Evalueringsrapport af CreatorSpace Af Anja Stepien og Stine Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport af CreatorSpace 2013. Af Anja Stepien og Stine Nielsen"

Transkript

1 Evalueringsrapport af CreatorSpace 2013 Af Anja Stepien og

2 Dette produkt er udarbejdet af: Anja Stepien og, studerende på Det Informationsvidenskabelige Akademi, IVA Vest, det erhvervsrelaterede projekt i efteråret Produktet er en evaluering af pilotprojektet CreatorSpace, som blev afholdt på Holstebro Bibliotek i uge Kontaktpersoner Holstebro Bibliotek: Vita Debel og Søren Svane Hansen Vejleder fra IVA Vest: Helene Høyrup 1

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 CreatorSpace... 4 Hovedresultater... 6 Interview... 6 Observationer... 7 Resultater... 8 Målgruppe... 8 Aktiviteter... 9 Formen Samarbejdspartnere og frivillige Formidling Modelprogram Anbefaling Målgruppe Aktiviteter De syv bobler Formen Samarbejdspartnere og frivillige Formidling Andet Summa summarum Litteratur Bilag

4 Forord Vi har igennem et samarbejde med Holstebro Bibliotek fået til opgave, at evaluere CreatorSpace. Det har været spændende og lærerigt, at være en del af et nytænkende og innovativt projekt. Vi vil præsentere vores resultater på følgende sider, og sidst i rapporten komme med anbefalinger til, hvordan et fremtidigt CreatorSpace kan tilrettelægges. De blå bokse illustrerer caseeksempler, de grønne illustrerer anbefalinger og de orange er andet. Bagerst i rapporten vedlægges en cd-rom som bilag med evalueringsdesign, interviewene samt observationer. Til sidst vil vi gerne sige en stor tak til Holstebro Bibliotek, og særligt til Vita Debel og Søren Svane Hansen for deres tiltro til os, samt et godt samarbejde. 3

5 CreatorSpace Denne rapport indeholder resultater fra interviewundersøgelse og observationer fra pilotprojektet CreatorSpace på Holstebro Bibliotek i uge På baggrund af resultaterne evalueres projektet med henblik på at afholdelse igen i Rapporten er en del af to studerendes afsluttende eksamensprojekt, på det erhvervsrelaterede projekt semester, som er en overbygning på bacheloren informationsvidenskab og kulturformidling. MakerSpace på Folkebiblioteket MakerSpace er et nyere koncept, som flere folkebiblioteker på internationalt plan forsøger sig med, men hvad er MakerSpace helt præcis? MakerSpace kan defineres som et sted, hvor folk mødes for at udforske deres interesser, lære at bruge forskellige værkstøjer og materialer, samt udvikle deres kreative projekter. Ligeledes er MakerSpace et læringsmiljø, hvor fællesskabet er det essentielle og folk mødes for at dele deres viden, materialer og udvikler deres færdigheder. Tanken med MakerSpace er fællesskab, samarbejde og skabelse. CreatorSpace kan defineres som et MakerSpace, blot med et andet navn. CreatorSpace er et kreativt skabelsesværksted for børn og unge i alderen år, hvor det er muligt at lave modelbiler, tegne og prøve kræfter med en 3D printer. CreatorSpace et forsøg på nytænkning indenfor børneområdet på folkebiblioteket. Holstebro Bibliotek ønsker, at fremme kommende talenter indenfor design, innovation og kreativitet. Formålet med projektet CreatorSpace er, at understøtte læring og dannelse, igennem fællesskaber og kreativitet. Holstebro bibliotek vil gerne fremme aktivt medborgerskab, samt at udnytte biblioteksrummet på en anderledes måde. 4

6 Evalueringsrapporten udarbejdes ud fra succeskriterierne, der danner rammen for vores evalueringsdesign (se bilag). Succeskriterier som er opstillet, er fire kriterier Holstebro Bibliotek ønsker at opnå i løbet af pilotprojektet, til udvikling af den fremtidige drift af CreatorSpace. På baggrund af Holstebro Biblioteks projektansøgningen, er der desuden opstillet evalueringsmål, som ligger til grund for den anvendte dataindsamlingsmetode. Holstebro Biblioteks succeskriterier: Skabe kontakt til 5-10 potentielle samarbejdspartnere, som Holstebro Bibliotek kan vende tilbage til efter pilotprojektet. Oprette en brugergruppe, Holstebro Bibliotek kan sparre med til den senere planlægning. Skabe pressemæssig opmærksomhed på regional plan, Holstebro Bibliotek kan bruge som platform for rekruttering af frivillige. Skaffe mindst 8 frivillige. 5

7 Ændring i løbet af uge 42 Da CreatorSpace i sig selv er et pilotprojekt, er det svært på forhånd at vurdere, hvordan den valgte metode vil fungere. Derfor er det også på forhånd bestemt, at mandag i uge 42, skal fungere som en prøve dag. Desuden bliver et par af spørgsmålene også tilpasset efter denne dag. Hovedresultater Igennem interviews med brugerne og observationer af antal besøgende til CreatorSpace, skaber vi en forståelse for målgrupper og aktiviteter CreatorSpace tiltrækker. Resultaterne af vores undersøgelser kan ikke generaliseres, men kan være en indikator for, hvordan et projekt som CreatorSpace kan tilrettelægges, samt hvilke ændringer der bør foretages ved et fremtidigt eller lignende projekt. Der bliver på forhånd udarbejdet en interviewguide, som skal sikre at interviewet følger en nogenlunde fast struktur (Se bilag). Interview I løbet af uge 42 bliver der indsamlet 60 interviews (24 voksne, 2 alene voksne og 34 børn), samt kontaktinformationer på 2 mulige frivillige og 2 børn til brugergruppe. Disse interviews er foretaget i løbet af 5 hverdage i tidsrummet Fordelingen af interviews med børn ved de forskellige aktiviteter: Aktivitet Antal piger Antal drenge Modelbil 3 7 Tegning 5 1 3D 4 14 Nedenstående skema viser fordeling af interviews med voksne: Aktivitet Antal voksne Modelbil 12 Tegning 5 3D 5 Ingen aktivitet 2 6

8 Observationer Observationerne finder sted tre gange hver dag ca. kl. 12, 14 og 16 i uge 42. Der er observeret på antal fremmødte og hvilke aktiviteter de befinder sig ved, dette bliver noteret i et observationsskema som på forhånd er udarbejdet. Observationsskemaet er fortaget som en stikprøve, så derfor giver det ikke et totalbillede af, hvor mange deltagende der er under hele ugen. Nogle deltager kom flere dage i træk eller prøver flere aktiviteter i løbet af dagen, og kan derfor være observeret to gange. Der blev i alt observeret 120 besøgende i uge 42. Nedenstående tal er fordelingen af børn og voksne ved de forskellige aktiviteter for hele uge 42. Fordelingen af observationer af børn ved de forskellige aktiviteter: Aktivitet Antal piger Antal drenge Modelbil Tegning 7 4 3D 5 33 Fordelingen af observationer af voksne ved de forskellige aktiviteter: Aktivitet Observation af voksne Modelbil 15 Tegning 6 3D 15 7

9 Resultater For at få det bedst mulig overblik over de indsamlede data, er dataene inddelt i forskellige kategorier, hvilket er aktiviteter, målgruppe, formen, samarbejdspartnere og frivillige samt formidling. Disse kategorier er fastsat ud fra succeskriterierne og interviewspørgsmålene. Målgruppe Holstebro Bibliotek har på forhånd sat en målgruppe for CreatorSpace. Denne målgruppe er børn og unge i alderen år ved modelbil og tegning, og ved 3D print er målgruppen år. Holstebro Bibliotek fastlastlægger denne målgruppe, fordi denne aldersgruppe er for gammel til at deltage i KomTek eller være tilknyttet en fritidsordning. På baggrund de interviewede børn, ses det at størstedelen er imellem 8-14 år. Ud fra nedenstående tabeller kan det ses, at der er flest piger på 12 år og flest drenge på 11 år. Generelt er pigerne mest interesserede i tegning, hvorimod drengene er mest vilde med 3D print. Pigernes alder Modelbil Tegning 1 4 3D print Drengenes alder Modelbil Tegning 1 3D print En del yngre børn kommer til arrangementet, men da det vurderes at børn under 8 år ikke er i stand til at besvare interviewene, er disse ikke en del af den undersøgte målgruppe. Der bliver fortaget 6 interviews med børn under 10 år. I forbindelse med voksen interviewene fortæller nogle af forældrene alderen på deres børn. De yngste er ned til 3-5 års alderen. 8

10 Den faktiske målgruppe kan beskrives som børn og unge i alderen 8-14 år, der er 12 piger og 23 drenge. 25 ud af 34 børn kommer fra Holstebro Kommune. Resten kommer fra Bøvling, Lemvig, København, Viborg, Hjerm, Holte og lidt udenfor Holstebro Kommune og andet. De voksne som bliver interviewet kommer fra Holstebro Kommune (19 voksne), derudover kommer de fra Hjerm, Ulfborg, Struer, Lemvig og Vallensbæk Strand. Aktiviteter Holstebro Bibliotek tilbyder tre aktiviteter i forbindelse med CreatorSpace. Disse er henholdsvis modelbiler, tegning og 3D-print. Ved modelbilsværkstedet kan man bygge sin egen modelbil ud fra forskellige dele, så som bordtennisbolde, flamingo og musefælder. Meningen er at finde en fremdrift til denne, som for eksempel med et sugerør og ballon. Tegneværkstedet stiller tegneredskaber, papir og skitsebøger til rådighed, og her kan børn og unge mødes omkring deres fællesinteresse. Ved 3D-print er der stillet 10 computere til rådighed, hvor programmet SketchUp Make er installeret og 2 3D-printere tilsluttet. Ved 3D-printerne er der altid 1 eller 2 personaler tilknyttet, som hjælper de unge med at designe eget design i SketchUp Make og få printet designet ud. I løbet af ugen, bliver der både observeret og interviewet flest deltagere ved 3D-print, og hermed et stærkt overtal af drenge. Ligeledes er der en stor aktivitet ved modelbiler, hvor fordelingen af piger og drenge næsten er lige stor. Tegning er der færrest ved, og her er overtallet af piger. Nogle forældre udtrykker, at deres ældre børn sidder ved 3D-printeren, mens de laver kreative ting med deres yngre børn ved tegnebordet eller bygger modelbiler. Det er et stort plus for forældrene, da de kan tage hele familien med på biblioteket, og der er aktiviteter for alle aldre. En forælder, som sidder ved tegning, udtrykker i forbindelse med spørgsmålet om forslag til aktiviteter ved et fremtidigt forløb: Det er bare rigtig godt, at det er for alle i familien. Klip og klister fungerer godt for de yngste, og computeren for de ældre børn. 9

11 Denne forælder er kommet, fordi hendes ældste drenge vil prøve 3D-printeren, i mellemtiden kan hun og det yngste barn bruge tiden på at tegne. En del af de voksne befinder sig ved 3D-printeren. Her er nogle af forældrene selv i gang med at designe 3D-prints eller hjælpe deres børn. Ud fra interviewene ses det, at 9 børn er under 12 år, hvilket er næsten halvdelen af brugerne ved 3D-print, som er yngre end den aldersgrænse Holstebro Bibliotek sætter for 3Dprint. I forbindelse med interviewene af både børn og voksne, spørges der ind til børnenes fritidsinteresser, for herigennem at tilpasse eventuelle aktiviteter ved et fremtidigt projekt. Nedenstående viser hvilke fritidsinteresser børnene har ifølge de voksne. Flere voksne kom med flere børn, derfor nævner de adskillige forskellige fritidsinteresser pr. interview. Børn Computer 5 Håndværk* 11 Musik, spille 3 Sport 12 Spejder 4 Lego 2 Fantasy 2 Andet** 4 * Under dette er det tegning, male og andre kreative ting der menes. ** Under andet er det fritidsinteresser som bl.a. bygge ting, robotter osv. Nedenstående vises hvilke fritidsinteresser børnene selv giver udtryk for, at de har, og fordelingen af disse: Pige Dreng Computer 2 10 Håndværk* 8 4 Musik, spille 1 2 Musik, høre 2 Sport 6 18 Spejder 1 4 Andet** 1 2 *Under dette er det tegning og male børnene svarede, og en enkelt strikke. ** Under andet er det fritidsinteresser som bl.a. rollespil. 10

12 Ifølge både forældre og børn ses det, at langt de fleste børn går til sport. Denne fritidsbeskæftigelse ikke er relevante for Holstebro Bibliotek og det fremtidige projekt, og derfor lægges der vægt på de næst mest populære fritidsbeskæftigelser; Computer og håndværk. CreatorSpace er et innovativt kreativt tiltag fra Holstebro Biblioteks side, hvor de ønsker at fremme talentudvikling i Holstebro Kommune, derfor omhandler et af spørgsmålene i interviewet, om børnene selv vurderer om der mangler lignende kreative tilbud i kommunen. Kun tre børn svarer, at de synes der mangler sådan et tilbud og alle andre børn svarede nej på spørgsmålet. Det kan derfor diskuteres, om spørgsmålet er for svært for børnene at tage stilling til. Dermed er det relevant at sammenstille disse svar med de voksnes svar. De voksne får stillet et tilsvarende spørgsmål. Her svarer 11 voksne, at de mener der mangler lignende tilbud i Holstebro Kommune til deres børn. 7 voksne svarede nej og 2 ved ikke. Ud af disse voksne svarer en enkelt desuden, at der mangler aktiviteter til nørdede børn, og tre voksne giver udtryk for, at de synes, der mangler kreative tilbud eller noget med computere til drenge. Formen I forbindelse med CreatorSpace, er det relevant at finde frem til, hvilken form brugerne foretrækker at et fremtidigt projekt skal have, samt hvordan Holstebro Bibliotek kan tilpasse dette. Ligeledes ønsker Holstebro Bibliotek at evaluere om CreatorSpace er noget brugerne vil gå til og i hvilken form. CreatorSpace bliver afholdt i skolernes efterårsferie, hver dag fra kl Det at projektet bliver afholdt i en ferie, præger hele forløbet. Dette ses ved at hele familier kommer forbi eller børn er der med deres bedsteforældre. I forbindelse med interviewene, bliver børnene spurgt hvem de er kommet sammen med. Følgende tal viser, hvordan de adspurgte børn svarer. 11

13 Hvem børnene er kommet sammen med: Antal Mor 5 Far 1 Søskende 3 Bedsteforældre 3 Familien* 13 Fætter eller kusine 2 Faster 1 Veninde eller ven 5 Alene 1 *Familie er når barnet nævner mere end et familiemedlem. Ovenstående tal viser at de fleste børn kommer ifølge med et eller flere familiemedlemmer. Kun 5 børn kommer med en ven eller veninde, og en enkelt er der alene. Dette kan indikere, at der er sammenhænge imellem, at der er efterårsferie og at børnene kommer sammen med familien. Mange af de deltagende børn er under 12 år, hvilket kan have en betydning for, hvem de kommer sammen med. Børnene bliver spurgt hvilken form de foretrækker, at et fremtidigt projekt skal have. Fordelingen af svarene ser ud på følgende vis. Formen* Antal gå til det fast en gang om ugen? 12 komme når du vil? 13 I ferien? 13 Ved ikke (undlod at svare, har ikke lyst) 5 *Nogle svarede flere ting, så derfor er tallene ulige fordelt. Ligeledes bliver de voksne spurgt, hvordan et fremtidigt projekt passer bedst ind i barnets liv. Fordelingen af svarene ser ud på følgende vis. Formen* Antal Skal barnet gå til det fast en gang om ugen? 6 komme når de vil i et åbent værksted? 10 I ferien? 15 * Nogle svarede flere ting, så derfor er tallene ulige fordelt. Mandag har de voksne kun to svarmuligheder, fast en gang om ugen eller komme når de vil i et åbent værksted. Her svarer en forældre en gang om ugen, en foreslår at afholde det som et weekendkursus, tre lørdage i træk eller i en ferie, og en svarer ikke på spørgsmål. 12

14 Samarbejdspartnere og frivillige Holstebro Bibliotek har skaffet flere samarbejdspartnere inden projektet starter, disse samarbejdspartnere er for eksempel KomTek og erhvervsskolerne. Samarbejdspartnerne fungerer fint i forhold til 3D print og modelbil, men der mangler opbakning omkring tegnehjørnet. Onsdag er det meningen, at der skal være en tegneworkshop, men der møder ikke nogle børn op, og derfor er det ikke muligt at gennemføre workshoppen. Det vurderes at, det kan være gavnligt, hvis der hele tiden er personale eller frivillige til stede, som kan tage del i tegneværkstedet, da det er den mindst besøgte aktivitet. Flere forældre udtrykker at de er kommet netop på grund af tegneaktiviteten: Vi er kørt efter et tegnekursus. Holstebro Bibliotek har succeskriterier som fokuserer på samarbejder. Under CreatorSpace vil de skabe kontakt med 5-10 potentielle samarbejdspartner, samt at skaffe 8 frivillige til et fremtidigt projekt. Derudover ønsker Holstebro Bibliotek, at komme i kontakt med børn der kan deltage i en brugergruppe. Disse succeskriterier bliver ikke opfyldt, da der kun er to voksne og to børn som vil kontaktes ingen. Det vurderes at, den anvendte metode til formidling af interesse for samarbejde og brugergruppe, ikke er optimal. Formidlingen omkring hvad det indebærer at være frivillig eller samarbejdspartner, sker igennem interviewerne og en ophængt seddel i mellemgangen, hvilket ikke fortæller nok omkring projektet. Formidling I forbindelse med CreatorSpace er der udarbejdet forskellige formidlingstiltag, Holstebro Bibliotek har reklameret for arrangementet i det lokale dagblad, samt informeret om projektet på deres hjemmeside og Facebook. Ligeledes er Folkeskolerne i Holstebro Kommune informeret omkring CreatorSpace. Holstebro Bibliotek har fået lavet store bannere, plakater samt flyers, som er sat op forskellige steder på biblioteket. Efter den første dag er der observeret 14 besøgende ud fra de tre stikprøveobservationer. Derfor forsøger interviewerne at uddele flyers i gågaden, og ophæng af flere plakater. Om dette har en effekt på besøgstallet, er svært at vurdere, men antallet af besøgende stige tirsdag, onsdag og torsdag. Ud fra nedenstående tal ses det, at den formidlingsform som er mest succesful, er formidling i avisen og at der bliver fortalt om CreatorSpace på biblioteket. Ligeledes tiltrækker mund til mund metoden til brugere til CreatorSpace. Ingen af de adspurgte respondenter nævner Facebook, hvilket findes interessant, da 13

15 denne mediekanal ellers er meget brugt. Det kan hænge sammen med, at målgruppen ikke anvender bibliotekets hjemmeside eller ikke er gamle nok til at anvende Facebook. Hvor har du først hørt om CreatorSpace? (voksne) Antal I avisen 4 Har læst om det på bibliotekets hjemmeside 2 Var på besøg på biblioteket og kunne se der var 4 noget Bibliotekaren fortalte om det 3 Har set skilte på børnebiblioteket 2 Har set skilte ved indgangen til biblioteket 2 Flyer 1 Kender en medarbejder 3 Igennem KomTek, skole, fritidshjem 3 Hvor har du først hørt om det her? (børn) Antal I avisen 5 På nettet 2 Så skilte 1 På biblioteket 8 Fra min ven 4 Ved ikke 1 Fra forælder/bedsteforælder/søskende, anden 10 familie KomTek 1 I H&M 1 I en mail på skolen 1 Nedenstående tal indikerer, at størstedelen af respondenterne synes det er nemt, at finde CreatorSpace, med hjælp fra enten medarbejdere, plakater eller skilte. Hvordan var det at finde herhen? (voksne) Antal Blev vist herhen af en medarbejder. 6 Det var nemt nok. 6 Det var svært, for troede vi skulle ind igennem 2 garagen. Jeg skulle lige spørge, men derefter var det fint 4 med plakaterne. Det var ikke så nemt, ikke så godt skiltet. 3 Så skiltet på garagedøren, herefter var det nemt. 1 14

16 Modelprogram Tendensen indenfor biblioteksverdenen er samlet set, at der er kommet mere fokus på programlægning, partnerskaber, anvendelse af frivillige samt borgernes egne aktiviteter. Ligeledes er der færre og større biblioteker. Grundet denne udvikling skal folkebiblioteket også rumme flere brugersegmenter med forskellige adfærd, behov og krav. I den forbindelse er det en udfordring at tilpasse biblioteksrummet, så de guider de mange forskellige brugersegmenter til aktiviteter og oplevelser, som er tilpasset de enkelte brugergruppers behov. Denne udvikling har ført til et modelprogram for folkebibliotekets virkeområde i dag. Modelprogrammet tilbyder et interaktivt, webbaseret inspirationskatalog og værktøj, som skal formidle ny viden, best pratice, samt inspiration til helt nye rum og samspil for biblioteksudviklere. Modelprogrammet er et initiativ fra Kulrurstyrelsen og Realdania. Modelprogrammet inddeler bibliotekets funktioner ind i fire forskellige rum, det er læringsrummet, inspirationsrummet, møderummet, samt det performative rum. Holstebro Bibliotek kan ved planlægning af et fremtidigt CreatorSpace anvende modelprogrammet som inspiration. Vi vil løbende i anbefalingen komme med eksempler på, hvordan denne kan anvendes. Modelprogammet kan findes på modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/ 15

17 Anbefaling I de følgende afsnit vil vi, på baggrund af ovenstående, komme med anbefalinger til Holstebro Bibliotek, om hvordan det fremtidige CreatorSpace kan tilrettelægges. Her inddrages modelprogrammet, samt caseeksempler fra lignende projekter, som er afholdt på folkebiblioteker, for at inspirere Holstebro Bibliotek. Målgruppe Den faktiske målgruppe af CreatosSpace stemmer ikke overens med Holstebro Biblioteks ønskede målgruppe. De yngre børn kan let være med til at lave modelbiler, hvis de får hjælp af en voksen. Hvis de yngre børn skal være med til CreatorSpace, går det dog nemt hen og blive et klippe og klistre værksted. Dette ses ved at, der på et tidspunkt bliver lavet flere snemænd end modelbiler. Holstebro Biblioteks mål er ikke, at tiltrække de yngre børn til CreatorSpace, derfor skal de overveje, at revurdere målgruppen. Holstebro Bibliotek skal finde frem til, hvad det er de ønsker at opnå med projektet, og dermed have en klar vision. Denne skal tydeliggøre hvilken målgruppe, de vil fokusere på. Det vurderes, at målgruppen år er for bred, derfor foreslås en målgruppe med en mindre aldersforskel. Fremover bør Holstebro Bibliotek overvejer at satse på forskellige målgrupper, og tilpasse arrangementer herefter. Det kan for eksempel være for børn i alderen 8-12 år, som kan lave modelbiler, unge fra 15 og opefter eller årige kan komme til et arrangement med 3D print. Desuden vil det være muligt, at lave et tegnearrangement for de årige. Det vil ligeledes være en idé, at lave familiearrangement, hvor børn i alderen 3-12 år kan komme sammen med forældre og bedsteforældre. Dette foreslås på baggrund af, at flere forældre kommenterede, at de synes det var rart, at der er aktiviteter til børn i forskellige aldersgrupper på samme sted, for så kan de have flere af deres børn med: 16

18 og så synes jeg det er fint at der er noget for forskellige aldersgrupper. Nu har jeg en dreng med og han sidder henne ved computeren, imens jeg kan sidde her med de små piger Ja, der mangler nogle aktiviteter hvor flere familiemedlemmer kan følges ad. Desuden synes jeg der mangler noget, hvor man kan være aktiv med hænderne. Vi anbefaler: At målgruppen revurderes og der bør være mindre aldersforskel på brugerne. At der udarbejdes en klar vision, hvor målgruppen tydeliggøres. At Holstebro Bibliotek laver arrangementer til forskellige målgrupper, hellere flere små end et stort arrangement. Aktiviteter På baggrund af de indsamlede data ses det, at 3D-print og modelbilaktiviteten er det største hit til CreatorSpace. Til gengæld er der færrest børn ved tegning. Det vurderes at, en af grundene til dette, er at 3D-print og modelbil aktiviteterne var bemandet det meste af tiden, hvorimod tegning kun har en workshop i løbet af hele ugen. I og med at tegneaktiviteten ikke er bemandet, mangler der inspiration for at børn og unge ville gå i gang med at tegne. På baggrund af udtalelser fra de voksne og ud fra børnenes fritidsinteresser, viser det sig at, der er interesse for tegning og håndværk. 17

19 En forælder, som er kommet sammen med sin søn, og er kørt specifikt efter et tegnekursus, udtrykker: Noget kreativt, og gerne mere drenget. Ofte er tegnekurser mere for piger. En forælder siger følgende: Der mangler noget hvor man kan udvikle sine tegnetalenter De tilbud der allerede er, er svære at tilpasse i hverdagen. Hvis Holstebro Bibliotek ønsker at lave en tegneaktivitet i det fremtidig projekt, bør de skaffe frivillige som kan undervise de fremmødte børn og unge i tegning. Det vurderes at dette vil fastholde børn og unge ved aktiviteten. I løbet af CreatorSpace kommer der forskellige forslag fra børn, unge og forældre til hvilke aktiviteter de kan se i et fremtidigt projekt. En 12-årig pige, som prøver 3D-print, fortæller at hun i sin fritid laver egne små projekter, ud fra ting hun ser på internettet. Ofte er det i form af Do it Yourself projekter og gerne noget med teknik. Ved spørgsmålet om hun har nogle idéer til et fremtidigt projekt, foreslår hendes mor: Sådan noget med strøm og teknik. For eksempel noget med magneter og minus og plus poler. Man kunne også bygge ting, og alle mulige andre Do it Yourself projekter. Denne pige svarer, at hun interesserer sig for computer og håndværk (bygge ting), hvilket kan være en mulig kombination til et fremtidigt projekt. 3D-print er en måde at kombinere kreativitet med computerteknologi. 18

20 En anden mulig aktivitet Holstebro Bibliotek kan forsøge sig med, som bygger ovenpå idéen med modelbiler, er at bygge robotter og lege med mekanik og teknik, og følge pigens idé omkring magnetisme. Her kan børnene afprøve deres kreativitet, hvor de bygger ting, og samtidig lære omkring fysik og teknik. En 10-årig dreng: Der mangler noget hvor jeg kan programmere robotter. Samme dreng udtrykker, at han interesserer sig for mekanik og robotter og vil gerne gå til det hvis muligt. Ligeledes vælger han at prøve 3D-print, fordi som han selv siger: Jeg kan godt lide at gøre noget med computere. De ovenstående citater viser at børn og unge er motiverede til at prøve nye og anderledes ud af boxen aktiviteter. Caseeksempel: Detroit Public Library Holstebro Bibliotek bliver inspireret af Detroit Public Library til at forme de tre aktiviteter, der er med i CreatorSpace. I forbindelse med interviewene af både voksen og børn er der opstillet syv aktiviteter, respondenterne kan placeres under ved spørgsmål omkring deres fritidsinteresser. Disse aktiviteter er inspireret af Detroit Public Librarys syv bobler, som vises nedenunder. 19

21 De syv bobler Elektronik/Robotter (orange) Mekanik/Bike Tech (rød) Tekstil og Design (lilla) Computer (blå) Mad (grøn) Musik (pink) Håndværk (gul) Elektronik/Robotter kan også være bygning af andre ting, og dermed være leg og læring omkring elektronik. Mekanik kan ses som et værksted, eksempelvis cykelværksted, dette er et af projekterne på Detroit Public Library. Under Håndværk kan alt fra tegning, skulptur til træarbejde være en aktivitet. Der er mange muligheder, og kun fantasien sætter grænser. Vi anbefaler: At tegne aktiviteten skal bemandes på lige fod med de andre aktiviteter. At udvide modelbil aktiviteten ved eksempelvis bygge andre mekaniske ting. At Holstebro Bibliotek overvejer at inddrage andre aktiviteter ud fra de 7 bobler ved et fremtidigt CreatorSpace, da der er interesse for dette, eksempelvis elektronik og robotter. 20

22 Modelprogram: Ifølge modelprogrammet bør folkebiblioteket have øget fokus på understøttelse af døgnrytmen, hvilket kan øge benyttelsen af bibliotekets aktiviteter. Eksempelvis er der om morgenen generelt flere småbørn, end om eftermiddagen, hvor der ofte er flere voksne brugere. Det fremtidige CreatorSpace bør tilpasses døgnrytmen, alt efter aktivitet og målgruppe. Formen For at tilrettelægge et fremtidigt CreatorSpace, er det relevant at finde frem til hvilken form brugerne ønsker. Ifølge de indsamlede data, vil størstedelen af børnene og de unge have en åben form, hvor de kan komme når de har lyst. Størstedelen af børnene er under 14 år, derfor vurderes det, at forældrene stadig har den største indflydelse på strukturen af hverdagen. Derfor er det relevant, at fokusere på de voksnes svar. 14 ud af 24 voksne udtrykker, at et arrangement i ferien eller weekenden passer bedst i børnenes travle hverdag. En forælder siger følgende: Måske noget de kunne gå til hver 14. dag. For hverdagen er meget stresset. De voksne kommer med forslag til, hvordan formen til et fremtidigt CreatorSpace kan være. Ud fra ovenstående citat foreslås det, at børnene kan gå til det hver 14. dag eller en gang om måneden. Andre foreslår weekender i forlængelse af svarmuligheden i ferien. To forældre giver udtryk for, at deres ældste børn godt kan gå til det, men det er bedre med i ferien for de yngre. En enkelt forælder foreslår, at Holstebro Bibliotek kan lave et CreatorSpace, i form af en ferieskole. Vores drenge har gymnastikskole de sidste par år, sådan noget ligesom fodboldskole. Måske kunne I lave sådan noget for børn her på biblioteket, hvor de kunne melde sig til et par dage. Så kunne de være lidt under opsyn i stedet for at rende rundt oppe i gågaden. Så kunne de have madpakker med og vi vil selvfølgelig gerne betale for sådan et arrangement. 21

23 Vi anbefaler: At Holstebro Bibliotek bør fastsætte formen på baggrund af målgruppen. At Holstebro Bibliotek overvejer, at lave et arrangement hver 14. dag eller en gang om måneden, hvor børnene og de unge kan tilmelde sig. At Holstebro Bibliotek overvejer at lave et åbent værksted i weekenden eller en ferie. Samarbejdspartnere og frivillige Holstebro Bibliotek vil gerne skaffe samarbejdspartnere og frivillige til et fremtidigt CreatorSpace, hvilket de formoder at gøre i løbet af CreatorSpace. Holstebro Bibliotek får kun indsamlet kontaktinformationer på to voksne, og derfor bør de arbejde videre med at skaffe frivillige og samarbejdspartnere inden det fremtidige CreatorSpace. Det vurderes, at Holstebro Bibliotek skal arbejde mere aktivt med at komme i kontakt med relevante partnere. Ved et fremtidigt CreatorSpace kan det være gavnligt for Holstebro Bibliotek, at samarbejde mere aktivt med Creativ Company, som har sponsoreret materialer til tegneværkstedet. Creativ Company har hele efterårsferien kreative arrangementer i deres butik, derfor fungerer de nærmere som konkurrent end en samarbejdspartner. Det vil være fordelagtigt for Holstebro Biblioteket, at anvende en anden form for samarbejde med Creativ Company, eksempelvis slå sig sammen om at lave arrangementer. Creative Company og Museet er gode til at få lavet aktiviteter for børn i ferien, men det ville da være fint, hvis de kunne samarbejde om at lave aktiviteter. 22

24 Modelprogram: I forbindelse med det fremtidige CreatorSpace kan Holstebro Bibliotek inddrage brugerne i udviklingsprocessen af projektet. Det kan de gøre ved at udarbejde en brugergruppe, hvor børn og unge anvender metoden cultural probes. Her kan Holstebro Bibliotek få brugerne til at fortælle deres egne historier og oplevelser af CreatorSpace, ved at lade dem fotografere og føre dagbog over disse. Denne metode giver et indblik i brugernes følelser, tanker og værdifulde informationer, som ikke opnås gennem interviews. Se mere på innovationsguiden.dk/brugere/laering-om-brugerne/cultural-probes En voksen foreslår, at Holstebro Bibliotek skal indgå samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner. Serviceøkonomuddannelsen kan være en del af dette samarbejde, da de på uddannelsen har fokus på, at arrangere events. I forlængelse af dette kan Holstebro Bibliotek overveje, at samarbejde med folkeskolen i forbindelse med undervisningen. En 13-årig dreng ved 3D print foreslår, at der kan udarbejdes et samarbejde med folkeskolerne omkring brugen af 3D-print. Man kunne koble 3D sammen med noget til undervisning i folkeskolen. Altså lave noget samarbejde med dem. Og det kunne for eksempel være hvis man laver noget med gener, så kunne man printe modeller ud til det. Holstebro Bibliotek kan overveje, om de skal indgå partnerskaber med forskellige lokale foreninger, dette kan for eksempel være de lokale spejdere. Holstebro Bibliotek kan tilbyde spejderne, at deltage i forskellige arrangementer. Dette foreslås på baggrund af respondenternes svar i interviewene, her udtaler de voksne at de enten selv eller at deres børn har spejder som en fritidsaktivitet. Når Holstebro Bibliotek indgår partnerskaber, er det vigtigt at de er opmærksomme på at samarbejdet skal skabe en win-win situation for begge parter. 23

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Brugerstudier ved UCN biblioteket

Brugerstudier ved UCN biblioteket Brugerstudier ved UCN biblioteket Det erhversrelaterede projekt, januar 2015. Det informationsvidenskabelige akademi, KU. Udarbejdet af Pernille A. Jensen Projektsted: UCN bibliotekerne på pædaog uddannelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt

Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt Dagplejere - hvad kan vi gøre for jer? Et erhvervsrelateret projekt 1 Fag: Det erhvervsrelaterede projekt Eksamenskode: HBIB00161E Navn: Mia Sund Ingerslev Studienummer: WTN257 Projktudbyder: Aalborg Bibliotekerne

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

f a c e b o o k 9 2 2 0

f a c e b o o k 9 2 2 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Projekt 9220... 3 Problemfelt... 4 Problemformulering... 4 Metode... 5 Kommunikationsteori... 5 Kampagneteori... 5 Empiri... 5 Medieteori... 5 Empiri... 5 Analyse...

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Hvad kan Dokk1 bruges til?

Hvad kan Dokk1 bruges til? Projekt 2.1 Hvad kan Dokk1 bruges til? Folkelab URL: www.emilankersen.dk/theroom Antal anslag inkl. bilag: 68.882 Gruppemedlemmer: Camilla Vogt, Christina Brandt, Nina Andersen & Katja Henriksen Vejledere:

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere