Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole BRØNDBY KOMMUNE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE."

Transkript

1 Ny på skolen Velkommen til Brøndbyvester Skole BRØNDBY KOMMUNE.

2 Indholdsfortegnelse Ny på skolen... 1 Skolebestyrelsesformand... 4 Skolens ledelse... 4 Skolens administration... 4 Kontakt... 4 Skolens ressourcepersoner... 5 Inklusionsvejledere... 5 Læsevejledere... 5 Matematikvejleder... 5 SSP... 5 UU-vejleder... 5 PPR psykolog... 5 Tale-hørelærer... 6 Sundhedsplejerske... 6 Læringscenter (bibliotek)... 6 Skolens elevråd... 6 Skolens værdier... 7 Kommunens udviklingsområder i skoleåret Skolens udviklingsområder i skoleåret IPad i undervisningen... 8 Reading Recovery... 9 Hvordan kan Reading Recovery implementeres i almen undervisning Læsning i alle fag Inklusion Praktiske oplysninger Ringetider SkoleIntra Kontakt mellem skole og hjem Overværelse af undervisningen Mobiltelefoner Computere

3 SFO Skolemælk Ferieplan

4 Skolens organisering Skolebestyrelsesformand Bjarne Jacobsen Skolens ledelse Skoleleder Kim Vollandt (mellemtrinnet) Viceskoleleder Alice Bech Eklund (indskolingen) Afdelingsleder Yvonne Toft Bech (udskolingen) Konstitueret afdelingsleder Birgit Hjulmand (specialklasser og kompetencecenter) SFO-leder Jan-Ole Johannesen SFO-souschef Kirsten Christensen SFO-afdelingsleder Mai Lausen Skolens administration Administrativ leder Pia Olsen Sekretær Lise-Lotte Hansen (Tornehøj) Sekretær Annette Neerup Jacobsen (Tornehøj) Sekretær Sussie Rimmen Ziegler (Krogagervej) Kontakt Henvendelse til skolen kan rettes direkte til kontoret på Tornehøj 3. Telefon Krogagervej 34. Telefon Tornehøj er for elever fra 4. klasse og til og med 9. klasse Krogagervej er for elever fra 0. klasse til og med 3. klasse. Specialklasserne er fordelt på de to matrikler. 4

5 Skolens ressourcepersoner Skolen har en række ressourcepersoner tilknyttet, der dels kan understøtte lærerne i den daglige undervisning og dels understøtte elevernes trivsel og den sociale og faglige udvikling. Inklusionsvejledere Katrine Damm Gry Gausdal Stine Halgreen Læsevejledere Birgit Hjulmand Helle Svan-Jørgensen Matematikvejleder Helle Christensen SSP John Kragenskjold UU-vejleder Almenklasser Henrik Brøstie Specialklasser Kirsten Nielsen PPR psykolog Krogagervej Vakant Tornehøj Titiana Goldberg Specialklasser Ninna Milbo 5

6 Tale-hørelærer Lise Wilson (almenklasser) Annette Deurell (almenklasser og specialklasser) Sundhedsplejerske Birgitte Blok Læringscenter (bibliotek) Lærer Steen Schubert (Tornehøj) HK Lone Lund (Tornehøj) Lærer Lotte Nielsen Krogagervej) Lærer Rikke Nielsen (Krogagervej) Skolens elevråd Elevrådsformand Næstformand Lærer Pia Wilsky-Olsen (Krogagervej) Lærer John Kragenskjold (Tornehøj) 6

7 Skolens værdier Efter fusionen i 2010 mellem Tjørnehøj Skolen og Brøndbyvester Skole blev der udarbejdet et værdigrundlag på den nye Brøndbyvester Skole. Værdigrundlaget gælder for alle med tilknytning til Brøndbyvester skole (se folderen for skolens værdigrundlag 2011). RESPEKT TRIVSEL ANSVARLIGHED ANERKENDELSE FAGLIGHED Kommunens udviklingsområder i skoleåret Børne- og ungepolitikken udtrykker det fælles grundlag for arbejdet med børn og unge i Brøndby Kommune. Børne- og ungepolitikken udgør den overordnede ramme, der sætter en klar fælles retning for arbejdet med vores børn og unge i kommunen. Brøndby Kommune har en Børne- og ungepolitik. Brøndby også børnenes by! Børne- og ungepolitikken tager udgangspunkt i et fælles børne- og familiesyn, som inkluderer alle børn og unge uanset sociale, kulturel og personlig baggrund, den er inddelt i 5 temaer: Familien i børn og unges liv Trivsel i hverdagen Udfordringer og kompetencer Inklusion og fællesskab Tidlig indsats 7

8 Alle børn og unge er forskellige, men de skal have lige muligheder. Dette kan indebære, at de i nogle tilfælde skal behandles forskelligt. Dog skal vi udfordre de udsatte børn og unge i almenområdet, så de ikke ekskluderes. Målet for vores arbejde er at sætte ind med den mindst indgribende aktivitet så tidligt som muligt. Inklusion er en fælles vision for politikere, personale, forældre og børn. Se i øvrigt hele børne- og ungepolitikken på Skolens udviklingsområder i skoleåret Skolens mål er højnelse af det faglige niveau for både almen- og specialklasser. IPad i undervisningen På Brøndbyvester Skole er vi nu i fuld gang med at implementere IPad på tre klassetrin. Første fase er indtil nu forløbet meget tilfredsstillende, og der har siden starten september 2012 kun været én IPad gået i stykker. Lærere og elever har taget deres IPad i brug, uden det har givet nævneværdige problemer. Selve starten gik over al forventning. Eleverne fik selv lov til at pakke deres IPad op og installere den med deres stamdata. Denne procedure har haft stor betydning for den enkelte elev i forhold til at føle ejerskab til deres IPad. Det har været bemærkelsesværdigt, at såvel elever som lærere i de involverede klasser har kastet sig over projektet med stort gå-på- mod og en entusiasme der i løbet af kort tid har sat dem i stand til at arbejde med IPad i undervisningen og gøre dem til en naturlig del af arbejdet med fagene. 8

9 Lærerne har vist en fantastisk evne til at hjælpe eleverne med at vedligeholde de installerede apps med opdateringer så alle sidder med samme udgave. Eleverne har udvist en stor forståelse for, at deres IPad er noget de skal passe på. Vi har stort set ikke oplevet tekniske problemer. Reading Recovery I skoleåret havde vi en meget sen start på RR-undervisningen, da skolen desværre var blevet udsat for en brand i sommerferien, som havde store konsekvenser for det ene RRlokale. Et helt nyt lokale skulle etableres, og nye materialer og indretning skulle på plads, før en undervisning kunne gennemføres. Der ligger et stort testningsarbejde før egentlig RR-undervisning, på op til 60 min. testning pr. elev og derefter bearbejdning af testen. I skoleåret testede vi 20 elever fordelt på fire 1. klasser. Hver RR-lærer kan max. tage 3 elever på et under-visningsmodul. Eleverne bliver tilbudt op til 20 ugers kursus eller max. 100 kursuslektioner. RR-lærere arbejder med to kuld på et skoleår, hvis det er muligt at etablere to kuld på et år. Når en elev ikke gennemfører et Reading Recovery forløb, kan der være mange årsager til det. F.eks. kan der være store psykiske indlæringsbarrierer, hvorved eleven ikke har et psykisk overskud til at modtage indlæring. Der kan være store læse- og skriftsprogs vanskeligheder, som gør at eleven ikke indlærer optimalt. Der ligger mange forskellige årsagsproblematikker, som gør at en elev ikke kan fuldføre, men med en RR-elev følger en gennemarbejdet beskrivelse af eleven. Hver gang en RR-elev afsluttes, medfølger et længere dokument på eleven, som bliver udleveret til dansklæreren og forældrene. Dette dokument indeholder resultater af div. test eleven har gennemgået samt oversigter over antal lektioner, eleven har modtaget og til sidst en kommentar/forslag til læreren om videre arbejde med eleven. I skoleåret gennemførte 12 elever ud af 13 mulige. 9

10 Hvordan kan Reading Recovery implementeres i almen undervisning En Reading Recovery-lærer er opdateret i nogle af de nyeste- og mest gennemforskede teorier indenfor læsning og skrivning. Udover almen RR-undervisning, 30 min. pr. elev pr. skoledag, kan en sparring med en RR-lærer være hensigtsmæssigt, da træning i at give kollegial vejledning og supervision er implementeret i RR-uddannelsen. Man vil med fordel kunne invitere en RR-lærer ind i klasserummet til først at observere klassens dynamik og faglige opmærksomhedszone, så derefter, i samspil med dansklæreren, opbygge et undervisningsforløb, som vil tilgodese alle elever på alle niveauer. Gode undervisnings- og indlæringsvaner vil kunne blive etableret og implementeret til en daglig rutine. Læsning i alle fag Alle 4. og 7. klasseteams har udarbejdet handleplanen for læsning i alle fag i forbindelse med Merete Brudholms kursus. Handleplanerne er udarbejdet med forskellige fokusområder på tværs af fagene. Handleplanerne er en start til at implementere transferen af læseforståelsesstrategier i fagene. For at understøtte implementeringen af læseforståelsesstrategierne er der endvidere iværksat et projekt i et team på 5 klassetrin, hvor 2 læsevejledere observerer undervisningen og vejleder teamet i brugen af læseforståelsesstrategier. Efteruddannelsen "Læsning i alle fag" har givet flere faglærere indsigt i og viden om, hvad læsning indebærer i deres fag. Det har betydet, at langt flere faglærere underviser direkte i læsning i deres fag. En del af denne undervisning foregår også i læsebåndene, hvor der f.eks. sættes fokus på ordkendskab, forforståelse, læseretning m.m. Inklusion I foråret 2012 fik vi nye regler fra Undervisningsministeriet for specialundervisning i folkeskolen. Målet med disse ændringer er at flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning med de nødvendige støtteforanstaltninger og faglige udfordringer og ikke 10

11 udskilles til specialundervisning, som defineres som specialtilbud. Inklusion er en fælles vision for politikere, personale, forældre og børn. At være inkluderet betyder at opleve sig selv som en værdifuld deltager i fællesskabet. Lovændringen i 2012 har betydet, at landets folkeskoler er blevet nødt til at revurdere den enkelte skoles strukturer og undervisningsmetoder. På Brøndbyvester Skole arbejder alle pædagogiske medarbejdere med inklusion. Skolen har afsat ressourcer til at afholde teamdage og kursusdage for alle personaler, hvor hovedindholdet har været inklusion, teamsamarbejde og klasseledelse. Skolen er i en proces, hvor der arbejdes intenst med teamsamarbejde, klasserumsledelse som fælles læringskultur, aktionslæring, og hvor inklusion er det fælles fokus. Målet er at udvikle og øge kvaliteten i lærernes og pædagogernes arbejde med henblik på at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvor der er rum til at optimere og nyttegøre de individuelle og kollektive menneskelige ressourcer bedst muligt, så det er til gavn for både den enkelte og fællesskabet. Personalet arbejder sammen i team, hvor de i fællesskab drøfter den mindst indgribende indsats i barnet hverdag, og hvor de bruger hinanden som inspirationskilder til at evaluere og udvikle det faglige og pædagogiske arbejde i klasserne. På skolen er der ansat vejledere med forskellige ansvarsområder. Deres opgave er at rådgive og vejlede lærere og pædagoger, så der arbejdes med differentiering af indhold og dynamisk organisering af læringsrum og undervisning. Målet er, at skabe en fælles læringskultur og et inkluderende læringsmiljø, hvor vi styrker børnenes sociale og faglige kompetencer således, at flere børn og unge oplever trivsel og deltagelse i skolens almene undervisning og i fritidstilbud. Skolens inklusionsvejledere vejleder de enkelte team i arbejdet med klasserumsledelse. Der er her fokus på at arbejde med og udvikle den enkelte læreres og pædagogs relationskompetencer, ledelseskompetencer og didaktiske kompetencer. Inklusionsvejlederne og de enkelte team bruger aktionslæring som metode til at evaluere 11

12 undervisningen, til at holde et fælles fokus og skabe en fælles læringskultur, hvor udviklingen af det inkluderende læringsmiljø er målet. Inklusionsvejlederne er endvidere en del af TVS og har en koordinatorfunktion i forhold til at fordele støttetimer til enkelte elever eller klasser på skolen. Skolens AKT-lærere vejleder de enkelte team i konflikthåndtering og trivsel i klassen. Der er også her fokus på at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvorfor der også arbejdes med aktionslæring og klasserumsledelse. AKT-lærere har endvidere en støttefunktion sådan, at de kan agere støtte for enkelte elever i klasserne, hvis der er brug for det. Skolens kompetencecenter TVS - består af ledelse, enkelte af skolens forskellige ressourcepersoner samt en sagsbehandler. Personalet kan indstille elever til TVS, for at skolens personale kan drøfte, hvordan vi hjælper den enkelte elev eller klasse bedst muligt. Ifl. psykolog Jørn Nielsen ser samarbejdet ud som følgende figur: I en inkluderende praksis flyttes fokus fra barnets eller den unges fejl og mangler til et fokus på deres ressourcer og bidrag til fællesskabet. 12

13 Praktiske oplysninger Oplysninger om skolens drift kan til enhver tid findes på skolens hjemmeside: Ringetider På Brøndbyvester Skole har vi teaterringning, dvs. at der ringes et kort ring fem minutter før, der ringes endeligt ind til modulerne. Det betyder, at alle både børn og voksne er klar til undervisning, når klokken ringer 2. gang. SkoleIntra Elever og forældre tildeles personlige koder til SkoleIntra, der er skolens intranet. Elevernes kode kaldes også UNI-log-in. Elevernes UNI-log-in følger dem hele deres skoletid og giver udover SkoleIntra adgang til prøver, tests og en lang række ressourcer på nettet. Det er derfor vigtigt, at eleverne beskytter deres kodeord og ikke deler med andre. Kontakt mellem skole og hjem Kontakten mellem skole og hjem kan foregå ved direkte kontakt på skolen, på telefon eller ved brug af beskedsystemet i SkoleIntra. Beskedsystemet er specielt velegnet til korte meddelelser. Det forventes, at hjemmet er aktiv på ForældreIntra ugentligt, og at modtagne beskeder sålledes altid vil blive besvaret i løbet af max. 5 dage. Beskeder fra hjemmet til personalet forventes ligeledes besvaret i løbet af max. 5 dage. Hvert år afholdes der klassevis hhv. forældremøder og skole-hjemsamtaler. I hver klasse vælges en gruppe kontaktforældre, hvis arbejde bl.a. er at fremme den gode dialog mellem skole og hjem. Samt deltage i et årligt møde med skolens forældreforening. 13

14 Se i øvrigt skolens principper på Overværelse af undervisningen Forældre har mulighed for at overvære klassens undervisning, men vi henstiller til, at det aftales på forhånd med klassens lærere. Forældre må samtidig være indstillet på, at de kan blive inddraget aktivt i klassens arbejde, mens de er til stede. Mobiltelefoner Som udgangspunkt er mobiltelefoner slukkede/lydløs tilstand i undervisningstiden. Der kan imidlertid gives tilladelse til at bruge mobiltelefonen i undervisningen, ligesom læreren i særlige tilfælde kan give en elev tilladelse til at holde sin mobiltelefon tændt. Forældre opfordres til i samarbejde med skolen at sikre en god og etisk tone i elevernes brug af mobiltelefoner. Computere Elever har mulighed for at medbringe egne computere/ipads på skolen. Eleverne kan benytte skolens trådløse intranet. Alt elektronisk udstyr medbringes på eget ansvar. SFO SFO en på Brøndbyvester Skole har fokus på bevægelse og sund kost. SFO en består af 6 afdelinger: Stjernen tlf Rubinen tlf Krogen tlf Kirkebjerg tlf Tranehytten (byggelegeplads) tlf Klub Tornehøj tlf

15 Der er fælles morgenåbning fra kl til kl på Krogen og Stjernen. Her får børnene tilbudt et sundt måltid morgenmad. Om eftermiddagen får alle børn i SFO serveret et sundt eftermiddagsmåltid. Læse mere om SFO på Skolemælk Forældrene får et girokort fra skolen, som de skal betale samt ønske mælketype, og dette registreres på skolen. Ferieplan Ferieplanen for skolerne i Brøndby Kommune findes på kommunens hjemmeside og skolens hjemmeside 15

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen Dorte Marie Søndergaard Helle Plauborg Thomas Szulevicz Tine Basse Fisker Torben Mørup Lene Tetzlaff-Petersen Mette With Hagensen Agnete V. Hansen Gitte Øgendal Helle Saabye Pedersen Pia Werborg Ro og

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere