Årsrapport DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Marts 2009"

Transkript

1 Årsrapport 2008 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening Marts 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonvej Odense C Danmark Tlf. (+45) CVR nr

2 Rapportering for 2008 vedrørende aftale mellem AMGROS, Kommunernes Landsforening og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL Indeværende rapport udgør afrapportering for kalenderåret 2008 vedrørende aftale indgået mellem AMGROS, Kommunernes Landsforening (det daværende Amtsrådsforeningen) og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL, om teknisk konsulentbistand til høreomsorgen. Amtsrådsforeningen indgik med virkning fra 1. januar 2003 ovennævnte aftale med DELTA. Det fremgår af aftalen, at der årligt skal indsendes en rapport, som dokumentation for arbejde, der er udført i henhold til aftalen i det forgangne år. Fra 2007 videreføres DELTA s rolle som konsulent for høreomsorgen i kraft af den aftale, som kommunerne har valgt at indgå med AMGROS om udbud og indkøb af høreapparater til de offentlige høreklinikker blev på flere måder et revolutionerende år for DELTA, Teknisk-Audiologisk laboratorium (TAL). Efter mere end 40 år i de samme lokaler var behovet for yderligere plads blevet så tydeligt, at det blev nødvendigt med en udflytning til nye, større lokaler. I det nye delvist åbne kontormiljø, som ligger centralt i Odense lige ved banegårdscentret, er der indrettet fire målepladser med lyddøde rum, ledige pladser til mindre forsøgsopstillinger, samt et par veludrustede møde- og undervisningslokaler. Yderligere er en del af de oprindelige lokaler ved Audiologisk Afdeling på OUH fortsat disponible, så efter flytningen har TAL gode muligheder for at bruge lokalerne til forskellige måleopstillinger eller brugertests. Også det ene lyddøde rum er bevaret på OUH, hvor der er både plads og ro til at lave forskellige måleopstillinger. I kølvandet på flytningen har laboratoriet brugt en del tid og penge på at få opdateret måleprocedurer og måleudstyr, så de fleste måleopgaver relateret til teknisk audiologi kan udføres. Ikke kun flytningen var en omvæltning i Efterdønningerne af strukturreformen betyder at nye faggrupper begynder at interessere sig for de ydelser, TAL kan levere. Disse faggrupper har typisk ikke en stærk teknisk baggrund, og stiller derfor krav til TAL s evner til at formidle sin teknisk audiologiske viden på en forståelig måde, samt til at vælge og udføre opgaver, som er relevante også for disse faggrupper i deres hverdag. DELTA Side 2 af 17.

3 Ud over konsulentbistand til høreomsorgen udfører TAL arbejde for høreapparatindustrien, primært i form af produktafprøvning og -dokumentation i forbindelse med homologering og CE mærkning af høreapparater. Desuden forestår TAL en certificeringsordning for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende godkendelse af private leverandører af høreapparater. Aktivitet i de nye DELTA lokaler. DELTA Side 3 af 17.

4 Indhold Indhold 4 Videnformidling... 5 Networking...5 KL temadag...5 Hotline...6 Foredrag og fremvisning...6 Undervisning på audiologiske uddannelser...6 Audiologi.dk...7 Deltagelse i arbejdsgrupper... 8 Projektering af nye audiometrirum i Gentofte...8 AMGROS konsulentgruppe vedrørende offentlige indkøb af høreapparater og batterier...9 Videncenter for hørehandicaps Faglige Råd...9 Lokalt uddannelsesudvalg for Hospitalsteknisk Assistent-uddannelsen...9 Projekter og konsulentarbejde...10 Brugertest af forstærkertelefoner Lydstyrke fra MP3-afspillere I/O-måling på trådløst udstyr Frekvenstransponering/placering af mikrofon til høreapparat Udstyr til IG-målinger Opdatering af elektroakustisk måleudstyr Soundfield-optagelser HATS/KEMAR i Surround sound Lydkvalitet i høreapparater Kvalitetssikringsprojektet Standardisering...17 IEC arbejdsgrupper NUH (tidligere NSH) DELTA Side 4 af 17.

5 Videnformidling Networking Som en lille institution i den audiologiske verden lægger DELTA vægt på at vedligeholde et stort netværk inden for branchen, således at vore kunders opgaver kan blive løst enten af os eller ved at knytte en forbindelse til andre dele af den audiologiske verden. Denne netværksaktivitet har i 2008 blandt andet resulteret i en del besøg, hvor der er blevet udvekslet viden om teknisk audiologi, præsenteret ny teknologi og diskuteret mulige nye projekter for DELTA. Specielt teknisk audiologisk måleudstyr og hjælpemidler har været af interesse i De nye lokaler var en god anledning til at afholde en reception for venner og forretningsforbindelser fra de mange instanser indenfor audiologien, DELTA har berøring med. Det var desuden en god lejlighed til at fremvise vore nye faciliteter, men også til at udveksle viden og knytte nye kontakter, som måske udmønter sig til nye projekter til gavn for branchen. Tilfældighedernes spil har placeret to betydelige audiologiske uddannelser i Odense; nemlig Audiologiassistentuddannelsen på Syddansk Erhvervsskole, samt den relativt nye uddannelse i pædagogisk og teknisk audiologi på SDU. DELTA bakker op om begge uddannelser, samt det akustisk orienterede miljø der er ved at etablere sig omkring dem, ved at undervise, som det er omtalt andetsteds, men også ved at stille tid, viden og faciliteter til rådighed ved specialeopgaver, Ph.d. projekter, besøg fra studerende med videre. KL temadag Den 27. maj 2008 afholdt DELTA og AMGROS et arrangement, hvor kommunerne var inviteret til en temadag om Lyd, høreapparater og høretekniske hjælpemidler, samt om de to værters rolle på det audiologiske område. Anledningen var kommunernes overtagelse af høreområdet. Der var et flot fremmøde fra kommunerne, og deltagerne viste stor interesse og spørgelyst. På mødet blev indsamlet en adresseliste, som danner grundlaget for en mailingliste blandt andet til distribution af denne årsrapport. Præsentationerne fra mødet kan stadig ses på DELTA vil i sensommeren 2009 igen afholde kurser om høreapparater og tekniske hjælpemidler henvendt primært til kommunalt ansatte. Nærmere annoncering vil komme på og pr. senere. DELTA Side 5 af 17.

6 Hotline DELTA vil gerne hjælpe med at besvare teknisk- audiologiske spørgsmål. De svar, som ikke kan findes umiddelbart på audiologi.dk, prøver vi gerne at besvare pr. eller pr. telefon. Typiske henvendelser i 2008 var spørgsmål til klinikgodkendelse, rum og udstyr til tale- og fritfeltsopstillinger samt om talesignaler og diverse taleformede (støj)signaler. Andre spændende emner, der blev berørt i årets løb, var støjskader og profylakse af skudstøj, hvordan man finder gode mobiltelefoner til hørehæmmede, den berusende effekt af højt lydniveau samt lovligheden af en teenage-forskrækker (et system som udsender højfrekvente lyde i 20 minutter om dagen, normalt kun hørbare for unge mennesker). Hvilke mennesker, der kunne finde på at benytte denne frekvenstransformerede mygge-kanon, melder historien dog ikke noget om. Foredrag og fremvisning DELTA vil gerne udbrede kendskabet til vort virke, således at flest muligt får glæde af vort arbejde. Derfor åbner vi gerne vore døre eller stiller op med indlæg om vort arbejde til temadage og lignende. I 2008 har det blandt andet resulteret i indlæg for flere private høreklinik-kæder, for ørelæge-sammenslutningen HØPA og for hele branchen på Dansk Teknisk Audiologisk Selskabs årsmøde og Bispebjergs årsmøde. IG Måling: En objektiv måling til verificering af lydtrykket ved trommehinden efter en høreapparattilpasning. Undervisning på audiologiske uddannelser Som nævnt andetsteds i denne rapport kan man i Odense tage to forskellige uddannelser rettet direkte mod den audiologiske verden. Audiologiassistentuddannelsen, som udelukkende kan tages på Syddansk Erhvervsskole (Tidligere Odense Tekniske Skole) i Odense, uddanner personale, som kan lave audiometri og anden audiologisk udredning samt høreapparat tilpasning. Denne profession, som vel har eksisteret i ca. 25 år - de seneste 10 år i Odense, er en vigtig brik i arbejdet på de offentlige audiologiske afdelinger såvel som de private høreklinikker. I 2009 afslutter det første hold på ca. 30 audiologiassistenter med praktikpladser både i det offentlige og i de DELTA Side 6 af 17.

7 private klinikker uddannelsen. DELTA har sammen med erfarne audiologiassistenter undervist dette hold i Audiometri på det første hovedforløb og i Høreapparater og Høreapparat tilpasning på de efterfølgende forløb i henhold til målene i bekendtgørelsen fra Syddansk Universitet (SDU) har nogle år udbudt en logopædiuddannelse, som de senere år er blevet suppleret med uddannelserne i teknisk og pædagogisk audiologi. Uddannelsen, som kan tages på både bachelor og masters niveau, er endnu meget ny. De første bachelorer blev uddannet i 2008, og hvor de pædagogiske audiologer rimeligt naturligt passer ind i kommunikationscentre som hørekonsulenter, så er det endnu svært at sige noget generelt, om hvilke jobs de tekniske audiologer vil ende i, ikke mindst fordi årgangene er meget små, så det alene af den grund er svært at generalisere. DELTA har bidraget til undervisningen indenfor områderne høreapparater, IG målinger m.m. for tekniske audiologer samt en del af undervisningen i Høreapparater og rehabilitering på mastersuddannelsen for de pædagogiske audiologer. Audiologi.dk For et par år siden etablerede DELTA hjemmesiden med det formål at kunne præsentere sin viden på en let tilgængelig måde for den audiologiske verden. Ambitionen var at lave en dansk teknisk audiologisk portal. Selvom det feedback vi har fået har været positiv, kunne vi godt tænke os et større besøgsantal på siden. En af forudsætningerne for at få opnå dette mål er at øge mængden af aktuelle informationer om vores gøren og laden på siden. Som et led i dette er vi ved at etablere et nyhedsbrevsmodul i tilknytning til audiologi.dk, sådan at vi jævnligt (målet er foreløbigt halvårligt) kan rundsende et lille -nyhedsbrev om vores aktiviteter til interesserede. Vi har desuden i slutningen af 2008 flyttet siden til en ny internet-host, så siden forhåbentlig forbliver let tilgængelig. DELTA Side 7 af 17.

8 Deltagelse i arbejdsgrupper Projektering af nye audiometrirum i Gentofte De offentlige audiologiske afdelinger på Bispebjerg og Gentofte sygehuse skal sammenlægges til en ny stor afdeling beliggende i Gentofte. I den forbindelse skal der laves en masse nye rum i tre kategorier: audiometri, tilpasning og dagligstue. Audiometri stiller de største krav til stilhed, mens tilpasningsrum med fordel kan have lidt baggrundsstøj, og endelig skal der være rum med helt almindelig akustik, som kan bruges til samtaler med CI-brugere. Historien viser, at det er vigtigt at være opmærksomme på de akustiske krav allerede meget tidligt i projekteringsfasen, så løsningerne integreres med selve bygningen, og akustisk uhensigtsmæssige konstruktioner undgås. DELTA har tidligere været med på sidelinien sammen med audiologiske afdelinger, og har i øvrigt selv en række dygtige bygningsakustikere siddende i afdelingen i Hørsholm, der kan trækkes på om nødvendigt. Et udvalg af åbent tilpassede høreapparater samt en HI-PRO boks til tilpasning af apparaterne. DELTA Side 8 af 17.

9 AMGROS konsulentgruppe vedrørende offentlige indkøb af høreapparater og batterier Kommunernes Landsforening (KL) har forlænget aftalen med AMGROS omkring EUudbud og indkøb af høreapparater til de offentlige høreklinikker, som fortsat drives af regionerne. DELTA fungerer i kraft af denne aftale som (teknisk) konsulent for den offentlige høreomsorg. Kommunerne har sammensat et udvalg, som følger udbuds-forretningen og aftalerne, der indgås for indkøb af høreapparater. I 2008 blev der distribueret ca høreapparater via 20 offentlige (regionale) høreklinikker. Med en gennemsnitspris på ca kr. er den samlede årlige rammeordre på ca. 220 mio. kr. I udbudsmaterialet til høreapparater stilles bl.a. krav om deklarering af de tilbudte produkters egenskaber f.eks. telespole, støjundertrykkelses-system, tilbagekoblings-kontrol mv. Endvidere sikres det, at høreapparaterne leveres med 4 års garanti, hvilket i praksis er næsten hele høreapparatets levetid. Mere end 99 % af de høreapparater, der indkøbes via ordningen, fungerer med digital signalbehandling. Batterier til høreapparater sættes også i EU-udbud. Der distribueres årligt op imod 10 mio. miljø-venlige luft-zink høreapparatbatterier til de ca høreapparatbrugere i Danmark. Batteri-ordren er formentlig en af de største i verden, og sikrer en indkøbspris i størrelsesorden 1 kr. pr. stk. Videncenter for hørehandicaps Faglige Råd DELTA er en del af Videncenter for hørehandicaps Faglige Fåd, og deltog som sådan i 2008 i en temadag om Verdens bedste høreomsorg. Der var flere gode indlæg, blandt andet: Är den skandinaviska modellen för höreselvård döende? ved professor Stig Arlinger fra Linköping Universitet samt Perspektiver over de kommende års udvikling indenfor høreomsorg ved ørelæge Claus Brenner-Larsen. Om eftermiddagen var deltagerne inddelt i flere grupper, der hver i sær gav deres bud på blandt andet Mangel på faguddannet personale inden for hørerehabiliterings-området. Et referat fra dagen kan findes på videncentrets hjemmeside: Lokalt uddannelsesudvalg for Hospitalsteknisk Assistent-uddannelsen Som repræsentant for lærerne ved audiologiassistentuddannelsen deltager Carsten Daugaard fra DELTA i møderne i det lokale uddannelsesudvalg for hospitalstekniske assistenter (Audiologiassistenter og neurofysiologiassistenter). Udvalget består af repræsentanter fra skolen, praktikstederne, lærerne og eleverne. Udvalget behandler praktiske forhold omkring uddannelsen, sådan at den forløber så optimalt som muligt. DELTA Side 9 af 17.

10 Projekter og konsulentarbejde Brugertest af forstærkertelefoner Da DELTA lavede de seneste målinger på forstærkertelefoner, undrede vi os over små men vigtige uhensigtsmæssigheder i designet af telefonerne, som nemt kunne være rettet i designfasen med lidt mere fokus på brugssituationen af telefonerne. I samarbejde med Høreafdelingen på Center for Rehabilitering og Rådgivning (CRS) i Odense fandt vi nogle oplagte brugere og etablerede en såkaldt tænke højt test. I denne test gennemfører brugerne en række opgaver, som modsvarer almindelig brug af telefonen. Under opgaverne bedes brugerne om at sige, hvad der falder dem ind, så eventuelle problemer med betjeningen i forhold til opgaverne kan registreres. Resultatet af metoden er fokus på nogle forhold i designet af telefonen, som måske kunne være gjort bedre, eller som skal forklares bedre under instruktionen ved udlevering af telefonen. Det var en stor fornøjelse at arbejde sammen med CRS om denne opgave. For dem er det jo en hverdagssituation at afprøve denne type udstyr, men den mere systematiserede fremgangsmåde åbenbarede alligevel et par situationer, hvor betjeningen af apparatet ikke ligger lige for. En rapport over forsøget vil (dog uden angivelse af telefonmodeller) kunne findes på i løbet af foråret Lydstyrke fra MP3-afspillere DELTA har i flere sammenhænge været med til at dokumentere den potentielt skadelige virkning af høj musiklytning igennem hovedtelefoner. Flere forskellige målemetoder har været anvendt til dette formål, ligesom meget forskelligt musik og flere målesignaler har været anvendt som signalkilde. Endelig har vi i en målerapport tilgængelig fra påvist, at det rigtige valg af hovedtelefon kan øge lydstyrken og dermed den potentielt skadelige effekt betydeligt. I 2008 er der lavet målinger efter standarderne EN og EN , som giver præcise forskrifter for målemetoden og dermed også målesignalet. Standarden er netop delt i to for at tage højde for det faktum, at de medleverede hovedtelefoner ikke altid er dem, som kommer i brug med afspilleren. I 2009 har DELTA lovet at hjælpe med en studerende med en afgangsopgave om unges brug af MP3 afspillere. Opgaven forsøges udført, så den kan indgå i et større projekt koordineret af den engelske brugerorganisation RNID. Resultatet af opgaven forventes offentliggjort i sommeren 2009 på DELTA Side 10 af 17.

11 Head And Torso Simulator (HATS) med hovedtelefoner klar til at måle output fra en MP3 afspiller. I/O-måling på trådløst udstyr DELTA har i 2008 lavet målinger på FM-udstyr, som skal hjælpe folk med høretab i mødesituationer, ved forelæsninger og lignende. Desuden kan systemet erstatte både DECT og almindelige analoge telefoner, ligesom det kan benyttes i samspil med mobiltelefoner med Bluetooth. Målingerne, som blev lavet, var I/O-målinger, hvor outputtet fra modtageren blev holdt op imod det faktiske lydtryk, som senderen blev udsat for i et lyddødt rum. Til målingerne blev der udviklet en opstilling, som automatisk kan genere og registrere meget nøjagtige lydtrykniveauer ved forskellige frekvenser. En opstilling som kan være uhyre nyttig, hvis man f.eks. ønsker at afsløre, hvor en eventuel AGC træder i kraft. Samtidig gav målingen mulighed for, at DELTA kunne anskaffe et sæt af udstyret, som bruges i undervisningsøjemed, for at kunne demonstrere, hvad det nyeste udstyr på markedet i dag kan tilbyde. Frekvenstransponering/placering af mikrofon til høreapparat DELTA har på opfordring af Ole Tvete fra Rikshospialet i Norge målt, hvordan retningskarakteristikken for en mikrofon påvirkes ved placering henholdsvis på skulderen og ved øret. Baggrunden for målingerne var et ønske om at kunne placere høreapparater på skulderen af børn med behov for høreapparater for dermed at undgå, at barnet hæmmes af en traditionel ørehænger, som kan have en anseelig størrelse i forhold til et barneøre. Målingerne blev udført i et lyddødt rum, hvor en meget lille målemikrofon blev placeret henholdsvis på skulderen, og ved øret af en KEMAR mannequin. Resultatet var en række frekvenskarakteristikker fundet ved forskellige indfaldsvinkler, så man blandt andet kunne afsløre hovedets skyggevirkning i frekvensspektret. DELTA Side 11 af 17.

12 Udstyr til IG-målinger I en periode efter fremkomsten af ulineære høreapparater har Insertion Gain (IG) eller indskudsforstærkning, som er det udmærkede danske ord for målingen, ikke været så populær, måske fordi resultatet afhænger meget af valg af inputsignal og inputniveau, og fordi resultatet kan være svært at tolke entydigt. Det spiller nok også ind, at det kræver en vis rutine i udførelsen af målingerne, førend de bliver reproducerbare. Selv med disse forbehold er det dog den eneste objektive metode til at evaluere, hvilket lydtryk der reelt sendes ind til trommehinden af et tilpasset høreapparat. Målingen er dermed en vigtig værktøj i forbindelse med efterkontrol af høreapparat tilpasning. DELTA laver fra tid til anden IG-målinger i forbindelse med evalueringen af specielle høreapparaters forstærkning eller specielle øreproppers påvirkning af de akustiske forhold i øregangen. Derfor har DELTA i 2008 brugt noget tid på at få opdateret vore to IG-målestationer samt medarbejdernes viden om IG målinger, så vi kan benytte og undervise i brugen af udstyret. Opdatering af elektroakustisk måleudstyr DELTA har i 2008 brugt en del ressourcer på at opdatere måleudstyr, så elektroakustiske målinger nemt og nøjagtigt kan udføres. Således råder DELTA nu over en fuldt funktionsdygtig KEMAR, som i lighed med den HATS med øregange, DELTA også har indkøbt, kan bruges til målinger på høreapparater og musikafspillere med hovedtelefoner, men også f.eks. til at måle pespl-værdier på BRA-udstyr. Det sidste kræver desuden en god måleforstærker, f. eks fra Brüel & Kjær. Et noget billigere men ikke nødvendigvis dårligere udstyr, som DELTA også råder over, er en bærbar PC med et eksternt kvalitetslydkort, som kan bruges til at lave feltoptagelser gennem KEMAR eller med en mikrofon med tilhørende strømforsyning. Endelig er der udviklet og tilpasset software, som gør det nemmere at afvikle gentagne målinger. Soundfield-mikrofonen opstillet ved en sø på Sjælland. DELTA Side 12 af 17.

13 Soundfield-optagelser Meget ofte vil man opleve at udsagn vedrørende et høreapparats kvaliteter bygger på apparatets opførsel i en given situation. For eksempel vil de fleste høreapparattilpassere kunne nikke genkendende til udsagn som: Når jeg kører i min bil, synes jeg mine høreapparater støjer meget, eller: Raslen med en avis lyder vanvittigt højt med mine nye høreapparater. De fleste høreapparattilpassere kender til at udføre eller gengive hverdagssituationer som et led i tilpasningen. Hvis man skal vurdere forskelle i indstillingen af høreapparatet på baggrund af en frembragt lyd, er det en fordel at denne lyd er ens mellem forskellige indstillinger. Dette kan lade sig gøre, hvis man benytter en lyd, der er optaget på forhånd. Hvis man også vil kunne vurdere på rumlige informationer, for eksempel forskellige lydkilder, må man sørge for at have mikrofoner, der er i stand til at opfange disse informationer. DELTA har indkøbt en professionel mikrofon med fire membraner, der kan optage rumlige informationer i et format, så disse optagelser kan dekodes til f.eks. en 5.1 surround sound-opstilling. Man kan således, under de rette forhold, afspille selv komplekse lydsituationer meget realistisk og ens igen og igen. Det er DELTA s plan hen ad vejen at opbygge et bibliotek af lyde, som dækker de mest oplagte lydscenarier, hvor høreapparater traditionelt er udfordret; men også et bibliotek der imødekommer det faktum, at lydkulissen ikke nødvendigvis er den samme i Århus midtby og en basar i Thailand. HATS/KEMAR i Surround sound Et altid oplagt emne for DELTA er at kigge på nye metoder til evaluering af høreapparater, og i 2008 blev der arbejdet på grundlaget til en ny metode. I et lyddødt rum laves en surround sound-opstilling til gengivelse af de ovennævnte Soundfieldoptagelser. I rummet placeres en mannequin (HATS eller KEMAR) med koblere i ørene. Man tilpasser derefter sine høreapparater efter bedste evne, sætter dem på mannequinen og tænder for sine højttalere. Så kan man med mikrofonerne i ørene på mannequinen optage lyden, som den gengives af høreapparaterne i det lyddøde rum. Lyden i rummet skulle gerne være en meget realistisk gentagelse af det oprindelige virkelige lydscenarium, så man ved at lytte til mannequinoptagelsen får indtryk af at være i den virkelige situation med de høreapparater på, som mannequinen bærer. Denne metodik giver nogle spændende muligheder for at lave optagelser til at evaluere på indstillinger af høreapparater og høreapparatets opførsel i bestemte situationer. Metoden i sig selv giver dog ikke mulighed for at lave andet end at lytte på de optagelser, der er lavet For at nå til mere objektive konklusioner, må optagelserne efteranalyseres. Metoden har selvfølgelig også sine begrænsninger af hvilke parametre, der kan vurderes. Man kan naturligvis ikke vurdere lyden af egen stemme eller se på nogen form for fysisk attribut ved høreapparatet, altså for eksempel høreapparatets design og øreproppens pasform. Dette er dog ikke ubetinget en ulempe, for det flytter også fokus fuldt til lyden, uden at skulle tage hensyn til pasform og lignende. Opstillingen rummer mulighed for at arbejde med andet end rene lydscenarier. Man kan forestille sig at afspilningen indeholder talemateriale f.eks. Dantale II-sætninger, som efter at være optaget på mannequinen kan evalueres på samme måde, som man normalt ville lave en taleforståelighedsmåling. DELTA Side 13 af 17.

14 Lydkvalitet i høreapparater DELTA har siden 2007 været involveret i et projekt kaldet Lydkvalitet fra små transducere, hvor et af målene har været at bestemme lydkvaliteten for en række åbent tilpassede høreapparater. Arbejdet i projektet i 2008 har været fokuseret på at indsamle og bruge erfaringerne fra det pilotprojekt, som blev gennemført i Desuden har det været nødvendigt at rekruttere og etablere et ekspertlyttepabel, som kan bruges i de efterfølgende tests. Et af resultaterne fra pilotprojektet var, at der var stor redundans i både de anvendte stimuli og de fra litteraturen valgte attributter, som bruges til at beskrive de lydmæssige forskelle mellem høreapparater. Løsningen på sidstnævnte problem er en såkaldt Word elicitation, hvor lydeksempler spilles for en gruppe af paneldeltagere, der ud fra disse opnår konsensus om, hvilke lydkarakteristika (attributter) lydeksemplerne indeholder, samt på hvilke skalaer de skal vurderes. Vælges således passende lydeksempler, burde Word elicitation processen resultere i valget af de rigtige attributter. Netop valget af de rette stimuli har været et ivrigt diskuteret emne i projektet i Enkelte af de i pilotprojektet benyttede musikstimuli kan udmærket bruges igen, men det stod fra starten klart, at det var vanskeligt at definere de præcise karakteristika for de signaler, som skulle præsenteres for høreapparaterne, især når udgangspunktet var, at det enkelte høreapparat skulle betragtes som en black-box, og at det dermed ikke var planen at udforske hver enkelt algoritme i høreapparatet men snarere se på dets samlede påvirkning af lyden. I stedet for at lede efter specifikke stimuli samt overveje præsentationsniveauer af disse, har mikroakustikprojektgruppen i efteråret lavet optagelser af karakteristiske lydscenarier, som formodes at være udfordrende for høreapparatet. Disse optagelser, som f.eks. består af optagelser i trafik, et indkøbscenter og et kontorlandskab, er optaget med den tidligere omtalte Soundfield-mikrofon, og de endelige lydstimuli er derpå blevet optaget via en HATS-mannequin i et lydødt rum. DELTA Side 14 af 17.

15 PC med Soundfield-optagelse og dekodningsudstyr til afspilning af 5.1 Sourround sound. Til at foretage word elicitation og som bedømmere i den efterfølgende test er der brug for et panel af lyttere, som er trænede i at lytte på små forskelle i præsenterede lydstimuli. Et sådant panel med udvalgte ekspertbedømmere er etableret i samarbejde med DELTA s Senselab. Ca. 80 interesserede deltagere blev screenet i lytte-, syns- og taktile tests. I alt fem tests reducerede antallet af paneldeltagere til en endelig gruppe på 16 personer. Mikroakustik har i 2008 brugt ressourcer på at videreudvikle på software til afvikling af både Word elicitation og selve testen. Softwaren er desuden gjort konfigurerbar, således at disse processer også med små ændringer til fremtidige tests kan afvikles hurtigt og effektivt. Kvalitetssikringsprojektet Siden 2005 har DELTA stået for et forsøg med at udlevere de såkaldte IOI-HAspørgeskemaer til alle, der blev behandlet med et høreapparat på en offentlig audiologisk afdeling. Kravet til systemet var fra starten, at det ikke skulle påføre de audiologiske afdelinger nævneværdigt ekstraarbejde, så arbejdet på afdelingen har været begrænset til aflevering af en informations-flyer til patienten og registrering af høreapparatudleveringen i en database. Resten af forløbet, som omfatter at få en adresse ud fra databasen, udsendelse af spørgeskema, indscanning af returnerede spørgeskemaer samt statistisk analyse af resultaterne, har DELTA eller underleverandører for DELTA stået for. Det har været en stor opgave at holde styr på de store mængder data, der er indsamlet, samt sikre at alle gældende regler omkring behandling af persondata m.v. er blevet overholdt og derudover at inddrage, informere og motivere aktører på alle niveauer i processen. I løbet af 2008 lykkedes denne opgave i det store hele, og der er indsamlet en masse data om kvaliteten af høreapparat behandlingen på overordnet niveau. DELTA Side 15 af 17.

16 Desværre besluttede politikerne at stoppe den centrale udsendelse af spørgeskemaer med udgangen af 2008 og pålægge kvalitetssikringsopgaven den enkelte afdeling. Derved bortfalder naturligvis fundamentet for DELTA s arbejde og fremtidige ønsker/planer om at forfine spørgeskemaet og hele processen, så systemet også ville kunne bruges som feedback fra den enkelte patient om deres specifikke situation. En afsluttende rapport med statistik på de sidste indhentede data (fra 2008) kommer i løbet af foråret DELTA Side 16 af 17.

17 Standardisering IEC arbejdsgrupper DELTA er repræsenteret i IEC-standardiseringsgrupperne WG10: Audiological equipment og WG 13: Hearing aids. Der blev i maj 2008 afholdt plenarmøde i Kista ved Stockholm i begge grupper. I WG 10 blev der gennemgået kommentarer ved afstemningen om de to dokumenter: "Electroacoustics Audiometric equipment Part 6: Instruments for the measurement of otoacoustic emissions" og "Electroacoustics Audiometric equipment Part 7: Instruments for the measurement of auditory evoked potentials". Begge dokumenter blev behandlet og forberedt for det såkaldte FDIS stadie, hvilket vil sige de er klar til at blive udsendt som officielle standarder. Desuden arbejdede gruppen med en revision af "Electroacoustics Audiometric equipment Part 1: Pure-tone audiometers", som senest blev revideret i Arbejdet med denne standard er lidt mere omfattende, blandt andet fordi den nu skal udvides til også at omfatte audiometri i frekvensområdet 8-20 khz. WG13 arbejdede på dokumentet: IEC/CD "Electroacoustics Hearing aids Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC)", som blev gjort klar til afstemning i en såkaldt CDV. Hovedparten af tiden på mødet i Kista blev dog brugt til at diskutere dokumentet "Electroacoustics Hearing aids Part 15: Signal processing in hearing aids", om brugen af talesignaler til at måle på høreapparater. Dette dokument er endnu tidligt i standardiseringsproceduren. NUH (tidligere NSH) Nordisk Udviklingscenter for Handicaphjælpemidler (NUH) har Lars F. Nielsen som medlem. Gruppen arbejder i øjeblikket med guidelines for teleslynger og 7. udgave af kravspecifikationer for høreapparater. DELTA Side 17 af 17.

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL Årsrapport 2014 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Danske Regioner Marts 2015 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000

Læs mere

Årsrapport 2009. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2010

Årsrapport 2009. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2010 Årsrapport 2009 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening Februar 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Lydtryk fra mobiltelefoner

Lydtryk fra mobiltelefoner DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Lydtryk fra mobiltelefoner Findes der mobiltelefoner der kan levere lydtryk kraftige nok til, at de

Læs mere

Årsrapport DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening

Årsrapport DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Årsrapport 2007 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening

Læs mere

Privat leverandør af høreapparater

Privat leverandør af høreapparater Privat leverandør af høreapparater Krav til at opnå og vedligeholde godkendelsen som privat leverandør af høreapparater September 2010 DELTA Side 1 af 7. Indhold Indhold.2 Indledning...3 Inden klinikken

Læs mere

DELTA En del af høreomsorgen

DELTA En del af høreomsorgen DELTA En del af høreomsorgen Høreforeningen, Kolding, 25. november 2012 Carsten Daugaard, Seniorkonsulent DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000 Odense C Tlf. 72 19 41 00 cd@delta.dk

Læs mere

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Øvelse 1 Sound Ear lydtryksmåler i klasselokalet: Opmærksomhed på lydniveauet i klassen. Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Mens klassen har støjboksen til låns kan den store Sound Ear lydtryksmåler

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

MP3-afspilleres Lydstyrke

MP3-afspilleres Lydstyrke We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL MP3-afspilleres Lydstyrke Kan man få høreskader af bærbare musikafspillere? September 2005 DELTA Dansk

Læs mere

Velkommen til STØJKASSEN

Velkommen til STØJKASSEN Velkommen til STØJKASSEN Formål: Formålet med støjkassen er at medvirke til større opmærksomhed på lyd og støj og risikoen for vedvarende støjskade. Støj kan være til gene på andre måder end ved at forårsage

Læs mere

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 Rapport Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM Udført for Phonak Danmark og Oticon Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne Side 1 af 5 ƒsundhed Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne DEBAT kl. 3:55 1 kommentar DEBAT: Ventetiderne til de audiologiske afdelinger kan reduceres markant, hvis

Læs mere

HAC telefon testrapport

HAC telefon testrapport DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world HAC telefon testrapport Akustiske og magnetiske målinger på output fra forskellige telefoner December

Læs mere

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til børn Audiologisk afdeling Audiologisk afdeling har to afsnit: et lægeligt

Læs mere

Mærkesager

Mærkesager Mærkesager 2015-2019 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Mærkesagerne afspejler foreningens politiske prioriteringer og er

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION KURSUS FOR UDDANNEDE AUDIOLOGIASSISTENTER MED MERE END 2 ÅRS ERFARING GRIB

PRAKTISK INFORMATION KURSUS FOR UDDANNEDE AUDIOLOGIASSISTENTER MED MERE END 2 ÅRS ERFARING GRIB KURSUS AUDIOLOGI KURSUS FOR UDDANNEDE AUDIOLOGIASSISTENTER MED MERE END 2 ÅRS ERFARING GRIB MÅL FOR KURSET: Deltageren kan vælge den relevante strategi for diagnostik og behandling på baggrund af elektrofysiologiske

Læs mere

Vejledning om høreapparatbehandling

Vejledning om høreapparatbehandling 1 af 7 2009-07-29 14:52 Den fulde tekst Vejledning om høreapparatbehandling 1. Formål med vejledningen Retningslinjer for god høreapparatbehandling Sundhedsstyrelsens formål med denne vejledning er at

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere

Lyd og rum DELTA SDU DAG 17/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED

Lyd og rum DELTA SDU DAG 17/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED Lyd og rum DELTA SDU DAG 7/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED Fire overordnede hypoteser:. Kan man rent intuitivt udnævne et rum til at have

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Årsrapport 2010. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2011

Årsrapport 2010. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2011 Årsrapport 2010 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening Februar 2011 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Adaptiv Phonak Digital (APD)

Adaptiv Phonak Digital (APD) Adaptiv Phonak Digital (APD) Baggrundsviden fra det audiologiske område Phonak baserer alle grundlæggende krav til høreapparater og tilpasning af dem på forestillingen om et Akustikkens hus. Akustikkens

Læs mere

Usynlighed der giver dig selvsikkerhed, af tilværelsens rige lydscenarier. Life is on

Usynlighed der giver dig selvsikkerhed, af tilværelsens rige lydscenarier. Life is on Life is on Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede høreløsninger, der hjælper hørehæmmede til at høre, forstå

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse

Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Hospitalsteknisk assistentuddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Hospitalstekniskassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

People First. Lad ikke undskyldningerne komme i vejen... Har du brug for en opgradering?

People First. Lad ikke undskyldningerne komme i vejen... Har du brug for en opgradering? Har du brug for en opgradering? People First Vi mener, at det kræver mere end blot avanceret teknologi og audiologi at udvikle de bedste høreapparater. Dette er grunden til, at vi placerer personen i centrum

Læs mere

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 PAKS arbejder for, at sikre fri og enkel adgang til moderne, personlige

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Test af forstærkertelefoner

Test af forstærkertelefoner Teknisk notat Test af forstærkertelefoner Udført for AMGROS Rev. 1 Sagsnr.: T21-9 Side 1 af 39 17. september 15 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 Odense C Danmark Tlf. +45 72 19 41 Fax

Læs mere

information til forældre

information til forældre information til forældre tm WIDEX BABY 440 Den bedste start i livet For små børn spiller hørelsen en central rolle i den måde, de udvikler deres sprog og fortolker verden på. Spædbørn hører lyde specielt

Læs mere

Ved grafisk afrapportering er det vigtigt at benytte samme symbolfamilie, fx ISO/IEC symbolerne, både til toneaudiometri og til taleaudiometri.

Ved grafisk afrapportering er det vigtigt at benytte samme symbolfamilie, fx ISO/IEC symbolerne, både til toneaudiometri og til taleaudiometri. Standardiseret rapportering af audiometriske test Denne afrapportering omfatter: Rentoneaudiometri - Luftledning Rentoneaudiometri - Taleaudiometri - SRT Taleaudiometri - DS/DL Tympanometri - Impedansmåling/refleksmåling

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Alsidig trådløs kommunikationsforstærker Du kan høre!

Alsidig trådløs kommunikationsforstærker Du kan høre! Alsidig trådløs kommunikationsforstærker Du kan høre! Fjernsyn Samtaler Telefon Mobiltelefon HearIt All HearIt All er en alsidig trådløs kommunikationsforstærker til mennesker med nedsat hørelse. Alsidig

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014. Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 2013

Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014. Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 2013 Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014 Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 201 Amgros året der gik og året der kommer! Amgros anno 201 kort introduktion Året der gik Udbud version

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

widex zen terapi Introduktion

widex zen terapi Introduktion widex zen terapi Introduktion tinnitus har mange ansigter Widex Zen Terapi indeholder systematiske retningslinier, som audiologer og tilpassere kan bruge til behandling af tinnitus ved hjælp af Widex høreapparater

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR.: 888. Beliggende: Kliniknavn Testgade 1 2860 Søborg

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR.: 888. Beliggende: Kliniknavn Testgade 1 2860 Søborg Tjekliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR.: 888 Beliggende: Kliniknavn Testgade 1 2860 Søborg Rapportdato 04-12-2015 INTRODUKTION Nærværende vejledning og tjekliste er udarbejdet til høreklinikker,

Læs mere

Test af halsslynger. Teknisk notat. Udført for AMGROS. Sagsnr.: T Side 1 af januar DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium

Test af halsslynger. Teknisk notat. Udført for AMGROS. Sagsnr.: T Side 1 af januar DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Teknisk notat Test af halsslynger Udført for AMGROS Sagsnr.: T2849-4 Side 1 af 32 9. januar 215 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5 Odense C Danmark Tlf. +45 72 19 41 Fax +45 72 19 41

Læs mere

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted

Ansøgningsskema til brug for godkendelse af offentligt praktiksted for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, audiologispecialet. audiometrist og audiologiassistent Består af: Ansøgningsskema til udfyldelse Bilag 1: Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet Bilag

Læs mere

Høreapparat til voksne

Høreapparat til voksne Gentofte Hospital Øre-næse-hals-audiologisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til voksne Nedsat hørelse Nedsat hørelse kan give forskellige oplevelser af,

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM GODE 3GRUNDE WIDEX INTRODUCERER naturtro lyd I WIDEX DREAM DREAM er den nye familie af exceptionelle høreapparater fra Widex. Takket være den nye og banebrydende teknologiske platform TRUE ISP sætter DREAM

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Hvordan finder du de bedste højttalere?

Hvordan finder du de bedste højttalere? Hvordan finder du de bedste højttalere? Højttalerens verden er fyldt med tal, men du kan undvære de fleste af dem. Du behøver ikke, at sætte dig ind i det tekniske Den gode nyhed er, at det at købe højttalere

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri. Udført for AMGROS. Sagsnr.: A Side 1 af marts 2010

Rapport. Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri. Udført for AMGROS. Sagsnr.: A Side 1 af marts 2010 Rapport Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri Udført for AMGROS Sagsnr.: A900292 Side 1 af 21 5. marts 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24

Læs mere

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURlig lyd De nye CLEAR 220 høreapparater fra Widex er fuldstændig trådløse, og de kan kommunikere med hinanden konstant, ligesom

Læs mere

Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig

Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig Kommunikér Vi tror på, at alle stemmer er vigtige. Stemmen er vores forbindelse til omverdenen, og den giver os mulighed for at være i

Læs mere

Høreapparater, facts og udfordringer for branchen

Høreapparater, facts og udfordringer for branchen Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU Alm.del Bilag 419 Offentligt Høreapparater, facts og udfordringer for branchen Dansk HøreCenters foretræde for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Læs mere

Rapport. Skydning og høreværn, med speciel fokus på hørehæmmede børn og unge. Udført for Birgitte Franck. We help ideas meet the real world

Rapport. Skydning og høreværn, med speciel fokus på hørehæmmede børn og unge. Udført for Birgitte Franck. We help ideas meet the real world We help ideas meet the real world Rapport Skydning og høreværn, med speciel fokus på hørehæmmede børn og unge Udført for Birgitte Franck Projektnr.: A900167-04 7. februar 2005 DELTA Dansk Elektronik, Lys

Læs mere

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4.

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4. Dagsorden for møde i undervisningsudvalg, Institut for Geoscience. 3. september 2014 kl. 15.15 17.15 Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

Det Danske APD test-batteri.

Det Danske APD test-batteri. Det Danske APD test-batteri. Indholdsfortegnelse CD indhold...1 Introduktion... 2 Filtered words... 3 Figure ground...4 Competing words...5 Dichotic digits...6 Duration pattern... 7 Gaps in Noise. (GIN)...8

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser Lærervejledning Høreforeningens støjkasser Lærervejledning side 1 af 12 Indhold 03 Sådan bruger du Høreforeningens støjkasse i undervisningen 03 Oversigt over emner 04 Tak til Sponsorer 05 Gennemgang af

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

N O T A T. EPJ-historien...

N O T A T. EPJ-historien... N O T A T EPJ-historien... Med Handlingsplan for Elektronisk Patientjournal (HEP) i 1996 støttede Sundhedsministeriet med en pulje pilotprojekter på enkeltafdelinger/sygehuse i de daværende amter. Pilotprojekterne

Læs mere

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges.

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges. Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Spørgsmål/svar til høreapparatudbud for 2011: 2010/S 245-374434 Spørgsmål Svar I det

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Teltakustik. Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi. Projektleder: Birger Bech Jessen. Søren Vase Legarth. DELTA SenseLab. 12.

Teltakustik. Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi. Projektleder: Birger Bech Jessen. Søren Vase Legarth. DELTA SenseLab. 12. 1 Teltakustik Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi Projektleder: Birger Bech Jessen Søren Vase Legarth DELTA SenseLab 12. April 2012 Projektet TELT AKUSTIK Formål: Formålet var at udvikle nogle

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Socialudvalget 2010-11 L 28 Bilag 18 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Socialudvalg den 18. november 2010 ved direktør Niels Lodman

Læs mere

DELTA / Share. Dansk Audioklub. Vedtægter. We help ideas meet the real world / SHARE.MADEBYDELTA.COM

DELTA / Share. Dansk Audioklub. Vedtægter. We help ideas meet the real world / SHARE.MADEBYDELTA.COM DELTA / Share Dansk Audioklub Vedtægter We help ideas meet the real world / SHARE.MADEBYDELTA.COM Formål DELTA's Dansk Audioklub er en erfagruppe, der har til formål at udvikle medlemmernes viden om reproduceret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Trådløs forbindelse til omverdenen

Trådløs forbindelse til omverdenen SoundGate 2 Trådløs forbindelse til omverdenen www.bernafon.com Mulighederne for at få forbindelse til omverdenen er større end nogensinde før. Vi kan få forbindelse til vores familie, venner og kolleger

Læs mere

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater TILBEHØR Din optimale forbindelse Med Oticon ConnectLine kan du få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater i flere situationer end før. Med ConnectLine

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Phonak Audéo Q. Lille apparat. Stor ydeevne.

Phonak Audéo Q. Lille apparat. Stor ydeevne. Phonak Audéo Q Lille apparat. Stor ydeevne. Kommunikér Vi mener, at alle stemmer er vigtige. Stemmen er vores forbindelse til omverdenen, og den giver os mulighed for at være i kontakt med vores familie,

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Indeni dit høreapparat

Indeni dit høreapparat Indeni dit høreapparat Det virker som en Pro Stilhed Støj Tale i støj Musik Her virker det: SpeechZone : Kun Pro giver dig tydelig tale overalt Sådan virker det: Begge høreapparater arbejder sammen for

Læs mere

Elektroniske stetoskoper for brugere med hørenedsættelse

Elektroniske stetoskoper for brugere med hørenedsættelse Rapport Elektroniske stetoskoper for brugere med hørenedsættelse Udført for AMGROS Sagsnr.: A900306 Side 1 af 20 August 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Acto En bedre høreløsning helt enkelt

Acto En bedre høreløsning helt enkelt Acto En bedre høreløsning helt enkelt Oticon Acto er en høreapparatfamilie i mellemklassen, men som indeholder en række førsteklasses egenskaber. Acto fås i en komplet række af modeller inklusive minirite

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere