sig helt til rette med deres nye ledere, kolleger eller arbejdsopgaver efter reformen, eller at bemandingen i forskellige forvaltninger ikke helt er blevet tilpasset efter de konkrete behov. Det er dog min fornemmelse, at den personalemæssige side af sagen bliver grebet anderledes an i forbindelse med den forandring, mange kommuner står overfor nu, siger Roger Buch. Kommunal balancegang I forbindelse med finanskrisen har store dele af det private erhvervsliv været igennem lignende besparelser, hvor

5 5 Kommunalforsker Roger Buch tilpasninger og opsigelser har været en del af dagsordenen. I mange af virksomhederne har respekt og ordentlighed været omdrejningspunktet for afskedigelserne, og den tilgang har mange kommuner også øget fokus på. Det er en svær balancegang kommunerne er ude i. På den ene side bliver de nødt til at finde de krævede besparelser, og da lønninger typisk udgør omkring 80 procent af en kommunes driftsomkostninger, er nedbemandinger uundgåelige. Men på den anden side er kommunerne også klar over, at der bliver kamp om at tiltrække medarbejdere om ganske få år. Så ud over ønsket om at behandle sine medarbejdere ordentligt, er der også en strategisk gevinst ved at opsige med størst mulig grad af menneskelig forståelse, siger han. Flere forandringer på vej Roger Buch forventer, at vi kommer til at se endnu flere forandringer i offentligt regi i de kommende år i takt med samfundsudviklingen. Det offentlige bliver ligesom alle andre nødt til at følge med udviklingen. Alene den demografiske udvikling vil give anledning til, at der skal ske forandringer i kommunerne, for lige nu er de ikke gearede til at håndtere de 50 pct. flere ældre, der skal forsørges af en faldende arbejdsstyrke om ganske få år, siger Roger Buch, der allerede har set tegn på, at kommunerne er gået i gang med at tilegne sig de dygtigste medarbejdere. Jeg har set eksempler på, at kommuner tilbyder et sign-on fee for at gøre sig attraktive over for medarbejdere i andre kommuner eller i det private. Det er en ny tendens i offentligt regi, og det signalerer meget tydeligt, at kampen om nøglemedarbejdere allerede er gået ind, selvom den nuværende situation på overfladen er den modsatte, siger Roger Buch.

6 6 Arbejdsmarkedschef Michael Tidemand Forandringerne taget i opløbet i Mariagerfjord Kommunens arbejdsmarkedtsbudgetter holder blandt andet på grund af en aktiv beskæftigelsesindsats Det er ikke noget nyt for medarbejderne i Mariagerfjord Kommune at skulle håndtere forandringer, for siden strukturreformen i 2007 har de fire tidligere kommuner Arden, Hadsund, Hobro og Mariager arbejdet på at få administrativt og politisk orden i den nye organisation. Ifølge kommunens arbejdsmarkedschef, Michael Tidemand er det først nu, at Mariagerfjord Kommune er klar til at tage skridtet videre og gå ind i et mere tværfagligt og bredt samarbejde mellem afdelingerne i de fusionerede forvaltninger. Vi indgik i den nye organisation som fire ligeværdige samarbejdspartnere, og det har givet en del udfordringer at skulle opbygge en ny organisation mere eller mindre fra bunden. Nu hvor den er på plads, og vi er klar til at optimere samarbejdet yderligere, føler vi os godt rustede til at møde fremtidige forandringer også, fortæller arbejdsmarkedschefen.

7 7 Holdbare budgetter Selvom langt hovedparten af landets kommuner har måttet revidere deres budgetter kraftigt i forbindelse med regeringens sparekrav, behøver Region Nordjyllands sydligste kommune ikke indstille sig på endnu en gennemgribende forandring i denne omgang. Det bunder ifølge Michael Tidemand blandt andet i, at regnskaberne for arbejdsmarkedssektoren i Mariagerfjord Kommune holder. Vi undgår personalereduktioner, og kan fortsætte vores arbejde med de strategier, vi allerede har lagt. Det er vi glade for,da vi har opnået rigtig gode resultater med den retning, vi har valgt faktisk så gode, at de har været med til at sikre, at vi ikke er tvunget til at spare i denne omgang, siger Michael Tidemand, der peger på sygedagpenge som et af de områder, hvor kommunen har formået at reducere omkostningerne betragteligt. Nummer ét i klyngen I forhold til at opnå resultater på de mål, beskæftigelsesministeren har opstillet, har vi har placeret os som nummer ét i vores klynge, som opdelingen i sammenlignelige kommuner kaldes. Det er vi naturligvis vældig stolte over, og det er især reduktionen i antallet af sygedagpengemodtagere, vi har haft stor succes med, siger arbejdsmarkedschefen, der tilskriver resultaterne til den aktive linje, kommunen har lagt i forhold til at hjælpe sygemeldte borgere. Vi er fast besluttet på at fortsætte vores investeringsstrategi, hvor forebyggelse og fastholdelse er primære fokusområder. En aktiv indsats er nøgleordet, både når det gælder kommunen og den sygemeldte. Vi skal naturligvis ikke raskmelde mennesker, der ikke er raske, men vi skylder vores sygemeldte borgere at afklare deres sygdom og deres udfordringer og behov hurtigst muligt, så vi kan få dem tilbage på arbejdsmarkedet i et omfang, der passer til det enkelte individ, fortæller Michael Tidemand. Mariagerfjord-metoden Succesen med den aktive tilgang til kommunens sygemeldte borgere har vakt interesse hos andre kommuner, som derfor nu kan følge eller lade sig inspirere af Mariagerfjord-metoden, der er en konkret nedfældet metode til at arbejde med sygemeldte borgere. Derudover har Mariagerfjord Kommune investeret i at oprette et fastholdelsesteam. Fastholdelsesteamet har sin styrke i, at en masse kompetente mennesker kan kloge sig på én gang om den sygemeldte borger, frem for at borgeren skal sendes fra en instans til en anden og ofte med lange ventetider i mellem. Vi undgår flaskehalse, og vi kan hurtigt sætte ind med de rigtige tilbud til den enkelte borger, siger arbejdsmarkedschefen. Pragmatisk tilgang Som supplement til en målrettet strategi og velfungerende organisation på området, har Mariagerfjord Kommune også Mariagerfjord Kommune: benyttet eksterne konsulenter til at opnå de flotte resultater på sygedagpengeområdet. Tidligere var kommunerne typisk mere tøvende i deres samarbejde med private aktører måske af ideologiske årsager. I dag har de en mere pragmatisk tilgang, hvor de ser på, hvilke fordele deres kommune og deres borgere kan opnå ved at udlicitere nogle opgaver til private virksomheder. Og der er mange fordele både med hensyn til kommunernes økonomi, og i forhold til at kunne tilbyde borgerne specialiserede ydelser i mere fleksible rammer, så alt i alt bliver der arbejdet mere professionelt med andre aktører i dag, siger arbejdsmarkedschefen, som mener, at der er flere gode grunde til at bruge andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. Alle parter har interesse i at afslutte en borgers sag, men nogle gange går behandlingen af en sag bare i hårdknude. Så alene muligheden for at lade nye øjne se på en sag har givet resultater og værdi for både de berørte borgere, for kommunekassen og for de jobcentermedarbejdere, der har kunnet slippe sagen og koncentrere sig om andre borgere, siger Michael Tidemand. Består af de fire tidligere kommuner Hobro, Hadsund, Mariager og Arden og har indbyggere. Blev klyngevinder på opnåelse af beskæftigelsesministerens tre indsatsområder 2009, som er nedbringelse af sygefravær, tilbud til virksomhederne om den nødvendige arbejdskraft samt ordinære jobtilbud eller uddannelse til unge på kontanthjælp og folk på dagpenge. Af kommunens langtidssyge kommer 60 pct. i regulært, fast arbejde efter endt revalidering, 12 pct. i fleksjob, mens 6 pct. ender med førtidspension.

8 8 Regionernes udfordring: Højere aktivitetsniveau til samme pris I Region Nordjylland starter forandringerne på lederniveau Ligesom resten af det offentlige Danmark står også regionerne overfor en periode med store økonomiske udfordringer, men hvor kommunerne skal finde ekstra midler ved at spare og skære ned, skal regionerne primært finde de ekstra midler ved at øge aktivitetsniveauet inden for de eksisterende budgetrammer. At øge aktivitetsniveauet kunne umiddelbart lyde som om, at vores medarbejdere skal løbe hurtigere end de allerede gør. Det skal de ikke, for de løber allerede så hurtigt, som det er forsvarligt, så vi skal øge aktiviteten på en anden måde, nemlig ved at effektivisere vores organisation, fortæller HR-chef i Region Nordjylland, Jacob Haldrup Jacobsen. Uvildig assistance Det arbejde er regionen allerede godt i gang med. I samarbejde med en ekstern konsulentvirksomhed har regionen udarbejdet et forslag til en reorganisering og en ny ledelsesstruktur, som er sendt til høring i Regionsrådet, der tager stilling til forslaget sidst i september. Vi har valgt at lade nogle uvildige og erfarne kræfter hjælpe os med den udfordring, og vi er kommet rigtig godt fra start med arbejdet, så jeg har store forventninger til effekten af ændringerne på sigt, fortæller Jacob Haldrup Jacobsen, som håber, at planerne vedtages af Regionsrådet, da det vil betyde, at Region Nordjylland sandsynligvis kan komme igennem forandringerne uden at skulle reducere i personalet. Undgår opsigelser Vi regner med at undgå opsigelser i større omfang i forbindelse med effektiviseringerne, så personalemæssigt vil vi kunne klare skærene ved omplaceringer, naturlig afgang og ansættelsesstop på særlige områder. Men det er klart, at en reorganisering og en ny ledelsesstruktur er så gennemgribende forandringer, at det kommer til at betyde store omvæltninger for os alle også her i centraladministrationen, forklarer HR-chefen. Ifølge Jacob Haldrup Jacobsen er der mange gode grunde til at strække sig langt for at undgå opsigelser. En af de rent praktiske er, at regionen allerede er i gang med at forberede sig til den nye situation om en kort årrække, hvor prognoserne viser, at der vil være skarp konkurrence om den tilgængelige arbejdskraft. Vi ved, at det er en forholdsvis kortvarig situation, vi befinder os i nu, hvor der er nok arbejdskraft at tage af. Derfor gælder det også om at have is i maven og ikke afskedige dygtige medarbejdere, som vi så kommer til at mangle om få år, siger han.

9 9 Store krav til lederne Region Nordjylland har gjort sig klart, at det stiller store krav til lederne i organisationen, der både skal lede sig selv og deres medarbejdere gennem forandringsprocessen. Mange af de ledende medarbejdere er selv usikre på deres fremtidige rolle og funktion i Region Nordjylland. Samtidig skal de kunne støtte deres ansatte gennem forandringerne, så det er klart, at det giver nogle store udfordringer på ledelsesniveau, og derfor har vi megen fokus på at klæde lederne på til at håndtere opgaven bedst muligt, siger Jacob Haldrup Jacobsen. Hvis vi skal lykkes med dette projekt, kræver det en kompetenceudvikling og opgaveflytning internt i vores organisation. Derudover er et højt informationsniveau og en høj grad af medinddragelse af vores ansatte på alle niveauer essentiel for, at vi får minimeret usikkerhed og utilfredshed blandt medarbejderne. Derfor bestræber vi os blandt andet også på, så vidt det er muligt og hensigtsmæssigt, at opfylde ønsker fra medarbejdere, der vil skulle finde sig til rette i en anden stilling i regionen, siger HR-chefen, der sammen med resten af organisationen insisterer på at opnå gode resultater med effektiviseringen. Jo bedre vi lykkes denne gang, des bedre fremtidssikrer vi os selv mod at skulle igennem det samme igen ved en senere lejlighed, siger Jacob Haldrup Jacobsen. HR-chef i Region Nordjylland HR-chef Jscob Hsldrup i Region Jacobsen Nordjylland, Jacob Haldrup Jacobsen

10 10 Vi vil kunne se os selv i øjnene bagefter Ordentlighed i en ubehagelig situation Silkeborg Kommune er en af de kommuner i landet, hvor besparelserne kommer til at kunne mærkes tydeligst. Tvunget af omstændighederne har kommunen set sig nødsaget til at spare godt 600 arbejdspladser væk, og det er ifølge personalechef Frank Høy også noget, kommunens øvrige ansatte og dens borgere kommer til at kunne mærke. Personalechef i Silkeborg Kommune Frank Høy Cirka 400 opsigelser og 200 medarbejdere, der tilbydes væsentlige vilkårsændringer, er en omvæltning af format, og følgerne vil kunne mærkes både i og uden for den kommunale organisation. De 600 berørte medarbejdere, der jo er uforskyldte i, at netop deres stilling nedlægges, bliver i sagens natur hårdest ramt, og det er naturligvis over for den store gruppe, vores største udfordring ligger. Heldigvis har der fra start været politisk enighed om, at det her bare skal foregå ordentligt, fortæller personalechefen. Lederne rustet til opgaven Silkeborg Kommune havde allerede tidligt i forløbet skarpt fokus på at klæde ledere og tillidsfolk på til at håndtere processen bedst muligt. En kommune er en decentral organisation, hvor der hersker forskellige kulturer på de forskellige arbejdspladser. Derfor er det også det mest hensynsfulde over for de berørte medarbejdere, at den ubehagelige opgave ligger hos de lokale afdelingsledere. Vi har derfor bestræbt os på at ruste vores hundredvis af ledere til opgaven ikke kun i forhold til at levere selve opsigelserne, men også i forhold til at håndtere de ansattes uro og usikkerhed både før, under og efter opsigelsesdagen, siger Frank Høy. Vi er nødt til at indrette os efter virkeligheden, og da det stod klart, hvor det bar hen, var ingen i tvivl om, at opgaven skulle løses på en måde, hvor der blev taget mest muligt hensyn til de medarbejdere, der blev berørt. De skulle føle sig godt behandlet i en ubehagelig situation, og vi ville kunne se os selv i øjnene bagefter. Når fordel bliver til forhindring Den stærke omsorgskultur i det offentlige giver personlige udfordringer Offentligt ansatte ledere, som bliver konfronteret med den ubehagelige opgave at skulle opsige medarbejdere, bliver ofte også konfronteret med en indre konflikt. Ifølge markedschef i AS3 Companies, Michael Elgaard, der til dagligt beskæftiger sig med at støtte offentlige arbejdspladser i at gennemføre forandringer, er omsorgsgenet i offentligt regi ofte så stort, at det kan virke som en hæmsko i nogle situationer. Der er en udtalt omsorgskultur i det offentlige, som i alle henseender er værd at værne om og være stolt af, for trangen til at passe på hinanden og drage omsorg for hinandens velbefindende er en af grundstenene på en god arbejdsplads. Der er dog også få situationer, hvor omsorgsgenet kan virke som en forhindring, og én af dem er den situation, vi står i lige nu, hvor mange offentlige arbejdspladser skal gennemføre store forandringer og ofte med opsigelser, fortæller Michael Elgaard. Svær balancegang Hans erfaring er, at det kan give anledning til stærke indre konflikter hos den enkelte leder eksempelvis at blive pålagt at opsige medarbejdere, som han eller hun er vant til at beskytte. Markedschef i AS3 Companies Michael Elgaard

11 11 Trivsel gennem forandringer - og fortsat en attraktiv arbejdsplads I Høje-Taastrup har kommunen igennem længere tid gjort en stor indsats for at optimere trivslen blandt de ansatte på trods af budgetudfordringer. Indsatsen sigter mod at nedbringe sygefravær, minimere stress samt højne arbejdsglæden og engagementet blandt de ansatte, ligesom det er et led i kommunens bestræbelser på at forblive en attraktiv arbejdsplads. Den indsats vi har gjort for at optimere medarbejdertrivslen, inden vi blev stillet overfor sparekravene, har givet os et fornuftigt trivselsniveau at tage afsæt i. Det siger sig selv, at medarbejdertrivslen sættes under alvorligt pres, når der skal ske afskedigelser, og stort set samtlige ansatte er blevet berørt af processen. Derfor er arbejdet med at sikre fortsat trivsel langt fra slut, fortæller kommunaldirektør Hugo Pedersen. Medskabende medarbejdere Ifølge kommunaldirektøren er involvering en af nøglerne til at sikre fortsat trivsel og engagement hos medarbejderne. Vi prioriterer, at vores medarbejdere har en medskabende rolle, og derfor informerer og inddrager vi ledere og medarbejdere i videst muligt omfang. Det minimerer usikkerheden, og det giver indflydelse på, hvor og hvordan eventuelle forandringer skal foregå, siger Hugo Pedersen. Lederne skal sikre trivsel På rådhuset i Høje-Taastrup arbejder både de politiske og administrative beslutningstagere med den fremtidige udvikling i kommunen ad to spor. Besparelserne på 2010-budgettet har givet os anledning til at kigge på styringen i Kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune Hugo Pedersen kommunen og arbejde hen imod en organisation, der bedre matcher de opgaver, den skal varetage. Det andet spor, vi arbejder med, er kompetenceudvikling hos vores medarbejdere og i særdeleshed hos lederne. Det er de ledende medarbejdere, der til dagligt skal have fokus på trivslen blandt de ansatte, og som skal have redskaberne til at optimere den. Derfor prioriterer vi at ruste dem til at varetage medarbejdertrivselen bedst muligt sideløbende med deres andre opgaver, siger kommunaldirektør Hugo Pedersen. Omsorgen skal naturligvis ikke kastes overbord, for det er et vigtigt element i enhver ordentlig og værdig forandring, men det er nødvendigt at finde en balance mellem omsorg og pragmatik. I en opsigelsessituation kan for megen omsorg fra lederen resultere i misforståelser og falske forventninger hos den berørte medarbejder, hvilket kan være mentalt opslidende for både medarbejderen og lederen, forklarer Michael Elgaard, som derfor mener, at det er et af de områder, hvor offentlige arbejdspladser bør være ekstra opmærksomme lige nu. Det kan være meget svært at håndtere disse modstridende følelser, og derfor er det vigtigt, at offentlige arbejdspladser udover naturligvis at gøre alt for at støtte de opsagte medarbejdere er opmærksomme på, hvor store personlige veksler det trækker på de ledere, som skal gennemføre opsigelserne, siger Michael Elgaard, der, med henvisning til en undersøgelse AS3 har foretaget blandt landets kommunaldirektører, peger på, at samtlige kommuner skal indstille sig på at håndtere forandringer i , og at otte ud af ti kommuner ifølge undersøgelsen står over for tilpasning af deres organisation. AS3 Companies rundspørge blandt kommunaldirektører indikerer blandt andet at 100 % forventer forandringer i % forventer, at forandringerne bliver afgørende 94 % forventer omstruktureringer 82 % forventer tilpasning af organisationen 94 % vurderer, at forandringsledelse har afgørende betydning for succesfuld forandring 94 % vurderer, at trivsel, motivation og arbejdsglæde har afgørende betydning for succesfuld forandring

12 Forretningsenheder i AS3 Companies I AS3 Companies beskæftiger vi os med Job Transition Management, og det er vores fag at støtte mennesker gennem de forandringer, de møder i joblivet. Hver forretningsenhed har sit speciale. Outplacement Jobrådgivning Sundhed og Trivsel Coaching & Mentoring Forandringsledelse C Allan Gross-Nielsen Tlf.: Regitze Rose Morten Kjeldgaard AS3 Employment har stor ekspertise i jobrådgivning af ledige med vidt forskellige baggrunde og gennemfører mange forskellige forløb i samarbejde med jobcentrene. Målet er at hjælpe mennesker videre i job og karriere. Vi har et indgående kendskab til arbejdsmarkedets jobmuligheder, fordi vi konstant er i tæt kontakt med erhvervslivet. Ida Bratting Kongsted AS3 Nordic Executive tilbyder individuel rådgivning til topdirektører og andre executives. Med udgangspunkt i de krav, der stilles til topledere i dag, arbejder vi fokuseret med to specialer Executive Coaching, som er sikring af fortsat succes i nuværende job samt Executive Outplacement, hvor der arbejdes med sikring af fremtidig karriere i forbindelse med jobskifte. Jørgen Uhrbrand AS3 Outplacement har specialiseret sig i at støtte virksomheder, organisationer og medarbejdere gennem forandringer, der opstår som følge af opsigelser. Nærheden til den opsagte er en vigtig indgangsvinkel i jobrådgivningen for AS3 Outplacement. Vi støtter ledelsen forud for planlægningen af en opsigelsesproces og lægger vægt på individet i vores rådgivning. Peter Straadt AS3 Development støtter og coacher mennesker og organisationer i håndtering af jobmæssige forandringer, hvor målet er fastholdelse og udvikling. I AS3 Development kan vi hjælpe med at skabe resultater og håndtere forandringer på samme tid. Vi arbejder på alle niveauer i virksomhederne og for såvel offentlige som private virksomheder. Tina Post Aagaard AS3 Work&Care bidrager til at optimere resultater via fokus på trivsel. Resultater dækker over opnåelse af konkrete og forretningsorienterede mål samt individuel produktivitet. Trivsel bygger på fysisk og psykisk sundhed, herunder forebyggelse og håndtering af stress og sygefravær. Grethe Damsgaard Mentor Company har specialiseret sig i uddannelse af mentorer og implementering af mentorprogrammer i virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Målet er en hurtigere introduktion og øget fastholdelse af nye medarbejdere og elever eller personer med særlige behov for støtte. AS3 Companies er det overordnede og samlende navn for samtlige brands i koncernen. AS3 Companies har datterselskaber i Sverige, Norge og Finland. Herudover har AS3 et internationalt samarbejde som gør, at vi kan støtte virksomheder verden over. For yderligere information kontakt vores internationale afdeling ved Jens Daa Hankert på

Transition NEWS. Sygefravær - tid til holdningsændring. Tema: MAGASINET NR. 02 2009. Offentlig-privat samarbejde om sygedagpengeforløb

Transition NEWS. Sygefravær - tid til holdningsændring. Tema: MAGASINET NR. 02 2009. Offentlig-privat samarbejde om sygedagpengeforløb Transition NEWS MAGASINET NR. 02 2009 Tema: Sygefravær - tid til holdningsændring Beskæftigelsesministeren ser sygefravær i nyt perspektiv side 4-5 Sundhed og samarbejde i SAMPENSION side 6-7 Horsens knækker

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Transition NEWS. Forandringens menneskelige ansigt. Tema: MAGASINET NR. 08. AS3 nuancerer transitionsbegrebet. Mennesker i transition Side 6-7

Transition NEWS. Forandringens menneskelige ansigt. Tema: MAGASINET NR. 08. AS3 nuancerer transitionsbegrebet. Mennesker i transition Side 6-7 Transition NEWS MAGASINET NR. 08 Tema: Opstart Omstilling Ophør AS3 nuancerer transitionsbegrebet Side 4-5 Mennesker i transition Side 6-7 Transitionsledelse som vækstmedicin Side 8-9 Når empati bliver

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer:

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Notat: Udvikling af og nye aktiviteter på sygedagpengeområdet Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Afslutning af Falck samarbejdet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

HR-strategi 2015-2018

HR-strategi 2015-2018 HR-strategi 2015-2018 10 1 HR-strategiens formål HR-strategien skal understøtte, at kommunen kan levere kerneopgaver af høj kvalitet og i overensstemmelse med de politiske målsætninger og gældende rammevilkår.

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Introduktion til Beskæftigelsesområdet v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Overordnede rammer for Beskæftigelsesområdet Lovreguleret af: Beskæftigelsesministeriet (BM) Beskæftigelsesminister: Troels

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND DEBATOPLÆG OM SYGEFRAVÆR December 2008 1 Forord Alle centrale beslutningstagere og aktører i beskæftigelsesindsatsen har i de seneste år sat massiv fokus på udviklingen

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer

Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer Ledelse af omstilling Støttemuligheder i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer Region Midtjylland 1 Skottenborg DK-8800 Viborg Forord Region Midtjylland er fortsat underlagt strukturændringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere