ÅRSBERETNING 2011 Fonden projekt UDENFOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2011 Fonden projekt UDENFOR"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 Fonden

2 ÅRSBERETNING 2011 Fonden Tekst: s ansatte Redaktion: Søren Hybler og Lisette Leth-Andersen Forsideillustration: Hanne Bennike, HR-Offset Layout og tryk: Oplag: 100 ISSN: (Papirform) ISSN: (Online version) Henvendelse vedrørende årsberetningen Ravnsborggade 2-4, 3. sal 2200 Kbh. N Telefon

3 ÅRSBERETNING Fonden 2011

4 Tak for alle bidrag i 2011 Tak til alle jer, der har støttet vores arbejde med økonomiske bidrag og med støtte og opmuntring også når det er svært og politisk ukorrekt. Tak for idealisme, engagement og mod fra bestyrelse og ansatte. Tak til frivillige fordi I er ude i sol, regn og sne og fordi I møder de hjemløse med forskellighed, empati og kærlighed. Tak til samarbejdspartnere, politikere og fagfolk nationalt som internationalt for gode diskussioner og debatter, som har sat fokus på udstødende faktorer i året der gik. Tak til de hjemløse for gode stunder og for de udfordringer, vi mødte i hverdagen. Vi håber og tror på, at vi har gjort en forskel i 2011 og glæder os til at fortsætte arbejdet i Foto: Brian Sørensen 2

5 Forord Fra udgangen af 2011 deltager jeg ikke længere i det daglige arbejde i. Jeg er blevet pensionist, men vil stadig, som arbejdende bestyrelsesformand sammen med resten af bestyrelsen have det overordnede ansvar for både det faglige arbejde og udviklingen af organisationen. Når jeg ser tilbage på årene siden 1997, hvor blev grundlagt, har der været en klar kontinuitet i det, vi har arbejdet med. Ideen og praksis var allerede dengang på plads og har vist sig langtidsholdbar. Rammerne for arbejdet, som ligeledes har været uforandret over årene, har været tilstrækkeligt klare til at holde os på det rette spor og samtidig rummelige nok til, at vi har kunnet forny os og påtage os de opgaver som viste sig undervejs. Der er opgaver som vi varetager over flere år, vores Mobile Café har været en bærende enhed gennem mange år og der er opgaver som kommer til, fordi der dukker nye typer af problemer op og dermed behov, hos mennesker, der lever som hjemløse. Det sidste år har vi således sat meget ind på at vide noget om og levere hjælp til hjemløse migranter. Ved årets udgang var der ansat en ny socialfaglig leder, der også har funktion som souschef og vores sekretariatschef blev udnævnt til direktør fra årsskiftet til Jeg har altid bekymret mig, når nye medarbejdere skulle overtage en af de funktioner, jeg tidligere har været ansvarlig for. Altid har det vist sig at være med urette. Det er gået fint. Det er jeg også sikker på, at dette skift vil gøre. Vi fik i 2011 en stor pengegave, som har gjort det muligt for os at gennemføre et projekt, som det var vanskeligt at få finansieret gennem fonde. Vi er selvfølgelig helt afhængige af, at både det offentlige og private fonde finder vores arbejde så vigtigt og af så høj standard, at vi kan blive ved med at modtage støtte. Det har vi tilstræbt at kunne levere hidtil og det vil også være en af de opgaver, som jeg sammen med den øvrige bestyrelse vil have opmærksomhed på i fremtiden. I samarbejde med den nye ledelse og de øvrige medarbejdere i. Preben Brandt 3

6 Indhold Tak for alle bidrag i side 2 Forord ved Preben Brandt side 3 Fonden side 5 Gadeplansarbejde side 7 Projekter side 11 Den Mobile Café side 11. Mad med mening side 12 Roskilde Festival side 12 Eksempel på en bruger i Den Mobile Café side 15 Udeliggerprojektet side 17 Rapport om vestafrikanske migranter side 17 International konference side 18 Migrantkampagne side 19 Thyprojektet side 21 Poverty Walks side 23 Internationalt arbejde side 25 Sådan bruger vi pengene side 27 Usikkerhed, bekymringer og visioner for side 30 Præsentation af bestyrelse og medarbejdere side 34

7 Fonden Fonden blev stiftet som privat initiativ i 1997 af dr. med. Preben Brandt. Baggrunden for etableringen lå i den erfaring, at der var mennesker, der sov udendørs og aldrig søgte de overnatningstilbud, der var til rådighed, ligesom der heller ikke var nogen af de etablerede tilbud, socialkontorerne, psykiatrien eller botilbuddene der opsøgte dem. satte sig som mål at nå ud til disse mennesker - samfundets allermest udstødte. varetager derfor ikke opgaver, som kan udføres af og er indarbejdet i det offentlige hjælpesystem. Derimod giver vi en række anderledes tilbud til den enkelte og udfører det arbejde, som det offentlige eller andre sociale organisationer er forhindret i at udføre. Det er vores mål at arbejde for at forbedre forholdene for samfundets mest udstødte. Det sker gennem: VIDENSINDSAMLING PRAKTISK SOCIALT ARBEJDE 2 FORBEDRE FORHOLDENE FOR UDSATTE FORMIDLING / UDDANNELSE Forbedring af forholdene for den enkelte gennem praktisk gadeplansarbejde. Afdækning og dokumentation af udstødende faktorer i samfundet for derigennem om muligt at forhindre yderligere udstødelse. Formidling af viden om udstødende faktorer. Kombinationen af praktisk gadeplansarbejde, formidling og undervisning samt dokumentation af udstødende faktorer i samfundet, bidrager samlet til arbejdet. De mennesker, vi beskæftiger os med, har deres daglige gang på gaden, hvor mange overnatter uden tag over hovedet. Det er mennesker, som ofte har det svært i mødet med andre mennesker og diverse behandlingssystemer, idet de oplever, at de bliver mødt med forventninger og krav, de ikke kan leve op til. Her adskiller sig ved at tage udgangspunkt i den enkeltes situation, ønsker og behov, når vi møder dem på gaden. På den måde er vi i stand til at nå dem, som af forskellige grunde, ikke evner at anvende de tilbud, som ellers er til rådighed. Gennem kontinuerlig bevågenhed af forholdene på gaden, er vi i stand til at dokumentere og afdække udstødende faktorer for gadens folk. Denne indsigt forpligter os til at formidle vores viden på forskellige niveauer samt deltage i den politiske debat. Gennem formidling søger vi at skabe opmærksomhed, oplyse, undervise, nedbryde fordomme og påvirke den offentlige debat - herhjemme såvel som i udlandet - i forhold til problematikken vedrørende samfundets udstødte. Formidlingen kan udspringe fra, eller skabes gennem et af vores mange samarbejder med andre organisationer. Alt, hvad vi gør, har det ene formål at forbedre forholdene for samfundets mest udstødte. 5

8 Foto: Brian Sørensen 6

9 Gadeplansarbejde Det kræver tålmodighed at arbejde med kontaktafvisende mennesker, hvoraf flere er psykisk syge. Vores opsøgende gadeplansarbejde kræver, at vi bruger meget tid på gaden til at observere i det offentlige rum. Observationen kan eksempelvis foregå i kirker, parker og på togstationer, hvor vi kigger efter opholdspladser, sovesteder, personer og ændringer i deres adfærd. Når vi oplever borgere, som har brug for hjælp, fortsætter det tålmodige arbejde hen imod den første kontakt. Hvis vi bliver afvist i et kontaktforsøg, respekterer vi et nej, men kommer altid igen - fordi vi tror på, at alle mennesker ønsker og har brug for social kontakt. Nogle mennesker råber af os, mens andre ignorerer os i den første kontakt. Disse mekanismer ser vi som en psykisk syg persons metode til at nærme sig os på uden at risikere en afvisning. Samtidig tester den hjemløse også, om vi er til at stole på, ved at se om vi kommer igen på trods af afvisningen. Vi kommer altid igen så længe behovet for hjælp er til stede. I vores opsøgende arbejde har vi fokus på at afklare de kontaktafvisende borgere, som vi gennem længere tid forsøger at etablere en relation til. Det gør vi for at skabe overblik og fokus, så vi bedst kan målrette vores gadeplansarbejde mod de allermest udsatte. Når kontakten er skabt, og borgerens situation er afklaret, skifter gadeplansarbejderens rolle fra at være opsøgende til at være udgående. Når kontakten er skabt Det udgående arbejde består i at udføre skadesreduktion og opdyrke relationen med borgeren. Skadesreduktion går i forhold til hjemløse ud på at formindske de skader, livet på gaden bringer, og på at bedre hverdagen så meget som muligt. Det betyder, at vi hjælper den hjemløse med akutte behov lige fra at skaffe lægehjælp til uddeling af varmt tøj. Relationsarbejdet består i, at vi laver aftaler og mødes med borgeren, hvis de ønsker det, ellers tager vi ud i byen for at opsøge dem. Vi arbejder med deres realitetssans og prøver at tale med dem om, hvad de har af ønsker for deres liv. Vi forsøger at danne os et nuanceret billede af det menneske, vi har med at gøre, således at vi kan hjælpe bedst muligt, når de selv udtrykker ønske herom. Samtidig kan vi bedre hjælpe dem videre i systemet og få andre aktører i spil, når vi har et bredt kendskab til borgeren. Den hjemløse har ofte ikke andre nærmeste pårørende, som enten er eller kan få lov til at blive involverede i deres liv. Derfor opretholder vi forbindelsen med mange brugere, også nogle af de, som er kommet i bolig, da vi ofte erfarer, at de gentagne gange oplever situationer, de ikke selv ser sig i stand til at klare. Når borgeren står i en uoverskuelig situation, yder vi en målrettet indsats på basis af vores gode relation til vedkommende. På den måde kan vi, ved at være der for dem når det er svært, med få ressourcer hjælpe dem på fode igen, så de ikke falder hele vejen ned igennem systemet. Når tvangsindlæggelse bliver nødvendig Det er sjældent, at det kommer så vidt, at en tvangsindlæggelse bliver nødvendig. Men nogle gange kan det være den bedste løsning, hvis betingelserne ellers er opfyldt. Det er heldigvis en situation, vi sjældent oplever. Vi har i 2011 gjort os gode erfaringer med at være med under hele forløbet i forbindelse med tvangsindlæggelser. Tidligere havde vi fokus på, at det var en anden kollega end den faste gadeplansmedarbejder, som medvirkede under indlæggelsen. Dette for ikke at skade den gode relation mellem borgeren og gadeplansmedarbejderen. Vi har i løbet af 2011 ændret praksis, så det nu er medarbejderen med den faste kontakt, der bistår borgeren under hele forløbet. De tvangsindlæggelser, vi har været medvirkende til i 2011, har vist os betydningen af en stærk relation med borgeren. Den gode indlæggelse har kun kunnet lade sig gøre på baggrund af det langvarige, respektfulde og tillidsskabende relationsarbejde, som er foregået før nødvendigheden af indlæggelserne er opstået. Vi ved nu, at det er det langvarige relationsarbejde der bærer frugt, når vi kan være med i hele processen omkring en indlæggelse - uden at det er ødelæggende for relationen. Efter indlæggelsen følger arbejdet for at sikre, at borgeren er landet ordentligt i eksempelvis særbolig, herberg eller lignende. Dette gør vi for at kunne afslutte borgeren i regi, ved sikre os at andre tager over. 7

10 Gadeplansarbejde Når borgeren er kommet sikkert videre, og ikke længere har behov for, trækker vi os tilbage og retter blikket mod et andet menneske, der har behov for hjælp - dem er der desværre rigtigt mange af. Med viden følger ansvar Vores tilstedeværelse i det offentlige rum og vores møde med udsatte borgere gør, at vi har en stor viden om hjemløshed og udstødende faktorer i samfundet. En viden, der grundet vores særlige arbejdsmetoder, er unik. Derfor er vi også forpligtiget til at videregive vores viden i form af forskellige uddannelses- og formidlings aktiviteter. Vi favner meget bredt i vores formidling og undervisning, og søger at nå så mange som muligt. Vi er af natur eksperimenterende, og det betyder at vi, sideløbende med vores faste kommunikationskanaler, konstant forsøger os med nye projekter og aktiviteter i formidlingsarbejdet. HJEMMESIDE OG FACEBOOK: Til at fortælle om projekt UDEN- FORs arbejde og hjemløshed generelt, har vi flere faste kanaler. Ud over de nyheder, som vi løbende bringer på vores hjemmeside, udsender vi en gang om måneden et elektronisk nyhedsbrev til flere end modtagere. I sommeren 2011 blev vi aktive på Facebook, hvor vi oprettede en side for, hvor vi ved udgangen af 2012 havde tæt på 400 Likes, et tal der er støt stigende. TEATER OM HJEMLØSE: Ud over de faste kanaler tager formidling af vores særlige viden og erfaring på hjemløseområdet mange forskellige former, og vi prioriterer at eksperimentere med både form og indhold. De seneste år har vi haft fokus på formidling af viden og erfaring på hjemløseområdet i kunstneriske sammenhænge; i 2011 bl.a. i samarbejde med Værkstedsscenen på Odense Teater, som i september 2011 havde premiere på forestillingen Hjemløs! Spis dit brød i dit ansigts sved. I 2011 gentog vi også samarbejdet fra 2010 med Teater Fantast om juleforestillingen Lønlig iblandt os de gå. HENVENDELSER OG VIDENSDELING: I 2011 har vi modtaget 59 henvendelser, som har handlet om enkelte brugere. Henvendelserne kommer fra professionelle, private/pårørende, brugere eller borgere, som udtrykker bekymringer om et medmenneske. Vi modtager ofte andre henvendelser, hvor forskellige folk beder om hjælp til artikler, indslag, skoleopgaver og meget andet. I alt havde vi 61 henvendelser fra skoleelever, fagfolk, journalister mv. i Ofte omhandler henvendelserne fra andre fagfolk behov for sparring omkring udfordrende problemer som de står overfor i arbejdet med hjemløse og psykisk syge borgere. Nogle af henvendelserne fra brugere er rørende og vidner om behov for kontakt. Eksempelvis denne: Mand ringer for at høre om Den Mobile Café kører ud med mad i dag og hvad menuen er. Efter en kort snak slutter han med et Må Gud velsigne jer. En gang om måneden åbner vi dørene til sekretariatet i Ravnsborggade og holder informationsmøde for alle interesserede. Det er både skoleelever, professionelle og studerende indenfor udsatte-området, som kommer til vores informationsmøder. UDDANNELSE: s praktiske arbejde på gadeplan har også i 2011 ført til en stigende efterspørgsel på undervisning, oplæg og foredrag ud af huset. Det er hovedsageligt praktikere i kommuner og institutioner, der efterspørger vores viden, men også studerende på professionsbachelor-uddannelserne benytter som vidensbank og til sparring. I 2011 har vi som noget nyt og med stor succes prøvet kræfter med tilrettelæggelse og afvikling af studiebesøg over flere dage for et kommunalt udsatteteam. SPECIALESTUDERENDE: Vi har i 2011 haft usædvanligt mange specialestuderende tilknyttet, som tilsammen har skrevet fire specialer. Emnerne har været: Socialt arbejde med hjemløse migranter, natvarmestuernes in- og eksklusion af potentielle brugere, det frivillige arbejde i Den Mobile Café samt hjemløse i det offentlige rum. 8

11 Gadeplansarbejde 2011 var europæisk år for frivilligt arbejde. Derfor satte vi fokus på at præsentere de frivilliges arbejde i Den Mobile Café med en 5 meter lang fotofrise til forskellige arrangementer. Foto: Lisette Leth-Andersen 9

12 Foto: Brian Sørensen 10

13 Projekter - Den Mobile Café Den Mobile Café kører nu på 11. år. De første år kørte bilen ud med mad 3-4 gange om ugen, men projektet har gennem årene udviklet sig til meget mere. I dag kan vi tilbyde dyrlægehjælp til de hjemløses hunde, sygepleje af sygeplejersker hver onsdag, og vi har en enkelt gang haft fodterapeuter med i Ørstedsparken, hvor vi er hver lørdag. Derudover har vi startet endnu et dyrlægeprojekt denne gang i Odense. Maden, vi serverer i Den Mobile Café, har udviklet sig fra at være sandwich og overskud fra forskellige kantiner til i dag at være et sundt og nærende måltid varmt mad lavet af gode råvarer i vores eget køkken i Ravnsborggade. Samarbejdet går også den anden vej rundt. Hvis de to gadeplansmedarbejdere i deres opsøgende arbejde finder en hjemløs, som de mener, kan have godt af et måltid mad samt den kontakt og omsorg de frivillige kan give, kører de frivillige om aftenen forbi med mad og en god snak. Evt. en hue og en sovepose. På den måde er de frivillige med til at styrke relationen mellem den hjemløse og. Den Mobile Café har stor betydning for det øvrige arbejde i projekt UDENFOR. I og med at bilen kører ud med mad næsten hver aften, og kommer rundt i det meste af København, har vi en rigtig god fornemmelse af, hvad der rør sig på gaden. De frivillige i Den Mobile Café rapporter hver dag tilbage til vores gadeplansmedarbejdere, der så kan handle på det, hvis nogen beder om hjælp eller kontakt. Ravnsborggade 2-4, 3. sal 2200 Kbh. N Telefon Fakta om Den Mobile Café Den Mobile Café har i 2011 kørt ud med mad 267 gange i alt mandag til lørdag. Det er blevet til mere end portioner mad. Vi vurderer, at modtagerne har været forskellige hjemløse, hvoraf omtrent en tredjedel er udlændinge - de fleste heraf fra Østeuropa. Til dette projekt er der tilknyttet 42 frivillige, heriblandt dyrlæger og sygeplejersker. Den mobile Café Dyrlægerne i Den Mobile Café kunne i 2011 fejre 5-års fødselsdag. Foto: Ninna Hoegh 11

14 Projekter Fra erfaring til formidling Aktiviteterne i Den Mobile Café har i 2011 i høj grad affødt rigtig mange andre aktiviteter i - især på området for formidling. Vi har ofte studerende, politikere eller journalister med på tur i Den Mobile Café. Udover den almindelige daglige drift er Den Mobile Café også engageret i andre formidlingsprojekter af mere eksperimenterende karakter. MAD MED MENING relativt problemfrit kunne afholde vores events med stor hjælp fra de hjemløse. Udover middagen lavede medarbejdere og frivillige også eventen Den diskriminerende kaffepause, hvor gæsterne fik gratis kaffe, hvis de levede op til dagens mere eller mindre mærkværdige kriterier. På den måde mærkede gæsterne helt ned i maven, hvordan det er at blive diskrimineret og det kom der mange gode snakke af. I s infocontainer i Poor City kunne festivalgæsterne quizze sig til gaver og få en snak om vores arbejde. I løbet af 2011 har elever fra Bistrupskolen i Birkerød været på besøg i s køkken 12 onsdage for at hjælpe med at lave mad og på den måde lære om udsatte og hjemløse i Danmark. I køkkenet bliver der både snakket om livet som hjemløs på gaden samt selleri, karry og vitaminer, og det at maden skal have en konsistens, der tager hensyn til et sparsomt tandsæt. Det er ikke kun de unge kokke, som får en større indsigt i hjemløshed, men også deres klassekammerater. Alle 7. klasser på Bistrupskolen får, som en del af vores samarbejde, undervisning i hjemløshed og de unge spidser ører, når gadeplansmedarbejderne fra deler ud af deres erfaringer fra gaden. ROSKILDE FESTIVAL I juni deltog seks af de frivillige sammen med både ansatte fra og brugere i Poor City på Roskilde Festival en containerby, hvor hjemløse- og udsatteorganisationer med events og information satte fokus på og debatterede udsatte, hjemløshed og fattigdom. Med eventen Kom til middag med en hjemløs fik vi festivalgæsterne i tale med de hjemløse over en god tre retters middag med vin, service og servering. De hjemløse inviterede selv tre festivalgæster til middagen om aftenen. De hjemløse, som vi havde inviteret med på festivalen, var alle kontakter gennem vores opsøgende gadeplansarbejde. Vores relationsarbejde og tillidsbånd til de hjemløse, vi havde med på festivalen, betød at vi Hele 60 festivalgæster fik en ekstraordinær oplevelse på Roskilde Festival 2011, da de blev budt på tre-rettes middag af en hjemløs. Det personlige møde over middagen gav anledning til mange gode samtaler. Foto: Lisette Leth-Andersen 12

15 Plakater fra Den diskriminerende kaffepause viste, hvorfor mange jobsøgende EU-borgere bruger halve år på at finde rundt i den lovgivning og praksis, som kan lede dem ind på det danske arbejdsmarked. Layout: Hanne Bennike! S I T GRA FRA ARBE JD SSØGENDE T N E H J M E M IL L M Ø S EU-BORGER VELKOdenkriminerende I DANMARK dis L TI E S U A P KAFFE Langt de fle st finde arbejd e hjemløse EU-borgere i e. Hvad som helst, hvor so Danmark udøver blot de Selv om nogl res ret til fri m helst, når e som helst. bevægelighe dem, som ik af dem er veluddannede d og kommer ke finder et, ta for at ge r de gerne til job eller rejse ta kke med et jo Mange brug r videre, kan er halve år på b drømmen en so og gøre dem at finde rund de på gaden. m avisbud om natten. i stand til at Men for forsørge dem t i den lovgivning og prak sis selv. I mellem tiden bliver, som kan lede dem ind de hjemløse i arbejdsmar. kedet NEJ Har du fund iterie r k s n e g a d Opfylder du affe? for en kop k r at e k i s i r g o n Prøv lykke re blive kloge et et job? Har du et sy ge bevis, så du sikringskan oprette en bankko nto? NEJ JA NEJ Har du løn sedler, så du ka registeret som arbejds n blive tager? Har du en lønkonto, så du ka udbetalt din løn og få løn n få sedler? NEJ NEJ JA Er du regis tere på statsfor t som arbejdstager valtning få et sygesik en, så du kan ringsbevis? Er du regist eret kan få udste på en adresse, så du dt et syges ikringsbev med dansk is cpr-numm er? NEJ JA Gå til et h erberg! Sov på ga den! 13

16 Projekter Igen i 2011 har haft besøg af elever i 7. klasse fra en skole i Birkerød, som en gang om ugen brugte timerne i hjemkundskab til at deltage i indkøb og madlavning til de hjemløse, som kommer i Den Mobile Café. Foto: Brian Sørensen I løbet af 2011 delte de frivillige i Den Mobile Café mere end portioner varm mad ud i de københavnske gader. Foto: Brian Sørensen Udover de mange middage med en hjemløs, kom flere end 700 personer forbi s infocontainer og blev udfordret på viden og fordomme om hjemløse. Foto: Lisette Leth-Andersen 14

17 Den mobile Café Projekter Ravnsborggade 2-4, 3. sal 2200 Kbh. N Telefon Eksempel på en bruger i Den Mobile Café side 1 Jørgen er en psykisk syg mand, som vi har haft kontakt til igennem en lang årrække i Den Mobile Café. Han har i mange år levet isoleret og uden penge på gaden, og den primære relationelle kontakt han har haft, har været igennem de frivillige og de ansatte i Den Mobile Café. Jørgen har levet under forskellige identiteter og har nægtet at modtage hjælp eller endda blot tale med alle former for offentlige instanser. Som årene gik, opbyggede vi en stærk og tillidsfuld kontakt til Jørgen igennem Den Mobile Café. Jørgen var meget begejstret for de frivillige og den varme mad, og selvom der til tider opstod mindre konflikter, var relationen så stærk, at vi formåede at opretholde kontakten. I maj 2011 falder Jørgen og slår hovedet og bliver efterfølgende indlagt på skadestuen. Trods opfordringer fra både os og sygeplejerskerne, vil han dog ikke blive der. Da vi senere på aftenen kommer tilbage til hans faste sovested, er alle hans ting væk. Det ser vi som en mulighed for at ændre på Jørgens situation, og sørger for, at han midlertidigt bliver indlogeret på et hotel. Vi prøver nu at få Københavns Kommune til at finde et sted, han kan bo. Ravnsborggade 2-4, 3. sal 2200 Kbh. N Telefon Eksempel på en bruger i Den Mobile Café side 2 Jørgen bliver da også tilbudt flere steder, men siger hver gang nej tak. Han er indforstået med, at han må sove på gaden, fordi han ikke vil sige ja til nogen af de tilbud, han får. Vi opretholder en god kontakt med ham efterfølgende. Sidst i oktober 2011 får Jørgen problemer med sine ben. De er opsvulmede, væsker og er slemt ildelugtende, og det er tydeligt, at han bør tilses af en læge. Han bliver dog ved med at bagatellisere og udskyde problematikken, så vi får etableret et samarbejde med Hjemløseenheden i Københavns Kommune. De får ham kørt i Sundhedsrummet på Vesterbro, hvor en psykiater, efter at have tilset ham, vurderer at Jørgen er til fare for sig selv, og på den baggrund får ham tvangsindlagt. Efter hans indlæggelse har projekt UDENFOR holdt fast i den stærke relation med Jørgen og har på den måde kunnet støtte ham i de store forandringer i hans liv. Jørgen er nu inde i det etablerede system igen. Ved udgangen af 2011 er Københavns Kommune ved at arrangere en plejehjemsplads og skaffe ham et forsørgelsesgrundlag. Som tiden går, finder Jørgen sig mere og mere tilrette i de nye omgivelser. 15

18 Foto: Brian Sørensen 16

19 Projekter - Udeliggerprojektet Udeliggerprojektet blev startet op i juni 2010 som et 3-årigt projekt, der har til formål at hjælpe en relativ ny gruppe af socialt udstødte i det danske samfund de udenlandske hjemløse. Op til projektets start havde s gadeplansmedarbejdere i længere tid registreret et stigende antal udenlandske hjemløse udlændinge i de danske gader og i den forbindelse oplevet en utilstrækkelighed i mulighederne for at hjælpe de udenlandske hjemløse. En følelse af utilstrækkelighed, der stadig er lige aktuel. De udenlandske hjemløses juridiske status varierer, alt efter om de er borgere fra et nordisk land, EU-borgere eller fra et land udenfor EU. Lovgivningen forvaltes i øjeblikket på en sådan måde, at de allermest udsatte ikke har adgang til hjælp fra det offentlige system. Samtidig kan de udenlandske hjemløse fra EU ikke umiddelbart sendes hjem eller afvises, da EUs regler om arbejdskraftens frie bevægelighed beskytter dem mod dette. De er dermed endt i et tomrum, hvor de hverken har ret til hjælp eller kan hjemsendes. De er overladt til sig selv og er derfor nogle af de mest marginaliserede og socialt udsatte mennesker i Danmark. Udeliggerprojektets overordnede mål er at afhjælpe de hjemløse udlændinges akutte nød og formidle den opsamlede viden og erfaring til aktører og interessenter på nationalt og internationalt niveau. Arbejdet i Udeliggerprojektet i 2011 har givet os et bedre indblik i hvilke metoder, der hjælper gruppen af udenlandske hjemløse i de københavnske gader. Der er fortsat flere udenlandske hjemløse i København, end kan hjælpe. Vi er koncentreret om de mest sårbare. De er ofte belastede af et stort misbrug af alkohol og af psykisk sygdom. Det er hovedsagelig mænd i alderen år og de vil oftest gerne have kontakt og hjælp til forskellige problemer. Tid og tillid Det har været altafgørende for arbejdet med denne gruppe, at de har kunnet stole på gadeplansmedarbejderne. Samtidig har de hjemløse haft brug for, at vi er blevet ved med at tilbyde hjælp - selv når de har fejlet. I Udeliggerprojektet har vi været opsøgende og konfronterende i de hjemløses eget hjem på gaden. Vi har fået mange henvendelser fra hjemløse, vi aldrig har mødt, men som er blevet henvist til os fra andre hjemløse. Det ser vi som et tegn på, at vores arbejde nytter og at gruppen har tillid til os. Hjælpen til den enkelte hjemløse er altid indrettet efter den enkeltes behov og består både af praktisk hjælp (f.eks. varmt tøj og sovepose og/eller adgang til sygepleje og bespisning) og menneskelig kontakt. Ofte har den hjemløse haft brug for at få lettet hjertet og få et afbræk fra ensomheden. Disse samtaler på byens bænke har taget lang tid. Vi har brugt mange timer på at være bisidder for den enkelte på hospitalet eller ambassaden, når der skal laves nye dokumenter. Det er desværre stadig sådan, at den enkelte får bedre hjælp, når vi er til stede. Vi har brugt mange økonomiske ressourcer på hjælp til anskaffelse af de nødvendige dokumenter og forberedelsen af en god hjemrejse. Vi har erfaret, at det kræver mere end bare en billet hjem, hvis hjemrejsen skal lykkedes. Der skal laves en kontakt til hjemlandet. Den hjemløse skal være alkoholafvænnet, præsentabel i tøjet og gerne have lidt penge på lommen. Det handler meget om værdighed og troen på en ny start. Sidst, men ikke mindst, har det at vi har været synlige og tilgængelig på gaden, gjort arbejdet med denne gruppe lettere. De har tit kontaktet os med et problem, vi har løst hurtigst muligt. Det har dannet grobund for yderligere hjælp til at løse store komplekse problemer på et senere tidspunkt i relationen. Fra erfaring til formidling Udeliggerprojektet har i 2011 affødt en række aktiviteter med henblik på vidensindsamling og formidling af hjemløse migranters leveforhold og problematikker. RAPPORT OM VESTAFRIKANSKE MIGRANTER I januar udkom rapporten Pilotprojekt om vestafrikanske migranter i Danmark udarbejdet af en studerende på kandidatuddannel- 17

20 Projekter sen i Socialt Arbejde, der har været tilknyttet Udeliggerprojektet. Pilotprojektet beskæftiger sig med de push-pull faktorer, der har ført til, at vestafrikanske yngre mænd har valgt at migrere til Sydeuropa. Den økonomiske krise har ledt dem til København med en drøm om at finde arbejde, skabe sig en bedre tilværelse og at sende penge hjem til familien. I stedet har de fundet en tilværelse, der strider imod deres selvbillede som troende og arbejdsomme personer. Dette førte i 2011 til, at blev bedt om at deltage og præsentere materialet på konferencerne The invisible Borders forced migrant Destitution in Europe i Bruxelles og FEANTSAs Research konference Homelessness, Migration and Demographic Change in Europe i Pisa. Arbejdskraftens frie bevægelighed var på den juridiske dagsorden på konferencen Down and out in Europe Homelessness and Free Movement. Her taler lektor og phd Cathrine Jacqueson fra WELMA Law Faculty på Københavns Universitet. Foto: Lisette Leth-Andersen INTERNATIONAL KONFERENCE Rettigheder for hjemløse migranter var emnet for den europæiske konference Down and Out in Europe, som projekt UDENFOR afholdt oktober Her er det Prof. dr. Herwig Verschueren fra Belgien, som har ordet. Foto: Lisette Leth-Andersen På s egen konference Down and Out in Europe Homelessness and free movement, blev resultater fra pilotprojektet ligeledes præsenteret i et oplæg sammen med resultater fra et endnu ikke udgivet speciale om polske migranter. Oplægget viste et flersidigt og nuanceret billede af de forskellige problematikker, der præger hjemløse migranters tilværelse og som Udeliggerprojektet i vores daglige arbejde forsøger at afhjælpe samt dokumentere. 18

Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger

Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger Del 2 Rapport om hjemløse migranter i København Forslag til fremtidige foranstaltninger Udgivet april 2012 af Fonden

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 Fonden projekt UDENFOR

ÅRSBERETNING 2012 Fonden projekt UDENFOR ÅRSBERETNING 2012 Fonden ÅRSBERETNING 2012 Fonden Tekst: s ansatte Redaktion: Kommunikationsmedarbejder, Anne Sofie Ellesøe Forsidefoto: Peter Hove/Politiken Layout og tryk: www.hr-offset.dk Oplag: 100

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor?

Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Ind i varmen via pisk eller gulerod men hvor? Denne artikel giver et indblik i de forhindringer der møder en hjemløs, som i forvejen har det svært, når vedkommende har besluttet sig for at finde et sted

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Antal henvendelser per kvartal

Antal henvendelser per kvartal Statistik for Kirkens Korshær Kompasset andet kvartal 214 Tal trukket den 1.juli 214 Kompasset er nu gået ind i det andet kvartal i Kompassets andet år. Der har været 216 åbningsdage tre dage ugentligt.

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Spise/værestedet Den Sorte Gryde Årsrapport 2014

Spise/værestedet Den Sorte Gryde Årsrapport 2014 Spise/værestedet Den Sorte Gryde Årsrapport 2014 Den Sorte Gryde og 2014 Nyt tiltag Integrationsprojektet udvides Nyt samarbejde Hjemløsedagen Arrangementer Den Sorte Gryde og 2014 Den Sorte Grydes drives

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide

HJÆLPE GUIDEN. Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide HJÆLPE GUIDEN Fredericia Kommune UDSATTERÅDETS kvikguide Denne lille kvikguide er tænkt som en hurtig hjælp til dig, når det hele brænder sammen. Brug den eller lad en god ven og fortrolig hjælpe dig.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Af Per Bach, formand for sociale entreprenører, Danmark og Anne Mette Hilker, bestyrelsesmedlem Haverefugiet Haverefugiet var oprindelig en stor projektide

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Indledning, konklusion og handleplan af rapporten:

Indledning, konklusion og handleplan af rapporten: Indledning, konklusion og handleplan af rapporten: ARBEJDSKRAFTENS FRIE UBEVÆGELIGHED - EN UNDERSØGELSE AF HJEMLØSE ØSTEUROPÆERE I KØBENHAVN IS05 Gruppe 66 Line Selmer Garbøl & Karina Vendrup Andersen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton

Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Sociale og socialøkonomiske virksomheder -Resultater og vilkår Place de Bleu en case! v. Trine Alette Panton Place de Bleu designer, producerer og sælger bl.a. boliginteriør Opkvalificerer og beskæftiger

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Nr. 2 - marts 2011 Nyhedsbrev Indhold: Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Popstjerner går sammen med miinto.dk for at støtte Børn, Unge & Sorg Vi søger 12 frivillige fundraisere

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Kirkens Korshærs sociale arbejde

Kirkens Korshærs sociale arbejde Kirkens Korshærs sociale arbejde Brochuren: Udgives af Kirkens Korshær, Nikolaj Plads 15, 1067 København K. www.kirkenskorshaer.dk Kontakt: kk@kirkenskorshaer.dk Citater: Er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere