ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?"

Transkript

1 ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

2 SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

3 SIDE 3 ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? BRUG MÆRKET TIL AT UDPEGE TILBUD, HVIS DER ER SPOR EFTER ET KARTEL. SPOR EFTER ET KARTEL

4 SIDE 4 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN BEMÆRKER DU NOGET MISTÆNKELIGT? Har du oplevet noget mistænkeligt ved en licitation eller et udbud? Var der færre tilbud end forventet? Detaljer eller stavefejl i tilbuddene, der var overraskende ens? Eller har du blot en fornemmelse af, at der var aftalt spil? Dette kan være tegn på tilbudskoordinering eller markedsdeling. Tilbudskoordinering er en ulovlig kartelaftale, hvor karteldeltagerne på forhånd aftaler, hvem der skal byde, vinde og evt. til hvilken pris. Markedsdeling er en ulovlig kartelaftale, der deler områder, opgaver eller kunder mellem karteldeltagerne. Denne vejledning giver dig seks spor, du skal kigge efter, for at undgå at blive offer for aftalt spil. Og du finder gode råd til, hvordan du selv reducerer risikoen for at blive snydt af karteller.

5 SIDE 5 ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? EKSEMPEL: KARTELLER EKSISTERER DESVÆRRE I DANMARK Deltagerne i Byggekartellet er mistænkt for at have udvekslet og aftalt priser på offentlige og private byggerier til en samlet værdi af millioner kroner. Virksomhederne har blandt andet snydt sig til kunstigt høje betalinger og har delt overskuddet mellem sig. Der har været tale om vederlag på op til kroner til hver af karteldeltagerne. Den samlede bøde til karteldeltagerne forventes at blive på over 25 milioner kroner.

6 SIDE 6 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN TAG DIN MISTANKE ALVORLIGT Tilbudskoordinering og markedsdeling er meget alvorlige overtrædelser af konkurrencereglerne og kan straffes med høje bøder eller fængsel. Som offer for et kartel bliver du snydt for det billigste tilbud og den bedste kvalitet. Din henvendelse kan være den sidste brik i puslespillet, og du kan have hjulpet med at afsløre et kartel. Bliver kartellet afsløret, har du mulighed for at kræve erstatning for den kunstigt høje pris, du har betalt, hvis du kan dokumentere, at du har lidt et tab.

7 SIDE 7 ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? HOLD ØJE MED SPOR EFTER KARTELLER Karteller efterlader spor. Spor er ikke altid beviser for noget ulovligt i forhold til konkurrencereglerne. Der kan være tale om helt lovlig adfærd. Kontakt derfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når du opdager et spor. På de næste sider kan du se, hvilke spor der kan være tegn på, at du har været udsat for et kartels ulovlige aftaler om, hvem der skal vinde hvilke opgaver og til hvilken pris. Et enkelt spor kan være nok til, at et kartel bliver afsløret.

8 SIDE 8 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN DE 6 TYPISKE SPOR EFTER ET KARTEL 1 MISTÆNKELIGE MØNSTRE 2 MANGLENDE BUD 3 PROFORMA BUD 4 IDENTISKE FEJL ELLER BEREGNINGER 5 KENDSKAB TIL FORTROLIGE OPLYSNINGER 6 MISTÆNKELIGE UDSAGN

9 SIDE 9 ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? 1KARTELSPOR MISTÆNKELIGE MØNSTRE MISTÆNKELIGE MØNSTRE I DE TILBUD DU MODTAGER, KAN VÆRE ET TEGN PÅ TILBUDSKOORDINERING ELLER MARKEDS- DELING. DET KAN FX VÆRE, AT: Der er mønstre i priserne på tværs af tilbudsgiverne, som ser koordinerede ud Det går på omgang, hvem der vinder Tilbudsgiverne uden grund afholder sig fra at byde i bestemte områder eller på bestemte typer opgaver Tilbudsgiverne afleverer inkonsistente bud på samme type opgave nogle gange høje andre gange lave Rollen som underleverandør går på omgang Der sker en markant reduktion i prisen ved tilbud fra en ny aktør

10 SIDE 10 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KARTELSPOR 2 MANGLENDE BUD MANGLER DU BUD PÅ DINE OPGAVER, KAN ET KARTEL HAVE VÆRET PÅ SPIL. MANGLENDE BUD KAN ENTEN SKYLDES TILBUDSKOORDINERING ELLER MARKEDSDELING. DETTE GÆLDER ISÆR, HVIS: Du får meget få bud, selvom antallet af potentielle tilbudsgivere er højt Det er svært eller umuligt at tiltrække bud fra andre geografiske områder, og du ikke kan få en forklaring på hvorfor Tilbudsgiver uden grund trækker et bud tilbage eller anmoder om at trække et bud tilbage

11 SIDE 11 ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? EKSEMPEL: MARKEDSDELING En tilbudsgiver med hovedsæde i Aarhus beslutter sig for at byde på en opgave i Odense. Buddet virker reelt og konkurrencedygtigt. Tilbudsgiveren trækker dog tilbuddet tilbage uden at kunne give en god forklaring. Dette kan være et tegn på, at et kartel har opdelt opgaverne i Odense og Aarhus mellem sig. Sporet er, at der er et mønster i, hvem der giver tilbud i hvilke områder.

12 SIDE 12 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KARTELSPOR 3 PROFORMA BUD HVIS ET KARTEL ALLEREDE HAR AFTALT, HVEM DER SKAL VINDE DIN OPGAVE, VIL DE ANDRE KARTEL DELTAGERE AFLEVERE PROFORMA BUD. PROFORMA BUD SKAL IKKE VÆRE KONKURRENCEDYGTIGE OG KAN KENDES PÅ, AT: De er sjuskede og ikke gennemarbejdede De er meget højere end forventet i forhold til tidligere bud, listepriser eller omkostninger De indeholder høje delomkostninger, fx byggepladsomkostninger De underliggende beregninger eller priser er ens eller mangler helt eller delvist Buddene indeholder betingelser, som tilbudsgiveren ved, at ordregiver ikke kan acceptere

13 SIDE 13 ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? KARTELSPOR 4 IDENTISKE FEJL ELLER BEREGNINGER KARTELLER UDVEKSLER INFORMATIONER OM INDHOLDET AF DERES BUD. NOGLE GANGE KOPIERER DE DIREKTE BUDDENE OG LAVER KUN FÅ ÆNDRINGER. HOLD DERFOR ØJE MED: Identiske regnefejl Identiske stavefejl Særlige beregninger eller formuleringer, der går igen i flere bud Ens priskalkulationer Ens brevpapir Ensartet håndskrift

14 SIDE 14 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN EKSEMPEL: FÆLLES UDREGNING Kartellet bestemmer, hvem der skal vinde den konkrete opgave. Vinderen fastsætter derefter selvstændigt sin pris, og udregner sit eget bud. Vinderen informerer de andre tilbudsgivere om størrelsen og sammensætningen af buddet. De andre karteldeltagere byder på opgaven, men bygger deres bud på informationerne fra vinderen. Sporene efter dette kartel kan være, at buddene tydeligvis er proforma, eller at de indeholder identiske fejl eller beregninger.

15 SIDE 15 ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? KARTELSPOR 5 KENDSKAB TIL FORTROLIGE OPLYSNINGER KARTELDELTAGERE HAR OFTE KENDSKAB TIL KONKURREN- TERNES FORTROLIGE OPLYSNINGER. VÆR DERFOR OPMÆRKSOM PÅ, OM: Konkurrenter har haft adgang til hinandens fortrolige oplysninger, fx priser eller gebyrer Dokumentoplysningerne i fx Word viser, at flere tilbud er oprettet af den samme person Dokumentoplysningerne viser, at en konkurrent har rettet i en anden tilbudsgivers oplysninger Priser eller omkostningsberegninger for komplicerede ydelser er identiske

16 SIDE 16 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KARTELSPOR 6 MISTÆNKELIGE UDSAGN LYT EFTER, HVAD TILBUDSGIVERNE FORTÆLLER DIG OG NOTÉR, HVIS DU HØRER NOGET MISTÆNKELIGT. ISÆR HVIS DU HØRER: Begrundelser som priser i branchen eller aftaler i branchen Udsagn der viser, at nogle tilbudsgivere ikke vil afgive tilbud i bestemte områder eller til bestemte type kunder Udsagn der viser, at et område eller en kunde tilhører en anden tilbudsgiver Udsagn der afslører forudgående eller fortrolig viden om konkurrenterne Tilbudsgivere, der anvender ens terminologi til at forklare prisstigninger eller prisberegninger

17 SIDE 17 ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? EKSEMPEL: UDREGNINGSVEDERLAG Tilbudsgiverne mødes med hver deres selvstændigt forudberegnede bud. Tilbudsgiverne aftaler, at det laveste bud får opgaven. Tilbudsgiverne aftaler herefter et udregningsvederlag, der bliver lagt oveni alle budpriserne, inden buddene bliver indleveret til ordregiver. Udregningsvederlaget bliver bagefter brugt som betaling til de andre i kartellet. Et spor efter dette kartel kan være, at konkurrenterne har kendskab til hinandens fortrolige oplysninger eller priser.

18 SIDE 18 KONKURRENCE- ER DU OFFER FOR OG AFTALT FORBRUGERSTYRELSEN SPIL? PÅ SPORET AF ET KARTEL? BRUG TJEKLISTEN, NÅR DU UNDERSØGER, OM DER ER SPOR EFTER ET KARTEL. Mistænkelige mønstre Proforma bud Manglende bud Identiske fejl eller beregninger Kendskab til fortrolige oplysninger Mistænkelige udsagn Kan du sætte kryds i bare ét af felterne, kan du være på sporet af et kartel, og skal kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

19 SIDE 19 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP HAR DU VÆRET OFFER FOR ET KARTEL? HAR DU FUNDET SPOR EFTER FORBRYDELSEN? Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har brug for din hjælp, til at finde spor efter karteller. Henvender du dig til styrelsen med et spor, er det vores ansvar at vurdere og forfølge sporet. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvem du er, men det vil hjælpe os til at vurdere dine oplysninger, hvis vi kender din identitet og dine bevæggrunde. Hvis du ønsker at være anonym, kan du kontakte os via en krypteret forbindelse hos vores eksterne databehandler, hvor du er sikret fuld anonymitet. Husk, at det er dig, der er blevet snydt.

20 SIDE 20 ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? DOKUMENTATION ER VIGTIGT Det er vigtigt for os at vide, hvad du bygger din mistanke på og hvor du har dine oplysninger fra. Notér derfor alt ned, der kan have relevans for sagen. Vi er særligt interesserede i: firma- og personnavne, datoer, tilbudsmateriale, noter fra telefonopkald eller samtaler og baggrundsmateriale. Når du henvender dig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, betyder det ikke, at du skal stoppe processen i forhold til den pågældende opgave. I langt de fleste tilfælde, vil dit udbud eller licitation kunne fortsætte efter planen. Finder vi et kartel, vil det afhænge af den enkelte sag, hvad processen efterfølgende vil være.

21 SIDE 21 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN SØG ERSTATNING, HVIS DU ER BLEVET SNYDT Viser det sig, at du blevet snydt af et kartel, har du mulighed for at søge erstatning for den merpris, du eventuelt har betalt til kartellet. Da du skal anlægge et civilt søgsmål mod karteldeltagerne, er det vigtigt, at du kontakter en advokat med speciale i erstatnings- og/eller konkurrenceret. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan ikke hjælpe med at føre erstatningssager.

22 SIDE 22 ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? REDUCÉR RISIKOEN FOR AT BLIVE SNYDT REDUCÉR RISIKOEN FOR AT BLIVE SNYDT AF ET KARTEL VED AT FØLGE DISSE FORHOLDSREGLER: 1. Fjern kommunikationen mellem tilbudsgiverne ved fx ikke at samle alle til ét dialogmøde 2. Undlad i det omfang det er muligt at oplyse følsomme oplysninger som fx budsummer 3. Variér kredsen af tilbudsgivere fra sag til sag 4. Gør opgaven attraktiv for flest mulige tilbudsgivere 5. Stil ikke flere krav til tilbudsgiverne end nødvendigt i forhold til den konkrete opgave 6. Anvend tro- og loveerklæring om uafhængig tilbudsgivning fra

23 SIDE 23 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KONTAKT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Hvis du har den mindste mistanke om et kartel, skal du ringe til vores efterforskningscenter. Vi sidder klar på telefon på alle hverdage ml. 9 15, eller du kan skrive til os på vores Du kan også ringe til et af styrelsens fagcentre. Her finder du personer med konkret erfaring og viden indenfor netop dit område. Kontaktoplysningerne finder du her: Hvis du ønsker at være anonym, kan du kontakte os via en krypteret forbindelse hos vores eksterne databehandler, hvor du er sikret fuld anonymitet. Du kan sende og læse meddelelser anonymt via et link, som du finder på:

24 KONTAKT Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tlf

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen

2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen 2005-11-30: Redegørelse om konkurrenceforhold i vvs-branchen Resumé Journal nr. 1120-0201-0332/SEK/KB 1. På baggrund af en mistanke om, at der foregik kartelaktiviteter i vvs-branchen, gennemførte Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... SKAT avance-kontrol AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 3 Generelle råd om SKAT-kontrol...........................

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Efterlevelse af konkurrenceloven og forbrugerlovgivning

Efterlevelse af konkurrenceloven og forbrugerlovgivning ` Efterlevelse af konkurrenceloven og forbrugerlovgivning KØBENHAVN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen JUNI 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere