AT VÆRE NY LÆRER LÆS I DETTE TEMA OM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AT VÆRE NY LÆRER LÆS I DETTE TEMA OM"

Transkript

1 LÆS I DETTE TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER Mentorordning hjalp Kasper godt i gang Unge lærere skal fokusere på formidlingen Årsvikar: Alt var nyt gennem hele skoleåret Sådan gør de på Aalborg Handelsskole GL mener: Velkommen til et nyt skoleår 14

2 Mentor gav en god start Som uerfaren gymnasielærer er udfordringerne mange. For Kasper Kofoed Ljungdahl var det at kunne sparre med en erfaren kollega afgørende Kasper Kofoed Ljungdahl står ved tavlen. Det er femte gang, han folder sig ud som lærer. Der er ro. Eleverne koncentrerer sig om den øvelse, de netop er gået i gang med. Pludselig rejser to 16-årige drenge sig op og begynder at danse. Fuldstændig umotiveret. Hvordan tackler jeg lige det her? Hvad er det bedste, jeg kan gøre nu, tænker dengang 22-årige Kasper Kofoed Ljungdahl, der i dag er 23 år og på andet år arbejder som Gymnasium. Larm og støj fra elever er blot en af de mange udfordringer, nyuddannede møder, når de bevæger sig ind i et klasselokale. Og usikkerheden omkring, hvordan man griber for er Kasper Kofoed Ljungdahl glad for den mentorordning, de har på gymnasiet. Og han søger jævnligt rådgivning hos sin mentor og kollega, 38-årige Thomas Jørgensen. Sammen vender de forskellige situationer, som Kasper Kofoed Ljungdahl bliver udfordret af som ny gymnasielærer. At lære at lære fra sig En mentor er en kollega, der har solid erfaring som underviser, og som kender skolen, eleverne og rutinerne godt. Tanken bag mentorordningen er at hjælpe de nyuddannede bedre fra start. Mentorerne skal introducere årsvikarerne til stedet og hjælpe dem med at falde godt til. De nye lærere TEKST: RIKKE HØM JENSEN FOTO: ULRIK JANTZEN 15

3 Mentor Thomas Jørgensen (til højre) har inviteret den unge lærer Kasper Kofoed Ljungdahl (til venstre) til at spille bas i lærerbandet. Det er vigtigt hurtigt at blive en del af lærerfællesskabet, mener begge. Det har været meget svært første år. Det har krævet en masse energi. Kasper Ljungdahl, årsvikar på Gefion Gymnasium 16

4 kan trække på deres mentorers erfaringer gennem det første skoleår. Jeg havde ikke noget pædagogikum eller anden pædagogisk indgangsvinkel, da jeg startede, så det sværeste var helt klart at lære, hvordan man lærer bedst muligt fra sig, siger Kasper Kofoed Ljungdahl. Her har Thomas Jørgensens råd og erfaring med at undervise været en stor hjælp. Det var helt klart afgørende for, at jeg man underviser ved tavlen, og hvordan man kan strukturere timen, siger Kasper Kofoed Ljungdahl. For at erfare i praksis, hvordan man kan udføre sin undervisning, har Kasper Kofoed Ljungdahl fulgt Thomas Jørgensens timer. Ligesom mentoren har set nogle af Kasper Kofoed Ljungdahls timer. På den måde har de kunnet sparre om de problemer, som Kasper Kofoed Ljungdahl er stødt på. Og samarbejdet har fungeret godt. Vi har været ligeværdige, og mødet er foregået i øjenhøjde, siger Thomas Jørgensen. Ud over didaktiske og faglige spørgsmål har mentoren og Kasper Kofoed Ljungdahl diskuteret, hvordan man opbygger autoritet. For eksempel har de talt om, hvordan man skaber ro i klassen, og hvor grænsen går for larm og pjat i timen. Sparringen er ofte forløbet sådan, at mentoren har spurgt Kasper Kofoed Ljungdahl, hvad han ville gøre i en given situation. For eksempel hvis en elev ligger henslængt over bordet og snakker med sidemanden. Herefter har mentoren fortalt, hvordan han selv reagerer i situationen, og hvordan man kan agere over for forskellige elevtyper. Svært at være ny lærer Thomas Jørgensens erfaring som mentor er, at nye lærere savner overblik og ofte føler, at de er bagud, fordi arbejdsbyrden er stor. De bruger meget energi på at få undervisningen til at hænge sammen og stiller høje krav til sig selv. Som ny lærer føler man, at man skal være forberedt ud i alle afkroge, når man nogle gange, så er der ting, der hænger ved, og man lærer, hvad eleverne spørger om, siger Thomas Jørgensen. Kasper Kofoed Ljungdahl kender godt følelsen af at skulle overskue mange nye ting og samtidig vise sit værd over for sig selv, eleverne og de nye kollegaer. egne ben her det første år. Det har krævet en masse energi, siger han. For eksempel har det været et stort arbejde at lære at lave andervisningsbeskrivelser for en klasse. Men han har især brugt kræfter på at lære at formidle pensummet. Det, der kræver tid og energi, er formidlingen. Så jeg tror, at det er en god idé som ny lærer at tage et år, hvor man kun underviser i sit fags kernestof. I stedet for den mærkelig tangent eller begynde at lave tværfaglige projekter, siger Kasper Kofoed Ljungdahl. Gode kollegaer nedsætter stress Ud over at være kilde til sparring og gode råd har mentoren også været Kasper Koefoed Ljungdahls sociale ankermand på lærerværelset. Blandt andet inviterede Thomas Jørgensen ham til at spille bas i lærerbandet. Og det er utrolig vigtigt at blive introduceret til kollegaerne, mener Kasper Kofoed Ljungdahl. For man skal jo ikke søge personlige relationer med eleverne, så det betyder meget at få nogle gode relationer til kollegaerne, siger han. Indføringen i skolens sociale kultur betød også, at Kasper Kofoed Ljungdahl på ligt. Det nedsætter stressfaktoren helt vildt, at man har fem gode kollegaer, der kan pensum og hjælpe med hensyn til de situationer, man kan komme ud for med eleverne, siger Kasper Kofoed Ljungdahl. Derfor er han glad for, at Thomas Jørgensen tænkte den sociale dimension ind i mentorarbejdet. Hvis jeg havde haft en mentor, som ikke gik op i at introducere mig til det sociale liv, så tror jeg, at jeg havde haft en sværere start, siger Kasper Kofoed Ljungdahl. 17

5 Mødet med klasselokalet TEKST: RIKKE HØM JENSEN Det kan være en stor mundfuld at starte som ung gymnasie lærer. Men der er hjælp at hente hos garvede lærere. Ekspert og rektorer anbefaler, at man fokuserer på at lære at formidle og undervise. LÆRE KLASSELEDELSE OVERLEVE I KLASSELOKALET REFLEKTERE OVER EGEN UNDERVISNING UNGE LÆRERES BEHOVSPYRAMIDE Kilde: Steen Beck, lektor, SDU Som nyuddannet gymnasielærer hakker man hul på arbejdslivet med over 100 nye ansigter rettet mod sig. Samtidig står man for foden af en læringskurve med en hældning som Mont Blanc. Det er enormt hårdt at være ung lærer, fordi alt er nyt, man er i gang med at stifte familie, og man er presset af pædagogikum, siger Steen Beck, lektor i pædagogik og ung- gik og Religionsstudier ved Syddansk Universitet. unge lærere bliver rigtig glade for deres job. Jobbet byder jo på masser af søde, skægge unge mennesker at undervise. Kollegaer, der ved alt mellem himmel og jord, en faglig social kultur med masser af skæg og ballade, siger han. Den første opstigning mod overskud og et rutineret lærerliv kan inddeles i en slags behovspyramide, forklarer Steen Beck. Han har selv været gymnasielærer og er en af kræfterne bag det nye pædagogikum. Som han ser det, har nye lærere i starten allermest brug for tips og tricks fra kollegaer til at overleve i klasselokalet og tilpasse sig skolens miljø. De har brug for nogle stilladser til at komme i gang med at gøre sig erfaringer, siger Steen Beck og peger på, at her kan en mentor være en basal støtte. I midten af behovspyramiden, når man har overlevelsesstrategierne på plads, får man brug for at lære om klasseledelse for at kunne bringe orden i det kaos, en broget elevskare fører med sig. I toppen af behovspyramiden melder lysten og overskuddet sig til at være proaktiv i forhold til undervisningen. Der opstår et behov for at tænke mere pædagogisk. Det får man mulighed for, når man 18

6 kræver støtte terer over egen undervisning og får en bredere vifte af arbejdsformer til rådighed. Nye lærere i pædagogikum bliver sat på den interessante og vanskelige prøve at få dagen og vejen til at fungere, samtidig med dervise, siger Steen Beck. Mentorer hjælper i gang Gymnasieskolen har ringet til 10 gymnasier for at høre, hvad de typisk gør, når de får en nyuddannet lærer ud på skolen som årsvikar uden pædagogikum. Det viser sig, at alle skolerne knytter en mentor til den nyankomne lærer. Nogle steder hedder det bare tutor eller kontaktlærer. Mentors job består i at hjælpe den nye lærer med at falde til socialt, praktisk og fagligt. Det kan være lavpraktiske ting som at udlevere nøgler og vise, hvor kopimaskinen står, eller hvordan man bruger Lectio. Det er også mentor, man kan gå til for at få hjælp til at fortolke bekendtgørelsen, tilrettelægge forløb eller tale om problemer, man måtte have med eleverne. Oftest er mentor en erfaren lærer med samme fag som den nyuddannede. Nogle mentorer får lønnede timer for jobbet som mentor, andre bliver ikke lønnet. På For mentor skal være én, man altid kan komme til uden at føle, at man belaster en kollega, siger vicerektor Annegrete Larsen. På Aabenraa Statsskole opfordrer den netop tiltrådte rektor, Ole Daneved, til, at skolens mentorer er aktivt opsøgende over for den nye lærer i stedet for bare at stå til rådighed. For det er vigtigt, at de unge lærere får oplevelsen af, at de er ventede, at der bliver taget hånd om dem, og at man signalerer i introforløbet, at de må spørge om alt, mener han. Unge lærere er for ambitiøse Mange unge lærere mærker praksischokket, når de opdager, at de kun kan bruge deres faglighed til noget i gymnasiet ved at kombinere den med evnen til at formidle undervisningen. De unge skal udvikle en dobbeltkompetence. De skal både kunne deres fag og udvikle sig inden for det, men også lære didaktikken, for elevernes skæbner er afhængige af, om læreren kan formidle sin faglighed, siger Steen Beck. Alle de 10 skoler, Gymnasieskolen har talt med, nævner netop didaktikken som noget af det vigtigste for den nye lærer at fokusere på i starten. Nyuddannede, der kommer ud i gymnasierne, er tit for ambitiøse fagligt i stedet for at koncentrere sig om at lære at formidle og undervise. Man skal som ny lærer gøre sig nogle overvejelser om, hvordan man aktiverer eleverne, for ellers lærer de ikke ret meget, siger vicerektor Per Andreassen fra Marselisborg Gymnasium. På Aabenraa Statsskole oplever man, at lærere, der kommer direkte fra universitetet, ofte giver eleverne for mange lektier for. Når man kommer fra et universitetsniveau, skal man lære at tilpasse det til et gymnasialt niveau og koncentrere sig om at lære at styre timen, siger rektor Ole Daneved. Autoriteten skal løbes op En anden del af praksischokket er mødet med eleverne. Pludselig skal man agere med en autoritet, som man måske ikke ved, hvor man skal hente henne, forklarer Steen Beck. Man kan have oplevelsen af ikke at føle sig særlig meget ældre end eleverne. Samtidig er det didaktisk udfordrende at undervise en broget skare, siger han. Så både fagligheden og evnen til at lede klassen må i spil for at opbygge den nødvendige autoritet over for en mangfoldig elevskare med mange motivationsniveauer. Man får sin legitimitet som autoritet fra en erfaring med at kunne styre rosset. Men også fra en faglig autoritet, fordi man kan give eleverne noget viden, som de synes er spændende, og som sætter læreprocesser i gang hos dem, siger Steen Beck. Af de adspurgte skoler er 6 ud af 10 forsigtige med at give nye lærere 3.g-klasser. Det skyldes netop, at det er optimalt at have klassens faglige og sociale historik med, når Dem ringede vi til: Marselisborg Gymnasium, Gefion Gymnasium, Aabenraa Statsskole (stx og hf), Københavns åbne Gymnasium, Grindsted Gymnasium, Nordfyns Gymnasium, Maribo Gymnasium, Helsingør Gymnasium, Vejen Gymnasium og HF og Aalborg Handelsskole (hhx). man har ansvaret for egen og elevernes læring. Fagligt kan de sagtens klare det. Men det er vores forventning, at en ny lærer vil være mest tryg ved at starte med en 1.g-klasse, som man kan føre op til 3.g, siger Per Andreassen, vicerektor på Marselisborg Gymnasium. Lærerrollen anno 2011 Som ny lærer i dag bliver man sluset ind i en dynamisk skolekultur, som ikke længere har de stabile træk, som gymnasiet havde i det meste af det tyvende århundrede, påpeger Steen Beck. Så det er ikke let at sige, hvad de nyuddannede lærere skal socialiseres til, siger han. Steen Beck forklarer, at man kan komme i et team, hvor de lærere, der skulle repræsentere traditionen, selv er i tvivl om, hvilken professionalisme de skal arbejde med i teamene. Det er på en gang frustrerende, fascinerende, interessant og forvirrende at være ny lærer i en ustabil skolekultur i udvikling, mener han. Nu skal man indgå i forskellige former for systematiske samspil, og det kan være en hård nyser for nye lærere, som har nok i at holde på hat og briller i forhold til eget fag, siger Steen Beck. Den unge generation fylder også mere i gymnasieskolen end for år tilbage. Derfor kan man opleve som ny lærer at blive spurgt: Hvad skal dit bidrag til den her skoleudvikling være? De nye lærere får magt i positiv forstand, men det kan også være et pres at skulle gå forrest, hvor man i en klassisk tænkning ville blive taget imod og oplært, siger Steen Beck. 19

7 At lede, mens man Julie Wessel Iversen har som årsvikar erfaret, at det kan være en udfordring at formidle, mens man lærer at formidle. Være en autoritet, mens man bygger sin autoritet op. Og tage ansvar for andres læring, når man gør alt for første gang. TEKST: RIKKE HØM JENSEN FOTO: ULRIK JANTZEN I biologiklasse deres første rapport. Hun er 28 år, nyuddannet og netop begyndt som årsvikar på Frederiksberg HF. En af eleverne er på alder med hende selv. Han har skrevet et stort stykke af sin rapport ordret af fra en hjemmeside. Så hun gør ham opmærksom på, at plagiering ikke er tilladt. En dag, Eleven er vred over at blive kritiseret for at skrive af. For han har brugt så lang tid på rapporten, siger han. Det var første gang, det gik op for mig, at man har meget af været helt vildt led over for ham. Han taler og taler, så jeg kan ikke få et ord indført, siger Da hun spørger eleven, om de skal tale om det, vil han ikke. Han går i stedet. at han var truende over for mig, så jeg havde det dårligt med situationen, siger hun. Eleven møder efterfølgende ikke op til hendes undervisning. Da han igen begynder at dukke op til hendes timer i ny og næ, går det okay. For han holder sig på afstand, forklarer Alt var nyt på Frederiksberg HF. Hun synes, det har været en god mulighed at starte som årsvikar på trods af episoden med eleven. For hun har lært at formidle sin faglighed, ramme elevernes faglige niveau og være tryg med at stå foran en klasse. Desuden har hun fået erfaring med at håndtere en vred elev. Ligesom hun kan bevare motivationen, selvom om morgenen. der kan udspille sig i et klasselokale, inden man skal i pæ- Hun glæder sig til at opleve et skoleårs rytme for anden gang. For når hun ser tilbage på sit første år som underviser, hun skullet lære, hvordan man formidler sin undervisning bedst muligt. 20

8 leder Hver gang jeg skulle undervise i en øvelse, så var det første gang. Og det, der virkede i én klasse, virkede ikke altid i en anden, så jeg var nødt til at udvikle min undervisning hele tiden, Den dybe tallerken undervise, var hun da også virkelig nervøs. mennesker, som man ikke kender, og skulle garantere, at de stille og roligt. Tag en bunke gratisaviser med, lød det. biologi, og snakke om dem i plenum. nogle ting den første dag, hvor de også er nervøse. Og så Hendes eget råd til nyuddannede er simpelt. Lad være Når overskuddet melder sig, kan man altid hjælpe andre 21

9 Kritik blev vendt til omtanke Aalborg Handelsskole blev for år tilbage kritiseret for blot at stikke nye lærere en nøgle og et skema. Nu er proceduren ændret, så unge lærere får en lempelig start. Gymnasieskolen har skrevet flere artikler, der er relevante for unge lærere Læs blandt andet om den 29-årige årsvikar, der gik ned med stress, eller bliv klogere på moderne klasseledelse. Artiklerne findes på gymnasieskolen.dk, men du kan også scanne QR-koden herover for at se linkene. Som ny lærer på Aalborg Handelsskole bliver man som det første inviteret til et velkomstarrangement. Her orienterer ledelsen og de pædagogiske konsulenter om skolens kultur, aktiviteter og håndtering af praktiske ting som barsel og sygdom. Samtidig får man udleveret en velkomstmappe og bliver tilknyttet en tutor (andre steder kaldet en mentor), der skal støtte en i praktiske og faglige udfordringer gennem året. Tutoren overværer ens undervisning et par gange, og man ser ligeledes tutors undervisning. Bagefter Og den lærer, der fungerer som tutor, bør være så erfaren og empatisk, at hun er opsøgende, mener pædagogisk konsulent på Aalborg Handelsskole Stig Carlsen. For det er ikke hjælp nok at være en venlig kollega, der siger: Du spørger bare, mener han. Efter et par måneder bliver man kaldt ind til en samtale med en af skolens pædagogiske konsulenter. De har tavshedspligt over for rektor og skal sikre, at man er kommet godt fra start med undervisningen. Det er desuden muligt at få en af de pædagogiske konsulenter til at supervisere ens undervisning. For eksempel kan man have et problem i en klasse, som man gerne vil have hjælp og pædagogiske tips til at løse. På it-fronten er der hjælp at hente hos it-vejledere, der sørger for, at man er sat ind i skolens interne it-system. Sådan scanner du QR-koden: Du skal bruge en smartphone og software til at scanne QR-koder (QR-reader). QR-kodescanneren kan downloades som app eller på: Telefonen virker nu som en scanner a la dem i super markedet. Peg på den firkantede QR-kode med telefonen, som om du ville tage et billede af den. Voila! Koden er scannet, og du får linkene leveret på din telefon. Meld dig ind i GL s gruppe for gymnasielærere på Facebook: Læs om GL s Gå-hjem-møder for nye lærere på: kortlink.dk/99ab Gå-hjem-møder i september for nye lærere Aarhus: Tirsdag den 13. september 2011 kl , Hotel Radisson Blu Aalborg: Torsdag den 15. september 2011 kl , Kongres & Kultur Center Odense: Tirsdag den 27. september 2011 kl , Grand Hotel København: Torsdag den 29. september 2011 kl , GL s lokaler Tilmeldingsfrist senest 14 dage før på under Arrangementer På gå-hjem-møderne vil der være mulighed for at møde andre nye lærere, og en lærer med nogle års erfaring vil fortælle om at tilrettelægge arbejdsdagen, så der både er tid til arbejde og fritid. Samtidig kan du tale med GL s konsulenter om det at begynde som ny lærer. Programmet vil tilpasse sig deltagernes behov. Det er gratis at deltage. Det er en forudsætning, at du er medlem af GL. GL betaler rejseomkostninger med tog/bus. 22

10 Vikaransættelse En række af GL s medlemmer bliver ansat tidsbegrænset - altså med en slutdato for ansættelsen. Vikar på stx/hf Overenskomsten beskriver, at tidsbegrænset ansættelse kan være begrundet i, at fastansatte medarbejdere er fraværende pga. barsel, sygdom, orlov o.l. Usikkerhed om budget, elevtilgang, udbud af studieretninger, timerester mv. kan ikke begrunde tidsbegrænset ansættelse. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din vikaransættelse er korrekt, eller du i stedet skulle være fastansat, skal du kontakte skolens tillidsrepræsentant eller GL s sekretariat. Vikar på hhx/htx Der er ikke i overenskomsten eksplicitte regler om vikaransættelse. Fastansættelse er den normale ansættelsesform. Skolerne anvender tidsbegrænset ansættelse i forbindelse med barsel, orlov mv., men også når de har timerester eller enkeltstående forløb. Hvis du bliver ansat i et vikariat med under 680 timer, vil du blive ansat med vilkår efter Finansministeriets timelønscirkulære. Hvis du skal arbejde mere end 680 timer/år, vil du blive ansat efter AC-overenskomstens almindelige bestemmelser, herunder arbejdstidsreglerne for de fastansatte lærere på hhx/htx. Læs mere på GL s hjemmeside, Velkommen til et nyt skoleår S amtidig med at dette nummer af Gymnasieskolen dumper ind ad brevsprækken, har mange lærere deres første skoledag som lærer. Nervøsiteten for ikke at slå til for ikke at være godt nok forberedt er der. Den kan være et sundt adrenalinkick, som er godt at komme i gang på. Men den kan også være en hæmsko. Mange nye lærere sætter overliggeren meget højt, og den værste arbejdsgiver kan sidde bag eget brystben. temanummer, kan en mentor være til stor gavn. Men det er samtidig en væsentlig ledelsesopgave at fordele opgaverne på skolen, så nye lærere ikke bliver stillet over for de største udfordringer og samme forventninger som den erfarne lærer. Det er ledelsens ansvar at opstille målene. Hvor skal overliggeren ligge? Alle både nye og erfarne lærere som ledere vil have glæde af åbenhed om målene. Det er også ledelsens ansvar, at din ansættelse sker efter overenskomstens regler. Hvis du er ansat som (års)vikar, så tjek faktaboksen på side 22. Er du i tvivl om, hvorvidt din ansættelse er i overensstemmelse med overenskomsten, vil jeg opfodre dig til at drøfte sagen med tillidsrepræsentanten eller GL s sekretariat. et par år siden viste, at danske gymnasielærere uanset farven på studenternes huer er mere involverede og engagerede i deres arbejde end nogen anden lønmodtagergruppe i Danmark. Det er disse gym- vil blive smittet af deres engagement for at gøre elever til dyg- den enkelte lærer underviser for 10 år siden, så er eleverne også mere forskellige. Det er en stor udfordring med den store spredning, der er i elevgruppen, og alligevel er det lykkedes lærerne at mindske frafaldet. terfølgende en kompetencegivende uddannelse. GL MENER Hvad skal der til for at være en god lærer? Det spurgte vi de nye lærere om på et seminar tidligere på året, og de svarede bl.a.: Personligt engagement og nærvær. At man sætter fokus på formidlingen i rerrolle. Man skal tage lederskabet og autoriteten og så skal man sætte ambitionsniveauet i forhold til eleverne og turde udviklingen. dygtige og erfarne lærere, der gør en stor indsats, og som vil hjælpe jer i gang. blive gymnasielærere. Det aftvinger respekt at turde tage teten over for 30 teenagere ad gangen og gøre dem til dygtige studenter! glæder vi os til samarbejdet med jer!. Gorm Leschly, GLs formand 23

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 18. AUGUST 2011 #12 GL PÅ SAGEN Snydt for løn under barsel NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Samtalegrupper skal bryde tabu TEMA OM AT VÆRE

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Til alle nye undervisere

Til alle nye undervisere Til alle nye undervisere Velkommen på Mercantec. Som ny underviser på Mercantec er der mange nye informationer, systemer og procedurer, som du skal være bekendt med. For at give dig en god og kvalitetsmæssig

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE

Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Se en video med Thomas Flindt! Scan denne kode med din smartphone eller gå ind på: Libr.is/dviok For at

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk hvor er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk Indhold 4 6 10 14 18 Forord DGS Faglighedsundersøgelse 2014 Udfordringer Løsninger Opsummering

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Gymnasiefællesskabet. Formål, struktur og organisering. Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet i Roskilde Skolegade 3 4000 Roskilde

Gymnasiefællesskabet. Formål, struktur og organisering. Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet i Roskilde Skolegade 3 4000 Roskilde Gymnasiefællesskabet Formål, struktur og organisering Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet i Roskilde Skolegade 3 4000 Roskilde 2013 www.gymnasiefaellesskabet.dk Telefon 46 33 20 40 EANnr: 5798000556683

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Mellem lighed og ledelse

Mellem lighed og ledelse Teamsamarbejdet bliver nemt til en masse møder, hvor der snakkes og snakkes og træffes en masse ikke-beslutninger. Men sådan behøver det ikke være, siger Thomas R. S. Albrechtsen, der har undersøgt ts

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere