Evalueringsrapport af CreatorSpace Af Anja Stepien og Stine Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport af CreatorSpace 2013. Af Anja Stepien og Stine Nielsen"

Transkript

1 Evalueringsrapport af CreatorSpace 2013 Af Anja Stepien og

2 Dette produkt er udarbejdet af: Anja Stepien og, studerende på Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA Vest, det erhvervsrelaterede projekt i efteråret Produktet er en evaluering af pilotprojektet CreatorSpace, som blev afholdt på Holstebro Bibliotek i uge Kontaktpersoner Holstebro Bibliotek: Vita Debel og Søren Svane Hansen Vejleder fra IVA Vest: Helene Høyrup 1

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 CreatorSpace... 4 Hovedresultater... 6 Interview... 6 Observationer... 7 Resultater... 8 Målgruppe... 8 Aktiviteter... 9 Formen Samarbejdspartnere og frivillige Formidling Modelprogram Anbefaling Målgruppe Aktiviteter De syv bobler Formen Samarbejdspartnere og frivillige Formidling Andet Summa summarum Litteratur Bilag

4 Forord Vi har igennem et samarbejde med Holstebro Bibliotek fået til opgave, at evaluere CreatorSpace. Det har været spændende og lærerigt, at være en del af et nytænkende og innovativt projekt. Vi vil præsentere vores resultater på følgende sider, og sidst i rapporten komme med anbefalinger til, hvordan et fremtidigt CreatorSpace kan tilrettelægges. De blå bokse illustrerer caseeksempler, de grønne illustrerer anbefalinger og de orange er andet. Bagerst i rapporten vedlægges en cd-rom som bilag med evalueringsdesign, interviewene samt observationer. Til sidst vil vi gerne sige en stor tak til Holstebro Bibliotek, og særligt til Vita Debel og Søren Svane Hansen for deres tiltro til os, samt et godt samarbejde. 3

5 CreatorSpace Denne rapport indeholder resultater fra interviewundersøgelse og observationer fra pilotprojektet CreatorSpace på Holstebro Bibliotek i uge På baggrund af resultaterne evalueres projektet med henblik på at afholdelse igen i Rapporten er en del af to studerendes afsluttende eksamensprojekt, på det erhvervsrelaterede projekt semester, som er en overbygning på bacheloren informationsvidenskab og kulturformidling. MakerSpace på Folkebiblioteket MakerSpace er et nyere koncept, som flere folkebiblioteker på internationalt plan forsøger sig med, men hvad er MakerSpace helt præcis? MakerSpace kan defineres som et sted, hvor folk mødes for at udforske deres interesser, lære at bruge forskellige værkstøjer og materialer, samt udvikle deres kreative projekter. Ligeledes er MakerSpace et læringsmiljø, hvor fællesskabet er det essentielle og folk mødes for at dele deres viden, materialer og udvikler deres færdigheder. Tanken med MakerSpace er fællesskab, samarbejde og skabelse. CreatorSpace kan defineres som et MakerSpace, blot med et andet navn. CreatorSpace er et kreativt skabelsesværksted for børn og unge i alderen år, hvor det er muligt at lave modelbiler, tegne og prøve kræfter med en 3D printer. CreatorSpace et forsøg på nytænkning indenfor børneområdet på folkebiblioteket. Holstebro Bibliotek ønsker, at fremme kommende talenter indenfor design, innovation og kreativitet. Formålet med projektet CreatorSpace er, at understøtte læring og dannelse, igennem fællesskaber og kreativitet. Holstebro bibliotek vil gerne fremme aktivt medborgerskab, samt at udnytte biblioteksrummet på en anderledes måde. 4

6 Evalueringsrapporten udarbejdes ud fra succeskriterierne, der danner rammen for vores evalueringsdesign (se bilag). Succeskriterier som er opstillet, er fire kriterier Holstebro Bibliotek ønsker at opnå i løbet af pilotprojektet, til udvikling af den fremtidige drift af CreatorSpace. På baggrund af Holstebro Biblioteks projektansøgningen, er der desuden opstillet evalueringsmål, som ligger til grund for den anvendte dataindsamlingsmetode. Holstebro Biblioteks succeskriterier: Skabe kontakt til 5-10 potentielle samarbejdspartnere, som Holstebro Bibliotek kan vende tilbage til efter pilotprojektet. Oprette en brugergruppe, Holstebro Bibliotek kan sparre med til den senere planlægning. Skabe pressemæssig opmærksomhed på regional plan, Holstebro Bibliotek kan bruge som platform for rekruttering af frivillige. Skaffe mindst 8 frivillige. 5

7 Ændring i løbet af uge 42 Da CreatorSpace i sig selv er et pilotprojekt, er det svært på forhånd at vurdere, hvordan den valgte metode vil fungere. Derfor er det også på forhånd bestemt, at mandag i uge 42, skal fungere som en prøve dag. Desuden bliver et par af spørgsmålene også tilpasset efter denne dag. Hovedresultater Igennem interviews med brugerne og observationer af antal besøgende til CreatorSpace, skaber vi en forståelse for målgrupper og aktiviteter CreatorSpace tiltrækker. Resultaterne af vores undersøgelser kan ikke generaliseres, men kan være en indikator for, hvordan et projekt som CreatorSpace kan tilrettelægges, samt hvilke ændringer der bør foretages ved et fremtidigt eller lignende projekt. Der bliver på forhånd udarbejdet en interviewguide, som skal sikre at interviewet følger en nogenlunde fast struktur (Se bilag). Interview I løbet af uge 42 bliver der indsamlet 60 interviews (24 voksne, 2 alene voksne og 34 børn), samt kontaktinformationer på 2 mulige frivillige og 2 børn til brugergruppe. Disse interviews er foretaget i løbet af 5 hverdage i tidsrummet Fordelingen af interviews med børn ved de forskellige aktiviteter: Aktivitet Antal piger Antal drenge Modelbil 3 7 Tegning 5 1 3D 4 14 Nedenstående skema viser fordeling af interviews med voksne: Aktivitet Antal voksne Modelbil 12 Tegning 5 3D 5 Ingen aktivitet 2 6

8 Observationer Observationerne finder sted tre gange hver dag ca. kl. 12, 14 og 16 i uge 42. Der er observeret på antal fremmødte og hvilke aktiviteter de befinder sig ved, dette bliver noteret i et observationsskema som på forhånd er udarbejdet. Observationsskemaet er fortaget som en stikprøve, så derfor giver det ikke et totalbillede af, hvor mange deltagende der er under hele ugen. Nogle deltager kom flere dage i træk eller prøver flere aktiviteter i løbet af dagen, og kan derfor være observeret to gange. Der blev i alt observeret 120 besøgende i uge 42. Nedenstående tal er fordelingen af børn og voksne ved de forskellige aktiviteter for hele uge 42. Fordelingen af observationer af børn ved de forskellige aktiviteter: Aktivitet Antal piger Antal drenge Modelbil Tegning 7 4 3D 5 33 Fordelingen af observationer af voksne ved de forskellige aktiviteter: Aktivitet Observation af voksne Modelbil 15 Tegning 6 3D 15 7

9 Resultater For at få det bedst mulig overblik over de indsamlede data, er dataene inddelt i forskellige kategorier, hvilket er aktiviteter, målgruppe, formen, samarbejdspartnere og frivillige samt formidling. Disse kategorier er fastsat ud fra succeskriterierne og interviewspørgsmålene. Målgruppe Holstebro Bibliotek har på forhånd sat en målgruppe for CreatorSpace. Denne målgruppe er børn og unge i alderen år ved modelbil og tegning, og ved 3D print er målgruppen år. Holstebro Bibliotek fastlastlægger denne målgruppe, fordi denne aldersgruppe er for gammel til at deltage i KomTek eller være tilknyttet en fritidsordning. På baggrund de interviewede børn, ses det at størstedelen er imellem 8-14 år. Ud fra nedenstående tabeller kan det ses, at der er flest piger på 12 år og flest drenge på 11 år. Generelt er pigerne mest interesserede i tegning, hvorimod drengene er mest vilde med 3D print. Pigernes alder Modelbil Tegning 1 4 3D print Drengenes alder Modelbil Tegning 1 3D print En del yngre børn kommer til arrangementet, men da det vurderes at børn under 8 år ikke er i stand til at besvare interviewene, er disse ikke en del af den undersøgte målgruppe. Der bliver fortaget 6 interviews med børn under 10 år. I forbindelse med voksen interviewene fortæller nogle af forældrene alderen på deres børn. De yngste er ned til 3-5 års alderen. 8

10 Den faktiske målgruppe kan beskrives som børn og unge i alderen 8-14 år, der er 12 piger og 23 drenge. 25 ud af 34 børn kommer fra Holstebro Kommune. Resten kommer fra Bøvling, Lemvig, København, Viborg, Hjerm, Holte og lidt udenfor Holstebro Kommune og andet. De voksne som bliver interviewet kommer fra Holstebro Kommune (19 voksne), derudover kommer de fra Hjerm, Ulfborg, Struer, Lemvig og Vallensbæk Strand. Aktiviteter Holstebro Bibliotek tilbyder tre aktiviteter i forbindelse med CreatorSpace. Disse er henholdsvis modelbiler, tegning og 3D-print. Ved modelbilsværkstedet kan man bygge sin egen modelbil ud fra forskellige dele, så som bordtennisbolde, flamingo og musefælder. Meningen er at finde en fremdrift til denne, som for eksempel med et sugerør og ballon. Tegneværkstedet stiller tegneredskaber, papir og skitsebøger til rådighed, og her kan børn og unge mødes omkring deres fællesinteresse. Ved 3D-print er der stillet 10 computere til rådighed, hvor programmet SketchUp Make er installeret og 2 3D-printere tilsluttet. Ved 3D-printerne er der altid 1 eller 2 personaler tilknyttet, som hjælper de unge med at designe eget design i SketchUp Make og få printet designet ud. I løbet af ugen, bliver der både observeret og interviewet flest deltagere ved 3D-print, og hermed et stærkt overtal af drenge. Ligeledes er der en stor aktivitet ved modelbiler, hvor fordelingen af piger og drenge næsten er lige stor. Tegning er der færrest ved, og her er overtallet af piger. Nogle forældre udtrykker, at deres ældre børn sidder ved 3D-printeren, mens de laver kreative ting med deres yngre børn ved tegnebordet eller bygger modelbiler. Det er et stort plus for forældrene, da de kan tage hele familien med på biblioteket, og der er aktiviteter for alle aldre. En forælder, som sidder ved tegning, udtrykker i forbindelse med spørgsmålet om forslag til aktiviteter ved et fremtidigt forløb: Det er bare rigtig godt, at det er for alle i familien. Klip og klister fungerer godt for de yngste, og computeren for de ældre børn. 9

11 Denne forælder er kommet, fordi hendes ældste drenge vil prøve 3D-printeren, i mellemtiden kan hun og det yngste barn bruge tiden på at tegne. En del af de voksne befinder sig ved 3D-printeren. Her er nogle af forældrene selv i gang med at designe 3D-prints eller hjælpe deres børn. Ud fra interviewene ses det, at 9 børn er under 12 år, hvilket er næsten halvdelen af brugerne ved 3D-print, som er yngre end den aldersgrænse Holstebro Bibliotek sætter for 3Dprint. I forbindelse med interviewene af både børn og voksne, spørges der ind til børnenes fritidsinteresser, for herigennem at tilpasse eventuelle aktiviteter ved et fremtidigt projekt. Nedenstående viser hvilke fritidsinteresser børnene har ifølge de voksne. Flere voksne kom med flere børn, derfor nævner de adskillige forskellige fritidsinteresser pr. interview. Børn Computer 5 Håndværk* 11 Musik, spille 3 Sport 12 Spejder 4 Lego 2 Fantasy 2 Andet** 4 * Under dette er det tegning, male og andre kreative ting der menes. ** Under andet er det fritidsinteresser som bl.a. bygge ting, robotter osv. Nedenstående vises hvilke fritidsinteresser børnene selv giver udtryk for, at de har, og fordelingen af disse: Pige Dreng Computer 2 10 Håndværk* 8 4 Musik, spille 1 2 Musik, høre 2 Sport 6 18 Spejder 1 4 Andet** 1 2 *Under dette er det tegning og male børnene svarede, og en enkelt strikke. ** Under andet er det fritidsinteresser som bl.a. rollespil. 10

12 Ifølge både forældre og børn ses det, at langt de fleste børn går til sport. Denne fritidsbeskæftigelse ikke er relevante for Holstebro Bibliotek og det fremtidige projekt, og derfor lægges der vægt på de næst mest populære fritidsbeskæftigelser; Computer og håndværk. CreatorSpace er et innovativt kreativt tiltag fra Holstebro Biblioteks side, hvor de ønsker at fremme talentudvikling i Holstebro Kommune, derfor omhandler et af spørgsmålene i interviewet, om børnene selv vurderer om der mangler lignende kreative tilbud i kommunen. Kun tre børn svarer, at de synes der mangler sådan et tilbud og alle andre børn svarede nej på spørgsmålet. Det kan derfor diskuteres, om spørgsmålet er for svært for børnene at tage stilling til. Dermed er det relevant at sammenstille disse svar med de voksnes svar. De voksne får stillet et tilsvarende spørgsmål. Her svarer 11 voksne, at de mener der mangler lignende tilbud i Holstebro Kommune til deres børn. 7 voksne svarede nej og 2 ved ikke. Ud af disse voksne svarer en enkelt desuden, at der mangler aktiviteter til nørdede børn, og tre voksne giver udtryk for, at de synes, der mangler kreative tilbud eller noget med computere til drenge. Formen I forbindelse med CreatorSpace, er det relevant at finde frem til, hvilken form brugerne foretrækker at et fremtidigt projekt skal have, samt hvordan Holstebro Bibliotek kan tilpasse dette. Ligeledes ønsker Holstebro Bibliotek at evaluere om CreatorSpace er noget brugerne vil gå til og i hvilken form. CreatorSpace bliver afholdt i skolernes efterårsferie, hver dag fra kl Det at projektet bliver afholdt i en ferie, præger hele forløbet. Dette ses ved at hele familier kommer forbi eller børn er der med deres bedsteforældre. I forbindelse med interviewene, bliver børnene spurgt hvem de er kommet sammen med. Følgende tal viser, hvordan de adspurgte børn svarer. 11

13 Hvem børnene er kommet sammen med: Antal Mor 5 Far 1 Søskende 3 Bedsteforældre 3 Familien* 13 Fætter eller kusine 2 Faster 1 Veninde eller ven 5 Alene 1 *Familie er når barnet nævner mere end et familiemedlem. Ovenstående tal viser at de fleste børn kommer ifølge med et eller flere familiemedlemmer. Kun 5 børn kommer med en ven eller veninde, og en enkelt er der alene. Dette kan indikere, at der er sammenhænge imellem, at der er efterårsferie og at børnene kommer sammen med familien. Mange af de deltagende børn er under 12 år, hvilket kan have en betydning for, hvem de kommer sammen med. Børnene bliver spurgt hvilken form de foretrækker, at et fremtidigt projekt skal have. Fordelingen af svarene ser ud på følgende vis. Formen* Antal gå til det fast en gang om ugen? 12 komme når du vil? 13 I ferien? 13 Ved ikke (undlod at svare, har ikke lyst) 5 *Nogle svarede flere ting, så derfor er tallene ulige fordelt. Ligeledes bliver de voksne spurgt, hvordan et fremtidigt projekt passer bedst ind i barnets liv. Fordelingen af svarene ser ud på følgende vis. Formen* Antal Skal barnet gå til det fast en gang om ugen? 6 komme når de vil i et åbent værksted? 10 I ferien? 15 * Nogle svarede flere ting, så derfor er tallene ulige fordelt. Mandag har de voksne kun to svarmuligheder, fast en gang om ugen eller komme når de vil i et åbent værksted. Her svarer en forældre en gang om ugen, en foreslår at afholde det som et weekendkursus, tre lørdage i træk eller i en ferie, og en svarer ikke på spørgsmål. 12

14 Samarbejdspartnere og frivillige Holstebro Bibliotek har skaffet flere samarbejdspartnere inden projektet starter, disse samarbejdspartnere er for eksempel KomTek og erhvervsskolerne. Samarbejdspartnerne fungerer fint i forhold til 3D print og modelbil, men der mangler opbakning omkring tegnehjørnet. Onsdag er det meningen, at der skal være en tegneworkshop, men der møder ikke nogle børn op, og derfor er det ikke muligt at gennemføre workshoppen. Det vurderes at, det kan være gavnligt, hvis der hele tiden er personale eller frivillige til stede, som kan tage del i tegneværkstedet, da det er den mindst besøgte aktivitet. Flere forældre udtrykker at de er kommet netop på grund af tegneaktiviteten: Vi er kørt efter et tegnekursus. Holstebro Bibliotek har succeskriterier som fokuserer på samarbejder. Under CreatorSpace vil de skabe kontakt med 5-10 potentielle samarbejdspartner, samt at skaffe 8 frivillige til et fremtidigt projekt. Derudover ønsker Holstebro Bibliotek, at komme i kontakt med børn der kan deltage i en brugergruppe. Disse succeskriterier bliver ikke opfyldt, da der kun er to voksne og to børn som vil kontaktes ingen. Det vurderes at, den anvendte metode til formidling af interesse for samarbejde og brugergruppe, ikke er optimal. Formidlingen omkring hvad det indebærer at være frivillig eller samarbejdspartner, sker igennem interviewerne og en ophængt seddel i mellemgangen, hvilket ikke fortæller nok omkring projektet. Formidling I forbindelse med CreatorSpace er der udarbejdet forskellige formidlingstiltag, Holstebro Bibliotek har reklameret for arrangementet i det lokale dagblad, samt informeret om projektet på deres hjemmeside og Facebook. Ligeledes er Folkeskolerne i Holstebro Kommune informeret omkring CreatorSpace. Holstebro Bibliotek har fået lavet store bannere, plakater samt flyers, som er sat op forskellige steder på biblioteket. Efter den første dag er der observeret 14 besøgende ud fra de tre stikprøveobservationer. Derfor forsøger interviewerne at uddele flyers i gågaden, og ophæng af flere plakater. Om dette har en effekt på besøgstallet, er svært at vurdere, men antallet af besøgende stige tirsdag, onsdag og torsdag. Ud fra nedenstående tal ses det, at den formidlingsform som er mest succesful, er formidling i avisen og at der bliver fortalt om CreatorSpace på biblioteket. Ligeledes tiltrækker mund til mund metoden til brugere til CreatorSpace. Ingen af de adspurgte respondenter nævner Facebook, hvilket findes interessant, da 13

15 denne mediekanal ellers er meget brugt. Det kan hænge sammen med, at målgruppen ikke anvender bibliotekets hjemmeside eller ikke er gamle nok til at anvende Facebook. Hvor har du først hørt om CreatorSpace? (voksne) Antal I avisen 4 Har læst om det på bibliotekets hjemmeside 2 Var på besøg på biblioteket og kunne se der var 4 noget Bibliotekaren fortalte om det 3 Har set skilte på børnebiblioteket 2 Har set skilte ved indgangen til biblioteket 2 Flyer 1 Kender en medarbejder 3 Igennem KomTek, skole, fritidshjem 3 Hvor har du først hørt om det her? (børn) Antal I avisen 5 På nettet 2 Så skilte 1 På biblioteket 8 Fra min ven 4 Ved ikke 1 Fra forælder/bedsteforælder/søskende, anden 10 familie KomTek 1 I H&M 1 I en mail på skolen 1 Nedenstående tal indikerer, at størstedelen af respondenterne synes det er nemt, at finde CreatorSpace, med hjælp fra enten medarbejdere, plakater eller skilte. Hvordan var det at finde herhen? (voksne) Antal Blev vist herhen af en medarbejder. 6 Det var nemt nok. 6 Det var svært, for troede vi skulle ind igennem 2 garagen. Jeg skulle lige spørge, men derefter var det fint 4 med plakaterne. Det var ikke så nemt, ikke så godt skiltet. 3 Så skiltet på garagedøren, herefter var det nemt. 1 14

16 Modelprogram Tendensen indenfor biblioteksverdenen er samlet set, at der er kommet mere fokus på programlægning, partnerskaber, anvendelse af frivillige samt borgernes egne aktiviteter. Ligeledes er der færre og større biblioteker. Grundet denne udvikling skal folkebiblioteket også rumme flere brugersegmenter med forskellige adfærd, behov og krav. I den forbindelse er det en udfordring at tilpasse biblioteksrummet, så de guider de mange forskellige brugersegmenter til aktiviteter og oplevelser, som er tilpasset de enkelte brugergruppers behov. Denne udvikling har ført til et modelprogram for folkebibliotekets virkeområde i dag. Modelprogrammet tilbyder et interaktivt, webbaseret inspirationskatalog og værktøj, som skal formidle ny viden, best pratice, samt inspiration til helt nye rum og samspil for biblioteksudviklere. Modelprogrammet er et initiativ fra Kulrurstyrelsen og Realdania. Modelprogrammet inddeler bibliotekets funktioner ind i fire forskellige rum, det er læringsrummet, inspirationsrummet, møderummet, samt det performative rum. Holstebro Bibliotek kan ved planlægning af et fremtidigt CreatorSpace anvende modelprogrammet som inspiration. Vi vil løbende i anbefalingen komme med eksempler på, hvordan denne kan anvendes. Modelprogammet kan findes på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/ 15

17 Anbefaling I de følgende afsnit vil vi, på baggrund af ovenstående, komme med anbefalinger til Holstebro Bibliotek, om hvordan det fremtidige CreatorSpace kan tilrettelægges. Her inddrages modelprogrammet, samt caseeksempler fra lignende projekter, som er afholdt på folkebiblioteker, for at inspirere Holstebro Bibliotek. Målgruppe Den faktiske målgruppe af CreatosSpace stemmer ikke overens med Holstebro Biblioteks ønskede målgruppe. De yngre børn kan let være med til at lave modelbiler, hvis de får hjælp af en voksen. Hvis de yngre børn skal være med til CreatorSpace, går det dog nemt hen og blive et klippe og klistre værksted. Dette ses ved at, der på et tidspunkt bliver lavet flere snemænd end modelbiler. Holstebro Biblioteks mål er ikke, at tiltrække de yngre børn til CreatorSpace, derfor skal de overveje, at revurdere målgruppen. Holstebro Bibliotek skal finde frem til, hvad det er de ønsker at opnå med projektet, og dermed have en klar vision. Denne skal tydeliggøre hvilken målgruppe, de vil fokusere på. Det vurderes, at målgruppen år er for bred, derfor foreslås en målgruppe med en mindre aldersforskel. Fremover bør Holstebro Bibliotek overvejer at satse på forskellige målgrupper, og tilpasse arrangementer herefter. Det kan for eksempel være for børn i alderen 8-12 år, som kan lave modelbiler, unge fra 15 og opefter eller årige kan komme til et arrangement med 3D print. Desuden vil det være muligt, at lave et tegnearrangement for de årige. Det vil ligeledes være en idé, at lave familiearrangement, hvor børn i alderen 3-12 år kan komme sammen med forældre og bedsteforældre. Dette foreslås på baggrund af, at flere forældre kommenterede, at de synes det var rart, at der er aktiviteter til børn i forskellige aldersgrupper på samme sted, for så kan de have flere af deres børn med: 16

18 og så synes jeg det er fint at der er noget for forskellige aldersgrupper. Nu har jeg en dreng med og han sidder henne ved computeren, imens jeg kan sidde her med de små piger Ja, der mangler nogle aktiviteter hvor flere familiemedlemmer kan følges ad. Desuden synes jeg der mangler noget, hvor man kan være aktiv med hænderne. Vi anbefaler: At målgruppen revurderes og der bør være mindre aldersforskel på brugerne. At der udarbejdes en klar vision, hvor målgruppen tydeliggøres. At Holstebro Bibliotek laver arrangementer til forskellige målgrupper, hellere flere små end et stort arrangement. Aktiviteter På baggrund af de indsamlede data ses det, at 3D-print og modelbilaktiviteten er det største hit til CreatorSpace. Til gengæld er der færrest børn ved tegning. Det vurderes at, en af grundene til dette, er at 3D-print og modelbil aktiviteterne var bemandet det meste af tiden, hvorimod tegning kun har en workshop i løbet af hele ugen. I og med at tegneaktiviteten ikke er bemandet, mangler der inspiration for at børn og unge ville gå i gang med at tegne. På baggrund af udtalelser fra de voksne og ud fra børnenes fritidsinteresser, viser det sig at, der er interesse for tegning og håndværk. 17

19 En forælder, som er kommet sammen med sin søn, og er kørt specifikt efter et tegnekursus, udtrykker: Noget kreativt, og gerne mere drenget. Ofte er tegnekurser mere for piger. En forælder siger følgende: Der mangler noget hvor man kan udvikle sine tegnetalenter De tilbud der allerede er, er svære at tilpasse i hverdagen. Hvis Holstebro Bibliotek ønsker at lave en tegneaktivitet i det fremtidig projekt, bør de skaffe frivillige som kan undervise de fremmødte børn og unge i tegning. Det vurderes at dette vil fastholde børn og unge ved aktiviteten. I løbet af CreatorSpace kommer der forskellige forslag fra børn, unge og forældre til hvilke aktiviteter de kan se i et fremtidigt projekt. En 12-årig pige, som prøver 3D-print, fortæller at hun i sin fritid laver egne små projekter, ud fra ting hun ser på internettet. Ofte er det i form af Do it Yourself projekter og gerne noget med teknik. Ved spørgsmålet om hun har nogle idéer til et fremtidigt projekt, foreslår hendes mor: Sådan noget med strøm og teknik. For eksempel noget med magneter og minus og plus poler. Man kunne også bygge ting, og alle mulige andre Do it Yourself projekter. Denne pige svarer, at hun interesserer sig for computer og håndværk (bygge ting), hvilket kan være en mulig kombination til et fremtidigt projekt. 3D-print er en måde at kombinere kreativitet med computerteknologi. 18

20 En anden mulig aktivitet Holstebro Bibliotek kan forsøge sig med, som bygger ovenpå idéen med modelbiler, er at bygge robotter og lege med mekanik og teknik, og følge pigens idé omkring magnetisme. Her kan børnene afprøve deres kreativitet, hvor de bygger ting, og samtidig lære omkring fysik og teknik. En 10-årig dreng: Der mangler noget hvor jeg kan programmere robotter. Samme dreng udtrykker, at han interesserer sig for mekanik og robotter og vil gerne gå til det hvis muligt. Ligeledes vælger han at prøve 3D-print, fordi som han selv siger: Jeg kan godt lide at gøre noget med computere. De ovenstående citater viser at børn og unge er motiverede til at prøve nye og anderledes ud af boxen aktiviteter. Caseeksempel: Detroit Public Library Holstebro Bibliotek bliver inspireret af Detroit Public Library til at forme de tre aktiviteter, der er med i CreatorSpace. I forbindelse med interviewene af både voksen og børn er der opstillet syv aktiviteter, respondenterne kan placeres under ved spørgsmål omkring deres fritidsinteresser. Disse aktiviteter er inspireret af Detroit Public Librarys syv bobler, som vises nedenunder. 19

21 De syv bobler Elektronik/Robotter (orange) Mekanik/Bike Tech (rød) Tekstil og Design (lilla) Computer (blå) Mad (grøn) Musik (pink) Håndværk (gul) Elektronik/Robotter kan også være bygning af andre ting, og dermed være leg og læring omkring elektronik. Mekanik kan ses som et værksted, eksempelvis cykelværksted, dette er et af projekterne på Detroit Public Library. Under Håndværk kan alt fra tegning, skulptur til træarbejde være en aktivitet. Der er mange muligheder, og kun fantasien sætter grænser. Vi anbefaler: At tegne aktiviteten skal bemandes på lige fod med de andre aktiviteter. At udvide modelbil aktiviteten ved eksempelvis bygge andre mekaniske ting. At Holstebro Bibliotek overvejer at inddrage andre aktiviteter ud fra de 7 bobler ved et fremtidigt CreatorSpace, da der er interesse for dette, eksempelvis elektronik og robotter. 20

22 Modelprogram: Ifølge modelprogrammet bør folkebiblioteket have øget fokus på understøttelse af døgnrytmen, hvilket kan øge benyttelsen af bibliotekets aktiviteter. Eksempelvis er der om morgenen generelt flere småbørn, end om eftermiddagen, hvor der ofte er flere voksne brugere. Det fremtidige CreatorSpace bør tilpasses døgnrytmen, alt efter aktivitet og målgruppe. Formen For at tilrettelægge et fremtidigt CreatorSpace, er det relevant at finde frem til hvilken form brugerne ønsker. Ifølge de indsamlede data, vil størstedelen af børnene og de unge have en åben form, hvor de kan komme når de har lyst. Størstedelen af børnene er under 14 år, derfor vurderes det, at forældrene stadig har den største indflydelse på strukturen af hverdagen. Derfor er det relevant, at fokusere på de voksnes svar. 14 ud af 24 voksne udtrykker, at et arrangement i ferien eller weekenden passer bedst i børnenes travle hverdag. En forælder siger følgende: Måske noget de kunne gå til hver 14. dag. For hverdagen er meget stresset. De voksne kommer med forslag til, hvordan formen til et fremtidigt CreatorSpace kan være. Ud fra ovenstående citat foreslås det, at børnene kan gå til det hver 14. dag eller en gang om måneden. Andre foreslår weekender i forlængelse af svarmuligheden i ferien. To forældre giver udtryk for, at deres ældste børn godt kan gå til det, men det er bedre med i ferien for de yngre. En enkelt forælder foreslår, at Holstebro Bibliotek kan lave et CreatorSpace, i form af en ferieskole. Vores drenge har gymnastikskole de sidste par år, sådan noget ligesom fodboldskole. Måske kunne I lave sådan noget for børn her på biblioteket, hvor de kunne melde sig til et par dage. Så kunne de være lidt under opsyn i stedet for at rende rundt oppe i gågaden. Så kunne de have madpakker med og vi vil selvfølgelig gerne betale for sådan et arrangement. 21

23 Vi anbefaler: At Holstebro Bibliotek bør fastsætte formen på baggrund af målgruppen. At Holstebro Bibliotek overvejer, at lave et arrangement hver 14. dag eller en gang om måneden, hvor børnene og de unge kan tilmelde sig. At Holstebro Bibliotek overvejer at lave et åbent værksted i weekenden eller en ferie. Samarbejdspartnere og frivillige Holstebro Bibliotek vil gerne skaffe samarbejdspartnere og frivillige til et fremtidigt CreatorSpace, hvilket de formoder at gøre i løbet af CreatorSpace. Holstebro Bibliotek får kun indsamlet kontaktinformationer på to voksne, og derfor bør de arbejde videre med at skaffe frivillige og samarbejdspartnere inden det fremtidige CreatorSpace. Det vurderes, at Holstebro Bibliotek skal arbejde mere aktivt med at komme i kontakt med relevante partnere. Ved et fremtidigt CreatorSpace kan det være gavnligt for Holstebro Bibliotek, at samarbejde mere aktivt med Creativ Company, som har sponsoreret materialer til tegneværkstedet. Creativ Company har hele efterårsferien kreative arrangementer i deres butik, derfor fungerer de nærmere som konkurrent end en samarbejdspartner. Det vil være fordelagtigt for Holstebro Biblioteket, at anvende en anden form for samarbejde med Creativ Company, eksempelvis slå sig sammen om at lave arrangementer. Creative Company og Museet er gode til at få lavet aktiviteter for børn i ferien, men det ville da være fint, hvis de kunne samarbejde om at lave aktiviteter. 22

24 Modelprogram: I forbindelse med det fremtidige CreatorSpace kan Holstebro Bibliotek inddrage brugerne i udviklingsprocessen af projektet. Det kan de gøre ved at udarbejde en brugergruppe, hvor børn og unge anvender metoden cultural probes. Her kan Holstebro Bibliotek få brugerne til at fortælle deres egne historier og oplevelser af CreatorSpace, ved at lade dem fotografere og føre dagbog over disse. Denne metode giver et indblik i brugernes følelser, tanker og værdifulde informationer, som ikke opnås gennem interviews. Se mere på innovationsguiden.dk/brugere/laering-om-brugerne/cultural-probes En voksen foreslår, at Holstebro Bibliotek skal indgå samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner. Serviceøkonomuddannelsen kan være en del af dette samarbejde, da de på uddannelsen har fokus på, at arrangere events. I forlængelse af dette kan Holstebro Bibliotek overveje, at samarbejde med folkeskolen i forbindelse med undervisningen. En 13-årig dreng ved 3D print foreslår, at der kan udarbejdes et samarbejde med folkeskolerne omkring brugen af 3D-print. Man kunne koble 3D sammen med noget til undervisning i folkeskolen. Altså lave noget samarbejde med dem. Og det kunne for eksempel være hvis man laver noget med gener, så kunne man printe modeller ud til det. Holstebro Bibliotek kan overveje, om de skal indgå partnerskaber med forskellige lokale foreninger, dette kan for eksempel være de lokale spejdere. Holstebro Bibliotek kan tilbyde spejderne, at deltage i forskellige arrangementer. Dette foreslås på baggrund af respondenternes svar i interviewene, her udtaler de voksne at de enten selv eller at deres børn har spejder som en fritidsaktivitet. Når Holstebro Bibliotek indgår partnerskaber, er det vigtigt at de er opmærksomme på at samarbejdet skal skabe en win-win situation for begge parter. 23

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg

Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg Børnebibliotekaren som connector Fremtidens børn i fremtidens biblioteker - Middelfart d. 2. oktober 2008 Store bøger Store oplevelser Bogbussen for enden af ruten Store bøder Store bogudsalg Mit fagbibliotek

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Et Make it Your Library netværksbaseret brugerdrevent ungdomsbibliotek

Et Make it Your Library netværksbaseret brugerdrevent ungdomsbibliotek Et Make it Your Library netværksbaseret brugerdrevent ungdomsbibliotek Et bibliotekstiltag for, med og af unge Mindspot Resultat af projektet YOUng: Pågik fra 01. januar 2007 til 01. april 2009. Støttet

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Opgavesæt UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Navn: Alder: Adresse: By: Postnr: Email: Telefonnr: Evt hjemmeside: Rettigheder på alt indsendt materiale tilfalder Nørgård Mikkelsen ODENSE KØBENHAVN

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema

Nyhedsbrev juni 2015. Ugeskema Nyhedsbrev juni 2015 Ugeskema En folkeskole med plads til alle. Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasserumsledelse i praksis. En tilgang som fremmer elevernes egen motivation og lyst til læring,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Nyt gratis tilbud til skoler

Nyt gratis tilbud til skoler Vær så god: Her er der inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. om kreativitet, innovation, selvstædighed og fællesskab f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Nyt gratis tilbud til skoler Skøn

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere