Lederens aktive rolle i et lærende Teamsamarbejde med elevernes læring som omdrejningspunkt. 1. og 2. dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederens aktive rolle i et lærende Teamsamarbejde med elevernes læring som omdrejningspunkt. 1. og 2. dag"

Transkript

1 Lederens aktive rolle i et lærende Teamsamarbejde med elevernes læring som omdrejningspunkt. 1. og 2. dag V/ Annette Adelhardt,Organisations og Lederkonsulent, International Certificeret Relationscoach Sommeruni

2 Hvordan kan vi i Skoleledelsen arbejde med teamudviklingsprojekter? Fokus på eks: Hvilke kompetencer et team skal rumme for at kunne skabe en maximal elevlæring Hvad er din rolle som leder tæt på praksis? Hvor skaber Ledelsen mest værdi? Hvor er Ledelsesbehovet Hvilke Ledelseskompetencer er nødvendige for at lykkes med at lede teamenes læring og praksisudvikling. Hvordan er erfaringer med teamteaching Udbyttet: Hvordan kan vi i fællesskab inspirerer hinanden til at arbejde med praksisnære styringsredskaber og samtaleteknologier? Sommeruni

3 Udbyttet opnås igennem aktivt involverende og reflekterende læreprocesser. Dagene skal ses som et aktivt træningsforløb med vægt på involvering, kreativitet og fælles læring. Ramme, retning og position At stille sig i det åbne ( mentalisering) Sætte en fælles retning for det mulige mulighedsrum ( samskabelse) Ståsted og tilgang Sprogets skabende kraft Skabe og omforme fortællinger Udvikling, læring og innovation Faciliterer udvikling og læring Inviterer andre til at positionerer sig Magt og etik At magte og udøve magt Etiske dilemmaer Sommeruni

4 Paradoksale konsensusforventninger som styret og styrende Fremmedstyring/selvstyring Centralisering/decentralisering Tilpasning/autonomi Konkurrence/samarbejde Planlægning/ eksperimentering Driftsikkerhed/innovation og læring At vise medarbejderne tillid - og følge med i hvad de laver At tilstræbe konsensus og kunne skære igennem At gå foran og holde sig i baggrunden At være selvsikker - og ydmyg Sommeruni

5 Korte møder. Gå sammen 2 og 2, Drøft følgende spørgsmål som er skrevet på flip over Sommeruni

6 Mentalisering og egne refleksioner indtil nu! Nedskriv stikord i hvert felt 5. minutter Hvad er konsekvensen TANKER Hvad tænker du i situationen? Hvad går der gennem dit hoved? Hvordan tænker du? ADFÆRD KROP Hvor mærker du noget i din krop? Hvad mærker du i din krop? FØLELSER Hvad føler du? (Hvilke grundfølelser er aktive og hvor stærkt oplever du de enkelte følelser?) Sommeruni

7 5 Dogmer skal give ledere i verdensklasse (artikel Berlingske Business ) Ifølge Dansk Industri skal en række ledere nu samarbejde om at udvikle følgende 5 dogmer i fremtiden: Vi hylder ordentlighed Vores lederskab bygger på en overbevisning om, at vi i denne del af verden har en særlig forpligtigelse til ordentlighed Vi tror på involvering Alle, der arbejder i en organisation, gør sig tanker om, hvordan den kan forbedres. Vi tror på bemyndigelse ( empowerment) Vi har tillid og tror på, at ansvaret varetages bedst, hvor opgaven opstår. Vi søger ligefremhed Vi tror på oprigtighed og åbenhed i tilgangen til andre mennesker, ideer og processer Vi fokuserer på enkelhed I løsninger, kommunikation og arbejdsgange tilstræber vi så stor enkelhed som muligt. Enkelhed er en ambition, fordi organisationer af sig selv bliver mere og mere komplicerede. Sommeruni

8 Strategisk ledelse i systemisk Fokus: Systemafgrænsning og legitimitet i forhold til omverden perspektiv - en erkendelsesmodel Omverden SYSTEMLEDELSE SPROG / LOGIK: Mission, vision, mål, strategi, økonomi etc. Håndtering af kompleksitet Ledelsesopgaven: Strukturelle koblinger Skabelse af mening Fokus: Understøtte primær opgaveløsning og daglig drift HVERDAGSLEDELSE Medarbejdere, kunder (borgere, børn osv.) Sommeruni SPROG / LOGIK: Fagprofessionel, opgaverelateret 8

9 Systemisk ledelse i praksis Professionalisering af ledelse Det er systemisk ledelse at være ekstremt bevidst om, hvilken kontekst tingene foregår i. Du kan selv være med til at skabe konteksten, men du er også nødt til at fange, hvad konteksten er i den konkrete situation. Det er det, der skiller den professionelle fra amatøren side 9 Sommeruni. 2015

10 Systemisk ledelse i praksis Ledelse som et kommunikativt fænomen Lederne bruger kontekstbegrebet til at skabe en kompleks og rig forståelse af ledelse. Dette hjælper dem til at kunne agere smidigt og effektivt i de forskellige sammenhænge, hvor ledelse skal praktiseres side 10 Sommeruni. 2015

11 Systemisk ledelse i praksis Ledelse som en rationel magtforståelse Balancen imellem klare rammer og inddragelse Imellem det at lave løsninger sammen i situationen og samkonstruere fælles forståelser for rammer og værdier, så medarbejderen efterfølgende selv kan træffe beslutninger ud fra disse m.m Magt defineres derfor som evnen til at skabe stærke og magtfulde beslutninger, løsninger og strategier, som er skabt i fællesskab og har opbakning i hele systemet side 11 Sommeruni. 2015

12 Pas på Burgerking-princippet Ledelsen skal udmelde tydelige mål og forventninger til skolens teams og medarbejdere Ledelsen deltager i og rammesætter medarbejdernes læring Ledelsen rykker tæt på skolens kerneopgave elevernes læring Hvordan skal disse spørgsmål besvares netop på jeres skole, med jeres særlige forhold, styrker og udfordringer?

13 Systemisk ledelse i praksis Systemledelse (ledelse i og af systemer) At lede et system handler om at arbejde med de dynamiske balancer i systemets vigtigste relationer Systemets kontekst (sammenhæng/omverden) Systemets homeostase (dynamisk stabilitet) Systemisk kontekst Systemisk Homeostase Råderum Relationer Rammer Retning Systemledelse 4R modellen side 13 Sommeruni. 2015

14 Lederens dynamiske univers Resultatmål Mandat: Ledelsesopgave og -beføjelser Overenskomster og aftaler Love, regler og instrukser Økonomiske og fysiske rammer Værdigrundlag Knæsatte faglige standarder Styringsprincipper Nationale eller Kommunale politikker Sommeruni

15 Ledelsesrum - defineret De muligheder, lederen har for at udøve ledelse Der er to dimensioner i ledelsesrummet: Rammer Relationer Sommeruni

16 Rammer Rammer er de vilkår, der udgør det formelle grundlag for ledelsesudøvelsen Nationale, kommunale politiske og administrative beslutninger, som lederen ikke har direkte eller afgørende indflydelse på Kan opfattes og håndteres forskelligt Sommeruni

17 Relationer De ressourcer og udfordringer, der ligger i lederens forhold til alle personer og grupper, der har berøring med ledelsesopgaven Relationerne kan gøre, at to lederjob med de samme rammer opleves helt forskelligt Sommeruni

18 Ledelsesrummets rammer Lederen kan: Påvirke rammerne Fortolke rammerne Udfordre rammerne Sommeruni

19 Ledelsesrummets relationer Lederen kan: Afklare relationer Etablere relationer Udbygge relationer Vedligeholde relationer Sommeruni

20 Forestillingen om ledelsesrummet Ledelsesrum er ikke kun som man har det, men også som man ta r det! Refleksion og dialog om de forestillede og virkelige handlemuligheder er derfor en nødvendig del af enhver leders afklaring af sit ledelsesrum Man skal kunne mestre sit ledelsesrum! Sommeruni

21 4R modellen 1. Retning: visioner, værdier, prioriteter og mål for teamet, der kobler sig til de overordnede mål for organisationen. 2. Relationer: Interne relationer - roller og samspil (Hvordan samarbejder vi for at løse vores opgaver bedst? Eksterne relationer - samarbejdspartnere, andre team i organisationen, relationer til kunder, i forhold til lederen) 3. Rammer: Tidsplaner, organisationsstrukturer (hvem skal vi arbejde sammen, med/hvem må vi ikke arbejde sammen med), krav til opgaveløsning, økonomi etc. 4. Råderum: Teamets beslutningsmuligheder inden for de rammer, der udgør banen. Beslutningsprocesser i teamet, rutiner ift. opgaveløsning, planlægning, udvikling etc. Hvilken grad af selvstændighed? Sommeruni

22 Lederen som teamcoach 4R-modellen i teamledelse Retning Mål Opgaver Rammer: -lovgrundlag. Råderum. Krav til opgaveløsning. Ressourcetildeling m.m. Teamchef Teamcoach Ansvar og beslutningskompetence Eksterne Relationer. Interne Synergi i opgaveløsningen Sommeruni

23 Kilde: Lederen som teamcoach Teamlederens søgen efter den passende forstyrrelse Teamchef Teamcoach Sommeruni

24 Refleksion 2 og 2 Hvilken position indtager jeg i mit team? Rejs jer op og gå hen til de 2 positioner på gulvet kom med eksempler fra jeres dagligdag og snak om hvor bevidst du positionerer dig i dit team. Teamchef Hvordan positionerer jeg mig så det giver mening? Teamcoach Sommeruni

25 Narrativ teammodel Tillid og forbundethed Hensigt, formål og mål 5 Proaktivitet og forandringsvillighed 1 2 Forskellighed 6 7 Konstruktiv kommunikation Beslutninger Ansvarlighed Respekt og værdsættelse Sommeruni

26 Øvelse i skabelon med praksisfortællinger. Tema: Hvad er mine erfaringer med teamudviklingssamtaler/ og evt. brug af skabelon til samtalen. ( skabelonen er vedlagt som dokument i mappen med materiale) Individuelt læs punkterne i skabelonen igennem. 1. Vælg positioner- Fortæller- interviewer og observatør 2. Fortæller og interviewer samarbejder om praksisfortælling i minutter 3. Observatøren genfortæller ca. 8 minutter 4. Hvad lægger observatør og interviewer især mærke til ca. 10 minutter 5. Hvordan bevæger fortællingen dig som observatør og interviewer minutter 6. Fælles afrunding ny praksis hvordan 15 minutter 7. MEDTAG JERES REFLEKSIONER OVER ANVENDELIGHEDEN AF DENNE METODE I JERES ORGANISATION TIL DRØFTELSE I PLENUM. Sommeruni

27 Mentalisering og egne refleksioner indtil nu! Nedskriv stikord i hvert felt 5. minutter Hvad er konsekvensen TANKER Hvad tænker du i situationen? Hvad går der gennem dit hoved? Hvordan tænker du? ADFÆRD KROP Hvor mærker du noget i din krop? Hvad mærker du i din krop? FØLELSER Hvad føler du? (Hvilke grundfølelser er aktive og hvor stærkt oplever du de enkelte følelser?) Sommeruni

28 Hjemmeopgave Refleksionsspørgsmål om en vigtig læringsproces: Hvor har du sidst lært noget betydningsfuldt og for dig selv i dit arbejde, som skabte en afgørende forandring og hvad var det du lærte? Hvordan vil du beskrive den sammenhæng, læringen foregik i hvis du både skal bruge dine sanser og følelser? Hvad eller hvem var især hjælpsomt og afgørende for din læring? Hvor i processen skete der afgørende skift og hvorfor? Hvilke processer var involverede i din læring? (ny viden, ny teknologi, nyt samspil, træning af praksis)?

29 Sommeruni

30 Teamets udviklingsstadie og Ledelsesinterventioner Teamets udviklingsstadie Ledelsesinterventioner Forming: Teamet dannes. Hvem er deltagerne? Hvad skal vi? Hvordan skal vi gøre det? Hvem refererer vi til? Storming: Koordinering, vanskeligheder i forbindelse med etablering af fælles forståelse, roller og rutiner Norming: Teamet etablerer fælles forståelser, roller og rutiner igennem selvevaluering og aftaler. Fællesskabet etableres, den enkelte underordner sig. Performing: Teamet kan koncentrere sig primært om sagerne, frem for om arbejdsrutiner, samarbejde og organisering. Samarbejdet glider. Mindre processnak og selvevaluering. Introduktion af deltagerne og afklaring af grundlæggende vilkår, mål, vision og værdier. Konfliktopløsning og udvikling af teamspecifikke fælles forståelser, roller rutiner m.m Forstærke teamspecifikke fælles forståelser, roller, arbejdsrutiner m.m. Begynde udviklingen af teamets fortælling med henblik på skabelse af fællesskabsfølelse. Forstærke arbejdsrutinerne igennem fokus på gode præstationer, potentialer, nye mål m.m. Sommeruni

31 Refleksion over teamudviklingen i de teams du er Leder for: Interview hinanden 2og minutter til hvert interview Hvor ser du at dine teams er i de 2 forskellige modeller? Hvordan er dine interventioner i relation til teamudviklingsmodellen? Hvad kan du arbejde videre med som mulig ny intervention i fremtiden? Medtag refleksioner et par af jeres refleksioner i plenum Sommeruni

32 Robinson om mål Ledere kan reducere kompleksitet ved at sætte klare og få mål og kommunikere om dem. At sætte mål kræver at få engagement fra dem der skal nå målene, derfor hænger kvalitet af mål sammen med kvalitet af relationer. Enkle visionære og dog realistisk virkende mål gør det muligt for medarbejderne at se fremtiden for sig og at det kan fungere godt, som lærerne kan Effekten af at sætte klare og få mål er højere elevudbytte ifølge forskningen. 3 forudsætninger er vigtige Medarbejderne skal føle sig personligt forpligtede på at nå målene Målene skal være specifikke og det skal være muligt at nå dem At sætte mål og fokusere hjælper både ledere og lærere med at håndtere stress og modsatrettede krav. Mennesker vil gerne forpligte sig på at nå mål, hvis de synes de er vigtige, meningsfulde og bliver værdsat i organisationen Visionen for de nye mål skal være kollektiv og være formuleret i fællesskab, det er ikke nok at den udspringer fra ledelsen. I det øjeblik vi sætter mål, støder vi på hindringer eller ting, der opfattes som hindringer. Det er lederne kan have konstruktive dialoger om den respons, der emergerer Det er vigtigt at sætte læringsmål snarere end performance mål, altså læringsindhold fremfor tal

33 Værktøjskassen Skabelon 15.0 og 15.1 (bilag kilde : Skoleledelse i forandring/ L. Arnmark & D. Junge) Teamets fundament procesark til teamudvikling 2. Reflekter i jeres gruppe over anvendelsen af denne skabelon- Hvad er brugbart- hvilke andre processpørgsmål kunne I forstyrre jeres Team med? Teamets grundregler- procesark til teamudvikling. Struktureret dialog hver deltager udtaler sig på skift imens de andre lytter. Hver deltager forholder sig til skabelonens anvendelse i deres Organisation. Fælles opsamling på dialogerne som medtages på flip over i plenum. Sommeruni

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 3. og 4. marts 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk ledelse

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Udvikling af Scrum teams

Udvikling af Scrum teams Af Bent Myllerup, Certificeret Scrum Practitioner, Certificeret Systemisk Coach, PMP. Højtydende teams er samarbejdets Formel 1! Denne artikel bringer systemisk ledelse, teamudvikling og coaching ind som

Læs mere

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 2. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 2 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Det er i dag et vejr Det er i dag et vejr, et solskinsvejr! O søde vår, så er du atter nær! Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 16. og 17. september 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING Fundamentet for teamet. Procesark til teamudvikling Fælles i teamet 1. Hvert enkelt teammedlem forholder sig til spørgsmålene (A-D). Det kan være en god idé, at man har forberedt sig enkeltvis til processen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Af Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche Kjær og Marianne Gram Thrane 2 Hands on en guidet

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER

FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER Kit Sanne Nielsen (2006) FORTÆLLINGER I ORGANISATIONER den 21-01-2013 kl. 8:03 Søren Moldrup side 1 af 15 sider I denne bog introduceres idéen om, at organisationsudvikling og udvikling af menneskelige

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Ledelsesrum. Udnyt og udvid dine handlemuligheder

Ledelsesrum. Udnyt og udvid dine handlemuligheder Ledelsesrum Udnyt og udvid dine handlemuligheder Ledelsesrum Udnyt og udvid dine handlemuligheder som offentlig leder Væksthus for Ledelse Maj 2009 Projektledelse: Torsten Petersen, KL Tom Bjerregaard,

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE den 24-03-2012 kl. 4:00 Søren Moldrup side 1 af 18 sider DEL 1: Introduktion til systemisk ledelse 1. Den systemiske

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende!

At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende! At lede på tværs af sektorer: nødvendigt og udfordrende! Af Annemette Digmann * Flere og flere af velfærdsopgaverne skal løses på tværs af fag, på tværs af afdelinger og på tværs af sektorer. Det opleves

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 2: MIG SOM FACILITERENDE RÅDGIVER, DEL 1 LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER INDHOLD 0. Forord 1 1. Indledning 1 1.1 Projektets indhold 1 1.2

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere