Evalueringsrapport af CreatorSpace Af Anja Stepien og Stine Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport af CreatorSpace 2013. Af Anja Stepien og Stine Nielsen"

Transkript

1 Evalueringsrapport af CreatorSpace 2013 Af Anja Stepien og

2 Dette produkt er udarbejdet af: Anja Stepien og, studerende på Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA Vest, det erhvervsrelaterede projekt i efteråret Produktet er en evaluering af pilotprojektet CreatorSpace, som blev afholdt på Holstebro Bibliotek i uge Kontaktpersoner Holstebro Bibliotek: Vita Debel og Søren Svane Hansen Vejleder fra IVA Vest: Helene Høyrup 1

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 CreatorSpace... 4 Hovedresultater... 6 Interview... 6 Observationer... 7 Resultater... 8 Målgruppe... 8 Aktiviteter... 9 Formen Samarbejdspartnere og frivillige Formidling Modelprogram Anbefaling Målgruppe Aktiviteter De syv bobler Formen Samarbejdspartnere og frivillige Formidling Andet Summa summarum Litteratur Bilag

4 Forord Vi har igennem et samarbejde med Holstebro Bibliotek fået til opgave, at evaluere CreatorSpace. Det har været spændende og lærerigt, at være en del af et nytænkende og innovativt projekt. Vi vil præsentere vores resultater på følgende sider, og sidst i rapporten komme med anbefalinger til, hvordan et fremtidigt CreatorSpace kan tilrettelægges. De blå bokse illustrerer caseeksempler, de grønne illustrerer anbefalinger og de orange er andet. Bagerst i rapporten vedlægges en cd-rom som bilag med evalueringsdesign, interviewene samt observationer. Til sidst vil vi gerne sige en stor tak til Holstebro Bibliotek, og særligt til Vita Debel og Søren Svane Hansen for deres tiltro til os, samt et godt samarbejde. 3

5 CreatorSpace Denne rapport indeholder resultater fra interviewundersøgelse og observationer fra pilotprojektet CreatorSpace på Holstebro Bibliotek i uge På baggrund af resultaterne evalueres projektet med henblik på at afholdelse igen i Rapporten er en del af to studerendes afsluttende eksamensprojekt, på det erhvervsrelaterede projekt semester, som er en overbygning på bacheloren informationsvidenskab og kulturformidling. MakerSpace på Folkebiblioteket MakerSpace er et nyere koncept, som flere folkebiblioteker på internationalt plan forsøger sig med, men hvad er MakerSpace helt præcis? MakerSpace kan defineres som et sted, hvor folk mødes for at udforske deres interesser, lære at bruge forskellige værkstøjer og materialer, samt udvikle deres kreative projekter. Ligeledes er MakerSpace et læringsmiljø, hvor fællesskabet er det essentielle og folk mødes for at dele deres viden, materialer og udvikler deres færdigheder. Tanken med MakerSpace er fællesskab, samarbejde og skabelse. CreatorSpace kan defineres som et MakerSpace, blot med et andet navn. CreatorSpace er et kreativt skabelsesværksted for børn og unge i alderen år, hvor det er muligt at lave modelbiler, tegne og prøve kræfter med en 3D printer. CreatorSpace et forsøg på nytænkning indenfor børneområdet på folkebiblioteket. Holstebro Bibliotek ønsker, at fremme kommende talenter indenfor design, innovation og kreativitet. Formålet med projektet CreatorSpace er, at understøtte læring og dannelse, igennem fællesskaber og kreativitet. Holstebro bibliotek vil gerne fremme aktivt medborgerskab, samt at udnytte biblioteksrummet på en anderledes måde. 4

6 Evalueringsrapporten udarbejdes ud fra succeskriterierne, der danner rammen for vores evalueringsdesign (se bilag). Succeskriterier som er opstillet, er fire kriterier Holstebro Bibliotek ønsker at opnå i løbet af pilotprojektet, til udvikling af den fremtidige drift af CreatorSpace. På baggrund af Holstebro Biblioteks projektansøgningen, er der desuden opstillet evalueringsmål, som ligger til grund for den anvendte dataindsamlingsmetode. Holstebro Biblioteks succeskriterier: Skabe kontakt til 5-10 potentielle samarbejdspartnere, som Holstebro Bibliotek kan vende tilbage til efter pilotprojektet. Oprette en brugergruppe, Holstebro Bibliotek kan sparre med til den senere planlægning. Skabe pressemæssig opmærksomhed på regional plan, Holstebro Bibliotek kan bruge som platform for rekruttering af frivillige. Skaffe mindst 8 frivillige. 5

7 Ændring i løbet af uge 42 Da CreatorSpace i sig selv er et pilotprojekt, er det svært på forhånd at vurdere, hvordan den valgte metode vil fungere. Derfor er det også på forhånd bestemt, at mandag i uge 42, skal fungere som en prøve dag. Desuden bliver et par af spørgsmålene også tilpasset efter denne dag. Hovedresultater Igennem interviews med brugerne og observationer af antal besøgende til CreatorSpace, skaber vi en forståelse for målgrupper og aktiviteter CreatorSpace tiltrækker. Resultaterne af vores undersøgelser kan ikke generaliseres, men kan være en indikator for, hvordan et projekt som CreatorSpace kan tilrettelægges, samt hvilke ændringer der bør foretages ved et fremtidigt eller lignende projekt. Der bliver på forhånd udarbejdet en interviewguide, som skal sikre at interviewet følger en nogenlunde fast struktur (Se bilag). Interview I løbet af uge 42 bliver der indsamlet 60 interviews (24 voksne, 2 alene voksne og 34 børn), samt kontaktinformationer på 2 mulige frivillige og 2 børn til brugergruppe. Disse interviews er foretaget i løbet af 5 hverdage i tidsrummet Fordelingen af interviews med børn ved de forskellige aktiviteter: Aktivitet Antal piger Antal drenge Modelbil 3 7 Tegning 5 1 3D 4 14 Nedenstående skema viser fordeling af interviews med voksne: Aktivitet Antal voksne Modelbil 12 Tegning 5 3D 5 Ingen aktivitet 2 6

8 Observationer Observationerne finder sted tre gange hver dag ca. kl. 12, 14 og 16 i uge 42. Der er observeret på antal fremmødte og hvilke aktiviteter de befinder sig ved, dette bliver noteret i et observationsskema som på forhånd er udarbejdet. Observationsskemaet er fortaget som en stikprøve, så derfor giver det ikke et totalbillede af, hvor mange deltagende der er under hele ugen. Nogle deltager kom flere dage i træk eller prøver flere aktiviteter i løbet af dagen, og kan derfor være observeret to gange. Der blev i alt observeret 120 besøgende i uge 42. Nedenstående tal er fordelingen af børn og voksne ved de forskellige aktiviteter for hele uge 42. Fordelingen af observationer af børn ved de forskellige aktiviteter: Aktivitet Antal piger Antal drenge Modelbil Tegning 7 4 3D 5 33 Fordelingen af observationer af voksne ved de forskellige aktiviteter: Aktivitet Observation af voksne Modelbil 15 Tegning 6 3D 15 7

9 Resultater For at få det bedst mulig overblik over de indsamlede data, er dataene inddelt i forskellige kategorier, hvilket er aktiviteter, målgruppe, formen, samarbejdspartnere og frivillige samt formidling. Disse kategorier er fastsat ud fra succeskriterierne og interviewspørgsmålene. Målgruppe Holstebro Bibliotek har på forhånd sat en målgruppe for CreatorSpace. Denne målgruppe er børn og unge i alderen år ved modelbil og tegning, og ved 3D print er målgruppen år. Holstebro Bibliotek fastlastlægger denne målgruppe, fordi denne aldersgruppe er for gammel til at deltage i KomTek eller være tilknyttet en fritidsordning. På baggrund de interviewede børn, ses det at størstedelen er imellem 8-14 år. Ud fra nedenstående tabeller kan det ses, at der er flest piger på 12 år og flest drenge på 11 år. Generelt er pigerne mest interesserede i tegning, hvorimod drengene er mest vilde med 3D print. Pigernes alder Modelbil Tegning 1 4 3D print Drengenes alder Modelbil Tegning 1 3D print En del yngre børn kommer til arrangementet, men da det vurderes at børn under 8 år ikke er i stand til at besvare interviewene, er disse ikke en del af den undersøgte målgruppe. Der bliver fortaget 6 interviews med børn under 10 år. I forbindelse med voksen interviewene fortæller nogle af forældrene alderen på deres børn. De yngste er ned til 3-5 års alderen. 8

10 Den faktiske målgruppe kan beskrives som børn og unge i alderen 8-14 år, der er 12 piger og 23 drenge. 25 ud af 34 børn kommer fra Holstebro Kommune. Resten kommer fra Bøvling, Lemvig, København, Viborg, Hjerm, Holte og lidt udenfor Holstebro Kommune og andet. De voksne som bliver interviewet kommer fra Holstebro Kommune (19 voksne), derudover kommer de fra Hjerm, Ulfborg, Struer, Lemvig og Vallensbæk Strand. Aktiviteter Holstebro Bibliotek tilbyder tre aktiviteter i forbindelse med CreatorSpace. Disse er henholdsvis modelbiler, tegning og 3D-print. Ved modelbilsværkstedet kan man bygge sin egen modelbil ud fra forskellige dele, så som bordtennisbolde, flamingo og musefælder. Meningen er at finde en fremdrift til denne, som for eksempel med et sugerør og ballon. Tegneværkstedet stiller tegneredskaber, papir og skitsebøger til rådighed, og her kan børn og unge mødes omkring deres fællesinteresse. Ved 3D-print er der stillet 10 computere til rådighed, hvor programmet SketchUp Make er installeret og 2 3D-printere tilsluttet. Ved 3D-printerne er der altid 1 eller 2 personaler tilknyttet, som hjælper de unge med at designe eget design i SketchUp Make og få printet designet ud. I løbet af ugen, bliver der både observeret og interviewet flest deltagere ved 3D-print, og hermed et stærkt overtal af drenge. Ligeledes er der en stor aktivitet ved modelbiler, hvor fordelingen af piger og drenge næsten er lige stor. Tegning er der færrest ved, og her er overtallet af piger. Nogle forældre udtrykker, at deres ældre børn sidder ved 3D-printeren, mens de laver kreative ting med deres yngre børn ved tegnebordet eller bygger modelbiler. Det er et stort plus for forældrene, da de kan tage hele familien med på biblioteket, og der er aktiviteter for alle aldre. En forælder, som sidder ved tegning, udtrykker i forbindelse med spørgsmålet om forslag til aktiviteter ved et fremtidigt forløb: Det er bare rigtig godt, at det er for alle i familien. Klip og klister fungerer godt for de yngste, og computeren for de ældre børn. 9

11 Denne forælder er kommet, fordi hendes ældste drenge vil prøve 3D-printeren, i mellemtiden kan hun og det yngste barn bruge tiden på at tegne. En del af de voksne befinder sig ved 3D-printeren. Her er nogle af forældrene selv i gang med at designe 3D-prints eller hjælpe deres børn. Ud fra interviewene ses det, at 9 børn er under 12 år, hvilket er næsten halvdelen af brugerne ved 3D-print, som er yngre end den aldersgrænse Holstebro Bibliotek sætter for 3Dprint. I forbindelse med interviewene af både børn og voksne, spørges der ind til børnenes fritidsinteresser, for herigennem at tilpasse eventuelle aktiviteter ved et fremtidigt projekt. Nedenstående viser hvilke fritidsinteresser børnene har ifølge de voksne. Flere voksne kom med flere børn, derfor nævner de adskillige forskellige fritidsinteresser pr. interview. Børn Computer 5 Håndværk* 11 Musik, spille 3 Sport 12 Spejder 4 Lego 2 Fantasy 2 Andet** 4 * Under dette er det tegning, male og andre kreative ting der menes. ** Under andet er det fritidsinteresser som bl.a. bygge ting, robotter osv. Nedenstående vises hvilke fritidsinteresser børnene selv giver udtryk for, at de har, og fordelingen af disse: Pige Dreng Computer 2 10 Håndværk* 8 4 Musik, spille 1 2 Musik, høre 2 Sport 6 18 Spejder 1 4 Andet** 1 2 *Under dette er det tegning og male børnene svarede, og en enkelt strikke. ** Under andet er det fritidsinteresser som bl.a. rollespil. 10

12 Ifølge både forældre og børn ses det, at langt de fleste børn går til sport. Denne fritidsbeskæftigelse ikke er relevante for Holstebro Bibliotek og det fremtidige projekt, og derfor lægges der vægt på de næst mest populære fritidsbeskæftigelser; Computer og håndværk. CreatorSpace er et innovativt kreativt tiltag fra Holstebro Biblioteks side, hvor de ønsker at fremme talentudvikling i Holstebro Kommune, derfor omhandler et af spørgsmålene i interviewet, om børnene selv vurderer om der mangler lignende kreative tilbud i kommunen. Kun tre børn svarer, at de synes der mangler sådan et tilbud og alle andre børn svarede nej på spørgsmålet. Det kan derfor diskuteres, om spørgsmålet er for svært for børnene at tage stilling til. Dermed er det relevant at sammenstille disse svar med de voksnes svar. De voksne får stillet et tilsvarende spørgsmål. Her svarer 11 voksne, at de mener der mangler lignende tilbud i Holstebro Kommune til deres børn. 7 voksne svarede nej og 2 ved ikke. Ud af disse voksne svarer en enkelt desuden, at der mangler aktiviteter til nørdede børn, og tre voksne giver udtryk for, at de synes, der mangler kreative tilbud eller noget med computere til drenge. Formen I forbindelse med CreatorSpace, er det relevant at finde frem til, hvilken form brugerne foretrækker at et fremtidigt projekt skal have, samt hvordan Holstebro Bibliotek kan tilpasse dette. Ligeledes ønsker Holstebro Bibliotek at evaluere om CreatorSpace er noget brugerne vil gå til og i hvilken form. CreatorSpace bliver afholdt i skolernes efterårsferie, hver dag fra kl Det at projektet bliver afholdt i en ferie, præger hele forløbet. Dette ses ved at hele familier kommer forbi eller børn er der med deres bedsteforældre. I forbindelse med interviewene, bliver børnene spurgt hvem de er kommet sammen med. Følgende tal viser, hvordan de adspurgte børn svarer. 11

13 Hvem børnene er kommet sammen med: Antal Mor 5 Far 1 Søskende 3 Bedsteforældre 3 Familien* 13 Fætter eller kusine 2 Faster 1 Veninde eller ven 5 Alene 1 *Familie er når barnet nævner mere end et familiemedlem. Ovenstående tal viser at de fleste børn kommer ifølge med et eller flere familiemedlemmer. Kun 5 børn kommer med en ven eller veninde, og en enkelt er der alene. Dette kan indikere, at der er sammenhænge imellem, at der er efterårsferie og at børnene kommer sammen med familien. Mange af de deltagende børn er under 12 år, hvilket kan have en betydning for, hvem de kommer sammen med. Børnene bliver spurgt hvilken form de foretrækker, at et fremtidigt projekt skal have. Fordelingen af svarene ser ud på følgende vis. Formen* Antal gå til det fast en gang om ugen? 12 komme når du vil? 13 I ferien? 13 Ved ikke (undlod at svare, har ikke lyst) 5 *Nogle svarede flere ting, så derfor er tallene ulige fordelt. Ligeledes bliver de voksne spurgt, hvordan et fremtidigt projekt passer bedst ind i barnets liv. Fordelingen af svarene ser ud på følgende vis. Formen* Antal Skal barnet gå til det fast en gang om ugen? 6 komme når de vil i et åbent værksted? 10 I ferien? 15 * Nogle svarede flere ting, så derfor er tallene ulige fordelt. Mandag har de voksne kun to svarmuligheder, fast en gang om ugen eller komme når de vil i et åbent værksted. Her svarer en forældre en gang om ugen, en foreslår at afholde det som et weekendkursus, tre lørdage i træk eller i en ferie, og en svarer ikke på spørgsmål. 12

14 Samarbejdspartnere og frivillige Holstebro Bibliotek har skaffet flere samarbejdspartnere inden projektet starter, disse samarbejdspartnere er for eksempel KomTek og erhvervsskolerne. Samarbejdspartnerne fungerer fint i forhold til 3D print og modelbil, men der mangler opbakning omkring tegnehjørnet. Onsdag er det meningen, at der skal være en tegneworkshop, men der møder ikke nogle børn op, og derfor er det ikke muligt at gennemføre workshoppen. Det vurderes at, det kan være gavnligt, hvis der hele tiden er personale eller frivillige til stede, som kan tage del i tegneværkstedet, da det er den mindst besøgte aktivitet. Flere forældre udtrykker at de er kommet netop på grund af tegneaktiviteten: Vi er kørt efter et tegnekursus. Holstebro Bibliotek har succeskriterier som fokuserer på samarbejder. Under CreatorSpace vil de skabe kontakt med 5-10 potentielle samarbejdspartner, samt at skaffe 8 frivillige til et fremtidigt projekt. Derudover ønsker Holstebro Bibliotek, at komme i kontakt med børn der kan deltage i en brugergruppe. Disse succeskriterier bliver ikke opfyldt, da der kun er to voksne og to børn som vil kontaktes ingen. Det vurderes at, den anvendte metode til formidling af interesse for samarbejde og brugergruppe, ikke er optimal. Formidlingen omkring hvad det indebærer at være frivillig eller samarbejdspartner, sker igennem interviewerne og en ophængt seddel i mellemgangen, hvilket ikke fortæller nok omkring projektet. Formidling I forbindelse med CreatorSpace er der udarbejdet forskellige formidlingstiltag, Holstebro Bibliotek har reklameret for arrangementet i det lokale dagblad, samt informeret om projektet på deres hjemmeside og Facebook. Ligeledes er Folkeskolerne i Holstebro Kommune informeret omkring CreatorSpace. Holstebro Bibliotek har fået lavet store bannere, plakater samt flyers, som er sat op forskellige steder på biblioteket. Efter den første dag er der observeret 14 besøgende ud fra de tre stikprøveobservationer. Derfor forsøger interviewerne at uddele flyers i gågaden, og ophæng af flere plakater. Om dette har en effekt på besøgstallet, er svært at vurdere, men antallet af besøgende stige tirsdag, onsdag og torsdag. Ud fra nedenstående tal ses det, at den formidlingsform som er mest succesful, er formidling i avisen og at der bliver fortalt om CreatorSpace på biblioteket. Ligeledes tiltrækker mund til mund metoden til brugere til CreatorSpace. Ingen af de adspurgte respondenter nævner Facebook, hvilket findes interessant, da 13

15 denne mediekanal ellers er meget brugt. Det kan hænge sammen med, at målgruppen ikke anvender bibliotekets hjemmeside eller ikke er gamle nok til at anvende Facebook. Hvor har du først hørt om CreatorSpace? (voksne) Antal I avisen 4 Har læst om det på bibliotekets hjemmeside 2 Var på besøg på biblioteket og kunne se der var 4 noget Bibliotekaren fortalte om det 3 Har set skilte på børnebiblioteket 2 Har set skilte ved indgangen til biblioteket 2 Flyer 1 Kender en medarbejder 3 Igennem KomTek, skole, fritidshjem 3 Hvor har du først hørt om det her? (børn) Antal I avisen 5 På nettet 2 Så skilte 1 På biblioteket 8 Fra min ven 4 Ved ikke 1 Fra forælder/bedsteforælder/søskende, anden 10 familie KomTek 1 I H&M 1 I en mail på skolen 1 Nedenstående tal indikerer, at størstedelen af respondenterne synes det er nemt, at finde CreatorSpace, med hjælp fra enten medarbejdere, plakater eller skilte. Hvordan var det at finde herhen? (voksne) Antal Blev vist herhen af en medarbejder. 6 Det var nemt nok. 6 Det var svært, for troede vi skulle ind igennem 2 garagen. Jeg skulle lige spørge, men derefter var det fint 4 med plakaterne. Det var ikke så nemt, ikke så godt skiltet. 3 Så skiltet på garagedøren, herefter var det nemt. 1 14

16 Modelprogram Tendensen indenfor biblioteksverdenen er samlet set, at der er kommet mere fokus på programlægning, partnerskaber, anvendelse af frivillige samt borgernes egne aktiviteter. Ligeledes er der færre og større biblioteker. Grundet denne udvikling skal folkebiblioteket også rumme flere brugersegmenter med forskellige adfærd, behov og krav. I den forbindelse er det en udfordring at tilpasse biblioteksrummet, så de guider de mange forskellige brugersegmenter til aktiviteter og oplevelser, som er tilpasset de enkelte brugergruppers behov. Denne udvikling har ført til et modelprogram for folkebibliotekets virkeområde i dag. Modelprogrammet tilbyder et interaktivt, webbaseret inspirationskatalog og værktøj, som skal formidle ny viden, best pratice, samt inspiration til helt nye rum og samspil for biblioteksudviklere. Modelprogrammet er et initiativ fra Kulrurstyrelsen og Realdania. Modelprogrammet inddeler bibliotekets funktioner ind i fire forskellige rum, det er læringsrummet, inspirationsrummet, møderummet, samt det performative rum. Holstebro Bibliotek kan ved planlægning af et fremtidigt CreatorSpace anvende modelprogrammet som inspiration. Vi vil løbende i anbefalingen komme med eksempler på, hvordan denne kan anvendes. Modelprogammet kan findes på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/ 15

17 Anbefaling I de følgende afsnit vil vi, på baggrund af ovenstående, komme med anbefalinger til Holstebro Bibliotek, om hvordan det fremtidige CreatorSpace kan tilrettelægges. Her inddrages modelprogrammet, samt caseeksempler fra lignende projekter, som er afholdt på folkebiblioteker, for at inspirere Holstebro Bibliotek. Målgruppe Den faktiske målgruppe af CreatosSpace stemmer ikke overens med Holstebro Biblioteks ønskede målgruppe. De yngre børn kan let være med til at lave modelbiler, hvis de får hjælp af en voksen. Hvis de yngre børn skal være med til CreatorSpace, går det dog nemt hen og blive et klippe og klistre værksted. Dette ses ved at, der på et tidspunkt bliver lavet flere snemænd end modelbiler. Holstebro Biblioteks mål er ikke, at tiltrække de yngre børn til CreatorSpace, derfor skal de overveje, at revurdere målgruppen. Holstebro Bibliotek skal finde frem til, hvad det er de ønsker at opnå med projektet, og dermed have en klar vision. Denne skal tydeliggøre hvilken målgruppe, de vil fokusere på. Det vurderes, at målgruppen år er for bred, derfor foreslås en målgruppe med en mindre aldersforskel. Fremover bør Holstebro Bibliotek overvejer at satse på forskellige målgrupper, og tilpasse arrangementer herefter. Det kan for eksempel være for børn i alderen 8-12 år, som kan lave modelbiler, unge fra 15 og opefter eller årige kan komme til et arrangement med 3D print. Desuden vil det være muligt, at lave et tegnearrangement for de årige. Det vil ligeledes være en idé, at lave familiearrangement, hvor børn i alderen 3-12 år kan komme sammen med forældre og bedsteforældre. Dette foreslås på baggrund af, at flere forældre kommenterede, at de synes det var rart, at der er aktiviteter til børn i forskellige aldersgrupper på samme sted, for så kan de have flere af deres børn med: 16

18 og så synes jeg det er fint at der er noget for forskellige aldersgrupper. Nu har jeg en dreng med og han sidder henne ved computeren, imens jeg kan sidde her med de små piger Ja, der mangler nogle aktiviteter hvor flere familiemedlemmer kan følges ad. Desuden synes jeg der mangler noget, hvor man kan være aktiv med hænderne. Vi anbefaler: At målgruppen revurderes og der bør være mindre aldersforskel på brugerne. At der udarbejdes en klar vision, hvor målgruppen tydeliggøres. At Holstebro Bibliotek laver arrangementer til forskellige målgrupper, hellere flere små end et stort arrangement. Aktiviteter På baggrund af de indsamlede data ses det, at 3D-print og modelbilaktiviteten er det største hit til CreatorSpace. Til gengæld er der færrest børn ved tegning. Det vurderes at, en af grundene til dette, er at 3D-print og modelbil aktiviteterne var bemandet det meste af tiden, hvorimod tegning kun har en workshop i løbet af hele ugen. I og med at tegneaktiviteten ikke er bemandet, mangler der inspiration for at børn og unge ville gå i gang med at tegne. På baggrund af udtalelser fra de voksne og ud fra børnenes fritidsinteresser, viser det sig at, der er interesse for tegning og håndværk. 17

19 En forælder, som er kommet sammen med sin søn, og er kørt specifikt efter et tegnekursus, udtrykker: Noget kreativt, og gerne mere drenget. Ofte er tegnekurser mere for piger. En forælder siger følgende: Der mangler noget hvor man kan udvikle sine tegnetalenter De tilbud der allerede er, er svære at tilpasse i hverdagen. Hvis Holstebro Bibliotek ønsker at lave en tegneaktivitet i det fremtidig projekt, bør de skaffe frivillige som kan undervise de fremmødte børn og unge i tegning. Det vurderes at dette vil fastholde børn og unge ved aktiviteten. I løbet af CreatorSpace kommer der forskellige forslag fra børn, unge og forældre til hvilke aktiviteter de kan se i et fremtidigt projekt. En 12-årig pige, som prøver 3D-print, fortæller at hun i sin fritid laver egne små projekter, ud fra ting hun ser på internettet. Ofte er det i form af Do it Yourself projekter og gerne noget med teknik. Ved spørgsmålet om hun har nogle idéer til et fremtidigt projekt, foreslår hendes mor: Sådan noget med strøm og teknik. For eksempel noget med magneter og minus og plus poler. Man kunne også bygge ting, og alle mulige andre Do it Yourself projekter. Denne pige svarer, at hun interesserer sig for computer og håndværk (bygge ting), hvilket kan være en mulig kombination til et fremtidigt projekt. 3D-print er en måde at kombinere kreativitet med computerteknologi. 18

20 En anden mulig aktivitet Holstebro Bibliotek kan forsøge sig med, som bygger ovenpå idéen med modelbiler, er at bygge robotter og lege med mekanik og teknik, og følge pigens idé omkring magnetisme. Her kan børnene afprøve deres kreativitet, hvor de bygger ting, og samtidig lære omkring fysik og teknik. En 10-årig dreng: Der mangler noget hvor jeg kan programmere robotter. Samme dreng udtrykker, at han interesserer sig for mekanik og robotter og vil gerne gå til det hvis muligt. Ligeledes vælger han at prøve 3D-print, fordi som han selv siger: Jeg kan godt lide at gøre noget med computere. De ovenstående citater viser at børn og unge er motiverede til at prøve nye og anderledes ud af boxen aktiviteter. Caseeksempel: Detroit Public Library Holstebro Bibliotek bliver inspireret af Detroit Public Library til at forme de tre aktiviteter, der er med i CreatorSpace. I forbindelse med interviewene af både voksen og børn er der opstillet syv aktiviteter, respondenterne kan placeres under ved spørgsmål omkring deres fritidsinteresser. Disse aktiviteter er inspireret af Detroit Public Librarys syv bobler, som vises nedenunder. 19

21 De syv bobler Elektronik/Robotter (orange) Mekanik/Bike Tech (rød) Tekstil og Design (lilla) Computer (blå) Mad (grøn) Musik (pink) Håndværk (gul) Elektronik/Robotter kan også være bygning af andre ting, og dermed være leg og læring omkring elektronik. Mekanik kan ses som et værksted, eksempelvis cykelværksted, dette er et af projekterne på Detroit Public Library. Under Håndværk kan alt fra tegning, skulptur til træarbejde være en aktivitet. Der er mange muligheder, og kun fantasien sætter grænser. Vi anbefaler: At tegne aktiviteten skal bemandes på lige fod med de andre aktiviteter. At udvide modelbil aktiviteten ved eksempelvis bygge andre mekaniske ting. At Holstebro Bibliotek overvejer at inddrage andre aktiviteter ud fra de 7 bobler ved et fremtidigt CreatorSpace, da der er interesse for dette, eksempelvis elektronik og robotter. 20

22 Modelprogram: Ifølge modelprogrammet bør folkebiblioteket have øget fokus på understøttelse af døgnrytmen, hvilket kan øge benyttelsen af bibliotekets aktiviteter. Eksempelvis er der om morgenen generelt flere småbørn, end om eftermiddagen, hvor der ofte er flere voksne brugere. Det fremtidige CreatorSpace bør tilpasses døgnrytmen, alt efter aktivitet og målgruppe. Formen For at tilrettelægge et fremtidigt CreatorSpace, er det relevant at finde frem til hvilken form brugerne ønsker. Ifølge de indsamlede data, vil størstedelen af børnene og de unge have en åben form, hvor de kan komme når de har lyst. Størstedelen af børnene er under 14 år, derfor vurderes det, at forældrene stadig har den største indflydelse på strukturen af hverdagen. Derfor er det relevant, at fokusere på de voksnes svar. 14 ud af 24 voksne udtrykker, at et arrangement i ferien eller weekenden passer bedst i børnenes travle hverdag. En forælder siger følgende: Måske noget de kunne gå til hver 14. dag. For hverdagen er meget stresset. De voksne kommer med forslag til, hvordan formen til et fremtidigt CreatorSpace kan være. Ud fra ovenstående citat foreslås det, at børnene kan gå til det hver 14. dag eller en gang om måneden. Andre foreslår weekender i forlængelse af svarmuligheden i ferien. To forældre giver udtryk for, at deres ældste børn godt kan gå til det, men det er bedre med i ferien for de yngre. En enkelt forælder foreslår, at Holstebro Bibliotek kan lave et CreatorSpace, i form af en ferieskole. Vores drenge har gymnastikskole de sidste par år, sådan noget ligesom fodboldskole. Måske kunne I lave sådan noget for børn her på biblioteket, hvor de kunne melde sig til et par dage. Så kunne de være lidt under opsyn i stedet for at rende rundt oppe i gågaden. Så kunne de have madpakker med og vi vil selvfølgelig gerne betale for sådan et arrangement. 21

23 Vi anbefaler: At Holstebro Bibliotek bør fastsætte formen på baggrund af målgruppen. At Holstebro Bibliotek overvejer, at lave et arrangement hver 14. dag eller en gang om måneden, hvor børnene og de unge kan tilmelde sig. At Holstebro Bibliotek overvejer at lave et åbent værksted i weekenden eller en ferie. Samarbejdspartnere og frivillige Holstebro Bibliotek vil gerne skaffe samarbejdspartnere og frivillige til et fremtidigt CreatorSpace, hvilket de formoder at gøre i løbet af CreatorSpace. Holstebro Bibliotek får kun indsamlet kontaktinformationer på to voksne, og derfor bør de arbejde videre med at skaffe frivillige og samarbejdspartnere inden det fremtidige CreatorSpace. Det vurderes, at Holstebro Bibliotek skal arbejde mere aktivt med at komme i kontakt med relevante partnere. Ved et fremtidigt CreatorSpace kan det være gavnligt for Holstebro Bibliotek, at samarbejde mere aktivt med Creativ Company, som har sponsoreret materialer til tegneværkstedet. Creativ Company har hele efterårsferien kreative arrangementer i deres butik, derfor fungerer de nærmere som konkurrent end en samarbejdspartner. Det vil være fordelagtigt for Holstebro Biblioteket, at anvende en anden form for samarbejde med Creativ Company, eksempelvis slå sig sammen om at lave arrangementer. Creative Company og Museet er gode til at få lavet aktiviteter for børn i ferien, men det ville da være fint, hvis de kunne samarbejde om at lave aktiviteter. 22

24 Modelprogram: I forbindelse med det fremtidige CreatorSpace kan Holstebro Bibliotek inddrage brugerne i udviklingsprocessen af projektet. Det kan de gøre ved at udarbejde en brugergruppe, hvor børn og unge anvender metoden cultural probes. Her kan Holstebro Bibliotek få brugerne til at fortælle deres egne historier og oplevelser af CreatorSpace, ved at lade dem fotografere og føre dagbog over disse. Denne metode giver et indblik i brugernes følelser, tanker og værdifulde informationer, som ikke opnås gennem interviews. Se mere på innovationsguiden.dk/brugere/laering-om-brugerne/cultural-probes En voksen foreslår, at Holstebro Bibliotek skal indgå samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner. Serviceøkonomuddannelsen kan være en del af dette samarbejde, da de på uddannelsen har fokus på, at arrangere events. I forlængelse af dette kan Holstebro Bibliotek overveje, at samarbejde med folkeskolen i forbindelse med undervisningen. En 13-årig dreng ved 3D print foreslår, at der kan udarbejdes et samarbejde med folkeskolerne omkring brugen af 3D-print. Man kunne koble 3D sammen med noget til undervisning i folkeskolen. Altså lave noget samarbejde med dem. Og det kunne for eksempel være hvis man laver noget med gener, så kunne man printe modeller ud til det. Holstebro Bibliotek kan overveje, om de skal indgå partnerskaber med forskellige lokale foreninger, dette kan for eksempel være de lokale spejdere. Holstebro Bibliotek kan tilbyde spejderne, at deltage i forskellige arrangementer. Dette foreslås på baggrund af respondenternes svar i interviewene, her udtaler de voksne at de enten selv eller at deres børn har spejder som en fritidsaktivitet. Når Holstebro Bibliotek indgår partnerskaber, er det vigtigt at de er opmærksomme på at samarbejdet skal skabe en win-win situation for begge parter. 23

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

Projektrapport CreatorSpace 2013

Projektrapport CreatorSpace 2013 Projektrapport CreatorSpace 2013 Det Erhvervsrelaterede Projekt Det Informationsvidenskabelige Akademi Af Anja Stepien og Den 7. januar 2014 Vejleder: Helene Høyrup Antal anslag: 59.020 Bilag: 3 +cd -rom

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.:

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE

INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE INFORMATION OM UNGDOMS KULTUR I VIBORG KOMMUNE KVANTITATIV OG KVALITATIV UNDERSØGELSE, FORÅR 2014 1 ER DER INFORMATION NOK? Nej Ja 60 40 Savner du generelt mere information om kulturelle tilbud i Viborg

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL BØRNEINDBLIK 8/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 8/2014 1. ÅRGANG 21. NOVEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES FRITIDSLIV ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i god

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Her kan du se, hvilke workshop vi tilbyder

Her kan du se, hvilke workshop vi tilbyder Send en mail til clf@mbu.aarhus.dk med ønske om hvilken workshop, I ønsker at deltage i, samt hvilken dag og tidspunkt. Desuden skal du oplyse dit navn + institution + antal børn. Workshop FABLAB Max antal:

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes 6. - 9. klasser, blev der

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen - Frafald blandt 11-14-årige lavet af Center for Ungdomsforskning for Spejderne i Danmark, 2010 Personerne i præsentationen har ingen relation til

Læs mere

Børnefamilierne påbiblioteket. Det er et godt sted at komme med børn. De er accepterede og velkomne. Vores familie bruger biblioteket som en udflugt

Børnefamilierne påbiblioteket. Det er et godt sted at komme med børn. De er accepterede og velkomne. Vores familie bruger biblioteket som en udflugt Børnefamilierne påbiblioteket Det er et godt sted at komme med børn. De er accepterede og velkomne. Vores familie bruger biblioteket som en udflugt Frederikssund Bibliotekerne Et hovedbibliotek i Frederikssund

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

ELEV UNDERSØGELSE. Nysted Efterskole

ELEV UNDERSØGELSE. Nysted Efterskole ELEV UNDERSØGELSE Nysted Efterskole JUNI 2006 Spørgsmål 1: Går du på ABSOLUTTE TAL OG Sp. 1 Blå linie (auto) 37 45 % Grøn linie 45 55 % Grøn linie 55% Blå linie (auto) 45% Blå linie (auto) Grøn linie Spørgsmål

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964 50 års jubilæum Hårup Skole 1960 2010 Hårup Skole 1964 Hårup Skole 2010 Hårup skole anno 2010 Hårup skole er, som den altid har været, en skole, der sætter fællesskabet højt. Vi satser lige som før i

Læs mere

Forårs SFO for dit barn

Forårs SFO for dit barn Tingløkkeskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30: Venner. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30: Venner. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Venner side 1 Uge 30: Venner Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Venner side 1 HIPPY HippHopp uge_30_guidevejl_venner.indd 1 06/07/10 10.41 Denne vejledning er et

Læs mere

Social Media Marketing INDHOLDSPLAN. og strategi på SOCIALE MEDIER

Social Media Marketing INDHOLDSPLAN. og strategi på SOCIALE MEDIER Social Media Marketing INDHOLDSPLAN og strategi på SOCIALE MEDIER Kommunikation på sociale medier handler om at være tilstede, være relevant samt at tilføre værdi til dine følgere, potentielle kunder og

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Målgruppe: SFO alder 6-9 år Opgave/problembeskrivelse : Kevin og Christian Vores problemstilling er, at børn er for meget inden for og det er ikke sundt, fordi man skal

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER

UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Opgavesæt UDFYLDES OG AFLEVERES SAMMEN MED DINE LØSNINGER Navn: Alder: Adresse: By: Postnr: Email: Telefonnr: Evt hjemmeside: Rettigheder på alt indsendt materiale tilfalder Nørgård Mikkelsen ODENSE KØBENHAVN

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1 Floradania Marketing Exit undersøgelse 2011 Oktober 2011 2010 Side 1 Indhold Undersøgelsens formål 3 Metode og målgruppe 4 Key findings 5 Resultater 7 Om undersøgelsen 16 Kontakt 18 2010 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Er du i tvivl om regler i forbindelse med fotografering og videooptagelse i Ungdommens Røde Kors, kan du skrive til

Er du i tvivl om regler i forbindelse med fotografering og videooptagelse i Ungdommens Røde Kors, kan du skrive til 1 Indhold 1.0 Aldersgrænse og godkendelse... 3 2.0 Mundtlig vs. skriftlig godkendelse... 3 2.1 Børn (0-15 år)... 3 2.2 Voksne (16- år)... 3 2.3 Fotografering/optagelse på aktiviteter... 3 2.4 Billeder

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

To naturvidenskabelige projekter

To naturvidenskabelige projekter To naturvidenskabelige projekter FIRST LEGO League (FLL) for de 10-16 årige I projekterne deltager 200 000 børn fra 60 lande. De arbejder med Science Technology Engineering, Art, Maths Junior FIRST LEGOLeague

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE PIGERAKETTEN SOM REKRUTTERINGSPLATFORM TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Når nye piger skal introduceres til fodbold, kan Pigeraketten

Læs mere

Rollespil til institutioner. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil til institutioner. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil til institutioner et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på institutionen, så hvis du er tilknyttet en institution og gerne vil vide mere om rollespil

Læs mere