Årsrapport DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Marts 2009"

Transkript

1 Årsrapport 2008 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening Marts 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonvej Odense C Danmark Tlf. (+45) CVR nr

2 Rapportering for 2008 vedrørende aftale mellem AMGROS, Kommunernes Landsforening og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL Indeværende rapport udgør afrapportering for kalenderåret 2008 vedrørende aftale indgået mellem AMGROS, Kommunernes Landsforening (det daværende Amtsrådsforeningen) og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL, om teknisk konsulentbistand til høreomsorgen. Amtsrådsforeningen indgik med virkning fra 1. januar 2003 ovennævnte aftale med DELTA. Det fremgår af aftalen, at der årligt skal indsendes en rapport, som dokumentation for arbejde, der er udført i henhold til aftalen i det forgangne år. Fra 2007 videreføres DELTA s rolle som konsulent for høreomsorgen i kraft af den aftale, som kommunerne har valgt at indgå med AMGROS om udbud og indkøb af høreapparater til de offentlige høreklinikker blev på flere måder et revolutionerende år for DELTA, Teknisk-Audiologisk laboratorium (TAL). Efter mere end 40 år i de samme lokaler var behovet for yderligere plads blevet så tydeligt, at det blev nødvendigt med en udflytning til nye, større lokaler. I det nye delvist åbne kontormiljø, som ligger centralt i Odense lige ved banegårdscentret, er der indrettet fire målepladser med lyddøde rum, ledige pladser til mindre forsøgsopstillinger, samt et par veludrustede møde- og undervisningslokaler. Yderligere er en del af de oprindelige lokaler ved Audiologisk Afdeling på OUH fortsat disponible, så efter flytningen har TAL gode muligheder for at bruge lokalerne til forskellige måleopstillinger eller brugertests. Også det ene lyddøde rum er bevaret på OUH, hvor der er både plads og ro til at lave forskellige måleopstillinger. I kølvandet på flytningen har laboratoriet brugt en del tid og penge på at få opdateret måleprocedurer og måleudstyr, så de fleste måleopgaver relateret til teknisk audiologi kan udføres. Ikke kun flytningen var en omvæltning i Efterdønningerne af strukturreformen betyder at nye faggrupper begynder at interessere sig for de ydelser, TAL kan levere. Disse faggrupper har typisk ikke en stærk teknisk baggrund, og stiller derfor krav til TAL s evner til at formidle sin teknisk audiologiske viden på en forståelig måde, samt til at vælge og udføre opgaver, som er relevante også for disse faggrupper i deres hverdag. DELTA Side 2 af 17.

3 Ud over konsulentbistand til høreomsorgen udfører TAL arbejde for høreapparatindustrien, primært i form af produktafprøvning og -dokumentation i forbindelse med homologering og CE mærkning af høreapparater. Desuden forestår TAL en certificeringsordning for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende godkendelse af private leverandører af høreapparater. Aktivitet i de nye DELTA lokaler. DELTA Side 3 af 17.

4 Indhold Indhold 4 Videnformidling... 5 Networking...5 KL temadag...5 Hotline...6 Foredrag og fremvisning...6 Undervisning på audiologiske uddannelser...6 Audiologi.dk...7 Deltagelse i arbejdsgrupper... 8 Projektering af nye audiometrirum i Gentofte...8 AMGROS konsulentgruppe vedrørende offentlige indkøb af høreapparater og batterier...9 Videncenter for hørehandicaps Faglige Råd...9 Lokalt uddannelsesudvalg for Hospitalsteknisk Assistent-uddannelsen...9 Projekter og konsulentarbejde...10 Brugertest af forstærkertelefoner Lydstyrke fra MP3-afspillere I/O-måling på trådløst udstyr Frekvenstransponering/placering af mikrofon til høreapparat Udstyr til IG-målinger Opdatering af elektroakustisk måleudstyr Soundfield-optagelser HATS/KEMAR i Surround sound Lydkvalitet i høreapparater Kvalitetssikringsprojektet Standardisering...17 IEC arbejdsgrupper NUH (tidligere NSH) DELTA Side 4 af 17.

5 Videnformidling Networking Som en lille institution i den audiologiske verden lægger DELTA vægt på at vedligeholde et stort netværk inden for branchen, således at vore kunders opgaver kan blive løst enten af os eller ved at knytte en forbindelse til andre dele af den audiologiske verden. Denne netværksaktivitet har i 2008 blandt andet resulteret i en del besøg, hvor der er blevet udvekslet viden om teknisk audiologi, præsenteret ny teknologi og diskuteret mulige nye projekter for DELTA. Specielt teknisk audiologisk måleudstyr og hjælpemidler har været af interesse i De nye lokaler var en god anledning til at afholde en reception for venner og forretningsforbindelser fra de mange instanser indenfor audiologien, DELTA har berøring med. Det var desuden en god lejlighed til at fremvise vore nye faciliteter, men også til at udveksle viden og knytte nye kontakter, som måske udmønter sig til nye projekter til gavn for branchen. Tilfældighedernes spil har placeret to betydelige audiologiske uddannelser i Odense; nemlig Audiologiassistentuddannelsen på Syddansk Erhvervsskole, samt den relativt nye uddannelse i pædagogisk og teknisk audiologi på SDU. DELTA bakker op om begge uddannelser, samt det akustisk orienterede miljø der er ved at etablere sig omkring dem, ved at undervise, som det er omtalt andetsteds, men også ved at stille tid, viden og faciliteter til rådighed ved specialeopgaver, Ph.d. projekter, besøg fra studerende med videre. KL temadag Den 27. maj 2008 afholdt DELTA og AMGROS et arrangement, hvor kommunerne var inviteret til en temadag om Lyd, høreapparater og høretekniske hjælpemidler, samt om de to værters rolle på det audiologiske område. Anledningen var kommunernes overtagelse af høreområdet. Der var et flot fremmøde fra kommunerne, og deltagerne viste stor interesse og spørgelyst. På mødet blev indsamlet en adresseliste, som danner grundlaget for en mailingliste blandt andet til distribution af denne årsrapport. Præsentationerne fra mødet kan stadig ses på DELTA vil i sensommeren 2009 igen afholde kurser om høreapparater og tekniske hjælpemidler henvendt primært til kommunalt ansatte. Nærmere annoncering vil komme på og pr. senere. DELTA Side 5 af 17.

6 Hotline DELTA vil gerne hjælpe med at besvare teknisk- audiologiske spørgsmål. De svar, som ikke kan findes umiddelbart på audiologi.dk, prøver vi gerne at besvare pr. eller pr. telefon. Typiske henvendelser i 2008 var spørgsmål til klinikgodkendelse, rum og udstyr til tale- og fritfeltsopstillinger samt om talesignaler og diverse taleformede (støj)signaler. Andre spændende emner, der blev berørt i årets løb, var støjskader og profylakse af skudstøj, hvordan man finder gode mobiltelefoner til hørehæmmede, den berusende effekt af højt lydniveau samt lovligheden af en teenage-forskrækker (et system som udsender højfrekvente lyde i 20 minutter om dagen, normalt kun hørbare for unge mennesker). Hvilke mennesker, der kunne finde på at benytte denne frekvenstransformerede mygge-kanon, melder historien dog ikke noget om. Foredrag og fremvisning DELTA vil gerne udbrede kendskabet til vort virke, således at flest muligt får glæde af vort arbejde. Derfor åbner vi gerne vore døre eller stiller op med indlæg om vort arbejde til temadage og lignende. I 2008 har det blandt andet resulteret i indlæg for flere private høreklinik-kæder, for ørelæge-sammenslutningen HØPA og for hele branchen på Dansk Teknisk Audiologisk Selskabs årsmøde og Bispebjergs årsmøde. IG Måling: En objektiv måling til verificering af lydtrykket ved trommehinden efter en høreapparattilpasning. Undervisning på audiologiske uddannelser Som nævnt andetsteds i denne rapport kan man i Odense tage to forskellige uddannelser rettet direkte mod den audiologiske verden. Audiologiassistentuddannelsen, som udelukkende kan tages på Syddansk Erhvervsskole (Tidligere Odense Tekniske Skole) i Odense, uddanner personale, som kan lave audiometri og anden audiologisk udredning samt høreapparat tilpasning. Denne profession, som vel har eksisteret i ca. 25 år - de seneste 10 år i Odense, er en vigtig brik i arbejdet på de offentlige audiologiske afdelinger såvel som de private høreklinikker. I 2009 afslutter det første hold på ca. 30 audiologiassistenter med praktikpladser både i det offentlige og i de DELTA Side 6 af 17.

7 private klinikker uddannelsen. DELTA har sammen med erfarne audiologiassistenter undervist dette hold i Audiometri på det første hovedforløb og i Høreapparater og Høreapparat tilpasning på de efterfølgende forløb i henhold til målene i bekendtgørelsen fra Syddansk Universitet (SDU) har nogle år udbudt en logopædiuddannelse, som de senere år er blevet suppleret med uddannelserne i teknisk og pædagogisk audiologi. Uddannelsen, som kan tages på både bachelor og masters niveau, er endnu meget ny. De første bachelorer blev uddannet i 2008, og hvor de pædagogiske audiologer rimeligt naturligt passer ind i kommunikationscentre som hørekonsulenter, så er det endnu svært at sige noget generelt, om hvilke jobs de tekniske audiologer vil ende i, ikke mindst fordi årgangene er meget små, så det alene af den grund er svært at generalisere. DELTA har bidraget til undervisningen indenfor områderne høreapparater, IG målinger m.m. for tekniske audiologer samt en del af undervisningen i Høreapparater og rehabilitering på mastersuddannelsen for de pædagogiske audiologer. Audiologi.dk For et par år siden etablerede DELTA hjemmesiden med det formål at kunne præsentere sin viden på en let tilgængelig måde for den audiologiske verden. Ambitionen var at lave en dansk teknisk audiologisk portal. Selvom det feedback vi har fået har været positiv, kunne vi godt tænke os et større besøgsantal på siden. En af forudsætningerne for at få opnå dette mål er at øge mængden af aktuelle informationer om vores gøren og laden på siden. Som et led i dette er vi ved at etablere et nyhedsbrevsmodul i tilknytning til audiologi.dk, sådan at vi jævnligt (målet er foreløbigt halvårligt) kan rundsende et lille -nyhedsbrev om vores aktiviteter til interesserede. Vi har desuden i slutningen af 2008 flyttet siden til en ny internet-host, så siden forhåbentlig forbliver let tilgængelig. DELTA Side 7 af 17.

8 Deltagelse i arbejdsgrupper Projektering af nye audiometrirum i Gentofte De offentlige audiologiske afdelinger på Bispebjerg og Gentofte sygehuse skal sammenlægges til en ny stor afdeling beliggende i Gentofte. I den forbindelse skal der laves en masse nye rum i tre kategorier: audiometri, tilpasning og dagligstue. Audiometri stiller de største krav til stilhed, mens tilpasningsrum med fordel kan have lidt baggrundsstøj, og endelig skal der være rum med helt almindelig akustik, som kan bruges til samtaler med CI-brugere. Historien viser, at det er vigtigt at være opmærksomme på de akustiske krav allerede meget tidligt i projekteringsfasen, så løsningerne integreres med selve bygningen, og akustisk uhensigtsmæssige konstruktioner undgås. DELTA har tidligere været med på sidelinien sammen med audiologiske afdelinger, og har i øvrigt selv en række dygtige bygningsakustikere siddende i afdelingen i Hørsholm, der kan trækkes på om nødvendigt. Et udvalg af åbent tilpassede høreapparater samt en HI-PRO boks til tilpasning af apparaterne. DELTA Side 8 af 17.

9 AMGROS konsulentgruppe vedrørende offentlige indkøb af høreapparater og batterier Kommunernes Landsforening (KL) har forlænget aftalen med AMGROS omkring EUudbud og indkøb af høreapparater til de offentlige høreklinikker, som fortsat drives af regionerne. DELTA fungerer i kraft af denne aftale som (teknisk) konsulent for den offentlige høreomsorg. Kommunerne har sammensat et udvalg, som følger udbuds-forretningen og aftalerne, der indgås for indkøb af høreapparater. I 2008 blev der distribueret ca høreapparater via 20 offentlige (regionale) høreklinikker. Med en gennemsnitspris på ca kr. er den samlede årlige rammeordre på ca. 220 mio. kr. I udbudsmaterialet til høreapparater stilles bl.a. krav om deklarering af de tilbudte produkters egenskaber f.eks. telespole, støjundertrykkelses-system, tilbagekoblings-kontrol mv. Endvidere sikres det, at høreapparaterne leveres med 4 års garanti, hvilket i praksis er næsten hele høreapparatets levetid. Mere end 99 % af de høreapparater, der indkøbes via ordningen, fungerer med digital signalbehandling. Batterier til høreapparater sættes også i EU-udbud. Der distribueres årligt op imod 10 mio. miljø-venlige luft-zink høreapparatbatterier til de ca høreapparatbrugere i Danmark. Batteri-ordren er formentlig en af de største i verden, og sikrer en indkøbspris i størrelsesorden 1 kr. pr. stk. Videncenter for hørehandicaps Faglige Råd DELTA er en del af Videncenter for hørehandicaps Faglige Fåd, og deltog som sådan i 2008 i en temadag om Verdens bedste høreomsorg. Der var flere gode indlæg, blandt andet: Är den skandinaviska modellen för höreselvård döende? ved professor Stig Arlinger fra Linköping Universitet samt Perspektiver over de kommende års udvikling indenfor høreomsorg ved ørelæge Claus Brenner-Larsen. Om eftermiddagen var deltagerne inddelt i flere grupper, der hver i sær gav deres bud på blandt andet Mangel på faguddannet personale inden for hørerehabiliterings-området. Et referat fra dagen kan findes på videncentrets hjemmeside: Lokalt uddannelsesudvalg for Hospitalsteknisk Assistent-uddannelsen Som repræsentant for lærerne ved audiologiassistentuddannelsen deltager Carsten Daugaard fra DELTA i møderne i det lokale uddannelsesudvalg for hospitalstekniske assistenter (Audiologiassistenter og neurofysiologiassistenter). Udvalget består af repræsentanter fra skolen, praktikstederne, lærerne og eleverne. Udvalget behandler praktiske forhold omkring uddannelsen, sådan at den forløber så optimalt som muligt. DELTA Side 9 af 17.

10 Projekter og konsulentarbejde Brugertest af forstærkertelefoner Da DELTA lavede de seneste målinger på forstærkertelefoner, undrede vi os over små men vigtige uhensigtsmæssigheder i designet af telefonerne, som nemt kunne være rettet i designfasen med lidt mere fokus på brugssituationen af telefonerne. I samarbejde med Høreafdelingen på Center for Rehabilitering og Rådgivning (CRS) i Odense fandt vi nogle oplagte brugere og etablerede en såkaldt tænke højt test. I denne test gennemfører brugerne en række opgaver, som modsvarer almindelig brug af telefonen. Under opgaverne bedes brugerne om at sige, hvad der falder dem ind, så eventuelle problemer med betjeningen i forhold til opgaverne kan registreres. Resultatet af metoden er fokus på nogle forhold i designet af telefonen, som måske kunne være gjort bedre, eller som skal forklares bedre under instruktionen ved udlevering af telefonen. Det var en stor fornøjelse at arbejde sammen med CRS om denne opgave. For dem er det jo en hverdagssituation at afprøve denne type udstyr, men den mere systematiserede fremgangsmåde åbenbarede alligevel et par situationer, hvor betjeningen af apparatet ikke ligger lige for. En rapport over forsøget vil (dog uden angivelse af telefonmodeller) kunne findes på i løbet af foråret Lydstyrke fra MP3-afspillere DELTA har i flere sammenhænge været med til at dokumentere den potentielt skadelige virkning af høj musiklytning igennem hovedtelefoner. Flere forskellige målemetoder har været anvendt til dette formål, ligesom meget forskelligt musik og flere målesignaler har været anvendt som signalkilde. Endelig har vi i en målerapport tilgængelig fra påvist, at det rigtige valg af hovedtelefon kan øge lydstyrken og dermed den potentielt skadelige effekt betydeligt. I 2008 er der lavet målinger efter standarderne EN og EN , som giver præcise forskrifter for målemetoden og dermed også målesignalet. Standarden er netop delt i to for at tage højde for det faktum, at de medleverede hovedtelefoner ikke altid er dem, som kommer i brug med afspilleren. I 2009 har DELTA lovet at hjælpe med en studerende med en afgangsopgave om unges brug af MP3 afspillere. Opgaven forsøges udført, så den kan indgå i et større projekt koordineret af den engelske brugerorganisation RNID. Resultatet af opgaven forventes offentliggjort i sommeren 2009 på DELTA Side 10 af 17.

11 Head And Torso Simulator (HATS) med hovedtelefoner klar til at måle output fra en MP3 afspiller. I/O-måling på trådløst udstyr DELTA har i 2008 lavet målinger på FM-udstyr, som skal hjælpe folk med høretab i mødesituationer, ved forelæsninger og lignende. Desuden kan systemet erstatte både DECT og almindelige analoge telefoner, ligesom det kan benyttes i samspil med mobiltelefoner med Bluetooth. Målingerne, som blev lavet, var I/O-målinger, hvor outputtet fra modtageren blev holdt op imod det faktiske lydtryk, som senderen blev udsat for i et lyddødt rum. Til målingerne blev der udviklet en opstilling, som automatisk kan genere og registrere meget nøjagtige lydtrykniveauer ved forskellige frekvenser. En opstilling som kan være uhyre nyttig, hvis man f.eks. ønsker at afsløre, hvor en eventuel AGC træder i kraft. Samtidig gav målingen mulighed for, at DELTA kunne anskaffe et sæt af udstyret, som bruges i undervisningsøjemed, for at kunne demonstrere, hvad det nyeste udstyr på markedet i dag kan tilbyde. Frekvenstransponering/placering af mikrofon til høreapparat DELTA har på opfordring af Ole Tvete fra Rikshospialet i Norge målt, hvordan retningskarakteristikken for en mikrofon påvirkes ved placering henholdsvis på skulderen og ved øret. Baggrunden for målingerne var et ønske om at kunne placere høreapparater på skulderen af børn med behov for høreapparater for dermed at undgå, at barnet hæmmes af en traditionel ørehænger, som kan have en anseelig størrelse i forhold til et barneøre. Målingerne blev udført i et lyddødt rum, hvor en meget lille målemikrofon blev placeret henholdsvis på skulderen, og ved øret af en KEMAR mannequin. Resultatet var en række frekvenskarakteristikker fundet ved forskellige indfaldsvinkler, så man blandt andet kunne afsløre hovedets skyggevirkning i frekvensspektret. DELTA Side 11 af 17.

12 Udstyr til IG-målinger I en periode efter fremkomsten af ulineære høreapparater har Insertion Gain (IG) eller indskudsforstærkning, som er det udmærkede danske ord for målingen, ikke været så populær, måske fordi resultatet afhænger meget af valg af inputsignal og inputniveau, og fordi resultatet kan være svært at tolke entydigt. Det spiller nok også ind, at det kræver en vis rutine i udførelsen af målingerne, førend de bliver reproducerbare. Selv med disse forbehold er det dog den eneste objektive metode til at evaluere, hvilket lydtryk der reelt sendes ind til trommehinden af et tilpasset høreapparat. Målingen er dermed en vigtig værktøj i forbindelse med efterkontrol af høreapparat tilpasning. DELTA laver fra tid til anden IG-målinger i forbindelse med evalueringen af specielle høreapparaters forstærkning eller specielle øreproppers påvirkning af de akustiske forhold i øregangen. Derfor har DELTA i 2008 brugt noget tid på at få opdateret vore to IG-målestationer samt medarbejdernes viden om IG målinger, så vi kan benytte og undervise i brugen af udstyret. Opdatering af elektroakustisk måleudstyr DELTA har i 2008 brugt en del ressourcer på at opdatere måleudstyr, så elektroakustiske målinger nemt og nøjagtigt kan udføres. Således råder DELTA nu over en fuldt funktionsdygtig KEMAR, som i lighed med den HATS med øregange, DELTA også har indkøbt, kan bruges til målinger på høreapparater og musikafspillere med hovedtelefoner, men også f.eks. til at måle pespl-værdier på BRA-udstyr. Det sidste kræver desuden en god måleforstærker, f. eks fra Brüel & Kjær. Et noget billigere men ikke nødvendigvis dårligere udstyr, som DELTA også råder over, er en bærbar PC med et eksternt kvalitetslydkort, som kan bruges til at lave feltoptagelser gennem KEMAR eller med en mikrofon med tilhørende strømforsyning. Endelig er der udviklet og tilpasset software, som gør det nemmere at afvikle gentagne målinger. Soundfield-mikrofonen opstillet ved en sø på Sjælland. DELTA Side 12 af 17.

13 Soundfield-optagelser Meget ofte vil man opleve at udsagn vedrørende et høreapparats kvaliteter bygger på apparatets opførsel i en given situation. For eksempel vil de fleste høreapparattilpassere kunne nikke genkendende til udsagn som: Når jeg kører i min bil, synes jeg mine høreapparater støjer meget, eller: Raslen med en avis lyder vanvittigt højt med mine nye høreapparater. De fleste høreapparattilpassere kender til at udføre eller gengive hverdagssituationer som et led i tilpasningen. Hvis man skal vurdere forskelle i indstillingen af høreapparatet på baggrund af en frembragt lyd, er det en fordel at denne lyd er ens mellem forskellige indstillinger. Dette kan lade sig gøre, hvis man benytter en lyd, der er optaget på forhånd. Hvis man også vil kunne vurdere på rumlige informationer, for eksempel forskellige lydkilder, må man sørge for at have mikrofoner, der er i stand til at opfange disse informationer. DELTA har indkøbt en professionel mikrofon med fire membraner, der kan optage rumlige informationer i et format, så disse optagelser kan dekodes til f.eks. en 5.1 surround sound-opstilling. Man kan således, under de rette forhold, afspille selv komplekse lydsituationer meget realistisk og ens igen og igen. Det er DELTA s plan hen ad vejen at opbygge et bibliotek af lyde, som dækker de mest oplagte lydscenarier, hvor høreapparater traditionelt er udfordret; men også et bibliotek der imødekommer det faktum, at lydkulissen ikke nødvendigvis er den samme i Århus midtby og en basar i Thailand. HATS/KEMAR i Surround sound Et altid oplagt emne for DELTA er at kigge på nye metoder til evaluering af høreapparater, og i 2008 blev der arbejdet på grundlaget til en ny metode. I et lyddødt rum laves en surround sound-opstilling til gengivelse af de ovennævnte Soundfieldoptagelser. I rummet placeres en mannequin (HATS eller KEMAR) med koblere i ørene. Man tilpasser derefter sine høreapparater efter bedste evne, sætter dem på mannequinen og tænder for sine højttalere. Så kan man med mikrofonerne i ørene på mannequinen optage lyden, som den gengives af høreapparaterne i det lyddøde rum. Lyden i rummet skulle gerne være en meget realistisk gentagelse af det oprindelige virkelige lydscenarium, så man ved at lytte til mannequinoptagelsen får indtryk af at være i den virkelige situation med de høreapparater på, som mannequinen bærer. Denne metodik giver nogle spændende muligheder for at lave optagelser til at evaluere på indstillinger af høreapparater og høreapparatets opførsel i bestemte situationer. Metoden i sig selv giver dog ikke mulighed for at lave andet end at lytte på de optagelser, der er lavet For at nå til mere objektive konklusioner, må optagelserne efteranalyseres. Metoden har selvfølgelig også sine begrænsninger af hvilke parametre, der kan vurderes. Man kan naturligvis ikke vurdere lyden af egen stemme eller se på nogen form for fysisk attribut ved høreapparatet, altså for eksempel høreapparatets design og øreproppens pasform. Dette er dog ikke ubetinget en ulempe, for det flytter også fokus fuldt til lyden, uden at skulle tage hensyn til pasform og lignende. Opstillingen rummer mulighed for at arbejde med andet end rene lydscenarier. Man kan forestille sig at afspilningen indeholder talemateriale f.eks. Dantale II-sætninger, som efter at være optaget på mannequinen kan evalueres på samme måde, som man normalt ville lave en taleforståelighedsmåling. DELTA Side 13 af 17.

14 Lydkvalitet i høreapparater DELTA har siden 2007 været involveret i et projekt kaldet Lydkvalitet fra små transducere, hvor et af målene har været at bestemme lydkvaliteten for en række åbent tilpassede høreapparater. Arbejdet i projektet i 2008 har været fokuseret på at indsamle og bruge erfaringerne fra det pilotprojekt, som blev gennemført i Desuden har det været nødvendigt at rekruttere og etablere et ekspertlyttepabel, som kan bruges i de efterfølgende tests. Et af resultaterne fra pilotprojektet var, at der var stor redundans i både de anvendte stimuli og de fra litteraturen valgte attributter, som bruges til at beskrive de lydmæssige forskelle mellem høreapparater. Løsningen på sidstnævnte problem er en såkaldt Word elicitation, hvor lydeksempler spilles for en gruppe af paneldeltagere, der ud fra disse opnår konsensus om, hvilke lydkarakteristika (attributter) lydeksemplerne indeholder, samt på hvilke skalaer de skal vurderes. Vælges således passende lydeksempler, burde Word elicitation processen resultere i valget af de rigtige attributter. Netop valget af de rette stimuli har været et ivrigt diskuteret emne i projektet i Enkelte af de i pilotprojektet benyttede musikstimuli kan udmærket bruges igen, men det stod fra starten klart, at det var vanskeligt at definere de præcise karakteristika for de signaler, som skulle præsenteres for høreapparaterne, især når udgangspunktet var, at det enkelte høreapparat skulle betragtes som en black-box, og at det dermed ikke var planen at udforske hver enkelt algoritme i høreapparatet men snarere se på dets samlede påvirkning af lyden. I stedet for at lede efter specifikke stimuli samt overveje præsentationsniveauer af disse, har mikroakustikprojektgruppen i efteråret lavet optagelser af karakteristiske lydscenarier, som formodes at være udfordrende for høreapparatet. Disse optagelser, som f.eks. består af optagelser i trafik, et indkøbscenter og et kontorlandskab, er optaget med den tidligere omtalte Soundfield-mikrofon, og de endelige lydstimuli er derpå blevet optaget via en HATS-mannequin i et lydødt rum. DELTA Side 14 af 17.

15 PC med Soundfield-optagelse og dekodningsudstyr til afspilning af 5.1 Sourround sound. Til at foretage word elicitation og som bedømmere i den efterfølgende test er der brug for et panel af lyttere, som er trænede i at lytte på små forskelle i præsenterede lydstimuli. Et sådant panel med udvalgte ekspertbedømmere er etableret i samarbejde med DELTA s Senselab. Ca. 80 interesserede deltagere blev screenet i lytte-, syns- og taktile tests. I alt fem tests reducerede antallet af paneldeltagere til en endelig gruppe på 16 personer. Mikroakustik har i 2008 brugt ressourcer på at videreudvikle på software til afvikling af både Word elicitation og selve testen. Softwaren er desuden gjort konfigurerbar, således at disse processer også med små ændringer til fremtidige tests kan afvikles hurtigt og effektivt. Kvalitetssikringsprojektet Siden 2005 har DELTA stået for et forsøg med at udlevere de såkaldte IOI-HAspørgeskemaer til alle, der blev behandlet med et høreapparat på en offentlig audiologisk afdeling. Kravet til systemet var fra starten, at det ikke skulle påføre de audiologiske afdelinger nævneværdigt ekstraarbejde, så arbejdet på afdelingen har været begrænset til aflevering af en informations-flyer til patienten og registrering af høreapparatudleveringen i en database. Resten af forløbet, som omfatter at få en adresse ud fra databasen, udsendelse af spørgeskema, indscanning af returnerede spørgeskemaer samt statistisk analyse af resultaterne, har DELTA eller underleverandører for DELTA stået for. Det har været en stor opgave at holde styr på de store mængder data, der er indsamlet, samt sikre at alle gældende regler omkring behandling af persondata m.v. er blevet overholdt og derudover at inddrage, informere og motivere aktører på alle niveauer i processen. I løbet af 2008 lykkedes denne opgave i det store hele, og der er indsamlet en masse data om kvaliteten af høreapparat behandlingen på overordnet niveau. DELTA Side 15 af 17.

16 Desværre besluttede politikerne at stoppe den centrale udsendelse af spørgeskemaer med udgangen af 2008 og pålægge kvalitetssikringsopgaven den enkelte afdeling. Derved bortfalder naturligvis fundamentet for DELTA s arbejde og fremtidige ønsker/planer om at forfine spørgeskemaet og hele processen, så systemet også ville kunne bruges som feedback fra den enkelte patient om deres specifikke situation. En afsluttende rapport med statistik på de sidste indhentede data (fra 2008) kommer i løbet af foråret DELTA Side 16 af 17.

17 Standardisering IEC arbejdsgrupper DELTA er repræsenteret i IEC-standardiseringsgrupperne WG10: Audiological equipment og WG 13: Hearing aids. Der blev i maj 2008 afholdt plenarmøde i Kista ved Stockholm i begge grupper. I WG 10 blev der gennemgået kommentarer ved afstemningen om de to dokumenter: "Electroacoustics Audiometric equipment Part 6: Instruments for the measurement of otoacoustic emissions" og "Electroacoustics Audiometric equipment Part 7: Instruments for the measurement of auditory evoked potentials". Begge dokumenter blev behandlet og forberedt for det såkaldte FDIS stadie, hvilket vil sige de er klar til at blive udsendt som officielle standarder. Desuden arbejdede gruppen med en revision af "Electroacoustics Audiometric equipment Part 1: Pure-tone audiometers", som senest blev revideret i Arbejdet med denne standard er lidt mere omfattende, blandt andet fordi den nu skal udvides til også at omfatte audiometri i frekvensområdet 8-20 khz. WG13 arbejdede på dokumentet: IEC/CD "Electroacoustics Hearing aids Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC)", som blev gjort klar til afstemning i en såkaldt CDV. Hovedparten af tiden på mødet i Kista blev dog brugt til at diskutere dokumentet "Electroacoustics Hearing aids Part 15: Signal processing in hearing aids", om brugen af talesignaler til at måle på høreapparater. Dette dokument er endnu tidligt i standardiseringsproceduren. NUH (tidligere NSH) Nordisk Udviklingscenter for Handicaphjælpemidler (NUH) har Lars F. Nielsen som medlem. Gruppen arbejder i øjeblikket med guidelines for teleslynger og 7. udgave af kravspecifikationer for høreapparater. DELTA Side 17 af 17.

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL Årsrapport 2014 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Danske Regioner Marts 2015 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000

Læs mere

DELTA En del af høreomsorgen

DELTA En del af høreomsorgen DELTA En del af høreomsorgen Høreforeningen, Kolding, 25. november 2012 Carsten Daugaard, Seniorkonsulent DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000 Odense C Tlf. 72 19 41 00 cd@delta.dk

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Velkommen til STØJKASSEN

Velkommen til STØJKASSEN Velkommen til STØJKASSEN Formål: Formålet med støjkassen er at medvirke til større opmærksomhed på lyd og støj og risikoen for vedvarende støjskade. Støj kan være til gene på andre måder end ved at forårsage

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

Årsrapport 2010. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2011

Årsrapport 2010. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2011 Årsrapport 2010 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening Februar 2011 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Adaptiv Phonak Digital (APD)

Adaptiv Phonak Digital (APD) Adaptiv Phonak Digital (APD) Baggrundsviden fra det audiologiske område Phonak baserer alle grundlæggende krav til høreapparater og tilpasning af dem på forestillingen om et Akustikkens hus. Akustikkens

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere

Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014. Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 2013

Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014. Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 2013 Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014 Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 201 Amgros året der gik og året der kommer! Amgros anno 201 kort introduktion Året der gik Udbud version

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM GODE 3GRUNDE WIDEX INTRODUCERER naturtro lyd I WIDEX DREAM DREAM er den nye familie af exceptionelle høreapparater fra Widex. Takket være den nye og banebrydende teknologiske platform TRUE ISP sætter DREAM

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

HAC telefon brugertest

HAC telefon brugertest HAC telefon brugertest Denne rapport beskriver en bruger- eller tænke højt test af HAC telefoner, foretaget af Teknisk-Audiologisk Laboratorium, i samarbejde med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning

Læs mere

Audiologiassistentuddannelsen. uddannelsen Status og perspektivering December 2005

Audiologiassistentuddannelsen. uddannelsen Status og perspektivering December 2005 Audiologiassistentuddannelsen uddannelsen Status og perspektivering December 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 ResumÉ...4 Arbejdsgruppens anbefalinger...4 Afrunding...5 Kapitel 1...6 Baggrund

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

WIDEX NYHEDER FRA WIDEX TIL PROFESSIONELLE. Nummer 1

WIDEX NYHEDER FRA WIDEX TIL PROFESSIONELLE. Nummer 1 Nummer 1 MARTS 2011 Udgivet af: Redaktion: Widex DK A/S Annelise Riis Ebbesen - are@widex.dk Martin Bloch Schlawitz - mbh@widex.dk Michael Westermann - mw@widex.dk Ønsker du ikke at modtage pro.widex pr

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Paneldebat konklusion

Paneldebat konklusion Paneldebat konklusion Vingstedskurset 27. august 2014 Hvordan optimerer vi den danske hørerehabilitering? Danmark har den højeste andel af udleverede høreapparater pr. indbygger. Danmark er det land, der

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde COMFORT DIGISYSTEM Bedst på arbejde 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst på arbejde At kunne høre kunder og kolleger godt på arbejde er vigtigt både for at kunne gøre et godt stykke arbejde

Læs mere

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk.

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Carat www.siemens.dk/hearing Nyd lyden af livet De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Dine perfekte partnere til binaural hørelse og forbedret forbindelse

Læs mere

Adresser 3. Skolekalender 4. Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi 5

Adresser 3. Skolekalender 4. Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi 5 Adresser 3 Skolekalender 4 Retningslinier for den praktiske del af hospitalsteknisk assistentuddannelse med speciale i audiologi 5 Den praktiske uddannelse har følgende hovedbestanddel 7 Retningslinier

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum N O T A T STØJ I UNDERHOLDNINGSBRANCHEN j.nr. 7-099-2/2 Udsættelse for støj (høj musik) og forebyggelse af høreskader - og andre gener derfra Dette notat beskriver sundhedskonsekvenser ved at blive udsat

Læs mere

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse 2 3 Indhold Man skal lære, før man kan hjælpe.................... 4 Hvad er et høretab.................................. 5 Sådan opdager du symptomerne......................

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

www.littmann.dk Bestillingsinformation Beskrivelse Farver Varenr.: 3M Littmann Elektronisk stetoskop model 3200-69 cm 3M a/s 3M Littmann

www.littmann.dk Bestillingsinformation Beskrivelse Farver Varenr.: 3M Littmann Elektronisk stetoskop model 3200-69 cm 3M a/s 3M Littmann Bestillingsinformation Beskrivelse Farver Varenr.: 3M Littmann Elektronisk stetoskop model 3200-69 cm Sort Marineblå Bourgogne 3200BK27 3200NB 3200BU www.littmann.dk 1. 191 kardiologer, hvoraf de fleste

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets

Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets Sammenligning af Real-Ear Insertion Gain og teoretiske targets - Er der sammenfald? Specialeafhandling i Audiologi Abitajiny Balakrishnan September 2013 Specialevejleder Carsten Daugaard Formalia Specialeafhandling

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst i klassen

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst i klassen COMFORT DIGISYSTEM Bedst i klassen 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst i klassen At høre godt i skolen er vigtigt for at kunne lære og for at kunne fungere socialt. Dog er lydmiljøet i

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rapport. Hørbarhed af cykelklokker i biler problemstilling og forslag til afhjælpende foranstaltninger. Rekvirent: Tryg i Danmark

Rapport. Hørbarhed af cykelklokker i biler problemstilling og forslag til afhjælpende foranstaltninger. Rekvirent: Tryg i Danmark We help ideas meet the real world Rapport Hørbarhed af cykelklokker i biler problemstilling og forslag til afhjælpende foranstaltninger Rekvirent: Tryg i Danmark Side 1 af 41 incl. Appendix A-E 27. maj

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse. den 18. september 2006

Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse. den 18. september 2006 Forslag til dagsorden til møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse den 18. september 2006 1. godkendelse af dagsorden 2. godkendelse af referat af mødet den 3. maj 3. trindeling af

Læs mere

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet Kom godt i gang Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet 3 Tillykke! Tillykke med valget af dine nye høreapparater! En helt ny verden ligger for dine

Læs mere

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Der kan gøres noget! Af en eller anden grund er det lidt svært for mig at skrive disse linier. Jeg har godt nok taget tilløb nogle gange. Jeg tror, at det skyldes,

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Gør ensidige høreudfordringer til alsidig høreglæde. Unik alsidighed. Æstetisk. Nem at tilpasse. Spice.

Gør ensidige høreudfordringer til alsidig høreglæde. Unik alsidighed. Æstetisk. Nem at tilpasse. Spice. Gør ensidige høreudfordringer til alsidig høreglæde Unik alsidighed. Æstetisk. Nem at tilpasse. Spice. 3 Der har aldrig været en fuldt tilfredsstillende CROS-løsning til mennesker med en hørenedsættelse,

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Phonak Quest søgen efter bedre hørelse. Serenity. Wolfe. jagthøreværn. On a Mission

Phonak Quest søgen efter bedre hørelse. Serenity. Wolfe. jagthøreværn. On a Mission Et magasin om kommunikation, hørelse og livet fra Phonak Danmark A/S December 2012 Phonak Quest søgen efter bedre hørelse Serenity jagthøreværn Wolfe On a Mission Det nye Phonak Har du lagt mærke til Phonaks

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Giv glæden ved hørelse videre

Giv glæden ved hørelse videre Samarbejdspartner: Lions Club Søllerød Giv glæden ved hørelse videre Siemens Høreapparater og Lions Club Søllerød indsamler nu brugte bag-øret høreapparater og giver dem videre til hørehæmmede på Sri Lanka.

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2006

Undervisningsmiljøvurdering 2006 Undervisningsmiljøvurdering 2006 Social- og Sundhedsskolen, Århus Udarbejdet af Sikkerhedsudvalget og Elevrådet Indhold Forord side 3 Anvendt metode side 4 Deltagere i undersøgelsen side 5 Hvad viser undersøgelsen

Læs mere

JOAN ØRTING LYKKEN HØRETAB RODFRUGT GIVER UNGE ALDRIG FÅET HØFLIG NOK? SÅDAN HAR DU MUSIK I ØRERNE LÅ PÅ LANGELAND KRISER ER GULD OG

JOAN ØRTING LYKKEN HØRETAB RODFRUGT GIVER UNGE ALDRIG FÅET HØFLIG NOK? SÅDAN HAR DU MUSIK I ØRERNE LÅ PÅ LANGELAND KRISER ER GULD OG N O G E T P Å H J E R T E FORBRUG MAD SUNDHED JOAN ØRTING KRISER ER GULD OG LYKKEN LÅ PÅ LANGELAND SÅDAN HAR DU ALDRIG FÅET RODFRUGT UNDSKYLD, MEN ER DU HØFLIG NOK? MUSIK I ØRERNE GIVER UNGE HØRETAB FEBRUAR

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. I-øret høreapparater Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Sådan får du hjælp. Dårlig hørelse? sider. Gode råd Test din hørelse. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1 6 Dårlig hørelse? sider Sådan får du hjælp Gode råd Test din hørelse Hørelse INDHOLD I DETTE HÆFTE: Hallo! Det er farligt

Læs mere

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B

Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dato: 11. maj 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: ub Referat af møde i FUHA Den 3. maj kl. 9.30 14.30 i EPOS, Ny Vestergade 17, 3. sal, mødelokale B Dagsorden møde 9.30 10.30 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV

TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV TJEKLISTE / PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR DELTAGERE MED SÆRLIGE BEHOV VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INTRODUKTION Tjeklisten er en kort

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data"

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data Afrapportering til GeoSjælland Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data" 2012 Arbejdsgruppe: Søren Breddam, Mark Percy Hansen/Niels Kjøller, Laila Nissen og Aimée Pedersen Sekretær:

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Produktsortiment 1.0

Produktsortiment 1.0 Produktsortiment 1.0 Det er ikke kun en platform Det er North Den nye Unitron North-platform, der er baseret på Unitrons stærke fundament af gennemprøvet lydkvalitet, udvider grænserne for, hvad der er

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Referat fa netværksmøde, høretekniske hjælpemidler, marts 2010

Referat fa netværksmøde, høretekniske hjælpemidler, marts 2010 Referat fa netværksmøde, høretekniske hjælpemidler, marts 2010 Til stede: THI Århus, HI Ålborg, CFK Herning, CRS Odense, CHK Åbenrå, KC Esbjerg, CSV København, VISP Næstved, CSU Slagelse, KC Hillerød,

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere