LEKTIONER og ARTIKLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEKTIONER og ARTIKLER"

Transkript

1 LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN (udgivet ved forlaget LUX): Mennesket befinder sig i en stor Udviklingscyklus der består af 2 sideløbende specifikke Evolutions processer: Evolutionen af Bevidstheden og Evolutionen af Overbevidstheden. Denne Evolutionscyklus er ydermere opgjort af 7 Udviklingsperioder, der hver er knyttet til et Livsfelt, en Udviklingsspiral, og en specifik Livsoplevelse. Lige nu befinder mennesket sig i overgangen mellem Egoets og Hjertets udviklingsperiode, og særlig fokus vil blive givet til de udfordringer som du møder lige nu i dit liv på dette sted i din udvikling. Bogen beskriver et helt Verdensbillede, der tager udgangspunkt i de store livsprincipper, såvel som de små på en logisk sammenhængende måde. Det vil være et Verdensbillede, der i detaljer karakteriserer din Livsoplevelse og Livsformål i alle udviklingsperioderne og som viser dig, at en helt ny Livsoplevelse, Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage/ændre dit liv, hvilket i den grad vil få dig til at få øjnene op for en ny verden! På Bogens Hjemmeside kan du se Bogens mission, givet videre via de 14 Livslektioner. Se bogen her: Se de 14 LIVS-LEKTIONER her : 1

2 DER EKSISTERER KUN ET PROBLEM Jes Dietrich I gen og igen vil vi komme i situationer hvor livet sætter os på prøver hvis formål det er at forandre os og dermed vores bevidsthed. Denne livets tale er livets måde at respondere på vores væsen og dets behov, og man kan derfor sige at livets tale er vores væsens måde at kommunikere sig selv til os selv - gennem livet omkring os. Den mest udtalte måde hvorpå dette kan ske er via situationer som jeg har betegnet som Hjerte situationer. Hjerte situationer er når livet udsætter dig for en situation, som kræver at du udviser ren tillid, og en evne til at fastholde dig selv i Hjertets Livsoplevelse, når du forsøger at håndtere situationen. Dette er en helt særlig udfordring fordi at netop i sådanne (ofte svære) situationer vil Egoet gøre alt for at dominere dig, og påvirke den måde du håndterer dem på. Ofte er din udfordring at forsøge at støtte sig til en fornemmelse om at en handling er det rigtige for dig at gøre, en fornemmelse der dybest set kommer fra Hjertets Livsoplevelse i dit Overbevidste, men nogle gange vil du være i stand til at trække på din bevidste Hjerteoplevelse (særlig i fremtiden). At følge denne fornemmelse for hvad der er rigtigt for dig kan undertiden opleves som at springe ud fra en klippe uden at kunne se hvor du skal lande, ja uden at kunne om der overhovedet findes et sted at lande og dette gør du i tilliden til, at det er rigtigt for dig og i tilliden til at der er noget som er større end dig, som nok skal hjælpe dig med at lande der hvor det er rigtigt for dig. Dette er selvfølgelig særlig angstprovokerende for Egoet, der jo står for kontrol over dig selv og livet, og meningen er da også at øve dig i at lære at bruge Hjertet i sådanne situationer. Jeg vil i det følgende beskrive nogle af de ting som kan ske i sådanne situationer - inden i os selv, og jeg vil beskrive hvad der sker når Egoet udsættes for disse 'Hjerte situationer', og indhyller dig i sin smerte-reaktion over dem, og dermed afskærmer dig fra Hjertet og dets Livsoplevelse fra den del af din bevidsthed som evner denne oplevelse. Endelig vil jeg også vise dig, at alle dine problemer faktisk har en ting tilfælles og det er at de repræsenterer en afskærmning til Hjertet og du skal se at dette dybest set er det eneste problem du kan være ude for. 1. Problemet at blive afskærmet fra Hjertet

3 Netop når vi udsættes for Hjerte situationer (især de rene Hjerte situationer, der hvor den højeste tillid er påkrævet) vækkes Egoets angst allermest, for netop i disse situationer slår Ego bevidstheden (og den begrænsede tillid som Egoet kan mønstre) slet ikke til. Dette medfører at i sådanne situationer er Ego afmagten allerstørst og inflationsfaren (fra underbevidste strukturer) derfor på sit allerhøjeste, ofte med smertefulde affekt-tilstande til følge. Dette leder til at vi indhylles af det aktiverede Ego (og dets frygt). Vores aktuelle bevidsthed oplever en bevidstheds sænkning til lavere Ego spiral tilstande, der ikke tillader den bevidste Hjerte energi og derfor heller ikke Hjertets Livsoplevelse. Du er derved afskærmet fra dit Hjerte. Denne afskærmning til Hjertet medfører tab af perspektiv og tillid, blandt andet til at der er en højere/dybere mening med den situation som du står i. Tabet af tillid, og fremfor alt enhed, følges af en stærkt forøget oplevelse af ensomhed og mistillid til meningen med situationen, samt udviklingsmuligheden i den. Sker dette for dig vil du opleve det som en håbløs situation - af ovennævnte grunde, og fordi du er ladt alene med netop det, som ikke er tilstrækkeligt til at klare (og give dig tryghed i) situationen dit Ego. Sagt på en anden måde, så medfører en afskærmning til Hjertet at du er ladt alene med det Ego der dybest set kun har tillid til sig selv, som kun har tillid til det som det umiddelbart kan kontrollere hvilket jo er det som per definition ikke er tilstrækkeligt til at klare det som jeg har defineret som en Hjerte situation der jo karakteriseres ved at være en livssituation, der netop ikke kan kontrolleres og forudsiges. Hvis dette Ego er centrum for dit livssyn, så er det ikke underligt, at der ud af dette opstår en (Ego) mistillid til hele situationen - og en følelse af smertefuld håbløshed. En oplevelse af en livssituation som et problem, er det direkte manifest af en indhylning, af Ego energier (særlig de lavere energier). Problem-oplevelsen opstår som den direkte følge af den brudte forbindelse til Hjertets Livsoplevelse, og er vores reaktion på denne isolation. Som følge af denne afskærmning er vi bevidsthedsmæssigt i Egoets domæne, og dette føler sig i bund og grund alene og har det ikke inden for sine muligheder, at opleve sig som andet end alene. I virkeligheden er det derfor oplevelsen af at være alene (at være isoleret) som er vores grundlæggende (og eneste) problem i denne tilstand. Vi er alene i den forstand at vi ikke oplever bevidst hvad vi overstrømmes af fra det Overbevidste nemlig en Hjerte energi, som fortæller os at der en dybere mening med vores liv som kommer ud af at være del af et større fællesskab. 3

4 Dybest set eksisterer der kun et eneste problem - mistet Hjertekontakt - og derved kun en eneste løsning på 'alle' problemer, og det er at genoprette kontakten til Hjertet, at lade Hjerte energierne få den rolle i dit liv, som du faktisk er i stand til at give dem. Der eksisterer altså kun et problem, og det er at miste forbindelsen til vores Hjerte. Alle problemer har således den samme udfordring, og det er ikke at lade vores reaktion på de opgaver livet byder os (som jo er mange) lukke af for vores Hjerte kontakt (en udfordring der altså også kan klares via en styrkelse af Egoet). Hvis din reaktion på en livsopgave lukker af for Hjertet, da forvandler opgaven sig til et problem for dig. Problemet, det eneste som dybest set eksisterer, er at være i konflikt med de Overbevidste energier, som på dette tidspunkt i vores udvikling overvejende er Hjerte energier og en smule GD-1 energier. Disse energier har aktiveret mange af de Livstemaer der nu påvirker os, og som kræver at få en aktiv rolle i vores liv. Formår vi ikke det, da opstår der en indre konflikt i os og hvis vores reaktion på en livsopgave forhindrer et flow af disse energier igennem os ud i vores liv, da bliver disse opgaver et problem for os. Vi kan altså se at alle problemer dybest set er et udtryk for en blokering af en Livstema energi, og at i denne periode af vores udvikling vil det oftest handle om at en Hjerte energi blokeres om at vi mister forbindelsen til vores Hjerte. Hvad er det så der sker når vi mister denne forbindelse til Hjertet? Ja, i al vores åndelighed er det vigtigt at forstå at i vores bevidsthedsrum er der en kerne hvor vi er stærkest repræsenteret. Denne kerne, som jeg kalder vores aktuelle bevidsthed, bevæger sig indenfor dette bevidsthedsrum. Når denne aktuelle bevidsthed er på nogle af de lavere tilstande i Egoets spiral, da vil du ikke tro på at der er andet end det som du oplever på disse planer. Du vil f.eks i denne situation ikke tro på at der overhovedet eksisterer en Hjerte Livsoplevelse. Du vil ikke tro på at der findes en åndelig dimension. Du vil ikke tro på at der findes andet end det som du umiddelbart oplever - der altså nu er helt farvet af de lavere Ego-spiral energier. Dette er en meget ensom måde at leve på. Vi har jo alle et Ego, som for mange af os undertiden kan dominere os helt, og det er derfor vigtigt at erkende - særligt i denne åndelige tid - at når vi er indhyllet på denne måde i de lavere Ego energier, da tror vi faktisk ikke på den åndelige dimension af livet. Denne tro er simpelthen ikke mulig i denne tilstand. Vi siger måske at vi da stadig tror på den, men kæmper samtidig med den ensomhed, der er opstået ud af vi ikke

5 mere inderst inde tror længere. Det kan være rigtig svært at gøre denne indrømmelse. Tænk lidt over det. Det sker, som sagt, fordi forbindelsen mellem den Ego dominerede aktuelle bevidsthed og planet med Hjerteenergierne er så svag, at den oplevelsesmæssigt ganske blegner i forhold til de stærke Ego energier. En anden vigtig ting omkring denne afskærmning til Hjertet, er at hvis det åndelige (og Hjertet) er en del af din verden (fordi du vitterlig ofte har ægte kontakt med det), da vil det forsætte med at være en del af din verden selv når du er helt indhyllet af lavere Ego energier, dog ikke længere fordi du rent faktisk oplever Hjertet og den åndelige verden, men fordi Egoet ikke kan håndtere det oplevelsesmæssige 'tab' af dette verdensbillede. Det 'åndelige' er nu kommet i Egoets domæne, hvilket jo selvsagt ikke går i længden, og det kræver konstant tilførsel af energi for at holde denne Ego baserede åndelige illusion, denne indbildning (for det er det jo for Egoet, selvom det (du) naturligvis ikke vil indrømme det), i live. Noget som var ganske virkeligt, er nu kommet i Egoets domæne og er blevet til en illusion som Egoets gør alt for at holde i live. Selvom det ikke kan holde i længden, kan det dog holde i et stykke tid, eftersom det er et af Egoets specialer at holde illusioner ved live. Der er dog kendetegn ved mennesker som er under indflydelse af dette, og et af de typiske kendetegn er at disse mennesker har det med blive meget defensive (nogle endda aggressive) når man sætter spørgsmål ved deres overbevisninger og verdensbillede. De har nemlig noget at beskytte. Det kan dog være svært at opdage i hvilken grad ens verdensbillede er styret at Egoet, da det har det med at blive oplevelsesmæssigt usynligt, særligt når det er blevet bekræftet. Det i dig som allermest vil holde fast på dit åndelige verdensbillede, og som allermest vil forsvare det, og sørge for at det består, er den samme del af dig, som ikke tror på det, og som aldrig vil komme til at tro på det - dit Ego. Egoet har brug for dit åndelige verdensbillede hvis du har et sådan. Hjertet har ikke brug for det, eller for at andre tror på det, for det er det. I en tilstand af Ego dominans er enhver udtalelse om åndelighed sagt med intellektet og er ej oplevelsesbetonet (bortset fra at det kan afspejle en Ego ekstase over en bekræftelse fra andre mennesker, af dit verdensbillede, dit selvbillede, osv), men Egoet kan have en så stærk energi bag sine udtalelser, at du ikke kan skelne dette fra din 5

6 inderste overbevisning, der jo er farvet af det niveau, som din aktuelle bevidsthed befinder sig på, og som i de lavere Ego lag, som nævnt, ikke tror på den åndelige dimension, og ikke har bevidst kontakt med Hjertet. Denne mangel på tro - og oplevelse - har alvorlige konsekvenser, for den involverer også en mangel på tro omkring den højere mening med dit liv, og meningen med den eventuelle smerte og frustration som du oplever (på dette plan). Den bringer dermed meningsløsheden ind i dit liv. Erkender du først denne mangel på tro (og det er virkelig ikke nemt - blandt andet fordi det naturligvis ikke er rart at indrømme en mangel på noget som er en væsentlig og vigtig bestanddel af ens livsfundament), da vil du have en chance for at opdage dit grundlæggende problem på dette plan - nemlig at du oplever dig selv som alene, at du bevidsthedsmæssigt er afskåret fra Hjertet. Denne alene-oplevelse gør, som sagt, at du (fordi du er styret af Egoet) må skabe din identitet i den ydre verden. Den ydre verden må nødvendigvis involvere andre mennesker, samfundet, m.m., og igennem disse ting, og deres syn på dig, forsøger du nu at skabe en identitet, der kan kompensere for din indre alene-følelse. I denne proces kommer afhængigheden ind. Du bliver afhængig af det som du bruger til at skabe din identitet. Du bliver afhængig af den ydre verden og mister således kontrollen over dit liv og din lykke. Kontrollen sidder nu i den ydre verden, snarere end i den indre verden. Indhylles du af Egoet, da afskærmes du altså fra Hjertet, og du kommer derfor i en situation hvor du konstant må kæmpe for at bevare din ydre identitet, og hvor du konstant må leve i frygten for at miste den, og hver eneste gang du frygter for at miste den, da oplever du at du har et problem. Jo mere du frygter, jo større opleves problemet, et problem der (uanset hvilket) ikke ville være tilstede hvis din identitet var baseret på den indre verden i stedet for på den ydre hvis din oplevelse af livet og dig selv var baseret på Hjertets livsoplevelse og ikke Egoets oplevelse. For at opsummere denne del kan vi altså sige følgende: isolationen fra Hjertet grundet at du (den aktuelle bevidsthed) befinder dig i en lavere spiral tilstand i Ego spiralen (og derfor ikke længere tror på eksistensen af Hjertet og en dybere mening med dit liv, osv) giver altså ophav til oplevelsen af at være alene, hvilket danner grobunden (og behovet) for brugen af den ydre verden til skabelsen af din identitet, hvilket igen danner grobunden for frygten for at miste denne identitet. Dette leder, som sagt, til afhængighed, afmagt og til oplevelsen af det vi kalder problemer. På denne måde er alle dine problemer altså dybest set affødt ud af en mistet Hjerte kontakt, en mistet evne til at lade de overbevidste Hjerte og GD-1 energier (der fra dit Overbevidste pulser energi ned igennem dine Livstemaer) stimulere dig til at prioritere Hjertets Livsoplevelse i dit liv og din livsførelse.

7 2. Adskillelsen til Hjertet fører til den eneste smerte som er til. Alle vores problemer har det tilfælles, at de er en reaktion på mistet Hjerte kontakt, men adskillelsen har spillet, og spiller forsat, en vigtig rolle for din udvikling. Egoet er en identitet med mange lag, hvoraf nogle bevidsthedsmæssigt ligger i mørke. I skabelsen af vores individualitet har en adskillelse fundet sted, og en del af os selv er havnet bag en solid grænse til underbevidstheden. Dette har været en nødvendighed for skabelsen af Ego bevidstheden og for vores individualisering, men nu er vi nået dertil hvor vi er påbegyndt en bevidstgørelse af Hjertet. Det er en glidende overgang, hvor vi i en lang periode bevidsthedsmæssig skal rumme både Egoet og Hjertet. Behovet for bevidstgørelsen af Hjertet har blandt andet manifesteret sig i smerte. Denne smerte er den nye måde hvorpå vi reagerer på adskillelsen. I samme grad som vi er individualiseret vil vi reagere på adskillelsen til Hjertet med smerte og dette er, som sagt, fordi vi mere og mere oplever uforeneligheden mellem Hjertets princip om enhed og denne adskillelse til en del af os selv samt verden omkring os. Sagt på en anden måde: når Hjerte energierne begynder at optræde i vores væsen, da vil vi starte med at reagere på adskillelsen til underbevidstheden og verden/menneskeheden med smerte (hvor adskillelsen, før Hjerte energierne blev en del af vores liv, ikke gav anledning til smerte). Ego perioden vil tilslut frigøre os fra smerten og vil atter føre os sammen med de dele af os selv, som skabelsen af vores individualitet krævede at vi adskilte os fra. En del af arbejdet vil involvere Egoet og dets underbevidsthed - både som det der udforskes, men også som motivation og drivende kraft, og dette er atter en god grund til at det nye manifest af adskillelsen - er smerte. Vi er nemlig afhængig af Egoet, og dets motivation, hvis vi skal flytte os, og udvikle os mod Hjertet, og smerte er i den grad noget, som kan motivere Egoet til at begynde at arbejde. Egoets sprog er følelser, og følelsesmæssig smerte er en af de stærkeste motivationer for Egoet blandt andet fordi det i den grad truer dets integritet. Reaktionen overfor følelsesmæssig smerte kan derfor nærmest ses som en slags overlevelses instinkt i Egoet. Smerte motiverer Egoet til ikke at acceptere adskillelsen (hvilket er nødvendigt), og får det til at handle og tage del i den proces der udvikler individualiteten, hvilket er forudsætningen for den bevidste kontakt til Hjertet. Smerten fører os således mod Hjertet, og mod en ny bevidstheds-dimension, hvor vi vil indse at smerten, til alle tider, dybest set har været en illusion, der blev holdt kunstigt i live i Egoet! Jeg synes at det er ganske utroligt at tænke på, at hvis man tog alle de problemer du har haft, og alle de problemer som du vil få, da har de altså alle en ting tilfælles: de startede med at være opgaver, som formåede at lukke dig af for Hjertet og derfor nu blev 7

8 oplevet som problemer. Det fortæller også at alle løsninger på alle disse problemer, også har en ting tilfælles at genoprette denne kontakt til Hjertet. Tænk over det: hvis du formåede at bevare kontakten til Hjertet, da ville alle dine problemer forsvinde. Ofte sker reetableringen af Hjerte kontakten igennem at Egoet får genoprettet sin integritet, blandt andet ved at blive bekræftet. Via denne oplevelse af at være i live, ophører for en stund den smertelige indhylning, og åbner i samme stund op for Hjertet på denne indirekte måde. Andre gange sker det igennem en mere direkte Hjertekontakt, og med tiden skal dette blive den dominerende metode for dig. 3. Ego gaverne og forøget Hjerte bevidsthed Smerten over ethvert af dine problemer er din reaktion på at de afskærmer dig fra Hjertet (fra denne måde at være i kontakt med dig selv og livet på), en afskærmning som ofte (men ikke altid) skal opløses via dit arbejde med Egoet. Der er noget interessant i sammenhængen mellem vores arbejde med Egoet og vores udvikling mod større Hjerte bevidsthed, som jeg godt vil slutte af med at skrive lidt om. Jeg synes at det er vigtigt fordi det fortæller noget om hvor afgørende det er at du arbejder med Egoet. Mit budskab til dig er at du har brug for dette arbejde, for det giver dig nogle gaver, som er absolut nødvendige for din videre udvikling mod Hjertet. Der er dem som mener at vi bare skal vende Egoet (med dets lidelser) ryggen til og kun fokusere på Hjertet. Dette er jeg helt uenig i, hvilket jeg har forsøgt at vise mange steder i denne bog. Her vil jeg fortælle om endnu en god grund til at arbejde med dit Ego (med de dele af din person som det repræsenterer ). Der er ingen tvivl om at Egoet også kan være som et uvornt barn, der forsøger at fylde dig med en frygt som intet har på sig, og at du skal lære at sige fra overfor det, at ikke at lade dig indhylle af det, og i stedet forsøge at vælge Hjertets indgang til livet. Men nogle gange er du så stærkt repræsenteret i kernen til Ego lidelsen, at du ikke formår at frigøre dig og opnå Hjertekontakt, og i disse tilfælde bliver du nød til at arbejde med det lidende Ego, for at komme ind til kernen af smerten og der opløse den og via dette genoprette kontakten til dit Hjerte. Når åbningen til Hjertet således kræver et foregående arbejde med dit Ego, da er det altså fordi at Ego indhylningen må opløses før du kan komme i kontakt med dit Hjerte (på en mere varig måde). Min hensigt med dette afsnit er dog at fortælle dig, at der er også et andet formål med dit arbejde med dit lidende Ego, og det handler om at Egoet har en gave til dig, en gave som du har brug for, hvis du skal have en forøget Hjerte kontakt hvis du skal have forøget din evne til at kunne håndtere bevidst kontakt til Hjertet.

9 Denne gave har altid været en del af dig, og når du bliver bevidst om den, da vil den gøre dit liv rigere og mere lykkeligt! Arbejdet med Egoet har altså som et af sine formål at bringe dig denne gave, som ofte er helt afgørende for at du kan genoprette din Ego identitet og op åbne op for dit Hjerte. Ydermere vil denne gave gøre dig i stand til at kunne indeholde mere af det! Faktisk er det sådan at du har brug for disse gaver for at kunne komme til at indeholde mere af dit Hjerte i din bevidsthed! Gaven er en del af dig selv, en fraspaltet Bevidsthed, som du forener dig med når du bliver bevidst om den igennem arbejdet med Egoet. Gaven er den del af dig selv som du finder knyttet til kernen i din lidelse. Gaven er bevidsthedsmæssigt at blive forenet med denne nye del dig selv, som indtil nu har været en del af dit underbevidste, og dermed adskilt fra dig. C. G. Jung kaldte sådanne dele af dig selv for fraspaltede øer, adskilt fra fastlandet (dit jeg), og han sagde at det er vores opgave at forene fastlandet med disse øer, at genforene os med disse fraspaltede dele af os selv. Sker dette vil du ikke bare bringe lidelsen til ophør, du vil også have forøget fastlandet med en ny del af dig selv (den er selvfølgelig ikke ny, men opleves som om at den var det, idet du ikke har været bevidst om den i lang tid). Du vil have styrket dit Ego, og du vil føle dig som et større menneske. Pointen her er dog ikke at du derved bliver et større og mere helstøbt menneske - men at du ved at forøge din Ego bevidsthed og din Ego identitet bliver i stand til at kunne indeholde mere af dit Hjerte i din bevidsthed. Din evne til at kunne evne at opleve verden via Hjertets livsoplevelse forøges. Du har altså brug for at forene dig med disse dele af dig selv, for at kunne opleve Hjertet på et højere niveau, når det åbner sig for dig. På denne måde er dit Ego arbejde ikke bare et Ego anliggende, det er også et Hjerte anliggende. Så selvom den manglende Hjerte kontakt dybest set er grunden til det meste af din smerte, da er det altså ikke altid nok blot at få Hjertekontakt (selvom jeg dog godt vil pointere at det dog i mange tilfælde faktisk er nok! og i alle tilfælde er det nødvendigt at inddrage Hjertet i dit arbejde med et lidende Ego på et eller andet tidspunkt i processen). Når det ikke er nok, da har du brug for at opløse Ego indhylningen ved at opsøge den Ego-gave der hindrer en stabil Hjertekontakt, og hvis genforenelse med bevidstheden vil forårsage at du kan evne Hjertets Livsoplevelse i endnu højere grad. Et interessant forløb: ved at modtage gaven forhindrer du at du afskærmes fra dit Hjerte, og bliver i samme proces i stand til at kunne indeholde mere af det - fordi processen indebar at dit fastland voksede. 9

10 En Hjerte kontakt er altså løsningen på alle dine problemer, men undertiden kræver det altså et foregående arbejde med Egoet, som derudover vil give dig den gave der er forudsætningen for forøget Hjerte bevidsthed. Prøv at tænk lidt over dette, for det er vigtigt at forstå. Hvis du skal kunne tage mere Hjerte ind, da må dit fastland vokse, og til dette kræves Ego gaverne, de fraspaltede Bevidstheder og derfor har du brug for disse gaver! Derfor er disse gaver helt nødvendige for din udvikling mod Hjertet. Du kan også vende processen om og spørge dig selv om hvad der skal til for at forøge din Hjertebevidsthed. Der skal en Ego gave til. Dette kræver at denne gave når den er i det underbevidste formår at afskærme dig fra dit Hjerte, samt at du oplever afskærmningen som smertelig. Eller vil dit Ego (du) nemlig ikke gøre noget ved det, dvs søge den gave du har brug for. Tidspunktet hvor den nødvendige afskærmning begynder at opleves som smerteligt er når de Overbevidste Hjerteenergier begynder at indfinde sig, og altså når du er der i din udvikling, hvor du begynder at blive påvirket af dem. På denne måde vil Hjerte energierne, når de begynder at strømme ind i vores væsen igangsætte en proces, der uundgåeligt vil føre til forøget Hjerte bevidsthed. Ja, på denne måde kan man sige at formålet med dit arbejde med Egoet er (foruden individualiteten), via gaverne at forøge din Hjertebevidsthed, din evne til denne bevidsthed. Dette er da værd at tænke lidt over. Forøget Hjerte bevidsthed er et produkt af mange ting. Egoets gaver er langt fra det eneste der skal til, men alligevel er de så vigtige, at de er påkrævet for din udvikling mod Hjertet. Mennesker med en permanent høj Hjertebevidsthed, er således mennesker, der har modtaget mange af disse gaver, og altså mennesker med et stort fastland, og færre fraspaltede øer /bevidstheder end de fleste. Sagt på en anden måde, mennesker med en høj permanent Hjertebevidsthed, må nødvendigvis også have et stort, og stærkt, og velfungerende Ego. Det er som sagt ganske utroligt at opleve, at ethvert af vores problemer har det ene tilfælles, at de er opstået ud af en mistet kontakt til Hjertet, denne måde at opleve livet på. Erkender du dette vil du samtidig have løsningen på alle dine problemer! Og du vil forstå at hver eneste gang du har et problem, da kan du altid opnå lindring ved at åbne op for dit Hjerte. Nogle gange vil denne åbning ikke være permanent, men selv i disse situationer vil en åbning til Hjertet give dig lindring, og give din situation perspektiv, og frem for alt give dig mere mod på at arbejde med dit Ego og dets smerte, og som jeg har sagt før, kan Hjertet derfor altid bruges, og uanset om din situation også kræver et arbejde med

11 Egoet, da vil en åbning til Hjertet altid forårsage at dit problem forvandler sig til en udfordring og det er i den grad en forvandling, som vil gøre en stor forskel for dig (husk at dette gælder særlig for mennesker som befinder sig i Kompensations tilstanden! 4. Afslutning. Som du udvikler dig, og forbinder dig med flere og flere af dine øer, flere og flere af dine fraspaltede Bevidstheder, disse Ego-gaver i dit indre, vil du blive mere og mere blive i stand til at tage højere dele af dit Hjerte ind i din bevidsthed, og åbningen til dit Hjerte vil alt mere ske, fordi du formår at afstedkomme en direkte og bevidst åbning til det. Med Hjertet som en mere bevidst del af dit liv, er der nærmest ingen grænser for hvad du tør kaste dig ud i, og dermed ingen grænser for hvad du kan udrette med dit liv. Så vend ikke ryggen til dit Ego, for det har blandt andet de gaver der skal til for at muliggøre din udvikling mod større Hjerte bevidsthed, de gaver der skal hjælpe dig til at leve i overensstemmelse med de energier som strømmer ud fra dine aktive Livstemaer og dermed med din Overbevidsthed. Gaverne i underbevidsthedens mørke er som fanger i et fængsel, og man kan sige at din mission er at først skal fangerne frigives og siden skal fængslet afvikles. Når dette sker, da har du fået Hjerte bevidsthed og besidder en evne til at være i tættere kontakt med de store Livslove der manifesterer sig i Livstemaerne. Egoets Livsoplevelse er dermed transformeret til noget højere og alle gaverne/fangerne er en del af den nye højere bevidsthed. Denne bevidsthed ved at i hele Ego perioden fandtes der kun en smerte, smerten ved ikke at være forbundet med helheden, og de størrelser i dig selv der befandt sig i underbevidsthedens mørke. 11

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling.

Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Den psykologiske proces og Solar Plexus fra indvikling til udvikling. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Kreativitet Velkommen

Kreativitet Velkommen Kreativitet Velkommen Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var.. Barrierer for kreativitet og ideudvikling Frygten for at lave fejl Frygten for at træffe

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !"#$%&'()*+*,-.,*/''*0"1234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!"#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*="327(3*8)0>"44"7#5!

Hvad fortæller. du dig selv? om dig selv? !#$%&'()*+*,-.,*/''*01234*0)4)0%)$5*6078)039*7:*!#$%&'()5*!&9*#73*;)*0)807$(<)$*=327(3*8)0>447#5! Hvad fortæller du dig selv? om dig selv?!"#%&'()+,-.,/''0"12340)4)0%)56078)0397:!"#%&'()5!&9#73;)0)807(

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Når tilknytningen svigter! 1

Når tilknytningen svigter! 1 1 Når tilknytningen svigter! 1 Mennesker i alle aldre synes at være mest lykkelige og bedst i stand til at udvikle deres talenter, når de lever i den trygge forvisning om, at de har en eller flere personer

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Det er meningen, at hvert af kapitlerne skal bygges op omkring et stort princip, hvis fulgt automatisk vil bringe et succesfuldt liv.

Det er meningen, at hvert af kapitlerne skal bygges op omkring et stort princip, hvis fulgt automatisk vil bringe et succesfuldt liv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 6-Frø til Succes Det er meningen, at hvert af kapitlerne skal bygges op

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Behandling af børn der er gået for tidligt i pubertet Børneambulatoriet 643 Tidlig pubertet kan behandles Puberteten kan stoppes ved, at barnet hver 3. - 4. uge får en indsprøjtning,

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Teambuilding som ledelsesværkstøj

Teambuilding som ledelsesværkstøj Teambuilding som ledelsesværkstøj 1 Ledelse er et magtinstrument Hvorfor er der egentlig nogen der tillader, at andre tager magten over dem? 2 1 Agenda Magtens legitimering (historiske træk) Behovet for

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk I disse år vinder det anerkendende princip for alvor indpas i alt, hvad der har med personaleudvikling,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Jeget og "Det evige Nu"

Jeget og Det evige Nu At leve i nuet er livets teknik - og alle folk gør deres bedste, men halvdelen vælger det nu, som gik, og halvdelen vælger det næste. Piet Hein Jeget og "Det evige Nu" Per Bruus-Jensen Som enhver kan konstatere,

Læs mere