AT VÆRE NY LÆRER LÆS I DETTE TEMA OM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT VÆRE NY LÆRER LÆS I DETTE TEMA OM"

Transkript

1 LÆS I DETTE TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER Mentorordning hjalp Kasper godt i gang Unge lærere skal fokusere på formidlingen Årsvikar: Alt var nyt gennem hele skoleåret Sådan gør de på Aalborg Handelsskole GL mener: Velkommen til et nyt skoleår 14

2 Mentor gav en god start Som uerfaren gymnasielærer er udfordringerne mange. For Kasper Kofoed Ljungdahl var det at kunne sparre med en erfaren kollega afgørende Kasper Kofoed Ljungdahl står ved tavlen. Det er femte gang, han folder sig ud som lærer. Der er ro. Eleverne koncentrerer sig om den øvelse, de netop er gået i gang med. Pludselig rejser to 16-årige drenge sig op og begynder at danse. Fuldstændig umotiveret. Hvordan tackler jeg lige det her? Hvad er det bedste, jeg kan gøre nu, tænker dengang 22-årige Kasper Kofoed Ljungdahl, der i dag er 23 år og på andet år arbejder som Gymnasium. Larm og støj fra elever er blot en af de mange udfordringer, nyuddannede møder, når de bevæger sig ind i et klasselokale. Og usikkerheden omkring, hvordan man griber for er Kasper Kofoed Ljungdahl glad for den mentorordning, de har på gymnasiet. Og han søger jævnligt rådgivning hos sin mentor og kollega, 38-årige Thomas Jørgensen. Sammen vender de forskellige situationer, som Kasper Kofoed Ljungdahl bliver udfordret af som ny gymnasielærer. At lære at lære fra sig En mentor er en kollega, der har solid erfaring som underviser, og som kender skolen, eleverne og rutinerne godt. Tanken bag mentorordningen er at hjælpe de nyuddannede bedre fra start. Mentorerne skal introducere årsvikarerne til stedet og hjælpe dem med at falde godt til. De nye lærere TEKST: RIKKE HØM JENSEN FOTO: ULRIK JANTZEN 15

3 Mentor Thomas Jørgensen (til højre) har inviteret den unge lærer Kasper Kofoed Ljungdahl (til venstre) til at spille bas i lærerbandet. Det er vigtigt hurtigt at blive en del af lærerfællesskabet, mener begge. Det har været meget svært første år. Det har krævet en masse energi. Kasper Ljungdahl, årsvikar på Gefion Gymnasium 16

4 kan trække på deres mentorers erfaringer gennem det første skoleår. Jeg havde ikke noget pædagogikum eller anden pædagogisk indgangsvinkel, da jeg startede, så det sværeste var helt klart at lære, hvordan man lærer bedst muligt fra sig, siger Kasper Kofoed Ljungdahl. Her har Thomas Jørgensens råd og erfaring med at undervise været en stor hjælp. Det var helt klart afgørende for, at jeg man underviser ved tavlen, og hvordan man kan strukturere timen, siger Kasper Kofoed Ljungdahl. For at erfare i praksis, hvordan man kan udføre sin undervisning, har Kasper Kofoed Ljungdahl fulgt Thomas Jørgensens timer. Ligesom mentoren har set nogle af Kasper Kofoed Ljungdahls timer. På den måde har de kunnet sparre om de problemer, som Kasper Kofoed Ljungdahl er stødt på. Og samarbejdet har fungeret godt. Vi har været ligeværdige, og mødet er foregået i øjenhøjde, siger Thomas Jørgensen. Ud over didaktiske og faglige spørgsmål har mentoren og Kasper Kofoed Ljungdahl diskuteret, hvordan man opbygger autoritet. For eksempel har de talt om, hvordan man skaber ro i klassen, og hvor grænsen går for larm og pjat i timen. Sparringen er ofte forløbet sådan, at mentoren har spurgt Kasper Kofoed Ljungdahl, hvad han ville gøre i en given situation. For eksempel hvis en elev ligger henslængt over bordet og snakker med sidemanden. Herefter har mentoren fortalt, hvordan han selv reagerer i situationen, og hvordan man kan agere over for forskellige elevtyper. Svært at være ny lærer Thomas Jørgensens erfaring som mentor er, at nye lærere savner overblik og ofte føler, at de er bagud, fordi arbejdsbyrden er stor. De bruger meget energi på at få undervisningen til at hænge sammen og stiller høje krav til sig selv. Som ny lærer føler man, at man skal være forberedt ud i alle afkroge, når man nogle gange, så er der ting, der hænger ved, og man lærer, hvad eleverne spørger om, siger Thomas Jørgensen. Kasper Kofoed Ljungdahl kender godt følelsen af at skulle overskue mange nye ting og samtidig vise sit værd over for sig selv, eleverne og de nye kollegaer. egne ben her det første år. Det har krævet en masse energi, siger han. For eksempel har det været et stort arbejde at lære at lave andervisningsbeskrivelser for en klasse. Men han har især brugt kræfter på at lære at formidle pensummet. Det, der kræver tid og energi, er formidlingen. Så jeg tror, at det er en god idé som ny lærer at tage et år, hvor man kun underviser i sit fags kernestof. I stedet for den mærkelig tangent eller begynde at lave tværfaglige projekter, siger Kasper Kofoed Ljungdahl. Gode kollegaer nedsætter stress Ud over at være kilde til sparring og gode råd har mentoren også været Kasper Koefoed Ljungdahls sociale ankermand på lærerværelset. Blandt andet inviterede Thomas Jørgensen ham til at spille bas i lærerbandet. Og det er utrolig vigtigt at blive introduceret til kollegaerne, mener Kasper Kofoed Ljungdahl. For man skal jo ikke søge personlige relationer med eleverne, så det betyder meget at få nogle gode relationer til kollegaerne, siger han. Indføringen i skolens sociale kultur betød også, at Kasper Kofoed Ljungdahl på ligt. Det nedsætter stressfaktoren helt vildt, at man har fem gode kollegaer, der kan pensum og hjælpe med hensyn til de situationer, man kan komme ud for med eleverne, siger Kasper Kofoed Ljungdahl. Derfor er han glad for, at Thomas Jørgensen tænkte den sociale dimension ind i mentorarbejdet. Hvis jeg havde haft en mentor, som ikke gik op i at introducere mig til det sociale liv, så tror jeg, at jeg havde haft en sværere start, siger Kasper Kofoed Ljungdahl. 17

5 Mødet med klasselokalet TEKST: RIKKE HØM JENSEN Det kan være en stor mundfuld at starte som ung gymnasie lærer. Men der er hjælp at hente hos garvede lærere. Ekspert og rektorer anbefaler, at man fokuserer på at lære at formidle og undervise. LÆRE KLASSELEDELSE OVERLEVE I KLASSELOKALET REFLEKTERE OVER EGEN UNDERVISNING UNGE LÆRERES BEHOVSPYRAMIDE Kilde: Steen Beck, lektor, SDU Som nyuddannet gymnasielærer hakker man hul på arbejdslivet med over 100 nye ansigter rettet mod sig. Samtidig står man for foden af en læringskurve med en hældning som Mont Blanc. Det er enormt hårdt at være ung lærer, fordi alt er nyt, man er i gang med at stifte familie, og man er presset af pædagogikum, siger Steen Beck, lektor i pædagogik og ung- gik og Religionsstudier ved Syddansk Universitet. unge lærere bliver rigtig glade for deres job. Jobbet byder jo på masser af søde, skægge unge mennesker at undervise. Kollegaer, der ved alt mellem himmel og jord, en faglig social kultur med masser af skæg og ballade, siger han. Den første opstigning mod overskud og et rutineret lærerliv kan inddeles i en slags behovspyramide, forklarer Steen Beck. Han har selv været gymnasielærer og er en af kræfterne bag det nye pædagogikum. Som han ser det, har nye lærere i starten allermest brug for tips og tricks fra kollegaer til at overleve i klasselokalet og tilpasse sig skolens miljø. De har brug for nogle stilladser til at komme i gang med at gøre sig erfaringer, siger Steen Beck og peger på, at her kan en mentor være en basal støtte. I midten af behovspyramiden, når man har overlevelsesstrategierne på plads, får man brug for at lære om klasseledelse for at kunne bringe orden i det kaos, en broget elevskare fører med sig. I toppen af behovspyramiden melder lysten og overskuddet sig til at være proaktiv i forhold til undervisningen. Der opstår et behov for at tænke mere pædagogisk. Det får man mulighed for, når man 18

6 kræver støtte terer over egen undervisning og får en bredere vifte af arbejdsformer til rådighed. Nye lærere i pædagogikum bliver sat på den interessante og vanskelige prøve at få dagen og vejen til at fungere, samtidig med dervise, siger Steen Beck. Mentorer hjælper i gang Gymnasieskolen har ringet til 10 gymnasier for at høre, hvad de typisk gør, når de får en nyuddannet lærer ud på skolen som årsvikar uden pædagogikum. Det viser sig, at alle skolerne knytter en mentor til den nyankomne lærer. Nogle steder hedder det bare tutor eller kontaktlærer. Mentors job består i at hjælpe den nye lærer med at falde til socialt, praktisk og fagligt. Det kan være lavpraktiske ting som at udlevere nøgler og vise, hvor kopimaskinen står, eller hvordan man bruger Lectio. Det er også mentor, man kan gå til for at få hjælp til at fortolke bekendtgørelsen, tilrettelægge forløb eller tale om problemer, man måtte have med eleverne. Oftest er mentor en erfaren lærer med samme fag som den nyuddannede. Nogle mentorer får lønnede timer for jobbet som mentor, andre bliver ikke lønnet. På For mentor skal være én, man altid kan komme til uden at føle, at man belaster en kollega, siger vicerektor Annegrete Larsen. På Aabenraa Statsskole opfordrer den netop tiltrådte rektor, Ole Daneved, til, at skolens mentorer er aktivt opsøgende over for den nye lærer i stedet for bare at stå til rådighed. For det er vigtigt, at de unge lærere får oplevelsen af, at de er ventede, at der bliver taget hånd om dem, og at man signalerer i introforløbet, at de må spørge om alt, mener han. Unge lærere er for ambitiøse Mange unge lærere mærker praksischokket, når de opdager, at de kun kan bruge deres faglighed til noget i gymnasiet ved at kombinere den med evnen til at formidle undervisningen. De unge skal udvikle en dobbeltkompetence. De skal både kunne deres fag og udvikle sig inden for det, men også lære didaktikken, for elevernes skæbner er afhængige af, om læreren kan formidle sin faglighed, siger Steen Beck. Alle de 10 skoler, Gymnasieskolen har talt med, nævner netop didaktikken som noget af det vigtigste for den nye lærer at fokusere på i starten. Nyuddannede, der kommer ud i gymnasierne, er tit for ambitiøse fagligt i stedet for at koncentrere sig om at lære at formidle og undervise. Man skal som ny lærer gøre sig nogle overvejelser om, hvordan man aktiverer eleverne, for ellers lærer de ikke ret meget, siger vicerektor Per Andreassen fra Marselisborg Gymnasium. På Aabenraa Statsskole oplever man, at lærere, der kommer direkte fra universitetet, ofte giver eleverne for mange lektier for. Når man kommer fra et universitetsniveau, skal man lære at tilpasse det til et gymnasialt niveau og koncentrere sig om at lære at styre timen, siger rektor Ole Daneved. Autoriteten skal løbes op En anden del af praksischokket er mødet med eleverne. Pludselig skal man agere med en autoritet, som man måske ikke ved, hvor man skal hente henne, forklarer Steen Beck. Man kan have oplevelsen af ikke at føle sig særlig meget ældre end eleverne. Samtidig er det didaktisk udfordrende at undervise en broget skare, siger han. Så både fagligheden og evnen til at lede klassen må i spil for at opbygge den nødvendige autoritet over for en mangfoldig elevskare med mange motivationsniveauer. Man får sin legitimitet som autoritet fra en erfaring med at kunne styre rosset. Men også fra en faglig autoritet, fordi man kan give eleverne noget viden, som de synes er spændende, og som sætter læreprocesser i gang hos dem, siger Steen Beck. Af de adspurgte skoler er 6 ud af 10 forsigtige med at give nye lærere 3.g-klasser. Det skyldes netop, at det er optimalt at have klassens faglige og sociale historik med, når Dem ringede vi til: Marselisborg Gymnasium, Gefion Gymnasium, Aabenraa Statsskole (stx og hf), Københavns åbne Gymnasium, Grindsted Gymnasium, Nordfyns Gymnasium, Maribo Gymnasium, Helsingør Gymnasium, Vejen Gymnasium og HF og Aalborg Handelsskole (hhx). man har ansvaret for egen og elevernes læring. Fagligt kan de sagtens klare det. Men det er vores forventning, at en ny lærer vil være mest tryg ved at starte med en 1.g-klasse, som man kan føre op til 3.g, siger Per Andreassen, vicerektor på Marselisborg Gymnasium. Lærerrollen anno 2011 Som ny lærer i dag bliver man sluset ind i en dynamisk skolekultur, som ikke længere har de stabile træk, som gymnasiet havde i det meste af det tyvende århundrede, påpeger Steen Beck. Så det er ikke let at sige, hvad de nyuddannede lærere skal socialiseres til, siger han. Steen Beck forklarer, at man kan komme i et team, hvor de lærere, der skulle repræsentere traditionen, selv er i tvivl om, hvilken professionalisme de skal arbejde med i teamene. Det er på en gang frustrerende, fascinerende, interessant og forvirrende at være ny lærer i en ustabil skolekultur i udvikling, mener han. Nu skal man indgå i forskellige former for systematiske samspil, og det kan være en hård nyser for nye lærere, som har nok i at holde på hat og briller i forhold til eget fag, siger Steen Beck. Den unge generation fylder også mere i gymnasieskolen end for år tilbage. Derfor kan man opleve som ny lærer at blive spurgt: Hvad skal dit bidrag til den her skoleudvikling være? De nye lærere får magt i positiv forstand, men det kan også være et pres at skulle gå forrest, hvor man i en klassisk tænkning ville blive taget imod og oplært, siger Steen Beck. 19

7 At lede, mens man Julie Wessel Iversen har som årsvikar erfaret, at det kan være en udfordring at formidle, mens man lærer at formidle. Være en autoritet, mens man bygger sin autoritet op. Og tage ansvar for andres læring, når man gør alt for første gang. TEKST: RIKKE HØM JENSEN FOTO: ULRIK JANTZEN I biologiklasse deres første rapport. Hun er 28 år, nyuddannet og netop begyndt som årsvikar på Frederiksberg HF. En af eleverne er på alder med hende selv. Han har skrevet et stort stykke af sin rapport ordret af fra en hjemmeside. Så hun gør ham opmærksom på, at plagiering ikke er tilladt. En dag, Eleven er vred over at blive kritiseret for at skrive af. For han har brugt så lang tid på rapporten, siger han. Det var første gang, det gik op for mig, at man har meget af været helt vildt led over for ham. Han taler og taler, så jeg kan ikke få et ord indført, siger Da hun spørger eleven, om de skal tale om det, vil han ikke. Han går i stedet. at han var truende over for mig, så jeg havde det dårligt med situationen, siger hun. Eleven møder efterfølgende ikke op til hendes undervisning. Da han igen begynder at dukke op til hendes timer i ny og næ, går det okay. For han holder sig på afstand, forklarer Alt var nyt på Frederiksberg HF. Hun synes, det har været en god mulighed at starte som årsvikar på trods af episoden med eleven. For hun har lært at formidle sin faglighed, ramme elevernes faglige niveau og være tryg med at stå foran en klasse. Desuden har hun fået erfaring med at håndtere en vred elev. Ligesom hun kan bevare motivationen, selvom om morgenen. der kan udspille sig i et klasselokale, inden man skal i pæ- Hun glæder sig til at opleve et skoleårs rytme for anden gang. For når hun ser tilbage på sit første år som underviser, hun skullet lære, hvordan man formidler sin undervisning bedst muligt. 20

8 leder Hver gang jeg skulle undervise i en øvelse, så var det første gang. Og det, der virkede i én klasse, virkede ikke altid i en anden, så jeg var nødt til at udvikle min undervisning hele tiden, Den dybe tallerken undervise, var hun da også virkelig nervøs. mennesker, som man ikke kender, og skulle garantere, at de stille og roligt. Tag en bunke gratisaviser med, lød det. biologi, og snakke om dem i plenum. nogle ting den første dag, hvor de også er nervøse. Og så Hendes eget råd til nyuddannede er simpelt. Lad være Når overskuddet melder sig, kan man altid hjælpe andre 21

9 Kritik blev vendt til omtanke Aalborg Handelsskole blev for år tilbage kritiseret for blot at stikke nye lærere en nøgle og et skema. Nu er proceduren ændret, så unge lærere får en lempelig start. Gymnasieskolen har skrevet flere artikler, der er relevante for unge lærere Læs blandt andet om den 29-årige årsvikar, der gik ned med stress, eller bliv klogere på moderne klasseledelse. Artiklerne findes på gymnasieskolen.dk, men du kan også scanne QR-koden herover for at se linkene. Som ny lærer på Aalborg Handelsskole bliver man som det første inviteret til et velkomstarrangement. Her orienterer ledelsen og de pædagogiske konsulenter om skolens kultur, aktiviteter og håndtering af praktiske ting som barsel og sygdom. Samtidig får man udleveret en velkomstmappe og bliver tilknyttet en tutor (andre steder kaldet en mentor), der skal støtte en i praktiske og faglige udfordringer gennem året. Tutoren overværer ens undervisning et par gange, og man ser ligeledes tutors undervisning. Bagefter Og den lærer, der fungerer som tutor, bør være så erfaren og empatisk, at hun er opsøgende, mener pædagogisk konsulent på Aalborg Handelsskole Stig Carlsen. For det er ikke hjælp nok at være en venlig kollega, der siger: Du spørger bare, mener han. Efter et par måneder bliver man kaldt ind til en samtale med en af skolens pædagogiske konsulenter. De har tavshedspligt over for rektor og skal sikre, at man er kommet godt fra start med undervisningen. Det er desuden muligt at få en af de pædagogiske konsulenter til at supervisere ens undervisning. For eksempel kan man have et problem i en klasse, som man gerne vil have hjælp og pædagogiske tips til at løse. På it-fronten er der hjælp at hente hos it-vejledere, der sørger for, at man er sat ind i skolens interne it-system. Sådan scanner du QR-koden: Du skal bruge en smartphone og software til at scanne QR-koder (QR-reader). QR-kodescanneren kan downloades som app eller på: Telefonen virker nu som en scanner a la dem i super markedet. Peg på den firkantede QR-kode med telefonen, som om du ville tage et billede af den. Voila! Koden er scannet, og du får linkene leveret på din telefon. Meld dig ind i GL s gruppe for gymnasielærere på Facebook: Læs om GL s Gå-hjem-møder for nye lærere på: kortlink.dk/99ab Gå-hjem-møder i september for nye lærere Aarhus: Tirsdag den 13. september 2011 kl , Hotel Radisson Blu Aalborg: Torsdag den 15. september 2011 kl , Kongres & Kultur Center Odense: Tirsdag den 27. september 2011 kl , Grand Hotel København: Torsdag den 29. september 2011 kl , GL s lokaler Tilmeldingsfrist senest 14 dage før på under Arrangementer På gå-hjem-møderne vil der være mulighed for at møde andre nye lærere, og en lærer med nogle års erfaring vil fortælle om at tilrettelægge arbejdsdagen, så der både er tid til arbejde og fritid. Samtidig kan du tale med GL s konsulenter om det at begynde som ny lærer. Programmet vil tilpasse sig deltagernes behov. Det er gratis at deltage. Det er en forudsætning, at du er medlem af GL. GL betaler rejseomkostninger med tog/bus. 22

10 Vikaransættelse En række af GL s medlemmer bliver ansat tidsbegrænset - altså med en slutdato for ansættelsen. Vikar på stx/hf Overenskomsten beskriver, at tidsbegrænset ansættelse kan være begrundet i, at fastansatte medarbejdere er fraværende pga. barsel, sygdom, orlov o.l. Usikkerhed om budget, elevtilgang, udbud af studieretninger, timerester mv. kan ikke begrunde tidsbegrænset ansættelse. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din vikaransættelse er korrekt, eller du i stedet skulle være fastansat, skal du kontakte skolens tillidsrepræsentant eller GL s sekretariat. Vikar på hhx/htx Der er ikke i overenskomsten eksplicitte regler om vikaransættelse. Fastansættelse er den normale ansættelsesform. Skolerne anvender tidsbegrænset ansættelse i forbindelse med barsel, orlov mv., men også når de har timerester eller enkeltstående forløb. Hvis du bliver ansat i et vikariat med under 680 timer, vil du blive ansat med vilkår efter Finansministeriets timelønscirkulære. Hvis du skal arbejde mere end 680 timer/år, vil du blive ansat efter AC-overenskomstens almindelige bestemmelser, herunder arbejdstidsreglerne for de fastansatte lærere på hhx/htx. Læs mere på GL s hjemmeside, Velkommen til et nyt skoleår S amtidig med at dette nummer af Gymnasieskolen dumper ind ad brevsprækken, har mange lærere deres første skoledag som lærer. Nervøsiteten for ikke at slå til for ikke at være godt nok forberedt er der. Den kan være et sundt adrenalinkick, som er godt at komme i gang på. Men den kan også være en hæmsko. Mange nye lærere sætter overliggeren meget højt, og den værste arbejdsgiver kan sidde bag eget brystben. temanummer, kan en mentor være til stor gavn. Men det er samtidig en væsentlig ledelsesopgave at fordele opgaverne på skolen, så nye lærere ikke bliver stillet over for de største udfordringer og samme forventninger som den erfarne lærer. Det er ledelsens ansvar at opstille målene. Hvor skal overliggeren ligge? Alle både nye og erfarne lærere som ledere vil have glæde af åbenhed om målene. Det er også ledelsens ansvar, at din ansættelse sker efter overenskomstens regler. Hvis du er ansat som (års)vikar, så tjek faktaboksen på side 22. Er du i tvivl om, hvorvidt din ansættelse er i overensstemmelse med overenskomsten, vil jeg opfodre dig til at drøfte sagen med tillidsrepræsentanten eller GL s sekretariat. et par år siden viste, at danske gymnasielærere uanset farven på studenternes huer er mere involverede og engagerede i deres arbejde end nogen anden lønmodtagergruppe i Danmark. Det er disse gym- vil blive smittet af deres engagement for at gøre elever til dyg- den enkelte lærer underviser for 10 år siden, så er eleverne også mere forskellige. Det er en stor udfordring med den store spredning, der er i elevgruppen, og alligevel er det lykkedes lærerne at mindske frafaldet. terfølgende en kompetencegivende uddannelse. GL MENER Hvad skal der til for at være en god lærer? Det spurgte vi de nye lærere om på et seminar tidligere på året, og de svarede bl.a.: Personligt engagement og nærvær. At man sætter fokus på formidlingen i rerrolle. Man skal tage lederskabet og autoriteten og så skal man sætte ambitionsniveauet i forhold til eleverne og turde udviklingen. dygtige og erfarne lærere, der gør en stor indsats, og som vil hjælpe jer i gang. blive gymnasielærere. Det aftvinger respekt at turde tage teten over for 30 teenagere ad gangen og gøre dem til dygtige studenter! glæder vi os til samarbejdet med jer!. Gorm Leschly, GLs formand 23

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 18. AUGUST 2011 #12 GL PÅ SAGEN Snydt for løn under barsel NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Samtalegrupper skal bryde tabu TEMA OM AT VÆRE

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

Ny lærer i folkeskolen. gode råd til nyuddannede lærere, deres kolleger og ledere

Ny lærer i folkeskolen. gode råd til nyuddannede lærere, deres kolleger og ledere Ny lærer i folkeskolen gode råd til nyuddannede lærere, deres kolleger og ledere Ny lærer i folkeskolen Livet som nyuddannet lærer i folkeskolen kan byde på mange glæder i en spændende hverdag. Men det

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning

Læs mere

AT VÆRE I UDDANNELSESSTILLING V/SIGNE BECK MEINICKE. 1. Det at være i uddannelsesstilling 2. Min oplevelse med tilsynsførende

AT VÆRE I UDDANNELSESSTILLING V/SIGNE BECK MEINICKE. 1. Det at være i uddannelsesstilling 2. Min oplevelse med tilsynsførende AT VÆRE I UDDANNELSESSTILLING V/SIGNE BECK MEINICKE 1. Det at være i uddannelsesstilling 2. Min oplevelse med tilsynsførende MINE FORUDSÆTNINGER OG FORVENTNINGER To år som årsvikar - To år med forskellige

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Eller: Hvad der skal til for at klare sig godt i gymnasiet og Hvordan forbereder man sig bedst muligt på en videregående uddannelse

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014

Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber. 26. Februar 2014 Velkommen til konference om rammeforsøgene Fleksibel tilrettelæggelse og studiefællesskaber 26. Februar 2014 1 Program 10.00-10.30 Velkomst og erfaringer fra rammeforsøgene Kontorchef Annegrete Larsen,

Læs mere

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere.

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Af Lisbeth Lunde Frederiksen. Ph.d. Forsknings-og udviklingsleder VIA Profession og uddannelse Det er ikke uden betydning, hvordan praksis møder de nye lærere,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge

Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Skolebesøg giver nye medlemmer blandt minoritetsunge Danseforeningen Global Kidz udfordrer elever i en tryg ramme, og skolebesøgene giver nye medlemmer særligt blandt minoritetsunge. Københavns Kommune

Læs mere

Til alle nye undervisere

Til alle nye undervisere Til alle nye undervisere Velkommen på Mercantec. Som ny underviser på Mercantec er der mange nye informationer, systemer og procedurer, som du skal være bekendt med. For at give dig en god og kvalitetsmæssig

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Værdier for Solsikken/Dyrefryd.

Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Bilag til Virksomhedsplanen Værdier for Solsikken/Dyrefryd. Vores mission er: - at passe godt på børnene - at udvikle og lære børnene - at være i dialog med forældrene om børnene - at yde et positivt samarbejde

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Hvad bruger den excellente leder sin tid på?

Hvad bruger den excellente leder sin tid på? Hvad bruger den excellente leder sin tid på? De fleste ledere, jeg taler med, bruger en stor del af ugen på deres arbejde. Mange af dem forklarer det med, at det er en del af jobbet og, at det jo er det,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012

Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012 Ny Nordisk/Langelandsk skole? Opstartsseminar 3. sept. 2012 1 Indholdsmæssige udfordringer Bedre resultater (95% målsætning mv.) Styrket effektivitet Stærkere fokus på den enkeltes resultater Inkludere

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER INTROFORLØB PROGRAM: 1.g Her følger programmet for introforløbets aktiviteter. Det normale skema vil du kunne se

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Denne vurdering er foretaget på baggerund af spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever juni 2016. Alle elever var inviteret til at deltage. Omkring

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Dannelse og kompetencer to sider af samme sag. Århus Skolelederforening 02.10.2014

Dannelse og kompetencer to sider af samme sag. Århus Skolelederforening 02.10.2014 Dannelse og kompetencer to sider af samme sag Århus Skolelederforening 02.10.2014 Dannelse Søge at gribe så meget som muligt af verdenen og forbinde det så tæt som muligt med sig selv (Humbolt om dannelse

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Indhold Trin 1: Spørge ind Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner?

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet DEPRESSION Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om depression. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm,

Læs mere

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2.

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2. Teamorganisering En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser Temaeftermiddag d. 2. maj, 2012 Hvad er meningen? Skolens leder sammensætter for hvert grundforløbsklasse

Læs mere

Hvordan vælger du at løse dette dilemma? 13-dilemaspil.indd 1 06-08-2009 19:14:06

Hvordan vælger du at løse dette dilemma? 13-dilemaspil.indd 1 06-08-2009 19:14:06 Du læser sammen med en pige, der har diabetes. Det sidste halve år har hun slet ikke passet sin sygdom. Hun er flere gange besvimet på grund af lavt blodsukker, og hun er tit meget irritabel, fordi hun

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Erfarne lærere giver starthjælp

Erfarne lærere giver starthjælp Maria Pedersen fortæller sin mentor Tony Todberg om sine oplevelser som lærer. Foto: Rasmus Skovbo Erfarne lærere giver starthjælp Mentorordninger får nyuddannede lærere til at føle sig velkomne i folkeskolen

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier

Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier Af Flemming B. Olsen I vores forsøg med næsten lektiefri undervisning er et af succeskriterierne, at der hos lærerne sker en didaktisk videreudvikling,

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 7 F e b r u a r 2 0 1 6 Velkommen

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere