LEKTIONER og ARTIKLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIONER og ARTIKLER"

Transkript

1 LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN (udgivet ved forlaget LUX): Mennesket befinder sig i en stor Udviklingscyklus der består af 2 sideløbende specifikke Evolutions processer: Evolutionen af Bevidstheden og Evolutionen af Overbevidstheden. Denne Evolutionscyklus er ydermere opgjort af 7 Udviklingsperioder, der hver er knyttet til et Livsfelt, en Udviklingsspiral, og en specifik Livsoplevelse. Lige nu befinder mennesket sig i overgangen mellem Egoets og Hjertets udviklingsperiode, og særlig fokus vil blive givet til de udfordringer som du møder lige nu i dit liv på dette sted i din udvikling. Bogen beskriver et helt Verdensbillede, der tager udgangspunkt i de store livsprincipper, såvel som de små på en logisk sammenhængende måde. Det vil være et Verdensbillede, der i detaljer karakteriserer din Livsoplevelse og Livsformål i alle udviklingsperioderne og som viser dig, at en helt ny Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage/ændre dit liv, hvilket i den grad vil få dig til at få øjnene op for en ny verden! På Bogens Hjemmeside kan du se Bogens mission, givet videre via de 14 Livslektioner. Se bogen her: Se de 14 LIVS-LEKTIONER her : 1

2 DER EKSISTERER KUN ET PROBLEM Jes Dietrich I gen og igen vil vi komme i situationer hvor livet sætter os på prøver hvis formål det er at forandre os og dermed vores bevidsthed. Denne livets tale er livets måde at respondere på vores væsen og dets behov, og man kan derfor sige at livets tale er vores væsens måde at kommunikere sig selv til os selv - gennem livet omkring os. Den mest udtalte måde hvorpå dette kan ske er via situationer som jeg har betegnet som Hjerte situationer. Hjerte situationer er når livet udsætter dig for en situation, som kræver at du udviser ren tillid, og en evne til at fastholde dig selv i Hjertets Livsoplevelse, når du forsøger at håndtere situationen. Dette er en helt særlig udfordring fordi at netop i sådanne (ofte svære) situationer vil Egoet gøre alt for at dominere dig, og påvirke den måde du håndterer dem på. Ofte er din udfordring at forsøge at støtte sig til en fornemmelse om at en handling er det rigtige for dig at gøre, en fornemmelse der dybest set kommer fra Hjertets Livsoplevelse i dit Overbevidste, men nogle gange vil du være i stand til at trække på din bevidste Hjerteoplevelse (særlig i fremtiden). At følge denne fornemmelse for hvad der er rigtigt for dig kan undertiden opleves som at springe ud fra en klippe uden at kunne se hvor du skal lande, ja uden at kunne om der overhovedet findes et sted at lande og dette gør du i tilliden til, at det er rigtigt for dig og i tilliden til at der er noget som er større end dig, som nok skal hjælpe dig med at lande der hvor det er rigtigt for dig. Dette er selvfølgelig særlig angstprovokerende for Egoet, der jo står for kontrol over dig selv og livet, og meningen er da også at øve dig i at lære at bruge Hjertet i sådanne situationer. Jeg vil i det følgende beskrive nogle af de ting som kan ske i sådanne situationer - inden i os selv, og jeg vil beskrive hvad der sker når Egoet udsættes for disse 'Hjerte situationer', og indhyller dig i sin smerte-reaktion over dem, og dermed afskærmer dig fra Hjertet og dets Livsoplevelse fra den del af din bevidsthed som evner denne oplevelse. Endelig vil jeg også vise dig, at alle dine problemer faktisk har en ting tilfælles og det er at de repræsenterer en afskærmning til Hjertet og du skal se at dette dybest set er det eneste problem du kan være ude for. 1. Problemet at blive afskærmet fra Hjertet

3 Netop når vi udsættes for Hjerte situationer (især de rene Hjerte situationer, der hvor den højeste tillid er påkrævet) vækkes Egoets angst allermest, for netop i disse situationer slår Ego bevidstheden (og den begrænsede tillid som Egoet kan mønstre) slet ikke til. Dette medfører at i sådanne situationer er Ego afmagten allerstørst og inflationsfaren (fra underbevidste strukturer) derfor på sit allerhøjeste, ofte med smertefulde affekt-tilstande til følge. Dette leder til at vi indhylles af det aktiverede Ego (og dets frygt). Vores aktuelle bevidsthed oplever en bevidstheds sænkning til lavere Ego spiral tilstande, der ikke tillader den bevidste Hjerte energi og derfor heller ikke Hjertets Livsoplevelse. Du er derved afskærmet fra dit Hjerte. Denne afskærmning til Hjertet medfører tab af perspektiv og tillid, blandt andet til at der er en højere/dybere mening med den situation som du står i. Tabet af tillid, og fremfor alt enhed, følges af en stærkt forøget oplevelse af ensomhed og mistillid til meningen med situationen, samt udviklingsmuligheden i den. Sker dette for dig vil du opleve det som en håbløs situation - af ovennævnte grunde, og fordi du er ladt alene med netop det, som ikke er tilstrækkeligt til at klare (og give dig tryghed i) situationen dit Ego. Sagt på en anden måde, så medfører en afskærmning til Hjertet at du er ladt alene med det Ego der dybest set kun har tillid til sig selv, som kun har tillid til det som det umiddelbart kan kontrollere hvilket jo er det som per definition ikke er tilstrækkeligt til at klare det som jeg har defineret som en Hjerte situation der jo karakteriseres ved at være en livssituation, der netop ikke kan kontrolleres og forudsiges. Hvis dette Ego er centrum for dit livssyn, så er det ikke underligt, at der ud af dette opstår en (Ego) mistillid til hele situationen - og en følelse af smertefuld håbløshed. En oplevelse af en livssituation som et problem, er det direkte manifest af en indhylning, af Ego energier (særlig de lavere energier). Problem-oplevelsen opstår som den direkte følge af den brudte forbindelse til Hjertets Livsoplevelse, og er vores reaktion på denne isolation. Som følge af denne afskærmning er vi bevidsthedsmæssigt i Egoets domæne, og dette føler sig i bund og grund alene og har det ikke inden for sine muligheder, at opleve sig som andet end alene. I virkeligheden er det derfor oplevelsen af at være alene (at være isoleret) som er vores grundlæggende (og eneste) problem i denne tilstand. Vi er alene i den forstand at vi ikke oplever bevidst hvad vi overstrømmes af fra det Overbevidste nemlig en Hjerte energi, som fortæller os at der en dybere mening med vores liv som kommer ud af at være del af et større fællesskab. 3

4 Dybest set eksisterer der kun et eneste problem - mistet Hjertekontakt - og derved kun en eneste løsning på 'alle' problemer, og det er at genoprette kontakten til Hjertet, at lade Hjerte energierne få den rolle i dit liv, som du faktisk er i stand til at give dem. Der eksisterer altså kun et problem, og det er at miste forbindelsen til vores Hjerte. Alle problemer har således den samme udfordring, og det er ikke at lade vores reaktion på de opgaver livet byder os (som jo er mange) lukke af for vores Hjerte kontakt (en udfordring der altså også kan klares via en styrkelse af Egoet). Hvis din reaktion på en livsopgave lukker af for Hjertet, da forvandler opgaven sig til et problem for dig. Problemet, det eneste som dybest set eksisterer, er at være i konflikt med de Overbevidste energier, som på dette tidspunkt i vores udvikling overvejende er Hjerte energier og en smule GD-1 energier. Disse energier har aktiveret mange af de Livstemaer der nu påvirker os, og som kræver at få en aktiv rolle i vores liv. Formår vi ikke det, da opstår der en indre konflikt i os og hvis vores reaktion på en livsopgave forhindrer et flow af disse energier igennem os ud i vores liv, da bliver disse opgaver et problem for os. Vi kan altså se at alle problemer dybest set er et udtryk for en blokering af en Livstema energi, og at i denne periode af vores udvikling vil det oftest handle om at en Hjerte energi blokeres om at vi mister forbindelsen til vores Hjerte. Hvad er det så der sker når vi mister denne forbindelse til Hjertet? Ja, i al vores åndelighed er det vigtigt at forstå at i vores bevidsthedsrum er der en kerne hvor vi er stærkest repræsenteret. Denne kerne, som jeg kalder vores aktuelle bevidsthed, bevæger sig indenfor dette bevidsthedsrum. Når denne aktuelle bevidsthed er på nogle af de lavere tilstande i Egoets spiral, da vil du ikke tro på at der er andet end det som du oplever på disse planer. Du vil f.eks i denne situation ikke tro på at der overhovedet eksisterer en Hjerte Livsoplevelse. Du vil ikke tro på at der findes en åndelig dimension. Du vil ikke tro på at der findes andet end det som du umiddelbart oplever - der altså nu er helt farvet af de lavere Ego-spiral energier. Dette er en meget ensom måde at leve på. Vi har jo alle et Ego, som for mange af os undertiden kan dominere os helt, og det er derfor vigtigt at erkende - særligt i denne åndelige tid - at når vi er indhyllet på denne måde i de lavere Ego energier, da tror vi faktisk ikke på den åndelige dimension af livet. Denne tro er simpelthen ikke mulig i denne tilstand. Vi siger måske at vi da stadig tror på den, men kæmper samtidig med den ensomhed, der er opstået ud af vi ikke

5 mere inderst inde tror længere. Det kan være rigtig svært at gøre denne indrømmelse. Tænk lidt over det. Det sker, som sagt, fordi forbindelsen mellem den Ego dominerede aktuelle bevidsthed og planet med Hjerteenergierne er så svag, at den oplevelsesmæssigt ganske blegner i forhold til de stærke Ego energier. En anden vigtig ting omkring denne afskærmning til Hjertet, er at hvis det åndelige (og Hjertet) er en del af din verden (fordi du vitterlig ofte har ægte kontakt med det), da vil det forsætte med at være en del af din verden selv når du er helt indhyllet af lavere Ego energier, dog ikke længere fordi du rent faktisk oplever Hjertet og den åndelige verden, men fordi Egoet ikke kan håndtere det oplevelsesmæssige 'tab' af dette verdensbillede. Det 'åndelige' er nu kommet i Egoets domæne, hvilket jo selvsagt ikke går i længden, og det kræver konstant tilførsel af energi for at holde denne Ego baserede åndelige illusion, denne indbildning (for det er det jo for Egoet, selvom det (du) naturligvis ikke vil indrømme det), i live. Noget som var ganske virkeligt, er nu kommet i Egoets domæne og er blevet til en illusion som Egoets gør alt for at holde i live. Selvom det ikke kan holde i længden, kan det dog holde i et stykke tid, eftersom det er et af Egoets specialer at holde illusioner ved live. Der er dog kendetegn ved mennesker som er under indflydelse af dette, og et af de typiske kendetegn er at disse mennesker har det med blive meget defensive (nogle endda aggressive) når man sætter spørgsmål ved deres overbevisninger og verdensbillede. De har nemlig noget at beskytte. Det kan dog være svært at opdage i hvilken grad ens verdensbillede er styret at Egoet, da det har det med at blive oplevelsesmæssigt usynligt, særligt når det er blevet bekræftet. Det i dig som allermest vil holde fast på dit åndelige verdensbillede, og som allermest vil forsvare det, og sørge for at det består, er den samme del af dig, som ikke tror på det, og som aldrig vil komme til at tro på det - dit Ego. Egoet har brug for dit åndelige verdensbillede hvis du har et sådan. Hjertet har ikke brug for det, eller for at andre tror på det, for det er det. I en tilstand af Ego dominans er enhver udtalelse om åndelighed sagt med intellektet og er ej oplevelsesbetonet (bortset fra at det kan afspejle en Ego ekstase over en bekræftelse fra andre mennesker, af dit verdensbillede, dit selvbillede, osv), men Egoet kan have en så stærk energi bag sine udtalelser, at du ikke kan skelne dette fra din 5

6 inderste overbevisning, der jo er farvet af det niveau, som din aktuelle bevidsthed befinder sig på, og som i de lavere Ego lag, som nævnt, ikke tror på den åndelige dimension, og ikke har bevidst kontakt med Hjertet. Denne mangel på tro - og oplevelse - har alvorlige konsekvenser, for den involverer også en mangel på tro omkring den højere mening med dit liv, og meningen med den eventuelle smerte og frustration som du oplever (på dette plan). Den bringer dermed meningsløsheden ind i dit liv. Erkender du først denne mangel på tro (og det er virkelig ikke nemt - blandt andet fordi det naturligvis ikke er rart at indrømme en mangel på noget som er en væsentlig og vigtig bestanddel af ens livsfundament), da vil du have en chance for at opdage dit grundlæggende problem på dette plan - nemlig at du oplever dig selv som alene, at du bevidsthedsmæssigt er afskåret fra Hjertet. Denne alene-oplevelse gør, som sagt, at du (fordi du er styret af Egoet) må skabe din identitet i den ydre verden. Den ydre verden må nødvendigvis involvere andre mennesker, samfundet, m.m., og igennem disse ting, og deres syn på dig, forsøger du nu at skabe en identitet, der kan kompensere for din indre alene-følelse. I denne proces kommer afhængigheden ind. Du bliver afhængig af det som du bruger til at skabe din identitet. Du bliver afhængig af den ydre verden og mister således kontrollen over dit liv og din lykke. Kontrollen sidder nu i den ydre verden, snarere end i den indre verden. Indhylles du af Egoet, da afskærmes du altså fra Hjertet, og du kommer derfor i en situation hvor du konstant må kæmpe for at bevare din ydre identitet, og hvor du konstant må leve i frygten for at miste den, og hver eneste gang du frygter for at miste den, da oplever du at du har et problem. Jo mere du frygter, jo større opleves problemet, et problem der (uanset hvilket) ikke ville være tilstede hvis din identitet var baseret på den indre verden i stedet for på den ydre hvis din oplevelse af livet og dig selv var baseret på Hjertets livsoplevelse og ikke Egoets oplevelse. For at opsummere denne del kan vi altså sige følgende: isolationen fra Hjertet grundet at du (den aktuelle bevidsthed) befinder dig i en lavere spiral tilstand i Ego spiralen (og derfor ikke længere tror på eksistensen af Hjertet og en dybere mening med dit liv, osv) giver altså ophav til oplevelsen af at være alene, hvilket danner grobunden (og behovet) for brugen af den ydre verden til skabelsen af din identitet, hvilket igen danner grobunden for frygten for at miste denne identitet. Dette leder, som sagt, til afhængighed, afmagt og til oplevelsen af det vi kalder problemer. På denne måde er alle dine problemer altså dybest set affødt ud af en mistet Hjerte kontakt, en mistet evne til at lade de overbevidste Hjerte og GD-1 energier (der fra dit Overbevidste pulser energi ned igennem dine Livstemaer) stimulere dig til at prioritere Hjertets Livsoplevelse i dit liv og din livsførelse.

7 2. Adskillelsen til Hjertet fører til den eneste smerte som er til. Alle vores problemer har det tilfælles, at de er en reaktion på mistet Hjerte kontakt, men adskillelsen har spillet, og spiller forsat, en vigtig rolle for din udvikling. Egoet er en identitet med mange lag, hvoraf nogle bevidsthedsmæssigt ligger i mørke. I skabelsen af vores individualitet har en adskillelse fundet sted, og en del af os selv er havnet bag en solid grænse til underbevidstheden. Dette har været en nødvendighed for skabelsen af Ego bevidstheden og for vores individualisering, men nu er vi nået dertil hvor vi er påbegyndt en bevidstgørelse af Hjertet. Det er en glidende overgang, hvor vi i en lang periode bevidsthedsmæssig skal rumme både Egoet og Hjertet. Behovet for bevidstgørelsen af Hjertet har blandt andet manifesteret sig i smerte. Denne smerte er den nye måde hvorpå vi reagerer på adskillelsen. I samme grad som vi er individualiseret vil vi reagere på adskillelsen til Hjertet med smerte og dette er, som sagt, fordi vi mere og mere oplever uforeneligheden mellem Hjertets princip om enhed og denne adskillelse til en del af os selv samt verden omkring os. Sagt på en anden måde: når Hjerte energierne begynder at optræde i vores væsen, da vil vi starte med at reagere på adskillelsen til underbevidstheden og verden/menneskeheden med smerte (hvor adskillelsen, før Hjerte energierne blev en del af vores liv, ikke gav anledning til smerte). Ego perioden vil tilslut frigøre os fra smerten og vil atter føre os sammen med de dele af os selv, som skabelsen af vores individualitet krævede at vi adskilte os fra. En del af arbejdet vil involvere Egoet og dets underbevidsthed - både som det der udforskes, men også som motivation og drivende kraft, og dette er atter en god grund til at det nye manifest af adskillelsen - er smerte. Vi er nemlig afhængig af Egoet, og dets motivation, hvis vi skal flytte os, og udvikle os mod Hjertet, og smerte er i den grad noget, som kan motivere Egoet til at begynde at arbejde. Egoets sprog er følelser, og følelsesmæssig smerte er en af de stærkeste motivationer for Egoet blandt andet fordi det i den grad truer dets integritet. Reaktionen overfor følelsesmæssig smerte kan derfor nærmest ses som en slags overlevelses instinkt i Egoet. Smerte motiverer Egoet til ikke at acceptere adskillelsen (hvilket er nødvendigt), og får det til at handle og tage del i den proces der udvikler individualiteten, hvilket er forudsætningen for den bevidste kontakt til Hjertet. Smerten fører os således mod Hjertet, og mod en ny bevidstheds-dimension, hvor vi vil indse at smerten, til alle tider, dybest set har været en illusion, der blev holdt kunstigt i live i Egoet! Jeg synes at det er ganske utroligt at tænke på, at hvis man tog alle de problemer du har haft, og alle de problemer som du vil få, da har de altså alle en ting tilfælles: de startede med at være opgaver, som formåede at lukke dig af for Hjertet og derfor nu blev 7

8 oplevet som problemer. Det fortæller også at alle løsninger på alle disse problemer, også har en ting tilfælles at genoprette denne kontakt til Hjertet. Tænk over det: hvis du formåede at bevare kontakten til Hjertet, da ville alle dine problemer forsvinde. Ofte sker reetableringen af Hjerte kontakten igennem at Egoet får genoprettet sin integritet, blandt andet ved at blive bekræftet. Via denne oplevelse af at være i live, ophører for en stund den smertelige indhylning, og åbner i samme stund op for Hjertet på denne indirekte måde. Andre gange sker det igennem en mere direkte Hjertekontakt, og med tiden skal dette blive den dominerende metode for dig. 3. Ego gaverne og forøget Hjerte bevidsthed Smerten over ethvert af dine problemer er din reaktion på at de afskærmer dig fra Hjertet (fra denne måde at være i kontakt med dig selv og livet på), en afskærmning som ofte (men ikke altid) skal opløses via dit arbejde med Egoet. Der er noget interessant i sammenhængen mellem vores arbejde med Egoet og vores udvikling mod større Hjerte bevidsthed, som jeg godt vil slutte af med at skrive lidt om. Jeg synes at det er vigtigt fordi det fortæller noget om hvor afgørende det er at du arbejder med Egoet. Mit budskab til dig er at du har brug for dette arbejde, for det giver dig nogle gaver, som er absolut nødvendige for din videre udvikling mod Hjertet. Der er dem som mener at vi bare skal vende Egoet (med dets lidelser) ryggen til og kun fokusere på Hjertet. Dette er jeg helt uenig i, hvilket jeg har forsøgt at vise mange steder i denne bog. Her vil jeg fortælle om endnu en god grund til at arbejde med dit Ego (med de dele af din person som det repræsenterer ). Der er ingen tvivl om at Egoet også kan være som et uvornt barn, der forsøger at fylde dig med en frygt som intet har på sig, og at du skal lære at sige fra overfor det, at ikke at lade dig indhylle af det, og i stedet forsøge at vælge Hjertets indgang til livet. Men nogle gange er du så stærkt repræsenteret i kernen til Ego lidelsen, at du ikke formår at frigøre dig og opnå Hjertekontakt, og i disse tilfælde bliver du nød til at arbejde med det lidende Ego, for at komme ind til kernen af smerten og der opløse den og via dette genoprette kontakten til dit Hjerte. Når åbningen til Hjertet således kræver et foregående arbejde med dit Ego, da er det altså fordi at Ego indhylningen må opløses før du kan komme i kontakt med dit Hjerte (på en mere varig måde). Min hensigt med dette afsnit er dog at fortælle dig, at der er også et andet formål med dit arbejde med dit lidende Ego, og det handler om at Egoet har en gave til dig, en gave som du har brug for, hvis du skal have en forøget Hjerte kontakt hvis du skal have forøget din evne til at kunne håndtere bevidst kontakt til Hjertet.

9 Denne gave har altid været en del af dig, og når du bliver bevidst om den, da vil den gøre dit liv rigere og mere lykkeligt! Arbejdet med Egoet har altså som et af sine formål at bringe dig denne gave, som ofte er helt afgørende for at du kan genoprette din Ego identitet og op åbne op for dit Hjerte. Ydermere vil denne gave gøre dig i stand til at kunne indeholde mere af det! Faktisk er det sådan at du har brug for disse gaver for at kunne komme til at indeholde mere af dit Hjerte i din bevidsthed! Gaven er en del af dig selv, en fraspaltet Bevidsthed, som du forener dig med når du bliver bevidst om den igennem arbejdet med Egoet. Gaven er den del af dig selv som du finder knyttet til kernen i din lidelse. Gaven er bevidsthedsmæssigt at blive forenet med denne nye del dig selv, som indtil nu har været en del af dit underbevidste, og dermed adskilt fra dig. C. G. Jung kaldte sådanne dele af dig selv for fraspaltede øer, adskilt fra fastlandet (dit jeg), og han sagde at det er vores opgave at forene fastlandet med disse øer, at genforene os med disse fraspaltede dele af os selv. Sker dette vil du ikke bare bringe lidelsen til ophør, du vil også have forøget fastlandet med en ny del af dig selv (den er selvfølgelig ikke ny, men opleves som om at den var det, idet du ikke har været bevidst om den i lang tid). Du vil have styrket dit Ego, og du vil føle dig som et større menneske. Pointen her er dog ikke at du derved bliver et større og mere helstøbt menneske - men at du ved at forøge din Ego bevidsthed og din Ego identitet bliver i stand til at kunne indeholde mere af dit Hjerte i din bevidsthed. Din evne til at kunne evne at opleve verden via Hjertets livsoplevelse forøges. Du har altså brug for at forene dig med disse dele af dig selv, for at kunne opleve Hjertet på et højere niveau, når det åbner sig for dig. På denne måde er dit Ego arbejde ikke bare et Ego anliggende, det er også et Hjerte anliggende. Så selvom den manglende Hjerte kontakt dybest set er grunden til det meste af din smerte, da er det altså ikke altid nok blot at få Hjertekontakt (selvom jeg dog godt vil pointere at det dog i mange tilfælde faktisk er nok! og i alle tilfælde er det nødvendigt at inddrage Hjertet i dit arbejde med et lidende Ego på et eller andet tidspunkt i processen). Når det ikke er nok, da har du brug for at opløse Ego indhylningen ved at opsøge den Ego-gave der hindrer en stabil Hjertekontakt, og hvis genforenelse med bevidstheden vil forårsage at du kan evne Hjertets Livsoplevelse i endnu højere grad. Et interessant forløb: ved at modtage gaven forhindrer du at du afskærmes fra dit Hjerte, og bliver i samme proces i stand til at kunne indeholde mere af det - fordi processen indebar at dit fastland voksede. 9

10 En Hjerte kontakt er altså løsningen på alle dine problemer, men undertiden kræver det altså et foregående arbejde med Egoet, som derudover vil give dig den gave der er forudsætningen for forøget Hjerte bevidsthed. Prøv at tænk lidt over dette, for det er vigtigt at forstå. Hvis du skal kunne tage mere Hjerte ind, da må dit fastland vokse, og til dette kræves Ego gaverne, de fraspaltede Bevidstheder og derfor har du brug for disse gaver! Derfor er disse gaver helt nødvendige for din udvikling mod Hjertet. Du kan også vende processen om og spørge dig selv om hvad der skal til for at forøge din Hjertebevidsthed. Der skal en Ego gave til. Dette kræver at denne gave når den er i det underbevidste formår at afskærme dig fra dit Hjerte, samt at du oplever afskærmningen som smertelig. Eller vil dit Ego (du) nemlig ikke gøre noget ved det, dvs søge den gave du har brug for. Tidspunktet hvor den nødvendige afskærmning begynder at opleves som smerteligt er når de Overbevidste Hjerteenergier begynder at indfinde sig, og altså når du er der i din udvikling, hvor du begynder at blive påvirket af dem. På denne måde vil Hjerte energierne, når de begynder at strømme ind i vores væsen igangsætte en proces, der uundgåeligt vil føre til forøget Hjerte bevidsthed. Ja, på denne måde kan man sige at formålet med dit arbejde med Egoet er (foruden individualiteten), via gaverne at forøge din Hjertebevidsthed, din evne til denne bevidsthed. Dette er da værd at tænke lidt over. Forøget Hjerte bevidsthed er et produkt af mange ting. Egoets gaver er langt fra det eneste der skal til, men alligevel er de så vigtige, at de er påkrævet for din udvikling mod Hjertet. Mennesker med en permanent høj Hjertebevidsthed, er således mennesker, der har modtaget mange af disse gaver, og altså mennesker med et stort fastland, og færre fraspaltede øer /bevidstheder end de fleste. Sagt på en anden måde, mennesker med en høj permanent Hjertebevidsthed, må nødvendigvis også have et stort, og stærkt, og velfungerende Ego. Det er som sagt ganske utroligt at opleve, at ethvert af vores problemer har det ene tilfælles, at de er opstået ud af en mistet kontakt til Hjertet, denne måde at opleve livet på. Erkender du dette vil du samtidig have løsningen på alle dine problemer! Og du vil forstå at hver eneste gang du har et problem, da kan du altid opnå lindring ved at åbne op for dit Hjerte. Nogle gange vil denne åbning ikke være permanent, men selv i disse situationer vil en åbning til Hjertet give dig lindring, og give din situation perspektiv, og frem for alt give dig mere mod på at arbejde med dit Ego og dets smerte, og som jeg har sagt før, kan Hjertet derfor altid bruges, og uanset om din situation også kræver et arbejde med

11 Egoet, da vil en åbning til Hjertet altid forårsage at dit problem forvandler sig til en udfordring og det er i den grad en forvandling, som vil gøre en stor forskel for dig (husk at dette gælder særlig for mennesker som befinder sig i Kompensations tilstanden! 4. Afslutning. Som du udvikler dig, og forbinder dig med flere og flere af dine øer, flere og flere af dine fraspaltede Bevidstheder, disse Ego-gaver i dit indre, vil du blive mere og mere blive i stand til at tage højere dele af dit Hjerte ind i din bevidsthed, og åbningen til dit Hjerte vil alt mere ske, fordi du formår at afstedkomme en direkte og bevidst åbning til det. Med Hjertet som en mere bevidst del af dit liv, er der nærmest ingen grænser for hvad du tør kaste dig ud i, og dermed ingen grænser for hvad du kan udrette med dit liv. Så vend ikke ryggen til dit Ego, for det har blandt andet de gaver der skal til for at muliggøre din udvikling mod større Hjerte bevidsthed, de gaver der skal hjælpe dig til at leve i overensstemmelse med de energier som strømmer ud fra dine aktive Livstemaer og dermed med din Overbevidsthed. Gaverne i underbevidsthedens mørke er som fanger i et fængsel, og man kan sige at din mission er at først skal fangerne frigives og siden skal fængslet afvikles. Når dette sker, da har du fået Hjerte bevidsthed og besidder en evne til at være i tættere kontakt med de store Livslove der manifesterer sig i Livstemaerne. Egoets Livsoplevelse er dermed transformeret til noget højere og alle gaverne/fangerne er en del af den nye højere bevidsthed. Denne bevidsthed ved at i hele Ego perioden fandtes der kun en smerte, smerten ved ikke at være forbundet med helheden, og de størrelser i dig selv der befandt sig i underbevidsthedens mørke. 11

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn Artiklen er tidligere på Forlaget Perikon: Børn på behandlingshjem år 1999 En artikelsamling om miljøterapi, redigeret af Hans Kornerup. Bogen er udsolgt fra forlaget. Miljøterapeut på et behandlingshjem

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 Kentaur Forlag S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse 10 14 26 42 66 Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi?

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Af Ole Vadum Dahl, stifter og grundlægger af ID Academy Side 1 af 9 Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er identitets-orienteret. Det

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957

Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 Kort om forfatteren : Kim Stryhn Født 1957 NLP Master i Ledelse og Kommunikation Life- log Businesscoach fra Manning Inspire Businesscoach fra Leadership Company Coaching og foredrag kan bestilles via

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Den Rigtige Mand? Indtil for 75 år siden var mænd maskuline og kvinder feminine.

Den Rigtige Mand? Indtil for 75 år siden var mænd maskuline og kvinder feminine. Den Rigtige Mand? Indtil for 75 år siden var mænd maskuline og kvinder feminine. 1 De sidste 75 år, specielt siden 60'erne, har vi bytte roller. Mænd er blevet bløde imens kvinderne har indtaget direktionsgangene.

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere